Bærekraftrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærekraftrapport 2011"

Transkript

1 Bærekraftrapport 2011

2 Innhold Innhold Årets høydepunkter... 3 Konsernsjefens kommentarer... 4 Dette er Peab... 6 Visjon og strategier... 9 Våre interessenter Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen...11 Miljøspørsmålene en naturlig del av virksomheten Bærekraftig bygging Forretningsetikk Peab i samfunnet GRI-indeks Ordliste Om bærekraftrapporten Dette er Peabs første bærekraftrapport, og den beskriver selskapets arbeid med bærekraftspørsmål i Rapporten fokuserer på det som anses å være viktigst å rapportere om innen bærekraftområdet. Med bærekraft menes miljø, sosiale og økonomiske spørsmål. Rapporten følger GRIs (Global Reporting Initiative) rammeverk, versjon G3.1. Rapporten, som er på C-nivå, er ikke gransket av eksterne revisorer. Peab har ambisjon om å rapportere bærekraftarbeidet årlig iht. GRI. Rapporten dekker hele virksomheten til Peab i Sverige, Norge og Finland og gjelder for kalenderåret 2011, hvis ikke annet fremgår av teksten. Innleid virksomhet, deleide datterselskaper og leasede eiendeler, f.eks. kontorlokaler der et annet selskap har ansvar for driften, omfattes ikke av rapporten. Alle indikatorer rapporteres for hele konsernet med unntak av miljøindikatorena EN3 og EN16, som ikke inkluderer den finske virksomheten fordi det ikke finnes noe system for innsamling av disse dataene ennå. Indikator LA10 gjelder alle land, men for den finske virksomheten inkluderes bare byggvirksomheten. På grunn av begrensninger i eksisterende rapporteringssystemer og undersøkelsesmetoder, inngår ikke kjønnsinndeling i indikatorene LA1, LA7, LA10 og LA12. Alle økonomiske verdier uttrykkes i svenske kroner. Kroner forkortes kr og millioner kroner Mkr. Du finner mer informasjon om Peab på Spørsmål rundt denne rapporten kan stilles til miljøsjef Kristina Gabrielii på e-postadressen eller på telefon +46 (0) Peab AB er et offentlig selskap med hovedkontor i Förslöv, Sverige. Org. nr

3 Årets høydepunkter Egenutviklede boliger og kommersielle eiendommer miljøsertifiseres. Peab lanserer Bolyftet, et bærekraftig ombyggingskonsept for millionprogrammets boliger. Arbeidet med å bærekraftsertifisere bydelen Varvsstaden i Malmö, iht. BREEAM Communities, starter. Som det første selskapet i bransjen inngår Peab avtale med det svenske Skatteverket i kampen mot økonomisk kriminalitet. Peab blir hovedpartner til den ideelle organisasjonen Mentor, som driver forebyggende arbeid for å hindre at ungdom begynner med alkohol og andre stoffer. I Sverige deltar Peab i det nasjonale samarbeidsprosjektet, HCS (HållbarhetsCertifiering av Stadsdelar). Den fjerde Peab-skolen åpnes i Upplands Väsby, og vi får tillatelse til å åpne en femte skole i Göteborg i Det besluttes å satse stort på økt arbeidsplassikkerhet i Vi får en rekke priser og utmerkelser; Svenska Trafikverkets Arbetsmiljöpris for veibygget ved E20 mellom Alingsås og Ingared. Solnas Stadsmiljöpris for byrekkehusene i Nya Ulriksdal, Stockholm. Peab-skolene i Malmö og Ängelholm kvalitetsmerkes som bransjeanbefalt skole av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN).

4 Konsernsjefens kommentarer Et viktig skritt mot å bli Nordens samfunnsbygger I Peabs visjon om å bli Nordens samfunnsbygger spiller bærekraftspørsmålene en sentral rolle. Vi vil være en forgjenger og bidra til et bærekraftig samfunn. For å kunne lykkes med dette, er det en forutsetning med åpenhet og tydelig kommunikasjon. Ett av verktøyene til å kommunisere bærekraftarbeidet med, er Peabs bærekraftrapport, som er opprettet iht. GRI. Helhetsperspektiv på bærekraft Peabs strategi inkluderer et helhetsperspektiv på bærekraftspørsmålene. Dette innebærer at vi ikke bare fokuserer på miljøspørsmålene, men også på de sosiale og øknomiske spørsmålene gjennom hele livssyklusen. Vi jobber for at bærekraftperspektivet skal være med i alt vi gjør, fra hvordan vi imøtekommer både kunder og hverandre på arbeidsplassen til hvordan vi reduserer belastningen på miljøet i våre prosesser og bidrar til nærsamfunnene vi har virksomhet i. Vi bygger for kommende generasjoner En tydelig trend over hele Norden er den byforvandlingen som pågår, fra det tidligere industrisamfunnet til dagens kunnskapssamfunn. Når samfunnet utvikles, må man også forandre stedene der mennesker møtes, arbeider og bor. Et eksempel på dette er Varvsstaden i Malmö. Der har Peab begynt på arbeidet med å gjøre om Kockums gamle industriområde til en moderne, bærekraftig bydel. Vi har også besluttet å bærekraftsertifisere Varvsstaden i tråd med den internasjonale standarden BREEAM Communities. Dette er den andre bærekraftsertifiseringen av en bydel som er påbegynt i Sverige. I løpet av året ble Bolyftet lansert, som er Peabs konsept for å ruste opp områder oppført under millionprogrammet. Bolyftet er unikt da det inkluderer alle bærekraftaspekter slik som miljø- og energitekniske løsninger, tiltak for å skape økte trygghet samt finansierings alternativer. I Bolyftet involveres beboerne i området ved at de tilbys utdanning, arbeidspraksis og ansettelse. Med denne holdningen er vi bedre rustet til å møte økende krav fra markedet og tøffere økonomiske tider, samtidig som det gagner samfunnet. Arbeidsplassikkerhet i fokus Peabs arbeidsplasser skal være sikre og trygge, og vi har en nullvisjon når det gjelder ulykker på arbeidsplassen. Vi har imidlertid mye igjen å gjøre før vi er der. I år har vi tragisk nok hatt to ulykker MOR JOHANNES KYRKA Märsta. 4

5 Konsernsjefens kommentarer «Innen bærekraftområdet er det tatt flere viktig skritt, f.eks. miljøsertifisering av alle egenutviklede prosjekter innen boliger og kommersielle leiligheter.» med dødelig utgang på våre arbeidsplasser, noe som er helt uakseptabelt. Vi har utredet ulykkene for å dra lærdom og forebygge slik at det ikke skjer igjen. Vi har også besluttet å satse stort på å øke arbeidsplassikkerheten i Prosjektet innefatter en rekke ulike tiltak, blant annet revidering av regler, økt informasjon til medarbeiderne og videreutvikling av arbeidsplassrevisjonene. Nordens beste arbeidsplass Peabs målsetting er å være Nordens beste arbeidsplass. Å ha et strukturert og seriøst bærekraftarbeid som gjennomsyrer hele virksomheten er viktig for oss, ikke minst siden vi står overfor et omfattende generasjonsskifte med store aldersavganger de neste årene. Peab er et selskap i rask vekst. Det ble rekruttert flere enn 2000 nye medarbeidere i 2011, og vi må rekruttere mange flere medarbeidere i løpet av de neste årene. Undersøkelser viser at de yngre generasjonene stiller høye krav til kommende arbeidsgivere, bl.a. hva angår bærekraftarbeidet, og det er viktig for oss å kunne innfri deres krav. En forutsetning for å kunne være Nordens beste arbeidsplass er å kunne tilby medarbeiderne muligheter til kontinuerlig kompetanseutvikling. Peab satser derfor mye på stillingsforberedende programmer og annen opplæringsvirksomhet. For å tiltrekke oss ungdom og sikre tilførselen av nye medarbeidere har vi i løpet av året åpnet vår fjerde Peab-skole i Upplands Väsby, og vi har fått tillatelse til å åpne en femte skole i Göteborg i Peab-skolene i Ängelholm og Malmö var blant de første i Sverige som ble kvalitetsmerket som Bransjeanbefalte skoler av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). Forretningsetikk Peab har nulltoleranse for brudd på loven og våre etiske retningslinjer. Som et ledd i vårt arbeid mot korrupsjon har vi lansert Etikrundan, et program om vår holdning med fokus på etikk, lov og rett for våre medarbeidere. I har over sjefer og andre tjenestemenn gjennomgått programmet, hvorav nesten i Programmet fortsetter i De etiske spørsmålene omfatter også vår leverandørkjede. Peab har derfor inngått en samarbeidsavtale Skatteverket i Sverige, som har som formål å bekjempe økonomisk kriminalitet gjennom mulighet til økt kontroll av leverandørene. Avtalen er den første i sitt slag i bransjen. Fremtidsutsikter Jeg er overbevist om at et strukturert og systematisk bærekraftarbeid er viktig for Peabs videre suksess. Alt vi gjør skal være i tråd med de etiske retningslinjene og ansvarsfullt og langsiktig utformet. Vi har derfor som målsetning å utarbeide flere målbare målsettinger basert på nøkkeltallene vi har valgt og å legge frem våre resultater i neste års bærekraftrapport. Förslöv, april 2012 Jan Johansson Adm. dir. og konsernsjef 5

6 Dette er Peab Dette er Peab Peab AB er et bygg- og anleggsselskap med hovedkontor i Förslöv sør i Sverige. Peab ble grunnlagt i 1959 og har i dag virksomhet i Sverige, Norge og Finland. I omsetning er selskapet Nordens tredje største bygg- og anleggsselskap. Peabs visjon er å være Nordens samfunnsbygger, og vårt felles verdigrunnlag bygger på fire kjerneverdier: jordnær, utviklende, personlig og pålitelig. I 2011 var Peab delt inn i tre virksomhetsområder; Bygg, Anlegg og Industri. I løpet av året skjedde en rekke mindre oppkjøp og salg, men ingen som i og for seg har hatt en vesentlig påvirkning ut fra konsernets perspektiv. I 2011 hadde Peab en forvaltningskapital på Mkr, en gjeld på Mkr og en egenkapital på Mkr. Operativ omsetning per virksomhetsområde, 2011 Bygg Bygg er konsernets største virksomhetsområde og står for ca. halvparten av konsernets omsetning. Virksomhetsområdet var i løpet av året delt inn i fem svenske divisjoner, en divisjon i Norge og en divisjon i Finland. Utover dette var det også en nordisk divisjon for eiendomsutvikling. Virksomheten består både av nybygg og rehabilitering samt byggrelaterte tjenester som byggservice og vedlikehold. Peab bygger alle typer av boliger, kommersielle leiligheter og offentlige lokaler. Kundene holder til både i den private og offentlige sektoren. Innen virksomhetsområdet Bygg utvikler Peab også egne prosjekter. Anlegg Bygg 56% Anläggning 23% Industri 21% Operativ omsetning per kundetype, 2011 Virksomhetsområdet Anlegg drives gjennom en divisjon og innefatter anleggsarbeid slik som bakke- og VA-arbeid, infrastruktur slik som veg-, jernbane- og brobygging samt drift og vedlikehold som består av veivedlikehold, parkforvaltning og gatevedlikehold. Offentlig sektor er den dominerende kundegruppen, men den private sektoren utgjør også en vesentlig del av kundelisten. Industri Peabs tredje virksomhetsområde, Industri, omfatter Peabs industrielle virksomhet og ble i 2011 drevet via to divisjoner: Industri og Byggsystem. Industrivirksomheten omfatter produksjon og leveranse av materiale som grus og betong, produksjon og utlegging av asfalt samt transport- og maskintjenester. Byggsystem består av prefabrikerte byggelementer og byggrelaterte tjenester. Offentliga 32% Privata 55% Övriga 13% Skapt og levert direkte økonomisk verdi Direkte skapt økonomisk verdi Inntekter Direkte levert økonomisk verdi Driftskostnader Lønn og godtgjørelse til ansatte Betalinger til finansierere Betalinger til den offentlige sektoren Konsernet totalt Investeringer i samfunnet 10 9 Totalt fordelt økonomisk verdi Beholdt økonomisk verdi

7 Dette er Peab Revisorer Val Information Aktieägare Utgör bolagsstämma Val Förslag Valberedning Val Information Mål Strategier Styrinstrument Styrelse Rapporter Internkontroll Finansutskott Ersättningsutskott Revisionsutskott VD och koncernledning Staber Bygg Anläggning Industri Eierstruktur Peab er et offentlig selskap, notert på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap. Den samlede eierandelen til selskapets grunnleggere Mats og Erik Paulsson var per 31. desember prosent av kapitalen og 66 prosent av stemmene. Det har ikke skjedd noen større endringer i eierstrukturen siden Styring Peabs bærekraftarbeid er en integrert del av virksomheten, med ansvar og fullmakter delegert til linjefunksjonene. Til støtte finnes en rekke styringsdokumenter samt spesifikke kompetanser innen miljø, sosiale spørsmål og etikkarbeid i konsernstabene. Policyer En rekke policyer utgjør styringsdokumentene innen bærekraftområdet. Peabs retningslinjer for god forretningsskikk, som er en overgripende policy basert på FNs Global Compact, fokuserer på miljø, sosiale spørsmål og antikorrupsjon. Den er forankret i den overgripende selskapspolicyen som er en integrert miljø-, kvalitets- og arbeidsmiljøpolicy. Retningslinjene for god forretningsskikk suppleres av en rekke underliggende policyer, slik som Peabs policy mot alkohol og narkotika, en likebehandlingsplan iht. loven med vedlegg mot krenkende særbehandling og en håndbok for representasjon, håndkasser og sponsing. Aksjonærer Alle aksjonærer, inkludert minoritetsaksjonærer, kan påvirke selskapet ved å benytte stemmeretten på generalforsamlingen, som er Peabs høyeste beslutningsorgan. På generalforsamlingen har aksjonærene mulighet til å stille spørsmål og gi synspunkter på selskapets bærekraftarbeid. Nominasjonskomiteen Nominasjonskomiteen består av fire medlemmer; styreformannen samt tre medlemmer som representerer Peabs store og små aksjonærer. En av hovedoppgavene til nominasjonskomiteen er å nominere kandidater for valg til styret på årsmøtet. Nominasjonskomiteen har uttalt at kunnskap innen bærekraftområdet er viktig for alle medlemmer i Peabs styre. Styret Peabs styre har det overordnede ansvaret for virksomheten, og dermed også for bærekraftarbeidet. Styret består av totalt elleve medlemmer samt to varamedlemmer. Åtte medlemmer velges Aldersfordeling og kjønnsfordeling Antall medlemmer Antall kvinner Antall menn Personer < 30 år Personer år Personer > 50 år Styret (inkl. varamedlemmer) Konsernledelsen Økonomi og godtgjørelsesutvalg Revisjonsutvalg Revisorer (inkl. varamedlemmer) Nominasjonskomiteen

8 Dette er Peab av årsmøtet og tre ordinære medlemmer samt to varamedlemmer utnevnes av arbeidstakerorganisasjonene. Av de åtte medlemmene som er valgt av årsmøtet, anses fem å være uavhengige og tre avhengige i forhold til selskapet og selskapsledelsen i forhold til selskapets større eiere. Medarbeiderne har via sine arbeidstakerrepresentanter mulighet til å påvirke Peabs virksomhet. Fra og med 2012 vil styret sette opp strategier for bærekraftarbeidet og evaluere bærekraftarbeidet samt risiki og muligheter årlig. Revisjonsutvalg Revisjonsutvalget består av åtte styremedlemmer. Utvalget forbereder styrets arbeid med å kvalitetssikre selskapets økonomiske rapportering, fastsetter retningslinjer for kjøp av andre tjenester enn revisjon av revisorene, har fortløpende kontakt med selskapets revisorer, evaluerer revisjonsinnsatsen og bistår nominasjonskomiteen i utarbeidelse av forslag til og honorering av revisorer. Finansutvalg Finansutvalget, som består av tre styremedlemmer, håndterer og beslutter i økonomiske spørsmål iht. finanspolicyen fastsatt av styret. Godtgjørelsesutvalg Godtgjørelsesutvalget, som består av tre styremedlemmer, utarbeider retningslinjer og rammeverk for ledende stillingsinnehavere når det gjelder lønn og andre godtgjørelser. Revisorer Årsmøtet velger revisorer. Revisorene gransker Peabs økonomiske rapportering. Konsernledelsen Administrerende direktør, som også er konsernsjefen, leder virksomheten iht. styrets fastsatte rammer og har ansvaret for den løpende driften og kontrollen av konsernet. Peabs konsernledelse besto av fire personer i 2011, men fra og med 2012 består konsern ledelsen av sju personer. Administrerende direktør har utnevnt en person med spesielt ansvar for bærekraftspørsmålene, og dennes oppgave er å sammenstille og presentere resultater samt klargjøre underlag for beslutning. Konsernledelsen håndterer bærekraftspørsmålene fortløpende. Staber I Peab finnes det en rekke konsernovergripende stabsfunksjoner. Til støtte for bærekraftspørsmålene har vi spisskompetanse innen bl.a. miljø og sosial- og etikkspørsmål. Konsernstabene for personal, sikkerhet og juss inngår i det etiske rådet som håndterer eventuelle saker der Peabs etiske retningslinjer er brutt. Virksomhetsområder Virksomhetssjefene har ansvaret for å føre bærekraftarbeidet ut i linjeorganisasjonen ved å delegere ansvar og fullmakter og dermed gjøre bærekraftspørsmålene til en integrert del av den daglige virksomheten. EXPERIUM Lindvallen RESTAURANT ONDA Oslo

9 Visjon og strategier Visjon og strategier Å ta ansvar for miljøet og engasjere seg i samfunnsutviklingen har alltid vært en sterk drivkraft innen Peab. For å rette alt arbeid og engasjement mot et felles, langsiktig mål, ble det i 2010 formulert en konsernovergripende visjon om at Peab skal bli Nordens samfunnsbygger. Peab arbeider gjennom seks konsernovergripende strategier for å virkeliggjøre visjonen. Med utgangspunkt i strategiene tilbyr Peab helhetsløsninger til det nordiske marknedet som skaper merverdi for kunder, eiere og samfunnet generelt. Visjon Nordens samfunnsbygger Peab bygger framtidens bærekraftige samfunn Vi er den naturlige partneren når det gjelder samfunnsbygging i Norden. Vi tar initiativ og er nyskapende. Vi arbeider ressurseffektivt og våre miljøvennlige løsninger ligger i forkant. Vi har et livssyklusperspektiv i våre handlinger. Peab er det nordiske selskapet. Vi samarbeider over grenser for å overgå våre kunders forventninger. I Peab jobber vi nært med våre kunder enten de er lokale, nasjonale eller globale. Fornøyde kunder bidrar til vår fremgang i hele Norden. Peab tiltrekker seg dyktige mennesker. Vi er arbeidsgiver nummer én i Norden. Våre verdier er enkle og tydelige. Våre medarbeidere er sterkt engasjerte og våre ledere ivrer for å utvikle mennesker. Når medarbeiderne utvikles, utvikles også Peab.. Strategier Vi realiserer visjonen gjennom seks konsernstrategier: Kostnadseffektiv virksomhet Investere i lønnsom vekst i Norden Vises og høres i Norden Forgjenger innen bærekraftig samfunnsbygging Styrke og utvikle våre kunderelasjoner Beste arbeidsplassen i Norden Peabs definisjon av bærekraftig samfunnsbygging Alt vi planlegger og gjennomfører skal være i tråd med de etiske retningslinjene og ansvarsfullt og langsiktig utformet. Og gjennom dette skal vi tilgodese miljømessige, økonomiske og sosiale aspekter. Socialt Ekonomi Miljö 9

10 Våre interessenter Våre interessenter Som samfunnsbygger både påvirker og påvirkes Peab av en rekke ulike interessentgrupper, og deres forventninger øker i takt med at vår visjon for stadig større gjennomslag. For Peabs videre suksess er det svært viktig å kunne leve opp til alle forventninger som stilles på et stort, samfunnsbyggende selskap og samtidig beholde den jordnære og personlige karakteren som alltid har vært et fundament i Peabs kultur. Arbeidet som resulterte i vår visjon og våre konsern strategier, var derfor basert både på interne og eksterne interessent perspektiver. Dette har i sin tur lagt grunnlaget for innholdet i denne bærekraftrapporten. Kunder Medarbetare Myndigheter Ägare och kapitalmarknad Peab Potentiella medarbetare Leverantörer Intresseorganisationer Interessentperspektiv i visjonsarbeidet Konsernledelsen initierte et omfattende arbeid i forbindelse med utarbeidelsen av visjonen og strategiene. Breddeseminarer, workshops, omverdensanalyser og scenarioanalyser lå til grunn for det som i 2010 ble formulert som Peabs konsernovergripende visjon: Å bli Nordens samfunnsbygger. Det ble belyst fra flere hold at bærekraftfokus ut fra et livssyklusperspektiv er en svært sentral del av samfunnsbyggingen. Ved å bidra til et bærekraftig samfunn skaper vi merverdi for både kunder, kundenes kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet generelt. Dette har dannet utgangspunktet for Peabs arbeid med bærekraftspørsmålene i I forbindelse med visjonsutarbeidelsen ble Peabs interessenter identifisert, se figur ovenfor. En bærekraftrapport til alle våre interessenter Etter visjonsarbeidet som beskrives ovenfor, der et helhetsgrep rundt bærekraftspørsmålene identifiseres som et høyt prioritert område, falt det seg naturlig fra og med å år å presentere Peabs bærekraftarbeid for alle interessenter i en årlig bærekraftrapport. Arbeidet med bærekraftrapporten for 2011 er ledet av en styringsgruppe direkte underlagt konsernledelsen. Flere av representantene deltok også i det foreliggende visjonsarbeidet. Med utgangspunkt i omverdensanalysene, workshops og scenarioanalysene som ble gjennomført i forbindelse med visjonsarbeidet, har styringsgruppen for bærekraftrapporten identifisert områdene som gir et helhetsbilde av Peabs bærekraftarbeid og som er viktigst for Peab å rapportere. Disse områdene er; medarbeidere, miljøarbeid, forretningsetikk, samfunnsengasjement og bærekraftig bygging. Peabs ambisjon er å arbeide videre med å forbedre og utvide antallet indikatorer over tid. Ambisjonen er derfor også å årlig gjennomføre interessentdialoger for å sikre at vi fortsetter å oppfylle interessentenes forventninger og at vi leverer den informasjonen som interessentene ønsker i kommende bærekraftrapporter. Tillitsundersøkelse 2011 I 2011 ble det gjennomført en tillitsundersøkelse gjennom intervjuer og spørreskjemaer blant flere av de identifiserte interessentgruppene i Sverige, Finland og Norge for å kartlegge hvordan Peab oppfattes av interessentene i forhold til visjonen om å være Nordens samfunnsbygger. Undersøkelsen viste at de undersøkte målgruppene har en relativt god tillit til Peab, og at Peab lever godt opp til kriteriene som definerer selskapet som Nordens samfunnsbygger. 10

11 Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen Vår målsetting er å være Nordens beste arbeidsplass. Derfor arbeider Peab systematisk og målbevisst for at medarbeiderne skal ha det bra og være sikre på arbeidsplassen. Ansatte Per 31. desember 2011 hadde Peab ansatte, en økning på ansatte siden Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og Peab prioriterer å ha eget fast ansatt personal i så stor grad som mulig. I diagrammene nedenfor ser du ytterligere statistikk over Peabs medarbeidere. Arbeidsmiljøpolicy Til grunn for arbeidsmiljøarbeidet ligger arbeidsmiljøpolicyen, som er integrert i Peabs selskapspolicy og som oppfyller kravene i gjeldende lovverk. Systematisk arbeidsmiljøarbeid Peab har lenge arbeidet systematisk med helse- og arbeidsmiljøspørsmål, helt i tråd med kravene i i gjeldende lovverk. Ansvar og fullmakter er delegert ut i linjeorganisasjonen og er en integrert del av den daglige virksomheten. Arbeidsmiljøarbeidet er organisert under personalfunksjonen, og som støtte på konsernnivå er det en arbeidsmiljøsjef og en samordner. Også på divisjonsnivå er det arbeidsmiljøsjefer, og ute i virksomheten finnes det flere hundre ressurser på hel- eller deltid som støtte i arbeidsmiljøarbeidet. I tillegg har vi verneombudene som er utnevnt av arbeidstakerne, og på sentralt nivå en vernekomité med representanter fra fagorganisasjonene samt adm. dir., personalsjef og arbeidsmiljøsjef. Vernekomiteen har bl.a. til oppgave å evaluere og beslutte prosesser, strategier og policyer. Forebyggende sikkerhetsarbeid på arbeidsplassene Peab har en nullvisjon hva angår arbeidsplassulykker. Denne visjonen gjelder så vel våre egne arbeidere som underentreprenører. For å forebygge ulykker arbeider Peab preventivt og avholder en rekke opplæringer på området. I 2011 gikk arbeidsplassulykkene ned fra 9,9 til 7,7 i Sverige, fra 54 til 31 i Finland, og i Norge gikk de opp fra 5,5 til 6,6 per million arbeidstimer sammenlignet med året før. Måletallet for arbeidsplassulykker baseres på ulykker som fører til minst 8 timers fravær. De finske sykemeldingsreglene i forhold til arbeidsskader skiller seg fra de svenske og norske, derav de høye tallene. Ansettelsesformer Totalt antal anställda i Sverige, Tillsvidare Projekt/visstid Tillsvidare anställda heltid Projekt/visstids anställda heltid Ansatte som har sluttet Antalet anställda i Sverige som slutat under 2011, Antal kvinnor som slutat Antalet personer < 30 år som slutat Antal män som slutat Antalet personer mellan år som slutat Antal personer > 50 år som slutat Arbeidsplassulykker per 1 millon arbeidstimer Antal Sverige Norge Finland Tillsvidare anställda deltid Projekt/visstids anställda deltid 11

12 Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen I løpet av året hadde vi tragisk nok to dødsulykker i Sverige. Den ene ulykken skjedde på en byggarbeidsplass i Solna da en underentreprenør skulle montere et trappesegment. Et trappeelement løsnet ved monteringen og forårsaket et ras av eksisterende underliggende trappeseksjoner. Den andre ulykken skjedde ved et steinbrudd i Norrköping, der en medarbeider kom i klem i et transportbånd. Ved alvorlige ulykker engasjeres Peabs kriseorganisasjon. Kriseorganisasjonen er opplært av MSB, myndigheten for samfunnssikkerhet og beredskap som utdanner på internasjonal nivå. Alle ulykker utredes grundig, og det tas nødvendige tiltak for å unngå at ulykken kan skje igjen. Oppfølging og systematisk forbedringsarbeid Alle uhell følges opp i Peabs nettbaserte system for rapportering og registrering av ulykker, RUH (Registrering av uønskede hendelser). Dessuten gjennomføres det hvert år en rekke arbeidsplass inspeksjoner. Peab analyserer årlig resultatene og identifiserer årsakssammenhenger fra medarbeiderstatistikk, medarbeider undersøkelser, utviklingssamtaler, arbeidsplassinspeksjoner og bedriftshelsetjenesten. Dette danner så grunnlaget for beslutning om prioriterte satsningsområder, mål og tiltak. For ytterligere å øke arbeidsplassikkerheten ble det i løpet av året besluttet å starte et omfattende prosjekt som skal løpe i Prosjektet innefatter en rekke ulike tiltak; Revidering av ordens- og beskyttelsesreglene. Reglene kommuniseres ut til alle ansatte og andre som besøker våre arbeidsplasser. Utarbeidelse av en modell for enhetlig skilting på alle arbeidsplasser. Utvikling av en modell for arbeidsplassbesøk, inkludert tilhørende arbeidsmateriell slik som sjekklister. Oppfølging bl.a. gjennom revisjon av måloppnåelse til konsernledelsen og internrevisjoner. Helse Peabs målsetting er å ha bransjens friskeste medarbeidere. Vi arbeider systematisk på flere fronter for å oppnå dette. Som eksempel kan vi nevne at konsernet har ansatt fem helseutviklere som arbeider for å støtte og utvikle et helsefremmende syn på våre arbeidsplasser, der arbeidsglede og velbefinnende er viktige faktorer for å kunne gjøre et godt arbeid. Sykefraværet i Sverige, Norge og Finland for 2011 og 2010 er vist i diagrammet nedenfor. Balanse mellom jobb og fritid er en forutsetning for god helse. Alle medarbeidere tilbys aktiviteter innen helse og fritid, vi oppmuntrer og stimulerer til en sunn livsstil og fellesskap på våre arbeidsplasser. Medarbeiderne kan også få hjelp til f.eks. tobakksavvenning, kostholdsrådgivning og mosjon. Kompetanseutvikling For å gi medarbeiderne mulighet til å utvikle seg og sikre kontinuerlig kompetanseutvikling har Peab en egen opplæringsvirksomhet i selskapet, som kalles Peab-akademiet. Opplæringsprogrammene på Peab-akademiet er stillingsforberedende og pågår et helt skoleår med samlinger hver måned. Programmene inkluderer en rekke fagområder med fokus på bærekraftområdet, bl.a. miljø, arbeidsmiljø og etikk. I tillegg til opplæringsprogrammene på Peab-akademiet tilbys alle medarbeidere på Peab en rekke ulike kurs, både med intern og ekstern kursledelse, for å fremme kompetanseutviklingen. Det gjennomsnittlige antallet timer opplæring per medarbeider er vist i detalj på medarbeiderkategori i diagrammet nedenfor. Antall ansatte per land Sverige Finland Norge Antall ansatte Antall tjenestemenn Fagarbeidere Tabellen viser antallet ansatte per personalkategori. De finske tallene omfatter bare byggvirksomheten. Andel kvinnelige medarbeidere i Sverige Kvinnelige tjenestemenn i forhold til totalt antall ansatte 7,9% Kvinnelige håndverkere i forhold til totalt antall ansatte 1,7% Opplæringstimer i snitt per ansatt i 2011 Timmar 25 Sykefravær % Diagrammet viser antall opplæringstimer i snitt per ansatt. De finske tallene omfatter bare byggvirksomheten Det totale sykefraværet i alle tre land var 3,9 prosent i Sverige Finland Totalt per anställd Per tjänsteman Norge Totalt Per yrkesarbetare 0 Sverige Norge Finland 12

13 Medarbeiderne skaper den unike Peab-kulturen Peab-skolen Peab må ansatte mange dyktige fagarbeidere de neste årene. For å tiltrekke seg ungdom og sikre tilgangen av kompetent personell, har Peab de siste fem årene drevet den frittstående videregående skolen Peab-skolen. Den fjerde Peab-skolen ble åpnet i 2011 i Upplands Väsby. De tre andre ligger i Ängelholm, Malmö og Solna i Sverige. I løpet av året fikk Peab også tillatelse til å åpne en femte skole i Göteborg i På Peab-skolen finnes det to programmer, et nasjonalt byggog anleggsprogram og et introduksjonsprogram for de som ikke kan søke på et nasjonalt videregående program. Karakteristisk for Peab skolen er at undervisningen er individtilpasset, emneovergripende og skjer i tett samarbeid med samfunnet. Rundt 400 elever tar sin utdannelse på Peab-skolen, og nærmere 80 prosent av elevene får jobb etter endt utdannelse. Peab-skolen i Ängelholm og Malmö fikk i løpet av året en pris for kvaliteten og samarbeidet mellom lærere og elever. Skolene blir nå blant de første til å kvalitetsmerkes som Bransjeanbefalte skoler av Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). Likestilling og mangfold I Peab skal alle medarbeidere ha rett til å være seg selv, uten å bli særbehandlet av andre. For å motvirke diskriminering og oppnå like muligheter for alle i Peab, uansett kjønn, alder, seksuell legning, etisk tilhørighet m.m., har Peab en likebehandlingsplan som gjelder for så vel medarbeidere som elever, praktikanter, innlånt eller innleid personell og arbeidssøkende. Peab har null toleranse når det gjelder trakassering eller krenkende særbehandling. Hvis det oppstår en situasjon, handler vi resolutt i tråd med Peabs handlingsplan mot krenkende særbehandling. Peab er en samfunnsbygger med kunder og bestillere som representerer alle deler av vårt samfunn. Vår visjon er at personellsammensetningen skal gjenspeile dette mangfoldet. Handslaget Handslaget er Peabs medarbeiderundersøkelse. Den gjennomføres annethvert år i form av et spørreskjema. Formålet med Handslaget er å identifisere forbedringsområder ved å finne ut hvordan medarbeiderne opplever arbeidsmiljøet, lederskapet og Peab som arbeidsgiver. Undersøkelsen ble gjennomført i 2011, og svardeltakelsen var på 87 prosent. Det er en økning med en prosent siden den forrige undersøkelsen i I Handslaget blir medarbeiderne bl.a. spurt om hvordan de opplever utviklingsmulighetene, lederskapet i selskapet og arbeidsmiljøet. Undersøkelsen, som består av drøyt hundre spørsmål, viser bl.a. at 77 prosent av medarbeiderne gjerne anbefaler Peab som arbeidsgiver til andre og at 63 prosent synes at de jobber miljøbevisst på arbeidsplassen, noe som er en økning på tre prosent siden forrige måling i Individuell utvikling Alle medarbeidere i Peab skal hvert år tilbys en utviklingssamtale av sin overordnede. Utviklingssamtalen skal omfatte en evaluering av prestasjon og måloppnåelse samt karriereplanlegging. For å sikre at alle medarbeidere er blitt spurt, inngår oppfølging av dette i medarbeiderundersøkelsen Handslaget. Resultatet fra undersøkelsen viser at ca. 80 prosent fikk tilbud om utviklingssamtale i Her er det et stort forbedringspotensiale, og fordi dette er et prioritert område i Peab, vil det bli tatt en rekke tiltak i 2012 for å øke dette tallet. Deleierskap og gevinstdeling Peab har alltid fokusert på at medarbeiderne skal ha en stor forståelse for lønnsomhetsaspektet og få ta del i selskapets fremgang. På bakgrunn av dette finnes det et konvertibelprogram og en gevinstandelsstiftelse. Stiftelsen har som formål å stimulere medarbeidernes interesse for langsiktig ansettelse og til å skape bedre økonomiske vilkår for medarbeiderne etter pensjonering. 13

14 Miljøspørsmålene en naturlig del av virksomheten Miljøspørsmålene en naturlig del av virksomheten Miljøspørsmålene er en integrert del av virksomheten. Peab jobber hele tiden med å redusere miljøpåvirkningen og med å ta miljøhensyn i hele verdikjeden, fra leverandør til ferdig prosjekt. Miljøpolicy Miljøpolicyen legger grunnlaget for miljøarbeidet. Den er integrert i selskapspolicyen og harmonerer med Peabs retningslinjer for god forretningsskikk samt oppfyller kravene iht. ISO 14001:2004 Ledelsessystem Peab arbeider systematisk med miljøspørsmålene iht. forsiktighetsprinsippene. Innenfor virksomhetsområdene Bygg og Anlegg drives arbeidet i tråd med et egenutviklet verksomhetsledelsessystem, som oppfyller kravene iht. både ISO og ISO Innen bygg- og industrivirksomheten er flere av enhetene sertifisert iht. ISO og ISO I 2011 fornyet virksomheten i Finland sitt ISO 9001-sertifikat, og divisjon Nordost blr for første gang sertifisert iht. både ISO og ISO En rekke andre divisjoner har begynt på sertifiseringsprosessen og forventes å bli sertifiserte i løpet av I tabellen på side 18 finner du mer informasjon om antallet sertifiserte enheter. Viktige miljøaspekter Peab identifiserer og analyserer løpende virksomhetens miljøaspekter ut fra et livssyklusperspektiv. Disse legger så grunnlaget for Peabs arbeid med å redusere virksomhetens miljøpåvirkning. Fem viktige miljøaspekter er identifisert; Ressursbruk/ressursforbruk Miljø- og helseskadelige stoffer Transport Avfall Energi Ressursbruk Ressursbruk i Peab handler både om å velge gode produkter med så lite miljøpåvirkning som mulig og å effektivisere ressursbruken og redusere mengden avfall. Peab har siden 2008 utviklet og drevet prosjektet Rett Fra Meg, med ambisjon om å gi Peabs byggevirksomhet en mer sam- GALLERIAN VÅGEN Örebro 14

15 Miljøspørsmålene en naturlig del av virksomheten Karl XV Bro Ängelholm let og sammenholdt beskrivelse av en rekke metoder og verktøy, som sammen bidrar til høyere produktivitet, lavere produksjonskostnader og redusert ressurbruk. Gjennom Rett Fra Meg bidrar vi til en mer standardisert handling, der flere av de mest effektive metodene gradvis blir en selvfølge for plassorganisasjonen på hvert bygg i Peab. Ved å gjøre ting riktig helt fra begynnelsen, kan vi redusere avfall, øke ressurseffektiviteten og øke produktiviteten. Miljø- og helseskadelige stoffer I vårt arbeid med å redusere bruken av miljø- og helseskadelige stoffer, bruker Peab Cobuilder i Norge og BASTA og Byggvarubedömningen (BVB) i produktvalgarbeidet i Sverige. BASTA er et bransjefelles system som har til formål å fase ut farlige stoffer i byggprodukter. Leverandører får tilbud om å inngå avtaler for å kunne registrere sine produkter i BASTA. Byggvarebedømmelsen gjør bedømmelser av byggprodukter ut fra et livssyklusperspektiv og publiserer bedømmelsene i en database. Kriteriene for emneinnhold er identiske i begge systemene og er basert på vitenskapelig utarbeidede fakta. Energi Energieffektivitet er i fokus både i virksomheten og etter endt byggeprosess. Peab arbeider for å redusere både egen energibruk og kundenes da vi ønsker å bygge boliger med lavere energibruk enn normkravene. Det tas hele tiden initiativer for å redusere energibruken i virksomheten. I 2011 ble energioptimaliseringssystemet L-CTRL lansert i byggeprosessen. Dette gjør det mulig for en plassjef å styre all energibruk på arbeidsplassen, slik som ventilasjon, varme og belysning, via trådløs overføring til en hvilken datamaskin som helst i Peabs nettverk. Ved å optimalisere energibruken i f.eks. en anleggsbrakke ved å senke nattetemperaturen, kan man spare 20 prosent. Dessuten får man enklere oppfølging av energiforbruket for hvert enkelt bygg da Indirekte energibruk Sverige Norge Finland Hele virksomheten Elektrisitet MWh GJ Fjernvarme MWh GJ Kjøpte direkte energikilder Liter MWh GJ Olje Bensin Diesel (biler) Diesel (bulk) E Totalt Tabellen gjelder for direkte energikilder kjøpt i Sverige og Norge. Karbondioksidutslipp Karbondioksidutslipp i Sverige og Norge, tonn. El, 45 ton Fjärrvärme, ton Olja, ton Bensin, ton Diagrammet viser Peabs karbondioksidutslipp i Sverige og Norge, utregnet iht. Greenhouse Gas Protocol. Fraksjonsinndelingen viser hva som har generert utslippene. Peab kjøper kun strøm fra vannkraft i Sverige, karbondioksidutslippene fra strømmen vi har kjøpt i Sverige, er derfor bare 22 kg. Diesel, ton E85, 97 ton systemet gir kontinuerlige og nøyaktige opplysninger. Eco-Paving er enda et eksempel på initiativ som er tatt for å redusere energiforbruket. Eco-Paving er samlingsnavnet for 15

16 Miljøspørsmålene en naturlig del av virksomheten Peabs miljøtilpassede og energieffektive belegningsteknikker for lavtemperert asfalt. Ved å senke temperaturen ved asfaltutleggingen reduserer man både energiforbruket og utslippet av drivhusgasser. Målsettingen er å redusere temperaturen med 30 grader og dermed redusere energiforbruket med ca. 20 prosent. Som et ledd i å redusere miljøpåvirkningen er all strøm som Peab kjøper i Sverige, miljødeklarert vannkraft. Dette innebærer at det tas hensyn i hele livssyklusen til strømproduksjonen. I diagrammet på forrige side ser du Peabs energiforbruk samt utslipp av drivhusgasser. Transport Peab jobber hele tiden for å redusere utslippene av karbondioksid. Ledelsen har f.eks. besluttet at alle medarbeidere som kjører firmabiler, skal få opplæring i økonomisk kjøring. Alle medarbeidere oppfordres til å begrense reisevirksomheten, først og fremst ved å velge video- og telefonkonferanser i stedet for fysiske møter. I 2011 ble det holdt konferansetimer via videooppkobling. For å redusere miljøpåvirkningen ytterligere for tjenestereiser, er det utviklet en ny møte- og reiseportal, som trolig vil bli lansert i Møte- og reiseportalen vil hjelpe medarbeiderne å velge reisealternativ med mindre miljøpåvirkning samt forenkle måling og oppfølging av medarbeidernes reiser. Det er også blitt gjort en transportutredelse for å kartlegge konsernets transporter, identifisere de største påvirkningene og de største forbedringsmulighetene. Disse resultatene vil danne grunnlaget for fremtidige satsninger på området. Avfall Målsettingen er alltid at minst mulig mengde skal havne på deponi. Dette oppnår vi ved å optimalisere ressursbruk og gjenbruk, øke sorteringsgraden av avfallet for dermed å kunne oppnå maksimal gjenvinning av materialer og utvinning av energi. Farlig avfall håndteres på hensiktsmessig og riktig måte. Innen den svenske virksomheten har Peab målt sorteringsgraden over lengre tid. Sorteringsgraden i den svenske byggevirksomheten økte fra 63 prosent i 2010 til 68 prosent i Målsettingen er en sorteringsgrad på 70 prosent. I diagrammet nedenfor finner du mer informasjon om Peabs avfallshåndtering. Totale mengder avfall Sverige Norge Finland Totalt Mengden avfall (tonn) Konsesjons- og anmeldelsespliktig virksomhet Peab driver konsesjons- og anmeldelsespliktige virksomheter i Sverige og Finland. Disse utgjøres av steinbrudd og grustak, transport av avfall og farlig avfall, asfaltverk, betongproduksjon og ballastvirksomhet. Konsesjon fornyes og kompletteres kontinuerlig. Den konsesjonspliktige virksomheten utgjorde ca. 3 prosent av konsernets omsetning i 2011, og den anmeldelsespliktige ca. 6 prosent. Håndteringsmetode for ikke farlig avfall Ikke farlig avfall i Sverige og Norge, tonn. Håndteringsmetode for farlig avfall Farlig avfall i Sverige og Norge, tonn. Håndteringsmetodene viser statistikken fra Sverige og Norge. De norske tallene inkluderer ikke avfall fra årets nyoppkjøp og heller ikke masser. Farlig avfall inkluderer bl.a. forurenset jord og asfalt, som legges i deponi. De store mengdene av disse materialene forårsaker den høye deponifraksjonen av vårt farlige avfall. Återvinning, 56% Förbränning, 22% Deponi, 84% Förbränning, 8% Deponi, 21% Kompostering, <1% Kompostering, 4% Återvinning, 4% 16

17 Bærekraftig bygging Bærekraftig bygging Omverdenen stiller stadig strengere krav til bygge på en bærekraftig måte. For at vi alltid skal kunne leve opp til kundenes høye forventninger, begynte vi på en rekke prosjekter i 2011 som inkluderer alle bærekraftaspekter, ikke bare de miljømessige. Varvsstaden i Malmö Fornøyde kunder Fornøyde kunder er en forutsetning for at Peab skal kunne utvikle seg videre. For å sikre at vi har kunnskaper om hvordan våre kunder oppfatter Peab og våre produkter, gjennomfører Peabs divisjoner sine egne kundeundersøkelser. En målsetting er å harmonisere disse, og derfor planlegger vi en konsernovergripende kundeundersøkelse i Miljøsertifisert bygging Det finnes en rekke ulike miljøsertifiseringer for bygninger i de nordiske landene. Omfanget av standardene varierer, noen gjelder bare energiaspekter mens andre inkluderer hele bærekraftaspektet. Hva de ulike sertifiseringssystemene omfatter, er beskrevet i tabellen nedenfor. Forskjeller mellom sertifieringssystemene Green Building Energimerke Miljöbyggnad BREEAM LEED Energi X X X X X Materiell X X X Innemiljø X X X Byggefase X X Vann X X Forvaltning X X Byggavfall X X Infrastruktur X X Økologi og plass X X Styring og oppfølging X X LCA/LCC X Prosess/innovasjon X X Økonomiske og sosiale aspekter bydeler bydeler En stadig større andel av bygningene som oppføres, skjer iht. en eller annen sertifiseringsstandard. I 2011 besluttet Peab at alle leiligheter som oppføres i egen regi, skal miljøsertifiseres. I Sverige sertifiseres boliger iht. Miljöbyggnad og kommersielle eiendommer iht. BREEAM. I Norge brukes Energimerking for alle eiendommer og BREEAMnor for kommersielle bygninger, og i Finland bruker Peab LEED-sertifiseringer. I prosjekter der Peab arbeider på oppdrag for en ekstern oppdragsgiver, diskuteres mulighetene for de ulike sertifiseringssystemene og så bruker man det systemet som oppdragsgiveren ber om. Du finner mer informasjon om antallet påbegynte og avsluttede sertifiserte prosjekter på neste side. Prosjekter med fokus på bærekraft I 2011 ble det gjennomført en rekke prosjekter der man tok hensyn til alle bærekraftaspekter. Noen av disse, Varvsstaden, Bolyftet, Angereds bad- och ishall og E4 Sundsvall, er vist i mer detalj nedenfor. Varvsstaden Som et av de første byggeselskapene i Sverige har Peab besluttet å bærekraftsertifisere en hel bydel. Varvsstaden i Malmö vil bli forvandlet fra Kockums gamle industriområde i Västra hamnen til en helt ny bydel med fokus på bærekraft. Sertifiseringen gjøres iht. BREEAM Communities, som omfatter sosiale, miljømessige og økonomiske bærekraftaspekter inndelt på ulike områder, som f.eks. klima og energi, samfunnsplanlegging og biologisk mangfold. Varvsstaden, som dekker et område på kvm, vil, når den er fullt utbygd i 2030, omfatte boliger og 17

18 Bærekraftig bygging arbeidsplasser. Angereds bad- och ishall beregnes å være ferdig i Bolyftet Bolyftet er Peabs nye konsept for å ruste opp miljøprogramområder. Bolyftet inkluderer alle bærekraftaspekter, så vel sosiale som økonomiske og miljømessige. I konseptet inngår bl.a. miljø- og energitekniske løsninger, tiltak for å skape økt trygghet samt finansieringsalternativer. I Bolyftet involveres også beboerne i området gjennom dialoger der de kan komme med ønsker rundt utformingen av områdene, i tillegg til at de tilbys jobbmuligheter og opplæring. Angereds bad- och ishall Angereds bad- och ishall i Göteborg er et bærekraftig samfunnsbyggingsprosjekt iht. Peabs definisjon av bærekraftig samfunnsbygging. Prosjektet har derfor stort fokus på miljøspørsmål, ressurs effektiv bygging og sosialt engasjement. Anlegget er en av de første bad- og ishallene som vil bli miljøsertifisert iht. Miljöbyggnad når det står ferdig. Under prosjektets gang tilbyr Peab prosjektansettelser og lærlingplasser for arbeidsløse i nærområdet. E4 SUNDSVALL, MYRE-SKÖNSMON E4 Sundsvall er et viktig prosjekt som skal forbedre fremkommeligheten, trafikksikkerheten og miljøet på et 20 kilometer langt veistykke sør for Sundsvall. Peabs prosjekt er en totalentreprise med drifts- og vedlikeholdforpliktelse i 20 år etter ferdigstilling. Forpliktelsen gjør at Peab kan engasjere alle ansvarlige for de ulike prosessene allerede i planleggingsfasen, noe som skaper de beste forutsetningene for en økonomisk forsvarlig livssyklus. Gjennom god planlegging og håndtering av masser har anleggsog industrivirksomhetene sammen klart å tilfredsstille behovet av materialer for så vel veikropp, betong for veibyggverk som for asfaltproduksjon. Det er etablert et knuse-, betong- og asfaltverk i direkte tilknytning til arbeidsområdet. Dette vil trolig gi en transportbesparelse under byggingen på mil, som tilsvarer 12 runder rundt jorden. Antall sertifiserte prosjekter og enheter Sverige Norge Finland Pågående Avsluttede Pågående Avsluttede Pågående Avsluttede Miljöbyggnad 14 2 Breeam 4 1 Breeam Communities 1 LEED Green Buildning 3 Energimerke 97 ISO ISO Tabellen viser antallet pågående og avsluttede sertifiseringsprosjekter i Peab. Som pågående menes prosjekter som er registrert hos organisasjonen som har ansvaret for sertifiseringssystemet. Som avsluttet menes prosjektene som har fått en sertifisering, som ikke nødvendigvis den endelige sertifiseringen som gis etter en viss verifiseringstid. Tabellen inkluderer både prosjekter i egen regi der Peab har ansvaret for sertifiseringen og prosjekter som Peab bygger for en oppdragsgiver som i sin tur har ansvaret for sertifiseringen. ISO-sertifiseringene er ikke klassifisert som pågående eller avsluttede, men alle enheter som per i dag er sertifisert, er kategorisert som avsluttede, uansett om sertifiseringen fant sted i 2011 eller tidligere. Energimerke er iht. loven en obligatorisk sertifisering for alle prosjekter som bygges i Norge, de andre sertifiseringene er frivillige. Angeredsbadet Göteborg 18

19 Forretningsetikk Forretningsetikk Peab har nulltoleranse for brudd på loven og våre etiske retningslinjer. Vi arbeider forebyggende med tanke på opplæring og informasjon. Hvis det skjer brudd, handler vi resolutt. Etiske retningslinjer Peabs etiske retningslinjer sammanfatter hvordan alle medarbeidere skal opptre og er fastsatt av konsernledelsen. På Peab har vi et høyt ambisjonsnivå, og derfor strekker de etiske retningslinjene seg lenger enn hva som kreves iht. nasjonale lover og internasjonale deklarasjoner. Som et supplement til de etiske retningslinjene finnes det også en håndbok for representasjon med tydelige regler for hva som gjelder ved f.eks. kunderepresentasjon og gaver. Peab har dessuten rutiner for dobbeltattestering av fakturaer og arbeider aktivt for å styrke avtalelojaliteten til våre rammeavtaleleverandører. Opplæring i etikk Som et ledd i det forebyggende arbeidet mot korrupsjon ble det omfattende opplæringsprogrammet Etikrundan startet i Siden den gang har over medarbeidere i Sverige, Norge og Finland gjennomgått opplæringen. Opplæringen er skreddersydd for Peabs behov og inneholder situasjoner som illustrerer en rekke etiske dilemmaer som er relevante for bransjen. Alle som har gjennomgått Etikrundan, forplikter seg til alltid å følge verdiene som de etiske retningslinjene og retningslinjene for god forretningsskikk er basert på. I 2011 fikk over medarbeidere opplæring i etikk og antikorrupsjon. I Sverige var det medarbeidere, hvorav i ledende stillinger, i Norge var det 104 medarbeidere, hvorav 18 i ledende stillinger og i Finland var det 37 medarbeidere, hvorav 27 i ledende stillinger. Peab vil fortsette å lære opp medarbeidere på disse spørsmålene i årene som kommer. Alle høyere sjefer går også gjennom et endagskurs i konkurranserett. Det etiske rådet Hvis noen skulle bryte de etiske retningslinjene, involveres det etiske rådet, som består av en representant fra konsernledelsen, fire representanter fra stabsfunksjonene og den aktuelle medarbeiderens overordnede. Det etiske rådet besluttar om en sak skal utredes av sikkerhetsavdelingen. Dessuten beslutter det etiske rådet om tiltak som f.eks. politianmeldelse samt følger for de berørte medarbeiderne, som kan være alt fra irettesettelse til oppsigelse. 19

20 Forretningsetikk Årets hendelser I 2011 ble det oppdaget fem tilfeller av mistenkt korrupsjon eller andre økonomiske uregelmessigheter. Nedenfor følger en beskrivelse av de ulike sakene. Det har ikke forekommet konkurransehemmende aktiviteter, brudd på konkurranseloven eller monopolistisk atferd som har ført til juridiske tiltak i løpet av året. Fire ansatte i Peab mistenkes for å ha betalt middag og reiser for kommunale tjenestemenn. Peab og kommunen samarbeider i utredningen av saken, som er politianmeldt. Det er startet forundersøkelser i saken. Skriftlig advarsel er gitt til de aktuelle medarbeiderne, og en medarbeider er omplassert. Beslutning om eventuell påtale ventes i løpet av To medarbeidere solgte metallskrot for å få inn penger til trivsels kassen på arbeidsplassen. Saken ble oppdaget da Skatte verket gjennomførte en revisjon og fant at det ikke var betalt moms i forbindelse med salget av metallskrotet. Peab har betalt inn skattene, og medarbeiderne har fått skriftlig advarsel fra Peab. En arbeidsleder mistenkes for å ha utført svart arbeid for en kommunal tjenestemann. Peab og kommunen samarbeider i utredningen av saken, som er politianmeldt. Det er startet forundersøkelser i saken. Den aktuelle personen hadde allerede sluttet hos Peab da saken ble oppdaget. En plassjef ville kjøpe en firehjuling til privat bruk av en underentreprenør som hadde oppdrag på prosjektet som plassjefen ledet. Plassjefen oppga at han skulle betale halve kjøpesummen kontant og at den andre halvdelen skulle faktureres det aktuelle prosjektet. Underentreprenøren gikk ikke med på forslaget. Plassjefen sluttet da å bruke underentreprenøren på prosjektet. Underentreprenøren kontaktet Peabs sikkerhetsavdeling og informerte om hendelsen. Plassjefen ble oppsagt. En leder for et arbeidslag lot laget utføre svarte tjenester utenom den ordinære arbeidstiden, med hjelp av Peabs maskiner og materiell. Betalingen for de utførte tjenestene tilfalt i hovedsak arbeidslagets leder personlig, mens de andre på laget fikk betalt for nedlagt arbeidstid. Hendelsen er politianmeldt, og arbeidslagets leder er oppsagt. Erik Paulsson, en av hovedeierne i Peab, og ytterligere en person som til og med september 2009 var viseadm. dir. i Peab AB, er tiltalt for å ha bestukket en kommunal tjenestemann i forbindelse med byggingen av den nye nasjonalarenaen i Solna. Rettssaken er berammet til februar-mars Fordi verken Erik Paulsson eller den forrige viseadminstrerende direktøren representerer Peab, rapporteres ikke dette som mistanke om korrupsjon innen Peab. Peab samarbeider med Skatteverket i kampen mot økonomisk kriminalitet Som det første selskapet i den svenske byggebransjen inngikk Peab i oktober 2011 en riksdekkende avtale med det svenske Skatteverket. Formålet er å forbedre kontrollen av Peabs underentreprenører og dermed motvirke økonomisk kriminalitet. Peab skal bare samarbeide med seriøse selskaper, og kontrollen av de rundt underleverandørene er en viktig del av dette arbeidet. Samarbeidet med Skatteverket innebærer at Peab, som et ledd i leverandørevalueringen, får tilgang til Skatteverkets informasjon når det gjelder underleverandørenes betaling av skatter og arbeidsgiveravgifter. Denne informasjonen holdes deretter opp mot virksomheten til underleverandøren, noe som forenkler identifiseringen av useriøse selskaper og øker mulighetene for å eliminere kriminelle elementer. 20

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Bærekraftsrapport 2012

Bærekraftsrapport 2012 Bærekraftsrapport 2012 Innhold Høydepunkter i 2012... 3 Konsernsjefens kommentarer... 4 5 Dette er Peab Nordens samfunnsbygger... 6 9 Eksempel fra virksomheten vår...10 11 Dialog med omverdenen... 12 13

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere

HMS. Energi og klima. Våre prioriterte miljøområder er: Eksterne samarbeidspartnere Miljø og samfunnsansvarsrapport 2014 HMS Energi og klima Berendsen har gjennom mange år arbeidet med miljø- og kvalitetskrav og dette er i dag en integrert del av selskapets daglige virke. Sammen arbeider

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015

Miljøhåndbok NS-EN ISO 14001:2015 NS-EN ISO 14001:2015 ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY as Drammen 05.10.2015 ------------------------- Daglig leder Side : 2 av 7 INNHOLD ENGINEERING CONSULTANTS NORWAY AS... 3 Miljøpolicy... 3 Miljøaspekter...

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER

EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER EGEN ENERGI. DEN BESTE ENERGIEN. GEOENERGI: GUIDE FOR STORE EIENDOMMER Geoenergi brukes tradisjonelt til oppvarming av eneboliger, men kan også brukes til kostnadseffektiv oppvarming og kjøling av store

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en

NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en Code of Conduct NCC er aktiv gjennom hele verdikjeden når det kommer til å skape fremtidens miljøer for arbeid, bolig og kommunikasjon. Det stiller høye krav til en ansvarsfull virksomhet og ansvarlige

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Samfunnsansvar i Nordea. Skape tillit hver dag

Samfunnsansvar i Nordea. Skape tillit hver dag Samfunnsansvar i Nordea Skape tillit hver dag Skape tillit hver dag Hva menes med samfunnsansvar? Samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) på engelsk, er en virksomhets forpliktelse

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom

Strategisk miljøplan for NSB-konsernet. Foto: ROM Eiendom Strategisk miljøplan for NSB-konsernet Foto: ROM Eiendom Visjon NSB skal være kundenes favoritt og Nordens mest nyskapende transportkonsern. Hovedmål NSB-konsernet har som hovedmål å skape verdier for

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold

SINTEF HMS HÅNDBOK. Innhold Unrestricted Side 1 av 6 SINTEF HMS HÅNDBOK Innhold 1. Formål... 2 2. Omfang... 2 3. Organisering... 2 4. Politikk... 3 SINTEFs politikk for helse, arbeidsmiljø og sikkerhet... 3 SINTEFs miljøpolitikk...

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Anskaffelsesstrategi

Anskaffelsesstrategi Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Foto: Unni Lestum Anskaffelsesstrategi 2015-2020 «VERDISKAPENDE, NYTENKENDE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppe for dette dokumentet er politikere, ledere

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13

MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 MORTEN THORVALDSEN ROTARY 14.11.13 11. NOVEMBER 1989 MORTEN THORVALDSEN Administrerende direktør i Thon Hotels 56 år Gift, en datter LSK-supporter (kona holder med RBK ) Kokk og servitør Lakei på Slottet

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu

Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for. Frambu FORSIDE 1/13 Medarbeiderundersøkelsen 2016 Rapport for Frambu Denne rapporten representerer en mulighet til å arbeide for å styrke godt leder og medarbeiderskap. Et godt arbeidsmiljø krever oppmerksomhet,

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøledelsessystemet pr. 31.12.2016 Divisjon FM, HMS-avdelingen Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang 1. Status 2016 2. Ny periode 2017-2019 Miljøsertifisering etter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

Deanu gielda-tana kommune

Deanu gielda-tana kommune Deanu gielda-tana kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK KST 15/6-17 2 Visjon: Visjonen i kommuneplanens samfunnsdel utgjør grunnlaget for kommunens arbeidsgiverpolitikk: Et samfunn hvor alle kan leve det «gode

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi

Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Stiftelsen Miljøfyrtårns klimastrategi Mål: Miljøfyrtårn skal være det mest relevante miljøledelsessystemet for virksomheter som ønsker å redusere sin klima- og miljøbelastning. Verden står overfor flere

Detaljer

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi

Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi Konsernpolicy for helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Glitre Energi 1. Helse, miljø og sikkerhets i Glitre Energi Konsernvisjonen til Glitre Energi er å ha gode arbeidsforhold, en null-visjon i forhold

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017

FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 FULL EKSTERN EVALUERING AV INTERNREVISJONEN I Helse Vest RHF Februar 2017 - I n t r o d u k s j o n - Det er et krav i de internasjonale standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon utgitt av

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Det handler om vår identitet

Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Det handler om vår identitet Jernværket ble grunnlagt 1657, og er i dag en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter. Gategods ble en del av produksjonen i 1952, og

Detaljer

Skagerak Energis GRI-indeks

Skagerak Energis GRI-indeks Skagerak Energis GRI-indeks Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter

Detaljer

KLP Hovedkontor i Oslo

KLP Hovedkontor i Oslo 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Hovedkontor i Oslo Miljøfyrtårn KLP Hovedkontor i Oslo Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier Arbeidsmiljø

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER

NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER NIBRs ETISKE RETNINGSLINJER Etiske retningslinjer for NIBR NIBRs kjernekompetanse og faglige profil Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt.

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter:

For Leva-Fro as er dette de verdier vi ønsker å utføre våre handlinger etter: Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro As sitt formål er å skape arbeidsplasser for personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre seg andre arbeidstilbud. Leva-Fro As skal også tilby yrkesmessig

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

HVORFOR TRENGER VI EPD?

HVORFOR TRENGER VI EPD? HVORFOR TRENGER VI EPD? HVORFOR TRENGER VI EPD? EPD er en forkortelse for Environmental Product Declaration (miljø deklarasjon). EPD utarbeides i henhold til internasjonale ISO-standarder (ISO 14025 /

Detaljer

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Jacobsen Dental AS. Arbeidsmiljø. Årlig klima- og miljørapport for Sykefravær i prosent. Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: 1/2/217 Utskriftsvennlig statistikk - Jacobsen Dental AS - Miljøfyrtårn Jacobsen Dental AS Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Engroshandel,

Detaljer

Etiske retningslinjer for TINE

Etiske retningslinjer for TINE Etiske retningslinjer for TINE Tillit er ferskvare, Gjennom lang tid har TINE bygd opp sin tillit og troverdighet i samfunnet. Men vi vet at det dessverre ikke tar lang tid å bryte den ned. Alle som en

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer

CSR. Corporate Social Responsibility. Samfunnsansvar og etiske retningslinjer CSR CSR Corporate Social Responsibility Samfunnsansvar og etiske retningslinjer design web PRINT KOMMUNIKASJON Innholdsfortegnelse Innledning 3 1. Bakgrunn 3 2. Virkeområde 3 3. Menneskeverd 4 3.1 Menneskerettighetskonvensjoner

Detaljer

Dokumentnavn: Policy og mål

Dokumentnavn: Policy og mål Formål Omfang Ansvar Å avklare organisasjon, ansvar og kompetanse hos de ulike funksjonene Virksomheten har en flat organisasjonsstruktur delt inn i funksjoner, hvor ansvarsfordelingen fremgår av organisasjonsdiagrammet.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg

Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg Bruk av BREEAM i offentlig forvaltning av bygninger. ved Tore Fredriksen, Eiendomsdirektør Undervisningsbygg 2 Adm. dir. Økonomi Innkjøp/juridisk Organisasjon Kommunikasjon Prosjekt Eiendom 3 Nøkkeltall

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance

Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold. Der menneskene utgjør forskjellen. ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance Stillas, isolering, overflatebehandling & industrivedlikehold Der menneskene utgjør forskjellen ThyssenKrupp Xervon Powering Plant Performance En Leverandør ThyssenKrupp Xervon er en tjenesteleverandør

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole 14.3.217, 19.27 Atlanten videregående skole Årlig klima- og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Felles kriterier, Videregående skole / folkehøgskole Systemkrav Antall

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne

Thermometer. Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Thermometer Utvalg 1: (Respondenter i utvalget: 28st) Kjønn Mann Utvalg 2: (Respondenter i utvalget: 8st) Kjønn Kvinne Totalt har 36 av 44 gjennomført analysen (82 %)_ Analysedato: 11.10.2011 Utskriftsdato:

Detaljer