UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1997"

Transkript

1 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I

2 1 INNLEDNING SAMMENDRAG UTSLIPP FRA BORING Borevæsker Vannbasert borevæske Oljebasert borevæske Syntetisk borevæske UTSLIPP VED PRODUKSJON OG LAGRING AV OLJE Utslipp av oljeholdig vann Utslipp av tungmetaller og vannløselige organiske forbindelser i produsert vann UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRA PRODUKTER BRUKT OFFSHORE UTSLIPP TIL LUFT AKUTTE UTSLIPP

3 2 INNLEDNING SFT arbeider for i større grad å få samlet og sammenstilt informasjon om utslippene offshore i forhold til miljøegenskaper fremfor bruksegenskaper. Årets rapport er et skritt i denne retningen og ser derfor noe annerledes ut enn tidligere rapporter. Operatørene har i år prøvet ut nye retningslinjer for egenrapportering med felles innrapporteringen til Oljeindustriens Landsforening (OLF), Oljedirektoratet (OD) og SFT. 2

4 3 1 SAMMENDRAG Denne rapporten gir en oversikt over utslipp av olje og kjemikalier til sjø, samt ilandføring og reinjeksjon av bore- og produksjonsavfall fra offshoreinstallasjoner på den norske kontinentalsokkel i Tallene i rapporten baserer seg på opplysninger fra selskapenes egenrapportering til SFT og Oljedirektoratet for Forurensning til sjø fra offshorevirksomheten omfatter operasjonelle og akutte utslipp av olje og kjemikalier. Olje blir sluppet ut under utvinning og ved uhell. Kjemikalier slippes hovedsakelig ut ved boring og brønnoperasjoner, produksjon, vanninjeksjon og klargjøring/oppstart av rørledninger, men også ved uhell Operasjonelle utslipp omfatter utslipp fra boring og produksjon. Utslippene fra boring omfatter i tillegg til borevæske også utslipp fra andre brønnoperasjoner, knyttet til boring og vedlikehold av brønnene. Dette er operasjoner som for eksempel komplettering, opprensning, syrestimulering og sementering. Utslipp fra produksjonen omfatter utslipp som følger produsert vann, fortrengningsvann og drenasjevann. Kjemikaliene som er sluppet ut er gruppert etter bruksområde og kalles henholdsvis bore og brønnkjemikalier, produksjonskjemikalier, injeksjonskjemikalier, rørledningskjemikalier, gassbehandlingskjemikalier, hjelpekjemikalier, kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen og kjemikalier fra andre produksjonssteder. Utslippene er også gruppert etter kjemikalienes miljøegenskaper. Forurensning til luft er i år tatt med, og rapporteringen til SFT er i samsvar med OD s rapporterings rutiner. Utslipp til luft fra forbrenningsprosesser fordeles på permanent plasserte og flyttbare innretninger. De rapporterte utslippene omfatter CO 2, NO x, nmvoc, CH 4, SO x, PCB, PAH og dioxiner. Akutte utslipp av olje og kjemikalier fra offshorevirksomheten kan skyldes uhell ved boring, produksjon eller rørledningsbrudd. Det kan også forekomme søl ved lossing og lasting av olje. I tabell 1.1 under er det gitt en oversikt over totale utslipp av olje og kjemikalier fra offshorevirksomheten på norsk kontinentalsokkel i Tabell 1.1. Totale utslipp av olje og kjemikalier fra offshorevirksomheten på norsk kontinentalsokkel i 1997 Utslipp av olje Utslipp av kjemikalier 1 [tonn] [tonn] Operasjonelle utslipp 2 347, Akutte utslipp 80, Totale utslipp 2 427, For utslipp av olje er det brukt en omregningsfaktor på 0,8; 1 liter olje veier 0,8 kg. For utslipp av kjemikalier er det ikke brukt omregningsfaktor; 1 m 3 kjemikalier veier 1 tonn. 1 Utslipp av kjemikalier inneholder også utslipp av oljebasert-, esterbasert- og olefinbasert borevæske. 2 Vanninnholdet er trukket fra. 3

5 4 2 UTSLIPP FRA BORING 2.1 Borevæsker I følge Oljedirektoratets årsberetning for 1997 ble det påbegynt boring i 50 letebrønner på norsk sokkel. Dette er en økning på 67% i forhold til 1996, da det ble påbegynt 30 letebrønner. Det ble boret 132 produksjonsbrønner i 1997, mot 143 i I de øverste seksjonene blir det normalt brukt vannbasert borevæske som det tillates å slippe ut. Den består av komponenter som anses å ha liten eller ingen negativ innvirkning på miljøet. I de nederste seksjonen, de med minst diameter, benyttes det som regel enten oljebaserte- eller syntetiske borevæsker. Oljebaserte borevæsker ble fra 1991 ikke tillatt sluppet ut (forskrift om utslipp av oljeholdig borekaks fra petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen), mens SFT i stor grad tillater utslipp av kaks boret med syntetiske borevæsker. 2.2 Vannbasert borevæske I tabell 2.1 er det en oversikt over kaks- og borevæskemengder fra boring med vannbasert borevæske. 4

6 5 Tabell 2.1. Kaks- og borevæskemengder fra boring med vannbaserte borevæsker Operatør - Felt Antall brønner Utboret Forbruk av Utslipp av boret pr. masse borevæske borevæske felt [tonn] [m 3 ] [m 3 ] Agip - Lete Amerada Hess - Lete Amoco - Alle brønner BP - Gyda BP - Lete Conoco - Lete Deminex - Lete Esso - Balder * Esso - Lete * Hydro - Brage Hydro - Lete Hydro - Njord Hydro - Oseberg F Hydro - Troll B Hydro - Visund Phillips - Ekofisk Saga - Lete Saga - Snorre Saga - Tordis Saga - Vigdis Shell - Lete Statoil - Gullfaks Statoil - Heidrun Statoil - Lete Statoil - Norne Statoil - Sleipner Statoil - Statfjord Statoil - Troll A Statoil - Yme Statoil - Åsgard Totalt * Esso har brukt vannbasert borevæske, men ikke rapportert forbruk og utslipp. 5

7 6 2.3 Oljebasert borevæske I 1997 ble oljekontaminert kaks fraktet til land eller reinjisert. Det var derfor ingen tillatte utslipp av olje som vedheng på utboret kaks. Mesteparten av avfallet ble reinjisert, mens noe ble sendt til land. Tabell 2.2a og 2.2b viser forbruk og disponering av borevæske og kaks fra boring med oljebasert borevæske. Tabell 2.2a. Kaks- og borevæskemengder fra boring med oljebaseret borevæsker Operatør - Felt Antall brønner Utboret Forbruk av boret pr. masse borevæske felt [tonn] [m 3 ] Amerada Hess - Lete Amoco - Alle brønner BP - Gyda BP - Lete BP - Ula Esso - Lete Hydro - Lete Hydro - Njord Hydro - Oseberg Hydro - Visund Phillips - Ekofisk Saga - Lete Saga - Tordis Statoil - Gullfaks Statoil - Norne Statoil - Sleipner Statoil - Statfjord Statoil - Veslefrikk Statoil - Åsgard Totalt

8 7 Tabell 2.2b. Disponering av oljebasert borevæske Operatør - Felt Generert Utslipp til Importert Eksportert Masse Sendt til slam/kaks- sjø fra annet til annet reinjisert land mengde felt felt [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] Amerada Hess - Lete Amoco - Valhall/Hod BP - Gyda BP - Lete BP - Ula Esso - Lete Hydro - Lete Hydro - Njord Hydro - Oseberg Hydro - Visund Phillips - Ekofisk Saga - Tordis Saga - Lete Statoil - Gullfaks Statoil - Heidrun Statoil - Sleipner Statoil - Statfjord Statoil - Veslefrikk Statoil - Åsgard Totalt

9 8 Figur 1 viser den prosentvise fordelingen av hvor mye som blir ilandsendt og reinjisert av masse utboret med oljebasert borevæske. Figur 1: Disponering av masse utboret med oljebasert borevæske 31 % 69 % Reinjis ert Ilandsendt 2.4 Syntetisk borevæske Esterbasert borevæske I 1997 ble det innrapportert bruk av esterbasert borevæske i 4 brønner. Tabellene 2.3a og 2.3b gir en oversikt over forbruk, utslipp og disponering av borevæske og kaks fra boring med esterbasert borevæske. Mesteparten av massen utboret med esterbasert borevæske slippes til sjø. Tabell 2.3a. Kaks- og borevæskemengder fra boring med esterbaserte borevæsker Operatør - Felt Antall brønner Utboret Forbruk av boret pr. masse borevæske felt [tonn] [m 3 ] Statoil Statfjord Statoil Yme Totalt Tabell 2.3b. Disponering av esterbasert borevæske Operatør Felt Generert Utslipp til Importert Eksportert Masse Sendt til slam/kaks- sjø fra annet til annet reinjisert land mengde felt felt [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] Statoil - Statfjord Statoil - Yme Totalt

10 9 Figur 2 gir en grafisk framstilling av hvor mye som blir sluppet til sjø og ilandsendt av masse utboret med esterbasert borevæske. Figur 2: Disponering av masse utboret med esterbasert borevæske 4 % 96 % Utslipp til sjø Ilandsendt Olefinbasert borevæske I 1997 ble det boret 39 brønner med olefinbasert borevæske. Tabellene 2.4a og 2.4b gir en oversikt over utslipp, forbruk og disponering av masse utboret med olefinbasert borevæske. Tabell 2.4a. Kaks- og borevæskemengder fra boring med olefinbaserte borevæsker Operatør - Felt Antall brønner Utboret Forbruk av boret pr. masse borevæske Felt [tonn] [m 3 ] Amoco - Valhall/Hod Esso - Balder Esso - Lete Hydro - Brage Phillips - Ekofisk Saga - Snorre Saga - Vigdis Statoil - Gullfaks Statoil - Lete Statoil - Statfjord Statoil - Veslefrikk Totalt

11 10 Tabell 2.4b. Disponering av olefinbasert borevæske Operatør - Felt Generert Utslipp til Importert Eksportert Masse Sendt til slam/kaks- Sjø fra annet til annet reinjisert land mengde felt felt [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] Amoco - Valhall/Hod Esso - Balder Esso - Lete Hydro - Brage Phillips - Eldfisk Saga - Snorre Saga - Vigdis Statoil - Gullfaks Statoil - Lete Statoil - Statfjord Statoil - Veslefrikk Totalt I figur 3 nedenfor er det gitt en grafisk framstilling av disponering av masse utboret med olefinbasert borevæske. Figur 3: Disponering av masse utboret med olefinbasert borevæske 45 % 7 % 48 % Utslipp til sjø Reinjisert Ilandsendt Etter en betydelig økning i utslipp av syntetiske borevæsker fra 1991 til 1994, har utslippene avtatt fra I 1997 ble utslippene redusert med 9% i forhold til 1996, selv om det ble boret flere brønner. Årsakene til denne reduksjonen kan være flere, blant annet kan det ha en sammenheng med at det i større grad er lavere vedheng av borevæske på kaksen som slippes ut. Syntetiske borevæsker er dyre, og det er et økonomisk incitament for operatørene til å redusere utslippet. Noen felt har installert kakspresser noe som også bidrar til å redusere vedhenget av borevæske. De virkninger syntetiske borevæsker har på miljøet diskuteres for tiden internasjonalt. 10

12 11 I tabell 2.5 er det gitt en oversikt over utslipp av syntetisk borevæske fra 1991 til Tabell 2.5. Utslipp av syntetisk basevæske År Antall Basevæske på kaks Brønner [tonn]

13 12 3 UTSLIPP VED PRODUKSJON OG LAGRING AV OLJE 3.1 Utslipp av oljeholdig vann Totale utslipp av oljeholdig vann fra produksjon og lagring av olje utgjorde omlag 2350 tonn olje tonn av dette fulgte med 83,6 millioner m 3 produsert vann, og resten (350 tonn) fulgte med 83,3 millioner m 3 fortrengnings/ballast og drenasjevann. Produsert vann følger med brønnstrømmen ved produksjon og separeres fra oljen på plattformen. Produsert vann vil kunne være forurenset av olje og kjemikalier som finnes naturlig i reservoaret, og kan også være forurenset av kjemikalier som er tilsatt under produksjonsprosessen. Fortrengningsvann, kalles også ballastvann, slippes ut fra plattformer som har lagerceller for olje (Draugen, Statfjord A, B og C og Gullfaks A og C) når olje fylles i cellene. Drenasjevann er vann fra spyling av klassifiserte områder på dekk der man kan forvente at det er olje, tanker etc. i tillegg til regnvann. I år rapporteres drenasjevann og fortrengningsvann hver for seg. Tabellene 3.1, 3.2, og 3.3 viser fordelingen av utslipp og reinjeksjon av henholdsvis produsert vann, drenasje- og fortrengningsvann. Tabell 3.1. Utslipp og reinjeksjon av produsert vann Operatør - Felt Tot. Vannvolum Oljekons. Olje Reinjisert Vann 1997 i utslipp til sjø vann til sjø [m 3 ] [mg/l] [tonn] [tonn] [m 3 ] Amoco - Valhall/Hod , BP - Gyda BP - Ula ELF - Frigg ELF - Heimdal , Hydro - Brage Hydro - Njord Hydro - Oseberg Hydro - Troll B Phillips - Ekofisk Phillips - Tor Phillips - Edda Saga - Snorre Statoil - Gullfaks Statoil - Heidrun Statoil - Sleipner Statoil - Statfjord Statoil - Troll A Statoil - Veslefrikk Statoil - Yme Totalt , , Beregnet som total mengde olje sluppet ut dividert på total mengde produsert vann. 12

14 13 På to felt, Frigg og Yme, ble utslippsgrensen for olje i produsert vann overskredet på årsbasis. Yme har en midlertidig utslippstillatelse til å overskride grensen på 40 mg/l, fordi dette er vurdert som en miljømessig bedre løsning enn å bruke store mengder kjemikalier for å redusere olje utslippene. Også for Frigg er det vurdert som en miljømessig bedre løsning å overskride grensen på 40 mg/l for olje i vann en å øke kjemikaliebruken. Kravet om at hydrokarboninnholdet ikke skal overskride 40 mg/l gjelder som et gjennomsnitt per måned. Figur 4 gir en grafisk framstilling over hvor mye produsert vann som slippes til sjø, og hvor mye som blir reinjisert. Figur 4: Disponering av produsert vann 7 % Utslipp til sjø Reinjisert 93 % Heidrun og Norne overskred utslippsgrensen for drenasjevann. På Norne feltet skyldes overskridelsen problemer med uttesting og oppstart av renseanlegget, mens på Heidrun skyldes overskridelsen at renseanlegget tidvis ikke fungerte i

15 14 Tabell 3.2. Utslipp og reinjeksjon av drenasjevann Operatør - Felt Tot. Vannvolum Oljekons. Olje Vann 1997 i utslipp til sjø vann til sjø [m 3 ] [mg/l] [tonn] [tonn] [m 3 ] Amoco - Valhall/Hod BP - Gyda BP - Lete BP - Ula Conoco - Lete ELF - Frigg ELF - Heimdal , Hydro - Brage , Hydro - Njord Hydro - Oseberg , Hydro - Troll B Saga - Snorre Shell - Draugen , Shell - Lete Statoil - Gullfaks Statoil - Heidrun Statoil - Lete Statoil - Norne ,1 343 Statoil - Sleipner Statoil - Troll A , Statoil - Veslefrikk Statoil - Yme Statoil - Åsgard Totalt , Beregnet som total mengde olje sluppet ut dividert på total mengde vann. Figur 5 gir en grafisk framstilling over hvor mye drenasjevann som slippes til sjø, og hvor mye som blir reinjisert. Figur 5: Disponering av drenasjevann 2 % Uts lipp til v ann Reinjis ert 98 % 14

16 15 Tabell 3.3. Utslipp og reinjeksjon av fortrengningsvann Operatør - Felt Tot. Vannvolum Oljekons. Olje Reinjisert Vann 1997 i utslipp til sjø vann til sjø [m 3 ] [mg/l] [tonn] [tonn] [m 3 ] Shell - Draugen Statoil - Gullfaks Statoil - Statfjord Totalt Beregnet som total mengde olje sluppet ut dividert på total mengde vann. I forhold til 1996 er utslippet av olje fra produsert vann øket med 38 %. Hovedårsaken til dette er økt aktivitet samt at feltene er eldre og dermed har høyere vannproduksjonen fra reservoarene. Det har også vært en økning i utslipp av drenasje- og fortrengningsvann fra I 1997 ble det sluppet ut omlag 83 millioner m 3 drenasje- og fortrengningsvann med 350 tonn olje. Mengdene fortrengningsvann øker med økt produksjon. Figur 6 viser en oversikt over de totale operasjonelle utslippene av olje fra petroleums virksomheten på norsk kontinentalsokkel i perioden Figuren omfatter ikke akutte utslipp Utslipp av olje (tonn) Fortrenging Produksjon Boring År Figur 6: Totale operasjonelle utslipp av oljeholdig vann i perioden

17 Utslipp av tungmetaller og vannløselige organiske forbindelser i produsert vann SFT stiller i dag ikke krav til innhold av tungmetaller og vannløslige organiske forbindelser i produsert vann. Den viktigste grunnen til dette er at det tidligere ikke har eksistert analyse og rensemetoder som har vært formålstjenelige til bruk offshore for de vannmengdene det her har vært snakk om. Tungmetaller og vannløselige organiske forbindelser i produsert vann kommer naturlig fra reservoaret og fra kjemikalier tilsatt under produksjon av oljen. De kjemikaliene som tilsettes av operatøren reguleres av SFT. Mange tungmetaller kan være giftige selv i svært lave konsentrasjoner, og er blant de farligste miljøgiftene. Tungmetallene og tungmetallforbindelser kan gi både akutte negative effekter eller negative effekter ved at de oppkonsentreres (akkumuleres) både i hver organisme og oppover i næringskjeden. De negative effektene tungmetaller og tungmetallforbindelser kan medføre er bl a kreft, reproduksjonsskader eller skader på nervesystemet. Tabell 3.4 gir en oversikt over de totale årsmengdene med tungmetaller som slippes ut med produsert vann. Tallene i tabell 3.4 og 3.5 bør sees i sammenheng med vannvolumene for produsert vann i tabell 3.1. Tabell 3.4 Utslipp av tungmetaller i produsert vann Operatør - Felt As Pb Cd Cu Cr Hg Ni Zn [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] [kg] Amoco - Valhall/Hod 0,0 1,4 1,4 0,3 0,3 0,1 1,6 2,5 BP - Gyda 0,8 40,7 40,7 8,1 8,1 4,1 44,7 20,3 BP - Ula 1,3 66,7 66,7 13,4 13,4 6,7 73,4 33,4 ELF - Frigg 0,8 844,9 82,8 331,3 41,4 0,6 186,4 66,3 ELF - Heimdal 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 Hydro - Brage 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238,9 Hydro - Njord 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hydro - Oseberg 2,6 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 361,6 Hydro - Troll B 7,0 0,1 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 83,8 Phillips - Ekofisk 5,5 3,1 2,3 96,6 130,9 2,8 800,4 138,2 Phillips - Tor 0,5 24,7 6,1 23,6 6,0 0,2 423,3 0,4 Phillips - Edda 0,1 0,1 0,1 2,1 1,0 0,0 8,6 1,7 Saga - Snorre 4,9 31,7 4,0 48,9 274,8 1,0 268,9 122,3 Statoil - Gullfaks 21, , ,0 538,2 788,7 4, ,0 690,0 Statoil - Heidrun 1,0 49,9 49,9 10,0 10,0 5,0 54,9 25,0 Statoil - Sleipner 0,1 6,4 6,4 1,3 1,3 0,6 7,1 3,2 Statoil - Statfjord 27,0 0,0 0,0 270,4 270,4 0,0 0,0 676,1 Statoil - Troll A 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Statoil - Veslefrikk 2,8 138,1 138,1 27,6 27,6 0,7 138,1 69,1 Statoil - Yme 0,0 2,2 2,2 0,4 0,4 0,2 2,4 1,1 Totalt 77, , , , ,7 26, , ,7 16

18 17 En del av de vannløselige organiske forbindelsene som vil kunne finnes i produsert vann gir miljøskadelige effekter. De negative effektene vannløselige organiske forbindelsene kan frembringe er bl a kreft og reproduksjonsskader. Tabell 3.5 gir en oversikt over utslipp av organiske forbindelser som slippes ut med produsert vann. 17

19 18 Tabell 3.5. Utslipp av aromater og alkylfenoler med produsertvann, verdier er oppgitt i kg. Operatør - Felt Acena- Acena Alkyl- Antra Benzen Benzo(a) Benzo(a) Benzo(b) Benzo- Benzo(k) Chrys Di- Fenoler Fluor- Fluor Indeno- Karbok- Naphta- Phenan Pyrene Toluen Xylen phtene phtyl- fenoler cene antracene pyrene fluor- (ghi)- fluor- ene benzo(ah) - anth- ene (123cd) - syl- lene threne ene anthene perylen e anthene antracene ene pyrene syrer Amoco - Valhall/Hod 0,0 0,0 77 0,0 63 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0 0, , BP - Gyda 0,0 1,6 0 0,0 0 0,8 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0 0,4 12 0, ,2 0 0 BP - Ula 0,0 2,7 0 0,1 0 1,3 0,0 0,1 2,7 0,0 0,0 0,0 0 0,7 20 0, ,4 0 0 ELF - Frigg 2,3 1,5 0 1,8 0 1,2 0,2 0,6 0,2 0,0 1,9 0,0 0 1,4 22 0, ,0 0 0 ELF - Heimdal 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0 Hydro - Brage 2,2 2,4 0 0, ,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0, ,5 11 0, , Hydro - Oseberg 5,2 5,2 0 0, ,7 0,1 0,3 1,1 1,5 0,5 0, ,1 29 0, , Hydro - Troll B 10,5 14,0 0 0, ,0 0,0 0,7 14,0 4,9 0,0 0, , , , Phillips - Ekofisk 1,2 0, , ,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,1 0, ,4 30 0, , Phillips - Edda 0,0 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0, ,0 0 0, , Phillips - Tor 0,1 0, , ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0, ,0 3 0, , Saga - Snorre 5,2 2,0 0 1, ,6 0,1 0,2 0,1 0,2 10,2 0, ,8 22 0, , Statoil - Gullfaks 0,0 43, , ,9 0,0 2,2 43,8 0,0 0,0 0, , , , Statoil - Heidrun 0,0 0,0 0 0,0 4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0, ,2 3 0 Statoil - Sleipner 0,0 0,3 0 0,0 4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 2 0,1 2 0, ,0 3 1 Statoil - Statfjord 181,1 181,1 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0, , ,0 0 0 Statoil - Troll A 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0 0, ,0 1 1 Statoil Veslefrikk 0,0 5, , ,8 0,0 0,3 5,5 0,0 0,0 0, ,4 28 0, , Statoil Yme 0,0 0,1 0 8,7 67 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0, ,0 0 0, , Totalt , ,4 0,7 4,7 69,6 6,9 16,7 0, , , ,

20 19 4 UTSLIPP AV KJEMIKALIER FRA PRODUKTER BRUKT OFFSHORE Kjemikalier blir brukt for ved boring og produksjon av olje og gass. De inndeles i denne rapporten etter hvilke bruksområder kjemikaliene har. Tabell 4.1 gir en samlet oversikt over forbruk og utslipp av kjemikalier sortert etter bruksområdene for kjemikaliene. Tabellen viser at det brukes og slippes ut mest bore og brønnkjemikalier. Tabell 4.1. Samlet forbruk og utslipp av kjemikalier Gruppe Bruksområde Forbruk (tonn) Utslipp (tonn) Med vann Uten vann Med vann Uten vann A Bore og brønnkjemikalier B Produksjonskjemikalier C Injeksjonskjemikalier D Rørledningskjemikalier E Gassbehandlingskjemikalier F Hjelpekjemikalier G Kjemikalier som tilsettes eksportstrømmen H Kjemikalier fra andre produksjonssteder Totalt I år er det ny struktur for kjemikalierapporteringen. Rapporteringen går i større grad inn på miljøegenskapene ved kjemikaliene som slippes ut og i mindre grad på kjemikalienes bruksområder. Tabell 4.2 gir en oversikt over miljøegenskapene ved de totale utslippene av kjemikalier på norsk sokkel samt sorterer utslippene etter Norske og internationale lister og reguleringer. Her er en forklaring til de kolonnebetegnelsene som er brukt i tabellen: Liste A er utarbeidet av OSPAR og inneholder kjemikalier som er vurdert å ha liten eller ingen negativ innvirkning på miljøet. Liste A kjemikalier kan slippes ut uten særskilt tillatelse fra SFT. Liste B er utarbeidet av SFT og inneholder kjemikalier der SFT ikke krever tilsendt opplysninger om kjemikalienes økotoksikologiske egenskaper, men de krever egen tillatelse fra SFT for å kunne slippes ut. BOD : står for Biologisk oksygen forbruk og viser hvor hurtig et kjemikalie brytes ned. Kjemikalier som bruker lang tid på å brytes ned vil, dersom de akkumuleres i dyr og mennesker, kunne nå de mengdenivåene som er skadelige ved hjelp av mange små utslipp. Log Pow: viser hvor lett et kjemikalie kan samle seg opp/ akkumuleres i dyr og menneskers fettvev. Jo høyere log Pow, jo større bioakkumuleringpotensiale har kjemikaliet. OSPAR:. Konvensjon som omhandler miljøspørsmål relatert til nordatlanteren. En sammenslåing av Oslo konvensjonen og Paris konvensjonen.

21 20 Kjemikalier som i utgangspunktet ikke tillates sluppet ut. Tillatelse til utslipp gis kun der det er dokumentert et særlig behov, kjemikaliene er: OSPAR Annex A, del I, Miljøgifter (liste i SFTs rapport Miljøgifter TA: 985/1993), Alkylfenoler (alkylfenolforbindelser med C> 4, gjaldt frem til okt. 1998) og kjemikalier med log Pow >5 og BOD >20%) Kjemikalier som skal fases ut: Kjemikalier med BOD <20% og log Pow <5, kjemikalier med log Pow = 3-5 og BOD = %, OSPAR Annex A del II samt alkylfenoler (alkylfenolforbindelser med C> 4, fra okt 1998) Andre kjemikalier er kjemikalier som er under bruk men som ikke er dekket av noen av de ovennevnte listene eller kriteriene. 20

22 21 Tabell 4.2 Totale utslipp i tonn av prioriterte kjemikalier samt SFT s liste A og B Operatør - Felt Kjemikalier på Kjemikalier på OSPAR Miljøgifter log Pow > 5, Alkylfenoler OSPAR BOD < 20%, log Pow = 3-5, Andre Liste A Liste B Annex A del I BOD < 20% Annex A del II log Pow < 5 BOD = 20-60% kjemikalier Agip - Lete 1 558,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 Amerada Hess - Lete 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 8,86 Amoco - Valhall/Hod 3 791,00 2,19 0,61 0,00 0,16 0,10 2,80 3,77 0, ,51 BP - Gyda 716,00 10,98 0,00 0,00 0,00 0,18 3,80 25,58 1,10 0,00 BP - Lete 2 907,80 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 1,43 1,29 0,00 282,52 BP - Ula 53,65 33,83 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 34,88 0,26 16,08 Conoco - Lete 1 897,78 99,15 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 1,57 Deminex - Lete 707,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ELF - Frigg 1,69 19,08 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 0,00 88,50 ELF - Heimdal 11,22 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 Esso - Balder 3 278,71 7,70 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 17,93 280,94 67,69 Esso - Lete 1 427,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,01 3,91 Hydro - Brage 1 600,12 8,10 29,39 0,00 0,00 0,00 0,00 155,93 0, ,27 Hydro - Lete 2 318,45 13,48 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 413,17 0, ,84 Hydro - Njord 1 431,44 19,99 0,04 0,00 0,02 0,00 0,00 3,62 0,00 950,40 Hydro - Oseberg 814,81 70,94 47,08 0,00 0,19 0,00 0,95 26,79 0,00 949,45 Hydro - Troll B 7 691,09 39,12 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 36,51 0, ,29 Hydro - Visund 736,69 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0, ,32 Phillips - Ekofisk 1 069,20 33,18 0,02 0,00 3,41 0,00 4,93 44,17 0,74 893,00 Saga - Alle brønner 6 888,12 18,67 0,00 0,00 2,16 0,00 2,70 14,52 0, ,13 Shell - Draugen 2,65 1,72 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 0,02 0,00 1,41 Shell - Lete 1 150,65 0,66 0,17 0,00 0,00 0,00 0,40 0,55 0,01 231,52 Statoil - Gullfaks ,99 603,02 0,00 0,14 0,91 0,04 9,97 58,31 483, ,03 Statoil - Heidrun 6 174,00 31,12 1,70 0,00 0,80 0,00 0,40 2,00 0,10 302,90 Statoil - Lete 5 092,97 32,01 0,00 0,57 1,56 0,02 1,77 10,98 0,97 143,36 Statoil - Norne 1 366,80 2,70 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 1,20 0,00 74,00 Statoil - Sleipner 5 169,93 685,51 0,00 0,00 0,05 0,00 7,60 904,24 0,58 334,58 Statoil - Statfjord 3 892,90 886,10 2,30 0,00 0,00 3,70 0,10 67,60 40,50 390,20 Statoil - Troll A 5 446,20 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 16,74 0, ,00 Statoil - Veslefrikk 119,93 107,65 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 21,86 0,24 122,53 Statoil - Yme 2 766,00 6,40 0,40 0,00 0,20 0,10 0,80 35,20 3,10 728,30 Statoil - Åsgard ,54 2,42 0,00 0,06 0,00 0,00 0,90 5,90 0,71 407,50 Totalt , ,12 90,59 0,82 13,90 4,27 38, ,03 812, ,07

23 22 Tabell 4.3 Utslipp av miljøgifter i kg, som brukes i produksjon Operatør - Felt Hg Cd Zn Pb Cu Organo- Organo- Andre Organisk Alkylfenoltinn halogen Organohal. silikon etoksylater Amoco - Valhall/Hod 3,01 40,00 Amerada Hess - Lete BP - Gyda 3 800,00 225,00 BP - Lete 114,00 11,00 184,00 0,50 BP - Ula 40,00 22,00 Conoco - Lete 45,00 Esso - Balder 2,80 Esso - Lete 2,00 Hydro - Brage 153,43 Hydro - Lete 5,30 Hydro - Oseberg F 2,00 Phillips - Ekofisk 0,94 Saga - Alle brønner 2, ,00 Shell - Lete 247,30 62,10 Statoil - Gullfaks 103,00 39,00 2,88 733,10 39,00 Statoil - Heidrun 51,00 96,80 Statoil - Lete 110,46 234,00 226,40 300,00 18,00 Statoil - Norne 24,70 187,50 Statoil - Sleipner 1 552,50 Statoil - Statfjord 2 292,00 46, ,00 Statoil - Troll A 7,75 0,75 3,75 6,25 Statoil - Veslefrikk 0,13 0,13 46,43 Statoil - Yme 2,20 403,80 149,90 Statoil - Åsgard 8,20 8,20 42,00 Totalt 0,00 114,00 468,96 249,95 405,64 204, ,64 6, , ,33

24 23 Tabell 4.4 Utslipp av miljøgifter i kg, som forurensninger i produkter Operatør - Felt Hg Cd Zn Pb Cr Ni Cu As Organ.t. Organ.h. Alkylf.et. Amoco - Valhall/Hod 29,80 24,90 100,50 394,50 43,30 26,40 265,20 0,00 Amerada - Lete 0,98 2,44 0,26 BP - Gyda 0,03 0,50 12,00 158,00 7,00 2,00 37,00 BP - Lete 0,13 2,00 47,00 643,00 27,00 4,00 152,00 Conoco - Lete 0,10 1,30 34,70 469,90 19,40 2,80 110,90 Hydro - Brage 25,80 21,97 70,31 413,66 42,74 22,62 274,75 0,17 Hydro - Lete 46,12 24,11 48,54 210,96 33,42 24,13 145,43 Hydro - Njord 21,46 19,90 36,52 170,60 27,42 8,60 117,89 Hydro - Oseberg F 7,18 4,30 10,34 51,66 6,64 4,28 34,77 Hydro - Oseberg C 0,26 0,12 0,88 0,56 0,03 0,16 0,07 Hydro - Troll B 155,49 179,99 473,57 678,71 351,62 155,14 287,63 Hydro - Visund 25,93 10,61 59,10 22,89 12,93 16,21 21,28 1,43 Phillips - Ekofisk 6,48 5,76 55,58 51,09 10,03 8,38 35,32 Saga - Alle brønner 35,71 30,43 98,81 538,11 55,90 31,02 360,54 0,34 0,15 Shell - Leting 0,02 0,36 6,47 27,62 8,07 1,74 43,97 Statoil - Gullfaks 33,70 38,90 43, ,50 112,80 46,70 918,60 35,40 0,09 Statoil - Heidrun 28,70 14,90 11, ,50 60,60 18,40 573,60 Statoil - Lete 17,00 11,00 88, ,00 57,00 14,00 318,00 Statoil - Norne 0,10 0,80 271,00 11,20 1,60 127,90 Statoil - Sleipner 13,60 13,60 27,20 190,00 13,60 285,00 43,70 0,01 Statoil - Statfjord 10,00 7,80 11,60 658,30 32,80 10,30 313,80 3,10 Statoil - Troll A 238,42 96,64 99,70 458,71 110,57 97,85 266,97 Statoil - Veslefrikk Statoil - Yme 0,50 2,70 3,50 821,20 34,20 5,20 387,70 Statoil - Åsgard 218,10 100,90 118, ,40 161,90 93,30 847,30 Totalt 759,14 588, , , , , ,09 40,45 0,15 287,63 0,09 23

25 24 5 UTSLIPP TIL LUFT Utslippene til luft fra olje- og gassinstallasjoner kommer fra energiproduksjon for boring, utvinning og rørtransport av olje og gass, og fra fakling og lasting av råolje. De fleste offshore installasjoner benytter gassfyrte turbiner for energiproduksjon. Utslippene fra gassturbinene består av CO 2, NO x, VOC, CO, SO 2 (kun ved bruk av diesel), og støv samt spor av PAH, PCB og dioksiner. Tabellene 5.1 og 5.2 gir en oversikt over utslipp til luft fra henholdsvis permanent plasserteog flyttbare innretninger. Tabell 5.1 Utslipp til luft fra forbrenningsprosesser på permanent plasserte innretninger Operatør - Felt Mengde Mengde Utslipp Brennstoff Brennstoff CO 2 NO x nmvoc CH 4 SO x PCB PAH Dioxiner [tonn] [Sm 3 ] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [kg] [kg] [kg] Amoco , ,1 Valhall/Hod BP - Gyda ,2 9,7 35,5 BP - Ula ,8 12,3 43,9 ELF - Frigg ,3 8,93 29,62 0,66 ELF - Heimdal ,8 9,44 34,74 0,1 Hydro - Brage ,8 27,37 58,45 0,1025 Hydro - Njord ,39 22,29 8,85 0,1647 Hydro - Oseberg ,7 21,17 63,83 0,0373 C Hydro - Oseberg F , Hydro - Troll B ,029 Phillips ,12 0,022 Ekofiskomr. 516 Saga - Snorre ,19 99,43 0,91 4,6*10-7 2,5*10-5 2,1* Shell - Draugen ,8 52 Statoil - Gullfaks ,9 310,1 2,6 237 Statoil - Heidrun ,69 122,24 0, Statoil - Norne ,27 9,71 7,63 Statoil - Sleipner ,5 0,1 000 Statoil - Statfjord ,8 148,2 470,4 236 Statoil - Troll A ,4 0,2 0,4 0,007 Statoil - Veslefrikk ,5 30,1 47,7 1,7 3,4*10-6 1,8*10-4 1,5*10-10 Statoil - Yme ,3 64,9 10,9 1,6 3,2*10-7 1,7*10-5 1,5*10-11 Totalt faste innretninger , ,0 4,2*10-6 2,2*10-4 1,9*10-9

26 25 Tabell 5.2 Utslipp til luft fra forbrenningsprosesser på flyttbare innretninger Operatør - Felt Mengde Mengde Utslipp Brennstoff Brennstoff CO 2 NO x nmvoc CH 4 SO x PCB PAH Dioxiner [tonn] [Sm 3 ] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [kg] [kg] [kg] Agip - Lete ,02 2E-06 1,10E-04 9,13E-11 Amerada Hess - Lete Amoco - Valhall/Hod BP - Lete Conoco - Lete ,1 5,4 Deminex - Lete ,9 3,5 Esso - Balder ,4 0,09 8,60E-06 4,70E-04 3,90E-10 Esso - Lete ,6 0,14 3,70E-05 2,00E-03 1,69E-09 Hydro - Lete ,8 28,1 0,17 Hydro - Polar Pioneer ,25 Hydro Visund ,2 272,02 19, Hydro Troll 8235, ,9 576,492 41, Hydro - Njord B ,6 110,81 7, , Phillips - Ekofisk Saga - Lete ,5 0,28 4,30E-05 2,35E-03 1,95E-09 Saga - Snorre ,04 Saga - Tordis Øst Saga - Vigdis ,1 2,01E-06 1,10E-04 9,13E-11 Shell - Lete Statoil - Gullfaks ,7 19,1 0,04 Statoil - Lete ,6 0,02 0,19 2,13E-05 1,16E-03 9,70E-10 Statoil - Norne ,4 76,9 0,7 0,66 4,31E-04 2,35E-02 1,96E-08 Statoil - Sleipner ,4 21,8 0,5 0,27 1,14E-05 6,24E-04 5,20E-10 Statoil - Statfjord ,1 8,80E-05 4,83E-03 4,02E-09 Statoil - Yme ,3 4,9 2,73 Statoil - Åsgard ,5 0,46 3,74E-06 2,00E-04 1,70E-10 Totalt ,9 855,823 3,32 5,51 6,48E-04 3,54E-02 2,95E-08 Olje- og gassutvinning er en av de viktigste kildene til utslipp av klimagassen CO 2, og sto i 1997 for 21 % av de totale norske utslippene. I 1991 ble petroleumsvirksomheten pålagt CO 2 -avgift, noe som har ført til at utslippene per produsert mengde oljeekvivalent er redusert med 30 % siden En av grunnene til dette er redusert fakling. Fra 1996 til 1997 økte likevel CO 2 -utslippene fra sektoren med 5,5 %, først og fremst på grunn av økt gassproduksjon. Tabell 5.3. Totale utslipp til luft fra forbrenningsprosesser Mengde Mengde Utslipp Brennstoff Brennstoff CO 2 NO x nmvoc CH 4 SO x PCB PAH Dioxiner [tonn] [Sm 3 ] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [tonn] [kg] [kg] [kg] Perm. Innretn , ,0002 1,7E-10 Flyttb. Innretn , ,0355 3E-08 Totalt , ,0357 3E-08 25

27 26 Den viktigste utslippskilden til flyktige organiske forbindelser utenom metan (nmvoc) i Norge, er lasting av råolje offshore og på råoljeterminaler. I 1997 representerte denne kilden 53 % av de totale utslippene i Norge. Norge har forpliktet seg til å redusere nmvoc-utslippene med 30 % innen 1999 i forhold til utslippene i 1989 gjennom VOC-protokollen under FNs Konvensjon om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning. De norske utslippene av nmvoc har likevel økt med hele 27 % siden 1989, noe som skyldes økt lasting av råolje. nmvoc bidrar til dannelse av bakkenær ozon, som er giftig og har en negativ virkning på materialer, vegetasjon og menneskers helse. Tabell 5.4. Utslipp av nmvoc og metan fra lagring og lasting Operatør - Felt Utslipp av NmVOC [tonn] Utslipp av Metan [tonn] Hydro - Brage Hydro - Njord Shell - Draugen Statoil - Gullfaks Statoil - Heidrun Statoil - Norne Statoil - Statfjord Statoil - Yme Totalt

28 27 Tabell 5.5 Diffuse utslipp og kaldventilering (sikkerhetsventilering) Operatør - Felt Utslipp av nmvoc i tonn Utslipp av metan i tonn Amoco - Valhall/Hod 266,64 534,83 BP - Gyda 109,31 242,25 BP - Ula 0,03 0,07 ELF - Frigg 207,17 518,68 ELF - Heimdal 487, ,78 Hydro - Brage 51,81 56,44 Hydro - Troll B 174,99 387,81 Hydro - OsebergC 71,00 85,19 Hydro - OsebergFC 551,27 561,60 Hydro - Njord 9,31 10,07 Phillips - Ekofisk 131,2 290,76 Saga - Snorre & Vigdis 46,04 60,11 Shell - Draugen 22,13 25,30 Statoil - Gullfaks 71,84 117,22 Statoil - Heidrun 177,9 595,28 Statoil Norne 2,66 3,04 Statoil - Sleipner 129,95 347,18 Statoil - Statfjord 1624, ,26 Statoil - Troll A 1169, ,99 Statoil - Veslefrikk 8 16,65 Statoil - Yme 9,44 9,94 Totalt 5 322, ,45 27

29 28 6 AKUTTE UTSLIPP Det ble i 1997 totalt sluppet ut 80 tonn olje som følge av 252 tilfeller av akutte utslipp, derav 9 større enn ett tonn. Det ble også rapportert om 105 akutte utslipp av kjemikalier, som til sammen utgjør ca. 400 tonn. Akutt utslippene til luft var på tonn tonn av dette skyldes blant annet driftsproblemer på CO 2 - fjerningsanlegget til Sleipner T- plattformen. Tabell 6.1 viser en oversikt over akutte oljeutslipp, mens tabell 6.2 gir en oversikt over akutte utslipp av kjemikalier og boreslam. I tabell 6.3 er det gitt en oversikt over akutte utslipp til luft. Tabell 6.1. Akutte oljeutslipp, 1997 Operatør - Felt Antall utslipp Volum [m 3 ] på utslipp < 0,05 0,05 - > 1m 3 Tot. < 0,05 0,05 - > 1m 3 Tot. [m 3 ] m 3 1m 3 antall m 3 1m 3 Amoco - Valhall/Hod ,183 2, ,669 BP - Gyda , ,015 BP - Ula ,05 0,2 0 0,25 Conoco - Lete ,05 0 0,05 ELF - Frigg ,7 30,7 31,4 ELF - Heimdal ,2 0 0,2 Esso - Balder ,057 0,2 0 0,257 Esso - Lete ,0068 0,06 0 0,0668 Hydro - Brage ,24 0,89 0 1,13 Hydro - Lete ,147 1,87 3 5,017 Hydro - Njord ,054 0,5 0 0,554 Hydro - Oseberg ,136 3,35 0 3,486 Hydro - Troll B ,043 1,65 8 9,693 Hydro - Visund ,257 1,5 0 1,757 Phillips - Ekofisk ,261 3, ,746 Saga - Snorre ,97 10,14 13,11 Shell - Draugen ,45 0 0,45 Shell - Lete , ,036 Statoil - Gullfaks ,181 2,13 0 2,311 Statoil - Heidrun ,2 0 1,2 Statoil - Lete ,07 0 1,07 Statoil - Norne ,008 0,4 1,8 2,208 Statoil - Sleipner ,04 3,34 0 3,38 Statoil - Statfjord ,128 1, ,423 Statoil - Troll A ,164 1, ,009 Statoil - Veslefrikk ,06 0,45 0 0,51 Statoil - Yme ,035 0,5 0 0,535 Statoil - Åsgard ,24 0, ,74 Totalt ,342 33,29 72,64 108,27 28

30 29 Tabell 6.2. Akutte utslipp av kjemikalier og boreslam, 1997 Operatør - Felt Antall utslipp Volum [m 3 ] på utslipp < 0,05 m 3 0,05-1m 3 > 1m 3 Tot. antall < 0,05 m 3 0,05-1m 3 > 1m 3 Tot. [m 3 ] Amerada Hess - Lete Amoco - Valhall/Hod ,048 0,28 0 0,328 BP - Gyda ,05 1,5 1,55 BP - Lete ,77 0 1,77 BP - Ula ,59 1,59 Conoco - Lete ELF - Frigg ,03 0,8 0 0,83 Esso - Balder ,4 0 0,4 Esso - Lete ,04 0,3 2,3 2,64 Hydro - Brage Hydro - Lete Hydro - Njord ,01 0,7 0 0,71 Hydro - Oseberg ,05 0, ,45 Saga - Snorre ,172 30,7 34,872 Shell - Draugen ,65 0 0,65 Shell - Lete , ,6 6,607 Statoil - Gullfaks ,03 2,4 116,33 118,76 Statoil - Heidrun , ,02 Statoil - Lete ,5 10,5 Statoil - Norne ,005 0,1 4,8 4,905 Statoil - Sleipner , ,2 Statoil - Statfjord ,033 0, ,18 Statoil - Troll A ,004 0, ,742 Statoil - Veslefrikk , ,03 Statoil - Yme , ,001 Statoil - Åsgard ,06 2,9 30,9 33,86 Totalt ,368 18,01 385,22 403,60 Tabell 6.3. Akutte utslipp til luft, 1997 Operatør - Felt Antall utslipp Mengder [kg] Amoco - Valhall/Hod ELF - Frigg ELF - Heimdal 1 6 Phillips - Ekofisk 1 74 Shell - Draugen Statoil - Gullfaks 1 7 Statoil - Sleipner * Statoil - Statfjord Statoil - Veslefrikk 1 40 Totalt * Antall utslipp lar seg ikke kvantifisere. 29

31 30 30

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1992 0 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslippet til sjø av olje og kjemikalier fra offshore installasjoner

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1998

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1998 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1998 1 INNLEDNING... 2 1 SAMMENDRAG... 3 Utslipp til sjø... 3 Utslipp til luft... 3 2 UTSLIPP FRA BORING... 4 2.1 Vannbaserte

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1996

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1996 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1996 1 SAMMENDRAG Denne rapporten gir en oversikt over utslipp av olje og kjemikalier til sjø, samt ilandføring og reinjeksjon

Detaljer

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2001

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2001 TA-2004/2004 ISBN 82-7655-224-2 Forord Denne rapporten gir en samlet oversikt over rapporterte utslipp til sjø og luft fra installasjonene på norsk kontinentalsokkel i 2001. Rapporten er sammenstilt på

Detaljer

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2002

Utslipp på norsk kontinentalsokkel 2002 TA-2014/2004 ISBN 82-7655-481-4 Forord Denne rapporten gir en samlet oversikt over rapporterte utslipp til sjø og luft fra installasjonene på norsk kontinentalsokkel i 2002. Rapporten er sammenstilt på

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1995

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1995 0 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1995 0 1 SAMMENDRAG Denne rapporten gir en oversikt over utslipp av olje og kjemikalier til sjø, samt ilandføring og reinjeksjon

Detaljer

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg

Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Oversikt over felt og viktige nullutslippstiltak per 13.09.02 Vedlegg Felt Operatør Type PUD Prod.start Nullutslippstiltak Kommentar Albuskjell Olje/gass 25.04.75 26.05.79 Nedstengt 26.08.98 Balder og

Detaljer

Årsrapport 2011 Gungne

Årsrapport 2011 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av

Detaljer

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221

Årsrapport 2010 Gungne AU-EPN ONS SLP-00221 Årsrapport 2010 Gungne Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 2 fra boring... 6 3 av olje... 6 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 6 5 Evaluering av kjemikalier... 6 6

Detaljer

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1993

UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1993 UTSLIPP AV OLJE OG KJEMIKALIER FRA PLATTFORMENE PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL I 1993 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...1 1 INNLEDNING...3 2 KILDER TIL UTSLIPP...3 2.1 Operasjonelle utslipp av olje...3 2.2

Detaljer

Utslippsrapport for HOD feltet

Utslippsrapport for HOD feltet Utslippsrapport for HOD feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Eivind Hansen Valhall Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport ytre miljø 2006

Årsrapport ytre miljø 2006 Årsrapport ytre miljø 26 Innledning Petoro forvalter statens eierinteresser gjennom SDØE på de fleste felt på norsk sokkel. SDØE sin eierandel i felt på norsk sokkel er blitt noe redusert gjennom nedsalg

Detaljer

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC

Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 100 Total HC 25 Olje-/kondensat og gassleveranse på norsk sokkel, mill Sm 3 o.e. 2 15 Olje/kondensat Gass 1 Total HC 5 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998 2 Totale leveranser av olje/kondensat og gass, fordelt på regioner

Detaljer

20.6 Farlig avfall ALVHEIM

20.6 Farlig avfall ALVHEIM 20.6 Farlig avfall Rapporteringsår Annet 76.90 Batterier 0.75 Blåsesand 0.47 Kjemikalieblanding m/halogen 0.17 ALVHEIM Lysrør/Pære 0.14 Maling 0.05 Oljeholdig avfall 3.55 Rene kjemikalier m/halogen 0.27

Detaljer

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006

Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Utslippsrapport for Tambarfeltet 2006 Forus, 28. februar 2007 Utslippsrapport 2006 Side 1 av 14 Generell informasjon Denne rapporten omfatter utslipp fra Tambarfeltet i 2006. Tambar er en ubemannet brønnhodeplattform

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018

UTSLIPPSRAPPORT P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 UTSLIPPSRAPPORT 2015 P&A på Leteboringsbrønn 2/4-17 Tjalve PL 018 1 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve 2 ConocoPhillips Utslippsrapport for 2015, Tjalve Innledning Rapporten dekker utslipp

Detaljer

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012

Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 Utslippsrapport for Viljefeltet 2012 1. mars 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRODUKSJON OG FORBRUK... 4 1.3 STATUS PÅ NULLUTSLIPPSARBEIDET... 4 2 UTSLIPP FRA BORING...

Detaljer

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet

Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Tilførsler av olje fra petroleumsinstallasjoner i Norskehavet Publisert 04.07.2016 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser

Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser 17 Selskapenes andeler i felt og utvinningstillatelser I parentes etter angivelse av selskapets andel i vedkommende felt i drift/funn oppgis den/de utvinningstillatelser feltet/funnet ligger i. For de

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Årsrapport for utslipp 2014 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet

Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell. Årsrapport til Miljødirektoratet Ormen Lange 2016 A/S Norske Shell Årsrapport til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 Side 2 av 20 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand, Operations

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4

Årsrapport til Miljødirektoratet 2015 Letefelter 1.0 FELTETS STATUS... 4 Innhold 1.0 FELTETS STATUS... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje/gass... 4 1.3 Gjeldende utslippstillatelse... 4 1.4 Etterlevelse av utslippstillatelse... 4 1.5 Status for nullutslippsarbeidet...

Detaljer

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN

Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN Esso Norge AS ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2003 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2004 Signaturer Dokument: Utslipp fra

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2015 Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 EIERANDELER... 6 1.3 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 7 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE...

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014

Årsrapport til Miljødirektoratet - Fram 2014 Gradering: Open Status: Final Side 1 av 9 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 6 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 7 1.4 Status for

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer Brønntesting Ventilering av gass Figur 10.1 Utslipp til luft. 10 Utslippene til sjø og luft fra

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2013 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 25 Mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV

Lundin Norway AS AK GOF BL. Draft - Issued for Draft ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV GODKJENT VERIFISERT AV ÅRSAK TIL UTGIVELSE REVISJON REV. DATO UTARBEIDET AV VERIFISERT AV GODKJENT Draft - Issued for Draft 01 01.02.20 17 AK GOF BL Anlegg: BRY Dokument nummer: 002701 Prosjekt: Lisens: PL148 Dokument type:

Detaljer

Side 1 / 7

Side 1 / 7 Utslipp til sjø fra olje og gass Innholdsfortegnelse 1) Forbruk av borevæsker 2) Oljeutslipp fra olje og gass 3) Utslipp av produsert vann 4) Utslipp av kjemikalier fra olje og gass 5) Utilsiktede utslipp

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11

UTSLIPPSRAPPORT for Norpipe Gassrørledning, B-11 UTSLIPPSRAPPORT 2013 for Norpipe Gassrørledning, B-11 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2013. Kontaktperson hos GASSCO AS

Detaljer

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005?

Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Miljøfarlige utslipp til sjø fra petroleumsindustrien - en sagablått etter 2005? Unn Orstein 17.02.2005 Situasjonen i dag Boring pågår 2006: Snøhvit gass/kondensat Norsk sokkel har noen av de strengeste

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2016 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 02.03.2017 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2014 fra Nyhamna Landanlegg 2014 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING...2 1. FELTETS STATUS...3 1.1 Generelt...3 1.2 Produksjon av

Detaljer

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015

Utslipp fra Nyhamna Landanlegg 2015 fra Nyhamna Landanlegg 2015 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 15.03.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel

Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel Tilbakelevering av hele utvinningstillatelser 2001: Utvinningstillatelse 114, 114B og 114C. Andelsoverdragelser 2001 Utv. till. Fra: Til: Andel (%): 006 Amerada

Detaljer

Sammenstilling av borekaksdata

Sammenstilling av borekaksdata Sammenstilling av borekaksdata I forbindelse med myndighetenes rapportering til OSPAR Øyvind Tvedten DNV, ytre miljø, Stavanger Innhold Bakgrunn OSPARs kriterier for etterlatelse av borekakshauger Datainnsamling

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Utslipp til luft Utslipp til sjø Relevante internasjonale miljøavtaler Nasjonal virkemiddelbruk Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer

Detaljer

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011

Sokkelåret 2010. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Sokkelåret 2010 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 13. januar 2011 Innhold Leting Utbygging Produksjon Ressursregnskap Investeringer CO 2 -lagring på norsk sokkel Framtidsutsikter 2 Oljeprisutviklingen

Detaljer

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF

Årsrapport til Statens Forurensningstilsyn 2005 Statfjord Nord M-TO SF Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Forurensningstilsyn 25 M-TO SF 6 16 Innhold 1 Feltets status... 4 2 Utslipp fra boring... 5 3 Utslipp av olje...

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2007 fra Ormen Lange Landanlegget 2007 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2008 Ormen Lange Landanlegg-2007 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 STATUS...4 1.1 FELTETS

Detaljer

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7

UTSLIPPSRAPPORT 2007. for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 UTSLIPPSRAPPORT 2007 for Norpipe Gassrørledning, B-11 og H-7 Innledning Rapporten dekker utslipp til sjø og til luft, samt håndtering av avfall fra Norpipe Gassrørledning i år 2007. Kontaktperson hos GASSCO

Detaljer

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe

Årsrapport til Miljødirektoratet. for Gaupe Årsrapport til Miljødirektoratet for Gaupe 2016 Side 2 Rolle Ansvarlig Godkjent av Rapport utarbeidet av Navn og stilling Tor Bjerkestrand Operations Manager Jan Erik Sandven Relationship Manager Knarr/Gaupe/Teekay

Detaljer

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening

Nullutslipp. Utslipp til sjø. Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Faktaark fra OLF Oljeindustriens Landsforening Nullutslipp Norsk sokkel er underlagt strenge miljøkrav, og petroleumsindustrien jobber kontinuerlig for å redusere sine utslipp. Utvikling av ny teknologi

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2008 SIGYN SLEIPNER SLEIPNER- - SIGYN SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars 2009 Revisjonshistorie: Rev.

Detaljer

Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2001

Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2001 Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 21 Oljeindustriens Landsforening, OLF OLF er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til permanent plugging av brønnene 8 brønner på Varg (PL 038) Talisman Energy Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn

Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Årsrapport for utslipp 2015 Sigyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 BELIGGENHET OG RETTIGHETSHAVERE... 5 1.2 ORGANISATORISKE FORHOLD... 5 1.3 UTBYGNINGSKONSEPT... 5 1.4 FELTETS

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven for permanent plugging av brønnene A1-A12 på Heimdal (PL 036) Statoil Petroleum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Utslipp til luft Utslipp til sjø Nasjonal virkemiddelbruk Utslippene til sjø og luft fra petroleumsvirksomheten har sitt opphav i aktiviteter som leting, utbygging, produksjon

Detaljer

PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning. Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret

PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning. Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret PETROMAKS 2 10 nye år med petroleumsforskning Per Gerhard Grini, leder for programplanutvalg og nyutnevnt leder av programstyret Programstyre for PETROMAKS 2 Per Gerhard Grini, Karin Andreassen, Anne Dalager

Detaljer

Utslippsrapport Draupner 2012

Utslippsrapport Draupner 2012 1 av 9 srapport Draupner 2012 Innhold 2 av 9 1 Status... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Transportmengder... 4 2 fra boring... 5 3 av olje... 5 4 Bruk og utslipp av kjemikalier... 5 5 Evaluering av kjemikalier...

Detaljer

Petroleumsvirksomheten og miljøet

Petroleumsvirksomheten og miljøet Petroleumsvirksomheten og miljøet Utslipp til luft Utslipp til sjø Nasjonal virkemiddelbruk Diffuse utslipp Avgass fra gassturbiner Fakling Avgass fra dieselmotorer Brønntesting Ventilering av gass Figur

Detaljer

Rapport. Årsberetning ytre miljø 2014. for

Rapport. Årsberetning ytre miljø 2014. for Rapport Årsberetning ytre miljø 2014 for Oppdragets tittel Ytre miljø årsberetning 2014 Oppdragsgiver Petoro Dato Status Utført av Godkjent av 11.05.2015 Draft Anette Jæger Lene Osenbroch Tom Dagstad Emneord

Detaljer

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs

Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs VEILEDER M-07 04 Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget 2011. A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 fra Ormen Lange Landanlegget 2011 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2012 Side 1 av 5 srapport for

Detaljer

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring

Date of Issue 26.03.2014. Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Date of Issue 26.03.2014 Årsrapport til Miljødirektoratet 2013 leteboring Side 2 Innhold INNLEDNING... 4 1 FELTETS STATUS... 5 1.1 GENERELT... 5 1.2 OVERSIKT OVER TILLATELSER TIL BORING... 5 1.3 OPPFØLGING

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegg 2013 fra Ormen Lange Landanlegg 2013 A/S Norske Shell Årsrapportering til Miljødirektoratet A/S Norske Shell 17.03.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 2 1. FELTETS STATUS... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Produksjon

Detaljer

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD)

Utslipp fra Ormen Lange Landanlegget A/S Norske Shell. Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) fra Ormen Lange Landanlegget 2010 A/S Norske Shell Årsrapportering til Oljedirektoratet (OD) A/S Norske Shell 01.03.2011 srapport for utslipp til luft fra Nyhamna Landanlegg 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord

Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø. Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø Tomas Mørch, Direktør for funn og felt Nordsjøen Nord Ressurser og forventninger i nordlige Nordsjø ODs rolle og målsetting Ressurssituasjonen på norsk sokkel

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2005 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB 20" SLT SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 7 mars, 2006 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2005

Detaljer

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN

ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN ExxonMobil ÅRSRAPPORT FOR UTSLIPP 2004 SIGYN SLEIPNER - SIGYN LAYOUT Sleipner East Loke 9" 9" SLB SLT 20" SLR 30" 16/11 S SLA 40" Zeebrugge 10" 8" Sigyn 1 mars, 2005 Signaturer Dokument: Utslipp fra 2004

Detaljer

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS

Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer. Kjell Pedersen, administrerende direktør i Petoro AS Norsk sokkel ved et tidsskille klarere behov for en utfordrer Tidsskille for aktører på norsk sokkel 1960 s 1970 s 1980 s 1990 s 2000 s Mer marked Mer myndigheter Utlendingene ruler sokkelen Mange internasjonale

Detaljer

Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen

Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen Veiledning til den årlige utslippsrapporteringen Side 1 av 80 Veiledning til den Årlige Utslippsrapporteringen Gjelder: Vedlegg til Opplysningspliktforskriften; Krav til rapportering fra offshore petroleumsvirksomhet

Detaljer

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium

Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Innholdsfortegnelse Side 1 / 5 Sjøbunn i Nordsjøen påvirket av hydrokarboner (THC) og barium Publisert 12.05.2015 av Overvåkingsgruppen (sekretariat

Detaljer

Utslipp fra oljeog gassvirksomheten 2003

Utslipp fra oljeog gassvirksomheten 2003 Utslipp fra oljeog gassvirksomheten 2003 Oljeindustriens Landsforening (OLF) er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforskning og produksjon av

Detaljer

Utslippsrapport for TAMBAR feltet

Utslippsrapport for TAMBAR feltet Utslippsrapport for TAMBAR feltet 2003 Forus 1. Mars 2004 Utarbeidet av: Godkjent av: Ingvild Anfinsen Miljørådgiver BP Norge AS Shona Grant Ula Tambar Draugen Performance Unit Leader BP Norge AS Innholdsfortegnelse

Detaljer

Verdier for framtiden

Verdier for framtiden Verdier for framtiden Ressursrapport for felt og funn 2017 15. juni 2017 Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Les rapporten på www.npd.no OLJEDIREKTORATETS ROLLE Størst mulig verdi for samfunnet

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2013 Melkøya landanlegg Hammerfest LNG AU-DPN ON SNO-00268 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2015-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway

N-4065 Stavanger Novatech@novatech.no Norway Tittel: Petoro årsberetning ytre miljø 2007 Kunde: Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 Stavanger Kontaktperson(er) Britt Bjelland Utarbeidet av: Novatech as Tlf: +47 51 95 00 00 Postbox 163 Side 1 Fax:

Detaljer

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091

Årsrapport 2011 for Vega Sør AU-DPN OE TRO-00091 Årsrapport 2011 for Vega Sør Gradering: Internal Side 2 av 10 Innhold 1 STATUS... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Status produksjon... 7 1.3 Oversikt over utslippstillatelser for feltet... 9 1.4 Overskridelser

Detaljer

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK

DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK DEL C VEILEDNING TIL BRUK AV VEDLAGT REGNEARK Innhold 1 Innledning... 2 2 Regnearkformat... 2 3 Håndtering av regnearketfilene... 3 4 Overføring av data til Utslippsrapporten... 3 5 Veiledning for utfylling

Detaljer

Miljørapport Oljeindustriens Landsforening

Miljørapport Oljeindustriens Landsforening Miljørapport 2004 Oljeindustriens Landsforening Miljørapport 2004 3 INNLEDNING Denne rapporten gir en oversikt over utslipp til luft og sjø, samt avfallsgenerering fra norsk olje- og gassvirksomhet i 2004.

Detaljer

Fakta 2005 Olje- og energidepartementet

Fakta 2005 Olje- og energidepartementet Fakta 2005 Kapittel 1 Total petroleumsproduksjon og produksjonsstart for viktige felt Snøhvit 350 Troll I, Sleipner Vest Kristin 300 Troll II, Heidrun Åsgard Ormen Lange 250 200 150 Ekofisk Gullfaks Sleipner

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse etter forurensningsloven Tillatelse etter forurensningsloven til boring av letebrønn 30/8-5, Tune Statfjord Statoil ASA Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars

Detaljer

facility_id facility_name operator /12-E-1 H BG GROUP /3-A-1 H BG GROUP IDUN BP SKARV A BP SKARV B/C VEST BP

facility_id facility_name operator /12-E-1 H BG GROUP /3-A-1 H BG GROUP IDUN BP SKARV A BP SKARV B/C VEST BP facility_id facility_name operator 410712 15/12-E-1 H BG GROUP 410771 6/3-A-1 H BG GROUP 408694 IDUN BP 408458 SKARV A BP 408576 SKARV B/C VEST BP 408635 SKARV B/C ØST BP 406335 SKARV ERB BP 414071 SKARV

Detaljer

SKARV DEVELOPMENT PROJECT

SKARV DEVELOPMENT PROJECT SKARV DEVELOPMENT PROJECT Årsrapport 2009 Skarv Document No: DB KR Rev. Date Description Prepared Checke d BP Appr. 2 of 10 Document Control Sheet Title: Company/De pt: Årsrapport 2009 Skarv BP Skarv Deve

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn. Årsberetning. Ytre miljø 2013

Petoro Årsrapport 2012 Kapittelnavn. Årsberetning. Ytre miljø 2013 Petoro Årsrapport 2 Kapittelnavn Årsberetning Ytre miljø 2 1 Petoro Årsrapport 2 Ytre miljø Noe nedgang i CO 2 i 2 Det var noe nedgang i utslipp av karbondioksid fra Statens direkte økonomiske engasjement

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2004 HYDRO Sture Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS...3 1.1 GENERELT... 3 1.2 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 2 UTSLIPP TIL LUFT...5 2.1 UTSLIPP VED LAGRING

Detaljer

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA

Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn GYDA Årsrapport Til Statens forurensingstilsyn 25 GYDA Side 2 Innhold 1 STATUS FOR FELTET...6 1.1 GENERELT...6 1.2 EIERANDELER...8 1.3 KORT OPPSUMMERING UTSLIPPSSTATUS...8 1.4 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSER...9

Detaljer

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1

Fakta Norsk petroleumsvirksomhet. Olje- og energidepartementet. Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Fakta 2003 Norsk petroleumsvirksomhet Olje- og energidepartementet Gateadresse: Einar Gerhardsens plass 1 Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo Telefon 22 24 90 90 Faks 22 24 95 65 http://www.oed.dep.no

Detaljer

Del B veiledning til SFTs retningslinjer INNHOLD

Del B veiledning til SFTs retningslinjer INNHOLD Del B VEILEDNING TIL FELLES RETNINGSLINJER INNHOLD 1 Status... 4 1.1 Status for nullutslippsarbeidet... 8 2 Utslipp fra boring... 10 2.1 Boring med vannbasert borevæske... 12 2.2 Boring med oljebasert

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2003 HYDRO Sture Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 4 2 UTSLIPP TIL LUFT... 5 2.1 UTSLIPP VED LAGRING

Detaljer

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9

Alve årsrapport 2015 AU-ALVE Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 1 av 9 Gradering: Open Status: Final Utløpsdato: 2017-01-03 Side 2 av 9 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Licence interests on the Norwegian continental shelf

Licence interests on the Norwegian continental shelf Licence interests on the Norwegian continental shelf Relinquishment of production licences: Production licences 009, 11, 030, 31, 032, 069, 070, 101, 115, 117, 157, 1, 8, 198, 214. Transfers in 1999 Licence

Detaljer

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175

Årsrapport 2012 Fram AU-DPN OE TRO-00175 Innhold 1 Feltets status... 4 1.1 Produksjon av olje/gass... 5 1.2 Gjeldende utslippstillatelser... 7 1.3 Overskridelser av utslippstillatelser... 8 1.4 Status for nullutslippsarbeidet... 8 1.5 Kjemikalier

Detaljer

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel

Null. miljøskadelige. utslipp. til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien har mål om Null miljøskadelige utslipp til sjø på norsk sokkel Olje- og gassindustrien jobber hele tiden med å utvikle teknologi og systemer som kan redusere utslippene fra virksomheten.

Detaljer

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021

Årsrapportering til Miljødirektoratet 2014. Hammerfest LNG landanlegg AU-SNO-00021 Classification: Internal Status: Final Expiry date: 2016-01-10 Page 1 of 6 I henhold til Norsk olje og gass «Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering», rev. dato 9.1.2014 inneholder årsrapport

Detaljer

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002

Alve årsrapport 2014 AU-ALVE-00002 Security Classification: Internal - Status: Final Page 1 of 10 Innhold 1 Feltets Status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 6 1.3 Gjeldende utslippstillatelser på Alve... 7 1.4 Overskridelser

Detaljer

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn

Årsrapport til Statens forurensningstilsyn Årsrapport til Statens forurensningstilsyn 2006 HYDRO Oseberg Sør Side 2 Innhold 1 FELTETS STATUS... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 PRODUKSJON AV OLJE/GASS... 5 1.3 GJELDENDE UTSLIPPSTILLATELSE(R)... 7 1.4 OVERSKRIDELSER

Detaljer

pipeline_id pipeline_name operator 415658 8" Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8" Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10" Gas ULA PP,

pipeline_id pipeline_name operator 415658 8 Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8 Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10 Gas ULA PP, pipeline_id pipeline_name operator 415658 8" Oil/gas 15/12-E-1 H, ARMADA BG GROUP 415702 8" Oil/gas 6/3-A-1 H, ARMADA BG GROUP 308456 10" Gas ULA PP, GYDA BP 414310 10" Injection SKARV FPSO, SKARV B/C

Detaljer

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS

til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS 01.06 Tillatelse etter forurensningsloven til boring av pilothull 6507/7-U-10, Dvalin DEA Norge AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsrapport for Atla feltet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FELTETS STATUS... 3 1.1. Generelt... 3 1.2. Produksjonen på feltet... 5 1.3. Utslippstillatelser... 5 2. FORBRUK OG UTSLIPP KNYTTET TIL BORING... 5 3. OLJEHOLDIG VANN... 5 4. BRUK

Detaljer

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten.

Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten. Forord Alle operatører på norsk sokkel leverer årlige rapporter for utslipp av radioaktive stoffer til Statens strålevern,

Detaljer

Årsrapport til Klif 2012 Melkøya landanlegg

Årsrapport til Klif 2012 Melkøya landanlegg Gradering: Internal Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 1 av 7 Status: Final Utløpsdato: 2013-02-14 Side 2 av 7 I henhold til OLF dokument Veiledning til vedlegg til opplysningspliktforskriften inneholder

Detaljer

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003

Utslipp fra Visundfeltet Årsrapport 2006 M-TO VIS 07 00003 Innhold 1 Status... 6 1.1 Feltstatus... 6 1.2 Status forbruk og produksjon... 7 1.3 Status på nullutslippsarbeidet... 9 1.4 Kommentarer fra SFT til årsrapport 2005... 11 2 Utslipp fra boring... 12 2.1

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften).

Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Forskrift om endring i forskrift om materiale og opplysninger i petroleumsvirksomheten (opplysningspliktforskriften). Fastsatt av Petroleumstilsynet 21. desember 2004 i medhold av lov 29. november 1996

Detaljer

Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM. Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^

Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM. Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^ Arve Johnsen NORGES EVIGE RIKDOM Oljen, gassen og petrokronene ^ASCHEHOU^ Innhold FORORD 11 INNLEDNING 13 PIONERTIDEN Invitasjon til første konsesjonsrunde 18 Generaldirektørskifte i Hydro 20 Hydro og

Detaljer