Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartal 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2"

Transkript

1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 2

2

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har mer enn 400 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Eiendom AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Universal Fonds AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS

4 Forvalters kommentar Eiendomsmarkedet har hatt en underliggende positiv trend gjennom første halvår Leieprisene i de fleste segmentene ser ut til å ha passert bunnen og er svakt på vei oppover igjen. Imidlertid har vi nok sett at oppgangen i eiendomsverdier (bruttoverdier) som man hadde i første kvartal har avtatt noe i andre kvartal, trolig som følge av gjeldsutfordringene i Europa og urolighetene på verdens børser. Dette har resultert i at yielden på næringseiendom per andre kvartal er relativt uendret (marginalt ned) sammenlignet første kvartal. Den siste tids markedsuro har også vært med på å sende de lange rentene betydelig nedover. Som dere ser av grafen på neste side, har 5 10 års renter falt med rundt 50 basispunkter siden emisjonen i november/desember I det lange løp bør dette være positivt for verdien av næringseiendom, da yielden er høyt korrelert med underliggende renter. Imidlertid har det en negativ effekt for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS («Selskapet») i det korte bildet. Selskapet har gjort lange rentebindinger, på tidspunkt for kjøp, i de underleggende selskapene, som på grunn av rentenedgangen har fått en betydelig økt overkurs (negativ markedsverdi på rentebindingene) gjennom andre kvartal. Denne økningen i overkurs gjør at den verdijusterte egenkapitalen i Selskapet utvikler seg noe lavere enn det man ellers skulle forvente. Når det gjelder finansieringsmarkedet, så har dette bedret seg betydelige gjennom det siste drøye halvåret. Bankene er generelt mer aktive, og stadig oftere ser vi nå konkurranse på lånesiden. Dette har resultert i at lånemarginene har kommet betydelig ned fra toppen. I dag anslår vi lånemarginer på nye lån ligger på mellom basispunkter, mot ca. 250 basispunkter på toppen (første kvartal 2009). Nedgangen i lånemarginer fører til at den estimerte nåverdien av fordelen på Selskapets underliggende lån er redusert fra forrige verdivurdering og frem til nå. Selskapets underliggende lånemarginer har fortsatt en betydelig merverdi i forhold til dagens markedsmarginer. Som vi nevnte i forrige kvartalsrapport, så har Selskapet mottatt bud på deler av eiendomsporteføljen. Styret har behandlet dette og gitt en betinget aksept. Det er foreløpig knyttet konfidensialitets erklæringer til denne mulige transaksjonen. Opprinnelig var det estimert at forbehold skulle løftes innen 1. juli 2010, men som følge av forsinkelser i prosessen er dette er nå flyttet til 1. september De nye betingelsene for utvidelsen av aksepten er godkjent av Selskapet. Vi vil straks det foreligger mer konkret informasjon sende ut en orientering til aksjonærene. Selskapets portefølje er pr. 30. juni 2010 priset ut i fra en netto yield på 7,2 %. Selskapet har en meget robust portefølje med solide leietakere, lange kontrakter, moderne/ nye bygg og en gunstig finansiering (lave marginer). Til tross for en betydelig rentenedgang over de siste 6 mnd., har dette dessverre ikke gitt så store utslag i eiendommenes yield. Dersom markedet skulle bedre seg ytterligere (lavere yield på eiendommene) vil dette få en meget positiv effekt på VEK beregningen i og med at selskapet fortsatt er relativt høyt «gearet». Yield gapet (forskjellen mellom eiendommens yield og underliggende lange swap renter) er nå meget høyt (ca. 3,0 % for Selskapets portefølje med basis i 10 års Swap rente), og det forventes at dette vil krympe noe fremover. Dette gapet kan reduseres enten ved at eiendomsyielden kommer ned og/eller at de lange swap renter kommer noe opp. Uansett vil mindre endringer gi en positiv effekt for selskapet VEK ved at eiendomsverdiene kan stige (yield ned) eller overkursen for lånene blir redusert (lange swap renter opp). En fortsatt økning i yield gapet vil kunne gi en motsatt effekt på VEK beregningen. Forvalter og styret har vært aktive i forhold til å se på nye prosjekter gjennom andre kvartal. Dette har resultert i at Selskapet har investert i to nye prosjekter i andre kvartal, henholdsvis Nydalen Næringseiendom AS og Dusavika Eiendomsinvest IS. Totalt har Selskapet investert ca. NOK 48 millioner i disse prosjektene. Når det gjelder nye investeringer fremover, så vil Selskapet være litt avventende inntil det kommer avklaringer rundt det mulige salget.

5

6 Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Selskapet er basert på verdijustert egenkapital («VEK»), der verdivurderingen av Selskapets eiendommer blir foretatt av uavhengige verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto Project Finance AS («PPF»). Per 30. juni 2010 er VEK for Selskapet fastsatt til NOK 115 per aksje (etter utbetaling av NOK 6 per aksje i juni). Verdiutvikling Pareto Eiendomsinvest Nordic AS** Periode siden emisjon IX siste 14 mnd siden etablering Verdiutvikling 1 % 58 % -36 % ** Verdiutviklingen er basert på endringer i VEK, ikke omsetning i 2. håndsmarkedet. Direkteavkastning Selskapet har som målsetning å dele ut størst mulig del av eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene. I tråd med dette har Selskapet utbetalt NOK 6 per aksje til investorene i juni 2010, totalt NOK 27,7 millioner. Utbetalingen er gjennomført som en tilbakebetaling av innskutt kapital. Siden Selskapets oppstart er NOK 50,8 millioner blitt tilbakebetalt til Selskapets aksjonærer. Dette tilsvarer NOK 12,70 per aksje. Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i Selskapet er ca. NOK 871 millioner (inkludert aksjer utstedt i forbindelse med kjøp av eiendom). Selskapet har ved utgangen av andre kvartal 2010 foretatt investeringer i 23 prosjekter med til sammen 66 bygg. Selskapets kontantbeholdning per 30. juni 2010 er på NOK 61 millioner. I første omgang vil denne kapitalbeholdningen holdes av til arbeidskapital og eventuell videreutvikling av eksisterende prosjekter i Selskapet. En avklaring rundt et eventuelt salg av deler av eiendomsporteføljen vil kunne endre på denne kapitalsituasjonen. I tillegg til kapitalen har styret fullmakt til å utstede ytterligere aksjer i forbindelse med oppkjøp av eiendom, aksjer/andeler i eiendomsselskap, hvor oppgjøret mot selger, helt eller delvis, kan skje med aksjer i Selskapet (varighet til ordinær generalforsamling i 2011). Annenhåndsomsetning Ved utgangen av første kvartal er det utstedt totalt aksjer i Selskapet. PPF legger til rette for annenhåndsomsetning. Siste omsatte kurs er NOK 140 per aksje (omsatt 1. mars 2010). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver.

7 «Siste verdijusterte egenkapital er NOK 115 per aksje, etter utbytte på NOK 6 per aksje» NOK Kursutvikling Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Emisjon I ( ) Emisjon II ( ) Emisjon III ( ) Emisjon IV ( ) Emisjon V ( ) Emisjon VI ( ) Emisjon VII ( ) Emisjon VIII ( ) VEK ( ) Ex utbetaling ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) Emisjon IX ( ) VEK ( ) MNOK 900 *Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. Kapitalutvikling (Mill NOK) justert for utbytte ordinær kurs Kommittert kapital VEK Fond Utbetalt Kapital VEK prosjekter* * inkludert justering for finansiering

8 Eiendomsporteføljen Nøkkeltall portefølje: Kursutvikling VEK ( ) NOK 115 per aksje Akkumulert utbytte NOK 12,70 per aksje Sist omsatt ( ) NOK 140 per aksje Eiendomsportefølje Brutto eiendomsverdier NOK 3,0 milliarder Brutto leieinntekter NOK 227 millioner Netto yield portefølje basis VEK 7,2 % Estimert netto yield basis sist omsatt 7,0 % Kontraktslengde 10,4 år Andel av areal portefølje kvm Antall bygg 66 bygg Ledighet 0 % Leienivå portefølje Handel NOK per kvm Industri NOK per kvm Kontor NOK per kvm Lager og logistikk NOK 778 per kvm Annet NOK 892 per kvm Lånefinansiering Belåningsgrad 83 % Gjennomsnittlig lånerente 5,7 % Gjennomsnittlig rentebinding 7,2 år Gjennomsnittlig marginbinding 0,8 % Eiendomsselskapets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall bygg Segment Byggeår (rehabilitert) Utl. leiekontr. 11/10/06 Logistikkbygg II AS/KS 1 Lager/Logistikk 1963 (2001) 31/12/21 27/11/06 Bryggeriet Holding AS/KS 1 Kontor /08/19 14/12/06 Forus Park AS 3 Handel /05/18 22/12/06 Handelseiendom II AS (Rema) 31 Handel /05/18 22/12/06 Vangsveien Eiendom Holding AS 1 Kontor /07/29 27/12/06 Sola Næringseiendom KS 3 Annet 1942/ /12/20 12/01/07 KV 161 Eiendom AS/IS 1 Kontor 1951, 1980, 1984 ( ) 31/07/22 16/03/07 Logistikkbygg I AS 2 Lager/Logistikk 2004/ /03/20 02/05/07 Lysaker Nova AS 1 Kontor 2007/ /11/18 08/05/07 Krags Gate Eiendom III IS/AS 1 Industri /08/21 24/05/07 Kongsberg Industribygg AS 2 Industri /04/18 18/06/07 Fornebu Eiendom Holding AS/IS 1 Kontor /12/18 26/09/07 Logistikbygg Linköping Fastighet AB 1 Lager/Logistikk /03/20 25/09/07 Logistikbyg Århus ApS 1 Lager/Logistikk /12/21 09/10/07 Bergen Logistikkbygg AS 1 Lager/Logistikk (1997) 09/12/17 23/11/07 Forus Handelsbygg AS 2 Handel /08/16 23/11/07 Forus Kontorbygg AS 4 Kontor 2003, /11/14 18/12/07 Stamveien 1 AS 1 Lager/Logistikk /12/22 19/03/08 Innovasjonsenteret Holding AS/KS 4 Kontor /07/19 18/12/09 Lørenskog Vest Eiendom AS 1 Kontor /04/20 23/12/09 Gjelleråsen Eiendom IS/AS 1 Industri /12/36 12/05/10 Nydalen Næringseiendom AS 1 Industri /06/25 21/06/10 Dusavika Eiendomsinvest IS 1 Industri /06/ ,4

9 «Selskapet har investert i to nye prosjekter gjennom andre kvartal» Segmentfordeling og beliggenhet (basert på netto leie) Østlandet 12 % Kontor 33 % Lager/Logistikk 25 % Stavanger/Sola 21 % Vestlandet 1 % Annet 5 % Stor-Oslo 42 % Midt-/Nord Norge 10 % Industri 17 % Handel 20 % Danmark 4 % Sverige 10 % Antall kvm Hovedleietaker Beliggenhet Eierandel VEK Yield Engrospartner AS (Reitan Handel AS) Stor-Oslo 79 % ,2 % Ringnes AS Stor-Oslo 100 % ,8 % Lefdal Elektromarked AS, Plantasjen ASA m.fl. Stavanger/Sola 100 % ,8 % Rema 1000 Norge AS Midt-/Nord Norge 30 % - 7,2 % Hedmark Politidistrikt Østlandet 100 % ,4 % SAS Consortium Stavanger/Sola 35 % ,7 % Axis Shield ASA Stor-Oslo 50 % ,2 % Techdata AB & Rusta AB Sverige 51,25 % ,1 % NEAS ASA Stor-Oslo 100 % ,2 % Kongsberg Næringsparkutvikling AS Østlandet 30 % ,6 % Kongsberg Næringsparkutvikling AS Østlandet 30 % ,8 % Stabæk Holding AS Stor-Oslo 42 % ,4 % Scan AB Sverige 100 % ,2 % Freja Transport & Logistics AS Danmark 100 % ,3 % Box Solutions AS Vestlandet 25 % ,5 % Expert Norge AS & Megaflis Holding AS Stavanger/Sola 50 % ,9 % Kruse Smith AS, YIT AS, Rambøll Norge AS, OLF Stavanger/Sola 50 % ,2 % Expert AS & Onninen AS Stor-Oslo 40 % ,8 % Rikshospitalet, GlaxoSmithKline AS Stor-Oslo 22 % ,6 % NAV, Lørenskog Kommune Stor-Oslo 20 % ,3 % Arcus Gruppen AS Stor-Oslo 8 % ,7 % Schibstedt ASA Stor-Oslo 25 % ,0 % Scan Tech AS Stavanger/Sola 20 % ,9 % ,2 %

10 Portefølje Selskapet har ved utgangen av andre kvartal 2010 investert i en solid portefølje av 23 eiendomsprosjekter innenfor handel, kontor, industri, lager og logistikkbygg. Porteføljen er per i dag meget robust, med lange kontrakter og solide leietakere. Vektet gjenværende leietid for porteføljen er ca. 10,4 år. Leietakerne i de underliggende prosjektene vurderes i hovedsak som solide, og således forventer vi at den budsjetterte kontantstrøm opprettholdes. Brutto eiendomsverdier i porteføljen er på ca. NOK 3,0 milliarder (basis siste verdivurdering av eiendommene), noe som tilsvarer en gjennomsnittlig netto yield (netto leie / brutto verdier) for porteføljen på 7,2 %. Finansiering Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i Selskapet er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett er knyttet opp mot underliggende leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene ca. 7,2 år og gjennomsnittlig lånerente, inkl. margin er på ca. 5,7 %. Basis siste verdivurdering har underliggende prosjekter i Selskapet en gjennomsnittlig belåning på ca. 83 % (underliggende lån/ bruttoverdi eiendom). Som nevnt innledningsvis, har de lange rentene falt betydelig det siste halve året. Sammenligner vi med 7 års renten, så har denne falt ca. 60 basispunkter siden emisjonen i Dette har resultert i en betydelig overkurs på Selskapets underliggende lån. Totalt sett utgjør denne overkursen i overkant av NOK 16 per aksje i VEK per 30. juni Ved uendret rentenivå vil denne overkursen stadig reduseres, som følge av at rentebindingene nærmer seg forfall (over-/underkurs går mott null mot forfall). Selskapet rammes hardt i forhold til VEK beregningen og en betydelig høyere overkurs på lån. Overkursen beregnes ut i fra selskapets lånerente (før margin) målt opp mot dagens lånerente med tilsvarende lengde. Selskapet har en underliggende lånerente (før margin), med gjennomsnittlig 7 års varighet på ca. 4,9 %. Dagens 7 års rente (Swap rente) ligger på ca. 3,9 %. Mao. en stor differanse, på ca. 1,0 %, som gir en høy overkurs. Beregningen av overkurs hensyntar ikke marginen på lånene. Selskapet har en total rente (inkl. margin på ca. 0,8 %) på ca. 5,7 %. Legger vi dagens marginer til grunn som er anslått til ca. 1,5 %, vil en totalrente med opptak av lån i dag og 7 års varighet ligge på ca. 5,3 %. Dette betyr at den reelle forskjellen på totalfinansieringen reduseres fra ca. 1,0 % til ca. 0,4 %. I hovedsak er det få covenants i låneavtaler knyttet til minimum verdi klausuler i prosjektene, og følgelig bør estimert kontantstrøm i prosjektene kunne utbetales videre til Selskapet. Selskapet har totalt fire prosjekter der det eksisterer minimum verdi klausuler i låneavtalene, og som følge av fallende verdier kan disse prosjektene komme i en posisjon der prosjektselskapet må holde tilbake utbetalinger, eller i verste fall må eierne skyte inn mer egenkapital for å redusere gjelden. Per andre kvartal er selskapet i brudd med minimum verdi klausulen i kun et prosjekt. Dette har resultert at nevnte selskap må redusere løpende utbytter til investorene og nedbetale gjeld ekstraordinært inntil selskapet igjen tilfredsstiller minimum verdi klausulen. Selskapets transaksjoner i løpet av andre kvartal: Selskapet har i løpet av andre kvartal 2010 kjøpt seg opp i to eksisterende prosjekter. Nydalen Næringseiendom AS (25 %) Selskapet har tegnet seg for en 25 % eierandel i Nydalen Næringseiendom AS. Nydalen Næringseiendom AS eier Schibsteds moderne trykkeri i Nydalen i Oslo, som leies ut på en 15 års «bare house» leiekontrakt til børsnoterte Schibsted ASA. Eiendommen er på nesten kvm, og ble oppført i Eiendommen ble kjøpt for NOK 760 millioner og tilsvarer en netto yield på ca. 7,0 %. Totalt har Selskapet investert NOK 39 millioner i Nydalen Næringseiendom AS. Dusavika Eiendomsinvest IS (20 %) Selskapet har tegnet seg for en 20 % eierandel i Dusavika Eiendomsinvest IS. Dusavika Eiendomsinvest IS eier et nylig ferdigstilt kontor og produksjonsbygg på kvm i Dusavika utenfor Stavanger. Bygget vil leies ut på en 15 års «bare house» leiekontrakt med Scan Tech AS, som er et heleid datterselskap av enkelske, børsnoterte selskapet, James Fisher & Sons PLC. Eiendommen ble kjøpt for NOK 177 millioner og tilsvarer en netto yield på ca. 6,9 %. Totalt har Selskapet investert NOK 8,6 millioner i Dusavika Eiendomsinvest IS.

11 Markedskommentar Kilde: Akershus Eiendom (per 2.kvartal 2010) Leiemarkedet Trenden i kontorleiemarkedet i Oslo med hensyn til leiepriser er i ferd med å snu fra nedadgående til svakt stigende for byen som helhet. I Dagens Næringsliv sitt leieprispanel per første halvår 2010 (som består av deltakere fra Akershus Eiendom, DTZ, DnB NOR Næringsmegling og OPAK), har man besluttet å sette opp indeksene for kontorleieprisene for en rekke kontorsegmenter. Økningen i leieprisene er satt på basis av de leiekontraktene som er tegnet i Oslo siste halvår. I følge vår telling av kontorledighet i Oslo per april 2010 er ledigheten nå på 7,5 %; opp med 0,5 prosentpoeng siden vår januartelling. Vi har ikke endret vårt estimat for kontorledighet per januar 2011; det står fortsatt på 8,5 %. Tilbudssiden har ikke endret seg nevneverdig siste halve året, og i løpet av 2010 vil det tilføres m² med nye kontorarealer i Oslo-markedet. I 2011 vil det tilføres m² med nye kontorarealer. Det er lite spekulativ byggeaktivitet innefor inneværende og neste år. I 2012 og 2013 er det så langt meldt at det vil komme m² med nye kontorarealer, hvorpå største delen av arealene er bygg med leietakere. Dette gjelder for blant annet Statoil og Aker Solutions sine nye kontorbygg på Fornebu samt DnB NOR og Deloitte sine nye kontorbygg i Bjørvika. FRAM sitt nye bygg på Skøyen er per dags dato det eneste bygget som settes opp spekulativt og som vil bli ferdigstilt i denne perioden. I 2012 og 2013 forventes det at kontorledigheten vil fortsette å ligge på mellom 8 og 9 %. Dette vil likevel ikke bety langsiktig leienedgang fordi man har kunnskap om fremtidig fraflytting allerede nå. Samtidig har de fremtidige fraflyttede byggene en varierende kvalitet og/eller beliggenhet herunder Vækerø, Løren, Majorstuen, Kvadraturen og Aker Brygge. Resultatet vil være at markedet vil bli mer todelt mellom kvalitets- og områdesegmenter, og eldre bygg vil slite mer. I de andre større norske byene er leieutviklingen fortsatt relativt flat, og det synes som om fallet i leieprisene fra

12 toppen har stoppet opp. Forventningene fremover er en stabil leieprisutvikling for de fleste byene, med lite nybygging og svak etterspørselsvekst de nærmeste par år. Transaksjonsmarkedet Transaksjonsvolumet for næringseiendom per 1.halvår var på 18 mrd (som er kjent per 2.juli). Transaksjonsvolumet for 1.halvår overstiger nå det totale transaksjonsvolumet for hele Totalt transaksjonsvolum for 2. kvartal beløper seg til i underkant av 4,5 mrd mot rett i overkant av 13,5 mrd i 1.kvartal Transaksjonsvolumet utenfor Oslo har tatt seg opp, og i Bergen er det blitt solgt to eiendommer; Sandviksbodene 66 med blant annet PwC som leietaker og Bradbenken 1. Bradbenken 1 ble solgt til en eiendomsverdi lik MNOK 216,6 og til en yield lik 6,1 %. Kredittrisikopremiene i det norske obligasjonsmarkedet har steget noe siden årsskiftet, som fører til økte innlånskostnader for banker. På den andre siden konkurrerer bankene mer seg i mellom om få finansiere investeringer, og så langt er det bankene selv som har tatt belastningen ved høyere innleiekostnader. Basert på observerte transaksjoner er vårt syn på yield uendret siden 1.kvartal Vi anslår at prime yield i dag for klasse A eiendommer i klasse A beliggenheter ligger nærmere 6,0 %, men svært lange og sikre kontrakter kan gå såvidt under dette. Tilsvarende yield for klasse A eiendommer med klasse B+ beliggenhet er i området 6,00 % 6,25 %. Logistikk-eiendommer med svært bra beliggenhet og lange kontrakter kan gå ned mot 7,00 %. En typisk eiendomsportefølje vurdert i 2. kvartal har hatt en marginal stigning i verdi sammenlignet med 1. kvartal 2010, og i hovedsak skyldes verdistingningen nye kontrakter som gir økt sikkerhet for kontantstrømmene.

13 Tema-artikkel: Økte kvalitetskrav De siste årene er det ledigstilt flere store, gamle kontorbygg i Oslo-regionen. Noen av disse fikk raskt leietakere i perioden , men nå, når det er mer balanse i styrkeforholdet mellom leietakere og gårdeiere, er det mer utfordrende å få fylt opp eldre bygg. Kontorbrukere i dagens marked stiller større krav til kvalitet enn hva de har gjort tidligere. Det norske arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, og interiør, arealeffektivitet og trivsel på arbeidsplassen betyr mye. Fokus på inneklima, energieffektivitet, miljøbevissthet og generell velstandsutvikling er faktorer som har bidratt til at ansatte i bedrifter er mer kritiske til lokaler enn de var for bare ti år siden, og dette smitter raskt over på beslutningstagere. Det ble bygget store volumer kontorbygg på slutten av 80-tallet og tilsvarende i perioden , og mange av disse byggene har nå et behov for betydelige oppgraderinger. Utleiemeglere merker dette tydelig på bedrifter som søker nye lokaler; både på hva de flytter fra, og hva de flytter til. Interiør og tekniske løsninger har blitt foreldet langt raskere enn før, og det kreves oftere enn før større investeringer når man bytter ut leietakere. Til en viss grad reflekteres dette i leienivået man ser nå at det leies ut flere kontrakter på høyere nivåer enn før. Grensen for hvor lavt en utbygger eller eier ønsker å gå i leie settes delvis av kvalitetskravene som de møter i markedet og de tilhørende investeringene. Flere bygg enn før løftes inn i kategorien høy standard ganske enkelt fordi det er flere som etterspør det, også i det offentlige og i bransjer som tidligere ikke hadde fokus på kontorbygg. I forhold til boligmarkedet kalles dette av og til for «boblebad-effekten» dette går på at boligprisene har en naturlig oppgang fordi det investeres mye mer i interiørdesign, kvalitet og nye tekniske innretninger i boliger generelt, og at den komponenten som skyldes beliggenhet ikke har økt i verdi i så stor grad som man skulle tro. Slik sett skal man ha en tydelig vekst i leienivåene dersom økonomien i det å drive utleie skal være god nok, når investeringsbehovet stiger for alle bygg. Nå for tiden kan regnestykkene til og med vise at det kan være mer lønnsomt å rive og bygge nytt enn å rehabilitere gamle bygg, spesielt dersom de gamle byggene sliter med problemer som ikke lar seg utbedre, som små etasjeflater, mange bærevegger eller lav takhøyde. Utviklingen er litt skremmende for dagens eiere av halvgamle bygg; det kan bety at man undervurderer kostnadene som inntreffer i et 5- til 15-års perspektiv. Det er også urovekkende for eierstrukturer som ikke har tilgang på kompetanse og kapital som er nødvendig for å ta de grep som sikrer bygget et «nytt liv» i hvert fall inntil nye krav til kvalitet, innemiljø eller energieffektivitet dukker opp. Vi har i det siste også sett flere eksempler på at eiere som evner å starte bygging eller totalrehabilitering uten signerte kontrakter, vinner leietakere i løpet av de siste 12 måneder før ferdigstillelse, delvis på bekostning av eiere som tilbyr rehabilitering i løpet av 18 eller 24 måneder. Vår konklusjon av dette, er at dagens svakt økende leienivåer ikke nødvendigvis gjør det mer attraktivt å eie eiendom på litt sikt, når det går i tandem med høyere krav til lokalenes kvalitet. Det gjør det i sum tøffere for utleiere, og da spesielt de som ikke har styrke til å «løfte eiendommen» uten å først sikre leiekontraktene. Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med tidligere emisjoner.

14 Pareto Project Finance AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

15 Til aksjonærene i Pareto Eiendomskapital ASA PARETO EIENDOMSKAPITAL ASA - 2. KVARTAL 2010: Pareto Eiendomskapital ASA sitt eneste formål er å investere i Pareto Eiendomsinvest Nordic AS og eier p.t. 48 % i fondet. Pareto Eiendomsinvest Nordic AS investerer i eiendomsprosjekter tilrettelagt av Pareto Project Finance AS. Kvartalsrapport for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS ligger vedlagt. Verdijustert egenkapital per 30. juni 2010: Siste omsatte kurs (3. juni 2010): Utbetaling siden oppstart: 54,00 kr 75,00 kr 4,20 kr Ordinær kurs Justert for utbytte , Emisjon VIII ( ) Emisjon VII ( ) Emisjon VI ( ) Emisjon V ( ) Emisjon IV ( ) Emisjon III ( ) Emisjon II ( ) Emisjon I ( ) Ex utbetaling ( ) Emisjon IX ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK( ) VEK ( ) VEK ( )

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Bytt Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 18. Mai 2011 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Rettet emisjon på inntil NOK 200 millioner Utnytte et attraktiv marked og gjennomføre strukturelle grep i Selskapet Tilrettelagt av: AS 1 Kontaktdetaljer Viktig

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 2. kvartal 2015 Beregnet verdijustert egenkapital per 30. juni 2015 er NOK 6,62, opp 3,5 % (utbyttejustert) i 2. kvartal. Det har i etterkant av 2. kvartal

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 2 KVARTALSRAPPORT DESEMBER 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal 2015 30.06.2012 30.09.2012 31.12.2012 31.03.2013 30.06.2013 30.09.2013 31.12.2013 31.03.2014 30.06.2014 30.09.2014 31.12.2014 31.03.2015 30.06.2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 2. kvartal

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2013 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2013 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017

Entras Konsensusrapport. 14. februar 2017 Entras Konsensusrapport 14. februar 2017 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo og Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo og Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Skipsholding 1 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Skipsholding 1 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer