Agenda. Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis. Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Agenda. Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis. Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?"

Transkript

1 Agenda Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?) Hvilke utfordringer er normalt å møte Hvordan kan jeg benytte regnskapet som løpende styringsverktøy Hva skal jeg styre etter Utvalgte emner Slide 1

2 Kort presentasjon av meg Fredrik Aas Økonomi Revac AS Utdanning: Erfaring / kompetanse: Annet: Høyrere revisorstudie (MRR) 17 års erfaring. Mye kursavholdelse Spesialkompetanse: Restrukturering / selskapsorganisering Økonomistyring av SMB Skatt / regnskap Medeier og økonomiansvarlig i Drømmehytta Slide 2

3 Hvorfor har et selskap mål? Målstyring hva er det? Vet dere hva deres selskap har som hovedmål (Visjon)? PwC 3

4 Verdi skapning Hva du putter inn må være mer verdt når det kommer ut! I banale former hva betyr dette? 4

5 Regnskap 2 typer regnskap Finansregnskap (lov bestemt) - Innholdet og utforming er bestemt i aksjeloven og regnskapsloven Driftsregnskap (intern regnskap) - Input i hovedsak det samme som Finansregnskap - Utforming og rapportering (output) bestemmes av brukerne. PwC 5

6 Regnskap forts. Viktige begreper Inntekt Innbetaling Utgift Kostnad Utbetaling PwC 6

7 Utgifter og Kostnader (forts.) Hva er verken utgift eller kostnad? PwC 7

8 Resultat & Balanse Hvorfor består et regnskap av disse to elementer? Balanse Anleggsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Omløpsmidler Kortsiktig gjeld PwC 8

9 Analyse av regnskapet Soliditet EK % (i % av tot.kap) (30%?) Likviditet (betalingsevne) OM/KG PwC 9

10 Selvkostkalkyle Håndverkskalkyle D i r e k t e k o s t n a d e r + I n d i r e k t e k o s t n a d e r = S e l v k o s t + F o r t j e n e s t = S a l g s p r i s u / m v a + M V A = S a l g s p r i s m / m v a PwC 10

11 Håndsverkskalkulasjon (selvkost) Forhold med på å bestemme pris: Materialforbruk, Arbeidstiden, Transportkostnader Eks.: Totale indir. kostander kr , totale fakturerbare timer (aktivitets mål) /5.000= kr. 240 pr. time. Direkte lønn Indirekte kostnader 240 = Selvkost Fortjenest % = Timesats 484 PwC 11

12 Kalkyle etterkontroll - Vit hva du tjener penger på men enda viktigere vit hvor mye - Hvilke produkter skal du ha fokus på å «egentlig» selge? PwC 12

13 Agenda Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?) Hvilke utfordringer er normalt å møte Hvordan kan jeg benytte regnskapet som løpende styringsverktøy Hva skal jeg styre etter Slide 13

14 Hvilken fase er din virksomhet? Virksomhetens fase Oppstart Drift Nedsalg / exit Virksomhetens fokus Oppstartsfinansiering Produktutvikling Markedsutvikling Eksempler på utfordringer Etablering av grunnleggende selskapsstrukturer Finansiering Vekst Produksjon Logistikk Leveranser Styring og kontroll Supply chain Finansiering Omstilling Lønnsomhet Kostnadseffektiviseringer Omstilling Salg av virksomheter Tid Slide 14 Slide 14

15 Vekstselskapene er selvdrevne raketter I liten grad avhengig av støtteapparatet Har din bedrift benyttet seg av statlige støtteordninger for bedrifter, for eksempel SkatteFUNN eller støtte fra Innovasjon Norge? Hvilket av følgende tre utsagn beskriver best kommunen hvor din bedrift har hovedtyngden av sin virksomhet? 19 % Kommunen har vært en barriere for vår bedrift 8 % Kommunen har ikke hatt noen påvirkning på vår bedrift 81 % 81 % Kommunen har lagt til rette for vår bedrift 11 % Ja Nei 15

16 En rekke kriterier bør oppfylles for å gjøre organisasjonen godt rustet til vekst over tid Krav til å oppnå vekst over tid Profesjonalisert økonomistyring Soliditet og likviditet Organisering tilpasset størrelse Fokus på kjernevirksomheten Patenter og informasjonssikkerhet Bedriften tåler bortfall av nøkkelpersoner En organisasjon som oppfyller kriteriene vil være godt rustet til å håndtere vekst Vellykkede vekstselskaper kommer godt ut på flere av kriteriene 6

17 Fylkesstatistikk Hvor viktig eller uviktig vil du si at følgende faktorer er for å fremme vekst i din bedrift? Aktivt og profesjonelt styre Innovasjon og FoU Gode samarbeidspartnere Tilgang på kvalifisert arbeidskraft Tilgang på offentlige stønader og risikokapital Tilgang på privat risikokapital Snitt, Norge Vestfold 17

18 Hva skjer i en virksomhet som vokser Virksomheten vokser fra 1 gründer til 3-6 ansatte Kan man nå styre virksomheten etter lommeboken? Ofte tjener virksomheten mindre i denne fasen enn ved 1 til 2 ansatte. Slide 18

19 Hva kan man gjøre for å vinne tilbake kontrollen Tidsriktig økonomisk rapportering Motta rapporter på de viktige tallene tidlig Se hva andre gjør Slide 19

20 Eksempel på virksomhet i vekst med utfordringer Handelsvirksomhet Sterk vekst siste 2 år Tjener ikke mye penger siste 2 år Anstrengt likviditet til å finansiere veksten Slide 20

21 Sammenlikning mot andre selskaper For å analysere driften og identifisere forbedringspotensial, har vi foretatt en sammenlikning med andre selskaper som driver med salg av detalj varer Gruppen av selskaper vi har analysert består av seks direkte sammenliknbare, virksomheter, samt to massesalgsvirksomheter Analysene er basert på offentlig tilgjengelige regnskapsdata per xx, og sammenliget dem med Fredrik AS sine tall for 20xx og 20x1. Dataene vil derfor bare gi et øyeblikksbilde, men vil likevel gi en indikasjon på hvordan Fredrik AS scorer vis-à-vis andre i bransjen I analysen har vi sett på følgende nøkkeltall: Lønnsomhet Varelagerets omløpshastighet Likviditetsgrad Brutto fortjeneste Kostnader Finansieringsstruktur

22 Lønnsomhet (%) (driftsresultat / omsetning) Fredrik 09 5,7 % Fredrik 08 5,1 % NN 8 3,2 % NN 7 NN 6 13,8 % NN 5 4,5 % NN 4 NN 3 3,7 % NN 2 14,0 % NN 1 6,1 % -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

23 Varelagerets omløpshastighet (varekostnad / lagerbeholdning) Fredrik 09 1,7 Fredrik 08 1,7 NN 8 1,7 NN 7 2,3 NN 6 1,0 NN 5 1,1 NN 4 1,8 NN 3 2,7 NN 2 3,3 NN 1 4, PwC Varelagerets omløpshastighet forteller hvor mange ganger lageret tømmes per år. Høy score indikerer høy omløpshastighet og lav kapitalbinding på lageret

24 Likviditetsgrad ((omløpsmidler - varelager)/ kortsiktig gjeld) Fredrik 09 0,26 Fredrik 08 0,19 NN 8 0,13 NN 7 2,19 NN 6 0,03 NN 5 0,15 NN 4 0,34 NN 3 0,12 NN 2 0,73 NN 1 0,91 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 PwC Likviditetsgrad forteller i hvilken grad selskapet er i stand til å imøtekomme sine kortsiktige forpliktelser

25 Grafisk oversikt likviditetsbudsjett 20xx og 20x UB bank 20XX Likviditetsbudsjettene er basert på driftsbudsjettet for 20XX IB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Økt KK-limit behov UB bank 20X UB jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Økt KK-limit behov Økt KK-limit behov??

26 Oppsummering Hvilke utfordringer er normalt å møte - fall i lønnsomhet - mindre oversikt - jobber mer for mindre penger - likviditetsutfordring til å dekke veksten Hvordan kan jeg benytte regnskapet som løpende styringsverktøy - Tidsriktig rapportering - Budsjett/prognose Hva skal jeg styre etter - Nøkkeltall som er viktig for din virksomhet - Sjekk at disse måles riktig - Likviditet - Se hva andre gjør Slide 26

27 Agenda Økonomi i hverdagen Enkel begreper og «teori» innledningvis Virksomheter under endring/vekst: (hvordan sikre lønnsom vekst?) Hvilke utfordringer er normalt å møte Hvordan kan jeg benytte regnskapet som løpende styringsverktøy Hva skal jeg styre etter Utvalgte emner Slide 27

28 Utvalgte emner ARV Arveavgift forsvinner fra Hold mor og far med vitaminer frem til nyttår, eller? Slide 28

29 Utvalgte emner Utbytte, endrede regler fra 1. juli 2013 «ALT» ut over aksjekapital kan utbetales i utbytte.. Slide 29

30 Firmabiler hva koster dette for bedriften og den ansatte? - Hvor mye tror dere det koster bedriften pr km å drifte en firmabil. Varebil? 30

31 Bil Firmabiler hva er skattereglene 31

32 Hytte Typer reise Hjem Skole / barnehage Kunde (ikke-fast arbeidssted) Yrkesreise NB!: Kort opphold Idrettsanlegg Butikk Praktiseres som yrkesreise. Bekreftet skriftlig fra skatteetaten. Fast arbeidssted PricewaterhouseCoopers

33 Hjem Yrkesopphold < 10 arbeidsdager (ikke-fast arbeidssted) Yrkesreise (i helg eller ved oppstart/avslutning av opphold) Arbeidssted Overnatting (hotell/brakke) Praktiseres som yrkesreise. Bekreftet skriftlig fra skatteetaten. Butikk PricewaterhouseCoopers

34 Hjem Yrkesopphold > 10 arbeidsdager (fast arbeidssted) Yrkesreise (i helg eller ved oppstart/avslutning av opphold) Arbeidssted Overnatting (hotell/brakke) Praktiseres som yrkesreise. Bekreftet skriftlig fra skatteetaten. Butikk PricewaterhouseCoopers

35 Bil Firmabiler hva koster dette for bedriften og den ansatte? EKS: Dere har en jobb i Drammen for 3 personer (alle har hver sin firmabil). Jobben tar 30 arbeidsdager -120 km t/r x 7,20 = kr. 864 x 3 biler = kr x 30 dager = kr Hvis dere i stedet kjører sammen i 1 bil blir det: -120 km t/r x 7,20 = kr. 864 x 30 dager = kr Bedriften tjener kr og dere har det mer hyggelig sosialt til og fra jobb Men hva tjener dere ansatte på dette? 35

36 Bil Firmabiler Hva tjener dere ansatte på bruk av kun 1 bil til Drammen? Bedriften tjener kr og dere har det mer hyggelig sosialt til og fra jobb Men hva tjener dere ansatte på dette? - Dere har en bonus avtale på 10% (dersom EBIT er 10%) kr FP 12% = kr som utbetales til dere!!! 36

37 Bil Firmabiler hva koster dette for bedriften og den ansatte? EKS: Dere benytter bilen til privat kjøring km privat hvert år km x 7,20 = kr Hvis dere har 20 biler i firma: x 20= kr Men hva taper dere ansatte på dette? - Dere har en bonus avtale på 10% (dersom EBIT er 10%) dere!!! kr FP 12% = kr som IKKE utbetales til 37

38 Sykdom Sykdom hva er reglene hvem betaler hva? - Arbeidsgiver må betale de første 16 dager av hver sykdomsperiode - Hvis en gj.sn årslønn er på kr , man jobber 230 dager i året. Dette blir kr pr dag + 25% sosiale utgifter = pr dag x 12 dager (4 helgedager) = kr Gj.sn sykefravær 3% medfører en årlig kostnad på: - kr % sosiale utgifter = x 3% = kr Dere har 30 ansatte => 30 x = kr

39 Lunsj Lunsj hva koster det? - Dersom dere kjøper butikk lunsj i stedet for å smøre matpakke. Hva koser dette? - Hvis man i 172 (75%) av 230 arbeidsdager kjøper lunsj til kr Dette blir en årlig utgift for dere på kr Med normal skatt på 35% må dere tjene for betale for denne lunsjen. - Dersom dere har en årslønn på kr bruker dere 90% av en månedslønn til lunsj 39

40 Lunsj Lunsj hvem betaler hva? - Dersom dere kjører i butikk for å handle lunsj i stedet for å smøre matpakke. Dette tar 20 min ekstra pr. dag. Hva koser dette? - Hvis man i 172 (75%) av 230 arbeidsdager kjøper lunsj. - Timekost for bedriften kr / 7,5t = Dette koster kr 84,50 pr dag x 172 = kr Men hva taper dere ansatte på dette? - Dere har en bonus avtale på 10% (dersom EBIT er 10%) kr FP 12% = kr som IKKE utbetales til dere!!! 40

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis

Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Regnskapsmessig behandling av anleggskontrakter i praksis Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Student 1: Rikke Stensen Vestre Kandidatnummer: 17

Detaljer

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENØRSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og gjøre noe med den. Det skjer i mange sammenhenger, men oftest snakker man om entreprenørskap

Detaljer

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess! Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland

Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland LASB 2 Lønnsomhetsanalyse for store melkebruk i Nordland Denne rapporten er en oppfølging av lønnsomhetsanalysen som ble gjort på åtte melkebruk i 2009. De samme bedriftene er nå fulgt opp fire år senere.

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 6 Personlig økonomi Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 6 Personlig økonomi Innhold Del 6, Personlig økonomi Budsjett 1 Regninger 4 Tatjana har glemt å betale en regning

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer