Mobilitetsplanlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobilitetsplanlegging"

Transkript

1 Mobilitetsplanlegging Toril Presttun Vegdirektoratet Transportplanseksjonen

2 Gevinster ved å få mer miljøvennlig transport Miljø Effektivitet Bedriftsøkonomi Helse

3 Mobilitetsplanlegging Arealbruk Samfunsplanlegging Tilrettelegging Trafikkstyring Infrastruktur og transporttilbud Trafikk Biler Teknologiutvikling Aktiv mobilitetspåvirkning Mennesker

4 Aktiv mobilitetsplanlegging Menneskers atferd

5 Forenklet definisjon Aktiv mobilitetspåvirkning innebærer å påvirke transportetterspørselen i retning av et mer effektivt og bærekraftig transportsystem, men samtidig ha respekt for folks egne valg.

6 Viktige aktører Ikke bare myndigheter Enkeltpersoner, velforeninger, borettslag, bydeler Lokale eller nasjonale organisasjoner Utbyggere, tomteeiere Arbeidsgivere og deres organisasjoner Ansatte og deres organisasjoner (fagforeninger etc) Skoler og utdanningsinstitusjoner Idrettslag eller andre foreninger Kollektivselskaper Andelslag som driver bildeling O S V Deltakelsen avhenger av utfordring

7 Spekter av tiltak rettet mot Enkeltpersoner Hushold Organisasjoner Bedrifter og virksomheter Arbeidsreiser Reiser i arbeid Varetransport

8 Fokus på arbeidsreisen 70% av alle arbeidsreisene gjøres med bil (Fører+passasjer) 60% av arbeidsreisene mellom en og tre km gjøres med bil Problemene størst i rushtiden Arbeidsreisen lettest å omorganisere Matpakkekjøring (1 person i hver bil til jobb) er en dårlig utnyttelse av transportkapasieten Hvis det er plass til 5 personer i en bil er det bare 20-30% av setekapasieten som er utnyttet.

9 Bedriftsøkonomisk lønnsomt

10 Hva kan gjøres?

11 Noen forhold som vi vet påvirker valg av transportmiddel Effektvariable knyttet til arbeidsreiser i byer i RVU Gratis parkering To eller flere biler Tjener mye tid på å kjøre bil Arbeidsreisens lengde Jobber i bykjernen Minst 4 avganger i timen Minst 2 kollektivmidler innen 15 minutter gangavstand Godtgjørelse for reiseutgifter/ firmabil Ektefelle/samboer jobber minst 25 timer pr uke Hente/bringe barn underveis til/fra jobb Arbeidsrelatert ærend underveis til/fra jobb Innkjøp underveis til/fra jobb Andre ærend underveis til/fra jobb Kilde: Den nasjonale reisevaneundersøkelsen byområder. TØI rapport 761/2005

12 Tiltaksområder Lokalisering I egen bakgård og området rundt Grønn mobilitetsbygg Organiseringstiltak Påvirkning av bedriftens egne og kunders transporter Transporttilbud til de ansatte

13 Lokalisering

14 Grunnleggende spørsmål Hvilken betydning har lokaliseringen for bedriftens mulighet til å redusere transportkostnadene og miljøbelastningene som følger transportene?

15 Arealbruk og lokalisering Rett virksomhet på rett sted Filosofien bak de nederlandske (og norske) retningslinjene Rett virksomhet på rett sted eller ABC politikk: Høy A Virksomheter med mange ansatte og/eller besøk Tilgjengelighet med kollektivtransport B C Aktiviteter med få ansatte og få besøkende Eller virksomheter med stor bilavhengighet Lav Lav Tilgjengelighet med bil Høy Begrenset parkering

16 Arealbruk og lokalisering Flytting av statens hus i Trondheim Flytting fra mindre sentrale områder ca 4 km sør for sentrum til Midtbyen Parkeringstilbudet betydelig dårligere og kollektivtilbudet langt bedre for de aller fleste som ble berørt av flyttingen Indikator før flyttingen etter flyttingen Ansatte som må bytte buss mellom hjem og arbeidsplass Andel ansatte som måtte betale for parkering ved arbeidsplassen 50 % 6 % 0 50 % Gjennomsnittlig parkeringskostnad, egenbetaling Gratis kr 65 per dag Gjennomsnittlig reisetid hjem arbeid, kollektivtransport 43 minutter 33 minutter Gjennomsnittlig reisetid hjem arbeid, bil 17 minutter 19 minutter Reisetidsforhold, kollektivtransport / bil 2,7 1,7 Kilde: Solveig Meland, SINTEF

17 Arealbruk og lokalisering Flytting av statens hus i Trondheim Kilde: Solveig Meland, SINTEF

18 Arealbruk og lokalisering Oslo sentrum innen for Ring 1 Høy tetthet Få parkeringsplasser Høy parkeringsavgift Godt kollektivtilbud Kollektivandel på arbeidsreiser 70% Kollektivandel arbeidsreiser generelt i byområder 17% Kollektivandel arbeidsreiser i hele landet 11% Kilde: Mobility Oslo, Samferdsel nr 8/2007. RVU 2005 TØI-rapport877/2007 og 844/2006

19 I egen bakgård og område rundt Tilbudet i området betyr mye Nærhet til et godt kollektivtransporttilbud øker effektiviteten. Bedre resultat der arbeidsstedet ligger i gangavstand til butikker og offentlig service. Ansatte mindre tilbøyelige til å bruke bil til arbeidet og til ærender i lunsjen eller i andre pauser. Kilde: Victoria Transport Policy Institute (2002)

20 Arealbruk og lokalisering Krav til områder Tilknyttet kollektivtransportnett Gang og sykkelvennlig Må ha: Mange knutepunkter Flere alternative ruter Mange gatekryss Mange veier inn/ut av området Unngå: Blindgater Store slynger

21 I egen bakgård og område rundt

22 Forbedre lokal infrastruktur for sykling og gåing I egen bakgård og område rundt Gjør gang- og sykkeladkomst til hovedadkomst. Biladkomst til baksiden Bidra til å gjøre områdene rundt bedriften mer attraktiv (trafikksikkerhet, trygghet, estetikk etc) Torg bli sett, unngå øde strekninger med Sørge for sikre og lett tilgjengelige parkeringsplasser for sykler Bidra til å opprette bysykkelordning

23 Samarbeid med kollektivtransportselskap I egen bakgård og område rundt Kollektivtransport og gange henger sammen Forhandle om hvor stoppesteder skal legges Bidra til at kollektivtilbudet et tilpasset de ansattes arbeidstider

24 Grønnmobilitetsbygg

25 Minimalt med parkeringsplasser for bil Grønn mobilitetsbygg Parkeringsplasser betyr mye for valg av transportmiddel Parkeringsmuligheter på bedriftens grunn Andel med bil Andel som bilfører Andel med kollektivtransport Gratis alltid ledig plass Gratis begrenset plass Avgiftsbelagt Kilde: RVU 2005 TØI-rapport 844/2006

26 Egen og kunders transporter Bilpool (bilkollektiv) Bilpool betyr å dele på bedriftens biler Lønnsomt å dele - En bil står gjerne parkert 95 % av levetiden Kan en del av parkeringsområdet være tilgjengelig for andre slik at det egner seg for bilpool? Bestilling kan skje på internett Bilene hentes på faste oppstillingsplasser rundt om i byen Abonnementsavgift og en avgift for bruk av bilen pr. km og/eller time/ døgn En kommersiell bilpool kan tilby de samme bilene til virksomhetens ansatte etter arbeidstid. Erstatning for egen bil eller bil nr 2.

27 Sykkelparkering med ekstra fasiliteter Aker Kværner Offshore Partner - Stavanger Grønn mobilitetsbygg Oljeindustri, ansatte hvorav 900 i Stavanger Har jobbet bevisst med sykkel i flere år I 2000 ble det etablert et nytt dusj-, garderobe- og trimanlegg ved bedriftens hovedkontor. Et felles omkledningsrom sikrer tørre klær og sko ved arbeidsdagens slutt Mange av syklistene har låsbare garderobeskap Har både innendørs og utendørs sykkelparkering. Gjør om bilparkeringsplasser til sykler. I parkeringsgarasjen er det etablert en servicestasjon for sykler. Her er det mulig å vaske sykkelen med varmt/kaldt vann, samt foreta mindre service. Sykkelprosjektet holder servicestasjonen med vaskemiddel, svamper, olje, verktøy etc.

28 Organiseringstiltak Reduser antall tjenestereiser Redusere antall eksterne møter Arranger videomøter og -konferanser

29 Resultat etter 1 år - reiseaktivitet redusert Organiseringstiltak I 2002 var det 3650 færre flyreiser enn i Med et forsiktig estimat på død tid ved flyreiser på 3 timer og en snittlønn på 250 kr. gir dette: timer - 2,7 mill.kr. Dette kommer i tillegg til reduserte reisekostnader. Carsten Skog COOP-Norge

30 Baksidene Varemottak Parkeringskjeller

31 Grønn mobilitetsbygg Effektive varemottak Mange dårlige løsninger For lave høyder. Konflikt med annen aktivitet ved innkjøring (ikke blande med publikum). For liten kapasitet ventetider. Glemt å bygge varemottak (og vareheis) - varemottak koster. Manglende kompetanse hos byggesaksbehandlere. Manglende kompetanse blant arkitekter. Manglende regelverk for bygg nesten ingen ting om tilrettelegging for varelevering Varelevering må med i planleggingen Ha med varelevering i planlegging av kjøremønster i byer tenk funksjon og varetransport, ikke bare biler og trafikk Hensiktsmessig infrastruktur korte kjøreruter Konsolideringssenter?

32 Bristol konsolideringssenter Betjener sentrale Bristol handelsområdet 70 butikker med (av ca 400 antallet øker) Samler alt gods som skal til disse butikkene, en samlet leveranse til den enkelte butikk, leverer lagertjenester Har fått elektrisk 9 tonn lastebil med tilgang til 3 km kollektivfelt Bilbevegelser redusert med 76% for gjennomsnittsmottaker og spart vognkm Mottakerne betaler kostnaden, men senteret får også kommunalt tilskudd.

33 Stockholm - Gamla Stan 50 av 80 restauranter i Gamla Stan er tilsluttet O-sentralen Foto: M. Kristensen Omlastingsentral O-sentralen: I stedet for at en restaurant får fem leveranser fra fem ulike leverandører, får de en leveranse fra o-sentralen Miljøbilar i Stockholm

34 Oppsummering - Noen typer av tiltak Lokalisering Rett virksomhet på rett sted I egen bakgård og området rundt Forbedre servicetilbudene ved arbeidsstedet Forbedre lokal infrastruktur for sykling og gåing Samarbeid med kollektivselskapene for bedre tilbud Grønn transport - bygg Minimalt med parkeringsplasser (parkeringsstyring) Sykkelparkering inne, dusj garderobeskap ++ Gode vareleveringsmuligheter (effektive varemottak) Byggene må gi noe til byen

35 Grønn mobilitetsbygg Byggene må gi noe til byen Tilgjenglige på gateplan Ikke massive bygg og avstengte private områder. New York noe de kaller en zoning practice. Det betyr at private bygninger får større grunnareal hvis de garanterer at de vil ha åpne lobbyer og at de gjøres offentlig tilgjengelig. Dette skaper både snarveier og trygghet for de gående. Ikke ha private kantiner Skape liv ved å bruke parker, plasser, kafeer eller restauranter for å spise lunsj Unngå at områder med kontorbygg ligger øde både på dagtid og kveldstid. Tilgjengelige toppetasjer og tak Bygging av høyhusene er en monopolisering av utsikt. De bør ha offentlig tilgjengelige toppetasjer. For eksempel en offentlig park eller plass på toppen av et høyhus vil gjøre høyhusbebyggelse mer akseptabelt.

36 Takk for meg!

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Det sømløse transportsystem

Det sømløse transportsystem Inge Brechan Randi Hjorthol Frode Longva Liva Vågane TØI rapport 1154/2011 Det sømløse transportsystem Et forprosjekt om bedre utnytting av transportsystemet i Oslo og Akershus TØI rapport 1154/2011 Det

Detaljer

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Marthe Stranden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Ann Karin Midtgaard,

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

RETT VIR K SOMHET PÅ RETT STED: FRA TEORI TIL PRAKSIS

RETT VIR K SOMHET PÅ RETT STED: FRA TEORI TIL PRAKSIS RETT VIR K SOMHET PÅ RETT STED: FRA TEORI TIL PRAKSIS Dr.ing. Kathrine Strømmen Plan- og bygningsenheten, Trondheim kommune 1 Prinsippet Rett virksomhet på rett sted 1.1 Fra forskning til praktisk planlegging

Detaljer

Persontransport i arbeid (PIA)

Persontransport i arbeid (PIA) Persontransport i arbeid (PIA) Ingunn Stangeby, Transportøkonomisk institutt, Oslo 1. Bakgrunn for prosjektet Hensynet til næringslivets transportkostnader har alltid vært et viktig argument for utbygging

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Klima som utfordring for transport i byområder i

Klima som utfordring for transport i byområder i Klima som utfordring for transport i byområder i Norge med fokus på mellomstore byregioner Arvid Strand Transportøkonomisk institutt 13.06.2007 Side 1 Utslipp i Norge i dag (2005) Klimagassutslipp i norske

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL

UTREDNING AV FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 1, GENERELL DEL Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Felles Parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn Del: 1 Generell del Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: CRH UTREDNING AV FELLES

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Butikk skaper butikk

Butikk skaper butikk Flyplasser og næringspolitikk Butikk skaper butikk Studie av arealpolitikkens rolle i utviklingen av flyplasser Oxford Research AS September 2009 Forfatter: P Sist lagret: 03-09-2009 10:21:00 Sist utskrevet:

Detaljer

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014

PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 PARADIS HOSPITAL av Henrik Lundberg, sivilarkitekt mnal, KAP, publisert 02.04.2014 Legg det nye sykehuset til Paradis! Nye Stavanger Universitetssykehus er under planlegging. Prislappen er foreløpig på

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN

EUROPEISK KAMPANJE TA SJANSEN I BYEN UTEN BILEN EUROPEISK KAMPANJE + Over 2000 byer i Europa markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september + Flere norske byer er med på markeringen med ulike aktiviteter, se www.bilfridag.no

Detaljer