BRUKERveiledning. for elektronisk samhandling for manuellterapeuter. Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERveiledning. for elektronisk samhandling for manuellterapeuter. Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA"

Transkript

1 BRUKERveiledning for elektronisk samhandling for manuellterapeuter Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor BA

2 BRUKERveiledning for elektronisk samhandling for manuellterapeuter 02 Brukerveiledning for

3 Elektronisk samhandling Manuellterapeutenes Servicekontor gjennomførte i perioden prosjektet «Elektronisk samhandling». Prosjektet var blant annet støttet av Helsedirektoratet, og et mål var å utarbeide manualer for fremgangsmåter for å etablere elektronisk meldingsutveksling ved hjelp av Norsk Helsenett til bruk. Vår evaluering av prosjektet er: Det er betydelige kostnader forbundet med etablering og drift av elektronisk meldingsutveksling, spesielt gjelder dette for enbrukere. Så lenge klinikkene må ha ordinær helsenettilknytning for å få tilgang til sentralisert ASPsystem 1, vil en slik løsning bli dyrere enn en lokal løsning 2. Tidsstudiene viser at erfarne brukere kan oppnå store tidsgevinster ved å gå over til elektronisk kommunikasjon, enten det skjer via lokal eller sentralisert løsning. Tidsstudiene viser at elektronisk kommunikasjon frigjør tid på klinikkene. Denne tiden kan benyttes til å heve kvaliteten på pasientbehandlingene og/eller øke antallet pasientbehandlinger. Hovedutfordringene både når det gjelder lokal og sentralisert løsning er å få til et mer brukervennlig system når det gjelder innlegging av meldingspartnere, varsling av meldinger med feil og kostnadsnivået. For å løse disse utfordringene trengs beslutninger som endrer rammevilkårene for elektronisk kommunikasjon. Resultatene viser at tekniske løsninger for elektronisk meldingsutveksling når det gjelder henvisninger, rekvirering av bildediagnostikk, sykmelding og oppgjør nå foreligger i ProMed, lokal løsning. Dette gjelder også ProMed sentralisert løsning, med unntak av sykmelding og oppgjør. Tilsvarende for Extensor er kun rekvirering av bildediagnostikk og mottak av epikriser fra sykehus prøvd ut. Sentralisert løsning tar noe lengre tid å starte opp og er noe tregere i bruk enn lokal løsning, men fungerer likevel fullt ut tilfredsstillende i en vanlig klinisk hverdag. Det tar tid å lære seg å bruke elektronisk meldingsutveksling. Ved å gi klinikkene kunnskap og erfaring på området er det mulig å hente ut effektiviseringsgevinstene. Det betyr at per i dag er det bare aktuelt å koble seg til Norsk Helsenett med en lokal løsning. ProMed er prøvd ut med alle funksjonene og Extensor bare med noen funksjoner. Brukerveiledning for tilknytning via begge disse journalprogrammene ligger vedlagt. Som nevnt er kostnadene for etablering og bruk betydelige for små praksiser. Tidsstudie viser imidlertid at erfarne brukere kan oppnå store tidsgevinster ved å gå over til elektronisk kommunikasjon. Kostnadsoversikt for brukerne finnes også vedlagt. Servicekontoret oppfordrer medlemmene å ta fatt i arbeidet med å etablere nå, fordi det vil styrke helsevesenets oppfatning av manuellterapeuter som seriøse aktører og fordi vi anser det som et tidsspørsmål før alle uansett må tilknytte seg Helsenett. Vi minner også om at spørsmål om elektronisk samhandling kan rettes til: Servicekontorets dataansvarlige, fortrinnsvis pr e-post, men også telefon. E-post: Telefon: Lykke til! Oktober 2011 MANUELLTERAPEUTENES SERVICEKONTOR 1 Sentralisert system betyr at journalprogrammet ligger på en server et eller annet sted i Norge, og klinikken kobler seg til denne via elektronisk linje. 2 Lokal løsning betyr at journalprogrammet ligger på manuellterapeutens datamaskin på klinikken. Brukerveiledning for 03

4 BRUKSansvisning for å komme i gang med elektronisk meldingshåndtering i ProMed 04 Brukerveiledning for

5 Bruksanvisning for elektronisk meldingshåndtering i ProMed Hva trenger jeg for å komme i gang? Denne bruksanvisningen er rettet mot de klinikkene som allerede bruker pasientjournalsystemet ProMed. Utgangspunktet er at man har en fungerende ProMed inkludert mulighet for å sykmelde. Man trenger da følgende i tillegg: 1) Tilknytning til Norsk Helsenett 2) Dataprogrammet NetOp 3) Dataprogrammet DIPS Communicator 4) Dataprogrammet ProMed Connect 5) Sertifikater fra BuyPass Dette dokumentet vil i tillegg gå gjennom følgende: 6) Oppsett av meldingspartnere 7) Eksempler på bruk av meldingssystemet 1) Tilknytning til Norsk Helsenett Denne tilknytningen må bestilles skriftlig hos Norsk Helsenett. Bestillingsskjema finnes her: Norsk helsenett har flere typer tilkoblinger. Manuellterapeutenes Servicekontor anbefaler tjenestepakken NHN-Flex. Norsk Helsenett sender ut personell for å installere nødvendig utstyr på klinikken. 2) Dataprogrammet NetOp For å få på plass elektronisk meldingshåndtering er det nødvendig med flere programvareinstallasjoner og konfigureringer. Dette er relativt komplisert. Det anbefales derfor at det kjøpes og installeres programvare som gjør det mulig for leverandøren å fjernstyre denne installeringen og konfigureringen. Norsk Helsenett godkjenner bare programmet NetOp for slik fjernhjelp. Dette programmet kan for ProMed-brukere kjøpes hos Programvareforlaget. 3) Dataprogrammet DIPS Communicator DIPS Communicator (tidligere Well Communicator) kan kjøpes hos DIPS ( eller hos Programvareforlaget ( Man trenger bare 1 stk DIPS Communicator pr klinikk. Dette programmet er det best leverandøren installerer for deg via fjernhjelp (se pkt 2). Hvis du ønsker å gjøre det selv finnes en bruksanvisning her: fra side 2 til side 13. 4) Dataprogrammet ProMed Connect Dette programmet bestilles hos Programvareforlaget, Man trenger bare 1 stk ProMed Connect pr klinikk. Programvareforlaget kan installere dette programmet via fjernhjelp. Hvis du vil gjøre det selv, finnes en bruksanvisning her: Emh18.pdf, fra side 14 til side 16. 5) Sertifikater fra BuyPass Det finnes to typer sertifikater som skal på plass: Virksomhetssertifikat og personlig sertifikat (PKI). Sistnevnte er nødvendig hvis du skal sende elektronisk oppgjør over linje og/eller elektronisk sykmelding. Disse sertifikatene kan enten kjøpes hos BuyPass eller hos Programvareforlaget. Virksomhetssertifikatet skal installeres i DIPS Communicator. Det personlige sertifikatet er et smartkort med tilhørende PIN-kode. For å benytte dette må man installere en smartkortleser og nødvendig programvare på egen pc. Sertifikatet må i tillegg importeres inn i ProMed. Virksomhetssertifikat kan installeres via fjernhjelp. Hvis du vil gjøre dette selv, er det beskrevet her: pdf, fra side 16 til side 20. Installering av personlig sertifikat er en relativ komplisert prosess som det anbefales at leverandør utfører via fjernhjelp, eventuelt via telefon. Brukerveiledning for 05

6 6) Oppsett av meldingspartnere Dette er en oppgave som bør kunne utføres på klinikken uten ekstern hjelp. Dette er viktig fordi det til stadighet kan være nødvendig å legge til nye meldingspartnere, eller oppdatere opplysningene dersom en meldingspartner flytter eller bytter navn. Prosessen med å legge inn en meldingspartner består av 3 deloppgaver: A) Finne meldingspartneren i Helsenetts adresseregister B) Legge inn meldingspartneren i DIPS Communicator C) Legge inn meldingspartneren i ProMed A) Finne meldingspartneren i Helsenetts adresseregister Skriv inn følgende adresse i nettleseren: Denne adressen kan bare nås fra datamaskiner som er tilknyttet Norsk Helsenett. Fra denne siden får du tilgang til to registre: Adresseregisteret (AR) og Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten (RESH). Velg det registeret som passer best for ditt søk. Klikk for eksempel på teksten Adresseregisteret (AR). Du får nå opp et søkefelt. Her han du søke på navn, stedsnavn, organisasjonsnummer eller liknende på virksomheten/personen du ønsker å legge til som meldingspartner. Dette oppslaget gir viktig informasjon som skal brukes senere, så skriv enten ut siden eller ha den liggende på skjermen. Hvis du ikke finner virksomheten/klinikken du leter etter, er klinikken mest sannsynlig ikke tilknyttet Norsk Helsenett, og elektronisk meldingshåndtering kan ikke benyttes. B) Legge inn meldingspartneren i DIPS Communicator Det forutsettes at virksomhetssertifikat er installert (se pkt 5). Åpne DIPS Communicator, logg på. Velg Partnere i listen til venstre og klikk + Ny. (Informasjonen du nå legger inn kan du hente rett ut av oppslaget du har gjort i Helsenetts adresseregister.) Velg skillearket Generelt. Skriv inn partnerens navn i feltet Navn. Skriv inn partnerens organisasjonsnummer i feltene Offisiell ID og EDI/partner ID. Velg nå skillearket Kommunikasjon. Legg inn partnerens EDI adresse i feltet E-postadresse. I feltet Sikkerhetsprofil velger du ebxml. Klikk OK. Du skal nå eksportere kontaktinformasjonen og virksomhetssertifikatet for din klinikk til meldingspartneren som du nå nettopp har opprettet: Velg Partnere i listen til venstre. Høyreklikk på den øverste kontakten i listen. Dette er din klinikk. Fra menyen som nå kommer opp, velg Eksportér I vinduet som nå kommer fram: I rullegardinlisten under ekstern partner velger du meldingspartneren du nettopp har opprettet. Klikk OK. Du har nå opprettet meldingspartneren i din DIPS Communicator, og sendt din klinikks meldingskonfigurasjon og virksomhetssertifikat til denne meldingspartneren. Nå kreves det videre at din meldingspartner går inn i sin DIPS Communicator og godtar oversendte partnerdefinisjon. Meldingspartneren må også eksportere sin partnerdefinisjon til deg, på samme måte som beskrevet ovenfor. Etter at dette er gjort vil du få oversendt en partnerdefinisjon. Du vil i din DIPS Communicator få melding om du ønsker å oppdatere partnerdefinisjo- 06 Brukerveiledning for

7 nen fra denne eksterne partneren. Svar JA på dette, først da blir virksomhetssertifikatet til meldingspartneren lagt inn i din DIPS Communicator. C) Legge inn meldingspartneren i ProMed Du skal nå legge inn samme meldingspartner i ProMed som du har lagt inn i DIPS Communicator. Organisasjonsnummeret du legger inn i denne oppføringen må samsvare med EDI/Partner ID (og Offisiell ID) i DIPS Commuinicator. Dersom meldingspartneren er en klinikk med flere helsearbeidere, må det lages 1 stk oppføring i ProMed for hver helsearbeider som det ønskes å kommunisere mot. Her brukes de respektive HPR nr til helsearbeideren, men organisasjonsnummeret skal altså være samme i alle oppføringene, fordi helsearbeiderne jobber på samme klinikk. Gå inn i ProMed på vanlig måte På menyen, klikk Visning og Adresseliste Ved å klikke på knappen Ny ID får du opp en liste over forhåndsdefinerte meldingspartnere. Dersom den aktuelle meldingspartneren finnes i denne listen, kan du velge denne og klikke på knappen Overfør til adresselisten. Avslutt med å klikke knappen Lukk. Hvis aktuelle meldingspartner ikke finnes i denne listen, kan partneren defineres manuelt i ProMeds adresseregister. I adresseregisteret, klikk på knappen Ny. I vinduet som nå kommer opp velg adressegruppe, f.eks Leger. Klikk OK. Skriv inn navn på klinikken i feltet Firma. Brukerveiledning for 07

8 Skriv inn organisasjonsnummeret i feltet Org.nr Hvis meldingspartner er en person (lege, manuellterapeut e.l.) skal feltet Kontaktperson og feltet HPR nr. fylles ut. Hvis meldingspartner er avdeling på sykehus skal feltet Avd. nr fylles ut (samme felt som HPR nr), men ikke feltet Kontaktperson. Avslutt med å klikke på knappen Lukk. For brukere med sykmeldingsmodulen kan den også sendes som følger: 1. Henvisningsbildet, hak av for «Skriv følgebrev», pass på at «Egen henv.» er haket av, fjern hake for Aktiv og hak av på nytt. 2. Følg pkt 2 og 3 over. 7) Eksempler på bruk av meldingssystemet (Kilde: Hjelpfunksjonen i ProMed) Mottak av meldinger Alle innkomne meldinger vises i bildet for Eksterne meldinger, Innboks. Ingen meldinger blir journalført før dette gjøres aktivt i dette bildet. I bildet for Eksterne meldinger finnes en mappe som heter «Meldinger med feil». Ved å klikke på denne, vises et vindu med en oversikt over innkomne meldinger som systemet ikke klarer å håndtere, f.eks hvilken pasient meldingen tilhører eller hvilken av terapeutene som jobber på klinikken meldingen skal til. Knappene på dette vinduet er selvforklarende. Det er lurt å jevnlig sjekke denne mappen. Sending av meldinger A. Sending av epikriser / informasjon til partnere B. Sending av henvisning til spesialist C. Sending av røntgenrekvisisjon D. Sending av sykmelding F. Sending av oppgjør over linje til HELFO A. Epikriser / informasjon til partnere Denne meldingstypen kan sendes som følger: 1. I journalbildet, klikk <Utskrift>, velg evt. ønsket meldingspartner ned å velge «Adresselisten» i listen oppe, til høyre for «Brev til» og klikk <Send elektronisk> 2. Legg inn ønsket tekst (kan evt. kopieres fra informasjon i bildet for <Hent pasientinfo>). 3. Se til at «Send elektronisk» er haket av og klikk <OK>. Hvis «Send elektronisk» ikke er tilgjengelig er meldingspartneren satt opp feil i ProMed. Pass på at org.nr. og HPR nr. er lagt inn korrekt i adresselisten. 08 Brukerveiledning for

9 B. Henvisning til spesialist I bildet for Dokumenter (7), Henvisninger, Eksterne (4), velg «Henvisning til spesialist» til venstre i bildet: 1. Etter utfylling av skjema, velg spesialist. 2. Hvis spesialist er satt opp korrekt vil «Send elektronisk» bli tilgjengelig. 3. Hak av for «Send elektronisk» og klikk <Utskrift henv.>. C. Røntgenrekvisisjon I bildet for Dokumenter (7), Henvisninger, Eksterne (4), velg «Røntgenrekvisisjon» til venstre i bildet: 1. Etter utfylling av skjema, velg Røntgeninstitutt. 2. Hvis Røntgeninstitutt er satt opp korrekt vil «Send elektronisk» bli tilgjengelig. 3. Hak av for «Send elektronisk» og klikk <Utskrift henv.>. D. Sykmelding Sykmelding kan bare sendes elektronisk etter at personlig sertifikat er installert på den PC en Man må også ha et virksomhetssertifikat, som skal knyttes til Well Communicator. I bildet for utskrift av sykmelding, hak av for «Send elektronisk» før du klikker <Utskrift> F. Oppgjør over linje til HELFO Oppgjør kan bare sendes elektronisk etter at personlig sertifikat er installert på den PC en Man må også ha et virksomhetssertifikat, som skal knyttes til DIPS Communicator. Etter at samleregning er skrevet ut vil du få spørsmål om oppgjøret skal signeres og sendes elektronisk Denne bruksanvisningen er en hjelp til klinikkene med å komme i gang med elektronisk meldingshåndtering. Den er ment som en bruksanvisning for å komme raskt i gang med de praktiske tingene. For å ivareta lovpålagte krav til personvern og informasjonssikkerhet henvises det til Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren, no. Det henvises spesielt til normens «Veileder legekontor» eventuelt «Veileder tannhelsetjenesten». Helsedirektoratet planlegger en veileder for behandlere. Brukerveiledning for 09

10 ELEKtronisk samhandling i Extensor Brukerveiledning for

11 Elektronisk samhandling i Extensor 05 Norsk Helsenett Norsk Helsenett eier og drifter et kommunikasjonsnett for helse- og sosialsektoren i Norge, kalt helsenettet. Helsenettet skal understøtte samhandlingsbehovet til alle aktører innen helse og sosialsektoren på nasjonal basis. Dette omfatter så vel offentlige som private aktører. Helsenettet representerer en sikret samhandlingsarena i kraft av tekniske løsninger og design, men også gjennom alle aktører som er tilknyttet helsenettet må følge samme sett av prinsipper og regler knyttet til informasjonssikkerhet. Norsk Helsenett definerer og stiller krav til på hvilken måte aktører tilknyttes helsenettet og vil ovenfor alle aktører kontrollere at disse krav etterleves. Extensor AS Extensor AS leverer systemer som ivaretar alle aspekter ved en virksomhets behov for helhetlig pasientadministrasjon. Extensor AS sitt EPJ system kalles Extensor 05. I tillegg til en tverrfaglig plattform har Extensor 05 funksjonalitet som ivaretar både behandlers og virksomhetens behov for planlegging, økonomistyring og rapportering. Extensor sine systemer tilfredsstiller de krav som er knyttet til denne type system i Norge. Extensor AS er partner i Norsk Helsenett. Hvordan bli en del av helsenettet For å bli en del av den nasjonale samhandlingsarenaen for aktørene i helse- og sosialsektoren må følgende være på plass/installert: 1. Avtale med Norsk Helsenett. 2. Bruksrett til fag-/epj system (Extensor 05). 3. Kommunikasjonsprogramvare. 4. Virksomhetssertifikat og Smartkort (kun aktuelt ved kommunikasjon med HELFO). Avtale med Norsk Helsenett Hver enkelt aktør som ønsker å bli en del av helsenettet må inngå en avtale med Norsk Helsenett. Den respektive virksomhet har et selvstendig ansvar for å ivareta informasjonssikkerheten innen for helsenettet og som følge av dette må en bl.a. tilfredsstille de kravene som fremgår i Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Som en del av forberedelsene bør den enkelte sette seg inn i nevnte norm. Det kreves eget samband for å knytte virksomhetens lokasjon (er) til helsenettet. Dette sambandet leveres av Norsk Helsenett. Med samband inn til helsenettet, får man tilgang til noen grunnleggende tjenester for, som NHN-EDI og NHN-Adresseregister. For mer informasjon om priser, krav og fremgangsmåte, se telefon eller kontakt Extensor på telefon eller Fag-/EPJ system Extensor 05 Den elektroniske samhandlingen foregår mellom fag -/EPJ systemer innenfor helse- og sosialsektoren i Norge. For å ta del i samhandlingen må en eie eller leie bruksretten til et fag-/epj system som innehar nødvendig funksjonalitet for å ivareta behov/ krav knyttet til. Extensor 05 tilfredsstiller i dag alle krav knyttet til. Dette gjør at de aller fleste muligheter som i dag er for i helsenettet kan utføres med bruk av Extensor 05. Extensor AS kjører egne kurs på. Kursene arrangeres enten i egne lokaler eller som web kurs. Det foreligger også videoer som Brukerveiledning for 11

12 viser i Extensor 05 på Ta kontakt for ytterligere informasjon. Kommunikasjonsprogramvare Kommunikasjonsprogramvaren sørger for sikker transport av de forskjellige meldinger mellom de respektive fag-/epj systemer, herunder kryptering/de kryptering. Extensor 05 benytter DIPS Communicator som kommunikasjonspro- 12 Brukerveiledning for

13 gramvare. Nevnte ivaretar alle behov med hensyn til meldingstyper, meldingssikkerhet, integrasjon, logging, meldingsformater, meldingskonvertering, transport og lagring av meldinger. DIPS Communicator er alltid tidlig ute med å implementere nye meldingstyper og støtter til en hver tid alle gjeldene KITH-meldinger. Extensor AS er forhandler av DIPS Communicator. Ved et kjøp av DIPS Communicator foretar Extensor installasjon og oppsett, samt opplæring i bruk av kommunikasjonsprogramvaren. Virksomhetssertifikat og Smartkort For elektronisk å samhandle med HELFO (NAV) er det nødvendig og elektronisk identifisere seg, samt signere de respektive meldinger. For å ivareta elektronisk identifikasjon og signatur trenger en et Virksomhets sertifikat og/eller et Smartkort. Extensor har en avtale med Buypass for disse produktene. Buypass er en ledende leverandør av brukervennlige og sikre løsninger for elektronisk identifikasjon, signatur og betalingsformidling. Virksomhetssertifikater og Smartkort kan kjøpes via eller hos Extensor AS. Extensor AS forestår installasjon av nevnte til sine kunder. Support/fjernhjelp i helsenettet Leverandører av EPJ systemer har anledning til å drive med support/fjernhjelp til sine brukere innenfor helsenettet. En forutsetning er at leverandøren er en godkjent partner i helsenettet. Godkjent programvare for bruk til fjernhjelp er NetOp. Den enkelte virksomhet/bruker kan kjøpe lisens til fjernstyringsprogramvaren Netop ved å ta kontakt NetOp eller Trigono, se hhv eller Lisens til NetOp kan også kjøpes hos Extensor. I tillegg til fordelaktige priser, forestår Extensor installasjon og opplæring på nevnte. Annet Ved behov for brukermanualer til Extensor 05, innlegging av partnere i DIPS Communicator eller annen informasjon i tilknytning til dette dokument, kontakt Extensor AS Telefon eller Bodø Brukerveiledning for 13

14 Ekstrakostnader ved å ta i bruk elektronisk Utgangspunktet er at klinikken har en lokal fungerende data løsning med ferdig installert EPJ. Engangskostnader, lokalt Norsk Helsenett Inkl. router/brannmur, installasjon Programvare for sending/mottak av meld i helsenett DIPS Communicator, ferdig installert (fra PVF) Programvare for meldingskonvertering mot EPJ ProMed Connect, ferdig installert (fra PVF) Elektronisk signatur USB-kortleser BuyPass Access. Program for bruk av elektronisk ID Fjernstyringsprogram, for installasjon og feilretting NetOp Remote Control (fra PVF) Sum engangskostnader Sum engangskostnad pr terapeut Månedskostnader Norsk Helsenett Bruksavgift, NHN-Flex Program for send/mottak av meld i helsenett DIPS Communicator, vedlikehold/lisens Program for meldingskonvertering mot EPJ ProMed Connect, vedlikehold/lisens Elektronisk signatur Virksomhetssertifikat, BuyPass (fra PVF) Smartkort, personlig sertifikat, BuyPass (fra PVF) BuyPass Acess, vedlikehold/lisens Fjernstyringsprogram, for installasjon og feilretting NetOp Remote Control Sum månedskostnader Sum månedskostnad pr terapeut Samlet kostnad 1. år Kostnad fra og med 2. år 14 Brukerveiledning for Forbehold om prisendringer

15 meldingshåndtering. Alle priser er inkludert mva. Klinikk med Klinikk med Klinikk med 1 terapeuter 5 terapeuter 10 terapeuter Note Klinikk med Klinikk med Klinikk med 1 teraput 5 teraputer 10 terapeuter Note 1: Må betales for 3 år ad gangen, dvs kr 4.125,- pr 3. år. Note 2: Må betales for 3 år ad gangen, dvs kr 94,- pr 3. år, pr bruker. Brukerveiledning for 15

16 MANUELLTERAPEUTENES SERVICEKONTOR E-post dataansvarlig: Telefon dataansvarlig: Leverandører av journalprogramvare ProMed Utgis av Programvareforlaget, postboks 150, Oppsal, 0619 OSLO Telefon: E-post: Extensor Utgis av Extensor AS, postboks 277, 8001 Bodø Telefon: E-post: Design: Trykk: rekylreklame as, Narvik Nortrykk as, Narvik

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.11. Databaserevisjon 2.9.7. www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over oppdateringer... 3 1 Andre endringer... 3 2 WMadmin... 3 2.1 Passord... 3 2.2 Kassadagbok... 3 2.3 PKI... 4 3 For de som har

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 13.07.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Oppdatert 20.07.17, RSM HELFO-modulen kan brukes av leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer til å sende inn HELFO-oppgjøret.

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed Kommunal brukere 30.06.2017 ProMed 8.2 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg

Detaljer

1. Extensor Kommunikasjon

1. Extensor Kommunikasjon Oppdatert 10.07.13 av RM 1. Extensor Kommunikasjon Extensor Kommunikasjon er en frittstående modul som ivaretar følgende funksjoner: Koble inngående og utgående e-poster til ønsket pasient eller bedrift,

Detaljer

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse:

Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Helse Nord IKT Tlf: SSI Tlf: Besøksadresse: Drift/ Overvåking Lars-Andreas Wikbo Seniorkonsulent Samhandling og Integrasjon Helse Nord IKT Applikasjonsavdelingen Tlf: +47 761 66 091 SSI Tlf: +47 76 16 60 21 Besøksadresse: Forskningsparken, Breivika,

Detaljer

NPR Behandlerkravmelding

NPR Behandlerkravmelding NPR Behandlerkravmelding [Oppdatert 03.02.2017 av Richard Meløysund] Ordningen med automatisering av egenandelstak 2 automatiseres fra 01.01.2017. For pasientene betyr det at de skal slippe å søke om frikort,

Detaljer

WinMed 2 NHN Adresseregister

WinMed 2 NHN Adresseregister 1 WinMed 2 NHN Adresseregister Introduksjon og brukerveiledning 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon... 3 Kort om NHN Adresseregister fra NHN sine sider... 3 Funksjonalitet... 3 Brukerveiledning... 4 Adresseregister-bildet...

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning X Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,-

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase I) Kr 7 000,- Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Kundens navn: Adresse. Telefonnummer/Fax Email adresse: Kundenummer: Bestilling se side 2 og 3 for detaljer Produkt Pris X Tannlege Oppgjørsmeldinger

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.15. Databaseversjon 2.15. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.15 Databaseversjon 2.15 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...

Detaljer

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer (*sett X for ønsket produkt) Produkt Pris X* Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase 1) Kr 7 000,-

Bestilling se side 2 og 3 for detaljer (*sett X for ønsket produkt) Produkt Pris X* Tannlege Oppgjørsmeldinger (kun Elin-T fase 1) Kr 7 000,- Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnavn: Adresse: Telefonnummer/Fax: Email adresse: Kundenummer: Bestilling se side 2 og 3 for detaljer (*sett X for ønsket produkt)

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor

HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator. Hitra Legekontor HITRA KOMMUNE HELSE 08.02.12 011? Retningslinjer for overvåking av DIPS Communicator Hitra Legekontor 7240 Hitra Tlf. 72 44 17 00 postmottak@hitra.kommune.no www.hitra.kommune.no 1 Innhold 1. Daglige rutiner

Detaljer

Versjonsbrev - versjon 1.15.28

Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Versjonsbrev - versjon 1.15.28 Generelt... 2 Viktig... 2 Partner i Helsenettet... 2 Kryptering av database... 2 Arkivering hos Riksarkivet... 2 Aktuelt for versjon 1.15.28... 3 Planlegger... 3 Oppgjørsbildet...

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger og tannleger FORORD Denne brukerveiledningen er laget for fastleger og tannleger som skal registrere

Detaljer

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen

Overordnet nivå - Nivå 1. Utarbeidet / revidert av: Regionalt prosjekt EPJ standardisering Godkjent av Per Grunde Weydahl/Maiken Nerland Hansen Overordnet nivå - Nivå 1 Plassering: 1.6.5.9.1.14 Dok.nr: D10888 DIPS - Rekvirentsøk Gjelder for: Hele SiV Hovedområde: Pasientbehandling Dokumenttype: Prosedyre Utskrift er kun gyldig på utskriftsdato

Detaljer

Visma samhandling. Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnavn: Adresse: Telefonnummer/Fax: adresse: Kundenummer:

Visma samhandling. Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnavn: Adresse: Telefonnummer/Fax:  adresse: Kundenummer: Visma samhandling Kundeopplysninger: Organisasjonsnummer: Organisasjonsnavn: Adresse: Telefonnummer/Fax: Email adresse: Kundenummer: Bestilling Elin-T fase 2, eksisterende kunder se side 2 og 3 for mer

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger IS-0526 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger Kolofon Publikasjonens tittel: Brukerveiledning til registrering

Detaljer

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon

Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for. ProMed. for Windows. Kundeoppfølging og Administrasjon Side 1 av 9 Brukermanual for drift og installasjon av Pasienttransport, elektronisk rekvisisjon for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.5 01.02.2013 Innhold A. Hvordan bruke

Detaljer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer

10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer 10. HELFO- oppgjør for fysioterapeuter og kiropraktorer Fra versjon 1.15 vil man kunne benytte vårt helt nye HELFO-regnskap for faggruppene leger, fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer.

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon 2.14. Databaseversjon 2.14. www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.14 Databaseversjon 2.14 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no Oversikt over oppdateringer...3

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til?

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø og Oslo Trondheim

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 2 Installasjon på hjemme-pc 14.01.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 2 Installasjon på hjemme-pc 14.01.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 2 Installasjon på hjemme-pc 14.01.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLASJON AV SERTIFIKATER 3 3.1 Installasjon

Detaljer

Håndbok. Profdoc WinMed Connect

Håndbok. Profdoc WinMed Connect Håndbok Profdoc WinMed Connect Brukerstøtte 81569069 Innhold Elektroniske meldinger...2 Hva er WinMed Connect...2 Tilknytte mangelfulle meldinger til pasienter...5 Vise prøvesvar i loggvindu...7 Oppsett

Detaljer

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato

Veiledning for vedlikehold av informasjon i RESH. Versjonskontroll. Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato Versjonskontroll Versjon Status/ Endring Ansvarlige Dato 1.0 Godkjent for produksjon / Pål Arve Sollie 30.juni 2011 1.1 /revidert Pål Arve Sollie 12.okt 2011 1.2 /ikoner og tekster oppdatert Pål Arve Sollie

Detaljer

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS

Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Oppsett for rekvirentsøk i DIPS Ved rekvirentsøk i DIPS anbefales et oppsett for alle typer søk. Dersom man lagrer innstillingene, vil søket fremstå likt neste gang det skal gjøres søk. Avsnittet under

Detaljer

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege

Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Teknisk tilrettelegging Digital dialog fastlege Innhold Teknisk tilrettelegging for digital dialog fastlege... 3 1 EPJ versjon... 4 2 Krav til IT infrastruktur... 4 3 Åpne for nødvendig kommunikasjon (brannmur)...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT

INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING FOR INSTALLASJONSVEILEDNING FOR DATAX REISEREGNING BEDRIFT VERSJON 4.0.1200 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN INSTALLERE/OPPDATERE DIN VERSJON

Detaljer

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo

FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling. Begreper ved Lars-Andreas Wikbo FUNNKe Regionalt kompetanseløft innen elektronisk samhandling Begreper ved Lars-Andreas Wikbo Norsk Helsenett: Et lukket nettverk for elektronisk kommunikasjon og samhandling i helse- og sosialsektoren

Detaljer

BUYPASS ID MANAGER BRUKERVEILEDNING. Administrasjon av brukere, sertifikater og partnerfunksjonalitet. ÅPEN Versjon: 1.0. Versjonsdato: 26.08.

BUYPASS ID MANAGER BRUKERVEILEDNING. Administrasjon av brukere, sertifikater og partnerfunksjonalitet. ÅPEN Versjon: 1.0. Versjonsdato: 26.08. BRUKERVEILEDNING BUYPASS ID MANAGER Administrasjon av brukere, sertifikater og partnerfunksjonalitet ÅPEN Versjon: 1.0 Versjonsdato: 26.08.2010 Buypass AS Nydalsveien 30A, PO Box 4364 Nydalen Tel.: +47

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 2.5.2012 av Daniel Gjestvang] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre rapporteringen.

Detaljer

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008

-den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008 -den elektroniske samhandlingsarenaen Status og hva brukes helsenettet til? ehelseseminar 2008 Norsk Helsenett Tromsø Etablert: 2004 Eiere: De fire RHF-ene Hovedkontor: Avdelingskontor: Trondheim Tromsø

Detaljer

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon

Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon Manual Egenandelstak 2 Rehabiliteringssenter for Extensor05 versjon 1.25 01.01.2017 Innhold Nødvendige oppsett... 4 Oppsett... 5 Oppsett Administrator:... 5 Oppsett av samhandler Arbeids og Velferdsetaten...

Detaljer

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse -

4. Installasjonsveiledning. Experior - rich test editor for FitNesse - 4. Experior - rich test editor for FitNesse - 4.1. Forord Denne rapporten inneholder installasjonsveiledning for Experior. Experior er tilpasset for installasjon i oppdragsgivers utviklingsmiljø. Det er

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon revisjon 1 build 10. Databaserevisjon www

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon revisjon 1 build 10. Databaserevisjon www Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.11 revisjon 1 build 10 Databaserevisjon 2.9.7 www Oversikt over endringer... 3 1 Regnskap... 3 2 Retting av EDI adresser... 3 3 Y2K rollover... 3 4 Info om NAV partner

Detaljer

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS

Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjer for pasientrelatert elektronisk meldingsutveksling mellom Oslo kommune og sektorsykehusene Ahus, Diakonhjemmet, Lovisenberg og OUS Retningslinjene er hjemlet i Samarbeidsavtale mellom Oslo

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad

Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger. Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad Fagdag om elektronisk meldingsutveksling i NT E-meldinger Stiklestad 5.Desember 2014 Arne Gunnar Barstad E-meldinger - Verdikjeden Agenda HEMIT Verdikjeden - overblikk E-MELDING Hva sendes, roller NHN

Detaljer

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon

ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon ProMed for Windows Pasientoppfølging og Administrasjon Til alle ProMed Kommunal brukere 29.06.2015 ProMed 7.9 - Oppgradering For ProMed i nettverk, kontakt Systemansvarlig / dataansvarlig (se info. vedlegg

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter

Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter Effektiv arbeidsflyt mellom systemer og virksomheter Helsit 25.09.2008 Tor Arne Viksjø Adm. dir. DIPS ASA Hva vil vi med DIPS? Lage innovativ programvare som gjør våre kunder i stand til å drive mer effektivt

Detaljer

Nyheter Vision Allmenn 4.6 Lysaker, 14.12.15

Nyheter Vision Allmenn 4.6 Lysaker, 14.12.15 Nyheter Vision Allmenn 4.6 Lysaker, 14.12.15 Versjonen inneholder følgende hovedkomponenter Tjenestebasert adressering Forbedring av NHN adresse søk Kjerne journal Korrigering av NPR Korrigering av BKM

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009

Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05. Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Extensor 05 programvare for helsevirksomheter Pristilbud på Journal og administrasjonssystemet Extensor 05 Manuellterapeutenes Servicekontor Oslo, 20. Januar 2009 Side 1 av 5 PRISTILBUD PÅ EXTENSOR 05

Detaljer

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global

Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global Versjon 2.1 (gjelder versjon 7.50 eller nyere av Visma Global) 16.09.2011 Innholdsfortegnelse Brukerveiledning Visma Bizweb i Visma Global... 3 Hvordan sette

Detaljer

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur)

Innholdsstandard (meldinger) ebxml-rammeverk (innpakking, adressering, transportkvittering, kryptering, autentisering, virksomhetssignatur) NOTAT Fra KITH v/bjarte Aksnes m.fl. Dato 29.03.06 Samhandlingsarkitektur for helsesektoren En viktig forutsetning for at aktører i helsesektoren skal kunne samhandle elektronisk på en god måte er at alle

Detaljer

Brukerveiledning e-postsystem

Brukerveiledning e-postsystem 1 Brukerveiledning e-postsystem Innholdsfortegnelse Pålogging:....... 2 Opprette e-post:..... 4 Vedlegg:.... 4 Kalender:... 7 Visning: 7 Ny avtale:.... 7 Invitere deltakere:.... 9 Bytte passord på konto

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester

Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Digital dialog fastlege Aktivering av tjenester Aktivering av tjenester for digital dialog fastlege Digital dialog er en tjeneste som muliggjør sikker dialog mellom pasient og fastlege. Spørsmål kan sendes

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger

ELIN-T 2 A Kort veiledning. En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger ELIN-T 2 A Kort veiledning En kort brukerveiledning for elektroniske meldinger Kortveiledning-Bruk av EDI-meldinger i Nextsys Dental Office Versjon 1.3 9.10.2014 Innholdsfortegnelse 1 Forutsetninger...

Detaljer

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.

Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess. Sak 36 16_Tillegg_saksunderlag SamUt 090316.docx Sak 36-16_Vedlegg Begrepet tjeneste adressering med HER id og skisse til ideell prosess.docx Tilleggsinformasjon/Annet saksunderlag Utfordringer med bruk

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTALLASJONSVEILEDNING Oppdatering av ditt Mamut-system DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING I HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRA VERSJON 9.0 ELLER NYERE Mamut Kunnskapsserie,

Detaljer

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten

Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten Brukerveiledning Adresseregisteret Krav og veiledning til registrering i Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten FORORD Denne brukerveiledningen er laget for de som skal registrere og vedlikeholde

Detaljer

VEILEDNING FOR INTERACTOR V OG NYERE OG WINMED 3 ALLMENN RADIOLOGI

VEILEDNING FOR INTERACTOR V OG NYERE OG WINMED 3 ALLMENN RADIOLOGI VEILEDNING FOR INTERACTOR V. 3.4.8 OG NYERE OG WINMED 3 ALLMENN RADIOLOGI Innhold Innhold... 1 1 Radiologiske henvisninger... 2 1.1 Opprette radiologihenvisning... 2 1.2 Velge aktuell undersøkelse (tjeneste)...

Detaljer

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve.

Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Brukerveiledning nytt prøveprogram for fuglehundprøver i DogWeb-Arra prøve. Dette er en enkel brukerveiledning for det nye prøveprogrammet - DWA. Det vil ikke bli gitt en detaljert beskrivelse av de enkelte

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Lotus Traveler - Manual for installasjon

Lotus Traveler - Manual for installasjon Lotus Traveler - Manual for installasjon Innholdsliste Nedlasting...2 Installasjon...3 Konfigurering...4 Problemer...5 Nedlasting 1) Åpne nettleseren på mobilen din. På de fleste Nokia-telefoner har denne

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM

Slik gjør du det. Bizweb i Visma CRM Slik gjør du det Bizweb i Visma CRM 14.10.2013 Hvordan sette opp integrasjonen 1. Logg deg på Visma CRM med en bruker som har administratorrettigheter til Visma CRM. 2. Velg menyen Verktøy, Administratorfunksjoner

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no

Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Brukerveiledning Custodis Backup Basic Epost: kundeservice@custodis.no Custodis AS, orgnr: 999 235 336 MVA post@custodis.no tlf: 21 64 02 63 Kristian IVs gate 1, NO-0164 Oslo Velkommen til installasjonsveilednisngen

Detaljer

Digital postkasse til innbyggere

Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Digital postkasse til innbyggere Difi har på vegne av hele offentlig sektor inngått kontrakter med e-boks og Digipost om digital postkasse til innbyggere. Mot slutten av

Detaljer

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015

Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Legetimen.no Bruksanvisning Versjon 1.02 25. februar 2015 Forord Velkommen til SMSGurus tjeneste for SMS-timebestilling Legetimen.no! Vi har den glede å presentere et system som gir deg følgende: - enklere

Detaljer

Online booking i Extensor

Online booking i Extensor Online booking i Extensor Når det kommer til online booking har vårt fokus vært på å lage ett system som skal være så enkelt som mulig. Både for de behandlerne som skal forholde seg til det, og kanskje

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon mai 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.26 3.mai 2017 Innhold Bedriftsjournal... 3 Helfo... 3 Journal... 4 NPR... 5 Personalia... 5 Planlegger... 6 Dette versjonsbrevet tilhører versjon 1.26.3, og beskriver

Detaljer

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN)

Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) 1 Framgangsmåte oppkobling av elektronisk kommunikasjon mellom Pleie- og Omsorg i kommune (PLO)og Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) Innledning Informasjon og henvendelser om oppkobling mellom PLO-kommuner

Detaljer

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER

Nyheter i WinMed Allmenn. versjon Databaseversjon Lysaker Torg 15 Postboks LYSAKER Nyheter i WinMed Allmenn versjon 2.13 Databaseversjon 2.13 www.profdoc.no Lysaker Torg 15 Postboks 163 1325 LYSAKER Tlf: 815 69 069 Fax: 21 93 63 01 E-post: firmapost@profdoc.no VIKTIG INFORMASJON...3

Detaljer

Import av virksomhetssertifikater for signering av refusjonskrav til Helfo (NPR Behandlerkravmelding)

Import av virksomhetssertifikater for signering av refusjonskrav til Helfo (NPR Behandlerkravmelding) Import av virksomhetssertifikater for signering av refusjonskrav til Helfo (NPR Behandlerkravmelding) Før du begynner: finn frem virksomhetssertifikatene (soft-sertifikater, dvs. sertifikat utgitt som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0

BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 BRUKERVEILEDNING SAMSVARSTEST AV ELEKTRONISKE MELDINGER I NHN TESTSENTER DOKUMENTHISTORIKK DATO VERSJON BESKRIVELSE 13.04.2016 1.0 INNHOLD 1 Om samsvarstest i NHN... 3 2 Validere XML-filer... 4 3 Forberedelser

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Nasjonal veileder - intranett

Nasjonal veileder - intranett Brukerveiledning Nasjonal veileder - intranett Forfatter: Erik Svendsen Dato: 28.2.2014 Linnea Rådgivning Erik Svendsen :: Brubakken 2, 2615 Lillehammer :: Telf/Mob: 970 73 802 Epost: erik@linnearad.no

Detaljer

Veiledning til rapportering til NPR

Veiledning til rapportering til NPR Veiledning til rapportering til NPR [Oppdatert 23.12.2015 av Richard Meløysund] Rehabiliteringssentrene rapporterer aktivitet til Norsk Pasient Register (NPR). Extensor 05 har funksjonalitet for å gjøre

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017

Versjonsbrev for Extensor05 versjon februar 2017 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.25 6.februar 2017 Innhold NPR Behandlerkravmelding... 3 Planlegger... 3 Bedriftsjournal... 4 HELFO-Oppgjør... 8 NPR... 9 Journal... 9 Personalia... 10 Ansattes personalia...

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene.

Merk deg tilbudsfristen og andre frister, og gjør deg godt kjent med kunngjøringen og alle de vedlagte dokumentene. 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Brukermanual Helseregister.no

Brukermanual Helseregister.no Brukermanual Helseregister.no Versjon 1.0 Illustrasjonsfoto: Colourbox Helse Nord IKT har i samarbeid med SKDE utviklet helseregister.no som er et webhotell designet for å huse kvalitetsregistre og multisenterstudier,

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer

Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Rapport fra Forprosjekt ang elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter, psykologer og kiropraktorer Versjon 1.0 23.03.2010 2 Innhold 1. BAKGRUNN 3 2. SAMMENDRAG 3 3. GJENNOMFØRINGEN

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer