MELDING OM VIRKSOMHETEN INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MELDING OM VIRKSOMHETEN 2010-2012 INNHOLD"

Transkript

1

2

3 MELDING OM VIRKSOMHETEN INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s Administrasjon, personalopplæring, økonomi s Rapport handlingsprogram s. 3 8 A. Opplæring og studiearbeid s. 3 B. Formidling og lokaler s. 3 6 C. Samarbeid og nettverk s. 6 7 D. Organisasjon informasjon s. 7 E. Musikk- og kulturpolitikk s Konsert med lokale utøvere/komponister s Arendal korfestival s Statlige tilskudd som forvaltes gjennom musikkrådet s. 8 - Komp - Frifond musikk 9. Studievirksomheten i Musikkens studieforbund 2010 og 2011 s Sluttord s. 9 Vedlegg: Revidert regnskap 2010 med vedlegg Revidert regnskap 2011 med vedlegg Øvingslokaler for alle musikksjangre er en prioritert oppgave

4 Melding om virksomheten STYRE, KOMITEER OG UTVALG Styret i Aust-Agder musikkråd Leder Per Kristiansen Risøy Folkehøyskole Nestleder Arlette Grøvan Vareberg Styremedlemmer Ragnhild Paulsen Torun Fløistad Rike Kari D. Hannås Musikkens Venner MFO, Agder Ung kirkesang og NKSF Foreningen musikk fra livets begynnelse Varamedlemmer 1. Åse Moi Norsk forening for musikkterapi 2. Rolf Meyer Tallaksen Foreningen Norske kordirigenter 3. Linda Christensen Arendal Big Band/Arendal bluesklubb Valgkomité Leder: Ann-Britt Christoffersen Agder sangerforum / SKV Korpsnett Norge Musikkens Venners Landsforbund Norsk Country-Musikk Forbund Norsk Rockforbund Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund Norsk Viseforbund Risøy Folkehøyskole Ung i Kor (tidl. Norges Barne- og Ungdomskorforbund) Organisasjoner med enkeltmedlemmer i Aust- Agder: Norsk munnspillforum Foreningen Musikk fra livets begynnelse Foreningen Norske Kordirigenter Musikk i skolen Norsk Festivalsangerforbund Norsk Forening for Musikkterapi Norsk Kammermusikkforbund Lokale musikkråd: Arendal musikkråd Grimstad musikkråd Tvedestrand musikkråd Assosierte medlemmer: Dahlske vg. skole musikklinja Kulturforbundet Norsk Kulturhusnettverk Medlemmer: Martin Aanonsen Liv Stoveland Voie Sørnorsk jazzsenter/risør jazzklubb MFO, Agder Revisor Revisjonsfirmaet PricewaterhouseCoopers AS v/ Lars Ole Lindal Interne komiteer/utvalg: Styrets arbeidsutvalg: Leder, nestleder og daglig leder Aust-Agder musikkråd musikklivets nettverksorganisasjon 2. MEDLEMSORGANISASJONER, LOKALE MUSIKKRÅD Organisasjoner med fylkes-/kretsledd: Agder Musikklærerforening Agder og Telemark Kirkesangforbund Agder sangerforum Musikernes Fellesorganisasjon, Agder Norsk Kulturskoleråd, Aust-Agder Norske Trekkspilleres Landsforbund, Agder Sørnorsk Jazzsenter Ung Kirkesang, Agder og Telemark Organisasjoner/lag uten fylkes-/kretsledd: bandorg De unges orkesterforbund FolkOrg (tidl. Landslaget for spelemenn) 3. STYREMØTER, KONFERANSER, REPRESENTASJON I UTVALG/STYRER Styremøter og saker Siden årsmøtet i april 2010 har det vært holdt 10 styremøter og 61 saker har vært behandlet. Sakene har omfattet alt fra administrative/ organisasjonssaker til høringsuttalelser, handlingsprogramsaker og prosjekter/tiltak. Styremøtene har vært lagt til musikkrådets kontorer i Arendal.

5 Melding om virksomheten Konferanser/møter med repr. fra styret og ansatte Styret og administrasjonen har deltatt på diverse konferanser/kurs og lignende i perioden, - og vi tar her med de viktigste: Møte/arrangement 2010 Rikskonsertenes arr.konferanse i Larvik mars 2010 Årsmøte Sørnorsk jazzsenter mars Møte m/fylkesordfører og varaordfører 9.april Møte Musikkutstyrsordningen april Årsmøte Aust-Agder musikkråd 20.april NOKU-konferanse i Setesdal april Utvalg for musikklokaler i Oslo 5.mai Arendal korfestival juni Møte med MSF i Oslo 17.aug. Møte med region sør, Gjerstad 23.aug. Åpning Campus Grimstad, UiA 31.aug. Festmiddag med Kronprinsparet I Arendal gml rådhus repr. AAMR 1.sept. Deltatt Vidar og Arbeidsutvalget + ansatte og Vidar og Vidar Åpning Punktfestivalen, Kr.sand 2.sept. Møte om musikk i geriatrien, Arendal 17.sept Styreseminar AAMR, Lillesand sept., Vidar + hele styret Infomøte Aust-Agder bibliotek og kulturformidling 29.sept Rikskonsertenes arr.konf. Oslo 30.sept Møte musikk i geriatrien, Arendal 8.okt. Møte med Agder sangerforum/norsk sangerforum i Arendal 14.okt Møte vedr. MSF og VO-retn.linjer Sandefjord19.okt. Møte m/ Arendal Live 25.okt. Ledermøte i NMR og MSF i Oslo okt Frivillighetsdagen 6.nov. infostand Møte Musikkutstyrsordningen i Oslo nov Audition i Ung klassisk på Dahlske vgs. 13.nov. Arrangert konsert med musikk og musikere fra Aust-Agder Arendal gml. Rådhus 14.nov. Møte vedr. utbygging av Stuenes skole 24.nov 2011 Møte i Musikkens studieforbund Gardermoen 5.jan. Utvalg for musikklokaler i Oslo 13. jan Ung klassisk febr. Per og og Vidar og Vidar og Vidar og Vidar Møte i Sørnorsk komp.nettverk 8.febr. Befaring mulige øvingslokaler Arendal 17.mars Årsmøte Sørnorsk jazzsenter mars Årsmøte Arendal musikkråd 29.mars Årsmøte Arendal korfestival 31.mars Møte m/ fylkeskommunen (kultur) 1. april Møte Sørnorsk komp.nettverk i Bø 5.april AAMRs medlems- og infomøte 28.april Møte med medlemsorganisasjonene Landsmøte/musikkting NMR og MSF på Oscarsborg mai 2011 Landsmøte Norsk jazzforum, Arendal mai Arendal korfestival juni Presentasjon av AAMR i Arendal rådhus på kommunens infomøte17.juni Møte Sørnorsk komp.nettverk Kr.sand 24.juni Risør kammermusikkfest 2011 med deltakere fra Ung klassisk juli Møte m/ fylkeskommunen vedr. VO-midlene 30.aug. Møte med Risør kammermusikkfest og DNK i Oslo19.sept. Møte med AABK v/ Olaug T. om jubileum for kvinners stemmerett okt. Nasjonal korkonkurranse i samarb. med Norsk sangerforum okt. Medarbeidersamling KAS-kurs Gardermoen nov. Møte Sørnorsk komp.nettverk, Kr.sand 6.des. Møte i Musikkutstyrsordningen Oslo des Møte Sørnorsk komp.nettverk, Kr.sand 12.jan. Møte unge konsertarrangører Arendal 24.jan. Konferanse om musikklokaler i Kr.sand 9.febr. Arb.møte Sørnorsk komp.nettverk, Arendal 10. febr Audition Ung klassisk febr. og Vidar og Vidar Arb.utvalget og de ansatte Styret og de ansatte Per og og Vidar og Vidar Arb.utvalg + ansatte m.fl og Vidar og Vidar Torun fra styret og Vidar Representasjon i eksterne styrer/utvalg/komiteer Haugan Aasland er oppnevnt i følgende eksterne utvalg/styrer: - Tildelingsutvalget for Musikkutstyrsordningen - Utvalg for musikklokaler Norsk musikkråd - Samarbeidsutvalg for musikklokaler Arendal - Prosjektgruppe for UNG KLASSISK - Arendal Kulturhus AS (driftsstyret) - Styret i Arendal korfestival

6 Melding om virksomheten ADMINISTRASJON PERSONALOPPLÆRING - ØKONOMI Administrasjon - personell Aust-Agder musikkråd er fylkets eneste regionale paraplyorganisasjon innen musikk og arbeider for alle deler av musikklivet, organisert og uorganisert. AAMR er også fylkets største studieforbund innen kultur med tilbud om musikkopplæring i alle kommuner. De aller fleste aktive innen fylkets musikkliv har musikkrådet som sitt faste kontaktpunkt og servicesenter. Dette bidrar til at musikkrådet har et unikt nettverk og god kunnskap i forhold til fylkets musikkliv. Musikkrådets kompetanse trekkes inn i ulike prosjekter, tiltak, utredninger etc. hvor organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter trenger faglig bistand. Nytt i 2011 var at Aust-Agder musikkråd ble engasjert som administrativt ansvarlig for Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Dette utgjør 15 % av et årsverk, og innebærer også at musikkrådet har et nettverk i begge Agderfylkene og Telemark. pensjonsordning er vi ikke lenger forpliktet til å gjøre avsetninger i regnskapet til AFP-ordningen, og fondet som der var bygget opp er fra 2011 overført annen egenkapital. Egenkapitalen er nå på et nivå som gir oss trygghet for drift hvis noe uforutsett skulle skje. I 2010/2011 mottok musikkrådet følgende drifts- og aktivitetstilskudd: Fra hvem Driftstilskudd - Aust Agder fylkeskommune VO-tilskudd - Aust-Agder fylkeskommune Adm. tilskudd Musikkens studieforbund Driftstilskudd Arendal kommune I tillegg kommer øremerkede prosjektmidler. Godt arbeidsmiljø De siste årene har salg av tjenester blitt en vesentlig del av rådets aktivitet. I dag utgjør salg av tjenester ca 60 % av musikkrådets samlede aktivitet. De ansatte Vidar Jørn Daglig leder/studierektor Haugan Aasland 100 % stilling, hvorav 15 % har vært solgt til Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk i Jørn Størkson 100 % stilling som daglig leder i Sørnorsk jazzsenter. Jazzsenteret kjøper denne stillingsdelen av Aust-Agder musikkråd. Fagkonsulent Vidar Kristensen har vært engasjert i ulike stillingsdeler men er nå i 35 % stilling. Økonomi og investeringer Med unntak av oppgradering av datautstyr og programvare, er det ikke foretatt større investeringer i perioden. Takket være økt momsrefusjon, driftstøtte fra Arendal kommune fra 2011, ekstraordinære tilskudd og økt salg av tjenester, har vi gode regnskapsresultater de siste par år. I forbindelse med overgang til ny Vi har nå hatt kontorer i Arendal kultur- og rådhus i 7 år, og dette har vært en ubetinget suksess. Det å daglig være lokalisert sammen med andre regionale virksomheter og kommunens kulturavdeling, gir musikkrådet større oppmerksomhet, og bidrar til at de ansatte får et spennende fagmiljø å arbeide i. I tillegg har vi svært gode fysiske arbeidsforhold og tilgang på møterom med utstyr, og fellestjenester som gjør det daglige arbeidet lettere. Til tross for at de ansattes arbeidsbelastning til tider er svært stor, er sykefraværet lavt. Det gode arbeidsmiljøet og et bredt nettverk på arbeidsplassen har stor betydning for trivsel og inspirasjon til å stå på. Økonomisk trygghet og et styre med bred faglig og organisatorisk kompetanse, er også viktig for de ansattes hverdag. 5. RAPPORT HANDLINGSPROGRAM Styrets viktigste oppgave har vært å følge opp handlingsprogrammet som ble vedtatt på årsmøtet i Høsten 2010 tok styret fatt på arbeidet og foretok en prioritering av sakene. I følgende redegjørelse har vi i stikkord satt opp de konkrete tiltakene årsmøtet vedtok at vi skulle arbeide med.

7 Melding om virksomheten For hvert punkt har vi forsøkt å gi en kort redegjørelse for status pr. i dag. Handlingsprogrammet bygger på målsettingen om at Aust-Agder musikkråd skal: - være et musikk- og kulturpolitisk interesseorgan og nettverksbygger for musikklivet i fylket - bidra til aktiv deltakelse i musikk gjennom læring, lytting og formidling. - bidra til å gi alle mennesker likestilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. - samarbeide med andre organisasjoner, institusjoner og fylkeskommunale myndigheter som forvalter og organiserer opplæring og utdanning i musikk. - tilrettelegge, samordne og utvikle opplærings-, studie- og formidlingsarbeid i musikk Så til de konkrete tiltakene som vi har arbeidet med: A. Opplæring og studiearbeid Etter at tilskuddsatsene hadde en gledelig økning i har dessverre satsene siden vært uendret. Årsaken til dette skyldes nok mest av alt at rammene fra staten til studiearbeid har ligget flatt, og dermed vil en økning av satsene bety at flere søknader må avvises. De knappe rammene har også ført til at en del viktige kurstilbud må droppes, eller reduseres i omfang. Vi gjør kontinuerlig en innsats for å informere og veilede både etablerte og nye medlemmer/lag om ordningen, og vi har en svært stabil søkermasse. I 2011 var det planen at det nye felles kursadministrasjonssystemet KAS, som blant annet skal forenkle søknads- og rapporteringsarbeidet for brukerne, skulle innføres. Imidlertid har dette arbeidet blitt svært forsinket og i skrivende stund er man faktisk usikre på om det blir ferdig i Spesielle kurs/opplæringstiltak: Samarbeidstiltak med Setesdal I perioden har vi gitt tilskudd og vært medarrangør av opplæringsdelen av prosjektet Rock i Brokke i samarbeid med Valle kommune 2010 og Vi har også bidratt i prosjektet Setesdal syng ABBA som ble påbegynt i 2010 og avsluttet høsten 2011 med konserter. Flotte tiltak som er meget godt tilrettelagt av arrangørene i Setesdal. Access All Areas kurs for musikkbransjen I 2011 har Aust-Agder musikkråd hatt praktisk og administrativt ansvar for gjennomføring av kursrekken Access All Areas, som er et skreddersydd kurs for musikkbransjen. Etter at vi i 2009/2010 begynte arbeidet med å få i gang prosjektet Musikk i fengsel og frihet har arbeidet med prosjektet dessverre stoppet opp grunnet manglende finansiering. I et brev fra Justisdepartementet til Musikkens studieforbund ble det meldt at prosjektet i Arendal skulle prioriteres i 2011, men vi avventer fortsatt info om hva slags finansiering dette vil innebære. Kommer det midler vil vi kunne sette i gang i B. Formidling og lokaler I handlingsprogrammet står det bl.a. at vi skal arbeide for bedre lokaler til musikkformål (øving og konserter). Dette har da også vært en prioritert oppgave i perioden. Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Norsk musikkråd etablerte i 2008 et eget anleggsutvalg som senere ble omdøpt til Utvalg for musikklokaler. I 2011 ble det oppnevnt et nytt utvalg: Jon G. Olsen (Akershus musikkråd) Britta Samuelsen (Norsk musikkråds styre) -Anne Westby (Norsk kulturskoleråd) Trond Eklund Johansen (Musikkens studieforbund) Rhiannon Hovden Edwards (Musikkutstyrsordningen) Tonje Johansson (Norsk jazzforum) Jan Ola Amundsen (NASOL) Lars Tefre Baade (Norsk Rockforbund) Haugan Aasland (Aust-Agder musikkråd) Erlend Rasmussen (Norsk musikkråd) Viktige milepæler i perioden har vært: Utgitt diverse bøker og skrifter Etablert underutvalg (referansegrupper) for de forskjellige hovedgruppene (lydsvak akustisk musikk, lydsterk akustisk musikk, forsterket musikk) Utviklet normer for romakustikk for forskjellige typer musikk. Etablert samarbeid med akustikkomiteen i Standard Norge vedrørende revisjon av NS 8175 (forskrift for lydklasser i bygninger) til også å inkludere normer for lokaler til musikkformål Utviklet veileder for lokalt arbeid, med delveiledere Seks fylkesmusikkråd har så langt skaffet seg akustikkmåleutstyr av profesjonell standard Et større antall musikklokaler er målt Utviklet en opplæringsplan for akustikkmåling for fylkesmusikkrådene Gjennomført grunnopplæring i måling av romakustikk for vel halvparten av fylkesmusikkrådene. Gjennomført videregående opplæring for flere fylkesmusikkråd. En politisk kampanje for gode musikklokaler som felles valgkampsak 2011 ble høsten 2010 lansert

8 Melding om virksomheten nasjonalt, regionalt og lokalt. Det ble jobbet gjennom både partiorganisasjonene og musikkorganisasjonene Videreutviklet nettstedet musikklokaler.no Prosjekt øvelokaler i Arendal Årsmøtene i henholdsvis Aust-Agder musikkråd og vår lokalavdeling Arendal musikkråd, satte lokaler til musikkformål høyt på prioriteringslisten over saker man skulle arbeide med i perioden. Utvalget som ble satt ned i Arendal med representanter fra Aust-Agder musikkråd, Arendal musikkråd, Arendal kulturskole, Kulturnettverket i Arendal kommune, samt to politiske representanter jobbet fram til endelig presentasjon av saken for bystyret i Arendal våren Da hadde man bl.a. kartlagt øvingsforhold, foretatt akustikkmålinger i 11 øvingslokaler, og pekt ut noen prioriterte områder. Et av skolebyggene som ble prioritert har gjennomgått noe arbeid for å bedre akustikken, men det er fortsatt ikke godt nok for eksempelvis korpsøvelser. Det er foretatt noen forbedringer også mht. utleiereglene for det lokale musikkliv, slik at dette nå er noe enklere enn tidligere. Musikkens hule, som kommunen hadde avsatt midler til, måtte droppes da bygningskonstruksjonen ikke tilfredsstilte byggtekniske krav. Det har også vært gjort noen befaringer på lokaler som kanskje kan bygges om til øvingslokaler, - bl.a. den gamle turnhallen og brannstasjonen i Arendal. Men det er lite som tyder på at disse lokalene egner seg, så her må man bare fortsette kartlegging av potensielle lokaler, - evt. foreslå nybygg. I forbindelse med arbeid med kommunedelplan kultur 2012 har spørsmålet om øvingslokaler for musikklivet fått økt oppmerksomhet, og et samlet musikkliv har gitt innspill på at det er musikklokaler som står øverst på ønskelisten. Aust-Agder musikkråd håper at akustikkprosjektet i Arendal kommune kan gjentas i andre kommuner i fylket. Behovet for bedre øvingsforhold er stort, så her er en langsiktig jobb å gjøre. Aksjon valg 2011 musikklokaler i fokus Norsk musikkråd iverksatte i samarbeid med medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene en infokampanje/aksjon i forbindelse med kommunevalget Formålet var å arbeide for å få inn 2 setninger om musikklivets behov for tilpassede lokaler i så mange partiprogrammer som mulig. De to setningene var: Xxx parti skal arbeide for at hele musikklivet har tilgang til gode og tilpassede lokaler til øving og konserter. Xxx parti mener at Norsk musikkråds normer og anbefalinger skal legges til grunn for musikklokaler både lokalt og regionalt. Det lokale og regionale musikklivets behov legges til grunn ved ombygginger eller når nye hus for kulturaktiviteter skal bygges. I tillegg ble det skrevet en rekke innlegg i diverse aviser og saken genererte intervjuer og debatter rundt om i landet. Aust-Agder musikkråd henvendte seg til samtlige partier i fylket, og fikk i noen tilfeller gode tilbakemeldinger om at dette var nyttig informasjon. Vi erfarer i alle fall at fokuset på behovet for bedre øvingslokaler er økende, og informasjon og økt kunnskap om tema er avgjørende for å komme videre. Norsk musikkråds normer og anbefalinger for akustikk i lokaler er dessuten presentert i pressemeldinger, og normene blir oversendt samtlige kommuner i fylket. I kjølvannet av aksjonen initierte fylkesmusikkrådene i Region Sør (Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder) arbeid med å arrangere en regional konferanse med fokus på musikklokaler. Se neste punkt. Konferanse om musikklokaler 9.febr Denne konferansen ble en viktig og lærerik konferanse om musikklokaler for et 50 talls deltakere fra sør-østlandet. Spennende innledninger og stor interesse blant deltakerne preget konferansen som ble avsluttet med en flott omvisning i Kilden teater- og konserthus. Vi inviterte politikere, ansatte i kulturavdelingene i kommuner og fylkeskommuner, lokale musikkråd, ansatte/tillitsvalgte i musikkorganisasjoner og andre musikkinteresserte, og la opp til en konferanse der fokus var hvordan vi sammen kan utvikle gode lokaler for musikklivet.

9 Melding om virksomheten Fylkeskommunene har fått økt sitt ansvar for ordningen Spillemidler til lokale og regionale kulturbygg. Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler har i samarbeid med fagakustiske miljøer utviklet en nasjonal norm og anbefalinger for akustiske forhold i musikklokaler, både til øving og konsert. Normene spesifiserer forskjellige krav ut fra lokalets bruksformål, om det er lydsvake akustiske grupper, lydsterke akustiske grupper eller forsterket musikk som skal bruke lokalene. De fire foredragsholderne leverte engasjerende og lærerike foredrag som vi håper ga verdifull innsikt for alle de frammøtte. Foredragsholdere var: Rune Håndlykken som har lang erfaring fra kultursektoren og som privat rådgiver for planlegging og utvikling av kulturbygg gjennom Kulturhusplan DA. Jon G. Olsen, leder av Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler siden starten. Han har ledet arbeidet med utvikling av normer for akustikk i musikklokaler. Anders Nygaard, prosjektleder og idrettsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune Magne Skålevik, seniorrådgiver Brekke & Strand akustikk, som bl.a. har prosjektert Kilden og mange andre store og små lokaler/kulturhus for musikk. Denne type konferanser og mindre infomøter blir svært viktige i tiden framover. Det gir viktig kunnskap for kommuner og organisasjoner i arbeidet for å utvikle gode brukshus til det lokale kulturliv. Foredragene til to av innlederne kan lastes ned fra vår hjemmeside: C. Samarbeid og nettverk Innen dette punktet har vi hatt som mål å videreutvikle musikkrådet som knutepunkt for musikklivet i fylket og som samarbeids- og servicesenter. Samarbeidet i forhold til andre organisasjoner på kulturområdet, offentlige myndigheter, utdanningsinstitusjoner etc. har gjort at vi har klart å involvere oss mer i ulike prosjekter i perioden. Flere av tiltakene ville vært umulig å påta seg alene, så samarbeidet og arbeidsdelingen mellom partene gjør oss i stand til å gjennomføre forholdsvis store prosjekter. Av gode eksempler på samarbeid kan nevnes: Vårt sekretariatssamarbeid med Sørnorsk jazzsenter, Arendal korfestival og Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk Ung klassisk: samarbeid med UiA, Kristiansand symfoniorkester, kulturskolerådene i Agder, Arendal kommune og Arendal musikkråd Formidling av musikk og musikere fra fylket Nasjonal korkonkurranse høst 2011 samarb. med Norsk sangerforum (se omtale) Arendal kultur- og rådhus: et sydende nettverk av kunnskap og kompetanse UNG KLASSISK - tilbud for unge talenter Prosjektet UNG KLASSISK er et eksempel på et godt nettverkssamarbeid. Festivalen har på få år klart å skape en svært viktig arena for unge musikere innen klassisk musikk på Sørlandet. I 2009 fikk vi også med Kristiansand symfoniorkester (KSO) i prosjektet, noe som har gitt festivalen et stort løft. De unges konsert, der fjorårets vinnere av solistprisen er solister med KSO, er blitt et høydepunkt i festivalen, og for mange av de unge er denne prisen en ekstra gulrot. Rikskonsertenes INTRO-musikere har besøkt festivalen hvert år, og gitt fantastiske konserter. Dessverre er INTRO-programmet nå lagt ned, men UNG KLASSISK vil likevel fortsette å tilby konserter med unge musikere på vei inn i en profesjonell karriere. I 2012 har vi et samarbeid med Ungdommens musikkmesterskap, der flere av prisvinnerne kommer og gir en konsert. Fast innslag er også Lørdagsskolen som sist hadde en flott helaftens konsert med full sal. Den spennende finalen i talentkonkurransen avsluttet Ung klassisk. Vinnerne mottar pengepriser, og ikke minst solistpriser, som gir solistoppdrag med KSO. De to siste år har vi også hatt et godt samarbeid med Risør kammermusikkfest. Dette samarbeidet går på at alle finalistene tilbys festivalpass for hele festivalen. I 2011 var 7 av finalistene med på festivalen, og hadde stort utbytte av konserter og uformelle møter med musikerne der. Det arbeides for å videreutvikle samarbeidet ved at deltakerne fra Ung klassisk får et eget treff med noen av festivalmusikerne i Ung klassisk kom inn på kulturrådets arrangørtilskudd i 2011, og har fått økte tilskudd fra kulturrådet for 2012 både fra arrangørstøtteordningen og prosjektmidler barn og unge. Maren Tveten på obo, akkompagnert av Julia Olsen i finalen i Ung klassisk 2011

10 Melding om virksomheten Nasjonal korkonkurranse i Arendal er veldig godt besøkt. Denne formidlingskanalen er blitt langt viktigere de siste årene og gir en unik direkte kontakt med brukerne. I tillegg spres info fra vår FB-side med brukernes nettverk. I programmet hadde vi satt opp at vi skulle drive aktiv informasjon om støtteordninger til musikk. Foruten vanlig info ut til lagene hadde vi medlemsmøte våren 2011 der vi informerte om aktuelle saker. Da behandlet vi også musikkrådets regnskap for 2010 i tråd med vedtektene. Ellers stiller vi opp på medlemmenes årsmøter og lignende, og veileder om tilskuddsordninger og organisasjonsrelaterte saker. Lørdag 29. oktober 2011 ble det gjennomført en landsomfattende korkonkurranse i Arendal kulturhus. Konkurransen var et samarbeid mellom Norsk sangerforum, Agder sangerforum og Aust-Agder musikkråd. Formålet med konkurransen var å presentere korsang og formidling på et høyest mulig nivå for publikum og jury. Ettersom konkurransen i 2011 ble lagt til Arendal var regionen godt representert blant de konkurrerende kor. Her konkurrerte ungdomskor, blanda kor, mannskor og vokalensembler i to klasser, - og denne gangen var det de unge som tok førsteprisene. I åpen klasse 1 som blant annet hadde et pliktnummer, gikk Bærum vokalensemble helt til topps. I åpen klasse 2 var det Skedsmo Voices som vant første prisen. Begge disse korene er ungdomskor, og deres opptreden viste et svært høyt nivå noe som ga dem høye poengsummer. Det lover godt for rekrutteringen at unge mennesker legger så mye arbeid i korsang. Arrangørene av korkonkurransen er stolte over å ha gjennomført et knirkefritt og morsomt arrangement. Den gode stemningen og responsen fra salen bidro på en fin måte med å inspirere spente korsangere, og med så mange ulike kor ble det en variert og morsom forestilling for et entusiastisk publikum. Det var 12 kor fra hele Sør-Norge som deltok, hvorav hele 5 kor fra Aust-Agder. Det å delta på korkonkurranse er både utviklende og inspirerende for korsangerne, og det var merkbart at korene hadde lagt mye forarbeid i konkurransen. Norsk sangerforum valgte Arendal som sted og Aust- Agder musikkråd som samarbeidsparter fordi man har et kulturhus som egner seg særlig godt for denne type arrangement, og dessuten et fylkesmusikkråd med et meget godt nettverk og god kompetanse på denne type arrangementer. D. Organisasjon - informasjon Gode interne og eksterne informasjonsrutiner sto også på handlingsprogrammet. Nettsidene har fortsatt blitt prioritert høyt, men de siste to år har vi hatt et ekstra fokus på Facebooksiden, som E. Musikk- og kulturpolitikk I handlingsprogrammet hadde vi under dette punktet satt opp at vi skulle arbeide for gode rammevilkår for musikklivet, og være musikkpolitisk aktiv overfor fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Særlig vekt la vi på lokaler til musikkformål, som er nevnt i et tidligere punkt (aksjon valg 2011). Ellers har vi bistått med informasjon, kontaktformidling og kompetanseutveksling overfor kommunale kultur- og utdanningsmyndigheter og andre kulturorganisasjoner. Det nære samarbeidet vi har fått med kulturnettverket i Arendal kommune gir mange ideer til samarbeidstiltak overfor de andre kommunene framover. Vi hadde som mål i perioden å sikre at fylkeskommunen fortsatt tar ansvar, også økonomisk, for at musikkrådet skulle leve videre som musikklivets paraply- og nettverksorganisasjon. Konkret mål var å få en opptrappingsplan i budsjettene framover. Denne målsettingen er dessverre ikke oppnådd til tross for at vi har forsøkt med dialogmøter med både politisk ledelse og administrasjonen. Her har vi fortsatt en stor jobb å gjøre. 6. Konsert med lokale utøvere/komponister - Økt bruk av lokal musikk og lokale utøvere I vårt handlingsprogram tar vi mål av oss å bidra til økt bruk av norsk musikk. Inspirert av festforestillingen i anledning musikkrådets 30- årsjubileum i 2009, der hovedfokus var på lokalt musikkliv, tok vi i 2010 initiativ til å arrangere en konsert utelukkende med lokale utøvere og komponister. Resultatet var så vellykket at vi arrangerte en ny konsert i 2012, og legger planer for årlige konserter evt. turneer med samme profil. Aust-Agder har en skatt av musikere og komponister som enten bor i, eller er fra, fylket. Mange vet ikke om dette, så målet med konsertene har vært å sette

11 Melding om virksomheten fokus på at det finnes både utøvende og skapende kunstnere i Aust-Agder som holder høyt nivå. Den første konserten bestod av både ny og eldre musikk, i tillegg til lokal folkemusikk, mens den andre konserten i sin helhet var viet samtidsmusikken. I løpet av de to konsertene har det vært hele 5 urfremføringer av nye verk, og musikk av følgende komponister har vært fremført: Sophie Dedekam, Tor Livar Grude, Eilert Magnus Hægeland, Anna Jastrzebska, Vidar Kristensen og Kjell Marcussen Utøvere har vært Thomas Anderssohn, Tor Magne W. Braathen, Anna Jastrzebska, Vidar Kristensen, Bente Marcussen, Ingrid Miller, Ragnhild Paulsen, Anlaug Seljåsen Stabell, Hui-Hsuan Wang og Erik Haugan Aasland. I tillegg var også Sørlandets Spelemannslag med på en av konsertene. Konsertene ble holdt i Festiviteten, og var et samarbeid med Arendal kulturskole og Arendal musikkråd. Den første konserten hadde nærmere 120 publikummere, mens cirka 60 trosset snøvær og vind i januar tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukeskurs og sommerkurs. Det gis primært støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt. også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler. KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, hvis dette kan bidra til generell kompetanseheving i sjangermiljøene. Søknadsfristen for KOMP er 15. januar hvert år Søknader innvilget 2 5 Tildelingssum Norsk musikkråd forvalter også en del av de statlige Frifondmidlene. Kriterier for tildeling av tilskudd fra Frifond musikk: Aust-Agder musikkråd er en av grunnleggerne av stiftelsen Arendal korfestival. Vi er dessuten festivalsekretariat og står for planlegging, gjennomføring og det administrative i festivalen. Festivalens styre beslutter program og innhold, og er med på dugnadsjobb under hele festivalen. I 2010/2011 har festivalen vært gjennomført med god representasjon fra hele Sør-Norge. I 2011 var det kor helt fra Trøndelag og Molde som tok turen sørover. Vokalgruppa Pust holdt hovedkonserten i 2010, mens Christianssand String Swing Ensemble gjestet oss i Festivalen har etablert seg som en av landets mest attraktive korfestivaler. I løpet av 14 år har mer enn 120 ulike kor deltatt. 8. STATLIGE TILSKUDD SOM FORVALTES GJENNOM MUSIKKRÅDET KOMP er en ny støtteordning som kom som en erstatning for at Musikkutstyrsordningen ikke tildeler midler til kurs/opplæring. Ordningen ble innført fra 2010 og forvaltes av Norsk musikkråd. KOMP kan gi tilskudd til kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende Tiltaket/foreningen må: 1. være demokratisk oppbygd 2. ha et allmennyttig siktemål 3. ha kulturaktivitet som del av sin virksomhet 4. arbeide for og med barn og unge under 26 år 5. arbeide i lokalmiljøet 6. må ha minimum 1/3 av medlemmene under 26 år 7. regionale eller sentrale tiltak/aktiviteter for flere lokallag er ikke støtteberettiget av disse midlene. Frifond musikk har gått til alt fra små rockeband / rockeprosjekter til strykeorkester og opplæringstiltak. Ordningen er ubyråkratisk og enkel, men det er fortsatt få søknader fra Aust-Agder til tross for at vi informerer så ofte vi kan. Her bør kommunene ved kulturskolene og kulturkontorene å bistå med info, slik at flere lokale tiltak kan få støtte. Frifond musikk i tall de to siste år: Søknader innvilget 40 Venter statistikk for 2011 Tildelingssum STUDIEVIRKSOMHETEN 2010 og 2011 Musikkens studieforbund (MSF) er en av landets største, og er dermed også en svært viktig musikkopplæringsarena for hele musikklivet. Aust-Agder musikkråd er Musikkens studieforbunds forlengede arm i fylket, og skal tilrettelegge og samordne studievirksomhet/ voksenopplæring innen fylkets musikkliv.

12 Melding om virksomheten Aktivitetsomfanget er stort og dekker hele fylket, og musikkrådet er fylkets største kurstilbyder innenfor musikkfaglige emner. I 2009 ble nye forskrifter til voksenopplæringstiltak vedtatt med virkning fra 1.januar De viktigste endringene i tilskuddsordningen er: Minste deltagerantall er nå satt til 3 (forskriftene setter ingen begrensning, men MSF prioriterer grupper med mer enn 3 deltagere) Minste antall timer er nå 8 (tidligere 12) Oversikt over repertoar skal følge med søknaden Ved rapporteringen skal det skrives noen få ord om hvordan opplæringstiltaket har vært i forhold til målene som er skissert i studieplanen Ved kunngjøring av kursene må det komme fram at arrangøren er knyttet til Musikkens studieforbund Rammene til studieforbundet er fortsatt knappe, og det arbeides for å få økt disse. Studieringer på ordinært nivå 19 Studieringer på ordinært nivå utgjør størstedelen av tiltak innen musikkområdet, og studieemner/innhold favner de fleste emneområder. Det ville føre for langt å spesifisere studieaktiviteten i detalj med alle de emneområder som er aktuelle. Vi kan likevel nevne at musikkopplæring i form av instrumental- /vokalopplæring og opplæring i samspill/samsang utgjør flertallet av kursene. Men også ensemblespill, instruktørkurs, noteopplæring og musikkteoretiske emner er vanlige kursemner. Studieringer ordinært nivå 2010 og Antall tiltak Antall deltakere Antall studietimer Statstilskudd kr SLUTTORD Aust-Agder musikkråd et service- og kompetansesenter i utvikling Aust-Agder musikkråd har, foruten å være musikklivets samarbeids- og servicesenter, utviklet seg til å bli en viktig leverandør av musikkfaglige og administrative tjenester for andre aktører i musikklivet. Musikkrådets rolle som servicesenter for andre øker i omfang, og er en bekreftelse på at man verdsetter den kompetanse og oppgaveløsning vårt kontor kan bidra med. Resultatene for aktørene i vårt fellessekretariat viser hvor viktig det er å samle faglige og administrative ressurser det skaper positiv synergieffekt og er dessuten en kostnadseffektiv måte å drifte de ulike virksomhetene på. Gjennom oppbygging av slike tjenester sikrer musikkrådet også at stillingene kan opprettholdes, og man beholder dermed viktig kompetanse og nettverk som er bygget opp gjennom mange år. Det har vært en prioritert oppgave å få økt tilskuddet fra fylkeskommunen slik at vi kan videreutvikle et høyt servicenivå for et musikkliv i stor utvikling. Dessverre har det i perioden ikke lykkes å få en opptrapping av fylkestilskuddet, så dette må vi jobbe videre med. Men det er gledelig at Arendal kommune nå tar sin vertskapskommunerolle på alvor, og bidrar med driftstilskudd. Aust-Agder musikkråd vil takke for godt samarbeid med musikklivet i fylket. Akustiker Magne Skålevik fra Brekke & Strand akustikk fanget stor oppmerksomhet om sitt foredrag på konferanse om musikklokaler Det er særlig 3 enkeltsaker vi vil fremheve som vi er stolte av å ha gjennomført/kommet i gang med i perioden: - Det nye prosjektet som presenterer og formidler musikk og musikere fra fylket - Videreutviklingen av Ung klassisk - Viktig politisk innsats og informasjonsarbeid innen lokaler for musikkformål Aust-Agder musikkråd tar tak i nye saksområder som angår alle deler av musikklivet på Sørlandet. Arendal mars 2012 Per Kristiansen/s Arlette Grøvan Vareberg /s Ragnhild Paulsen /s leder nestleder styremedlem Torun Fløistad Rike /s Kari Degerud Hannås /s styremedlem styremedlem Haugan Aasland /s daglig leder

13

14

15

16

17

18

19

20 Kulturelt samarbeidsorgan - ditt musikkliv vår oppgave Aust-Agder musikkråd er fylkets eneste regionale paraplyorganisasjon innen musikk og arbeider for alle deler av musikklivet, organisert og uorganisert. AAMR er også fylkets største studieforbund innen kultur med tilbud om musikkopplæring i alle kommuner. Vi ivaretar alle deler av musikklivet i Aust- Agder også det uorganiserte musikkliv. De aller fleste aktive innen fylkets musikkliv har musikkrådet som sitt faste kontaktpunkt og servicesenter. Dette bidrar til at musikkrådet har et unikt nettverk og god kunnskap i forhold til fylkets musikkliv. Musikkrådets kompetanse trekkes inn i ulike prosjekter, tiltak, utredninger etc. hvor organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter trenger faglig bistand. Aust-Agder musikkråd er medlem av Norsk musikkråd. Service Overfor medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd og andre yter vi bistand i form av hjelp til å finne fram i ulike tilskudds - og støtteordninger og deltar i lobbyarbeid inn mot offentlige instanser. Aust Agder musikkråd er sekretariat for Sørnorsk jazzsenter, Arendal korfestival, Ung klassisk og Sørnorsk kompetansenettverk for rytmisk musikk. Musikkens studieforbund - musikkopplevelse og musikkutøvelse Som fylkesledd av Musikkens studieforbund, forvalter Aust-Agder musikkråd midler til voksenopplæring i lag og organisasjoner i hele fylket. De fleste medlemmene i Aust-Agder musikkråd er også medlemmer i Musikkens studieforbund. Aust-Agder musikkråd tilrettelegger for lokale og regionale musikktiltak innen opplæring, musikkopplevelse og musikkutøvelse. Opplæringen skjer som faste kurskvelder eller enkeltstående kurs/seminarer i lokale lag. Som lokale arrangører finner du folkemusikklag, kor, korps, orkestre, trekkspill- og toradergrupper, band, visegrupper osv. Vi er initiativtaker til nye musikktilbud, både innenfor opplæring og konsertformidling. Musikk for alle Aust-Agder musikkråd tar et særlig ansvar for at grupper som faller utenfor det organiserte musikkliv får tilpassede aktivitetstilbud. Dessuten tilrettelegger vi musikkaktivitet for mennesker med særlig bistandsbehov. På våre hjemmesider har vi flere tjenester som ikke bare er interessante for medlemsorganisasjonene, men også for arrangører, publikum og andre interesserte. Postadresse: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadresse: Arendal kultur- og rådhus, Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Telefon: E-post: Hjemmeside: DIGITALTRYKK: PROFILSENTERET

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013

- kilde til rikere musikkliv. Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2012 til 2014 Regnskap for 2012 og 2013 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2010 INNHOLD 1. Styre, komiteer og utvalg s. 1 2. Medlemsorganisasjoner, lokale musikkråd s. 1 3. Styremøter, konferanser, representasjon i utvalg/styrer s. 1-2 4. Administrasjon,

Detaljer

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen

Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Møte for musikkverksted 7. mars 2013 Drammen Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/ Musikkens studieforbund Medlemmer Fylkes-/regionsledd av organisasjoner

Detaljer

Musikklivets eget studieforbund

Musikklivets eget studieforbund Musikklivets eget studieforbund Velkommen til oss! Vi er musikklivets studieforbund. Gjennom våre organisasjoner kan vi tilby opplæring innenfor hele musikkfeltet for eksempel Kor Rock Trekkspill Visesang

Detaljer

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen

ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014. for stiftelsen ÅRSMELDING og REGNSKAP 2014 for stiftelsen Innhold 1 Organisasjon, stiftere og formål side 1 2 Styre, styremøter og administrasjon side 1 3 Forutsetninger for drift økonomi side 1 4 Sekretariat, arbeidsmiljø,

Detaljer

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015

Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Strategi- og handlingsprogram 2013-2015 Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund er to sentrale organisasjoner for kulturlivet og musikklivet generelt og det frivillige musikklivet spesielt. De to organisasjonene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag

1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL. Veselmøy Fjerdingstad FolkOrg/Buskerud folkemusikklag MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2013 1. Fra siste årsmøte Siste årsmøte ble holdt på Union Scene i Drammen, 19. april 2012. 1.1. Styret i perioden 2012-2013 Leder: Sven Arne Trolsrud Drammens Symfoniorkester/NASOL

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

Strategi- og handlingsplan

Strategi- og handlingsplan Strategi- og handlingsplan 2016-2018 1.VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en grunnleggende kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst,

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014

STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR SØRNORSK JAZZSENTER 2011 2014 Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal Tlf: 37 00 55 47 E-post: post@sornorskjazzsenter.no Hjemmeside: www.sornorskjazzsenter.no Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto:

Detaljer

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012

Norsk musikkråds innspill til Kulturutredningen mai 2012 s innspill til Kulturutredningen 2014 15. mai 2012 Om Norsk musikkråd Norsk musikkråds medlemmer 33 norske musikkorganisasjoner utgjør Norsk musikkråds medlemmer. Til sammen har disse organisasjonene ca.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet

5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Kulturstatistikk 2004 Musikk 5. Fleire tilhøyrarar og større aktivitet Rikskonsertane og andre orkester i Noreg heldt fleire konsertar, og fleire nytta høvet til å gå på konsert. Dei statlege utgiftene

Detaljer

Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G.

Arbeidet med ny norsk standard Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G. SVART BILDE Arbeidet med ny norsk standard "Akustiske kriterier for musikklokaler og øvingsrom" Svein Folkvord, sinus, leder Standard Norges arbeidsgruppe Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for

Detaljer

Årsrapport 2016 NORSK MUSIKKRÅDS OG MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS ARBEID MED MUSIKKLOKALER

Årsrapport 2016 NORSK MUSIKKRÅDS OG MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS ARBEID MED MUSIKKLOKALER Årsrapport 2016 NORSK MUSIKKRÅDS OG MUSIKKENS STUDIEFORBUNDS ARBEID MED MUSIKKLOKALER INNLEDNING Det har skjedd mye i Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds felles akustikkprosjekt etter at «NS 8178

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode lokaler til kor. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode lokaler til kor eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Fagkonferanse, Akershus korforbund, 13. april 2011 Hva er god korklang (nb:

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN

MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN HANDLINGSPLAN 2011 Vedtatt på årsmøtet 22. februar 2011 MUSIKKLIVETS 4 FELLES MÅL FOR MUSIKKRÅD I KOMMUNEN Innflytelse Representere hele det lokale musikklivet overfor kommunen Lokalt lobbyarbeid Delta

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

Kommuneveileder musikklokaler. registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommunen

Kommuneveileder musikklokaler. registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommunen Kommuneveileder musikklokaler registrering, vurdering og utbedring av musikklokaler i kommunen Utgitt av Akershus musikkråd, 15. mai 2009, revidert utvalg for musikklokaler utgave 2017 Innledning I de

Detaljer

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Tilskuddsordninger for frivillig musikkliv Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet i Buskerud Fylkesledd av Norsk musikkråd/

Detaljer

1. STYRE, KOMITEER OG UTVALG 3. STYREMØTER, KONFERANSER, REPRESENTASJON I UTVALG/STYRER 2. MEDLEMSORGANISASJONER, LOKALE MUSIKKRÅD

1. STYRE, KOMITEER OG UTVALG 3. STYREMØTER, KONFERANSER, REPRESENTASJON I UTVALG/STYRER 2. MEDLEMSORGANISASJONER, LOKALE MUSIKKRÅD 1. STYRE, KOMITEER OG UTVALG Melding om virksomheten 2004 2006 1 Styret i Aust-Agder musikkråd 2004 2006 Leder Astrid Holum Nestleder Dag Aasland Styremedlemmer Anna Jastrzebska Åse Løvland Anders Lundeby

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010 Styret forslag til årsmøtet 17.11.11 Molde musikkråd Årsmelding 2010/2011 Oversikt styret 2010 2011 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 13. desember 2010 Funksjon i styret: Navn: Representant

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2006-2007 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Tyrifjord hotell, Vikersund 27. april 2006. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2006-2007 Det valgte styret: Leder: Magne

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2015-2020 HANDLINGS- PLAN 2015-2017 2015-2020 OG STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2015-2017 Innledning Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og

Detaljer

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING / PÅMELDING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Fylkesledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen

Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Pressemelding 27. 10. 2014: Samlet musikkliv advarer mot regjeringens kutt til Musikkutstyrsordningen Et samlet musikkliv ytrer nå bekymring for regjeringens foreslåtte kutt på 5 millioner kroner til Musikkutstyrsordningen

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017

Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Styreleders tale til landsmøtet i Musikkens studieforbund 2017 Jon G. Olsen, tale til Representantskapsmøte i MSF, Molde 20. mai 2017: Velkommen til landsmøte! Musikkens studieforbund er musikklivets egen

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet

Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015. Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd ÅRSRAPPORT 2015 Hordaland musikkråd Paraply for det frivillige musikklivet Hordaland musikkråd GLADE NYHETER fra ÅRSRAPPORTEN NY REKORD I VOKSENOPPLÆRINGSSTØTTE TIL HORDALAND Hordaland

Detaljer

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet.

1. KUNSTNERISK. NASOL vil gi medlemsorkestrenes musikere utfordringer også utover vanlig orkesteraktivitet. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2015-2017. Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2015. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734

6. Musikk. Liv Taule. Dei ni orkestra i statistikken for 2005 er: Bit 20 ensemble Det Norske Blåseensemble anno 1734 Kulturstatistikk 2005 Musikk Liv Taule 6. Musikk I 2005 var det nær,7 millionar konserttilhøyrarar på Rikskonsertane og andre konsertar. Det er 23 prosent auke i talet på tilhøyrarar. Talet på konsertar

Detaljer

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER

MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER MØTE TIRSDAG 10. OKTOBER Ikke vedtaksført styremøte pga lite frammøte protokoll godkjent etter sirkulasjon blant styremedlemmene. Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1100-1400 Til stede Fra styret: Kåre Haugli

Detaljer

Hva finnes av støtteordninger? SØKNADSKRIVING Hva bør en søknad inneholde? Hva kan jeg søke til? Hvor kan jeg søke? Lokale/ regionale ordninger Nasjonale ordninger Internasjonale ordninger Private fond

Detaljer

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN

STRATEGI- PLAN HANDLINGS- PLAN Musikkrådet på Kjeller STRATEGI- PLAN 2017-2022 HANDLINGS- PLAN 2017-2019 STRATEGIPLAN 2017-2022 Akershus musikkråd jobber innen følgende hovedområder: Opplæring og aktivitet alle aspekter ved opplæring

Detaljer

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9.

Gode musikklokaler. Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. Gode musikklokaler eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse om musikklokaler, Kristiansand 9. februar 2012 Kulturloven Forutsigbarhet

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TIRSDAG 5. NOVEMBER 2013 Sted: Folkets hus, Moelv Tid: 1000-1400 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune, Elin Bjørnsmoen og Tone Vold Forfall: Monica Korsli

Detaljer

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL. Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL. Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund ÅRSMELDING FOR 2010 1. FRA SISTE ÅRSMØTE 1.1 Det fungerende styret Leder : Jan Sandvik Østfold krets av NTL Nestleder : Ragnar Bjørnstad Østfold krets av NTL Styremedlemmer: Jan Grendal Østfold sangerforbund

Detaljer

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008

Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Molde Musikkråd Årsmelding 2008/2009 Oversikt styret 2008 2009 Styret ble konstituert på ordinært styremøte 15. desember 2008 Funksjon i styret : Navn : Representant for : Styreleder: NilsGunnar Solli

Detaljer

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd

Hordaland musikkråd ÅRSMELDING. Hordaland musikkråd. Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd Hordala Hordaland musikkråd Hordaland musikkråd ÅRSMELDING 2013 AKTIVITETSRAPPORT 2013 - INNHOLD Styreleder har ordet 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret 6 Styremøter og representasjon

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Gymsal Skedsmo kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Gymsal Skedsmo kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Gymsal Skedsmo kommune i Akershus Akershus musikkråd, 11.12.2012 Gjellerås skole er en barneskole med ca. 510 elever, fordelt på 22 klasser fra 1.- 7. trinn,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008

PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE TORSDAG 13. MARS 2008 Sted: Glåmdalsmuseet, Elverum Tid: 1200-1515 Til stede Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Ingrid Sløgedal (unntatt sak 17/07), Ole Bjørn Salvesen, Gunleik Groven

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Black Box Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Black Box Drammen kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Black Box Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 10.03.2011 Union Scene er et kulturhus med flere saler i forskjellige størrelser. Black Box brukes primært

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2009-2010 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009 OG 2010 Akershus musikkråd har lagt en meget aktiv 2-årsperiode bak seg. For rådet har det også denne perioden

Detaljer

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012

Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 Samstemt! prioriteringer for statsbudsjettet 2012 2 Samstemt - og i takt med tiden! Vi vil jobbe for bedre vilkår for utøvere og artister slik at de skal få bedre utviklingsmuligheter og få muligheten

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Ungdommens hus, Støperimusikkens øverom Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, rapport dato: 23.05.2013 Drammens Jerns Musikkorps ble etablert

Detaljer

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL

HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL HANDLINGSPLAN ARBEIDSPLAN FOR LOKALT MUSIKKRÅD MAL De lokale musikkrådene er selvstendige lokale organisasjoner samtidig som de er en del av både Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Dette betyr

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2008-2009 1. FRA SISTE ÅRSMØTE Siste årsmøte ble holdt på Union Scene Drammen 23. april 2008. 1.1. Det fungerende styret i perioden 2008-2009 Det valgte styret: Leder: Magne Fremo

Detaljer

Rådet vil i 2-årsperioden ha spesielt fokus på følgende områder:

Rådet vil i 2-årsperioden ha spesielt fokus på følgende områder: STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009-2014 HANDLINGSPLAN FOR AKERSHUS MUSIKKRÅD 2009-2011 Kulturloven som ble vedtatt i juni 2007 fastsetter at Fylkeskommunen og kommunen skal syta for

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene/G60 Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene/G60 Drammen kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Union Scene/G60 Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 12.01.2011 Union Scene/G60 er et ungdomshus med 13 øverom i forskjellige størrelser. Rommene blir i all hovedsak

Detaljer

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi.

1: Vestlandsk Sommarsymfoni. 2: EOFeds orkesterfestival i Bergen Regionale prosjekt. Prosjekt i medlemsorkestrenes egen regi. NASOLs HANDLINGSPLAN FOR 2017-2020 Handlingsplanen bygger på NASOLs vedtekter, ansattes instrukser og forslag framkommet på Representantskapsmøtet, oktober 2017. NASOLs visjon: Levende symfonisk musikk

Detaljer

Gode lokaler til musikk

Gode lokaler til musikk Gode lokaler til musikk eller All musikk blir bedre i egnede lokaler om «Bruk av NMRs norm» Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Landskonferanse for lokale musikkråd 17.-19. september

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - GJENNOMGANG AV NORSK KULTURRÅD

HØRINGSUTTALELSE - GJENNOMGANG AV NORSK KULTURRÅD Postboks 4651 Sofienberg 0506 Oslo Tel 22 00 56 00 www.musikk.no nmr@musikk.no Kulturdepartementet PB 8030 Dep 0030 OSLO postmottak@kud.dep.no Deres ref: 14/2642- Vår ref: 1400052 Dato: 15.08.2014 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017

Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 Strategier for Nordnorsk Jazzsenter 2012-2017 INNLEDNING Stiftelsen Nordnorsk Jazzsenter (NNJS) ble etablert i 1998 og er et regionalt produksjons-, formidlings- og kunnskapssenter for jazz med de tre

Detaljer

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7

Innledning 4. 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6. Organisasjon 7 2011-2013 INNHOLD Innledning 4 1 Hilsen fra styreleder 4 2 Status handlingsprogram 5 3 Medlemsservice 6 Organisasjon 7 4 Medlemsorganisasjoner 7 5 Fylkesledd 8 6 Styret 9 7 Administrasjonen 10 8 Musikktinget

Detaljer

LOKALER TIL MUSIKK. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler

LOKALER TIL MUSIKK. Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler LOKALER TIL MUSIKK Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Stort fokus på musikk- og kulturlokaler De siste årene stadig mer interesse for saken Snakkes

Detaljer

prosjekter virkemidler

prosjekter virkemidler 2009-2011 InNledninG 1 hilsen fra styreleder 4 2 status handlingsprogram 5 3 medlemsservice 5 Organisasjon 4 medlemsorganisasjoner 6 5 fylkesledd 7 6 styret 8 7 administrasjonen 9 8 musikktinget 10 9 musikktorget

Detaljer

Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd:

Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd: OSLO MUSIKKRÅD 2012 1 MEDLEMMER Oslo musikkråd har pr 31/12 2012 i overkant av 600 medlemslag med over 15.000 medlemmer Lokale musikkråd: Nordstrand musikk- og kulturråd Nordre Aker musikk- og kulturutvalg

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG Sted: Hamar kulturhus Tid:

REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG Sted: Hamar kulturhus Tid: REFERAT FRA AU-MØTE TORSDAG 7.12.2017 Sted: Hamar kulturhus Tid: 1015-1200 Innkalte Fra styret: Kåre Haugli og Helge Tryggeseth Forfall: Fra administrasjonen: Trond Eklund Johansen og Solveig Rønningen

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 25. APRIL 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: 1200-1600 Til stede: Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Erik Aune og Erik Wang Forfall: Tone Vold, Monica

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Tivoli Bergen kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 16.10.2012 Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Huset åpnet første gang i 1995, og har

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 01.09.2010 Haugjordet ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 2004. Skolen ligger sentralt på Langhus like ved

Detaljer

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL

ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Parkgata 64 (Fylkeshuset), Hamar Postadr: Boks 4404, 2325 HAMAR Tlf 62544635 Faks 62544413 www.musikk.no/ho NO 971 292 385 ÅRSMØTET 2010 PROTOKOLL Årsmøtet for Hedmark og Oppland musikkråd ble arrangert

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Kontra kulturskole, Bandrom nybygg Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 07.11.2013 Nybygget øvingsrom og innspillingsrom for Kontra

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Skedsmo Samfunnshus, Samfunnssalen Skedsmo kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Skedsmo Samfunnshus, Samfunnssalen Skedsmo kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Skedsmo Samfunnshus, Samfunnssalen Skedsmo kommune i Akershus Akershus musikkråd, 22.06.2011 Samfunnshus fra 1960 med beliggenhet i kjøpesenter på Skedsmokorset. Samfunnsalen

Detaljer

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER

TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER TILSKUDD TIL LANDSOMFATTENDE MUSIKKORGANISASJONER Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Februar 2005 1 Innhold Historien 3 Økonomiske rammer 4 Målgrupper og brukere

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN

MELDING OM VIRKSOMHETEN Musikk rådet på Kjeller MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013-2014 1 RESYMÉ AKERSHUS MUSIKKRÅD 2013 OG 2014 Perioden 2013-14 har vært en meget aktiv periode for Akershus musikkråd. I tillegg til en omfattende og

Detaljer

Melding om virksomheten 2014 til 2016 Regnskap for 2014 og 2015

Melding om virksomheten 2014 til 2016 Regnskap for 2014 og 2015 - kilde til rikere musikkliv Melding om virksomheten 2014 til 2016 Regnskap for 2014 og 2015 Noen tall fra Aust-Agder musikkråds virksomhet i 2015: Ca 3.500 besøkte våre arrangementer (konserter/kurs/åpne

Detaljer

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale

Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale Fotball spilles ikke på basketballbaner, men det gjør korpsmusikk Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Konferanse lokale musikkråd, Bergen 16.-17. mars 2012 HVORFOR???????? Korpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER

Årsmøte Fredag 9. mai 2014 Kl Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER Årsmøte 2014 Fredag 9. mai 2014 Kl.16.15 18.30 Tromsø DAGSORDEN OG SAKSPAPIRER FORRETNINGSORDEN VED ÅRSMØTET 1 Møtet ledes av en møteleder som velges av årsmøtet. 2 Representanter som ønsker ordet i debatten

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 10. DESEMBER Sted: Lier gård, Veldre Tid: 1000-1400 Innkalte Til stede: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Bø Barneskole, Gymnastikksal Radøy kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Bø Barneskole, Gymnastikksal Radøy kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Bø Barneskole, Gymnastikksal Radøy kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 23.03.2011 Bø barneskole ligger i Bøvågen, nord på Radøy. Gymnastikksalen brukes til musikkformål.

Detaljer

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER

NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER NASOL REPRESENTANTSKAPSMØTE 2015 LILLEHAMMER STRATEGI MOT 2020 Trond Wika «Sorg og jammer på Lillehammer» eller «Nye toner fra NASOL» 2 UTFORDRINGER! Rekruttering - hvordan fange opp de unge musikerne?!

Detaljer

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER

STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER STYREMØTE TIRSDAG 26. OKTOBER Sted: Strand hotell, Gjøvik (Kulturhus) Tid: 1100-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Helge Tryggeseth, Tor Stallvik, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica

Detaljer

Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN

Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN Hordaland musikkråd MELDING OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Forsidefoto: Fra Arrangørskolen sin konsert MELDING OM VIRKSOMHETEN - INNHOLD Styreleder har ordet! 4 Hvem er Hordaland musikkråd 5 Styret, Styremøter

Detaljer

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler

Gode musikklokaler i Asker. eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Gode musikklokaler i Asker eller All musikk blir bedre i egnede lokaler Jon G. Olsen, leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Møte Asker musikkråd, 20. april 2010 Kulturlivet trenger lokaler med

Detaljer

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN

TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN TILSKUDD TIL LOKALE KONSERTINITIATIV LOK-ORDNINGEN Mie Berg Simonsen Notat i evalueringen av statsbudsjettets kap. 320, post 74 Januar 2005 1 Innhold Målsettinger s. 3 Økonomiske rammer s. 3 Organisering

Detaljer

Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivillig musikkliv Musikkonferansen 2012 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Lønnsomt kurs Frifond Momskompensasjon Gaver med rett til skattefradrag Grasrotandelen

Detaljer

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd

Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Lokale musikkråd Musikkrådet et redskap for økt innflytelse Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd Landskonferanse for lokale musikkråd, 31.10-2.11.2008 Hvorfor lokalt musikkråd Det meste som betyr

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Moltemyr skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Moltemyr skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Moltemyr skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Gymsalen på Moltemyr skole er en gammel og slitt gymsal, som i dag brukes som øvingslokale

Detaljer

ÅRSMELDING HORDALAND MUSIKKRÅD Paraply for det frivillige musikklivet

ÅRSMELDING HORDALAND MUSIKKRÅD Paraply for det frivillige musikklivet Ho ÅRSMELDING 2016 HORDALAND MUSIKKRÅD Paraply for det frivillige musikklivet HMR er en sjangerovergripende paraplyorganisasjon for det frivillige musikklivet, og er fylkesledd for Musikkens Studieforbund

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Lokalet er en gymsal som ble bygd ny/renovert etter brann for et par år siden. Lokalet

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Vertshuset Melkefabrikken Sarpsborg kommune i Østfold

Rapport fra akustikkmåling Vertshuset Melkefabrikken Sarpsborg kommune i Østfold Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Vertshuset Melkefabrikken Sarpsborg kommune i Østfold Østfold musikkråd, 12.04.2013 Vertshusets nye lokaler, "Melkefabrikken" (tidligere tørrmelkfabrikk),

Detaljer

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013

Sak 2 Årsmelding 2009-2010. Årsregnskap for 2009 Årsregnskap for 2010. Innkomne saker Vedtektsendringer. Sak 5 Handlingsplan for 2011-2013 2011 Årsmøte Sak 1 Konsitutering Godkjenning av innkalling Godkjenning av representantene Godkjenning av saksliste og forretningsorden Valg av møteleder Valg av referent Valg av 2 protokollunderskrivere

Detaljer

NS 8178 Standard for musikkøverom

NS 8178 Standard for musikkøverom Iiris Turunen-Rindel, 2016-06-07 Jakten på den gode akustikk NS 8178 Standard for musikkøverom 1 2 Avisklipp.. Norsk standard Et stort skritt fremover Norske miljøer med Norsk Musikkråd i spissen tok initiativ

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR PROTOKOLL FRA STYREMØTE FREDAG 14. JANUAR Sted: Fylkeshuset, Hamar Tid: 1200-1500 Til stede: Fra styret: Anne Koht Walmsnæss, Kåre Haugli, Arne Johan Austrheim og Monica Korsli Solberg Fra administrasjonen:

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Ungdomshuset i Skrova, Salen Vågan kommune i Nordland

Rapport fra Akustikk-måling Ungdomshuset i Skrova, Salen Vågan kommune i Nordland Rapport fra Akustikk-måling Ungdomshuset i Skrova, Salen Vågan kommune i Nordland Hedmark og Oppland musikkråd, 04.02.2013 Lokalet eies av ungdomslaget Vestfjord. Salen som er målt er i et påbygg som ble

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, G60-scenen Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, G60-scenen Drammen kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, G60-scenen Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 27.01.2011 G60-scenen er en del av Ungdomshuset G60 som har 13 øvingsrom primært til bruk for ungdom.

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Parkteatret, teatersalen Moss kommune i Østfold

Rapport fra akustikkmåling Parkteatret, teatersalen Moss kommune i Østfold Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Parkteatret, teatersalen Moss kommune i Østfold Østfold musikkråd, Rapportdato:22.05.2013 Parkteatret i Moss er et av Østfolds ledende kulturhus. Dette

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Teglverket Bergen kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Teglverket Bergen kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Kvarteret, Teglverket Bergen kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 16.10.2012 Det Akademiske Kvarter er studentenes kulturhus i Bergen. Huset åpnet første gang i 1995, og

Detaljer

Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk

Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk Erfaringer fra akustikkmåling i 500 lokaler som brukes til musikk Jon G. Olsen leder Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Vi er brukerne Musikklivet har et eget utvalg

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Multisal 1 Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Multisal 1 Drammen kommune i Buskerud Rapport fra Akustikk-måling Union Scene, Multisal 1 Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd 11.01.2011 Union Scene er et kulturhus med flere saler i forskjellige størrelser. Multisal 1 er en sal

Detaljer