betydelig kortere tid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "betydelig kortere tid"

Transkript

1 BARE FOR BRUK MED SOFIA CLIA kompleksitet: Frafalt Kun til in vitro bruk; R x Only For å kunne utføre denne testen i en CLIA godkjent (CLIA waived) innstilling, er det påkrevd med et sertifikat om ansvarsfraskrivelse (Certificate of Waiver). Denne testen kan benyttes av laboratorier som utfører tester med moderat og høy kompleksitet. For å oppnå et sertifikat om ansvarsfraskrivelse, ta kontakt med ditt statlige helseorgan. Ytterligere informasjon om CLIA hjemmeside eller gjennom ditt statlige helseorgan. Mangel på å følge instruksjoner eller endringer utført i testsystemet, kan resultere i at testen ikke godkjennelse (CLIA waiver information) er tilgjengelig på Centers for Medicare and Medicaids lenger oppfyller kravene for godkjent klassifisering. BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A+ FIA finner gruppe A streptokokk antigener fra vattpinner fra pasienter med tegn og symptomer på halskatarr, som f. eks. sår hals. Alle negative prøveresultater skal bekreftes av bakteriekultur, fordi negative resultater ikke utelukker gruppe A streptokokkinfeksjon og bør ikke brukes som eneste grunnlag for behandling. Testen er beregnet på profesjonell bruk og laboratoriebruk som et hjelpemiddel i diagnostiseringen av infeksjon med gruppe A streptokokker. SAMMENDRAG OG FORKLARING Gruppe A streptokokker er en av de vanligste årsakenee til akutt infeksjon øvre respirasjonstraktus. Tidlig diagnose og behandling av gruppe A streptokokkhalsinfeksjon har vist seg å redusere alvorlighetsgraden av symptomer og alvorlige komplikasjoner som f.eks. giktfeber og glomerulonefritt. 1, 2 Hovedmåten å identifisere gruppe A streptokokkarter på er ved dyrking, immunologiske og/eller molekylære prosedyrer. Konvensjonelle prosedyrer for identifikasjon av gruppe A streptokokker fra vattpinneprøver fra halsen innebærerr dyrking, isolering og påfølgende identifisering av viabelt patogen ved 24 og 48 timer eller lenger for resultater. 3, 4 Prøver for rask oppdagelse av antigener, som Sofia Strep A+ FIA, er blant de mest brukte diagnosehjelpemiddelet for gruppe A streptokokker fordi de er raske å behandle og enkle å bruke. Nylig har en rekke nye in vitro diagnosemetoder som benytter molekylærbaserte nukleinsyreamplifikasjon teknikker blitt tilgjengelige. Disse gir identifisering av gruppe A streptokokker med stor nøyaktighet på betydelig kortere tid enn 24 timer. TESTENS PRINSIPPP Sofia Strep A+ FIA benytter immunfluorescensteknologi, og brukes med Sofia analyzer (Sofia) til å oppdage gruppe A streptokokkantigener. Sofia Strep A+ FIA Side 1 av 20

2 Sofia Strep A+ FIA innebærer ekstraksjon av antigene komponenter i gruppe A streptokokk (GAS) bakterier. Pasientens vattpinne legges i et reagensrør fylt med reagensløsning, der blir bakterielle antigener ekstrahert slik at de blir mer tilgjengelige for spesifikke antistoffer. En delmengde av den ekstraherte prøven plasseres i kassettprøvebrønnen. Fra prøvebrønnen føres prøven gjennom en teststrimmel med forskjellige unike kjemiske miljøer. Hvis det er gruppe A streptokokkantigener tilstede, vil de bindes av antistoffer som er koblet til fluorescerende mikropartikler som går gjennom teststrimmelen. De fluorescerende mikropartiklene som inneholder bundne antigener, vil bli fanget av antistoffer på ett bestemt sted på teststrimmelen. Der blir de oppdaget av Sofia. Dersom det ikke er antigener til stede, vil ikke de fluorescerende mikropartiklene bli fanget opp av antistoffene eller oppdaget av Sofia. Merk: Når prøven er plassert i kassetten, settes kassetten rett inn i Sofia for automatisk tidsinnstilt utvikling (WALK AWAY modus). Sofia skanner, måler, og tolker det immunofluorescente signalet ved hjelp av metodespesifikke algoritmer. Sofia vil vise testresultatene (Positivt, Negativt eller Ugyldig) på skjermen. Resultatene kam også skrives ut automatisk på en integrert skriver dersom dette alternativet er valgt, eller overført via en LIS forbindelse. REAGENSER OG MATERIALE SOM FØLGER MED 25 testsett: Individuelt pakkede testkassetter (25): Polyklonale anti gruppe A streptokokkantistoffer fra kanin Reagensrør (25) Reagensløsningflasker (25): 4M natriumnitritt og 0,4N saltsyre inni glassampulle Sterile rayonvattpinner (25) Faste volumpippetter, 120 µl (25) Positiv kontrollvattpinne (1): Vattpinnene er belagt med varme inaktiverte, ikke smittsomme gruppe A streptokokker Negativ kontrollvattpinne (1): Vattpinnene er belagt med varme inaktiverte, ikke smittsomme gruppe C streptokokker Pakningsvedlegg (1) Hurtigreferanseinstruks (1) KK kort (plassert på settboksen) Skriverpapir (1) MATERIALER SOM IKKE MEDFØLGER I SETTET Sofia Kalibreringskassett (leveres med Sofia installasjonssettet) Tidsur eller klokke ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER Til diagnostisk bruk in vitro. Ikke bruk innholdet i settet etter utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. Ta passende forholdsregler under innsamling, håndtering, lagring og deponering av pasientprøver og brukt innhold fra settet. 5 Bruk av nitril eller latekshansker (eller tilsvarende) anbefales ved håndtering av pasientprøver. 5 Sofia Strep A+ FIA Side 2 av 20

3 Kast beholdere og brukt innhold i henhold til føderale, statlige og lokale krav. Ikke bruk kassetter, reagensrør, faste volumpipetter, løsninger eller prøvevattpinner om igjen. Kalibreringskassetten må oppbevares i den medfølgende oppbevaringsvesken mellom hver bruk. For å få nøyaktige resultater må instruksene i pakningsvedlegget følges. Utilstrekkelig eller uegnet prøvetaking, lagring og transport kan gi falske testresultater. Prøveinnsamling og håndtering krever spesifikk opplæring og veiledning. Bruk vattpinnene med rayontupp som følger med denne analysen, til å innhente halsprøver. Ytelsespåstandene i avsnittet «Ytelseskarakteristika» ble oppnådd med vattpinnene som følger med settet. Ikke bruk pinner med kalsiumalginat, bomullstupp eller treskaft. Brukeren bør aldri åpne folieposen slik at testkassetten blir utsatt for omgivelsene før den er klar til umiddelbar bruk. Kast ødelagte kassetter eller materiale, ikke bruk det. Reagensløsningen inneholder en sur løsning. Hvis løsningen kommer i kontakt med hud eller øyne, må du skylle med rikelige mengder vann. Former informasjon, sjekk sikkerhetsdatabladet som er tilgjengelig på quidel.com. Flasken med reagensløsning er av glass bryt den forsiktig og klem bare en gang for å bryte ampullen. Hvis flasken med reagensløsning mangler glassampulle, hvis løsningen er grønn før ampullen knuses, må flasken kastes. Bruk en annen flaske med reagensløsning. Ikke tilsett prøver fra reagensrøret i testkassettprøvebrønnen. Bruk den medfølgende lille, gjennomsiktige 120 µl fast volum pipetten når pasientprøven plasseres i prøvekassetten. Sofia Strep A+ FIA vil automatisk tvinges i WALK AWAY modus når den settes i Sofia. IKKE la testkassetten starte utviklingen på bordet eller arbeidsbenken før den settes i Sofia. Ikke skriv på strekkoden på kassetten. Denne brukes av Sofia for å identifisere typen test som kjøres og kassettens utløpsdato. Prøv ikke å skanne en kassett mer enn én gang. Strekkoden på kassetten inneholder en unik identifikator som vil hindre Sofia fra å utføre nok en lesning av en tidligere skannet kassett. En feilmelding vil vises dersom en kassett skannes mer enn en gang i samme Sofia. Siden påvisningsreagensen er et fluorescerende stoff, blir det ikke dannet noen synlige resultater på teststrimmelen. Sofia må brukes til resultattolkning. OPPBEVARING AV SETTET OG STABILITET Oppbevar settet ved romtemperatur, 15 C til 30 C (59 F til 86 F), utenfor direkte sollys. Innholdet i settet er stabilt til utløpsdatoen som er trykt på utsiden av esken. Må ikke fryses. KVALITETSKONTROLL Det er tre typer kvalitetskontroll for Sofia og Strep A+ FIA: Sofia kalibreringskontroll prosedyre, innebygde prosedyremessige kontrollfunksjoner og eksterne kontroller. Sofia kalibreringskontroll prosedyre MERK: Dette er en «kalibreringskontroll» prosedyre. Kalibreringskontroll prosedyren bør utføres hver trettiende (30) dag. Sofia kan enkelt stilles inn slik at den minner brukeren på å fullføre kalibreringskontroll prosedyren. Kalibreringskontrollen er en nødvendig funksjon som kontrollerer optikken og beregningssystemene i Sofia ved hjelp av en spesifikk kalibreringskassett. Kalibreringskassetten Sofia Strep A+ FIA Side 3 av 20

4 sendes sammen med Sofia installasjonspakken. Du finner informasjon om kalibreringskontroll bruk, prosedyren i brukerhåndboken for Sofia. Viktig: Påse at kalibreringskassetten oppbevares i den leverte oppbevaringsvesken mellom for å beskytte den mot lys. 1. For å sjekke kalibreringenn av Sofia, velg «Kalibrering» fra hovedmenyen. 2. Følg instruksjonene, sett inn kalibreringskassetten i Sofia og lukk skuffen. Sofia utfører kalibreringskontrollen automatisk uten at brukeren må gripe inn. Sofia indikerer når kalibreringskontrollen er ferdig. Velg OK for å gå tilbake til hovedmenyen. MERK: Dersom kalibreringskontrollen ikke bestås, må du varsle stedlig ansvarlig og ringe Quidels tekniske support for hjelp mandag til fredag kl PST på (i USA); (utenfor USA); Faks: ; (kundestøtte); (teknisk støtte) eller ta kontakt med din lokale forhandler. Innebygde prosesskontroller Sofia Strep A+ FIA inneholder to innebygde prosesskontrollfunksjoner. Produsentens anbefaling for daglig kontroll er å dokumentere disse innebygde prosedyrekontrollene for den første prøven som testess hver dag. En kontroll av ekstraksjonsprosedyren gis i form av en fargeendring fra klar til grønn mens reagensløsningen blandes. Fargeendringen er en indikasjon på reagensløsningens integritet og gir også en indikasjon på at ekstraksjonsprosedyren ble utført korrekt. Sofia Strep A+ FIA Side 4 av 20

5 Hver gang en test kjøres i Sofia, tolker Sofia prosedyrekontroller i testkassetten og resultatet vises i Sofia skjermen. Denne informasjonen blir automatisk logget i Sofia sammen med hvert testresultat. Et gyldig resultat som oppnås med prosesskontrollen, viser at den ekstraherte prøven strømmet riktig, og at kassettens funksjonelle integritet ble opprettholdt. Prosedyrekontrollene tolkes av Sofia etter at kassetten har utviklet seg i 5 minutter. Dersom prøvens gjennomstrømning ikke var korrekt, vil Sofia vise resultatet som ugyldig. Hvis dette skjer, må prosedyren gjennomgås og en ny test utføres med en ny pasientprøve og en ny testkassett. For eksempel: Skjermen viser et resultat. ugyldig Ekstern kvalitetskontroll Eksterne kontroller kan også brukes til å demonstrere at reagensene og analyseprosedyren utføres riktig. Quidel anbefaler at positive og negative kontroller utføres: én gang per operatør uten opplæring en for hver nye leveransee av sett såfremt hvert enkelt parti i leveransen testes som er ansett som nødvendig av din interne kvalitetskontrollprosedyre, og i samsvar med lokale og statlige forskrifter eller akkrediteringskrav For å testee de eksterne kontrollene må brukeren først velge Kjør KK fra hovedmenyen på Sofia. Skann deretter KK kortet (finnes i boksen for settet) når du blir bedt om det. Dette kortet gir informasjon som er spesifikk for settpartiet, blant annet partinummer og utløpsdato. Positive og negative vattpinner for ekstern kontroll leveres i settet og må tes tes ved hjelp av testprosedyren som beskrives i pakningsinnlegget eller i hurtigreferanseinstruksene. Den positive kontrollenn må først testes før testing av den negative kontrollen. Når KK testen er fullført, vises hvert resultat som «Gyldig» eller «Ugyldig», både for den positive og den negative kontrollen. Ikke utfør pasienttester eller rapporter pasienters testresultater dersom en av KK testene ikke ga det forventede resultatet. Gjenta testen eller ta kontakt med Quidels kundestøtte før du tester pasientprøver. Sofia Strep A+ FIA Side 5 av 20

6 Hvis både de positive og negative kontrollen feiler, gjenta testingen med nye positive og negative kontroller en gang til. Hvis bare en av kontrollene feiler, kan brukeren velge å enten gjenta både positiv og negativ kontroll på nytt ELLER bare gjenta kontrollen som feilet. Brukeren kan velge "Hopp over" i Sofia displayet for å utelate kontrolltesten som tidligere ble bestått. I KKresultatene vil en utelatt kontrolltest vises som "ukjent". Flere vattpinner for ekstern kontroll kan fås separat ved å kontakte Quidels kundestøttetjenester på (800) (grønt nummer i USA) (utenfor USA). PRØVEINNSAMLING Bruk vattpinnene med rayontupp som følger med i settet til innhenting av halsprøver. Samle halsprøver ved hjelp av vanlige kliniske metoder. Trykk ned tungen med en spatel eller skje. Gni vattpinnen på mandlene og baksiden av halsen. Rådfør deg med standard referanseprosedyrer, for eksempel innsamlingsmetoden beskrevet av Facklam. 6 TRANSPORT OG LAGRING AV PRØVE Det anbefales at vattpinneprøvene behandles så snart som mulig etter innsamling. Vattpinner kan oppbevares i et rent, tørt plastrør eller en plastmappe i inntil 24 timer ved romtemperatur (23 C), eller i kjøleskap (2 til 8 C) i inntil 48 timer. Dersom det ønskes dyrking, innhent to vattpinneprøver en vattpinne for testing med Sofia Strep A+ FIA og en vattpinne for dyrking. TESTPROSEDYRE Viktig: Alt kliniske prøve og testmateriale må være ved romtemperatur før testen begynner. Ikke bruk reagensløsninges hvis den er grønn før du bryter glassampullen eller hvis den ikke blir grønn etter at glassampullen er brutt. Ikke la testkassettes starte utviklingen på bordet eller arbeidsbenken før kassetten settes i Sofia. Merk: Sofia Strep A+ FIA vil automatisk kjøres i WALK AWAY modus i Sofia når en preparert testkassett settes inn. Utløpsdato: Kontroller utløpsdatoen på den ytterste boksen før bruk. Ikke bruk testkassetten hvis datoen på etiketten er utløpt. 1. Klem ÉN GANG for å knuse glassampullen inne i flasken med reagensløsning like før du kjører analysen. Sofia Strep A+ FIA Side 6 av 20

7 2. Rist flasken med reagensløsning kraftig 5 ganger for å blande løsningene. Løsningen skal bli grønn etter at ampullen er ødelagt. 3. Tilføre reagens: a) Knips eller rist flasken med reagensløsningen slik at all væsken befinner seg i bunnen. b) Vri av toppen. c) Før all reagensløsningen sakte ned i reagensrøret opp til fyllstreken. 4. Legg pasientens sekretprøve tatt med vattpinne i reagensrøret. Bland løsningene kraftig ved å støte vattpinnen 5 ganger opp og ned i røret. MERK: Best resultat oppnås når prøven ekstraheres kraftig i løsningen. 5. La pinnen være i reagensrøret i 1 minutt. 6. Bland løsningen kraftig på nytt ved å støte vattpinnen 5 ganger opp og ned i røret. 7. Press ut så mye væske fra vattpinnen som mulig ved å klemme sidene på røret mens vattpinnen trekkes ut i en fullt vridende bevegelse. Kast vattpinnen i henhold til deres prosedyrer for håndtering av biofarlig avfall. Sofia Strep A+ FIA Side 7 av 20

8 8. Fyll den medfølgende gjennomsiktige fast volum pipetten på 120 μl med prøven: For å fylle fast volum pipetten med prøven: a) Klem HARDT på ballongen på toppen og sett pipettespissen ned i prøven. b) Mens pipettespissen fortsatt er i pasientprøven, slipp ballongen sakte for å fylle pipetten. 9. Tøm ut innholdet av pipetten i kassettprøvebrønnen ved å klemme hardt på ballongen. Ekstra gjenværende væske i overflytballongen bør bli igjen. MERK: Fast volum pipetten er utformet for å samle opp og slippe ut riktig mengde av pasientprøven. Avhend pipetten som biologisk farlig avfall. BRUKE SOFIA Du finner bruksanvisninger i brukerhåndboken for Sofia. 10. Velg "Kjør test" fra hovedmenyen i Sofia. 11. Legg inn bruker ID med den håndholdte strekkodeleseren eller skriv inn informasjonen manuelt ved hjelp av tastaturet. MERK: Dersom du ved en feil skannet feil strekkode, bruk piltastene på Sofia for å merke feltet på nyttt og skann så den riktige strekkoden. Den forrige vil bli overskrevet med den korrekte strekkoden. Sofia Strep A+ FIA Side 8 av 20

9 12. Legg inn pasient ID eller ordrenummeret med den håndholdte strekkodeleseren, eller skriv inn informasjonen manuelt ved hjelp av tastaturet. 13. Trykk deretter på Start test. Sofia skuffen åpnes automatisk. Merk: Uavhengig av hvilken modus som er valgt, vil Sofia Strep A+ FIA automatisk tvinges i WALK AWAY modus når testkassetten settes inn og skuffen lukkes. 14. Sett inn den forberedte pasientprøvekassetten i skuffen og lukk skuffen forsiktig. 15. Sofia vil starte automatisk i WALK AWAY modus og vise fremdriften som vist i eksempelet nedenfor. Testresultatene vises på skjermen etter ca. 5 minutter. Se avsnittet «Tolkning av resultater». Sofia Strep A+ FIA Side 9 av 20

10 For eksempel: Denne skjermen viser at prøven har 4 minutter, 13 sekunder igjen. TOLKNING AV RESULTATER Når testen er fullført, vises resultatene på Sofia skjermen. Resultatene kan skrives ut automatisk på den integrerte skriveren hvis dette alternativet er valgt. Testlinjer, som er fluoriserende, vil aldri være synlige for det blotte øye. Sofia skjermbildet vil vise resultater for prosedyrekontrollen som "gyldig" eller ugyldig", og vil gi et positivt eller negativt resultat på Strep A. Hvis prosedyrekontrollen er "ugyldig", må testen kjøres igjen med ny pasientprøve og ny testkassett. Avlesningsskjerm Strep A: Positiv Strep A: Negativ Strep A: Ugyldig Prosedyrekontroll: Ugyldig Tolkning Positiv test for Strep A (Strep A-antigen påvist) Negativ test for Strep A (ingen antigener oppdaget) Resultat ugyldig (gjenta testen) Positivt resultat: For eksempel: Dette displayet viser et gyldig positivt resultat for Strep A. Sofia Strep A+ FIA Side 10 av 20

11 Negativt resultat: For eksempel: Denne skjermen viser et gyldig negativt resultat for Strep A. Ugyldig resultat: For eksempel: Dette resultatet viser et ugyldigg resultat. Ugyldig resultat: Hvis testen er ugyldig, bør en ny test utføres med en ny pasientprøve og en ny testkassett. BEGRENSNINGER Innholdet i dette settet skal brukes til kvalitativ påvisning av gruppe A streptokokkantigener fra halsprøver. Testen påviser både levedyktige og ikke levedyktige gruppe A streptokokkbakterier, og kan gi et positivt resultatt i fravær av levende organismer. Luftveisinfeksjoner, inkludert faryngitt, kan være forårsaket av streptokokker fra andre serogrupper enn gruppe A, samt andre patogener. Sofia Strep A+ FIA vil ikke skille mellom asymptomatiske bærere av gruppe A streptokokker og de som viser streptokokkinfeksjon. 7 Et negativt testresultat kan oppstå hvis nivået av antigener i en prøve er under deteksjonsgrensen for testen eller hvis prøven som ble samlet inn, transporteres eller oppbevares feil. Hvis testprosedyren ikke følges, kan det påvirke testens ytelsee og/eller gjøre testresultatet ugyldig. Pasienter med symptomer og negativ antigenprøvee bør ha en oppfølgningskultur. 1 Testresultatene må vurderes sammen med andre kliniske dataa som legen har tilgjengelig. Et negativt resultat utelukker ikke andre mulige infeksjoner. Et positivt resultatt utelukker ikke tilleggsinfeksjoner med andre patogener. Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus parasanginis, Streptococcus gruppe C, D og F, Adenovirus type 1 og 3, Epstein Barr virus, og kusma (Enders) kan påvirke denne analysen. Blod, mucin og doritos med nachosmak kan påvirke analysen. Sofia Strep A+ FIA Side 11 av 20

12 FORVENTEDE VERDIER Gruppe A streptokokkbakterier er ansvarlig for omtrent 19 % av alle øvre luftveisinfeksjoner. 8 Infeksjon er mest utbredt om vinteren og tidlig på våren, med flest tilfeller hos pasienter som bor i tett befolkede områder. Disse tallene støttes i den kliniske multisenter studien Quidel gjennomførte i 2014, hvor 21 % (175/851) av pasientene med halskatarr testet positivt for Strep A ved dyrking. Nesten halvparten av disse pasientene, 45 %, var gutter/menn. Alderen til disse forsøkspersonene varierte fra 3 til 76 år, og 80 % (685/851) var barn (3 år til 17 år). YTELSESKARAKTERISTIKA Sofia Strep A+ FIA ytelse vs. cellekultur og vs. cellekultur oppløst i PCR Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA ble sammenlignet med standard bakteriekulturer og identifikasjon og en FDA klarert gruppe A streptokokkanalyse i et multisenter for kliniske feltstudier. Denne studien ble utført av ufaglært helsepersonell i 2014 på 7 forskjellige CLIA godkjente steder i ulike geografiske regioner i USA. I dette multisenterbaserte point off care (POC) feltforsøket ble to (2) halsprøver samlet inn fra åtte hundre og femtien (851) pasienter med symptomer som tydet på bakteriell faryngitt. En vattpinne ble testet fersk ved det CLIA godkjente stedet i Sofia Strep A+ FIA. En annen vattpinne ble plassert i et transportmedium og fraktet i kalde ispakker til et sentralt referanselaboratorium. Vattpinnen ble strøket på en agarplate med saueblod (SBA) og dyrket i opptil 48 timer. En del av transportmediet ble deretter testet i PCR analysen. Ytelsen til Sofia Strep A+ FIA ble fastslått ved å sammenligne det raske FIA testresultatet med det tilsvarende kulturresultatet (tabell1) med PCRuoverensstemmende oppløsning i fotnotene. Tabell 1 Sofia Strep A+ FIA ytelse sammenlignet med dyrking Kultur Sensitivitet = 93,7 % (164/175) Pos Neg (95 %CI=89,1 % 96,5 %) Sofia Pos * Spesifisitet = 94,4 % (638/676) Sofia Neg 11** 638 (95 % CI=92,4 % 95,9 %) Totalt: PPV = 81,2 % (164/202) NPV = 98,3 % (638/649) *Av de 38 uoverensstemmende prøvene, 24 av disse prøvene var positive for GAS når testet med en FDA klarert molekylær enhet, var 14 negative. **Av de 11 uoverensstemmende prøvene, 3 var negative når testet med en FDAklarert molekylær enhet, var 8 positive. Studier av reproduserbarhet Reproduserbarheten til Sofia Strep A FIA ble evaluert ved 3 ulike laboratorier. To forskjellige operatører på hvert sted testet en rekke kodede, kunstige prøver, forberedt i negativ klinisk matrise, fra negativ (ingen bakterier) til moderat positiv (3 x LOD) gruppe A streptokokker. Det inter laboratoriske sammenfallet (tabell 2) for negative prøver var % og % for positive prøver. Det intra laboratoriske sammenfallet (tabell 3) for alle prøver var mellom %. Sofia Strep A+ FIA Side 12 av 20

13 Sted Tabell 2 Sofia Strep A+ FIA reproduserbarhetsstudie, inter laboratorisk sammenfall Negativ* (C 0 ) Høy negativ* (C 5 ) Lav positiv** (C 95 ) Mod positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 Total 90/90 81/90 78/90 90/90 % Samlet sammenfall (95 % CI) *Bakterier ikke oppdaget/totalt **Bakterier oppdaget/totalt 100 % (95,9 % 100,0 %) 90 % (82,1 % 94,7 %) 87 % (78,1 % 92,2 %) Tabell 3 Sofia Strep A FIA reproduserbarhetsstudie, inter laboratorisk sammenfall 100 % (95,9 % 100,0 %) Sted Negativ (C 0 ) Høy negativ* (C 5 ) Lav positiv** (C 95 ) Mod. Positiv** (C 100 ) 1 30/30 27/30 27/30 30/ /30 29/30 23/30 30/ /30 25/30 28/30 30/30 *Bakterier ikke oppdaget/totalt **Bakterier oppdaget/totalt % Samlet sammenfall (95 % CI) 95 % (114/120) (89,5 % 97,7 %) 93 % (112/120) (87,4 % 96,6 %) 94 % (113/120) (88,5 % 97,2 %) Påvisningsgrenser Deteksjonsgrensen (LOD) for Sofia Strep A+ FIA ble fastsatt ved hjelp av 3 stammer med gruppe A streptokokkpyogener. LOD varierte fra 2,76E+03 to 8,13E+03 kolonidannende enheter (cfu)/test (tabell 4). Tabell 4 Sofia Strep A+ FIA deteksjonsgrense Stamme Bruno [CIP ] CDC SS 1402 CDC SS 1460 Minimum påvisningsnivå* 4,00E+03 cfu/test 8,13E+03 cfu/test 2,76E+03 cfu/test cfu/test = kolonidannede enheter/test *Bakterienivåene ble fastsatt ved å begrense fortynning, bakteriekultur og kolonitelling for å gi cfu/test. Sofia Strep A+ FIA Side 13 av 20

14 Analytisk reaktivitet Analytisk reaktivitet for Sofia Strep A+ FIA ble demonstrert ved hjelp av 21 stammer med gruppe A Streptokokkpyogener testet ved 1,74E+04 kolonidannende enheter (cfu)/test (tabell 5). Tabell 5 Analytisk reaktivitet Streptokokkpyogen stamme Stamme nr. 1 (ATCC 19615) Stamme nr. 2 (ATCC ) Stamme nr. 3 (ATCC ) Stamme nr. 4 (klinisk isolat 52123) Stamme nr. 5 (klinisk isolat 52120) Stamme nr. 6 (klinisk isolat 62055) Stamme nr. 7 (klinisk isolat 52152) Stamme nr. 8 (klinisk isolat 62092) Stamme nr. 9 (klinisk isolat 52151) Stamme nr. 10 (ATCC ) Stamme nr. 11 (ATCC BAA 1315) Stamme nr. 12 (ATCC ) Stamme nr. 13 (ATCC 12203) Stamme nr. 14 (ATCC ) Stamme nr. 15 (klinisk isolat 52154) Stamme nr. 16 (klinisk isolat 5036) Stamme nr. 17 (klinisk isolat 5095) Stamme nr. 18 (klinisk isolat 5017) Stamme nr. 19 (klinisk isolat 5060) Stamme nr. 20 (klinisk isolat 5112) Stamme nr. 21 (klinisk isolat 5008) Analytisk spesifisitet Kryssreaktivitet Kryssreaktiviteten i Sofia Strep A+ FIA ble evaluert med en total på 61 ikke gruppe A streptokokkbakterielle og sopp mikroorganismer, samt 26 viralisolater. Ingen av organismene eller virusene oppgitt i tabell 6 nedenfor viste noe tegn på kryssreaktivitet i analysen. De samme mikroorganismene og virusene i tabell 6 ble forhåndsmikset med gruppe A strep og testet i Sofia Strep A+ FIA. Tabell 6 Kryssreaktivitet Organisme/virus Arcanobacterium haemolyticum Bacteroides fragilis Bordetella pertussis Candida albicans Corynebacterium diphtheriae Testkonsentrasjon** 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test Sofia Strep A+ FIA Side 14 av 20

15 Organisme/virus Corynebacterium pseudodiphtheriticum* Enterococcus faecalis* Enterococcus faecium Escherichia coli Fusobacterium necrophorum Haemophilus influenza Haemophilus parahaemolyticus Klebsielle pneumoniae Moraxella catarrhalis Neisseria gonorrhoeae Neisseria lactamica Neisseria meningitides Neisseria sicca Neisseria subflava Proteus vulgaris Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus* Staphylococcus epidermidis Staphylococcus haemolyticus Staphylococcus intermedius Staphylococcus saprophyticus Streptococcus anginosus Streptococcus gordonii Streptococcus mitis Streptococcus mutans* Streptococcus oralis Streptococcus parasanguis* Streptococcus pneumoniae Streptococcus salivaris Streptococcus sanguinis Streptococcus gruppe B stamme nr. 1: Streptococcus agalactiae Streptococcus gruppe B stamme nr. 2 Streptococcus gruppe B stamme nr. 3 Streptococcus gruppe B stamme nr. 4 Streptococcus gruppe B stamme nr. 5 Streptococcus gruppe C stamme nr. 1 Streptococcus gruppe C stamme nr. 2 Streptococcus gruppe C stamme nr. 3 Streptococcus gruppe C stamme nr. 4: Streptococcus dysgalactiae* Testkonsentrasjon** 1,40E+06 cfu/test 1,50E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3.00E+06 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+04 cfu/test 3,00E+05 cfu/test Sofia Strep A+ FIA Side 15 av 20

16 Organisme/virus Streptococcus gruppe C stamme nr. 5 Streptococcus gruppe D stamme nr. 1: Enterococcus casseliflavus Streptococcus gruppe D stamme nr. 2 Streptococcus gruppe D stamme nr. 3* Streptococcus gruppe D stamme nr. 4: Enterococcus faecalis Streptococcus gruppe D stamme nr. 5: Enterococcus faecalis Streptococcus gruppe F stamme nr. 1 Streptococcus gruppe F stamme nr. 2 Streptococcus gruppe F stamme nr. 3 Streptococcus gruppe F stamme nr. 4* Streptococcus gruppe F stamme nr. 5 Streptococcus gruppe G stamme nr. 1: Streptococcus dysgalactiae Streptococcus gruppe G stamme nr. 2 Streptococcus gruppe G stamme nr. 3 Streptococcus gruppe G stamme nr. 4 Streptococcus gruppe G stamme nr. 5 Adenovirus type 1* Adenovirus type 3* Adenovirus type 4 Adenovirus type 5 Adenovirus type 11 Coronavirus 229E Coronavirus OC43 Coxsackievirus B5 (Faulkner) Cytomegalovirus (Towne) Echovirus type 3 Epstein Barr virus (EBV)* Herpes Simplex virus 1 Herpes Simplex virus 2 Influensa A/New Jersey/8/76 (H1N1) Influensa A/Victoria/3/75 (H3N2) Influensa B/Hong Kong/5/72 Influensa B/Panama/45/90 Influensa C/Taylor/1233/47 Meslinger (Edmonston) Kusma (Enders)* Parainfluensa virus 1 Testkonsentrasjon** 3,00E+05 cfu/test 1,00E+05 cfu/test 1,00E+06 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+05 cfu/test 3,00E+07 cfu/test 3,00E+11 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 7,50E+03 TCID 50 /test 3,00E+05 TCID 50 /test 3,00E+06 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+07 genomkopier/test 1,50E+04 TCID 50 /test 1,50E+04 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test Sofia Strep A+ FIA Side 16 av 20

17 Organisme/virus Parainfluensa virus 2 Parainfluensa virus 3 Parainfluensa virus 4A Rhinovirus type 2 Rhinovirus type 15 Testkonsentrasjon** 1,10E+05 TCID 50 /test 6,80E+05 TCID 50 /test 3,00E+03 TCID 50 /test cfu/test = kolonneformingsenheter/test TCID50/test = 50 % infeksiøs dose med vevskultur *Denne organismen/dette viruset kan påvirke denne analysen. *Bakterienivåene ble fastsatt ved å begrense fortynning, bakteriekultur og kolonitelling for å gi cfu/test. Viruskonsentrasjonene ble fastsatt ved hjelp av standard virologimetoder, Reed Muench. Forstyrrende stoffer Flere reseptfrie produkter, fullblod, mucin og blodagar ble vurdert med Sofia Strep A+ FIA på nivåene som ble testet (tabell 7). Tabell 7 Interferenstesting Stoff Crest Pro Health Deep Clean Mint Mouth wash (cetylpyridinklorid) Listerine Original Antiseptic Mouth wash (eucalyptol, mentol, etylsalisylat og tymol) Listerine Cool Mint Antiseptic Mouth wash (eucalyptol, mentol, etylsalisylat og tymol) RiteAid Sore throat relief (benzokain og mentol) Chloraseptic Max Sore Throat (fenol og glyserin) Dimetapp Children s Cold & Cough (brompheniramin maleat, dextromethorfan HBr, and fenylefrin HCl) RiteAid Children s Cold & Allergy (brompheniramin maleat og fenylefrin HCl) CVS Children s Cold & Cough DM (brompheniramin maleat, dextromethorfan HBr, and fenylefrin HCl) RiteAid tussin cough&cold mucus relief CF (dextrometorfan HBr, guaifenesin og fenylefrin HCl) Robitussin Max Strength Multi Symptom CF Max (dextrometorfan HBr, guaifenesin og fenylefrin HCl) Robitussin Night Time Multi Symptom Cold CF (acetaminofen, difenhydramin HCl og fenylefrin HCl) Cepacol Sore Throat Cherry (benzokain og mentol) Halls Triple Soothing Action Cherry (mentol) Halls Triple Soothing Action Menthol lyptus (mentol) Ricola Natural Herb Cough Drops (mentol) Sucrets Complete Vapor Cherry (dycloninhydroklorid og mentol) Chloraseptic Sore Throat (fenol og glyserin) BreathSavers Spearmint (cetylpyridniumkloride) Tic Tac Freshmints (eukalyptol, mentol, metylsalicylat og tymol) Cheetos, Flaming Hot Konsentrasjon 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 24 % w/v 12 % w/v Sofia Strep A+ FIA Side 17 av 20

18 Stoff Doritos, Nachosmak Ferskt fullblod Mucin Saueblodagar (5 % saueblod) Hesteblodagar (5 % hesteblod) * Doritos med nachosmak påvirket ved 25% w/v ** Ferskt fullblod påvirket ved 100 µl/vattpinne *** Bovine undermaksillær mucin påvirket ved 28,7 mg/ml Konsentrasjon 12 % w/v* 75 µl/vattpinne** 4,3 % w/v*** 24 % w/v 24 % w/v CLIA godkjennelsestudier (CLIA Waiver Studies) En studie ble utført for å demonstrere at uskolerte tiltenkte brukere kunne utføre testen konsekvent og nøyaktig, ved hjelp av svake reaktive prøver. Studien besto av 3 ulike CLIAgodkjente steder, hvor Sofia Strep Ax FIA ble evaluert ved hjelp av kodede, tilfeldige paneler av simulerte prøver, inkludert en svak positiv (C 95 en konsentrasjon på avslutningstidspunktet for analysen) og en svak negativ (C 5 en konsentrasjon under avslutningstidspunktet for analysen). To eller flere operatører på hvert sted (totalt 10 operatører), testet panelet i 10 dager, i løpet av en periode på omtrent 2 uker. Ytelsen av Sofia Strep A+ FIA med prøvene like før avslutningstidspunktet, var akseptabel når det ble brukt av tiltenkte uskolerte brukere. Den prosentvise overensstemmelsen med forventede resultater for hver prøve er vist i tabell 8. Tabell 8 Sofia Strep A+ FIA ytelse like før avslutningstidspunktet (alle steder) Prøvenivå Svak Strep A positiv (C 95 ) Svak Strep A negativ (C 5 ) *Bakterier oppdaget/totalt **Bakterier ikke oppdaget/totalt Tiltenkte uskolerte brukere Prosentvis overensstemmelse med 95 % konfidensintervall forventet resultat 90 % (54/60)* 79,9 % 95,3 % 97 % (58/60)** 88,6 % 99,1 % HJELP Dersom du har spørsmål angående bruken av dette produktet eller om du vil rapportere om et problem med testsystemet, ring Quidels teknisk støtte nummer (i USA) eller , mandag til fredag, kl PST. Hvis du befinner deg utenfor USA, ta kontakt med din lokale forhandler eller Testsystemproblemer kan også rapporteres til FDA gjennom MedWatch rapporteringsprogrammet for medisinske produkter (telefon: FDA 1088; faks: FDA 0178; REFERANSER 1. American Academy of Pediatrics. [Group Streptococcal Infection]. I: Pickering L.K., Baker C.J., Kimberlin D.W., Long S.S., eds. Red Book: 2009 Report of the Committee on Infectious Diseases. 28th ed. Elk Grove Village, IL: America Academy of Pediatrics; 2009: Sofia Strep A+ FIA Side 18 av 20

19 2. Youmans G.P., Paterson P.Y. og Sommer H.M., Upper Respiratory Tract Infection: General Considerations, in the Biological and Clinical Basis of Infectious Disease, W.B. Saunders Co., Philadelphia, , Versalovic J., Carroll K.C., Jorgensen J.H., Funke G., Landry M.L., Warnock D.W., eds. Manual of Clinical Microbiology. 10th ed. ASM Press, Washington, DC. Kapittel 20, Streptococcus, 2011, s Youmans G.P., Paterson P.Y. og Sommers H.M. The Biological and Clinicall Basis of Infectious Disease, 1975, s Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. U.S. Department of Health and Human Services, CDC, NIH, Washington, DC (2007). 6. Facklam R.R. and Washingtonn J.A. Manual of Clinical Microbiology 5th Edition, 1991, s Rammelkamp C.H., Jr. Principles of Internal Medicine, 8. utgave, 1977, s Lauer B.A., Reller L.D., and Mirrett S., Journal of Clinical Microbiology, 17: , Sofia Strep A+ FIA 25 Test Sofia Strep A+ FIA 25 Test MDSS GmbH Schiffgraben Hannover, Tyskland Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA USA quidel.com NO000 (03/15) Sofia Strep A+ FIA Side 19 av 20

20 Sofia Strep A+ FIA Side 20 av 20

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer.

HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer og Strep A FIA HURTIGREFERANSEINSTRUKSER Bare for bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før du begynner med analysen. Utløpsdato:

Detaljer

Sofia Strep A FIA benytter immunfluorescensteknologi, og brukes med Sofia Analyzer til å oppdage gruppe A streptokokkantigener.

Sofia Strep A FIA benytter immunfluorescensteknologi, og brukes med Sofia Analyzer til å oppdage gruppe A streptokokkantigener. Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A FIA benytter immunfluorescensteknologi til å påvise antigener fra gruppe A streptokokker i halsprøver eller til å bekrefte presumptive gruppe

Detaljer

Bare for. fremstilling før

Bare for. fremstilling før Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A Fia benytter immunfluorescensteknologi for å påvise antigener fra gruppe A streptokokker fra halsprøver på pasienter som viser symptomer. Alle

Detaljer

Bare for. fremstilling før

Bare for. fremstilling før Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Strep A Fia benytter immunfluorescensteknologi for å påvise antigener fra gruppe A streptokokker fra halsprøver på pasienter som viser symptomer. Alle

Detaljer

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus.

INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. Sofia Analyzer og Influenza A+B FIA. Velg analysatormodus. Eject Sofia Analyzer og Influenza FIA INSTRUKSJONER OM HURTIGREFERANSER Kun til bruk med Sofia Analyzer. TESTPROSEDYRE Alle kliniske prøver må ha romtemperatur før analysen begynner. Utløpsdato: Kontroller

Detaljer

BRUKSOMRÅDE SAMMENDRAG OG FORKLARING TESTENS PRINSIPP. Bare for bruk med Sofia Analyzer

BRUKSOMRÅDE SAMMENDRAG OG FORKLARING TESTENS PRINSIPP. Bare for bruk med Sofia Analyzer Bare for bruk med Sofia Analyzer BRUKSOMRÅDE Sofia Legionella FIA benytter immunfluorescens for kvalitativ påvisning av Legionella pneumophila serogruppe 1-antigen i menneskelige urinprøver. Det er utformet

Detaljer

SAMMENDRAG OG FORKLARING Influensavirus er utløsende agenter for svært smittsomme, akutte virusinfeksjoner i luftveiene.

SAMMENDRAG OG FORKLARING Influensavirus er utløsende agenter for svært smittsomme, akutte virusinfeksjoner i luftveiene. BARE FOR BRUK MED SOFIA CLIA-kompleksitet: Godkjent test av moderat kompleksitet Kun til in vitro bruk For å kunne utføre denne testen i en CLIA-godkjent (CLIA waived) innstilling, er det påkrevd med et

Detaljer

Strep A Pakningsvedlegg

Strep A Pakningsvedlegg Strep A Pakningsvedlegg Strep A Pakningsvedlegg For bruk med halsprøver på vattpinne Kun til in vitro bruk CLIA-KOMPLEKSITET: FRITATT Et fritakssertifikat kreves for å utføre denne testen i en CLIAfritatt

Detaljer

Influenza A+B FIA. Skal bare brukes med Sofia Analyzer

Influenza A+B FIA. Skal bare brukes med Sofia Analyzer Influenza A+B FIA Skal bare brukes med Sofia Analyzer TILSIKTET BRUK bruker immunofluorescens til påvisning av influensa A og influensa B virusantigener i nasale pensler, nasofaryngeale pensler og nasofaryngealt

Detaljer

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre.

HEMOCUE. Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Resultater med laboratoriekvalitet Rask, lett å utføre. HEMOCUE Hemoglobin Hb 201+ og 201 Måleområde: 0-25,6 g/dl Nøyaktighet: Korrelasjon på 0,99 sammenliknet med ref. metoden. Prøvevolum: 10ul

Detaljer

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Bruksområder Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver) skal brukes til Aptima-analyser. Aptima Multitest Swab Specimen

Detaljer

RespiFinder RG Panel. Ytelsesegenskaper. November Sample & Assay Technologies. Deteksjonsgrense (LOD)

RespiFinder RG Panel. Ytelsesegenskaper. November Sample & Assay Technologies. Deteksjonsgrense (LOD) RespiFinder RG Panel Ytelsesegenskaper Håndbok for RespiFinder RG Panel versjon1, 4692163 Se etter nye elektroniske etikettoppdateringer på www.qiagen.com/p/respifinder-rg-panel-ce før testen utføres.

Detaljer

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver)

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (prøvetakingssett for vattpinneprøver) Bruksområder Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit for bruk med Aptima-analyser. Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit er beregnet til bruk for innsamling av vaginal vattpinneprøver for

Detaljer

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount

bruksanvisninger Introduksjon Advarsel Slik virker FertilCount For produktet FertilCount bruksanvisninger For produktet FertilCount Les instruksjonen nøye før bruk. Hvis du har spørsmål, kan du sende mail til post@fertil.no. Introduksjon FertilCount tester din sædcellekonsentrasjon. Testen

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til massespektrometri med matriksassistert laserdesorpsjonsionisasjonflytid (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er beregnet på å forsyne våre internasjonale

Detaljer

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.

Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT. Brukes til preparering og isolering av rensede lymfocytter direkte fra helblod PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro diagnostikk PI-TT.610-NO-V5 Brukerveiledning Bruksområde T-Cell Xtend-reagenset er beregnet

Detaljer

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit

Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Progensa PCA3 Urine Specimen Transport Kit Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning ANALYZER Hurtigstartveiledning by Study the User Manual thoroughly before using the QuickStart Guide KUNDETJENESTE Hvis analysatoren ikke fungerer som forventet, kontakt Quidel Technical Support (800)

Detaljer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned 8290200 Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renset matriksstoff til matriksassistert laserdesorpsjons-ionisasjon flytid for massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter er utformet for å støtte

Detaljer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Instruksjoner for legen Til in vitro diagnostisk bruk. Bare for eksport fra USA. Instruksjoner 1. Det kan være nyttig å be pasienten drikke mye vann (omtrent

Detaljer

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no

Brukerveiledning. www.med-kjemi.no. firmapost@med-kjemi.no Brukerveiledning S www.med-kjemi.no firmapost@med-kjemi.no 1 HEMOSURE Hemosure er en ett-trinns immunologisk hurtigtest for påvisning av skjult blod i fæces. Denne type tester er også referert til som

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com Grunnleggende informasjon..................... 3 Quidel kontaktinformasjon.............................3

Detaljer

Produktbeskrivelse. cobas h 232

Produktbeskrivelse. cobas h 232 Produktbeskrivelse cobas h 232 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Generell beskrivelse 3 2. Instrumentmoduler..4 3. Teststrimmel.5 4. Analyseprinsipp/reagenser....6 5. Prøvemateriale/Kalibrering.....7 6. Svarrapportering/vedlikehold......8

Detaljer

BRUKSINSTRUKSJONER PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILTENKT BRUK OPPSUMMERING OG FORKLARING PRINSIPPER KOMPOSISJON

BRUKSINSTRUKSJONER PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILTENKT BRUK OPPSUMMERING OG FORKLARING PRINSIPPER KOMPOSISJON BRUKSINSTRUKSJONER n Parasite Suspensions i formalin TILTENKT BRUK Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved å fungere som kvalitetskontrollutfordringer som inneholder

Detaljer

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE. Få hele det diagnostiske bildet med bare én test. TRYKK HER FOR Å SE NESTE SIDE

C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE. Få hele det diagnostiske bildet med bare én test. TRYKK HER FOR Å SE NESTE SIDE C. DIFF QUIK CHEK COMPLETE Få hele det diagnostiske bildet med bare én test. TRYKK HER FOR Å SE SIDE KLINIKER Vil anvendelige C. difficiletestresultater på under 30 minutter bedre pasientbehandlingen?

Detaljer

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3

Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG. Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Leucosep-rør LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG Brukes til in vitro-diagnostikk PI-LT.615-NO-V3 Bruksanvisning Bruksområde Leucosep-rørene er beregnet til bruk ved oppsamling og separasjon av mononukleære celler

Detaljer

ANALYZER. Brukerhåndbok

ANALYZER. Brukerhåndbok ANALYZER Brukerhåndbok by Innhold Quidel Corporation Worldwide Headquarters 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com 858-552-1100 Generell Informasjon................... 4 Korte Advarsler, Forholdsregler

Detaljer

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II

Produktbeskrivelse. Accu-Chek Aviva II Produktbeskrivelse Accu-Chek Aviva II 1 Innhold Generelt... 3 Analyseprinsipp... 4 Reagenser... 4 Prøvemateriale... 5 Kalibrering/ koding... 5 Kvalitetskontroll... 5 Analyseprosedyre... 6 Kontroll... 6

Detaljer

Synovasure PJI-sett for lateral flowtest

Synovasure PJI-sett for lateral flowtest Synovasure PJI-sett for lateral flowtest Alfadefensintest for periprostetisk leddinfeksjon Distribueres av Gå til www.cddiagnostics.com for ytterligere produktinformasjon. Brukere må lese dette pakningsvedlegget

Detaljer

Tiltenkt bruk. Kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Enheter og reagenser. Oppbevaring og stabilitet. Kontraindikasjon.

Tiltenkt bruk. Kontraindikasjoner, advarsler og forholdsregler. Enheter og reagenser. Oppbevaring og stabilitet. Kontraindikasjon. TM NMP22 BladderChek L0219 Rev. 4 2010/11 Tiltenkt bruk Alere NMP22 BladderChek-testen er en immunologisk in vitro-analyse som er tiltenkt kvalitativ påvisning av det nukleære mitotiske apparatusproteinet

Detaljer

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING

Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Monosed SR Vakuumrør BRUKERVEILEDNING Manual kode MAN-133-nb Revisjon 01 Revidert dato: November 2015 Bruksanvisning for in vitro diagnostiske instrumenter for profesjonell bruk PRODUKTNAVN PRODUKTET DELENUMMER

Detaljer

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient

Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient alirokumab Instruksjonsveiledning i bruk av PRALUENT for pasient Denne brosjyren er basert på pakningsvedlegget til Praluent. Les hele pakningsvedlegget og PRALUENT pennens bruksanvisning før du går i

Detaljer

TEST AV SÆDKVALITET. Resultatvindu. Kontrollvindu. Testbrønn HJEMMETEST. Glidelokk

TEST AV SÆDKVALITET. Resultatvindu. Kontrollvindu. Testbrønn HJEMMETEST. Glidelokk TEST AV SÆDKVALITET Resultatvindu Kontrollvindu Testbrønn Glidelokk HJEMMETEST ! Før du tar testen, bør du: Når kan du teste sædkvaliteten? Lese bruksanvisningen nøye Sørge for at pakkens innhold har romtemperatur

Detaljer

CERTEST Rotavirus+ Adenovirus

CERTEST Rotavirus+ Adenovirus ERES Rotavirus+ denovirus ERINNS Rotavirus+denovirus KOMINSJONSKORES ERES IOE S.L. ERES Rotavirus+denovirus Prueba combo de un solo paso para detección de Rotavirus y denovirus en formato cassette ENGELSK

Detaljer

ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (100T) 7C ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (500T) 7C

ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (100T) 7C ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (500T) 7C Produktinformasjon Dato 30. april 2015 Produkt Produktbeskrivelse Nytt bestillingsnummer Nytt GTIN ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (100T) 7C18-27 00380740105358 ARCHITECT Anti-HBs Reagent Kit (500T) 7C18-37

Detaljer

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp.

Holdbarhet (maksimal tid): Kommentar: Prøvebeholder/ Transport-medium: Materiale/ lokasjon: Undersøkelse. Universalcontainer. 2 t ved romtemp. Universalcontainer Midtstråle- urin. Morgen- urin. Ved kateterurin: Skille mellom engangs- og permanent kateter. Ved forsendelse bruk glass tilsatt borsyre. Informer pasienten om riktig prøvetaking Legionella-antigen/

Detaljer

Pakningsvedlegg for Influenza A & B

Pakningsvedlegg for Influenza A & B Pakningsvedlegg for Influenza A & B Influenza A & B Pakningsvedlegg Til bruk med Alere i-instrumentet Til bruk med nese- eller nasofaryngeale penselprøver Kun til in vitro-bruk Reseptbelagt CLIA-KOMPLEKSITET:

Detaljer

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN AviPro THYMOVAC Lyofilisat til bruk i drikkevann 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose inneholder: Virkestoff: levende kyllinganemivirus (CAV*), stamme Cux-1: 10

Detaljer

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel NO Tidlig Graviditetstest Strimmel Bruksanvisning Egnet for hjemmebruk. Version 1.0 NO 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest kan du lett selv utføre. Den registrerer forekomsten av

Detaljer

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner

BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner BACTEC Peds Plus/F Culture Vials Vekstmedium framstilt av soyabønne-kasein med resiner PP091JAA 2008/01 Norsk *Amerikansk patentnr. 4 632 902 BRUKSOMRÅDE BACTEC Peds Plus/F Culture Vials (blodkulturflasker)

Detaljer

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre.

Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. DNA HALSKJEDE Hensikt Hensikten med forsøket er å isolere eget DNA fra kinnceller, se hvordan det ser ut og hva det kan brukes til videre. Bakgrunn Det humane genomet består av omtrent 2.9 milliarder basepar.

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Se etter nye elektroniske etikettoppdateringer på www.qiagen.com/products/artushcvrgpcrkitce.aspx før testen utføres.

Se etter nye elektroniske etikettoppdateringer på www.qiagen.com/products/artushcvrgpcrkitce.aspx før testen utføres. artus HCV QS-RGQ Kit Ytelsesegenskaper artus HCV QS-RGQ Kit, versjon 1, 4518363, 4518366 Versjonstyring Dette dokumentet er artus HCV QS-RGQ-sett ytelsesegenskaper, versjon 1, R3. Se etter nye elektroniske

Detaljer

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn

Din veiledning til. Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Din veiledning til Genotropin (somatropin, rbe) ferdigfylt injeksjonspenn Penn Innhold Bruksanvisning 4 Bli kjent med GoQuick 5 Klargjøring av GoQuick 6 3 enkle trinn for daglig bruk 12 (MED nåleskjuler)

Detaljer

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav NO Tidlig Graviditetstest Stav Bruksanvisning Version 1.0 NO 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest kan du lett selv utføre. Den registrerer forekomsten av humant choriongonadotropin

Detaljer

Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer

Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer Forslag til opplegg for kontroll av blodkultur og ID-systemer Fredrik Müller Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Bestilling: Å presentere et lavterskel opplegg for bruk av kvalitetskontroller knyttet

Detaljer

PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum

PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum PCR-analyser i rutinediagnostikken Pål A. Jenum september 2015 1 Utvikling Antall genmolekylære analyser pr år (unntatt klamydia og gonokokker: Ca 32.000 i 2015) 120000 Stipulert for hele året 100000 80000

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 og 10 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver til injeksjonsvæske, oppløsning Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av ILARIS

Detaljer

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell

Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Rekonstituering og administrering av Cinryze (C1-hemmer [human]) Instruksjoner for helsepersonell Denne informasjonen leveres av Shire Pharmaceuticals. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for

Detaljer

NST HELMET FRESH. 2. Sammensetning / informasjon om ingredienser Vann, melkesyre (4,9 %), ikke-ionisk tensid (mindre enn 5 %), eterisk eukalyptusolje.

NST HELMET FRESH. 2. Sammensetning / informasjon om ingredienser Vann, melkesyre (4,9 %), ikke-ionisk tensid (mindre enn 5 %), eterisk eukalyptusolje. 1. Produkt- og selskapsinformasjon IDENTIFIKASJON Produktnavn Bruksområde Leverandør Kontakt NØDTILFELLER Hjelmspray mot lukt LABORATOIRES CMA sas Se nederst på siden LABORATOIRES CMA M. KOWALSKI Christian

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2, 10 og 11 for dosering voksne og barn Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for pasienter og helsepersonell om klargjøring og administrering av

Detaljer

Per dose av 0,4 ml rekonstituert vaksine med oppløsningsvæske (vann til injeksjonsvæsker):

Per dose av 0,4 ml rekonstituert vaksine med oppløsningsvæske (vann til injeksjonsvæsker): 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac BbPi vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose av 0,4 ml rekonstituert vaksine med oppløsningsvæske (vann til injeksjonsvæsker): Virkestoff(er): 10 8,0

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff(er):

PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN. Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING. Virkestoff(er): PREPARATOMTALE 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac DHP vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff(er): En dose (1 ml) rekonstituert vaksine inneholder: Valpesykevirus, stamme Onderstepoort

Detaljer

Eggløsningstest Strimmel

Eggløsningstest Strimmel Eggløsningstest Strimmel Bruksanvisning NO Version 1.0 NO 17012017 Cat.No. W2-S Babyplan Eggløsningstest, er en kvalitativ test for å forutsi når det finnes en LH økning, for så å finne ut av når det er

Detaljer

LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG

LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG LTK.615 PAKNINGSVEDLEGG For in vitro-diagnostisk bruk PI-LT.615-NO-V4 Instruktiv informasjon Tilsiktet bruk Leucosep-rør er beregnet på innsamling og separasjon av perifere mononukleære blodceller (PBMC

Detaljer

ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007

ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007 Materialdatablad ABX CRP 100 A91A00238CNO 27/04/2007 1. Produkt- og selskapsidentifisering 1.1. Identifisering av produktet Produktnavn: ABX CRP 100 Produktkode: Ref. HORIBA ABX : 0501005 1.2. Selskapsidentifisering

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert)

MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert) MENVEO vaksine mot meningokokkinfeksjon gruppe A, C, W135 og Y (konjugert) Christian Syvertsen, Seksjon for biologiske legemidler og vaksiner September 2010. Menveo godkjent i sentral prosedyre (EU) European

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk. Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål

Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk. Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål Luftveisinfeksjoner - PCR-basert diagnostikk Anne-Marte Bakken Kran Overlege, førsteamanuensis Mikrobiologisk avd. UOS Ullevål Temaer PCR-basert mikrobiologisk diagnostikk Klinisk betydning av funn/fravær

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C).

Fever. Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Fever sykdom Bla artikkelen Fever Definisjon Normal kroppstemperatur varierer fra person, alder, aktivitet og tid på døgnet. Gjennomsnittlig normal kroppstemperatur er 98,6 F (37 C). Bilder: Termometer

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

B Directigen EZ RSV For direkte påvisning av respiratorisk syncytial-virus (RSV)

B Directigen EZ RSV For direkte påvisning av respiratorisk syncytial-virus (RSV) B Directigen EZ RSV For direkte påvisning av respiratorisk syncytial-virus (RSV) L009004JAA 2008/12 U Norsk BRUKSOMRÅDE Directigen EZ RSV-testen er en rask kromatografisk immunanalyse for direkte og kvalitativ

Detaljer

Hurtigtester innen mikrobiologi. Fredrik Müller Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF

Hurtigtester innen mikrobiologi. Fredrik Müller Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF Hurtigtester innen mikrobiologi Fredrik Müller Avdeling for mikrobiologi, Oslo universitetssykehus HF Hva mener vi med mikrobiologiske «Hurtigtester»? Ingen entydig definisjon Kanskje kan en hensiktsmessig

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis APP vet. injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose på 2 ml inneholder: Virkestoffer: 600 mg Actinobacillus

Detaljer

Hurtigdiagnostikk ved luftveisinfeksjoner

Hurtigdiagnostikk ved luftveisinfeksjoner Hurtigdiagnostikk ved luftveisinfeksjoner Fredrik Müller Mikrobiologisk institutt Rikshospitalet Hva er hurtigdiagnostikk? Valgt definisjon: Tid fra prøven når laboratoriet til svar rapporteres: < 1 time

Detaljer

Lely Caring. - fokus på spenespray. innovators in agriculture.

Lely Caring. - fokus på spenespray. innovators in agriculture. Lely Caring - fokus på spenespray www.lely.com innovators in agriculture LELY CARING INTRODUKSJON TIL JURHELSE Sunne og friske jur er grunnleggende for en optimal melkeproduksjon.i gjennomsnitt lider èn

Detaljer

Tilberedning og injeksjon

Tilberedning og injeksjon Se s. 2 for anbefalt dosering Tilberedning og injeksjon qilaris 150 mg pulver for oppløsning til injeksjon Veiledning for helsepersonell om behandling av urinsyregiktanfall som ikke responderer på standardbehandling

Detaljer

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus

Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Serologisk diagnostikk av luftveisinfeksjoner; Hva kan vi? Nina Evjen Mikrobiologisk avdeling Ahus Hva gjør vi? Serologisk rutinetilbud tilgjengelig for Bakterier Mycoplasma pneumoniae Chlamydophila pneumoniae

Detaljer

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1

Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Brødrene Dahl Versjon 6.11 for Intermec CK1 Skan For å skanne en strekkode Space Mellomrom S1 For numerisk tastatur: Lar deg trykke en bokstav. For vanlig tastatur: Bytte mellom små og store bokstaver.

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne.

Tradisjonelt plantebasert legemiddel for å lindre lokale muskelsmerter hos voksne. 1. LEGEMIDLETS NAVN Chiana-Olje dråper, oppløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1ml inneholder: 1 ml Menthae x piperita L.aetheroleum (peppermynteolje) 3. LEGEMIDDELFORM Dråper, oppløsning

Detaljer

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD

Revisjon: 01/12/2009 PRODUKTDATABLAD PRODUKTDATABLAD 1 Identifikasjon av kjemikaliet of ansvarlig firma Produktnavn: Dataark nummer: 619957 4. 0. 3 Kjemikaliets bruksområde: Kalibrerings gass Produktkode: 619957 Minimix disposable cylinder

Detaljer

BDA Proff på prosjekt!

BDA Proff på prosjekt! Brukerveiledning for Brødrene Dahls Assistent BDA Proff på prosjekt! www.dahl.no Sept 08 BDA brukerdokumentasjon Brukerveiledning for Honeywell Dolphin 7600 Innholdsfortegnelse 1 Skjermbilder Side 1 1.1

Detaljer

NOTAT. Eksempler på mikrobiologi. 1. Testcase

NOTAT. Eksempler på mikrobiologi. 1. Testcase NOTAT Til Leverandører og IT-personell Fra Annebeth Askevold, KITH Dato 15.09.2004 Tema Eksempelmeldinger på mikrobiologisvar Eksempler på mikrobiologi Notatet inneholder noen eksempler på mikrobiologisvar,

Detaljer

IBDoc Calprotectin test

IBDoc Calprotectin test IBDoc Calprotectin test Bruksanvisning Pasienter og legekontorer LF-IBDOC8 8 tester Versjon 2.0: 25-03-2015 BÜHLMANN Laboratories AG Telefon +41 61 487 12 12 Baselstrasse 55 Faksbestilling +41 61 487 12

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi

Preparatomtale (SPC) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder: Vi polysakkarid fra Salmonella typhi 1 LEGEMIDLETS NAVN Preparatomtale (SPC) Typherix 25 mikrogram/0,5 ml, injeksjonsvæske, oppløsning. Vaksine mot tyfoidfeber (Vi polysakkarid) 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En dose à 0,5 ml inneholder:

Detaljer

QIAsymphony SP protokollark

QIAsymphony SP protokollark QIAsymphony SP protokollark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokoll Tilsiktet bruk Til in vitro-diagnostisk bruk. Denne protokollen ble utviklet til bruk med cervikalprøver som lagres i PreservCyt -løsning ved bruk

Detaljer

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel

NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NuSeal 100 Kirurgisk forseglingsmiddel NUS001 Bruksanvisning HyperBranch Medical Technology, Inc. 801-4 Capitola Drive Durham, NC 27713 USA 0344 MedPass International Limited Windsor House Barnwood Gloucester

Detaljer

Mylan_NO_epipenprosjyre.indd :07:53

Mylan_NO_epipenprosjyre.indd :07:53 PASIENTBROSJYRE Mylan_NO_epipenprosjyre.indd 1 21.02.2017 14:07:53 1 HVA ER ANAFYLAKSI? Anafylaksi er en alvorlig allergisk reaksjon og kan være livstruende. Symptomene kan oppstå i løpet av sekunder eller

Detaljer

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.)

Veiledning for administrering av hetteglass og sprøyter (for pasienter, leger, sykepleiere, farmasøyter.) VEILEDNING FOR Å STARTE MED APIDRA 10 ml HETTEGLASS Apidra 100 E/ml injeksjonsvæske, oppløsning er en klar, fargeløs, vandig oppløsning uten synlige partikler. Hvert hetteglass inneholder 10 ml oppløsning

Detaljer

Side 1 Versjon

Side 1 Versjon Side 1 BEHANDLING AV AVVIKENDE EKV-RESULTAT Ekstern kvalitetsvurdering (EKV) er en viktig del av kvalitetssikringen ved medisinske laboratorier fordi resultatene herfra kontinuerlig forteller noe om kvaliteten

Detaljer

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem

Novartis Norge AS N-0510 OSLO. Pakningsvedlegg. Vectavir krem Novartis Norge AS N-0510 OSLO Vectavir krem Godkjent 10.11.2006 Novartis Side 2 PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN Vectavir 1% krem Penciklovir Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner

Detaljer

Gassballong. alfaglig spesialis. alfag

Gassballong. alfaglig spesialis. alfag alfaglig spesialis Gassballong alfag Opplegget er raskt og enkelt å gjennomføre uten store krav til utstyr. En flaske fylles med natron og eddik som gir gassdannelse i påmontert ballong, slik at den blåses

Detaljer

Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og

Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen og INFEKSJONSUTBRUDD BLANT BRANNSKADEDE: KLINISK BAKGRUNN OG MIKROBIOLOGISKE UTFORDRINGER Henning Onarheim overlege, Kirurgisk serviceklinikk, Haukeland universitetssjukehus professor II, Klinisk institutt

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ytelsesegenskaper artus CT/NG QS-RGQ Kit, versjon 1, 4569365 Versjonsadministrasjon. Dette dokumentet er ytelsesegenskaper for artus CT/NG QS-RGQ-sett, versjon 1, R2. Se etter nye

Detaljer

Hurtigtest., luftveier, gastro, generelt

Hurtigtest., luftveier, gastro, generelt ALERE BINAXNOW LEGIONELLA KONTROLL Kontroll til Legionella BinaxNow hurtigtest. 852-010 TESTPACK PLUS STREP A (40T) Immunologisk hurtigtest for påvisning av Streptokokk gruppe A antigen fra Halsprøver

Detaljer

Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF

Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF Direkte identifikasjon av mikrober fra positive blodkulturer ved hjelp av MALDI-TOF Aleksandra Jakovljev Kjersti Haugum Siri Beate Nergård Valle Kåre Bergh MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption

Detaljer

artus HBV QS-RGQ-sett

artus HBV QS-RGQ-sett artus HBV QS-RGQ-sett Ytelsesegenskaper artus HBV QS-RGQ-sett, versjon 1, 4506363, 4506366 Se etter nye elektroniske etikettoppdateringer på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før testen utføres.

Detaljer

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422

Thermo. Shandon Cytospin Collection Fluid ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 09/03 P/N 238422 Shandon Cytospin Collection Fluid Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133 Fax: +1 412

Detaljer

Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Nobivac Pi vet. lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Per dose (1 ml) rekonstituert vaksine: Vaksine: Virkestoff(er):

Detaljer

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17

AirLink 2400ac FAQ. Side 2 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 14 Side 15 Side 16 Side 17 AirLink 200ac FAQ Side 2 Side 2 Side Side Side 6 Side 7 Side 9 Side 11 Side 12 Side 1 Side 1 Side 1 Side 15 Side 16 Side 17 Hva er AL200AC? Hva er dual-band? Hva er forskjellen på AP, Repeater og Client?

Detaljer

artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit

artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit Ytelsesegenskaper artus HI Virus-1 QS-RGQ Kit, versjon 1, 4513363, 4513366 Se etter nye elektroniske etikettoppdateringer på www.qiagen.com/products/artushivirusrt-pcrkitce.aspx

Detaljer

Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund

Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Canigen CHPPi lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon til hund 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver dose (1 ml) inneholder: Virkestoffer: Lyofilisat

Detaljer

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *.

Inaktiverte hele bakterieceller av Haemophilus parasuis serotype 5, stamme 4800: 0,05 mg total nitrogen, induserer 9,1 ELISA enheter *. 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN Porcilis Glässer Vet. injeksjonsvæske, suspensjon til gris 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 dose (2 ml) inneholder: Virkestoff(er): Inaktiverte hele bakterieceller

Detaljer

Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog?

Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog? Hvorfor er kliniske opplysninger viktig for en mikrobiolog? En kort reise gjennom medisinsk mikrobiologi. Anita Kanestrøm Senter for laboratoriemedisin Fagområde medisinsk mikrobiologi Vårmøtet 2014 Legens

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer