SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten"

Transkript

1 SKATTE BETALEREN Sparte på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil?

2 Høyest markedsandel blant NARF-medlemmer 25,5%! Jeg gjør årsoppgjør raskere enn dem jeg benytter Total Årsoppgjør! Stadige nye reformer, nye lover, nye regelendringer, nye teknologier. Dette er forhold som revisorer og regnskapsførere er nødt til å tilpasse seg i en hektisk hverdag. Med tiden som en knapp ressurs, er det derfor viktig å ta i bruk det mest effektive verktøyet. I over 24 år har tusenvis av brukere latt seg imponere og begeistre av Total Årsoppgjør. Her er gode grunner for at også du bør velge denne løsningen: Brukervennlig og funksjonelt Enkelt og effektivt Komplett og oppdatert Profesjonell og personlig brukerstøtte/oppfølging Faglige og innholdsrike kurs Markedets beste pris Hele 99% av våre brukere er fornøyde med programmet - det håper vi at du også vil bli! Vi gjør det kompliserte enkelt! Mer informasjon Tlf

3 INNHOLDH Leder 4 Siden sist 6 Designet for å innkreve mer boligskatt 12 Høyres Jan Tore Sanner tror endringene med ligningsverdiene er et første steg i retning mot en omfattende boligskatt. Skattegunstig hjemme-pc 14 Regjeringen vil ikke sponse hjemme- PC. Men det finnes fortsatt mange, gode muligheter for deg. Ingen privatsak 19 Det er mange som har problemer med å forsone seg med at kjøring mellom hjem og arbeidssted er privatkjøring skattemessig sett. Momsfellene for bilkjøp 22 Du kan få fradrag for momsen når du kjøper bil. Men det stiller spesielle krav. Slik blir endringene i formuesskatten Forbered deg på store endringer når det gjelder verdsettelsen av boligen din. Slik er den nye skatten og slik blir den nye formuesskatten din. Side 8 Selvstendige valg 24 Selvstendig næringsdrivende kan velge mellom flere alternativer dersom de trenger bil i næringen. Feil valg kan koste deg dyrt. Skal jeg takke ja til firmabil? 26 Hva lønner seg for deg som ansatt firmabil eller egen bil og kjøregodtgjørelse? Privatøkonomi 34 Normalt skattetrekk i desember kan redde deg fra baksmell på skatten. Skattefag: Nye avskrivningsregler 36 Skattefag: Indre selskaper 38 en selskapsform under oppsikt Skattefri bil fra jobben Hva kan arbeidsgiver dekke av kostnader til bil skattefritt? Veldig mye, viser Skattebetalerens oversikt. Side 16 Gjestekommentar: Idar Vollvik 41 Vi svarer deg 42 Oss skattebetalere imellom 44 Jon kommenterer 46 Må tåle rente på 8 prosent Rentene skal opp igjen. Kundene i Norges største banker må tåle langt mer enn før når nye lånesøknader vurderes. Side 30 SKATTEBETALEREN

4 TALLENES TALE SKATTEFRITT FOTO: CRESTOCK.COM Problematiske skattelister 212 Avgiften for 100 sigaretter 500 Så mye skatt sparer en skattyter med lønn mellom og årlig etter endringene i statsbudsjettet Minstefradraget for Innslagspunktet for toppskatt, lav sats, for neste år De som tjener over tre millioner får skatteskjerpelse neste år. Kilde: Statsbudsjettet for I løpet av svært kort tid før skattelistene ble lagt ut i oktober, ble det avslørt, av forskjellige medier, at skattelistene har svært alvorlige og negative konsekvenser. Først kom opplysningen om at det var mulig å finne ut hvem som var fosterbarn bare ved å søke i skattelistene. Presise søkemuligheter, blant annet på alder, har nemlig gjort det mulig å lete frem disse barna er i skattelistene. Det er åpenbart at dette er negativt for barna som allerede er i en sårbar posisjon. I tillegg lar det seg gjøre å søke frem opplysninger om barn under 13 år. Til sammen ligger det ute over barn under 14 år i skattelistene. Hvilken interesse mediene har av å offentliggjøre informasjon om disse barna får det være opp til mediene selv å svare på, men jeg ville hatt store problemer med å forsvare en beslutning som til de grader har negative konsekvenser for barna. Rent presseetisk har avisene et særskilt ansvar for å skjerme barn, og dette burde også være tilfelle for skattelistene. Dernest har det fremkommet at mediene, som i festtaler er veldig opptatt av nøyaktighet, knapt nok har giddet å bry seg med at det florerer med feil i skattelistene. Skatteetaten oppdaterer skattelistene hvert kvartal, men det er svært få medier som har tatt seg bryet med å ville oppdatere sine skattelister på nettet. I stedet har feilaktige opplysninger, som mange kanskje bare ser på som kuriøse, blitt liggende urettet i et helt år. Kanskje også i lengre tid. Det verste med å unnlate å oppdatere listene er nemlig ikke at noen blir uforvarende milliardær uten at det blir rettet. Skatteetaten mottar nemlig fortløpende pålegg om ikke å gi ut informasjon om enkeltmennesker som har hemmelig adresse. Medier som er for sløve til å oppdatere skattelistene er dermed med på å undergrave vernet for mennesker som er i så sårbar posisjon at de trenger hemmelig adresse. Det er en åpenhet vi godt kan være foruten. Stig Flesland SKATTE BETALEREN Øvre Vollgate 13 Postboks 213 Sentrum 0103 Oslo Tlf REDAKTØR Stig Flesland ABONNEMENT: Skattebetaleren inngår i medlemskapet i Skattebetalerforeningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 295 kroner. ANNONSER: HS Media Telefon: GRAFISK PRODUKSJON: MacCompaniet as Tlf TRYKK: Norprint UTGIVER Skattebetalerforeningen Opplag: ISSN SKATTEBETALEREN

5

6 SIDEN SIST Skattebetaleren.no alltid oppdatert! Høyest skatt i verden Fra og med 1.januar kutter danskene marginalskatteprosenten, fra 62,3 prosent til 55,4 prosent. Dermed blir det nabolandet Sverige som har verdens høyeste marginalskatt, med sine 56,7 prosent. De to nabolandene troner uansett suverent høyest på skattetoppen, ifølge en undersøkelse gjort av KPMG i Sverige. I Sverige slår denne marginalskatten inn på lønn over kroner, og dette er på samme nivå som i Danmark. Går vi lenger nedover listen finner vi Nederland, med en marginalskatt på 52,0 prosent, og trekløveret Belgia, Japan og Østerrike - som alle har 50,0 prosent marginalskatt. Den som tror at Norge hevder seg høyt oppe på listen må tro om igjen. Man har i KPMG-undersøkelsen ikke tatt hensyn til trygdeavgiften på 7,8 prosent, og dermed ender Norge langt nede på listen med en oppgitt marginalskatt på 40 prosent. Denne slår inn fra kroner, som er det høyeste innslagspunktet for toppskatten. Klagerush på eiendomsskatt Ifølge en oversikt Skattebetaleren har utarbeidet på bakgrunn av medieoppslag, har det så langt i 2008 blitt rettet over klager mot takseringsarbeidet til norske kommuner som enten vil innføre eiendomsskatt eller som har taksert eiendommene på nytt. Bare i Alta har det strømmet inn nesten klager. - Vi har registrert alle klager som har kommet inn, uavhengig av hva man har klaget på, sier Svein Kemi, spesialrådgiver i Alta kommune. Dermed har kommunen registrert et større antall klager enn det andre kommuner har gjort. Til sammen har det kommet inn 996 klager, mens kommunen har taksert eiendommer. Totalt ble det utskrevet eiendomsskatt til cirka 7600 eiendommer i kommunen. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Skjerper skatteregler En ny skatteavtale mellom Norge og Polen skjerper reglene for polske næringsdrivende i Norge. - Dette betyr en liten innskjerping i forhold til de gamle reglene, hvor polske næringsdrivende kunne drive virksomhet i Norge i 18 måneder uten å skatte til Norge, sier Rolf Lothe, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Den nye skatteavtalen erstatter en betraktelig eldre avtale, en avtale som har møtt kritikk blant annet hos Byggenæringens Landsforening fordi man mente skattereglene gav polakkene fordeler i konkurransen mot norske arbeidere og selskaper. - Nå skal det mindre til før et såkalt fast driftssted anses etablert i Norge, altså at norske myndigheter kan skattlegge polske næringsdrivende, enn tidligere. Den nye skatteavtalen har vært på trappene i nesten to år, men ble først endelig signert i begynnelsen av september. 6 SKATTEBETALEREN

7 Nyheter om skatt i din innboks? Meld deg på vårt e-postbrev på Vil ha landsdekkende eiendomsskatt Den kommunale eiendomsskatten har fått hard medfart en rekke steder i kommune-norge. Det forhindrer ikke Lars Fallan, professor i skatterett ved Trondheim Økonomiske Høgskole, å ville utvide eiendomsskatten til å gjelde hele Norge. - Et godt alternativ til formuesskatt vil være å utvide eiendomsskatten. Det er ikke mulig å flytte eiendom, og dette kunne være en god erstatning for formuesskatten, sier Fallan til Skattebetaleren. - Ser du da for deg en statlig skatt i tillegg til den kommunale? - Nei. Jeg ser gjerne at kommunene får beholde inntektene. De har blitt pålagt en rekke oppgaver de siste årene, og dersom eiendomsskatten blir liggende igjen i kommunene er det et godt tiltak. Det store problemet med innføringen av eiendomsskatt i forskjellige kommuner så langt har vært selve takseringen av eiendommene. Fallan innser at dette er problematisk, men vil ikke gi noen rabatter i forhold til markedsverdien på eiendommene slik som for eksempel dagens ligningstakst. - Problemet er at man må være mer treffsikker enn kommunene har vært så langt med tanke på takseringen. Ved en ny eiendomsskatt bør taksten reflektere markedsverdi i større grad, sier Fallan. Dersom taksten reflekterer markedsverdi vil Fallan at dette kompenseres med at bunnfradragene blir større, slik at man likevel skjermer mange fra eiendomsskatt. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Tror på skatteinnstramminger Hele skattereformen fra 2006 skal nå evalueres av Finansdepartementet. - De ulike delarbeidene skal oppsummeres i en faglig rapport fra departementet som offentliggjøres ved utgangen av 2010, skriver Dorte Drange, førstekonsulent i Finansdepartementets informasjonsavdeling, i en e- post til Skattebetaleren. Noe av det som skal evalueres nøye er fritaksmetoden og aksjonærmodellen. Arbeidet med å evaluere dette ble utlyst tirsdag 22.september, og finansdepartementet varsler at også flere deler av evalueringen kommer til å bli utført av eksterne aktører. Prisen for arbeidet med å evaluere den omdiskuterte fritaksmetoden og aksjonærmodellen er satt til 1,1 millioner kroner til sammen. Ole Gjems-Onstad, professor ved Handelshøyskolen BI, frykter at resultatet av evalueringen vil bety en innstramming. - Jeg tror departementet nå har bestemt seg for hvor man vil gjøre endringer og at disse endringene innebærer innstramminger og ikke en bredere evaluering hvor man også foreslo lettelser for å kompensere for innstrammingene, sier Gjems-Onstad til Skattebetaleren. Angriper aksjeeiere Skatt vest og Skatt Midt-Norge varslet tidlig i høst enkelte investorer om at ligningen deres ville bli endret. Bakgrunnen var at de hadde forhøyet eller satt ned aksjekapitalen i løpet av Reglene for verdsettelse av aksjer slår nemlig veldig skjevt ut på grunn av finanskrisen. - Normalt sett blir verdien av aksjer fastsatt på grunnlag av kursen 1.januar i ligningsåret. Det vil si 1.januar 2009 for ligningen for 2008, sier Gry Nilsen, og fortsetter: - Imidlertid verdsettes ikke-børsnoterte aksjer - altså de aller fleste selskapene - pr. 1. januar i inntektsåret. Dermed vil en rekke aksjeeiere få en kunstig høy formue i 2008 ettersom finanskrisen var med på å barbere aksjeverdiene i løpet av Investorer som eier aksjer på Oslo Børs via et selskap vil derfor ha en formue som ikke gjenspeiler det store børsfallet i fjor, mens investorer som eier aksjene direkte vil ha en vesentlig lavere formue. I et brev til Skattedirektoratet retter Jon H. Stordrange og Gry Nilsen, henholdsvis adm.dir. og faglig leder i Skattebetalerforeningen, kritikk mot Skatteetatens prioritering av saker. - Det er dessuten uheldig at Skatteetaten ikke er samkjørte i dette spørsmålet ved at det kun er to av etatens regioner som har varslet om endring av ligning på dette grunnlaget, skriver Stordrange og Nilsen i brevet. SKATTEBETALEREN

8 Dette er endringene i formuesskatten Forbered deg på store endringer når det gjelder verdsettelsen av boligen din. Neste år øker ligningsverdien for veldig mange og det kan gi seg utslag i formuesskatten. AV GRY NILSEN FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM SKAPT DISKUSJON: De nye reglene for verdsettelse av bolig kom svært overraskende i statsbudsjettet for SKATTEBETALEREN

9 Statsbudsjettets største overraskelse var endringen i boligverdier. Et nytt system sørger for at det nå blir omfattende endringer i ligningsverdiene landet rundt. I utgangspunktet skal systemet være svært enkelt, og bygge på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det etableres en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder og type (enebolig, småhus eller leilighet). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og skal oppdateres årlig. Boligeierne vil kun måtte rapportere boligens areal, byggeår og eventuelt boligtype én gang. Bygger man på boligen, må eier opplyse om boligens økte areal. Men hvorfor velger man i det hele tatt å endre på det gamle systemet? Svaret ligger i hvordan dette systemet fungerer. Ligningsverdiene på bolig varierer mye. Nye boliger får gjerne fastsatt ligningsverdien til 25 prosent av det eieren har betalt for bygning og tomt. Eldre boliger har ofte vesentlig lavere ligningsverdier. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at i Oslo og Bærum ligger ligningsverdiene i snitt på 13 prosent av markedsverdi, mens de for resten landet ligger på 23 prosent. Særlig dyre boliger i sentrale strøk kan ha svært lave ligningsverdier i forhold til omsetningsverdien. Ny verdi For såkalte primærboliger settes kvadratmetersatsen til 25 prosent av beregnet kvadratmeterpris, basert på beregnet markedspris. I tillegg er det innført et nytt begrep som heter sekundærbolig. Her settes kvadratmetersatsen til 40 prosent av beregnet kvadratmeterpris. Det nye systemet vil gjelde for alle boligeiendommer i Norge. Boliger i utlandet omfattes ikke, og heller ikke våningshus på gårdsbruk. Hytter og tomter beholder også sin gamle ligningsverdi, men som tidligere kan verdien oppjusteres med en prosentsats. Eksempel: Familien har en hytte i Strømstad. Ligningsverdien forble den samme, kun med en 10 prosent justering for Nye begreper For første gang innføres det et skille mellom primærbolig, altså den boligen man bor i, og sekundærbolig, som er alle andre faste boliger. Typiske eksempler på sekundærbolig er utleiebolig, pendlerbolig, studentleilighet til barna. Når det gjelder sekundærbolig må det avgrenses mot fritidsboliger, som ikke omfattes av det nye systemet. Fritidsboliger omfatter hytter, sommerhus (altså ikke beregnet på helårs bruk), og leilighetskompleks på typiske feriesteder. Fritidsboliger vil omfatte alle tradisjonelle hytter, sjøboder, leiligheter ved alpinanlegg og så videre. Alle boliger som fremtrer som en helårsbolig, som man ikke bor i, er sekundærboliger. Det har altså ingen betydning at vedkommende bolig brukes som en fritidsbolig. Boliger som rent faktisk brukes som fritisbolig, for eksempel bolighus i en sørlandsby, et rekkehus som ligger ved sjøen og lignende tilfeller, vil få en justering av ligningsverdi ut fra nye regler. Legg merke til at skillet mellom primær- og sekundærbolig kun har betydning for verdsettelse for formuesskatt. Reglene for utleie og salg er de samme som før. Sikkerhetsventil Mange vil oppleve at den beregnede markedsverdien på boligen ikke samsvarer med hva den egentlig er verdt. For noen vil dette gi seg ut- SKATTEBETALEREN

10 FÆRRE SKAL MED: Stoltenberg-regjeringen har sørget for at langt færre må betale formuesskatt. slag i at den tenkte verdien er lavere enn den egentlige og at de dermed kommer heldig ut mens andre ikke er så heldige. Hvis den nye ligningsverdien din overstiger 30 prosent av den reelle markedsverdien, kan du få satt ned ligningsverdien. Dette er den samme sikkerhetsventilen som finnes i dagens system. For sekundærboliger er den tilsvarende grensen 60 prosent av markedsverdi, tilsvarende som for næringseiendom. Eksempel: Basert på statistikk om omsatte boliger i ditt distrikt, og dine opplysninger om areal og byggeår, fastsetter skattemyndighetene en ligningsverdi på boligen din. Boligen er på 120 kvadratmeter. Ligningsverdien settes til kroner, altså kroner per kvadratmeter. Det er dermed antatt at boligen vil ha en markedsverdi på 3,6 millioner kroner. ( kroner er 25 prosent av 3,6 millioner kroner. Akkurat din bolig ligger imidlertid tett ved motorveien, og tilsvarende eiendommer har vært solgt for 2,8 millioner kroner. Du innhenter en takst fra en takstmann eller verdivurdering fra en megler som viser at boligen bare er verd 2,8 millioner, og ber skattekontoret sette ned verdien. Ligningsverdien settes ned til kroner, altså kroner per kvadratmeter, som er 30 prosent av reell markedsverdi. Nedsettelsen gjennomføres som en rabatt i kvadratmeterprisen, i dette tilfellet 500 kroner, og vil gjelde for fem år. Etter det må du eventuelt sende inn ny verdivurdering eller takst. Store utslag for enkelte Det er særlig de med eldre boliger, boliger i de største byene (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim) og de med dyre boliger som vil få økt ligningsverdi. For de med nyere boliger og/eller boliger utover landet vil ikke justeringen være så dramatisk. Eksempel 1: Enebolig i Oslo, Nordstrand, fra 1970 på 200 m2: Ligningsverdi 2009 = kr Ny ligningsverdi 2010: 1,6 millioner kroner, altså en økning på over 90 prosent. Forutsetter en sjablonmessig markedsverdi på 6,5 millioner kroner. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Eksempel 2: Rekkehus tettsted Østlandet 100 m2, Ligningsverdi 2009 = kroner. Ny ligningsverdi 2010: 25 prosent: kroner. Sjablonmessig markedsverdi = 1,6 millioner. Ny ligningsverdi for 2010 medfører en nedsettelse på kroner Praktisk gjennomføring Alle boligeiere i Norge vil i løpet av 2010 få tilsendt et skjema hvor man skal oppgi areal og byggeår. Øvrige opplysninger, altså boligtype og geografisk plassering, sitter skattemyndighetene allerede på. I og med at dette er en standardisert verdsettelse, er det ikke lagt opp til å innrapportere individuelle forhold ved eiendommen. For boligselskap vil selskapet være ansvarlig for rapporteringen. Ut fra statistikkmaterialet, og opplysninger fra boligeierne, fastsetter skattemyndighetene en ligningsverdi, som vil stå i den forhåndsutfylte selvangivelsen for 2010 som man mottar våren Legg merke til at skattekortet for 2010, som du får i postkassen din i desember, ikke tar hensyn til nye ligningsverdier på boligen eller det økte bunnfradraget. Hvis du ser at du vil få økt formuesskatt, selv etter økt bunnfradrag, bør du altså be om nytt skattekort. Oppjustering for hytter Selv om finanskrisen har preget hyttemarkedet spiller ikke det noen rolle for ligningsverdiene. For hytter oppjusteres gjeldende ligningsverdi med 10 prosent. Fra 2005 til 2010 har ligningsverdien økt med totalt 83 prosent. (2006: økt 25 prosent, 2007: økt 10 prosent, 2008: økt 10 prosent, 2009: økt 10 prosent. Og i 2010: øker 10 prosent.) En hytte som i 2005 hadde en ligningsverdi på kroner, har i 2010 en ligningsverdi på kroner. Bunnfradraget øker Hvorvidt økt ligningsverdi på boligen vil ha noen effekt på formuesskatten eller ikke avhenger av hva vedkommende ellers eier, og hvor stor gjeld man har. Netto formue beregnes slik: Summen av det man eier fratrukket gjeld. I tillegg er det lagt inn et bunnfradrag, slik at man kan ha noe netto formue uten å måtte betale formuesskatt. Fra 2010 økes bunnfradraget til kroner for enslige og 1,4 millioner kroner for ektepar. Samboere har hvert sitt fribeløp på kroner. I 2009 er bunnfradraget kroner for enslige, og kroner for ektepar. Det nye nivået på bunnfradraget betyr at et ektepar uten annen formue kan ha en gjeldfri primærbolig til en verdi av 5,6 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt, mens enslige kan ha en gjeldfri primærbolig til en verdi av 2,8 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt, forutsatt at ligningsverdien er 25 % av markedsverdi. Eksempel: Enslig person med enebolig i Oslo. Ligningsverdi enebolig 2009 er kroner. I 2009: Samlet netto formue: kroner, betaler kroner i formuesskatt. Ny ligningsverdi enebolig i 2010 er 1,5 millioner kroner. Netto formue øker med kroner. Imidlertid øker også bunnfradraget, fra kroner til kroner. Formuesskatten øker fra kroner til kroner. Hvis det gjaldt et ektepar, ville ikke økningen i ligningsverdi medføre formuesskatt. Pensjonister Skattleggingen av pensjonister mv. med lavere og midlere inntekter gjøres gunsti- 10 SKATTEBETALEREN

11 gere ved at ligningsverdien av egen bolig ikke lenger skal påvirke beregnet skatt etter skattebegrensningsregelen. Eksempel: skattebegrensning virkning av at ligningsverdien av bolig holdes utenfor tillegget for formue: 2009: Skattyter (enslig) har pensjon på kr og renteinntekter på 6250 kroner. Ingen fradrag utover minstefradrag på kroner. Bankinnskudd utgjør kroner. Ligningsverdi bolig kroner. Nettoinntekten utgjør kr ( ). Netto formue kr Etter skattebegrensning vil skatt- og avgift utgjøre kroner. 2010: Skattyter (enslig) har pensjon på kr kroner og renteinntekter på kr kroner. Ingen fradrag utover personfradrag, særfradrag, og minstefradrag på kr Bankinnskudd utgjør kr Ligningsverdi bolig økt til kr Nettoinntekten utgjør kr ( ). Netto formue kr , hvorav bolig kroner. Etter skattebegrensning utgjør skatt og avgift kr 0. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM BYSKATT: Det er spesielt folk i byene som får merke endringene i formuesskatten. Slik fastsettes ligningsverdien Kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra prisen på omsatte boliger som er annonsert på finn.no. Det er lagt inn ulike elementer: boligtype, geografisk beliggenhet, alder. Fastsatt kvadratmeterpris multipleres med areal for å finne boligens sjablonmessige markedsverdi. Ligningsverdi settes til 25 prosent av denne markedsprisen. Boligtype Boliger er delt inn i tre grupper: Eneboliger, småhus og leiligheter. Enebolig er bolig beregnet på en husholdning. Småhus er rekkehus og tomannsbolg, og andre boligtyper beregnet på minst to husholdninger og med minst en felles skillevegg. Leiligheter omfatter blokkleiligheter og terrasseleiligheter. Areal Verdsettelsen er basert på boligens P-romareal, altså innvendig areal inklusive innvendige vegger. Uinnredet loft, kjeller og boder skal ikke tas med. I en overgangsfase er det mulig å benytte BOA i stedet for. Beboelsesrom i anneks, over garasje og så videre tas med hvis annekset og garasjen er med på å dekke eiendommens boligbehov. Tomt Verdien av tomten ligger inne i prisen på boligen, og det differensieres ikke fra stor eller liten tomt. Geografisk beliggenhet Norge er delt opp i geografiske soner, som hovedregel hver kommune. Der hvor det er lite statistikkmateriale er flere kommuner slått sammen. Enkelte bykommuner har flere soner, for eksempel Oslo. Byggeår Det er lagt inn differensiering ut fra alder i følgende grupper: 1-10 år, 10-19, 19-34, og over 34 år. Det tas ikke hensyn til at boligen er pusset opp. SKATTEBETALEREN

12 Designet for å innkreve Jan Tore Sanner fra Høyre frykter en kraftig økning i boligskatten om få år. Se bare på hva man gjorde med toppskatten, som egentlig var en kakseskatt, sier Sanner. AV STIG FLESLAND KRITISK: Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre, mener det nå er fritt frem for økt boligskatt. FOTO: HØYRE Justeringen av ligningsverdiene på boligene til Kari og Ola Nordmann var den største overraskelsen og det største samtaleemnet etter at statsbudsjettet for 2010 ble lagt frem. Jan Tore Sanner (H) mener forslaget oser av at det kommer en hardere beskatning i løpet av få år. Som med toppskatten - Min største bekymring er at man her designer et system hvor man kan ta inn mer i boligskatt fremover, uttalte Sanner på et seminar i regi av Skattebetalerforeningen. - Det er bare å sammenligne det som skjer nå med det som skjedde da man innførte toppskatten. Det også var en skatt som skulle innføres for å skape rettferdighet og som skulle ramme de rikeste. Dette er en skatt som nå nær halvparten av Norges yrkesaktive befolkning betaler. Når jeg så ser hvordan man vil innrette formuesskatten, er det nesten så jeg hører skattefuten le herfra til statskassen, fortsatte Sanner, som er finanspolitisk talsmann i Høyre. Jon H. Stordrange, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, tror også det nye systemet bare er første skritt på veien mot en mer omfattende boligskatt. Med det nye systemet for formuesbeskatning av boliger blir det veldig enkelt å øke formuesskatten på eiedom over tid. Det er bare å heve ligningsverdiens andel av markedsverdi, øke eller differensiere skattesatsen eller underregulere innslagspunktet etter hvert som eiendomsprisene stiger, sier Stordrange. 12 SKATTEBETALEREN

13 mer boligskatt FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Forslaget som ble fremlagt i statsbudsjettet ville, isolert sett, innbringe 1,3 milliarder ekstra i formuesskatt. Imidlertid ble bunnfradraget økt vesentlig samtidig, og dermed ender regjeringen opp med å gi en netto skattelette på 760 millioner kroner. Og nettopp dette trekker statssekretær i Finansdepartementet Geir Axelsen (Ap) frem som viktig. - Det er på grensen til paranoia når man forventer at vi kommer til å øke skatten. Det har faktisk en egenverdi å rette opp feilene i systemet. Bedøm oss etter det vi faktisk gjør vi reduserer antallet med formuesskatt med , sier Axelsen. SPAREGRISEN TAS: Mange nordmenn har satt sparepengene sine i bolig på grunn av gunstige skatteregler. Det kan det nå bli slutt på. Rettferdig? Til neste år vil det, ifølge regjeringens prognoser, være som må betale formuesskatt. Slår det til, vil antallet som må betale formuesskatt ha blitt kraftig redusert etter at Jens Stoltenberg inntok statsministerstolen. En viktig grunn til dette er økningen i bunnfradragene. - Vi har gitt store lettelser i formuesskatten, men vi skal fortsatt ha denne skatten. Da må det være et selvstendig mål å ha den mest mulig rettferdig, sier Axelsen. Han innrømmer imidlertid at det er skjevheter også i det nye systemet. - Vi tror ikke det er mulig å ha en millimeterrettferdig skatt. Den ordningen vi foreslår er ikke perfekt, men den erstatter et system som har vært enda verre. Når man ser at retningen man går i er riktig kan jeg ikke skjønne hvorfor mange skal være uenige med oss. Dette er en mer rettferdig ordning og system enn det vi hadde. - Den største urettferdigheten her er at man straffer dem som sparer og belønner dem som låner, mener Sanner. - Det å investere i bolig har en egenverdi. Jeg mener det er positivt at folk eier sin egen bolig og sparer i bolig, sier Sanner. Stordrange mener det nye systemet vil være mer rettferdig enn det gamle. - Nye prinsipper for beregning av ligningsverdi er enkle og baseres utelukkende på gjennomsnittlig kvadratmeterpris i den aktuelle kommunen eller byen, boligtype, størrelse og alder, sier han, og legger til at det likevel kan oppstå feil som en konsekvens av at boligene vurderes på grunnlag av enkle prinsipper. - Ideelt sett burde det også vært tatt hensyn til tomtenes størrelse og beskaffenhet. Noen vil dermed oppleve skjevheter ved at bolig med stor tomt og utsikt vil få samme takst som en bolig med lite uteareal og nær trafikkert vei, avslutter Stordrange. SKATTEBETALEREN

14 Skattegunstig Regjeringen vil ikke lenger sponse hjemme-pc. Men det finnes fortsatt gode muligheter for deg som vil ha PC gjennom jobben. AV GRY NILSEN Ordningen med at arbeidstaker kan finansiere hjemme- PC ved trekk i bruttolønn, og derved redusere skatten på lønnsinntekten, ble avviklet med umiddelbar virkning da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober. Det betyr at for avtaler som inngås fra og med 13. oktober 2009, kan det ikke gjennomføres trekk i brutto lønn. En overgangsregel sørger for at allerede inngåtte avtaler kan gjennomføres uendret ut avtaleperioden. De siste inngåtte avtalene vil dermed løpe til september Lønnstrekk innebærer at arbeidsgiver trekker arbeidstaker i bruttolønn for finansiering av datautstyr. Den reduserte lønnen legges til grunn for skattetrekket og arbeidsgiveravgiften, men den ansatte beholder tidligere lønn som grunnlag for feriepenger og opptjening av pensjon i private pensjonsordninger. I og med at lønnstrekkordningen er gunstig for både arbeidsgiver og ansatt, har den vært populær. altså fremdeles skattefritt så lenge det er et tjenstlig behov. Kjøpe PC I noen tilfeller får man tilbud om å kjøpe PC av arbeidsgiver. Det kan være vanskelig å vite hva som er akseptabel pris. Prisen må ikke settes så lavt at det ligger en skjult lønn der. Av den grunn har skattemyndighetene fastsatt hva den ansatte minimum må betale. Er utstyret over tre år gammelt kan det kjøpes for kroner. Er det mellom 2 og 3 år: 30 prosent av kostpris, mellom 1 og 2 år: 60 prosent av kostpris. Er utstyret mindre enn ett år gammelt må arbeidsgiver forlange full pris for at det ikke skal anses for en subsidiering av den ansatte. Beløpene er inklusive moms. I andre tilfeller er det ikke aktuelt verken å kjøpe eller låne arbeidsgivers utstyr, men heller gå til innkjøp av en ny PC. Da kan det være aktuelt med en utgiftsgodtgjørelse som tilsvarer den jobbmessige bruken. Eksempel: Den ansatte jobber på hjemmekontor 2 dager i uken, og jobber også en del hjemmefra på kveldstid. Barna har egen PC, slik at privatbruken er ganske beskjeden. Den delen av prisen som tilsvarer jobbruk kan dekkes skattefritt av ar- Låne PC At man setter en stopper for ordningen med trekk i bruttolønn er imidlertid ikke det samme som at man ikke kan få PC til hjemmebruk fra arbeidsgiver. Alternativene er flere, og for mange vil kanskje utlån være den mest aktuelle. Det er nemlig ikke foreslått endringer ved rent utlån av hjemme-pc, altså der den ansatte ikke er med på å finansiere ordningen. Å låne en PC til hjemmebruk er 14 SKATTEBETALEREN

15 hjemme-pc beidsgiver, forutsatt at den ansatte leverer en såkalt utgiftsoppgave og legger ved kvittering. Den kan for eksempel skrives på følgende måte: Jeg regner med å bruke PCen 70 % i forbindelse med jobb (hjemmekontor, overtidsarbeid), og 30 % privat. Jeg ber om utgiftsgodtgjørelse for å dekke jobb-bruk, altså kr.., jf vedlagte kvittering. Denne løsningen har den fordelen at man selv eier PCen og slipper å levere den tilbake den dagen man slutter. Ulempen er at man ikke har glede av arbeidsgivers support. GOD GRUNN TIL Å SMILE: Det er fortsatt gode muligheter til å inngå en lukrativ avtale med arbeidsgiver om hjemme-pc. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM

16 NOEN BØTER DEKKES: Hvis du får fartsbot må du dekke den selv. En parkeringsbot kan imidlertid dekkes av jobben. Skattefri bil fra jobben Med behov for bil i jobben er det mye arbeidsgiver kan dekke som er skattefritt for den ansatte. Til og med bøter. Bilgodtgjørelser kan i mange tilfeller være skattefrie. Vi kjører til kunder, deltar på møter og mottar bilgodtgjørelse etter å ha levert reiseregning til arbeidsgiver. Normalt er vilkåret at reisen det er snakk om er en yrkes- eller tjenestereise. Altså at det ikke gjelder kjøring til og fra det ordinære, faste arbeidsstedet, for eksempel kontoret. Denne begrensningen har imidlertid et viktig unntak. Ansatte i frivillige organisasjoner kan få godtgjørelse for kjøring til og fra det faste arbeidsstedet. Dermed kan for eksempel en idrettsklubb utbetale skattefri bilgodtgjørelse til treneren for kjøring til og fra treninger på fotballbanen. Men: Det er et vilkår at treneren ikke har en årslønn fra klubben som overstiger kroner. I tillegg må ikke klubbens samlede lønnsutbetalinger være høyere enn kroner. Det finnes små og store klubber som har fått problemer med skattemyndighetene fordi man har bommet på reglene her, så disse grensene er det viktig å være oppmerksom på. Strenge dokumentasjonskrav Det er imidlertid ikke bare å møte opp og si at du skal ha penger for kjøring. For at arbeidsgiver kan utbetale trekkfritt, og trener eller andre motta skattefritt, gjelder de vanlige kravene til dokumentasjon. Det vil si at man må levere reiseregning eller kjøre- 16 SKATTEBETALEREN

17 bok, som minst skal inneholde følgende opplysninger: ansattes navn, adresse og underskrift dato formålet med reisen reiserute distanse Hvor mye kan man så utbetale? Satsen er 3,50 kroner per kilometer for de første kilometerne. For kjøring utover kilometer er satsen 2,90 kroner per kilometer. Det er ingen øvre grense på antall kilometer man kan få godtgjørelse for per år. Eksempel: Kamilla er trener for et jentelag i håndball. Hun tjener kroner måneden. Håndballbanen ligger 15 km unna hjemmet hennes, og hun kjører totalt km (30 uker, to ggr per uke, 30 km hver gang). Hun fører kjørebok, og får utbetalt FOTO: CRESTOCK.COM kroner i kjøregodtgjørelse for kjøring til trening, i tillegg til vanlig bilgodtgjørelse ved kjøring til kamper og treningssamlinger. Den samme muligheten til å motta kilometergodtgjørelse har også folkevalgte i kommune og fylkeskommune. En kommunestyrerepresentant kan altså motta kilometergodtgjørelse for kjøring til og fra kommunestyremøtene. Bompenger og ferge Bomstasjonene har blitt mange de siste årene, og bompenger utgjør en stadig større del av kostnaden ved å ha bil. Dermed er det også blitt mer interessant hva arbeidsgiver kan dekke skattefritt. Dekker arbeidsgiver utgifter til bompenger eller ferje, regnes det beløpet arbeidsgiver betaler som skattepliktig lønn når verdikortet brukes av den ansatte til privatturer. Reiser mellom hjem og fast arbeidssted regnes som privatkjøring. Mange bompengeselskaper, blant annet Oslo-ringen, har gått over fra årskort/abonnement til verdikortavtaler (klippekort). I Oslo gir gyldig AutoPASSavtale med Fjellinjen 20 prosent rabatt på alle passeringer. Hvis arbeidsgiver dekker bompenger, må kostnader fordeles forholdsmessig mellom privat bruk og yrkesbruk. Dekker arbeidsgiver abonnement, for eksempel månedskort eller årskort, til ferge og/eller bompenger for arbeidstaker og/eller arbeidstakers bil og kortet brukes både til yrkesformål og av arbeidstakeren privat, skal det arbeidsgiver har betalt anses skattepliktig dersom en av to ting inntrer hvis skattyter bruker kortet til daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) er beløpet skattepliktig i sin helhet. hvis skattyter i noen ut- SKATTEBETALEREN

18 FOTO: BO MATHISEN GRATIS PARKERING: Hvis arbeidsgiver stiller parkeringsplass ved arbeidsstedet til disposisjon for deg, blir ikke det skattlagt i praksis. strekning bruker kortet til private reiser, for eksempel sporadisk kjøring med bil mellom hjem og fast arbeidssted er beløpet skattepliktig for en skjønnsmessig andel. Fordelen kan normalt settes til 50 % av arbeidsgivers kostnad. Eksempel: Steinar bor på en øy, og jobber inne i byen. Han bruker bilen til jobb. Arbeidsgiver dekker månedskort på ferge, et månedskort som koster kroner. Hele beløpet er skattepliktig som lønn. Marit bruker vanligvis buss til jobb, men av og til må hun bruke bil til jobb på grunn av reiser til kunder. Både ved kjøring til jobb, og ved besøk hos kunder, må hun passere bomringen. Arbeidsgiver dekker kroner i månedskort for bompassering, og Marit må skatte av halve beløpet, altså kroner. Brukes abonnementet hovedsakelig i forbindelse med yrkesreiser, og skattyter ikke bruker fergen eller passerer bomstasjon på vei til eller fra fast arbeidssted (arbeidsreise), vil fordelen normalt være så liten at det ikke bør gis tillegg. Parkeringsplass Parkeringsplass kan være et stort gode for den ansatte. For en som jobber i et bysentrum, vil en parkeringsplass være veldig gunstig. For en som jobber på lokalbutikken i et litt mer grisgrendt strøk vil gratis parkering være en selvfølge. Plasser er det jo uansett nok av. Når arbeidsgiver stiller parkeringsplass ved arbeidsstedet til disposisjon for arbeidstaker skattlegges ikke dette i praksis. Dette gjelder selv om arbeidsgiver leier parkeringsplassen og selv om arbeidstakeren ikke har behov for bil i arbeidet/yrket. Dersom arbeidstakeren selv leier en parkeringsplass og bruker denne i forbindelse med jobb, vil imidlertid en refundering av disse kostnadene bli skattepliktig. Eksempel: Eva foretrekker å kjøre på jobb, men parkeringsplassen på jobben er bestandig full. Hun leier derfor selv en parkeringsplass, og avtaler at arbeidsgiver at dekker utgiften. Dekningen fra arbeidsgiver er skattepliktig. Parkeringsplassen til hennes kollega Sven, som har øremerket plass på arbeidsgivers parkeringsplass, er derimot skattefri. Bøter Dekker arbeidsgiver bøter eller gebyrer vil skatteplikt eller ikke avhenge av type bot. Dekker arbeidsgiver gebyr ilagt med hjemmel i veitrafikkloven, for eksempel for overlasting av lastebiler eller for ulovlig stans/parkering på offentlig vei, er beløpet skattepliktig for den ansatte. Det samme gjelder fartsbøter. Motsatt vil det være når vi snakker om en tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplass. Dette vil ikke være av overveiende straffelignende karakter, og dersom arbeidsgiveren din dekker boten eller gebyret vil det bli sett på som skattefri utgiftsgodtgjørelse. Forutsetningen er at den ansatte har fått boten ved kjøring for arbeidsgiver. 18 SKATTEBETALEREN

19 Ingen privatsak Om kjøringen din er jobbrelatert eller privat avgjøres av en lang rekke regler. AV TROND OLSEN FØLES URETTFERDIG: Kjøring til og fra jobb regnes som privatkjøring rent skattemessig. Skattesystemet skiller strengt mellom kjøring privat og kjøring i egen næring eller for arbeidsgiver som lønnsmottaker. Det er mange som har problemer med å forsone seg med at kjøring mellom hjem og arbeidssted er privatkjøring skattemessig sett. Når kjøring mellom hjemsted og arbeidsplass regnes som privatkjøring, betyr det at slik kjøring med firmabil blir skattepliktig - og for næringsbil at fradrag for bilutgiftene blir redusert. Hvis du bruker din private bil, og arbeidsgiver utbetaler bilgodtgjørelse for kjøringen, blir godtgjørelsen likestilt med lønn. Er du næringsdrivende vil slik kjøring innebære en privat bruk som i seg selv kan være tilstrekkelig for at det skal foretas tilbakeføring for privat bruk av næringsbil (se egen sak). Det er derfor viktig å kjenne til skillet mellom en yrkesreise og en arbeidsreise. Hovedregelen er at reise mellom bolig og fast arbeidssted er arbeidsreise, selv om bilen brukes i jobb eller næring i løpet av dagen. Samtidig er det slik at hvis du reiser mellom bolig og ikke fast arbeidssted er det å anse som yrkesreise. Hva er arbeidsreise? Til tross for det som virker som åpenbare regler, er det ikke like enkelt å skille de to reisetypene fra hverandre i praksis. Det er derfor viktig å skjønne skillet mellom dem og hva som ligger i de forskjellige definisjonene. Med fast arbeidssted menes det stedet hvor du normalt utfører arbeidet ditt. Som arbeidsreise anses derfor: - reise mellom bolig og fast arbeidssted - reise mellom faste arbeidssteder - reise mellom hjem og undervisningssted hvor det ytes undervisning for nyankomne innvandrere FOTO: BO MATHISEN etter introduksjonsloven Det er også slik at fast arbeidssted vurderes for hvert enkelt arbeidsforhold. Dersom du, i det samme arbeidsforholdet, arbeider på flere arbeidssteder, vil ditt arbeidssted bli definert som det stedet hvor bruker mesteparten av tiden i løpet av en tomåneders periode (janfeb, mars-april, osb). Eksempel: Tina jobber i et advokatfirma i Oslo som har en filial i Drammen. Hver uke er hun tre dager i Oslo og to dager i Drammen. Kontoret i Oslo er fast arbeidssted, og reisen fra boligen til det kontoret er dermed arbeidsreise. Kontoret i Drammen er ikke fast arbeidssted, og reisen fra Oslo til Drammen regnes derfor som yrkesreise. Hvis Tina jobber like mye på begge steder, må det foretas en konkret vurdering av hvilket av stedene som skal anses som det faste arbeidsstedet. Det som kan være med på å avgjøre dette er momenter som: hvor de mest sentrale funksjoner i arbeidet utføres, antallet medarbeidere på de to stedene og hvor administrasjonen er plassert. I tillegg kan det spille en rolle hvor den ansatte har sin egen bolig Dette betyr at desto flere funksjoner som er plassert på det ene stedet, desto mer taler det for at det er dette stedet som skal r egnes som det faste arbeidsstedet. To-ukersregelen Men fast arbeidssted vil også være et sted hvor du ikke normalt utfører ditt arbeid, så fremt det er det SKATTEBETALEREN

20 samme i en periode på mer enn to uker (altså minimum to uker og en dag). Dette er spesielt tilfellet for konsulenter, som kan flytte rundt ganske ofte. Her er det viktig å vite at det er en forutsetning at du arbeider mer enn 50 prosent av arbeidstiden vedkommende dag på vedkommende sted for at dagen skal telle med. Når det skal vurderes om arbeidsstedet er et fast arbeidssted etter 14 dagers-regelen, vil også arbeidsfravær (sykefravær, feriedager, permisjon o.l.) på inntil 3 dager regnes med ved telling av dager. Ved arbeid på et annet sted starter ny telling av dager umiddelbart. Generelle fridager i samfunnet, for vedkommende bransje eller bedrift, som for eksempel helger, julaften, 17. mai og andre lignende dager, regnes ikke med i tredagers-perioden, og avbryter ikke toukersfristen. Vær dessuten oppmerksom på at fast arbeidssted etter 14 dagers-regelen kan komme i tillegg til fast arbeidssted etter tomånedersregelen i samme periode. Noen eksempler viser hvordan man skiller mellom de forskjellige reglene og hvordan man definerer hva som er arbeidssted. Eksempel: En konsulent har fast kontorsted hos arbeidsgiver, men skal i en periode på mer enn to uker jobbe ute hos en kunde. Både reisene til fast kontorsted (to måneders-regelen) og til klienten (to ukers-regelen) vil være arbeidsreise (privatreise) da begge stedene er faste arbeidssteder. Dersom konsulenten avbryter et 14 dagers opphold ved å jobbe én dag hos sin arbeidsgiver på det faste kontorstedet i denne perioden, blir kravet til sammenhengende periode brutt og 14 dagers-regelen kommer ikke til anvendelse. Reisene ut til kunden vil da være yrkesreiser. Eksempel: En håndverker starter å jobbe på en byggeplass 10. januar og er ferdig der ved utgangen av februar. Innimellom har han oppdrag på andre prosjekter 20. og 21. januar samt 4. og 15. februar. Etter 14 dagers-regelen har han dermed ikke hatt fast arbeidssted. Etter 2 måneders-regelen derimot, vil byggeplassen være hans faste arbeidssted for denne perioden, ettersom han har tilbragt størstedelen av januar og februar på byggeplassen. Dermed vil reiser til og fra byggeplassen være arbeidsreiser og ikke yrkesreiser. Eksempel: Tore jobber normalt på Hamar. I slutten av januar og i begynnelsen av februar blir han beordret til avdelingskontoret på Lillehammer for en periode på 13 arbeidsdager (utenom helgene altså for en periode på over to uker). Alle daglige reisene i denne perioden regnes som arbeidsreiser. Reisene til Hamar etter to måneders-regelen, reisene til Lillehammer etter to ukers-regelen. Skattedirektoratet har gitt uttrykk for at to ukers-regelen gjelder uavhengig av to måneders-periodene (jan/feb, osv.) Løsningen blir derfor den samme om beordringen hadde funnet sted i februar/mars i stedet for januar/februar. Fast oppmøte Når oppmøtested for tildeling av og/eller forberedelse til arbeid er det samme i en periode på mer enn to uker anses også dette som fast arbeidssted. Det samme gjelder for transport til eller fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet. Dermed vil reiser mellom dette stedet og boligen din være arbeidsreiser som utløser skatteplikt dersom du har firmabil eller får reisene dekket av arbeidsgiver. Likevel yrkesreise I noen tilfeller vil kjøringen mellom hjem og fast arbeidssted likevel bli betraktet som yrkeskjøring. Det gjelder blant annet hvis: Arbeidet gjør det nød- 20 SKATTEBETALEREN

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget.

Skatten kan skrives ut med en skattesats mellom 2 og 7 promille av skattegrunnlaget. Eiendomsskatt Kommunestyret avgjør etter lov om eiendomsskatt til kommunene av 6.juni 1975 nr. 29 om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Vedtak om innkreving av eiendomsskatt skal fattes hvert

Detaljer

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016

Økonomi. Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Økonomi Firmabilbeskatning -endring trer i kraft fra 1. januar 2016 Firmabilbeskatning 1. Innledning 2. Regelverket i dag 3. Endringer Innledning Skattedirektoratet har sendt ut et forslag om endring i

Detaljer

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016

NYE SKATTEREGLER. Firmabil og yrkesbil//2016 NYE SKATTEREGLER Firmabil og yrkesbil//2016 2 The difference is ABAX BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det tre forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike!

Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Beskatningsregler i f.m. det å eie bolig i Frankrike! Det norske Storting har i f.m. statsbudsjettet for 2010 vedtatt nye regler for formueskatt på fast eiendom. Trenden er klar: Lave norske ligningstakster

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer

Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? Ny likningsverdi på boligeiendommer Hvor stor er boligen din? En ny metode for fastsettelse av likningsverdi på boliger er innført fra og med inntektsåret 2010. Formålet med endringen

Detaljer

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen

NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE. Professor Terje Hansen NORGE ETTER SKATTEREFORMEN ET SKATTEPARADIS FOR DE SUPERRIKE av Professor Terje Hansen Foredrag på jubileumsseminar i anledning Knut Boyes 70-årsdag Bergen, 9. februar 2007 TH 2. 2. 2007 Side 1 DE SUPERRIKE

Detaljer

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015 ABAX AS Seminar Bergen 24.03.2015 OM ABAX Etablert 1999 (ETS AS) Restrukturert i 2009, sterk vekst over de siste fire år Skandinavias ledende leverandør av elektroniske kjørebøker Omsetning 2014: ca 240

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011.

Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. OPPDATERING SKATT OG AVGIFT STATSBUDSJETTET 2011 7. oktober 2010 Nyhetsbrevet omtaler forslag til endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i statsbudsjettet for 2011. Oppsummert er det få vesentlige

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010

Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike. v/jan Berger Media Garden Hotel. 21. Januar 2010 Formueskatt i f.m. å eie bolig i Frankrike v/jan Berger Media Garden Hotel 21. Januar 2010 Statsbudsjettet for 2010 har nye regler om formueskatt på fast eiendom! Begynnelsen til slutten på lave norske

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2015 Her finner du en forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere med midlertidig

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 1. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

Kontroll- info nr. 10/2009

Kontroll- info nr. 10/2009 Kontroll- info nr. 10/2009 STATSBUDSJETTET 2010 - PRESSEMELDINGER Vi viser til hurtig- info nr. 26/09 vedrørende hovedelementene i budsjettkapitlet om Skatteetaten i Statsbudsjettet for 2010. Ved denne

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h15 Del I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved egen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Melding om eiendomsskatt

Melding om eiendomsskatt Teknisk avdeling Dato 18.09.2013 Melding om eiendomsskatt Sammendrag I dette skriv beskrives mulighetsrommet i forhold til eiendomsskatt i Bodø kommune. Rådmannen vil først redegjøre nærmere for hvilket

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GRUPPEOPPGAVE X - LØSNING GOL10.doc ajour h12 EKSEMPEL I R = regnskapsligning/direkte ligning, skattepl. leieinntekt S = skattefri egen bruk, ingen skattepliktig leieinntekt (fom 2005 ingen fordel ved

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %.

1. Redusert skattesats for selskaper Selskapsskatten foreslås redusert til 25 % for 2016, fra dagens 27 %. Nyhetsbrev skatt Statsbudsjettet for 2016 Regjering har lagt frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer i statsbudsjettet for 2016, samt stortingsmeldingen om ny skattereform som følger opp forslagene

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011.

SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer. Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. 13. desember 2012 SKATTEOPPLEGGET 2012 - Beløpsgrenser, satser og regelendringer Der det står tall i parentes er dette tallene for inntektsåret 2011. Forskuddssatser Fri kost og losji - satser per døgn

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2012/6539 Klassering: Saksbehandler: Bjørn Erik Haug EIENDOMSSKATT I STEINKJER KOMMUNE - OMTAKSERING - NY SAK Trykte

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

Eiendom og skatt. Norsk Eiendom. Oslo 22. april 2015. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Eiendom og skatt Norsk Eiendom Oslo 22. april 2015 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 2 3 Hva er de fleste enige i, i utgangspunktet Skatt bør ikke påvirke adferd på en uheldig måte

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG 1 OSL04.doc (ajour v15) OPPGAVESETT 4 - LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 - A/S FERRO Merdiavgift = 25% av netto fakturabeløp, MAV(merverdiavgiftsvedtaket) 2 = 25/125 = 1/5 av bruttobeløpet. (Se post 1 mva = 648

Detaljer

Selvangivelse 2014 0400

Selvangivelse 2014 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2014 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok

Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok www.autogear.no Derfor bør din bedrift bruke elektronisk kjørebok Jeg anbefaler alle som ikke fører kjørebok, å begynne med det med en gang - Tore Lund i Skatt Midt-Norge Ny offensiv mot yrkesbilbrukere

Detaljer

Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016

Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016 Bilbeskatning Ansattes fordel av bruk av arbeidsgivers bil «fri bil» Endring trådte i kraft fra 1. januar 2016 Arbeidsgiverdagen, 17.03.2016 Hvorfor endringer? - Utfordringer med reglene for yrkesbil som

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

Endringer i pensjonsskattereglene

Endringer i pensjonsskattereglene 1 Endringer i pensjonsskattereglene Bakgrunn for forslag til skatteendringer Pensjonsreformen trer i kraft fra 211 Dette krever endringer i pensjonsskattereglene 2 Store utfordringer knyttet til en aldrende

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving.

OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. 1, GRUPPEOPPGAVE XIV - LØSNING GOL14.doc ajour v13 OPPGAVE 1 Eiendommen er arvet i 1984. Solgt i år. Hele eiendommen arvet, enearving. a) Blir salgsgevinst skattepliktig? Hvis datteren har benyttet eneboligen

Detaljer

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE

SKATTE SPAR ARVEAVGIFT BETALEREN. Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer FREM MED MÅLEBÅNDET! SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE SKATTE BETALEREN 3 2010 www.skattebetaleren.no SPAR ARVEAVGIFT Slik støtter du barn og barnebarn mens de studerer SJEKK SKATTEOPP- GJØRET NØYE PENSJONISTER KAN FÅ HØYERE SKATT FREM MED MÅLEBÅNDET! Økonomisk

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

LITT OM FORMUESKATTEN

LITT OM FORMUESKATTEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/12 LITT OM FORMUESKATTEN 1. Gjelder personers formue og ikke bedriftenes 2. Mye eller lite? 3. Fordeling av skattebyrden 4. Synkende

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

Nyheter / lovendringer

Nyheter / lovendringer - Nye lovendringer/ nyheter. - Utfordringer i bransjen. - - Selskapsformer. Nyheter / lovendringer Elektronisk skattekort Personalister Ikke krav til revisor eller åpningsbalanse ved stiftelse av AS Enklere

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR FET KOMMUNE Vedtatt 19.8.13 - k-sak 83/13 Revidert 24.2.14 - k-sak 12/14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret en sakkyndig

Detaljer

Brønnøy kommune Kemnerkontoret

Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Kemnerkontoret Brønnøy kommune Dagens temaer julebord/andre tilstelninger goder som trimkort pc-briller bilordning private helsetjenester (nøkkelmannsfors) diett etter statens satser reiseregninger

Detaljer

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,-

Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet i året, 19 500 x 0,30 = 5 850,- 13 650,- Gruppe b, Goodwill 100 000 x 0,20 = 20 000,- 80 000,- 1 Oppgavesett 19 (R. h 01) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 (osl19.doc) ajour v15 Spørsmål 1, Saldoavskriving og restsaldo, sktl. 14-40 til 14-47. Avskrivning Saldo 31.12.X2. Gruppe a, Kontormaskiner, anskaffet

Detaljer

Revisjon. Hvorfor revisjon

Revisjon. Hvorfor revisjon Revisjon Hva er revisjon Kontroll og gransking av regnskaper Foretatt av uavhengig kvalifisert person Prinsipal-agent modellen (problemet oppstår når en agent tar beslutninger på vegne av en prinsipal,

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer