Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011"

Transkript

1 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og sosiale interesser. Foreningens sete er i Oslo. l. STYRET NOPAs styre har i perioden bestått av: Vararepresentanter: Ragnar Bjerkreim, styreleder Gaute Storaas Kari Bremnes, 1. nestleder Lars Aass Ingrid Kindem, 2. nestleder Anne Helene Søyseth Lars Martin Myhre Anders Odden Anniken Paulsen Kaia Huuse Bent Åserud Torbjørn Ellingsen Kari Iveland Tonje Unstad I tråd med NOPAs vedtekter 14 har styreutvalget bestått av styreleder, 1. og 2. nestleder. Det har vært holdt 11 styremøter, ett styreseminar og 3 styreutvalgsmøter. Forskjellige tillitsvalgte og andre har vært invitert til dialog med styret: Gaute Storaas som leder av Sakkyndig råd, Eyvind Skeie om praksis rundt forlagskontrakter vedrørende tekst, Inger Elise Mey om TONOs avtaler på det digitale området, Richard Bjerkøe og Anders Sørlo (BI) med foredraget "The Norwegian Music Industry in the Age of Digitalization, revisor Brit Stavik. Medlem av Stortingets kulturkomite, Olemic Thommessen, var invitert til styreseminaret i oktober NOPA har tatt initiativ til møter med kulturminister Anniken Huitfeldt, finansminister Sigbjørn Johnsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken for å presentere NOPA og de sakene foreningen er opptatt av. Anniken Huitfeldt responderte positivt og inviterte til møte på sitt kontor 7. februar NOPA var representert med Ragnar Bjerkreim, Kari Bremnes, Ingrid Kindem og Lill Øyen. Et to-siders dokument ble levert kulturministeren. Styrearbeidet har i hovedsak vært konsentrert om kulturpolitiske saker, herunder norsk, nordisk og europeisk samarbeid for å styrke opphavsretten, og den faglige medlemsrettede aktiviteten, som anbefalte minstesatser for bestilling av musikk

2 2 utarbeidet i fellesskap av NOPA/NKF, satser for bestilling av tekst til musikk, norsk note- og tekstportal, og forberedelse av NOPAs 75-årsjubileum. Det er nedsatt en komite av samarbeidende organisasjoner, Kunstnernettverket, som vil søke å få til offentlige ordninger for frilanskunstnere hva gjelder skatt, lønn, pensjon, fødsels- og sykepenger m.m. TONO, Norsk Artistforbund og NOPA har sammen gjennomført en informasjonsturné hvor målgruppen har vært unge folk spesielt. 2. KOMITEER OG UTVALG I NOPA Sakkyndig Råd Gaute Storaas, leder John Ivar Bye Tone Hulbækmo Eigil Berg Kardemommestipendjuryen Anne Grete Preus Sverre Indris Joner Eldbjørg Raknes Valgkomiteen Gaute Storaas, leder Karoline Krüger Finn Evensen Vararepresentanter: Anne Lorentzen Kine Hellebust John Konrad Strøm Arne Moslåtten Lillebjørn Nilsen Lars Lillo-Stenberg Bendik Hofseth Bjørn Terje Bråthen NOPAs stipendkomite (for statens kunstnerstipend og garantiinntekter) Vararepresentanter: Jon-Willy Rydningen, leder Ola Bremnes Ragnar Olsen Hanne Krogh Svein Dag Hauge Sidsel Mørck Ingrid Bjørnov Ole Vik Beate Slettevoll Lech Live Maria Roggen Juryen for Alf Prøysens Hederspriser Stein Eide, leder Lise Knudsen, sekretær Hogne Moe (leder av Prøysenhuset) Jan Eggum Arbeidsgruppe for film- og AV-komponister Ingrid Kindem Bent Åserud Gaute Storaas Utvalget til revisjon av anbefalte minstesatser for bestilling av musikk Bent Åserud og Ole Henrik Antonsen Tekstforfatternes arbeidsgruppe/utvalget til utarbeidelse av anbefalte

3 3 minstesatser for bestilling av tekst til musikk Eyvind Skeie, leder Anne Helene Søyseth Tore Hansen Arbeidsgruppe rettet inn mot musikk for barn Anniken Paulsen Geir Holmsen Karl Seglem Desisorer: Geir Bøhren og Kai Kiil 3. NOPAS REPRESENTANTER I EKSTERNE STYRER OG UTVALG Nordisk Populærautorunion Presidium: Kongress: Styreleder Styreleder, nestleder, Nestleder Ingrid Kindem, Eyvind Skeie Komponistenes Vederlagsfond Gaute Storaas Jan Gunnar Hoff Tekstforfatterfondet Kari Iveland, leder Tore Thomassen Norsk Musikkfond Geir Løvold Det Norske Komponistfond Geir Bøhren Karoline Krüger Vararepresentanter: Geir Holmsen Rune Klakegg Vararepresentanter: Kaia Huuse Lars Aass Vararepresentant: Live Maria Roggen Vararepresentanter: Lars Bremnes Anniken Paulsen KOPINOR Musikkgruppens* representant til Vararepresentanter hovedstyret: 1. Idar Lind, NOPA Synne Skouen, NKF 2. Unni Boretti, NMF NOPAs representant til Representantskapet: Vararepresentant: Lill Øyen Bendik Hofseth *Musikkgruppen består av NOPA, Norsk Komponistforening, Norsk Musikkforleggerforening og Ny Musikks komponistgruppe. Bibliotekvederlaget NOPAs representant: Vararepresentant:

4 4 Ragnar Bjerkreim Henning Kvitnes Statens utvalg for stipend og garantiinntekter Vara: Kari Bremnes Fond for lyd og bilde Styret Ingrid Kindem Fagutvalgene, høst 2010/vår 2011: Fonogramproduksjon: Musikk: Jens Thoresen Tekst: Lars Aass Norwaco Styret - Opphavsmenn til musikk Cato Strøm NOPAs representant til sektorene videresending, kringkasting, privatkopiering Morten Halle Generalforsamling: Karin Krog Musikkinformasjonssenteret (MIC) Ragnar Bjerkreim Music Export Norway Lars Aass Vararepresentant: Anniken Paulsen Live Maria Roggen Tonje Unstad Varamedlem: Ragnar Bjerkreim Varamedlem: Giert Clausen Varamedlem: Knut Koppang Vararepresentant: Anniken Paulsen Vararepresentant: Bent Åserud Stiftelsen Cantus Martin Alfsen, leder Hilde Louise Asbjørnsen Ivar Skippervold Phonofile A/S Giert Clausen Kunstløftet prosjekt under Norsk Kulturråd Vararepresentant: Ragnar Bjerkreim Anniken Paulsen 4. MEDLEMMENE Side forrige årsmøte har Magnar Grøndal, Kalle Zwilgmeyer, Alf Kjellman, Jack Berntsen og Audun Tylden gått bort.

5 5 Pr har NOPA 696 medlemmer. Av disse er 241 C, 59 A, og 396 CA. Kvinneandelen er 14%. Medlemmer under 40 år: 146, hvorav 39 er kvinner og 107 er menn. Medlemmer mellom 40 og 70 år: 498 hvorav 60 er kvinner og 438 er menn. Medlemmer over 70 år: 52. Herav 6 kvinner og 46 menn. 14 komponister er dobbelmedlemmer, dvs. at de også er medlemmer av Norsk Komponistforening. Våre nye medlemmer er: Rune Berg, Kim Edvard Bergseth, Lorang Brendeløkken, Elisabeth Brodalen, Eyolf Dale, Leif Dybendal, Erlend Fauske, Øyvind Gravdal, Helge Grønhaug, Runar Gudnason ass. medlem, Thomas J. Heyerdahl, Sindre Hotvedt, Trond Ihle, Tore Johansen, Hilde Marie Kjersem, Henning Klevmark, Anne Lande, Solveig C. Leithaug, Jo Asgeir Lie, Jan Lindvaag, Andreas Mjøs, Lars Christian Narum, Anne Nordsti, Hans Offerdal, Solveig Slettahjell, Sigrun Loe Sparboe, Hanne Sørvaag, Benedicte Elisabeth Torget, Marte Wulff. NOPA har innført en mentorfunksjon som skal hjelpe potensielle medlemmer til å få forutsetningene for medlemskap på plass, som det å få anmeldt sine verk. Mentor er p.t. Lars Martin Myhre. Det er gjennomført informasjonsturneer til regionene i hele landet som ledd i strategien for å heve kunnskapen om musikkbransjen, opphavsrett, de forskjellige organisasjonene og forvaltning av rettigheter. Et mål har også vært å rekruttere flere unge medlemmer. Lokal ungdom som spiller og skriver musikk, de som går på musikklinjer i videregående skoler og på folkehøyskoler har vært målgruppene for dette prosjektet som er et samarbeid mellom TONO, NOPA og Norsk Artistforbund. Prosjektgruppen har bestått av Tore Hansen og Knut Aafløy, Ragnar Bjerkreim, Jan Espen Storo og Jan Richard Kjelstrup. Rundreisen ble gjennomført høsten ADMINISTRASJONEN Av foreningens tre medarbeidere er to kvinner. Administrasjonen består av Berit Borvo, adm. sekretær i 60% stilling Kjetil Johansen, regnskapssjef i 65% stilling Lill Øyen, adm. leder Det har ikke oppstått personskade eller materielle skader i perioden. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har vært 1% sykefravær (6 dager) i løpet av året. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. NOPA har kontorfellesskap med Norsk Komponistforening i Kongensgate 4. Kontorlokalene leies av Nasjonalmuseet for kunst, Norsk Form og AS Kongensgate GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling ble holdt 7. mai Årsberetning og regnskap for 2009 ble godkjent. Generalforsamlingen vedtok nye vedtekter for NOPA, og tok til etterretning årsberetning og regnskap for Tekstforfatterfondet, Komponistenes Vederlags-

6 6 fond, Norsk Musikkfond, Det Norske Komponistfond, Phonofile og Stiftelsen Cantus. Rundt 50 medlemmer var tilstede på generalforsamlingen. 7. MEDLEMSMØTER/-SEMINARER a) For åttende år på rad ble medlemsseminar på Havna Hotel, Tjøme, arrangert. Seminaret fungerer som et faglig, kunstnerisk og sosialt forum for medlemmene. Det fant sted januar Havnakomiteen som består av Lars Martin Myhre (leder), Martin Alfsen og Anniken Paulsen, hadde hovedansvaret for det faglige innholdet. Medlemmene var i forkant oppfordret til å komme med innspill til programmet. Seminaret åpnet med et medlemsmøte hvor Ragnar Bjerkreim orienterte om styrets arbeid, og om NOPAs 75-årsjubileum i 2012, om planene og forberedelsene til dette. De to prosjektkoordinatorene for jubileet, Kari Losch og Lars Ulseth presenterte seg for medlemmene. Styret hadde invitert to representanter for TONO. Avdelingsdirektør, online media Inger Elise Mey informerte om TONOs avtale med Spotify og andre nye medier på online-området, og medlemsdirektør Christian Onshus gjennomgikk TONOs nye avregningsmodell. Første post på programmet for det ordinære seminaret var et foredrag av den svenske radiojournalisten Birgitta Tollan - om sin serie "Med utvidgande sinnen" - om galenskap og genialitet. Deretter trakk professor Arild Linneberg opp linjer i populærmusikkens tekster: Rockens retorikk og popens poetikk, etterfulgt av panelsamtale med tekstforfatterne Kari Bremnes, Kari Iveland og Geirr Lystrup under ledelse av Tore Thomassen. Om kvelden ble forsamlingen presentert for folkemusikk fra Vestfold v/kronelone. En omfattende musikkquiz om i hovedsak norsk musikk i alle sjangre ved Eigil Berg og Per Husby var siste post på programmet for Dag 1. Dag 2: Musikkviter Odd Torleiv Furnes tok for seg "Jakten på hit-formelen". Furnes har skrevet en doktoravhandling om temaet. Thomas Hylland Eriksen kåserte om "Musikken: Menneskets urspråk". Arve Brunvoll, Tore Andersen, Galib Mammadov og Sverre Eftestøl fortalte om sin kreative metode, om sin måte å arbeide på. Forfatter Ragnar Hovlands foredrag hadde tittelen "Tekst/musikk, menneskets beste venner". NOPA 75 år, Styret presenterte noen av planene for jubileet og holdt en liten brainstorm. Åpen mikrofon til formidling av egne ting er fast post på dag 2. Dagens overraskelse var konsert med Tønsberg storband som spilte to verk av Kjell Karlsen som for anledningen var engasjert som gjestedirigent. Dette var et ledd i hyllesten av Kjell, æresmedlem, hedersmann, orkesterleder, arrangør, komponist m.m. som fyller 80 i Som avsluttende post på seminarprogrammet presenterte Martin Alfsen ved hjelp av musikk og bilder et portrett av Kjell Karlsen som selv utfylte dette med historier og kommentarer. b) Julebordet på Grand i Oslo fant sted onsdag 8. desember Ca. 200 personer

7 7 deltok. Sverre Indris Joners Hovedøen Social Club sto for musikken. I Palmen spilte pianist Kåre Grøttum. Dagfinn Nordbø var takkeformaten -taler. Kunstneriske innslag: Hilde Louise Asbjørnsen framførte egen sang til eget pianoakkompagnement, vokalgruppen PUST framførte tre norske stykker. c) 11. desember samlet medlemmene i nord seg til julebord på resturant Sjøgata 12, Gamle Prelaten, i Tromsø. Arrangør var Ragnar Olsen. 17 personer deltok. d) Elisabeth Vannebo og Ove Thue tok igjen initiativ til julebord for medlemmer i Bergen. 18 personer deltok i arrangementet i Dyvekes Vinkjeller 16. desember. e) 8. april 2010 holdt NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforlegger Forening felles medlemsmøte i Oslo Militære Samfund. Temaet var presentasjon av den nye musikkforlagskontrakten, en rammeavtale mellom en opphavsmann og et musikkforlag, som gir begge parter et sett med rettigheter og plikter. f) Musikkforum er NOPAs og Norsk Komponistforenings felles faglige forum hvor målsettingen er å skape større bevisshet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Komiteen består av én person fra hver forening til planlegging av faglige medlemskvelder i Litteraturhuset. NOPAs mann har vært Martin Alfsen. Torgny Amdam ble i februar 2010 engasjert som produsent for disse kveldene. Temaet for møtet 23. mars var "Verdensmester i Norge" - paneldebatt om norsk musikkliv og utlandet. Panelet besto av Svein Bjørkås, Joakim Haugland, Kathrine Synnes og Rolf Wallin. Møtet 27. april handlet om hvordan overleve som komponist - en innføring i to komponistøkonomier med Yngve Slettholm, Kopinor, og Ole Gjems-Onstad, BI. 31. august: Elaborating Nothing - I stillheten kan alt skje. Magnus Andersson som har viet størsteparten av din akademiske karriere til å undersøke stillheten, og professor Ivar Frounberg som har komponert med den, diskuterte et av de mest sentrale stykkene i vestlig musikkhistorie: John Cage's 4'33'', som består av en fire minutter og trettitre sekunder lang stillhet. 5. oktober: På sporet av den norske smak - med Knut Schreiner og Jørgen Karlstrøm 25. oktober: Synestesi: Illusorisk sansning og musikk, foredrag ved professor Bruno Laeng 7. desember: Nordheim elektrisk - dypdykk i teknikker og kunstneriske problemstillinger i Arne Nordheims elektroniske musikk 26. januar: Hold kjeft og spill Frank Zappa - om en av de mest særegne artister og komponister de siste 40 år. Foredrag ved Jono El Grande

8 8 1. mars: Hva er galt med musikkritikk. Paneldebatt v/audun Vinger, Magnus Anderssons og Martin Bjørnersen 29. mars: Musikkens kroppslige dimensjoner v/hans T. Zeiner-Henriksen. 8. NOPAs 75-ÅRSJUBILEUM 2012 Det overordnede målet for jubileet er å sette ekstra fokus på norsk musikk og norske tekster, i hele NOPAs sjangerbredde - og at dette skal få en varig positiv effekt. KORK-konsert med filmmusikk av norske komponister 18. mars 2011 markerte opptakten til jubileet. "Kontorkonserter" startet allerede 8. februar Dette er konserter direktesendt på nett og radio av og med NOPA-medlemmer, og er et samarbeidsprosjekt mellom NOPA, NRK og MIC. Først ute var Jarle Bernhoft, så fulgte Mathias Eick og Big Bang. Medlemmene er oppfordret til å være aktive medspillere i jubileet, f.eks. å arrangere konserter i egen regi. De kan søke NOPA om støtte til grendekonserter, huskonserter, kåserier/verk-presentasjoner, til mellomstore konserter (for byen, bygda, bydelen) og til store konserter (for regionen, fylket, landsdelen), trykking av noter og tekst, og støtte til arrangering av medlemmenes verk for besetninger som kor, band, korps, symfoni-orkester mv.. I visse tilfeller kan også amatørkor, -korps og band søke om støtte til arrangering under forutsetning av at det fremføres 100% NOPA-repertoar. Søknadsfrist for jubileumsstipendene er 15. juni og 15. oktober. Det er tatt kontakt med musikkorganisasjoner og institusjoner for å få plassert norsk musikk i alle sjangre, eksempelvis Rikskonsertene, Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, Norsk Teater- og Orkesterforening, Riksteatret, Kilden i Kristiansand, Norsk Filminstitutt m.fl.. Jubileumsboken - redaktør: Morten Lorentzen -, og en ny revidert utgave av Jan Inge Reilstads rockepoesibok er under arbeid. Jubileumskomiteen som består av Ragnar Bjerkreim, Kari Bremnes, Lars Martin Myhre, Bent Åserud, Morten Lorentzen og Lill Øyen har hatt 9 møter i perioden. Kari Losch og Lars Ulseth er engasjert til å koordinere de forskjellige jubileumsprosjektene. Ved Øystein Ellingsens hjelp er NOPA på Facebook - "Venner av norsk musikk og tekst - NOPA". 9. LEILIGHETENE I VENCE OG LONDON - ARBEIDSSTEDER Leilighetene skal være et sted hvor NOPA-medlemmene kan bo og drive sin skapende virksomhet. Egenandelen er kr. 500 pr. person pr. uke. a) NOPAs leilighet i Les Jardins de Farnèse, Vence i Sør-Frankrike: Fra mai 2010 til mai 2011 har 46 av de 52 ukene vært belagt. 6 uker ble avbestilt i vinterhalvåret grunnet sykdom eller jobboppdrag. I perioden har de følgende fått tildelt opphold i leiligheten: Sommerhalvåret: Øyvind Offerdal, Ragnar Bjerkreim, Bjørn Eidsvåg, Bendik Hofseth, Kjetil Bjerkestrand, Øyvind Rauset, Rolf Graf, Eigil Berg, Kari Iveland,

9 9 Vigleik Storaas, Ingar Zach, Erik Wøllo, Eldbjørg Raknes, Fred Nøddelund, Arnt Birkedal, Knut Anders Vestad, Kai Kiil, Anita Skorgan, Lars Horntveth, Andreas Orheim, Kari Bremnes, Sondre Bratland, Martin Alfsen, Tore Magnus Pettersson. Vinterhalvåret: Sigurd Jansen, Arnt Birkedal, Javid Afsari Rad, Øystein Sevåg, Viggo Sandvik, Dagfinn Nordbø, Lage Thune Myrberget, Atle Bakken, Bjørn Terje Bråthen, Tove Bøygard, Jørn Christensen, Geir Hegerstrøm, Tonje Unstad, Morten Qvenild, Trygve Seim, Ole Henrik Giørtz, David Chocron, Rita Eriksen, Helge Sunde, Frode Alnæs. To uker var avsatt til ettersyn og vedlikehold av leiligheten. b) Leiligheten som NOPA leier i London: I perioden 29. april april 2011 har følgende medlemmer fått opphold i leilighet nr. 3 i Marlborough Court i London: Kjetil Saunes, Rune Nicolaysen, Geir Luedy, Ole Henrik Antonsen, Nils Petter Molvær, Alf Cranner, Magnus Grønneberg, Ole-Jørgen Olsen, Karin Park, Arne Hiorth, Lars Aass, Martin Alfsen, Jens Wendelboe, Petter Wettre, Jørn Hoel, Emil Skartveit, Mariann Thomassen, Thomas Strønen, Helge Lilletvedt, Fred Jonny Berg, Steinar Fjeld, Arne Berggren, Anders Odden, Mariann Thomassen, Snorre Bjerck, Atle Halstensen, Berit Borvo, Geir Hegerstrøm, Bent Åserud, Ove Thue, Tor Samuelsen, Ivar Skippervold, Per Øystein Sørensen, Solveig Levin, Knut Halmrast, Terje Isungset, Karin Park, Kjetil Johansen, Fred Jonny Berg, Aggie Peterson, Kate Havnevik, Marianne Mørk, Arne Hiorth, Tom Brevik, Tor Edvin Dahl, Mariann Thomassen, Ragnar Olsen, Håkon Iversen, Lise Knudsen, Rune Nicolaysen. Én uke pr. år er satt av til ettersyn av leiligheten. 10. NOPAs BEVILGNINGER/AVSETNINGER TIL MEDLEMMENE m.v. Medlemmene kan søke prosjektstipend eller fordypningsstipend for å kunne frigjøre tid til skriving. Som tidligere, prioriteres støtte til den kreative skriveprosessen. Det gis normalt ikke støtte til fysisk plate-produksjon (mastering/ pressing/cover/foto, honorar til musikere, leie av lokale osv.) Det tas også hensyn til utgivelser av gammelt materiale med spesiell kulturell/historisk verdi. Det kan søkes reisestøtte knyttet til opphaver-virksomhet eller til fremføring av NOPA-verk, støtte til trykking av noter, arrangering av NOPA-medlemmers musikk, og juridisk bistand. Rapport om tidligere mottatt støtte må foreligge før ny søknad kan fremmes. Til grunn for tildelingene ligger prinsippene om at Sakkyndig råd skal ta valg på selvstendig kunstnerisk grunnlag, stipendene skal ha en avgrensning på over 3 år, med kr som øverste tak på enkeltutbetaling. Bevilgninger 2010/ Gunnar Andreas Berg - prosjektstipend for å kunne komponere og øve inn egne komposisjoner med Beatriz Marquez i Havana. Materialet skal senere spilles inn på CD og turneres med. 2. Stein Eide - prosjektstipend for å skrive ferdig materialet til en samling stykker for solo-piano med arbeidstittel "12 pianoveller" 3. Steinar Fjeld - prosjektstipend for å kunne fortsette å skrive tekster

10 4. Sigmund Groven - prosjektstipend for å komponere nytt repertoar for seg og Iver Kleive i forbindelse med kommende CD-innspilling og turné 5. Askil Holm - fordypningsstipend for å skrive tekster og musikk til kommende norskspråklig album 6. Maria Kannegaard - fordypningsstipend for å komponere nytt materiale for flere ensembler 7. Egil Kapstad - reisestøtte i forbindelse med uroppføring av eget verk i Trondheim 8. Gisle Krogseth - reisestøtte i forbindelse med framføring av eget verk i Serbia 9. Geir Løvold - fordypningsstipend for å skrive ferdig materialet til kirkekonsertturneen "Collage" som han skal gjennomføre sammen med Kåre Nordstoga 10. Galib Mammadov - prosjektstipend for å kunne komponere 20 sanger for kor med solister 11. Tore Magnus Pettersson - fordypningsstipend for å kunne skrive nye sanger 12. Mariann Thomassen - prosjektstipend for å jobbe med materiale til kommende soloplate 13. Tore Thomassen - prosjektstipend for å skrive tekst og musikk til forestillingen "Mannen som red baklengs" 14. Bent Åserud - prosjektstipend for å få nedtegnet musikken fra "Jul på Månetoppen". Materialet er tenkt utgitt i bokform, men muligheten for en digital løsning er også tilstede 15. Jon Eberson - prosjektstipend til komponering til ny CD 16. Levi Henriksen - prosjektstipend til skriving av tekster til ny CD 17. Jan Gunnar Hoff - prosjektstipend til komponering ny CD 18. Johanna Demker Klevmark - prosjektstipend til skriving/komponering ny CD 19. Jørgen Knudsen - prosjektstipend til komponering ny CD/konserter 20. Per Martinsen - prosjektstipend til skriving/komponering ny CD 21. Erlend Ropstad - prosjektstipend til komponering ny CD 22. Veslemøy Solberg - prosjektstipend til skriving/komponering ny CD 23. Svein Ellingsen - prosjektstipend til utgivelse av salmer på CD 24. Mathias Eick - fordypningsstipend til reise/komponering 25. Arne Hiorth - prosjektstipend til komponering for storband 26. Lars Horntveth - prosjektstipend til komponering av orkestermusikk, ny solo- CD 27. Odd-Arne Jacobsen - fordypningsstipend til reise-/kulturutveksling 28. Sondre Lerche - prosjektstipend til komponering ny CD 29. Stein Erik Lunde - prosjektstipend til skriving/komponering ny CD 30. Per Taraldsen - prosjektstipend til komponering 31. Fred Jonny Berg - fordypningsstipend til markedsføring av samtidsmusikk 32. John Magnar Bernes - prosjektstipend til reise/komponering 33. Snorre Bjerck - fordypningsstipend til studier/videreutvikling 34. Tore Brunborg - prosjektstipend til komponering av ny musikk/bestillingsverk 35. Sigvart Dagsland - prosjektstipend til komponering ny CD 36. Steinar Hagen - fordypningsstipend til deltagelse på låtskriverkurs 37. Christian Jaksjø - prosjektstipend til konserter + ny CD 38. Tor Arne Johnsen - prosjektstipend til komponering/videreutvikling 39. Per Fr. Kjølner - prosjektstipend til komponering av instrumentalmusikk 40. Morten Lorentzen - prosjektstipend til tekster for ny CD 10

11 Sven Ohrvik - prosjektstipend til komponering ny CD 42. Bent Patey - fordypningsstipend til komponering/arrangering 43. Åsmund Prytz - prosjektstipend til komponering ny CD 44. Bernt Rune Stray - fordypningsstipend til videreutvikling/nettverksbygging 45. Elisabeth Vannebo - prosjektstipend til komponering av kormusikk 46. Ingar Zach - prosjektstipend til komponering/videreutvikling av filmprosjekt 47. Anita Skorgan - prosjektstipend til utgivelse av CD i England 48. Amund Enger - prosjektstipend til komponering/utvikling av ny CD 49. Petter Wettre - prosjektstipend til ferdiggjøring av ny CD 50. Jeff Wasserman - opphold i The House of Songs, Austin Styrets bevilgninger: 51. Tilskudd til Oslo Jazzfestival mot 15 gjestepass, annonse i programmet og synliggjøring av NOPA under festivalen - kr Informasjons- og rekrutteringskampanje i regionene, et samarbeid mellom TONO, Norsk Artistforbund og NOPA - kr Music Export Norway - prosjektmidler kr Festivalstøtte by:larm 2011 mot 10 delegatpass delt ut blant medlemmene, og anledning til å få spredd informasjon om NOPA - kr Oppdatert utgave av bokprosjektet "Sanglyrikk" av Jan Inge Reilstad - kr KORK-konsert 18. mars 2011 med norsk filmmusikk inkl. musikkarr. 57. Musikkbransjens Rettshjelpfond - kr Tiny desk concerts, kontorkonserter med norsk repertoar - kr Norsk Viseforum til minnekonsert for Kalle Zwilgmeyer - kr Kjell Karlsens jubileumskonsert i Oslo Konserthus høsten kr NOPAs prosjektstipend 2010 (Reise/opphold Firenze): Dagfinn Nordbø og Per Kristian Støbakk kr NOPAs prosjektstipend 2011: Benedicte Torget og Øystein Sevåg - kr The House of Songs, Austin, Texas, leie av 4 uker - $ NETT- OG PIRATSPØRSMÅL - DELE - IKKE STJELE På vegne av de 37 organisasjonene bak "Dele - ikke stjele"-aksjonen oversendte aksjonens arbeidsutvalg i oktober 2010 sine innspill til Kulturdepartementets pågående revisjon av Åndsverkloven. Utvalget ga uttrykk for at manglende tiltak mot ulovlig fildeling fører til store økonomiske tap for rettighetshaverne og undergraver respekten for opphavsretten. Utvalget mener at rettstilstanden i Norge ikke er i harmoni med landets internasjonale forpliktelser, og tok i notatet til orde for å innføre lovregler som gir rettighetshaverne håndhevelsesadgang og reell rettsbeskyttelse mot ulovlig fildeling. Dokumentet er omfattende, og er utarbeidet med bistand av noen av landets fremste opphavsrettsjurister. Det er forventet at departementets høringsutkast om revisjon av Åndsverkloven - Del 1: Tiltak mot ulovlig fildeling og andre opphavsrettskrenkelser på internett, kommer våren Ragnar Bjerkreim er medlem av arbeidsutvalget for "Dele - ikke stjele". Han har vært med i delegasjoner som har møtt SVs stortingsgruppe, og Arbeiderpartiet om Dele ikke stjele og kunstnernes sosiale kår. Han har hatt kronikk i Aftenposten, og vært intervjuet i Dagsrevyen om de samme emnene.

12 STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER 2011 NOPAs stipendkomite har behandlet 147 søknader. Populærkomponistenes kvote på Arbeidsstipend er 12 som ifjor og kan søkes av komponister og tekstforfattere innen pop, rock, jazz, vise m.m. Antall abeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere er 5, også som ifjor. Det statlige arbeidsstipendet er kr pr. år. NOPA har 1 Garantiinntekt, maksbeløpet er Kvoten på diversestipend er uendret fra ifjor, dvs. kr NOPAs stipendkomite har sendt sin innstilling til Sekretariatet for statens stipend. Det arbeides videre med å få til egen stipendkvote for tekstforfattere. Initiativet er også gjort kjent for kulturministeren direkte i møtet 7. februar. Kari Bremnes er oppnevnt som vararepresentant til Statens stipendkomite etter innstilling fra NOPAs styre. Departementet jobber med å gjøre garantiinntekter om til arbeidsstipend. 13. SKATT, LØNN, PENSJON, FØDSELSPENGER OG SYKEPENGER FOR FRILANSERE Det er som nevnt ovenfor, opprettet et forum - Kunstnernettverket - som skal gi kunstnerorganisasjonene et møtested hvor aktuelle saker/prosesser/temaer av felles interesse kan diskuteres, hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i aktuelle saker mv. Nettverket skal konsentrere seg om kunstnerpolitikk, med spesielt fokus på stipendpolitikk, opphavsrett og sosiale rettigheter/trygd/pensjon for kunstnere. Kari Iveland og Ragnar Bjerkreim deltok på forumets første møte. Sistnevnte er med i nettverkets arbeidsutvalg for sosiale rettigheter. De har hatt møter bl.a. med kulturkomiteens leder Gunn Karin Gjul (18. november). 14. MEDLEMSSERVICE HOTELLAVTALE/SUBSIDIEORDNING NOPA har overnattingsavtale med West Hotel i Oslo, et rimelig boalternativ for tilreisende medlemmer. NOPA har, etter sonderinger anbefalt Perminalen til medlemmene, et rimelig og sentralt hotell som NOPA selv har brukt til sine tillitsvalgte. Hotellet ønsker ikke å inngå avtale, fordi de ikke har anledning til å redusere ordinær pris (kr. 620 for enkeltrom, kr. 840 for dobbelt-). Det samme gjelder Villa Frogner Bed & Breakfast og Saga Bed & Breakfast (begge samme pris: kr. 895 for enkelt- og 1095 for dobbeltrom). Foreningen har avtale med Grand Hotel, Oslo, og er ellers part i avtalen mellom First Hotels og beboerne i Kongensgate 4. NOPA subsidierer medlemmene med kr. 200 pr. natt for inntil 10 overnattinger pr. år, forutsatt at man er bosatt mer enn 100 km utenfor Oslo. Til nå har 44 medlemmer benyttet seg av dette tilbudet. NOPA har subsidiert 372 døgn. 15. NOPAs NETTSIDER NOPAs hjemmeside har fått en ansiktsløfting gjennom et samarbeid med først Pål Leverton og Dag Eian, så Vemund Bergland. Sistnevnte har utviklet en brukervennlig publiseringsløsning for betjening av sidene. Under NOPAportalen ligger også

13 NYE ANBEFALTE SATSER FOR BESTILLING AV MUSIKK OG SANG- TEKSTER Arbeidet med å samordne NOPAs og Norsk Komponistforenings tariffer ble fullført i De nye satsene ble gjort gjeldende fra 1. januar De er publisert i et felles dokument som gir full oversikt på ett og samme sted. I tillegg til en generell økning av satsene, er det laget en ny modell for beregning av honorarer for kunstmusikk og selvstendige musikkverk. I den nye modellen angis anbefalte honorarer i form av en trinnløs skala med minimums- og maksimumsforslag innenfor hvert trinn. For øvrig er satsene som før, primært basert på en kombinasjon av varighet og kompleksitet (antall selvstendige stemmer), men med en større åpning for fravikelse og individuell tilpasning. Den nye systemet gjør det mulig for både oppdragsgiver og komponist å se hva et verk kan eller bør koste, enten det er snakk om selvstendig musikkverk, låtskriving (musikk og tekst), film- og teatermusikk, vignetter/jingler eller arrangement. Dette bidrar også til å gi begge parter et bedre grunnlag, og rom for reelle forhandlinger når en bestillingsavtale skal inngås. Det forhandles nå med Norsk Teater- og Orkesterforening om revisjon av bestillingsmusikk til teatrene. Arbeidet med å samordne satsene har pågått i lengre tid, og det er mange som har vært involvert i dette: Jacob Young, Anne Grete Preus, Ragnar Bjerkreim, Ole Henrik Antonsen og Bent Åserud, Knut Olaf Sunde og Asbjørn Schaathun. Dokumentet med satser og veiledning for beregning av honorar er tilgjengelig for nedlasting på NOPAs hjemmesider. 17. BEGREPET OPPHAVER NOPA har overfor Kulturdepartementet tatt til orde for å skifte ut betegnelsen "opphavsmann" i Åndsverloven med det kjønnsnøytrale begrepet "opphaver" som betegnelse på den personen som skaper et åndsverk. Saken er initiert av styremedlem Anniken Paulsen som også har formulert NOPAs brev til departementet. Forslaget er støttet av Norsk Komponistforening. Aftenpostens A-magasin hadde et stort oppslag om saken 4. mars Opphaver og to andre forslag vurderes i tilknytning til den forestående revisjon av Åndsverkloven. 18. MUSIKKFORLAGSAVTALEN som er en rammeavtale, ligger på NOPAs hjemmesider til hjelp for medlemmene. 19. TONO TONOs styre : Gruppe NOPA: Ragnar Bjerkreim Ingrid Kindem Gruppe NKF: Vararepresentant Lars Martin Myhre, 1. vara Hilde Louise Asbjørnsen, 2. vara

14 14 Asbjørn Schaathun Åse Hedstrøm, leder Gruppe NMFF: Leif Dramstad, nestleder Unni Boretti Fri gruppe: Bendik Hofseth Henning Kvitnes Susanna Wallumrød Kontrollkomiteen : NOPA: Stein Eide, leder NKF: Glenn Erik Haugland NMFF: Odd Steenberg Fri: Guri Egge Arving: Elin Prøysen Synne Skouen, 1. vara Wolfgang Plagge, 2. vara Ken Ingwersen, 1. vara Lisbeth Frøystadvåg, 2. vara Anders Odden Heidi Køhn Jon-Willy Rydningen Vararepresentant Morten Halle Magnar Åm Øyvind Broch Jostein Stalheim Elisabeth Sønstevold TONO stipendmidler Stipendkomiteen delte søkerne inn i tre grupper basert på saklig vurdering av søknaden, inntektsnivået i TONO-systemet som er et uttrykk for hvor mye vedkommende har generert i stipendmidler, og for aktivitetsnivået generelt. Det ble utdelt 10 stipend à kr , 40 stipend à kr , 251 stipend à kr NOPAs representanter i komiteen er Kristin Asbjørnsen og Bjørn Eidsvåg. Øvrige komitemedlemmer er Asbjørn Schaathun, Peter Tornquist, Marte Heggelund og Dag Krogsvold. Komiteens medlemmer tildeles ikke TONO-stipend. By:Larm For tredje gang var TONO i 2010 en av hovedsponsorene. By:Larm er treffstedet for unge opphavere i startfasen av sin karriere, og det er viktig at TONO er tilstede og kan være med fra starten i en låtskrivers karriere. TONO bruker også samarbeidet med by:larm til å sette fokus på å bedre konsertrapporteringen. Resultatet var at TONO i november 2010 avregnet så godt som 100% av alle som spilte på by:larm i Norcode. Høsten 2007 gikk TONO sammen med forvaltningsorganisasjonene Gramo, Kopinor, Norwaco og BONO og opprettet foreningen Norcode (Norwegian Copyright Development Association). Norcode har som formål å drive internasjonalt utviklingsarbeid på opphavsrettens område, herunder: å gi innføring i internasjonale konvensjoner og opplæring i og assistanse med utvikling av lovgivning å arbeide med oppbygging av grunnorganisasjoner for rettighetshavere

15 15 å støtte etablering av organisasjoner for kollektiv rettighetsforvaltning andre organisatoriske og tekniske prosjekter som styrker rettighetshaveres interesser Dette kan skje gjennom faglig og teknologisk bistand, kompetanseutvikling og andre tiltak som er egnet til å realisere de nevnte formål. Norcode retter sitt engasjement mot utviklingsland i Afrika og Øst-Asia, som har en elementær opphavsrettslovgivning og en fungerende stat og infrastruktur, uavhengig av styreform. Det legges dessuten vekt på å velge prosjekter i land der engelsk er et anvendelig språk, og der norske bistandsmyndigheter har et engasjement, eller som er på listen over land godkjent av utviklingskomiteen i OECD. TONO har i denne sammenheng vært spesielt engasjert i prosjekter i Nepal og Vietnam. Fordelingsutvalget tilrettelegger og evaluerer grunnlaget for avregningskjøringene på oppdrag fra styret og i samarbeid med administrasjonen. I samsvar med fordelingsplanen gir utvalget innstillinger overfor styret. Fordelingsutvalget har hatt 11 møter i NOPAs mann i Fordelingsutvalget er Bent Åserud med Geir Holmsen som vararepresentant. TONOs regnskap TONOs regnskap for 2010 viste en inntekt etter tap og fradrag for avgift til Det norske komponistfond på ca. kr. 388,8 mill, en inntektsøkning på 6,12% i forhold til Driftskostnadene i 2010 var på ca. 56,9 mill, en kostnadsøkning på 2,62% i forhold til kostnadene i Det er interessant å merke seg at tallene fra 2010 viser at inntektene fra musikkstrømming nå er større enn inntektene fra nedlastingtjenester. Det er sluttet gode avtaler med Spotify og Wimp. Totalt har TONO-avtaler i 2010 generert 17.2 mill i inntekter på området for digital musikk. Det er en økning på 75% fra Avregning for lydfesting av TONO-medlemmers verk Det ble i 2010 avregnet DKK 32 mill. til norske rettighethavere mot DKK 41 mill. i Beløpet omfatter avregning fra NCB for salg av fonogram, audiovisuelle produksjoner og nedlastet musikk. Avregningene I 2010 avregnet TONO kr. 321,1 mill til rettighetshaverne, inkludert kulturelle midler. Tilsvarende beløp i 2009 var kr. 257,1. Avregninger fra utenlandske søsterselskap Totalt ble det i 2010 bokført kr. 27 mill fra utenlandske søsterselskap. I 2009 var tallet kr. 24,6 mill. Stipendmidler Våren 2010 ble det utdelt 301 stipend til et samlet beløp - kr Midlene til Norsk Musikkforleggerforening utbetales direkte til foreningen. Kulturelle midler Foreningsmidler til fordeling fra regnskapet i 2010 var ca. kr mill. NKF ble bevilget kr , NOPA kr og Norsk Musikkforleggerforening

16 16 kr Forvaltningskontrakter Pr hadde TONO rettighetshavere. Av disse tilkom 1330 i Andelshavere Pr var det registrert andelshavere i TONO. TONOs årsmøte holdes onsdag 25. mai 2011 For mer info: 20. NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID a. Nordisk Populærautorunion NPU som er paraplyorganisasjonen for de nordiske foreningene av komponister og tekstforfattere, kan vise til et godt og konstruktivt samarbeid gjennom 60 år. Presidentskapet/sekretariatet roterer mellom opphaverorganisasjonene i Norden. NOPA som har vertskaps- og sekretariatfunksjonen i perioden , arrangerte NPU-konferanse i Oslo august Programmet dreide seg i hovedsak om åndsverklovgivningen både på det nasjonale og internasjonale plan. Statssekretær i Kulturdepartementet, Lubna Jaffery Fjell åpnet konferansen. Ragnar Bjerkreim inviterte til nordisk styreledermøte i Brussel 2. februar Møtet hadde fokus bl.a. på ECSA-spørsmål, Global Repertoire Database, avregning for digital bruk av musikk (Facebook, YouTube, ulovlige nettsider etc.), samarbeid med Nordisk Komponistråd, sykroniseringsrettigheter, og egenforvaltning. NPU-kongressen som markerer avslutningen på NOPAs forvaltningsperiode er berammet til august 2011 i Oslo. Etter dette vil Sverige overta. The House of Songs, Austin, Texas - et verksted for låtskrivere Vår danske søsterorganisasjon Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer forvalter denne ordningen i Skandinavia. Det er et nytt samarbeidskonsept hvor målet er kunstnerisk utvikling og produktivitet. I to uker bor og skriver komponister og sangskrivere sammen, og får også mulighet til å opptre for publikum på en livescene i byen. Troy Campbell fungerer som daglig leder og kunstnerisk konsulent for prosjektet. House of Songs bestreber seg på å få til de beste partnerskapene mellom skandinaviske og amerikanske låtskrivere. NOPA har knyttet seg til prosjektet for et prøveår, og har reservert 2 perioder à to uker i NOPA tildeler kr til medlemmer som får opphold i The House of Songs, til reise- og diettkostnader. Etter utlysning i NOPAs Ark kom det inn 3 søknader som ble videresendt til USA. Jeff Wasserman ble plukket ut til den første to-ukersperioden. b. Nordic Anti Piracy Conference i Stockholm Bent Åserud deltok for NOPA på konferansen 24. februar Arbeidet mot

17 17 antipirateri er trappet opp verden rundt, lengst framme er Sør-Korea, Frankrike, og Irland. I Norden er det Danmark som skiller seg positivt ut. Det kommer også positive signaler fra EU sentralt. Bildet er labilt og endrer seg fra halvår til halvår. c. Nordic Film Music Prize til beste filmmusikk i Norden ble utdelt for første gang i februar Prisutdelingen fant sted i Gøteborg, og var på DK. Det er Nordic Filmcomposers Network som deler ut prisen. I 2011 skal prisen deles ut i København. Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge nominerer hver én kandidat. Den norske juryen har nominert Gaute Storaas for musikken til Elias. Prisen er i år på d. Alliance of Popular Composer Organisations in Europe (APCOE) er en pilar og en møteplass for NOPA-segmentet i Europa. APCOE har medlemsorganisasjoner fra 12 land. Norge er sammen med Sverige og Island, Nordens talerør i APCOEs styre. Kari Bremnes og Ingrid Kindem deltok på organisasjonens møte i Bilbao 9. juni. På møtet i Warszawa 23. september møtte Ragnar Bjerkreim. Han deltok også på APCOEs generalforsamling og styremøte i Brussel 3. februar Til behandling var the Global Repertoire Database, Pan European Portal, ECSA coercion group m.m. Styreleder er Alfons Karabuda, SKAP. e. Federation of Film and Audiovisual Composers of Europe (FFACE) Dette er samarbeidsorganet som skal fronte filmkomponistenes interesser i EU og som NOPA er tilsluttet. Bent Åserud deltok for NOPA på styremøte i Bilbao 9. juni og i Warszawa 22. september sammen med Ragnar Bjerkreim. FFACE skal være en underleverandør av saker og informasjon til ECSA. Spania, Musimagen, under ledelse av Ignacio Perez Marín er p.t. sekretariat for FFACE. f. European Composer and Songwriter Alliance - ECSA er paraplyorganisasjonen av de tre eksisterende pan-europeiske organisasjonene: APCOE, FFACE og ECF (ECF: komponistene av kunstmusikk). Organisasjonen skal være talerør for opphavsretten, særlig i politiske og økonomiske debatter om lovgivningen i Den europeiske union. Den arbeider for at opphavspersonene selv skal ha rett til å ytre seg og være representert for å hindre at EUs fokus på kultur og kulturelt mangfold bestemmes alene ut fra økonomisk og politisk press. Kari Bremnes og Ingrid Kindem deltok på ECSA-møtet i Bilbao 9. juni hvor hovedsaken var utarbeidelse av et felles dokument om opphavsrett og nedlasting - som et innspill til Brussel. På møtet i Warszawa 23. september var NOPA representert ved Ragnar Bjerkreim og Bent Åserud. Til behandling var bl.a. dokumentet: "What ECSA is and what ECSA wants". Ragnar deltok også på generalforsamlingen i Brussel 3. februar På dagsorden sto bl.a. Creators Network, Pan European Portal og Global Repertoire Database. Den første fasen er utredet av en ressursgruppe nedsatt av EU bestående av itunes, Amazon, Nokia, PRS, Sacem, Stim, EMI og Universal. I neste fase blir gruppen supplert med Patrick Ager (ECSA) og Jörg Evers. Det gjøres en alternativ utredning om Global Repertoire Database i regi av WIPO

18 18 (FN-organisasjonen som jobber med immaterielle rettigheter). WIPO har nedsatt en GRD-arbeidsgruppe som ledes av Bendik Hofseth, president for CIAM. Gruppen har sett på muligheten for å fasilitere opphavsrettigheter som vil kunne sikre rimeligere, enklere tilgang til dokumentasjon med utsikt til betydelig besparelser for forvaltningsselskapene. g. Nordisk Kulturråd Ragnar Bjerkreim deltok på møtet 15. september i København hvor hovedtemaet var ny lovgivning i opphavsrettsspørsmål i de nordiske land. h. MIDEM OG ECA (THE EUROPEAN COUNCIL OF ARTISTS) NOPA deltok ikke i Begrunnelsen for beslutningen var at TONO er tilstede på MIDEM, og at møtene i NPU, APCOE og ECSA ble lagt til Brussel på grunn av nærhet til beslutningstakerne. I og med at Kunstnernettverket nå er opprettet, blir det enklere med en samlet norsk representasjon i ECA. 21. PHONOFILE Phonofile AS har i 2010 fusjonert med Artspages International AS, samt overtatt det svenske selskapet Klicktrack. Det fusjonerte selskapet har 7 ansatte, med hovedkontor i Oslo, avdelingskontor i Stockholm og Beijing. Man har videreført arbeidet med å inngå og vedlikeholde lisensavtaler med itunes, Spotify, Wimp og øvrige nettbutikker over hele verden. Phonofile har nå distribusjonsavtaler med de fleste norske plateselskaper og en god del svenske. Daglig leder er Erik Brataas. Musikkrepertoar levert av Phonofile er tilgjengelig i over 200 nettbutikker og dekker de fleste relevante territorier/land. Det digitale markedet hadde en betydelig vekst i 2010, og ifølge Erik Brataas forventes det "nye" Phonofile å ha en omsetning på mer enn 20 mill, og videre vekst i Phonofiles musikkdatabase inneholder pr over enkeltinnspillinger. NOPAs representant i selskapets styre er Giert Clausen. 22. MUSIC EXPORT NORWAY A/S som ble opprettet i 2000 er et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikkprodukter. MEN skal primært konsentrere sin virksomhet om å styrke norsk musikk på den internasjonale arena. MEN skal tilrettelegge internasjonale eksportfremstøt, og bistå med å tilrettelegge forholdene for eksport av norske innspillinger, deltakelse på internasjonale messer, presentasjoner på internett m.m. Eiere er NOPA 14%, GramArt 20%, Musikernes Fellesorganisasjon 26%, FONO 20% og IFPI 20%. Eierne bevilger drifts- og prosjekttilskudd i forhold til eierandel. Styreleder er Jørn Dalschow. MEN fremforhandlet i 2010 norsk fokus på festivalen Eurosonic i Groningen, Nederland, koordinerte i samarbeid med festivalledelsen det internasjonale programmet på by:larm, den norske standen på MIDEM, den norske deltakelsen på Jazzahead i Bremen med egen stand i samarbeid med Festspillene i Bergen, den norske deltakelsen på bransjefestivalen The Great Escape i Brighton, det internasjonale programmet under Folkelarm 2010, den norske delegasjonen til

19 19 Popkomm, Berlin, og den norske deltakelsen på verdensmusikkmessen Womex i København. MEN distribuerte norsk musikk til neste generasjon amerikansk musikkbransje på NACA, samlingen for collages bookingagenter, bidro med reisestøtte, promotering og rådgivning i forbindelse med at 14 norske band/artister spilte på årets South by Southwest i Austin, Texas. Ingrid Olava og Sissy Wish deltok med støtte fra MEN, i showcase-programmet på Musexpo, LosAngeles. MEN deltok på SPOT (Danmarks svar på by:larm), C/O Pop i Köln, på den franske bransjekonferansen og festivalen MaMa i Paris som et ledd i en større satsing for å få mer kunnskap om og kontakter i det franske musikkmarkedet, og samarbeidet med Førdefestivalen om det internasjonale programmet. MEN ledet eksportprogrammet Silver City Sounds under Kongsberg Jazzfestival, og er medprodusent på Øya International, som i 2010 ble arrangert for syvende gang. De nordiske eksportkontorenes felles plattform NOMEX gjennomførte et strategiseminar i Finland for å planlegge en 5-årsplan for nordisk samarbeid. I 2010 startet MEN møter med de ulike sektorer i musikkbransjen, et verktøy for å oppnå en toveis kommunikasjon for å legge felles strategier for det fremtidige eksportarbeidet. I samarbeid med Phonofile startet MEN høsten 2010 et kompetanseforum hvor temaer av betydning for musikkbransjens fremtid gjennomgås. Hit inviteres et utvalg bransjerepresentanter med spesialkompetanse innen visse områder. Referater fra forumet publiseres. Det ble produsert tre nye CDer i MENs sjangerserie, hhv. metal, pop og blues. MEN har startet kartlegging av det svenske markedet som tradisjonelt har vært en utfordring for norske aktører. MEN feiret sitt 10-årsubileum 1. desember Det er opprettet et nytt MEN-kontor i Berlin som skal fokusere på markedene Tyskland, Østerrike og Sveits MIC NORSK MUSIKKINFORMASJON Stiftelsen MIC har arbeidet med å øke bruken av norsk musikk siden NOPA er en av stifterne sammen med Norsk Komponistforening, Musikernes Fellesorganisasjon, FONO og Rikskonsertene. MIC er et sjangeruavhengig informasjonssenter for opphavere, utøvere og øvrig musikkbransje. Som støttespiller for norsk musikkliv, har MIC i 2010 støttet band og utøvere med turnéstøtte, distribuert noter til orkesterinstitusjoner ute og hjemme, utviklet og driftet brukerfokuserte nettsider, promotert norske komponisters verk, bidratt med musikkfaglig støtte for Utenriksdepartementet, norske og utenlandske festivaler og ikke minst bistått utenlandske journalister på jakt etter den norske musikken. I 2010 har videreutvikling av MICs nettsider stått i fokus. Ballade fikk ny redaktør høsten 2010, og har gjennomgått strukturelle og redaksjonelle endringer for å nå en bredere leserkrets. I 2010 etablerte MIC 99 Minutes, en nettradiokanal med Guttorm Andreassen som vert, som presenterer norsk musikk i alle tenkelige sjangre. På tampen av året inngikk MIC og NOPA en samarbeidsavtale om konseptet kontorkonserten, som produseres for radio og nett-tv av NRK. I 2011 skal det produseres 16 konserter med artister og opphavere fra alle sjangre. I samarbeid med NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening har det også i 2010 blitt arbeidet med utviklingen av en portal for salg av noter og tekster av musikk i alle sjangre.

20 20 Martin Revheim er adm. direktør, og Svein Skarheim, forlagssjef i Universitetsforlaget, er styreleder i MIC. For mer info: 24. NORWACO NOPA er medlem av Videresending-, Kringkasting-, og Privatkopieringssektoren. Vederlag fra Norwaco for sekundærutnyttelse av musikkverk overføres til TONO. På basis av musikkavtalen har TONO mottatt 39,5 mill. i 2010 mot 24,1 mill. i Den statlige finansieringen som skal kompensere for den lovlige privatkopieringen var i ,9 mill. (mot kr. 37,9 mill. i 2009). Av disse kom kr. 6,4 mill. til utbetaling som individuelle vederlag gjennom TONO. I Norwacos styre sitter Cato Strøm som fast styremedlem og Ragnar Bjerkreim som varamedlem. Bjerkreim har også deltatt for NOPA i de ulike sektormøtene. For mer info: 25. KOPINOR NOPA er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om analog og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang å kultur og kunnskap, samtidig som opphavere og utgivere får betalt for sine verk. I 2010 har Kopinor utbetalt følgende kollektive vederlag til de fondene NOPA er involvert i: Tekstforfatterfondet kr (mot kr i 2009), Komponistene genererte kr (mot kr i 2009). I henhold til avtale mellom musikkorganisasjonene ble dette utbetalt med kr til Komponistenes Vederlagsfond og et like stort beløp til Norsk Musikkforleggerforening. Kopinors totale inntekter i 2010 var 239,4 mill (233,6 mill i 2009). De aller fleste av Kopinors avtaler er utvidet til også å gjelde digital kopiering. De nye avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. En større undersøkelse av denne kopieringen i skoleverket ble påbegynt i 2010 i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. Etter avtale med Kopinor har Nasjonalbiblioteket fått tillatelse til å legge ut digitaliserte bøker på Internett. Dette prøveprosjektet (Bokhylla.no) ble komplett i 2010 og løper ut En undersøkelse av bruken ble gjennomført i Gjennom datterselskapet Pensumtjeneste AS drives bl.a. produksjon og salg av kompendier for høyere utdanning, samt lisensiering for lokal kompendiefremstilling. Det bygges nå opp et system for levering av innhold og rettigheter for digitale kompendier. Kopinor samarbeider med Universitets- og høgskolerådet for å utvikle disse avtalene videre. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er adm. direktør og Ann-Magrit Austenå er styreleder. Synne Skouen er musikkorganisasjonenes representant i styret, med Idar Lind (NOPA) og Unni Boretti (NMFF) som varamedlemmer. Ingrid Kindem er nestleder i valgkomiteen.

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013

STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 STYRETS ÅRSMELDING for perioden fra 24. mars 2012 til 9. mars 2013 1 Foreningens organer og representasjon 1.1 Medlemmer side 8 1.2 Styre, råd, komiteer og utvalg side 9 1.3 Representasjon og kontaktpersoner

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6

Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 Norsk Skuespillerforbund årsmelding 2013 Innhold: 1. GENERELT... 3 2.FORHANDLINGER OG SAMARBEIDSARRANGMENT...4 3. EGNE TILTAK FOR Å BEDRE SKUESPILLERNES KÅR...6 4. FORVALTNINGSORGANISASJONER...8 5. UTDANNING...10

Detaljer

Musikk i tall 2012. Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold

Musikk i tall 2012. Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold Musikk i tall 2012 Karsten W. Meyhoff, Christin W. Krohn og Jon Martin Sjøvold KARSTEN W. MEYHOFF, CHRISTIN W. KROHN OG JON MARTIN SJØVOLD Musikk i tall 2012 Copyright 2014 by Norsk kulturråd / Arts Council

Detaljer

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE

VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE VELKOMMEN TIL NBKs 13. LANDSMØTE Styret i Norske Billedkunstnere vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som valgt delegat til det 13. ordinære Landsmøte. I år vil det til sammen være 72 delegater.

Detaljer

2006 Norges Musikkorps Forbund

2006 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2006 2006 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 1.1 Landsmøtet 6 1.2 Rammevilkår 6 1.3 Medlemsutvikling og tendenser 7 1.4 Driftsåret 2006 7 1.5 Ny generalsekretær 9 1.6

Detaljer

Gramo årsmelding 2010

Gramo årsmelding 2010 Gramo årsmelding 2010 www.gramo.no 2 Innhold Leder 4 Styres årsberetning 5 Regnskap 12 Revisjonsberetning 24 Åndsverkloven 45b 27 Forskrifter 28 Vedtekter 29 Summary in English 31 3 Kjære medlem Pressen

Detaljer

Miniguide til det norske litterære systemet

Miniguide til det norske litterære systemet Miniguide til det norske litterære systemet DET NORSKE LITTERÆRE SYSTEMET 5 Statlig støtte til litteraturen 5 Bokbransjen 7 Organisasjoner 8 SKRIBENTORGANISASJONENE 5 Den norske Forfatterforening (DnF)

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013

Innhold. TONOs årsapport 2013. TONOs regnskap 2013. Directors' Report for 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Innhold TONOs årsapport 2013 Virksomhet og fremtidig utvikling 5 Økonomiske forhold 5 TONOs personale 6 TONOs styre, komiteer og utvalg 8 Stipendmidler 9 Utfyllende informasjon om virksomheten

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Innhold Bokhandleråret 2011... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

2007 Norges Musikkorps Forbund

2007 Norges Musikkorps Forbund 2007 Årsmelding 2007 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 4 NMFs organisatoriske rammebetingelser 20 1 Styrets beretning 8 2 Om virksomheten 10 2.1 Innledning 11 2.2 Økonomi 11 2.3 Forbundsstyrets medlemmer

Detaljer

Et viktig år for ytringsfriheten

Et viktig år for ytringsfriheten Årsmelding 2011 Et viktig år for ytringsfriheten Leder En årsmelding for Mediebedriftenes Landsforening må berøre terroraksjonen som rammet Norge 22. juli. Den er viktig, fordi den bidro til å endre våre

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013

Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Innkalling til årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Valg av to møtereferenter

Detaljer

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 BAMFORD TIL KULTURSKOLENES LEDERKONFERANSE s:22 PORTRETTET: RIDDER DAN BØRGE s:24 UNIK TEATERSATSING I EIDSBERG FORSIDEFOTO: THERESE KIRKESÆTHER

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007

Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig

Detaljer

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo

LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2. Beretning for. LO i Oslo LO i Oslos årsmøte 2012 - sak 2 Beretning for LO i Oslo 1. januar - 31. desember 2011 1 Innhold: Innledning s. 3 Lederens oppsummering av året s. 4 LO i Oslos oppbygging - organisasjonsstruktur s. 6 Styresammensetning,

Detaljer

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig

Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig Der ordene slutter Håkon Berge, Gro Bergrabb, Thorstein Granly, Gro Shetelig En evaluering av Bergen Filharmoniske Orkester, Det Norske Blåseensemble anno 1734 og Trondheim Symfoniorkester Bilde på forsiden:

Detaljer

Faglig politisk beretning (og regnskap)

Faglig politisk beretning (og regnskap) Faglig politisk beretning (og regnskap) Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Forord 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 8 Forbunds- og landsstyremøter 11 Rundskriv 12

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2014 Innhold Bokhandleråret 2014... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamling og styre... 4 Medlemmer... 5 Rammevilkår og avtaleverk... 6 Litteraturabonnement...

Detaljer

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER

TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER TEATERAGENTUR I NORGE BEHOV, MULIGHETER OG UTFORDRINGER EN UTREDNING PÅ OPPDRAG FRA NORSKE DRAMATIKERES FORBUND UTARBEIDET AV DANIELSENKROEPELIEN ARTS MANAGEMENT AS (2004) INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING

Detaljer

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013

EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING. VisitOSLO 2013 EKEBERG SKULPTURPARK ÅRSBERETNING VisitOSLO 2013 INNHOLD ÅRSBERETNING 2013 02 VISITOSLOS STRATEGISKE FUNDAMENT 04 REISELIVSÅRET 2013 05 HOTELLSTATISTIKKEN 13 TURISTINFORMASJONEN 14 WEB OG UTVIKLING 17

Detaljer

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Kunstens autonomi og kunstens økonomi Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien. Det skulle utarbeides en rapport som skulle beskrive aktuelle

Detaljer

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter?

Innhold. Musikkforlag og forlagskontrakter. Fordeling og økonomi 12 Hvordan fordeler man rettigheter mellom låtskriver og tekstforfatter? av Anders Odden 1 2 Artist, skribent og festivalgründer Anders Odden har på oppdrag fra MIC Norsk musikkinformasjon utarbeidet oppslagsverket Artisthjelpen. I denne finner du intet mindre enn alt du trenger

Detaljer

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008

Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet. 8. april 2008 BF-landsmøtet Sakspapir til 2008 Innkalling til landsmøte i Bibliotekarforbundet 8. april 2008 Bibliotekarforbundet avholder landsmøte tirsdag 8. april 2008 kl 1000-1800 på Quality Airport Hotel, Gardermoen.

Detaljer

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8

INNHOLD. INNLEDNING s. 4. STYRETS ARBEID 2013 s. 5. STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6. VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 ÅRSMELDING 2013 1 2 INNHOLD INNLEDNING s. 4 STYRETS ARBEID 2013 s. 5 STRATEGIPLAN 2013-2015 s. 6 VIRKSOMHETEN 2013 s. 8 Utstillinger 2013 Andre arrangement Kunstformidling Markedsføring og kommunikasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Musikk i tall 2013. ,!7II2H0-ibbhce! Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold

Musikk i tall 2013. ,!7II2H0-ibbhce! Håkon Kavli, Øystein Lorvik Nilsen og Jon Martin Sjøvold Musikk i tall 2013 speiler en musikkbransje i utvikling. Rambølls analyse viser at den samlede omsetning for de tre hovedkategoriene opphavsrettsinntekter, salgsinntekter og fremføringsinntekter har hatt

Detaljer

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45.

BUDSTIKKEN. Jubileumsår! Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen. Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. BUDSTIKKEN Informasjonsblad for Bergen Døvesenter - Kalfarveien 79-5018 Bergen Nr. 1 Torsdag 27. januar 2005 45. år gang Jubileumsår! Denne logoen, som ble avduket kl. 00:10 nyttårsnatten, var sydd av

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer