MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30 10.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 08:30 10."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08: Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder Rektoratet Grete Lysfjord Medlem FBA Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Terje Halvorsen Medlem FSV Frode Kjærland Medlem HHB Terje Cruickshank Medlem SoB Morten Bergheim Medlem SoB Axel Viefers Medlem SoB Pål Gunnar Willumsen Medlem SoB Linn Scherffenberg Medlem SoB Anna Cecilie Jentoft Medlem SoB Bente Larsen Medlem SSiB Hilde Åsheim Observatør SSiB Siv-Anita Eriksen Observatør SoB Elisabeth Sletten Observatør SoB Erik Gaukerud Observatør IT Arne-Martin Svartnes Observatør Drift Per Arne Imøy Observatør POA Heidi Pedersen Observatør UBiN Jan Atle Toska Direktør SFA Monica Brobakk Saksbehandler SFA Thorbjørn Aakre Saksbehandler PUA Godkjenning av innkalling og saksliste. Berit Skorstad Utvalgsleder Side 1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 18/11 Godkjenning av protokoll 2/11 VS 19/11 Møteplan for Læringsmiljøutvalget høsten 2011 VS 20/11 VS 21/11 VS 22/11 VS 23/11 VS 24/11 VS 25/11 Forslag til etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Universitetet i Nordland Bruk av sosiale medier ved Universitetet i Nordland Status studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland Nye internettsider for læringsmiljø ved UiN Rapport fra Internasjonalt kontor vedrørende beredskap Japan mars 2011 Orientering fra Nasjonal konferanse om inkluderende læringsmiljø VS 26/11 Referat Studenttinget 4/ mars 2011 VS 27/11 Avvikmeldinger Status etter purring VS 28/11 Avviksmeldinger per mai 2011 Side 2

3 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 18/ Arkivreferanse: 2010/428/ Vedtakssak: Godkjenning av protokoll 2/11 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen fra forrige møte 2/11 den Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 3

4 SAKSUTREDNING Sak: Godkjenning av protokoll 2/11 Saksbehandler: Synne Pettersen Vedlegg Protokoll for møte 2/11 den Side 4

5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/2011 Møtested: Styrerommet, 2. etg. Mørkvedgården Dato: Tidspunkt: 08:30-10:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Berit Skorstad Leder Rektoratet Terje Halvorsen Medlem FSV Frode Kjærland Medlem HHB Terje Cruickshank Medlem SoB Morten Bergheim Medlem SoB Axel Viefers Medlem SoB Pål Gunnar Willumsen Medlem SoB Linn Scherffenberg Medlem SoB Anna Cecilie Jentoft Medlem SoB Siv Anita Eriksen Observatør SoB Arne-Martin Svartnes Observatør Drift Elisabeth Sletten Observatør SoB Heidi Pedersen Observatør UBiN Forfall Navn Funksjon Representerer Ann-Gøril Hugaas Medlem PHS Bente Larsen Medlem SSiB Grete Lysfjord Medlem FBA Andre: Navn Funksjon Representerer Jan Atle Toska Direktør FSA Toril Bertheussen Vara FBA Hilde Åsheim Vara SSiB Innkallingen ble godkjent Sakslisten ble godkjent Synne Pettersen sekretær Side 5

6 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 11/11 Godkjenning av protokoll 1/2011 VS 12/11 Endelig budsjett LMU/SKU 2011 VS 13/11 Regnskap for LMU/SKU 2010 VS 14/11 VS 15/11 Referat fra møte i arbeidsgruppa for etablering av kurs i kildehenvisning/referansebruk. Status arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter og utvekslingsstudenter i utlandet VS 16/11 Referat Studentinget 3/ januar 2011 VS 17/11 Avviksmeldinger per mars 2010 VS 11/11 Godkjenning av protokoll 1/2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 1/11 den Vedtak: Læringsmiljøutvalget godkjenner protokollen for forrige møte 1/11 den VS 12/11 Endelig budsjett LMU/SKU 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2011: Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Kildehenvisning/referansekurs alle studenter ,- Til sammen ,- Behandling: Saksbehandler redegjorde for innholdet og fordelingen i endelig budsjett supplert med kommentarer fra studie- og forskningsdirektøren. For øvrig ingen kommentarer fra utvalget. Vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende fordeling på tiltak i budsjettet for 2011: Side 6

7 Tiltak Sum Skoleringshelg for studenttillitsvalgte ,- Utredning leksolog/logoped ,- Studieteknikkurs studenter med dysleksi ,- Presentasjonskurs alle studenter ,- Møtegodtgjørelse studentrepr LMU/SKU ,- Kompetanseheving studentmedlemmer LMU ,- Kildehenvisning/referansekurs alle studenter ,- Til sammen ,- VS 13/11 Regnskap for LMU/SKU 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Saksbehandler og studie- og forskningsdirektør orienterte om de ulike utgiftene, både der vi hadde brukt mer penger enn budsjettert og der vi hadde brukt mindre. For 2011 har vi fått et eget budsjettnummer for lettere å kunne skille utgiftene fra andre utgifter i SFA. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 14/11 Referat fra møte i arbeidsgruppa for etablering av kurs i kildehenvisning/referansebruk. Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Leder orienterte fra møtet den Gruppa tenkte å legge kurset sammen med presentasjonskurset som gis i dag. Det er tenkt å gi studentene en pakke, med både foredrag og ressurser på nett. Biblioteket har laget et foredrag som ligger på nett, Universitetet i Bergen har laget en liten filmsnutt om plagiering, og NTNU har også gode nettsider å vise til. Kontaktperson Siv-Anita kunne informere om at den faste foredragsholderen vår er bestilt til å holde kurs i uke 34. Det er lurt å planlegge referansekurset samtidig og tidlig i semesteret, da studentene har lite obligatorisk aktivitet da. Det ble poengtert at informasjon på nett er nyttig, både på våre egne sider og med lenker til eksterne nettsteder. Biblioteket har i dag informasjon på sine websider, også for internasjonale studenter. Studentforeningene har også egen nettsider, og også her kan man få ut informasjon til studentene. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 7

8 VS 15/11 Status arbeidet med beredskapsplan for internasjonale studenter og utvekslingsstudenter i utlandet Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Saksbehandler orienterte. Det var enighet i utvalget om at dette er et viktig arbeid, slik at vi har opplegg og rutiner klart når uhellet først er ute vi må vite hvem som skal gjøre hva. Når det gjelder de internasjonale studentene ble det poengtert at vi kan forebygge kriser hvis vi jobber med forbedringer i læringsmiljøet for denne studentgruppen. Et viktig fokus her er integrering. Et tiltak for å fremme integrering kan være å tildele de internasjonale studentene hybler på så mange studentbyer og kjøkken som mulig, selv om mange kulturer på et sted kan føre til kulturkollisjoner og konflikter. Internasjonalt kontor ønsker å teste ut et prosjekt kalt tandem, etter modell fra en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. I dette prosjektet skal norske studenter fungere som faddere for nye internasjonale studenter. Dette tiltaket ønsker utvalget å høre mer om til neste møte. Det ble foreslått at dette tas inn som en del av fadderordningen vi allerede kjører hver høst. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 16/11 Referat Studentinget 3/ januar 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Studentleder orienterte fra møtet i Studenttinget. Det skal være valg av nytt Studentstyre og ny studentleder i vår, og arbeidet i forbindelse med dette er startet. SoB ønsker å skape blest om dette, og tenker å kjøre en debatt enten på Samfunnet eller kafeen Sku Bare på Mørkved. Ellers har SoB valgt ny logo. Studie- og forskningsdirektøren kommenterte at det er valgt nytt medlem inn i klagenemnda, og poengterte at dette er et viktig verv. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. VS 17/11 Avviksmeldinger per mars 2010 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Behandling: Utvalget gikk gjennom avviksmeldingene, og følgende ble kommentert: Side 8

9 1 og 6: Drift melder at det nå er stikkontakter ved alle pulter på biblioteket. Det skal også pusses opp på A2 og her blir det kontakter ved alle plasser. Sak 3: Det er veldig fullt og mye feilparkering på campus. Parkeringsplassen fylles opp av studenter/ansatte som er her til daglig, slik at når det er samlinger er det ikke plass til flere biler. SoB har tatt opp med fylket/nordlandsbuss å få en shuttle-buss som kan kjøre Flatvold/sentrum Mørkved direkte oftere enn i dag, samt å få til flere avganger i helgene. Det har vært liten respons å få. Det ble foreslått at et påtrykk fra UiN kanskje ville veie tyngre enn fra SoB. Det ble også foreslått å investere i en egen UiN-buss. SoB skal kjøre en kampanje om parkering for å få studentene til å parkere mer hensynsfullt, og oppfordre flere studenter til å ta bussen framfor bilen. 7: Det ble kommentert at melding ikke er anonymisert 15: Bråk på biblioteket. Selv om biblioteket har merket for stille soner er det enkelte studenter som ikke forholder seg til dette, heller ikke når medstudenter som forstyrres tar det opp med dem. Det må en holdningsendring til både for å få folk til å være mer stille og for at studentene skal kunne ta opp dette med hverandre. Det ble foreslått å innrede flere stille lesesaler på campus andre steder enn på biblioteket, slik at det er flere slike leseplasser. 16: Saken om en student med hund løs på campus ble tatt tak i på fakultetet før avviksmeldingen ble meldt inn. Fordi studenter hadde følt seg truet ble saken likevel meldt inn via avvik av Drift for synliggjøring. 19: IT må følge opp dette med at orakeltjenesten ikke er tilgjengelig, for dette er nok mer utbredt enn bare denne ene avviksmeldingen. Det planlegges et felles servicesenter for ansatte og studenter, og denne omorganiseringen vil forhåpentligvis kunne avhjelpe situasjonen. Sak som ikke er meldt inn via avvik: Det er etterspurt kortlesere på biblioteket slik at studentene kan fylle på kopikontoen sin uten å måtte logge inn i nettbank. Bankene deler visstnok ut slike kortlesere og utvalget mente at IT bør følge opp dette. Vedtak: Læringsmiljøutvalget tar saken til orientering. Side 9

10 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 19/ Arkivreferanse: 2008/64/ Vedtakssak: Møteplan for Læringsmiljøutvalget høsten 2011 Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar følgende møteplan for høsten 2011: Torsdag 15. september (før styremøte 12. oktober) Torsdag 27. oktober (før styremøte 16. november) Torsdag 24. november (før styremøte 14. desember) Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 10

11 SAKSUTREDNING Sak: Møteplan for Læringsmiljøutvalget høsten 2011 Saksbehandler: Synne Pettersen Bakgrunn Forslaget til møteplan er forutsatt felles møtedato for Læringsmiljøutvalget og Studiekvalitetsutvalget, og at møtene legges cirka to uker før styremøtene for Universitetet i Nordland. Styremøtene for høsten 2011 er fastsatt allerede. Læringsmiljøutvalgets møter legges som hovedregel før lunsj ( ) og Studiekvalitetsutvalgets etter lunsj ( ), med mulighet for utvidelse av møtetiden ved behov. Hvis noen av studentrepresentantene har eksamen på de foreslåtte tidspunktene ber vi om tilbakemelding så snart eksamensplan for høstsemesteret foreligger, slik at eventuell flytting av møtedatoer kan vurderes. Følgende møteplan foreslås for høsten 2011: Torsdag 15. september (før styremøte 12. oktober) Torsdag 27. oktober (før styremøte 16. november) Torsdag 24. november (før styremøte 14. desember) Side 11

12 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 20/ Arkivreferanse: 2011/1136/ Vedtakssak: Forslag til etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget støtter arbeidet med etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Universitetet i Nordland, og ber om at utvalgets innspill som framkom i møtet innarbeides i de samlede etiske retningslinjer før saken legges fram for styret Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør Side 12

13 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Forslag til etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved Universitetet i Nordland Berit Skorstad Vedlegg Forslag til etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved UiN Bakgrunn Det har vist seg at tidligere Høgskolen i Bodø/nåværende Universitetet i Nordland ikke har egne etiske retningslinjer. Det er behov for slike retningslinjer for en rekke områder. Læringsmiljøutvalget får i denne sak framlagt forslag for etiske retningslinjer for undervisning og veiledning. Utvalget inviteres til å drøfte forslaget og komme med innspill til videre arbeid. De samlede etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland blir lagt fram for styret for endelig vedtak. Side 13

14 Forslag - Etiske retningslinjer for undervising og veiledning for Universitetet i Nordland Forslaget er utformet av prorektor Berit Skorstad våren Forpliktelser overfor studenten 1.1 Læreren som forbilde og rollemodell Læreren skal være seg sin funksjon som forbilde bevisst og søke å være en god rollemodell for sine studenter. 1.2 Studentevaluering av undervisning Program- og emneansvarlig har ansvar for å gi sine studenter mulighet til å evaluere all undervisning i tråd med reglementet for UiN (referanser skrives inn senere). Undervisningen skal evalueres underveis og eventuelt justeres av lærer i tråd med resultatene av evalueringen. Kommentarer: Det vises her til UiNs eksamensreglement som gir utfyllende informasjon om hvordan en slik evaluering kan gjennomføres. 2. Respekt for studentens personlige og faglige integritet 2.1 Respekt Foreleser og veileder må vise respekt for studentens personlige og faglige integritet og avstå fra handlinger eller uttalelser som kan oppfattes som angrep på studentens verdighet. Studenten bør inviteres til å si ifra om eventuelle negative reaksjoner på lærerens språkbruk eller atferd, enten direkte i situasjonen eller senere ved en passende anledning. Studenter skal også utvise respekt for hverandre. Angrep på medstudenter som kan oppfattes som trakassering eller angrep på studentens verdighet skal ikke tolereres og varsles. Kommentarer: Læreren må unngå atferd som kan virke ekskluderende og krenkende for enkeltmennesker og grupper. Man bør være særlig varsom med ord eller handlinger som kan oppfattes som seksuell tilnærming. Studenter bør unngå adferd som er krenkende på andre. Varsling av slik atferd kan gjøres overfor studenttillitsvalgte og/eller nærmeste fagansvarlig. Når man ikke fram, kan rektor varsles. 2.2 Asymmetri i undervisningssituasjonen I enhver undervisningsrelasjon eksisterer det en asymmetri. Læreren må være seg bevisst denne asymmetri. Kommentarer: Faglig kunnskap og autoritet skal ikke utnyttes til å vinne faglige eller personlige fordeler på bekostning av studenten eller utnyttes til å krenke eller undertrykke studenten. Side 14

15 2.3 Doble relasjoner i forholdet lærer/student Doble relasjoner bør ikke forekomme. Hovedregelen i en slik situasjon er at undervisningsforholdet skal brytes. Kommentarer: Med doble relasjoner menes at læreren innehar flere roller enn den profesjonelle i sin omgang med studenten, for eksempel når læreren har et kjærlighets- eller slektskapsforhold til studenten. Læreren må være seg sin rolle bevisst og ha et særskilt ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter studenten i en sårbar situasjon. Det kan i kjølvannet av doble relasjoner oppstå et habilitetsproblem ved bedømming av studentens arbeid. Dersom det av ulike grunner er umulig å bryte undervisningsforholdet, må partene forsøke å finne andre egnede løsninger. Partene må da være bevisst på at hovedregelen brytes og dermed vise stor aktsomhet i det videre samarbeidet. 2.4 Yrkesmessige relasjoner I de tilfellene der student og lærer innehar yrkesmessige relasjoner utenfor undervisningsinstitusjonen må læreren være seg bevisst de utfordringer dette kan innebære for relasjonen til studenten. Kommentarer: Læreren må være seg bevisst sin rolle som studentens lærer ved UiN, også i sammenhenger utenfor utdanningsinstitusjonen der lærer og student opptrer som kolleger. Læreren må til enhver tid vise diskresjon i forhold til omtale av interne anliggende ved egen institusjon (se også 3.2) 3. Tillit og fortrolighet 3.1 Prioritering av studentens behov Læreren må ikke prioritere sine egne behov i undervisningen, for eksempel ved å betro seg om egne faglige eller personlige problemer, med mindre disse påvirker lærerens evne til å undervise og dermed har betydning for studentens arbeid. 3.2 Omtale av kolleger og ansatte Det bør utvises diskresjon i omtale av kolleger overfor studentene. Fagansatte har et særlig ansvar for å være varsom ved omtale av interne kollegiale forhold. Studenten bør utvise medmenneskelig hensyn i evaluering og omtale av fagansatte. Kommentarer: Læreren er underlagt taushetsplikt, men kan ikke uten videre regne med at studenten utviser den samme påpasselighet i omgang med fortrolig informasjon som den læreren er forpliktet av. Studenter bør likevel utvise forståelse for at fagansatte også er mennesker i for eksempel evaluering og unngå trakassering og uthenging av enkeltpersoner. 3.3 Ansvar for studentenes velferd Læreren bør være åpen og lydhør for studentens personlige forhold som kan ha betydning for studiearbeidet. Støtte og oppmuntring fra lærer er som regel verdifullt for studenten. Kommentarer: Studentorganisasjonene og samskipnadens velferdstjenester er verdifulle instanser og har gode hjelpetjenester for studentene. Dersom lærer vurderer at studenten trenger hjelp på grunn av Side 15

16 problemer i privatlivet, bør hovedregelen være å oppfordre studenten til å oppsøke aktuelle hjelpeinstanser. Opplysninger om aktuelle hjelpeinstanser finnes på UiNs nettsider under Velferd. Det er en selvfølge at fortrolige opplysninger ikke videreformidles til utenforstående. 4. Faglig redelighet 4.1 Bruk av studenters materiale Dersom lærer ønsker å anvende studentens materiale i egne publikasjoner, forskning eller utøving, må lærer sørge for å innhente tillatelse fra studenten på forhånd. Kommentarer: Studentarbeid er åndsverk og skal sidestilles med forskningsarbeid og inngår derfor også i forskningsetikken. 5. Konflikter mellom faglærer og student(er) 5.1 Konflikter mellom faglærer og student(er) Ved konflikter mellom lærer og student(er) har begge parter et ansvar for å forsøke å finne løsninger. Kommentarer: Hvis konflikten ikke lar seg løse internt mellom de involverte parter kan partene henvende seg til dekan eller rektor. Hvis konflikten ikke lar seg løse internt mellom de involverte parter kan partene henvende seg til dekan eller rektor. Se også institusjonens varslingsrutiner og klagenemd. Side 16

17 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 21/ Arkivreferanse: 2011/1141/ Vedtakssak: Bruk av sosiale medier ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget støtter arbeidet med anbefalinger i forhold til bruk av sosiale medier, og ber om at utvalgets innspill som framkom i møtet innarbeides i de samlede etiske retningslinjer for Universitetet i Nordland før saken legges fram for styret. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska Studie- og forskningsdirektør Side 17

18 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Bruk av sosiale medier ved Universitetet i Nordland Berit Skorstad Bakgrunn Det er ønskelig å få vedtatt retningslinjer om hvordan en kommuniserer via sosiale medier som skal gjelde for Universitetet i Nordland. I tillegg bør en ved studiestart ha kurs med vekt på bevisstgjøring av studenters nettbruk. Studentene får da opplæring og informasjon om hva som forventes av dem, både som studenter og som framtidige fagpersoner. Det foreligger allerede diverse retningslinjer og lovverk for adferd og oppførsel, men ikke et eget for Universitetet i Nordland. Ut fra tidligere saker, kan det se ut til at gjeldende lovverk er mindre strengt enn hva som er ønskelig i studiesammenheng. Det som etterlyses, er rett og slett folkeskikk innenfor bruk av sosiale medier! Bruk av sosiale medier (i forhold til studietiden) kan deles i følgende kategorier: Mobiltelefon og pc som ved bruk i undervisningssammenheng kan virke forstyrrende på medstudenter og lærere. Bilder som tas i studiesammenheng, spesielt i praksisperioder. Personvern for pasienter/andre. Bruk av bilder og annen informasjon som angår pasienter/andre på nettsteder. Sensitiv informasjon som en har fått som praksisstudent. Sjikane/negative ytringer om ansatte (på lærested eller praksissted), og som legges ut på de sosiale medier. Sjikane eller trakassering (direkte eller indirekte) av studenter på sosiale medier Retningslinjer som har blitt utarbeidet av andre utdanningsinstitusjoner handler som regel om oppfordring til fornuftig bruk ved kommunikasjon. Nedenfor presenteres retningslinjer som er hentet fra Norsk teknisk naturvitenskaplig universitet (NTNU) sine internettsider (http://www.ntnu.no/itinfo/read_article.php?aid=7). Det forslås at disse også blir retningslinjer for Universitetet i Nordland. De har brukt benevnelsen Retningslinjer for bruk i overskrifta, nedenfor er dette erstattet med Vær varsom i bruk. Vær varsom i bruk av skriftlig kommunikasjon (e-post, nyhetsgrupper og lignende) Ikke skriv når du er sint eller opprørt. Husk: Du kommuniserer med andre mennesker. Følelser kommer dårlig frem. Alt du skriver kan brukes mot deg. Bruk sunn fornuft når du vurderer innholdet i informasjon du mottar. Les gjerne igjennom e-posten din for skrivefeil og uklare formuleringer. Ikke skriv når du er sint Alle punktene under leder frem til den viktigste regelen for bruk av skriftlige kommunikasjonsmidler: Ikke skriv når du er sint. Du kommuniserer med andre mennesker Ved alle former for skriftlig kommunikasjon er det viktig å huske at det sitter mennesker i den andre enden. Det kan være lett å glemme når man sitter alene foran en maskin. Side 18

19 Følelser kommer dårlig frem Ved alle former for skriftlig kommunikasjon kommer følelser dårlig frem. Andre mennesker kan tolke det du skriver på mange forskjellige måter, og du kan oppfatte det andre skriver veldig annerledes enn det avsenderen forventer. Det er utrolig hvor mye av kommunikasjonen vår som går gjennom stemmeleie, kroppsspråk og holdning. Alt du skriver kan brukes mot deg Alt du skriver, både e-post og meldinger på nyhetsgrupper, blir lagret på forskjellige datamaskiner rundt om i verden, og kan bli trukket frem igjen når du minst venter det. Send derfor aldri fra deg noe du ikke vil stå for eller noe du tror du kan komme til å angre på senere. Dette gjelder også for bilder og filmer du laster opp på internett. Bruk skjønn Vær kritisk til all informasjon du mottar. Det er ingen stor kunst å lage e-post eller meldinger på nyhetsgrupper som kan lure mange. Det er dumt å stole på kun én kilde, sjekk flere kilder for å være helt sikker. Side 19

20 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 22/ Arkivreferanse: 2010/429/ Vedtakssak: Status studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget ser viktigheten av å beholde studentassistentordninga, og ber studieog forskningsadministrasjonen om å jobbe videre med saken, jf saksfremlegget og innspill som framkommet i møtet. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 20

21 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Status studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland Synne Pettersen Vedlegg Rapport evaluering studentassistentordninga høsten 2010 (tidligere lagt fram for LMU) Tildelingsbrev fra HelseNord for Bakgrunn og drøfting Studentsamskipnaden rapporterte den til HelseNord om bruken av pengene de (og i forlengelse UiN) mottar i støtte for å drive psykologtilbud ved Rådgivningstjenesten og studentassistentordninga ved Universitetet i Nordland. Blant annet ble rapporten av med evaluering av studentassistentordninga høsten 2010 lagt frem. Dette er samme rapport som ble lagt fram for Læringsmiljøutvalget i VS 8/11 i møte HelseNord har tildelt oss nye midler for Vedlagt finner utvalget tildelingsbrevet. Som det fremgår av brevet ønsker HelseNord en statusrapport for studentassistentordningen (i brevet kalt mentorordningen) forelagt innen Sosialrådgiver, koordinator og sekretær for LMU vil foreta en oppsummering ved endt studieår. Det et likevel nyttig om Læringsmiljøutvalget kan komme med noen innspill på veien videre for studentassistentordningen. Som rapporten av viser har to forhold vært problematiske: det ene har vært å skaffe studenter som trenger assistent, og det andre har vært utfordringer med å utvikle ordningen på grunn av manglende ressurser og kompetanse på personalsiden. Sannsynligvis henger den lave studentsøkningen til ordningen sammen med at tilbudet ikke er godt nok utviklet. På grunn av få utgifter til utvikling og lave lønnskostnader har vi måttet overføre penger fra både 2009 og 2010 til 2011, fordi midlene ikke er blitt brukt. Det kan derfor være hensiktsmessig å se på hvorvidt vi kan bruke noen av pengene til utvikling av studentassistentordningen, for å nå målet om å nå ut til flere med informasjon og få flere studenter inn i ordningen. Dette må selvfølgelig skje i overensstemmelse med Studentsamskipnaden og godkjennes av HelseNord. I rapporten er det foreslått en utvidelse av stillingen. Et annet alternativ er å bruke noen av pengene på en prosjektstilling i en tidsavgrenset periode. Å disponere midler til et prosjekt for en masterstudent, for eksempel i rehabilitering, ville gitt flere fordeler: prosjektutvikling, faglig utredning, tema for masteroppgave for aktuell student, osv. Læringsmiljøutvalget bes om å diskutere saken og ta stilling til løsninger som kan være relevante slik studentassistentordninga står per i dag. Side 21

22 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Læringsmiljøutvalget 23/ Arkivreferanse: 2009/1461/ Vedtakssak: Nye internettsider for læringsmiljø ved UiN Innstilling til vedtak: Læringsmiljøutvalget vedtar å lage nye internettsider for læringsmiljø ved UiN som en del av at det i 2011 skal publiseres nye nettsider for Universitetet i Nordland, og i tråd med tiltak i Handlingsplan for Læringsmiljøutvalget Studie- og forskningsdirektør bes om å følge opp arbeidet videre etter innspill til innhold som framkommet i møte. Berit Skorstad leder studiekvalitetsutvalget / prorektor Jan Atle Toska studie- og forskningsdirektør Side 22

23 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Nye internettsider for læringsmiljø ved UiN Synne Pettersen Bakgrunn Læringsmiljøutvalget har i sin handlingsplan for vedtatt flere tiltak. Ett av disse tiltakene er som følger: Nettsidene økt synliggjøring av Læringsmiljøutvalget Bakgrunn: Studentene er i stor grad orientert mot internett som informasjonskilde og bruker aktivt høgskolens hjemmeside ved behov for informasjon. Et aktivt Læringsmiljøutvalg må derfor være godt synlig på våre hjemmesider. Informasjonen som legges ut skal gi informasjon om hva utvalgets rolle er, hvem som er medlemmer, når møter skal avholdes, tilgang til møteprotokoller og ha kontaktinformasjon. Det skal kunne legges ut informasjon om hva som skjer av aktiviteter tilknyttet Læringsmiljøutvalget. Det er også viktig at nyhetssaker i forbindelse med aktiviteter i utvalget blir publisert på HBOs nettside. Mål for tiltaket: Synliggjøring av læringsmiljøutvalget. Ansvar: Det skal nedsettes ei arbeidsgruppe som videre skal se på hvordan vi kan forbedre informasjonen om utvalget på hjemmesida. Eventuelt kan ansvaret legges til det kommende Arbeidsutvalget for LMU. Det er naturlig at Markeds- og informasjonsavdelingen trekkes inn i dette arbeidet. Jevnlig vedlikehold av informasjonen på nettsida skal gjøres av LMU-sekretæren i studie- og forskningsdirektørens stab. I løpet av 2011 skifter Universitetet webpubliseringsløsning. I den forbindelse skal nye nettsider bygges opp fra grunnen, også for informasjonen om LMU. Det er derfor et fint tidspunkt for utvalget for å fornye innholdet på nettsidene, både om læringsmiljø generelt og om utvalget spesielt. Drøfting Saksbehandler har gjort et søk på internett over flere av de andre utdanningsinstitusjonene for å kartlegge hvilken informasjon disse har liggende ute om LMU og læringsmiljø på sine sider. Dette kan oppsummeres med følgende: Informasjon om utvalgets lovpålagte oppgaver Utvalgets sammensetning. Inneværende periodes medlemmer og varamedlemmer med rolle både i utvalget og institusjonen. Mandat. Vektlegging av utvalgets pådriverrolle, rådgivende rolle og som organ for klagerapportering. Informasjon om sekretariat. Kontaktinformasjon til sekretær. Møteplan for kommende semester/år Møtereferater. Handlingsplaner og andre relevante dokumenter Årsrapporter Linker til lovverk Informasjon om universell utforming Klager og varsling Håndtering av akutte hendelser Side 23

24 Saksbehandler anser alle disse overnevnte områdene som relevante også på vår nettside. I tillegg kan følgende også være nyttig informasjon: aktivitetskalender, både for interne og eksterne arrangementer nyttige lenker til andre nettsteder innenfor dette feltet, for eksempel Universell og andre ressurssider. interne retningslinjer for læringsmiljø, som etiske retningslinjer og nettvett på sosiale medier. lenke til ris&ros-knappen, og informasjon om hvordan studenter kan gå fram med synspunkter og eventuelle klager i organisasjonen. Læringsmiljøutvalget inviteres i møte til å kommentere de overnevnte ideene, og komme med andre innspill til innholdet i en slik side. Utarbeidelse av de nye nettsidene I handlingsplanen framgår det at ei arbeidgruppe bør vurdere innholdet på nettsidene. Siden saken nå legges fram for hele utvalget for innspill, ivaretas utformingen av innholdet gjennom dette. Videre kan studie- og forskningsdirektør, i samarbeid med Markeds- og informasjonsavdelingen, ta ansvar for utformingen av tekst og det tekniske arbeidet i publiseringsverktøyet. Læringsmiljøutvalget kan forelegges forslag til de nye nettsidene for endelig godkjenning før sidene publiseres som en del av våre nye internettsider. Side 24

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling

Anne Moe og Riina Kiik. Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling Anne Moe og Riina Kiik Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis HUSK- arbeidsrapport nr. 1/2008 Studentenes møte med praksiskunnskapsutvikling i teori og praksis Anne Moe og Riina

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015

SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 SAKSPAPIRER TIL LANDSSTYREMØTE 5 2014/2015 Saksnummer Tittel Side LS5 00 Konstituering 1 LS5 00.05-14/15 Konstituering 1 LS5 01 Rapporter og orienteringer 6 LS5 01.10-14/15 Rapporter 6 LS5 01.11-14/15

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner

Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner 7/2012 Likeverdige offentlige tjenester i små distriktskommuner Av: Gunhild Thunem, Tore Vånge og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Likeverdige offentlige

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper

Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Effektiv og målrettet informasjon og kommunikasjon med innvandrergrupper Statskonsult rapport 2007:01 Forord Statskonsult fikk i oppdrag fra UDI å samle inn kunnskap om hvilke informasjonsbehov nyankomne

Detaljer

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter

Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1302 1901 NOTAT TIL OPAD UNIVERSITETET FOR M ILJØ- OG BIOVITENSKAP PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN FRA LENA MARIE KJØBLI DATO: 27.6.12 Erfaringsrapport fra besøk på tre institutter 1. Innledning I

Detaljer

TSS: Tolking med tegn-som-støtte

TSS: Tolking med tegn-som-støtte Sigrid S. Berge og Eli Raanes (red.): Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte 1. april 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 2008 ALT Rapport fra

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer