Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2017"

Transkript

1 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2017

2

3 Sterk satsning på samferdsel (I) Legge til rette for at veksten i persontransport tas med gange, sykkel og kollektiv i Akershus. Drift: samlet satsing på over 2 mrd. kr årlig i perioden Investeringer: samlet 3,7 mrd. kr i perioden Investeringer i 2018 på om lag 1 mrd. kr

4 Sterk satsing på samferdsel (II) Videreføring av kollektivsatsingen Innfartsparkering for sykkel og bil Veivedlikehold noe nedgang Kombinasjon av driftsmidler og investeringsmidler bidrar til at veistandarden opprettholdes Fortsatt satsing på gang- og sykkelveier Planleggingsmidler og -ressurser til tettstedene Reisen skal kunne foretas fra dør til dør med minst mulig bilbruk.

5 Total økonomisk ramme

6 Satsing på kollektiv Tilskuddet til Ruter AFK tilskudd 851 mill. kr I tillegg kommer kjøp av skoleskysskort 102 mill. kr Oslopakke mill. kr Belønningsordningen Bymiljøavtale - 67 mill. kr Totalt: 1425 mill. kr. Fremkommelighetstiltak Prioritere eksisterende veinett + bygge nye traseer Prøveprosjekt med bussbom

7 Drift kollektiv Ruter fortsetter å utvikle tilbudet etter nettverksstrategien Universell utforming av hele reisekjeden Viktig for å gjøre kollektivtilbudet tilgjengelig for flest mulig Se i sammenheng med TT-transport og bestillingstransport Skoleskyss er bærebjelken for kollektivtilbudet i mange av kommunene Finansieres dels av ordinært driftstilskudd og dels ved kjøp av skoleskysskort Fossilfri kollektivtransport realiseres innen 2020

8 Investering kollektiv Oslopakke 3 og Bymiljøavtale Fornebu Byvekstavtale og Oslopakke 3 Baneløsning Nedre Romerike Signal og sikringsanlegg T-bane Ny sentrumstunnel Store prosjekter med lang planleggings- og gjennomføringsfase

9 TABELL 1 - KOLLEKTIVTILTAK Vei nr. Kom Prosjekt Sum Binding etter 2021 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Div Framkommelighetstiltak 4,0 4,0 1,0 3,0 4,0 4,0 4,0 1,0 11,0 12,0 Div Trafikantinformasjon inkl sanntidsinformasjonssystem (SIS) 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 6,0 7,9 Div Holdeplassoppgradering (universell utforming) 8,0 8,0 3,0 3,0 5,0 4,0 9,0 8,0 8,0 5,0 23,0 28,0 Fv. 352 Lørenskog Kollektivfelt Solheimveien ved Visperud 2,0 2,0 10,0 10,0 14,5 14,5 26,5 26,5 Bærum Snurondell Lommedalen 2,0 2,0 0,3 8,0 8,3 2,3 8,0 10,3 Fv. 152 Ski NY Ski tettsted - fremkommelighetstiltak Åsveien Fv. 159/383 3,0 3,0 4,0 5,0 9,0 4,0 8,0 12,0 Skedsmo NY Kollektivfelt Olavsgaard (Fv. 159 Nordbyveien x rv.22 og fv. 383 Trondheimsveien x rv.22) 1,0 1,0 15,0 15,0 16,0 16, Skedsmo Gateterminal Lillestrøm 2,0 2,0 5,0 23,0 28,0 0,0 5,0 25,0 30,0 Innfartsparkering AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Skedsmo NY Olavsgaard, sykkelparkering 1,0 1,0 9,0 9,0 1,0 9,0 10,0 Nesodden NY Skoklefall 4,0 4,0 4,0 4,0 Nesodden Oppgradering 4,0 4,0 4,0 4,0 sykkelparkering Nesoddtangen Div Innfartsparkering langs 0,1 1,9 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,1 2,9 5,0 busslinjenene i Akershus Div Div. sykkelparkering 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 Div Div. innfartsparkering 0,6 0,6 14,5 14,5 9,0 9,0 23,0 23,0 47,1 47,1 Sum 0,1 29,5 29,6 14,9 51,5 66,4 6,3 51,0 57,3 1,0 66,5 67,5 22,3 198,5 220,8 0,0 59,0 59,0

10 Investering fylkesvei Investeringsprosjekter på fylkesveiene finansieres dels med fylkeskommunale midler (1471,6 mill. kr), dels med Oslopakke 3-midler (1227,6 mill. kr) og dels med belønningsmidler (63 mill. kr) 27 gang- og sykkelveiprosjekter i perioden (813 mill. kr) Trafikksikkerhet investeringer (77,4 mill. kr) I tillegg er «Aksjon skoleveg» bevilget 22 mill. kr over driftsbudsjettet Planleggingsramme 42,5 mill. kr i 2018

11 TABELL 1 - NYE VEIPROSJEKT (STREKNINGSVISE TILTAK) Vei nr. Kom Prosjekt Sum Binding etter 2021 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Flere Pott strategisk kjøp eiendom 20,0 20,0 20,0 20,0 Ullensaker Tverrveg Jessheim sentrum, del 1 og 2. Refusjon innen ,0 50,0 20,0 20,0 70,0 70,0 Fv. 260 Sørum Frogner bru 30,0 30,0 50,0 50,0 15,3 15,3 30,0 65,3 95,3 Fv. 33 Eidsvoll Byrudberga 80,0 80,0 14,0 14,0 8,3 8,3 102,3 102,3 68,8 68,8 (Smaragdtunnelen) Fv. 380 Skedsmo Oml. Bråteveien (Strømmen). Refusjon innen ,0 25,0 Fv. 279 Fet Garderveien: Støvin- 85,5 85,5 110,0 110,0 40,5 40,5 14,7 14,7 250,7 250,7 Fetsund Fv. 169 Fet Fjellsrud-Stensrud 56,0 56,0 90,0 90,0 44,1 44,1 33,7 33,7 223,8 223,8 Fv. 120 Skedsmo NY Storgata Lillestrøm (50 pst. finansiering fra Bymiljøavtale) 5,0 5,0 1,0 1,0 20,0 20,0 56,0 56,0 82,0 82,0 Div Div. tiltak i Ski/Jessheim/Lillestrøm mv. 31,0 114,0 145,0 31,0 114,0 145,0 Fv. 152 Ski NY Kirkeveien 0,5 9,5 10,0 5,0 5,0 20,0 20,0 0,5 34,5 35,0 315,0 315 Sum 192,0 14,5 206,5 330,0 51,0 381,0 118,6 40,3 158,9 87,7 190,0 277,7 728,3 295,8 1024,1 408, ,8

12 Innfartsparkering Innfartsparkeringsstrategien følges opp Det bygges nesten 900 innfartsparkeringsplasser for sykkel og 75 plasser for bil i 2018 Tilleggsbevilgning fra mindreforbruk på Kolsåsbanen i 2017 bidrar til økt ramme og raskere utbygging Statens vegvesen og BaneNor er utbyggere

13 TABELL 1 - INNFARTSPARKERING Innfartsparkeringsprosjekter Tidligere bevilgede midler Innfartsparkering bil og sykkel busslinjene i Akershus 2,0 1,0 1,0 1,0 Sykkelparkering Nesoddtangen 4,0 Innfartsparkering Skoklefall 4,0 Olavsgaard sykkelhotell 1,0 9,0 Div. sykkelparkering 3,0 3,0 3,0 3,0 Div. innfartsparkering 1,6 9,0 10,0 19,0 SUM investeringsbudsjett 0,0 10,6 18,0 23,0 23,0 Sykkeltiltak langs L1 i Akershus 8,0 5,0 Eidsvoll stasjon, optimalisering av innfartsparkering 4,0 Eidsvoll stasjon, sykkelparkering, oppgr. og optimalisering 0,7 Kløfta stasjon, sykkelhotell 10,0 Rosenholm, tilgjengelighet til sykkelhotell 0,3 Ås stasjon, sykkelhotell, fullfinansiering 1,0 Ås stasjon, nytt sykkelhotell 3,3 Vevelstad stasjon, sykkelhotell 2,3 Auli stasjon, innfartsparkering for sykkel og bil 2,5 Rånåsfoss stasjon, sykkelskur 0,3 SUM driftsbudsjett 20,0 12,4 5,0 0,0 0,0 SUM 20,0 23,0 23,0 23,0 23,0

14 Fylkesveinettet framkommelighet og trafikksikkerhet Opprettholde, og forbedre veistandarden «ta igjen etterslepet» Forslag til driftsbudsjett 2018, sammen med investeringer til bru, tunnel og forsterkningsprogrammet, opprettholder dagens standard Mye er gjort på asfaltering de senere årene, og dette gir rom for andre prioriteringer. Fortsatt prioritering av innhenting av etterslep på asfaltering av gang- og sykkelveier innenfor rammen til dekkelegging. Framkommelighet kollektivtrafikk Tiltak vil ferdigstilles i løpet av perioden.

15 TABELL 1 - UTBEDRING/FORNYING Vei nr. Kom Prosjekt Sum Binding etter 2021 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Fv. 29 Ski Ustvedt bru 35,0 35,0 40,0 40,0 20,3 20,3 95,3 95,3 Fv. 160 Bærum Tunnelutbedring - Fv. 160 Bekkestua 10,0 10,0 10,0 10,0 0,5 0,5 20,5 20,5 Div Forsterkningsprogram 35,0 35,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 122,0 122,0 (se egen liste). Ekstraramme på 12,5 mill tom 2016 Eidsvoll Eidsvoll jernbanebru 34,2 34,2 35,8 35,8 70,0 70,0 Div Brufornying 7,0 7,0 11,0 11,0 6,0 6,0 6,0 6,0 30,0 30,0 Sum 77,0 0,0 77,0 90,0 0,0 90,0 99,5 0,0 99,5 71,3 0,0 71,3 337,8 0,0 337,8 0,0 0,0 0,0 TABELL 2 - TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Vei nr. Kom Prosjekt Sum Binding etter 2021 Fv. 454 Ullensaker Trondheimsveien: Rundkjøring x 459 Ringveien (Jessheim VGS) Fv. 177/173 Nes Hvamsveien (kryssutbedring) Fv. 152 Ås Meierikrysset (refusjon innen 2024) Samleposter Div Mindre TS-tiltak (TSrevisjoner mv.) AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM 6,5 6,5 6,5 6,5 10,0 10,0 20,9 20,9 30,9 30,9 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 40,0 21,5 21,5 Sum 26,5 0,0 26,5 30,9 0,0 30,9 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 77,4 0,0 77,4 0,0 21,5 21,5

16 Bygging av gang- og sykkelveier Trygging av skoleveier Rapporten om «Trygging av skoleveier» skal rulleres og oppdateres i 2018 Fremover bør satsingen på skolevei ses opp mot satsing på sykkel i oppfølgningen av Regional areal og transportplan. Ferdsel i og inn mot tettstedene samt sammenhengene sykkelvei.

17 TABELL 1 - GANG- OG SYKKELVEIER Vei nr. Kom Prosjekt Sum Binding etter 2021 Fv. 380 Skedsmo NY Bråteveien: Tømtevegen-J. Svendsens vei (forutsetter 50 pst. privat finansiering) Fv. 169 Aurskog- NY Momoen sentrum Høland (fortau) Fv. 169 Aurskog- Høland AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM 3,0 3,0 11,9 11,9 14,9 14,9 5,0 5,0 19,8 19,8 5,0 5,0 5,0 24,8 29,8 NY Momoen-Løken 15,0 15,0 30,0 30,0 45,0 45, ,6 Fv. 402 Nittedal NY Fuglåsveien 3,0 3,0 3,0 3, ,0 Fv. 428 Gjerdrum NY Kort fortau og 5,5 5,5 5,5 5,5 holdeplass Fv. 157 Nesodden NY Flaskebekk-Granholt 2,0 2,0 10,0 10,0 20,0 20,0 15,0 15,0 25,0 22,0 47,0 50,1 50,1 Fv. 76 Frogn NY Ottarsrud-Bakker bru (bygges av rv. 23) 15,0 15,0 15,0 15,0 5,0 5,0 Fv. 175 Nes Haga stasjon - Auli 30,0 30,0 14,4 14,4 14,4 30,0 44,4 Fv. 152 Ås Ås sentrum 5,0 5,0 12,5 12,5 17,5 17,5 5,1 5,1 Fv. 455 Ullensaker Gjerdrumsveien: Gamleveien- Tveiterhellinga 2,0 2,0 13,2 13,2 13,2 2,0 15,2 Fv. 181 Hurdal Torget - Bundli (bidrag) 3,5 3,5 Fv. 167 Asker Røykenveien: x Marie 50,0 50,0 51,5 51,5 40,0 40,0 51,5 90,0 141,5 Lillesethsvei - Røyken grense Fv. 156/ Nesodden Utbyggingspakke 11,3 11,3 19,0 19,0 16,6 16,6 19,0 27,9 46,9 107 Nesodden: Røerveien: Torget - Fjordvangen m.fl. Fv. 168 Bærum Griniveien: Eiksveien - Listuveien, Vollsveien x Fv ,2 38,2 4,5 15,5 20,0 0,9 4,1 5,0 5,4 57,8 63,2 Fv. 156 Frogn NY Nesoddveien: Dal - Glennekrysset. Refusjon innen ,8 11,8 Fv. 459 Ullensaker Ringveg Jessheim sentrum. Refusjon innen ,2 0,2 0,2 0,2 Fv. 172 Sørum Sørumsand - Monsrudvegen. Refusjon innen ,7 51,7 Fv. 2 Vestby Kolåsveien, Son 2,0 2,0 14,4 14,4 14,4 2,0 16,4 Fv. 177/ 181 Eidsvoll Odalsveien: Vilberg - Finnbråtaveien 7,6 7,6 7,6 7,6 Fv. 503 Eidsvoll Finstadveien: Skyttseter - Kvennvegen 18,6 18,6 20,0 20,0 38,6 38,6 Fv. 120 Enebakk Stranden skole- Kåterudveien (refusjon innen 2022) Fv. 477 Nes Hvamsmovegen: Neskollen - Hvam/Tomteråsen. Bidrag Fv. 35 Ski Nordbyveien: Oppegårdveien-Vestveien (Ski) Fv. 120 Enebakk Lillestrømveien: Krona - Holt Fv. 236 Aurskog- Nordre Mangen vei: Høland Lierfoss - Haneborg skole Fv. 279 Fet Lundveien/Nerdrumveien: Sandgata - Nerdrum stasjon-hovinåsveien Fv. 120 Rælingen Nedre Rælingsveg: Heknersletta-Tveitertørje- Grinitaie Samleposter 6,5 6,5 6,5 6,5 1,0 1,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,0 5,4 5,4 20,0 20,0 13,6 13,6 9,5 9,5 43,1 5,4 48,5 30,0 30,0 2,0 2,0 30,0 10,0 40,0 23,7 23,7 5,0 5,0 30,0 40,7 70,7 20,0 20,0 7,5 7,5 0,8 0,8 0,8 7,5 8,3 5,0 5,0 30,0 30,0 25,2 25,2 5,0 5,0 65,2 65,2 Div Sykkelbyer 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 24,0 Div Sykkelveginspeksjoner 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 10,0 Sum 3,0 203,1 206,1 194,7 97,0 291,7 28,7 177,9 206,6 24,5 84,0 108,5 250,9 562, 0 812,9 177,2 62,6 239,8

18 Planlegging 42,5 mill. kr i 2018 Oppfølging av RP-ATP Utvikling av regionbyer Fremkommelighet for gående og syklende Fremkommelighet for kollektivtransporten

19 Handlingsrom Rammen til investeringer er ikke i nærheten av å dekke behovet Nesten hele investeringsbudsjettet er allerede bevilget til prosjekter som er i gang/klart til bygging/underplanlegging Gir lite rom for prioritering av nye prosjekter i kommende ØP periode Budsjettet er også bundet utover kommende ØP periode Vurdere nye finansieringsløsninger Tidligere vedtatte strategier Tar en stor andel av investeringsrammen Begrenser handlingsrommet og muligheten til å følge opp RP-ATP Byutvikling jf. RP-ATP Forventninger i kommunene H10 (Avtaler) Investeringsprosjekter som tettstedsutvikling Store prosjekter i flere tettsteder Ressurser til planlegging Økt veitrafikk = begrenset kollektivfremkommelighet

20 Store prosjekter i kø Dreiningen av veksten mot byer og tettsteder, i tråd med regional areal- og transportplan, gir økt behov for samferdselstiltak på fylkesveinettet i byene. Kommunene har spilt inn forslag som tilsammen sprenger dagens rammer, selv i et tiårsperspektiv. De mest kostbare prosjektene utgjør ventelig over en milliard kr: Opprusting av Storgata (Lillestrøm) ca. 500 mill. kr Ombygging av Skårersletta til miljøgate - ca. 400 mill. kr Opprustning av Kirkeveien i Ski - ca. 395 mill. kr (satt av 45 mill. kr i kommende HP) Nye kollektivgater på tvers av jernbanen i Ås - foreløpig ukjent kostnad >100 mill. kr Nye kollektivgater på tvers av jernbanen Vestby sentrum mill. kr (ramme 500 mill. kr) Omlegging av Kirkeveien gjennom den nye bydelen Føyka i Asker sentrum ca. 150 mill. kr Steg 1. ca beregnet behov ca. 65 mill. kr Usikkerhet om gjennomføring kan forsinke eller stanse byutviklingen. Kommunal forskuttering gir fleksibilitet i gjennomføringen, men bidrar ikke til økte inntekter. Det er begrensninger på nye forskutteringer de nærmeste årene

21 Digitale kart Her finner man omtale av hvert enkelt prosjekt i handlingsprogrammet Omtalen inneholder plan- og byggestatus, formål og økonomi for det enkelte prosjektet Kartløsningen er utarbeidet sammen med GIS ressurser fra planavdelingen AFK og SVRØ KART Handlingsprogrammet publiseres digitalt

22 Takk for oppmerksomheten

23 Driftsbudsjettet Samferdsel og transport Regnskap Budsjett Økonomiplan (tall i 1000 kr) A - Løyver, TT-transport og bane Utg Innt Netto B - Planlegging og utvikling Utg Innt Netto C - Kollektivtransport Utg Innt Netto E - Fylkesveier Utg Innt Netto Sum Programområde 7 Utg Innt Netto

24 Investeringsbudsjettet

25 TABELL 1 - INVESTERING FYLKESVEI Tiltakstype Sum Binding etter 2021 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Strekningsvise tiltak 192,0 14,5 206,5 330,0 51,0 381,0 118,6 40,3 158,9 87,7 190,0 277,7 728,3 295,8 1024,1 408,8 0,0 408,8 Programområder 106,8 232,6 339,4 330,9 148,5 479,4 158,6 230,2 388,8 122,2 150,5 272,7 718,5 761,8 1480,3 177,2 143,1 320,3 - Mindre utbedringer 77,0 0,0 77,0 90,0 0,0 90,0 99,5 0,0 99,5 71,3 0,0 71,3 337,8 0,0 337,8 0,0 0,0 0,0 - Gang- og sykkelveger 3,0 203,1 206,1 194,7 97,0 291,7 28,7 177,9 206,6 24,5 84,0 108,5 250,9 562,0 812,9 177,2 62,6 239,8 - Trafikksikkerhet 26,5 0,0 26,5 30,9 0,0 30,9 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 77,4 0,0 77,4 0,0 21,5 21,5 - Miljø- og service 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,4 14,1 1,3 15,4 15,4 0,0 15,4 30,1 1,3 31,4 0,0 0,0 0,0 - Kollektiv 0,1 29,5 29,6 14,9 51,5 66,4 6,3 51,0 57,3 1,0 66,5 67,5 22,3 198,5 220,8 0,0 59,0 59,0 - Planlegging 0,0 42,5 42,5 0,0 42,5 42,5 0,0 42,5 42,5 0,0 42,5 42,5 0,0 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 Sum disponert 298,8 289,6 588,4 660,9 242,0 902,9 277,2 313,0 590,2 209,9 383,0 592,9 1446,8 1227,6 2674,4 586,0 143,1 729,1 Ramme 298,8 289,6 588,4 660,9 242,0 902,9 277,2 313,0 590,2 234,7 383,0 617,7 1471,6 1227,6 2699,2 Ramme håndtering usikkerhet (ikke disponert) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,8 0,0 24,8 24,8 0,0 24,8 Totalsum 298,8 289,6 588,4 660,9 242,0 902,9 277,2 313,0 590,2 234,7 383,0 617,7 1471,6 1227,6 2699,2

26 TABELL 1 - MILJØ- OG SERVICETILTAK Vei nr. Kom Prosjekt Sum Binding etter 2021 AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM AFK BOM SUM Fv. Div Støyskjermer 0,0 0,0 13,7 1,3 15,0 15,0 15,0 28,7 1,3 30,0 Samle- Div Forurensingslov og 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 poster andre støytiltak Div Vannforskrift og biologisk mangfold 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,0 Sum 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,4 14,1 1,3 15,4 15,4 0,0 15,4 30,1 1,3 31,4 0,0 0,0 0,0 TABELL 2 - FORSKUTTERINGER Forskuttert av Fv. nr. Prosjekt/tiltak/refusjonstidsp. Godkjent forskotteringsbeløp kr Ref. begrenset oppad til (forventet kostnad/ forskutteirngsbeløp +10 pst.) FT-sak nr Refusjon senest Rest å refundere pr Ullensaker kommune Ullensaker kommune Enebakk kommune Tverrveg Jessheim sentrum FT 28/10 FU 12/11 FU 25/ Fv. 459 Ringvegen Jessheim sentrum FT 28/ Fv. 120 GSV Stranden skole - Kåterudveien FT 115/13 FT 9/14 Fv. 171 GSV Sørumsand-Monsrudvegen FT 40/12 FT 9/16 Fv. 380 Omlegging av Bråteveien på FU Strømmen 20/ Sørum kommune Skedsmo kommune Statsbygg Fv. 152 Meierikrysset FT 52/ Frogn Fv. 156 GSV Dal-Glennekrysset FT 27/ kommune Hurdal Fv. 181 GSV Torget - Bundli FU kommune 150/07 SUM:

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 19. oktober 2016 Oppfølging RP-ATP styrende for framtidige samferdselsbeslutninger Regional plan for areal- og transport gir føringer

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel november 2016 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2017-2020 7. november 2016 Agenda 09.00 09.15 Velkommen ved Fylkesrådmann Tron Bamrud 09.15 09.45 Presentasjon av handlingsprogram for samferdsel

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Lokale vegtiltak HP

Gjennomgang av prosjekter Lokale vegtiltak HP Gjennomgang av prosjekter Lokale vegtiltak HP 2016-2019 Situasjonen inn i 2016 Mange prosjekter er under bygging Høy økonomisk ramme i 2016 pga. ekstra investeringsramme til skoleveg/forfall 2013-2016

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018. Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2015-2018 Nils-Erik Bogsrud, Vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2015 Stor aktivitet - både offentlig og privat Presset byggherrekapasitet Etterslepet reduseres

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015

Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel oktober 2015 Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram for samferdsel 2016-19 22. oktober 2015 Strategier og gjennomføring Samferdselsplan 2016-2025 vedtatt våren 2015 Strategiene i samferdselsplanen er lagt til

Detaljer

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013

Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag. 23. oktober 2013 Samferdselsplan 2014-17 Fylkesrådmannens forslag 23. oktober 2013 Stø kurs Økningen i persontransport skal tas med økt kollektivtilbud Standarden på fylkesveinettet opprettholdes, samt at vedlikeholdsetterslepet

Detaljer

Fv. 29 Ustvedt bru Hpid: 1224

Fv. 29 Ustvedt bru Hpid: 1224 Fv. 29 Ustvedt bru Hpid: 1224 Programområde: Utbedringer Kommune: Ski Byggestart: 2018 Lengde: 300 meter Prosjektmål: Brufornyelse Eksisterende bru over jernbanen (østre linje) er kun 3,5 m bred og har

Detaljer

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP Nils-Erik Bogsrud, vegavdeling Akershus

Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP Nils-Erik Bogsrud, vegavdeling Akershus Gjennomgang av prosjekter Samferdselsplan HP 2014-2017 Nils-Erik Bogsrud, vegavdeling Akershus Situasjonen inn i 2014 Realisere ny bevilgning + gjennomføre prosjekter med tidligere års bevilgning Stor

Detaljer

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009

Oslopakke 3 - innhold og prosess. Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 - innhold og prosess Møte i arbeidsutvalget Plansamarbeid om areal og transport i Oslo og Akershus 11. november 2009 Oslopakke 3 innhold Agenda målsetting (foreløpig) organisering hovedtrekk

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer

Bransjetreff 8. mars Vegavdeling Akershus Nils Karbø

Bransjetreff 8. mars Vegavdeling Akershus Nils Karbø Bransjetreff 8. mars 2016 Vegavdeling Akershus Nils Karbø 11.03.2016 Vegnettet i Akershus Riksveger (rv): 417 km Fylkesveger (fv): 1820 km Fv med grusdekke: 79 km (utgjør 4,3%) Gang/sykkelveger: langs

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Antall leger. Snitt pr liste

Antall leger. Snitt pr liste 8 1 Årnes Legesenter As Nes 3 1 200 96,0 70,0 78,0 57,5 70,5 12 2 Humana Sandvika As - Humana Helse A Bærum 7 1 600 96,0 47,5 100,0 70,0 69,6 15 3 Fastlegehuset Skedsmo 2 1 650 96,0 54,0 88,0 67,5 69,1

Detaljer

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014

Oslopakke 3. Oslopakke 3-sekretariatet. Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 Oslopakke 3 Oslopakke 3-sekretariatet Nettverkstreff bypakker i storbyer 2. september 2014 1 Organisering av Oslopakke 3 Politisk forhandlingsutvalg O3 styringsgruppe - Vegdirektør (leder) - Jernbanedirektør

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016

Strategiforum. Oslo, 15 desember 2016 Strategiforum Oslo, 15 desember 2016 Foretaket har ansvaret for å forvalte, drifte og vedlikeholde bussterminaler, fergeterminaler, bussanlegg, stoppesteder og innfartsparkering Hovedansvarsområder Forvalte

Detaljer

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale?

Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Hva er viktig å jobbe med i forhold til nullvekstmålet og Bymiljøavtale? Olav Fosli Oslopakke 3-sekretariatet ATP-nettverkssamling Fremtidens byer Tromsø 25. mars 2014 1 Felles mål Målet om nullvekst i

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker

Fylkesordfører Nils Aage Jegstad. Bymiljøpakker Fylkesordfører Nils Aage Jegstad Bymiljøpakker Kollektivtransportens hovedutfordringer Kapasitet Fremkommelighet Tilgjengelighet Finansiering Investeringer Drift Gang- og sykkelvei Vi må legge til rette

Detaljer

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017)

Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) Byggebørsen 10.Februar 2014 Investeringer nye prosjekt. Drift/vedlikehold og fagkontrakter for Statens vegvesen i Sør-Trøndelag 2014 2015 (2017) v. Avdelingsdirektør Eva solvi Noen stikkord Riksveg Handlingsprogram

Detaljer

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden

Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Areal- og transportutvikling på Romerike nåstatus, drivkrefter og fremtiden Felles formannskapsmøte Øvre Romerike 25.april 2013 Bård Vestøl Birkedal og Bjørn Oscar Unander Analyse og Strategi AS Agenda

Detaljer

Innspill HP / Planbudsjett Region

Innspill HP / Planbudsjett Region Innspill HP / Planbudsjett 2018-2021 Region Kommune Prog. områ de Finans. kilde Vegnr Prosjektnavn Prosjektmål Forslag planmidler 2018-2021 (mill.kr) 2018 2019 2020 2021 Antatt planvedtak/ ferdig planprosjekt

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Fylkesvegplan for Oppland

Fylkesvegplan for Oppland Fylkesvegplan for Oppland 2018-2021 Dialogmøte Søndre Land kommune 15. mars 2016 Planlagt innhold Grunnlaget for ny fylkesvegplan Organisering av arbeidet og framdriftsplan Økonomiske rammer for fylkesvegplanen

Detaljer

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1)

Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Budsjettskjema 1A - Drift (tabell 1) Regnskap 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue 716 877 994 705 710 000 763 052 000 763 052 000 763 052

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012

Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering. Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 Ny pris og sonestruktur foreløpig evaluering Strategiforum Hanne N. Breivik, torsdag 7. juni 2012 1 2 Nytt, felles, forenklet prisog sonesystem og (nesten) full e-billettering i Oslo og Akershus 02.10.2011:

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Hvilket samfunn skal vi bli?

Hvilket samfunn skal vi bli? Hvilket samfunn skal vi bli? Innhold Innlegg data og analyser Tilnærming Regional plan ATP Tangen område Grendene Fagerstrand senter Innlegg data og analyser 4 Befolkningsvekst 2001-2016 Kommune/År 2001

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket

Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket Regional planstrategi for areal og transport i Oslo og Akershus Innspill fra Jernbaneverket senioringeniør Peder Vold Jernbaneverket Region Øst 1 Jernbanenettet i Oslo og Akershus Drammenbanen Askerbanen,

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak

Handlingsprogram for fylkesveger status og gjennomføring av tiltak Saknr. 15/5251-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017 - status og gjennomføring av tiltak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger

Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker (E6 Helgeland, Bypakke Bodø og Harstadpakken) 0,5 mrd. i samordningsstrekninger Totalt på investeringsmidler nå: Store prosjekt 8,512 Programområdene 1,685 Fornying 0,894 Planlegging/grunnerverv 0,500 Sum i Region nord 11.591 mrd. Av dette: 2,5 mrd. i kommende bompengeprosjekter/-pakker

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesutvalg

Sakskart til møte i Fylkesutvalg Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesutvalg 10.02.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 10.02.2014 Tid 13:00 Møtet settes i fylkestingets lunsjpause 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.11.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 30.11.2015 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Status Oslopakke 3 Hva skjer?

Status Oslopakke 3 Hva skjer? Status Oslopakke 3 Hva skjer? Olav Fosli fung. leder Oslopakke 3-sekretariatet 1. nov 2011 03.11.2011 1 Innhold Handlingsprogram 2012-15 Budsjett 2012 Status på tiltak Mål- og resultatstyring Utfordringer

Detaljer

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1

Oslopakke 3. NVF Bypakker og trendbrudd Bergen. Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 NVF Bypakker og trendbrudd Bergen Henrik Berg 13. oktober 2010 01.11.2010 1 Oslopakke 3 Oslopakke 3 på 15 minutter Oslopakke 3 som bidrag til trendbrudd Utfordringer i en lokalpolitisk kontekst

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005.

Forord. Handlingsprogrammet danner grunnlaget for arbeidet med de årlige budsjettene i perioden 2002-2005. Forord Oslopakke 2 er en plan for forsert utbygging av infrastruktur og innkjøp av materiell for kollektivtrafikken i Oslo- og Akershusregionen. En av idéene bak Oslopakke 2 er at utfordringene knyttet

Detaljer

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021. Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Handlingsprogram fylkesveger 2018-2021 Oppstartmøte 26.November 2015 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Om Handlingsprogrammet Fv HP Fv utarbeides hvert fjerde år og vedtas av Fylkestinget Nasjonal Transportplan

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 01.12.2014 Tid 13:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013. Akershus fylkeskommune. Høringsutkast

Handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013. Akershus fylkeskommune. Høringsutkast Statens vegvesen Handlingsprogram for fylkesveier 2010-2013 Akershus fylkeskommune Høringsutkast Utkast 12.06.09 Revidert 22.06.09 12. Juni 2009 Innhold: Statens vegvesen Region øst FORORD... 3 1. DEL

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus

Kommunereformen. Arbeidsverksted fremtidsbilder. 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kommunereformen Arbeidsverksted fremtidsbilder 6. november 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Utredningsplikten brev fra Sanner 28.10.2015 Alle kommuner skal ta

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Statsbudsjett 2018 kortnotat Regjeringens forslag og foreløpige beregninger av effekten for Bærum kommune.

Statsbudsjett 2018 kortnotat Regjeringens forslag og foreløpige beregninger av effekten for Bærum kommune. BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN NOTAT Dato: Arkivkode: 16.10.2017 J.postID: 2017214043 Arkivsaksnr: 17/22517 Fra: Rådmannen Vedrørende: Statsbudsjett 2018 - foreløpig orientering om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

Krafttak for vegvedlikeholdet

Krafttak for vegvedlikeholdet Lillehammer 30.Januar 2008 Krafttak for vegvedlikeholdet Statens vegvesens prioriteringer nasjonalt og for Region øst/innlandet Sidsel Sandelien Regionvegsjef Statens vegvesen Region øst Oppdrag og rammer

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Velkommen til Lillehammer

Velkommen til Lillehammer Velkommen til Lillehammer Miljøvennlig bytransport i Region øst Lillehammer 3. februar 2009 v/per Morten Lund Byområder i RØ Storby (Oslo) Små og mellomstore byer (ca. 12 stk) Tettstedsområder med byproblematikk

Detaljer

Nye mål for sykkelandel i byer

Nye mål for sykkelandel i byer Nye mål for sykkelandel i byer - hvordan jobbe for å nå disse målene? Samling for sykkelbyene i Region sør Kongsberg 25. oktober Solveig Hovda, Statens vegvesen, Region sør Nye mål for sykkelandeler Fra

Detaljer

Dette brenne jeg for!

Dette brenne jeg for! Dette brenne jeg for! Leder av Veg- og transportavdelingen i Region sør Gro Gjervold Torstein Nilsen Jan Otto Askeland Knut Asbjørn Koland Olav Uldal Jens Kasper Lofthaug Lene Jacobsen Jan Ove Grave Tore

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad

Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad Miljøpakken for transport i Trondheim, seminar Miljøringen 12.november 2014, kommunikasjonsrådgiver Hans Kringstad Bred politisk allianse Mål: Endre reisevaner til 50 % bil, 50 % miljøvennlig Finansiering:

Detaljer

Bransjemøte Oslo 8. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/avdelingsdirektør Strategi-, veg- og transportavdelingen Turid Stubø Johnsen

Bransjemøte Oslo 8. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/avdelingsdirektør Strategi-, veg- og transportavdelingen Turid Stubø Johnsen Bransjemøte Oslo 8. mars 2016 Store prosjekter i Region øst v/avdelingsdirektør Strategi-, veg- og transportavdelingen Turid Stubø Johnsen 09.00 09.15 Kaffe og registrering Program Oslo 8. mars 09.15 09.45

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Fylkesrådmannens forslag Hovedprioriteringer ØP følger opp vedtaket i «Inntektsrammer og strategier ØP 2018 2021»: Fylkeskommunens prioriteringer i økonomiplanperioden

Detaljer

Innspill til fylkesvegplan for Oppland

Innspill til fylkesvegplan for Oppland Innspill fra Søndre Land til handlingsprogrammet for fylkesveier i Oppland 2018-2021. Oppland fylkeskommunes handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 skal nå revideres og Søndre Land kommune har her

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2013 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2013 Innbetalt skogfond Skogfond skoger

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2014 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2014 Innbetalt skogfond Innbetalt skogfond

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange?

Nullvekstmålet. Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? Nullvekstmålet Hvordan kan den forventede transportvekst fordeles mellom kollektivtransport, sykkel og gange? To hovedproblemstillinger Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport,

Detaljer

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sørum kommune R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2016 Deres ref: Sørum kommune Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE

FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE FORANALYSE OM INNFARTSPARKERING I AKERSHUS FYLKESKOMMUNE Innhold 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1. HVA ER INNFARTSPARKERING... 5 2.2. BAKGRUNN... 5 2.3. PROBLEMSTILLING FOR FORANALYSEN... 5 2.4.

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus - offentlig ettersyn - Fylkesmannens uttalelse Plansekretariatet for Oslo kommune og Akershus fylkeskommune postboks 1200 sentrum 0107 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no

Detaljer

Vegtiltak for byutvikling hvem betaler og hvem får nytten?

Vegtiltak for byutvikling hvem betaler og hvem får nytten? Vegtiltak for byutvikling hvem betaler og hvem får nytten? Terje Rognlien, Sekretariatsleder Oslopakke 3 NVTF, 9. mars 2017 1 1 Lokalt forslag Oslopakke 3 Revidert Oslopakke 3-avtale 5. juni 2016 Politiske

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2010 Forsidefoto: Snorre Synnestvedt Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2010 Innbetalt skogfond Skogfond skoger under

Detaljer

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS

M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning. Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 1 M2016 fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsning Bernt Reitan Jenssen, Administrerende direktør Ruter AS 2 Alle ønsker at denne utviklingen fortsetter Uten nye tiltak får vi 240 millioner

Detaljer

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus

Handlingsprogram for samferdsel i Akershus PLAN Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2018-2021 Fylkesrådmannens forslag SAK TIL FYLKESTINGET 18.DESEMBER 2017 Om dokumentet: Tittel: Handlingsprogram for samferdsel i Akershus 2018-2021 Type

Detaljer

Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3

Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013. Forslag fra Styringsgruppen for Oslopakke 3 Handlingsprogram for Oslopakke 3 2010-2013 for Oslopakke 3 21. september 2009 Forord En politisk styringsgruppe med representanter fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune la i 2006 frem et forslag til

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg

Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg Vedlegg 4: Programområdemidler fylkesveg 19.04. 2017 Innledning Byvekstavtalen for Bergen vil i første omgang være avgrenset til perioden 2018-2023, i samsvar med tidsperioden for gjeldende Nasjonal transportplan

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

Kommunereformen i hovedstadsregionen

Kommunereformen i hovedstadsregionen Kommunereformen i hovedstadsregionen Fylkesgruppemøte, 28.oktober 2015 Anne-Marie Vikla prosjektdirektør for kommunereformen Oslo og Akershus Kolossal befolkningsvekst om 15 år Forventet vekst på 30 prosent

Detaljer

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan Terje Moe Gustavsen, vegdirektør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Meld.St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023 12.04.2013 Eskild Jensen (1925-2013) Vegdirektør 1980-1992 Hva er Nasjonal transportplan? Nasjonal transportplan 2014-2023

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15.30 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen

E18 Vestkorridoren. Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen E18 Vestkorridoren Bærum velforbund 27. oktober 2015 Knut Gløersen, Statens vegvesen 28.10.2015 E18 Lysaker- Ramstadsletta Agenda Tiden før og etter valget Hva skjer fremover hva gjør vi Ny inndeling av

Detaljer

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015

Landbruksavdelingen. Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015 Landbruksavdelingen Skogfondregnskap og statistikkoppgaver 2015 Forsidefoto: Andreas Bostad Thaule Regnskapsoversikt skogfond Kommune Innestående skogfond per 1.1.2015 Innbetalt skogfond Innbetalt skogfond

Detaljer

Tematime sykkel- og litt kollektiv

Tematime sykkel- og litt kollektiv Tematime sykkel- og litt kollektiv Plan, samferdsel og næringsutvalget 15. Januar 2015 Sykkelbygruppen Hvem er vi? - Mari Gabrielsen, kommunalteknisk avdeling - Lars Eskeland, kommunalteknisk avdeling

Detaljer

Samferdsel og transport

Samferdsel og transport Årsrapport 2013 36 37 Årsrapport 2013 Samferdsel og transport 36 37 Kollektivtrafikken i Akershus hadde god passasjervekst og en stabil markedsandel på 21 prosent av motorisert trafikk i 2013. Antall kollektivreiser

Detaljer

Kollektivknutepunkt Bragernes. Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss

Kollektivknutepunkt Bragernes. Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss Kollektivknutepunkt Bragernes Ombygging av Buskerudbyens største knutepunkt for buss Disposisjon Bakgrunn/status Finansiering av fase 2 Planer og fremdrift for fase 2 Bakgrunn/status Forventet befolkningsvekst

Detaljer