På de skrå bredder i Ørland Teaterlag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På de skrå bredder i Ørland Teaterlag"

Transkript

1 Kundeinformasjon fra Ørland Sparebank Nr På de skrå bredder i Ørland Teaterlag Fra «Bjirken». Tor Aage Sumstad og Terje Hovde Sigurdsen skaper fullt kok i salen med nok en innertier fra Ørland Teaterlag.

2 BANKSJEFEN Brekstad mot 2020 Før sommerferien neste år er det trolig klart om det blir Ørland eller Bodø som skal huse den nye generasjonen jagerfly fra For Fosen, Ørland og kystbyen Brekstad representerer beslutningen et veiskille uansett utfall. Dersom Bodø mot alle odds vurderes som bedre for Forsvaret enn Ørland Hovedflystasjon, kan beslutningen åpne for nye og vidtrekkende muligheter for Ørland kommune. Hvilken verdi vil det offentlige Norge eller næringslivet i Norden se i et dekar stort potensielt næringsområde hvor det allerede er investert flere milliarder kroner i bygninger, flystripe og annen solid infrastruktur? Et næringsareal med geografisk plassering svært nært landets teknologihovedstad, nært en av verdens mest ekspansive havbruksmiljø og nært viktige oljeinstallasjoner i Nordsjøen! Dagens base vil være i drift med F16 til , noe som gir en viss tid til omstilling. Blir beslutningen at man satser på Ørland som Norges eneste jagerflybase, er mulighetene og utfordringene store. Investeringer i militære anlegg antas å bli på mellom 3 og 5 milliarder kroner og flere hundre nye militære arbeidsplasser vil trolig gjøre denne satsingen til en av de største i Midt- Norge det kommende tiåret. I dag er det totalt boliger i Ørland kommune, og selv om Brekstad fikk bystatus for noen år siden, er det foreløpig et stykke frem til Kystbyen får «bypreg». Et valg av Ørland hovedflystasjon som énbase medfører at Ørland tilføres flere hundre nye militære arbeidsplasser, noe som igjen betyr at behovet for nye leiligheter/boliger raskt øker og at både folketallet og tettstedet vokser. Hva tror vi at unge og godt utdannede mennesker vil legge vekt på når de skal velge bosted i årene som kommer, og hva vil det offentlige kreve som følge av strengt jordvern og stadig strengere internasjonale klimastandarder? Vil spredt boligbygging med stort transportbehov fra og til arbeid, skole og private/offentlige servicetjenester være mest etterspurt, eller kan vi tenke oss at klimanøytrale og fortettede boformer i landlige omgivelser verdsettes høyere enn i dag? Mye kan tyde på at unge familier i fremtiden verdsetter gang-/sykkelavstand til slike tilbud høyere enn i dag, men de vil nok også stille strenge krav til effektive kommunikasjonsløsninger til og fra Trondheim sentrum. Våre dyktige kommunepolitikere har investert om lag 500 millioner kroner i offentlig infrastruktur de siste 10 årene. Mye av dette i kulturhus, ungdomsskole, barneskole med mer. Dette er investeringer som kommer fellesskapet til gode, og som gjør Ørland kommune god og attraktiv å bo i. Fylkesmannen i Sør- Trøndelag har kommet med restriktive krav til vern av dyrkajord i Ørland kommune. Kan dette utnyttes positivt på en slik måte at vi både kan tilfredsstille fremtidige krav til gode bomiljøer og utnytte sentrumsarealene på Brekstad enda mer effektivt? Til sammenligning er det på Nedre Elvehavn i Trondheim, på 110 dekar, bygd ut leiligheter og kvadratmeter næringsareal hvor det i dag er arbeidsplasser. Det er lite trolig at våre lokalpolitikere ønsker at Brekstad skal fortettes i samme grad som Nedre Elvehavn, men spørsmålet blir hvor ambisiøse mål våre lokale politikere våger å sette seg når de skal definere rammene for byen Brekstad ti år frem i tid. Våger politikerne, er det svært sannsynlig at investorene er klare. Dessuten vil en satsing på fortetting sikre bedre avkastning på allerede gjennomførte kommunale og private investeringer. Som banksjef i Ørland Sparebank fra 2007 ønsker jeg nå å takke for meg. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å lede Ørland Sparebank i en kritisk og viktig periode for banken med både internasjonal finanskrise og usikkerhet rundt Ørland hovedflystasjon. Jeg har satt stor pris på å få lede en organisasjon med solide og dyktige medarbeidere og i et lokalsamfunn hvor jeg fra dag én har følt meg velkommen. Når rollen som banksjef går videre til Pål Talmo 1. september er jeg trygg på at både ny banksjef og dagens organisasjon er godt rustet til å kunne møte mange av de utfordringer som lokalsamfunnet her står overfor i årene som kommer. Takk for et godt samarbeid og takk for meg! En god sommer ønskes alle våre kunder fra alle oss i Ørland Sparebank! Med vennlig hilsen Henning Johansen Banksjef 2 ØRLANDSEIKA NR

3 BANKNYTT Supportavdelingen i Ørland Sparebank Det å kunne gi våre kunder personlig service med raske og gode svar er et av de viktigste målene for Ørland Sparebank. Kun et fåtall av våre kunder besøker banken, og de fleste når oss gjennom telefon og e-post. For å kunne tilby samme servicegrad til alle har vi derfor etablert en egen Supportavdeling. De som jobber i «support» har som hovedarbeidsområder å gi best mulig service til alle våre kunder som henvender seg til oss via telefon og e-post. Supportavdelingen gir raske og gode svar på henvendelser vedrørende bl.a: Kontoforespørsler på alle innskuddskonti og lån Forespørsler om betingelser på dine konti hos oss Forespørsler om nettbank og kort Terminutsettelser på lån Kortsiktige kreditter Service på dine forsikringer om det er prisforespørsler, endring av kjørelengde osv. Er det ting som ikke kan løses i supportavdelingen vil du bli satt over til din kunderådgiver. Bruk vår supportavdeling, så får du rask og godservice på de fleste spørsmål du har til ditt kundeforhold i Ørland Sparebank. Tlf «Supportgjengen» er klar til å hjelpe deg! F.v. Bente Nilsen, Rita Sandhals, Linda Nordtømme Grande, Ketil Oksvold, Alice Sjøli og Odd Døsvik. Olav Leirvik og Kari Nergård var ikke til stede. Autoriserte finansielle rådgivere Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (ARF) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning ovenfor kundene. I Ørland Sparebank har vi nå to nye autoriserte finansielle rådgivere; Thomas Hovde og Jan Kvithyll (bildet). Tidligere er Gunn Nesset, Gudrun Hvitsand og Gudmund Brodersen autorisert. Har du behov for nye og driftssikre landbruksmaskiner? Ørland Sparebank kan tilby leasingfinansiering slik at du har driftsikkert utstyr, samtidig som du frigjør kapital og bevarer likviditeten. Kontakt oss for avtale, så kan vi sammen se på mulighetene for finansiering. ØRLANDSEIKA NR

4 PÅTROPPENDE BANKSJEF Møte med Pål Talmo Pål Jarle Talmo har som 52-åring rukket å stå til ansvar i et pent antall krevende stillinger. 1. september er han klar for den neste, som banksjef i Ørland Sparebank. Jeg har brukt mye av tiden etter at familien og jeg kom tilbake fra USA på å markedsføre både Ørland hovedflystasjon, samt Ørland og regionen, forteller den påtroppende banksjefen. Ett er sikkert: Midt oppe i alle aksjoner og all virak omkring basevalget de siste åra, har Talmo vært både godt synlig og tydelig i sin tale. BANKEN OG LOKALSAMFUNNET Mye av det samme ønsker jeg å kunne gjøre i min stilling som banksjef i Ørland Sparebank. Det handler om å utvikle Ørland og regionen, samt sørge for at Ørland Sparebank også i fremtiden spiller en viktig rolle i denne utviklingen, poengterer han overfor Eika. Jeg opplever Ørland Sparebank som en av de viktigste aktørene i den daglige i utvikling av Ørland. Banken har tradisjon for å støtte opp om nærmiljøet og viser at den bryr seg. Som innbygger i Ørland har det slått meg at vi fra tid til annen tar Ørland Sparebank litt for gitt, og ikke bestandig tenker over hvor viktig og god banken egentlig er. GODE MEDARBEIDERE Ørland Sparebank har ansatte som er dedikerte, de har engasjement og de er dyktige og vennlige. Selv har jeg alltid blitt tatt imot på en flott måte, og nå gleder jeg meg til å få jobbe sammen med disse menneskene. Nå er det du som skal møte kundene, på vegne av banken? Jeg er ydmyk og veldig glad for den muligheten jeg har fått som banksjef. Jeg håper og tror at jeg med den bakgrunnen jeg har, sammen med all den ekspertise og engasjement som er i banken, skal kunne fortsette med å utvikle Ørland Sparebank i takt med tiden, slik forgjengerne mine har gjort. For en lokal bank så er det etter min oppfatning viktig å ha en god dialog med kundene. Ny banksjef fra 1. september. Pål Jarle Talmo stiller med bredde både i utdanning og erfaring. Nå vil han sammen med bankens ansatte bidra til positiv utvikling i grend og gate. Turer til golfbanen på Austrått skal det allikevel fortsatt bli tid til. SOLID BAKGRUNN Pål Talmo har litt av hvert å trekke opp av både utdanningssekken og erfaringssekken når han nå snart inntar det nye kontoret. Han er opprinnelig utdannet ved Luftforsvarets Tekniske skolesenter (elektronikk) med spesialistutdanning innen jetmotor og befalsskoledel. Deretter ble han uteksaminert som maskiningeniør ved Bergen Ingeniørhøgskole. I tur og orden kom Luftkrigsskolen, stabsskoleutdanning i Oslo og Forsvarets høgskole i Et pent 4 ØRLANDSEIKA NR

5 PETTER NÆSS antall viktige kurs, også innen administrasjon, hører også med. I dagens samfunn teller erfaring ofte minst like mye som formell utdanning, og mye av det nysjefen kan se tilbake på vil være av verdi i den nye jobben. Han har vært instruktør, teknisk saksbehandler, studieleder, skvadronssjef og gruppesjef, basesjef ved ØHF og sjef for Forsvarets Logistikk Organisasjon/Trøndelag. Forsvaret har vært utrolig flinke innen utdanning og videreutdanning, og jeg føler at jeg har fått lov til å utvikle meg. TILBAKE TIL ØRLAND Men dere har vendt tilbake til Ørland? Vi fikk en flott og spennende erfaring med 3 år i Dayton Ohio. I denne perioden tok vi sjansen på å leie ut huset vårt på Hovde i håp om å få komme tilbake. Lykken står noen bi, heter det og både kona og jeg fikk stillinger på ØHF etterpå. Pål Talmo er gift med Lill-Jorunn, og de har barna Lene Maria (19 år, russ av året), Ina Kristine (16, nettopp ferdig på ungdomsskolen) og Tonje Elise (11, elev på Hårberg). Det vil etter det vi forstår fortsatt bli prioritert å verne nok tid til familien, det sosiale og fritidsinteressene. Det omfatter blant annet turer i skog og mark, trening og et par turer i uka på golfbanen. Også tid kan føres på mange kontoer. ENGASJERT Noen lurer kanskje på hvilken type du er? Skal jeg prøve å beskrive meg selv? Jeg er vel en som er engasjert og en som liker å være med på å få ting til å skje. Jeg antar at jeg også kan være kreativ, liker ikke å gi opp dersom jeg har bestemt meg for noe. Og jeg tror jeg kan lytte til andre, samt få mennesker til å fungere sammen. Jeg er glad i mennesker og har respekt for andre. Dessuten mener jeg at jeg kan se framover og samtidig lære av mine feil. Ingen som har møtt denne mannen trekker det i tvil når han framhever at han er glad i Ørland og regionen. Og han ønsker å være med på å skape utvikling. Vi har store muligheter, sier han og kaster et blikk ut vinduet. Og ermene på skjorta er allerede brettet opp. Catering for gane og mage Et etterlengtet tilbud på matfronten har nylig meldt seg. Med hjelp fra Petters Catering blir det lettere å bestille både enkle matretter og komplett selskapsmat. Bak nyetableringen står Petter Næss som mange av oss har latt seg servere av tidligere, både i Ørland og Bjugn. Petters Catering leier lokaler og vil drive et fullt utstyrt storkjøkken i tidligere Grande skole. Petter Næss er fagutdannet kokk og er utdannet diplomkokk fra gastronomisk institutt. Ved Norsk hotellhøyskole har han i tillegg utdannelse innen kjøkken- og restaurantledelse. Ideen er å levere ekte mat laget fra bunnen av til alle anledninger, både til private og bedriftene i Ørland og Bjugn. Vi kan levere alt fra snitter til avanserte 5-retters menyer. Jeg ønsker å få flere til å velge litt mer spennende mat og har i den siste tida levert en del tapasbuffeter og italienskinspirerte menyer/buffeter, sier etablereren til ØrlandsEika. Nå har han sikret seg solid erfaring, med hele 16 år som kokk, derav fem år som kjøkkensjef ved Bolkesjøhotellene og som kantineleder ved Fosen videregående skole fra Egen cateringvirksomhet har han også drevet siden samme tidspunkt. Vi er her for deg! Ørland Sparebank har sterk forankring i lokalsamfunnet, og vi ønsker at du alltid skal føle deg velkommen hos oss. Nina Gjul Finseth og Therese Malm tilbyr deg kasse- og valutatjenester. I tillegg holder de orden på avtaleboka for sine kolleger. Velkommen! Kjøtt, fugl eller fisk? Petter Næss er lokal leverandør av velsmakende mat for de fleste anledninger. På hjemmesidene til Petters Catering finner du menyer og informasjon om koldtbord for bestilling. For mer personlige og spesielle ønsker, åpnes det for samarbeid, veiledning og egne avtaler. Pål Jarle Talmo tiltrer stillingen som banksjef i Ørland Sparebank 1. september i år. ØRLANDSEIKA NR

6 ØRLAND TEATERLAG Scener fra det lokale liv De lever og ånder for livet på de skrå bredder. Noen sier de har skjønt hva som er moro, andre kaller det avhengighet. Medlemmene i Ørland Teaterlag løfter i alle fall lokalsamfunnet med sin årlige revy! Hvem som har det mest moro kan diskuteres, men vi har en mistanke om at de får noen bonusopplevelser de som deltar i revyarbeidet. Og motivasjonen må være på topp, for så snart årets revy har lukket dørene, er medlemmene for lengst i gang med forberedelsene til den faglige oppdateringa mellom revyslagene. Fra «Klarah» en Sarah-parodi. Grete Hoff, Roy Johansen, Gry Lien og Terje Hovde Sigurdsen med godt grep på publikum. Fra «Trønderbrura». Solveig Hatmyr, Terje Hovde Sigurdsen og Bjørn Tore Aune i herlig harselas. UNGE TALENTER I år går turen til NM i revy på Høylandet. Der vet alle at latteren vil få teltdukene til å spenne seg. Denne gangen stiller teaterlaget med nummeret «Tidlig mårran» med en av de unge stjernene, Une Oksvold på 19 år. Une har gått gradene, fra hun i starten som ung programutdeler «skreik seg til» å få slippe til på scenen, til i dag hvor hun er blant de lovende talentene, forteller leder i laget, Randi Fjeldvær. Hun er svært tilfreds med rekrutteringen samt det faktum at flere av de unge er blant de ivrigste. Til høsten trommes styrkene sammen til tekstmøter og planlegging, og i januar blir det helgetur til Kråkvåg med tekst og teatersport i fokus. LEK OG ALVOR Randi lurer på om det er lekenheten som er den viktigste drivkraften blant de som kaster seg med i spellet. Og hun er overbevist om at det å leke, det er kjempeviktig. Lek fører til latter, og en god latter forlenger uten tvil livet, og underveis blir det i tillegg enda bedre å leve. Det er til våren alvoret melder seg, får vi fortalt. Og den som ikke har vært med på liknende kan bare gå rundt og tro at revyproduksjon er en adspredelse på fritida. Her er det snakk om fulltidsjobb for tøffinger, og de framtrer i alle avskygninger med mange ulike oppgaver. Men alle er like viktige, enten de er planleggere eller sminkere eller scenemannskap. Og vi har sett at ikke alle blir med videre etter en treg oppstart. Men så blir det desto artigere for Teatertalent. Une Cecilie Oksvold i en scene fra «Klarah». 6 ØRLANDSEIKA NR

7 ØRLAND TEATERLAG «Så god som ny» med Randi Fjeldvær og Gry Lien. Fornøyelig! de som følger hele prosessen til mål og får til ei fin forestilling! Det gir rett og slett et kjempekick! STRAM ØKONOMI Men sorger og gleder de vandrer som kjent til hobe. Teaterlaget vårt har prestert å bygge opp en liten reservekapital som de kan møte en nedtur med, om den kommer. Men man sliter med de nye vilkårene under den nye «æra» i kulturlivet, med nytt flott kulturhus. Leieutgiftene står ikke i forhold til inntektene våre. Selv et flott besøk av 1200 publikummere ved årets revy gir ikke bedre sluttresultat enn noen tusenlapper, etter et utall arbeidstimer, for leiesatsene er høyere enn man ble forespeilt da Kulturhuset skulle bygges. Jeg kaster ballen til våre kommunale politikere; vi har fått et flott kultursenter som vi er stolte av, og som vi vil bruke. Hva gjøres for at alle lokale lag og foreninger skal ha råd til å bruke det? SUFFLØR, TAKK! Og likevel har dere moro? Vi har mye moro, ingen tvil om det. Publikum synes ofte det er morsomt når vi glemmer teksten på scenen. Under årets siste revyforestilling, var det veteranene Odd Petter Rønning og Solveig Hatmyr som var i ilden. Vi andre sto bak teppet og ventet på å gå inn på avslutningsnummeret. Solveig er svært stødig på tekst og glemmer sjelden og aldri hva hun skal si, Odd Petter derimot Odd Petter var langt ute på bærtur når det gjaldt teksten. Solveig prøvde gang på gang å kjøre inn på riktig spor, men måtte til slutt rope på Tove Sufflør og be om hjelp. Publikum lo så de gråt, og det gjorde vi som sto bak sceneteppet også. Heldige er vi som får den ene revy etter den andre. Nå ser vi allerede fram til neste. Husker vi forresten at Ørland Teaterlag hadde 30-års jubileum i fjor? Og at hele bygdas ordkunstner og stemme, Svein Lilleengen var med på stiftelsen. Kan det være noen tvil om hva livet på de skrå bredden gjør av godt for og med mennesker? Odd Petter Rønning dro det hele i gang igjen i Siden den gang har vi hatt revy hvert år, bortsett fra ett år hvor vi satte opp en farse, avrunder Randi Leder. Boliglån Ungdom med rentefordeler til du fyller 40! Er du mellom 18 og 34 år kan du med Boliglån Ungdom låne inntil 90% av kjøpesum/ markedsverdi til beste boliglånsrente De gunstige rentefordelene beholder du helt til du fyller 40 Snakk med oss om Boliglån Ungdom Tlf ØRLANDSEIKA NR

8 FOSENPRISEN Fortjent pris til Yrjar Heimbygdslag Yrjar Heimbygdslag ble tidlig i april tildelt Fosenprisens hovedpris i klassen kultur. Begrunnelsen for tildelingen var det arbeidet heimbygdslaget har gjennomført i mange år for å ta vare på kystkulturen i vårt distrikt, og ikke minst det omfattende registreringsarbeidet som er gjort. Heimbygdslagets evne til å formidle det som er gjort, der ikke minst lagets hjemmeside er viktig, har også hatt betydning. Oddvar Haagensen, sammen med mangeårig tidligere leder av laget, Ivar Hopen, mottok prisen på vegne av heimbygdslaget og de over 200 medlemmene. Han har vært hovedansvarlig for registreringsarbeidet og utviklingen av hjemmesiden. Hans Aunes, Harald E. Røstad s og Johan Martin Thoresens imponerende arbeid for laget ble også trukket fram. Sosialt samvær og produktive timer for dudnadsgjengen. Variert festivalsesong i Ørland Festivalsesongen er over oss, og publikum har et stort og variert program å glede seg til. Blant arrangementene du kan få med deg i 2011, nevner vi: Brekstad Kulturfestival JUNI Festspillene på Fosen feirer 10 år! Ørland Country & Roots Festival 30. JUNI 3. JULI 30 timer med roots- og countrymusikk fra tre scener på Austrått. ØrlandsDagene AUGUST Folkefest, tivoli og liv i Yrjarsgata. Ørland Sparebank Cup AUGUST En urokkelig fotballtradisjon, og årets høydepunkt for de yngste. Bygdadagene på Austrått SEPTEMBER Folk, fe og ustillere i skjønn forening. Ørland Bluesfestival OKTOBER Fyrverkeriet Dana Fuchs (bildet over) er tilbake på årets festival. Alle blueselskere kan glede seg til nok en ny blå weekend på Brekstad. Bankstøtte til unge skyttere Under sponsorkvelden 2011 fikk Ørlendingen Skytterlag overrakt kroner. Etter det vi får opplyst fra skytterlaget vil pengene først og fremst bli benyttet i ungdomsarbeidet. På bildet ser vi et av de yngste medlemmene i skytterlaget, Jørgen Grinnen, som stolt viser sitt nye Sauer til en verdi av ca kroner etter å ha prøveskutt våpenet. Som kjent skal fingeren tidlig krøkes, om man god skytter skal bli! 8 ØRLANDSEIKA NR

9 En utstilling utenom det vanlige, både i kvalitet og tema, ble oss forunt like før sommeren. Da stilte Håkon Gullvåg ut sine «parafraser» frie gjentolkninger av kjente portrettmalerier fra historien, med blant annet bilder av Kristian Quart og Napoleon. Åpningen av utstillingen utløste den rene folkevandring og vil bli husket som en av de store kulturbegivenheten på Fosen dette året. En flott fjær i hatten for Ørland Kultursenter! Kunsthistoriker Daniel Johansen trakk engasjert forbindelseslinjene mellom de høye herrer på borgen og de mektige herrer i Europa, og deres utvalgte kunstnere. Ikke rart det ble trengsel. Og etterpå har besøkende fått rusle og reflektere for seg selv i slottets saler. At man får besøk av en av de største bildekunstnere i landet, og at man tilby ham så en så utsøkt ramme omkring utstillingen, er en god tanke å ta med seg. HÅKON GULLVÅG Parafraser på Austråttborgen Åpningstider 1. JUNI 15. AUGUST: kl JULI: kl AUGUST 1. SEPTEMBER: Ta kontakt Ørland Kultursenter for å bestille omvisning Billetter: kr 100,- Barn/studenter/honnør: kr 50,- Billetter kjøpes på Austråttborgen En meget fornøyd kunstner, Håkon Gullvåg og styreleder i Ørland Kultursenter, Jarle Krangsås, ved åpningen av utstillingen. Skal vi lage en spareplan? Å ha sparekapital i bakhånd er en trygghet for alle uansett alder. Det kan være sparing til en reserve hvis noe uforutsett skulle dukke opp, til pensjon eller til barn og barnebarn. Ta kontakt med oss, så starter vi planleggingen sammen! ØRLANDSEIKA NR

10 BANKNYTT Forsikringsrådgivere Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere av skadeforsikring er ett av flere tiltak bransjen har etablert med sikte på å forbedre bransjens omdømme. Fra 1. januar 2011 må alle som skal drive med forsikringsrådgivning være sertifisert. Dette betyr i praksis at forsikringsrådgiverne må bestå både en teoretisk og praktisk prøve innen forsikringsområdet. I Ørland Sparebank er hele 7 medarbeidere sertifisert til å drive rådgivning innenfor forsikring. Dette vil gi deg som kunde trygghet i at du får en god og riktig rådgivning om hvilke forsikringer som er riktig for deg. Glade og stolte forsikringsrådgivere. F.v. Odd Døsvik, Eva Lien, Anne-Lise Botngård, Linda Nordtømme Grande og Bjørg Hoff. I tillegg er også Kari Nergård og Janne Eldrid Vik sertifiserte forsikringsrådgivere. Bonus- og fordelsprogrammet Terra Lojalitet Terra Lojalitet er et elektronisk bonusog fordelsprogram som gir deg en merverdi ved bruk av Terra kredittkort. Det er gratis å bli medlem i Terra Lojalitet. Alt du trenger å gjøre er å logge deg inn i NettBanken Min Oversikt Kort Terra Lojalitet. Kryss av for at du ønsker å være medlem. I tillegg må du huske å velge bransjekategori for kortet ditt, slik at du kan begynne å spare bonuspoeng. Spar penger med Terra kredittkort Du kan velge én bransjekategori med 4% bonus. Hvert kredittkort har forskjellige bransjekategorier. Les mer på terra.no eller på Terra Lojalitet. Dermed kan du spare bonus på alt du handler innenfor denne bransjen uavhengig av hvor du handler. Bransjekategori kan byttes så ofte man ønsker. Pass bare på at bonus for siste kjøp er registrert på bonuskontoen før bransjekategorien endres. Opptjent bonus vil være synlig 2-3 dager etter kjøp på «Min Side» «Bonus». Bonus kan tilbakeføres til kredittkort når du ønsker det. Ett bonuspoeng er lik én krone. Det er mange muligheter for opptjening av bonuspoeng på tilbud innen reise, hotell, parkering, bil-, båt- og industriprodukter, blekkpatroner og tonere, samt treningsutstyr fra mange spennende samarbeidspartnere. Terra kredittkort gir deg mange muligheter og handlefrihet! 10 ØRLANDSEIKA NR

11 KRYSSORD Send inn din løsning til: Ørland Sparebank, 7129 Brekstad, og vær med på trekningen av et gavekort på kr. 500,- Innleveringsfrist: 1. SEPTEMBER 2011 Navn:.... Adresse:.... Vinner av forrige kryssord: Reidun Bakken, Tyrs vei 35, 7130 Brekstad ØRLANDSEIKA NR

12 Før eller siden skal du ut og reise Velkommen til en «reisesjekk» sammen med oss i banken, så sørger vi for at du blir utstyrt med riktig kredittkort og reiseforsikring Ta kontakt for avtale! Telefon Eva Lien, Olav Leirvik og alle vi andre i Ørland Sparebank ønsker deg og dine en trygg og god ferie! ANSVARLIG UTGIVER: Ørland Sparebank, 7129 Brekstad REDAKSJON: Martin Vatn, Geir Gjelseth Telefon Telefax FOTO: Geir Gjelseth, Fosen Foto, Ørlendingen Skytterlag, Yrjar Heimbygdslag GRAFISK PRODUKSJON: Ulleberg Wold AS, Fosen Trykkeri AS, Brekstad

"For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?"

For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring? ETABLERER "For å vinne må modellen være perfekt i morgen tidlig. Hvem har tid til å styre med bank og forsikring?" Med PRO får du tilgang til alle bank- og forsikringstjenester på ett sted, og hverdagen

Detaljer

Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet

Ørland i utvikling. Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet Ørland i utvikling Oddgeir Myklebust Prosjektleder arealplanlegging - utviklingsprosjektet Vi ønsker velkommen til oss! Kampflybasen fører til endringer på Ørlandet Vil få mest mulig ut av utviklingspotensialet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Støygruppa Ørland : - info til statssekretær Eirik Thorshaug Ørland 20. aug. 2013.

Støygruppa Ørland : - info til statssekretær Eirik Thorshaug Ørland 20. aug. 2013. Støygruppa Ørland : - info til statssekretær Eirik Thorshaug Ørland 20. aug. 2013. Støygruppa Ørland 2013 Etter ønske fra Forsvarsbygg og Ørland kommune har innbyggerne i gul og rød støysone i Ørland organisert

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen?

Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Vil du delta i spørreundersøkelse om kommunereformen? Undersøkelsen går til ungdom som bor i Grane, Hattfjelldal, Hemnes og Vefsn. Regjeringen har gitt kommunene et oppdrag med å utrede sammenslåing med

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned:

APRIL PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Bursdagsmåned: APRIL PÅ SIRKELEN Vi har fått en liten smak av våren, selv om det fortsatt er ganske vått og "klinete " ute. Vann og leire er gode nyheter for barna. Det fører med seg mye fin vann lek og mange våte og

Detaljer

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman

ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman ANNE HELENE GUDDAL Bebo Roman Du glemmer ikke, men noe klangløst tar bolig i deg. Roland Barthes Jeg ville kaste nøklene om jeg kunne, men jeg kommer alltid tilbake til de låste dørene for å åpne rom etter

Detaljer

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER

PILLARGURI. ønsker BADMINTONKLUBB. velkommen til. Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER PILLARGURI ønsker BADMINTONKLUBB velkommen til Otta Open PROGRAM 2012 VÅRE HOVEDSPONSORER Hjertelig velkommen til Otta Open 2012 og til Pillarguri Badmintonklubb Hei badmintonvenner! Ja nå står vi foran

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage

PROSJEKTBESKRIVELSE. SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage PROSJEKTBESKRIVELSE SKOLEDAGBOK FOR UNGDOM Gjennomført av Bjerkhaug barnehage Innledning: To barnehager i Bodø har gjennomført et pilotprosjekt "Entreprenørskap i Barnehagen" også kalt Barnas Bedrift.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser

Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser til IKF skolene (Tilsvarende rundskriv sendes til IF skolene) IKF Rundskriv 11 2009 Oslo, 6. november 2009 Bilag i Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen annonser Fjorårets bilag i Aftenposten var

Detaljer

Eventyrlig Dîner Amical Special på Rica Nidelven Hotel

Eventyrlig Dîner Amical Special på Rica Nidelven Hotel Eventyrlig Dîner Amical Special på Rica Nidelven Hotel Aldri har vel et Chaîne des Rôtisseurs arrangement blitt så fort fullbooket som da Charge de Missions Bjarte Gjerde for siste gang som hotelldirektør

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger

gylne regler 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger gylne regler 7 nøkkelen til fremgang 1. Sett realistiske mål og tenk langsiktig 2. Invester regelmessig 3. Spre risiko 4. Vær forsiktig med å kjøpe aksjer for lånte penger 5. Hold deg informert og følg

Detaljer

Sammen på scenen! GIR JERNET: På scenen er Brit Elisabeth og Anne Marie er fyrverkeri i forestillingen «Gammel dame er vond å vende».

Sammen på scenen! GIR JERNET: På scenen er Brit Elisabeth og Anne Marie er fyrverkeri i forestillingen «Gammel dame er vond å vende». Sammen på scenen! GIR JERNET: På scenen er Brit Elisabeth og Anne Marie er fyrverkeri i forestillingen «Gammel dame er vond å vende». Anne Marie Ottersen (70) og Brit Elisabeth Haagensli (62) lever på

Detaljer

Spis, drikk og vær glad på Latter

Spis, drikk og vær glad på Latter Spis, drikk og vær glad på Latter Vi hjelper deg med små og store arrangementer Latter er et spennende restaurant- og teaterhus på Aker Brygge med et variert tilbud til både bedrifter og privatpersoner.

Detaljer

Nyhetsbrev for februar

Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrev for februar Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Februar har, til tross for sine mange grå

Detaljer

Vi vil skape begeistring!

Vi vil skape begeistring! #skaperbegeistring Vi vil skape begeistring! Vi vil bygge boliger du føler deg hjemme i straks du trer over dørterskelen. Et hjem hvor du ser muligheter og løsninger, rom du blir glad i, steder der minner

Detaljer

Månedsbrev REVEHIET Juni 2016

Månedsbrev REVEHIET Juni 2016 Månedsbrev REVEHIET Juni 2016 Viktige datoer: 11.juni: Norun 6 år 13-14. juni: Storefot overnattingstur, Tvillingøya 15.juni: Sommerfest 24.juni: Juliana 5 år Uke 26: Svømming for Storefot, Trygg i vann,

Detaljer

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter.

Attraktive og rimelige tomter. En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Attraktive og rimelige tomter En bygd med noen av Innherreds flotteste beliggende ledige tomter. Falstadberget boligfelt Sjønære attraktive og sentrale tomter langs Trondheimsfjorden blir stadig mer ettertraktet.

Detaljer

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no

festivalen 2009 6. november - 8. november 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall www.gautefall.no festivalen 2009 Førjulsmorro med julebord på Destinasjon Gautefall 6. november - 8. november 2009 www.gautefall.no Kjære venner og kollegaer! Dere er hjertelig velkomne til Gautefallfestivalen, årets julebord

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand

Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør sånn blir det ganske likt Barna på Humor har latt seg inspirere av Øivind Sand Hvis jeg gjør slik som Eva blir det fint... Dette barnehageåret har vi blitt godt kjent med Øivind og hans verk.

Detaljer

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder -

Endringsledelse - Bli en bærekraftig endringsleder - Introduksjon til boken Endringsledelse. Bli en bærekraftig endringsleder Om forfatter og boken Randi Næss har lang erfaring som leder i store nasjonale, nordiske og internasjonale selskaper. Randi har

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Sol, sommer og seiling!

Sol, sommer og seiling! Sol, sommer og seiling! Velkommen til sommerkurs i seiling! I løpet av noen fine sommerdager ved sjøen skal du få prøve å seile sammen med andre og helt alene. Det blir tid til å leke og bade også, men

Detaljer

I Tromsø: Dyrisk bra levert

I Tromsø: Dyrisk bra levert I Tromsø: Dyrisk bra levert Elevene ved Steinerskolen tok oss med inn i en verden hvor dyr kan både synge og prate på nordnorsk. Allerede før sceneteppet gikk opp, sørget lydeffekter for å ta med publikum

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Antall styremøter: 8 Antall medlemmer: 58 betalende, 3 tiårs betalende, 27 livsvarige.

Antall styremøter: 8 Antall medlemmer: 58 betalende, 3 tiårs betalende, 27 livsvarige. Årsmelding for Ørland / Bjugn kunstforening 2009 Styret: Nina Gjølgasæther leder Aina Regine Norset sekretær/nestleder Elin Hovde kasserer Erling Nordgård styremedlem Trude Fjellheim styremedlem Else Leinan

Detaljer

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær.

Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Kom mai, du skjønne milde Hipp hurra for lettere sko og klær. Tilbakeblikk på april: Vips så var april over. Nok en 2 åring har vi fått på Harelabben. Denne gangen var det Maia vi feiret. Hun ville gjerne

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND Sanner Hotell 11.3.2014 SAKENE 6/14-7/14 Arkivsak-dok. 11/01323-5 Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes Saksgang Regionrådet Møtedato Friluftsteateret Bronsebukkene

Detaljer

Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole

Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole Hvor er du? Amund Sjølie Sveen og Andy Smith møter elever ved Skrova skole Prosjektet fase én og fase to Prosjektet begynner med at en boks ankommer en skole og en klasse. Boksen inneholder et brev fra

Detaljer

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013

Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Månedsbrev fra Revehiet Mars 2013 Viktige datoer i mars: 6. mars: Akedag på Ringkollen 10. mars: Petter fyller 4 år! 12. mars: Barnehagedagen! Vi får også besøk av Hole Ungdomsskole som skal ha teater

Detaljer

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND

LOFAVØR ADVOKAT BISTAND ADVOKAT BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. - Rask, tilgjengelig og effektiv behandling via internett - I utgangspunktet ca 30% under gjennomsnittlig

Detaljer

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum.

TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR. Bo på Kampestad. Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. TOMTER OG BOLIGER PÅ RAUMYR Bo på Kampestad Solrike, luftige tomter med god utsikt. Kort vei til sentrum. Velkommen til og Kampestad Utsikten fra Kampestad med Skrimfjellene i sør og Knutefjell i vest.

Detaljer

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole

Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Eksterne oppdrag En viktig og naturlig del av den pedagogiske virksomheten ved TKK. Trondheim kommunale kulturskole Ca 250-300 oppdrag i året Omfang Innslag ved konferanser, møter og mottagelser, både

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

F O R N Ø Y D E M E N N E S K E R

F O R N Ø Y D E M E N N E S K E R FORNØYDE MENNESKER SERVIT VET Å LEVERE Vi skal være best på varmmat til alle typer arrangementer. Det er et høyt mål vi setter oss. Samtidig vet vi at vi kan holde ord. Over 20 års erfaring fra cateringbransjen

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Nyhetsbrev juni 2006

Nyhetsbrev juni 2006 Nyhetsbrev juni 2006 Endelig er høysesongen her. Det er nå bilene våre fylles med ferieklare og forventningsfulle kunder som skal erobre verden via landeveien. Noen ønsker større og nyere bil enn sin egen

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Invitasjon til Humorfestivalen 2014

Invitasjon til Humorfestivalen 2014 Til revy- og teaterlag i Midt-Norge Kyrksæterøra 14.02.2014 Invitasjon til Humorfestivalen 2014 For 7. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne, Midt-Norsk Mesterskap i revy på Kyrksæterøra. Noen stikkord

Detaljer

«Og så er det våre elever»

«Og så er det våre elever» «Og så er det våre elever» Prosjektet Hand i hand (Eksplorativ studie i to kommuner, en i Sogn og Fjordane og en valgt blant 420 kommuner i Norge) Kirsten Johansen Horrigmo Universitetet i Agder Grunnsyn

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Ungt Entreprenørskap

Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap - et samarbeid mellom SpareBank 1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap Troms Enkle og effektive løsninger spesialdesignet for unge entreprenører 2 Ungt Entreprenørskap Troms En bank

Detaljer

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie.

SKOLENYTT INTERVJU MED RIMISJEFEN KULTURELT SAMSPILL. Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. Årgang 2, nummer3 17. Juni 2013 INTERVJU MED RIMISJEFEN MAI (Foto: Babak Hassani) Babak Hassani) Hva skjer i Norge på 17. mai? Litt historie. 6 (Foto: Sohaib Alsayegh) Rana A. Abukhader Skolenytt har vært

Detaljer

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør

Sterk på inkasso MEDLEMSEID. Vi vil bli din nye inkassoleverandør Sterk på inkasso MEDLEMSEID TAPER DU PENGER? Vi vil bli din nye inkassoleverandør Vi skal være løsningsorienterte i vårt arbeid og behandle alle med respekt Sigrid Espen Linda OM KREDITORFORENINGEN ØST

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet

SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE. Merverdi i medlemskapet SPAREBANK 1 TELEMARK - DIN BANKFORBINDELSE Merverdi i medlemskapet Velkommen som kunde i SpareBank 1 Telemark Vi ønsker å gi deg et forslag på finansiering, forsikring og sparing tilpasset din økonomiske

Detaljer

Valgprogram 2015-2019

Valgprogram 2015-2019 ØRLAND SV Valgprogram 2015-2019 TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Som alle andre partier er Ørland SV opptatt av konkrete saker. I de viktigste sakene kan du stole på SV. Men for mange velgere er det også

Detaljer

Tale i forbindelse med Grunnlovsstafetten- Fauske 10.6.2014

Tale i forbindelse med Grunnlovsstafetten- Fauske 10.6.2014 Tale i forbindelse med Grunnlovsstafetten- Fauske 10.6.2014 Først av alt vil jeg ønske grunnlovsstafetten velkommen til Fauske. Det er en stor glede for oss å være et av stoppestedene for stafetten som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

"Kyrne har god tid, men det har ikke jeg" Landbruk

Kyrne har god tid, men det har ikke jeg Landbruk Landbruk "Kyrne har god tid, men det har ikke jeg" Med PRO får du tilgang på kompetent rådgivning og effektive løsninger for alt innen bank og forsikring på ett sted. Hverdagen blir enklere og du kan bruke

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet

Kunst og kultur som en rettighet. Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Kunst og kultur som en rettighet Sidsel Bjerke Hommersand, kultur- og kommunikasjonsrådgiver, Barneombudet Det er 1 118 200 barn og unge mellom 0-18 år i Norge. Det vil si 22% av hele befolkningen (1.

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA

NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA NYHETSBREV JANUAR 2014 JULEFEIRING I FIRE AND HARVEST MANILA En liten bildekavalkade over det som har skjedd i desember hos Fire and Harvest Ministries i Manila, Filippinene I noen land feires jul bare

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Bysentra ligger i ruiner!

Bysentra ligger i ruiner! OK Bysentra ligger i ruiner! Gatene ligger tomme og forlatte Attraktive lokaler står ledige Om de leies ut, er det ikke akkurat til H&M Årsaken til elendigheten er selvfølgelig kjøpesentrene - De har ødelagt

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Forbrukere om forsikring 2001

Forbrukere om forsikring 2001 Forbrukere om forsikring 1 Innledning ACNielsen har på vegne av Finansnæringens Hovedorganisasjon våren 1 gjennomført en omfattende opinionsundersøkelse om forbrukernes holdninger til forsikringsnæringen

Detaljer

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni

SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN FAUSKE NÆRINGSFORUM. Samarbeidspartnere: Salten. messa2011. FAUSKEMARTNAN 16.-19. juni 1986-2011 25år FAUSKE NÆRINGSFORUM Samarbeidspartnere: SALTEN - EN REGION FOR FREMTIDEN Produksert av posten AS Velkommen Fauskemessa har blitt til messa! Fauskemessa (nå messa) har rike tradisjoner helt

Detaljer

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester

ADVOKAT- BISTAND LOFAVØR. rettsområder du støter på som privatperson. - Rabatt på advokattjenester ADVOKAT- BISTAND Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste Privatrettslig advokatbistand innenfor de fleste rettsområder du støter på som privatperson. rettsområder du støter på som privatperson.

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften

Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften Parallelle parallellprosesser for å øke attraksjonskraften Heidi Fossland Samfunnsutvikler Ørland Prosjektleder utviklingsprosjektet vertskommunen Bakgrunn Kampflybaseetableringen Mål og strategier for

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid

Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling. KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Verran kommune, omstilling næringsliv og næringsutvikling KS Høstkonferansen 26.11.2015 Rådmann Jacob Br. Almlid Historisk tilbakeblikk Kontinuerlig omstillingsarbeid i snart 30 år Verran samfunnet var

Detaljer

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina er et naturlig samlingssted for våre 1350 elever og 230 ansatte. Vi er 7 ansatte fordelt på5 årsverk og har ca 1000 besøkende hver dag.

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE

Middagen var ved 20 tiden, og etterpå var det sosialt samvær i peisestua. Det ble IKKE Av hanne bakken Endelig står årets utflukt for tur og denne gangen går turen til Glitterheim. Noen forberedelser må til før en kan legge ut på tur, men denne gangen ble de ikke så omfattende som sist (

Detaljer

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG

PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG PROGRAM 2013 NORDISKE SKIDAGER 13. 17. MARS 2013 BEITOSTØLEN GJØVIK SYKEHUS BEDRIFTSIDRETTSLAG Arrangementskomiteen ønsker hjertelig velkommen til Nordiske skidager 2013! Rolf Vifladt, Kari Holter, Elisabeth

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

To år med ART i Arendal

To år med ART i Arendal To år med ART i Arendal AV THOMAS OWREN Vernepleier Thomas Owren (tow@hib.no) er høgskolelærer og masterstudent ved Høgskolen i Bergen. ART er smart. På Jovanntunet samordnete boliger i Arendal har seks

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer