Utvikling på personalområdet 2. halvår Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015"

Transkript

1 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato:

2 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret fastsatte flere tiltak på personalområdet i budsjett 2014 og økonomiplan Det gjelder: Reduksjon i ressursbruk på strategisk nivå 2 4 årsverk. Tiltak er gjennomført som forutsatt. Ansettelsesregulering beregnet effekt på ca. kr Fungerer i samsvar med forutsetningene. Arbeidskraftplan for Rakkestad kommune Revidert Arbeidskraftplan for perioden ble vedtatt av Rakkestad kommunestyre februar Følgende tiltaksområder er ivaretatt i rapporteringsperioden for 2014: Utarbeidelse av overordnet kompetanseplan. Arbeidet er påbegynt pr desember Forventes ferdig juni Følgende tiltaksområder ble ikke gjennomført for 2014: Kartlegging av uønsket deltid legges inn i fast årshjul Revidere reglement for velferdstiltak Revidere retningslinjer for oppfølging av arbeidstakeres syn Sluttsamtale implementeres som en del av introduksjonsprogram Ledersamlinger Følgende har vært tema på ledersamlinger i perioden: Budsjettprosess innslag og ansvar Ansettelser, med særlig fokus på midlertidige stillinger Kommunereform hva ligger i dette? Orientering fra Rådmann. Lønnsoppgjøret 2014 detaljer Arbeidstid herunder særlig fokus på innhold i avtale om fleksibel arbeidstid Diverse rutinegjennomganger for eksempel bestilling av utstyr og innkjøp Deltagelse på nettverk «internkontroll». Orientering fra rådmannens team på hva dette innebærer for organisasjonen. Informasjonssikkerhet Brukerundersøkelser plan/innhold for perioden Samlinger har vært gjennomført av kommunalsjef drift med støtte fra fagpersoner. HMS-samling for ledere Ikke gjennomført i perioden Samling tillitsvalgte Følger av samme innhold som for enhetsledere. Gjennomført to samlinger i perioden. Innhold i samlinger med utvalg av tillitsvalgte er i stor grad den samme som for enhetsledersamlinger. Opplæring/gjennomgang har vært gjennomført av personalsjef. Samling verneombud Ikke gjennomført i perioden. Kurs for brannvernledere og HMS-leder gjennomført høst Verneombud deltok på HMS-kurs.

3 Administrativt forhandlingsutvalg I rapporteringsperioden er følgende vedtatt: Kompensasjon for bistand til fastleger Lønnsfastsettelse rådgiver TML Lønnsfastsettelse fagstilling helsedokumentasjon Fastsettelse av funksjonstillegg for vedlikehold av Rakkestad kommune sine hjemmesider Lønnsfastsettelse overordnet vakt Rakkestad brannvesen UAML (Utvalg for enkeltsaker etter Arbeidsmiljøloven) Det har vært behandlet tre saker i UAML i perioden. Innplassering i stilling i seksjon BOAK Innplassering i stilling i seksjon BOAK Økt stillingsstørrelse etter AML 14.9, seksjon BOAK BIA (Bedriftsintern attføring) Det er fattet et vedtak i perioden. Omplassering av ansatt til seksjon Kultur Det er i perioden to stk vedtak som fortsatt delfinansieres via sentral BIA-pott. Lønnsoppgjøret 2014 Lønnsforhandlinger etter forhandlingsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen kapitel 3.4.2, 4.A.1 og 5.2 ble gjennomført høst Egen gjennomgang på dette i administrasjonsutvalg desember Forhandlinger gjennomført uten brudd. Status personalressurser Rakkestad kommune Sykefravær totalt Søylediagram under viser sykefravær i perioden 2005 tom Som det fremgår av diagrammet, ligger sykefraværet i Rakkestad kommune stabilt på ca 8 prosent frem til og med Etter en nedgang i sykefravær i 2011, steg nivået for hhv 2012 og Det er gledelig at sykefraværet for 2014 har en betydelig positiv nedgang. Totalt sykefravær 2014 var 7,0 prosent. Sykefravær kommenteres utdypende i egen rapport til Arbeidsmiljøutvalget.

4 Nyansatte i perioden Stillingsbetegnelse St% Arbeidssted Rådgiver 100 Stabsstillinger Adjunkt 100 Seksjon Skole Førskolelærer 100 Seksjon Barnehage Leder 100 Seksjon Barnehage Leder 100 Seksjon Skautun Helsesøster 50 Seksjon Familiesenter Helsefagarbeider 18,66 Seksjon Hjbaserte Sykepleier 90,14 Seksjon Hjbaserte Fagarbeider 25,35 Seksjon BOAK Adjunkt 20 Seksjon Kultur Lærer 40 Seksjon Kultur Ufaglært 65 Seksjon TML Rekruttering Rekrutteringssituasjonen i Rakkestad kommune oppleves som tilfredsstillende innenfor de fleste seksjoner. Det er knyttet større utfordringer til rekruttering av sykepleiere i perioden. Introduksjonsprogram følges som forutsatt for nyansatte. Medarbeiderundersøkelse Ikke gjennomført i perioden. Avvikling av tjenestetilbud Det er ikke avviklet tjenestetilbud i perioden. Tjenesteutvikling I perioden har stabsområdet vært gjennom tjenesteutvikling. To avdelinger avdeling kommunikasjon og service og avdeling personal og økonomi er pr 01. september 2014 organisert i fire stabsenheter. Tjenesteutviklingen har vært gjennomført med et sterkt fokus på overføring og ivaretaking av arbeidsoppgaver som stab skal yte overfor organisasjonen. Seksjon TML er i prosess med tjenesteutvikling, med utgangspunkt i bedret ressursutnyttelse, tydeligere rolleavklaringer og fokus på ledelse. Prosessen er ikke ferdigstilt ved overgang til Forventes avklart og implementert innen juli Seniorpolitikk Rakkestad kommune gjennomførte seniorkurs i september Dette er et årevis kurs med deltagere fra kommunene i Indre Østfold. Det var totalt 59 deltagere på aktuell gjennomføring. Av disse var det kun to stk fra Rakkestad kommune. Etterutdanning av ufaglærte/helsefagarbeidere Rakkestad kommune har fått tilsagn på ytterligere BKA-midler gjennom VOX. Gjennomføring er i regi av AOF-Sarpsborg i samarbeid med seksjon Hjembaserte Tjenester. Omfatter maksimalt 20 ansatte. Dette prosjektet vil starte opp vår 2015, og følger samme oppsett som inneværende etterutdanning i regi av AOF.

5 Lærlinger Antall Fag Sysselsetting Oppstartsdato Sluttdato 1 Helsefagarbeider Rakkestad kommune Helsefagarbeider Rakkestad kommune Helsefagarbeider Rakkestad kommune Helsefagarbeider Rakkestad kommune Barne- og ungdomsarbeider Rakkestad kommune Barne- og ungdomsarbeider Rakkestad kommune Helsefagarbeider Rakkestad kommune Helsefagarbeider NAV Helsefagarbeider NAV (9) Rakkestad kommune sysselsetter ved utgangen av desember 2014, totalt 7 lærlinger. I perioden er det to lærlinger innen helsefag som har gjennomført avsluttende eksamen. Disse var ferdig med lærlingperioden medio august. Lærekandidater Antall Fag Sysselsetting Oppstartsdato Sluttdato 1 Barne- og ungdomsarbeider Via NAV Helsefagarbeider Via NAV To lærekandidater har gjennomført avsluttende prøve i perioden.

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET, ØKONOMI, STYRING OG LEDELSE I PLO I HORTEN KOMMUNE 2012 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 1.2 AVGRENSING

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN

Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Fagrapport forstudie Ferdigstilt 20.3.13 FELLES LØNNINGSKONTOR FOR KOMMUNENE I GJØVIKREGIONEN Prosjektplan er godkjent av rådmennene i regionen den 19.12.12 Prosjektansvarlig (PA): Jan Olav Grønland Prosjektleder

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

2014 FA Funksjonæravtalen

2014 FA Funksjonæravtalen 2014 FA Funksjonæravtalen Innhold 1. OMFANG... 5 2. LOKALE SÆRAVTALER... 5 3. ANSETTELSE... 6 3.1. Skriftlig bekreftelse ved ansettelse...6 3.2. Ledige og nyopprettede stillinger...6 3.3. Bruk av deltid...6

Detaljer

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11

Bilde: google bilder. Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov. Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Bilde: google bilder Organisering av tilbudet til barn med spesielle behov Rapport fra partssammensatt utvalg 01.10.11 Revidert 21. oktober 2011 Innhold 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for utredningen...

Detaljer

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N

F U N K S J O N Æ R A V T A L E N Avtale 208 / 212 / 233 Funksjonæravtalen Utløp 31.05.2016 F U N K S J O N Æ R A V T A L E N mellom NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON med tilsluttede landsforeninger og deres medlemmer og YRKESORGANISASJONENES

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere

Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere Introduksjonsprogram for nye tjenesteledere. VÅR VIRKSOMHET SKAL VÆRE MÅLSTYRT, BALANSERT OG UNDRENDE Visjonen for Lunner kommune: Det gode liv lever vi bedre i Lunner! Nær naturen nær byen! - Målstyrt,

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013

AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 AMBULANSE MIDT-NORGE HF Årsberetning 2013 Omtale av virksomheten Ambulanse Midt-Norge HF ble stiftet 1. desember 2011 etter vedtak i Helse Midt-Norge RHF om å insource ambulansetjenesten fra private drivere

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer