:magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ":magasinet. 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog. 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle. 34 Reisebrev fra San Diego. Selvbetjeningsportal for jegere"

Transkript

1 22. årgang :: November 2010 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 28 Papirløs storviltjakt hos Statskog Selvbetjeningsportal for jegere 4 Hovedtema: ArcGIS 10 - GIS for alle Siste versjon av ArcGIS åpner opp for helt nye muligheter som åpner for nye brukergrupper og infrastruktur 34 Reisebrev fra San Diego Les om Julia Olssons besøk på ESRI Internasjonal Brukerkonferanse 2010

2

3 :leder GIS for alle På ESRIs internasjonale brukerkonferanse i San Diego i år presenterte Jack Dangermond sin visjon for det neste steget i utviklingen og bruken av GIS-teknologi. Fra i sine tidlige år å være en teknologi som ble benyttet av kun forskere innenfor spesielle fagfelt og andre spesielt interesserte, har GIS utviklet seg og steget i gradene i omfang og betydning. I begynnelsen ble GIS primært benyttet av spesialister på faget og brukt av noen avdelinger. I de senere år har GIS blitt adoptert som en del av den strategiske IT-porteføljen hos store selskaper i deres virksomhetskritiske systemer. Med internett-, GPS- og mobilteknologi har kart blitt allemanseie og noe alle etter hvert har hørt om eller benyttet seg av. Allikevel står vi fortsatt foran et enda større gjennombrudd hvor ikke bare kart-teknologi, men de mer avanserte delene av GIS tas i bruk av millioner av brukere og i store deler av samfunnet. Er det mulig at GIS kan bli et fenomen på lik linje med Internet? I dag er det en rekke krefter og trender som er med på å muliggjøre akkurat dette. Den generelle teknologiutviklingen: Internett, mobiler, GPS og fantastiske brukeropplevelser i internett-applikasjoner eller i enheter som ipad etc. Tilgjengelighet av aksepterte og åpne standarder gjør det mulig å sy sammen online karttjenester over nettet fra en rekke leverandører innen både offentlig og privat sektor. Crowd-sourcing og sosiale medier og online sensornettverk bidrar til å fylle GIS-løsningene med levende og oppdaterte data som skaper økt nytteverdi og en rekke nye (og uforutsette?) brukerscenarier. Cloud computing gjør det mulig å ta i bruk GIS-teknologi også for mindre organisasjoner uten å måtte klatre over tradisjonelle hindre som store krav til kompetanse, kompleksitet og store initielle investeringer. Det offentlige åpner opp: Det er en global trend at regjeringer nå åpner opp og gir resten av samfunnet tilgang til de kollektive verdiene som ligger i nasjonens geografiske data. Også i Norge ser vi at Kartverket er i ferd med å åpne opp noe og et økende press fra samfunnet rundt gjør at data stadig vil bli mer tilgjengelig. I dette nummeret av Geodatamagasinet kan du lese om flere av disse temaene og ikke minst om hvordan ArcGIS 10 er med på utvikle disse trendene videre. Veien mot GIS for alle er stukket og alle kreftene nevnt ovenfor er med på å drive utviklingen fremover i en rasende fart! God lesning! ARCGIS 10 GIS FOR ALLE 4 ArcGIS 10 - GIS for alle 6 Cloud Computing og GIS 8 ArcGIS Server 10 Samhandling med GIS 9 ArcGIS Server 11 ArcGIS Desktop ArcGIS på iphone, ipad, og andre mobile enheter NYHETER 17 GISDATA-nytt 19 GMA Matrikkeldata tilrettelagt for GIS 21 Geodata AS tildelt 4 års videreutviklings- og vedlikeholdsavtale for Vann-Nett. 24 WebGIS-nyheter Geocortex Essentials versjon 3.0 er lansert (og snart kommer 3.1) 26 Kulturminnesøk.no vår kulturarv på nett 28 Papirløs storviltjakt selvbetjeningsportal for jegere 30 Miljøstatus.no i ny drakt 32 Avinor samler geografiske data i ett GIS-rike KONFERANSER 34 Reisebrev fra San Diego 35 GIS-dagen 17. november Norsk ESRI Brukerkonferanse Special Achivement in GIS Award til AVINOR BRANSJENYTT 38 Nå gjør vi det! NYTT FRA GEOINSIGHT 40 Bytt ut magefølelsen med fakta Forsidebildet: Papirløst storviltjakt hos Statskog Foto: Steinar Johansen FIRMANYTT 42 Kurs hos Geodata 43 Rekruttering

4 : ArcGIS 10 GIS for alle Inge Anundskås, Geodata AS HOVEDTEMA: ArcGIS 10 - GIS for alle ArcGIS 10 er siste versjon av en kraftig plattform for å bygge integrerte GIS-løsninger. Den er fundamentert på, og viderefører den innovasjonen vi har sett innenfor IT de siste årene. GIS har dermed endret seg i takt med hvordan vi bruker IT-verktøy og internett. En utvikling som tar oss fra passiv observasjon til aktiv deltagelse, til å skape unikt innhold av stor verdi. Dermed bør tiden være inne for at flere kan få gleden av den innsatsen du har lagt ned i å bygge et godt GIS! I dette nummeret av Geodatamagasinet har vi fokusert på vår egen teknologi som hovedtema. Og dette er det god grunn til. Vi er nå kommet så langt i utviklingen at vi kan driste oss til å si at GIS er for alle. Nesten alle bruker i dag internett daglig og det finnes utallige adresser som tilbyr/inneholder kart-/gis-tjenester. Og det stopper ikke her utviklingen vil akselerere. Det er snart 15 år siden ESRI tok sine første spede trinn inn i Web-GIS verden og det er allerede 10 år siden deres nye plattform, ArcGIS, ble lansert. Det er heller ikke bare ESRI som ser potensialet i GIS som verktøy og hvem har ikke brukt Google Earth for å gjøre seg kjent på nye steder før ferden startes. Hovedtemaet ArcGIS 10 GIS for alle består av 5 artikler som tar for seg nyheter og de viktigste trendene innenfor GIS i dag: GIS for alle Computing og GIS Cloud ArcGIS Server Samhandling med GIS ArcGIS Desktop ArcGIS på iphone, ipad, og andre mobile enheter Hva om du enkelt kunne se dine utsalgssteder i kartet, beregne markedsområde og se plasseringen og tyngdepunktene av eksisterende og potensielle kunder i forhold til disse? Eller raskt kunne sammenlikne dine anlegg på jakt etter romlige mønstre i produksjonssvikt eller feilsituasjoner? Gjerne som en naturlig del av en arbeidsprosess utført i et allerede velkjent samhandlingsverktøy på intranettet? Hva om det også var raskt og enkelt å få opp en kriseportal som kunne vise skadeomfang, konsekvenser og tilgjengelige ressurser i en beredskapssituasjon? En løsning som kunne kjøre utenfor egen infrastruktur, fysisk adskilt fra kriseområdet. Tenk deg om vi kunne visualisere hjembyen vår med stor detaljgrad og planlegge hvordan den bør utvikle seg de neste årene? Vi kunne enkelt beregne sol-/skyggeforhold, se på siktlinjer og silhuetter, simulere vindstrømmer mellom høyhus og kalkulere flomrisiko ved klimaendringer. Eller bare ta et bilde av jaktbytte med mobilen, skryte på Facebook og samtidig registrere data for Direktoratet for Naturforvaltning? Uansett om vi treffer med disse påstandene og idéene eller ikke, tror jeg vi er enige i at GIS kan brukes i langt flere sammenhenger og av langt flere enn i dag. La oss ta en titt på hva som beveger seg innenfor GIS sett fra et teknologisk perspektiv og se hvordan denne utviklingen flytter oss nærmere en slik realitet. Grensene for hva som er mulig å gjøre på web en flyttes raskere enn noen gang. Teknologi som Adobe Flex og Microsoft Silverlight utvider nettleseren til å bli en kraftig plattform for å bygge desktop-aktige applikasjoner på web en. I det legger jeg ikke bare mange og kraftige funksjoner, men også muligheten til å lage et rikt brukergrensesnitt. Ved å utnytte mediainnhold og animasjon kan vi skape en god interaksjon med brukeren i det vi gjerne kaller rike internettapplikasjoner (RIA). ArcGIS 10 kan levere :4

5 : ArcGIS 10 GIS for alle plattformen på ulikt vis, fra å bruke webtjenester eller kjøre programvare og applikasjoner i Skyen til å drifte hele løsninger (software/hardware) et sted der ute. I praksis betyr dette at det er enklere for virksomheter og brukere å komme i gang med GIS. Vi kan hente raske bakgrunnskart fra GeodataOnline og spennende fagdata fra Norge Digitalt parter inn i vårt GIS, og i løpet av få øyeblikk ha tilgang til store datamengder og uvurderlig kunnskap. ArcGIS.com tilbyr to enkle GIS applikasjoner som du kan kjøre i nettleseren din for å lage temakart, utføre analyser og lage slående presentasjoner. Alt dette uten å installere noe data eller programvare på egen PC. ArcGIS 10 kan dessuten leveres på en server driftet på Amazon Web Services, et tids- og kostnadsbesparende alternativ til å få på plass nye servere og installere ny programvare i eget driftsmiljø. Logg deg på ArcGIS.com du også! kraftig GIS-funksjonalitet gjennom slike applikasjoner og gjøre det enkelt å registrere ny informasjon, analysere data over tid, lage spennende temakart og mye, mye mer. Denne plattformen gir også utviklerne et robust rammeverk og et godt utgangspunkt for rask utvikling gjennom ferdige komponenter av funksjonalitet og brukergrensesnitt, også omtalt som widgets. Mobil GIS Skjermbilder fra ipad Et godt utbygget mobilnett, med god båndbredde, åpner muligheten for å være tilkoblet uansett tid og sted. Det pågår også en spennende kamp mellom store aktører som Microsoft, Google og Apple som driver fram nye og spennende plattformer f.eks Windows Phone 7, Android og ios. Nye og brukervennlige enheter som smart phones, nettbrett og svært portable PC er ser dagens lys i et akselererende tempo. I sum gir dette rom til å tenke mobilitet, data- og arbeidsflyt på helt nye måter. ArcGIS 10 sørger for at dine virksomhetsdata enkelt kan flyte mellom det sentrale datalageret og ut i felt. Det åpner muligheten for å løse utfordringer på stedet, yte bedre service og samle inn fersk og kvalitetssikret informasjon som umiddelbart kan tas i bruk. ESRI støtter alle de viktigste initativene innen mobile plattformer og scenarier for både profesjonelt feltmannskap og forbrukere. Last gjerne ArcGIS for ios fra AppStore du også! Stadig mer virksomhetskritisk informasjon hentes direkte fra kilden, over internett. Mange viktige aktører tilbyr sine data som webtjenester over veletablerte standarder. Internett anses i stadig større grad også som en plattform. Trendordet for dette er Cloud computing (eller i Skyen som det kalles på norsk) og det er mulig å utnytte denne :5

6 : ArcGIS 10 GIS for alle Geir Hansen og Håvard Tobiassen, Geodata AS Cloud Computing og GIS Cloud computing er ett av de heteste temaene innenfor IT, og vi er i ferd med å se et markant skifte i markedet hvor flere type løsninger beveger seg over til leveransemodeller som innbærer ett eller flere elementer av cloud-teknologi. I en artikkel i InformationWeek i tidligere i år sitereres Tony Scott, Microsoft CIO: Hvis vi ser oss tilbake om fem år vil vi spørre hvorfor noen i det hele tatt kunne finne på å drifte selv internt. E-post er et område hvor Cloud er i ferd med å ta av. Avansert GIS er et annet hvor vi ser den samme muligheten og trenden. Innen GIS har det allerede i en tid eksistert tjenester som Google Maps og Bing Maps som er typiske cloudtjenester. Dette er i utgangspunktet relativt grunnleggende karttjenester med bakgrunnskart, satelittbilder, adressesøk, ruting og geokoding. For enkle formål fungerer disse utmerket, men samtidig har de sin begrensning i funksjonalitet, detaljeringsgrad og nøyaktighet for mer profesjonelle formål. Hvorfor GIS er godt egnet for Cloud For noen løsningsområder kan Cloudteknologi være enormt forløsende med bakgrunn i tilgang til datakraft, prosessorkraft og en enklere vei til implementasjon fremfor en intern løsning. GIS-løsninger er på mange måter født til å leve i skyen. Gjennom Cloudteknologi vil det bli mulig å gjøre GIS-teknologi mye mer tilgjengelig for andre brukergrupper enn den tradisjonell profesjonelle brukeren. Det er flere årsaker til at Cloudteknologi vil kunne være med på å drive bruken av GIS betydelig. Cloud GIS fjerner kompleksitet I dag er de fleste som jobber med GIS-løsninger spesialister. Med andre ord, de fleste GIS-utviklingsplattformer krever at utvikleren har oversikt over alt fra datatilrettelegging til projeksjoner - til hvordan man setter opp tjenester - til hvordan man utvikler grensesnitt på ulike typer klientplattformer, enten det er for en nettleser eller en mobil. Med Cloud GIS kan man tilby en plattform for Cloud computing sett med humoristens øyne GIS-løsninger hvor man forholder seg primært til et sett med API er som enhver utvikler er i stand til å ta i bruk. På denne måten vil man kunne bringe GIS-teknologi til en mye større andel utviklere enn i dag. Cloud GIS reduserer kostnader med tilrettelegging og vedlikehold av store datamengder I de aller fleste on-premise GIS-løsninger vi ser implementert, gjøres den samme jobben med å tilrettelegge og oppdatere de grunnleggende datasettene om og om igjen. Det foreligger betydelige gevinster, både for hver enkelt bedrift og for samfunnet som sådan å benytte Cloudteknologi for å få tilgang til disse dataene fremfor å sitte på dem selv. Cloud GIS reduserer investeringskostnader med å komme i gang Oppsummert og tradisjonelt kreves relativt store investeringer i programvare, implementasjonsprosjekt og opplæring for å komme i gang. Med Cloud-GIS der GIS-plattformen leveres som en tjeneste kan denne kostnaden kuttes betydelig, og terskelen for å ta i bruk GIS reduseres. :6

7 : ArcGIS 10 GIS for alle Krav til en GIS-plattform i skyen Dersom man skal oppnå de resultater som er skissert over, stilles en rekke krav til en Cloud-GIS plattform. Krav til et rikt, oppdatert og detaljert kart- og datagrunnlag Et av de viktigste kravene vil utvilsomt være at man gjennom plattformen har tilgang på et rikt, detaljert og oppdatert kartgrunnlag. Her ligger det implisitt at kartgrunnlaget bør være mer detaljert, og langt mer oppdatert enn det man i dag får gjennom Google og Microsofts Cloud-baserte karttjenester. I tillegg bør det være tilgang til mange flere datasett som for eksempel demografi og vektordata. Tilgang til avanserte GIS-tjenester For igjen å kunne tilby merverdi sammenlignet med Google og Microsofts enkle karttjenester må Cloud-GIS plattformen gi tilgang til mer avanserte geografiske analyser og tjenester som for eksempel terrengprofiler, fremkommelighetsanalyser, kjøretidsanalyser, demografiske analyser, synlighet- og skyggeanalyser, finn nærmeste type objekt osv. Ubegrenset skalerbarhet For å kunne tilby en attraktiv og enkel prismodell samt tjenester som inkludererer mer avansert prosessorkrevende analyse, bør det foreligge Cloud-teknologi fra en av de større plattformleverandørene i bunnen. Et eksempel på dette er Amazons EC2 (Elastic Compute Cloud) som gjør det mulig for en leverandør å få tilgang til tilnærmet ubegrenset lagring, prosessorkraft og nettverksbåndbredde. Rikt sett med API er på tvers av flere klientplattformer for utviklere Et svært sentralt kriterium er tilgang til å bygge applikasjoner på API er på tvers av en rekke sentrale klientplattformer. Eksempler på klientplattformer her er iphone/ ipad, Android, Silverlight, Flex eller vanlig Javascript i en standard nettleser. Hensikten er å skjule kompleksitet for utvikleren slik at han kan fokusere på innovasjon og brukeropplevelse fremfor komplisert lavnivå GIS. En enkel forretnings- og prismodell Til slutt bør det være en enkel forretnings- og prismodell som er med på å gi kunden muligheten til å hente ut de fordelene som ligger i Cloud: Pay-as-you-go, og skjule underliggende kompleksitet enten det er kostnader knyttet til kartdata, programvare, maskinvare eller drift. Cloud computing sett med Geodatas og ESRIs øyne Geodata og ESRI Cloud strategi Cloud computing er et sentralt element både for Geodata og ESRI i årene fremover. Vi tror at gjennom Cloud-tjenester vil GIS og avanserte geografiske analyser bli tilgjengeliggjort for en mye større brukergruppe som vanligvis ikke har ressurser til å kjøre en full on-premise GISimplementasjon. Vi har over de siste to årene hatt GeodataOnline tilgjengelig med et begrenset sett med produkter primært rettet mot online data-tjenester. Nå vil vi ved hjelp av Amazons cloud-teknologi utvide tjeneste-spekteret betydelig fremover. Nye tjenester og produkter i GeodataOnline, basert på Amazons Elastic Cloud Computing (EC2) Geodata tilbyr følgende tjenester for det norske markedet: Geodata Online GIS Infrastruktur - ArcGIS Server på Amazon EC2 ESRIs flaggskip, ArcGIS Server, er nå tilgjengelig og supportert på Amazons Elastic Cloud Computing (EC2) plattform. Det betyr at våre kunder som ønsker å kunne skalere sine GIS-løsninger med ubegrenset tilgang på datakraft, lagring og båndbredde kan implementere GIS-løsninger i Amazons nettsky. ArcGIS Server er tilgjengelig på Amazons EC2 både i en Bring Your Own Licencese -modell og i en leiemodell på 1, 3, 6 og 12 måneders leie som gjør det mulig å skalere opp og ned i løpet av kort tid. :7

8 : ArcGIS 10 GIS for alle GeodataOnline driftstjenester for Amazon EC2 Som en tilleggstjeneste til Geodata Online GIS Infrastruktur tilbyr Geodata full applikasjonsdrift av GISløsninger for kunder som ikke ønsker å dedikere hverken maskinvare eller driftsressurser til å gjøre dette selv on-premise. Det som tilbys er drift av geodatabaser og ArcGIS Server-baserte GIS-løsninger. GeodataOnline GIS cloudtjenester o Online kartdata: Basis bakgrunnskart, topografisk bakgrunnskart samt bilde. o GIS-tjenester: Adresse-søk, Ruteberegning, Finn nærmest ressurs, Terrengprofil, Kjøretid/tjenesteområde og fremkommelighetsberegning GeodataOnline Utviklerplattform (Beta) En forutsetning for å kunne hente ut gevinster ved bruk av GIS i skyen er å kunne basere seg på et rikt sett av detaljerte data, avanserte tjenester og effektive og godt dokumenterte programmeringsgrensesnitt (API er) for å lage løsninger. GeodataOnline GIS utviklerplattform er avansert og tilpasset neste generasjons karttjenester hvor man enkelt kan bygge applikasjoner basert på karttjenester for ipad/iphone, Microsoft s Silverlight, Adobe s Flex og JavaScript. I betautgaven tilbys følgende: o Programmeringsgrensesnitt med eksempler på bruk av tjenestene mot de ulike klientplattformene inkludert ipad. o Tilgang til GIS Cloud-plattformen Referanser: Inge Anundskås, Geodata AS ArcGIS Server 10 Samhandling med GIS Når informasjon flyter mellom individer og enheter bygger vi videre på hverandres arbeid og utvider vår kollektive kunnskap. Oppdatert og fullstendig informasjon kombinert med de rette verktøyene skaper samhandling. Som gjør oss i stand til å sammen løse større oppgaver enn vi klarer som enkeltindivid eller separate enheter. Vi unngår dobbeltarbeid, sikrer konsistent beslutningsgrunnlag og kan lære av hverandre. ArcGIS Server bidrar til å skape samhandling ved å sørge for flyt av geografisk informasjon og kunnskap. Produktet gir oss dessuten verktøy for å bruke og videreforedle denne informasjonen. Dette gjøres ved å tilby kart, geografiske data, analyser, arbeidsflyt, datakonvertering, 3D visualisering som webtjenester. Webtjenester gjør oss i stand til å flytte GIS fra noen få desktop PC er og ut på web en eller inn som en integrert del av andre systemer. De gode kartfremstillingene, unike forretningsdataene, avanserte geografiske analysene blir dermed tilgjengelig :8

9 : ArcGIS 10 GIS for alle for alle som kan ha nytte og skape verdi ved hjelp av denne informasjonen. Det blir tilgjengelig på en enkel og intuitiv måte tilpasset målgruppen, uavhengig om de bruker en desktop, web en eller mobile enheter. ArcGIS Server 10 flytter oss derfor nærmere visjonen om GIS for alle, la oss ta en nærmere titt på de viktigste nyhetene. Styrket tjenesteplattform ArcGIS Server skaper samhandling ved å dele geografiske data, kart, analyser og 3D visualisering som webtjenester. ArcGIS 10 styrker denne plattformen gjennom å tilby mer funksjonalitet og flere muligheter i eksisterende tjenestetyper. I tillegg introduseres to nye tjenestetyper, søk og redigering (feature access). I praksis betyr det at mer av informasjonen i det publiserte kartdokumentet (mxd en) er tilgjengelig gjennom webtjenesten. Her er noen eksempler på dette: En større del av datamodellen er i ArcGIS 10 tilgjengelig gjennom webtjenester. Helt konkret vil det si relasjoner eller frittstående tabeller i kartdokumentet og subtyper og plukklister (domener) fra geodatabasen. Dette er mekanismer som vil være med å kvalitetssikre data som samles inn eller oppdateres på web. Dessuten vil mer informasjon om dataene bli tilgjengelig for sluttbrukeren. Vedlegg er et nytt konsept i geodatabasen som gjør det mulig å knytte ei fil (f.eks et dokument eller et bilde) til objekter i kartet. Typisk kan en tenke seg å bruke vedlegg for å gi enkel tilgang til relevant dokumentasjon i kartet. Vedlagte filer lagres i geodatabasen og kan åpnes, slettes og legges til, både fra desktop eller gjennom tjenestegrensesnittet ut mot web en. Symboliseringsreglene fra kartdokumentet kan i ArcGIS 10 hentes gjennom webtjenesten og brukes til å symbolisere grafikk i nettleseren. Det er en aktuell problemstilling når det er ønskelig å streame data/ geometri over til klienten (framfor et kartbilde), f.eks ved redigering på web, bruk av karttips og liknende. Dermed unngår man å måtte definere symboliseringsregler på nytt i klienten, noe som er både tidsbesparende og enklere for utvikleren. For optimaliserte karttjenester (msd-baserte tjenester for raskere og skarpere kartopptegning) tilbys støtte for Maplex og kartografiske representasjoner. Dermed er denne tjenestetypen et mer reellt alternativ til tradisjonelle mxd-baserte tjenester, f.eks ved generering av cachede karttjenester. Også de andre tjenestetypene i ArcGIS 10 har fått en rekke forbedringer. Les mer om det på ArcGIS.com. Redigering over hele plattformen Uten gode data er et informasjonssystem lite verdt. ArcGIS 10 bidrar til å øke omfanget av data vi kan presentere og analysere geografisk på flere måter. Viktigst er de endringene som er gjort for å fasilitere innsamling av data gjennom web- og mobilapplikasjoner. Ved å tillate registrering og redigering av data gjennom tjenester som kan brukes på web eller mobil, åpnes det for å engasjere nye brukere i innsamling av forretningsinformasjon. Såkalt crowdsourcing er et nøkkelbegrep som ligger bak mange av de siste års største IT suksesser (f.eks Google Maps). Forbrukere eller andre større brukergrupper kan enkelt og effektivt registrerer data som samles i en felles database. Disse :9

10 : ArcGIS 10 GIS for alle dataene utgjør unik informasjon som tidligere ville vært umulig eller svært kostbart å samle inn. F.eks kan friluftsfolk eller jegere selv beskrive og stedfeste viltobservasjoner, en type informasjon som kan benyttes som en del av bestandstakseringen. Eller kundene kan selv melde inn når gatelysene til den lokale kraftleverandøren ikke lenger lyser tilfredstillende. Eksemplene på slik datainnsamling eller kundeservice-tjenester er mange. ArcGIS Server 10 introduserer en ny tjenestetype, feature access service, og ferdige komponenter i Web API ene, widgets, som understøtter redigering på tvers av plattformen. En feature access service tilbyr data med tilhørende redigeringsmal basert på et tilrettelagt kartdokument. Fra redigeringsmalen kan en webapplikasjon via tjenestegrensesnittet lese ut hvordan dataene skal symboliseres med høy kartografisk kvalitet, bruke plukklister og kvalitetsmekanismer definert i datamodellen og sørge for sikker flyt av data mellom tjener og klient. Søk og indeksering Med en tilgjengelig informasjonsmengde i stødig vekst handler utfordringen i stadig større grad om å raskt finne frem til de rette dataene, analysene eller temakartene. ArcGIS kan indeksere dine lokale ressurser (navn, søkeord, metadata), men også sentrale geodatabaser og nettverkdisker. Til sammen gjøres det søk etter tilgjengelige kart, data eller verktøy i din virksomhet enkelt. Søkene er integrert i ArcGIS Desktop og settes opp som egne tjenester i ArcGIS Server hvor indekseringen konfigureres mot ønskede datakilder. Webapplikasjoner ArcGIS Server har flere grensesnitt (web API) for å utvikle spennende webapplikasjoner enten i Javascript, Flex eller Silverlight. Disse er skreddersydd for å utnytte mulighetene i ArcGIS tjenesteplattform. For flere av de sentrale funksjonene som webtjenestene fra ArcGIS Server leverer, er det utviklet ferdige komponenter (funksjonalitet og brukergrensesnitt), også kalt widgets. Dette gjelder både for redigering (geometri, attributt og vedlegg), tidsanalyser med mer. Widgets, sammen med ferdige og innholdsrike applikasjonsmaler og eksempelkode, gjør utviklingen av webapplikasjoner både enklere og raskere. Vær forøvrig oppmerksom på at Web API ene har hyppigere oppdateringer enn ArcGIS Server, så her vil det dukke opp flere spennende muligheter framover. Dersom du besitter knappe utviklingressurser, så fortvil ikke. ArcGIS 10 kommer med en gratis, fiks ferdig og svært konfigurerbar webapplikasjon. Ved hjelp av noen enkle xml-filer kan applikasjonen tilpasses dine data, analyser og behov. Det er også enkelt og endre applikasjonens visuelle framtoning. Alt i alt betyr det at terskelen for å tilby dine data og analyser i spennende og brukervennlige webapplikasjoner bør være betydelig senket. Mobile applikasjoner ArcGIS Server 10 sørger for at dine virksomhetsdata enkelt kan flyte mellom det sentrale datalageret og ut i felt. Det åpner muligheten til å løse utfordringer på stedet, yte bedre service og samle inn fersk og kvalitetssikret informasjon som umiddelbart kan tas i bruk. ESRI har spennende applikasjoner for de viktigste initativene innen mobile plattformer og scenarier for både profesjonelt feltmannskap og forbrukere. Les mer om dette i egen artikkel. SharePoint SharePoint benyttes av mange virksomheter for å skape samhandling gjennom deling av informasjon, data og kunnskap. En stor andel av denne informasjonen er stedfestet eller kan knyttes til en geografisk lokasjon. ArcGIS Mapping for SharePoint gjør det enkelt å visualisere data fra Sharepoint-lister i et kart sammen med informasjon fra andre kilder som MS SQL Server 2008, ArcGIS Server med mer. Ved hjelp av kraftig GIS funksjonalitet, temakartlegging og analyser (geoprosessering) kan nye sammenhenger eller mønstre i dine forretningsdata avdekkes. Ved å tilby GIS-funksjonalitet gjennom et velkjent grensesnitt (SharePoint) er det et stort potensiale for å nå ut til nye brukergrupper med verdifull innsikt. ArcGIS Mapping for SharePoint består av en funksjonsrik kartkomponent (web part) og en datatype for stedfesting som begge er utvidbare og sømløst integrert med SharePoint :10

11 : ArcGIS 10 GIS for alle Stine Skinnes, Geodata AS ArcGIS Desktop 10 Det er ingen tvil om at ArcGIS Desktop 10 har blitt et kraftig verktøy! Brukervennligheten er bedre, man jobber raskere og mer effektivt og det er tydeligere enn noensinne at ArcGIS er en helhetlig plattform der verktøy og muligheter går igjen i alle ledd. Utsjekk/innsjekk av lisenser En lenge etterspurt nyhet er at man nå kan sjekke ut lisenser for feltarbeid, hjemmekontor osv. Disse kan sjekkes inn og tilgjengeliggjøres for andre når man er tilbake. Dette vil minimere behovet for enbrukerlisenser og samtidig redusere antall totale lisenser en organisasjon trenger. Enklere og raskere Søkevindu Det har kommet et nytt søkevindu i ArcMap for søk på data, symboler og kart. Der kan man gjøre lokale søk på egen PC, enterprisesøk mot bedriftens ArcGIS Server, eller globalt søk mot ArcGIS Online. Catalog-vindu ArcCatalog har dessuten fått et eget vindu i ArcMap der man kan legge til data og verktøy direkte, og dette hindrer bl.a. det tidligere problemet med lås på datasettene. For rask tilgang til aktuelle data settes Default-database og HOME-katalog opp. Utsjekkingsvinduet for lisenser Raskere bakgrunnskart Basemap layer er ny funksjonalitet for rask opptegning av bakgrunnskart i ArcMap. Laget oppfører seg som en cache, der kartlag som ikke skal analyseres eller redigeres danner et passivt bakgrunnsbilde med rask opptegningshastighet. Symbolsøk Søk etter symboler er nå tilgjengelig i symbolvelgeren. Man trenger ikke lenger legge til symbolkategorier, men søker i stedet på nøkkelord. Resultat av symbolsøk :11

12 : ArcGIS 10 GIS for alle Figurene viser redigeringsopplevelsen i en Webapplikasjon, der både symboler og domeneverdier fra geodatabasen er tilgjengelig Figuren viser redigeringsopplevelsen i ArcMap Ny redigeringsopplevelse I ArcGIS10 er redigeringsopplevelsen mer helhetlig over hele plattformen. En ny malbasert redigeringsløype er mer intuitiv og enklere enn tidligere, og dessuten tilgjengelig både i desktop, på web, i 3D og i de mobile løsningene. Oppsettet gjøres i ArcGIS Desktop, og publiseres med kartet til tjenester. Når man legger til et nytt objekt konstruerer man hva det er i stedet for å først legge til punkt, linje eller polygon for deretter å bestemme hva slags objekt det er. Automatisk kartproduksjon I tilleggsmodulen PLTS har det lenge vært verktøy som automatisk kan generere kartbøker. I ArcGIS 10 er mye av denne funksjonaliteten flyttet inn i kjerneproduktet, og muliggjøres vha Python og Data Driven Pages. Her kan man legge inn dynamisk tekst som baserer seg på egenskaper i kartet, informasjon om referansesystem som leses direkte fra kartrammen, eller f.eks dagens dato. Resultatet blir da X antall kart der innhold og tekst endres automatisk fra kart til kart. Kartene kan deretter eksporteres til f.eks. PDF-format for distribusjon. Kraftigere og forbedrede analysemuligheter På analysesiden er rammeverket utvidet, og geoprosessering kan nå kjøre i bakgrunnen mens du fortsetter ditt videre arbeid. I Model Builder er iterasjoner bedre integrert slik at en geoprosessering enkelt kan gjøres på multiple datasett. Innen nettverksanalyse er det kommet to kraftige nyheter. Den ene er en lokaliserings-/allokeringsanalyse for å bestemme lokasjoner basert på omkringliggende omstendigheter. :12

13 : ArcGIS 10 GIS for alle Den andre nyheten er en funksjon for å simulere dynamisk motstand over tid. Analyser i 3D Ved analyser i 3D tar nå sikt- og synlighetsanalysene hensyn til 3D-objekter (multipatch), og det kan genereres skyline/siluetter og kjøres romlige konfliktanalyser. 3D analyse Bildet viser simulering av kø i Oslo fra en bestemt lokasjon Bildet viser tenkt optimal lokalisering av AMK-sentraler i Oslo basert bl a på innbyggere og veinettverk. Eksempel på bruk av swipe i det nye Image Analysis vinduet Bildeanalyser I ArcMap har det kommet et nytt vindu; Image Analysis Window. Her er funksjoner som tidligere var spredt i ulike menyer samlet for enklere å kunne jobbe med bildedata som ortofoto, DTM og satellittbilder. Bildeklassifisering Standard bildebehandlingsverktøy som kontrast og lysforhold er lett tilgjengelig, det samme er klipping og swipe. I tillegg kan det gjøres kraftige analyser som hillshade, pan-sharpening, ortorektifisering og generering av vegetasjonsindeks on-the-fly. Som eksempel har vi kjørt hillshade på vår landsdekkende DTM (25m oppløsning), og det tar bare ett sekund. Bildeklassifisering En ny verktøylinje har samlet viktige verktøy for enkel klassifisering av bildedata. Verktøyene er tilgjengelig gjennom Spatial Analyst. Tid og sted I Tracking Analyst har vi hatt muligheten til å animere data over tid. I ArcGIS 10 er Tid enda tettere integrert enn før, og mye av funksjonaliteten er flyttet til kjerneproduktet. De aller fleste datasett har (eller bør ha) en datostempling, og dette kan nå aktiveres og brukes til å sette data i sammenheng over tid. Funksjonaliteten publiseres med kartet og blir dermed også tilgjengelig i ArcGIS Server. Eksempelet viser sammenhengen mellom generell utbygging (resultat av hotspot-analyse) og utbygging av kollektivnettet i Oslo. Utviklingen kan spilles av over tid. :13

14 : ArcGIS 10 GIS for alle Morten Grude, Geodata AS ArcGIS på iphone, ipad, og andre mobile enheter Den tette samhandlingen mellom Desktop, Server, Web og mobile løsninger i ArcGIS 10 henger sterkt sammen og bidrar til å forsterke budskapet om GIS for alle. Esri har fire mobile plattformer hvor den enkelte plattform er tilpasset spesifikke brukergrupper og markeder. Den mobile satsningen til ESRI og Geodata vil dekke behov hos den avanserte GIS brukeren og støtte datafangst i felt, publikumsapplikasjoner og lettere mobile webløsninger. ArcPad 10 ArcPAD treffer den profesjonelle GIS-brukeren i felt. ArcPad 10 har avanserte GIS redigeringsfunksjoner og vil i felt kunne skape nye objekter og featureklasser, gjennom egne maler og tabellverktøy i softwaren. Dette vil kunne redusere tiden man bruker inne til planlegging og oppsettet av feltprosjektet. Man kan i mye større grad gjøre feltobservasjoner ad hoc og skape / registrere de dataene man ikke hadde tenkt på i forkant / underveis. Lisens for Street Map medfølger. I ArcPad 10 beholder man produksjonsløypa for manuell utsjekk av data fra Desktop gjennom ArcPad Data Manager til PC (XP, Vista og Windows 7) og mobilt (Windows Mobile 5 6.5) og forsterker serverbasert synkronisering av data gjennom ArcPad Server Extention. Synkronisering kan settes til manuelt (starter synkroniseringen selv), tidsbasert (etter f.eks 15 min eller en gang i timen) og kontinuerlig (Synkroniserer når det er endringer i data så lenge man har netttilgang). ArcPad Studio kan brukes for å utvikle og tilpasse prosjektet slik at det direkte støtter opp brukerens arbeidsprosesser. Nytt i ArcPad 10: Ytelsesforbedringer o Raskere opptegninger av kartet o Avbryte/forsette med redigering selv om kartet tegnes opp i bakgrunnen o Raskere spatial indeksering under redigering o Valgfri kladdemodus Forbedringer i brukergrensesnittet ArcPAD 10 Mobil klient ArcPAD 10 PC klient o Bedre kameraintegrasjon o Automatisk oppretting av maler og tabeller o Støtte for ArcGIS Online o Støtte for bruk av Bing.com kart o Integrasjon med ArcLogistics ArcGIS Mobile ArcGIS Mobile henvender seg til kunder med behov for datafangst og redigering i felt, uten at brukeren må være GIS-spesialist. Løsninger på ArcGIS Mobile kan gjøres bedriftsinternt og tilbys som apps til publikum. F.eks apps for rapportering av nedtagging, søppel i parker, miljøforurensning etc. Applikasjonen er bygget for bruk av touchskjermer på mobiler og Tablet PC-er, via store knapper lett tilgjengelige menyer. ArcGIS Mobile får endelig samme mulighet som ArcPAD hvor man kan sette opp og lage egne prosjekter i Desktop og sjekke ut/ inn prosjekter manuelt til en ekstern PC (XP, Vista og Windows 7) eller en mobiltelefon (Windows Mobile 5, 6 6,5). Lisens til ArcGIS Mobile klienten medfølger alle ArcGIS Desktop versjoner. Har man behov for å sjekke ut prosjektet til flere brukere eller enheter ut over den ene, vil man kunne kjøpe inn flere ArcGIS Mobile lisenser til :14

15 ArcGIS Mobile 10, Project Center ArcGIS Mobile 10 PC klient det formålet. ArcGIS Mobile kan også settes opp sammen med ArcGIS server for å få til en tilsvarende synkroniseringsløsning manuelt, tidsbasert og automatisk, og vil kunne samspille med webtjenester og holde disse oppdatert. Samspillet gir muligheten til å redigere data og legge inn nye observasjoner uavhengig av om man jobber på web eller lokalt på den mobile enheten. Dataene tidsstemples og en versjonert database håndterer oppdateringen slik at man kan ha mange brukere ute i felten. I løpet av kort tid vil det også bli støtte for Windows Phone 7 og Android. Nytt i ArcGIS Mobile 10: Enkel ut av boksen publisering av mobile løsninger. Forenklet prosjektadministrasjon gjennom Mobile Project Center o For prosjekter fra Desktop o For prosjekter fra Server o For prosjekter fra ArcGIS.com Bruk av BaseMap layers Sette opp oppgaver og standardiserte søk for feltarbeideren o Kontroll av verdier registrert på objektet Er ventilen virkelig av? Fungerer følgende tiltak? Stemmer merkeskiltet? Følgende utstyr står på lager! Søk opp antall og kontroller Tilkobling til GPS og kamera Net SDK for utvikling av tilleggskomponenter og integrasjon mot andre systemer ERP, CRM osv. ArcGIS for ios GIS for Apple iphone, ipad og ipod Egen ArcGIS applikasjon i Apple App Store gir tilgang til å laste ned søkbare kart, presentere, samle og rapportere data og utføre GIS analyser. ios applikasjonen fungerer som et rammeverk og gir deg mulighet til å laste ned og distribuere prosjekter via Arc- GIS.com og /eller fra dine egne GIS-tjenester på serveren. Prosjektene som kobles til vil være online og intet vil bli lagret lokalt på din Apple-enhet. Dette gir et sterkt verktøy for å introdusere GIS til miljøer som tradisjonelt ikke bruker GIS-verktøy, f.eks ledelse, samarbeidspartnere og publikum. Last ned appen fra App Store og publiser data til server eller ArcGIS.com og la brukeren koble seg til en av disse tjenestene for å enten se på, eller bidra selv til datafangsten. Gjennom egne API er kan man utvikle skreddersydde applikasjoner for bedriftsinternt bruk (max 100 brukere og trenger ikke Apples godkjenning) eller publikumsapps som godkjennes av Apple og legges ut på App Store. ArcGIS for ios 10, Apple iphone klient Mobile webapplikasjoner Mobile webapplikasjoner er kanskje en enda enklere måte å komme i gang med distribuerte tjenester for GIS til alle og vil raskt kunne treffe et bredt publikum og mange typer enheter. En mobil webapplikasjon fungerer på samme måte som en standard web-applikasjon for PC, men vil kunne ta i bruk integrerte deler av mobilen som kamera, GPS og eller GSM triangulering. En mobil webapplikasjon krever netttilgang via mobilnettet eller via WLAN. Man skriver inn en internettadresse i den mobile webleseren som kan være Opera, Chrome, Safari eller Internett Explorer og starter webapplikasjonen. Mobile Webapplikasjoner krever ingen apps som må installeres på telefonen, bruker kun telefonens webleser og innebygde GPS og netttilgang. Gjennom nettleseren lastes mobileapplikasjonen inn og man kan jobbe videre med analyser og redigering av kart og data. All GIS-funksjonalitet bygges inn i webapplikasjonen og styrer brukeren gjennom mulighetene. Typiske funksjoner som kan implementeres er finn nærmeste (ut i fra kartet, egen GPS eller antatt GSM nettposisjon) og f.eks datafangst av spesifikke egenskaper og objekter. :15

16

17 : nyheter Knut Olav Sunde, Geodata AS GISDATA-nytt Måten offentlige kartdata i sin originale form gjøres tilgjengelig for brukerne på er etter vårt syn lite hensiktsmessig. Fordi mye av dataforvaltningen i Norge skjer på kommunenivå distribueres originaldatene som kommune- og temavis splittede SOSI-filer. Visste du for eksempel at landsdekkende FKB i sin originale form består av SOSI-filer? Når kvaliteten på disse i tillegg er ganske så varierende sier det seg selv at veien frem til en landsdekkende og harmonisert Geodatabase for bruk i ArcGIS er lang. Stadig flere av våre kunder innser at det ikke er så veldig rasjonelt å bruke ressurser og tid til å konvertere og harmonisere andres data før de i det hele tatt kan komme i gang med sine egne prosjekter. Derfor øker etterspørselen etter nøkkelferdige Geodatabaser. Med ferdig tilrettelagte data bruker de sine ressurser på en bedre måte og får gjennomført sine GIS-prosjekter raskere enn ellers. Som en følge av endringer i norsk lov mister Norges Eiendomsinformasjon fra nyttår sitt monopol på å distribuere nasjonale kartdata. I stedet etablerer Statens kartverk en egen formidlingstjeneste som vil betjene forhandlere som Geodata direkte. Vi har vært godt fornøyd med måten Norsk Eiendomsinformasjon har utøvet sin rolle på og har vært spent på hva denne forandringen konkret vil bety for oss og våre kunder. Slik det ser ut akkurat nå, vil tilgangen til data bli like god eller kanskje enda bedre enn før. Det vil igjen komme oss og våre kunder til gode. Dessverre velger Kartverket foreløpig å ikke gjøre noen vesentlige forenklinger i prismodellene som benyttes, noe vi hadde håpet, så prising av GIS-data vil dessverre forbli like komplekst også i Nye produkter Våre cachede karttjenester for ArcGIS Server - Geocache Basis, Geocache Landskap og Geocache Bilder - er på mange måter våre GIS-data faneprodukter. Geocache Basis vant prisen for Beste kart på Geoforum Siden den gang har alle tre produktene gjennomgått betydelige forbedringer. Selvsagt er tjenestene oppdatert med ferske data. En av forandringene som gjelder alle tre tjenestene er overgang til et nytt tilingskjema som er overensstemmende med det man har lagt seg på innenfor Norge digitalt. En konsekvens av dette er at tjenestene vises i andre og flere målestokker enn tidligere. Geocache Landskap 2010 Geocache Basis, som er prisbelønnet, fremstår ellers i all hovedsak som tidligere. Største målestokk for Geocache Basis er 1:625. Geocache Landskap inneholder en rikere kartografi med fokus på å fremstille landet vårt på en mest mulig livaktig måte. Denne kartografien er i 2010-versjonen polert ytterligere og fargebruken er bedre samtidig som innholdet er justert slik at lesbarheten har blitt vesentlig forbedret. I tillegg støtter tjenesten nå målestokker opp til 1:2500 for hele landet. Geocache Bilder har blitt fullstendig renovert med alt Norge i Bilder har å by på av oppdatert bildemateriale. I tillegg er det nå lagt vekt på å vise mest mulig oppdaterte bilder fremfor mer høyoppløselige bilder av eldre dato, når to sammenliknbare bildedatasett finnes innenfor ett og samme område. Største målestokk for Geocache Bilder er også 1:625. Geodata tilbyr minst like detaljerte karttjenester for Oslo som for resten av landet. De detaljerte kartene for Oslo er basert på data fra Oslo kommune og leveres som et tillegg til Geocache Basis, Geocache Landskap og Geocache :17

18 : nyheter Bilder. Grunnen til at det er slik er at det må foreligge en avtale med Oslo kommune for å kunne benytte de detaljerte kartene. Geodatas vektorprodukter leveres som nøkkelferdige, landsdekkende og sømløse ArcGIS Geodatabaser. Du har valget mellom å få produktene levert som en ArcSDE Enterprise Geodatabase eller som en ArcGIS Filbasert Geodatabase. I en enbrukerløsning er filgeodatabasene absolutt enklest og raskest å ta i bruk samtidig som ytelsen er utrolig. For de av våre kunder som bare trenger et mindre utsnitt av landet, leveres produktene på dagen som en filgeodatabase. Med alle våre leveranser følger fullt ferdige presentasjonsregler i form av et komplett kartdokument (MXD) og LYR-filer tilpasset den enkelte featureklasse i Geodatabasen. en Creative Commons-lisens som sikrer at det kan brukes fritt og danne grunnlag for nye produkter. Besøk Geodatas hjemmeside for å laste ned produktet, dersom du er interessert. Geodata har et meget effektivt opplegg for å vaske, konvertere, mosaikkere og optimalisere de SOSI-data vi mottar fra våre leverandører. Dermed er produkter som N50 Kartdata, Elveg osv. tilgjengelig fra oss som Geodatabaser kun kort tid etter at oppdaterte data slippes fra Statens kartverk. Demodata Våre GISDATA-produkter er komplekse og det kan være vanskelig å beskrive alle produktenes egenskaper i form av ord og bilder. Vi innser at våre kunder ofte vil ha behov for å ta og føle på produktene for å finne ut om de tilfredsstiller deres behov. Geodata har derfor laget en DVD med demodata. Denne innholder en filgeodatabase med utsnitt av alle våre vektor standardprodukter. Med følger naturligvis et kartdokument med ferdige presentasjonsregler for alle produktene, slik at de presenteres på en hensiktsmessig måte. Ta kontakt med oss, dersom du har interesse av en slik DVD for evaluering av våre produkter. Statens kartverk annonserte nylig at de tilbyr fri nedlasting av et norgeskart i 1:5 mill på ulike formater. Kartet kan benyttes både for kommersiell og ikke-kommersiell bruk og er basert på N5000 Kartdata. Geodata supplerer dette tilbudet med å tilby det samme datasettet ferdig tilrettelagt som en ArcGIS Filgeodatabase også dette fritt nedlastbart. Med Geodatas versjon følger i tillegg kartografisk redigerte annotasjoner og ferdige presentasjonsregler (MXD) for ArcGIS. Produktet er enkelt, men gir også et godt bilde av hvordan Geodata leverer sine GIS-dataprodukter ferdig tilrettelagt for ArcGIS. Produktet er på samme måte som Statens kartverks kart lisensiert med Gratisproduktet N500 kartdata Veien videre Geodatas største satsing på GIS-data i øyeblikket er å etablere en løsning for synkronisering av vårt FKB-produkt med de SOSI-data som Kartverket legger ut til brukerne. Vi henter nå over endringer etter hvert som de foreligger og vil fra 2011 oppdatere vårt produkt dynamisk med nye data. Fra 2011 vil det derfor bli hyppigere utgivelser av komplette FKB Geodatabaser samtidig som leveranser av mindre områder vil inneholde tilnærmet dagsferske data. Både vektorproduktene (Geodatabasene) og karttjenestene (cachene) vil bli kontinuerlig videreutviklet for å dekke våre kunders behov på en best mulig måte fremover. Også presentasjonsreglene som følger med forbedres kontinuerlig. Fra 2011 vil spesifikasjonen for skjermkartografi utarbeidet i fellesskap av Statens kartverk, FMGT og Forsvarsbygg ligge til grunn for våre presentasjonsregler. På distribusjonssiden vil det skje veldig mye spennede fremover, nye kanaler vil bli tatt i bruk - så følg med! :18

19 : nyheter Erlend Råheim, Geodata AS GMA Matrikkeldata tilrettelagt for GIS Geodata har utviklet produktet GeoMatrikkelAksess for å gjøre matrikkeldata totalt tilgjengelige for våre kunder. Dataene lagres sømløst for brukermiljøets interesseområde, og det åpner for storskalaanvendelser av matrikkeldataene. Kort bakgrunn DEK og GAB er historie. Sentral Matrikkel er den viktigste nye rammebetingelse for GIS i Norge på mange år. Statens kartverks Matrikkel er i dag en fullt operativ nasjonal eiendomsdatabase (kataster), og til tross for at dataene på grunn av registreringshistorikken har en del mangler og avvik, gjør dette det mulig å hente ut meget viktig samfunnsinformasjon og håndfast beslutningsgrunnlag ved hjelp av få grep. Kort om GMA GeoMatrikkelAksess GMA er en LMK Lokal Matrikkelkopi, som også var det opprinnelige produktnavnet. LMK er finnes det flere av, men det vi holder fram som spesielt med GMA er at eiendomsgeometri samt bygnings- og adressepunkter er representert som standard ESRI geoobjektklasser, sømløst for interesseområdet. Dette er muliggjort gjennom den skalerbarheten som ESRIs geodatabase innehar. Og nettopp full dekning sparer storkonsumenter av stedsdata for mange operasjoner for å samle data! Enten geoprosesseringsverktøyet ditt heter ArcGIS, FME eller er et statistikkverktøy, vil du med utgangspunkt i GMA kunne gå rett på sak og anvende dataene direkte uten initiell sammenstilling. GMA laster ned data for oppgitte kommuner og datakategorier (ca. 25 er definert) fra Matrikkelens endringslogg. Endringsloggen kan tas vare på i databasen. Den blir så transformert til et databasenært format, for så å bli lastet til geodatabasen. Transformasjonskjemaer og konfigurasjon driver det hele, og denne SOA-arkitekturen gjør systemet vedlikeholdbart og oversiktlig. Bruk - kart I de fleste tilfeller ligger ikke informasjon om målemetode og nøyaktighet på grenselinjene i Matrikkelen, men bare på grensepunkt. Dette er en utfordring for kartframstilling. Vi løser dette ved å tilordne denne informasjonen også til linjene, basert på et sett kriterier. Dermed blir denne viktige informasjonen tilgjengelig for symbolisering. Kommunal kartportal med bakgrunnsinfo fra GMA. Adresser og matrikkelnumre påført kartet. Egendefinert symbolisering Som bruker av kart med matrikkelinformasjon ønsker du å se matrikkelnummeret når du jobber i stor målestokk. For teiger med flere matrikkelnumre (ukjente interne grenser), vil du også ønske å se alle disse. Slik en til mange - kan løses ved å anvende et SDE-databaseview med både teig-(kartobjekt) og matrikkelenhet (tabell, bl a med matrikkelnummer)-informasjon. Alternativt, for databaser som inneholder svært store datamengder, kan slike data avledes gjennom en jobb som går f eks en gang i døgnet. Dette gir bedre ytelse, mens ulempen rimeligvis er en viss ekstra forsinkelse i oppdatering av dataene. Sluttresultatet av en slik jobb kaller vi internt minimatrikkel, og flere av våre brukere har bedt oss sette opp en slik, blant annet for visningsformålet som beskrevet over. Transformasjon Originale matrikkelkoordinater ligger i Euref89, UTM-soner 32, 33 og 35. For å sammenstille dataene i en database kreves transformasjon mellom disse. Det normale er å :19

20 :nyheter transformere til UTM sone 33, for å minimalisere skalafeil i østretning. Vi har testet transformasjonsmotoren i ArcGIS 10 og funnet ut at den gir perfekt transformasjon til/fra opprinnelig UTM-sone, også for områder lengst øst i Finnmark. Vi har likevel lagt inn en mulighet til å anvende offisiell norsk transformasjonsmetodikk for de som måtte ønske det, uten at vi p t har noen indikasjoner på at det gir mer korrekte resultater. Analyser og rapporter på matrikkeldata Det er rimeligvis bare fantasien som setter grenser for analyser og sammenstillinger basert på så omfattende informasjon som matrikkeldata. Noen hovedtyper er: Summasjon av arealinngrep pr. matrikkelenhet. Tenkt kraftlinjetrasé (NB! Ikke reelle data). Inngrepsanalyser Arealmessige konsekvenser av utbygging av samfunnsinfrastruktur er en klassisk GIS-øvelse. Eiendomsdata har alltid vært sentrale i slike analyser, og med GMA er disse dataenes aktualitet og områdedekning sikret. Dataajourhold Mye av arbeidet med sammenstilling av data i GIS har kun som hensikt å finne feil i de samme dataene. Tilgangen til relativt oppdaterte ortofoto i bildetjenestene har gjort slikt arbeid effektivt en kan nå med rimelig sikkerhet avgjøre hvilket datasett som er feil, etter å ha brukt vektordata til å generere hotspots for nærmere undersøkelse. Oppdatering av andre registre Flere pågående prosjekter skal gi løpende oppdaterte kunde- og adresseregistre basert på informasjonen i GMA. Vi utvikler en konfigurerbar intern endringslogg, som rapporterer endringer i egenskapsdata som brukermiljøet trenger for synkronisering av GMA og eget register. Dette vil spare brukerne for omfattende rette- og konverteringsarbeid og gi sikrere utsending av informasjon. Hyttefelt. Teiger med påstående hytter markert. Grunnlag for vurdering av effekt på vilt og landskap. Samprosessering av matrikkel- og andre data: Grønne markslag på små teiger. Kan indikere behov for ajourhold av AR5. :20

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens!

:magasinet. :konkurranse. Bli med og evaluer dette magasinet! Vinn en ArcGIS. for Home lisens! :nytt fra ARCen :konkurranse 40 Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen i rekken. I år var vi så heldige å få inn

Detaljer

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego.

:magasinet. 25 Reisebrev fra ESRI Internasjonal Brukerkonferanse Les om hvordan Hafslund Netts to deltagere opplevde årets konferanse i San Diego. 21. årgang :: Oktober 2009 Kundemagasin for Geodata AS Geodata AS :magasinet 12 Den komplette GIS-plattform Oktoberutgavens hovedtema tar for seg Geodatas posisjon som leverandør av komplett GIS-plattform

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv

Big data bidrar til utvikling i norsk næringsliv DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Det handler om hvor god du har lyst til å bli LES MER PÅ NETT! WWW.BEDRIFTSØKONOMINORGE.NO Nr 10 DESEMBER 2014 BUSINESS INTELLIGENCE FOTO: TOM EGIL JENSEN

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Kokebok for apputvikling

Kokebok for apputvikling Bachelor i Markedsføring og Salgsledelse Kokebok for apputvikling Hvordan går et utvalg bedrifter frem under utviklingen av en mobil applikasjon, som en tjeneste/service på det norske markedet? Studentnummer

Detaljer

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE

NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE NUMMER 2 2014 NORGES MARKEDSANALYSEFORENING TEMA: Marketing analytics BRANSJENYTT FAGLIG TEKNOLOGI NYTT FRA NMF JOBB&KARRIERE Fire veier til vekst # 4 Ekspandere i nye markeder Med tilstedeværelse i 88

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro

Network Norway åpner Norges nye mobilnett. Vesta jakter på den perfekte kundedialog. Teleopti lanserer Teleopti Pro Brum-nytt nr. 1-2007 20-03-07 10:53 Side 1 NR. 1 2007 16. ÅRG. Brukerforeningen for Ericssons Bedriftskommunikasjonsløsninger Network Norway åpner Norges nye mobilnett Vesta jakter på den perfekte kundedialog

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003

Din guide til lønnsom e-business. nr.1 2003, Årgang 1. November 2003 nr.1 2003, Årgang 1 Din guide til lønnsom e-business November 2003 B2B på en enkel måte Senket terskel for ehandel Trenger du lokaler? Nå har du sjansen! Slik unngås leverandørfellene Web Services skaper

Detaljer

Fra Altinn til alt ut?

Fra Altinn til alt ut? Offentlige data for innovasjon og demokrati Rapport 1 2010 Offentlige data for innovasjon og demokrati ISBN 978-82-92447-41-3 (trykt utgave) ISBN 978-82-92447-42-0 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, april

Detaljer

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583

Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten. Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Digitalt førstevalg - status for elektroniske tjenester i staten Rapport 2011:2 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foretatt en kartlegging

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere

DATATEAM. Skyhøy interesse for Cloud Computing. Alt om vårens store konferanser. LSBG rapporterer fra årets Lotusphere DATATEAM 01/09 årgang 27 Skyhøy interesse for Cloud Computing Alt om vårens store konferanser LSBG rapporterer fra årets Lotusphere Utnytt Business Intelligence du har dataene Sparer penger og miljø med

Detaljer