Designe. Analysere. Optimere. AutoCAD. Civil 3D

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designe. Analysere. Optimere. AutoCAD. Civil 3D"

Transkript

1 Designe. Analysere. Optimere. AutoCAD Civil 3D

2 Lever mer innovative prosjektløsninger AutoCAD Civil 3D tilbyr en bedre måte å designe, analysere og dokumentere vei- og anleggsprosjekter på. AutoCAD Civil 3D gjør det mulig å levere prosjekter av høyere kvalitet innen transport, landskapsutvikling og miljø, på en raskere måte. Programvarens spesialutviklede verktøy støtter bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og bidrar til å redusere tiden det tar å designe, analysere og implementere endringer. Følgelig kan du evaluere flere tenkte scenarioer og optimere prosjektytelsen. Verktøy i Civil 3D for landmåling og konstruksjon, bidrar til å strømlinjeforme prosjektprosessene ved å automatisere tidkrevende oppgaver. Landmåling Landmålingsfunksjoner er helt integrert i Civil 3D, så du kan arbeide i et konsistent miljø med alle oppgaver, fra direkte import av rådata fra oppmåling, justering av minste kvadrater og redigering av oppmålingsdata, til automatisk oppretting av oppmålingsfigurer og -flater. Du kan lage og redigere hjørner interaktivt, og identifisere og redigere kryssende brytningslinjer for å unngå potensielle problemer, som gir punkter, oppmålingsdata og flater som kan brukes gjennom hele prosjektet. Flater og gradering Med Civil 3D kan du lage flater ut fra tradisjonelle landmålingsdata, som punkter og brytningslinjer. Utnytt store datasett fra luftfotogrammetri, laserskanning og digitale terrengmodeller, ved å dra fordel av flatereduksjonsverktøyet. Vis flaten som konturer eller trekanter, eller lag analyse av stigninger og hellinger. Bruk flater som referanse for å lage intelligente objekter som opprettholder dynamisk tilknytning til kildedata. De effektive verktøyene for dagslys og graderingsprojeksjon kan brukes til å lage flatemodeller til alle typer graderingsprojeksjoner. Parsell-layout Programvaren gjør det mulig å lage parseller ved å konvertere eksisterende AutoCAD -enheter eller ved å bruke mer fleksible layoutverktøy til automatisering av prosessen. En endring i en parsell gjenspeiles automatisk i parsellene ved siden av. Avanserte layoutverktøy omfatter alternativer for måling av fasade på avstand og oppsett av parseller med minimumsdybde og -bredde. Korridormodellering Korridormodellering kombinerer horisontale og vertikale geometriske begrensninger, med tilpasningsbare tverrseksjonskomponenter som kalles delmontasjer, for å skape en dynamisk modell av veier og andre transportsystemer. Bruk de medfølgende delmontasjene fra kjørefelt, fortau og grøfter til komplekse veikomponenter eller du kan lage dine egne basert på designstandard. Modellen kan enkelt endres via visuell interaksjon eller ved å endre parametrene som definerer veibaneseksjoner. Unike kjennetegn i hver delmontasje gjør det mulig i 3D-modellen å peke ut kjente funksjoner. Masseberegninger Ved hjelp av programvaren kan du raskere beregne massevolum mellom eksisterende og foreslåtte flater, ved å bruke metoder for sammensatt volum eller gjennomsnittlig sluttområde. Bruk Civil 3D til å lage masseforflyttingsdiagrammer, for å analysere avstanden for balansering av forholdet mellom utgraving og utfylling, materialmengden som skal flyttes, hvilken retning den skal flyttes i, samt identifisering av utgravingsområder og lagringsplasser for masse. Kriteriebasert veikonstruksjon Det går raskere å lage plan- og profiljusteringsgeometri med konstruksjonskriterier basert på offentlige standarder eller kundens behov. Konstruksjonsbegrensninger varsler brukere når det forekommer brudd på standarder, og gir omgående tilbakemelding slik at de nødvendige endringene kan utføres. Spesialutviklede verktøy for konstruksjon av veier og motorveier Transportspesifikke konstruksjonsverktøy tilbyr en mer effektiv måte å utforme veier og motorveier på. Bygg interaktive veikryssmodeller som oppdateres dynamisk. Fokuser på optimalisering av konstruksjon og vær trygg på at produksjonstegninger og merknader er oppdaterte. Lag rundkjøringer raskere, med skilting og veimerking, basert på vanlige konstruksjonsstandarder. Rør Bruk regelbaserte verktøy til oppsett av sanitærog avløpssystemer. Bryt eller kople eksisterende rørnettverk eller gjør endringer i rørnettverk og strukturer, ved å bruke grafisk eller numerisk inndata og utføre interferenskontroller. Plott og ferdigstill tegningen av rørnettet i plan-, profil- og seksjonsvisninger, og del informasjon om rørnettet, bl.a. materialer og størrelser, med eksterne analyseprogrammer. Analyse av kvantitetsberegninger Hent ut materialforbruk av korridormodeller, eller velg materialtype til lysstolper, grøntanlegg og mer. Lag rapporter, eller bruk innebygde lister over betalingselementer til å generere anbudsklare kontraktsdokumenter. Ta bedre beslutninger om kostnadene i prosjektet tidligere i konstruksjonsprosessen, med mer nøyaktige verktøy for kvantitetsberegninger.

3 Opplev høyere kvalitet på dokumentasjon og bedre koordinering Lever dokumentasjon som er mer konsekvent og som holder seg synkronisert, selv om det gjøres endringer i modellen. Gjennom intelligent kopling mellom design og dokumentasjon, hjelper AutoCAD Civil 3D deg med å øke produktiviteten og levere design og anleggsdokumentasjon med høyere kvalitet. Det stilbaserte tegnemiljøet i Civil 3D, bidrar til å redusere feil og fremmer konsistent dokumentasjon. Produksjonstegning Produksjonsplaner kan genereres automatisk, bl.a. fullt merkede seksjonsblad, profiler, graderingsplaner med mer. Men det aller viktigste er at tegnearbeidet kan genereres gjennom flere tegninger, ved hjelp av eksterne referanser (xrefs) og snarveier. Dette gir et arbeidsforløp der produksjonsblad kan bruke én og samme modell. Og hvis modellen endres, kan du raskt oppdatere alle produksjonsblad. Produksjon av planer Med omfattende verktøy får du hjelp til oppsett av tverrseksjoner samt plan- og profilblad. Veiviseren til planproduksjon er helt integrert i AutoCAD Sheet Set Manager og automatiserer layout av blad og samsvarslinjer i henhold til justeringer, samt skaper plan- og profilblad basert på layouten. Det ferdige produktet er et sett med tegneblad som er klare for avsluttende merknader og plotting. Kartbokfunksjonen lager layout av tegneblad gjennom hele prosjektet, samtidig som den oppretter nøkkelkart og forklaringer for hele bladsettet. Denne funksjonen er perfekt for å lage kart over El/VA/Tele og graderingsplaner. Merknader Merknader i Civil 3D utledes rett fra konstruksjonsobjekter gjennom eksterne referanser, og oppdateres automatisk når konstruksjonen endres. Endringer i tegningens skalering og visningstype gjenspeiles også automatisk, slik at alle etiketter oppdateres umiddelbart hvis du endrer eller roterer plotteskaleringen i ulike synsvinkler. Rapportering AutoCAD Civil 3D gir mer fleksibel og utvidbar rapportering i sanntid. Og fordi dataene utledes rett fra modellen, oppdateres rapporter dynamisk. Dette gir rask tilbakemelding etter hvert som det gjøres konstruksjonsendringer. Tegnestiler og -standarder AutoCAD Civil 3D inneholder landsspesifikke CAD-stiler som gir kontroll av mange aspekter ved visning av tegninger. Farger, linjetyper, økning av konturer, merknader og mye mer styres helt og fullt av stiler. Snarveier og referanser Med utgangpunkt i eksterne referanser og snarveier kan medlemmer av prosjektgruppen dele modelldata som flater, justeringer og rør, og utføre flere forskjellige oppgaver ut fra samme forekomst av et konstruksjons objekt. Merknader kan også utledes via snarveier eller direkte gjennom en ekstern referanse, for å sikre at arbeidet med produksjons tegningen hele tiden er synkronisert. Avansert datastyring Firmaer som ønsker avansert datastyring, kan i tillegg benytte Autodesk Vault-teknologi. Dette gir bedre snarveisfunksjoner med avansert endringsadministrasjon, versjonskontroll, brukertillatelser og arkivstyring. Design Review I dag er ingeniørprosjekter mer komplekse enn noensinne. Revideringsarbeidet involverer ofte prosjektgruppemedlemmer som ikke er CAD-brukere, men som likevel er avgjørende for prosjektet. Ved å publisere til DWF -filformat kan du sikre at hele teamet får ta del i revideringen digitalt. Koordinering på tvers av disipliner Importer Autodesk Revit Architecturebygningsskall til AutoCAD Civil 3D for å bruke informasjon om koplingspunkter for strøm, vann osv., takområder og innganger, direkte fra arkitekter. På samme måte kan transportdesigningeniører sende informasjon om f.eks. profiler, justeringer og flater direkte til bygningsingeniørene, for å bidra i oppsett av bruer, prefabrikerte kulverter og andre transportstrukturer i Autodesk Revit Structure.

4 Optimer ytelse med analyse og simulering Utforsk flere tenkte scenarioer tidligere i prosessen og formidle ideer som vinner fram, med førsteklasses 3D visualisering. De integrerte analyse- og visualiseringsverktøyene i AutoCAD Civil 3D, hjelper deg med å vurdere tenkte scenarioer, slik at du kan realisere innovative konstruksjoner raskere. Regnvannsanalyse og -simulering Konstruer og analyser regnvannsystemer med integrerte simuleringsverktøy, for innsamlingssystemer, dammer og kulverter. Bidra til å redusere avrenning etter et prosjektsferdigstillelse, og forbered rapporter for å oppfylle krav til bærekraftighet for regnvannets kvantitet og kvalitet. Vurder flere designalternativer, inklusive nyskapende, grønne og utprøvde løsninger, for å skape en mer miljøvennlig og attraktiv design. Lag mer nøyaktige konstruksjonsdokumenter, inklusive trykk- og energilinjer, for å gjøre det enklere å vurdere designen og sørge for sikkerheten. Kartanalyse og -tegning AutoCAD Civil 3D har GIS- og karttegningsfunksjoner som støtter byggtekniske arbeidsprosesser. Analyser romforholdet mellom tegnede objekter. Hent ut eller lag ny informasjon ved å overlagre to eller flere topologier. Lag og bruk buffere til å velge funksjoner innenfor det angitte bufferrommet for andre funksjoner. Bruk offentlig tilgjengelig kartinformasjon i forbindelse med stedsvalg, og få bedre forståelse av konstruksjonsbegrensninger i forslagsfasen av prosjektet. Lag solide kartvisninger for å oppfylle kravene til bærekraftig konstruksjon. Punktskyer Lag punktskyer i AutoCAD Civil 3D ved hjelp av data fra LIDAR. Importer og visualiser punktskyinformasjon; stiliser punktdata basert på LAS-klassifiseringer, RGB, stigning og intensitet; og bruk data til å lage flater, utføre plassundersøkelser og digitalisere det som er bygd i et prosjekt. Bærekraftig design AutoCAD Civil 3D kan bidra til å gjøre vei- og anleggs prosjekter mer bærekraftige. Ved å kombinere den solide modellen over områdeforholdene og konstruksjonsbegrensningene, med den effektive funksjonen for evaluering av alternativer, kan du ta flere innovative og miljøvennlige konstruksjoner i betraktning. AutoCAD Civil 3D inneholder verktøy som kan brukes i mange aspekter av anerkjente initiativer for bærekraftighet, som LEED, ved å sørge for analyse til studie av forbindelser, prosjektorientering, regnvannshåndteringalternativer osv. AutoCAD-plattform AutoCAD Civil 3D bygger på AutoCAD -plattformen, et av verdens ledende CAD-programmer. Utnytt millioner av profesjonelle AutoCAD-brukere over hele verden for å dele og fullføre prosjekter raskere. AutoCAD-programvarens DWG filformat gjør det helt trygt å lagre og dele filer. DWG-teknologi fra Autodesk er den mer nøyaktige og pålitelige måten å lagre og dele designdata på. Visualisering Lag mer avanserte visualiseringer som gir interessentene en bedre mulighet til å forestille seg prosjektet før det blir bygd. Produser visualiseringer direkte fra modellen med flere konstruksjonsalternativer, for å få bedre innsikt i hvordan konstruksjonen påvirker samfunnet og miljøet. Publiser modellen til karttjenesten Google Earth for å få enda bedre innsikt i prosjektet i kontekst. Lag omtrent fotorealistiske gjengivelser av modellene, ved å bruke Autodesk 3ds Max Design. Simuleringer ved hjelp av Civil 3D-modellen kan lages i Autodesk Navisworks, som gir interessentene en bedre forståelse av hvordan prosjektet vil se ut og fungere når det er ferdigbygd. Støtte for 64-bit AutoCAD Civil 3D støtter 64-biters operativsystemer, slik at programvaren kan håndtere større prosjekter og forbedre ytelse og stabilitet for minnekrevende oppgaver.

5 En kraftig løsning for bygningsinformasjonsmodellering for byggteknikk Bruk en integrert prosess bygd på en koordinert, konsekvent, digital modell for design, analyse, visualisering, dokumentering og konstruksjon. En modell. En endring. Flere oppdateringer. Helautomatisk. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en integrert prosess når de viktige fysiske egenskapene og funksjonene skal utforskes digitalt i et prosjekt før det blir bygd. AutoCAD Civil 3D er løsningen for bygningsinformasjonsmodellering (BIM-løsningen) innen bygg og anleggsbransjen. Programvaren lager koordinerte, innholdsrike modeller som gjør det mulig å utføre analyser i de tidligste fasene av design; og få bedre visualisering og simulering av utseende, ytelse og kostnader; og mer nøyaktig dokumentasjon. AutoCAD Civil 3D skaper én modell, med intelligente og dynamiske data, som gir muligheten for å utføre designendringer raskt på alle trinn i prosessen. Få bedre grunnlag for beslutningene og velg designalternativer basert på analyser og ytelsesresultater. Raskt og effektivt produserer du visualiseringer som også samsvarer med de konstruksjonsendringene som gjøres fortløpende. Modellen reflekterer automatisk enhver endring i tegninger og merknader gjennom hele prosjektet.

6 AutoCAD Civil 3D tilbyr verktøy som kan tilpasses og gjør det mulig å levere nyskapende løsninger på en tilsynelatende uendelig rekke byggtekniske utfordringer. Cristian Otter Senior designer, Large Infrastructure Department Breijn B.V. Nederland Finn ut mer eller kjøp Få tilgang til spesialister over hele verden som kan tilby produktekspertise og inngående kjennskap til din bransje, slik at ditt utbytte vil ligge langt over prisen på programvaren. Ønsker du å kjøpe AutoCAD Civil 3D, kontakt en leverandør av Autodesk Premier Solutions eller en autorisert Autodeskforhandler. Finn din nærmeste forhandler på Opplæring og utdanning i Autodesk Fra instruktørledet klasseundervisning eller leksjoner i selvvalgt tempo til nettbasert opplæring eller utdanningsressurser: Autodesk tilbyr opplærings løsninger tilpasset akkurat dine behov. Få veiledning fra eksperter ved Autodesks autoriserte opplæringssentre (ATC ), tilgang til læringsverktøy via nettet og få bevist din kompetanse gjennom Autodesk-sertifisering. Finn ut mer på Autodesk tjenester og brukerstøtte Få raskere avkastning på investert kapital og optimer produktiviteten med nyskapende innkjøpsmetoder, følgeprodukter, konsulenttjenester, brukerstøtte og opplæring fra Autodesk og godkjente Autodesk-partnere. Disse verktøyene er utformet for at du skal komme raskt i gang og få et forsprang på konkurrentene. Du skal få mest mulig ut av programvaren du har kjøpt, uansett hvilken bransje du er i. Du finner flere opplysninger på Autodesk AB Box SE Göteborg Sverige Autodesk Subscription Autodesk Subscription gir deg umiddelbar tilgang til oppgraderinger av dine Autodesk-programmer, hvis disse lanseres i løpet av din Subscription-periode, i tillegg til eksklusiv tilgang til brukerstøtteog servicefordeler utviklet for at du skal få mest mulig ut av Autodeskprogramvaren. Finn ut mer på Denne brosjyren er trykket på 100 prosent resirkulert papir. Autodesk, ATC, AutoCAD, DWF, Navisworks, Revit og 3ds Max er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Autodesk, Inc., og/eller Autodesks datterselskap og/eller assosierte selskap i USA og/eller andre land. Alle andre merkenavn, produktnavn eller varemerker tilhører de respektive rettighetshaverne. Autodesk forbeholder seg retten til å endre produkttilbud, spesifikasjoner og priser når som helst og uten varsel, og er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller grafiske feil i dette dokumentet Autodesk, Inc. Med enerett. 225A MZ01

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING DEN STERKESTES OVERLEVELSE: TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING Praktiske råd for planleggere 5 MINUTTER LESETID DEN STERKESTES OVERLEVELSE: Kombiner det meget konkurransepregede landskapet i en

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Noen fordeler ved å velge ibinder

Noen fordeler ved å velge ibinder Noen fordeler ved å velge ibinder 1. Enkel å bruke, krever ingen forkunnskaper. 2. Lett å beregne kostnadene. 3. Fungerer i eksisterende IT- miljøer og krever kun en vanlig nettleser. 4. Skapt av mennesker,

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform

Detaljer

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger. For partnere For partnere Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp

Detaljer

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester

Et verdinettverk for tolketjenester. : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Et verdinettverk for tolketjenester : Sluttrapport fra forstudie om bestilling av tolketjenester Innholdsfortegnelse ET VERDINETTVERK FOR TOLKETJENESTER... 1 : SLUTTRAPPORT FRA FORSTUDIE OM BESTILLING

Detaljer

God praksis for å hindre. eksterne misligheter

God praksis for å hindre. eksterne misligheter Fédération des Experts Comptables Européens God praksis for å hindre eksterne misligheter November 2005 Et notat fra FEEs Public Sector Committee (FEEs komité for offentlig sektor) Oversatt til norsk i

Detaljer

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket

Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Hvordan profiler blir til produkter En presentasjon av foretaket Problemløsning Produksjon Profiler ladet med kundenytte 4 Erfaring 6 Materialet gir mulighetene 8 Ekstruderingsprinsippet 10 Kunnskapsbanken

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

VÆR ENDRINGENES HELT!

VÆR ENDRINGENES HELT! 2012 UTGAVE 17 LØSNINGER FOR FORRETNINGSDRIVERE INSIDE ONE ENDRINGER ER BRA Tilpasning til virksomhetens behov HOLD FORSPRANGET Oppnå konkurransefordeler LEVE MED ENDRING En del av hverdagen VÆR ENDRINGENES

Detaljer

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data

Åpne data. Del og skap verdier. Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Åpne data Del og skap verdier Veileder i tilgjengeliggjøring av offentlige data Dette er 2. versjon av veilederen, oppdatert januar 2013. Den elektroniske versjonen finner du (alltid oppdatert) på data.norge.no.

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering

Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Gjennomføring av vurdering som fremmer inkludering Fase én av the Agencys prosjekt Vurdering i inkluderende miljøer ble rundet av med en diskusjon og deretter en forklaring av begrepet vurdering som fremmer

Detaljer

Surfer du på bølgen, eller sitter du fast i en bakevje?

Surfer du på bølgen, eller sitter du fast i en bakevje? Surfer du på bølgen, eller sitter du fast i en bakevje? Navigering i et informasjonsmiljø i utvikling Innblikk i TREND- RAPPORT OM IFLA IFLA er bibliotek- og informasjonsfagets globale talerør. International

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer