Designe. Analysere. Optimere. AutoCAD. Civil 3D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Designe. Analysere. Optimere. AutoCAD. Civil 3D"

Transkript

1 Designe. Analysere. Optimere. AutoCAD Civil 3D

2 Lever mer innovative prosjektløsninger AutoCAD Civil 3D tilbyr en bedre måte å designe, analysere og dokumentere vei- og anleggsprosjekter på. AutoCAD Civil 3D gjør det mulig å levere prosjekter av høyere kvalitet innen transport, landskapsutvikling og miljø, på en raskere måte. Programvarens spesialutviklede verktøy støtter bygningsinformasjonsmodellering (BIM) og bidrar til å redusere tiden det tar å designe, analysere og implementere endringer. Følgelig kan du evaluere flere tenkte scenarioer og optimere prosjektytelsen. Verktøy i Civil 3D for landmåling og konstruksjon, bidrar til å strømlinjeforme prosjektprosessene ved å automatisere tidkrevende oppgaver. Landmåling Landmålingsfunksjoner er helt integrert i Civil 3D, så du kan arbeide i et konsistent miljø med alle oppgaver, fra direkte import av rådata fra oppmåling, justering av minste kvadrater og redigering av oppmålingsdata, til automatisk oppretting av oppmålingsfigurer og -flater. Du kan lage og redigere hjørner interaktivt, og identifisere og redigere kryssende brytningslinjer for å unngå potensielle problemer, som gir punkter, oppmålingsdata og flater som kan brukes gjennom hele prosjektet. Flater og gradering Med Civil 3D kan du lage flater ut fra tradisjonelle landmålingsdata, som punkter og brytningslinjer. Utnytt store datasett fra luftfotogrammetri, laserskanning og digitale terrengmodeller, ved å dra fordel av flatereduksjonsverktøyet. Vis flaten som konturer eller trekanter, eller lag analyse av stigninger og hellinger. Bruk flater som referanse for å lage intelligente objekter som opprettholder dynamisk tilknytning til kildedata. De effektive verktøyene for dagslys og graderingsprojeksjon kan brukes til å lage flatemodeller til alle typer graderingsprojeksjoner. Parsell-layout Programvaren gjør det mulig å lage parseller ved å konvertere eksisterende AutoCAD -enheter eller ved å bruke mer fleksible layoutverktøy til automatisering av prosessen. En endring i en parsell gjenspeiles automatisk i parsellene ved siden av. Avanserte layoutverktøy omfatter alternativer for måling av fasade på avstand og oppsett av parseller med minimumsdybde og -bredde. Korridormodellering Korridormodellering kombinerer horisontale og vertikale geometriske begrensninger, med tilpasningsbare tverrseksjonskomponenter som kalles delmontasjer, for å skape en dynamisk modell av veier og andre transportsystemer. Bruk de medfølgende delmontasjene fra kjørefelt, fortau og grøfter til komplekse veikomponenter eller du kan lage dine egne basert på designstandard. Modellen kan enkelt endres via visuell interaksjon eller ved å endre parametrene som definerer veibaneseksjoner. Unike kjennetegn i hver delmontasje gjør det mulig i 3D-modellen å peke ut kjente funksjoner. Masseberegninger Ved hjelp av programvaren kan du raskere beregne massevolum mellom eksisterende og foreslåtte flater, ved å bruke metoder for sammensatt volum eller gjennomsnittlig sluttområde. Bruk Civil 3D til å lage masseforflyttingsdiagrammer, for å analysere avstanden for balansering av forholdet mellom utgraving og utfylling, materialmengden som skal flyttes, hvilken retning den skal flyttes i, samt identifisering av utgravingsområder og lagringsplasser for masse. Kriteriebasert veikonstruksjon Det går raskere å lage plan- og profiljusteringsgeometri med konstruksjonskriterier basert på offentlige standarder eller kundens behov. Konstruksjonsbegrensninger varsler brukere når det forekommer brudd på standarder, og gir omgående tilbakemelding slik at de nødvendige endringene kan utføres. Spesialutviklede verktøy for konstruksjon av veier og motorveier Transportspesifikke konstruksjonsverktøy tilbyr en mer effektiv måte å utforme veier og motorveier på. Bygg interaktive veikryssmodeller som oppdateres dynamisk. Fokuser på optimalisering av konstruksjon og vær trygg på at produksjonstegninger og merknader er oppdaterte. Lag rundkjøringer raskere, med skilting og veimerking, basert på vanlige konstruksjonsstandarder. Rør Bruk regelbaserte verktøy til oppsett av sanitærog avløpssystemer. Bryt eller kople eksisterende rørnettverk eller gjør endringer i rørnettverk og strukturer, ved å bruke grafisk eller numerisk inndata og utføre interferenskontroller. Plott og ferdigstill tegningen av rørnettet i plan-, profil- og seksjonsvisninger, og del informasjon om rørnettet, bl.a. materialer og størrelser, med eksterne analyseprogrammer. Analyse av kvantitetsberegninger Hent ut materialforbruk av korridormodeller, eller velg materialtype til lysstolper, grøntanlegg og mer. Lag rapporter, eller bruk innebygde lister over betalingselementer til å generere anbudsklare kontraktsdokumenter. Ta bedre beslutninger om kostnadene i prosjektet tidligere i konstruksjonsprosessen, med mer nøyaktige verktøy for kvantitetsberegninger.

3 Opplev høyere kvalitet på dokumentasjon og bedre koordinering Lever dokumentasjon som er mer konsekvent og som holder seg synkronisert, selv om det gjøres endringer i modellen. Gjennom intelligent kopling mellom design og dokumentasjon, hjelper AutoCAD Civil 3D deg med å øke produktiviteten og levere design og anleggsdokumentasjon med høyere kvalitet. Det stilbaserte tegnemiljøet i Civil 3D, bidrar til å redusere feil og fremmer konsistent dokumentasjon. Produksjonstegning Produksjonsplaner kan genereres automatisk, bl.a. fullt merkede seksjonsblad, profiler, graderingsplaner med mer. Men det aller viktigste er at tegnearbeidet kan genereres gjennom flere tegninger, ved hjelp av eksterne referanser (xrefs) og snarveier. Dette gir et arbeidsforløp der produksjonsblad kan bruke én og samme modell. Og hvis modellen endres, kan du raskt oppdatere alle produksjonsblad. Produksjon av planer Med omfattende verktøy får du hjelp til oppsett av tverrseksjoner samt plan- og profilblad. Veiviseren til planproduksjon er helt integrert i AutoCAD Sheet Set Manager og automatiserer layout av blad og samsvarslinjer i henhold til justeringer, samt skaper plan- og profilblad basert på layouten. Det ferdige produktet er et sett med tegneblad som er klare for avsluttende merknader og plotting. Kartbokfunksjonen lager layout av tegneblad gjennom hele prosjektet, samtidig som den oppretter nøkkelkart og forklaringer for hele bladsettet. Denne funksjonen er perfekt for å lage kart over El/VA/Tele og graderingsplaner. Merknader Merknader i Civil 3D utledes rett fra konstruksjonsobjekter gjennom eksterne referanser, og oppdateres automatisk når konstruksjonen endres. Endringer i tegningens skalering og visningstype gjenspeiles også automatisk, slik at alle etiketter oppdateres umiddelbart hvis du endrer eller roterer plotteskaleringen i ulike synsvinkler. Rapportering AutoCAD Civil 3D gir mer fleksibel og utvidbar rapportering i sanntid. Og fordi dataene utledes rett fra modellen, oppdateres rapporter dynamisk. Dette gir rask tilbakemelding etter hvert som det gjøres konstruksjonsendringer. Tegnestiler og -standarder AutoCAD Civil 3D inneholder landsspesifikke CAD-stiler som gir kontroll av mange aspekter ved visning av tegninger. Farger, linjetyper, økning av konturer, merknader og mye mer styres helt og fullt av stiler. Snarveier og referanser Med utgangpunkt i eksterne referanser og snarveier kan medlemmer av prosjektgruppen dele modelldata som flater, justeringer og rør, og utføre flere forskjellige oppgaver ut fra samme forekomst av et konstruksjons objekt. Merknader kan også utledes via snarveier eller direkte gjennom en ekstern referanse, for å sikre at arbeidet med produksjons tegningen hele tiden er synkronisert. Avansert datastyring Firmaer som ønsker avansert datastyring, kan i tillegg benytte Autodesk Vault-teknologi. Dette gir bedre snarveisfunksjoner med avansert endringsadministrasjon, versjonskontroll, brukertillatelser og arkivstyring. Design Review I dag er ingeniørprosjekter mer komplekse enn noensinne. Revideringsarbeidet involverer ofte prosjektgruppemedlemmer som ikke er CAD-brukere, men som likevel er avgjørende for prosjektet. Ved å publisere til DWF -filformat kan du sikre at hele teamet får ta del i revideringen digitalt. Koordinering på tvers av disipliner Importer Autodesk Revit Architecturebygningsskall til AutoCAD Civil 3D for å bruke informasjon om koplingspunkter for strøm, vann osv., takområder og innganger, direkte fra arkitekter. På samme måte kan transportdesigningeniører sende informasjon om f.eks. profiler, justeringer og flater direkte til bygningsingeniørene, for å bidra i oppsett av bruer, prefabrikerte kulverter og andre transportstrukturer i Autodesk Revit Structure.

4 Optimer ytelse med analyse og simulering Utforsk flere tenkte scenarioer tidligere i prosessen og formidle ideer som vinner fram, med førsteklasses 3D visualisering. De integrerte analyse- og visualiseringsverktøyene i AutoCAD Civil 3D, hjelper deg med å vurdere tenkte scenarioer, slik at du kan realisere innovative konstruksjoner raskere. Regnvannsanalyse og -simulering Konstruer og analyser regnvannsystemer med integrerte simuleringsverktøy, for innsamlingssystemer, dammer og kulverter. Bidra til å redusere avrenning etter et prosjektsferdigstillelse, og forbered rapporter for å oppfylle krav til bærekraftighet for regnvannets kvantitet og kvalitet. Vurder flere designalternativer, inklusive nyskapende, grønne og utprøvde løsninger, for å skape en mer miljøvennlig og attraktiv design. Lag mer nøyaktige konstruksjonsdokumenter, inklusive trykk- og energilinjer, for å gjøre det enklere å vurdere designen og sørge for sikkerheten. Kartanalyse og -tegning AutoCAD Civil 3D har GIS- og karttegningsfunksjoner som støtter byggtekniske arbeidsprosesser. Analyser romforholdet mellom tegnede objekter. Hent ut eller lag ny informasjon ved å overlagre to eller flere topologier. Lag og bruk buffere til å velge funksjoner innenfor det angitte bufferrommet for andre funksjoner. Bruk offentlig tilgjengelig kartinformasjon i forbindelse med stedsvalg, og få bedre forståelse av konstruksjonsbegrensninger i forslagsfasen av prosjektet. Lag solide kartvisninger for å oppfylle kravene til bærekraftig konstruksjon. Punktskyer Lag punktskyer i AutoCAD Civil 3D ved hjelp av data fra LIDAR. Importer og visualiser punktskyinformasjon; stiliser punktdata basert på LAS-klassifiseringer, RGB, stigning og intensitet; og bruk data til å lage flater, utføre plassundersøkelser og digitalisere det som er bygd i et prosjekt. Bærekraftig design AutoCAD Civil 3D kan bidra til å gjøre vei- og anleggs prosjekter mer bærekraftige. Ved å kombinere den solide modellen over områdeforholdene og konstruksjonsbegrensningene, med den effektive funksjonen for evaluering av alternativer, kan du ta flere innovative og miljøvennlige konstruksjoner i betraktning. AutoCAD Civil 3D inneholder verktøy som kan brukes i mange aspekter av anerkjente initiativer for bærekraftighet, som LEED, ved å sørge for analyse til studie av forbindelser, prosjektorientering, regnvannshåndteringalternativer osv. AutoCAD-plattform AutoCAD Civil 3D bygger på AutoCAD -plattformen, et av verdens ledende CAD-programmer. Utnytt millioner av profesjonelle AutoCAD-brukere over hele verden for å dele og fullføre prosjekter raskere. AutoCAD-programvarens DWG filformat gjør det helt trygt å lagre og dele filer. DWG-teknologi fra Autodesk er den mer nøyaktige og pålitelige måten å lagre og dele designdata på. Visualisering Lag mer avanserte visualiseringer som gir interessentene en bedre mulighet til å forestille seg prosjektet før det blir bygd. Produser visualiseringer direkte fra modellen med flere konstruksjonsalternativer, for å få bedre innsikt i hvordan konstruksjonen påvirker samfunnet og miljøet. Publiser modellen til karttjenesten Google Earth for å få enda bedre innsikt i prosjektet i kontekst. Lag omtrent fotorealistiske gjengivelser av modellene, ved å bruke Autodesk 3ds Max Design. Simuleringer ved hjelp av Civil 3D-modellen kan lages i Autodesk Navisworks, som gir interessentene en bedre forståelse av hvordan prosjektet vil se ut og fungere når det er ferdigbygd. Støtte for 64-bit AutoCAD Civil 3D støtter 64-biters operativsystemer, slik at programvaren kan håndtere større prosjekter og forbedre ytelse og stabilitet for minnekrevende oppgaver.

5 En kraftig løsning for bygningsinformasjonsmodellering for byggteknikk Bruk en integrert prosess bygd på en koordinert, konsekvent, digital modell for design, analyse, visualisering, dokumentering og konstruksjon. En modell. En endring. Flere oppdateringer. Helautomatisk. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en integrert prosess når de viktige fysiske egenskapene og funksjonene skal utforskes digitalt i et prosjekt før det blir bygd. AutoCAD Civil 3D er løsningen for bygningsinformasjonsmodellering (BIM-løsningen) innen bygg og anleggsbransjen. Programvaren lager koordinerte, innholdsrike modeller som gjør det mulig å utføre analyser i de tidligste fasene av design; og få bedre visualisering og simulering av utseende, ytelse og kostnader; og mer nøyaktig dokumentasjon. AutoCAD Civil 3D skaper én modell, med intelligente og dynamiske data, som gir muligheten for å utføre designendringer raskt på alle trinn i prosessen. Få bedre grunnlag for beslutningene og velg designalternativer basert på analyser og ytelsesresultater. Raskt og effektivt produserer du visualiseringer som også samsvarer med de konstruksjonsendringene som gjøres fortløpende. Modellen reflekterer automatisk enhver endring i tegninger og merknader gjennom hele prosjektet.

6 AutoCAD Civil 3D tilbyr verktøy som kan tilpasses og gjør det mulig å levere nyskapende løsninger på en tilsynelatende uendelig rekke byggtekniske utfordringer. Cristian Otter Senior designer, Large Infrastructure Department Breijn B.V. Nederland Finn ut mer eller kjøp Få tilgang til spesialister over hele verden som kan tilby produktekspertise og inngående kjennskap til din bransje, slik at ditt utbytte vil ligge langt over prisen på programvaren. Ønsker du å kjøpe AutoCAD Civil 3D, kontakt en leverandør av Autodesk Premier Solutions eller en autorisert Autodeskforhandler. Finn din nærmeste forhandler på Opplæring og utdanning i Autodesk Fra instruktørledet klasseundervisning eller leksjoner i selvvalgt tempo til nettbasert opplæring eller utdanningsressurser: Autodesk tilbyr opplærings løsninger tilpasset akkurat dine behov. Få veiledning fra eksperter ved Autodesks autoriserte opplæringssentre (ATC ), tilgang til læringsverktøy via nettet og få bevist din kompetanse gjennom Autodesk-sertifisering. Finn ut mer på Autodesk tjenester og brukerstøtte Få raskere avkastning på investert kapital og optimer produktiviteten med nyskapende innkjøpsmetoder, følgeprodukter, konsulenttjenester, brukerstøtte og opplæring fra Autodesk og godkjente Autodesk-partnere. Disse verktøyene er utformet for at du skal komme raskt i gang og få et forsprang på konkurrentene. Du skal få mest mulig ut av programvaren du har kjøpt, uansett hvilken bransje du er i. Du finner flere opplysninger på Autodesk AB Box SE Göteborg Sverige Autodesk Subscription Autodesk Subscription gir deg umiddelbar tilgang til oppgraderinger av dine Autodesk-programmer, hvis disse lanseres i løpet av din Subscription-periode, i tillegg til eksklusiv tilgang til brukerstøtteog servicefordeler utviklet for at du skal få mest mulig ut av Autodeskprogramvaren. Finn ut mer på Denne brosjyren er trykket på 100 prosent resirkulert papir. Autodesk, ATC, AutoCAD, DWF, Navisworks, Revit og 3ds Max er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Autodesk, Inc., og/eller Autodesks datterselskap og/eller assosierte selskap i USA og/eller andre land. Alle andre merkenavn, produktnavn eller varemerker tilhører de respektive rettighetshaverne. Autodesk forbeholder seg retten til å endre produkttilbud, spesifikasjoner og priser når som helst og uten varsel, og er ikke ansvarlig for eventuelle trykkfeil eller grafiske feil i dette dokumentet Autodesk, Inc. Med enerett. 225A MZ01

Infrastrukturløsninger. Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger.

Infrastrukturløsninger. Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger. Infrastrukturløsninger Integrerte verktøy. Raskere resultater. Fordelene du trenger. Verktøy for suksess Ingeniører og teknikere finner nye måter å effektivisere arbeidsforløpet på for å få et konkurransefortrinn.

Detaljer

AutoCAD Civil 3D som platform for Novapoint

AutoCAD Civil 3D som platform for Novapoint Foredrag P2 AutoCAD Civil 3D som platform for Novapoint Foredragsholder: Patrick Mc Gloin og Tesfaye Kebede Vianova Systems Autodesk og Vianova Systems Vianova har vært en Autodesk utviklings partner i

Detaljer

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING

TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING DEN STERKESTES OVERLEVELSE: TRE MÅTER Å TILPASSE SEG ET MILJØ I ENDRING Praktiske råd for planleggere 5 MINUTTER LESETID DEN STERKESTES OVERLEVELSE: Kombiner det meget konkurransepregede landskapet i en

Detaljer

Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene

Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene Implementere BIM for infrastruktur: en guide til de grunnleggende stegene Se hvordan prosessene deres og deres tilnærming til prosjekter endrer seg når dere tar i bruk BIM 1 Oppsummering Mens en enda høyere

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger

Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger Skriveradministrasjonsløsninger For enkel, sentralisert administrasjon av skrivere og multifunksjonsmaskiner ADMINISTRER ARBEIDSFLYTEN ENKEL ADMINISTRASJON AV SKRIVERE OG

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING

Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING Nyheter i Office 2016 NYHETER, FUNKSJONER, FORKLARING 1 Word 1.1 Gjør ting raskt med Fortell meg det Du vil legge merke til en tekstboks på båndet i Word 2016 med teksten Fortell meg hva du vil gjøre.

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM

NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM NÆRMERE VIRKELIGHETEN UTVIKLINGSPLANLEGGING MED BIM Hvordan Linz i Østerrike ble banebrytende innen 3D byplanlegging 5 MINUTTER LESETID INTRODUKSJON 2 Linz en pioner innen 3D byplanlegging 3D-modeller

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

ibooks Author Komme i gang

ibooks Author Komme i gang ibooks Author Komme i gang Velkommen til ibooks Author, en flott måte å lage vakre, interaktive MultiTouch bøker til ipad og Mac. Start med vakre, Apple-designede maler som kommer med et utvalg fascinerende

Detaljer

AutoCAD Civil-3D NP-Civiltools og nyheter C3D-2012 Tesfaye Kebede Vianova systems

AutoCAD Civil-3D NP-Civiltools og nyheter C3D-2012 Tesfaye Kebede Vianova systems AutoCAD Civil-3D NP-Civiltools og nyheter C3D-2012 Tesfaye Kebede Vianova systems Agenda Nyheter AutoCAD Civil 3D 2012 Novapoint Civil Tools Infrastructure Design Suites 2012 1 Nyheter AutoCAD Civil 3D

Detaljer

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS

Bim for Byggeteknikk Design Analyse. Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Bim for Byggeteknikk Design Analyse Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Se denne videoen! Focus Software AS Norsk programvarehus Focus Anbud,Anbudsbeskrivelser, NS3420, Prosesskoden Focus Konstruksjon,Statiske

Detaljer

Flesland RA BA-Nettverket 10.okt 2012 Forberedt av Terje Glad

Flesland RA BA-Nettverket 10.okt 2012 Forberedt av Terje Glad Flesland RA BA-Nettverket 10.okt 2012 Forberedt av Terje Glad Pål Eskerud Daglig Leder Focus Software AS Eksempel fra prosjekt, Flesland RA Renseanlegg i fjell, sprengningsentreprise Byggherre: Bergen

Detaljer

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling

Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling Sans for kvalitet i en verden i rask utvikling P L U S Nyskapende reparasjonsløsninger Fordelene økt lønnsomhet for kunden Til sluttbrukeren Nexa Autocolor, Europas ledende storvognslakkmerke, har fokus

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Autodesk Civil-3D 2015

Autodesk Civil-3D 2015 Autodesk Civil-3D 2015 Hva er nytt i C3D 2015 og DWG import NP19 DCM Tesfaye Kebede, Vianova Systems AS Hva er nytt i Autodesk Civil 3D 2015 - New feel and look - Dark Theme UI AutoCAD 2015 - Installation/deployment

Detaljer

Oppdatert: 1. mars 2015

Oppdatert: 1. mars 2015 Oppdatert: 1. mars 2015 Autodesk overfører gradvis nye programvarekjøp for produktene våre til abonnementsversjoner. I første fase av denne overgangen vil nye lisenser for de fleste enkelte programvareprodukter

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods

Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar i allianse med Intertex Lagringsløsninger for ekstremt tungt eller langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Kardex Remstar i

Detaljer

Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder

Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder Bygge på BIM Hvordan entreprenører forbedrer lønnsomheten ved å ta bruk BIM på nye områder Produktivitet innen bygge- og anleggsvirksomhet Det siste tiåret har vært vanskelig for bygge- og anleggsbransjen.

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift www.kursproduksjon.no Bruksområder Nettkurs tilpasset din bedrift Produksjon av nettkurs Spesialtilpasset din virksomhet Vi bistår

Detaljer

JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK

JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK JEG ØNSKER Å UTVIDE OG SIKRE VIRKSOMHETEN MED DIGITAL- TRYKK LEVERANDØR AV GRAFISKE PRODUKTER PRODUKSJONSUTSKRIFT FREMTIDEN SER LYS UT MED DIGITALTRYKK Konica Minolta gikk inn på markedet for produksjonsutskrift

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Project 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Verktøylinje for hurtigtilgang

Detaljer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Utvikle virksomheten din Canon Business Services Kunders endrede adferd påvirker hvordan alle virksomheter må drive i fremtiden, derfor endres måten organisasjoner bygger og selger

Detaljer

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tips og nyheter for tegningsproduksjon Nicholas Johannessen Tegningsproduksjon: Er tegninger fremdeles i bruk? Hvordan kan det blir mer effektivt? 1 Oppsett

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær og sko. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettsky løsning som gir

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Vanlige spørsmål kunder

Vanlige spørsmål kunder Viktige oppdateringer om vedlikeholdsavtaler Vanlige spørsmål kunder I dette dokumentet får du svar på vanlige spørsmål om kommende endringer i vedlikeholdsavtaler nå som vi går over til én bedriftsmodell.

Detaljer

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World.

FLUKE. Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere. Fluke VT04 Visuelt IR-termometer. The Most Trusted Tools in the World. Våren 2014 FLUKE Specials Fluke VT04 Visuelt IRtermometer Spesialkampanjer på alle Flukes multifunksjonelle installasjonstestere The Most Trusted Tools in the World. Temperaturløsninger: passer til jobben

Detaljer

Stålporter moderne funksjonalitet

Stålporter moderne funksjonalitet Stålporter moderne funksjonalitet Våre vedlikeholdsvennlige stålporter utgjør en smakfull ramme til dagens moderne bygg og arkitektur, og er et naturlig valg for stadig flere kunder og byggherrer. Et tidløst

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

BIM for infrastruktur

BIM for infrastruktur BIM for infrastruktur l Implementeringsplan Organisasjonsmessig egenvurdering: BIM for infrastruktur Bilde gjengitt med tillatelse fra Dawn Digital. Bedre forståelse av de nåværende forholdene og forretningsmålene.

Detaljer

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes

BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes BIM: Grundig forberedelse nøkkelen til å lykkes PASSIONATE RELIABLE INNOVATIVE Kundeprofil Firma Bransje Land Cedervall Arkitekter Bygg Sverige Ansatte 70 Utfordring Innføring, implementering og opplæring

Detaljer

3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer

3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer 3M SelfCheck selvbetjeningssystem V-serien Frigjør bibliotekarer til å være bibliotekarer 3M Norge A/S Avd. Refleks og sikkerhetsprodukter Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 06384 Telefaks 63 84 17 88

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Skriverkontrollprogrammet MarkVision

Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverkontrollprogrammet MarkVision Skriverprogram og verktøy 1 MarkVision for Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 og Macintosh leveres med skriveren på CDen Drivers, MarkVision and Utilities. Det grafiske

Detaljer

i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet

i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet i n telligent COnstruction VisualMachine Ultimat kontroll og effektivitet Leica VisualMachine - VisualDigger Komplett maskinportfølje Komplett maskinportefølje - Sømløs dataflyt VisualMachine løsningene

Detaljer

OPPLÆRINGSTILBUD. NTI CADcenter 2015.1

OPPLÆRINGSTILBUD. NTI CADcenter 2015.1 OPPLÆRINGSTILBUD NTI CADcenter 2015.1 NTI CADCENTER DIN KURSLEVERANDØR Norge Sverige Danmark NTI har 25 års erfaring med undervisning i CAD, visualisering, simulering og design, og mer enn 5.000 kursdeltagere

Detaljer

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING

DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING DIGITALT VEIKART FOR BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSNÆRINGEN FOR ØKT BÆREKRAFT OG VERDISKAPING BEHOV FOR ET DIGITALT LØFT Digitalisering er en av dagens globale megatrender, som omformer samfunn og næringer.

Detaljer

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter.

Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Hei! I vår digitale tidsalder representerer antallet informasjonskilder og store informasjonsmengder både utfordringer og muligheter for bedrifter. Dagens bedrifter må ha fleksible og skalerbare informasjonssystemer,

Detaljer

BIM Pilot utrullingshåndbok

BIM Pilot utrullingshåndbok BIM Pilot utrullingshåndbok Organisasjonens BIM-utrullingsplan Prosjektets BIM-utrullingsplan Innhold Organisasjonens BIM-utrullingsplan 6 Tilpasning til organisasjonens visjon 7 Mål for BIM 8 Gjeldende

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk.

Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Rene avløp. Løsninger for gulvplane sluk. Sluk i plan med gulvet blir mer og mer populært. Flere og flere ønsker å ha en åpen design i sin dusjsone. Våre systemer for sluk i plan med gulvflisene tilbyr

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy.

RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. 21 August 2015 RYOBI PHONE WORKS Forvandler din mobil til ditt smarteste verktøy. Du vet allerede at smarttelefonen kan gjøre noen ganske fancy og fantastiske ting. Nå kombinerer Ryobi PhoneWorks kvalitetsverktøy

Detaljer

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER

SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER SUSOFT RETAIL FOR MOTEBUTIKKER Susoft Retail er en glimrende løsning for salg av klær, sko og annet tilsvarende. I tillegg passer løsningen både enkeltstående butikker og kjeder. Susoft Retail er en nettskyløsning

Detaljer

Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. Oversikt...

Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. Oversikt... Autodesk Design- og Creation-suiter Ofte stilte spørsmål Dette dokumentet vil gi deg svar på vanlige spørsmål og den kommende slutten på salg av nye Design- og Creation-suiter. 24. mai 2016 Innhold Oversikt...

Detaljer

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

BIM pilot Oppstartsveiledning. neste

BIM pilot Oppstartsveiledning. neste BIM pilot Oppstartsveiledning Overgang til BIM kan virke som en skremmende oppgave. Denne veiledningen gir et enkelt rammeverk som hjelper deg med å komme i gang med å bruke BIM i organisasjonen. Vellykket

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett

Trimble GCSFlex Grade Control System. Du graver mer nøyaktig - rett og slett Trimble GCSFlex Grade Control System Du graver mer nøyaktig - rett og slett Med GCSFlex blir du mer konkurransedyktig Besøk YouTube for å se videoer, både for opplæring og for å se hva entreprenører sier

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

Slik starter du P-touch Editor

Slik starter du P-touch Editor Slik starter du P-touch Editor Versjon 0 NOR Innledning Viktig merknad Innholdet i dette dokumentet og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten forvarsel. Brother forbeholder seg rett til å

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

Mer enn flåteadministrasjon

Mer enn flåteadministrasjon Mer enn flåteadministrasjon www.toyota-forklifts.no Hvordan kan jeg øke sikkerheten i truckflåten? Hvordan reduserer jeg skadekostnadene? Hva er den optimale størrelsen på truckflåten? Hvem kan jeg diskutere

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester

Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Håndbok i kjøp av oversettingstjenester Innhold Hvorfor oversette? 4 Hva er en god oversettelse? 5 Velge oversettingsbyrå 6 Tenk flerspråklig fra begynnelsen 8 Før du sender forespørselen 10 Når du kontakter

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

7 synder innen dokumentproduksjon.

7 synder innen dokumentproduksjon. 7 synder innen dokumentproduksjon Bruk av automatiserings-teknologi til å generere standard dokumenter er fortsatt ikke vanlig praksis i mange organisasjoner. I stedet benytter man en rekke manuelle prosesser

Detaljer

Introduksjon og installasjon Tegninger i motsetning til geometriske konstruksjoner

Introduksjon og installasjon Tegninger i motsetning til geometriske konstruksjoner Introduksjon og installasjon Tegninger i motsetning til geometriske konstruksjoner GeoGebra arbeidsark 1 Judith og Marcus Hohenwarter www.geogebra.org Oversatt av Anders Sanne og Jostein Våge Tilpasset

Detaljer

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

SKY TIL SKY PROSJEKTERING

SKY TIL SKY PROSJEKTERING Brukermøte NovaPoint 22.April 2015 SKY TIL SKY PROSJEKTERING FRODE GEIR BJØRVIK, PROSJEKTSJEF 1 DKT - 14.OKTOBER 2014 Agenda COWI E16 Nybakk Slomarka Dataflyt i skyene Samarbeid med softwareleverandører

Detaljer

Omnichannel Optimiser

Omnichannel Optimiser Whitepaper Omnichannel Optimiser EG Omnichannel Optimiser kan hjelpe din virksomhet på reisen mot å skape sammenhengende kundeopplevelser på tvers av kanaler. Omnichannel Optimiser er en abonnementsbasert

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Visio 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Oppdaterte maler Med maler blir det enklere å starte

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

Adobe Fireworks CS6 SLIK BRUKER DU DETTE DOKUMENTET ADOBE FIREWORKS CS6-SLAGORD 35-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE 50-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE

Adobe Fireworks CS6 SLIK BRUKER DU DETTE DOKUMENTET ADOBE FIREWORKS CS6-SLAGORD 35-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE 50-ORDS PRODUKTBESKRIVELSE Adobe Fireworks CS6 markedsføringstekst for kanalpartnere Adobe Fireworks CS6 Følgende avsnitt kan brukes på websider, i annonser, i kataloger, i trykt reklame eller i annet promoteringsmateriale for Adobe

Detaljer

SKY TIL SKY PROSJEKTERING

SKY TIL SKY PROSJEKTERING DKT 14.oktober 2014 SKY TIL SKY PROSJEKTERING FRODE GEIR BJØRVIK, PROSJEKTSJEF 1 Agenda COWI E16 Nybakk Slomarka Dataflyt i skyene Samarbeid med softwareleverandører 2 Frode Geir Bjørvik Prosjektsjef COWI

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Hva er nytt i QuarkXPress 8?

Hva er nytt i QuarkXPress 8? Hva er nytt i QuarkXPress 8? INNHOLD Innhold Juridiske merknader...4 Innledning...5 Arbeide raskere med QuarkXPress 8...6 Fleksibel innholdshåndtering...6 Direkte manipulering av blokker og bilder...6

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter

Bli med på leken om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Bli med på "leken" om tverrfaglig samspill i infrastrukturprosjekter Marius Sekse BIM Strateg, Miljø og samfunn 1 COWI hvem er vi? COWIgruppen ca. 6 100 medarbeidere 101 faste kontorsteder på fem kontinenter

Detaljer

Dagens netlin-system...

Dagens netlin-system... netlin Dagens netlin-system... Et komplett produkt for prosjektering av luftlinjeanlegg. Systemet består idag av 3 samarbeidende programmer: netlin TERRENG innlesing av terrengprofil fra målebok netlin

Detaljer

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0

IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 IBM Mindspan Solutions Produktoversikt for LearningSpace 4.0 Mindspan-planlegging Mindspan-design Mindspan-innhold Mindspan-teknologier Mindspan-levering

Detaljer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbeidsplassen en Windows-basert terminal til alle typer registreringer via PC eller nettbrett, både på kontoret og på reise. Imponerende sterk offline-funksjonalitet. WINDOWS-BASERT TERMINAL

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering

Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering Bosch Plena Public Address Easy Line Enkel lydhåndtering 2 Plena Public Address Easy Line En praktisk vei til høyttalersystemer med kvalitet Brukervennlig med sonemerking og innstillingsindikatorer Smart

Detaljer

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk

Pressemelding. PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter. Høy fotokvalitet med LUCIA-blekk Pressemelding PIXMA ix7000: den ultimate A3- blekkskriveren med smart utskriftsteknologi for bedrifter Oslo, 19. august 2009: Canon lanserer i dag PIXMA ix7000 en avansert, førsteklasses A3-blekkskriver

Detaljer

storemore Stor lagringskapasitet

storemore Stor lagringskapasitet storemore Stor lagringskapasitet Finn ut hvordan du kan bli mer produktiv og bedre underholdt når du er på farten. Hva er StoreMore? Toshibas StoreMore er løsningen med stor lagringskapasitet for tilgang

Detaljer

DESIGN CAMPINGVOGNEN SOM DU ALLTID HAR ØNSKET. DIN.

DESIGN CAMPINGVOGNEN SOM DU ALLTID HAR ØNSKET. DIN. www.adria.nu Design din egen caravan og gled deg over de prisvinnende detaljene på den nye Altea4four. Altea4four markerer våre 50 år som en innovativ caravan produsent. Nå kan du designe din egen caravan,

Detaljer

Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office

Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office Bruke Adobe Acrobat X til å forbedre samarbeidet med Microsoft SharePoint og Microsoft Office Få fart på prosjektgjennomgangene ved å integrere PDF-baserte arbeidsflyter i SharePoint- og Office-plattformen

Detaljer