Dato Roger Alterskjær (RA) Hans Bjørn Sæther (HBS) Knut Rø (KR) Tor Holmen (TH) Håkon Alstad (HA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dato Roger Alterskjær (RA) Hans Bjørn Sæther (HBS) Knut Rø (KR) Tor Holmen (TH) Håkon Alstad (HA)"

Transkript

1 1 av 5 D r i f t s u t v a l g e t (DU) Dato Referanse../DU Ref-4 Referat: Tilstede: Magnar Hole (MH) Lars Ødegård (LØ) Karl Andrew Iversen (KAI) Bjørn Østby (BØ) Roar Aspli Audun Tellnes (AT) Knut Veium (KV) Roger Alterskjær (RA) Hans Bjørn Sæther (HBS) Knut Rø (KR) Tor Holmen (TH) Håkon Alstad (HA) Arne Fjerdrumsmoen, NTNU IT (sak S10-31 og sak S10-32) Forfall: Bjørn Grønnesby (BG) Dato/tid: kl 09: Møtested: IT-avdelingen, Tigris Referent: HA Sak S10-28; Godkjennelse av referat og innkalling Godkjent. Informasjonssaker: Sak S10-29 Etablering av Systemeierforum Roar Aspli orienterte. Det var også et systemeierforum for noen år siden, det var sammensatt av systemansvarlig/it-ansvarlig fra hver avdeling. I det nye forumet er det avdelingsledere som er med. Forumet hadde oppstartmøte i juni. Både KR og BØ stilte spørsmål om brukerrepresentasjon. BØ poengterte at dette var viktig. Aspli sa at dette er mer en rolle for prosessutvalget. KV sa at man bør la forumet, slik det nå er sammensatt, fungere en tid for så å vurdere om det økes med medlemmer fra brukerne. Han også sa at det er mange i forumet som ikke har nær kontakt med brukerne av systemene og at en brukerrepresentasjon derfor kan være smart. Aspli sa også at det er tilsvarende forum ved Univ. i Bergen og Tromsø.

2 av 5 Han orienterte samtidig om også om at Prosessutvalget ønsker en oversikt over totale IT-kostnader ved NTNU. To controllere forsøker å gå igjennom regnskapet for å finne ut dette, men møter utfordringer pga strukturen i regnskapene. Til slutt presenterte han medlemmene i nye prosessutvalget. Utvalget har ikke noe leder ennå, men dette forventes å være klart i løpet av kort tid. Se ellers vedlagte presentasjon. Sak S10-30 Status IT-seminar for NTNU Tor Holmen orienterte. Programmet begynner å bli klart. Litt usikker på om man skal ha parallelle sesjoner eller bare plenum første dag. KV poengterte at fagnær IT bør være felles, da alle vil ha nytte av dette. Driftutvalget oppfordres til å komme med innspill til tema, spesielt innenfor de sporene som er på dag 2. TH vil lage et en-siders program som kan benyttes til distribusjon ut på enhetene. Det haster i forhold til hotellet å få avklart hvor mange som skal delta. Sak S10-31 Status Basis IT - lagring Arne Fjerdrumsmoen orienterte. Prosjektet startet i april og man har jobbet med design samt kartlegging av behov. Det viste seg at det ikke var helt samsvar mellom behov og det designet som ble utarbeidet. Man har derfor endret fokuset fra bare å se på disk/san til også å fokusere på server i tilknytting til lagring. Sluttrapporten skulle etter planen foreligge 15.9, men den blir noe forsinket. BØ sa at han hadde fått tilbakemelding på at prosjektet hadde dreid i en annen retning enn hva man ønsker. Han synes at det blir feil at prosjektet dreier seg mer over på server og ønsker at man går tilbake til å fokusere mer på selve SAN/disk-tjenestene. BØ ser for seg at dette må bli en rammefinansiert tjeneste. HBS sa at lagringstjenestene vil være på flere nivå. Ved felles gruppevare og en felles pålogging vil det være naturlig at man automatisk får tildelt en hjemmekatalog. Dette er en tjeneste som prosjektet bør bruke mindre tid på å diskutere, men i stedet konsentrere seg lagring som en tjeneste på flere nivåer (filtjenester, rådisk, blokkbasert lagring, hvordan få tilgang til lagringstjenesten, valg av teknologi som er framtidsrette osv). Vi må også kunne anta at stordriftsfordelen av en sentral lagringstjeneste vil gi rimeligere og bedre lagring til enhetene enn om de kjøper dette selv. TH sa at det er vanskelig å diskutere dette, etter som vi ikke vet konkret status. Diskusjonen begynner nå å ligne på behandling, men det har vi ikke godt nok grunnlag for å gjøre. Han sa at prosjektgruppa må få en tilbakemelding om at dette kan diskuteres med utvalget, gjerne med en Workshop. BØ poengterte at dette skulle bli en god sentral lagringsløsning som blant annet har mulighet for differensierte tjenester. Man må ikke miste fokus og begynne å dreie dette over på andre typer tjenester.

3 av 5 Under dette punktet ga også Arne F. en kort status for IAM. Det gikk ut tidlig i juli en utlysning på verktøy, og leverandørene fikk anledning til å være med på en anbudspresentasjon. Forut hadde man hatt en produktpresentasjon. Det kom 5 leverandører på anbudspresentasjonen(acando, Computas, Steria, IBM og CA). Svarfrist er 1.9. Man planlegger å ha en anbefaling klar i oktober. Han gav også en kort status for Innsida. Prosjekt er startet opp og går som planlagt. Man er nå i ferd med å sette opp utviklingsmiljø. 6 utviklere jobber nå på prosjektet. Liferay blir sannsynligvis også verktøy for Innsida, men man gjør nå en endelig vurdering av dette. KV spurte om hvordan prosjektet koordinerer funksjonalitet i Innsida i forhold til funksjonalitet som i dag blir tilbudt fra andre systemer. Er litt bekymret for at dette ikke koordineres godt nok. HBS spurte om man har tenkt på lagring av data (Word-dokumentet, bilder m.m) i dette prosjektet. I dag er det mye som blir lagret i Wikier og Sharepoint. TH; Innsida 2.0 bør vi ha som eget tema i utvalget. Brukeren bør ikke se hvilken teknologi som brukes. Prosjektleder for Innsida invitertes til neste møte. Saker til behandling: Sak S10-32 Sluttrapport Basis IT gruppevareprosjektet Arne Fjerdrumsmoen orienterte. Henviste til Wiki hvor alle dokumenter ligger. Han redegjorde kort for alternativene og hva man anbefaler som løsning; Alternativ 1 med anskaffelse Exchange. Han ønsket tilbakemelding på om rapporten er grundig nok og en endelig anbefaling på hvilke alternativer man ønsker å gå for. Det kom følgende kommentarer og spørsmål: BØ; Synes det var en god rapport. Synes det var litt defensivt å ønske å beholde Sympa som liste-system. Arne svarte at dette var gjort litt med tanke på migreringen, da man ikke vil introdusere for mange ting på en gang. HBS; Blir dette en rammefinansiert tjeneste? TH; Man har ønske om dette, men dette skal avklares i løpet av høsten Uansett blir ikke noe endring for Da må det dekkes av prosjektmidler. En eventuell rammefinansiering blir det da gjeldende fra BØ; Viktig å utnytte den kompetansen de miljøene som kjører Exchange har på disse systemene.

4 av 5 MH; Er det mulig å synliggjøre gevinsten med valg at denne løsningen? Arne F; Forstudie for Basis IT gjorde en kartlegging av dette og man antok der en besparelse på 2-3 årsverk. MH; Er anbudsprosessen tatt inn i kalkylen for alternativ 2. Arne F; Den er tatt inn. HBS; Hva med epost-adresser som også har enhetskoden i seg? Arne F; Teknisk sett er de mulig å bruke, men det er ikke tatt stilling til dette i rapporten. TH; Dette er en policy sak. KAI; Hva med departementets anbefalinger rundt Open Source? Arne F; Det finnes Open source systemer som kan tilfredstille kravene. Kostnadsmessig vurderer man dette til billigere enn Exchange. Men man vet ikke dette før en reell anskaffelse. Det ligger en sjekkliste i rapporten over arkitekturprinsipper som må overholdes i offentlig sektor. Gruppa mener at Alternativ 1 (Exchange) oppfyller dette. HBS; Ved å velge Exchange, må man gjøre noe på AD. TH; Dette må implementeringsprosjektet ta hånd om. HBS; Etter implementering av nytt system er det viktig at man har fokus på å ta inn nyere versjoner og teste ut ny funksjonalitet på raskere måte enn det som har vært tilfelle tidligere. Etter kommentarrunden fattet Driftsutvalget følgende vedtak: Driftsutvalget slutter seg til de anbefalinger som er gitt i sluttrapporten. Vedtaket var enstemmig. Sak S10-33 Eventuelt a) Innkjøpsavtaler på PC og server NTNU har ikke tilsluttet seg den nye Uninettavtalen. TH sa at Innkjøp arbeider med føringer hvordan disse skal brukes. Det er flere mulige alternativer som vurderes.

5 av 5 b) Erfaringer med Office 2010 og Windows 7 Office 2010; HBS; Er det noen sentrale tanker rundt innføring av Office 2010? SVT har startet med pilotutrulling til de som ønsker denne versjonen. BØ; Avventer utrulling, da det ikke er støtte i ephorte for Office MH; Har sjekket litt og det er ikke noe problem for.docx formatet for ephorte. Problemene er for Office Man burde bestemme seg for.docx som standard-format. Det er også problemer med dokumentmaler. Det er også problemer med Oracle connector mot Outlook RA; Hva er problemer med Office 2010 og ephorte? MH; Det er ikke offisiell støtte, men har testet det selv og det fungerer. TH; Ut fra det som er sagt, så er det formatet som er viktig. Synes DU er rette forum for å bestemme nytt format. Forslår å ta opp dokumentformat som egen sak til neste møte. Man bør der skille på interne og ekstern bruk. Windows 7; BØ; Man bør være oppmerksom på 64 bit kontra 32 bit i forbindelse med Windows 7. IVT bruker 64 bit, med unntak av datasalene hvor det benyttes 32-bit pga støtte for en del programvare. NTNU IT vil starte et prosjekt med å rulle ut Windows 7 til en større gruppe, men da uten støtte for kalender i Outlook.

Møtereferat. Knut Veium. Roar Aspli. Møte i Driftsutvalget. D r i f t s u t v a l g e t. 1 av 5. Dato Referanse../DU Ref-1

Møtereferat. Knut Veium. Roar Aspli. Møte i Driftsutvalget. D r i f t s u t v a l g e t. 1 av 5. Dato Referanse../DU Ref-1 1 av 5 D r i f t s u t v a l g e t Dato 26.08.2008 Referanse../DU2008-08-19-Ref-1 Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Gjelder: Bjørn Grønnesby (BG), Bjørn Østby (BØ), Magnar Hole (MH), Knut Rø (KR),

Detaljer

Referat: Informasjonssaker: Saker til drøfting: Sak S10-01; Godkjennelse av referat og innkalling. Ingen.

Referat: Informasjonssaker: Saker til drøfting: Sak S10-01; Godkjennelse av referat og innkalling. Ingen. 1 av 5 D r i f t s u t v a l g e t (DU) Dato 2010-02-04 Referanse../DU2010-02-02-Ref-2 Referat: Til: Magnar Hole (MH) Knut Rø (KR) Lars Ødegård (LØ) Karl Andrew Iversen (KAI) Roger Alterskjær (RA) Bjørn

Detaljer

Referat: D r i f t s u t v a l g e t. Bjørn Østby (BØ) Magnar Hole (MH) Hans Bjørn Sæther (HBS) Knut Rø (KR) Bjørn Grønnesby (BG) Lars Ødegård (LØ)

Referat: D r i f t s u t v a l g e t. Bjørn Østby (BØ) Magnar Hole (MH) Hans Bjørn Sæther (HBS) Knut Rø (KR) Bjørn Grønnesby (BG) Lars Ødegård (LØ) 1 av 8 D r i f t s u t v a l g e t Dato 2009-06-26 Referanse../DU2009-06-04-Ref-4 Referat: Tilstede: Magnar Hole (MH) Knut Rø (KR) Lars Ødegård (LØ) Audun Tellnes (AT). Karl Andrew Iversen (KAI) Roger

Detaljer

Dato Hans Bjørn Sæther (HBS), Roger Alterskjær (RA) og Audun Tellnes (AT)

Dato Hans Bjørn Sæther (HBS), Roger Alterskjær (RA) og Audun Tellnes (AT) 1 av 6 D r i f t s u t v a l g e t (DU) Dato 2011-09-19 Referanse../DU2011-09-06-Ref -3 Referat: Til: Karl Andrew Iversen (KAI) Roar Aspli Lars Ødegård Bjørn Østby (BØ) Lars Ødegård (LØ) Bjørn Østby (BØ)

Detaljer

Referat: Informasjonssaker: Sak S10-12; Godkjennelse av referat og innkalling Referatet og innkalling godkjent.

Referat: Informasjonssaker: Sak S10-12; Godkjennelse av referat og innkalling Referatet og innkalling godkjent. 1 av 8 D r i f t s u t v a l g e t (DU) Dato 2010-05-07 Referanse../DU2010-04-27-Ref -2 Referat: Til: Magnar Hole (MH) Knut Rø (KR) Lars Ødegård (LØ) Roger Alterskjær (RA) Bjørn Østby (BØ) Roar Aspli Audun

Detaljer

Dato Roar Aspli. Audun Tellnes (AT), Knut Veium (KV) og Roger Alterskjær (RA)

Dato Roar Aspli. Audun Tellnes (AT), Knut Veium (KV) og Roger Alterskjær (RA) 1 av 6 D r i f t s u t v a l g e t (DU) Dato 2009-11-06 Referanse../DU2009-10-20-Ref-4 Referat: Til: Magnar Hole (MH) Knut Rø (KR) Lars Ødegård (LØ) Karl Andrew Iversen (KAI) Bjørn Østby (BØ) Hans Bjørn

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, 3. etg. Møtetid: tirsdag 06. desember 2011 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434

Detaljer

Hold av helgen ! Det er tid for MJ-messe på Kråkstad igjen.

Hold av helgen ! Det er tid for MJ-messe på Kråkstad igjen. Sydbane-racer'n Nr. 119 Mars 2017 ISSN: 0805-7753 Organ for Norsk Jernbaneklubb Lokalavdeling Østfoldbanen Diesel under kjøretråd nord for Onsøy 9. mars 2005. (LHR) Hold av helgen 18-19.03.2017! Det er

Detaljer

STYRESAK 16/13 NY ORGANISERING AV VEST-AGDER-MUSEET. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 22. mai Saksbehandler John Olsen, Gro Eikeland

STYRESAK 16/13 NY ORGANISERING AV VEST-AGDER-MUSEET. Går til Styrets medlemmer. Styremøte 22. mai Saksbehandler John Olsen, Gro Eikeland STYRESAK 16/13 NY ORGANISERING AV VEST-AGDER-MUSEET Går til Styrets medlemmer Styremøte 22. mai 2013 Saksbehandler John Olsen, Gro Eikeland Saksframlegg Vedlagt saksframlegget følger: Nytt organisasjonskart

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen Væktarstua, Tydal Møtedato: 03.12.2013 Tidspunkt: 16:00-19:00 Fra sak: 41/13 Til sak: 47/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn

Detaljer

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp)

Rigmor Kristoffersen (Ap) Alf Roger Antonsen (H) Svanhild K. Dahle (Sp) KONTROLLUTVALGET I RAUMA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/12 Møtedato: 30.05.2012 Tid: kl 10.00 kl 12.45 Møtested: Grupperom 1, Grand Hotel Bellevue Sak nr: 18/12 24/12 Møteleder: Møtende medlemmer: Odd

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 13. MARS 2008

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER 13. MARS 2008 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/08 08/86 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG

Detaljer

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878

Pajtim Aslani s Oslo, 2016 Kujtim Aslani s { } NDC Videos. Forprosjektrapport. Gruppe 30 Pajtim Aslani s Kujtim Aslani s188878 Pajtim Aslani s198588 Oslo, 2016 Kujtim Aslani s188878 { } NDC Videos Forprosjektrapport Gruppe 30 Pajtim Aslani s198588 Kujtim Aslani s188878 Innholdsfortegnelse 1 Presentasjon 1.1 Oppdragsgiver 1.1.1

Detaljer

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent.

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/16 Møtedato: 20.09.2016 Tid: kl 13.00 kl 15.45 Møtested: Nye Formannskapssalen, Eide rådhus Sak nr: 22/16 30/16 Møteleder: Møtende medlemmer: Kåre

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.244 Referat fra 2. mai 2006 Tilstede:

Detaljer

PLOM nettverket 19. august 2011

PLOM nettverket 19. august 2011 MØTEREFERAT! PLOM nettverket 19. august 2011 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Lis Berit Nerli / Nore og Uvdal: 90766124 Lis.Berit.Nerli@nore-og-uvdal.kommune.no Helen Cuenoud / Flesberg:

Detaljer

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Helse- og omsorgstjenester i endring - velferdsteknologi i morgendagens omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Malvik kommune /tid: 09.04.2014 kl. 17:00 18:35 Møtested: Rådhuset, møterom 223. Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Per Walseth, leder Kerstin Leistad

Detaljer

Referat AMU 31. januar 2017

Referat AMU 31. januar 2017 Referat AMU 31. januar 2017 Tilsted: Arbeidstakersiden: Yngve Muri - HVO Kikki Norén Løwgren Siren Tjøtta Arbeidsgiversiden: Annemarie Beckmann Hansen - direktør Ellen Aslaksen (fravær) Jim Fainberg Christine

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl Sekretariat: Politisk avdeling

MØTEPROTOKOLL. Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl Sekretariat: Politisk avdeling MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget (FU) Møtested: Telefonmøte Møtetid: 8. mai 2012 kl. 11.00 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Tilstede: Fylkesordfører Runar Sjåstad Runar Sjåstad, fellesliste

Detaljer

Møteprotokoll. Helse- og sosialutvalget

Møteprotokoll. Helse- og sosialutvalget Nes Kommune 15/olg,1(5? Møteprotokoll 033 (A)),w Pczd-kurir, Helse- og sosialutvalget Dato: 22.03.2017 kl. 15:30 17:45 Sted: Helse- og servicesenteret, møterom HOS Arkivsak: 15/01248 Møteleder: Møtende

Detaljer

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel

Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Anne Berit Fuglestad Elektroniske arbeidsark i Excel Regnearkene nevnt i denne artikkelen kan du hente via www.caspar.no/tangenten/ 2003/anneberit103.html Regneark er et av de verktøyprogram som gir mange

Detaljer

Brukerveiledning. Natur og Fritid AS -

Brukerveiledning. Natur og Fritid AS - Brukerveiledning Natur og Fritid AS - www.naturogfritid.no En kort brukerveiledning på hvordan du får sender våre IP-kameraer live på YouTube. Denne bruksanvisningen viser deg hvordan du kopler opp ditt

Detaljer

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, 2. etg. Musikkrommet Dato: Tid: 11:00 12:40

Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, 2. etg. Musikkrommet Dato: Tid: 11:00 12:40 Eldrerådet Utvalg: Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, 2. etg. Musikkrommet Dato: 30.05.2016 Tid: 11:00 12:40 Faste medlemmer som møtte: Tor Magne Olsen Leder PENSJFOR Eva Gebhardt

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 1/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 1/09 Sakstittel: KULTURMINNEVERNPLAN SØRUM KOMMUNE TILTAKSDEL Arkivsaknr: 08/3177 Saksbehandler: KUL/KUL/ERVEA Erik Vea K-kode: C50 Saksnummer

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Planutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Planutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: Tidspunkt: 14:00-15:30 Møteprotokoll Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Møtedato: 24.01.2013 Tidspunkt: 14:00-15:30 Til behandling: Saksliste nr. 001/13-003/13 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører) BR - Einar

Detaljer

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING:

JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED. Tirsdag klokken Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: JMK Trondheim ÅRSMØTE I KANTINA MARIENBORG VERKSTED Tirsdag 19.3. 2013 klokken 19.00 Tilstede: 27 medlemmer 1. ÅPNING: Leder ønsket vel møtt. Det var ingen merknader til innkalling og avholdelse av møtet.

Detaljer

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015

Arbeid med tiltak for budsjettbalanse Klinikk Psykisk helsevern og rus - Oppfølging av sak 90/2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/533 Inger Lise Balandin 78 46 58 61 Alta, 18.04.16 Saksnummer 45/2016 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef, Klinikk psykisk

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner Møtested: Store Sal, Ørland Kultursenter Dato: Tid: 09:00 13:45

Møteprotokoll. Utvalg: Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner Møtested: Store Sal, Ørland Kultursenter Dato: Tid: 09:00 13:45 Møteprotokoll Utvalg: Fellesnemnda - Ørland og Bjugn kommuner Møtested: Store Sal, Ørland Kultursenter Dato: 29.11.2018 Tid: 09:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Tom Myrvold

Detaljer

Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor

Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor Årsmøte i Grorud kirkes kammerkor Grorud kirke 20. mars 2014 kl. 20 (i pausen) Sakliste: 1) Konstituering 1. Valg av protokollfører 2. Valg av ett protokollvitne 2) Godkjenning av innkalling og sakliste

Detaljer

Handlingsplan for IT ved NTNU

Handlingsplan for IT ved NTNU Handlingsplan 2010-2013 for IT ved NTNU O-sak i styret i desember 2009 1.IKT og læring 2.IT-systemer og forskning 3.Informasjon 4.Administrative systemer 5.Infrastruktur basis IT Handlingsplan IKT og læring

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Varaordfører AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eldbjørg Broholm Varaordfører AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 06.06.2017 Tidspunkt: 09:30 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming

Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling. ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Rammeverk for tverrsektoriell tjenesteutvikling ST 1.1 og ST 1.2 Enhetlig tverrsektoriell tilnærming Brukerne av tjenestene får ikke dekket behovene sine Brukerne opplever tungvinte tjenester Innbyggerne

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /18 Kommunestyret /18

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø /18 Kommunestyret /18 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FE - 420, TI - &21 Arkivsak: JournalpostID: 18/2137 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 10.04.2018 Stimulering til etablering av nye arbeidsplasser Utvalg

Detaljer

Åsmund Strand Johansen (SV)

Åsmund Strand Johansen (SV) Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Protokoll 3/09 Møte: Miljø- og byutviklingskomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 22. april 2009 kl. 19.00 Sekretariat: 23475652 Møteleder:

Detaljer

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007.

Har hatt alternative turnusordninger i mer enn 10 år (fortrinnsvis kveld/hvilende natt), men med økt bruk og flere ulike ordninger fra ca 2006/2007. Årsverk i turnus og antall ansatte (fordelt på 10 turnuser) 92,5 150 Kompetansefordeling: Miljøterapeuter: 38% Fagarbeidere: 37% Assistenter: 25% Kjønn: Menn: 21% Kvinner : 79% Antall brukere/beboere med

Detaljer

MØTE OM UTVEKSLING. Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150

MØTE OM UTVEKSLING. Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150 MØTE OM UTVEKSLING Torsdag 4. februar 2016 Kl 1230 i D150 Program Erfaringer, tips og triks fra studenter som har vært på utveksling - Ida Engebretsen kan kontaktes. Utvekslet til Madrid, Universidad Carlos

Detaljer

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD

FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD FORSTUDIE UTVIDELSE AV NAV VÆRNES NORD Utredning av forutsetningene for å inkludere NAV Tydal og NAV Selbu i NAV Værnes nord under felles ledelse og administrasjon 1 MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Værnesregionen

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Orientering: Annet: Møteprotokoll Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Moloveien 16, 6. etg. Dato: 19.01.2017 Tidspunkt: 12:00 13:50 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Gunn Strand Hutchinson Leder Linda Forsvik

Detaljer

Referat fra allmøte med MNSU

Referat fra allmøte med MNSU Referat fra allmøte med MNSU 22. mai 2014 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent. 2 Valg av ordstyrer, referent og tellekorps 2.1 Ordstyrer: Elena You 2.2 Referent: Lily Xu 2.3 Tellekorps: Eva

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder), Linda L Sevlejordet, Nils-Halvor Loftsgård

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder), Linda L Sevlejordet, Nils-Halvor Loftsgård Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34/2012 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30-19:30 Følgende medlemmer møtte: Nils Helge Tufto ( leder),

Detaljer

Gudrun Holmøy. Anne-Gro Stenstad. Arnt Egil Trelsgård møtte for Anne-Gro Stenstad Hilde Mathisen Unni Groll

Gudrun Holmøy. Anne-Gro Stenstad. Arnt Egil Trelsgård møtte for Anne-Gro Stenstad Hilde Mathisen Unni Groll Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Protokoll 2/07 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1 Møtetid: tirsdag 13. mars 2007 kl. 17.30 Sekretariat: Åse Rummelhoff, tlf. 23438573

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Til stede: Forfall: Møtegruppe: Møtested: Trine Christensen, leder av styringsgruppen TC Geir Grimstad, Nesodden kommune GG Audun Fiskvik,

Detaljer

«PROSJEKT Canvas»

«PROSJEKT Canvas» «PROSJEKT Canvas» 2017-2018 «Tilnærmet alle bruker digital læringsplattform regelmessig, og fortsatt mest til formidling av beskjeder og fagstoff» Digital tilstand 2014, s. 80) Ved HiØ brukes læringsplattformen

Detaljer

Ledelsesmøte BI Studentsamfunn, REFERAT. Ledelsesmøte Executive Møterom, BI Stavanger

Ledelsesmøte BI Studentsamfunn, REFERAT. Ledelsesmøte Executive Møterom, BI Stavanger REFERAT Ledelsesmøte Executive Møterom, BI Stavanger 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 83 17 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 84 17 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007

IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS. Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 IT-drift og administrasjon ved HitraMat AS Hovedprosjekt 32E ved AITeL våren 2007 Om HitraMat AS Landets største aktør innen krabbe 27 mottaksstasjoner, fra Møre til Salten 300 aktive fiskere 3.800 tonn

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 6/09

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 6/09 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 6/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 17. august 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 00 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være

Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Trondheim kommunerevisjon Rapport 7/2017-N Forundersøkelse Overvik og Være Foto: Carl-Erik Eriksson Forord Trondheim kommunerevisjon har i dette notatet gjennomført en forundersøkelse av Olsø og Staur

Detaljer

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private

Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner og private Arbeids- og administrasjonsdepartementet Ved: KPA Postboks 8004 Dep. 0030 Oslo Vår ref.: 2003/55 Dato: 21.03.2003 Høring - NOU 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene - Konkurransevridninger mellom kommuner

Detaljer

28. mai Helsevakten. - kommunesamarbeid. Nina Tangnæs Grønvold, rådmann kst.

28. mai Helsevakten. - kommunesamarbeid. Nina Tangnæs Grønvold, rådmann kst. 28. mai 2019 Helsevakten - kommunesamarbeid Nina Tangnæs Grønvold, rådmann kst. 2 Hvorfor helsevakt Det er et faglig og politisk mål i Norge at velferdsteknologi skal være integrert i kommunal helse- og

Detaljer

11. november Studieledernettverket

11. november Studieledernettverket 11. november 2016 Studieledernettverket Status digital eksamen Høsten 2015: 1 500 kandidater i Inspera Høsten 2016: 15 000 kandidater i Inspera Vår og høst 2016: Ca 30 000 digitale kandidater Inspera,

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 13.06.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00 14:15 Følgende medlem møtte Anne Lise Vesterbukt Geir Rustad Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

BPA Kommunens kriterier og praksis for å tilby Brukerstyrt Personlig Assistanse

BPA Kommunens kriterier og praksis for å tilby Brukerstyrt Personlig Assistanse BPA Kommunens kriterier og praksis for å tilby Brukerstyrt Personlig Assistanse Tony Grägg Leder Forvaltningskontoret for helse og omsorgstjenester 26.06.2018 Generelt om BPA BPA er en alternativ måte

Detaljer

Tor-Eirik Bakke Lunde

Tor-Eirik Bakke Lunde Obligatorisk oppgave 3 INF-2310 < Sikkerhet i distribuerte systemer > 18. november 2003 Obs! Denne rapporten forutsetter kjennskap til vedlagte JavaDoc informasjon samt oblig2. Tor-Eirik Bakke Lunde torebl@stud.cs.uit.no

Detaljer

PROTOKOLL. Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu.

PROTOKOLL. Andre: Sektorsjef Audun Amdahl, to-leder Ragnhild Bakken, rådgiver Jostein Skundberg og møtesekretær Mildrid Einbu. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.02.2016 Tid: 09.00 12.35. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt

Detaljer

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 68%

STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 68% Universitetet i Oslo Antall besvarelser: 21 STUDIEBAROMETERET 2018 Svarprosent: 68% NOKUT) OM UNDERSØKELSEN 01 DEL 1 Studiebarometeret NOKUT gjennomfører den nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes

Detaljer

Studieplan 2019/2020

Studieplan 2019/2020 1 / 8 Studieplan 2019/2020 Årsstudium i kulturprosjektledelse Studiepoeng: 60 Læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring med organisering og gjennomføring

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nesbyen avløpsanlegg

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nesbyen avløpsanlegg Vår dato: 24.06.2014 Vår referanse: 2014/3914 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Tor Dalevold Saksbehandler: Håkon Dalen Nes kommune Innvalgstelefon: 32266826 3540 Nesbyen Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2017 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24.10.2007 SAK NR 049-2007 OPPFØLGING AV OPPDRAGSDOKUMENTET MEDVIRKNING OG INVOLVERING I ARBEIDET MED INNSATSOMRÅDENE Forslag til

Detaljer

Høring - nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt

Høring - nasjonal veileder for legevakt og nasjonale kvalitetsindikatorer for legevakt v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her. Deres

Detaljer

STYREMØTE: NR

STYREMØTE: NR STYREPROTOKOLL STYREMØTE: NR. 2-2017 Tid: 8.3.2017 kl. 08.00-15.00 Sted: Trugstad Gård, Nannestad Til stede: - Sissel Leire, styreleder - Stig Bech, nestleder - Jon-Olav Sigvartsen - Netten Østberg - Arne

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Lill Pettersen, tlf. 97588453 LEMON AS c/o Kulltangen regnskap AS Kulltangvegen 5 3933 PORSGRUNN Orgnr 985051283 Tilsyn - LEMON

Detaljer

Netttsideguide: Universell utforming

Netttsideguide: Universell utforming Netttsideguide: Universell utforming Innledning Når det kommer til universell utforming vil kanskje de fleste av oss tenke på byggningsforeskrifter og tilgjengelighet i det offentlige rom. Men universell

Detaljer

Innkalling til møte i SuksIT

Innkalling til møte i SuksIT 1 Innkalling til møte i SuksIT Sted: Kongsberg, Krona møterom Styggemann Dato: 09.11.16 Tidsramme: 0900 1400 Deltagere: Merknad Kongsberg Tore Sand-Hanssen Forfall Tinn Finn-Arild Bystrøm Notodden Vigdis

Detaljer

Behovsbeskrivelse over arealbehov for Arbor, sentrumsnært landbruk og andre brukere av området mellom Elsvasselva og sentrum.

Behovsbeskrivelse over arealbehov for Arbor, sentrumsnært landbruk og andre brukere av området mellom Elsvasselva og sentrum. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-L10, TI-&30 12/1496 12/8029 Karl-Olav Bostad 11/26/2012 Behovsbeskrivelse over arealbehov for Arbor, sentrumsnært landbruk

Detaljer

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING

I ÅS FORSLAG TIL LØSNING epolitiker I ÅS FORSLAG TIL LØSNING Det finnes noen få løsninger i dag som gir politikerne mulighet til å få tilgang til ferdige nedlastede dokumenter, kommentere i utvalgsdokumenter, lagring i sky etc.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 000 Arkivsaksnr: 2012/387-27 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for oppvekst Evaluering av feriestengte barnehager Vedlegg: Evaluering

Detaljer

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen?

Del 1 Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 9/20/2012. Innhold. 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? Prosesslinja fra plan til matrikkelenhet (v. 3.0) Sentral matrikkelmyndighet, september 2012 Innhold 1. Hvorfor fokusere på denne prosesslinjen? 2.Prosesslinja 3.Kontroll av krav om matrikkelføring 4.Div

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark

ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark ROVVILTNEMNDA I REGION 8 Troms og Finnmark Deres ref Vår ref Arkivnr 2009/229 Dato 19.08.09 Kvoter for lisensfelling på jerv 2009/2010 På møte i rovviltnemnda for region 8 den 18.08.09 i sak 25/09 ble

Detaljer

INFORMASJONSMØTE. onsdag 15. februar kl. 18:00

INFORMASJONSMØTE. onsdag 15. februar kl. 18:00 INFORMASJONSMØTE onsdag 15. februar kl. 18:00 På møtet vil det bli gitt informasjon om gjennomføring av prosjektet fra styret, entreprenøren Prosjektmester AS og OBOS Prosjekt AS som har ansvar for prosjektoppfølging.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/295 REGULERINGSPLAN - VALSET MARINA Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS reg.plan Saksnr.: Utvalg Møtedato 29/14 Formannskapet 25.06.2014 61/14 Formannskapet

Detaljer

Ecura Veiledning og Habilitering-Toten/Oslo

Ecura Veiledning og Habilitering-Toten/Oslo Bruk av sjekklister i opplæring og veiledning Lene Degvold Veileder Ecura Veiledning og Habilitering Ecura Veiledning og Habilitering-Toten/Oslo Tjenester i skolen: Direkte miljøterapeutiske tiltak (erstatter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 13/65-9

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 13/65-9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 13/65-9 FRILUFTSBARNEHAGE - GRØTNES Ferdigbehandles Formannskapet Saksdokumenter: 13/65-10 Kartutsnitt 13/65-8 Informasjonsskriv til

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Torgveien Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Torgveien Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr

Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr Radioaktivitet i utmarksbeitende husdyr Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/straling/radioaktiv-forurensning/radioaktivitet-i-utmarksbeitende-husdyr/ Side 1 / 5 Radioaktivitet i utmarksbeitende

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober 2015

Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober 2015 Innbyggerundersøkelse Verrabotn oktober I forbindelse med kommunereformarbeidet og søknad fra innbyggere i Verrabotn om grensejustering, har Verran kommune i samarbeid med blant annet Fylkesmannen i Nord-

Detaljer

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft

AGENDA. En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen. Office 365 del 2. Avslutning. Marie Johansen, Microsoft AGENDA En produktiv arbeidsplass Ja, derfor Office 365 Hege Line Arnstein Andreassen Office 365 del 1 Marie Johansen, Microsoft PAUSE Office 365 del 2 Marie Johansen, Microsoft Avslutning Hege Line Eiliv

Detaljer

Utdanningskomiteen Satsning på utdanning ved UiO

Utdanningskomiteen Satsning på utdanning ved UiO Utdanningskomiteen 07.11.17 Satsning på utdanning ved UiO Tre spor fram til styremøtet i februar Sensorveiledninger og begrunnelser ( i gang) Meritteringsordning (under forberedelse) Satsning på utdanning

Detaljer

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling.

Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. Honningsvåg skole og Gjesvær skole Nordkappskolen i utvikling. 1. Bakgrunn for og forankring av satsingen Satsingen er forankret i Strategi for ungdomstrinnet og er ett av hovedtiltakene etter Meld.22

Detaljer

Møteprotokoll. Innvandrerråd

Møteprotokoll. Innvandrerråd Møteprotokoll Innvandrerråd Møtedato: 12.02.2014 Tidspunkt: 11:30-13:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Christine Karembo Hanga Leder

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014) Tid: 24.9.2014 klokken 10.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Maria Molden, Rose Marie

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Camilla B. Husebråten

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Camilla B. Husebråten MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst og omsorgsutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 10.05.2011 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Camilla B. Husebråten Nestleder Morten

Detaljer

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring

Arbeidsgang ved hver lønnskjøring 20.09.2016 Arbeidsgang ved hver lønnskjøring Start i Lag lønn med å registrere lønn på de ansatte. Velg Kontroll for å kontrollere registreringene og for å oppgi periodedato. Om du finner feil eller mangler

Detaljer

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET

PROSJEKT PURA: VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET PROSJEKT : VANNOMRÅDE BUNNEFJORDEN MED ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET Møtegruppe: Norconsult og statusmøte i forbindelse med evaluering og revidering av "Tiltaksanalyse for 2009" Til stede: Fra Norconsult:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 5/11 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 5/11 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 07. juni 2011 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Strategisk plan Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo

Strategisk plan Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo Strategisk plan 2013 2017 Senter for Ibsen-studier Universitetet i Oslo 1 Innhold 1. Innledning... 3 Fakta... 3 2. Forskning... 3 Mål 1: Styrke forskningen: prosjektutvikling og publisering... 3 Ibsen

Detaljer

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske

Omsorgsplan Innføring av velferdsteknologiske Regelverk for tilskuddsordning : Omsorgsplan 2020 - Innføring av velferdsteknologiske løsninger 1. Mål og må lgruppe for ordningen Bakgrunn for ordningen : Tilskuddsordningen følger opp Meld. St. 29 (2012-2013)

Detaljer

IT i Utdanningen / Innovativ utdanning IT 2015 Litt hva, hvorfor, sammenheger og hvordan Kort orientering på ca 1200 sekunder

IT i Utdanningen / Innovativ utdanning IT 2015 Litt hva, hvorfor, sammenheger og hvordan Kort orientering på ca 1200 sekunder IT i Utdanningen / Innovativ utdanning IT 2015 Litt hva, hvorfor, sammenheger og hvordan Kort orientering på ca 1200 sekunder Tore Indreråk, PL Innovativ Utdanning IT 1 IT i utdanningens plass i systemet

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Inger Anita Ruud Roy Gunnar Løvstad

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker Inger Anita Ruud Roy Gunnar Løvstad MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2013 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst LOKALITET STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK.

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst LOKALITET STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK. SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5944-9 Arkiv: U40 Saksbehandler: Oddvar Kristian Konst Sakstittel: LOKALITET 10281 STORE KVALFJORD MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK. Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: Tidspunkt: 15:00

Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: Tidspunkt: 15:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 3, Halden rådhus (inngang fra Tordenskjoldsgate) Dato: 01.06.2017 Tidspunkt: 15:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Presentasjon av sluttrapport, Kommunestyresalen, Verdal Rådhus 19. august 2015

Presentasjon av sluttrapport, Kommunestyresalen, Verdal Rådhus 19. august 2015 «Samordning av dagtilbud i Verdal kommune» Presentasjon av sluttrapport, Kommunestyresalen, Verdal Rådhus 19. august 2015 Disposisjon Oppdraget Spørsmålene Folkene Resultatene Hva skal jeg snakke om Oppdraget

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 210654 Årsstudium i kulturprosjektledelse (2013-2014) Studiestart 19.08.2013 Faglig innhold/læringsutbytte Studiet gir studentene grunnleggende teoretisk ballast for og praktisk erfaring

Detaljer

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky.

Rødt nye Office 365 app- switcher i skyen, linker øverst til høyre på bakken. Blått båndet er likt bakke og sky. Kort oppsummering av forskjeller på Office 365 og Idrettskontor Det kan være greit i Idrettskontor å ha klart for seg at begrepet Office 365 etter hvert har begynt å bety mer enn kombinasjonen "Exchange

Detaljer

Generell metode. v/sigve Espeland, IKA Rogaland

Generell metode. v/sigve Espeland, IKA Rogaland Generell metode v/sigve Espeland, IKA Rogaland Utfordringen Hva med systemer som av bruk, struktur og innhold må betraktes som earkiv, men som ikke er iht. NOARK-kravene? Ofte fagsystem levert og installert

Detaljer