Klimatoppmøte på Bali Nepal på vei mot fred Bønder og frørettigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Klimatoppmøte på Bali Nepal på vei mot fred Bønder og frørettigheter"

Transkript

1 u-nytt nr Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøte på Bali Nepal på vei mot fred Bønder og frørettigheter

2 Gode såfrø gir sikker matproduksjon For oss i Utviklingsfondet er begrepet «matsikkerhet» og alt som ligger i det, et grunnleggende prinsipp i arbeidet for miljø og utvikling i utviklingslandene. Først når man er rimelig trygg på at det vil være mat på bordet i morgen, er man villig til å gjøre langsiktige investeringer for økt matproduksjon eller beskyttelse av miljøet. Når man slipper å bekymre seg for om barna vil kunne spise seg mette i morgen, kan man delta i aktiviteter for å styrke kvinners posisjon i samfunnet eller påvirke myndighetenes beslutninger. Utviklingsfondets strategi har i en årrekke vært rettet mot et langsiktig arbeid med fattige og undertrykte bønder, som i sin tur styrker lokal landbruksproduksjon og bidrar til en nasjonal matforsyning. Lenge har vi følt at denne prioriteringen av landsbygd, landbruk og bønder ikke har blitt delt av verken internasjonale eller norske bistandsaktører. Helse, styresett og andre viktige tema har kommet foran i køen, mens antallet sultne i verden faktisk ikke har gått særlig ned i samme periode. Vi er derfor veldig fornøyd når Verdensbanken i sin siste «World Development Report» legger fokus på landbruk og matsikkerhet, og oppfordrer til et krafttak for landbruket, spesielt i Afrika. Vi får håpe at norske myndigheter følger rådet, og benytter seg av den betydelige kompetansen på området som finnes både i Norge og internasjonalt. For at bønder skal kunne produsere mat til seg og familien, er de avhengige av å ha frø av god kvalitet. Bønder har i uminnelige tider byttet, kjøpt, fått eller stjålet frø fra hverandre for å prøve ut andre sorter av korn eller grønnsaker i sin egen åker. Bøndene har også bevisst valgt ut de beste plantene eller frøene som såkorn til året etter, og på den måten drevet et langsomt arbeid for utvikling og forbedring av et stort antall lokale sorter av matplanter: Sorter som er motstandsdyktige mot insektangrep, usikkert klima og andre problemer i lokalmiljøet. Denne urgamle retten til utveksling av frø, og det store mangfoldet av lokale sorter, er nå under angrep fra mange hold. Storselskaper presser på for å få lovgiving som sterkt begrenser både bønders muligheter til å bruke såfrø fra egen avling, og muligheten for å bytte og utveksle frø. Genetisk modifiserte planter blir i økende grad tatt i bruk mange steder i verden, og skaper genetisk forurensing i lokale sorter. Myndigheter og veiledningstjenester presser på for at bønder kun skal bruke noen få, standardiserte sorter. Konsekvensene på lang sikt for muligheten til å stå rustet mot de utfordringer som vil møte oss i form av klimaendringer, befolkningsøkning med mer, er foruroligende. (Les mer lenger ut i bladet.) En riktig god jul ønskes alle våre støttespillere. Vi takker for samarbeidet og regner med dere i 2008 også! God jul! Tusen takk for all støtten vi har fått i løpet av året. Til: Utviklingsfondets støttespillere Vi ønsker deg en hyggelig juletid og et veldig godt nytt år. hilsen oss i Utviklingsfondet Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon. Vi er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter for å kunne støtte miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo. Tlf: Kontonummer: U-nytt trykkes på Cyclus Offset 115g papir, som er 100 prosent resirkulert og ikke klorbleket. Ansvarlig redaktør: Tone Dalen. Redaktør: Sigurd Jorde. Redaksjonsassistent: Kari Gardsjord Lio. Utgivelsen støttes av Norad og Utenriksdepartementet. E-post: internett: 2

3 Smånytt Utviklingsfondet snart 30 år I 2008 feirer Utviklingsfondet 30-årsjubileum. Planleggingen er i gang til et stort jubileumsseminar med besøk fra våre internasjonale samarbeidspartnere. På seminaret vil vi også lansere en ny studie og evaluering av hvordan våre partnere arbeider med klimatilpasning. Følg med på våre nettsider. Vel gjennomført Operasjon Dagsverk 2007 Årets Operasjon Dagsverk gikk av stabelen 25. oktober, etter solid innsats fra Spire og Utviklingsfondet. Over 700 skoler var med, og til sammen har det vært flere påmeldte elever i år enn de foregående årene. I fjor kom det inn ca 28,8 millioner, og vi er svært spente på årets resultat. Vi er stolte over å ha vært en del av årets informasjonskampanje. Den har gitt god informasjon om Mellom-Amerika, om klimaendringene og om verdens urettferdighet. Kampanjen har bidratt til større bevissthet blant ungdom om den rike del av verdens ansvar for klimaendringene, og konsekvensene de har i sør. Bevissthet har betydning, og gjennom OD blir den til handling. Spire har gjort en stor innsats i kampanjen, og det bærer frukter. Mange ODaktivister vil fortsette engasjementet sitt hos Nytt samarbeide i Zambia Utviklingsfondet vokser og har besluttet å styrke virksomheten vår i det sørlige Afrika. Zambia er det neste landet vi utvider til, etter at Malawi-programmet har vært i gang siden Vi har allerede hatt møter med flere zambiske organisasjoner og satt i gang prøveprosjekter med noen av disse. I løpet av 2008 vil vi sannsynligvis etablere et eget program i landet. Kjærligheten og maisen blomstrer for den lille familien i Zamlawi. Helt til været går av hengslende: Sola tørker ut maisen og tar livet av kua, før et voldsomt tordenvær skyller bort hele familien, gård og grunn. Det blir dramatisk når Utviklingsfondet og med hjelp fra to tegnefilmskapere har forsøkt å illustrere sårbarhet og klimaendringer i ny liten animasjonsfilm som ligger på våre hjemmesider. For de som måtte mene at slutten ble noe dramatisk, så kommer det en oppfølger i løpet oss, og nye lokallag er på trappene flere steder i landet. Nå når informasjonskampanjen er ferdig og OD-dagen over, starter en ny fase: Utviklingsfondet og 12 dyktige partnerorganisasjoner i Guatemala, Honduras og Nicaragua skal gi ungdom støtte til grunnutdanning og yrkesopplæring. Ungdom skal få hjelp til organisering og politisk påvirkning, i tillegg til bidrag til organisering for bedre miljø og klimatilpasning der de bor. Utviklingsfondet takker for innsatsen til alle som ga sitt arbeid eller støttet OD på annen måte. Vi gleder oss til vi begynner å se resultatene i Mellom-Amerika. Bildet viser Hovedkomiteen i OD, de 20 internasjonale gjestene fra Mellom-Amerika og noen av Utviklingsfondets ansatte. Fokus for arbeidet i Zambia vil i likhet med våre andre utviklingsprogrammer være bærekraftig landbruk og utnyttelse av naturressursene. Gjennom en nysatsing på bistand til miljøbevegelser vil vi også prøve å styrke miljøbevegelsen i landet, samt at vi vurderer støtte til lokale bondeorganisasjoner. Ny tegnefilm: Kjærlighet og uvær i Zamlawi av desember. Kanskje går det bra til slutt? Se selv på Ny kjernegruppe og nytt kampanjetema i Spire Spire valgte i begynnelsen av november ny kjernegruppe (styre). Johanne Sæther Houge er ny leder av Spire etter Bastian Klunde. Spire valgte også nytt kampanjetema for 2008: Sult/retten til mat. Forberedelsene til neste års kampanje er allerede godt i gang og kampanjeleder Kristin Ulsrud tar mål av seg til å toppe suksessen fra 2007 gjennom en enda bedre kampanje i Verdensmagasinet X Utviklingsfondet er en av fire eiere av Verdensmagasinet X, Norges eneste uavhengige magasin som skriver om Nord/Sør og internasjonale spørsmål. Flere viktige debatter om internasjonale spørsmål har startet i X, blant annet debatten om bruk av helsearbeidere fra afrikanske land i Europa. X kommer ut med seks utgaver i året, og lanserer nå eget nyhetsbrev per epost. Gå til og meld deg på. og vi ønsker samtidig å minne våre lesere på at også Utviklingsfondet har elektronisk nyhetsbrev som kommer ut en eller to ganger i måneden. Meld deg på via våre hjemmesider Husk:... å melde adresseforandring hvis du flytter. 3

4 Dipak Jalahari som bor ved Fewa-innsjøe Nepal venter på valg og bedre Nepaleserne hadde grunn til å håpe at situasjonen skulle bedre seg etter fredsavtalen i Mye har blitt bedre, men stadige utsettelser av valget fører nå til økende frustrasjon og usikkerhet. Christoffer Klyve, Nepal På den positive siden slipper folk flest på landsbygda i Nepal å leve i frykt for angrep fra maoister, regjeringssoldater eller begge deler. Under borgerkrigen kom mange i kryssilden mellom maoistiske opprørere med base på landsbygda og regjeringsstyrkene. Etter at fredsavtalen ble undertegnet i november 2006 har maoistene stort sett opptrådt disiplinert og i henhold til fredsavtalen. Sikkerhetsstyrkene på sin side har jevnt over sluttet å plage folk flest. Men alt er ikke vel. Maoistenes ungdomsorganisasjon, Young Communist League (YCL), bedriver tilnærmet pøbelvirksomhet i mange distrikter. I Terai, lavlandsområdet mot grensen til India, er separatistiske, væpnede opprørstyrker aktive. Spesielt første halvår 2007 var preget Biologisk mangfold og landrettigheter til kvinner Utviklingsfondet har støttet prosjekter i Nepal i mer enn 20 år. Borgerkrigen fram til 2006 har begrenset omfanget noe, men våre partnere har kunnet holde det gående takket være bred oppslutning i lokalsamfunnene og de ulike politiske kreftene. Fredsavtalen gir mulighet for å utvide satsingen i Nepal. Utviklingsfondet støtter blant annet et spekter av tiltak i Humla-distriktet som først og fremst tar for seg matproduksjon og enkel teknologi for videreforedling av mat, men også helse, utdanning og politisk deltakelse. I Nepal er ulik jordfordeling mellom kaster og etniske grupper stadig mer synlig. Jordlappene blir mindre etter hvert som de blir fordelt mellom arvingene. Kvinner står svakest stilt; mindre enn åtte prosent eier jord. Et eksempel er Devi Maya Poudel, som da mannen dro sin vei fikk problemer med å overta jorda. Svigerforeldre ville kaste henne på dør. Gjennom en lokal rettighetskampanje har hun nå blitt registrert som borger, hun har tatt opp et lån og bygget på huset hvor hun og sønnen Ashis på 12 år bor. av mye uro i denne regionen med flere alvorlige voldsepisoder og flere titalls drepte. Andre steder i landet finnes også en mengde regionalt eller etniske baserte grupper som ønsker selvstendighet eller selvstyre. Store ulikheter skaper spenning Dette reflekterer en utålmodighet på landsbygda i Nepal. Landet er preget av ekstreme ulikheter mellom by og land, fattig og rik, jordeier og jordløs. Det var dette som i sin tid ga grobunn for maoistopprøret. Da maoistene la ned våpnene i 2006 og erklærte at de ville kjempe med fredelige midler, forventet folk å se en snarlig bedring ikke bare i sikkerhetssituasjonen, men også i levekår. I det minste regnet man med en slags normalisering av politikken, med snarlig valg til ny grunnlovsgivende forsamling. Etter å først ha blitt utsatt en gang, ble det i oktober klart at heller ikke i november ville det bli valg. Maoistene stilte nye krav om at interimsparlamentet måtte erklære Nepal som republikk før valget, sammen med nye krav om valgordningen. Gitt den sittende kongens økende upopularitet, tyder alt på at Nepal er på vei mot republikk. Problemet er bare at fredsavtalen slår fast at dette skal avgjøres av den grunnlovsgivende forsamlingen etter valget. De andre partiene føler dermed at maoistenes 4

5 n er en av mange nepalesere som håper at freden skal skape bedre tider. tider krav er brudd på en allerede inngått avtale. Det samme gjelder kravet om valgordning, ettersom fredsavtalen allerede inneholder et kompromiss om dette. Utålmodighet Mens politikerne krangler, blir folk stadig mer utålmodige. Dette gjelder både de fattige på landsbygda og den urbane middelklassen. Det var de siste som ledet an i den politiske bevegelsen Jana Andolan II våren 2006, som førte til at Kong Gyanendra måtte krype til korset å si fra seg makten. Jana Andolan II kan løst oversettes med «den andre folkebevegelsen», og henspiller på den forrige bevegelsen for demokrati, i Jana Andolan II representerte en ny kraft i nepalesisk politikk i 2006, i tillegg til monarkiet/hæren, de politiske partiene og maoistene. Selv om monarkiet nå står for fall, er de andre kreftene fortsatt å regne med. En varig løsning for Nepal innebærer at alle parter får noen av sine krav oppfylt. I midten av november så det ut til at partene igjen var på vei mot en enighet, men situasjonen gjør det likevel vanskelig å forutsi hva som vil skje framover. Nepal vil trolig fortsatt oppleve streiker, demonstrasjoner og sannsynligvis mer vold. Men like sant er det at landet beveger seg på den humpete veien mot fred og demokrati. Norske stortingsrepresentanter får servert havregrøt uten kanel og sukker. Foto: Spire Å leve for en dollar dagen Er det mulig å leve for en dollar dagen? Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, prøvde i en uke. Over 850 millioner mennesker er kronisk underernærte. Hver dag dør over av sult eller sultrelaterte årsaker. En skremmende stor del av verdens befolkning lever for under en dollar dagen. Dette skjer i en verden med nok mat. Er det mulig for sunn norsk ungdom å leve for under en dollar dagen? I en uke? Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon, forsøkte i en uke å leve på et matbudsjett på en dollar dagen. En kjøpekraftsjustert dollar tilsvarer rundt 8 kroner dagen i en norsk matbutikk. Målet med aksjonen var: 1) Gjøre nordmenn oppmerksomme på at hovedgrunnen til at folk sulter ikke er mangel på mat, men manglende politisk vilje. 2) Få politikerne til å ta politiske beslutninger som ikke går på bekostning av matsikkerhet i andre land. Helt konkret betyr det at man må kutte alle former for eksportsubsidier og gi alle land mulighet til å verne om eget landbruk. Krever rettferdig handelspolitikk Drøyt 50 Spirer gjennomførte det som raskt ble en sulteaksjon. Ris, bønner, kålrot og havregrøt gikk igjen på menyen, men aldri nok til å holde sulten borte. Flere klagde på sult og sviktende konsentrasjon. Sultforsøket ble avsluttet etter en uke aktivister trenger selv mat for å redde verden og ble avsluttet med opprop og servering av havregrøt utenfor Stortinget 12. oktober. Aksjonen har fått god mediedekning både i Moskva-Bejing for 1 $ dagen Over en milliard mennesker lever for under 1 dollar dagen. Utviklingsfondets Tone Dalen har i reality-serien «Peking Express» forsøkt å reise fra Moskva til Bejing for 8 kroner dagen. Dersom hun og hennes turkamerat Per Henry Borch vinner, vil Utviklingsfondet få hele gevinsten. Finalen nærmer seg med stormskritt. Klarer Tone Dalen og PH å skape oppmerksomhet om verdens fattigdom og penger til Utviklingsfondet? Følg med på TV Norge, torsdager kl radio, fjernsyn og i diverse aviser. Spires leder Bastian Klunde håper nå at regjeringen bruker tiden frem mot neste valg til å gjennomføre flere av forpliktelsene i Soria Moria-erklæringen som å bekjempe av sult og arbeide for en mer rettferdig global handelspolitikk slik at erklæringen blir mer enn et luftslott. akutt slutt I oktober markerte Spire også slutten på årets fokus på klima; akutt. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim ble frivillig utkledd med ski og topplue foran Utenriksdepartementet og fikk overlevert en klimaredigert utgave av Norges lover sammen med 1300 underskrifter til støtte for reduksjon av klimagassutslipp i Norge. Spire ba om at debatten om klimaendringene dreier seg om mer enn framtidig dårlig skiføre i Norge. Vi mener fattige mennesker i sør må stå i fokus når vi diskuterer klimaendringene, uttalte Spires leder Bastian Klunde. Det er viktig med et sør-perspektiv i klimadebatten. Menneskene i sør er de som er verst utsatt for klimaendringene, men de har ikke selv skyld i disse klimaendringene, svarte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. Spire ba miljø- og utviklingsminister Erik Solheim huske at klimaendringene påvirker mer enn skiføret i Norge. 5

6 Bønder taler bønders sak i FN Blant dresskledde møtedeltakere i FAOs (FNs organisasjon for mat og landbruk) hovedkontor i Roma har tre filippinske risbønder sneket seg inn. De skal fortelle byråkratene hva som er viktig for verdens småbønder i forhandlinger om Plantetraktaten. Bell Batta Torheim, Roma Avelino Savino, Estella Calaba og Candido Badapam er filippinske risbønder med hvert sitt lille småbruk. De deltar på det andre partsmøte til Plantetraktaten som er det internasjonale rammeverket som skal sikre en bærekraftig bruk og bevaring av det biologiske mangfoldet i jordbruket. De viktigste sakene for oss er selvsagt bønders rettigheter og bærekraftig bruk av såfrø. Som bønder er hele vårt livsgrunnlag basert på sikker tilgang til såfrø, forteller Avelina Savino, fra øya Mindanao. «Bønders rettigheter» er et uttrykk brukt for å anerkjenne bidraget til bønder og lokalsamfunn i bevaring og utvikling av det genetiske mangfoldet i matplanter. For at bønder skal kunne fortsette med sin bærekraftige forvaltning av plantegenetiske ressurser, må de fritt kunne bruke, bytte og selge såfrø som de har spart fra egen avling. Et frø kan kun oppbevares i et par år, og hvis jeg ikke kan gi dette frøet videre til min nabo kan det bety at denne sorten går tapt, forklarer Savino. Han frykter at Filippinene sin lov om rettigheter for planteforedlere vil gjøre en slik praksis ulovlig i framtiden. Den nye loven gjør det forbudt for bønder å spare såkorn fra egen avling når de kjøper kommersielle plantesorter. Dette gjør det attraktivt for kommersielle selskaper å selge såfrø for å tjene penger, og etter hvert fortrenge lokale Avelino Savino, Estella Calaba og Candido Badapam fra Filippinene fremmer småbønders rettigheter på FAO-møtet i Roma. plantesorter som det da blir vanskeligere og vanskeligere å få tak i. De filippinske bøndene syns Plantetraktatens forståelse av bønders rettigheter er for snever: Bønders rettigheter dreier seg om mer enn retten til å ta vare på, utveksle og selge såfrø, slik det er beskrevet i traktaten, sier Savino, og fortsetter: Blant annet er retten til vann og land viktig. Han forklarer at fordi den filippinske staten ikke prioriterer å gjennomføre landreformene er mye av den dyrkbare jorda på Mindanao gjort om til store bananplantasjer. Plantasjene forurenser vannkildene våre med sin bruk av sprøytemidler og skaper store problemer for oss både med tanke på rent drikkevann og det å drive økologisk jordbruk, sier han. Å delta på et slikt møte er en helt ny opplevelse for oss. Vi er glade for at vi fikk anledning til å presentere våre synspunkter og erfaringer både i uttalelser under plenumsdebatten og i egne møter. Vi håper jo at møtedeltakerne lytter til oss bønder når de diskuterer bønders rettigheter. Men de bemerker den sakte framdriften i forhandlingene, og spør seg hvor mange år man vil trenge for å bli enige om veien videre på den internasjonale arena. Et gledelig utfall av forhandlingene var en egen resolusjon for bønders rettigheter. Dette i seg selv er en viktig seier siden land med sterk såvareindustri som Canada, Australia og EU (hovedsakelig Tyskland og Frankrike) er skeptiske til bøndenes rettigheter. Utviklingsfondet støttet deltakelse for fjorten bønder fra henholdsvis Filippinene, Argentina, Malawi, Zimbabwe, Brasil, Cuba, Peru, Elfenbenskysten, Burkina Faso, India og Iran slik at de kunne delta på det andre partsmøte til Plantetraktaten 29.oktober 2. november Klimatoppmøtet på Bali neste milepæl i klimaåret ble året da trusselen om klimaendringer fikk internasjonal oppmerksomhet. Neste milepæl i arbeidet mot klimaendringer er klimatoppmøtet på Bali 3. til 14. desember Delegasjoner fra 180 land og et ukjent antall aktivister og journalister vil samle seg på Bali i desember for å starte en ny, bred forhandlingsprosess som skal føre fram til en ny utslippsavtale i Den nye avtalen skal erstatte Kyoto-avtalen om utslipp av klimagasser fra og med Åpner debatten på nytt Det forventes en stor debatt om forpliktelsene knyttet til utslippsreduksjoner; hvor mye må vi redusere våre utslipp, og hvilke land må redusere mest. Utviklingsfondet ønsker en ny klimaavtale med tallfestede utslippsforpliktelser og som også vil inkludere nye industrialiserte land fra I løpet av året har FNs klimapanel sluppet 6 tre delrapporter om klimaendringene som alle har fått mye oppmerksomhet, ikke minst fordi det solide faktamaterialet lagt fram i rapporten ble overskygget av nye og mer alvorlige data presentert i media. Den endelige rapporten ble sluppet i begynnelsen av november, og legger det vitenskapelige grunnlaget for forhandlingene på Bali fram mot en ny klimaavtale. Klimapanelet har i 2007 fjernet all tvil om at klimaendringene er i ferd med å skje, at de er menneskeskapte og at konsekvensene vil bli alvorlige i framtiden. De har også slått fast at det er mulig å stanse og stabilisere klimaendringene hvis det handles raskt. Det er derfor klimatoppmøtet på Bali blir svært viktig. Utviklingsfondet og Spire deltar på toppmøtet på Bali sammen med flere av våre samarbeidsorganisasjoner, og vil levere informasjon til våre nettsider underveis. Krever økt satsing I oktober lanserte Utviklingsfondet sammen med seks andre miljøorganisasjoner nye krav om utslippsreduksjon i Norge og støtte til klimatiltak i land i sør. Ifølge FNs klimapanel må de globale utslippene av klimagasser kuttes med prosent innen 2050 for å stabilisere den globale oppvarmingen på 2,0-2,4 C. En rettferdig fordeling tilsier at alle mennesker har en lik «utslippsrett», noe som tilsier at utslippene må ned til 1,1 tonn klimagasser i snitt per hode i FNs klimakonvensjon pålegger de industrialiserte landene å bidra med tilleggsfinansiering for at utviklingsland skal kunne oppfylle forpliktelser i Klimakonvensjonen og til klimatilpasning i fattige land. Ifølge miljøorganisasjonene må Norge øke sin støtte til klimatiltak tilsvarende 12 milliarder i året, hvis land i sør skal klare å tilpasse seg klimaendringene som kommer de neste årene.

7 Elisabeth Bjørnsen Werp i arbeid med sitt bidrag Drømmenes bord. Åpen utstilling av «Kunst for et bedre klima» Utviklingsfondet har gjennom prosjektet «Kunst for et bedre klima» engasjert kunstnerne Alf Magne Austad, Håkon Bleken, Nini Anker Dessen, Dag Hol, Ørnulf Opdahl, Gino Scarpa, Kjartan Slettemark, Håvard Vikhagen, Elisabeth Bjørnsen Werp og Nico Widerberg til å lage kunstverk med «klima» som tema. Frans Widerberg gir bort fire flotte litografier til prosjektet. Jeg håper at kunsten vil skape engasjement, og at de som betrakter maleriet tar seg tid til å tolke symbolikken i det, sier Elisabeth Bjørnsen Werp. Inntektene fra salget av kunstverkene går til Utviklingsfondets miljø- og utviklingsprosjekter for småbønder som rammes av klimaendringer i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Kunstutstillingen vises på Oslo Prosjektrom i Oslo fra lørdag 17. november til søndag 2.desember. Se bilder av alle maleriene, priser og intervjuer med kunstnerne på Fra øverst til høyre med klokken: Håkon Bleken med sitt bidrag Vårbilde; Nico Widerbergs Skumring; Nina Anker Dessen og Alf Magne Aurstad med sitt felles maleri Rapport; Kjartan Slettemarks kunstverk Jord Himmel Body in Motion; Ørnulf Opdahl med sittbilde Lys langs fjorden.

8 Returadresse: Utviklingsfondet, Grensen 9B, 0159 Oslo Husk å melde adresseforandring. Vi gir deg rettferdige julegaver Utviklingsfondets nærbutikk på internett har et flott utvalg av alternative julegaver. Her kan det handles med god samvittighet. Disse gavene er miljøvennlige og solidariske. Du kan kjøpe kornsekker, eventyrskoger og vannpumper, esler, klimavennbevis og små enkle drivhus. Alle «produktene» er symbolske gaver og kjøpesummen går til selvhjelpsprosjekter for noen som trenger din støtte. Du får et gavebevis på produktet du har kjøpt som du kan beholde selv eller gi bort til andre. Kjøp dine julegaver på en hyggelig måte uten mas og jag. Velkommen til Utviklingsfondets nærbutikk Vannpumpe: Kr 400,- Slik kan du støtte Internett: Du kan gi raskt, enkelt og sikkert på Alt du trenger er et Visa- eller Mastercard-kort. Fast giver: Avtalt beløp blir trukket automatisk den 15. hver måned med avtalegiro. Du bestemmer selv beløpets størrelse. Dette er billig for oss, og enkelt for deg. Presanger: Vi kan vi sende gavekort pålydende den verdien du ønsker gaven skal ha. Vi utarbeider gjerne innbydelser eller informasjon og tilrettelegger for innbetaling av gaver. Bøsseinnsamling: Vi kan utarbeide planer for bøsseinnsamling, eller du kan melde deg som bøssebærer. Minnegaver: Du kan hedre minnet til en slektning eller venn med en gave til Utviklingsfondet i stedet for blomster. Pengene kan betales til konto og merkes Minnegave. Testamentariske gaver: Utviklingsfondet kan formidle juridisk bistand, og er fritatt fra å betale arveavgift. Bedriftsgave: Hvis din bedrift ønsker å støtte Utviklingsfondet og prosjektene våre, har vi flere mulige løsninger. Adopsjon: Vi tilbyr egen ordning for prosjektadopsjon. Alle givere som i løpet av et kalenderår støtter Utviklingsfondet med mellom 500 og kroner, kan få skattefradrag. Beløpet du har gitt trekkes fra inntekten før skatten beregnes. Det betyr at du sparer 28 prosent av det beløpet du har gitt. Personnummer: For at du skal få det fradraget du har rett til, må du være registrert i vårt giverregister med personnummer (11 siffer). Ta kontakt: Send oss gjerne en e-post, et brev, eller ring Vi har mer informasjon om Utviklingsfondet på våre nettsider Du kan også melde det på vårt elektroniske månedlige nyhetsbrev.

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

Biologisk mangfold sikrer framtiden

Biologisk mangfold sikrer framtiden Biologisk mangfold sikrer framtiden Biologisk mangfold Biologisk mangfold Mange forbinder biologisk mangfold med sjeldne arter i regnskogen, eller dyr som er i ferd med å bli utryddet. Biologisk mangfold,

Detaljer

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet.

Alt materiell er gratis tilgjengelig på www.klimamøte.no det er også her læreren registrerer klassens resultat i etterkant av rollespillet. Lærerveiledning Klimatoppmøte 2013 et rollespill om klima for ungdomstrinnet og Vgs Under FNs klimatoppmøte i Warszawa i november 2013 møtes verdens ledere for å finne en løsning på klimautfordringene.

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30

Presentasjon til norske bedrifter. Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 Presentasjon til norske bedrifter Earth Hour 2011 26. mars kl 20.30 21.30 KJÆRE BEDRIFT, 26. MARS 2011 KLOKKEN 20.30 SLUKKER VI LYSET - IGJEN! Lørdag 26. mars 2011 fra klokken 20.30-21.30 slukker mennesker

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle.

Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Trygg mat i Norge og i verden - med mat nok til alle. Jordbruket har økt matproduksjonen mye raskere enn etterspørselen de siste 50 årene, men nå står nye utfordringer i kø: landområder å dyrke på minker,

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE?

HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? HVA MÅ GJØRES MED KLIMAUTFORDRINGENE? En rapport fra norske barn laget av Barnas Klimapanel 2015 BARNAS KLIMAPANEL HOVEDKONKLUSJONER Basert på alle innspillene som har kommet inn, så er kravet fra Barnas

Detaljer

Landbruk i Sør. tjene penger til husholdsprodukter, klær, bøker eller til å investere i husdyr eller annet som gir mer velstand.

Landbruk i Sør. tjene penger til husholdsprodukter, klær, bøker eller til å investere i husdyr eller annet som gir mer velstand. Landbruk i Sør Landbruk i Sør Det finnes nok ressurser i verden til at alle kan få dekket sine grunnleggende behov. Likevel lever ca. 1 milliard mennesker i ekstrem fattigdom og overlever på 1 dollar dagen.

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Helt nord i Etiopia ligger Tigray-regionen hvor Samre er ett av 35 distrikter. I 31 av Tigrays distriktenr er det kartlagt at man ikke klarer å produsere nok mat til innbyggerne. I Tigray bor det cirka

Detaljer

Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge

Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge Plantemangfold i jordbruket bønders rettigheter i Norge Seminar om norsk genressurspolitikk og bønders rettigheter Mathallen, 7. november 2013 Regine Andersen daglig leder Oikos Økologisk Norge Plantemangfold

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale?

Malawis maissuksess. Klimatoppmøtet i Poznan. Turisme som utviklingsvei. Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? u-nytt nr. 4 2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Klimatoppmøtet i Poznan Vil verdens ledere klare å ta nye skritt for å sikre en god klimaavtale? Malawis maissuksess Turisme som utviklingsvei Kunstgjødsel

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad

Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen. Aksel Nærstad Utfordringer for klima og matproduksjon i den tredje verden: Småbrukere som en del av klimaløsningen Aksel Nærstad Klimaproblemene kan ikke isoleres Klimaproblemene er alvorlige veldig alvorlige MEN, de

Detaljer

Høyt diplomatisk spill i Etiopia. Tøffe tak for ungdom i Mellom-Amerika

Høyt diplomatisk spill i Etiopia. Tøffe tak for ungdom i Mellom-Amerika u-nytt nr. 3 2007 Et magasin fra Utviklingsfondet Tøffe tak for ungdom i Mellom-Amerika Situasjonen for ungdom i Guatemala, Nicaragua og Honduras på dagsorden med Opera sjon Dagsverk 2007. Høyt diplomatisk

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Poznan på vei fra Bali mot København. Mona Aarhus Seniorrådgiver

Poznan på vei fra Bali mot København. Mona Aarhus Seniorrådgiver Poznan på vei fra Bali mot København Mona Aarhus Seniorrådgiver Rammene for FNs klimaforhandlinger UNFCCC FNs rammekonvensjon for klimaendringer Kyotoprotokollen 2 Miljøverndepartementet Klimakonvensjonen

Detaljer

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE

FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE FNS KLIMAPANEL ANSLÅR AT MELLOM 20 MILLIONER OG 1 MILLIARD MENNESKER ER FORVENTET Å MÅTTE FLYKTE FRA HJEMMENE SINE SOM ET RESULTAT AV KLIMAENDRINGENE INNEN 2050. HVORDAN PLANLEGGER DERE Å TA IMOT DE SOM

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ

Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Klimaproblemet Fakta og handlingsalternativ Eid skole, 10 trinn, 27.05.15 Prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015 Prosjektets mål Hovedmål Prosjektets hovedmål er å styrke innsikt og respekt for naturens

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt

Medaljens bakside. Imponert og engasjert. Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt u-nytt nr. 4 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Imponert og engasjert Utviklingsfondets ansatte deler inntrykk fra prosjekter og felt Medaljens bakside Brasils jordbruksmirakel har en problematisk bakside

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til

The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til The Hydro way VÅR MÅTE Å DRIVE VIRKSOMHET PÅ ER BASERT PÅ ET SETT MED PRINSIPPER: Formål - grunnen til at vi er til Talenter - hva vi er virkelig gode til som selskap Verdier - retningsgivende for hvordan

Detaljer

Matvarekrise og fattigdom. Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet

Matvarekrise og fattigdom. Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet Matvarekrise og fattigdom Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet 03.09.2008 Høye matvarepriser Siden 2003 har prisene på mais og hvete blitt mer enn fordoblet Prisen på ris ble firedoblet på 4

Detaljer

Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET

Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET Undervisningsopplegg med film om KLIMA(U)RETTFERDIGHET Flytende skole i Bangladesh Filmen er laget med støtte fra: 1 Klimaendringene er urettferdige derav filmens navn klimaurettferdighet. Det er et paradoks,

Detaljer

Kan økologisk landbruk fø verden? Jon Magne Holten

Kan økologisk landbruk fø verden? Jon Magne Holten Kan økologisk landbruk fø verden? Jon Magne Holten Oikos klimaseminar 4. november 2009 Store globale utfordringer 2009: > 1milliarder underernærte 2050: 9 milliarder mennesker på kloden Velstandsøkning

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker

Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte 2016 Fem prioriterte saker Ungdommens Bystyremøte ble avholdt 3. og 8. mars 2016 i Rådhuset, Oslo Følgende saker ble valgt prioritert og vil bli oversendt bystyret for behandling:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Utfordrende valg i Etiopia. Politisk dragkamp i Nepal. Hva beskriver Etiopia best: Økonomisk utvikling eller demokratiske overtramp?

Utfordrende valg i Etiopia. Politisk dragkamp i Nepal. Hva beskriver Etiopia best: Økonomisk utvikling eller demokratiske overtramp? u-nytt nr. 2 2010 Et magasin fra Utviklingsfondet Politisk dragkamp i Nepal Politisk lammelse i hovedstaden, men landsbygda lever Utfordrende valg i Etiopia Hva beskriver Etiopia best: Økonomisk utvikling

Detaljer

THANK YOU FOR THE RAIN

THANK YOU FOR THE RAIN Studiemateriale til THANK YOU FOR THE RAIN Norge/Storbritannia 2017. 1 t 30 min. Regi: Julia Dahr, Kisilu Musya Bergen internasjonale filmfestival 2017 Bergens Tidende støtter BIFFs arbeid med dokumentarfilm

Detaljer

Dato: 18. februar 2011

Dato: 18. februar 2011 Dato: 18. februar 2011 Byrådssak 1089/11 Byrådet Høring: NOU 2010:10. Tilpassing til eit klima i endring. PEVI SARK-03-201001740-252 Hva saken gjelder: Miljøverndepartementet har sendt NOU 2010 "Tilpassing

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang ...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang på, varenes innhold, hvordan de produseres, samt om de

Detaljer

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech

Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Innspill fra Barnas Klimapanel til den norske forhandlingsdelegasjonen på COP22 i Marrakech Barnas Klimapanel består av åtte miljøagenter i alderen 11-14 år. De er demokratisk valgt på Miljøagentenes landsmøte

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Klimatilpasning Norge

Klimatilpasning Norge Klimatilpasning Norge Klimatilpasning Norge ble opprettet i mai 2007 og er et ledd i regjeringens satsing på klimatilpasning. Arbeidet koordineres av en gruppe som består av representanter for 13 departementer.

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017 Å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030 Polyteknisk forening, 8 november 2017 FNs mål om å avskaffe fattigdom Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for

Detaljer

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå!

Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Et intervju til bruk i forbindelse med Klimavalg 2013. Stortingsvalget må bli et klimavalg! Klimakrisen er nå! Til bruk i menighetsblader, organisasjonsblader og andre arenaer for Klimavalg 2013 «Tenk

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Arbeidskort. Del 1 Til arbeidsgiver

Arbeidskort. Del 1 Til arbeidsgiver Arbeidskort OD-dagen 29. oktober Internasjonal uke 12.-23. oktober www.od.no Med lik rett Del 1 Til arbeidsgiver Husk å betale for dagsverket før eleven har avsluttet arbeidsdagen, slik at eleven får med

Detaljer

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014

Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Ut i verden: gammelt og nytt i mattrender 2014 Galina Gaivoronskaia*, info@futuresfood.no Ellinor Helge, ellinor.helge@getmail.no Norwegian foraged food, Craterellus tubaeformis(chanterelle), collected

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Utviklingsfondets strategi 2012-2016

Utviklingsfondets strategi 2012-2016 Utviklingsfondets strategi 2012-2016 2 1 Innledning Utviklingsfondet er en uavhengig norsk miljø- og utviklingsorganisasjon. Vår visjon er en bærekraftig og rettferdig verden uten sult og fattigdom. Solidaritet

Detaljer

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda.

Ordliste. Befolkning Den totale summen av antall mennesker som lever på et bestemt område, f.eks. jorda. Ordliste Art Annet ord for type dyr, insekt, fugl eller plante. Artsmangfold Artsmangfold betyr at det finnes mange forskjellige arter. En øy med to fuglearter og en pattedyrart har større artsmangfold

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Bilder og rapport fra juleaksjonen som var i desember 2013. Fra aksjon barnevotter Takk til Gosh Respons. Flere barn har fått

Detaljer

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz

Lykke til! Tips til Miljødagen 2016. Lag en Miljø- og matquiz Lag en Miljø- og matquiz Lag en quiz med Miljø og matspørsmål, som dere kan bruke på en stand eller et møte. Eksempler på spørsmål kan være : 1. Hvor mye av maten vi spiser er importert? 2. Hvor mye mat

Detaljer

Ungdom & Medier Bønnespalten Ja, jeg vil bli mediepartner i Familie & Medier! NAVN: ADR: POSTNR./STED: TELEFON: E-POST: Kjære deg! Kan du tenke deg å bli fast giver til Familie & Medier? Vi ønsker å

Detaljer

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen.

Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. av Tonje Dyrdahl Du eller dere kommer til å lese om forurenset vann. Eks, om folk som dør av forurensning, om planter og dyr, oksygen. Fakta Vann er livsviktig for alle organismer. Til tross for det blirvassdragene

Detaljer

11. august sendte Fedre for klimakutt og

11. august sendte Fedre for klimakutt og Kunnskapstesten viser at de fleste politikerne vet at klimaendringene vil bli svært negative for Norges befolkning. Allikevel er det de færreste av dem som våger å snakke om klima i valgkampen trolig fordi

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Forberedelser til åpen skole

Forberedelser til åpen skole Forberedelser til åpen skole Hvis OD-dagen skal bli en suksess må det gode forberedelser til. Måten Bankgata Ungdomsskole har løst dette på er å dele alle oppgavene inn i 11 ulike kategorier, eller grupper.

Detaljer

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit.

India er et land som er langt fra Norge. En må reise med fly en hel natt, ca 9 timer, for å komme dit. Beracah Barnehjem Vi ønsker å gi barna på barnehjemmet en utdanning og en god start på livet. India er et mannsdominert samfunn og vi ønsker derfor å ha et spesielt fokus på jenter. Bidrag fra faddere

Detaljer

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft

klimafotavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft DEN NORSKE KIRKE KR 06/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Gran, 29.-30. januar 2015 Referanser: KM 4/07, KM 5/08, KM 4/12, KM 12/13 Saksdokumenter: KR 06.1/15 Klimamelding for Den norske

Detaljer

Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo

Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo Finnes det en særnorsk vei i det globale spillet om framtidas mat? Workshop NFR, Oslo 03.09.08 Drivere i det globale spillet Etterspørselssida Demografi Økonomisk utvikling Energimarkedene Kvantumsmarked

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail:

Mars. ..et lite Sene-gal DAMER MED «TAK I» Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: ..et lite Sene-gal 28.02.2017 Møyfrid og Kristian Moskvil Mail: mkmoskvil@gmail.com Mars Da er Jøssangs vel tilbake i kaldere strøk. Det føles ganske tomt her i huset og det er ikke så rart når det stort

Detaljer

Okhaldhunga Times November 2010

Okhaldhunga Times November 2010 Okhaldhunga Times November 2010 Kjære venner Denne måneden har vært fylt med det store spørsmålet, hvordan skal vi komme til enighet om landkjøp for sykehusutbygging? Mange møter, innspill og bønner. Følg

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Globale utslipp av klimagasser

Globale utslipp av klimagasser Globale utslipp av klimagasser Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/klima/globale-utslipp-klimagasser/ Side 1 / 5 Globale utslipp av klimagasser Publisert 30.10.2015 av Miljødirektoratet

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Internasjonale mål for biologisk mangfold

Internasjonale mål for biologisk mangfold Internasjonale mål for biologisk mangfold 2011-2020 FNs konvensjon om biologisk mangfold har tre målsetninger: Aichimålene Bevaring av biologisk mangfold Bærekraftig bruk av biologiske ressurser Rettferdig

Detaljer

Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk

Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk Aktuelle tiltak for en aktiv norsk genressurspolitikk Innspill fra Norsk genressurssenter og Genressursutvalg for planter Åsmund Asdal Norsk genressurssenter Norsk institutt for skog og landskap Oslo,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal

Spire jobber for en rettferdig og bærekraftig fordeling. hovedfokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal Hva jobber Spire med? Spire arrangerer årlige kampanjer som setter fokus og jobber politisk med sentrale temaer innenfor Spires hovedfokusområder. Høsten 2011 het kampanjen Monsanto ut av oljefondet. Våren

Detaljer

GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER

GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER GÅRDEN SOM EN AV SKOLENS LÆRINGSARENAER Samarbeidet Timenes gård og Hånes skole Presentasjon Sørlandske lærerstevne 18.10.2013 TIMES GÅRD + HÅNES SKOLE Hånes skole v/inger Brit Torsøe, rektor Timenes gård

Detaljer

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet

Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet Internasjonal klimapolitikk Ingrid N. Christie, Energiråd Innlandet 14.10.15 En kort klimahistorie Klimaproblemene er ikke nye! 1824: Drivhuseffekten beskrives første gang 1896: Kull knyttes til drivhuseffekten

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016 Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø Åpning av konferansen om Klimatilpasning i Nordland Bodø, 7. april 2016 Kjære alle sammen! Presenter deg. Jeg er glad for å være her i dag, og

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Norges nye strategi for bærekraftig utvikling. Landsmøte i Naturvernforbundet 1. juni Finansminister Kristin Halvorsen

Norges nye strategi for bærekraftig utvikling. Landsmøte i Naturvernforbundet 1. juni Finansminister Kristin Halvorsen Norges nye strategi for bærekraftig utvikling Landsmøte i Naturvernforbundet 1. juni 27 Finansminister Kristin Halvorsen 1 Temaområdene i strategien 1. Internasjonalt samarbeid for bærekraftig utvikling

Detaljer

Patenter på planter og dyr

Patenter på planter og dyr Patenter på planter og dyr FNI, 17 august 2010 Bell Batta Torheim Rådgiver, Utviklingsfondet 1. Utviklingsfondets tilnærming 2. Patentpraksis i EPO 3. Initiativ i EU 4. Norsk innsats Utviklingsfondets

Detaljer

Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov

Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov Forskningsrådets globaliseringsprosjekt workshop 3 I Å finne globale ordninger for å refordele

Detaljer

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK

OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER FOTO: ISTOCK FOTO: ISTOCK OLJEFRITT LOFOTEN OG VESTER LEN VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING I SÅRBARE HAVOMRÅDER BEVAR LOFOTEN! I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og de fornybare næringsinteressene

Detaljer

Ny start i Doha? Henrik Harboe Forhandlingsleder klimaforhandlingene. Zero-konferansen 20.november 2012. Miljøverndepartementet

Ny start i Doha? Henrik Harboe Forhandlingsleder klimaforhandlingene. Zero-konferansen 20.november 2012. Miljøverndepartementet Henrik Harboe Forhandlingsleder klimaforhandlingene Zero-konferansen 20.november 2012 1 Liten framdrift: Krise eller stein på stein? Mange har gitt opp klimaforhandlingene Liten vilje til å løfte ambisjonene

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

LNUs interessepolitiske arbeid

LNUs interessepolitiske arbeid LNUs interessepolitiske arbeid Interessepolitikk LNU jobber med saker som berører rammevilkårene til alle barne- og ungdomsorganisasjonene. Økonomiske rammebetingelser: o Grunnstøtte o Frifond Ikke-økonomiske

Detaljer

Åpen høring i Stortingets næringskomité

Åpen høring i Stortingets næringskomité Åpen høring i Stortingets næringskomité Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords (Meld. St. 9 (2011-2012)). Representanter fra Spire, Utviklingsfondets ungdom Mari Gjengedal Siv Maren Sandnæs Leder

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Kjære venner og støttespillere!

Kjære venner og støttespillere! Stiftelsen Internasjonal Døvemisjon - (DMI-Norge) April 2006 Denne gang har vi valgt å sende dere en spesialutgave av Nevilles engelske nyhetsbrev for mars sammen med en norsk oversettelse. Håper dere

Detaljer

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Foto: Señor Hans, Flickr FNs klimapanels femte hovedrapport DEL 3: Tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser Dette faktaarket oppsummerer de viktigste funnene fra del 3 i FNs klimapanels

Detaljer