På de skrå bredder i Ørland Teaterlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På de skrå bredder i Ørland Teaterlag"

Transkript

1 Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr På de skrå bredder i Ørland Teaterlag Fra «Bjirken». Tor Aage Sumstad og Terje Hovde Sigurdsen skaper fullt kok i salen med nok en innertier fra Ørland Teaterlag.

2 BANKSJEFEN Brekstad mot 2020 Før sommerferien neste år er det trolig klart om det blir Ørland eller Bodø som skal huse den nye generasjonen jagerfly fra For Fosen, Ørland og kystbyen Brekstad representerer beslutningen et veiskille uansett utfall. Dersom Bodø mot alle odds vurderes som bedre for Forsvaret enn Ørland Hovedflystasjon, kan beslutningen åpne for nye og vidtrekkende muligheter for Ørland kommune. Hvilken verdi vil det offentlige Norge eller næringslivet i Norden se i et dekar stort potensielt næringsområde hvor det allerede er investert flere milliarder kroner i bygninger, flystripe og annen solid infrastruktur? Et næringsareal med geografisk plassering svært nært landets teknologihovedstad, nært en av verdens mest ekspansive havbruksmiljø og nært viktige oljeinstallasjoner i Nordsjøen! Dagens base vil være i drift med F16 til , noe som gir en viss tid til omstilling. Blir beslutningen at man satser på Ørland som Norges eneste jagerflybase, er mulighetene og utfordringene store. Investeringer i militære anlegg antas å bli på mellom 3 og 5 milliarder kroner og flere hundre nye militære arbeidsplasser vil trolig gjøre denne satsingen til en av de største i Midt- Norge det kommende tiåret. I dag er det totalt boliger i Ørland kommune, og selv om Brekstad fikk bystatus for noen år siden, er det foreløpig et stykke frem til Kystbyen får «bypreg». Et valg av Ørland hovedflystasjon som énbase medfører at Ørland tilføres flere hundre nye militære arbeidsplasser, noe som igjen betyr at behovet for nye leiligheter/boliger raskt øker og at både folketallet og tettstedet vokser. Hva tror vi at unge og godt utdannede mennesker vil legge vekt på når de skal velge bosted i årene som kommer, og hva vil det offentlige kreve som følge av strengt jordvern og stadig strengere internasjonale klimastandarder? Vil spredt boligbygging med stort transportbehov fra og til arbeid, skole og private/offentlige servicetjenester være mest etterspurt, eller kan vi tenke oss at klimanøytrale og fortettede boformer i landlige omgivelser verdsettes høyere enn i dag? Mye kan tyde på at unge familier i fremtiden verdsetter gang-/sykkelavstand til slike tilbud høyere enn i dag, men de vil nok også stille strenge krav til effektive kommunikasjonsløsninger til og fra Trondheim sentrum. Våre dyktige kommunepolitikere har investert om lag 500 millioner kroner i offentlig infrastruktur de siste 10 årene. Mye av dette i kulturhus, ungdomsskole, barneskole med mer. Dette er investeringer som kommer fellesskapet til gode, og som gjør Ørland kommune god og attraktiv å bo i. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har kommet med restriktive krav til vern av dyrkajord i Ørland kommune. Kan dette utnyttes positivt på en slik måte at vi både kan tilfredsstille fremtidige krav til gode bomiljøer og utnytte sentrumsarealene på Brekstad enda mer effektivt? Til sammenligning er det på Nedre Elvehavn i Trondheim, på 110 dekar, bygd ut leiligheter og kvadratmeter næringsareal hvor det i dag er arbeidsplasser. Det er lite trolig at våre lokalpolitikere ønsker at Brekstad skal fortettes i samme grad som Nedre Elvehavn, men spørsmålet blir hvor ambisiøse mål våre lokale politikere våger å sette seg når de skal definere rammene for byen Brekstad ti år frem i tid. Våger politikerne, er det svært sannsynlig at investorene er klare. Dessuten vil en satsing på fortetting sikre bedre avkastning på allerede gjennomførte kommunale og private investeringer. Som banksjef i Ørland Sparebank fra 2007 ønsker jeg nå å takke for meg. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å lede Ørland Sparebank i en kritisk og viktig periode for banken med både internasjonal finanskrise og usikkerhet rundt Ørland hovedflystasjon. Jeg har satt stor pris på å få lede en organisasjon med solide og dyktige medarbeidere og i et lokalsamfunn hvor jeg fra dag én har følt meg velkommen. Når rollen som banksjef går videre til Pål Talmo 1. september er jeg trygg på at både ny banksjef og dagens organisasjon er godt rustet til å kunne møte mange av de utfordringer som lokalsamfunnet her står overfor i årene som kommer. Takk for et godt samarbeid og takk for meg! En god sommer ønskes alle våre kunder fra alle oss i Ørland Sparebank! Med vennlig hilsen Henning Johansen Banksjef 2 ØRLANDSEIKA NR

3 BANKNYTT Supportavdelingen i Ørland Sparebank Det å kunne gi våre kunder personlig service med raske og gode svar er et av de viktigste målene for Ørland Sparebank. Kun et fåtall av våre kunder besøker banken, og de fleste når oss gjennom telefon og e-post. For å kunne tilby samme servicegrad til alle har vi derfor etablert en egen Supportavdeling. De som jobber i «support» har som hovedarbeidsområder å gi best mulig service til alle våre kunder som henvender seg til oss via telefon og e-post. Supportavdelingen gir raske og gode svar på henvendelser vedrørende bl.a: Kontoforespørsler på alle innskuddskonti og lån Forespørsler om betingelser på dine konti hos oss Forespørsler om nettbank og kort Terminutsettelser på lån Kortsiktige kreditter Service på dine forsikringer om det er prisforespørsler, endring av kjørelengde osv. Er det ting som ikke kan løses i supportavdelingen vil du bli satt over til din kunderådgiver. Bruk vår supportavdeling, så får du rask og godservice på de fleste spørsmål du har til ditt kundeforhold i Ørland Sparebank. Tlf «Supportgjengen» er klar til å hjelpe deg! F.v. Bente Nilsen, Rita Sandhals, Linda Nordtømme Grande, Ketil Oksvold, Alice Sjøli og Odd Døsvik. Olav Leirvik og Kari Nergård var ikke til stede. Autoriserte finansielle rådgivere Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (ARF) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning ovenfor kundene. I Ørland Sparebank har vi nå to nye autoriserte finansielle rådgivere; Thomas Hovde og Jan Kvithyll (bildet). Tidligere er Gunn Nesset, Gudrun Hvitsand og Gudmund Brodersen autorisert. Har du behov for nye og driftssikre landbruksmaskiner? Ørland Sparebank kan tilby leasingfinansiering slik at du har driftsikkert utstyr, samtidig som du frigjør kapital og bevarer likviditeten. Kontakt oss for avtale, så kan vi sammen se på mulighetene for finansiering. ØRLANDSEIKA NR

4 PÅTROPPENDE BANKSJEF Møte med Pål Talmo Pål Jarle Talmo har som 52-åring rukket å stå til ansvar i et pent antall krevende stillinger. 1. september er han klar for den neste, som banksjef i Ørland Sparebank. Jeg har brukt mye av tiden etter at familien og jeg kom tilbake fra USA på å markedsføre både Ørland hovedflystasjon, samt Ørland og regionen, forteller den påtroppende banksjefen. Ett er sikkert: Midt oppe i alle aksjoner og all virak omkring basevalget de siste åra, har Talmo vært både godt synlig og tydelig i sin tale. BANKEN OG LOKALSAMFUNNET Mye av det samme ønsker jeg å kunne gjøre i min stilling som banksjef i Ørland Sparebank. Det handler om å utvikle Ørland og regionen, samt sørge for at Ørland Sparebank også i fremtiden spiller en viktig rolle i denne utviklingen, poengterer han overfor Eika. Jeg opplever Ørland Sparebank som en av de viktigste aktørene i den daglige i utvikling av Ørland. Banken har tradisjon for å støtte opp om nærmiljøet og viser at den bryr seg. Som innbygger i Ørland har det slått meg at vi fra tid til annen tar Ørland Sparebank litt for gitt, og ikke bestandig tenker over hvor viktig og god banken egentlig er. GODE MEDARBEIDERE Ørland Sparebank har ansatte som er dedikerte, de har engasjement og de er dyktige og vennlige. Selv har jeg alltid blitt tatt imot på en flott måte, og nå gleder jeg meg til å få jobbe sammen med disse menneskene. Nå er det du som skal møte kundene, på vegne av banken? Jeg er ydmyk og veldig glad for den muligheten jeg har fått som banksjef. Jeg håper og tror at jeg med den bakgrunnen jeg har, sammen med all den ekspertise og engasjement som er i banken, skal kunne fortsette med å utvikle Ørland Sparebank i takt med tiden, slik forgjengerne mine har gjort. For en lokal bank så er det etter min oppfatning viktig å ha en god dialog med kundene. Ny banksjef fra 1. september. Pål Jarle Talmo stiller med bredde både i utdanning og erfaring. Nå vil han sammen med bankens ansatte bidra til positiv utvikling i grend og gate. Turer til golfbanen på Austrått skal det allikevel fortsatt bli tid til. SOLID BAKGRUNN Pål Talmo har litt av hvert å trekke opp av både utdanningssekken og erfaringssekken når han nå snart inntar det nye kontoret. Han er opprinnelig utdannet ved Luftforsvarets Tekniske skolesenter (elektronikk) med spesialistutdanning innen jetmotor og befalsskoledel. Deretter ble han uteksaminert som maskiningeniør ved Bergen Ingeniørhøgskole. I tur og orden kom Luftkrigsskolen, stabsskoleutdanning i Oslo og Forsvarets høgskole i Et pent 4 ØRLANDSEIKA NR

5 PETTER NÆSS antall viktige kurs, også innen administrasjon, hører også med. I dagens samfunn teller erfaring ofte minst like mye som formell utdanning, og mye av det nysjefen kan se tilbake på vil være av verdi i den nye jobben. Han har vært instruktør, teknisk saksbehandler, studieleder, skvadronssjef og gruppesjef, basesjef ved ØHF og sjef for Forsvarets Logistikk Organisasjon/Trøndelag. Forsvaret har vært utrolig flinke innen utdanning og videreutdanning, og jeg føler at jeg har fått lov til å utvikle meg. TILBAKE TIL ØRLAND Men dere har vendt tilbake til Ørland? Vi fikk en flott og spennende erfaring med 3 år i Dayton Ohio. I denne perioden tok vi sjansen på å leie ut huset vårt på Hovde i håp om å få komme tilbake. Lykken står noen bi, heter det og både kona og jeg fikk stillinger på ØHF etterpå. Pål Talmo er gift med Lill-Jorunn, og de har barna Lene Maria (19 år, russ av året), Ina Kristine (16, nettopp ferdig på ungdomsskolen) og Tonje Elise (11, elev på Hårberg). Det vil etter det vi forstår fortsatt bli prioritert å verne nok tid til familien, det sosiale og fritidsinteressene. Det omfatter blant annet turer i skog og mark, trening og et par turer i uka på golfbanen. Også tid kan føres på mange kontoer. ENGASJERT Noen lurer kanskje på hvilken type du er? Skal jeg prøve å beskrive meg selv? Jeg er vel en som er engasjert og en som liker å være med på å få ting til å skje. Jeg antar at jeg også kan være kreativ, liker ikke å gi opp dersom jeg har bestemt meg for noe. Og jeg tror jeg kan lytte til andre, samt få mennesker til å fungere sammen. Jeg er glad i mennesker og har respekt for andre. Dessuten mener jeg at jeg kan se framover og samtidig lære av mine feil. Ingen som har møtt denne mannen trekker det i tvil når han framhever at han er glad i Ørland og regionen. Og han ønsker å være med på å skape utvikling. Vi har store muligheter, sier han og kaster et blikk ut vinduet. Og ermene på skjorta er allerede brettet opp. Catering for gane og mage Et etterlengtet tilbud på matfronten har nylig meldt seg. Med hjelp fra Petters Catering blir det lettere å bestille både enkle matretter og komplett selskapsmat. Bak nyetableringen står Petter Næss som mange av oss har latt seg servere av tidligere, både i Ørland og Bjugn. Petters Catering leier lokaler og vil drive et fullt utstyrt storkjøkken i tidligere Grande skole. Petter Næss er fagutdannet kokk og er utdannet diplomkokk fra gastronomisk institutt. Ved Norsk hotellhøyskole har han i tillegg utdannelse innen kjøkken- og restaurantledelse. Ideen er å levere ekte mat laget fra bunnen av til alle anledninger, både til private og bedriftene i Ørland og Bjugn. Vi kan levere alt fra snitter til avanserte 5-retters menyer. Jeg ønsker å få flere til å velge litt mer spennende mat og har i den siste tida levert en del tapasbuffeter og italienskinspirerte menyer/buffeter, sier etablereren til ØrlandsEika. Nå har han sikret seg solid erfaring, med hele 16 år som kokk, derav fem år som kjøkkensjef ved Bolkesjøhotellene og som kantineleder ved Fosen videregående skole fra Egen cateringvirksomhet har han også drevet siden samme tidspunkt. Vi er her for deg! Ørland Sparebank har sterk forankring i lokalsamfunnet, og vi ønsker at du alltid skal føle deg velkommen hos oss. Nina Gjul Finseth og Therese Malm tilbyr deg kasse- og valutatjenester. I tillegg holder de orden på avtaleboka for sine kolleger. Velkommen! Kjøtt, fugl eller fisk? Petter Næss er lokal leverandør av velsmakende mat for de fleste anledninger. På hjemmesidene til Petters Catering finner du menyer og informasjon om koldtbord for bestilling. For mer personlige og spesielle ønsker, åpnes det for samarbeid, veiledning og egne avtaler. Pål Jarle Talmo tiltrer stillingen som banksjef i Ørland Sparebank 1. september i år. ØRLANDSEIKA NR

6 ØRLAND TEATERLAG Scener fra det lokale liv De lever og ånder for livet på de skrå bredder. Noen sier de har skjønt hva som er moro, andre kaller det avhengighet. Medlemmene i Ørland Teaterlag løfter i alle fall lokalsamfunnet med sin årlige revy! Hvem som har det mest moro kan diskuteres, men vi har en mistanke om at de får noen bonusopplevelser de som deltar i revyarbeidet. Og motivasjonen må være på topp, for så snart årets revy har lukket dørene, er medlemmene for lengst i gang med forberedelsene til den faglige oppdateringa mellom revyslagene. Fra «Klarah» en Sarah-parodi. Grete Hoff, Roy Johansen, Gry Lien og Terje Hovde Sigurdsen med godt grep på publikum. Fra «Trønderbrura». Solveig Hatmyr, Terje Hovde Sigurdsen og Bjørn Tore Aune i herlig harselas. UNGE TALENTER I år går turen til NM i revy på Høylandet. Der vet alle at latteren vil få teltdukene til å spenne seg. Denne gangen stiller teaterlaget med nummeret «Tidlig mårran» med en av de unge stjernene, Une Oksvold på 19 år. Une har gått gradene, fra hun i starten som ung programutdeler «skreik seg til» å få slippe til på scenen, til i dag hvor hun er blant de lovende talentene, forteller leder i laget, Randi Fjeldvær. Hun er svært tilfreds med rekrutteringen samt det faktum at flere av de unge er blant de ivrigste. Til høsten trommes styrkene sammen til tekstmøter og planlegging, og i januar blir det helgetur til Kråkvåg med tekst og teatersport i fokus. LEK OG ALVOR Randi lurer på om det er lekenheten som er den viktigste drivkraften blant de som kaster seg med i spellet. Og hun er overbevist om at det å leke, det er kjempeviktig. Lek fører til latter, og en god latter forlenger uten tvil livet, og underveis blir det i tillegg enda bedre å leve. Det er til våren alvoret melder seg, får vi fortalt. Og den som ikke har vært med på liknende kan bare gå rundt og tro at revyproduksjon er en adspredelse på fritida. Her er det snakk om fulltidsjobb for tøffinger, og de framtrer i alle avskygninger med mange ulike oppgaver. Men alle er like viktige, enten de er planleggere eller sminkere eller scenemannskap. Og vi har sett at ikke alle blir med videre etter en treg oppstart. Men så blir det desto artigere for Teatertalent. Une Cecilie Oksvold i en scene fra «Klarah». 6 ØRLANDSEIKA NR

7 ØRLAND TEATERLAG «Så god som ny» med Randi Fjeldvær og Gry Lien. Fornøyelig! de som følger hele prosessen til mål og får til ei fin forestilling! Det gir rett og slett et kjempekick! STRAM ØKONOMI Men sorger og gleder de vandrer som kjent til hobe. Teaterlaget vårt har prestert å bygge opp en liten reservekapital som de kan møte en nedtur med, om den kommer. Men man sliter med de nye vilkårene under den nye «æra» i kulturlivet, med nytt flott kulturhus. Leieutgiftene står ikke i forhold til inntektene våre. Selv et flott besøk av 1200 publikummere ved årets revy gir ikke bedre sluttresultat enn noen tusenlapper, etter et utall arbeidstimer, for leiesatsene er høyere enn man ble forespeilt da Kulturhuset skulle bygges. Jeg kaster ballen til våre kommunale politikere; vi har fått et flott kultursenter som vi er stolte av, og som vi vil bruke. Hva gjøres for at alle lokale lag og foreninger skal ha råd til å bruke det? SUFFLØR, TAKK! Og likevel har dere moro? Vi har mye moro, ingen tvil om det. Publikum synes ofte det er morsomt når vi glemmer teksten på scenen. Under årets siste revyforestilling, var det veteranene Odd Petter Rønning og Solveig Hatmyr som var i ilden. Vi andre sto bak teppet og ventet på å gå inn på avslutningsnummeret. Solveig er svært stødig på tekst og glemmer sjelden og aldri hva hun skal si, Odd Petter derimot Odd Petter var langt ute på bærtur når det gjaldt teksten. Solveig prøvde gang på gang å kjøre inn på riktig spor, men måtte til slutt rope på Tove Sufflør og be om hjelp. Publikum lo så de gråt, og det gjorde vi som sto bak sceneteppet også. Heldige er vi som får den ene revy etter den andre. Nå ser vi allerede fram til neste. Husker vi forresten at Ørland Teaterlag hadde 30-års jubileum i fjor? Og at hele bygdas ordkunstner og stemme, Svein Lilleengen var med på stiftelsen. Kan det være noen tvil om hva livet på de skrå bredden gjør av godt for og med mennesker? Odd Petter Rønning dro det hele i gang igjen i Siden den gang har vi hatt revy hvert år, bortsett fra ett år hvor vi satte opp en farse, avrunder Randi Leder. Boliglån Ungdom med rentefordeler til du fyller 40! Er du mellom 18 og 34 år kan du med Boliglån Ungdom låne inntil 90% av kjøpesum/ markedsverdi til beste boliglånsrente De gunstige rentefordelene beholder du helt til du fyller 40 Snakk med oss om Boliglån Ungdom Tlf ØRLANDSEIKA NR

8 FOSENPRISEN Fortjent pris til Yrjar Heimbygdslag Yrjar Heimbygdslag ble tidlig i april tildelt Fosenprisens hovedpris i klassen kultur. Begrunnelsen for tildelingen var det arbeidet heimbygdslaget har gjennomført i mange år for å ta vare på kystkulturen i vårt distrikt, og ikke minst det omfattende registreringsarbeidet som er gjort. Heimbygdslagets evne til å formidle det som er gjort, der ikke minst lagets hjemmeside er viktig, har også hatt betydning. Oddvar Haagensen, sammen med mangeårig tidligere leder av laget, Ivar Hopen, mottok prisen på vegne av heimbygdslaget og de over 200 medlemmene. Han har vært hovedansvarlig for registreringsarbeidet og utviklingen av hjemmesiden. Hans Aunes, Harald E. Røstad s og Johan Martin Thoresens imponerende arbeid for laget ble også trukket fram. Sosialt samvær og produktive timer for dudnadsgjengen. Variert festivalsesong i Ørland Festivalsesongen er over oss, og publikum har et stort og variert program å glede seg til. Blant arrangementene du kan få med deg i 2011, nevner vi: Brekstad Kulturfestival JUNI Festspillene på Fosen feirer 10 år! Ørland Country & Roots Festival 30. JUNI 3. JULI 30 timer med roots- og countrymusikk fra tre scener på Austrått. ØrlandsDagene AUGUST Folkefest, tivoli og liv i Yrjarsgata. Ørland Sparebank Cup AUGUST En urokkelig fotballtradisjon, og årets høydepunkt for de yngste. Bygdadagene på Austrått SEPTEMBER Folk, fe og ustillere i skjønn forening. Ørland Bluesfestival OKTOBER Fyrverkeriet Dana Fuchs (bildet over) er tilbake på årets festival. Alle blueselskere kan glede seg til nok en ny blå weekend på Brekstad. Bankstøtte til unge skyttere Under sponsorkvelden 2011 fikk Ørlendingen Skytterlag overrakt kroner. Etter det vi får opplyst fra skytterlaget vil pengene først og fremst bli benyttet i ungdomsarbeidet. På bildet ser vi et av de yngste medlemmene i skytterlaget, Jørgen Grinnen, som stolt viser sitt nye Sauer til en verdi av ca kroner etter å ha prøveskutt våpenet. Som kjent skal fingeren tidlig krøkes, om man god skytter skal bli! 8 ØRLANDSEIKA NR

9 En utstilling utenom det vanlige, både i kvalitet og tema, ble oss forunt like før sommeren. Da stilte Håkon Gullvåg ut sine «parafraser» frie gjentolkninger av kjente portrettmalerier fra historien, med blant annet bilder av Kristian Quart og Napoleon. Åpningen av utstillingen utløste den rene folkevandring og vil bli husket som en av de store kulturbegivenheten på Fosen dette året. En flott fjær i hatten for Ørland Kultursenter! Kunsthistoriker Daniel Johansen trakk engasjert forbindelseslinjene mellom de høye herrer på borgen og de mektige herrer i Europa, og deres utvalgte kunstnere. Ikke rart det ble trengsel. Og etterpå har besøkende fått rusle og reflektere for seg selv i slottets saler. At man får besøk av en av de største bildekunstnere i landet, og at man tilby ham så en så utsøkt ramme omkring utstillingen, er en god tanke å ta med seg. HÅKON GULLVÅG Parafraser på Austråttborgen Åpningstider 1. JUNI 15. AUGUST: kl JULI: kl AUGUST 1. SEPTEMBER: Ta kontakt Ørland Kultursenter for å bestille omvisning Billetter: kr 100,- Barn/studenter/honnør: kr 50,- Billetter kjøpes på Austråttborgen En meget fornøyd kunstner, Håkon Gullvåg og styreleder i Ørland Kultursenter, Jarle Krangsås, ved åpningen av utstillingen. Skal vi lage en spareplan? Å ha sparekapital i bakhånd er en trygghet for alle uansett alder. Det kan være sparing til en reserve hvis noe uforutsett skulle dukke opp, til pensjon eller til barn og barnebarn. Ta kontakt med oss, så starter vi planleggingen sammen! ØRLANDSEIKA NR

10 BANKNYTT Forsikringsrådgivere Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere av skadeforsikring er ett av flere tiltak bransjen har etablert med sikte på å forbedre bransjens omdømme. Fra 1. januar 2011 må alle som skal drive med forsikringsrådgivning være sertifisert. Dette betyr i praksis at forsikringsrådgiverne må bestå både en teoretisk og praktisk prøve innen forsikringsområdet. I Ørland Sparebank er hele 7 medarbeidere sertifisert til å drive rådgivning innenfor forsikring. Dette vil gi deg som kunde trygghet i at du får en god og riktig rådgivning om hvilke forsikringer som er riktig for deg. Glade og stolte forsikringsrådgivere. F.v. Odd Døsvik, Eva Lien, Anne-Lise Botngård, Linda Nordtømme Grande og Bjørg Hoff. I tillegg er også Kari Nergård og Janne Eldrid Vik sertifiserte forsikringsrådgivere. Bonus- og fordelsprogrammet Terra Lojalitet Terra Lojalitet er et elektronisk bonusog fordelsprogram som gir deg en merverdi ved bruk av Terra kredittkort. Det er gratis å bli medlem i Terra Lojalitet. Alt du trenger å gjøre er å logge deg inn i NettBanken Min Oversikt Kort Terra Lojalitet. Kryss av for at du ønsker å være medlem. I tillegg må du huske å velge bransjekategori for kortet ditt, slik at du kan begynne å spare bonuspoeng. Spar penger med Terra kredittkort Du kan velge én bransjekategori med 4% bonus. Hvert kredittkort har forskjellige bransjekategorier. Les mer på terra.no eller på Terra Lojalitet. Dermed kan du spare bonus på alt du handler innenfor denne bransjen uavhengig av hvor du handler. Bransjekategori kan byttes så ofte man ønsker. Pass bare på at bonus for siste kjøp er registrert på bonuskontoen før bransjekategorien endres. Opptjent bonus vil være synlig 2-3 dager etter kjøp på «Min Side» «Bonus». Bonus kan tilbakeføres til kredittkort når du ønsker det. Ett bonuspoeng er lik én krone. Det er mange muligheter for opptjening av bonuspoeng på tilbud innen reise, hotell, parkering, bil-, båt- og industriprodukter, blekkpatroner og tonere, samt treningsutstyr fra mange spennende samarbeidspartnere. Terra kredittkort gir deg mange muligheter og handlefrihet! 10 ØRLANDSEIKA NR

11 KRYSSORD Send inn din løsning til: Ørland Sparebank, 7129 Brekstad, og vær med på trekningen av et gavekort på kr. 500,- Innleveringsfrist: 1. SEPTEMBER 2011 Navn:.... Adresse:.... Vinner av forrige kryssord: Reidun Bakken, Tyrs vei 35, 7130 Brekstad ØRLANDSEIKA NR

12 Før eller siden skal du ut og reise Velkommen til en «reisesjekk» sammen med oss i banken, så sørger vi for at du blir utstyrt med riktig kredittkort og reiseforsikring Ta kontakt for avtale! Telefon Eva Lien, Olav Leirvik og alle vi andre i Ørland Sparebank ønsker deg og dine en trygg og god ferie! ANSVARLIG UTGIVER: Ørland Sparebank, 7129 Brekstad REDAKSJON: Martin Vatn, Geir Gjelseth Telefon Telefax FOTO: Geir Gjelseth, Fosen Foto, Ørlendingen Skytterlag, Yrjar Heimbygdslag GRAFISK PRODUKSJON: Ulleberg Wold AS, Fosen Trykkeri AS, Brekstad

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Høna og eggene. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Høna og eggene Hovde Hønseri ble startet av Geir Yngve Hovdes bestefar, Yngve Hovde, i 1976. I dag har eggprodusenten tre ansatte og noe periodehjelp gjennom året. Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Detaljer

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank

Målbevisst! Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr 1 2013 Målbevisst! Ørlandsjenta Stine Marie Grande fra Bjugn-Ørland Skøyteklubb vant nylig gull på 500 meter under Landsmesterskapet. Vi gratulerer! Med utdrag

Detaljer

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene.

hilsen «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side 4 Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 1/2013. Årgang 5 Hjertelig hilsen Osen Bygdetun. Side 8 ÅfjordUng. Side 10 Sponsoravtale for skytterlagene. Side 11 «Kjør for livet» valgte Åfjord Sparebank Side

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

Én bank, 8 portretter

Én bank, 8 portretter Én bank, 8 portretter Nærportrett av en personlig bank Velkommen til SpareBank 1 Gjøvik Tenk om lokalbanken din var et menneske som vi kunne intervjue? Hvorfor ikke? Siden tanker er grenseløse, tenker

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer

Pluss og Sør vil fusjonere Side

Pluss og Sør vil fusjonere Side Nr. 3-2013 - 96. årgang Pluss og Sør vil fusjonere Side 6 N Y H E T E R Korthandel februar 2013: Lav vekst i kortbruk Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i fe bruar brukte BankAxept-kortene for

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

hilsen Solid mannskap i Roan Side 3 Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Verdensmester. Side 9 Nettbrett.

hilsen Solid mannskap i Roan Side 3 Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Verdensmester. Side 9 Nettbrett. Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2012. Årgang 4 Hjertelig hilsen Yrkesvalg utenom det vanlige. Side 8 Service på høygir. Side 10 Solid mannskap i Roan Side 3 Verdensmester. Side 9 Nettbrett.

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din.

Kundebladet. Nr. 1 2013. Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet. dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Kundebladet Nr. 1 2013 Les bl.a. om: Toppfotografer skal profilere Klæbu. Forsidebildet er tatt av dem. Noen vil gjerne ha identiteten din. Nye Tanemsbrua 10 år. Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor:

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong!

DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2014/15 DragonsAvisa Med hele byen som støttespillere stuper vi ut i en ny sesong! 2 3 Velkommen! SASJA: VI MÅ VIDREUTVIKLE OSS Av: Geir Byberg, Styreleder Elite. Foto: Tore Tomter Det er vanskelig å beskrive

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

MONO. Handel til himmels. Side 6-11

MONO. Handel til himmels. Side 6-11 MONO E N k a n a l f o r n æ r i n g s l i v e t 3 / 2 0 0 7 Drømmer om norsk lønn Polske arbeidere går på norskkurs i Polen for å sikre seg ei god månedslønn i Norge. Side 16-19 Handel til himmels Det

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu

Kundebladet. Nr. 2 2013. Les bl.a. om: Riktige kort på reisen. Nå er vi. Lego på lek og alvor. Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Nr. 2 2013 Les bl.a. om: Riktige kort på reisen Nå er vi Lego på lek og alvor Mange gamle setre i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 2 2013 4 Sommeren er kort.. med gode og riktige betalingskort

Detaljer

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet.

30 år. Nytt bad. Mjøndalen i Tippeligaen! Utendørs helsestudio midt i Drammen. Privatøkonomi på timeplanen. med Arkitektkompaniet. Nr. 1-2015 INFORMASJONSBLAD FRA SPAREBANKEN ØST DEN LOKALE BANKEN Hjemmeseier: Mjøndalen i Tippeligaen! Nytt bad før sommeren? Privatøkonomi på timeplanen 30 år med Arkitektkompaniet Utendørs helsestudio

Detaljer

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen: Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen Stolte grunneiere i Osen: Skipelva Kraftverk BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10 Nettbank. Side 9 David vs

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer