LabOra TID Fellesråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LabOra TID Fellesråd"

Transkript

1 LabOra TID Fellesråd Brukerveiledning Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Gå til og til Nedlastinger der finner du nedlasting for TID for både PC og Mac. Noen kirkekontor har også denne påloggingsknappen på serveren, men vi anbefaler at du i tillegg laster den ned til skrivebordet ditt for enklere tilgang. Du kan også logge deg på via Internet Explorer (ikke andre browsere) ved å gå til: Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. Da vil det komme opp et vindu som ser omtrent slik ut. Dersom du bruker Medarbeideren vil alle avtaler som er lagt inn der, vise i vinduet. Du kan skru av og på dette ved å krysse av for Medarbeideren oppe i venstre hjørne. De grå markeringene i kalenderen viser ubekvem tid, dvs. tid som i prinsippet gir økonomisk kompensasjon. For de fleste brukere er ikke dette aktuelt, de fleste har avtaler om faste beløp for ubekvem tid. Og TID er foreløpig ikke integrert mot noe lønns-/økonomisystem. Du kan skru av visningen ved å krysse av i boksen foran Ubekvem tid. I dette vinduet kan du gjøre disse oppgavene: 1. Søke om permisjoner/fravær (ferie, studiepermisjon osv.). Innvilget permisjon/fravær vil automatisk bli lagt inn i TID, man skal ikke fjerne arbeidstid på disse dagene, programmet ordner timetellingen automatisk selv. Du kan også registrere sykefravær, se egen knapp for det. 2. Legge inn et forslag til arbeidstid ( Skjema forslag ) i kommende arbeidsperiode og sende forslaget til leder/administrator som kan endre eller godkjenne forslaget. Dette gjelder for dem som ikke jobber normaltid (fast arbeidstid). De som arbeider normaltid (har fast arbeidstid), vil få lagt inn sin arbeidstid av administrator. 3. Føre inn faktisk arbeidstid ( Timeregistrering ) og ha oversikt over pluss/minus-tiden din. Det er administrator som legger inn informasjon om ansettelse, kvoter osv. Du kan se dette ved å gå til: Kontaktkort. Dersom noe ikke stemmer, ta kontakt med leder/administrator. 1(9)

2 1. Fravær 1.A. Søke om ferie/permisjoner Trykk på knappen: Fraværssøknad. Velg knappen: Ny søknad i menyen helt til høyre. Velg om søknaden bare gjelder for en enkelt dag (klikk på: Legg til dag ), eller om det gjelder en periode (klikk på: Legg til periode ) Fyll inn nødvendig info (Fra-dato, Til-dato, Skriv evt. inn kommentar, Velg type fravær). Du kan også søke om repeterende fravær ved å trykke på knappen Administrer serie. Da vil et nytt vindu komme opp og du kan søke om repeterende fravær (f. eks. hver onsdag i 3 månder framover). Merk at du må enten velge Administrer serie eller velge en dag/en periode. Man kan også velge å søke om fravær bare deler av en dag, fjern da krysset ved knappen Hele dagen. Søker man om fravær i en periode, kan man også søke om delvis fravær/permisjon (% fravær). Trykk på Send søknad. Programmet vil vise hvor mange timer/dager man har tatt ut og søkt om av gjeldende fravær/permisjon. Det vil være en oversikt til høyre i vinduet, den gjelder for inneværende kalenderår. Det vil vise både godkjent fravær av denne typen + omsøkt fravær som ikke er behandlet. Dersom det er en «kvote», vil den vise. Leder vil da få søknaden og vil innvilge eller avslå den. Du vil få en automatisk e-post når søknaden er behandlet. Og klikker du på søknaden kan du se evt. Kommentarer som sjef har skrevet inn. Du kan se status på alle dine søknader (nåværende og tidligere) ved å trykke på Fraværssøknad og sjekke at boksen Vis alle oppe til venstre er avkrysset. 2(9)

3 Programmet forutsetter at det ligger vanlig arbeidstid på en dag der man har fravær. Men i timeregningen tar programmet hensyn til godkjent fravær, og man kommer ut i 0 i +/- timer. For kantorer/organister som opererer med både bunden og ubunden tid (80%/20%) vil programmet fjerne både bundet og ubundet tid på en fraværsdag. 1.B. Melde fra om sykdom Ved sykdom kan man nå melde fra om dette via TID. Trykk på Sykefravær, og du vil se en liste med dine meldte fravær, og statusknappen vil fortelle om meldingen er blitt undersøkt av leder, da vil det bli en grønn hake i stedet for et rødt utropstegn. For å melde fra om sykdom, velg Ny sykefravær oppe til venstre. Velg om meldingen bare gjelder for en enkelt dag (klikk på: Legg til dag ) eller om det gjelder en periode (klikk på: Legg til periode ) og velg fraværsårsak. Leder/administrator kan også legge inn sykefravær for en arbeidstager, så man trenger ikke gjøre det selv. 2. Planlegge kommende arbeidstidperiode/planperiode A. Arbeidstager som har fast arbeidstid Man trenger ikke gjøre noe, administrator legger inn den faste arbeidstiden din. B. Arbeidstager som har uregelmessig arbeidstid Man kan enten lage skjemaforslag selv, eller sjef/adminstrator kan legge inn et skjemaforslag for sine arbeidstagere. For å lage et skjema selv: Trykk på: Skjemaforslag I vinduet som kommer opp: Trykk på Nytt skjema i menyen helt til høyre. Programmet vil default legge inn 4 uker fra siste dato i forrige skjemaforslag. Men oftest er det naturlig å velge lengre perioder, vanligvis 3 perioder per år, dette må man avtale innenfor fellesrådsområdet! Velg en tidsperiode. Perioder må gå fra mandag til søndag. Skjemanavn vil automatisk bli uke-perioden, men det er mulig å kalle det noe annet. 3(9)

4 Alle planlagte hendelser/avtaler fra Medarbeideren vil vise, men du kan skru av visningen. Programmet vil default legge inn en ukesmal basert på en arbeidstid på 37,5 timer. Dersom du arbeider en annen stillingsstørrelse, så vil administrator ha lagt inn maler som er tilpasset de stillingsstørrelser som fins i fellesrådet. Tykk på knappen: Bruk mal oppe på oppgavelinjen og velg den malen som passer ut fra din stilling. justere arbeidstid på dager da du har permisjon/ferie. Ferieuker og permisjoner som er lagt inn i perioden vil vise, og du må ikke Dersom det er noen røde dager i perioden, så vil programmet forvente at man ikke skal arbeide på disse dagene, så slett alltid arbeidstid på alle røde dager du ikke skal arbeide. Dersom man har både ubundet og bundet tid (kantor/organist), så legger man inn BARE den planlagte, bundne tiden. Malen for kantor/organist vil ta hensyn til dette, hvis man arbeider 35,5 timers uke, vil programmet da legge inn 5 dager med arbeid fra tilsammen 28,4 timer. (Resten av arbeidstiden i uken, 7,1 timer, er ubundet arbeidstid). Dersom malen ikke passer måten du arbeider på, kan du først justere en uke og så bruke knappen: Kopier til oppe på menylinjen. Da kan du kopier den samme ukeplanen til de ukene du ønsker innenfor arbeidsplansperioden. Så kan du etterpå gå inn på hver uke for å planlegge, siden det er sjelden at ukene er helt identiske. Det gjør du slik: o Velg den uken du vil justere ved å klikke i uketallet til venstre. o Høyreklikk på en arbeidsbolk en dag og trykk Slett dersom du ikke planlegger å arbeid den dagen. Eller før musenmarkøren opp i høyre hjørne, et lite kryss vil dukke opp, og du kan klikke på det for å fjerne arbeidsbolken. o For å kopiere en arbeidsbolk til en annen dag i uken: Hold nede CTRL-knappen mens du klikker på en arbeidsbolk og dra til ønsket dag. o For å legge til arbeid en dag: Trykk på en Kategori i menyen til høyre og dra den inn på en dato. Bruk kategorien Arbeid inkl. pause dersom betalt pause ikke er inkludert i arbeidstiden. Er arbeidsbolken mindre enn 5,5 timer, bruker man bare Arbeid. Juster lengden ut fra hvor lenge du skal arbeide ved å: enten: Klikke på en arbeidsbolk og dra den opp eller ned eller: Dobbelt-klikk på en arbeidsbolk for å skrive inn klokkeslett. 4(9)

5 Helt til høyre vil det vise tall innsaldo. Ut-saldo viser hva du (hvis du planlegger slik) vil ta med deg av +/- timer inn i neste planperiode. Ut-saldo bør være nært opp til 0. Men noen ønsker i en periode å arbeide mer eller mindre og i neste periode tilsvarende. Programmet vil da ta med seg +/- timer over til neste skjemaforslag. Du vil også noe info om tilleggslønn. Dette gjelder foreløpig ikke, så se bort fra denne infoen. Du vil se også se en del ekstra informasjon om arbeid osv. Hold musknappen over tall for å se info/forklaringer. Dersom du har planlagt arbeid som bryter med arbeidsmiljøloven, vil du få en advarsel nederst i form av et rødt utropstegn. Programmet hindrer deg ikke å evt. planlegge på en måte som bryter med arbeidstidsbestmmelsene. Du kan hele tiden lagre underveis. Når du vil tilbake til hovedsiden, klikk Lagre og lukk. Du kan senere gå inn igjen og redigere forslaget (klikk på Rediger skjema ), og lagre endringer. Når du mener at du har planlagt ferdig, trykk på Send søknad i menyen til høyre. Forslaget blir da sendt til leder/administrator for godkjenning. Etter at forslaget er sendt, kan du ikke lenger redigere. Sjef/administrator kan enten godkjenne eller avvise skjemaforslaget. Du vil få en e-post når skjemaforslaget er behandlet. 3. Føre inn faktisk arbeidstid (timeregistrering) Programmet vil gi deg 2 ulike måter å føre tidsregnskap på: 1. En App på mobiltelefonen. Se siste del av brukerveiledningen for info om dette. 2. Registrering på PC. Klikk på Timeregistrering i menyen til venstre. Til høyre i vinduet som kommer opp, klikker du på Nytt tidsregnskap, så velger du riktig måned og klikker på knappen under årstallet ( Nytt tidsregnskap ). Programmet forutsetter at du har en godkjent arbeidsplan for at du skal kunne føre timer. Dersom du ikke har en godkjent arbeidsplan den gjeldende måneden, får du beskjed om at du ikke kan lage timeregnskap. Når du har klikket på Nytt tidsregskap, kommer et nytt vindu opp. Det er dette vinduet du bruker til å legge inn den faktiske arbeidstid du har jobbet. Dagen i dag vises med oransje/gul farge. 5(9)

6 Dersom du bare har arbeidet skjematid en dag, så trenger du ikke å registrere noe. Dersom du har arbeidet mindre enn skjematiden: Klikk i de hvite feltene og juster tiden du har arbeidet. Minus-tiden i forhold til planlagt skjema-tid vil komme opp som et rødt minus-tall. Dersom du har arbeidet mer enn skjematiden, kan du enten: - Klikke i de hvite feltene og justere tiden. Eller: - Klikke på det grønne pluss-tegnet (i kolonnen Arbeidstid) og skrive inn tidspunkt for når du arbeidet. Det vil da komme opp et blått pluss-tall. Dersom du skriver inn timer som skaper problemer, kan ansiktet bli rødt. Du må da spesifisere hva som er skjedd. Før du har spesifisert hva dette er, vil timetallet også legge seg ned i kolonnen nederst på siden: Timer som må spesifiseres. Når timene er blitt spesifisert, blir ansiktet gult. Og det kommer opp en blyant ved siden av ansiktet. blå årsak. Er tallet rødt, må du finne en rød årsak. For å spesifisere: Gå inn på spesifikasjon, klikk på legg til, og den nødvendige tiden vil bli lagt til og du vil velge i nedtrekksvinduet hva dette er. Er tallet blått, må du finne en Når du har vært inne og justert, klikkk Lagre og lukk. Du kommer da tilbake til oversiktsvinduet. De arbeidstakere som har bunden/ubunden tid, gjør det på samme måte, man fører inn den faktiske tiden man arbeider, dvs. både bunden og ubunden tid. Hvis du ikke har vært inne i timeregistreringen og lagt inn ubunden tid og du har kommet en del dager ut i måneden, vil programmet trolig vise en negativ saldo. Den bundne tiden er ok, men den ubundne tiden er ikke registrert, og programmet vil dag for dag trekke av saldoen den tiden du skulle ha arbeidet ut over normalarbeidstiden (20% ubunden tid). 6(9)

7 Til høyre i dette vinduet vises: Arbeidstid: Tilstedeværelse: tallet viser gjennomført + resterende planlagt arbeidstid i hele måneden. Fravær: tallet viser godkjent fravær (permisjoner, egenmelding, ferie osv.) Ubekvem tid tallet viser planlagt ubekvem arbeidstid (tid som i prinsippet gir økonomisk kompensasjon) i måneden. Overtid er ikke aktuelt i dette systemet. FLEKSTID (gjelder for alle arbeidstagere bortsett fra kantorer/organister og evt. menighetsprester som har bunden/ubunden tid). Inn-saldo er pluss/minus-timer en har fått med seg fra forrige måned. Flekstid viser pluss eller minus-timer (flekstimer) så langt i måneden. Ut-saldo er pluss/minus-timer en drar med seg over til neste måned. TIDSSALDO (gjelder bare for organister/kantorer og evt. menighetsprester som har bunden/ubunden tid) Inn-saldo er pluss/minus-timer en har fått med seg fra forrige måned. Tallet forteller om du er i pluss eller minus i forhold til arbeidstid (inkludert evt. ubundet tid). Saldo per dags dato viser status per i dag på hvordan du ligger an i arbeidstid Avspasering viser hvor mange timer som er avspasert denne måneden. Ut-saldo er pluss/minus-timer en drar med seg over til neste måned. Timeregistrering ved sykemelding: Ved all sykemelding (uavhengig av % sykemelding) vil nå dagen gå i 0 uansett. Ved 100% sykemelding fører du ikke noe. Ved en delvis sykemelding kan det kanskje være nyttig å føre timer for arbeid som blir gjort, for at arbeidsgiver bedre kan følge opp under sykemeldingen. Men programmet krever ikke føring, og det vil heller ikke «regne» på disse timene. Det er umulig å gå i pluss eller minus i en sykemeldingsperiode, inn- og ut-saldoen før og etter en sykemeldingsperiode blir identiske. Alle ansikt vil automatisk bli gule i en periode der man er sykemeldt. Bekrefte måneden Når måneden er over, trykker man på Bekreft på høyre side av skjermen (det er det samme som at du godkjenner registreringen denne måneden), og timeregistreringen blir sendt til sjef/administrator, som så godkjenner eller avviser registreringen. For neste måned: Gjenta prosedyren. 7(9)

8 Timeregistrering ved bruk av App: Agrando AS har nå utviklet en App til bruk ved Timeregistrering. Denne Appen er nå klar til bruk, og kan lastes ned fra App-store (for I-phone) og fra Google Play (for Android telefoner). Last ned Appen til din telefon. Logg inn med ditt brukernavn og passord (samme som Medarbeideren og TID). Appen vil huske dette, så du slipper å logge inn på nytt neste gang du bruker den. Administrator setter opp hvorvidt stempling er obligatorisk (man må stemple INN/UT all arbeidstid) eller om stempling bare skal skje når man avviker fra planlagt arbeidstid. Dette valget kommer da opp: Enten å Stemple INN/UT eller å gå til Timeregistrering Hvis du velger Stemple INN/UT, kommer du til dette vinduet (der du også kan se din time-saldo. Merk at Flex-tid er din flexkonto (saldo), dette gjelder for alle andre enn kantorer/organister, for dem vil deres konto vise under: Ut-saldo ) INN da stempler du inn på klokkeslettet akkurat nå (se klokken øverst i vinduet) INN-manuelt da kan du velge tidspunkt for innstempling (f. eks. hvis du glemte å gjøre det da du startet arbeidstiden tidligere på dagen). Neste gang du vil stemple, vil du få tilsvarende valg: UT eller UT-manuelt. Og det er tilsvarende muligheter som når du stempler INN. Dersom man ikke har obligatorisk stempling, men oppdager at man arbeider lenger enn man hadde planlagt en dag, og ønsker å stemple ut på et tidspunkt senere enn arbeidstidens slutt, må man først stemple INN-manuelt (tidspunkt for når du startet arbeidsdagen), og så stemple UT når arbeidsdagen er slutt. Dersom man har glemt å stemple ut en dag, vil man neste gang man prøver å stemple bli tvunget til å stemple ut, man må velge klokkeslett, og det vil være klokkeslettet på den dagen man stemplet inn. Du vil få en melding på Appen om at du må gjøre dette. Dersom du vil gå til Timeregistrering, velger du det, og kommer til dette vinduet: 8(9)

9 Her vil du automatisk bli tatt til dagen i dag. Du kan se planlagt arbeidstid, og du kan se registrert tid, endre registrert tid i dag eller tidligere dager ved å trykke på blyanten. Da vil du få mulighet til å endre eller føre inn timeregistrering på den datoen du ønsker. Scroll opp og ned for å se hele måneden. Dersom du trykker på blyanten, vil du få mulighet til manuelt å sette inn tidspunkt. Trykk på klokkeslettet eller på det tomme feltet, og du vil få mulighet til å Velge tidspunkt. Trykker du da på klokkeslettet, vil du komme til en klokke der du velger time/minutt. Du kan også gå tilbake til tidligere måneder ved å trykke på pilen ved siden av måneds-navnet øverst. Merk at du kan ikke timeregistrere i en måned som allerede er Bekreftet. Da får du en melding om dette opp på skjermen. Det å bekrefte en måned må fortsatt gjøres på datamaskin (som før). Men din sjef kan bekrefte for deg hvis dere har gjort en avtale om et slikt system. 9(9)

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Velkommen som bruker av LabOra TID! Brukerveiledning - ansatte Hvis programmet er installert starter du det ved å klikke på ikonet på skrivebordet Installasjonen for LabOra TID finner

Detaljer

LabOra TID Fellesråd

LabOra TID Fellesråd LabOra TID Fellesråd Brukerveiledning Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Gå til www.agrando.no og til Nedlastinger der finner du nedlasting for TID for PC. Bruker man Noen kirkekontor

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Last ned denne påloggingen til skrivebordet: Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID: Last ned denne påloggingen til skrivebordet: Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Brukerveiledning for prester

LabOra TID. Brukerveiledning for prester LabOra TID Brukerveiledning for prester Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for mellomledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for ledere Denne brukerveiledningen er laget for de som er ledere av en organisasjon i fellesrådet. For administratorer, se: Brukerveiledning for administrator.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID - Fellesråd

LabOra TID - Fellesråd LabOra TID - Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/

LabOra TID. Man kan også gå inn via nettleser (Firefox, Safari, Explorer NB: Ikke Edge!) på https://tid.mylabora.com/ LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! For å logge deg på TID må du laste ned en påloggingsknapp til skrivebordet. Windows: Åpne Windows Explorer og lim inn denne lenken:

Detaljer

LabOra TID - Fellesråd

LabOra TID - Fellesråd LabOra TID - Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID for Fellesråd

LabOra TID for Fellesråd LabOra TID for Fellesråd Brukerveiledning for administratorer Denne brukerveiledningen er laget for de som er administratorer av systemet. For mellomledere/daglige ledere, se: Brukerveiledning for ledere.

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

LabOra TID. Her kan du legge inn beredskap, ha oversikt over planer, timeregnskap og budsjett.

LabOra TID. Her kan du legge inn beredskap, ha oversikt over planer, timeregnskap og budsjett. LabOra TID Brukerveiledning for Proster Velkommen som bruker av LabOra TID! Dette programmet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prostemodulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjonene i Prostemodulen.

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Medarbeider En beskrivelse av hvordan medarbeidere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk for

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. Da vil det komme opp et vindu som ser omtrent slik ut.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. Da vil det komme opp et vindu som ser omtrent slik ut. LabOra TID Brukerveiledning fr prester Velkmmen sm bruker av LabOra TID! Dette prgrammet vil i startfasen måtte brukes sammen med Prstemdulen, men i løpet av 2016 vil det erstatte funksjnene i Prstemdulen.

Detaljer

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. Da vil det komme opp et vindu som ser slik ut.

LabOra TID. Logg på med ditt brukernavn og passord fra Prostemodulen/Medarbeideren. Da vil det komme opp et vindu som ser slik ut. LabOra TID Brukerveiledning fr prester Velkmmen sm bruker av LabOra TID! Fr å lgge deg på TID: Last ned denne pålggingen til skrivebrdet: Windws: Åpne Windws Explrer g lim inn denne lenken: http://s3.mylabra.cm/eurpe/nrge/tid/tidnrge.msi

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn for den tilleggsinformasjonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTER 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PRESTEN 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær/prostesaksbehandler. Les først veiledningen som er laget for prestene, den gir en bakgrunn

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK Ajourført 22.12.2011 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

WinTid g2. Dashbord Oppfølging

WinTid g2. Dashbord Oppfølging WinTid g2 Dashbord Oppfølging Innholdsfortegnelse Interne dokumenter... 2 Disse dokumentene finner du på ansattportalen:... 2 WinTid g2- Dashboard- Oppfølging... 3 Oppfølging av sykefravær... 4 Oppgaver

Detaljer

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML)

Timeregistrering I Agresso. Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Timeregistrering I Agresso Brukerveiledning (Verson 1.0 PML) Innholdsfortegngelse 1. Internett-link til timeregistrering side 3 2. Innlogging på Self Service side 3 Pålogging Brukernavn Klient Passord

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær

Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær 15.06.2016 Veiviser for tilleggsmodulen Utvidet fravær Har du synspunkter? Vi tar gjerne i mot både ros og ris. Kom gjerne med skriftlige forslag til forbedringer. Har du spørsmål av noen art, ta kontakt

Detaljer

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere

Genus Hours for Kelly Services. Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere Genus Hours for Kelly Services Hjelpeguide til timeføring for medarbeidere 1. Innlogging Når du skal registrere timer elekronisk hos Kelly Services benyttes web-applikasjonen Genus Hours (https://hours.kellyservices.no).

Detaljer

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader

Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Hjelp til Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Sist oppdatert: 12.09.13 Bruk av Fraværssøknad og Oversikt fraværssøknader Grafisk oversikt Fraværssøknad Kalender Kvoteoversikt Fraværssøknader Opprett

Detaljer

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME

HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME HJELPEGUIDE TIL WEB-TIME MEDARBEIDERE 1. Innlogging web-time 2. Oversikt web-time 3. Registrere timer 4. Lagre timeliste 5. Legg inn kommentar på timeliste 6. Send inn timeliste 7. Spørsmål og Svar 1 1.

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

FriBUs medlemsregister

FriBUs medlemsregister FriBUs medlemsregister Registrering og innrapportering av medlemmer 1. Pålogging Datamaskinen din må ha siste versjon av Microsoft Silverlight installert for at programmet skal fungere. Programmet kan

Detaljer

KONTROLL INSIDE MSOLUTION

KONTROLL INSIDE MSOLUTION KONTROLL INSIDE MSOLUTION Forandre renholdsteam eller renholdsdager på oppdrag I denne brukerveiledningen skal vi bruke bytte renholdsdager. Det skjer jo at vi bytter renholdsdager eller team på kunder.

Detaljer

Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak.

Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak. Samme brukernavn og passord som Min Arbeidsplan (MAP). Velg Mandal kommune RS i feltet foretak. Velg å gå direkte til forsiden ved neste pålogg - Kalender: Viser turnus og avvik for dag, uke eller måned.

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet

Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Nedlasting av SCRIBUS og installasjon av programmet Laget for BODØ FRIMERKEKLUBB av Sten Isaksen Versjon 06.01.2018 1 Før du laster ned Scribus: Du må vite hvilken versjon av Windows du har, sannsynligvis

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 17.09.13 Skjermbildet Registrer arbeidstider Fargekoder i Kalender Registrere timer Fravær i kolonnen Kort informasjon Feilmeldinger Lagre og slette mal Slette

Detaljer

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen»

Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Brukerveiledning til «Medarbeider-appen» Appen lastes ned og installeres ifra «App-store» på din smarttelefon eller lesebrett. Når appen er installert starteren appen ved å klikke på appens ikon. Første

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett

Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Slik publiserer du en nyhet eller hendelse på nett Har du spørsmål eller problemer med å publisere, ikke nøl med å kontakte Trond Rødsmoen trond@fortidsminneforeningen.no eller Ivar Moe ivar@fortidsminneforeningen.no

Detaljer

Visma Enterprise HRM

Visma Enterprise HRM RØROS KOMMUNE OS KOMMUNE HOLTÅLEN KOMMUNE Visma Enterprise HRM Ferie og Fravær Timeregistrering Web Innholdsfortegnelse Pålogging innenfor citrix:... 3 Pålogging utenfor citrix... 3 Nytt fravær... 7 Ny

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3 Godkjenning av

Detaljer

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen)

Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) Verdens korteste grunnkurs i Excel (2007-versjonen) NB! Vær oppmerksom på at Excel kan se annerledes ut hos dere enn det gjør på bildene under. Her er det tatt utgangspunkt i programvaren fra 2007, mens

Detaljer

Opplæring i MinGat 6.0

Opplæring i MinGat 6.0 Opplæring i MinGat 6.0 Nytt i MinGat 6.0 Forespørsel på annen avdeling uten å bytte nivå Retur av mangelfulle forespørsler Virtuelle brukerprofiler automatisk tilgang i MinGat til nye avdelinger du blir

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

WinTid G2. for. ledere

WinTid G2. for. ledere WinTid G2 for ledere Innhold WinTid G2... 2 Oppfølging og godkjenning... 2 Oppgaver Status... 2 Oppgave Oppfølging... 3 Oppgave Oppfølging Sende e-post... 5 Oppgave Godkjenning... 5 Ansatte Resultater...

Detaljer

MinTid brukerdokumentasjon

MinTid brukerdokumentasjon MinTid brukerdokumentasjon Ansatte 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon Innhold i Innhold Rutiner for bruk av MinTiD... 1 Ansatt... 1 Leder... 1 Superbruker... 1 Løpende oppgaver:... 2 Årlige oppgaver:...

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Kidsmonitor tutorials for nettsiden

Kidsmonitor tutorials for nettsiden Kidsmonitor tutorials for nettsiden Hvordan sende en melding? Dette er for den typen melding som gjelder kun den ene dagen den sendes. Send disse samme dag som meldingen gjelder, FØR klokken 12.00. Sendes

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS

En brukerveiledning for. StyrerAssistenten HMS En brukerveiledning for StyrerAssistenten HMS innholdsliste: (du kan manøvrere deg frem og tilbake i veiledningen ved å trykke på linkene) 3 Endringer i bruk av HMS modulen 19 Lim inn tekst i nyopprettet

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid

Min Tid. Følgende skal registreres i Min Tid Min Tid Følgende skal registreres i Min Tid... 1 Følgende registreres via Personalportalen slik som tidligere... 1 Registrer Fleksitid via Min Tid... 1 Registrer inn/registrer ut... 2 Skrive inn start

Detaljer

Ny generell påmelding fra Agrando

Ny generell påmelding fra Agrando Ny generell påmelding fra Agrando Hva er nytt? Mye er nytt. Dette er det viktigste: Påmeldingen er nå delt mellom to moduler. 1. «Oppsett av påmelding». Denne modulen settes inn på menigheten/fellesrådets

Detaljer

TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING

TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING TIMEFLEX LEDERMODUL BRUKERVEILEDNING I Timeflex Ledermodul Innholdsfortegnelse 1 Del I Introduksjon 1 Om Timeflex... ledermodul og datavarehus 1 2 Komme... i gang 1 4 Del II Full oversikt over ansattdata

Detaljer

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema. Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Brukerveiledning 16 Brukerveiledning for tidsregisteringsskjema.

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: gå til Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell og brukere av omsorgstjenester,

Detaljer

Kort Guide. 1. Registrere fravær

Kort Guide. 1. Registrere fravær Virke Oppfølging 1. Registrere fravær Kort Guide 2. Endre på registrert fravær 3. Følge opp fravær 4. Sykefraværsrapporter 5. Ferie 6. Medarbeidersamtaler (For Standard Pluss) 7. Administrative tiltak

Detaljer

Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg)

Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg) Automatisk Timebank Benyttes for ansatte med fastlønn. (Ledelse u tillegg, Adm. m tillegg) Funksjoner beskrevet i dette dokumentet krever POK release 1.9.80 (Jan. 2009) eller senere. Merk: Tekst/Navn på

Detaljer

Hjelp til Registrer arbeidstid

Hjelp til Registrer arbeidstid Hjelp til Registrer arbeidstid Sist oppdatert: 13.07.12 Skjermbildet Registrer arbeidstider Kalender/Kvoteoversikt Daglig/Ukentlig arbeidstidsskjema Lagre og slette mal Registrere timer Fravær i kolonnen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDBANK

BRUKERVEILEDNING TIDBANK BRUKERVEILEDNING TIDBANK 1 BRUKERVEILEDNING TIDBANK...1 RETNINGSLINJER VED REGISTERING OG OPPFØLGING AV ARBEIDSTID...3 Registering av arbeidstid...3 Manglende registeringer...3 Korrigering av feilregistreringer...3

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Hvordan føre timelister i Drilling

Hvordan føre timelister i Drilling Hvordan føre timelister i Drilling Her kommer en steg for steg bruksanvisning for hvordan man fører timer i drilling i IFS. Til slutt kommer det noen eksempler, først på en helt normal timeliste, og deretter

Detaljer

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no

Minfagplan.no. Brukermanual. Veiledning for lærere. Dokumentnummer: BV-001. Revision 1.4. August 25 th 2015. www.minfagplan.no Minfagplan.no Brukermanual Veiledning for lærere Dokumentnummer: BV-001 Revision 1.4 August 25 th 2015 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: support@minfagplan.no www.minfagplan.no

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

Kom i gang med emedia

Kom i gang med emedia Kom i gang med emedia Rev. 1 IG Solutions, www.ig-solutions.com 1 Innholdsfortegnelse: Fremside 1 Innholdsfortegnelse 2 Hvordan lage plastkort 3 Legg til bakgrunnsbilde 4 Legg til foto 4 Legg til tekst

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Test - Ditt_navn_Avdeling_2017_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer

Brukerveiledning i Outlook 2010

Brukerveiledning i Outlook 2010 Brukerveiledning i Outlook 2010 Innholdsfortegnelse Åpne Outlook.... 3 Lese E-post... 3 Sende E-post.... 4 Sende et vedlegg.... 6 Svare på E-post.... 6 Videresende E-post.... 6 Sende E-post til mottakere

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Brukerveiledning til Mobilize Me

Brukerveiledning til Mobilize Me Brukerveiledning til Mobilize Me Oktober 2017 Logg in: Start med å åpne Mobilize Me på smarttelefonen, nettbrettet eller datamaskinen, og skriv inn brukernavnet og passordet som du har mottatt fra Cognita.

Detaljer

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen

Versjon 1 4.5.2006. Utarbeidet av: Erik Svendsen Manual for valg av sidemal, skjule sider i meny, laste opp filer for nedlasting, gjøre sider eller innhold bare tilgjengelig for innlogga brukere,legge inn akronymer/forkortelser og legge inn brukere/brukergrupper.

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19.

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19. minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19. 2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: mari.floen@minfagplan.no

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Guide til system for flervalgsprøver

Guide til system for flervalgsprøver Guide til system for flervalgsprøver Systemet skal i utgangspunktet være selvforklarende, og brukere oppfordres til å klikke seg rundt og bli kjent med systemet på egen hånd. Det er allikevel laget en

Detaljer

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold

Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Brukerveiledning Visma Enterprise web for ansatte Innhold Påloggingsinformasjon... 2 Ledige stillinger... 3 Personalia... 3 Pårørende... 4 Oversikt av ferie, fravær og timelister... 4 Personalskjema...

Detaljer

Månedsoversikt gjennom hele året.

Månedsoversikt gjennom hele året. Ditt_navn_Avdeling_2016_Tidsregisteringsskjema-v01.0 Månedsoversikt gjennom hele året. Antall arbeidsdager Arbeidstid iht normal arbeidstid pr dag Normal Arbeidstid Ekstra arbeidstid Fravær i arbeidstiden

Detaljer