Det ble delt ut en ekstrasak, sak 28/12. Enstemmig vedtatt å behandle saken. Eventuelt blir sak 29/12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det ble delt ut en ekstrasak, sak 28/12. Enstemmig vedtatt å behandle saken. Eventuelt blir sak 29/12."

Transkript

1 Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 12:00 17:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Johan Rødvei Leder H Kjell-Sverre Myrvoll Medlem SP Gunda Johansen Medlem AP Eirin Kjær Medlem AP Eva Solstad Varamedlem H Sonja Abrahamsen Bjørn Dølvik Johansen Varamedlem H Michael Berg Odd Ronald Nilsen Varamedlem AP Lars Klaus Mosli Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Hogne Eidissen Rådmann Siri Skaalvik Arealplanlegger Viggo Jørn Dale Enhetsleder Torunn Guleng Sekretær Merknader: Møtet startet med omvisning og lunch på Tine Meieri. Innkallingen godkjent. Det ble delt ut en ekstrasak, sak 28/12. Enstemmig vedtatt å behandle saken. Eventuelt blir sak 29/12. Rådmannen orienterte om følgende: Den vedtatte arealplanen Søknader prosjektskjønnsmidler 2012 Situasjonen på Balsfjord Bo- og servicesenter en måned etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft Sakslista, med tillegg, enstemmig godkjent. Offentlig saksliste: Saksnr Innhold Arkivsaksnr PS 1/12 Godkjenning av møteprotokoll PS 2/12 Referatsaker RS 1/12 Periodisk oppgjør november 2011

2 RS 2/12 Periodisk oppgjør desember 2011 RS 3/12 Periodisk oppgjør januar 2012 RS 4/12 Notat vedr økonomiske ressurser veivedlikehold 2012 RS 5/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 84 bnr 9 - innvilget RS 6/12 Tillatelse til motorferdsel for service på sender på Varhaugen RS 7/12 Budsjett 2012 og økonomiplan Fylkesmannens tilbakemelding PS 3/12 Delegerte saker DS 1/12 Kurt Erling Mjøs, organisasjonsnr , avslag regionalt miljøtilskudd DS 2/12 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av kulturbeite - innvilget DS 3/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 103 bnr 45, 102 for tilleggsareal til fritidseiendom gnr 103 bnr 137 DS 4/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 103 bnr 9, 22 med omdisponering for eksisterende naust til punktfeste DS 5/12 Godkjenning - Eiendomsendring gnr 84 bnr 1 med deling av 5 hyttetomter ihht reguleringsplan DS 6/12 Kjell Sverre Myrvoll, organisasjonsnr , DS 7/12 avkorting produksjonstilskudd Tom-Hugo Johansen, organisasjonsnr , avkorting produksjonstilskudd. DS 8/12 Arild Vekve, organisasjonsnr , avkorting produksjonstilskudd DS 9/12 Godkjenning - Endring av del av eiendom gnr 87 bnr 91 Skutvik øvre og gnr 87 bnr 32 Skutvik nedre i henhold til stadfestede reguleringsplaner for fritidsformål DS 10/12 Ferdigattest gnr 47 bnr 386 gnr 46 bnr 53 DS 11/12 Ferdigmelding av bygg på gnr 43 bnr 318 DS 12/12 Ferdigmelding flyttbart spikertelt gnr 98 bnr 13 DS 13/12 Igangsettingstillatelse ombygging av fritidsbolig - Petter A. Pettersen DS 14/12 DS 15/12 Avslag på søknad om utsettelse av pålegg og tvangsmulkt Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket gnr 93 bnr12, rydding av landskap rundt gammel sæter - innvilget DS 16/12 Arild Vekve, organisasjonsnr , avkorting regionalt miljøtilskudd DS 17/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 59 bnr 5, 6 og gnr 57 bnr 8 for tilleggsareal til fritidseiendom gnr 59 bnr 13 DS 18/12 DS 19/12 DS 20/12 DS 21/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 84 bnr 9 - innvilget Svar på søknad om konsesjon på ervervet av gnr 62 bnr 8 som tilleggsjord - innvilget Mack Ølbryggeri - Søknad om igangsettingstillatelse - Heis Ferdigattest gnr 36 bnr Element Nor AS

3 DS 22/12 Søknad om endring av tillatelse til carport DS 23/12 Ferdigattest - garasje/uthus gnr 95 bnr 36 - Per Strand DS 24/12 Ferdigattest - Byggemelding oppføring av salgstelt gnr 34 bnr 38 - Felleskjøpet Trondheim DS 25/12 Ferdigattest - 47/424 DS 26/12 Ferdigattest gnr 47 bnr 361 tilbygg DS 27/12 Søknad om scooterdispensasjon DS 28/12 Søknad om scooterdispensasjon DS 29/12 Svar på søknad om ressurser til Individuell Læreplan 2011/2012. Offl. 13 Fvl 13 nr 1 DS 30/12 Svar søknad om ressurser til gjennomføring av IOP 2011/12 - Offl. 13 Fvl 13 nr 1 DS 31/12 Enkeltvedtak om utvisning - Offl. 13 Fvl 13 nr 1 PS 4/12 Flytting av naustområde internt på regulert eiendom 89/26, ca 65 m mot s/ø PS 5/12 Framtidig turistinfo i Balsfjord PS 6/12 Søknad om endring av eiendom gnr 91 bnr 7 for nyetablering av fritidsformål PS 7/12 Låneopptak kirkebygg - brannvarslingsanlegg mv. PS 8/12 Anbud utvidet ombygging av Helsesenter Storsteinnes PS 9/12 Ileggelse av tvangsmulkt for manlgende oppfølging av pålegg PS 10/12 Søknad om omdisponering av del av gnr 93 bnr 10 til boligformål PS 11/12 Klagesaksbehandling - Endring av eiendom gnr 103 bnr 4, 2 for nyetablering av fritidsformål PS 12/12 Søknad om endring av eiendom gnr 3 bnr 8 for nyetablering av fritidseiendom PS 13/12 Kommunal overtakelse av privat veg PS 14/12 Søknad om dispensasjon for bygging av fritidsbolig på 96/68 PS 15/12 Klage på avslag på bygging av carport, 29/81 PS 16/12 Søknad om endring av eiendom gnr 65 bnr 36 for tilleggsareal til gnr 65 bnr 67 for privat tjenesteyting PS 17/12 Politisk reprensentant i styringsgruppen til V10 prosjektet rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune PS 18/12 Klage på avslag på søknad om bruksendring av 64/43 bolig til fritidsbolig. PS 19/12 Representanter til verneområdestyre for K12 Lyngsalpan lanskapsvernområde - Reoppnevning PS 20/12 Søknad om endring av del av eiendom gnr 65 bnr 65/36 36 for nyetablering av boligtomt PS 21/12 Kjøp av boligtomt Nordkjoselv 611 PS 22/12 Oppstart av detaljregulering for industriområde på gnr 36 bnr 12 36/12 PS 23/12 Oppstart av detaljregulering for hyttefelt på gnr 89 89/41 bnr 41 - Smedvika PS 24/12 Oppstart av detaljreguleringsplan for boligområde på gnr 91 bnr 3 - Mestervik 91/3

4 PS 25/12 1. gangs behandling detaljreguleringsplan for 36/3 Solsia boligfelt PS 26/12 Orientering nr. 5 - status februar 2012 framdrift L12 planlegging, prosjektering og utbygging Nordkjosbotn industriområde PS 27/12 Reguleringsplan Nordkjosbotn sør L12 PS 28/12 Eventuelt PS 1/12 Godkjenning av møteprotokoll Protokollen fra møte enstemmig godkjent. PS 2/12 Referatsaker RS 1/12 Periodisk oppgjør november 2011 RS 2/12 Periodisk oppgjør desember 2011 RS 3/12 Periodisk oppgjør januar 2012 RS 4/12 Notat vedr økonomiske ressurser veivedlikehold 2012 RS 5/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 84 bnr 9 - innvilget RS 6/12 Tillatelse til motorferdsel for service på sender på Varhaugen RS 7/12 Budsjett 2012 og økonomiplan Fylkesmannens tilbakemelding Vedtak enstemmig. Referatsaker. RS 1/12 Periodisk oppgjør november 2011 RS 2/12 Periodisk oppgjør desember 2011 RS 3/12 Periodisk oppgjør januar 2012 RS 4/12 Notat vedr økonomiske ressurser veivedlikehold 2012 RS 5/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 84 bnr 9 - innvilget RS 6/12 Tillatelse til motorferdsel for service på sender på Varhaugen RS 7/12 Budsjett 2012 og økonomiplan Fylkesmannens tilbakemelding PS 3/12 Delegerte saker DS 1/12 Kurt Erling Mjøs, regionalt miljøtilskudd DS 2/12 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av kulturbeite - innvilget DS 3/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 103 bnr 45, 102 for tilleggsareal til fritidseiendom gnr 103 bnr 137 DS 4/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 103 bnr 9, 22 med omdisponering for eksisterende naust til punktfeste DS 5/12 Godkjenning - Eiendomsendring gnr 84 bnr 1 med deling av 5 hyttetomter ihht

5 reguleringsplan DS 6/12 Kjell Sverre Myrvoll, produksjonstilskudd DS 7/12 Tom-Hugo Johansen, produksjonstilskudd. DS 8/12 Arild Vekve, produksjonstilskudd DS 9/12 Godkjenning - Endring av del av eiendom gnr 87 bnr 91 Skutvik øvre og gnr 87 bnr 32 Skutvik nedre i henhold til stadfestede reguleringsplaner for fritidsformål DS 10/12 Ferdigattest gnr 47 bnr 386 gnr 46 bnr 53 DS 11/12 Ferdigmelding av bygg på gnr 43 bnr 318 DS 12/12 Ferdigmelding flyttbart spikertelt gnr 98 bnr 13 DS 13/12 Igangsettingstillatelse ombygging av fritidsbolig - Petter A. Pettersen DS 14/12 Avslag på søknad om utsettelse av pålegg og tvangsmulkt DS 15/12 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket gnr 93 bnr12, rydding av landskap rundt gammel sæter - innvilget DS 16/12 Arild Vekve, regionalt miljøtilskudd DS 17/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 59 bnr 5, 6 og gnr 57 bnr 8 for tilleggsareal til fritidseiendom gnr 59 bnr 13 DS 18/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 84 bnr 9 - innvilget DS 19/12 Svar på søknad om konsesjon på ervervet av gnr 62 bnr 8 som tilleggsjord - innvilget DS 20/12 Mack Ølbryggeri - Søknad om igangsettingstillatelse - Heis DS 21/12 Ferdigattest gnr 36 bnr Element Nor AS DS 22/12 Søknad om endring av tillatelse til carport DS 23/12 Ferdigattest - garasje/uthus gnr 95 bnr 36 - Per Strand DS 24/12 Ferdigattest - Byggemelding oppføring av salgstelt gnr 34 bnr 38 - Felleskjøpet DS 25/12 Ferdigattest - 47/424 DS 26/12 Ferdigattest gnr 47 bnr 361 tilbygg DS 27/12 Søknad om scooterdispensasjon DS 28/12 Søknad om scooterdispensasjon DS 29/12 Svar på søknad om ressurser til Individuell Læreplan 2011/2012 Offl 13 FVL 13 nr 1 DS 30/12 Svar søknad om ressurser til gjennomføring av IOP 2011/12 Offl 13 FVL 13 nr 1 DS 31/12 Enkeltvedtak om utvisning - Offl 13 FVL 13 nr 1 Vedtak enstemmig. Delegerte saker. DS 1/12 Kurt Erling Mjøs, organisasjonsnr , avslag regionalt miljøtilskudd DS 2/12 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, rydding av kulturbeite - innvilget DS 3/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 103 bnr 45, 102 for tilleggsareal til fritidseiendom gnr 103 bnr 137 DS 4/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 103 bnr 9, 22 med omdisponering for eksisterende naust til punktfeste DS 5/12 Godkjenning - Eiendomsendring gnr 84 bnr 1 med deling av 5 hyttetomter ihht reguleringsplan DS 6/12 Kjell Sverre Myrvoll, organisasjonsnr , avkorting produksjonstilskudd DS 7/12 Tom-Hugo Johansen, organisasjonsnr , avkorting produksjonstilskudd. DS 8/12 Arild Vekve, organisasjonsnr , avkorting produksjonstilskudd DS 9/12 Godkjenning - Endring av del av eiendom gnr 87 bnr 91 Skutvik øvre og gnr 87 bnr 32 Skutvik nedre i henhold til stadfestede reguleringsplaner for fritidsformål

6 DS 10/12 Ferdigattest gnr 47 bnr 386 gnr 46 bnr 53 DS 11/12 Ferdigmelding av bygg på gnr 43 bnr 318 DS 12/12 Ferdigmelding flyttbart spikertelt gnr 98 bnr 13 DS 13/12 Igangsettingstillatelse ombygging av fritidsbolig - Petter A. Pettersen DS 14/12 Avslag på søknad om utsettelse av pålegg og tvangsmulkt DS 15/12 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket gnr 93 bnr12, rydding av landskap rundt gammel sæter - innvilget DS 16/12 Arild Vekve, organisasjonsnr , avkorting regionalt miljøtilskudd DS 17/12 Godkjenning - Endring av eiendom gnr 59 bnr 5, 6 og gnr 57 bnr 8 for tilleggsareal til fritidseiendom gnr 59 bnr 13 DS 18/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 84 bnr 9 - innvilget DS 19/12 Svar på søknad om konsesjon på ervervet av gnr 62 bnr 8 som tilleggsjord - innvilget DS 20/12 Mack Ølbryggeri - Søknad om igangsettingstillatelse - Heis DS 21/12 Ferdigattest gnr 36 bnr Element Nor AS DS 22/12 Søknad om endring av tillatelse til carport DS 23/12 Ferdigattest - garasje/uthus gnr 95 bnr 36 - Per Strand DS 24/12 Ferdigattest - Byggemelding oppføring av salgstelt gnr 34 bnr 38 - Felleskjøpet Trondheim DS 25/12 Ferdigattest - 47/424 DS 26/12 Ferdigattest gnr 47 bnr 361 tilbygg DS 27/12 Søknad om scooterdispensasjon DS 28/12 Søknad om scooterdispensasjon DS 29/12 Svar på søknad om ressurser til Individuell Læreplan 2011/2012 DS 30/12 Svar søknad om ressurser til gjennomføring av IOP 2011/12 DS 31/12 Enkeltvedtak om utvisning PS 4/12 Flytting av naustområde internt på regulert eiendom 89/26, ca 65 m mot s/ø Balsfjord kommune godkjenner flytting av naustområde på regulert område på 89/26, Vang, slik vedlagte kart/skisse viser. Godkjenninga gjelder hele naustområdet. PS 5/12 Framtidig turistinfo i Balsfjord 1. Balsfjord kommune gjennomfører ikke turistinfo på Heia i 2012 fordi forholdene vurderes som lite tilfredsstillende. 2. Turistinfokiosken selges. 3. Det søkes for sommeren 2012 samarbeide med Vollan Gjestestue om formidling av infomateriell i tilknytning til det nye hotellet. 4. Arbeidet med sikte på etablering av et regionalt formidlingsbygg på Heia gjenopptas.

7 AP v/gunda Johansen fremmer følgende tilleggsforslag på pkt 3: Vollan Gjestestue og Tømmerelv veiservice AS Tilleggsforslaget fra Gunda Johansen enstemmig vedtatt. Det ble votert over rådmannens innstilling, med vedtatt tilleggsforslag. Rådmannens innstilling, med allerede vedtatte tillegg, enstemmig vedtatt. 5. Balsfjord kommune gjennomfører ikke turistinfo på Heia i 2012 fordi forholdene vurderes som lite tilfredsstillende. 6. Turistinfokiosken selges. 7. Det søkes for sommeren 2012 samarbeide med Vollan Gjestestue og Tømmerelv veiservice AS om formidling av infomateriell i tilknytning til det nye hotellet. 8. Arbeidet med sikte på etablering av et regionalt formidlingsbygg på Heia gjenopptas. PS 6/12 Søknad om endring av eiendom gnr 91 bnr 7 for nyetablering av fritidsformål Balsfjord formannskap imøtekommer ikke omsøkte eiendomsendring for gnr 91 bnr 7 med nyetablering av fritidsformål som framkommer av fig 3. Rådmannen finner at eiendomsendringen etter jordloven vil gi drifts og/eller miljømessige ulemper for landbruket på eiendommen og i området. I forhold til arealdelen til kommuneplanen med tilhørende bestemmelser og retningslinjer , vil tiltaket være i konflikt med viktige arealinteresser knyttet til planstatus, som er LNFR-formål, jf bestemmelsene pkt 3.1. Vedtaket/Innstillingen er hjemlet i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 12 Jordlov, deling x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst x 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser.

8 H v/eva Solstad fremmer følgende forslag: Balsfjord formannskap imøtekommer omsøkte eiendomsendring for gnr 91 bnr 7 med nyetablering av fritidsformål som framkommer av fig 3. Rådmannen finner at eiendomsendringen etter jordloven ikke vil gi drifts og/eller miljømessige ulemper for landbruket på eiendommen og i området. I forhold til arealdelen til kommuneplanen med tilhørende bestemmelser og retningslinjer , vil tiltaket være i konflikt med viktige arealinteresser knyttet til planstatus, som er LNFR-formål, jf bestemmelsene pkt 3.1. Vedtaket/Innstillingen er hjemlet i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 12 Jordlov, deling x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst x 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. Det ble votert over rådmannens innstilling mot forslaget fra Eva Solstad. Eva Solstads forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt. Balsfjord formannskap imøtekommer omsøkte eiendomsendring for gnr 91 bnr 7 med nyetablering av fritidsformål som framkommer av fig 3. Rådmannen finner at eiendomsendringen etter jordloven ikke vil gi drifts og/eller miljømessige ulemper for landbruket på eiendommen og i området. I forhold til arealdelen til kommuneplanen med tilhørende bestemmelser og retningslinjer , vil tiltaket være i konflikt med viktige arealinteresser knyttet til planstatus, som er LNFR-formål, jf bestemmelsene pkt 3.1. Vedtaket/Innstillingen er hjemlet i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 12 Jordlov, deling x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst x 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II

9 Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. Behandling i Formannskapet : H, frp og Sp v/michael Berg ønsket gruppemøte. Det ble foreslått at saken utsettes til neste møte Enstemmig vedtatt saken utsettes Vedtak i Formannskapet : Saken utsettes PS 7/12 Låneopptak kirkebygg - brannvarslingsanlegg mv. 1. Balsfjord kommune tar opp kr i lån til brannvarslingsanlegg mv. på kirkebygg. 2. Renter og avdrag dekkes over budsjettet til Balsfjord kirkelige fellesråd. Tilrådning fra Formannskapet : PS 8/12 Anbud utvidet ombygging av Helsesenter Storsteinnes - Det opprettes nytt anlegg Ny ombygging Helsesenter Storsteinnes, med totalramme på kr for ombygging av helsesenter, helsesøster og fysioterapi. - Anlegges finansieres slik: o Ubrukte lånemidler ( og ) kr o Refusjon merverdiavgift kr o Bruk av lånemidler anlegg kr Omdisponerte lånemidler ( ) innarbeides i budsjettet for 2013 ved rullering av økonomiplan.

10 Tilrådning fra Formannskapet : PS 9/12 Ileggelse av tvangsmulkt for manlgende oppfølging av pålegg 1. Rettskraftig forelegg tinglyses som heftelse på gnr 81 bnr 6 i Balsfjord. 2. Balsfjord kommune viser til at det er gitt forhåndsvarsel, i brev av , om pålegg og tvangsmulkt for riving av fjøsbygning, bolighus og brønnhus. 3. Det gis nå pålegg om riving innen 3 uker, og dersom pålegget ikke er gjennomført innen fristen ilegges tvangsmulkt for manglende gjennomføring av rivningspålegget mot eieren med kr ,- som engangsbeløp og med kr 5000,- pr uke inntil ferdigattest for riving er gitt. PS 10/12 Søknad om omdisponering av del av gnr 93 bnr 10 til boligformål Rådmannen i Balsfjord kommune innvilger omdisponering av gnr 93 bnr 10 for nyetablering av boligformål som framgår av fig 3. Festeavtale og andre tinglyste dokumenter må være opphevet før kartforretning kan avholdes. Balsfjord kommune gir som vegmyndighet til den kommunale Heimveien, tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Balsfjord formannskap mener det i denne sak foreligger dispensasjonsgrunn i forhold til Plan og bygningslovens bestemmelser, samt i forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer , ved at søknaden ikke er i konflikt med viktige arealinteresser knyttet til gjeldende planstatus. Etter jordlovens bestemmelser innvilges søknaden fordi tiltaket er i tråd med opprettholdelse av aktivt landbruk i området. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8-2 dersom det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet. Dersom dispensasjon ikke er benyttet senest 3 år etter tillatelse er gitt, faller dispensasjonen bort. Vedtaket er fattet med hjemmel i:

11 x 1 Jordlov, formålsparagraf x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 21-9 Bortfall av tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst x 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. PS 11/12 Klagesaksbehandling - Endring av eiendom gnr 103 bnr 4, 2 for nyetablering av fritidsformål Balsfjord formannskap tar klagene fra Fylkesmannen i Troms og Reindriftsforvaltningen i Troms til følge og opphever sitt vedtak i sak 167/11 datert , og imøtekommer dermed ikke omsøkte eiendomsendring for gnr 103 bnr 4, 2 med nyetablering av fritidsformål som omsøkt i samme sak. Det er i denne sak ikke grunnlag for å gi dispensasjon i forhold til endring av arealformål med planstatus LNFR til bygg og anleggsformål. I forhold til arealdelen til kommuneplanen med tilhørende bestemmelser og retningslinjer , vil tiltaket være i konflikt med viktige arealinteresser som naturmangfold og reindrift knyttet til planstatus LNFR. Innstillingen er hjemlet i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 12 Jordlov, deling x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 1-8 Plan og bygningslov, forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst x 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser.

12 SP og H v/ole Johan Rødvei fremmer følgende forslag: Balsfjord formannskap tar ikke klagene fra Fylkesmannen i Troms og Reindriftsforvaltningen i Troms til følge. Balsfjord formannskap opprettholder sitt vedtak i sak 167/11 datert Det ble votert over Ole Johan Rødveis forslag mot rådmannens innstilling Ole Johan Rødveis forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling falt. Balsfjord formannskap tar ikke klagene fra Fylkesmannen i Troms og Reindriftsforvaltningen i Troms til følge. Balsfjord formannskap opprettholder sitt vedtak i sak 167/11 datert , som lyder slik: Balsfjord formannskap imøtekommer søknad om endring av eiendom gnr 103 bnr 4,2 til nyetablering av fritidsformål. Endring av arealformål anses ikke å være i konflikt med øvrige arealinteresser som naturmangfold, reindrift og beitedyr. PS 12/12 Søknad om endring av eiendom gnr 3 bnr 8 for nyetablering av fritidseiendom Formannskapet i Balsfjord Kommune imøtekommer ikke omsøkte endring av eiendommen gnr 3 bnr 8 med ca 0,6 daa tomt for nyetablering av hytteformål som framkommer av fig 3. Balsfjord formannskap kan ikke se at det i denne sak foreligger dispensasjonsgrunn i forhold til Plan og bygningslovens bestemmelser, samt i forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer , ved at søknaden er i konflikt med viktige arealinteresser knyttet til gjeldende planstatus. Etter jordlovens bestemmelser er drifts og miljømessige ulemper og landbrukshensyn ved delingen lagt til grunn. Innstilling/Vedtak er hjemlet i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 9 Jordlov, bruk av dyrka og dyrkbar jord x 12 Jordlov, deling x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst x 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II x 21-9 Bortfall av tillatelse Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser.

13 PS 13/12 Kommunal overtakelse av privat veg Formannskapet avslår anmodningen om å overta privat veg til boligområde «Moan 2» med grunnlag i budsjett sitasjonen. PS 14/12 Søknad om dispensasjon for bygging av fritidsbolig på 96/68 Avslag på søknaden om dispensasjon av opprettholdes. Saka oversendes Fylkesmannen for avsluttende behandling. Høyre v/bjørn D. Johansen fremmer forslag på at saken utsettes. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes. PS 15/12 Klage på avslag på bygging av carport, 29/81 Avslaget på dispensasjon i vedtaket av opprettholdes. Saka sendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

14 SP og H v/eva Solstad fremmer følgende utsettelsesforslag: Saken utsettes. Formannskapet gjennomfører befaring ved neste møte 21.mars Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes. Formannskapet gjennomfører befaring ved neste møte 21.mars PS 16/12 Søknad om endring av eiendom gnr 65 bnr 36 for tilleggsareal til gnr 65 bnr 67 for privat tjenesteyting Balsfjord formannskap innvilger endring av gnr 65 bnr 36 med ca 1,3 daa tilleggssareal til gnr 65 bnr 67 for veterinærvirksomhet slik det framkommer av figur 3. Balsfjord formannskap mener det i denne sak foreligger dispensasjonsgrunn i forhold til Plan og bygningslovens bestemmelser, samt i forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer Det er store og viktige samfunnsinteresser i form av helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet knyttet til veterinærvirksomhet i et landbruksområde. Etter jordlovens bestemmelser innvilges søknaden fordi veterinærvirksomheten fremmer en bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven 8-2 dersom det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet. Dersom dispensasjon ikke er benyttet senest 3 år etter tillatelse er gitt, faller dispensasjonen bort. Slik tillatelse faller også bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt. Vedtaket er hjemmel i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 9 Jordlov, bruk av dyrka og dyrkbar jord x 12 Jordlov, deling x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst x 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II x 21-9 Bortfall av tillatelse Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser.

15 PS 17/12 Politisk reprensentant i styringsgruppen til prosjektet rekruttering til landbruket i Balsfjord kommune Saken legges fram uten innstilling. SP og H v/ole Johan Rødvei foreslår Torbjørn Skogstad. Forslaget fra Ole Johan Rødvei ble enstemmig vedtatt. Som politisk representant i styringsgruppen til prosjektet «rekruttering til landbruket» i Balsfjord kommune velges Torbjørn Skogstad. PS 18/12 Klage på avslag på søknad om bruksendring av bolig til fritidsbolig. Balsfjord kommune avviser klagen på avslag på bruksendring av bolig til fritidsbolig på 64/63. Saka oversendes fylkesmannen for endelig vedtak. SP v/kjell Sverre Myrvoll fremmer forslag på at saken utsettes. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Saken utsettes.

16 PS 19/12 Representanter til verneområdestyre for Lyngsalpan lanskapsvernområde - Reoppnevning H og SP v/kjell Sverre Myrvoll foreslår: Som representanter fra Balsfjord kommune velges Ole Johan Rødvei og/eller Eva Solstad. Forslaget fra Kjell Sverre Myrvoll ble enstemmig vedtatt. Som representanter til verneområdestyre for Lyngsalpan landskapsvernområde innstiller Balsfjord kommune ordfører Ole Johan Rødvei og Eva Solstad. PS 20/12 Søknad om endring av del av eiendom gnr 65 bnr 36 for nyetablering av boligtomt Formannskapet i Balsfjord Kommune imøtekommer ikke omsøkte endring av eiendommen gnr 65 bnr 36 med ca 1. daa tomt for nyetablering av boligformål som framkommer av fig 3. Balsfjord formannskap kan ikke se at det i denne sak foreligger dispensasjonsgrunn i forhold til Plan og bygningslovens bestemmelser, samt i forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer , ved at søknaden er i konflikt med viktige arealinteresser knyttet til gjeldende planstatus. Etter jordlovens bestemmelser er drifts og miljømessige ulemper og samfunnshensyn ved delingen lagt til grunn. Vedtaket er fattet med hjemmel i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 9 Jordlov, bruk av dyrka og dyrkbar jord x 12 Jordlov, deling x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser.

17 Høyre v/ole Johan Rødvei fremmer slikt forslag: Formannskapet i Balsfjord kommune imøtekommer omsøkte endring av eiendommen gnr 65 bnr 36 med ca 1 daa tomt for nyetableringer av boligformål som framkommer i fig. 3. Det kan ikke ses at området har noen negativ konsekvenser for landbruket. Det ble votert over rådmannens innstilling mot forslaget fra Ole Johan Rødvei. Rådmannens innstilling vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Mindretallet 3, stemte for Ole Johan Rødveis forslag. Formannskapet i Balsfjord kommune imøtekommer ikke omsøkte endring av eiendommen gnr 65 bnr 36 med ca 1. daa tomt for nyetablering av boligformål som framkommer av fig 3. Balsfjord formannskap kan ikke se at det i denne sak foreligger dispensasjonsgrunn i forhold til Plan og bygningslovens bestemmelser, samt i forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer , ved at søknaden er i konflikt med viktige arealinteresser knyttet til gjeldende planstatus. Etter jordlovens bestemmelser er drifts og miljømessige ulemper og samfunnshensyn ved delingen lagt til grunn. Vedtaket er fattet med hjemmel i: x 1 Jordlov, formålsparagraf x 9 Jordlov, bruk av dyrka og dyrkbar jord x 12 Jordlov, deling x 19-1 Plan- og bygningslov, dispensasjon x 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak x 20-1, m) Plan og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse x 27-4 Plan og bygningslov, atkomst Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. Odd Ronald Nilsen permittert kl.16:30. 6 repr tilstede. PS 21/12 Kjøp av boligtomt Nordkjoselv Det inngås avtale om overtakelse av tomt B jfr figur 1 under disse forutsetninger: 1. Salgssummen fastsettes til kr 25 per kvm samt kr ,- i refusjon for opparbeidelseskostnader jfr k-sak 11/ Kjøper dekker kostander ved fradeling, oppmåling, tinglysning og dokumentavgift. 3. Balsfjord kommunen sikrer seg en tilbakekjøpsrett dersom eiendommen ikke er bebygd innen 2 år fra overdragelse.

18 PS 22/12 Oppstart av detaljregulering for industriområde på gnr 36 bnr 12 Saken tas til orientering. PS 23/12 Oppstart av detaljregulering for hyttefelt på gnr 89 bnr 41 - Smedvika Saken tas til orientering. PS 24/12 Oppstart av detaljreguleringsplan for boligområde på gnr 91 bnr 3 - Mestervik Saken tas til orientering.

19 PS 25/12 1. gangs behandling detaljreguleringsplan for Solsia boligfelt I medhold av legger Balsfjord kommune detaljreguleringsplanen for Solsia boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn. Videre behandling følger i plan- og bygningsloven PS 26/12 Orientering nr. 5 - status februar 2012 framdrift planlegging, prosjektering og utbygging Nordkjosbotn industriområde Rådmannens orientering om utviklingen og status for Nordkjosbotn Sør pr tas til orientering. Det iverksettes montering av rekkverk i Skogveien for å skille myke trafikkanter fra kjøretøy. Utgiftene (kr ,- inkl. mva) finansieres over prosjektregnskapet for Nordkjosbotn Sør Industriveien.

20 PS 27/12 Reguleringsplan Nordkjosbotn sør Detaljplan for Nordkjosbotn Sør datert med tilhørende planbeskrivelse datert og reguleringsbestemmelser datert , samt planens konsekvensutredninger og tilleggsutredninger, legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningslovens bestemmelser. PS 28/12 Næringsfondet søknad fra Laksvatn Ski og Skiskytterlag om delfinansiering fra Balsfjord kommune i forbindelse med arrangement av Blåtind Arctic Race april 2012 Med referanse til statlig, regionalt og kommunalt regelverk for næringsfond, foretar rådmannen følgende innstilling for tildeling av næringsfondsmidler : a) Blåtind Arctic Race v/ Laksvatn Ski og Skiskytterlag - søknad om tilskudd fra Balsfjord kommunes næringsfond innvilges med kr ,-. b) Tildeling av midlene forutsetter at alle betingelser og forutsetninger for tildeling og utbetaling slik som fastsatt i vedtekter sist revidert , (PS-sak 2011/126), for Balsfjord kommunes næringsfond, er oppfylt. c) Ved mottatt utbetaling av tildelte midler fra Balsfjord kommune næringsfond bekrefter mottaker og søker samtidig å ha gjort seg kjent med kommunens vedtekter for næringsfondet, sist revidert , PS 29/12 Eventuelt

21

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.01.2013 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.06.2016 Tidspunkt: 08:30-09:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 15:35. Utvalg:

Formannskapet. Møteprotokoll. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 14:00 15:35. Utvalg: Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 14:00 15:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Johan Rødvei Leder

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.01.2014 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.12.2014 Tidspunkt: 08:00 08:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 14:30

Kommunestyret. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 14:30 Kommunestyret Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 21.03.2012 Tidspunkt: 13:00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Ole-Johan Rødvei Leder

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Kommunestyret. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Kommunestyret Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 29.10.2014 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 30.08.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 12.09.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Elisabeth Hjalmarsdatter

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset i Dyrøy Dato: 13.07.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 30.01.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 21.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 15/48 Til saksnr. 15/66 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 16.10.2012 ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 10:00 10:40 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus, Formanskapssalen Møtedato: 23.08.2016 Tidspunkt: 17:00 - Befaring Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Terje Nilsen

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tone Bårdli MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Det faste planutvalget Møtested: Scandic Hotel Lerkendal, Trondheim Dato: 21.01.2016 Tid: 09:00 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 24.11.2010 (onsdag) Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyret. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Kommunestyret. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Kommunestyret Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset - ekstraordinært Dato: 29.06.2016 Tidspunkt: 16:00 16:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Møteprotokoll. Storfjord plan- og driftsstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP Møteprotokoll Storfjord plan- og driftsstyre Utvalg: Møtested: Storfjord rådhus Dato: 27.03.2015 Tidspunkt: 09:00 13: Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øistein Nilsen Leder AP

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus. Møtedato: 15.10.2013 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 14:00 15:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 10.03.2015 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-12:20 og 12:30 12:45 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Fra administrasjonen møtte: Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen.

Fra administrasjonen møtte: Teknisk sjef Mats Aas, kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen og utvalgssekretær Gerd E. Hanssen. Møteprotokoll Utvalg: Komite for utvikling Dato: 18.10.2016 Møtetid: 10:00 12:30 Møtested: Hadsel rådhus - formannskapssalen Følgende faste medlemmer møtte: Parti: Navn: Sp Trude Lind Ap Margareth Bentzen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK Møtedato: 22.02.2012 Fra kl. 10.00 Møtested: Møterom 4. etg., Rådhuset Fra saknr.: 09/12 Til saknr.: 15/12 Av utvalgets

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 01.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP Jeanette Veibakken MEDL NOAP Nordreisa driftsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 10:00-14.30 Saksnr: PS 1/12 PS 8/12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll

MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Rådhuset Møtetid: 31.08.2016 Kl. 09:00-15:30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune Vår dato Vår referanse 26.01.2017 2016/692-1100/2017 Arkivkode: 43/173/L33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Mette Toftaker, tlf 77722035 Plan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.11.2016 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 14:10-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Astrid Jakobsen LEDER OS-SP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 14.12.2016 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder OS-SP

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Åsmund Nilsen Medlem V Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 11:00 11:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida

Formannskapet. Møteprotokoll. Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Formannskapet Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 14:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Anne Larsen Nestleder AP Pål Hugo Skog Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan og naturutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 09:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent)

MØTEPROTOKOLL. Teknisk, næring - og miljø. Torbjørn Johnsen ( konsulent) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 16.02.2016 Tid: 12:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Roger Markussen

Detaljer

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader.

Innkalling, saksliste og møteprotokoll fra ble godkjent uten merknader. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Biblioteket, Kjerringøy Dato: 04.09.2012 Tidspunkt: 10:00 10:45 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Knut Hernes Medlem FRP Else-Marie Torp Medlem KRF Mona

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristoffer Molund Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 10:00 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling og saksliste godkjent med følgende tilleggssak: 58/11 08/686 RETTING AV FLYTEBRYGGER - FASTSETTING AV NY FRIST SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk og arealutvalget Møtedato: 02.09.2011 Tilstede: Jarl Kato Solset KRF Britt Thomassen AP Stian Nilsen SP Per Otto Myre SAML Gøril Ovesen SAML Jorunn Hanssen AP

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Møteprotokoll. Planutvalget. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 28.02.2013 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Nesset formannskap Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 03.03.2016 Tidspunkt: 10:45-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Jonas Hurlen,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: Tidspunkt: 09:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk Møtested Foss gård Dato: 16.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marit Waaler Leder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lill Kristin Nordahl MEDL DNA/SP/KRF Geir Tore Persøy MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Mariann Andreassen Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Johansen Leder AP Tone Sørensen Medlem AP Mariann Andreassen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 05.04.2017 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Savalen Fjellhotell Møtedato: 18.02.2010 Tid: 08.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Olov Grøtting Nestleder Johan Ragnar Eggen Medlem Stein Roar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin Floa Nestleder SP Ole Kristian Holand Medlem SP Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 12.05.2017 Tidspunkt: 10:30 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Kristin

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg

Møteprotokoll. Kvænangen Teknisk utvalg Møteprotokoll Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.08.2013 Tidspunkt: 09:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH Kjell

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2012 Tid: 13:00-14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen Dato: 08.11.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jørn Nordmeland MEDL OS-KRF/V Stener Andre Hepsø MEDL OS-FRP Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalget for Utvikling og Miljø Møtested: Buholmråsa, Kommunehuset Dato: 09.12.2015 Tid: 09:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Trygve Rånes Nestleder

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta

Alta kommune. Møteprotokoll. Landbruksnemda for Alta Alta kommune Møteprotokoll Landbruksnemda for Alta Møtested: Komagfjord Møtedato: 17.06.2010 Tid: 10.00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Arne Karlstrøm FRP Medlem John Andreas Ellila

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Balsfjord kommune Vår saksbehandler Gudmund Forseth, tlf Saksframlegg Dato Referanse 2014/693 - Arkivkode: 1/9 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Formannskapet Møtedato Søknad om dispensasjon fra plankrav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege Haug Medlem AP Arnfinn Holand Medlem AP Leka kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Lekatun Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 10:45 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder SP Aina Hege

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 3/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.06.2007 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi Solli Pedersen

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteprotokoll Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Sted. Kommunestyresalen Møtedato: 21.01.2010 kl. 14.00 15.30 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og miljø Formannskapssalen, Enebakk herredshus Dato: 06.03.2008 Tid: 20.00 Folkevalgtopplæring 1800-2000 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 16.06.2016 2015/1777-8349/2016 Arkivkode: 93/1/L33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Ylva Sneve, tlf 77722042 Rådgiver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13.49 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.09.2014 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Hjelmstad MEDL H

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Hjelmstad MEDL H Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.09.2017 Tid: 13:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 36-42 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.10.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Juridisk rådgiver/saksbehandler, byggesakskontoret. Det ble gjennomført befaring til Vatnet, vedr. PS 12/21, i forkant av møtet.

Juridisk rådgiver/saksbehandler, byggesakskontoret. Det ble gjennomført befaring til Vatnet, vedr. PS 12/21, i forkant av møtet. Møteprotokoll Utvalg: Klagenemnda Møtested: Finstua, Tverlandet bo- og servicesenter Dato: 22.05.2012 Tidspunkt: 10:00 10:35 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Mona Lillehaug Leder H Arild Nohr Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 17.12.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 12:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 14.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen.

HOVEDUTSKRIFT. Søker i sak 32/16 fikk informere til saken til i forkant av saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-34 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalg Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 20.04.2016 Tid: 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kari Bergskås Medlem AP

Detaljer

Aure kommune MØTEPROTOKOLL

Aure kommune MØTEPROTOKOLL Aure kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg Kommuneutvikling Møtedato: 18.12.2007 Møtested: Aure Rådhus Fra kl: 12.00 Til kl: 14.15 AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER MØTTE: 7 AV 7 Forfall meldt fra

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00

Møteprotokoll. Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Møteprotokoll Utvalg: Nordreisa driftsutvalg Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 09.03.2010 Tidspunkt: 10:00-12.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rikke Gausdal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget Vestby kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.05.2006 Tid: 15.40 18.50 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede: Medlemmer: Tom Anders Ludvigsen (Ap), Ragnhild

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for teknikk og utvikling 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for teknikk og utvikling Formannskapssalen, Enebakk herredshus Startet med befaring på Dato: 28.05.2009 Tid: 19:00 Flateby, Bruseveien 8, kl. 18.00 Faste

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Møteprotokoll for Planutvalget

Møteprotokoll for Planutvalget Birkenes kommune Møteprotokoll for Planutvalget Møtedato: Onsdag 30.11.2016 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00 15:25 Saksliste Saksnr Tittel 048/16 Godkjenning av møteprotokoll 26.10.2016

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Kommunalsjef næring og drift orienterte om Selvleiret prosjektet. Behandlede saker: 15/17-23/17 Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00-13:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Indergård Varaordfører Hans Bernhard Meland

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.11.2006 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 12.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10

Møteprotokoll. Nordreisa driftsutvalg. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 09:00-10:10 Saksnr: 1/14 4/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 01.07.2014 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 7 Til saksnr. 23 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer