Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim"

Transkript

1 Vekommen som utstier på Martnan i Trondheim Martnan er åpen juni, kokken ae dager. Vekommen ti triveige sagsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg kan starte mandag 22. juni k Nedrigg starter umiddebart etter k torsdag 25. juni. At av utstyr må være fjernet fra Martnasområdet innen 25. juni k Åpningstid er juni k Ae utstiere pikter å hode åpent i hee åpningstiden. Utstiere som begynner nedrigg før stengetid vi ikke bi tidet pass i Bemannet informasjonstet i på Torvet, se kart. Åpningstider informasjonstet: Mandag 22. juni k Tirsdag 23. juni k Onsdag 24. juni k Torsdag 25. juni k Passen som er tidet ska behodes gjennom hee perioden. Det er ikke anedning ti å bytte passering underveis. Innkjøring Innkjøring kan skje via Munkegata sør og nord, Prinsens gate og Kongens gate øst og vest. Strøm Etter 18. juni øker strømprisene med 25%. Om du trenger mer strøm enn du opprinneig har bestit fyer du ut dette skjemaet. Markedsføring Martnan i Trondheim 2015 er markedsført gjennom føgende kanaer: arrangementsguide på internett. Eget biag i Adresseavisen. På Martnans egen facebookside. Martnans egen hjemmeside, Gjennom egen kuturfoder og pakater distribuert i bykjernen. Leskur og busskur Parkering av kjøretøy på Martnasområdet er ikke tiatt. Bier må parkeres i parkeringshus eer på ordinære parkeringspasser. Kun utstiere med pass på fet L med innredede sagsbier kan passere disse innenfor tidet pass. Utstiere på andre fet som passerer kjøretøy på området vi bi bøteagt og/eer bortvist. Det ska ikke foregå noen form for kjøring inne på Martnasområdet meom k og Varetransport ska kun foregå før k og etter k Vi understreker at opp- og nedrigg samt vareevering ska skje før åpningstid, dette må gjøres med forsiktighet på grunn av amenn ferdse på området. Det er ikke tiatt å rigge på fortau i Kongens gate, her kan kan kjøre innti passen midt i gaten.

2 Trondheim Parkering vi ha kontroer på området, eventuee påtaer fra trafikkbetjenter må føges. Servicebiparkering SMS park Trondheim Parkering har en SMS-øsning for varebier som benyttes som servicebier. Dette er for de som trenger å stå parkert utover tiatt p-tid (5 timer). Hvordan bruke Sms park 1. Først må bedriften registrere seg som SmartPark Bedriftskunde. Det gjør du her: Deretter må vikårene for SMSparkering for servicebi og firmabi med (eventuet) ogo aksepteres av den som er satt som ansvarig for SmartPark bedrift. 2. Skriv kodeord TPS og biens registreringsnummer, dette sendes ti Eksempe: TPS VF Du får en kvitteringsmeding. Parkeringen koster 210 kroner og varer ut døgnet. Denne parkeringen kan kun kjøpes for ett døgn av gangen. Kontro bir foretatt ved at trafikkbetjenten sjekker biens registreringsnummer. Denne øsningen gjeder for ordinære parkeringspasser samt P-hus. 3. Husk: har du ikke ogo på bien, kan du hente Martnasbevis i infotetet på Martnan ti å egge synig i frontruten på bien. Andre parkeringsøsninger I tiegg ti SMS Park for servicebi finnes det øsninger hvor man kan betae med Smart Park App og SMS. Les mer om disse øsningene her: Hvor kan du parkere? De nærmeste P-hus er ved Torvet og Leüthenhaven, det finnes også en rekke andre P-hus. Oversikt over hvor mange edige passer som finnes i P-hus, finnes ti enhver tid på Det finnes også noen parkeringspasser i Kongens gate, og i Munkhaugveita. Det er ikke muig å reservere pass ti parkering, sev om du benytter deg av servicebiparkering. Produkter som seges ska være i tråd med arrangørens godkjenning og retningsinjer. Vi minner spesiet om at sag av våpen/våpenimitasjoner og spagettispray er strengt forbudt. Viser også ti vedagt skriv om sag av eker. Søppe må kastes i container i Shutz gate, se vedagt kart. Ae utstiere har ansvar for avfashåndtering rundt egen bod, under hee Martnan også under/etter opp/nedrigg. Dersom opprydding ikke er gjennomført etter siste sagsdag, bestier Midtbyen Management Norsk Produksjon ti opprydding av standpass, og utstier bir fakturert 1000,- eks. mva. for dette. Fat for matoje. Vaskestasjon med tigang på vann finnes på sør-østre torvkvadrant ved infotetet. Se vedagt kart. Regement Viser ti Martnans hjemmeside, Brudd på regement kan føre ti utvisning fra Martnan uten refusjon. Toaetter Det er 3 toaetter på Torvet. Toaetter i 2. etg. ved Hornemansgården, inngang nærmest Vår Frue Kirke kan benyttes, spesiet med tanke på matutstiere. Brannsukningsapparat Det bir passert ut brannsukningsapparater på uike steder under Martnan, se røde markeringer på vedagt kart. Propan

3 Oppbevaring av propan på din standpass er kun tiatt i åpningstiden k Denne må fjernes fra området når markedet stenger for dagen. Varer fra Rema 1000 Om du trenger store mengder varer fra Rema 1000 på Torvet må du bastie på forhånd på e- post ti Bestiingsfrist for varer fra Tine er k10.45 for evering neste dag. På den måten bir det ikke tomt for privatkundene deres under Martnan. Sikring av tet Om du har med eget tet er det viktig at disse har brannhemmende duker, og at tetet forankres godt i tifee vind. Vakthod Det er vakthod på området hver natt fra mandag meom k og Ae utstiere er sev ansvarig for egne varer, og eventue forsikring av disse. Utstieroversikt igger ute på Kjøeager ekstra bestiing, se skjema her. Vi setter opp en kjøehenger ved fet G. Fy ut skjema for ekstra bestiing om du ønsker pass her. En pass i kjøeager er 80 cm dyp, 40 cm bred og 180 cm høy. En kjøepass koster kr. 850 eks. mva. Det er ikke hyer i kjøehenger. Det er begrenset med passer. Parkeringspasser med strøm ekstra bestiing, se skjema her. Det er et begrenset anta parkeringspasser med strøm tigjengeig. Fy ut skjema innen torsdag 18. juni om du har behov for parkeringspass med strøm. Skievegger ekstra bestiing, se skjema her. Det settes ikke opp skievegger/tetduker på noen av standpassene med mindre du gir beskjed om at du ønsker det (dette gjeder standpasser med ferdig montert tet). Fy ut skjema om du ønsker skievegg. Bord ti eie, se skjema her. Vi har muighet ti å eie ut bord om du har behov for det. Fy ut skjema for å bestie dette. Søknadsskjema for 2016 bir tigjengeig på 9. mars. Ae årets utstiere vi bi tisendt påminnese om søknad. Vi ønsker deg ykke ti på Martnan i Trondheim Med vennig hisen, Martnan i Trondheim

4 Adkomstveier brannvesen og brannsukkere E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 H -4 H -5 I -5 I -6 I -7 I -8 D-21 D-19 D-22 D-18 D-23 F-1 H -6 H-7 C-15 C-16 H-8 D-15 D-16 D-17 D-11 D-12 D-8 D-13 D-14 D-9 D-10 G-1 G-2 F-2 G-3 F-3 G-4 F-4 G-5 F-5 G-6 F-6 G-7 H-13 C-13 C-14 H-14 D-1 D-2 D-3 D-4 D-5 D-6 D-7 T-1 T-2 T-3 T-4 T-5 T-6 T-7 H-24 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-20 G-21 SCENE T-11 T-12 T-13 T-14 T-10 K-10 K-1 K-9 K-2 K-8 K-3 K-7 K-4 K-6 K-5 S-2 S-1 M-5 M-1 M-6 M-2 P-1 M-7 M-3 P-2 M-8 M-4 S-4 S-3 P-3 P-4 S-6 S-5 P-5 N-5 N-1 N-6 N-2 P-8 S-8 S-7 L-5 P-7 N-8 N-4 L-4 P-6 N-7 N-3 L-3 P-9 P-11 S-12 S-11 L-7 P-10 S-10 S-9 L-6 L-8 S-14 S-13 O-9 O-3 O-5 L-13 Q-3 O-10 O-4 L-12 Q-2 O-8 O-2 L-11 for sagsbi L-10 Q-1 O-7 O-1 Passer L-9 Passer L-2 Q-4 O-11 Q-5 O-12 O-6 L-14 L-1 for sagsbi C-10 C-11 C-12 H-12 S-16 S-15 Q-6 Q-7 L-15 C-9 Passer C-8 R-9 R-1 L-16 R-11 R-3 L-18 L-19 L-20 Q-8 R-10 R-2 L-17 C-7 for sagsbi C-6 C-5 Passer C-4 for C-3 Passer sagsbi C-2 I -4 C-1 I -3 for sagsbi H-11 I -2 B-10 H-10 I -1 Passer H -3 H-2 B-9 B-5 for sagsbi B-8 B-4 B-7 B-3 Passer B-6 B-2 H-9 B-1 for sagsbi H-1 D-20 E-7 E-8 Q-9 R-12 R-4 Q-10 R-13 R-5 R-6 Q-11 R-14 R-7 R-8 R-15 R-16 Q-12 Q-13 Q-14 F-7 F-8 G-8 F-9 G-9 F-10 F-11 F-12 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-22 G-23 G-24 G-25 G-26 G-27 G-28 F-13 F-14 F-15 F-16 H-15 J-5 J-6 H-16 H-17 J-7 J-8 H-18 H-19 J-1 J-2 H-20 H-21 J-3 J-4 H-22

5 Arenakart

6 RETNINGSLINJER FOR KORTVARIG OMSETNING/SALG AV NÆRINGSMIDLER Hvike krav som må oppfyes avhenger av hva som ska frambys. At utstyr som benyttes må være rent. Utstyr må vaskes i varmt vann og om nødvendig desinfiseres. Ae produkter som seges/omsettes ska være produsert i en virksomhet medt og registrert hos Mattisynet. Dette gjeder også for private aktører som seger mat eer gir bort smaksprøver på festivaer, martna og andre arrangementer. Hvis private kjøkken benyttes for produksjon av mat må kjøkkenet være medt og registrert hos Mattisynet. Dette gjeder også for kjøkken som eventuet eies for sikt formå (skoe/sfo kjøkken, grendehus, kubbhus og ignende). Innredning og utstyr som kan komme i kontakt med næringsmider ska ha gatte overfater som er hygieniske og ette å rengjøre. Kjernetemperaturen i varm mat ska være 60 C eer varmere. Kjøevarer ska hode temperatur meom -1 C og +4 C. Fryste varer ska hode temperatur på -18 C eer kadere. Det må være tistrekkeig kjøe- og frysekapasitet, og virksomheten må ha styring og kontro med temperaturen (temperaturmåere i kjøeskap og frysebokser). Næringsmidene ska være skjermet fra omgivesene sik at faren for forurensning reduseres. Produktene må passeres opp fra bakkenivå og sagspassen ska være overdekket med presenning, paraso eer ignende. Ved håndtering av uembaerte matvarer: Der det ikke er fast dekke (asfat, stein og ignende), må det være guvoverfate som muiggjør rengjøring/kosting (treguv, presenning eer ignende). Det må finnes et tistrekkeig anta avfasbehodere i tiknytning ti aktiviteten. De som håndterer næringsmider ska bruke rene kær/forkær og eventuet hodedekke (spesiet ved produksjon av mat). Det ska finnes utstyr som sikrer god håndhygiene. Ae som håndterer matvarer, spesiet uembaerte matvarer, ska vaske hendene grundig under rennende, temperert vann så ofte som nødvendig. Hendene ska atid vaskes før arbeidet starter, etter toaettbesøk, ved skifte av arbeidsoppgaver, hosting, nysing, håndhising og ignende. Håndvask kan utføres fra behoder med tappekran. Vannkoker kan benyttes ti påfying av varmt vann i behoderen. Det ska også finnes oppsamingsenhet (bøtte eer ignende), fytende såpe og papirhåndkær. Våtservietter uten parfyme og eer spritdesinfeksjon kan unntaksvis benyttes ti håndvask (for eksempe embaerte varer, akris og spekemat). Hansker som benyttes ska være ti mat og være merket med gass/gaffe symbo. Det ska være tigang ti et toaett med håndvaskmuighet. Forskrift nr om næringsmiddehygiene (næringsmiddehygieneforskriften), jf. Forording 852/2004, vedegg II, kapitte III (bestemmeser som får anvendese på fyttbare og/eer midertidige okaer (som f.eks. tet, markedsboder, mobie sagskjøretøyer) revidert

7 Ae som håndterer matvarer, spesiet uembaerte matvarer, ska vaske hendene grundig under rennende, temperert vann så ofte som nødvendig. Hendene ska atid vaskes før arbeidet starter, etter bruk av toaettet, etter hosting og nysing, etter kontakt med rå matvarer (kjøtt, fisk, grønnsaker, poteter) og etter kontakt med forurenset materiae (håndtrykk, penger, teefon, tastatur og ignende).

8 FAKTAARK M Perfuorerte stoffer forbedrer produkters vann- og smussavstøtende egenskaper. Foto: istock Import av forbrukerprodukter Du som er importør eer forhander av produkter som seges ti forbrukere, har ansvar for at produktene du omse er ikke medfører hese- eer mijøskade ved bruk. De e ansvaret inne- bærer at du må ha nødvendig kunnskap om produktene og deres egenskaper og forsikre deg om at de overhoder kravene i over og forskrifter. Som importør har du mye ansvar Du må stie krav ti produsenten eer everandøren om at produktene ska være sikre. Risikovurdering og reevant dokumentasjon tifredsstier kravene. En risikovurdering er en hehetig vurdering av produktet og underbygger at produktet er trygt å sege. Reevant dokumentasjon er for eksempe anaysebevis, testrapporter eer sertifikater. Du må vurdere om du ska ta stikkprøver og anaysere enkete produkter, særig ved skifte av everandør eer når det er innført nytt regeverk. Du har ansvar for å etterspørre CE-merke på produkter som krever det, for eksempe eketøy og eektriske og eektroniske produkter. Medepikt Har du ansvaret for et produkt som viser seg å ha uakseptabe risiko for hese- og eer mijøskade, ska du sende meding ti Direktoratet for samfunnssikkerhetog beredskap (DSB). By i produkter By og byforbindeser er giftige for mennesker og dyr. By kan forekomme i pastprodukter, gasurer ti keramikk, maing ti eketøy, smykker, reise- og fritidsartiker, byggevarer og fiskeredskap. Byhag og maing som innehoder bykarbonater og bysufater er forbudt, jf. produktforskriften 2-2 og REACH vedegg XVII post 16 og 17. By i eketøy er også forbudt, jf. eketøyforskriften 10 og vedegg II. Eektriske og eektroniske produkter kan innehode innti 0,1 % by, jf. produktforskriften 2a-3. Kadmium i produkter Kadmium og kadmiumforbindeser er giftige og kreftfremkaende for mennesker og dyr. Kadmiumforbindeser har vært brukt i oppadbare batterier, som fargestoffer og som stabiisator i past. Kadmium i eketøy er forbudt, jf. eketøyforskriften 10 og vedegg II. Kadmium og kadmiumforbindeser som fargestoff og stabiisator i produkter, er også forbudt, jf. REACH vedegg XVII post 23. Eektriske og eektroniske produkter kan innehode innti 0,01 % kadmium, jf. produktforskriften 2a-3. Kvikksøv i produkter Kvikksøv er bant de aer farigste mijøgiftene. Kvikksøv kan bant annet finnes i smykker, knappceebatterier og sparepærer. Kvikksøv er forbudt i ae forbrukerprodukter, jf. produktforskriften 2-3 og REACH vedegg XVII post 18. Eektriske og eektroniske produkter kan innehode innti 0,1 vektprosent kvikksøv, jf. produktforskriften Mijødirektoratet Teefon: 03400/ E-post: Nett: Post: Postboks 5672 Suppen, 7485 Trondheim Side 1

9 FAKTAARK M Nikke i produkter Nikke kan forårsake kontaktaergi og eksem. Ca. 10 prosent av Norges befokning har nikkeaergi. Nikke brukes bant annet i metaegeringer og kan finnes i smykker/bijouteri, knapper, gideåser, brieinnfatninger, spenner, dørhåndtak og kjøkkenredskaper. Nikke er forbudt i kroppspynt, smykker, brier, mobiteefoner med mer, jf. REACH vedegg XVII post 27. Azofargestoffer i produkter Azofargestoffer brukes i tekstier og ær. Enkete azofargestoffer brytes ned ti kreftfremkaende stoffer og er forbudt i tekstier, jf. REACH vedegg XVII post 43. Formadehyd i produkter Formadehyd kan gi kontaktaergi. Stoffet kan brukes som antikrøemidde og konserveringsmidde i tekstier og treim. Det er forbudt å bruke formadehyd i tekstier og eker, jf. produktforskriften 2-10 og eketøyforskriften 10 og vedegg II. Ftaater i produkter Ftaater brukes for å gjøre past, særig PVC, mykere. Ftaater finnes i eketøy, syntetisk ær, skosåer og regntøy. Noen ftaater kan skade forpantningsevnen og gi fosterskader (DEHP og DBP) og noen er mijøskadeige (BBP). Det er forbudt å bruke DEHP, DBP og BBP i at eketøy og i småbarnsartiker. Ftaatene DIDP, DINP og DNOP er forbudt i eketøy og småbarnsartiker som kan puttes i munnen (også votter og mansjetter/ krager), jf. REACH vedegg XVII post 51 og 52. PFOS og PFOS-reaterte forbindeser, PFOA Perfuoroktansufonat (PFOS) er giftig for vannevende organismer, bioakkumuerende, brytes sakte ned og kan spres gobat. PFOS representerer på sikt en potensie fare for mennesker og dyr. PFOS har vært i bruk fra PFOS brukes som smuss- og vannavstøtende impregnering i skotøy og tekstier. Forbindesene kan finnes i aværsjakker, parkdresser ti barn, guvtepper, markiser, presenninger med mer. PFOS og PFOSreaterte forbindeser er forbudt i brannskum, tekstier og impregnerings-mider, jf. produktforskriften 2-9, REACH vedegg XVII post 23. Perfuoroktansyre (PFOA) har iknende egenskaper som PFOS. Fra juni 2014 bir PFOA forbudt i forbrukerprodukter, jf. produktforskriften Fyktige organiske forbindeser (VOC) Leketøy av myk past eer gummi og produkter med trykkfarge kan innehode fyktige organiske forbindeser (VOC). Stoffene brukes som øsemider og ukter kraftig. Stoffene kan gi et gummieer pastprodukt myk og kissete konsistens. Stoffer som xyen, touen og cykoheksan er heseskadeige og ska ikke brukes i eker. Jf. eketøyforskriften 10 og vedegg II og standard EN Dimetyfumarat (DMF) DMF er svært aergifremkaende og brukes som antimuggmidde i bant annet møber, kær og støver produsert i Asia. Stoffet kan være tisatt eer finnes i små poser i foret på produktene. Stoffet er reguert, jf. REACH vedegg XVII post 61. Støy fra eketøy Mange eker ager yd, for eksempe eketeefoner, musikkinstrumenter, kruttapp-geværer og -pistoer. Barns hørse er svært sårbar og det er satt maksimumsgrenser i desibe for yd fra eketøy, jf. eketøyforskriften 10 og vedegg II, samt standard EN Regeverk Lov om kontro med produkter og forbrukertjenester (produktkontrooven), 3a (aktsomhetspikten): Den som importerer, produserer eer omsetter et produkt som kan medføre hese- eer mijøskade, ska vise aktsomhet og treffe rimeige titak for å forebygge og begrense skader. Forskrift om systematisk hese-, mijø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroforskriften), 5: Krav om at en norsk importør ska ha rutiner og kunne dokumentere skriftig at det er utført en kartegging av farer og probemer ved produktene. På bakgrunn av dette ska det utarbeides paner og titak for å redusere risiko. Forskrift om begrensning i bruk av hese- og mijøfarige kjemikaier og andre produkter (produktforskriften): Produktforskriften er sentra for importører og forhandere av produkter. Mange hese- og mijøfarige stoffer er reguert i denne forskriften. Et forbud kan gjede generet, for visse produktgrupper eer for enkete bruksområder. Produktforskriften innehoder enkete særnorske bestemmeser og bestemmeser fra fere EU-direktiver/forordninger sik som vaskemiddeforordningen og RoHS (restrictions of Hazardous Substances in eectrica and eectronic equipment). REACH (1907/2006/EF): Kjemikaieovgivning i EU/ EØS-området. Mange stoffer og produkter er forbudt eer begrenset gjennom REACH vedegg XVII. LENKER om kjemiske egenskaper og støy ved produkter om krav ti din bransje om mijømerkede produkter om CE-merking og fysiske og mekaniske egenskaper ved produkter Side 2

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim

Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Velkommen som utstiller på Martnan i Trondheim Martnan er åpen 24. - 26. juni, klokken 11.00-20.00 alle dager. Velkommen til trivelige salgsdager på Torvet! Praktisk informasjon Opprigg/nedrigg Opprigg

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn:

fis.ii:. L'? dato Inspektør Statens forurensningst~syn : Inspeksjonsra pport Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Statens forurensningstisyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oso Besøksadresse: Strømsveien 96 : Inspeksjonsra pport Teefon: 22 57 34 00 Teefaks: 22 67 67 06 E-post: postrnottak@sft.no Internett: www.sft.no Informasjon

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA

OSL Utvidelse Sentrallageret. Risikovurdering Grovanalyse SHA Prosjekttitte: OSL Utvidese Sentraageret Titte: Risikovrdering Grovanayse SHA E02 11.06.13 For impementering GMSNG GMKNI GMAMA A01 01.06.13 For kommentar JES JES GMSNG Revisjon Dato Tekst Laget Kontroert

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang!

Sammen kan vi gjøre en forskjell. Her er inspirasjon som kan hjelpe deg med å komme igang! Sammen kan vi gjøre en forskje. Her er inspirasjon som kan hjepe deg med å komme igang! HVA ER NICKELODEON S TOGETHER FOR GOOD? HVA ER PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror på at mennesker kan sammen gjøre

Detaljer

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll

M158 2014. Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll M158 2014 Når Miljødirektoratet kommer på kjemikalieog produktkontroll Det er krav til merking av kjemikalier. Miljødirektoratet kontrollerer at merkingen er riktig. Forurensningsfri framtid Hvem er vi?

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder

Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Forbrukerprodukter - risikovurdering, testrapporter og standarder Klima- og forurensningsdirektoratet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Mattilsynet Arbeidstilsynet Statens Strålevern Statens

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Lexmarks utskriftsadministrasjon

Lexmarks utskriftsadministrasjon Lexmarks utskriftsadministrasjon Optimaiser nettverksutskrift og opprett det nyeste innen informasjon med en øsning for utskriftsadministrasjon som du kan distribuere okat eer via nettskyen. Sikker og

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform

Programvareløsninger for Lexmark Solutions Platform Lexmark Soutions Patform Programvareøsninger for Lexmark Soutions Patform Lexmark Soutions Patform er et rammeverk av programmer som er utformet av Lexmark med tanke på effektive og rimeige serverbaserte

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg

Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Helse- og miljøfarlige stoffer i bygg Samarbeid med mellom byggenæringen og Klif om substitusjon av miljøgifter Inger Grethe England, Sjefingeniør i Klif Visjon: Forurensningsfri framtid Norske miljømål

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene,

12.4 HORISONTALE SKIVER Virkemåte Generelt Vindlastene i skivebygg overføres fra ytterveggene til dekkekonstruksjonene, 112 B12 SKIVESYSTEM Oppsummering av punkt 12.3 Enke, reguære bygg kan håndregnes etter former som er utedet. Føgende betingeser må være oppfyt. - Ae vertikae avstivende deer må ha hovedaksene i - og y-retning

Detaljer

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-559 2016 IMPORTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Importørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektronisk produkter (EE-produkter) fra et land utenfor EØS-området og selger til bedrifter og/eller

Detaljer

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften

Kjemikaliekrav i leketøyforskriften Kjemikaliekrav i leketøyforskriften Trine Torgersen, Miljødirektoratet Seminar om ny forskrift for sikkerhet ved leketøy, 15. Oktober 2013 Leketøyforskriften EUs leketøydirektiv 2009/48/EF Ny forskrift

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall

Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Substitusjonsplikten Miljøinformasjon Kriterier for farlig avfall Grønn Byggallianse 28.08.13 sjefingeniør Pia Sørensen, Miljødirektoratet Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt Hva innebærer

Detaljer

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under "DAK koordinator og håndtering av problemer"

Revidert av: Vidar Støyva Dato: små tekst endringer under DAK koordinator og håndtering av problemer Dagens dato: 16.10.2008 _Retningsine 10.2.2 Utføring og utveksing av DAKtegninger Dokument-ID: 8580 Versjon: 2 Gydig Dokumentstatus: Gydig Utarbeidet av: Vidar Støyva Dato: 07.10.2008 Revidert av: Vidar

Detaljer

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma).

Hall effekt. 3. Mål sammenhørende verdier mellom magnetfeltet og Hall-spenningen for to ulike kontrollstrømmer (I = 25 og 50 ma). FY1303 Eektrisitet og magnetisme nstitutt for fysikk, NTNU FY1303 Eektrisitet og magnetisme, høst 007 Laboratorieøvese 1 a effekt ensikt ensikten med øvesen er å gjøre seg kjent med a-effekten og måe denne

Detaljer

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet

Er det farlig? Miljøgifter i produkter. Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Er det farlig? Miljøgifter i produkter Line Telje Høydal, tilsynsavdelingen, Miljødirektoratet Myndighetene har mange oppgaver Miljømyndighetene har en allsidig rolle REGULERE Forbud Prioritetslisten,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45

Møteinnkalling. Utvalg: Utvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30-10:45 Møteinnkaing Utvag: Utvag for oppvekst og omsorg Møtested: Kommunehuset Dato: 16.02.2017 Tidspunkt: 08:30-10:45 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016

Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016 Kjemikaliekrav for produkter ekstremsport for bransjen? Line Telje Høydal 21. september 2016 Våre fagområder i hovedtrekk Vi iverksetter gjeldende miljøpolitikk innen: bevaring av natur og arter bevaring

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

Svanemerking av Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk

Svanemerking av Tekstilvaskemidler for profesjonell bruk Svanemerking av Tekstivaskemider for profesjone bruk Versjon 2.3 15. desember 2009 30. juni 2015 Nordisk Mijømerking Innhod Hva er et svanemerket tekstivaskemidde for profesjone bruk? 3 Hvorfor vege Svanemerking?

Detaljer

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth

DAB/DAB+ adapter med Bluetooth DAB/DAB+ adapter med Buetooth Takk for at du vagte DAB-03, en DAB/DAB+ mottaker med buetooth. Denne enheten vi hjepe deg å høre på DAB/DAB+ radio, teefon, musikk eer ringe med teefon fra din biradio. For

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS 04.12.09. Gjeder med endringer fra 01.01.2013 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder De 1 Generee bestemmeser 3 De

Detaljer

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet,

Overordnede krav i Produktkontrolloven. Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet. 21. September Enhet for forbrukersikkerhet, Overordnede krav i Produktkontrolloven Krav til internkontroll med fokus på produktsikkerhet 21. September 2016 Enhet for forbrukersikkerhet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Nasjonal,

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif

Substitusjonsplikten. - miljømyndighetenes prioriteringer. Inger Grethe England, Klif Substitusjonsplikten - miljømyndighetenes prioriteringer Inger Grethe England, Klif Hva skal jeg snakke om? Om substitusjonsplikten generelt hva innebærer den? hvem gjelder den for? hvilke produkter er

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund

ALS Laboratory Group Norway AS. Irene Furulund ALS Laboratory Group Norway AS Irene Furulund Innhold Kort om ALS Miljøgifter i fugemasser Medlemsfordel tilbud fra ALS Prøvetaking av fugemasser Oppsummering Eies av Campell Brothers Ltd Australia Finnes

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL

NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL NØKKELFERDIG DRØMMEHYTTE LIFJELL www.buengruppen.no Jan Einar 414 23 720 o 00 L ' \0 o o o o 00 L r ḻ - ' o O o 11 11 C> N - "...'. Q) o E z o -o Q) a! : iḷ "' ' '1 '-., - ' -- 1' '... \ " "---_,.....,"...

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-558 2016 DISTRIBUTØR AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Distributørens ansvar Dersom du kjøper elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) fra et firma i Norge eller et EØS-land, og selger til

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for

Detaljer

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR?

M PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? M-560 2016 PRODUSENT AV EE-PRODUKTER HVA ER DITT ANSVAR? Produsentens ansvar Dersom du har egen produksjon av elektriske eller elektroniske produkter (EE-produkter) i Norge, i et annet EØS-land eller utenfor

Detaljer

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K

RÅD OG VINK. Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Diplomat D 619K. ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K RÅD OG VINK Praktiske råd og vink ved bruk av Beha-komfyr Dipomat D 619K ELEKTRISK KOM YR Med keramisk topp D 619K Vi har skrevet denne bruksanvisningen for at du ska bi kjent med den nye komfyren så

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1

Godkjent i hele Norden SPAANDEX K-GOLV. Monteringsveiledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 Godkjent i hee Norden SPAANDEX K-GOLV Monteringsveiedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 1 SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne monteringsveiedningen omhander egging

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder:

Merkesystem for VVS. ventus. Formål og bruksområder: Tf: 22507080 Teefaks: 22143799 Mob: 92868797 www.ventus.no 2005/T. ndersen Merkesystem for VVS Ventus Merkesystem gir bedre forståese av aneggene og forenker vedikehod for ventiasjon, røranegg, tifuktsrom

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble

Hva betyr sjøveien for Ineos Bamble Hva betyr sjøveien for Ineos Bambe Dagens utfordringer og nye muigheter Terje Christensen Logistikk- og Kvaitetssjef LDPE - PLASTRÅSTOFF Anvendeser for Poyetyen LDPE Farmasøytisk Industri Farmasøytisk

Detaljer

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder

Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS 04.12.09. Gjeder med endringer fra 01.01.2013 Godkjenningsprogram for Norske Redningshunder De 1 Generee bestemmeser 3 De

Detaljer

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger

Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 2007 Løsninger Eksamen FY8104 Symmetri i fysikken Fredag 7. desember 007 Løsninger 1a En konjugasjonskasse i SO(3 består av ae rotasjoner med en gitt rotasjonsvinke α og vikårig rotasjonsakse. En konjugasjonskasse i

Detaljer

Manual for KLUBBHUSET

Manual for KLUBBHUSET BOOKING: Logg deg inn på Blindheim IL`s hjemmeside for å sjekke hva som er ledig. Logg inn på www.blindheim.idrett.no Klikk øverst på «Om Blindheim IL» Gå til «Booking Klubbhus» Velg hvilke kalender du

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Altakommune i. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet. (Søknad om deling av eiendom)

Altakommune i. Søknad om tiltak; oppretting eller endring av matrikkelenhet. (Søknad om deling av eiendom) Journaføring/ stempe: TV AL»i fiifíijf ` ' 7 ' ' v Atakommune i iíliäctøjísifírsnfgcäiätavig i E] E] Dokd 4-Aosszwemuszzzyax ' DELXNGAV EIENDOM Søknad om tiatese ti titak R Søknad om titak; oppretting

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU

REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU REACH NYTT KJEMIKALIEREGELVERK I EU 2265 2007 HVA ER REACH? REACH er EUs nye regelverk som skal sikre en styrket kjemikalieforvaltning i Europa. REACH vil erstatte deler av det norske kjemikalieregelverket.

Detaljer

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger

Dagligvare handelen. Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Dagligvare handelen Vedlegg 4 til retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen Grunnforutsetninger Utarbeidet av: - NorgesGruppen - Coop Norge AS - ICA - Rema 1000 Versjon: Revisjon 2014 Dato: 13.08.2014

Detaljer

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010

Musikkens fysikk. Johannes Skaar, NTNU. 9. januar 2010 Musikkens fysikk Johannes Skaar, NTNU 9. januar 2010 I aboppgavene i TFE40 Eektromagnetisme ager du en eektrisk gitar, der den vibrerende strengen setter i gang vibrasjoner på en magnet, som videre induserer

Detaljer

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Bruksanvisning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Bruksanvisning SPAANDEX K-GULV ti underguv Denne veiedning omhander egging av underguv ved bruk av SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S.

Detaljer

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no

Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no God hygiene trygge produkter Brita Næss Fagsjef gj Trygg Mat, Eurofins Norsk Matanalyse www.matanalyse.no Dagens tekst Biologisk i fare mikroorganismer i Personlig hygiene Renhold og desinfeksjon Regelverk

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

UNIVERSELL UTFORMING OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER UNIVERSELL UTFORMING OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 INNLEDNING Innedning Detakese og ikestiing Regjeringens visjon er et samfunn der ae kan deta. Et viktig virkemidde for å oppnå dette

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Kjøleskap og frysere 2004/2005

Kjøleskap og frysere 2004/2005 tid ti din tjeneste s Internet Vekommen ti vår hjemmeside www.siemenshvitevarer.com, der kan du få vite mer om det nyeste fra Siemens. Der finner du informasjon om mye mer enn våre produkter. Prøv sev!

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011

IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011 I IDÉKONKURRANSE TIL LEK I STAVANGER SENTRUM, JUNI 2011 INNHOLD: INTRODUKSJON 02 KONSEPT 03 EKSISTERENDE BY INTERIØR 04 IDÉKATALOG 05-10 DEN LEVENDE OG LEKNE BENKEN 06 DET LEVENDE OG LEKNE SYKKELSTATIVET

Detaljer