Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011"

Transkript

1 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og sosiale interesser. Foreningens sete er i Oslo. l. STYRET NOPAs styre har i perioden bestått av: Vararepresentanter: Ragnar Bjerkreim, styreleder Gaute Storaas Kari Bremnes, 1. nestleder Lars Aass Ingrid Kindem, 2. nestleder Anne Helene Søyseth Lars Martin Myhre Anders Odden Anniken Paulsen Kaia Huuse Bent Åserud Torbjørn Ellingsen Kari Iveland Tonje Unstad I tråd med NOPAs vedtekter 14 har styreutvalget bestått av styreleder, 1. og 2. nestleder. Det har vært holdt 11 styremøter, ett styreseminar og 3 styreutvalgsmøter. Forskjellige tillitsvalgte og andre har vært invitert til dialog med styret: Gaute Storaas som leder av Sakkyndig råd, Eyvind Skeie om praksis rundt forlagskontrakter vedrørende tekst, Inger Elise Mey om TONOs avtaler på det digitale området, Richard Bjerkøe og Anders Sørlo (BI) med foredraget "The Norwegian Music Industry in the Age of Digitalization, revisor Brit Stavik. Medlem av Stortingets kulturkomite, Olemic Thommessen, var invitert til styreseminaret i oktober NOPA har tatt initiativ til møter med kulturminister Anniken Huitfeldt, finansminister Sigbjørn Johnsen og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken for å presentere NOPA og de sakene foreningen er opptatt av. Anniken Huitfeldt responderte positivt og inviterte til møte på sitt kontor 7. februar NOPA var representert med Ragnar Bjerkreim, Kari Bremnes, Ingrid Kindem og Lill Øyen. Et to-siders dokument ble levert kulturministeren. Styrearbeidet har i hovedsak vært konsentrert om kulturpolitiske saker, herunder norsk, nordisk og europeisk samarbeid for å styrke opphavsretten, og den faglige medlemsrettede aktiviteten, som anbefalte minstesatser for bestilling av musikk

2 2 utarbeidet i fellesskap av NOPA/NKF, satser for bestilling av tekst til musikk, norsk note- og tekstportal, og forberedelse av NOPAs 75-årsjubileum. Det er nedsatt en komite av samarbeidende organisasjoner, Kunstnernettverket, som vil søke å få til offentlige ordninger for frilanskunstnere hva gjelder skatt, lønn, pensjon, fødsels- og sykepenger m.m. TONO, Norsk Artistforbund og NOPA har sammen gjennomført en informasjonsturné hvor målgruppen har vært unge folk spesielt. 2. KOMITEER OG UTVALG I NOPA Sakkyndig Råd Gaute Storaas, leder John Ivar Bye Tone Hulbækmo Eigil Berg Kardemommestipendjuryen Anne Grete Preus Sverre Indris Joner Eldbjørg Raknes Valgkomiteen Gaute Storaas, leder Karoline Krüger Finn Evensen Vararepresentanter: Anne Lorentzen Kine Hellebust John Konrad Strøm Arne Moslåtten Lillebjørn Nilsen Lars Lillo-Stenberg Bendik Hofseth Bjørn Terje Bråthen NOPAs stipendkomite (for statens kunstnerstipend og garantiinntekter) Vararepresentanter: Jon-Willy Rydningen, leder Ola Bremnes Ragnar Olsen Hanne Krogh Svein Dag Hauge Sidsel Mørck Ingrid Bjørnov Ole Vik Beate Slettevoll Lech Live Maria Roggen Juryen for Alf Prøysens Hederspriser Stein Eide, leder Lise Knudsen, sekretær Hogne Moe (leder av Prøysenhuset) Jan Eggum Arbeidsgruppe for film- og AV-komponister Ingrid Kindem Bent Åserud Gaute Storaas Utvalget til revisjon av anbefalte minstesatser for bestilling av musikk Bent Åserud og Ole Henrik Antonsen Tekstforfatternes arbeidsgruppe/utvalget til utarbeidelse av anbefalte

3 3 minstesatser for bestilling av tekst til musikk Eyvind Skeie, leder Anne Helene Søyseth Tore Hansen Arbeidsgruppe rettet inn mot musikk for barn Anniken Paulsen Geir Holmsen Karl Seglem Desisorer: Geir Bøhren og Kai Kiil 3. NOPAS REPRESENTANTER I EKSTERNE STYRER OG UTVALG Nordisk Populærautorunion Presidium: Kongress: Styreleder Styreleder, nestleder, Nestleder Ingrid Kindem, Eyvind Skeie Komponistenes Vederlagsfond Gaute Storaas Jan Gunnar Hoff Tekstforfatterfondet Kari Iveland, leder Tore Thomassen Norsk Musikkfond Geir Løvold Det Norske Komponistfond Geir Bøhren Karoline Krüger Vararepresentanter: Geir Holmsen Rune Klakegg Vararepresentanter: Kaia Huuse Lars Aass Vararepresentant: Live Maria Roggen Vararepresentanter: Lars Bremnes Anniken Paulsen KOPINOR Musikkgruppens* representant til Vararepresentanter hovedstyret: 1. Idar Lind, NOPA Synne Skouen, NKF 2. Unni Boretti, NMF NOPAs representant til Representantskapet: Vararepresentant: Lill Øyen Bendik Hofseth *Musikkgruppen består av NOPA, Norsk Komponistforening, Norsk Musikkforleggerforening og Ny Musikks komponistgruppe. Bibliotekvederlaget NOPAs representant: Vararepresentant:

4 4 Ragnar Bjerkreim Henning Kvitnes Statens utvalg for stipend og garantiinntekter Vara: Kari Bremnes Fond for lyd og bilde Styret Ingrid Kindem Fagutvalgene, høst 2010/vår 2011: Fonogramproduksjon: Musikk: Jens Thoresen Tekst: Lars Aass Norwaco Styret - Opphavsmenn til musikk Cato Strøm NOPAs representant til sektorene videresending, kringkasting, privatkopiering Morten Halle Generalforsamling: Karin Krog Musikkinformasjonssenteret (MIC) Ragnar Bjerkreim Music Export Norway Lars Aass Vararepresentant: Anniken Paulsen Live Maria Roggen Tonje Unstad Varamedlem: Ragnar Bjerkreim Varamedlem: Giert Clausen Varamedlem: Knut Koppang Vararepresentant: Anniken Paulsen Vararepresentant: Bent Åserud Stiftelsen Cantus Martin Alfsen, leder Hilde Louise Asbjørnsen Ivar Skippervold Phonofile A/S Giert Clausen Kunstløftet prosjekt under Norsk Kulturråd Vararepresentant: Ragnar Bjerkreim Anniken Paulsen 4. MEDLEMMENE Side forrige årsmøte har Magnar Grøndal, Kalle Zwilgmeyer, Alf Kjellman, Jack Berntsen og Audun Tylden gått bort.

5 5 Pr har NOPA 696 medlemmer. Av disse er 241 C, 59 A, og 396 CA. Kvinneandelen er 14%. Medlemmer under 40 år: 146, hvorav 39 er kvinner og 107 er menn. Medlemmer mellom 40 og 70 år: 498 hvorav 60 er kvinner og 438 er menn. Medlemmer over 70 år: 52. Herav 6 kvinner og 46 menn. 14 komponister er dobbelmedlemmer, dvs. at de også er medlemmer av Norsk Komponistforening. Våre nye medlemmer er: Rune Berg, Kim Edvard Bergseth, Lorang Brendeløkken, Elisabeth Brodalen, Eyolf Dale, Leif Dybendal, Erlend Fauske, Øyvind Gravdal, Helge Grønhaug, Runar Gudnason ass. medlem, Thomas J. Heyerdahl, Sindre Hotvedt, Trond Ihle, Tore Johansen, Hilde Marie Kjersem, Henning Klevmark, Anne Lande, Solveig C. Leithaug, Jo Asgeir Lie, Jan Lindvaag, Andreas Mjøs, Lars Christian Narum, Anne Nordsti, Hans Offerdal, Solveig Slettahjell, Sigrun Loe Sparboe, Hanne Sørvaag, Benedicte Elisabeth Torget, Marte Wulff. NOPA har innført en mentorfunksjon som skal hjelpe potensielle medlemmer til å få forutsetningene for medlemskap på plass, som det å få anmeldt sine verk. Mentor er p.t. Lars Martin Myhre. Det er gjennomført informasjonsturneer til regionene i hele landet som ledd i strategien for å heve kunnskapen om musikkbransjen, opphavsrett, de forskjellige organisasjonene og forvaltning av rettigheter. Et mål har også vært å rekruttere flere unge medlemmer. Lokal ungdom som spiller og skriver musikk, de som går på musikklinjer i videregående skoler og på folkehøyskoler har vært målgruppene for dette prosjektet som er et samarbeid mellom TONO, NOPA og Norsk Artistforbund. Prosjektgruppen har bestått av Tore Hansen og Knut Aafløy, Ragnar Bjerkreim, Jan Espen Storo og Jan Richard Kjelstrup. Rundreisen ble gjennomført høsten ADMINISTRASJONEN Av foreningens tre medarbeidere er to kvinner. Administrasjonen består av Berit Borvo, adm. sekretær i 60% stilling Kjetil Johansen, regnskapssjef i 65% stilling Lill Øyen, adm. leder Det har ikke oppstått personskade eller materielle skader i perioden. Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har vært 1% sykefravær (6 dager) i løpet av året. Sykefraværet er ikke jobbrelatert. NOPA har kontorfellesskap med Norsk Komponistforening i Kongensgate 4. Kontorlokalene leies av Nasjonalmuseet for kunst, Norsk Form og AS Kongensgate GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling ble holdt 7. mai Årsberetning og regnskap for 2009 ble godkjent. Generalforsamlingen vedtok nye vedtekter for NOPA, og tok til etterretning årsberetning og regnskap for Tekstforfatterfondet, Komponistenes Vederlags-

6 6 fond, Norsk Musikkfond, Det Norske Komponistfond, Phonofile og Stiftelsen Cantus. Rundt 50 medlemmer var tilstede på generalforsamlingen. 7. MEDLEMSMØTER/-SEMINARER a) For åttende år på rad ble medlemsseminar på Havna Hotel, Tjøme, arrangert. Seminaret fungerer som et faglig, kunstnerisk og sosialt forum for medlemmene. Det fant sted januar Havnakomiteen som består av Lars Martin Myhre (leder), Martin Alfsen og Anniken Paulsen, hadde hovedansvaret for det faglige innholdet. Medlemmene var i forkant oppfordret til å komme med innspill til programmet. Seminaret åpnet med et medlemsmøte hvor Ragnar Bjerkreim orienterte om styrets arbeid, og om NOPAs 75-årsjubileum i 2012, om planene og forberedelsene til dette. De to prosjektkoordinatorene for jubileet, Kari Losch og Lars Ulseth presenterte seg for medlemmene. Styret hadde invitert to representanter for TONO. Avdelingsdirektør, online media Inger Elise Mey informerte om TONOs avtale med Spotify og andre nye medier på online-området, og medlemsdirektør Christian Onshus gjennomgikk TONOs nye avregningsmodell. Første post på programmet for det ordinære seminaret var et foredrag av den svenske radiojournalisten Birgitta Tollan - om sin serie "Med utvidgande sinnen" - om galenskap og genialitet. Deretter trakk professor Arild Linneberg opp linjer i populærmusikkens tekster: Rockens retorikk og popens poetikk, etterfulgt av panelsamtale med tekstforfatterne Kari Bremnes, Kari Iveland og Geirr Lystrup under ledelse av Tore Thomassen. Om kvelden ble forsamlingen presentert for folkemusikk fra Vestfold v/kronelone. En omfattende musikkquiz om i hovedsak norsk musikk i alle sjangre ved Eigil Berg og Per Husby var siste post på programmet for Dag 1. Dag 2: Musikkviter Odd Torleiv Furnes tok for seg "Jakten på hit-formelen". Furnes har skrevet en doktoravhandling om temaet. Thomas Hylland Eriksen kåserte om "Musikken: Menneskets urspråk". Arve Brunvoll, Tore Andersen, Galib Mammadov og Sverre Eftestøl fortalte om sin kreative metode, om sin måte å arbeide på. Forfatter Ragnar Hovlands foredrag hadde tittelen "Tekst/musikk, menneskets beste venner". NOPA 75 år, Styret presenterte noen av planene for jubileet og holdt en liten brainstorm. Åpen mikrofon til formidling av egne ting er fast post på dag 2. Dagens overraskelse var konsert med Tønsberg storband som spilte to verk av Kjell Karlsen som for anledningen var engasjert som gjestedirigent. Dette var et ledd i hyllesten av Kjell, æresmedlem, hedersmann, orkesterleder, arrangør, komponist m.m. som fyller 80 i Som avsluttende post på seminarprogrammet presenterte Martin Alfsen ved hjelp av musikk og bilder et portrett av Kjell Karlsen som selv utfylte dette med historier og kommentarer. b) Julebordet på Grand i Oslo fant sted onsdag 8. desember Ca. 200 personer

7 7 deltok. Sverre Indris Joners Hovedøen Social Club sto for musikken. I Palmen spilte pianist Kåre Grøttum. Dagfinn Nordbø var takkeformaten -taler. Kunstneriske innslag: Hilde Louise Asbjørnsen framførte egen sang til eget pianoakkompagnement, vokalgruppen PUST framførte tre norske stykker. c) 11. desember samlet medlemmene i nord seg til julebord på resturant Sjøgata 12, Gamle Prelaten, i Tromsø. Arrangør var Ragnar Olsen. 17 personer deltok. d) Elisabeth Vannebo og Ove Thue tok igjen initiativ til julebord for medlemmer i Bergen. 18 personer deltok i arrangementet i Dyvekes Vinkjeller 16. desember. e) 8. april 2010 holdt NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforlegger Forening felles medlemsmøte i Oslo Militære Samfund. Temaet var presentasjon av den nye musikkforlagskontrakten, en rammeavtale mellom en opphavsmann og et musikkforlag, som gir begge parter et sett med rettigheter og plikter. f) Musikkforum er NOPAs og Norsk Komponistforenings felles faglige forum hvor målsettingen er å skape større bevisshet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Komiteen består av én person fra hver forening til planlegging av faglige medlemskvelder i Litteraturhuset. NOPAs mann har vært Martin Alfsen. Torgny Amdam ble i februar 2010 engasjert som produsent for disse kveldene. Temaet for møtet 23. mars var "Verdensmester i Norge" - paneldebatt om norsk musikkliv og utlandet. Panelet besto av Svein Bjørkås, Joakim Haugland, Kathrine Synnes og Rolf Wallin. Møtet 27. april handlet om hvordan overleve som komponist - en innføring i to komponistøkonomier med Yngve Slettholm, Kopinor, og Ole Gjems-Onstad, BI. 31. august: Elaborating Nothing - I stillheten kan alt skje. Magnus Andersson som har viet størsteparten av din akademiske karriere til å undersøke stillheten, og professor Ivar Frounberg som har komponert med den, diskuterte et av de mest sentrale stykkene i vestlig musikkhistorie: John Cage's 4'33'', som består av en fire minutter og trettitre sekunder lang stillhet. 5. oktober: På sporet av den norske smak - med Knut Schreiner og Jørgen Karlstrøm 25. oktober: Synestesi: Illusorisk sansning og musikk, foredrag ved professor Bruno Laeng 7. desember: Nordheim elektrisk - dypdykk i teknikker og kunstneriske problemstillinger i Arne Nordheims elektroniske musikk 26. januar: Hold kjeft og spill Frank Zappa - om en av de mest særegne artister og komponister de siste 40 år. Foredrag ved Jono El Grande

8 8 1. mars: Hva er galt med musikkritikk. Paneldebatt v/audun Vinger, Magnus Anderssons og Martin Bjørnersen 29. mars: Musikkens kroppslige dimensjoner v/hans T. Zeiner-Henriksen. 8. NOPAs 75-ÅRSJUBILEUM 2012 Det overordnede målet for jubileet er å sette ekstra fokus på norsk musikk og norske tekster, i hele NOPAs sjangerbredde - og at dette skal få en varig positiv effekt. KORK-konsert med filmmusikk av norske komponister 18. mars 2011 markerte opptakten til jubileet. "Kontorkonserter" startet allerede 8. februar Dette er konserter direktesendt på nett og radio av og med NOPA-medlemmer, og er et samarbeidsprosjekt mellom NOPA, NRK og MIC. Først ute var Jarle Bernhoft, så fulgte Mathias Eick og Big Bang. Medlemmene er oppfordret til å være aktive medspillere i jubileet, f.eks. å arrangere konserter i egen regi. De kan søke NOPA om støtte til grendekonserter, huskonserter, kåserier/verk-presentasjoner, til mellomstore konserter (for byen, bygda, bydelen) og til store konserter (for regionen, fylket, landsdelen), trykking av noter og tekst, og støtte til arrangering av medlemmenes verk for besetninger som kor, band, korps, symfoni-orkester mv.. I visse tilfeller kan også amatørkor, -korps og band søke om støtte til arrangering under forutsetning av at det fremføres 100% NOPA-repertoar. Søknadsfrist for jubileumsstipendene er 15. juni og 15. oktober. Det er tatt kontakt med musikkorganisasjoner og institusjoner for å få plassert norsk musikk i alle sjangre, eksempelvis Rikskonsertene, Norges Musikkorps Forbund, Norges Korforbund, Norsk Teater- og Orkesterforening, Riksteatret, Kilden i Kristiansand, Norsk Filminstitutt m.fl.. Jubileumsboken - redaktør: Morten Lorentzen -, og en ny revidert utgave av Jan Inge Reilstads rockepoesibok er under arbeid. Jubileumskomiteen som består av Ragnar Bjerkreim, Kari Bremnes, Lars Martin Myhre, Bent Åserud, Morten Lorentzen og Lill Øyen har hatt 9 møter i perioden. Kari Losch og Lars Ulseth er engasjert til å koordinere de forskjellige jubileumsprosjektene. Ved Øystein Ellingsens hjelp er NOPA på Facebook - "Venner av norsk musikk og tekst - NOPA". 9. LEILIGHETENE I VENCE OG LONDON - ARBEIDSSTEDER Leilighetene skal være et sted hvor NOPA-medlemmene kan bo og drive sin skapende virksomhet. Egenandelen er kr. 500 pr. person pr. uke. a) NOPAs leilighet i Les Jardins de Farnèse, Vence i Sør-Frankrike: Fra mai 2010 til mai 2011 har 46 av de 52 ukene vært belagt. 6 uker ble avbestilt i vinterhalvåret grunnet sykdom eller jobboppdrag. I perioden har de følgende fått tildelt opphold i leiligheten: Sommerhalvåret: Øyvind Offerdal, Ragnar Bjerkreim, Bjørn Eidsvåg, Bendik Hofseth, Kjetil Bjerkestrand, Øyvind Rauset, Rolf Graf, Eigil Berg, Kari Iveland,

9 9 Vigleik Storaas, Ingar Zach, Erik Wøllo, Eldbjørg Raknes, Fred Nøddelund, Arnt Birkedal, Knut Anders Vestad, Kai Kiil, Anita Skorgan, Lars Horntveth, Andreas Orheim, Kari Bremnes, Sondre Bratland, Martin Alfsen, Tore Magnus Pettersson. Vinterhalvåret: Sigurd Jansen, Arnt Birkedal, Javid Afsari Rad, Øystein Sevåg, Viggo Sandvik, Dagfinn Nordbø, Lage Thune Myrberget, Atle Bakken, Bjørn Terje Bråthen, Tove Bøygard, Jørn Christensen, Geir Hegerstrøm, Tonje Unstad, Morten Qvenild, Trygve Seim, Ole Henrik Giørtz, David Chocron, Rita Eriksen, Helge Sunde, Frode Alnæs. To uker var avsatt til ettersyn og vedlikehold av leiligheten. b) Leiligheten som NOPA leier i London: I perioden 29. april april 2011 har følgende medlemmer fått opphold i leilighet nr. 3 i Marlborough Court i London: Kjetil Saunes, Rune Nicolaysen, Geir Luedy, Ole Henrik Antonsen, Nils Petter Molvær, Alf Cranner, Magnus Grønneberg, Ole-Jørgen Olsen, Karin Park, Arne Hiorth, Lars Aass, Martin Alfsen, Jens Wendelboe, Petter Wettre, Jørn Hoel, Emil Skartveit, Mariann Thomassen, Thomas Strønen, Helge Lilletvedt, Fred Jonny Berg, Steinar Fjeld, Arne Berggren, Anders Odden, Mariann Thomassen, Snorre Bjerck, Atle Halstensen, Berit Borvo, Geir Hegerstrøm, Bent Åserud, Ove Thue, Tor Samuelsen, Ivar Skippervold, Per Øystein Sørensen, Solveig Levin, Knut Halmrast, Terje Isungset, Karin Park, Kjetil Johansen, Fred Jonny Berg, Aggie Peterson, Kate Havnevik, Marianne Mørk, Arne Hiorth, Tom Brevik, Tor Edvin Dahl, Mariann Thomassen, Ragnar Olsen, Håkon Iversen, Lise Knudsen, Rune Nicolaysen. Én uke pr. år er satt av til ettersyn av leiligheten. 10. NOPAs BEVILGNINGER/AVSETNINGER TIL MEDLEMMENE m.v. Medlemmene kan søke prosjektstipend eller fordypningsstipend for å kunne frigjøre tid til skriving. Som tidligere, prioriteres støtte til den kreative skriveprosessen. Det gis normalt ikke støtte til fysisk plate-produksjon (mastering/ pressing/cover/foto, honorar til musikere, leie av lokale osv.) Det tas også hensyn til utgivelser av gammelt materiale med spesiell kulturell/historisk verdi. Det kan søkes reisestøtte knyttet til opphaver-virksomhet eller til fremføring av NOPA-verk, støtte til trykking av noter, arrangering av NOPA-medlemmers musikk, og juridisk bistand. Rapport om tidligere mottatt støtte må foreligge før ny søknad kan fremmes. Til grunn for tildelingene ligger prinsippene om at Sakkyndig råd skal ta valg på selvstendig kunstnerisk grunnlag, stipendene skal ha en avgrensning på over 3 år, med kr som øverste tak på enkeltutbetaling. Bevilgninger 2010/ Gunnar Andreas Berg - prosjektstipend for å kunne komponere og øve inn egne komposisjoner med Beatriz Marquez i Havana. Materialet skal senere spilles inn på CD og turneres med. 2. Stein Eide - prosjektstipend for å skrive ferdig materialet til en samling stykker for solo-piano med arbeidstittel "12 pianoveller" 3. Steinar Fjeld - prosjektstipend for å kunne fortsette å skrive tekster

10 4. Sigmund Groven - prosjektstipend for å komponere nytt repertoar for seg og Iver Kleive i forbindelse med kommende CD-innspilling og turné 5. Askil Holm - fordypningsstipend for å skrive tekster og musikk til kommende norskspråklig album 6. Maria Kannegaard - fordypningsstipend for å komponere nytt materiale for flere ensembler 7. Egil Kapstad - reisestøtte i forbindelse med uroppføring av eget verk i Trondheim 8. Gisle Krogseth - reisestøtte i forbindelse med framføring av eget verk i Serbia 9. Geir Løvold - fordypningsstipend for å skrive ferdig materialet til kirkekonsertturneen "Collage" som han skal gjennomføre sammen med Kåre Nordstoga 10. Galib Mammadov - prosjektstipend for å kunne komponere 20 sanger for kor med solister 11. Tore Magnus Pettersson - fordypningsstipend for å kunne skrive nye sanger 12. Mariann Thomassen - prosjektstipend for å jobbe med materiale til kommende soloplate 13. Tore Thomassen - prosjektstipend for å skrive tekst og musikk til forestillingen "Mannen som red baklengs" 14. Bent Åserud - prosjektstipend for å få nedtegnet musikken fra "Jul på Månetoppen". Materialet er tenkt utgitt i bokform, men muligheten for en digital løsning er også tilstede 15. Jon Eberson - prosjektstipend til komponering til ny CD 16. Levi Henriksen - prosjektstipend til skriving av tekster til ny CD 17. Jan Gunnar Hoff - prosjektstipend til komponering ny CD 18. Johanna Demker Klevmark - prosjektstipend til skriving/komponering ny CD 19. Jørgen Knudsen - prosjektstipend til komponering ny CD/konserter 20. Per Martinsen - prosjektstipend til skriving/komponering ny CD 21. Erlend Ropstad - prosjektstipend til komponering ny CD 22. Veslemøy Solberg - prosjektstipend til skriving/komponering ny CD 23. Svein Ellingsen - prosjektstipend til utgivelse av salmer på CD 24. Mathias Eick - fordypningsstipend til reise/komponering 25. Arne Hiorth - prosjektstipend til komponering for storband 26. Lars Horntveth - prosjektstipend til komponering av orkestermusikk, ny solo- CD 27. Odd-Arne Jacobsen - fordypningsstipend til reise-/kulturutveksling 28. Sondre Lerche - prosjektstipend til komponering ny CD 29. Stein Erik Lunde - prosjektstipend til skriving/komponering ny CD 30. Per Taraldsen - prosjektstipend til komponering 31. Fred Jonny Berg - fordypningsstipend til markedsføring av samtidsmusikk 32. John Magnar Bernes - prosjektstipend til reise/komponering 33. Snorre Bjerck - fordypningsstipend til studier/videreutvikling 34. Tore Brunborg - prosjektstipend til komponering av ny musikk/bestillingsverk 35. Sigvart Dagsland - prosjektstipend til komponering ny CD 36. Steinar Hagen - fordypningsstipend til deltagelse på låtskriverkurs 37. Christian Jaksjø - prosjektstipend til konserter + ny CD 38. Tor Arne Johnsen - prosjektstipend til komponering/videreutvikling 39. Per Fr. Kjølner - prosjektstipend til komponering av instrumentalmusikk 40. Morten Lorentzen - prosjektstipend til tekster for ny CD 10

11 Sven Ohrvik - prosjektstipend til komponering ny CD 42. Bent Patey - fordypningsstipend til komponering/arrangering 43. Åsmund Prytz - prosjektstipend til komponering ny CD 44. Bernt Rune Stray - fordypningsstipend til videreutvikling/nettverksbygging 45. Elisabeth Vannebo - prosjektstipend til komponering av kormusikk 46. Ingar Zach - prosjektstipend til komponering/videreutvikling av filmprosjekt 47. Anita Skorgan - prosjektstipend til utgivelse av CD i England 48. Amund Enger - prosjektstipend til komponering/utvikling av ny CD 49. Petter Wettre - prosjektstipend til ferdiggjøring av ny CD 50. Jeff Wasserman - opphold i The House of Songs, Austin Styrets bevilgninger: 51. Tilskudd til Oslo Jazzfestival mot 15 gjestepass, annonse i programmet og synliggjøring av NOPA under festivalen - kr Informasjons- og rekrutteringskampanje i regionene, et samarbeid mellom TONO, Norsk Artistforbund og NOPA - kr Music Export Norway - prosjektmidler kr Festivalstøtte by:larm 2011 mot 10 delegatpass delt ut blant medlemmene, og anledning til å få spredd informasjon om NOPA - kr Oppdatert utgave av bokprosjektet "Sanglyrikk" av Jan Inge Reilstad - kr KORK-konsert 18. mars 2011 med norsk filmmusikk inkl. musikkarr. 57. Musikkbransjens Rettshjelpfond - kr Tiny desk concerts, kontorkonserter med norsk repertoar - kr Norsk Viseforum til minnekonsert for Kalle Zwilgmeyer - kr Kjell Karlsens jubileumskonsert i Oslo Konserthus høsten kr NOPAs prosjektstipend 2010 (Reise/opphold Firenze): Dagfinn Nordbø og Per Kristian Støbakk kr NOPAs prosjektstipend 2011: Benedicte Torget og Øystein Sevåg - kr The House of Songs, Austin, Texas, leie av 4 uker - $ NETT- OG PIRATSPØRSMÅL - DELE - IKKE STJELE På vegne av de 37 organisasjonene bak "Dele - ikke stjele"-aksjonen oversendte aksjonens arbeidsutvalg i oktober 2010 sine innspill til Kulturdepartementets pågående revisjon av Åndsverkloven. Utvalget ga uttrykk for at manglende tiltak mot ulovlig fildeling fører til store økonomiske tap for rettighetshaverne og undergraver respekten for opphavsretten. Utvalget mener at rettstilstanden i Norge ikke er i harmoni med landets internasjonale forpliktelser, og tok i notatet til orde for å innføre lovregler som gir rettighetshaverne håndhevelsesadgang og reell rettsbeskyttelse mot ulovlig fildeling. Dokumentet er omfattende, og er utarbeidet med bistand av noen av landets fremste opphavsrettsjurister. Det er forventet at departementets høringsutkast om revisjon av Åndsverkloven - Del 1: Tiltak mot ulovlig fildeling og andre opphavsrettskrenkelser på internett, kommer våren Ragnar Bjerkreim er medlem av arbeidsutvalget for "Dele - ikke stjele". Han har vært med i delegasjoner som har møtt SVs stortingsgruppe, og Arbeiderpartiet om Dele ikke stjele og kunstnernes sosiale kår. Han har hatt kronikk i Aftenposten, og vært intervjuet i Dagsrevyen om de samme emnene.

12 STATENS STIPEND OG GARANTIINNTEKTER 2011 NOPAs stipendkomite har behandlet 147 søknader. Populærkomponistenes kvote på Arbeidsstipend er 12 som ifjor og kan søkes av komponister og tekstforfattere innen pop, rock, jazz, vise m.m. Antall abeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere er 5, også som ifjor. Det statlige arbeidsstipendet er kr pr. år. NOPA har 1 Garantiinntekt, maksbeløpet er Kvoten på diversestipend er uendret fra ifjor, dvs. kr NOPAs stipendkomite har sendt sin innstilling til Sekretariatet for statens stipend. Det arbeides videre med å få til egen stipendkvote for tekstforfattere. Initiativet er også gjort kjent for kulturministeren direkte i møtet 7. februar. Kari Bremnes er oppnevnt som vararepresentant til Statens stipendkomite etter innstilling fra NOPAs styre. Departementet jobber med å gjøre garantiinntekter om til arbeidsstipend. 13. SKATT, LØNN, PENSJON, FØDSELSPENGER OG SYKEPENGER FOR FRILANSERE Det er som nevnt ovenfor, opprettet et forum - Kunstnernettverket - som skal gi kunstnerorganisasjonene et møtested hvor aktuelle saker/prosesser/temaer av felles interesse kan diskuteres, hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i aktuelle saker mv. Nettverket skal konsentrere seg om kunstnerpolitikk, med spesielt fokus på stipendpolitikk, opphavsrett og sosiale rettigheter/trygd/pensjon for kunstnere. Kari Iveland og Ragnar Bjerkreim deltok på forumets første møte. Sistnevnte er med i nettverkets arbeidsutvalg for sosiale rettigheter. De har hatt møter bl.a. med kulturkomiteens leder Gunn Karin Gjul (18. november). 14. MEDLEMSSERVICE HOTELLAVTALE/SUBSIDIEORDNING NOPA har overnattingsavtale med West Hotel i Oslo, et rimelig boalternativ for tilreisende medlemmer. NOPA har, etter sonderinger anbefalt Perminalen til medlemmene, et rimelig og sentralt hotell som NOPA selv har brukt til sine tillitsvalgte. Hotellet ønsker ikke å inngå avtale, fordi de ikke har anledning til å redusere ordinær pris (kr. 620 for enkeltrom, kr. 840 for dobbelt-). Det samme gjelder Villa Frogner Bed & Breakfast og Saga Bed & Breakfast (begge samme pris: kr. 895 for enkelt- og 1095 for dobbeltrom). Foreningen har avtale med Grand Hotel, Oslo, og er ellers part i avtalen mellom First Hotels og beboerne i Kongensgate 4. NOPA subsidierer medlemmene med kr. 200 pr. natt for inntil 10 overnattinger pr. år, forutsatt at man er bosatt mer enn 100 km utenfor Oslo. Til nå har 44 medlemmer benyttet seg av dette tilbudet. NOPA har subsidiert 372 døgn. 15. NOPAs NETTSIDER NOPAs hjemmeside har fått en ansiktsløfting gjennom et samarbeid med først Pål Leverton og Dag Eian, så Vemund Bergland. Sistnevnte har utviklet en brukervennlig publiseringsløsning for betjening av sidene. Under NOPAportalen ligger også

13 NYE ANBEFALTE SATSER FOR BESTILLING AV MUSIKK OG SANG- TEKSTER Arbeidet med å samordne NOPAs og Norsk Komponistforenings tariffer ble fullført i De nye satsene ble gjort gjeldende fra 1. januar De er publisert i et felles dokument som gir full oversikt på ett og samme sted. I tillegg til en generell økning av satsene, er det laget en ny modell for beregning av honorarer for kunstmusikk og selvstendige musikkverk. I den nye modellen angis anbefalte honorarer i form av en trinnløs skala med minimums- og maksimumsforslag innenfor hvert trinn. For øvrig er satsene som før, primært basert på en kombinasjon av varighet og kompleksitet (antall selvstendige stemmer), men med en større åpning for fravikelse og individuell tilpasning. Den nye systemet gjør det mulig for både oppdragsgiver og komponist å se hva et verk kan eller bør koste, enten det er snakk om selvstendig musikkverk, låtskriving (musikk og tekst), film- og teatermusikk, vignetter/jingler eller arrangement. Dette bidrar også til å gi begge parter et bedre grunnlag, og rom for reelle forhandlinger når en bestillingsavtale skal inngås. Det forhandles nå med Norsk Teater- og Orkesterforening om revisjon av bestillingsmusikk til teatrene. Arbeidet med å samordne satsene har pågått i lengre tid, og det er mange som har vært involvert i dette: Jacob Young, Anne Grete Preus, Ragnar Bjerkreim, Ole Henrik Antonsen og Bent Åserud, Knut Olaf Sunde og Asbjørn Schaathun. Dokumentet med satser og veiledning for beregning av honorar er tilgjengelig for nedlasting på NOPAs hjemmesider. 17. BEGREPET OPPHAVER NOPA har overfor Kulturdepartementet tatt til orde for å skifte ut betegnelsen "opphavsmann" i Åndsverloven med det kjønnsnøytrale begrepet "opphaver" som betegnelse på den personen som skaper et åndsverk. Saken er initiert av styremedlem Anniken Paulsen som også har formulert NOPAs brev til departementet. Forslaget er støttet av Norsk Komponistforening. Aftenpostens A-magasin hadde et stort oppslag om saken 4. mars Opphaver og to andre forslag vurderes i tilknytning til den forestående revisjon av Åndsverkloven. 18. MUSIKKFORLAGSAVTALEN som er en rammeavtale, ligger på NOPAs hjemmesider til hjelp for medlemmene. 19. TONO TONOs styre : Gruppe NOPA: Ragnar Bjerkreim Ingrid Kindem Gruppe NKF: Vararepresentant Lars Martin Myhre, 1. vara Hilde Louise Asbjørnsen, 2. vara

14 14 Asbjørn Schaathun Åse Hedstrøm, leder Gruppe NMFF: Leif Dramstad, nestleder Unni Boretti Fri gruppe: Bendik Hofseth Henning Kvitnes Susanna Wallumrød Kontrollkomiteen : NOPA: Stein Eide, leder NKF: Glenn Erik Haugland NMFF: Odd Steenberg Fri: Guri Egge Arving: Elin Prøysen Synne Skouen, 1. vara Wolfgang Plagge, 2. vara Ken Ingwersen, 1. vara Lisbeth Frøystadvåg, 2. vara Anders Odden Heidi Køhn Jon-Willy Rydningen Vararepresentant Morten Halle Magnar Åm Øyvind Broch Jostein Stalheim Elisabeth Sønstevold TONO stipendmidler Stipendkomiteen delte søkerne inn i tre grupper basert på saklig vurdering av søknaden, inntektsnivået i TONO-systemet som er et uttrykk for hvor mye vedkommende har generert i stipendmidler, og for aktivitetsnivået generelt. Det ble utdelt 10 stipend à kr , 40 stipend à kr , 251 stipend à kr NOPAs representanter i komiteen er Kristin Asbjørnsen og Bjørn Eidsvåg. Øvrige komitemedlemmer er Asbjørn Schaathun, Peter Tornquist, Marte Heggelund og Dag Krogsvold. Komiteens medlemmer tildeles ikke TONO-stipend. By:Larm For tredje gang var TONO i 2010 en av hovedsponsorene. By:Larm er treffstedet for unge opphavere i startfasen av sin karriere, og det er viktig at TONO er tilstede og kan være med fra starten i en låtskrivers karriere. TONO bruker også samarbeidet med by:larm til å sette fokus på å bedre konsertrapporteringen. Resultatet var at TONO i november 2010 avregnet så godt som 100% av alle som spilte på by:larm i Norcode. Høsten 2007 gikk TONO sammen med forvaltningsorganisasjonene Gramo, Kopinor, Norwaco og BONO og opprettet foreningen Norcode (Norwegian Copyright Development Association). Norcode har som formål å drive internasjonalt utviklingsarbeid på opphavsrettens område, herunder: å gi innføring i internasjonale konvensjoner og opplæring i og assistanse med utvikling av lovgivning å arbeide med oppbygging av grunnorganisasjoner for rettighetshavere

15 15 å støtte etablering av organisasjoner for kollektiv rettighetsforvaltning andre organisatoriske og tekniske prosjekter som styrker rettighetshaveres interesser Dette kan skje gjennom faglig og teknologisk bistand, kompetanseutvikling og andre tiltak som er egnet til å realisere de nevnte formål. Norcode retter sitt engasjement mot utviklingsland i Afrika og Øst-Asia, som har en elementær opphavsrettslovgivning og en fungerende stat og infrastruktur, uavhengig av styreform. Det legges dessuten vekt på å velge prosjekter i land der engelsk er et anvendelig språk, og der norske bistandsmyndigheter har et engasjement, eller som er på listen over land godkjent av utviklingskomiteen i OECD. TONO har i denne sammenheng vært spesielt engasjert i prosjekter i Nepal og Vietnam. Fordelingsutvalget tilrettelegger og evaluerer grunnlaget for avregningskjøringene på oppdrag fra styret og i samarbeid med administrasjonen. I samsvar med fordelingsplanen gir utvalget innstillinger overfor styret. Fordelingsutvalget har hatt 11 møter i NOPAs mann i Fordelingsutvalget er Bent Åserud med Geir Holmsen som vararepresentant. TONOs regnskap TONOs regnskap for 2010 viste en inntekt etter tap og fradrag for avgift til Det norske komponistfond på ca. kr. 388,8 mill, en inntektsøkning på 6,12% i forhold til Driftskostnadene i 2010 var på ca. 56,9 mill, en kostnadsøkning på 2,62% i forhold til kostnadene i Det er interessant å merke seg at tallene fra 2010 viser at inntektene fra musikkstrømming nå er større enn inntektene fra nedlastingtjenester. Det er sluttet gode avtaler med Spotify og Wimp. Totalt har TONO-avtaler i 2010 generert 17.2 mill i inntekter på området for digital musikk. Det er en økning på 75% fra Avregning for lydfesting av TONO-medlemmers verk Det ble i 2010 avregnet DKK 32 mill. til norske rettighethavere mot DKK 41 mill. i Beløpet omfatter avregning fra NCB for salg av fonogram, audiovisuelle produksjoner og nedlastet musikk. Avregningene I 2010 avregnet TONO kr. 321,1 mill til rettighetshaverne, inkludert kulturelle midler. Tilsvarende beløp i 2009 var kr. 257,1. Avregninger fra utenlandske søsterselskap Totalt ble det i 2010 bokført kr. 27 mill fra utenlandske søsterselskap. I 2009 var tallet kr. 24,6 mill. Stipendmidler Våren 2010 ble det utdelt 301 stipend til et samlet beløp - kr Midlene til Norsk Musikkforleggerforening utbetales direkte til foreningen. Kulturelle midler Foreningsmidler til fordeling fra regnskapet i 2010 var ca. kr mill. NKF ble bevilget kr , NOPA kr og Norsk Musikkforleggerforening

16 16 kr Forvaltningskontrakter Pr hadde TONO rettighetshavere. Av disse tilkom 1330 i Andelshavere Pr var det registrert andelshavere i TONO. TONOs årsmøte holdes onsdag 25. mai 2011 For mer info: 20. NORDISK OG INTERNASJONALT SAMARBEID a. Nordisk Populærautorunion NPU som er paraplyorganisasjonen for de nordiske foreningene av komponister og tekstforfattere, kan vise til et godt og konstruktivt samarbeid gjennom 60 år. Presidentskapet/sekretariatet roterer mellom opphaverorganisasjonene i Norden. NOPA som har vertskaps- og sekretariatfunksjonen i perioden , arrangerte NPU-konferanse i Oslo august Programmet dreide seg i hovedsak om åndsverklovgivningen både på det nasjonale og internasjonale plan. Statssekretær i Kulturdepartementet, Lubna Jaffery Fjell åpnet konferansen. Ragnar Bjerkreim inviterte til nordisk styreledermøte i Brussel 2. februar Møtet hadde fokus bl.a. på ECSA-spørsmål, Global Repertoire Database, avregning for digital bruk av musikk (Facebook, YouTube, ulovlige nettsider etc.), samarbeid med Nordisk Komponistråd, sykroniseringsrettigheter, og egenforvaltning. NPU-kongressen som markerer avslutningen på NOPAs forvaltningsperiode er berammet til august 2011 i Oslo. Etter dette vil Sverige overta. The House of Songs, Austin, Texas - et verksted for låtskrivere Vår danske søsterorganisasjon Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autorer forvalter denne ordningen i Skandinavia. Det er et nytt samarbeidskonsept hvor målet er kunstnerisk utvikling og produktivitet. I to uker bor og skriver komponister og sangskrivere sammen, og får også mulighet til å opptre for publikum på en livescene i byen. Troy Campbell fungerer som daglig leder og kunstnerisk konsulent for prosjektet. House of Songs bestreber seg på å få til de beste partnerskapene mellom skandinaviske og amerikanske låtskrivere. NOPA har knyttet seg til prosjektet for et prøveår, og har reservert 2 perioder à to uker i NOPA tildeler kr til medlemmer som får opphold i The House of Songs, til reise- og diettkostnader. Etter utlysning i NOPAs Ark kom det inn 3 søknader som ble videresendt til USA. Jeff Wasserman ble plukket ut til den første to-ukersperioden. b. Nordic Anti Piracy Conference i Stockholm Bent Åserud deltok for NOPA på konferansen 24. februar Arbeidet mot

17 17 antipirateri er trappet opp verden rundt, lengst framme er Sør-Korea, Frankrike, og Irland. I Norden er det Danmark som skiller seg positivt ut. Det kommer også positive signaler fra EU sentralt. Bildet er labilt og endrer seg fra halvår til halvår. c. Nordic Film Music Prize til beste filmmusikk i Norden ble utdelt for første gang i februar Prisutdelingen fant sted i Gøteborg, og var på DK. Det er Nordic Filmcomposers Network som deler ut prisen. I 2011 skal prisen deles ut i København. Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge nominerer hver én kandidat. Den norske juryen har nominert Gaute Storaas for musikken til Elias. Prisen er i år på d. Alliance of Popular Composer Organisations in Europe (APCOE) er en pilar og en møteplass for NOPA-segmentet i Europa. APCOE har medlemsorganisasjoner fra 12 land. Norge er sammen med Sverige og Island, Nordens talerør i APCOEs styre. Kari Bremnes og Ingrid Kindem deltok på organisasjonens møte i Bilbao 9. juni. På møtet i Warszawa 23. september møtte Ragnar Bjerkreim. Han deltok også på APCOEs generalforsamling og styremøte i Brussel 3. februar Til behandling var the Global Repertoire Database, Pan European Portal, ECSA coercion group m.m. Styreleder er Alfons Karabuda, SKAP. e. Federation of Film and Audiovisual Composers of Europe (FFACE) Dette er samarbeidsorganet som skal fronte filmkomponistenes interesser i EU og som NOPA er tilsluttet. Bent Åserud deltok for NOPA på styremøte i Bilbao 9. juni og i Warszawa 22. september sammen med Ragnar Bjerkreim. FFACE skal være en underleverandør av saker og informasjon til ECSA. Spania, Musimagen, under ledelse av Ignacio Perez Marín er p.t. sekretariat for FFACE. f. European Composer and Songwriter Alliance - ECSA er paraplyorganisasjonen av de tre eksisterende pan-europeiske organisasjonene: APCOE, FFACE og ECF (ECF: komponistene av kunstmusikk). Organisasjonen skal være talerør for opphavsretten, særlig i politiske og økonomiske debatter om lovgivningen i Den europeiske union. Den arbeider for at opphavspersonene selv skal ha rett til å ytre seg og være representert for å hindre at EUs fokus på kultur og kulturelt mangfold bestemmes alene ut fra økonomisk og politisk press. Kari Bremnes og Ingrid Kindem deltok på ECSA-møtet i Bilbao 9. juni hvor hovedsaken var utarbeidelse av et felles dokument om opphavsrett og nedlasting - som et innspill til Brussel. På møtet i Warszawa 23. september var NOPA representert ved Ragnar Bjerkreim og Bent Åserud. Til behandling var bl.a. dokumentet: "What ECSA is and what ECSA wants". Ragnar deltok også på generalforsamlingen i Brussel 3. februar På dagsorden sto bl.a. Creators Network, Pan European Portal og Global Repertoire Database. Den første fasen er utredet av en ressursgruppe nedsatt av EU bestående av itunes, Amazon, Nokia, PRS, Sacem, Stim, EMI og Universal. I neste fase blir gruppen supplert med Patrick Ager (ECSA) og Jörg Evers. Det gjøres en alternativ utredning om Global Repertoire Database i regi av WIPO

18 18 (FN-organisasjonen som jobber med immaterielle rettigheter). WIPO har nedsatt en GRD-arbeidsgruppe som ledes av Bendik Hofseth, president for CIAM. Gruppen har sett på muligheten for å fasilitere opphavsrettigheter som vil kunne sikre rimeligere, enklere tilgang til dokumentasjon med utsikt til betydelig besparelser for forvaltningsselskapene. g. Nordisk Kulturråd Ragnar Bjerkreim deltok på møtet 15. september i København hvor hovedtemaet var ny lovgivning i opphavsrettsspørsmål i de nordiske land. h. MIDEM OG ECA (THE EUROPEAN COUNCIL OF ARTISTS) NOPA deltok ikke i Begrunnelsen for beslutningen var at TONO er tilstede på MIDEM, og at møtene i NPU, APCOE og ECSA ble lagt til Brussel på grunn av nærhet til beslutningstakerne. I og med at Kunstnernettverket nå er opprettet, blir det enklere med en samlet norsk representasjon i ECA. 21. PHONOFILE Phonofile AS har i 2010 fusjonert med Artspages International AS, samt overtatt det svenske selskapet Klicktrack. Det fusjonerte selskapet har 7 ansatte, med hovedkontor i Oslo, avdelingskontor i Stockholm og Beijing. Man har videreført arbeidet med å inngå og vedlikeholde lisensavtaler med itunes, Spotify, Wimp og øvrige nettbutikker over hele verden. Phonofile har nå distribusjonsavtaler med de fleste norske plateselskaper og en god del svenske. Daglig leder er Erik Brataas. Musikkrepertoar levert av Phonofile er tilgjengelig i over 200 nettbutikker og dekker de fleste relevante territorier/land. Det digitale markedet hadde en betydelig vekst i 2010, og ifølge Erik Brataas forventes det "nye" Phonofile å ha en omsetning på mer enn 20 mill, og videre vekst i Phonofiles musikkdatabase inneholder pr over enkeltinnspillinger. NOPAs representant i selskapets styre er Giert Clausen. 22. MUSIC EXPORT NORWAY A/S som ble opprettet i 2000 er et service- og kompetansesenter for eksportører av norske musikkprodukter. MEN skal primært konsentrere sin virksomhet om å styrke norsk musikk på den internasjonale arena. MEN skal tilrettelegge internasjonale eksportfremstøt, og bistå med å tilrettelegge forholdene for eksport av norske innspillinger, deltakelse på internasjonale messer, presentasjoner på internett m.m. Eiere er NOPA 14%, GramArt 20%, Musikernes Fellesorganisasjon 26%, FONO 20% og IFPI 20%. Eierne bevilger drifts- og prosjekttilskudd i forhold til eierandel. Styreleder er Jørn Dalschow. MEN fremforhandlet i 2010 norsk fokus på festivalen Eurosonic i Groningen, Nederland, koordinerte i samarbeid med festivalledelsen det internasjonale programmet på by:larm, den norske standen på MIDEM, den norske deltakelsen på Jazzahead i Bremen med egen stand i samarbeid med Festspillene i Bergen, den norske deltakelsen på bransjefestivalen The Great Escape i Brighton, det internasjonale programmet under Folkelarm 2010, den norske delegasjonen til

19 19 Popkomm, Berlin, og den norske deltakelsen på verdensmusikkmessen Womex i København. MEN distribuerte norsk musikk til neste generasjon amerikansk musikkbransje på NACA, samlingen for collages bookingagenter, bidro med reisestøtte, promotering og rådgivning i forbindelse med at 14 norske band/artister spilte på årets South by Southwest i Austin, Texas. Ingrid Olava og Sissy Wish deltok med støtte fra MEN, i showcase-programmet på Musexpo, LosAngeles. MEN deltok på SPOT (Danmarks svar på by:larm), C/O Pop i Köln, på den franske bransjekonferansen og festivalen MaMa i Paris som et ledd i en større satsing for å få mer kunnskap om og kontakter i det franske musikkmarkedet, og samarbeidet med Førdefestivalen om det internasjonale programmet. MEN ledet eksportprogrammet Silver City Sounds under Kongsberg Jazzfestival, og er medprodusent på Øya International, som i 2010 ble arrangert for syvende gang. De nordiske eksportkontorenes felles plattform NOMEX gjennomførte et strategiseminar i Finland for å planlegge en 5-årsplan for nordisk samarbeid. I 2010 startet MEN møter med de ulike sektorer i musikkbransjen, et verktøy for å oppnå en toveis kommunikasjon for å legge felles strategier for det fremtidige eksportarbeidet. I samarbeid med Phonofile startet MEN høsten 2010 et kompetanseforum hvor temaer av betydning for musikkbransjens fremtid gjennomgås. Hit inviteres et utvalg bransjerepresentanter med spesialkompetanse innen visse områder. Referater fra forumet publiseres. Det ble produsert tre nye CDer i MENs sjangerserie, hhv. metal, pop og blues. MEN har startet kartlegging av det svenske markedet som tradisjonelt har vært en utfordring for norske aktører. MEN feiret sitt 10-årsubileum 1. desember Det er opprettet et nytt MEN-kontor i Berlin som skal fokusere på markedene Tyskland, Østerrike og Sveits MIC NORSK MUSIKKINFORMASJON Stiftelsen MIC har arbeidet med å øke bruken av norsk musikk siden NOPA er en av stifterne sammen med Norsk Komponistforening, Musikernes Fellesorganisasjon, FONO og Rikskonsertene. MIC er et sjangeruavhengig informasjonssenter for opphavere, utøvere og øvrig musikkbransje. Som støttespiller for norsk musikkliv, har MIC i 2010 støttet band og utøvere med turnéstøtte, distribuert noter til orkesterinstitusjoner ute og hjemme, utviklet og driftet brukerfokuserte nettsider, promotert norske komponisters verk, bidratt med musikkfaglig støtte for Utenriksdepartementet, norske og utenlandske festivaler og ikke minst bistått utenlandske journalister på jakt etter den norske musikken. I 2010 har videreutvikling av MICs nettsider stått i fokus. Ballade fikk ny redaktør høsten 2010, og har gjennomgått strukturelle og redaksjonelle endringer for å nå en bredere leserkrets. I 2010 etablerte MIC 99 Minutes, en nettradiokanal med Guttorm Andreassen som vert, som presenterer norsk musikk i alle tenkelige sjangre. På tampen av året inngikk MIC og NOPA en samarbeidsavtale om konseptet kontorkonserten, som produseres for radio og nett-tv av NRK. I 2011 skal det produseres 16 konserter med artister og opphavere fra alle sjangre. I samarbeid med NOPA, Norsk Komponistforening og Norsk Musikkforleggerforening har det også i 2010 blitt arbeidet med utviklingen av en portal for salg av noter og tekster av musikk i alle sjangre.

20 20 Martin Revheim er adm. direktør, og Svein Skarheim, forlagssjef i Universitetsforlaget, er styreleder i MIC. For mer info: 24. NORWACO NOPA er medlem av Videresending-, Kringkasting-, og Privatkopieringssektoren. Vederlag fra Norwaco for sekundærutnyttelse av musikkverk overføres til TONO. På basis av musikkavtalen har TONO mottatt 39,5 mill. i 2010 mot 24,1 mill. i Den statlige finansieringen som skal kompensere for den lovlige privatkopieringen var i ,9 mill. (mot kr. 37,9 mill. i 2009). Av disse kom kr. 6,4 mill. til utbetaling som individuelle vederlag gjennom TONO. I Norwacos styre sitter Cato Strøm som fast styremedlem og Ragnar Bjerkreim som varamedlem. Bjerkreim har også deltatt for NOPA i de ulike sektormøtene. For mer info: 25. KOPINOR NOPA er en av Kopinors 22 medlemsorganisasjoner. Kopinor inngår avtaler om analog og digital kopiering innenfor utdanningssektoren, offentlig forvaltning, kirker og trossamfunn, næringsliv og organisasjoner. Gjennom avtalene får brukerne enkel tilgang å kultur og kunnskap, samtidig som opphavere og utgivere får betalt for sine verk. I 2010 har Kopinor utbetalt følgende kollektive vederlag til de fondene NOPA er involvert i: Tekstforfatterfondet kr (mot kr i 2009), Komponistene genererte kr (mot kr i 2009). I henhold til avtale mellom musikkorganisasjonene ble dette utbetalt med kr til Komponistenes Vederlagsfond og et like stort beløp til Norsk Musikkforleggerforening. Kopinors totale inntekter i 2010 var 239,4 mill (233,6 mill i 2009). De aller fleste av Kopinors avtaler er utvidet til også å gjelde digital kopiering. De nye avtalene gir brukerne rett til bl.a. innskanning, digital lagring og distribusjon av opphavsrettslig beskyttet materiale. En større undersøkelse av denne kopieringen i skoleverket ble påbegynt i 2010 i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund. Etter avtale med Kopinor har Nasjonalbiblioteket fått tillatelse til å legge ut digitaliserte bøker på Internett. Dette prøveprosjektet (Bokhylla.no) ble komplett i 2010 og løper ut En undersøkelse av bruken ble gjennomført i Gjennom datterselskapet Pensumtjeneste AS drives bl.a. produksjon og salg av kompendier for høyere utdanning, samt lisensiering for lokal kompendiefremstilling. Det bygges nå opp et system for levering av innhold og rettigheter for digitale kompendier. Kopinor samarbeider med Universitets- og høgskolerådet for å utvikle disse avtalene videre. Kopinor ble startet av norske rettighetshavere i Yngve Slettholm er adm. direktør og Ann-Magrit Austenå er styreleder. Synne Skouen er musikkorganisasjonenes representant i styret, med Idar Lind (NOPA) og Unni Boretti (NMFF) som varamedlemmer. Ingrid Kindem er nestleder i valgkomiteen.

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN

NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN NOPA 2013 2014 VI LAGER TEKSTEN OG MUSIKKEN DETTE ER NOPA NOPA ER EN FORENING FOR PROFESJONELLE KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE. DETTE ER EN KORT OVERSIKT OVER HVA VI STÅR FOR OG HVA VI HAR GJENNOMFØRT

Detaljer

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken. www.nopa.no

Norsk forening for komponister og tekstforfattere. NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken. www.nopa.no Norsk forening for komponister og tekstforfattere NOPA 2014 2015 Vi lager teksten og musikken www.nopa.no NOPA er en forening for profesjonelle komponister og tekstforfattere. Dette er en kort oversikt

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 1. JUNI 2015, KL. 10.30 16.30 I KONGENSGATE 24

REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 1. JUNI 2015, KL. 10.30 16.30 I KONGENSGATE 24 REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 1. JUNI 2015, KL. 10.30 16.30 I KONGENSGATE 24 Til stede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Bent Åserud, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger. Bendik Hofset,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Etter møtet ble styret fotografert. Deler av styret spiste middag på Solli plass og dro på konsert med Jazzcode på Palace Grill.

Etter møtet ble styret fotografert. Deler av styret spiste middag på Solli plass og dro på konsert med Jazzcode på Palace Grill. Til styret REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 10. JUNI 2015, KL. 13.30 17.00 I KONGENSGATE 24 Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon- Willy Rydningen (var ute av møtet fra 15.40-16.30), Arvid Wam Solvang,

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Til innkallingen Styret fikk ikke innkalling med sakspapirer elektronisk til dette møtet, det er ønskelig i fremtiden.

Til innkallingen Styret fikk ikke innkalling med sakspapirer elektronisk til dette møtet, det er ønskelig i fremtiden. REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA 18. JANUAR 2015, KL. 17.00 21.00, HAVNA HOTEL, TJØME Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Lars Martin Myhre, Bent Åserud, Arvid Wam Solvang, Karoline

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2014 2015 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med det formålet å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE 20. APRIL 2015, KL. 10.30-15.30, NOPA, KONGENSGT. 24, OSLO 10.30 16.25

REFERAT FRA STYREMØTE 20. APRIL 2015, KL. 10.30-15.30, NOPA, KONGENSGT. 24, OSLO 10.30 16.25 REFERAT FRA STYREMØTE 20. APRIL 2015, KL. 10.30-15.30, NOPA, KONGENSGT. 24, OSLO 10.30 16.25 Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Bent Åserud, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger.

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

En døråpner til kunstmusikken

En døråpner til kunstmusikken En døråpner til kunstmusikken INFORMASJON OM VIRKSOMHETEN 2013 2014 Norsk Komponistforening er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, som har som formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige,

Detaljer

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING

AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING AKTUELLE SØKNADSFRISTER OG SØKNADSVEILEDNING Støtte til trykking av noter, frist 1. september Komponistenes Vederlagsfond, frist 1. september (og 1. februar) Reisestøtte fra Music Norway, frist 1. september

Detaljer

b. Referat fra styremøte på e-post 21. desember (nye medlemmer).

b. Referat fra styremøte på e-post 21. desember (nye medlemmer). REFERAT FRA STYREMØTE 17. JANUAR 2016, KL. 17.00 20.45, HAVNA HOTEL TJØME Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Eirik Myhr (vara), Kate Havnevik

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 1140/10 Ark.nr. 076. Saksbehandler: Birgitta Skjønhaug Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommunes kulturpris for 2010 tildeles Geirr Lystrup Trykte vedlegg: - Retningslinjer for

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt. Dagsorden & sakspapirer Til GramArts medlemmer Oslo, 21. april 2016 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 24. mai 2016 kl. 15:30-18:00 Sted: Vulkan Depot, Maridalsveien 21, 0175 Oslo (www.vulkanoslo.no/vulkan-depot/)

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN 2014

INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN 2014 INNSPILL TIL KULTURUTREDNINGEN 2014 I 2012 feirer NOPA 75 års jubileum. Pr. 01.04.12 har NOPA 780 medlemmer. Av disse er 274 komponister, 65 tekstforfattere, og 441 både komponister, arrangører og tekstforfattere.

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll

Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem * 2 Silje Merete Steinstø Sem * 3 Kjetil Styrvold Styrvoll Premieliste Mesterskap Klasse 1 1 Dag Kristiansen Sem 49 48 48 97 242 1 2 Silje Merete Steinstø Sem 46 49 48 96 239 9* 3 Kjetil Styrvold Styrvoll 47 48 49 95 239 6* 4 Jonas Berg Nøtterø 47 46 48 96 237

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Kulturministeren kommer på sommerfesten, og har fått innspill om hvilke saker som er interessante for NOPAs medlemmer.

Kulturministeren kommer på sommerfesten, og har fått innspill om hvilke saker som er interessante for NOPAs medlemmer. REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA TIRSDAG 24. MAI KL. 10.00-14.10 Tilstede: Ingrid Kindem, Dagfinn Nordbø, Jon-Willy Rydningen, Karoline Krüger, Arvid Wam Solvang, Tove Bøygard og Bjørn Eidsvåg (fra kl. 11.00).

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat

2013-07-06 Bridge med travspill, Thon Hotell, Skien Sluttresultat Plass Par Poeng % Navn MNR Klubb 1 12 198,5 60,6 Martin Reinertsen - Tom Anders Høiland 8743 7944 Farsund BK - Kristiansands BK 2 33 165,5 58,8 Kåre Bogø - Espen Lindqvist 29525 27727 Singsås BK - Arendals

Detaljer

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag

Samlagsstevne på 15m Holmestrand og omegn skytterlag 17.01.10 Samlagsstevne på 15m skytterlag 15m 25-skudd kl. ASP 1. Mats Bakker 1. Anders Martin Dahl 1. Håvard Engen Vetrhus 1. Gjermund Halseth X9*68 43 X9988 44 898XX 45 132 *8XX9859X8 87 219 69749 35

Detaljer

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng

Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Resultatliste ABIK Løpskarusellen 2013.Løp 6 av 10 Arrangert: 06.08.2013 Sted: Sessvollmoen Arrangør: Sessvollmoen Løype: 5km terreng Kvinner 20 år og yngre 1,Karoline Næss,Ull kisa,21:50 2,Marie Næss,Ull

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

SPAREBANKEN ØST MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER AV TILLITSVALGTE ORGANER I SPAREBANKEN ØST 1. FORSTANDERSKAP 2. STYRE 3. VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET 4. VALGKOMITE FOR INNSKYTERE 5. VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012

Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Vestfold Skyttersamlag Ombudsmøte nr. 127/2012 Tid (dato, klokkeslett): 02.12.12 kl.12.00 Sted: Flykaféen Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Ombudsmenn: Andebu: Svenn Holm, Ken Davidsen,

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt

Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 12. mai 2017 Innkalling til ordinær generalforsamling i GramArt Tid: Tirsdag 13. juni 2017 kl. 15:00-18:00 Sted: Nye Kulturhuset, Youngs gate 6 Registrering til generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til forstanderskapet medlemmer og møtende varamedlemmer Lena, 27.03.2014 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles med dette til forstanderskapsmøte i Totens Sparebank

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 24. april 2012 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 24. mai 2012 kl. 15:00-17:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10.

Gramo har ikke økonomisk overskudd til formål, da innkrevd vederlag skal utbetales til rettighetshaverne slik som beskrevet i 10. VEDTEKTER FOR GRAMO 1 Foreningen Foreningens navn er Gramo. Foreningen er etablert 7. juni 1989 i Oslo av følgende rettighetshaverorganisasjoner: * FONO * IFPI Norge * Norsk Musikerforbund * Norsk Tonekunstnersamfund

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Trondheimsløpet 2017

Trondheimsløpet 2017 Trondheimsløpet 207 Kyvatnet 3.06.207 Damer 5 år - 8 km Eline Austgulen NOTEAM 39:50 Ane Høsflot Klæbo NOTEAM 4 39:50 3 Maja Celius NOTEAM 2 40:9 00:29 Damer 20-29 år - 8km Mari Tørset NOTEAM 36:29 2 Monika

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Innstilling fra Valgkomitéen til årsmøte for 2015. Valgkomitéen ble valgt på årsmøte 27.02.2014. Valgkomitéens medlemmer: Unni Andersen, Jo Aunøien, Jarle Jøsok og Karstein Karlsaune. I følge vedtekter

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Landsting 8.-10. april 2005

Landsting 8.-10. april 2005 Sak 11 Valg Landstinget skal iflg Organisasjonsbestemmelsene 3.1.2 velge: landssjef viselandssjef seks medlemmer til landsstyret to varamedlemmer til landsstyret leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen

Detaljer

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør)

Ulf Lunde (møteleder), Nils Petter Sjøholt, Martin Nilsen, Yngve Hansen, Willy Adolfsen, Sverre Riska og Svein Danielsen (observatør) Møte nr. 6-2010 Emne Referat Hovedstyremøte, PROFO Møtetidspunkt Lørdag 14.08.10 kl 1130 1800 Søndag 15.08.10 kl 1130-1300 Møtested Kreftforeningen,Tønsberg/ Quality Hotell Tønsberg Referent Andreas Hole

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18

Høvringen Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76. Tonje Homme Vindbjart, IL 18 Høvringen 206 2.02.206 J 5-6 år Synne Aanesland Berge Oddersjaa SSK 76 2:0:35 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 7-8 år Marie Frivold HSG/ Oddersjaa SSK 35 :34:29 Fullførte: Påmeldte: Startende: K 9-20

Detaljer

Byrådssak 285/09. Dato: 22. juni Byrådet. Orientering om avvikling av MIC Media AS SARK

Byrådssak 285/09. Dato: 22. juni Byrådet. Orientering om avvikling av MIC Media AS SARK Dato: 22. juni 2009 Byrådssak 285/09 Byrådet Orientering om avvikling av MIC Media AS ADME SARK-332-200800758-250 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt rapport fra stiftelsen MIC Norsk Musikkinformasjon

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

KONSTITUERING Kort presentasjon av nyvalgt varamedlem Anita Skorgan og av styret og administrasjonen.

KONSTITUERING Kort presentasjon av nyvalgt varamedlem Anita Skorgan og av styret og administrasjonen. REFERAT FRA STYREMØTE I NOPA TIRSDAG 14. JUNI KL. 11.00-16.00 Tilstede: Ingrid Kindem, Jon-Willy Rydningen (gikk ca. kl. 15.30), Arvid Wam Solvang, Karoline Krüger, Tove Bøygard, Kate Havnevik (vara) og

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor

Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Det innkalles til årsmøte i Den Norske Fagpresses Forening og Fagpressens Informasjonskontor Håndverkeren Konferansesenter, Rosenkrantzgt. 7, Oslo Onsdag 30. mars 2011 kl 14.00 (registrering fra kl 13.30)

Detaljer

Innspill til utredningen om KUNSTNERØKONOMI

Innspill til utredningen om KUNSTNERØKONOMI ! Innspill til utredningen om KUNSTNERØKONOMI Innledning NOPA-medlemmer skriver ny musikk og nye sangtekster som er med på å gi landet vårt felleskap, identitet og solidaritet både lokalt, nasjonalt og

Detaljer

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK

INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Til medlemmer og møtende varamedlemmer av forstanderskapet, medlemmer av styret og kontrollkomitè samt revisor. Lena, 08.04.2013 INNKALLING TIL VALGMØTE I FORSTANDERSKAPET I TOTENS SPAREBANK Det innkalles

Detaljer

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles)

Bankens organer. Vara: Børre Skjolden Varamedlem frie medlemmer Per Jeppesen Felles Varamedlem stiftelsene Morten Dahl Vara Askim (felles) Bankens organer Styret i banken Per Morten Ødegaard Styreleder fra Askim Kari Tveter Iversen Fra Askim Roy Aasen Nestleder fra Spydeberg Ann-Lovise Haugland Fra Spydeberg Per Kristian Stai Leder i stiftelsen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Tromsø skytterlag. Tromsø Open 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Fredrik Blomstereng Kvænangen 38 42 41 86 207 0,- Gave 1. Runar Høgmo Tromsø 44 40 39 78 201 0,- Gave 1. Maria Jakobsen Falken 46 50 47 96 239 0,- Gave 1. Simen Solli Lind

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * *

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 10. 11. mai 2014. Protokoll * * * * * * Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 10. 11. mai 2014 Protokoll SAK 1/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. Innkalling

Detaljer

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl

Kirkenes. FLT Statens vegvesen Landskonferanse DELEGATER. 15. september 2012. Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl FLT Statens vegvesen Landskonferanse 15. september 2012 Kirkenes DELEGATER Region nord Roald Birkeli Frank Wian Mariann Larsen Anita Sørdahl Region midt Samir Jelin Erna Varhaugvik Kjell Egil Kvarmesbakk

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013.

Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser. Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 1. april 2014 AJ Sak 2014-18: Årsrapporter 2013 for diverse fond og felleskasser Vedlagt følger årsrapporter fra enkelte fond og felleskasser for 2013. De fleste kasser

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge

Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Forvaltning av opphavsrettigheter i Norge Åndsverkloven beskytter opphavsmenn, utøvende kunstnere og produsenter Litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk er vernet gjennom åndsverkloven lov om opphavsrett

Detaljer

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner

Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Saknr. 14/27-1 Saksbehandler: Jørn Øversveen Valg av styrerepresentanter til kulturinstitusjoner Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Tillitsverv Navn Poststed

Tillitsverv Navn Poststed 1978 Styreleder Tor Johan Aalstad Våg Styremedlem Kristen Falch Bogøy Styremedlem Sivert Kristiansen Bogøy Styremedlem Ragnar Kildahl Våg Styremedlem Ole Winsnes Bogøy 1.vara Jan Stensland Skutvik 2.vara

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007

NOTAT. Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 NOTAT Til: Landsstyret i NJ Fra: Jahn-Arne Olsen og Tone Stidahl Dato: 20.10.2009 Saksnummer: 09-611 Privatkopieringsmidler - forslag til fordeling 2005-2007 Dette notatet bygger på en utredning om fordeling

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Årsberetning for javabin 2008

Årsberetning for javabin 2008 Årsberetning for javabin 2008 Table of Contents Introduksjon...3 Medlemsstatus...3 Styreaktiviteter...3 Medlemsaktiviteter...3 Portal...3 Aktivitet...3 Møte...3 Regionslag...3 Aktivitet...3 JavaZone...4

Detaljer

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011.

KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. KOMMUNESTYRETS MEDLEMMER - VALGT VED KOMMUNESTYREVALGET 2011. ARBEIDERPARTIET MEDLEMMER: MILDRID AUNEHAUGEN LUNDEN, BJØRKEBAKKEN 7, ENGE STORE 2849 KAPP TLF A 61143284 P 61169527 M 90138711 mlunden@online.no

Detaljer

MAU/MUSIKERMØTET 2012

MAU/MUSIKERMØTET 2012 Musikernes arbeidsutvalg i Norsk jazzforum (MAU) MAU/MUSIKERMØTET 2012 dato: mandag 9. januar 2012 sted: Nasjonal jazzscene, Karl Johansgate 35, Oslo PROGRAM 10.00 Velkommen Kort introduksjon av Musikernes

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting

Resultatliste for Feltskyting Side 1 av 5 Resultatliste for Feltskyting Feltstevne 27.06.10 26.06.2010 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Ståle Tollefsen OFS 101 2 Frank Haugeland Oppegård SL 100 3 Tor Amundsen OKTS 100 4 Svein Ivar Holte

Detaljer

Resultater samlagsstevne 15m. 2016

Resultater samlagsstevne 15m. 2016 Premieliste Mesterskap Rekrutt Resultater samlagsstevne 15m. 2016 1 Magnus Bergland Johansen Styrvoll 50 50 50 100 250 1 3* Nammo-medalje 2 Andrine Fjeld Løberg Andebu 50 50 48 97 245 7* DFS ungdomsmedalje

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden

Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden Appendiks Aktuelle oversikter for Kredittilsynets virksomhet i perioden 1986 2006 Styresammensetningen i Kredittilsynet ledes av et styre på fem medlemmer oppnevnt av Finansdepartementet for en periode

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet

NOTAT. Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 27.01.2011 Saksnummer: 11-46 Privatkopieringsvederlag: Fordelingsreglement og fordeling av vederlag fra utlandet Arbeidsutvalget har behandlet de to vedtaksforslagene

Detaljer