MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen"

Transkript

1 Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø årlig inn milliardinntekter på eksport av varer og tjenester. VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN?

2 2 Tromsø - dra ut i verden! I vår by er vi glad i å diskutere hvordan vi skal få store internasjonale aktører til å se oss, etablere seg hos oss ja, gjerne kjøpe oss om de vil. Det kan være en viktig debatt. Men det finnes et fokus som er langt, langt viktigere, og det er hvordan vi skal få flere Tromsø-bedrifter til selv å dra ut i verden med egne produkter. Vi har valgt å bruke hele 10 sider i denne utgaven av Markant på temaet eksport. På å synliggjøre bedrifter som har sin base i Tromsø, men som selger sine varer og tjenester til utenlandske markeder. De henter sine inntekter fra resten av verden, mens de lønner sine ansatte og betaler sine skatter til Tromsø. De tilfører oss de friskeste inntektene en by kan få tilgang på. Vi trenger flere slike. Mange flere slike. Tromsø blir ikke en internasjonal by av at det er bosatt mennesker av mange nasjonaliteter her Tromsø blir en internasjonal by av at næringslivet i Tromsø drar ut i verden og selger sine varer og tjenester, sier Nils Arne Johansen, divisjonsdirektør Rambøll. Tromsø som har en så høy grad av kunnskapsbasert og tjenesteytende eksport er atypisk i forhold til resten av Norge, fastslår Erik Wold Jakobsen, partner og daglig leder i Menon. I Tromsø har vi ikke hatt tradisjon for markedsføring og salg mot sluttbruker internasjonalt. Vi mangler i stor grad den kompetansen, sier Karl Johan Jakola, administrerende direktør i Norinnova Forvaltning. De er, i likhet med alle andre vi har snakket med om dette tema, enige i at fremtiden til næringslivet i Tromsø ligger i å øke eksporten. Selv vet vi at for å få det til, trenger vi å endre holdninger. Vi trenger å samarbeide med nabobedriftene. Vi trenger å skape sterke miljøer. Så vi bare begynner. Med å fylle Markant til randen av en annen verden. Linda Vaeng Sæbbe Redaktør aktuelt reportasje folk INNHOLD Det lille ekstra Hvis kundene skal huske deg og foretrekke deg må du helst by på en god eller morsom opplevelse i tillegg til varen de skal handle. Tilpasset design Gnist design er opptatt av å få kundene sine til å lykkes på nett. Ny giv i Gamlebyen Et unikt opplevelsesområde skal utvikles på Skansen til glede for både fastboende og turister. Gode innovatører Hva har bedriftene Lyngsfjord Adventure, Aron Mat, Breivoll Inspection Technologies og D Liver til felles? De satser på FOU-basert innovasjon. Tromsø ut i verden De har hele verden som arbeidsplass og de bringer årlig inn milliardinntekter til Tromsø. Stadig flere Tromsø-bedrifter satser på eksport, men Tromsø er en atypisk eksportby i norsk sammenheng. Fort framover Gunnar Wilhelmsen trives aller best når han får være med på å utvikle noe helt nytt. Nå jobber han både utenpå og inni fjell. Møteplassen...30 Aktiviteter i og rundt Næringsforeningen. Nytt om navn...34 Spennende oversikt over jobb-bytter i Tromsøregionen. Nye medlemmer...37 Vi presenterer våre nye medlemsbedrifter i Næringsforeningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Utgave 2/2013 Ansvarlig redaktør: Linda Vaeng Sæbbe Produksjon: Krysspress Trykk: Lundblad media AS Annonsekontakt: Trond Agnar Hanssen Telefon: Fotomontasje cover: Rune Stoltz Bertinussen Utgiver: Næringsforeningen i Tromsøregionen Besøksadresse: Grønnegata 83 Telefon: Redaksjonen avsluttet: 7. april

3 3 En klokere samferdselspolitikk TROMSØ ER STORBYEN I nord som vokser raskt. Med våre innbyggere er likevel Tromsø som en småby å regne, sammenlignet med byer som Trondheim, Stavanger og Bergen, Kristiansand og Oslo. Tromsø utgjør sammen med disse byene Storbygruppen for Næringsforeningene, en felles arena for å drøfte strategi og tiltak for næringsutvikling i våre respektive regioner. Vi samler inn statistikk og utgjør ofte en felles nasjonal stemme i relevante saker for våre medlemmer. Arenaen bidrar til gjensidig læring i medlemsarbeidet, men det viktigste er at den gir unik innsikt i hvordan disse byene jobber for å vinne frem i sentrale saker og nasjonale budsjettkamper. DET FINNES FLERE EKSEMPLER på at byene på Vestlandet har fått gjennomslag i saker av felles interesse, og da spesielt innen samferdsel. For tiden står de samlet i saken om Intercitytog mellom Oslo og de største byene i vest. Gjennom «Vestlandsrådet» har kommuner og fylker over flere år arbeidet intenst og samlet i samferdselsspørsmål. Før noen i nord skjønte hva som skjedde, var fergefri E39 inne i Nasjonal transportplan! Det er lett å bli oppgitt over det nordnorske motstykket med fylkespolitiske maktkamper og en komplett uprioritert liste av vei prosjekter. Det er forsmedelig å tenke på at utbygging av en fergefri og sikker E6, kunne vært inne i den kommende NTP, dersom saken hadde vært frontet av et «Nord-Norgeråd.» ETTER FLERE ÅRS STILLHET etter Landsdelsutvalgets fall, er det nå flere som tar til ordet for samarbeid og felles front i viktige saker for nærings- og samfunnsutvikling i nord. Det er gledelig at media gjennom sjefsredaktør i Nordlys, Anders Opdal og den nye konsernsjefen i Sparebanken Nord-Norge, Jan-Frode Janson, hever sine stemmer for samarbeid i nord. Det gjør også Næringsarena NORD som er en sammenslutning av næringsforeningene i hele Nord-Norge. Denne næringsarenaen organiserer majoriteten av bedrifter i landsdelen og kan, nå som også Bodø og Lofoten/Vesterålen er innlemmet, være et godt verktøy og talerør for landsdelen. Fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark er også et stort skritt i riktig retning for styrking og samordning av utdanning og forskning i nord. TILBAKE TIL DEN LILLE storbyen i nord og de utfordringene vi står overfor her. Ja, jeg vet at ordet muligheter er det ordet som brukes til å beskrive den situasjonen Tromsø har vært i de siste årene. Utfordringene ligger blant annet i forhold som kan bremse realisering av disse mulighetene. Innen samferdsel er det minst to saker som bør nevnes. I byrådets selverklærte Ja-kommune, fremstår den fastlåste NEI-holdningen til bompengefinansiert utbedring av innfartsveien til Tromsø, som en lite næringsvennlig strategi. Veien faller sannsynligvis ut av Nasjonal transportplan og fortsetter å være en utfordring for næringslivet som er avhengig av en god og trafikksikker flyt av varer, kunder og arbeidskraft. Vi får bare håpe dagens byråd sitter på noen garantier om statlig fullfinansiering av E8 ved et eventuelt regjeringsskifte. Når det gjelder tiltak har vi faktisk gjort mye av miljøhjemmeleksen på forhånd. DEN ANDRE SAKEN GJELDER behov for et samferdselsløft i Tromsø. Her har vi mulig heten til å få en andel av den såkalte «Bymiljøpakken» som nettopp har lekket ut fra NTP, og hvor Stavanger, Bergen og Trondheim ligger an til å få flere milliarder hver til byutvikling. Forutsetningen er at byene innfører strenge miljøtiltak for å få ned bilbruken, f.eks gjennom veiprising, rushtidsavgift og restriksjoner på parkering i sentrum. I denne sammenheng defineres Tromsø som en storby på lik linje med de andre, uten at vi har de samme trafikale storbyproblemene. Når det gjelder tiltak har vi faktisk gjort mye av miljøhjemmeleksen på forhånd. Vi har hatt drivstoffavgift i mange år, og selv om den ikke monner nok, er den brukt til bygging av miljøriktige gang- og sykkelveier og forbedret kollektivtilbud. Tro det eller ei, men vi ligger faktisk helt på nasjonaltoppen når det gjelder bussbruk. Vi sykler og går året rundt, selv om forholdene og infrastrukturen langt ifra skulle tilsi det. Et tiltak som rushtidsavgift blir jo helt tullete for lille Tromsø! Ytterligere restriksjoner på parkering vil i verste fall bidra til enda større utfordringer for Tromsø sentrum. Bymiljøpakken kan benyttes til en nødvendig opprustning av infrastruktur i sentrum slik at dette fremstår som et utstillingsvindu i miljøbyen Tromsø. En rekke tiltak er beskrevet i prosjekt Sentrumsløftet som ble avsluttet rett før jul, og som straks skal opp til en viktig og avgjørende politisk behandling. NÆRINGSFORENINGEN ARBEIDER SPESIELT MED infrastruktur og samferdsel i 2013, fordi dette er uhyre viktige rammebetingelser for både næringsliv og befolkning i Nord-Norge og Tromsø. Jeg vil oppfordre landsdelens politikere til å lære av et mangelfult for arbeid og samarbeid inn mot Nasjonal transportplan. Det er helt tydelig at Nord-Norge må legge for dagen en helt annen og klokere metode for å nå frem i samferdselspolitikken. Oppfordringen går også til byrådet i Tromsø som også bør legge an en ny og offensiv metode for å få en solid andel millioner fra Bymiljøpakken i NTP. Våre venner i de andre storbyene lykkes langt på vei, både når det gjelder landsdel og i egen by.

4 4 aktuelt kroner var den gjennomsnittlig månedslønn eksklusive overtidsgodtgjørelse for alle ansatte per 3. kvartal Det er kroner, eller 3,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt året før. 17 land i Eurosonen er blant de der steg arbeidsløsheten til rekordhøye 12 prosent i løpet av februar. I alt er det nå i overkant av 19 millioner arbeidsløse i eurosonen, 1,8 millioner flere enn for ett år siden. Butikk innendørs action utendørs I august i fjor åpnet Moods of Norway sine dører i Tromsø sentrum. Fortauet utenfor døren deres har ikke vært det samme etterpå. Tekst: Linda Vaeng Sæbbe Jeg forsøker å lete etter medarbeidere som synes det er morsomt å gi noe ekstra og å skape et miljø rundt seg. Jeg vil at kunder som kommer til oss skal få en positiv opplevelse. Ikke bare av en flott kolleksjon og en fin butikk. Men også en ekstra dimensjon gjennom det hyggelige møtet med våre ansatte, sier Dan Granath, butikksjef ved Moods of Norway i Storgata. Butikken har klart seg bra etter åpningen, selv om debatten rundt sentrumshandelen i Tromsø har gått hett for seg. For Moods of Norway sin del kan i alle fall Granath fastslå at handelen går langt bedre i bykjernen enn det inntrykket som er skapt gjennom media. Og butikken var veldig bevisste på at de ønsket å etablere seg midt i Tromsø sentrum. Noe av det vi liker best ved sentrumsbeliggenheten er friheten til å gjøre hva vi vil med uterommet. Friheten til å lage aktiviteter som passer vårt konsept, sier han. En frihet de bruker aktivt så ofte de kan. Kast ringer og vinn premie om du slår våre ansatte. Vil du ha en gratis vaffel, kanskje? Finn snømannen og få gave. Dette er eksempler på type aktiviteter Moods of Norway stadig setter i gang utenfor butikken sin. Og mer vil komme. Hele våren er spekket av ideer på gøyale ting de ønsker å sette i verk på yttersiden av butikkdøra. Vi forsøker å finne på aktiviteter og å by folk på noe som de setter pris på. Saker som folk synes er morsomt å være med på og som vi synes er morsomt å gjøre. Så håper vi det også gir dem en god følelse for Moods of Norway. Men viktigst er at vi synes det er gøy. Han understreker at aktivitetene ikke lages bare for å trekke folk inn i butikken. Folk velger selv om de vil komme inn å hilse på etterpå eller bare gå videre. Vi gjør dette like mye for å skape stemning på yttersiden, sier han. Granath mener det finnes et stort potensiale i å lage Tromsø sentrum morsommere. Og at flere av hans kolleger rundt om i handlegatene også ville hatt stort utbytte av å lage slike «happeninger». At hele storgata kunne ha sydet av aktiviteter. Vi gjør dette så ofte vi kan. Både for å være synlig i bybildet. Men også fordi vi synes det er morsomt. Det fungerer også veldig bra for miljøet blant våre medarbeidere, sier butikksjefen. Når vi så spør Dan Granath om han kort kan fortelle hva han mener er service, får vi dette svaret: For meg er service å være tilgjengelig. Service er at kunden alltid skal kjenne seg velkommen, selv om de bare er og titter. Service er alltid å strebe etter å gjøre det lille ekstra for kundene sine. Service er kult. Service er morsomt, fastslår Granath.

5 aktuelt Tromsø har etablert seg som en aktivitetshovedstad i Norge. Tilbudet vi har er det ingen andre i Norge som kan måle seg mot. Daglig leder Victoria Bakken i Visit Tromsøregionen til Nordlys. 2,3 prosent 5 var arbeidsledige i Troms februar, mot 2,4 prosent for ett år siden. Det er nå 1947 arbeidsledige i fylket. Samatidig viser tallene at antall arbeidsløse stiger i landet. Ved nyttår var det arbeidsløse på landsbasis, noe som utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Vær så god Skal det være slik også i framtiden at en kunde må oppføre seg for å fortjene service? Eller er service noe en kunde fortjener bare i kraft av å være kunde? Tekst: Linda Vaeng Sæbbe Foto: Kjell Arvid Andreassen Det er en av landets fremste foredragsholdere Morten Brandt (bilde) som spør. Han sørget for å inspirere og samtidig trimme lattermusklene til 130 deltakere på Næringsforeningens seminar «Vær Så God» på Aurora kino Fokus i Tromsø 19. mars. Men det var ikke bare Brandt, som delte tips og sine serviceerfaringer. Også lokale suksesshistorier ble presentert. Som hotelldirektør og tidligere toppseriedommer, Øyvind Alapnes ved Clarion Hotel With i Tromsø. Han er kåret til årets hotelldirektør av Choice-kjeden. I løpet av et drøyt år har han ledet det lille hotellet i Tromsø fra bunn til topp på Tripadvisor. Service handler om forventninger, fastslår Alpanes. Om å levere på nivå med, eller aller helst over, kundenes forventninger. Tok hotellet fra bunn til topp Da Alapnes overtok som direktør, innførte han raskt noen få, men viktige, endringer i hotellets behandling av gjestene sine - og han fikk de ansatte med seg. De ble enige om felles regler som «ikke pek men vis». «Ta alle gjestenes klager på alvor». «Bruk god tid i innsjekken å gi gjestene en fin opplevelse allerede ved første møtet». Dette sammen med en del andre justeringer i driften, har ført til at Clarion Hotel With i dag er rangert som et av landets fem beste hoteller på hotellgjesters viktigste tilbakemeldingsportal, Tripadvisor. Ikke minst har det medført at en svært fornøyd Petter Stordalen har fått et lønnsomt Clarion Hotel With. Deltagerne på «Vær så god» ble også inspirert av Harstad-jenta Cecilie Slåtto Olsen. Hun drev fram Årets Ungdomsbedrift i Troms i Etterpå har hun spesialisert seg videre i høyskolesystemet, og i dag er 23-åringen leder ved skobutikken DNA på Jekta. Denne unge bedriftslederen delte flere nyttige tips om aktiviteter og service. Hva er service? Morten Brandt minner om ordet service sin opprinnelse. Det engelske verbet «to serve». Å tjene. Forholdet mellom tjener og herre mellom servicemedarbeider og kunde. En milliardær som sykler på jobb med matpakken på bæreren vil applauderes i Norge. I andre land ville det vært sett på som sykt. Mens vårt ideal er likhet, innledet Morten Brandt. Men hva gjør likhetsidealet

6 Fleksibe 6 aktuelt Gnist Design har sørget for at Næringsforeningen nå har fått nye nettsider. En forvandling som merkes på alle plattformer. Hotelldirektør og tidligere toppseriedommer, Øyvind Alapnes ved Clarion Hotel With i Tromsø. med vår evne til å gi service med vår evne til å tjene noen. Til å ta inn over oss at kunden har alltid rett? Mens service i andre kulturer er en selvfølge. Så er vår serviceholdning: Oppfør deg så skal du få service». Du må gjøre deg fortjent til service her i landet. Harselerte Brandt. Som ironiserte over at han hadde lest flere artikler i norske magasiner som gav kundene oppskrifter på hvordan de skulle oppnå god service. Og da tenker jeg: Å ja, så det er jeg som kunde som er problemet? Brandt mener service handler om profesjonalisering. Om opplevelse og om forventninger. Og at de som tar dette på alvor, også vil være de som vinner kundene. Seniorrådgiver i Virke, Anne K. Eggen Lervik snakket om framtidens arbeidstakere. Hva etterspør arbeidsgivere. Personlig kompetanse. Arbeidslivet vil etterspørre karakter mer enn karakterer. Hvem du er og hvordan du framstår, sier hun. Det betyr at viktige karrieremuskler vil være innsikt i egen væremåte. Innsikt i arbeidslivet. Evne til å utvikle eget handlingsrepertoar. Næringsforeningen gjorde rett etter inspirasjonsseminaret en deltagerundersøkelse som gav en svært positiv tilbakemelding. Over 90 prosent av deltagerne gav arrangementet terningkast fra fire til seks. Administrasjonssjef i Næringsforeningen Gry Heggås Jensen var dermed strålende fornøyd og lover at dette arrangementet er kommet for å bli. Seniorrådgiver i Virke, Anne K. Eggen Lervik snakket om framtidens arbeidstakere. Tekst: Knut E. Sandersen Foto: Rune Stoltz Bertinussen I mer enn elleve år har Gnist vært med å hjelpe bedrifter med å etablere og utvikle seg i den digitale verden, og referanselisten er etter hvert blitt lang. Vi ønsker å være en langsiktig og verdiskapende lokal partner, det har jeg inntrykk av at våre kunder setter stor pris på. Vi hjelper dem å holde fokus på brukerne av nettsiden, og på oppgaveløsing og oppfordring til handling og kontakt, sier daglig leder Linn Hustad. Som internettbruker vet Gnist at man i stort sett alle tilfeller hovedsakelig er ute etter å finne svar på noe man lurer på, ikke lese «siste nytt» fra en bedrift. Som byrå mener vi at den gode nettsiden er lett å orientere seg på, den er brukervennlig på alle måter og den speiler avsenderens profil, sier Hustad. Enkelt å publisere Gnist bruker en publiseringsløsning basert på åpen kildekode, og er dermed trygg på at både videreutvikling og sikkerhet er og blir prioritert. Wordpress er en av verdens mest brukte systemer i dag, og Gnist er stolt over for å kunne tilby ekspertise på akkurat dette. Jeg vil påstå det er mange fordeler med å ha en profesjonell webpartner. Du har tilgang på fagpersonell, et team som arbeider med web hele uken, hele året, og som ønsker å se deg lykkes på nett. Gnist er i tillegg

7 aktuelt 7 lt og spennende en av få lokale totalleverandører på web, det vil si at vi bidrar gjennom hele webutviklingsprosessen fra planlegging til lansering. Videre er det også trygt å ha en partner etter lansering, når nettsiden skal driftes og etter hvert videreutvikles. Vi ønsker som sagt å tenke langsiktig og utviklende med våre kunder, sier Hustad. Passer til alle plattformer De siste par årene har mobile enheter kommet for fullt. Vi bruker internett i stadig større grad på mobil eller nettbrett. Gnist leverer derfor responsive webløsninger, som betyr at nettsiden selv tilpasser seg etter hvilke skjermstørrelse den vises på. Dette er altså hva vi har gjort for Næringsforeningen nå sist. Responsiv design har absolutt noe med brukervennlighet å gjøre, og for våre partnere handler det om å være beredt og tilstede for sine potensielle kunder. Slikt blir det mer og bedre business av, sier Hustad. Godt fornøyd Næringsforeningen er fornøyd med arbeidet som er gjort med deres nettsider. Nå passer de inn på alle plattformer, og gir våre brukere en bedre opplevelse av dem. Med de nye sidene vil det bli enklere å lese nyheter, melde seg på arrangementer og melde seg inn i Næringsforeningen enten man sitter på smartphone eller nettbrett, sier markedskoordinator Trond Agnar Hanssen. Gnist består av Stian Andreassen, Emma Johanson og Linn Hustad ENDELIG ET NYTT SMART HOTELL I TROMSØ! 525,- 725,- 725,- 525,- 525,- 725,- 525,- 725,- i helgene i ukene Fast lav pris for alle. Alltid. 525,- 525,-

8 8 aktuelt Nytt liv i Gamlebyen Skansen Utviklingsselskapet Gamlebyen Skansen AS er etablert og har store planer for å skape et unikt opplevelsesområde for både byens innbyggere og gjester som kommer på besøk. Tekst: Knut E. Sandersen Foto: Rune Stoltz Bertinussen I generalplanen for Tromsø sentrum, som ble vedtatt i 1979, heter det at «Skansenområdet må utvikles til et «gamleby-område» ved bevaring og modernisering av eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, og ved tilflytting av gammel bebyggelse fra andre strøk». Først nå i 2013 begynner det for alvor å skje ting. Byutviklingsprosjektet Gamlebyen initiert av forfatteren Hallvard Birkeland og markedsføreren Tom Willeng Strøm er blitt aksjeselskapet Gamlebyen Skansen; med 50 aksjonærer og kroner i kapital. Styret består av Stig Næsh, gårdeierne Lars Ehroll og Snorre S. Stinessen, Nora Kiil og Tom W. Strøm og arbeidet med å konkretisere planene er i full gang. Alle gårdeierne, med ett unntak, støtter prosjektet. Men når det gjelder å legge penger på bordet så sitter det lenger inne, sier Strøm som tror at det vil løsne etter hvert som prosjektet skrider frem og gård- og grunneierne ser nytteverdien i å være med og ser hva selskapet gjør. Levende historie Et av hovedmålene er å vitalisere området; med nye virksomheter og nytt liv. Gamlebyen Skansen vil gi sentrum et løft og ikke bare bli en del av papirplanen «Sentrumsløftet» mener Strøm. Det kommer til å skje så mye i sørbyen de neste årene at det er viktig å skape aktivitet og attraktivitet også i nordbyen; sier Strøm som legger til at Tromsø definitivt trenger en gamleby. Nord-Norge har ingen gamleby i dag og i de byer som har en gamleby er det disse områdene som trekker folk og ikke bare turister; som vil se, lære, oppleve og nyte. Gamlebyene skaper trivsel og gode opplevelser. Det gode vertskapet er helt sentralt å få på plass, sier Strøm og gjør oppmerksom på at noen av de mest innovative og populære utestedene som er etablert i byen de senere år er kommet nettopp her og viser til African Oase, Perez, Sushibaren Rå, Tante Ingers Tehus og Verdensteateret. - Den levende historien er viktig også i et læringsperspektiv, ikke minst for barn og unge, men også gjennom ulike småskalavirksomheter vi ønsker å etablere. Bedrifter som kan tilby lokalproduserte varer og tjenester som knapt finnes i byen i dag, mener Strøm. Det å ivareta gamle håndverkstradisjoner, brukskunst, retro, antikvitetshandel, gallerier og kunstatelier er også stikkord for hva som gjør gamlebyer unike. Også lokalhistorie og kulturminner skal synliggjøres i gamlebyen, sier Strøm og legger til de gode mulighetene gjennom blant annet samarbeid med Polarmuseet og Perspektivet Museum, som begge ligger i området. Vi ønsker imidlertid ikke at gamlebyen skal bli et rent musealt område, men en høyst levende og vital bydel hvor det skal bo folk, som i dag, sier prosjektlederen. Det er planer om å bygge flere leiligheter i gamlebyen i løpet av et par år, og det er Strøm svært glad for. Det nye inn i det gamle Tollbodstranden eller byens indrefilet som

9 aktuelt 9 Strøm liker å kalle Verfttomta; er også et stort utviklings- og transformasjonsområde som ligger helt inntil gamlebyen. Vi er positive til utbyggingsplanene. Først og fremst fordi det her planlegges hundrevis nye boliger og store allmennyttige og attraktive byrom. Vi har ingenting i mot at det bygges helt nytt i mot det gamle. Gamlebyen kan bli en flott portal til det nye. Problemet er at dette vil ta lang tid. Ikke bare på grunn av Riksantikvarens innvendinger, men også arbeidet og kostnadene ved å ta opp alle miljøgiftene som ligger i grunnen. Verftet har tross alt drevet virksomhet her i over 160 år og det er mye giftig avfall som skal opp sier Strøm. Det gledelige er at Gamlebyen Skansen AS skal være et utviklingsselskap og vi har allerede en egen innovasjonsgruppe med 20 ulike gründere; som alle har, er i ferd med eller vil etablere sine egne næringsvirksomheter i gamlebyen. Så vidt jeg vet er dette den eneste innovasjonsgruppa som finns i Tromsø, sier Strøm og forteller videre at gruppa jobber med 4 konkrete utviklingsprosjekter. Gamlebyen skal på ingen måte bare lukte av tjære og tran, men av mye nytt og spennende, sier en engasjert Strøm som blant annet viser til planer om et nytt konditori, et mikrobryggeri, et håndverksatelier og utsalg, et nytt vertshus, galleri og ikke minst et eget gründersenter. For meg er ikke en gründer innovativ før han eller hun kommer opp med noe nytt. Denne byen har nok av dårlige kopier; det vi mangler er gode orginaler. Vi har en ambisjon om at Gamlebyen Skansen skal bli det nye attraksjonsområdet i byen, sier en smilende Strøm. Innovasjonsgruppa er bare ei av seks arbeidsgrupper som styret nå etablerer. De øvrige gruppene er Gamlebyens Oppussingsprogram, Lokalhistorie og kulturminner, Maritim profil, Kunstnerisk profil, og ei egen arrangementsgruppe. Sistnevnte skal bla. jobbe fram et eget 17.mai-program på Skansen og en egen Skansen-dag og se om det er mulig et by-spill i Gamlebyen; som kan spilles sommerstid. Å utvikle Gamlebyen Skansen er imidlertid ingen quick-fix, men et langsiktig prosjekt. Vi ser for oss at det vil ta cirka ti år før Gamlebyen står «ferdig», og den tiden trenger vi for å sørge for at dette arbeidet gjøres skikkelig og med en så god kvalitet at det kan glede byens innbyggere og gjester i all fremtid, sier Strøm. FAST LAV PRIS FOR ALLE. ALLTID. 525,- 725,- 525,- 725,- En engasjert Tom Strøm jobber for å skape liv og røre i Gamlebyen Skansen. 725 i ukene, 525 i helgene. 525,- 725,- 525,- 725,-

10 suksesshistorier suksesshistorier Eventyret i Lyngsfjord «Det var en gang en kommuneoverlege som kranglet med en kollega og ble kastet ut fra en luksusrestaurant i Italia» Tekst: Jørn Indresand Foto: Lyngsfjord Adventure Lyngsfjord Adventure er virkelig blitt et nordnorsk reiselivseventyr uten sidestykke. Gründer og pådriver, Hans Olav Eriksen er opprinnelig fra Målselv. Han fikk sin første introduksjon til profesjonelt drevet vinterturisme da han var kommuneoverlege i Gol for noen år siden. Han så det tette båndet mellom lokalbefolkning og driverne av turistopplevelsene. Gol og Hemsedal er bygd opp på turisme og reiseliv. Jeg hadde flere venner som var i bransjen, og jeg fikk opp øynene og interessen for måten de jobbet på. Jeg lærte utrolig mye av dem, sier Hans Olav Eriksen. Når man møter hans Olav Eriksen blir man slått av entusiasmen og engasjementet. Praten går fort og engasjert, og han legger virkelig sjela i å forklare og fortelle om det de har oppnådd inne i Tamokdalen. Jeg er engasjert, og jeg er nok stor i munnen av og til. Alt dette kom nok til overflaten da jeg og en svært god kompis var på en av Italias finere restauranter, som faktisk hadde to Michelinstjerner. Han er ikke spesielt lavmælt han heller, og han kastet ut en påstand om at Nord-Norge ikke hadde noe å bidra med. Da ble jeg så sint og diskusjonen ble så høylytt at vi begge ble kastet ut. Jeg freste og sa at jeg skal vise deg. Deretter flyttet jeg hjem til Storfjord i Nord-Norge og satte nye ideer ut i livet, sier han og ler godt. Med klokkeklar tro på menneskene og mulighetene som et lite lokalsamfunn 1,5 times kjøring fra Tromsø kan tilby, tok Hans Olav Eriksen fatt på jobben med å bygge opp et solid vintertilbud i villmarken som passer for hvem som helst. Dette skjedde samtidig som han var kommuneoverlege, fastlege og helsesjef i Storfjord kommune. Galskap, mente mange, bortsett fra rådmannen og ordføreren i Storfjord. De hadde like god tro på dette som meg, og det skal sies at jeg på ingen måte gjort dette alene. I 2006 samlet jeg et knippe lokale mennesker fra alle mulige samfunnslag og profesjoner som fikk presentert ideene mine. De tente og fikk trua de også. Det jeg ba om var at de brukte tre år av sine liv der de la hele sjela i å lykkes på sine områder. Det sa de ja til. Ingen av våre folk har reiselivsutdannelse. Deres styrke er at de virkelig bryr seg om gjestene og de har et brennende engasjement for det de gjør, sier en svært engasjert Hans Olav Eriksen som i dag kan konstatere at han gikk ut som vinner av diskusjonen på restauranten i Italia. Det viser at jeg hadde rett og kompisen min tok feil den gangen. I dag er han faktisk stolt av det vi har fått til her oppe, sier Hans Olav Eriksen og smiler bredt. Sterkt reiselivsprodukt I dag, snart fem år etter, er Lyngsfjord Adventure blitt et av de sterkeste reiselivsproduktene i Nord-Norge. De er 30 personer som er engasjert i vintersesong fra november til april, og tar i mot aktivitets-sultne gjester i perioden. På fire år har selskapet vokst fra 2,2 til 14 millioner i omsetning, og ble Gasellebedrift i Vi har fra 20 til 210 gjester hver enste dag i sesongen. Vi har pick-up point i Tromsø på morgen og kveld og på Finnsnes om formiddagen. Her snakker vi i all hovedsak om utenlandske gjester, 99,8% av alle gjestene er fra utlandet. Vår tjenester er dessuten forholdsvis dyr, der det kost fra 1700 til 3000 kroner per person. Lyngsfjord Adventure bruker svært lite penger på annonsering. Vi har bygd opp et svært sterkt merke- VRI Troms har, sammen med Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd, satt i gang et spennende prosjekt for å inspirere aktører i næringslivet og forskningsmiljøene til å satse sterkere på FoU-basert innovasjon. Ved å knytte bånd mellom næringsliv, forskning og offentlig forvaltning ønsker en å bidra til å sikre et framtidsrettet og tilpasningsdyktig næringsliv. En sentral del av dette prosjektet er å synliggjøre bedrifter som har tatt i bruk FoU-basert innovasjon. Markant har valgt å bidra gjennom å presentere en rekke av disse bedriftene i denne utgaven, og påfølgende utgave, av vårt næringslivsmagasin. Lyngsfjord Adventure har ved hjelp av en rekke gode hjelpere bygd opp en fantastisk villmarkscamp inne i Tamokdalen. Her har de besøk av godt betalende gjester fra midten av oktober til slutten av mars.

11 suksesshistorier 11 navn både gjennom gjester som har vært her og vårt eget magasin. Vi har også et godt samarbeid med en rekke turoperatører. Nettsiden vår alene står faktisk for like under halvparten av omsetningen vår på 14 millioner. Vi har også trykkskjermer på hoteller i Tromsø og vi får en god del gjester gjennom Hurtigruten, sier Hans Olav Eriksen. Hans Olav Eriksen er gründer og pådriver for suksessen med Lyngsfjord Adventures. Turistene kommer i tusentall til Tamokdalen for å kjøre hunde slede, dra på reinsdyrsafari og ikke minst kjøre snøskuter. 725 I UKENE 525 I HELGENE 525,- 525,- 525,- 525,- 525,- 525,- 725,- 725,- Fast lav pris for alle. Alltid.

12 12 suksesshistorier Tradisjonsrik kvalitetsmat Aron Mat sin TromsøRull er blitt et signaturprodukt for bedriften, som setter absolutt alt inn på å levere topp kvalitet i hvert eneste produkt. Det har da også gitt resultater. I dag er hver femte lamme rull som selges over disk i Norge levert av Aron Mat. Tekst og foto: Jørn Indresand Kvalitet kommer ikke av seg selv. «Alle» matprodusenter snakker om kvalitet, men noen produsenter viser det i handling fra start til slutt. Hos Aron Mat handler det om tradisjon, bærekraftig matproduksjon og en grunnleggende tanke om å ta vare på kjøttproduksjon «på den gode gamle måten,» noe som også gjenspeiles i både logoen og tankesettet til alle de 17 ansatte. Historien til Aron Mat startet i 1990, nærmere bestemt i en ombygd stall i Grøtfjord på yttersida av Kvaløya, godt og vel tre mil utenfor Tromsø. Far og sønn Aronsen kom fra henholdsvis restaurantbransjen og kjøttproduksjon, og de fant ut at de ville startet sin egen produksjon av pinnekjøtt og fenalår fordi de var lei av fjorårskvalitetene som var å finne på markedet. Ved oppstarten satset vi på sesongproduksjon, men etter hvert så vi potensialet i produktrestene som ble til overs, og min tante Aslaug ble kontaktet for å sy lammerull på den gode gamle måten, forteller Espen Aronsen, som er daglig leder for Aron Mat. Snart var nesten alle damene i Grøtfjord sysselsatt med sying av lammerull slik de alltid hadde gjort det hjemme, og slik generasjoner før dem også hadde gjort. Uten tilsetningsstoffer, kun krydder, salt, lammekjøtt og fersk løk. I dag produserer Aron Mat fremdeles lammerull på akkurat samme måte med solid håndverk fra start til slutt. Produktspekteret er nå ni produkter, og det produseres påleggsprodukter fra både lam, okse og gris. I tillegg har de også bacon, pinnekjøtt og fenalår i sortimentet. Når vi sier okserull, så mener vi okserull. Vi kjøper ikke inn storfekjøtt til vår produksjon. Vi bruker kun okse, ikke ku. Det gir bedre smak og vi firer aldri på kvaliteten, sier Espen Aronsen bestemt. Kvalitetstanken til Aron Mat har gitt resultater. Som første kjøttprodusent i Norge ble TromsøRull, og senere også fenalår fra Aron Mat godkjent for bruk av Spesialitet»-merket. I dag har åtte av ni produktene fra oss dette merket, forteller han. Dette er en betegnelse som henger høyt? Ja, det er en nasjonal merking, som driftes av Matmerk, og det er kun 200 produkter i hele landet som har denne merkingen. Åtte av disse er våre, sier han stolt. Espen Aronsen er opptatt av å opprettholde kvaliteten og ikke minst ha så mye lokalt kjøtt som mulig i sine produkter. Det er ikke enkelt. Det er uhyre viktig for oss å få mer nordnorske råvarer i vår produksjon. Eksempelvis trenger vi årlig lam bare til lammerullproduksjonen vår. I Tromsø produserer det kun 5000 lam som skal fordeles på flere produsenter. Det gjør at vi må hente lam fra hele Norge. På ti år har vi mistet 45 prosent av den lokale saueproduksjonen, til tross for at vi kan garanterer avsetning på kjøttet. Det er frustrerende, sier Aronsen, som også er oppgitt over at det brukes så mye kraftfòr i kjøttproduksjonen. Man burde heller satse på å produsere lokalt gress til fòr. Det er bærekraftig og øker kvaliteten. I dag brukes det blant annet kraftfor fra Sør-Amerika og det er ikke bærekraftig, sier han engasjert. D Liver får Vi besitter unik kompe tanse og hele verden er vårt marked, sier Mari Nilsen ved D Liver i Tromsø. Tekst og foto: Jørn Indresand Etter 30 års intens forskning gikk professor Bård Smedsrød i spissen for å etablere selskapet D Liver som har unik kunnskap om leverens rensefunksjon. Daglig leder i Aron Mat, Espen Aronsen er opptatt av kvalitet og tradisjoner, noe som også gjennomsyrer hele bedriften. Forsker Kjetil H. Elvevold og d a plass i laboratoriet i kunnskap av jobben med utviklingen av

13 suksesshistorier 13 Banebrytende teknologi Tekst og foto: Jørn Indresand Eksperter beskriver etterslepet i vedlikeholdet av vannrørene som en tikkende bombe. Breivoll Inspection Technologies i Tromsø har med utgangspunkt i en ide fra Det Norske Veritas utviklet en metode som gir en effektiv og nøyaktig tilstands rapport på rørene basert på ultralyd. Gjennom et tett samarbeid med flere av Norges største kommuner, forskningsmiljøer i inn- og utland, kompetente leverandører og virkemiddelapparatet har Breivoll Inspection Technologies som de første i verden utviklet en maskin som foretar en tilstandsrapport på metalliske vannrør ved hjelp av såkalt akustisk resonansteknologi. For å unngå at man enten lar forfallet i vannrørene gå for langt, eller at man rett og slett bytter ut rør som er helt i orden, er det helt avgjørende å kartlegge tilstanden helt nøyaktig. Det finnes omlag kilometer vannrør i Norge, som har en snittpris på ca kroner per meter. Gjenanskaffelsesverdien per innbygger er dermed cirka kr kroner. Det er med andre ord enorme verdier som ligger i bakken under oss. Problemet for kommuner og eiere av vannverkene er at et rør kan være nesten gjennomrustet på et sted, mens like bortenfor kan det være helt i orden. Hvis man ikke vet det, risikerer man å grave opp og bytte ut alt for mye rør, eller det som verre er, man vet ikke at rørene er dårlige og unnlater å skifte eller rehabilitere de ødelagte eller svekkede rørene tidsnok, sier administrerende direktør Arne Christian Vangdal. En slik tilnærming til forvaltningen av infrastrukturen beskriver han som kostbar, ineffektiv og ikke bærekraftig. Kunnskap om den faktiske tilstanden på vanndistribusjonsnettet gir vannverk muligheten til å treffe de riktige beslutningene til rett tid, og slik ta bedre vare på en av verdens viktigste ressurser, nemlig vann, sier han. I Norge forsvinner om lag 35 prosent av vannet i lekkasjer. Dette skyldes dårlige rør og dårlig vedlikehold. Dette er imidlertid ikke bare et norsk fenomen. Etterslepet på vedlikehold i vannverkene er et globalt problem og en stor utfordring, både for rike og fattige land. Man er fullstendig avhengig av at vanntilgangen er trygg og sikker for at samfunnet skal fungere, derfor er det også viktig å ha systematisk vedlikehold og ikke minst vite hvor og når man bør gjøre tiltak. Det handler om å jobbe smartere med ny kunnskap og ny teknologi, sier Arne Christian Vangdal. Daglig leder ved Breivoll Inspection Technologies, Arne Christian Vangdal, viser her frem eksempler på vannrør med korrosjonsskader. medisin dit den skal glig leder Mari Nilsen på sparken i Tromsø, der mye D` Liver er gjort. Alle produsenter av biofarmasøytiske legemidler sliter med å få disse til å passere leveren på sin vei mot den delen av kroppen de er beregnet til. For at legemidlet skal ha den ønskede effekten og unngå skadevirkninger er det viktig at legemidlene ikke hoper seg opp i levra. Gjennom langvarig og grundig forskning har professor Smedsrød utviklet metoder for å påvise hvor mye av legemiddelet som tas opp av leveren, samtidig som vi vurderer å utvikle metoder som skal hindre medisinen å hope seg opp der, sier daglig leder i D Liver, Mari Nilsen. D Liver har i løpet av kort tid opparbeidet seg et særdeles godt rykte i bransjen, og den kunnskapen de besitter om leveren beskrives som enestående. Ja, vi besitter unik kunnskap om leveren, og denne kunnskapen er vi alene om i verden, sier hun stolt. Hvilken tjeneste er det dere tilbyr legemiddelprodusentene? Veldig forenklet, så får vi tilsendt legemiddel som er på et tidlig stadium i utviklingen. Vi analyserer så legemidlet, og med våre metoder kan vi se hvordan legemidlet vil fordele seg i kroppen og spesielt hva som vil skje når det kommer til leveren, forteller hun engasjert. Kundene til D Liver er legemiddelprodusenter over hele verden, og med beinhard jobbing, dyktighet og litt flaks har man allerede klart å etablere kontakt med flere store kunder med et fantastisk potensiale. Jobben nå er å selge oss inn til disse selskapene, men det er også mye som må gjøres i forhold til å søke midler og finne støtteordninger og finansiering. Hittil har tilskuddsordningene til Innovasjon Norge i stor grad bidratt i utviklingen av D Liver, sier Mari Nilsen.

14 SPACETEC 50 millioner Frankrike, Asia KSAT 382 millioner USA, Canada, Europa AYANDA 251 millioner USA, Tyskland, Italia, Frankrike, Sverige, Østerrike FAROUT 7 millioner England LERØY AURORA 700 millioner Japan, Russland, Storbritania og Norden 14

15 NERGÅRD Over 1 millliard Land i EU, Russland, Ukarina NORFRA 300 millioner Storbritania, Frankrike og vest Europa DUALOG 20 millioner Asia og Europa Eksporterer for milliarder NOFI 47 millioner USA, land rundt Mexicogulfen og Persiagulfen, Sør- Amerika, Mosambik, Russland Flere Tromsø-bedrifter satser internasjonalt og lykkes med det! Men fortsatt står Tromsø bare på terskelen av det som vil være framtidens marked; nemlig resten av verden. I norsk sammenheng er Tromsø en liten, men atypisk eksportby. Bedre samarbeid eksportbedriftene i mellom, god kompetanse om miljøene de skal inn i og ikke minst flinke ansatte med internasjonal erfaring, er de første budene til enda større suksess. Reportasje: Linda Vaeng Sæbbe, Knut E. Sandersen, Oddny J. Johnsen, Skjalg Andreassen og Rune Stoltz Bertinussen. 15

16 Med verden som ARBEIDSPLASS Som internasjonal selger i KSAT farter Nina Soleng verden rundt for å hente nye inntekter til Tromsø. Arbeidshverdagen hennes inneholder både arabiske prinser og meksikanske statsråder. Det er grytidlig morgen i Mexico City. Nina Soleng sitter i en svett taxi på vei til sitt aller første salgsmøte med den meksikanske regjeringen. Representanten fra KSAT Tromsoe, Norway skal møte ikke mindre enn fem ulike departement. Hun skal krysse språkbarrierer og kulturelle barrierer, og hun skal ikke minst sørge for at beslutningstakerne i Mexicos regjering får tillit til henne og KSAT som en høykompetent og riktig samarbeidspartner. Soleng er ikke bare i Mexico for aller første gang. Dette er hennes aller første internasjonale salgsmøte. Ilddåpen. Og hun er helt alene. Selvsagt er jeg vanvittig nervøs. Da ringer telefonen. Hjemme i det som er sen kveld i Tromsø har direktøren og resten av ledergruppa begynt på den sosiale delen av strategisamlingen i KSAT. Vi vil bare si at vi heier på deg. Denne kontrakten får du, Nina! er meldingen. Der og da gikk det virkelig opp for meg at jeg ikke hadde havna i Mexico fordi ingen andre kunne dra. Jeg var der fordi sjefene i KSAT trodde på meg. At de mente at de hadde satt den beste de hadde på jobben. De ga meg akkurat den selvtilliten jeg trengte. Kvinne i manneland Svært mye innen salg handler om tillit, og hvis det å møte fremmede mennesker på kjente arenaer kan høres skummelt ut for noen, er arbeidshverdagen til internasjonale Til daglig har Nina Soleng kontor og familie i Tromsø. Men hun jobber kun internasjonalt, og er som regel i en annen verdensdel en til to ganger hver måned. selgere for ekstremsport å regne. Nær sagt alle faktorer er usikre. Nina Soleng selger i tillegg et produkt som gjør at hun ofte må skaffe seg selv innpass på ministernivå, derav de arabiske prinsene. Trikset er å ha kontroll på det du kan kontrollere. På faget vårt og det jeg skal selge, er jeg så forberedt som det går an å være. Så foregår mye av det andre på ren intuisjon. Jeg er ofte helt utladet når jeg kommer hjem fra en slik jobbreise. Hjernen har vært på høygir hele veien for å oppfatte og tyde hvert minste signal. Du må være «på» og levere det beste av deg selv hele tiden. Og lære deg å takle alt av hersketeknikker. Soleng ble advart mot at det ville bli vanskelig for henne å få gode kontakter, spesielt i Midtøsten, siden hun er kvinne. Norske fordommer, mener hun selv. I de årene jeg har holdt på nå må jeg vel egentlig konkludere med at det faktisk kan være en fordel å være kvinne på en så mannsdominert arena. Mange har gjerne garden litt nede i forhold til meg, og jeg kan begynne å snakke business med dem tidligere enn jeg kunne gjort om jeg skulle deltatt i den mentale styrkekonkurransen som menn gjerne kjører på hverandre. Ikke en eneste gang har hun opplevd å bli avvist fordi hun er kvinne. Business is people En til to ganger i måneden er Soleng i en annen verdensdel. For tiden 16

17 jobber hun mye mot Brasil ved siden av Mexico, og hun er den i KSAT med ansvar for Midtøsten. Så har det også blitt en del kontakter i Nigeria og Kina. Første vei inn i nye områder er alltid å delta på konferanser. Fra å være en anonym fersking på bakerste benk som febrilsk forsøker å lære seg ansikter og navn, er hun nå ofte foredragsholder selv. I bunn og grunn handler det om å møte mennesker. Business is people, sier Nina Soleng. Sjarm og menneskekunnskap viser seg å være universelle greier. Men balansegangen er hårfin for å lykkes i utlandet. Gjør du en feil, enten faglig eller ved å bryte med skrevne og uskrevne normer er du ute. Heldigvis har jeg en hel vegg av dyktige kolleger i ryggen, som hjelper meg med det jeg trenger å vite. Alt Møte i palasset i emiratet Al Fujairah: Nina Soleng håndhilser på His Highness Sheikh Mohammad bin Hamad Al Sharqi The Crown Prince of Fujairah. Nina Soleng møter her kronprins Haakon under en konferanse i Mexico, hvor han i kraft av sin posisjon er en viktig støttespiller for norsk næringsliv i utlandet. fra romteknologi til kulturforskjeller. Og så er vi flinke til å dele erfaringer med hverandre. Ikke bare suksesshistoriene, men også tabbene. Det er enormt viktig og lærerikt. Tålmodighet Det er nå gått tre år siden den morgenen i taxien. Omsider kan Soleng begynne å vente på at den meksikanske regjeringen kunngjør hvem som har vunnet anbudet. Kanskje kommer beslutningen alt i morgen, kanskje neste uke, kanskje neste måned. For KSAT handler det om å få lov å overvåke store deler av Mexicogulfen og en kontrakt verdt betydelige summer. Vi har ikke noe bjelle å plinge i her nei hver gang vi får salg, den hadde ringt sjelden. Her gjelder det å jobbe langsiktig og tålmodig. Kanskje skal investeringen inn i et lands statsbudsjett, kanskje må det til og med vedtas nye lover først. Som regel tar det flere år fra vi kommer oss inn et sted til vi kan forvente et salg. Alt handler om å bygge gode relasjoner, og så overbevise om at det er du som har det aller beste produktet. 17

18 Morten Lind-Olsen og Dualog har aldri tenkt tanken på å gå via Oslo for å erobre verden. Vi må være der kunden er. Markedet vårt er internasjonalt, og egen tilstedeværelse er helt avgjørende, mener han. Siden 1994 har Dualog utviklet, solgt og levert programvareløsninger for mobil datakommunikasjon. I all hovedsak har selskapet rettet seg mot maritim sektor internasjonal skipsfart. Vi selger en avansert teknologi, og det krever kompetanse å selge den teknologien vi leverer. Derfor er det ikke hensiktsmessig å bruke meglere eller andre former for stråmenn for å nå ut til markedet. Det har aldri vært tema, sier han. 40 medarbeidere Kanskje hadde utfordringen og strategien sett annerledes ut dersom han solgte produkter til konsummarkedet, men Dualog selger et svært målrettet produkt til et svært målrettet marked, og da er tilstedeværelse og direkte kontakt det avgjørende. Bare da kan man forstå de kundene man leverer til. Er det en fordel eller en ulempe å jobbe i et internasjonalt marked fra Tromsø? I utgangspunktet er det en fordel. Produktet er jo skapt her! Men fordelene blir færre, og tilgangen på kompetanse er én begrensning. I dag har vi et godt miljø, og vi klarer oss godt i det internasjonale markedet. Men vi er ikke mer enn 40 medarbeidere, det står ikke akkurat lange køer av kandidater med kompetanse og erfaring som vil jobbe her. Så i dag er situasjonen at vi bygger ut mer i utlandet enn hva vi gjør her hjemme, forklarer han. 18 Direktør Morten Lind-Olsen i Dualog fotografert på havna i Hamburg. Han mener myten om nordlendingen som underle Ikke underlegne Han tror likevel ikke disse utfordringene er spesielle for Tromsø, og han tror heller ikke Tromsø har utfordringer som skiller seg så veldig mye i forhold til resten av kysten. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen av at Nord-Norge og nordlendingene fremstår underlegne i den internasjonale konkurransesituasjonen. Historisk sett har Kyst-Norge rettet seg mot utlandet også den nordnorske kysten. Det mener jeg er tilfelle også i dag, sier han og gir et eksempel: For en tid tilbake deltok jeg på en sjømatmiddag i Singapore. Der traff jeg over raskende

19 Vil bli markedsleder i verden Invenia AS er et selskap fra Tromsø som har utviklet programmet Ensafer for å kunne kryptere sensitiv informasjon på Internett, og sørge for trygg forsendelse og lagring i nettskyen. Nå er turen kommet for å starte ferden mot å bli markedsleder på verdensbasis. gen og beskjeden i internasjonal konkurransesammenheng er feil! mange tromsøfolk. De var der av de samme grunnene: For å lete etter muligheter for sine produkter og sine løsninger i et marked som er stort og spennende. Bildet av at vi fra Nord-Norge står med lua i handa i møtet med verden stemmer ikke med virkeligheten, mener han. Vi har ikke et fysisk produkt, og er avhengig av at folk finner våre nettsider, laster ned, betaler og bruker programmet. Den digitale løsning må være god, men det som er jobben er å få folk i verden til å finne oss. Det er ikke nok å legge seg ut på nettet og tro at det er nok, sier administrerende direktør Terje Wold og legger til at det er to hovedting som behøves om de skal lykkes på sitt område: Kloke hoder og investorkapital. Silicon Valley Derfor har Invenia tatt flere turer til Silicon Valley det siste året for å komme i kontakt med investorer og andre ressurspersoner som igjen kan sikre videre eksportsatsing. Silicon Valley er smeltedigel av investorer, gründere, industri og Terje Wold i Invenia leter etter investorer og ressurspersoner i Silicon Valley, for å selge sitt produkt «Ensafer» til verden. akademia for teknologiselskaper, og her finner du folk som har vært med på oppturer før og ser etter nye muligheter. Her er det kapitaltilgang, og den må du ha om du vil ekspandere og bli markedsledende, forklarer Wold. To år Tid er penger, og innen den teknologiske bransjen går tiden fort. Veldig fort. Selskapene har ikke mange år på seg til å lykkes, og Invenia har sagt at de har et par år på seg. Så det er bare å stå på. Møte- og nettverkskulturen i Silicon Valley er ganske annerledes enn her hjemme. Det er enkelt å få til møter, og du treffer gjerne mulig investorer og andre på en kafé eller et lite møterom. Møtene er uformelle og som regel av kort varighet. Veldig effektivt for begge parter, sier Wold. Dersom det er match i første møte, kan det lede til videre dialog og mer formelle presentasjoner og prosesser. I tillegg er de mye mer villig til å henvise deg til andre om de selv ikke kan bidra. Innovasjon Norge Det amerikanske holdningen om at «Jeg hjelper deg når du trenger det, og du hjelper meg nå jeg trenger det», er litt utypisk. Men for oss i Invenia klinger det godt, sier Wold. Invenia oppfordrer bedrifter som tenker eksport om å ta kontakt med Innovasjon Norge. Finn ut hva de tilbyr av tjenester og ordninger, og se om det er noe din bedrift kan trekke veksel på, er oppfordringen fra Wold. Vi har hatt et godt samarbeid med dem, sier han. 19

20 Tromsø - en atypisk eksportby i Norge Eksportbyen Tromsø er annerledes enn Nord- Norge. Annerledes enn resten av Norge. Det mener Erik Werner Jakobsen, partner og daglig leder i Menon Business Economics, et Oslo-basert økonomisk analyseselskap som nylig også åpnet kontor i Tromsø. Han er sentral medforfatter i publikasjonen «Eksport fra norske regioner Hvorfor så store forskjeller» som ble utarbeidet for Kommunal- og regionaldepartementet i fjor. Tromsø som har en så høy grad av kunnskapsbasert og tjenesteytende eksport er atypisk i forhold til resten av Nord-Norge. Men også i forhold til det generelle eksportbildet av Norge, fastslår han. SSB gir ut hyppige statistikker over norsk eksport. Den konsentrerer seg om eksport av varer. Eksport av tjenester er nærmest fraværende i de nasjonale statistikkene selv om framtiden i stor grad vil handle om innovasjon og videreutvikling av kunnskap. Statistikkene er gammeldags SSB sine statistikker er gammeldags og baserer seg i stor grad på et gammelt industrieksportmønster. For noen næringer svært detaljert. For andre næringer fraværende. Da vi skulle søke å finne tall for norsk eksport måtte vi bruke et lappeteppe av ulike datakilder for å få et bilde av eksportsituasjonen, sier Jakobsen. Under utarbeidelsen av eksportpublikasjonen i fjor utviklet Menon et regionalt eksportbilde basert på tall fra Dette er stort sett det enste som materialet som finnes over norsk eksport fordelt på regioner. Under utarbeidelsen av Menon sin rapport søkte en å ta hensyn til hovedkontorproblematikken og fordelte eksporten til regionale enheter i foretakene. Det betyr at fiskerieksporten også ble 20 fordelt til regionene hvor produksjonen skjer og ikke til hovedkontoret i Tromsø. 4,2 milliarder kroner Samlet framkommer Tromsø by med en eksport på 4,2 milliarder kroner i Men mye har skjedd siden Romteknologibedriftene har økt eksporten enormt. Det samme har reiselivsnæringen gjennom vinter turismen og ikke minst bioteknologibedriftenens intense markedsjobbing har gitt resultater. At selskap som Hurtigruten nå flytter hovedkontoret sitt til Tromsø vil få statistikken ytterligere i været. Bedrifter som Nofi, Dualog, Troms offshore og Drytech representerer også svært positive selskaper som Tromsø kan vokse videre på. Slik kan en lykkes Jakobsen ser en viktig faktor for å lykkes i å skape eksportkultur i en region: Det er å bygge et miljø rundt, og utvikle den internasjonale erfaringen en har i regionen, fastslår Erik W. Jakobsen. Han mener at det som kjennetegner samtlige bedrifter som har høy eksport er at de har ansatte med internasjonal erfaring, med internasjonal kunnskap og nettverk. Dette er gull verd å ta utgangspunkt i for å fremme mereksport. Kan en videreutvikle denne internasjonale markedskompetansen i det lokale næringsmiljøet? Kan en gå sammen om markedsframstøt og oppbygging av markedskompetanse? Kan en samarbeide? Kan en utvikle lokale klynger? Utfordrer Menonsjefen næringslivet i Tromsø. Erik Werner Jakobsen, partner og daglig leder i Menon Business Economics.

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE

NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE NÆRINGSARENA NORD 2012 - KONFERANSEN FOR HELE NORD-NORGE Næringslivets Muligheter vs Trusler TROMSØ 3. MAI 2012 RADISSON BLU HOTEL 3 08.30 ı 09.00 Kaffe og registrering. 09.00 ı 09.10 Velkommen til Næringsarena

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord

Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Ni gode råd til deg som vil opp og frem i næringslivet i nord Det finnes ett kjennetegn som mange av våre medlemmer har felles: I Næringsforeningen finner du ca. 700 medlemsbedrifter som hver eneste dag

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011

HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 HOTELLMARKEDET PR. 28. februar 2011 Noen highlights fra denne rapport: På landsbasis ser vi at februar gir en oppgang i antall solgte rom med 7 %. I februar stiger REVPAR med 6 % når vi ser på hele landet

Detaljer

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN Maria Mork (38) har en visjon om å skape en ny trend: at par investerer i forholdet mens de har det godt sammen. Målet er å påvirke samlivsstatistikken til det bedre. TEKST/ MAI-LINN STRAND FOTO/ GRO MIKKELSEN

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Nordnorsk Opplevelseskonferanse

Nordnorsk Opplevelseskonferanse Nordnorsk Opplevelseskonferanse Arne Trengereid, adm direktør 1. november 2011 Sesongutvikling i Nord Krav om sesongforlengelse Viktige utviklingstrekk Status Vinter / Sommer NNRs ambisjoner Markedsmuligheter

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Queenstown New Zeelands raskest voksende region!

Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Queenstown New Zeelands raskest voksende region! Sterk gruvehistorie, byen etablert på slutten av 1800 tallet. 17 000 innbyggere opplevelses turismens vugge! Reiseliv utviklet siden 1950 Lange tradisjoner

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen

Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Årsrapport 2013 Næringsforeningen i Tromsøregionen Grønnegata 83 P.b. 464, 9255 Tromsø Tlf. 77 66 52 30 post@nftr.no www.nftr.no Næringsforeningens opprinnelse går helt tilbake til 1844 med etableringen

Detaljer

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO:

Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: Actionhefte for. Fra INSPIRASJON til ACTION LUCKY LINDA PERSEN STARTDATO: SLUTTDATO: 14 dagers Actionhefte Start i dag! En kickstart for det du ønsker å endre i ditt liv! Gratulerer! Bare ved å åpne dette

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital

Joachim Høegh-Krohn. Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Joachim Høegh-Krohn Forutsetninger for tilgang på kompetent kapital Nøkkelfakta om Argentum Statens kapitalforvalter av aktive eierfond (private equity) Etablert i 2001, og eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3

MEDLEMS INFO. Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni. Du finner mer info i invitasjonen som ble sendt ut 8.4. Nye nettsider Side 3 MEDLEMS INFO Årgang 16 nummer 2 April 2015 Deltagelse på messer Side 2 Nye nettsider Side 3 Nye medlemmer Side 5 Fortsatt ledig plass på vertskapskurs 3. 4. juni Vi vil minner om invitasjonen til vertskapskurs

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid

Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Byer i Midt-Norge Kultursamarbeid Rapport og forslag til samarbeidsavtale for kultur pr. juni 2005 1. Utgangspunkt Utgangspunktet for dette arbeidet er samarbeidsavtalen av 18.08.2004. mellom 9 byer i

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt?

Hjelp til oppfinnere. 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? Hjelp til oppfinnere 01 Beskyttelse av dine ideer 02 Patenthistorie 03 Før du søker et patent 04 Er det oppfinnsomt? 05 Å få et patent 01 Beskyttelse av dine ideer Hvis du har en idé til et nytt produkt

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

Kjære Stavanger borger!!

Kjære Stavanger borger!! Kjære Stavanger borger Nok en gang ønsker vi DEG velkommen til din nye og etter hvert meget spennende by-portal på Facebook. Vi anbefaler deg nå til også å ta litt tid ut av din travle dag for å lese dette

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2

VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 25.2.11 VERDISKAPING - HISTORISKE BYKJERNA SOM HANDELSARENA FASE 2 Notatet bygger på rapport dat. 20.10.10 - fase 1. 15.12.2010 INNLEDNING Formålet med handelsprosjektet er å forene lokale utviklingsinteresser

Detaljer

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy

Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder. av Bjørn Aspøy Smart Farms syn på muligheter i fremvoksende markeder av Bjørn Aspøy 1 Historie Smart Farm ble etablert i 2001 og har sitt kontor i Stavanger hvor det er lang erfaring og høy kompetanse innen akvakultur

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012

COGNACLAUGET XO. - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 COGNACLAUGET XO NORWAY - tur til cognac 6. til 9. juni 2012 Et reisebrev fra Morten, Rune og Kay Tore ONSDAG 6. juni: Nok en gang startet vi tidlig om morgenen 6. juni på Rygge med Ryan Air med kurs mot

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

En god idé kan bli god butikk

En god idé kan bli god butikk En god idé kan bli god butikk hvis du gjør det riktig. sektor.no Sektor Eiendomsutvikling vil hjelpe gode butikk-idéer i gang! Sektor Eiendomsutvikling kan mye om å drive butikk. I våre sentre leier vi

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015

nøkkeltall Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 nøkkeltall antall hoteller 18 11 01 land NORGE SVERIGE Litauen Nye prosjekter Comfort Hotel Winn, Umeå - 2013 Comfort Hotel, Oslo - 2014 Comfort Hotel, Tromsø - 2014 Comfort Hotel, Oslo - 2015 Omsetning

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Hvorfor skal du spisse ditt budskap opp mot et spesifikt marked, og hvor finner du nye mennesker å snakke med når du har snakket med alle? Du har antagelig hørt: Du kan snakke med ALLE, fordi alle er dine

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE

FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE FREMTIDSCAMP 2015, TRONDHEIM LEDER FOR INNOVASJON NORGE RAPPORTEN ER UTFORMET AV NOEN AV FREMTIDENS LEDERE Lars Dahlgren 47852930 larsdahlgr1@gmail.com Sylvia Helene Lind 93220805 shl_hjerte@hotmail.com

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM

HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM HVORDAN SKRIVE EN GOD SØKNAD OM EKSTERNE MIDLER? - egne erfaringer og karrierevalg Marianne Fyhn Institutt for Molekylær Biovitenskap Universitetet i Oslo MIN ERFARING FRA SØKNADSKRIVING Fersk, selvlært

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett!

10 gb. lagringsplass. nå er det enkelt å være på nett! NYHET! nå er det enkelt å være på nett! Med ThinkPage får du alt du trenger for å lage dine egne nettsider; som privatperson, bedrift og butikk. Store idéer kan komme fra små steder Du trenger ikke kunne

Detaljer

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon

Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 Oslo Stavanger, 6. august 2014 Vedrørende: Høringsuttalelse fra Filmkraft Rogaland til Utredning av insentivordninger for film- og tv-produksjon Rogaland Filmkommisjon/Filmkraft

Detaljer

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover

Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Nye NTNU Norges største universitet - veien dit og mulighetene fremover Professor Are Strandlie, HiG Medlem i HiG-styret siden 2007 Teknologi- og Polymerdagene 23/09/2015 HiG 3500 studenter Foto: Espen

Detaljer

Informasjon til alle delegasjonene

Informasjon til alle delegasjonene Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i Den demokratiske republikk Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om vern av Epulu regnskogen i Orientalprovinsen. De siste årene

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer