SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten"

Transkript

1 SKATTE BETALEREN Sparte på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil?

2 Høyest markedsandel blant NARF-medlemmer 25,5%! Jeg gjør årsoppgjør raskere enn dem jeg benytter Total Årsoppgjør! Stadige nye reformer, nye lover, nye regelendringer, nye teknologier. Dette er forhold som revisorer og regnskapsførere er nødt til å tilpasse seg i en hektisk hverdag. Med tiden som en knapp ressurs, er det derfor viktig å ta i bruk det mest effektive verktøyet. I over 24 år har tusenvis av brukere latt seg imponere og begeistre av Total Årsoppgjør. Her er gode grunner for at også du bør velge denne løsningen: Brukervennlig og funksjonelt Enkelt og effektivt Komplett og oppdatert Profesjonell og personlig brukerstøtte/oppfølging Faglige og innholdsrike kurs Markedets beste pris Hele 99% av våre brukere er fornøyde med programmet - det håper vi at du også vil bli! Vi gjør det kompliserte enkelt! Mer informasjon Tlf

3 INNHOLDH Leder 4 Siden sist 6 Designet for å innkreve mer boligskatt 12 Høyres Jan Tore Sanner tror endringene med ligningsverdiene er et første steg i retning mot en omfattende boligskatt. Skattegunstig hjemme-pc 14 Regjeringen vil ikke sponse hjemme- PC. Men det finnes fortsatt mange, gode muligheter for deg. Ingen privatsak 19 Det er mange som har problemer med å forsone seg med at kjøring mellom hjem og arbeidssted er privatkjøring skattemessig sett. Momsfellene for bilkjøp 22 Du kan få fradrag for momsen når du kjøper bil. Men det stiller spesielle krav. Slik blir endringene i formuesskatten Forbered deg på store endringer når det gjelder verdsettelsen av boligen din. Slik er den nye skatten og slik blir den nye formuesskatten din. Side 8 Selvstendige valg 24 Selvstendig næringsdrivende kan velge mellom flere alternativer dersom de trenger bil i næringen. Feil valg kan koste deg dyrt. Skal jeg takke ja til firmabil? 26 Hva lønner seg for deg som ansatt firmabil eller egen bil og kjøregodtgjørelse? Privatøkonomi 34 Normalt skattetrekk i desember kan redde deg fra baksmell på skatten. Skattefag: Nye avskrivningsregler 36 Skattefag: Indre selskaper 38 en selskapsform under oppsikt Skattefri bil fra jobben Hva kan arbeidsgiver dekke av kostnader til bil skattefritt? Veldig mye, viser Skattebetalerens oversikt. Side 16 Gjestekommentar: Idar Vollvik 41 Vi svarer deg 42 Oss skattebetalere imellom 44 Jon kommenterer 46 Må tåle rente på 8 prosent Rentene skal opp igjen. Kundene i Norges største banker må tåle langt mer enn før når nye lånesøknader vurderes. Side 30 SKATTEBETALEREN

4 TALLENES TALE SKATTEFRITT FOTO: CRESTOCK.COM Problematiske skattelister 212 Avgiften for 100 sigaretter 500 Så mye skatt sparer en skattyter med lønn mellom og årlig etter endringene i statsbudsjettet Minstefradraget for Innslagspunktet for toppskatt, lav sats, for neste år De som tjener over tre millioner får skatteskjerpelse neste år. Kilde: Statsbudsjettet for I løpet av svært kort tid før skattelistene ble lagt ut i oktober, ble det avslørt, av forskjellige medier, at skattelistene har svært alvorlige og negative konsekvenser. Først kom opplysningen om at det var mulig å finne ut hvem som var fosterbarn bare ved å søke i skattelistene. Presise søkemuligheter, blant annet på alder, har nemlig gjort det mulig å lete frem disse barna er i skattelistene. Det er åpenbart at dette er negativt for barna som allerede er i en sårbar posisjon. I tillegg lar det seg gjøre å søke frem opplysninger om barn under 13 år. Til sammen ligger det ute over barn under 14 år i skattelistene. Hvilken interesse mediene har av å offentliggjøre informasjon om disse barna får det være opp til mediene selv å svare på, men jeg ville hatt store problemer med å forsvare en beslutning som til de grader har negative konsekvenser for barna. Rent presseetisk har avisene et særskilt ansvar for å skjerme barn, og dette burde også være tilfelle for skattelistene. Dernest har det fremkommet at mediene, som i festtaler er veldig opptatt av nøyaktighet, knapt nok har giddet å bry seg med at det florerer med feil i skattelistene. Skatteetaten oppdaterer skattelistene hvert kvartal, men det er svært få medier som har tatt seg bryet med å ville oppdatere sine skattelister på nettet. I stedet har feilaktige opplysninger, som mange kanskje bare ser på som kuriøse, blitt liggende urettet i et helt år. Kanskje også i lengre tid. Det verste med å unnlate å oppdatere listene er nemlig ikke at noen blir uforvarende milliardær uten at det blir rettet. Skatteetaten mottar nemlig fortløpende pålegg om ikke å gi ut informasjon om enkeltmennesker som har hemmelig adresse. Medier som er for sløve til å oppdatere skattelistene er dermed med på å undergrave vernet for mennesker som er i så sårbar posisjon at de trenger hemmelig adresse. Det er en åpenhet vi godt kan være foruten. Stig Flesland SKATTE BETALEREN Øvre Vollgate 13 Postboks 213 Sentrum 0103 Oslo Tlf REDAKTØR Stig Flesland ABONNEMENT: Skattebetaleren inngår i medlemskapet i Skattebetalerforeningen. Årsabonnement for ikke-medlemmer koster 295 kroner. ANNONSER: HS Media Telefon: GRAFISK PRODUKSJON: MacCompaniet as Tlf TRYKK: Norprint UTGIVER Skattebetalerforeningen Opplag: ISSN SKATTEBETALEREN

5

6 SIDEN SIST Skattebetaleren.no alltid oppdatert! Høyest skatt i verden Fra og med 1.januar kutter danskene marginalskatteprosenten, fra 62,3 prosent til 55,4 prosent. Dermed blir det nabolandet Sverige som har verdens høyeste marginalskatt, med sine 56,7 prosent. De to nabolandene troner uansett suverent høyest på skattetoppen, ifølge en undersøkelse gjort av KPMG i Sverige. I Sverige slår denne marginalskatten inn på lønn over kroner, og dette er på samme nivå som i Danmark. Går vi lenger nedover listen finner vi Nederland, med en marginalskatt på 52,0 prosent, og trekløveret Belgia, Japan og Østerrike - som alle har 50,0 prosent marginalskatt. Den som tror at Norge hevder seg høyt oppe på listen må tro om igjen. Man har i KPMG-undersøkelsen ikke tatt hensyn til trygdeavgiften på 7,8 prosent, og dermed ender Norge langt nede på listen med en oppgitt marginalskatt på 40 prosent. Denne slår inn fra kroner, som er det høyeste innslagspunktet for toppskatten. Klagerush på eiendomsskatt Ifølge en oversikt Skattebetaleren har utarbeidet på bakgrunn av medieoppslag, har det så langt i 2008 blitt rettet over klager mot takseringsarbeidet til norske kommuner som enten vil innføre eiendomsskatt eller som har taksert eiendommene på nytt. Bare i Alta har det strømmet inn nesten klager. - Vi har registrert alle klager som har kommet inn, uavhengig av hva man har klaget på, sier Svein Kemi, spesialrådgiver i Alta kommune. Dermed har kommunen registrert et større antall klager enn det andre kommuner har gjort. Til sammen har det kommet inn 996 klager, mens kommunen har taksert eiendommer. Totalt ble det utskrevet eiendomsskatt til cirka 7600 eiendommer i kommunen. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Skjerper skatteregler En ny skatteavtale mellom Norge og Polen skjerper reglene for polske næringsdrivende i Norge. - Dette betyr en liten innskjerping i forhold til de gamle reglene, hvor polske næringsdrivende kunne drive virksomhet i Norge i 18 måneder uten å skatte til Norge, sier Rolf Lothe, advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen. Den nye skatteavtalen erstatter en betraktelig eldre avtale, en avtale som har møtt kritikk blant annet hos Byggenæringens Landsforening fordi man mente skattereglene gav polakkene fordeler i konkurransen mot norske arbeidere og selskaper. - Nå skal det mindre til før et såkalt fast driftssted anses etablert i Norge, altså at norske myndigheter kan skattlegge polske næringsdrivende, enn tidligere. Den nye skatteavtalen har vært på trappene i nesten to år, men ble først endelig signert i begynnelsen av september. 6 SKATTEBETALEREN

7 Nyheter om skatt i din innboks? Meld deg på vårt e-postbrev på Vil ha landsdekkende eiendomsskatt Den kommunale eiendomsskatten har fått hard medfart en rekke steder i kommune-norge. Det forhindrer ikke Lars Fallan, professor i skatterett ved Trondheim Økonomiske Høgskole, å ville utvide eiendomsskatten til å gjelde hele Norge. - Et godt alternativ til formuesskatt vil være å utvide eiendomsskatten. Det er ikke mulig å flytte eiendom, og dette kunne være en god erstatning for formuesskatten, sier Fallan til Skattebetaleren. - Ser du da for deg en statlig skatt i tillegg til den kommunale? - Nei. Jeg ser gjerne at kommunene får beholde inntektene. De har blitt pålagt en rekke oppgaver de siste årene, og dersom eiendomsskatten blir liggende igjen i kommunene er det et godt tiltak. Det store problemet med innføringen av eiendomsskatt i forskjellige kommuner så langt har vært selve takseringen av eiendommene. Fallan innser at dette er problematisk, men vil ikke gi noen rabatter i forhold til markedsverdien på eiendommene slik som for eksempel dagens ligningstakst. - Problemet er at man må være mer treffsikker enn kommunene har vært så langt med tanke på takseringen. Ved en ny eiendomsskatt bør taksten reflektere markedsverdi i større grad, sier Fallan. Dersom taksten reflekterer markedsverdi vil Fallan at dette kompenseres med at bunnfradragene blir større, slik at man likevel skjermer mange fra eiendomsskatt. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Tror på skatteinnstramminger Hele skattereformen fra 2006 skal nå evalueres av Finansdepartementet. - De ulike delarbeidene skal oppsummeres i en faglig rapport fra departementet som offentliggjøres ved utgangen av 2010, skriver Dorte Drange, førstekonsulent i Finansdepartementets informasjonsavdeling, i en e- post til Skattebetaleren. Noe av det som skal evalueres nøye er fritaksmetoden og aksjonærmodellen. Arbeidet med å evaluere dette ble utlyst tirsdag 22.september, og finansdepartementet varsler at også flere deler av evalueringen kommer til å bli utført av eksterne aktører. Prisen for arbeidet med å evaluere den omdiskuterte fritaksmetoden og aksjonærmodellen er satt til 1,1 millioner kroner til sammen. Ole Gjems-Onstad, professor ved Handelshøyskolen BI, frykter at resultatet av evalueringen vil bety en innstramming. - Jeg tror departementet nå har bestemt seg for hvor man vil gjøre endringer og at disse endringene innebærer innstramminger og ikke en bredere evaluering hvor man også foreslo lettelser for å kompensere for innstrammingene, sier Gjems-Onstad til Skattebetaleren. Angriper aksjeeiere Skatt vest og Skatt Midt-Norge varslet tidlig i høst enkelte investorer om at ligningen deres ville bli endret. Bakgrunnen var at de hadde forhøyet eller satt ned aksjekapitalen i løpet av Reglene for verdsettelse av aksjer slår nemlig veldig skjevt ut på grunn av finanskrisen. - Normalt sett blir verdien av aksjer fastsatt på grunnlag av kursen 1.januar i ligningsåret. Det vil si 1.januar 2009 for ligningen for 2008, sier Gry Nilsen, og fortsetter: - Imidlertid verdsettes ikke-børsnoterte aksjer - altså de aller fleste selskapene - pr. 1. januar i inntektsåret. Dermed vil en rekke aksjeeiere få en kunstig høy formue i 2008 ettersom finanskrisen var med på å barbere aksjeverdiene i løpet av Investorer som eier aksjer på Oslo Børs via et selskap vil derfor ha en formue som ikke gjenspeiler det store børsfallet i fjor, mens investorer som eier aksjene direkte vil ha en vesentlig lavere formue. I et brev til Skattedirektoratet retter Jon H. Stordrange og Gry Nilsen, henholdsvis adm.dir. og faglig leder i Skattebetalerforeningen, kritikk mot Skatteetatens prioritering av saker. - Det er dessuten uheldig at Skatteetaten ikke er samkjørte i dette spørsmålet ved at det kun er to av etatens regioner som har varslet om endring av ligning på dette grunnlaget, skriver Stordrange og Nilsen i brevet. SKATTEBETALEREN

8 Dette er endringene i formuesskatten Forbered deg på store endringer når det gjelder verdsettelsen av boligen din. Neste år øker ligningsverdien for veldig mange og det kan gi seg utslag i formuesskatten. AV GRY NILSEN FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM SKAPT DISKUSJON: De nye reglene for verdsettelse av bolig kom svært overraskende i statsbudsjettet for SKATTEBETALEREN

9 Statsbudsjettets største overraskelse var endringen i boligverdier. Et nytt system sørger for at det nå blir omfattende endringer i ligningsverdiene landet rundt. I utgangspunktet skal systemet være svært enkelt, og bygge på statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det etableres en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder og type (enebolig, småhus eller leilighet). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og skal oppdateres årlig. Boligeierne vil kun måtte rapportere boligens areal, byggeår og eventuelt boligtype én gang. Bygger man på boligen, må eier opplyse om boligens økte areal. Men hvorfor velger man i det hele tatt å endre på det gamle systemet? Svaret ligger i hvordan dette systemet fungerer. Ligningsverdiene på bolig varierer mye. Nye boliger får gjerne fastsatt ligningsverdien til 25 prosent av det eieren har betalt for bygning og tomt. Eldre boliger har ofte vesentlig lavere ligningsverdier. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at i Oslo og Bærum ligger ligningsverdiene i snitt på 13 prosent av markedsverdi, mens de for resten landet ligger på 23 prosent. Særlig dyre boliger i sentrale strøk kan ha svært lave ligningsverdier i forhold til omsetningsverdien. Ny verdi For såkalte primærboliger settes kvadratmetersatsen til 25 prosent av beregnet kvadratmeterpris, basert på beregnet markedspris. I tillegg er det innført et nytt begrep som heter sekundærbolig. Her settes kvadratmetersatsen til 40 prosent av beregnet kvadratmeterpris. Det nye systemet vil gjelde for alle boligeiendommer i Norge. Boliger i utlandet omfattes ikke, og heller ikke våningshus på gårdsbruk. Hytter og tomter beholder også sin gamle ligningsverdi, men som tidligere kan verdien oppjusteres med en prosentsats. Eksempel: Familien har en hytte i Strømstad. Ligningsverdien forble den samme, kun med en 10 prosent justering for Nye begreper For første gang innføres det et skille mellom primærbolig, altså den boligen man bor i, og sekundærbolig, som er alle andre faste boliger. Typiske eksempler på sekundærbolig er utleiebolig, pendlerbolig, studentleilighet til barna. Når det gjelder sekundærbolig må det avgrenses mot fritidsboliger, som ikke omfattes av det nye systemet. Fritidsboliger omfatter hytter, sommerhus (altså ikke beregnet på helårs bruk), og leilighetskompleks på typiske feriesteder. Fritidsboliger vil omfatte alle tradisjonelle hytter, sjøboder, leiligheter ved alpinanlegg og så videre. Alle boliger som fremtrer som en helårsbolig, som man ikke bor i, er sekundærboliger. Det har altså ingen betydning at vedkommende bolig brukes som en fritidsbolig. Boliger som rent faktisk brukes som fritisbolig, for eksempel bolighus i en sørlandsby, et rekkehus som ligger ved sjøen og lignende tilfeller, vil få en justering av ligningsverdi ut fra nye regler. Legg merke til at skillet mellom primær- og sekundærbolig kun har betydning for verdsettelse for formuesskatt. Reglene for utleie og salg er de samme som før. Sikkerhetsventil Mange vil oppleve at den beregnede markedsverdien på boligen ikke samsvarer med hva den egentlig er verdt. For noen vil dette gi seg ut- SKATTEBETALEREN

10 FÆRRE SKAL MED: Stoltenberg-regjeringen har sørget for at langt færre må betale formuesskatt. slag i at den tenkte verdien er lavere enn den egentlige og at de dermed kommer heldig ut mens andre ikke er så heldige. Hvis den nye ligningsverdien din overstiger 30 prosent av den reelle markedsverdien, kan du få satt ned ligningsverdien. Dette er den samme sikkerhetsventilen som finnes i dagens system. For sekundærboliger er den tilsvarende grensen 60 prosent av markedsverdi, tilsvarende som for næringseiendom. Eksempel: Basert på statistikk om omsatte boliger i ditt distrikt, og dine opplysninger om areal og byggeår, fastsetter skattemyndighetene en ligningsverdi på boligen din. Boligen er på 120 kvadratmeter. Ligningsverdien settes til kroner, altså kroner per kvadratmeter. Det er dermed antatt at boligen vil ha en markedsverdi på 3,6 millioner kroner. ( kroner er 25 prosent av 3,6 millioner kroner. Akkurat din bolig ligger imidlertid tett ved motorveien, og tilsvarende eiendommer har vært solgt for 2,8 millioner kroner. Du innhenter en takst fra en takstmann eller verdivurdering fra en megler som viser at boligen bare er verd 2,8 millioner, og ber skattekontoret sette ned verdien. Ligningsverdien settes ned til kroner, altså kroner per kvadratmeter, som er 30 prosent av reell markedsverdi. Nedsettelsen gjennomføres som en rabatt i kvadratmeterprisen, i dette tilfellet 500 kroner, og vil gjelde for fem år. Etter det må du eventuelt sende inn ny verdivurdering eller takst. Store utslag for enkelte Det er særlig de med eldre boliger, boliger i de største byene (Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim) og de med dyre boliger som vil få økt ligningsverdi. For de med nyere boliger og/eller boliger utover landet vil ikke justeringen være så dramatisk. Eksempel 1: Enebolig i Oslo, Nordstrand, fra 1970 på 200 m2: Ligningsverdi 2009 = kr Ny ligningsverdi 2010: 1,6 millioner kroner, altså en økning på over 90 prosent. Forutsetter en sjablonmessig markedsverdi på 6,5 millioner kroner. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Eksempel 2: Rekkehus tettsted Østlandet 100 m2, Ligningsverdi 2009 = kroner. Ny ligningsverdi 2010: 25 prosent: kroner. Sjablonmessig markedsverdi = 1,6 millioner. Ny ligningsverdi for 2010 medfører en nedsettelse på kroner Praktisk gjennomføring Alle boligeiere i Norge vil i løpet av 2010 få tilsendt et skjema hvor man skal oppgi areal og byggeår. Øvrige opplysninger, altså boligtype og geografisk plassering, sitter skattemyndighetene allerede på. I og med at dette er en standardisert verdsettelse, er det ikke lagt opp til å innrapportere individuelle forhold ved eiendommen. For boligselskap vil selskapet være ansvarlig for rapporteringen. Ut fra statistikkmaterialet, og opplysninger fra boligeierne, fastsetter skattemyndighetene en ligningsverdi, som vil stå i den forhåndsutfylte selvangivelsen for 2010 som man mottar våren Legg merke til at skattekortet for 2010, som du får i postkassen din i desember, ikke tar hensyn til nye ligningsverdier på boligen eller det økte bunnfradraget. Hvis du ser at du vil få økt formuesskatt, selv etter økt bunnfradrag, bør du altså be om nytt skattekort. Oppjustering for hytter Selv om finanskrisen har preget hyttemarkedet spiller ikke det noen rolle for ligningsverdiene. For hytter oppjusteres gjeldende ligningsverdi med 10 prosent. Fra 2005 til 2010 har ligningsverdien økt med totalt 83 prosent. (2006: økt 25 prosent, 2007: økt 10 prosent, 2008: økt 10 prosent, 2009: økt 10 prosent. Og i 2010: øker 10 prosent.) En hytte som i 2005 hadde en ligningsverdi på kroner, har i 2010 en ligningsverdi på kroner. Bunnfradraget øker Hvorvidt økt ligningsverdi på boligen vil ha noen effekt på formuesskatten eller ikke avhenger av hva vedkommende ellers eier, og hvor stor gjeld man har. Netto formue beregnes slik: Summen av det man eier fratrukket gjeld. I tillegg er det lagt inn et bunnfradrag, slik at man kan ha noe netto formue uten å måtte betale formuesskatt. Fra 2010 økes bunnfradraget til kroner for enslige og 1,4 millioner kroner for ektepar. Samboere har hvert sitt fribeløp på kroner. I 2009 er bunnfradraget kroner for enslige, og kroner for ektepar. Det nye nivået på bunnfradraget betyr at et ektepar uten annen formue kan ha en gjeldfri primærbolig til en verdi av 5,6 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt, mens enslige kan ha en gjeldfri primærbolig til en verdi av 2,8 millioner kroner uten å måtte betale formuesskatt, forutsatt at ligningsverdien er 25 % av markedsverdi. Eksempel: Enslig person med enebolig i Oslo. Ligningsverdi enebolig 2009 er kroner. I 2009: Samlet netto formue: kroner, betaler kroner i formuesskatt. Ny ligningsverdi enebolig i 2010 er 1,5 millioner kroner. Netto formue øker med kroner. Imidlertid øker også bunnfradraget, fra kroner til kroner. Formuesskatten øker fra kroner til kroner. Hvis det gjaldt et ektepar, ville ikke økningen i ligningsverdi medføre formuesskatt. Pensjonister Skattleggingen av pensjonister mv. med lavere og midlere inntekter gjøres gunsti- 10 SKATTEBETALEREN

11 gere ved at ligningsverdien av egen bolig ikke lenger skal påvirke beregnet skatt etter skattebegrensningsregelen. Eksempel: skattebegrensning virkning av at ligningsverdien av bolig holdes utenfor tillegget for formue: 2009: Skattyter (enslig) har pensjon på kr og renteinntekter på 6250 kroner. Ingen fradrag utover minstefradrag på kroner. Bankinnskudd utgjør kroner. Ligningsverdi bolig kroner. Nettoinntekten utgjør kr ( ). Netto formue kr Etter skattebegrensning vil skatt- og avgift utgjøre kroner. 2010: Skattyter (enslig) har pensjon på kr kroner og renteinntekter på kr kroner. Ingen fradrag utover personfradrag, særfradrag, og minstefradrag på kr Bankinnskudd utgjør kr Ligningsverdi bolig økt til kr Nettoinntekten utgjør kr ( ). Netto formue kr , hvorav bolig kroner. Etter skattebegrensning utgjør skatt og avgift kr 0. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM BYSKATT: Det er spesielt folk i byene som får merke endringene i formuesskatten. Slik fastsettes ligningsverdien Kvadratmeterprisen er fastsatt ut fra prisen på omsatte boliger som er annonsert på finn.no. Det er lagt inn ulike elementer: boligtype, geografisk beliggenhet, alder. Fastsatt kvadratmeterpris multipleres med areal for å finne boligens sjablonmessige markedsverdi. Ligningsverdi settes til 25 prosent av denne markedsprisen. Boligtype Boliger er delt inn i tre grupper: Eneboliger, småhus og leiligheter. Enebolig er bolig beregnet på en husholdning. Småhus er rekkehus og tomannsbolg, og andre boligtyper beregnet på minst to husholdninger og med minst en felles skillevegg. Leiligheter omfatter blokkleiligheter og terrasseleiligheter. Areal Verdsettelsen er basert på boligens P-romareal, altså innvendig areal inklusive innvendige vegger. Uinnredet loft, kjeller og boder skal ikke tas med. I en overgangsfase er det mulig å benytte BOA i stedet for. Beboelsesrom i anneks, over garasje og så videre tas med hvis annekset og garasjen er med på å dekke eiendommens boligbehov. Tomt Verdien av tomten ligger inne i prisen på boligen, og det differensieres ikke fra stor eller liten tomt. Geografisk beliggenhet Norge er delt opp i geografiske soner, som hovedregel hver kommune. Der hvor det er lite statistikkmateriale er flere kommuner slått sammen. Enkelte bykommuner har flere soner, for eksempel Oslo. Byggeår Det er lagt inn differensiering ut fra alder i følgende grupper: 1-10 år, 10-19, 19-34, og over 34 år. Det tas ikke hensyn til at boligen er pusset opp. SKATTEBETALEREN

12 Designet for å innkreve Jan Tore Sanner fra Høyre frykter en kraftig økning i boligskatten om få år. Se bare på hva man gjorde med toppskatten, som egentlig var en kakseskatt, sier Sanner. AV STIG FLESLAND KRITISK: Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre, mener det nå er fritt frem for økt boligskatt. FOTO: HØYRE Justeringen av ligningsverdiene på boligene til Kari og Ola Nordmann var den største overraskelsen og det største samtaleemnet etter at statsbudsjettet for 2010 ble lagt frem. Jan Tore Sanner (H) mener forslaget oser av at det kommer en hardere beskatning i løpet av få år. Som med toppskatten - Min største bekymring er at man her designer et system hvor man kan ta inn mer i boligskatt fremover, uttalte Sanner på et seminar i regi av Skattebetalerforeningen. - Det er bare å sammenligne det som skjer nå med det som skjedde da man innførte toppskatten. Det også var en skatt som skulle innføres for å skape rettferdighet og som skulle ramme de rikeste. Dette er en skatt som nå nær halvparten av Norges yrkesaktive befolkning betaler. Når jeg så ser hvordan man vil innrette formuesskatten, er det nesten så jeg hører skattefuten le herfra til statskassen, fortsatte Sanner, som er finanspolitisk talsmann i Høyre. Jon H. Stordrange, administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, tror også det nye systemet bare er første skritt på veien mot en mer omfattende boligskatt. Med det nye systemet for formuesbeskatning av boliger blir det veldig enkelt å øke formuesskatten på eiedom over tid. Det er bare å heve ligningsverdiens andel av markedsverdi, øke eller differensiere skattesatsen eller underregulere innslagspunktet etter hvert som eiendomsprisene stiger, sier Stordrange. 12 SKATTEBETALEREN

13 mer boligskatt FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM Forslaget som ble fremlagt i statsbudsjettet ville, isolert sett, innbringe 1,3 milliarder ekstra i formuesskatt. Imidlertid ble bunnfradraget økt vesentlig samtidig, og dermed ender regjeringen opp med å gi en netto skattelette på 760 millioner kroner. Og nettopp dette trekker statssekretær i Finansdepartementet Geir Axelsen (Ap) frem som viktig. - Det er på grensen til paranoia når man forventer at vi kommer til å øke skatten. Det har faktisk en egenverdi å rette opp feilene i systemet. Bedøm oss etter det vi faktisk gjør vi reduserer antallet med formuesskatt med , sier Axelsen. SPAREGRISEN TAS: Mange nordmenn har satt sparepengene sine i bolig på grunn av gunstige skatteregler. Det kan det nå bli slutt på. Rettferdig? Til neste år vil det, ifølge regjeringens prognoser, være som må betale formuesskatt. Slår det til, vil antallet som må betale formuesskatt ha blitt kraftig redusert etter at Jens Stoltenberg inntok statsministerstolen. En viktig grunn til dette er økningen i bunnfradragene. - Vi har gitt store lettelser i formuesskatten, men vi skal fortsatt ha denne skatten. Da må det være et selvstendig mål å ha den mest mulig rettferdig, sier Axelsen. Han innrømmer imidlertid at det er skjevheter også i det nye systemet. - Vi tror ikke det er mulig å ha en millimeterrettferdig skatt. Den ordningen vi foreslår er ikke perfekt, men den erstatter et system som har vært enda verre. Når man ser at retningen man går i er riktig kan jeg ikke skjønne hvorfor mange skal være uenige med oss. Dette er en mer rettferdig ordning og system enn det vi hadde. - Den største urettferdigheten her er at man straffer dem som sparer og belønner dem som låner, mener Sanner. - Det å investere i bolig har en egenverdi. Jeg mener det er positivt at folk eier sin egen bolig og sparer i bolig, sier Sanner. Stordrange mener det nye systemet vil være mer rettferdig enn det gamle. - Nye prinsipper for beregning av ligningsverdi er enkle og baseres utelukkende på gjennomsnittlig kvadratmeterpris i den aktuelle kommunen eller byen, boligtype, størrelse og alder, sier han, og legger til at det likevel kan oppstå feil som en konsekvens av at boligene vurderes på grunnlag av enkle prinsipper. - Ideelt sett burde det også vært tatt hensyn til tomtenes størrelse og beskaffenhet. Noen vil dermed oppleve skjevheter ved at bolig med stor tomt og utsikt vil få samme takst som en bolig med lite uteareal og nær trafikkert vei, avslutter Stordrange. SKATTEBETALEREN

14 Skattegunstig Regjeringen vil ikke lenger sponse hjemme-pc. Men det finnes fortsatt gode muligheter for deg som vil ha PC gjennom jobben. AV GRY NILSEN Ordningen med at arbeidstaker kan finansiere hjemme- PC ved trekk i bruttolønn, og derved redusere skatten på lønnsinntekten, ble avviklet med umiddelbar virkning da statsbudsjettet ble lagt frem i oktober. Det betyr at for avtaler som inngås fra og med 13. oktober 2009, kan det ikke gjennomføres trekk i brutto lønn. En overgangsregel sørger for at allerede inngåtte avtaler kan gjennomføres uendret ut avtaleperioden. De siste inngåtte avtalene vil dermed løpe til september Lønnstrekk innebærer at arbeidsgiver trekker arbeidstaker i bruttolønn for finansiering av datautstyr. Den reduserte lønnen legges til grunn for skattetrekket og arbeidsgiveravgiften, men den ansatte beholder tidligere lønn som grunnlag for feriepenger og opptjening av pensjon i private pensjonsordninger. I og med at lønnstrekkordningen er gunstig for både arbeidsgiver og ansatt, har den vært populær. altså fremdeles skattefritt så lenge det er et tjenstlig behov. Kjøpe PC I noen tilfeller får man tilbud om å kjøpe PC av arbeidsgiver. Det kan være vanskelig å vite hva som er akseptabel pris. Prisen må ikke settes så lavt at det ligger en skjult lønn der. Av den grunn har skattemyndighetene fastsatt hva den ansatte minimum må betale. Er utstyret over tre år gammelt kan det kjøpes for kroner. Er det mellom 2 og 3 år: 30 prosent av kostpris, mellom 1 og 2 år: 60 prosent av kostpris. Er utstyret mindre enn ett år gammelt må arbeidsgiver forlange full pris for at det ikke skal anses for en subsidiering av den ansatte. Beløpene er inklusive moms. I andre tilfeller er det ikke aktuelt verken å kjøpe eller låne arbeidsgivers utstyr, men heller gå til innkjøp av en ny PC. Da kan det være aktuelt med en utgiftsgodtgjørelse som tilsvarer den jobbmessige bruken. Eksempel: Den ansatte jobber på hjemmekontor 2 dager i uken, og jobber også en del hjemmefra på kveldstid. Barna har egen PC, slik at privatbruken er ganske beskjeden. Den delen av prisen som tilsvarer jobbruk kan dekkes skattefritt av ar- Låne PC At man setter en stopper for ordningen med trekk i bruttolønn er imidlertid ikke det samme som at man ikke kan få PC til hjemmebruk fra arbeidsgiver. Alternativene er flere, og for mange vil kanskje utlån være den mest aktuelle. Det er nemlig ikke foreslått endringer ved rent utlån av hjemme-pc, altså der den ansatte ikke er med på å finansiere ordningen. Å låne en PC til hjemmebruk er 14 SKATTEBETALEREN

15 hjemme-pc beidsgiver, forutsatt at den ansatte leverer en såkalt utgiftsoppgave og legger ved kvittering. Den kan for eksempel skrives på følgende måte: Jeg regner med å bruke PCen 70 % i forbindelse med jobb (hjemmekontor, overtidsarbeid), og 30 % privat. Jeg ber om utgiftsgodtgjørelse for å dekke jobb-bruk, altså kr.., jf vedlagte kvittering. Denne løsningen har den fordelen at man selv eier PCen og slipper å levere den tilbake den dagen man slutter. Ulempen er at man ikke har glede av arbeidsgivers support. GOD GRUNN TIL Å SMILE: Det er fortsatt gode muligheter til å inngå en lukrativ avtale med arbeidsgiver om hjemme-pc. FOTO: SCANSTOCKPHOTO.COM

16 NOEN BØTER DEKKES: Hvis du får fartsbot må du dekke den selv. En parkeringsbot kan imidlertid dekkes av jobben. Skattefri bil fra jobben Med behov for bil i jobben er det mye arbeidsgiver kan dekke som er skattefritt for den ansatte. Til og med bøter. Bilgodtgjørelser kan i mange tilfeller være skattefrie. Vi kjører til kunder, deltar på møter og mottar bilgodtgjørelse etter å ha levert reiseregning til arbeidsgiver. Normalt er vilkåret at reisen det er snakk om er en yrkes- eller tjenestereise. Altså at det ikke gjelder kjøring til og fra det ordinære, faste arbeidsstedet, for eksempel kontoret. Denne begrensningen har imidlertid et viktig unntak. Ansatte i frivillige organisasjoner kan få godtgjørelse for kjøring til og fra det faste arbeidsstedet. Dermed kan for eksempel en idrettsklubb utbetale skattefri bilgodtgjørelse til treneren for kjøring til og fra treninger på fotballbanen. Men: Det er et vilkår at treneren ikke har en årslønn fra klubben som overstiger kroner. I tillegg må ikke klubbens samlede lønnsutbetalinger være høyere enn kroner. Det finnes små og store klubber som har fått problemer med skattemyndighetene fordi man har bommet på reglene her, så disse grensene er det viktig å være oppmerksom på. Strenge dokumentasjonskrav Det er imidlertid ikke bare å møte opp og si at du skal ha penger for kjøring. For at arbeidsgiver kan utbetale trekkfritt, og trener eller andre motta skattefritt, gjelder de vanlige kravene til dokumentasjon. Det vil si at man må levere reiseregning eller kjøre- 16 SKATTEBETALEREN

17 bok, som minst skal inneholde følgende opplysninger: ansattes navn, adresse og underskrift dato formålet med reisen reiserute distanse Hvor mye kan man så utbetale? Satsen er 3,50 kroner per kilometer for de første kilometerne. For kjøring utover kilometer er satsen 2,90 kroner per kilometer. Det er ingen øvre grense på antall kilometer man kan få godtgjørelse for per år. Eksempel: Kamilla er trener for et jentelag i håndball. Hun tjener kroner måneden. Håndballbanen ligger 15 km unna hjemmet hennes, og hun kjører totalt km (30 uker, to ggr per uke, 30 km hver gang). Hun fører kjørebok, og får utbetalt FOTO: CRESTOCK.COM kroner i kjøregodtgjørelse for kjøring til trening, i tillegg til vanlig bilgodtgjørelse ved kjøring til kamper og treningssamlinger. Den samme muligheten til å motta kilometergodtgjørelse har også folkevalgte i kommune og fylkeskommune. En kommunestyrerepresentant kan altså motta kilometergodtgjørelse for kjøring til og fra kommunestyremøtene. Bompenger og ferge Bomstasjonene har blitt mange de siste årene, og bompenger utgjør en stadig større del av kostnaden ved å ha bil. Dermed er det også blitt mer interessant hva arbeidsgiver kan dekke skattefritt. Dekker arbeidsgiver utgifter til bompenger eller ferje, regnes det beløpet arbeidsgiver betaler som skattepliktig lønn når verdikortet brukes av den ansatte til privatturer. Reiser mellom hjem og fast arbeidssted regnes som privatkjøring. Mange bompengeselskaper, blant annet Oslo-ringen, har gått over fra årskort/abonnement til verdikortavtaler (klippekort). I Oslo gir gyldig AutoPASSavtale med Fjellinjen 20 prosent rabatt på alle passeringer. Hvis arbeidsgiver dekker bompenger, må kostnader fordeles forholdsmessig mellom privat bruk og yrkesbruk. Dekker arbeidsgiver abonnement, for eksempel månedskort eller årskort, til ferge og/eller bompenger for arbeidstaker og/eller arbeidstakers bil og kortet brukes både til yrkesformål og av arbeidstakeren privat, skal det arbeidsgiver har betalt anses skattepliktig dersom en av to ting inntrer hvis skattyter bruker kortet til daglig reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreiser) er beløpet skattepliktig i sin helhet. hvis skattyter i noen ut- SKATTEBETALEREN

18 FOTO: BO MATHISEN GRATIS PARKERING: Hvis arbeidsgiver stiller parkeringsplass ved arbeidsstedet til disposisjon for deg, blir ikke det skattlagt i praksis. strekning bruker kortet til private reiser, for eksempel sporadisk kjøring med bil mellom hjem og fast arbeidssted er beløpet skattepliktig for en skjønnsmessig andel. Fordelen kan normalt settes til 50 % av arbeidsgivers kostnad. Eksempel: Steinar bor på en øy, og jobber inne i byen. Han bruker bilen til jobb. Arbeidsgiver dekker månedskort på ferge, et månedskort som koster kroner. Hele beløpet er skattepliktig som lønn. Marit bruker vanligvis buss til jobb, men av og til må hun bruke bil til jobb på grunn av reiser til kunder. Både ved kjøring til jobb, og ved besøk hos kunder, må hun passere bomringen. Arbeidsgiver dekker kroner i månedskort for bompassering, og Marit må skatte av halve beløpet, altså kroner. Brukes abonnementet hovedsakelig i forbindelse med yrkesreiser, og skattyter ikke bruker fergen eller passerer bomstasjon på vei til eller fra fast arbeidssted (arbeidsreise), vil fordelen normalt være så liten at det ikke bør gis tillegg. Parkeringsplass Parkeringsplass kan være et stort gode for den ansatte. For en som jobber i et bysentrum, vil en parkeringsplass være veldig gunstig. For en som jobber på lokalbutikken i et litt mer grisgrendt strøk vil gratis parkering være en selvfølge. Plasser er det jo uansett nok av. Når arbeidsgiver stiller parkeringsplass ved arbeidsstedet til disposisjon for arbeidstaker skattlegges ikke dette i praksis. Dette gjelder selv om arbeidsgiver leier parkeringsplassen og selv om arbeidstakeren ikke har behov for bil i arbeidet/yrket. Dersom arbeidstakeren selv leier en parkeringsplass og bruker denne i forbindelse med jobb, vil imidlertid en refundering av disse kostnadene bli skattepliktig. Eksempel: Eva foretrekker å kjøre på jobb, men parkeringsplassen på jobben er bestandig full. Hun leier derfor selv en parkeringsplass, og avtaler at arbeidsgiver at dekker utgiften. Dekningen fra arbeidsgiver er skattepliktig. Parkeringsplassen til hennes kollega Sven, som har øremerket plass på arbeidsgivers parkeringsplass, er derimot skattefri. Bøter Dekker arbeidsgiver bøter eller gebyrer vil skatteplikt eller ikke avhenge av type bot. Dekker arbeidsgiver gebyr ilagt med hjemmel i veitrafikkloven, for eksempel for overlasting av lastebiler eller for ulovlig stans/parkering på offentlig vei, er beløpet skattepliktig for den ansatte. Det samme gjelder fartsbøter. Motsatt vil det være når vi snakker om en tilleggsavgift som skyldes manglende betaling eller overskridelse av parkeringstiden på parkeringsplass. Dette vil ikke være av overveiende straffelignende karakter, og dersom arbeidsgiveren din dekker boten eller gebyret vil det bli sett på som skattefri utgiftsgodtgjørelse. Forutsetningen er at den ansatte har fått boten ved kjøring for arbeidsgiver. 18 SKATTEBETALEREN

19 Ingen privatsak Om kjøringen din er jobbrelatert eller privat avgjøres av en lang rekke regler. AV TROND OLSEN FØLES URETTFERDIG: Kjøring til og fra jobb regnes som privatkjøring rent skattemessig. Skattesystemet skiller strengt mellom kjøring privat og kjøring i egen næring eller for arbeidsgiver som lønnsmottaker. Det er mange som har problemer med å forsone seg med at kjøring mellom hjem og arbeidssted er privatkjøring skattemessig sett. Når kjøring mellom hjemsted og arbeidsplass regnes som privatkjøring, betyr det at slik kjøring med firmabil blir skattepliktig - og for næringsbil at fradrag for bilutgiftene blir redusert. Hvis du bruker din private bil, og arbeidsgiver utbetaler bilgodtgjørelse for kjøringen, blir godtgjørelsen likestilt med lønn. Er du næringsdrivende vil slik kjøring innebære en privat bruk som i seg selv kan være tilstrekkelig for at det skal foretas tilbakeføring for privat bruk av næringsbil (se egen sak). Det er derfor viktig å kjenne til skillet mellom en yrkesreise og en arbeidsreise. Hovedregelen er at reise mellom bolig og fast arbeidssted er arbeidsreise, selv om bilen brukes i jobb eller næring i løpet av dagen. Samtidig er det slik at hvis du reiser mellom bolig og ikke fast arbeidssted er det å anse som yrkesreise. Hva er arbeidsreise? Til tross for det som virker som åpenbare regler, er det ikke like enkelt å skille de to reisetypene fra hverandre i praksis. Det er derfor viktig å skjønne skillet mellom dem og hva som ligger i de forskjellige definisjonene. Med fast arbeidssted menes det stedet hvor du normalt utfører arbeidet ditt. Som arbeidsreise anses derfor: - reise mellom bolig og fast arbeidssted - reise mellom faste arbeidssteder - reise mellom hjem og undervisningssted hvor det ytes undervisning for nyankomne innvandrere FOTO: BO MATHISEN etter introduksjonsloven Det er også slik at fast arbeidssted vurderes for hvert enkelt arbeidsforhold. Dersom du, i det samme arbeidsforholdet, arbeider på flere arbeidssteder, vil ditt arbeidssted bli definert som det stedet hvor bruker mesteparten av tiden i løpet av en tomåneders periode (janfeb, mars-april, osb). Eksempel: Tina jobber i et advokatfirma i Oslo som har en filial i Drammen. Hver uke er hun tre dager i Oslo og to dager i Drammen. Kontoret i Oslo er fast arbeidssted, og reisen fra boligen til det kontoret er dermed arbeidsreise. Kontoret i Drammen er ikke fast arbeidssted, og reisen fra Oslo til Drammen regnes derfor som yrkesreise. Hvis Tina jobber like mye på begge steder, må det foretas en konkret vurdering av hvilket av stedene som skal anses som det faste arbeidsstedet. Det som kan være med på å avgjøre dette er momenter som: hvor de mest sentrale funksjoner i arbeidet utføres, antallet medarbeidere på de to stedene og hvor administrasjonen er plassert. I tillegg kan det spille en rolle hvor den ansatte har sin egen bolig Dette betyr at desto flere funksjoner som er plassert på det ene stedet, desto mer taler det for at det er dette stedet som skal r egnes som det faste arbeidsstedet. To-ukersregelen Men fast arbeidssted vil også være et sted hvor du ikke normalt utfører ditt arbeid, så fremt det er det SKATTEBETALEREN

20 samme i en periode på mer enn to uker (altså minimum to uker og en dag). Dette er spesielt tilfellet for konsulenter, som kan flytte rundt ganske ofte. Her er det viktig å vite at det er en forutsetning at du arbeider mer enn 50 prosent av arbeidstiden vedkommende dag på vedkommende sted for at dagen skal telle med. Når det skal vurderes om arbeidsstedet er et fast arbeidssted etter 14 dagers-regelen, vil også arbeidsfravær (sykefravær, feriedager, permisjon o.l.) på inntil 3 dager regnes med ved telling av dager. Ved arbeid på et annet sted starter ny telling av dager umiddelbart. Generelle fridager i samfunnet, for vedkommende bransje eller bedrift, som for eksempel helger, julaften, 17. mai og andre lignende dager, regnes ikke med i tredagers-perioden, og avbryter ikke toukersfristen. Vær dessuten oppmerksom på at fast arbeidssted etter 14 dagers-regelen kan komme i tillegg til fast arbeidssted etter tomånedersregelen i samme periode. Noen eksempler viser hvordan man skiller mellom de forskjellige reglene og hvordan man definerer hva som er arbeidssted. Eksempel: En konsulent har fast kontorsted hos arbeidsgiver, men skal i en periode på mer enn to uker jobbe ute hos en kunde. Både reisene til fast kontorsted (to måneders-regelen) og til klienten (to ukers-regelen) vil være arbeidsreise (privatreise) da begge stedene er faste arbeidssteder. Dersom konsulenten avbryter et 14 dagers opphold ved å jobbe én dag hos sin arbeidsgiver på det faste kontorstedet i denne perioden, blir kravet til sammenhengende periode brutt og 14 dagers-regelen kommer ikke til anvendelse. Reisene ut til kunden vil da være yrkesreiser. Eksempel: En håndverker starter å jobbe på en byggeplass 10. januar og er ferdig der ved utgangen av februar. Innimellom har han oppdrag på andre prosjekter 20. og 21. januar samt 4. og 15. februar. Etter 14 dagers-regelen har han dermed ikke hatt fast arbeidssted. Etter 2 måneders-regelen derimot, vil byggeplassen være hans faste arbeidssted for denne perioden, ettersom han har tilbragt størstedelen av januar og februar på byggeplassen. Dermed vil reiser til og fra byggeplassen være arbeidsreiser og ikke yrkesreiser. Eksempel: Tore jobber normalt på Hamar. I slutten av januar og i begynnelsen av februar blir han beordret til avdelingskontoret på Lillehammer for en periode på 13 arbeidsdager (utenom helgene altså for en periode på over to uker). Alle daglige reisene i denne perioden regnes som arbeidsreiser. Reisene til Hamar etter to måneders-regelen, reisene til Lillehammer etter to ukers-regelen. Skattedirektoratet har gitt uttrykk for at to ukers-regelen gjelder uavhengig av to måneders-periodene (jan/feb, osv.) Løsningen blir derfor den samme om beordringen hadde funnet sted i februar/mars i stedet for januar/februar. Fast oppmøte Når oppmøtested for tildeling av og/eller forberedelse til arbeid er det samme i en periode på mer enn to uker anses også dette som fast arbeidssted. Det samme gjelder for transport til eller fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet. Dermed vil reiser mellom dette stedet og boligen din være arbeidsreiser som utløser skatteplikt dersom du har firmabil eller får reisene dekket av arbeidsgiver. Likevel yrkesreise I noen tilfeller vil kjøringen mellom hjem og fast arbeidssted likevel bli betraktet som yrkeskjøring. Det gjelder blant annet hvis: Arbeidet gjør det nød- 20 SKATTEBETALEREN

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING

Grepene som krymper skatten SKATTE BETALEREN. 2 2010 www.skattebetaleren.no SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING SKATTE BETALEREN 2 2010 www.skattebetaleren.no Grepene som krymper skatten SNYTER DU DEG SELV? FRADRAG FRA A TIL Å SMART SPARING Elektronisk fakturadatabase fakturabank www.fakturabank.no Raskt, enkelt

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres

SKATTE BETALEREN. Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt. Bolig i utlandet: Regler om fradrag for renteutgifter skal endres SKATTE BETALEREN Nr 5 2012 www.skattebetaleren.no 2013 Gode skatteråd Statsbudsjettet Disse får høyere skatt PENSJON Fleksibelt uttak FOND Lat? Fondene for deg BOLIG Tomannsbolig fortsatt gunstig Bolig

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge

SKATTE BETALEREN. Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge SKATTE BETALEREN 4 2009 www.skattebetaleren.no Halverte eiendomsskatten gir deg oppskriften De hemmelige studenttriksene Slik unngår du boligfellen Dette MÅ du vite om skatt for barn og unge o,- Få DN

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil

Lure eiendomsgrep SKATTE BETALEREN. skattemareritt. Mitt. Slik gjør du. Krever inn mest eiendomsskatt. Nye regler kan gi skattekortfeil SKATTE TE BETALEREN Nr 4 2011 Nr 4 2011 www.skattebetaleren.no Slik gjør du Lure eiendomsgrep Mitt skattemareritt Krever inn mest eiendomsskatt Nye regler kan gi skattekortfeil Tetter arveavgiftshull Økonomisk

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2009 Grant Thornton informerer Nr. 4/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Kjære leser Da har vi snart lagt et nytt år bak oss,

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt

Perspektivnotat. Perspektivnotat. Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Perspektivnotat Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt 1 Et rettferdig skattesystem Innføringen av eiendomsskatt Skattesystemet er en av de viktigste mekanismene vi har for å hindre utviklingen

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE?

HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER VI DE? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2006 Utredning i fordypningsområdet: Finansiering og finansiell økonomi Veileder: Knut Heen HVILKE SPAREFORMER ER MEST BRUKT AV HUSHOLDNINGER I NORGE OG HVORFOR VELGER

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010

Hytte & Fritid. Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Medlemsblad nr. 1/2010 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2010 www.hytteforbund.no Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god påske! Fra innholdet: Skiløypeavgift? s. 3 Kommunens ansvar for oppfølging av reguleringsplaner s.

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer