O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r www.osloregion.org"

Transkript

1 Å r s r a p p o r t O s l o r e g i o n e n s E u r o p a k o n t o r

2 Oslo Region er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen består av rundt 2,2 millioner innbyggere i Oslo og på Østlandet, nesten halve Norges befolkning. Det er den største regionen av Norges seks regioner Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon med 22 medlemmer på Østlandet Kommuner: Oslo, Drammen, Skedsmo, Hamar, Ringsaker, Stange, Løten, Øvre Eiker og kommunene i Kongsberg-regionen Høgskoler: Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Oslo og Akershus Fylkeskommuner: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold Kontor i Brussel og Oslo Kontoret i Brussel ligger i Nordic House, samlokalisert med West-Sweden, Gøteborg-, Vestre Gøtaland-, Malmø- og Tallins Brusselkontor med kort avstand til EU institusjonene, andre regionskontorer samt en mengde interesse- og bransjeorganisasjoner C r e a t i v e E a s t e r n N o r w a y Kontoret i Oslo ligger ved rådhuset, samlokalisert med Oslo2022 Kontoret har seks ansatte og kontorplass til to hospitanter fra medlemmene 2 3

3 Foto: Herman Dreyer Året 2013 har vært preget av videreutvikling og endring Osloregionens Europakontor skal gi medlemmene en merverdi gjennom å være tilstede i Brussel for å knytte Osloregionen nærmere Europa og å bidra til å utløse nye muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene. Europakontoret er et viktig verktøy for medlemmene når det gjelder å utnytte de finansieringsordningene som vi får tilgang til gjennom EØS-avtalen og for å følge med på politikkutviklingen i EU på relevante områder. I løpet av 2013 ble det utarbeidet og vedtatt en ny strategi for Europakontoret som en oppfølging av den evalueringen som ble foretatt i 2012.Videre ble det i slutten av året vedtatt endringer i beslutningsstrukturen, noe som medførte et styre med færre representanter enn tidligere samt at det ble opprettet et representantskap hvor hvert medlem har en representant. Tre av de ansatte ved kontoret sluttet i 2013, disse tre stillingene ble besatt i løpet av høsten. Det faglige arbeidet ved Europakontoret har gjennom året hatt mye fokus på de nye EU-programmene. Videre har Europakontoret blitt invitert med som medlem av Tidlig Varslingsgruppen opprettet av Utenriksdepartementet med den hensikt å komme med innspill til Regjeringens arbeidsprogram for EU/EØS saker og for å lage en strategi for hvordan Norge kan komme tidlig inn i EUs prosesser hvor nye lover, regler og politikk blir utviklet. Det er positivt at regionskontorene blir tatt med inn i prosesser og dialog med nasjonale myndigheter om Europa-saker som er viktige på regionalt og lokalt nivå. Et forandingens år ny strategi, beslutningsstruktur og mange nye ansatte Anette Solli, styreleder 4 5

4 Ny på laget hos Osloregionens Europakontor I mars startet jeg som direktør og øverste leder av Osloregionens Europakontor. Etter 20 år i fylkes-/kommunesektoren med ulike roller innenfor fagområdene internasjonalt arbeid og økonomi, er det nå med stor spenning jeg tar fatt på denne jobben. Jeg kan allerede se at dette er en interessant jobb med mange spennende utfordringer. En takk rettes til de jeg har samarbeidet med så langt for en varm og inkluderende velkomst! Samarbeid, informasjonsspredning og profilering i Europa Den første tiden vil jeg bruke på å sette meg inn i den daglige driften av Europakontoret og bli kjent med kollegaer, representantene i styret, representantskapet og medlemmene. Jeg har tro på at Europakontoret vil oppnå resultater innenfor de tre delmålene kunnskap, deltagelse og synlighet gjennom fokus på et godt samarbeid med medlemmene og en effektiv utnyttelse av kontorets kapasitet vil bli preget av oppstarten av flere av nye EU-programmer. Disse programmene er viktige verktøy for medlemmene for blant annet å løse samfunnsutfordringer, utvikle politikk, skaffe finansiering og bygge internasjonale partnerskap. Jeg vil spesielt trekke frem mulighetene i det nye forskningsprogrammet Horisont 2020 hvor det legges opp til å løse samfunnsutfordringer i partnerskap der både næringslivsaktører, forskningsinstitusjoner og offentlige myndigheter skal være representert. Jeg vil jobbe for at Europakontoret i samarbeid med medlemmene skal plukke både de lavt hengende fruktene, og de som henger høyt. Europakontoret skal levere kurs, seminarer og konferanser med aktualitet og god kvalitet. Vi skal synliggjøre Osloregionen og medlemmene våre i Brussel, og vi skal bistå medlemmene i arbeidet med utvikling og gjennomføring av prosjekter. Jeg vil også jobbe for at Europakontoret bidrar til utvikling og gjennomføring av et par strategisk viktige prosjekter for regionen. Hvis flere av medlemmene deltar sammen i et par slike fyrtårnprosjekter, vil vi sammen kunne skape betydningsfulle resultater for samfunnsutviklingen i hele regionen, vi vil kunne legge til rette for en fornuftig arbeidsdeling mellom medlemmene, og vi vil kunne få en effektiv utnyttelse av Europakontorets kapasitet. Jeg ser frem til å gå løs på oppgavene sammen med medlemmene og kollegaene ved Europakontoret. Kjersti Garberg, direktør 6 7

5 Ansatte 2014 Tidligere ansatte i 2013 Kjersti Garberg Direktør Eivind Hodne Steen Europarådgiver Greta Juul Europarådgiver Carina Hundhammer Assisterende direktør / Europarådgiver M Daglig drift av Europakontoret Forberede medlemsmøtene (styret, representantskapet, årsmøtet og kontaktgruppen) Medlemskontakt Nettverk i Brussel Ansatt fra M +32 (0) Energi & klima Ansvar for kontakt med ERRIN Nettverksbygging Ansatt fra M Kompetanse & FoU Programoversikt/programguide Prosjektrådgivning og medlemskontakt Handlingsplan Prosjektutviklingskurs Nettverksbygging Ansatt fra I permisjon fra midten av mars 2014 Fungerte periodevis som konstituert direktør gjennom 2013 Malin Stensønes Direktør ansatt frem til Irene Svarteng Europarådgiver ansatt frem til Anne-Line Aaslund Europarådgiver / Kommunikasjonsansvarlig M Sophia Wrede Administrasjonssekretær M + 32 (0) Siri Svanemyr Eriksen Europarådgiver M + 32 (0) Kristiane H. Gjelstad Studentpraktikant M +32 (0) Fredrik Mjell Europarådgiver og informasjonsansvarlig ansatt frem til Eva Björk Europarådgiver ansatt frem til Kultur & reiseliv Kommunikasjonsstrategi for Europakontoret Visuell profil og omdømmebygging Kommunikasjonsplattformer (Web, nyhetsbrev, årsrapport, etc) Nettverksbygging Ansatt fra Studiebesøk Hospitering Administrativ støttefunksjon Medlemskontakt Nettverksbygging Ansatt fra Levekår & folkehelse Seminarer og kurs Økonomi Open Days Nettverksbygging Veileder praktikant Studentpraktikant fra Europarådgiver fra Bistå kontoret og lære: Informasjonsarbeid Studiebesøk Kurs og seminarer til

6 Strategi Strategi er kunsten å ta valg

7 12 13

8 Styret valgt i 2012 Stian Berger Røsland var styreleder frem til 3. juni Da gikk han ut av styret. Hallstein Bjercke overtok som Oslo kommunes medlem. Fylkesordfører Nils Aage Jekstad, Akershus fylkeskommune, ble valgt til ny styreleder fra Oslo kommune, Stian Berger Røsland ( ) Vara: Hallstein Bjercke Telemark FK, Christian Tynning Bjørnø ( ) Vara: Lise Wiik Akershus FK, Nils Aage Jegstad ( ) Vara: Lars Birger Salvesen Hedmark FK, Eva Arnseth ( ) Vara: Njål Føsker Oppland FK, Sigmund Hagen ( ) Vara: Jørand Lunde Ødegård Drammen kommune, Tore Opdal Hansen ( ) Vara: Tove Paule Høyskolene Kristin Ørmen Johnsen ( ) Vara: Anne Ullmann Buskerud FK, Elizabeth Skogrand ( ) Vara: Roger Ryberg Vestfold FK, Per-Eivind Johansen ( ) Vara: Hans Hilding Hønsvall Østfold FK, Ole Haabeth ( ) Vara: Per Inge Bjerknes Hamarregionen, Nils A. Røhne ( ) Vara: Anita Ihle Steen Kongsbergregionen, Vidar Lande ( ) Vara: Steinar Bergsland Skedsmo kommune, Boye Bjerkholt ( ) Vara: Ole Jacob Flæten Nytt styre fra 15. november 2013 Akershus FK, Anette Solli, styreleder (2 år) Vara: Østfold FK, Ole Haabeth Oslo kommune, Hallstein Bjercke, nestleder (2 år) Vara: Oslo kommune, Anniken Hauglie Oppland FK, Ivar Odnes (2 år) Vara: Hedmark FK, Aasa Gjestvang Kongsberg kommune, Vidar Lande (2 år) Vara: Drammen kommune, Tore O. Hansen Stange kommune, Nils A. Røhne (2 år) Vara: Ringsaker kommune, Anita Ihle Steen Telemark FK, Lise Wiik (1 år) Vara: Vestfold FK, Per-Eivind Johansen Høgskolen i OA, Anne Ullmann (1 år) Vara: Høgskolen i Buskerud, Hans Anton Stubberud Koordineringsgruppen Oslo kommune, Erna Ansnes, leder Oslo kommune, Anita Lindahl Trosdahl Drammen kommune, Steinar Valset Akershus fylkeskommune, Rune Bakkevoll Buskerud fylkeskommune, Gørill Trælstad Kongsbergregionen, Jan-Erik Innvær Hamar kommune, Svein Frydenlund Hamar kommune, Tore Nilsen Hedmark fylkeskommune, Eva Lundin Høgskolen i Buskerud, Heidi Tovsrud Knutsen Løten kommune, Tollef Imsdalen Revisor Hilde Sletteberg, Christiana Revision Oppland fylkeskommune, Turid Knutsen-Løvik Ringsaker kommune, Anne Kari Thorsrud Skedsmo kommune, Kristin Storløpa Stange kommune, Liv Ingrid Vasaasen Telemark fylkeskommune, Lars Haukvik Vestfold fylkeskommune, Ivar Haug Østfold fylkeskommune, Kjersti Garberg Øvre-Eiker kommune Morten Lauvbu Hammarregionen, Fredrik Skjæret Høgskolen i Oslo og Akershus, Vibeke Helén Moe 14 15

9 Representantskapet Akershus FK Lars Birger Salvesen. Vara: Vibeke Lim Vara: Ruth Solveig Birkeland. Vara: Vibeke Lim Østfold FK Per Inge Bjerknes. Vara: Siv H. Jacobsen Oppland FK Gro Lundby Jørand Ødegård Lunde Hedmark FK Per-Gunnar Sveen Hanne Varhaug Søberg Telemark FK Lise Wiik Kristian Espeland Vestfold FK Per-Eivind Johansen Hans Hilding Hønsvall Buskerud FK Elizabeth Skogrand Oslo kommune Stian Berger Røsland. Vara: Torger Ødegaard Erna Ansnes Drammen Tore O. Hansen. Vara: Tove Paule Rådmannen Kongsberg Vidar Lande Arvid Lyngås Øvre Eiker Anne Sire Fjerdingstad Per Anton Rakkestad Flesberg kommune Thomas Fosen Nore og Uvdal Rollag Tinn Steinar Bergsland Hamar Geir Lorentz Byberg Inger Haug. Vara: Knut Børre Fangberget Ringsaker Geir Roger Borgedal Jørn Strand Løten Tollef Imsdalen Stange Erik Ringnes Kirsti Berge Skedsmo Boye Bjerkholt Kristin Storløpa Høgskolen i Buskerud og Vestfold Heidi Tovsrud Knutsen Høgskolen i Oslo og Akershus Vibeke Moe Benedicte Solheim 16 17

10 Aktivitet Ut ifra statistikken kan vi se hvor mange som har vært på studiebesøk, seminarer og hospitantperiode. Som det fremgår av tallene har det vært mange besøkende i Brussel i løpet av året og innenfor alle kategoriene er det et forholdsvis stabilt aktivitetsnivå over flere år. Når det gjelder hospitantordningen har det i flere år blitt søkt om hospitantplass året i forveien slik at hospitantene kan fordeles jevnt gjennom året slik at man i god tid vet hvilke temaer de er interessert i å jobbe med under hospitantoppholdet. Et slikt opplegg gjør at kontoret kan jobbe både mer effektivt, og vi kan lage gode programmer for de som kommer på hospitering. For 2015 ønsker kontoret å lage en tilsvarende rutine for studiebesøkene ved at medlemmene søker/melder sin interesse høsten i forveien både når det gjelder tidsrom og tema. Da vil kontoret kunne få en jevn fordeling av studiebesøk gjennom året, man får en lengre planleggingshorisont og man kan samordne studiebesøk som vil ha overlappende temaer. På denne måten kan ressursene på kontoret utnyttes på en mer effektiv måte og det vil være enklere å få tak i interessante foredragsholdere. Studiebesøk 2013 Totalt: 12 Deltagare: 176 Kurs og seminar Totalt: 6 Deltagare: 342 Hospitanter Totalt: 13 Antall kurs og seminarer (utenom studiebesøk) stykker stykker stykker stykker stykker Hospitanter stykker stykker stykker stykker stykker Besøksgrupper stykker stykker stykker stykker stykker Statistikk... Tverrfaglige møter, læring og nettverksbygging 18 19

11 Kommunikasjon, identitet og synlighet Hjemmesiden og Nyhetsbrevet Kort fra Brussel er kontorets viktigste informasjonskanaler. Vi ser fra statistikken at besøkene på nettsiden har økt betraktelig gjennom Det ble sendt ut åtte elektroniske nyhetsbrev i løpet av året. Gjennom nyhetsbrevet formidles relevante nyheter og informasjon om EU/EØSpolitikk med hovedfokus på kontorets prioriterte fagområder og EUs regionalpolitikk samt europeiske nyheter fra regionen som kan være av interesse for andre medlemmer. Gjennom den kontinuerlige overvåkingen av ulike relevante policyområder, prøver kontoret å sikre effektiv tilgang på ny og relevant informasjon for sine medlemmer. I tillegg til foredrag og seminarer for egne medlemmer har kontorets ansatte i 2013 holdt mange foredrag i Brussel og Norge. Høsten 2013 ble arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi og plattform igangsatt, analyse av dagens situasjon og strategiplaner for videre profilering, merkevarebygging og visuell identiet ble utarbeidet, dette arbeidet fortsetter i Det er et mål at organisasjonen skal kommunisere enda tydeligere tilpasset målgruppene, og bli mer synlige internt og eksternt slik at medlemmene våre fremstår som attraktive samarbeidspartnere. En ny og brukervennlig publiseringsløsning for websidene vil bli implementert, og nye medier vil vurderes tatt ibruk. Målgrupper internt: Fylkeskommuner, kommuner og høyskoler Fokus: Kommunikasjon, inspirasjon og tilgjengeliggjøring internt om EU-policy, programmer og rådgivning overfor medlemmene. Synliggjøre mulighetene for internasjonalt samarbeid i EU Målgrupper eksternt: Interessentgrupper, regionkontorer, myndigheter og organisasjoner i Europa Fokus: Kommunikasjon, synliggjøring, profilering og omdømmebygging av regionen vår eksternt i EU 20 21

12 Kurs, seminarer og arragementer 2013 Energireisen -seminar i januar 2013 Osloregionens Europakontor i samarbeid med West-Sweden arrangerte i slutten av januar en studiereise innen energiområdet for sine medlemmer. Sammen med West-Sweden laget Osloregionens Europakontor et tre dagers program som ga deltagerne den seneste oppdatering innen EUs energipolitikk, deltagelse i ERRIN-brokerage event (European Regions Research and Innovation Network) for å møte andre europeiske eksperter innen energifeltet. 8. marsseminar I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8. mars arrangerte Osloregionens Europakontor (ORE) et seminar med fokus på kvinnespørsmål. Det årlige seminaret med nærmere 60 deltakere var det tiende i rekken av arrangementer som er ment å markere viktige temaer på den internasjonale dagen. Tematikken for årets seminar var lik stemmerett og kvinners muligheter i dagens Europa og markerte Norges 100 års jubileum for allmenn stemmeret. En rekke sterke kvinner fylte programmet. (Deltakere: 56 Sted: Brussel ) Erfaringsutvekslingsseminar på energieffektivisering i bygg 11. april 11. april samlet Osloregionens Europakontor, Oppland fylkeskommune Eiendom og Omsorgsbygg KF seg til et erfaringsutvekslingsseminar rundt forskning og innovasjon i offentlig sektor for byggebransjen. Formålet med seminaret var å utveksle erfaringer med hvordan byggebransjen arbeider mot mer miljøvennlige bygg april Kulturdagar Mellom april arrangerte Osloregionens Europakontor et tredagers temakurs i Brussel. Kurset samlet ansatte og politikere fra kontorets medlemmer, og søkte å gi disse en grundig innføring i EUs kulturpolitikk. Kurset bestod av en generell innføring i EU/EØS kunnskap som ble presentert ved Norges Delegasjon til EU (EU-delegasjonen), EFTA (European Free Trade Association) og FMO (Financial Mechanism Office). Videre fikk deltakerne en innføring i EUs nye media- og kulturprogram Creative Europe, som ble presentert av Generaldirektoratet for Utdanning og Kultur (DG EAC). Deltakerne ble også introdusert for en rekke europeiske kulturnettverk, som delte sine opplevelser og erfaringer om hvordan det var å arbeide med kultur på et europeisk nivå. I tillegg til det faglige påfyllet under temadagene fikk deltakerne også mulighet til å oppleve en kunstutstilling i Brussel. Utstillingen viste moderne irsk kunst og presenterte kunstneren Francis Bacons kunstverker. ORE mottok positive tilbakemeldinger om kursets innhold, og håper kurset har bidratt til økt kunnskap om EUs kulturpolitikk. (Deltakere: 24. Sted: Brussel) Projektutviklingskurs 14. mai 14. mai arrangerte Osloregionens Europakontor et prosjektutviklingskurs for sine medlemmer. Kurset som var i samarbeid med Forskningsrådet, ga deltakerne en innføring i hvordan man kan gå fra å ha en prosjektidé til å sende inn en søknad om EU-finansiering. (Deltakere: 35. Sted: Oslo) Open Days fellesseminar (RegioNor) 7. oktober Mandag 7. oktober var over hundre norske regionale aktører samlet på Norway House for å delta i et Introduksjonsseminar i regi av de norske regionskontorene i Brussel. På dagsorden stod EU-aktuelt, spennende forelesere, og interregional mingling. I forbindelse med det 11. Open Days, arrangerte de seks norske regionskontorene i Brussel i fellesskap et seminar for deltakerne fra respektive regioner. Hensikten med seminaret var å gi en introduksjon til Open Days, informere om aktuelle EU-konsept og initiativ og dessuten tilby en møteplass for Open Days-deltakere fra hele landet. (Deltakere: 103 Sted: Brussel) Erasmus+ seminar 15. oktober Tirsdag 15. oktober arrangerte Osloregionens Europakontor, Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og EUs delegasjon til Norge, informasjonsmøte om Erasmus+. Informasjonsmøtet om EUs nye program for utdanning, ungdom og sport var rettet mot alle som jobber med utdanning og som er interessert i internasjonalt arbeid. Kurset var fulltegnet med 70 deltakere på Litteraturhuset i Oslo. (Deltakere ca 70. Sted: Oslo) Anbudsseminar 26. november Tirsdag 26. november arrangerte Osloregionens Europakontor et seminar i Brussel angående anbud og offentlige anskaffelser. Det var 25 deltakere på den faglige samlingen om EU-rett og hvordan dette påvirker norske anskaffelser. (Deltakere: 25. Sted: Brussel) EUs nye programperiode (RegioNor) nov 27. og 28. november arrangerte Osloregionens Europakontor, i samarbeid med de andre norske regionskontorene og Forskningsrådet, et todagers informasjonsseminar om EUs nye programmer. Omlag 90 personer fra hele landet deltok på arrangementet som hadde som mål å gi deltakerne informasjon og inspirasjon og ikke minst skape engasjement rundt programsamarbeid i EU/EØS og de mest relevante programmene som eksisterer for norske aktører: Horisont EUs nye program for forskning og innovasjon, Erasmus+ - EUs nye utdanningsprogram, EaSI - EUs program for sysselsetting og sosial innovasjon, Health programme EUs nye helseprogram og Creative Europe - EUs nye kultur- og mediaprogram (Deltakere: ca 90 Sted: Brussel) Gløggmingling 11. desember på kontoret med samarbeidspartnere i Brusselmiljøet Onsdag 11. desember arrangerte Osloregionens Europakontor, West Sweden, Region Västra Götaland og City of Gothenburg, gløggmingling på kontoret for våre samarbeidspartnere i Brussel. Som takk for det gode samarbeidet i året som har gått var blant annet norske og svenske nasjonale eksperter, Europaparlamentarikere og samarbeidspartnere fra delegasjonen invitert. (Sted: Brussel) 22 23

13 Kunnskapsrike, aktive og innovative medlemmer Prosjektrådgiving Prosjektveiledningen kontoret tilbyr sine medlemmer er en viktig måte å bidra til økt deltakelse i europeiske prosjekter og EUs programmer. Året 2013 har vært preget av at nye EU-programmer har vært under utvikling. Osloregionens Europakontor har fulgt tett på prosessen med utvikling av de nye programmene. Nå er mange programmer lansert, og EU er inne i en ny programperiode, Norge og EU har mange felles mål innen ulike sektorer, så Norge betaler for å delta i et utvalg av EUs programmer. Deltakelse i programmene gir gode muligheter for innovasjon, læring og nettverksbygging. Programmene bringer samarbeidet ut til organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner, og bidrar til å styrke næringsutvikling og tjenesteproduksjon. For å få en god returandel på Norges investering, har det vært viktig å forberede Osloregionens Europakontors medlemmer på en ny programperiode. EUs tematiske tilskuddsordninger sektorprogrammene, fungerer som instrumenter i EUs arbeid for å oppnå politiske målsettinger, samarbeid, felles lovgivning og handlingsplaner på tvers av landegrensene. Interreg-programmene er en del av EUs regionalpolitikk. Norge deltar i programmene med egne midler bevilget over statsbudsjettet. Interreg har som formål å bidra til økt integrasjon og territoriell samhørighet i Europa. Prosjektrådgiving skjer i flere trinn; informasjon til medlemmene om ulike EU-programmer og frister (gjennom hjemmesidene, nyhetsbrevet, og ved møter med eller forelesninger for medlemmene), distribuering av partnersøk inn og ut av regionen og bistand i søk etter europeiske prosjektpartnere. De ansatte ved kontoret veileder aktører fra medlemmene i prosjektutviklingsprosessen og tilrettelegger for medlemmenes møter med fagfolk eller partnere i Brussel. Kontoret tilbyr seg å være vertskap for prosjektmøter mellom medlemmene og potensielle europeiske partnere. Ansatte i Osloregionens Europakontor holder også enkeltmøter med medlemmer for å bistå i prosjektutviklingsfasen. Kontorets praktiske prosjektkurs, EU-prosjekter fra idè til søknad, som blir arrangert to ganger i året, er et sentralt verktøy for å bidra til økt deltagelse i EUs programmer. Kursene organiseres i regionen og går over én dag. Kurset består av to hoveddeler, knyttet til henholdsvis idéutvikling og søknadsfasen, og det er lagt opp til en kombinasjon av teori og praktiske øvelser. Kontoret har samarbeidet med Norges Forskningsråd om utviklingen og gjennomføringen av kursene. Aktivitetsliste Prosjektutviklingskurs i mai 2013, ca 35 deltagere Prosjektutviklingskurs i november 2013, utsatt til 14. januar 2014 Medlemsmøter med fokus på de nye programmene Videreutvikling av EU prosjektlederkurs, Høgskolen i Buskerud (nå HBV) foreleser og sensor for kandidatene Programseminaret i Brussel i november, 120 norske deltagere Ca 20 foredrag med fokus på den nye programperioden, hvordan vi som kontor jobber med prosjektutvikling og innovasjonsprosjekter (Brussel/Norge). Bistått i prosjektgjennomføring Samarbeid med nasjonale kontaktpunkt på ulike programmer, samt tett dialog med Forskningsrådet og høgskolenettverket i deres arrangementer Prosjektrådgivningen er kommentert under hvert temaområde 24 25

14 Regional innovasjon & utvikling Kompetanse & FoU Målet med EUs regionalpolitikk er å utjevne regionale forskjeller i henhold til økonomisk utvikling og levekår, samt skape mer attraktive, innovative og konkurransedyktige regioner i Europa. EUs regionalpolitikk er ikke en del av EØS-avtalen, men Norge må forholde seg til EU gjennom å implementere EUs regelverk på en rekke områder som berører det regionale forvaltningsnivået. EUs strategi, Europa 2020, har fokus på vekst og sysselsetting og EU-programmene er et virkemiddel for å implementere strategien og oppnå målene. Strategien tar utgangspunkt i tre vekststrategier: 1. Smart vekst 2. Smart bærekraftighet 3. Smart inkludering Fem overordnede mål: 1. Økt sysselsetting 2. Økt forskning og utdanning 3. Klima- og energi (reduksjon i klimagassutslipp, fornybar energi, energieffektivisering) 4. Utdanningsmål (skolefrafall, flere fullført høyere utdanning). 5. Fattigdomsreduksjon. Norske kommuner og fylkeskommuner berøres av EØS-medlemskapet blant annet gjennom rollen som innkjøpere, som tjenesteprodusenter og som eiere av bedrifter og materielle verdier. Alle regionene i EU har nå fått i oppdrag å lage regionale planer for å vise hva regionenes styrker, såkalte Smart Specialisation strategier. EU vil bruke strukturfondene for å styrke regionenes innovasjon og forskningsevne bygget på Smart Spesicalisation strategiene til regionene. EU-programmer som blant annet Horisont 2020 er knyttet opp til smart spesialisering strategiene. Norge deltar i en rekke av EUs samarbeidsprogrammer med EUs regioner. Osloregionens Europakontor har hatt stor aktivitet innen kompetanse, FOU og prosjektutvikling for å bidra til regional innovasjon og utvikling. Aktivitetsliste Bistått Buskerud fylkeskommune i Hallingdal for å se på mulighetsrommet i EU for regionrådet Møter i Vestfold fokus på internasjonalisering i Larvik kommune Hospitering (Carina) i Kongsbergregionen for å se på behov innen regional utvikling. Har blant annet hatt fokus på Nummedalen. Innen temaområdet Kompetanse og FoU har Osloregionens Europakontor fulgt med på endringer som har skjedd på politikkområdene og utviklingen av de nye EU-programmene knyttet opp mot disse. I Norge har det vært jobbet med ny forskningsmelding som innretter seg etter de internasjonale prioriteringene på området. Norge deltar i sektorprogrammene som blant annet Horisont Det har vært viktig å posisjonere seg mot de nye programmene og utlysningene som vil komme fremover. Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram som er sammensatt av flere programmer fra forrige programperiode (FP7, CIP, EIT). Programmet har fokus på tre hoveddeler; fremdragende vitenskap, konkurransedyktig næringsliv og forskning for å løse samfunnsutfordringen. Det nye programmet stimulerer til et samarbeid mellom forskning, offentlig sektor og næringsliv. Her ligger det mange muligheter til å teste ut nye løsninger, teknologi og modeller. I utdanningsfeltet er det nye programmet Erasmus en sammenstilling av tidligere programmer innen Livslang læring og aktiv ungdom. Kontoret har fulgt utviklingen av programmene og arrangert seminarer og kompetanseutviklingskurs i tilknytning til programmene. Aktivitetsliste Utdanningsseminar i samarbeid med SIU og EU s delegasjon til Norge med fokus på det nye Erasmus + i Oslo, ca 80 deltagere Deltagelse i utviklingen av kompetanseprogram på kultur i Østfold Medarrangører og bidratt til Vestfolds EU bedriftskurs (ca deltagere) og det store seminaret den 17 desember (180 deltagere) Tett samarbeid med SIU og regionskontorene. Har på bakgrunn av dette dannet et nettverk for fylkeskontakter på utdanning og startet opp en planlagt tur til Brussel høsten 2014 Samarbeid med høgskolene, fokus på helse ved HiBu og forankring hos Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) sin ledelse, samt bistått avdeling for helse som vil satse på EU-programmet Horisont

15 Energi & klima Under året 2013 har den 4. jernbanepakken, Clean fuels for Transport, de nye klima- og energimålene vært sentrale temaer som Osloregionens Europakontor har fulgt markerte også slutten på forrige programperiode med Det syvende Rammeprogrammet og arbeid med nytt program Horizon Clean fuels for Transport Directive on the deployment of alternative fuels infrastructure ble lagt fram januar Direktivet foreslår bindende krav til infrastruktur for alternative drivstoffer som elektrisitet, hydrogen og naturgass i EU innen Pakken ble vedtatt i Notat er sendt ut til Osloregionens medlemmers kontaktpersoner. Høring om klima og energimål for 2030 Høsten 2030 var dominert av diskusjon om det forestående forslaget fra Europakommisjonen til nye klima og energimål. Forslaget kom januar EU skal redusere sine klimagassutslipp med 40% i 2020 i forhold til 1990-nivå. Alle utslippskuttene skal foretas i EU. Hvert land får bindende ansvar for sine utslippskutt. EU skal ha minst 27% fornybar energibruk i Dette er et EU-mål, hvor man ikke setter krav til hvert enkelt land. Dette gir mer spillerom til å finne sine egne løsninger passende hvert medlemsland. Arbeidet ventes å ferdigstilles i Notat er sendt ut til Osloregionens medlemmers kontaktpersoner. Den fjerde Jernbanepakke Europa lanserte den fjerde jernbanepakken for liberalisering av jernbanepakken. Den inneholder blant annet nye krav til regnskap, et nytt overvåkningsorgan og etablering av et felles europeisk jernbaneområde. Pakken er fortsatt ikke vedtatt i Kunnskapsbyen Lillestrøm leder EU-prosjektet Coolsweep Målet for Coolsweep er å finne de beste løsningene for å gjenvinne energi fra avfall og utnytte restproduktene på en mest mulig ressursvennlig måte. Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med fire andre ledende, europeiske cleantech-klynger fra København, Graz, Bilbao og Milano. I tillegg er Riga Technical University deltager i egenskap av at de er del av en klynge under etablering. OREEC har fått betydelig støtte i søknadsprosessen av Akershus fylkeskommune, Norges Forskningsråd, Osloregionens Europakontor og Innovasjon Norge. Av 120 søknader fra hele Europa var det til slutt ni prosjekter som fikk støtte av EU. Temaet energigjenvinning fra avfall er viktig, spesielt i byregioner der det er store avfallsmengder som skal håndteres. I fremtiden vil over 70 prosent av verdens befolkning bo i byer. Videreutvikling av norske teknologibedrifter og leverandørindustrien vil styrke vår konkurranseevne på et område der det globalt er behov for innovative og gode løsninger. For Osloregionen har det vært viktig å lykkes med å få gjennom et prosjekt i dette programmet. Bytte av personell ved Osloregionens Europakontor gjorde at det i 4 måneder ikke var ansatt noen til å følge det tematiske området Energi og Klima. Aktivitetsliste Seminaret «Energireisen» arrangert i januar 2013 i Brussel Byrådsleder og daværende styreleder, Stian Berger Røsland, Oslo kommune presenterte under Open Days høsten 2013 Presentasjon av EU sin klima og energipolitikk for regionale aktører i forbindelse med Open Days Utarbeidelse av politikknotater over aktuelle temaer

16 Levekår & folkehelse Kultur & reiseliv Levekår og folkehelse omfatter helse, arbeidsog sosiale forhold, rettferdighet og befolkningens generelle helsetilstand. EUs medlemsland har selv ansvar for egen helsepolitikk og store deler av arbeids- og sosialpolitikken, slik som arbeidsmarked, trygd og integrering. Enkelte deler av levekår og folkehelsefeltet reguleres også av EU, ved at det faller inn under det indre marked, som eksempelvis fri flyt av arbeidstakere og forenkling av leve- og arbeidsvilkår. EU legger også stor vekt på feltet, ved å utforme felles strategier og mål for EUs medlemsland. Gjennom EUs hovedstrategi Europe 2020 er tre av fem hovedmål rettet mot å få en større andel av befolkningen i arbeid, redusere frafall fra opplæring og redusere fattigdom. Andre viktige satsinger for EU er håndteringen av en stadig aldrende befolkning. Året 2013 var preget av utarbeidelsen av den nye programperioden hvor programmer som helseprogrammet, programmet for sysselsetting og sosial innovasjon, forskning og innovasjonsprogrammet Horisont 2020 er relevant for norske aktører i Osloregionen. Det har vært mindre aktivitet innenfor dette tematiske området i 2013 enn tidligere år når Osloregionens Europakontor ikke har hatt noen ansatte som har fulgt dette området spesifikt gjennom året. Kontoret ansatte høsten 2013 en ny rådgiver som vil følge dette området fullt fra Osloregionens Europakontor tok imot fem hospitanter høsten 2013 som fokuserte på spørsmål knyttet til levekår og folkehelse. To grupper fra kontorets medlemmer hadde studiebesøk i Brussel hvor fokuset var å lære mer om den samme tematikken. Innen temaområdet Kultur & reiseliv har Osloregionens Europakontor fokus på europeisk kulturpolitikk, og felles utfordringer for EU og medlemmene på regionalt, europeisk samarbeid innen kreative næringer, medier, innovasjon og reiseliv. Osloregionens Europakontor følger EUs arbeid og utvikling på kultur & reiseliv og skal spre relevant informasjon til medlemmene, samt arbeide for økt kunnskap og bevissthet om nye programmer og tiltak hvor norske aktører har mulighet for å delta. I året som har gått har det gjennom kontoret vært fokus på kunnskap og innføring i EUs nye medie- og kulturprogram Creative Europe. Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt, og til å nå ut til et større europeisk publikum. Det vært arrangert temakurs om kultur og programseminar hvor Creative Europe var et av temaene. Europeiske kulturnettverk har delt erfaringer om muligheter i arbeidet med kultur på et europeisk nivå. Creative Europe erstatter MEDIA-programmet, MEDIA Mundus og Culture-programmene. Programmet skal promotere mobilitet for europeiske kunstnere, bidra til å styrke den kreative industrien og bistå audiovisuelle kunstnere til å tilpasse seg en digital verden. Kontoret tok i 2013 imot flere hospitanter som fokuserte på spørsmål knyttet til kultur. Gjennom reiselivsstrategien setter EU blant annet fokus på bygging av Europas identitet og konkurransefortrinn. Under turisme publiserer EU innsikt og undersøkelser som kontoret følger med på. Bytte av personell ved Osloregionens Europakontor gjorde at det i noen måneder ikke var ansatt noen til å følge det tematiske området Kultur & reiseliv. Aktivitetsliste Mellom april arrangerte Osloregionens Europakontor et tredagers temakurs i Brussel. Kurset samlet ansatte og politikere fra kontorets medlemmer, og søkte å gi disse en grundig innføring i EUs kulturpolitikk Pilegrimsleden våren 2013, og møter med blant annet Hedmark, Oppland og Akershus. På grunn av intern usikkerhet ble dette lagt på is, men Fredrik brukte mye tid på å få til et samarbeid med en region i Frankrike Det har vært tett oppfølging av Østfold i forbindelse med Kompetanseprogram på Kultur, hvor fokus høsten 2013 har vært å få frem prosjektideer 30 31

17 Europeiske nettverk ERRIN - EUROPEAN REGIONS RESEARCH AND INNOVATION NETWORK ERRIN er et Brussel-basert nettverk, som søker å bidra til økt deltakelse og innflytelse for Europas regioner og byer i utviklingen av Europeisk forsknings- og innovasjonspolitikk. Nettverket består av mer enn 90 Europeiske regioner, som møtes jevnlig gjennom 12 tematiske arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene har som formål å bidra til erfaringsutveksling, informere om aktuelle utlysninger samt bygge transnasjonale konsortiumer. SIRG - SOCIAL INCLUSION REGIONAL GROUP SIRG er en transnasjonal koalisjon av regionale og lokale aktører som ønsker å delta og engasjere seg i utfordringer knyttet til aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner. SIRG ble etablert som en respons til Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering i 2010, på grunn av suksessen som nettverket oppnådde ble det besluttet å fortsette det viktige arbeidet innenfor sosial inkludering. ENSA - EUROPEAN NETWORK OF SOCIAL AUTHORITIES ENSA er et nettverk av europeiske byer og regioner som har som mål å promotere internasjonalt samarbeid innenfor sosialpolitikk. Nettverket arrangerer seminarer, konferanser og utvikler studiebesøksprogrammer. Samarbeidet mellom partnerne i nettverket har ført til utvikling av en rekke prosjekter finansiert av Europakommisjonen. ENSA representerer på denne måten en unik mulighet for lokale og regionale myndigheter til å delta aktivt i utviklingen av europeisk politikk og europeiske programmer. EARTO - EUROPEAN RESEARCH AND TECHNOLOGY ORGANISATION EARTO er et nettverk bestående av rundt 350 europeiske forskningog teknologiorganisasjoner. Nettverket søker å promotere og forsvare interessene til medlemmene ved å være i stadig dialog med EUs institusjoner. Nettverket søker særlig å påvirke EUs programmer som går på forskning, utvikling og teknologi. AER - ASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS AER er et nettverk av regionale autoriteter, bestående av 250 regioner fra 35 land og 16 interregionale organisasjoner. Nettverket er et forum for interregionalt samarbeid samt en lobbyist for regionale interesser på den europeiske arena. IBSG - INFORMAL BALTIC SEA GROUP ibsg er et nettverk for regioner som er involvert i EUs strategi for Østersjøregionen (EUSBSR). Målet er å utveksle informasjon og ideer om de mulige løsninger som bidrar til å gjennomføre strategien på best mulig måte. EUROMONTANA Euromontana er en europeisk multisektoriell organisasjon bestående av 72 organisasjoner fra 19 europeiske land. Organisasjonen søker å bidra til utvikling av fjellområdet, og skape transnasjonalt samarbeid med fokus på dette. Euromontanas formål er å promotere levende fjellområder med integrert og bærekraftig utvikling, og livskvalitet for de som bor der. EUROCITIES EuroCities er et nettverk av europeiske storbyer, som arbeider for at EUs institusjoner og medlemsland i større grad skal inkorporere en storbydimensjon i sine politiske initiativ. Organisasjonen har i overkant av 130 medlemmer og består av seks tematiske fora innenfor områdene miljø, kultur, sosial, transport og mobilitet, IKT, økonomisk utvikling. Den overordnede målsetningen er å bedre livskvaliteten for alle borgere, og organisasjonen legger vekt på nettverksarbeid, lobbying og kampanjer. CEMR COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS CEMR er en paraplyorganisasjon for nasjonale kommune- og regionforbund. Organisasjonen har 46 medlemmer fra 32 land og er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for en samlet europeisk kommunesektor. CEMR er politisk styrt og arbeider gjennom komiteer/ arbeidsgrupper på ulike saksfelt, både innenfor politikkutvikling og nytt EU-regelverk. Organisasjonen er en viktig aktør/lobbyorganisasjon inn mot Europakommisjonen og Europaparlamentet, og arbeider gjennom uttalelser og posisjons-papirer. KS er medlem på vegne av en samlet norsk kommunesektor. BSSSC BALTIC SEA STATES SUBREGIONAL COOPERATION BSSSC er et regionalt samarbeid i det baltiske området. Målsettingen med samarbeidet er å bygge opp, og gjøre den baltiske regionen til en rollefigur for resten av Europa. Nettverket skal delta aktivt i utviklingen av Europa i forhold til å skape stabile forhold for fred, frihet, demokrati og velstand. Samtidig som de søker å være et verktøy for å styrke desentraliseringsprosesser ved å støtte etableringen av sterke, effektive og demokratiske regionale myndigheter. CPMR CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE CPMR er en organisasjon bestående av 149 regioner fra 27 land, hvor alle er perifere maritime regioner i Europa. Det de har til felles er at de har valgt å åpne seg internasjonalt og bli medlem av transnasjonale nettverk for å styrke sin konkurranseevne. CPMR har som mål å sikre en sterk regionalpolitikk i EU, som også kan bidra til å levere en integrert maritimpolitikk utviklet for å bidra til Europas økonomiske vekst. NSC NORTH SEA COMMISSION NSC er en av de syv geografiske grupperinger under CPMR (Conference of Peripheral Maritime regions of Europe). North Sea Commission har som formål å legge til rette for samarbeid mellom regionene rundt Nordsjøen, og fremme Nordsjøområdet som et viktig økonomisk område i Europa. GØTEBORG-OSLO SAMARBEIDET (GO-SAMARBEIDET) GO-samarbeidet søker å fremme regionen som en attraktiv region i Europa. Utenom Gøteborg og Oslo er de norske fylkeskommunene Akershus og Østfold, og den svenske Götalandsregionen en del av samarbeidet. Samarbeidet består av to satsingsområder; bærekraftige og effektiv transportsystem og innovativt næringsliv og arbeidsmarked. DEN SKANDINAVISKE ARENA Den skandinaviske arena har blitt konstituert av politikere fra Gøteborg-Oslo-samarbeidet og Öresundsregionen. Målsetningen er å bygge opp under den positive utviklingen i sørvestre Skandinavia, og fremme regionen som et attraktivt og konkurransedyktig område. ARC (AIRPORT REGION CONFERENCE) ARC er et nettverk av regionale og lokale myndigheter i Europa som har en internasjonal flyplass i sitt område. ARC samler et bredt spekter av ekspertise i grensesnittet mellom lufttransport og lokal/regional politikk. Øvre Romerike utvikling (ØRU) sammen med Akershus fylkeskommune er medlem i ARC. HYER (HYDROGEN FUEL CELLS AND ELECTRO-MOBILITY IN EUROPEAN REGIONS) HYER er en europeisk organisasjon med sekretariat i Brussel - som bidrar til at medlemmene spiller en viktig rolle i å fremme og gjennomføre strategier for økt bruk av hydrogen, brenselceller og elektriske kjøretøy. Akershus fylkeskommune er medlem fra norsk side

18 Najonale nettverk ØSTLANDSSAMARBEIDET Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom alle fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune. Fylkeskommunene har i hovedsak to mål for deltagelse i nettverket: felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer og utnytte stordriftsfordeler, og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekter og utviklingsarbeid. SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN Samarbeidsalliansen består av 75 kommuner og fire fylkeskommuner. Målsetningen for alliansen er å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Samarbeidet er et resultat av en situasjon der Osloregionen både møter utfordringer fra nasjonale sentraliseringstendenser og konkurranse fra stadig sterkere europeiske storbyregioner. HØGSKOLESAMARBEID OM EU-SATSNING Nettverket består av åtte høgskoler på Østlandet, Handelshøyskolen BI samt Universitetet i Nordland. Målet med samarbeidet er å øke institusjonenes kunnskap og deltagelse i EUs forskningsprogram. De ti deltagende institusjonene har alle ambisjoner om å delta i forskningsprosjekter i EUs rammeprogram, sikre gode arbeidsvilkår for forskere og bedre rekrutteringen av utenlandske forskere. FORSKNINGSRÅDET GJENNOM NASJONALE KONTAKTPUNKT (NCP) Forskningsrådet er et nasjonalt forskningsstrategisk organ som fremmer helhetlige strategiske grep knyttet til utbyggingen av nye forskningsfelt, utvikling av høyere kvalitet og iverksetting av satsinger for å møte samfunnsutfordringer. Forskningsrådet har en rekke nasjonale kontaktpunkt (NCP-er) som er knyttet til underområder av EUs 7. rammeprogram, Osloregionens Europakontor samarbeider med Forskningsrådet gjennom disse. FFA - FORSKNINGSINSTITUTTENES FELLESARENA FFA er en interesseorganisasjon for alle forskningsinstitutter som er underlagt Norges forskningsråds instituttpolitikk og er kvalifisert for tildeling av basisbevilgning. FFA omfatter de teknisk-industrielle instituttene, miljøinstituttene, samfunnsinstituttene, de regionale instituttene og primærnæringsinstituttene. Å være hospitant i Brussel Rolf Olsen var en av deltakerne i 2013 Rolf Olsen, Vestfold fylkeskommune har vært hospitant i Brussel denne høsten og har skrevet en rapport fra tiden ved kontoret til Osloregionens Europakontor. - Å være hospitant i Brussel i 8 uker er en hektisk og spennende opplevelse, sier Rolf Olsen. - Osloregionens Europakontor har medarbeidere som bruker av sin tid til å tilrettelegge for at hospitanter skal kunne få størst mulig utbytte av oppholdet. Det gis innspill til personer og organisasjoner man bør være i kontakt med, og man inviteres med på offisielle og uoffisielle tilstelninger og arrangementer som om man er fast ansatt på kontoret. På denne måten blir oppgaven med å fylle avtaleboka veldig enkel. Jeg har fått møte personer fra norske regionskontorer, nasjonale eksperter, ansatte ved den norske delegasjonen til EU og andre eksperter på de fagområdene jeg hadde sett meg ut før jeg dro nedover. I tillegg har jeg fått god innsikt i OREs prioriteringer, fokusområder og samhandling med medlemmene. Mine studier i Brussel gikk i hovedsak på kulturrelaterte saker med Creative Europe som hovedområde. Med krisen i Europa som bakteppe er det fire konkrete utfordringer Creative Europe skal møte: - Et fragmentert marked - Det digitale skiftet - Manglende finansiering - Manglende forskning/data Utfordringene kan overføres til norske forhold selv om krisen foreløpig er avverget fra norsk hold. Det er viktig for aktører i kulturfeltet å merke seg at det er mange muligheter for samarbeidsprosjekter også innenfor andre programmer enn Creative Europe. Det viktigste jeg fikk påpekt av mange av dem jeg møtte, er at alt samarbeid og alle prosjektsøknader må være godt forankret i egen organisasjon, både administrativt og politisk. Alle i organisasjonen hjemme må «eie» prosjektet. Det er ikke kun EU-relaterte studier som er mulig under et opphold i Belgia. Det er gode kommunikasjoner som gjør det enkelt å reise rundt. Landet dekker i tillegg et ganske lite geografisk område, og for meg som arbeider med kunst- og kulturrelaterte saker til daglig, utnyttet jeg mulighetene til å oppsøke spennende steder både i hovedstaden og i Belgia for øvrig. Les hele Rolf Olsens rapport fra hospitantperioden i oktober/ november 2013 her Hospitanter 2013 Miguel da Luz, Hamar, Medlem av rådmannens stab Temaområde: Migrasjon og integrering Kjersti Sjaatil, HiOA, Prosjektleder/seniorrådgiver, Fellesadministrasjonen, FoU-seksjonen/EU-nettverket Temaområde: Horizon 2020 Peter Austin, Oslo kommune, Planning advisor, Byrådsavdeling for byutvikling Temaområde: Oppfølgende arbeid for EUROCITIES arbeidsgruppe om storbyregioner / Metropolitan Areas. Samhandling med universitet i Ghent og metropolinstitutt i Den Haag Malin Johansen, HIOA, Seniorrådgiver, EU-rådgiver, Fellesadministrasjonen, FoU-seksjonen Temaområde: Nettverk, kontakter, Horizon 2020 Lene Lad Johansen, Oslo, HR-avdelingen, Omsorgsbygg Oslo KF Temaområde: Energieffektivisering. Ønsker å sluttføre søknad i IEE, sette seg inn i energieffektiviseringsdirektivet, planlegge deltakelse med EUSEW, utarbeide forprosjekt for EU-prosjekt med Bydel Frogner Svein Helge Treimo, Østfold fylkeskommune, Rådgiver i kulturseksjonen. Regionalutviklingsavdelingen. Temaområde: Kultur. EUs kick off for nytt kulturprogram Ola Rønne, Akershus fylkeskommune, Rådgiver pilegrimsleden-historiske veifar, Seksjon for kulturminnevern, Avdeling for folkehelse, kultur og frivillighet. Temaområde: Kultur, frivillighet og folkehelse. Pilegrimsleden. kulturminnevern, arbeider også med næring, innovasjon, formidling, folkehelse og friluftsliv, kulturarv, kulturveier, kultur- og naturbasert turisme. Audun Westad og Lars Erik Brekne Nielsen, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Studieadministrasjonen, fakultet for Samfunnsfag Temaområde: Erasmus, EUs utdanningspolitikk, HiOAs avtaler med utdanningsinstitusjoner. Internasjonalt akademisk samarbeid, nettverk bygge bedre kontakt med Hochschule-Universität, Brussel. Utdanningssystemet i Belgia. Vibeke Helén Moe, HiOA, FoU-seksjonen HiOA Temaområde: EU generelt, programmer, nettverk, Horizon 2020, helse- og samfunnsfaglig forskning, People-delen av FP7 Alina Barysnikova, Oslo kommune/bydel Alna, Prosjektleder Ny sjanse Temaområde: EU/EØS generelt. Kriminalitetsforebyggende, sysselsettings- og integreringsarbeid med ungdom som står uten skoleplass eller jobb. Innsikt i integreringsordninger for nyankomne flyktninger som gjennomføres i EU. Rolf Olsen, Vestfold fylkeskommune, Rådgiver Kultursektoren, Temaområde: Prioritert saksfelt vil være innenfor kultur med kulturprogrammet Creative Europe (Kultur, Folkehelse, Idrett og friluftsliv) Generell innføring i EU/EØS: Overordnet politikk, strukturer og nettverksarbeid Annette Vibe Gregersen, Oslo, Eiendoms- og b yfornyelsesetaten Temaområde: Generell EU/EØS-kompetanse, offentlige anskaffelser/statsstøtte, Byutvikling (forurensning), arbeidsmarkedsproblematikk (yrkeskvalifikasjonsdirektivet, europeisk profesjonskort etc) 34 35

19 Et utvalg prosjekter som medlemmene har deltatt i med bistand fra kontoret gjennom 2013 Noen prosjekter Oslo kommune har fått bistand til: Søknaden til Daphne-prosjektet Girls using violence Intervention and Prevention. Det har vært jobbet med dette prosjektet i flere år fordi man har måttet søke to ganger, men prosjektet startet opp i VIP Girls using violence intervention and prevention MÅL Øke kunnskapen om fenomenet jenter og vold Utvikle en guide/retningslinjer for beste praksis forhåndtering av jentevold Under ledelse av Bydel Sagene har Norge, England, Wales, Tyskland, Polen, Spania og Sverige gått sammen i et EU-finansiert prosjekt som skal prøve å finne svar på hvordan vold som utføres av jenter kan forebygges. Bydel Sagene har fått prosjektmidler gjennom EUs program for forebygging og bekjempelse av vold mot barn, unge og kvinner. Gjennom å innhente forskning på temaet, kartlegge omfanget og skaffe opplysninger fra domstolene i de ulike partnerlandene er det mulig å utveksle erfaringer og se hvilke strategiske grep som bør gjennomføres for å endre utviklingen.i løpet av prosjektet vil det være utveksling av fagpersoner fra de ulike byene, som vil samle erfaringer og lære nye metoder for hvordan man best mulig kan jobbe med målgruppen for å oppnå gode resultater. En del av erfaringsutvekslingen vil være gjennom seminarer der jenter som har vært involvert i voldshandlinger kan fortelle om sine erfaringer. Det skal avholdes arbeidsseminarer og samlinger for ansatte som jobber med jenter med voldsproblematikk, både i hvert deltakerland, men også på tvers av landene. Ved prosjektslutt vil det utarbeides en rapport som vil være til nytte for aktører som jobber med lignede problemstillinger program Program: Daphne Prosjektperiode: Partnere: Oslo kommune v. Ungdomstiltakene Bydel Sagene (leder) Bydel Frogner Bydel Gamle Oslo Zora group and School Project Munich Instituto Alicanto de La Familia GUTS Goteborg Harrow Council London Swansea Youth Offending Service Polish Association for Legal Education Budsjett: Totalt: EUR Norge: EUR Nettside: ORE har bidratt med søknadstekniske spørsmål for Omsorgsbygg i PAPIRUS Public Administration Procurement Innovation to Reach Ultimate Sustainability MÅL Synliggjøre og oppfordre til å benytte de nye bærekraftige løsningene for bygninger Fokus på en lengre kostnadssyklus, såkalt «full livssykluskostnad», for byggeprosjekter Synliggjøre potensialet for innovasjon i offentlig anskaffelser ved større investeringer PAPIRUS er et pilotprosjekt for å anskaffe innovative løsninger igjennom en felles europeisk offentlig anskaffelse. Offentlig forbruk utgjør 19 prosent av EUs brutto nasjonalprodukt og offentlig sektor er en viktig driver for å stimulere markedsendringer mot miljøvennlige bygg og tjenester. Innovative teknologier når av flere grunner ikke alltid markedet på grunn av manglende kunnskap, økonomi eller for lav etterspørsel. PAPIRUS har som mål å utvikle rollen til offentlige innkjøpere gjennom å utvikle en ny innkjøpsstrategi med fokus på innovasjon og livssykluskostnader. Prosjektet vil utføre en felles anskaffelse av innovative bærekraftige løsninger offentlig sektor trenger for å få ned energibruken i nye og eldre bygg. Omsorgsbygg KF leder arbeidspakken på anskaffelsesarbeidet i prosjektet som er finansiert av EUs konkurranseevne og innovasjonsprogram (CIP). Byggsektoren representerer store miljømessige utslipp. Totalt 40 prosent av dagens energibruk stammer fra energiineffektive bygg, som representerer om lag 1/3 av Europas CO2 utslipp. I tillegg til energibruk, står bygg for 16 prosent av årlig vannforbruk. Store andeler av bygningsmassen i samfunnet er eid av offentlige aktører, derfor er det viktig at offentlige myndigheter jobber for å stimulere endring i byggesektoren for å skape et mer miljøvennlig samfunn. For å nå Europas miljømål om 20 prosent reduksjon av energibruk innen 2020, er det viktig å få sentrale aktører til å sette seg inn dagens krav og regelverk. For å få implementert nye løsninger i gjeldene og fremtidige byggeprosjekter, jobber prosjektpartnerne med å samle gjeldene regelverk, metoder og ny teknologi for å utarbeide en innkjøpsstrategi for offentlige innkjøpere som i støtte grad enn i dag gir muligheter for å anskaffe innovative løsninger og ny teknologi. Program: CIP Tema: Innovasjon, Miljo, Energi Prosjektperiode Partnere: Fundacion Tecnalia Research&Innovation (leder) Oslo kommune v. Omsorgsbygg Ville de Grenoble Landratsamt Enzkreis Atc Torino Sestao Berri 2010 Sociedad Anonima Asm Centrum Badan i Analiz Tynku Sp. Z O O Budsjett: Totalt: EUR Norge: EUR Nettside: ORE har bidratt med søknadsteksiske spørsmål for Omsorgsbygg i A²PBEER Affordable and Adaptable Public Buildings through Energy Efficient Retrofitting MÅL Utvikle ny teknologi som kan være nyttig ved rehabilitering av gamle bygg som dekker de tre hovedklimatiske områder i Europa: 1. Smarte belysningssystemer 2. Oppvarming og kjøling gjennom fjernvarme 3. Smarte fasade og vindus løsninger (Vakuum isolerte paneler) Overføre kunnskap til andre aktuelle aktører i markedet for å sikre fremtidig bruk av løsningene Sette fokus på innovative og ambisiøse byggeprosjekter som A²PBEER hos lokal og regional forvaltning A²PBEER er delfinansiert gjennom EUs syvende rammeprogram for forskning (FP7), der Oslo kommune ved Omsorgsbygg er partner sammen med 10 andre europeiske land. Prosjektet vil pågå over fire år. Bygninger bruker ca 40 prosent av energien i Europa, og bygg som er bygget før 1980 representerer hele 95 prosent av dette energiforbruket. Prosjektet støtter opp om Oslo kommunes strategiske miljømål i byøkologisk program og EUs målsetning om 20 prosent reduksjon av energibruken innen Skal Oslo og andre europeiske byer nå målene sine om klimanøytrale byer, er energieffektive bygg en sentral del av løsningen. Prosjektet skal utvikle en systematisk rehabiliteringsmetodikk for offentlige bygg med fokus på energieffektivisering. A²PBEER metodologien baserer seg på allerede tilgjengelige løsninger som settes sammen på nye måter, samt mer innovative løsninger som utvikles i prosjektet. I løpet av prosjektperioden skal det utvikles nye produktløsninger innen belysning, varme/kjøling og isolasjon. Omsorgsbyggs hovedoppgave i prosjektet er å teste og validere resultatene og effektene av rehabiliteringene. Program: 7. rammeprogram for forskning (FP7) Tema: Klima, Teknologi, Innovasjon, Bygg Prosjektperiode Partnere: Fundacion Tecnalia Research & Innovation (leder) Oslo kommune v. Omsorgsbygg D appolonia Spa Toshiba Transmission & Distribution Europe SpA Comfort Window System Parans solar lightning ClimateWell Bergamo Tecnologie Spzoo Acciona Infraestructuras Sa Isoleika Koop. Elk. ABUD Mernokiroda Kft. Eko Denge Afliva-Dem HEP ESCO Ivl Svenska Miljoeinstitutet Ab Architects Council of Europe Limerick Institute Of Technology Universidad Del Pais Vasco Upvehu Malmo Stad Ente Vasco De La Energia OPAC38 Budsjett: Totalt: EUR Norge: EUR nettside ORE har bidratt med å finne partner for Omsorgsbygg i ZenN Nearly Zero Energy Neighborhoods MÅL Teknologien i demonstrasjonsbyggene kan benyttes i fremtidige byggeprosjekter Identifisere og formidle lovverk og økonomiske rammer for byggeprosjekt i samme skala Sette fokus på innovative og ambisiøse byggeprosjekter som ZenN hos lokal og regional forvaltning Z enn er et demonstrasjonsprosjekt finansiert av EUs syvende rammeprogram for forskning (FP7), der Oslo kommune ved Omsorgsbygg er partner. EU-prosjektet er organisert gjennom nasjonale forskningsklynger knyttet til demonstrasjonsbyggene. Fra norsk side er det sykehjemmene på Økern og Oppsal som skal rehabiliteres til nesten nullenergibygg ved å kutte energibehovet for byggene med 68 prosent. I tillegg er Oslos hittil største solcelleanlegg på bygg planlagt på Økern sykehjem, det skal produsere 10 prosent av byggets totale energibehov. I den nasjonale forskningsklyngen i prosjektet deltar Omsorgsbygg, SINTEF Byggforsk og NTNU. ZenN støtter opp om Oslo kommunes strategiske miljømål i Byøkologisk program. Skal Oslo og andre europeiske byer nå målene sine om klimanøytrale byer, er energieffektive bygg en del av løsningen. Bygg står for 40 prosent av all energibruk, materialbruk og CO2 utslipp i Europa. ZenN demonstrerer løsninger på tre sentrale problemstillinger knyttet til renoveringen av bygg i Europa: Tekniske utfordringer, utfordringer rundt komplekse eierstrukturer, og utfordringen med finansiering. Sykehjem er svært energikrevende bygg med døgnkontinuerlig drift og en reduksjon av energiforbruket på 68 prosent betyr en besparelse på 1,7 millioner NOK i årlige strømutgifter bare på Økern sykehjem. Renoveringen av sykehjemmet er i tillegg støttet av Enova, og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Program: 7. rammeprogram for forskning (FP7). Tema: Innovasjon, Miljø, Energi. Prosjektperiode: Partnere: Tecnalia (leder) Oslo kommune v. Omsorgsbygg CEA Ville de Grenoble IVL Swedish Environmental Reseach Institue Malmo stad SINTEF NTNU EJ-GV Cuty of Eibar Debegesa ASM Budsjett: Totalt: EUR Norge: EUR Nettside Prosjektdeltakelse Akershus Fylkeskommue OREEC er koordinator på EU-prosjektet COOLSWEEP Regions of knowledge i 7 rammeprogram - om Waste to Energy (WtE). MÅL: Formålet med COOLSWEEP er å kartlegge kompetanse i deltakende regioner og utvikle synergier og partnerskap for mulig forretningsutvikling og annen type samarbeid, f.eks. forskning. Deltakere:I prosjektet deltar 6 klynger /regioner i Europa som har WtE som et satsingsområde. For mer informasjon, se

20 Foto: Anne-Line Aaslund, Getty Images, Jeff Cooper, Agustina Peluffo

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør

Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012. Carina Hundhammer, Assisterende direktør Osloregionens Europakontor en døråpner til EU-systemet 15. november 2012 Carina Hundhammer, Assisterende direktør Hva ser vi blant medlemmene våre Benytter seg av samordningsorganer Osloregionens Europakontor

Detaljer

STRATEGI FOR OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR

STRATEGI FOR OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR STRATEGI FOR OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR PERIODEN 2013-2017 Osloregionens Europakontor (ORE) ble etablert 1. januar 2004, for å fremme Osloregionens fellesinteresser i Europa. ORE har i dag 22 medlemmer:

Detaljer

Stian Berger Røsland

Stian Berger Røsland Årsmelding 2012 Kjære leser, Et høyt aktivitetsnivå kombinert med omstilling Et hovedmål for Osloregionens Europakontor er å knytte Osloregionen nærmere Europa og gjennom dette skape og utløse nye muligheter

Detaljer

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor Sørlandets Europakontor SEKs aktiviteter EUs politikkfokus og prosjektmuligheter Bodil Agasøster og Anne-Marte Teigmo møte med Østre Agder 2.6.2015 Visjonen Å bidra til at regionen i større grad utnytter

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører

Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune. Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi Akershus fylkeskommune Inge Solli Fylkesvaraordfører Ny internasjonal strategi 28. mai 2009 15. september 16. september okt 2009- okt 2010 25. november 2010 Kick-off for styringsgruppe

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan Europakontoret gjøre for Trondheimsregionen? Møte Trondheimsregionen Støren 17. februar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Regionenes Europa EU-budsjettet

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 2 Foto: Anne-Line Aaslund Osloregionen er en variert region med byer, fjell, sjø og fantastiske muligheter. Regionen har godt over to millioner innbyggere i Oslo og på Østlandet.

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Fokus: EUs programmer på helse- og sosialområdet Dato: 23. 24. september 2009 Sted: KS Møtesenter, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine

Detaljer

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk.

. NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. . NSC og BSSSC som arena for politikk, prosjektutvikling og nettverk. Innlegg på Internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 13.mai. Anne Irene Sæternes og Jon Halvard Eide Nytteverdien av å delta i BSSSC og

Detaljer

Trøndelags Europakontor

Trøndelags Europakontor Trøndelags Europakontor Hva kan vi hjelpe Trøndelag med? KS Sør-Trøndelag Brussel 12. januar 2012 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan Daglig leder Europa etter 2VK til 1989 Etter 1989: Nasjonenes Europa

Detaljer

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø

8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø 8 millonersbyen Drøm eller realitet? Øyvind Michelsen, fylkesdirektør plan, næring og miljø Akershus Lite i areal, stor i folketall 556 000 innbyggere i Akershus Oslo og Akershus har 1,1 millioner innbyggere

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 9 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 9 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Oppland lederforum Den 6. til 8. mai var rådmann, assisterende rådmenn og fagenhetsledere fra Oppland fylkeskommune på studiebesøk til Brussel. Turen ble organisert i sammenheng med Opplands nylig vedtatte

Detaljer

Arrangementer høsten 2015

Arrangementer høsten 2015 Arrangementer høsten 2015 Nedenfor følger en oversikt over kommende arrangementer og møteplasser høsten 2015 (som ORE har kjennskap til per 03.09.15). Forskning og innovasjon Nasjonalt Forskningsrådet

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 28. 29. april 2010 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor

Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor Interreg IV virkemiddel for distriktsutvikling? EU-rådgiver Anita Lindahl Trosdahl Osloregionens Europakontor Foreningen Osloregionens Stiftet 17.desember 2003 Medlemmer: Kongsbergregionen, Oslo, Drammen

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad

Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Invitasjon til kurs: EU prosjekter - fra idé til søknad Dato: 15. 16. juni 2011 Sted: Voksenåsen Hotell, Oslo Osloregionens Europakontor inviterer sine medlemmer til å delta på kurs: EU-prosjekt - fra

Detaljer

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016 REFERAT 1 MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016 Dato / sted: Onsdag 6. januar 2016, Akershus fylkeskommune, møterom 212 Til stede: Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke Jakobsen (Telemark),

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 1 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 1 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Ny praktikant Hans Kristian Jensen er ny praktikant ved Osloregionens Brusselkontor fra januar 2009. Hans Kristian er 26 år gammel masterstudent fra Lier i Buskerud. Han har en bachelorgrad i Europakunnskap

Detaljer

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden,

«Våre fjell er områder. for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, «Våre fjell er områder for framtida med muligheter for Europa» Vi hevder at fjellområdene er særegne i Europa: på grunn av høyden, naturen, befolkningsstrukturen, utfordringene og mulighetene. De bør derfor

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014

Sak 2 EUs klima og energirammeverk frem mot 2030- Europapolitisk forum 3. november 2014 Sak 2 EUs klima- og energirammeverk frem mot 2030. Norske innspill og posisjoner, EØS EFTA forumets uttalelser til rammeverket, europeiske samarbeidsorganisasjoners uttalelser, KGs innspill til diskusjonen

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 17 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 17 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Lisboatraktaten er ratifisert sterkere rolle for europas regioner Med den tsjekkiske presidentens signatur tidligere i uken var siste hinder overkommet for Europakommisjonen og de europeiske statsledernes

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2014-2018 Akershus fylkeskommune INTERNASJONAL STRATEGI 2014 2018 1 Overordnet målsetting for det internasjonale arbeidet Akershus er et grønt og variert fylke der man finner både

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 13 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 13 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Nye hospitanter i Brussel I høst har vi fått gleden av å stille vårt kontor i Brussel til disposisjon for to hospitanter fra våre medlemmer, Ivar Haug fra Vestfold, og Gunn Beate Kaasa fra Buskerud. Vi

Detaljer

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1

EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 EU-programmet Creative Europe Anne-Line Aaslund, Kommunikasjonsansvarlig / Europarådgiver 01.12.14 1 01.12.14 2 Stort potensiale for kulturell og kreativ sektor Økonomisk vekst og utvikling (4,5% av EUs

Detaljer

KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel

KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel KS Brusselkontor hvem er vi, hva gjør vi? Åse Erdal, leder, KS europakontor, Brussel KS Brusselkontor Etablert 1993 Tre stillinger Hospiteringsordning Lokalisert i the European House of Cities, Municipalities

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014

INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING. Drammen Havn 14. mai, 2014 INTERREG ET VERKTØY FOR UTVIKLING Drammen Havn 14. mai, 2014 Interreg en del av EUs regionalpolitikk Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt

Detaljer

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE

OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET. Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE OPEN DAYS 2011 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Trøndelag Oslo Regionen Sørlandet Stavanger Vest-Norges NORGE INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2011 Trøndelag... 3 Oslo Regionen...

Detaljer

Mot oppstart av Horizon 2020. Forskningsråd Erik Yssen

Mot oppstart av Horizon 2020. Forskningsråd Erik Yssen Mot oppstart av Horizon 2020 Forskningsråd Erik Yssen Norges deltakelse i rammeprogrammet for forskning Hvordan? Norge deltar på bakgrunn av EØS-avtalen Stortinget må gi sitt samtykke til deltakelse i

Detaljer

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor

Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor. Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Nytt fra EU og Vest-Norges Brusselkontor Merete Mikkelsen Direktør, Vest-Norges Brusselkontor Vest-Norges Brusselkontor etablert i 2003-1 av 6 norske regionskontor Døråpner og lyttepost i Brussel Del

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Hvordan kan FoU-seksjonen bidra til EU-prosjekter?

Hvordan kan FoU-seksjonen bidra til EU-prosjekter? Hvordan kan FoU-seksjonen bidra til EU-prosjekter? Vibeke Moe, Vibeke.Moe@hioa.no Hvorfor delta? Støtte til å drive med forskning, finansiere forskningen ved HiOA Tilgang på data Synlighet økt sitering

Detaljer

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner

Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Folkevalgte Næringsutvikling og internasjonale relasjoner Tone Grindland Næringssjef Vi vet hvor vi har vært, men hvor skal vi?? Hvor skal vi ikke? Eurostat Ved utgangen av september 2015 er bruttoledigheten

Detaljer

Strategi for internasjonalt arbeid

Strategi for internasjonalt arbeid Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Osloregionens Europakontor Foto: Kumar, Hamar Læringssenter Foto: Osloregionens Europakontor HAMAR KOMMUNE: Strategi for internasjonalt arbeid Vedtatt i kommunestyret

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020

Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Erasmus+ EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett 2014-2020 Relevans (bidra til utvikling på prioriterte politikkområder: ET2020, Paris Declaration ) Samordning (tilrettelagt for samarbeid

Detaljer

Eventer september- desember 2015

Eventer september- desember 2015 Eventer september- desember 2015 September 03/09/2015 Bioeconomy WG meeting. Beskrivelse: Dette møtet tar blant annet for seg oppdateringer fra ulike arbeidsgrupper i forhold til biobasert økonomi. Det

Detaljer

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene

Kreativt Europa. EUs kulturprogram. Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt. Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa EUs kulturprogram Ikke det samme som et nasjonalt prosjekt Ikke det samme som kulturprosjekt innunder EØSfinansieringsordningene Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014

Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Interreg et viktig verktøy for regional utvikling Drammen, 14. mai 2014 Avdelingsdirektør Lise Hauge Regionalpolitisk avdeling Hovedbolker Norge en globalisert periferi Nyanser i regionalpolitikken Interreg

Detaljer

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi

Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Hva forstås med? Et nasjonalt initiativ for forskning knyttet til funksjonelle materialer og nanoteknologi Initiativet ble fremmet september 2000 og overlevert Regjeringen februar 2001. FUNMATs prosjekter

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Høgskolen i Oslo og Akershus Fra høyskole til universitet økte krav til forskningsadministrativt ansatte 01.04.2014 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Norges største statlige høyskole, med 18 000 studenter

Detaljer

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina

Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Norske bedrifter og EU-prosjekter mot Kina Jorunn Birgitte Værnes Rådgiver Innovasjon Norge BI Nydalen 18. juni 2008 EU-Kina 2007-2013: Strategisk samarbeid 128 millioner euro 2007-2013 Tre definerte satsningsområder:

Detaljer

Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim!

Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim! Norsk kommunesektor og EU/EØS i teori og praksis Velkommen til Trondheim! Nidarosdomen NNidarodsomen EU`s historie, EFTA og EØS-avtalen de store linjene. Lillehammer 23. 25. oktober 2012 EU-institusjonene

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom OREEC og Handelshøyskolen BI HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment

Detaljer

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013

Internasjonal profilering av Osloregionen. Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Internasjonal profilering av Osloregionen Samarbeidsrådet 28. mai 2013 Øyvind Såtvedt, Direktør Sekretariatet for Osloregionen Hvorfor profilere Osloregionen? 2 Hva er det som forbinder oss? Integrert

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013

HANDLINGSPLAN 2011-2013 HANDLINGSPLAN 2011-2013 Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Komiteen har hele tiden arbeidet aktivt med infrastrukturspørsmål og med spesifikke spørsmål knyttet til grensen. I tillegg har man

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 10 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 10 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Kongsbergregionen i Brussel Kongsbergregionen på studiebesøk i Brussel 18. til 20. mai. En gruppe bestående av regionrådet, rådmannsutvalget, internasjonalt forum og sekretariatet ankom Brussel på ettermiddagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-18

HANDLINGSPLAN 2015-18 HANDLINGSPLAN 2015-18 PR. 11.MAI 2015 Visjon Levende og livskraftige fjellbygder Formål Fjellnettverket (FNV) er et politisk nettverk. FNV er pådriver for en politikk som sikrer at ressurser og verdier

Detaljer

Det kommunale Europa. Den internasjonale kommunen, Molde 5.1.2011 Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel

Det kommunale Europa. Den internasjonale kommunen, Molde 5.1.2011 Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel Det kommunale Europa Den internasjonale kommunen, Molde 5.1.2011 Åse Erdal, leder KS Europakontor Brussel Kommunenes Europa - 100.000 kommuner - Stor variasjon i antall Frankrike: 36.000, UK 500, - 5500

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon?

Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? Hvordan kan forskningsinstituttene bidra til at Norge blir en ledende kunnskapsnasjon? L a r s H o l d e n S t y r e l e d e r F o r s k n i n g s i n s t i t u t t e n e s f e l l e s a r e n a, FFA,

Detaljer

Regional mobilisering til Horisont 2020

Regional mobilisering til Horisont 2020 Regional mobilisering til Horisont 2020 Inger Nordgard Avdelingsdirektør, Forskningsrådets regionkontorer Nøkkeltall for den norske deltakelsen i FP7 (2007-2013) pr. november 2013 Norge i FP7: Vi deltar

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2006 1 Innledning I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret. Omorganiseringen fra prosjekt til

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? STUDÈR EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/oppdragsvirksomhet ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter?

Detaljer

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop

Solenergiklyngens årskonferanse og workshop Velkommen til Solenergiklyngens årskonferanse og workshop 4. desember 2014 Hva er OREEC? OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningssteder innen fornybar energi og miljøteknologi

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004

Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det. Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 Internasjonalisering utfordringer for sektoren slik nye SIU ser det Presentasjon på Forskerforbundets seminar 2004 SIU SIU (Senter for internasjonalisering av høyere utdanning) ble etablert 1. januar 2004,

Detaljer

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar

Prosjekter 2015 SPL. Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Prosjekter 2015 SPL Til møte i brukerutvalget torsdag 26. februar Seksjonens prosjekter Innovasjon Sosialt ansvar Sosial dumping Leverandørdialog Administrasjon av to tverrgående spredningsprosjekter:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no

Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no Studietur for Sogn og Fjordane fylkeskommune, 5.11.2015 «Horisont 2020 for økt innovasjon. SMB-mulighetene i EUs rammeprogram for forskning og ionnovasjon» Vebjørn.walderhaug@forskningsradet.no EU-prosjekter

Detaljer

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel?

Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Hva gjør Nord-Norges Europakontor i Brussel? Mo i Rana, 7 september 2010 Nord-Norges europakontor Regionkontor for Nordland og Troms Etablert 1.1.05 Fire ansatte. Ledet av direktør Stein Ovesen Kontorlokaler

Detaljer

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor

Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune. Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Internasjonalt arbeid i Troms fylkeskommune Marthe Olsen Tromsø 21.9.2010 Fylkesrådsleders kontor Fylkeskommunens rolle: Regional utvikling, samferdsel, videregående opplæring, kultur og tannhelse. Forvaltningsreformen:

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF

Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS. Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Forskning er nyttig! Erfaringer fra 8 år med SMARTRANS Mer effektiv og bærekraftig næringstransport med SMARTRANS Anne Sigrid Hamran leder av programstyret Havnedirektør Oslo Havn KF Eller sagt på en annen

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

Store muligheter. også for de små!

Store muligheter. også for de små! EUs 6. RAMMEPROGRAM KAN GI DIN BEDRIFT BEDRE PRODUKT- OG PROSESSUTVIKLING BEDRE STRATEGISKE ALLIANSER BEDRE INTERNASJONAL MARKEDSTILGANG Store muligheter Hva kan din bedrift oppnå ved å delta i EUs 6.

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon

Invitasjon til dialogkonferanse. Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon Invitasjon til dialogkonferanse Energieffektivisering i kulturbyggene Intelligent styring av nettverk, AV og multimedia, eid og navigasjon 1. Bakgrunn Det foregår nå en historisk stor satsing på kulturbygg

Detaljer

Valg av styreleder og nestleder I henhold til vedtektene for Osloregionen, skal styret velge leder og nestleder. Valget gjelder for to år.

Valg av styreleder og nestleder I henhold til vedtektene for Osloregionen, skal styret velge leder og nestleder. Valget gjelder for to år. Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 8. desember 2015 Byrådslederens møterom, Oslo rådhus Dato: 10.12.15 Arkivkode: Arkivnr. 2015 497 Saksansv.: Øyvind Såtvedt e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no

Detaljer

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008

EUs energipolitikk. Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen. 19. november 2008 EUs energipolitikk Marit Engebretsen Energiråd EU-delegasjonen Fokus i EUs energipolitikk Energiforsyningssikkerhet Klimaendring og bærekraftig energi EUs lederskap, konkurranseevne og industriell utvikling

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016

VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Saksutredning: VR-SAK 7/15: VESTLANDSRÅDET OG EUROPA - EN STATUSRAPPORT OG ET VEIKART FOR ARBEIDET 2015-2016 Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Europeisk politikk påvirker oss sterkt både generelt i Norge

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN?

KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? KAN EU-MIDLER FORNYE JOBBEN DIN? EU-prosjektledelse 60 studiepoeng / årsstudium www.hibu.no/euprosjektledelse ATTRAKTIV KOMPETANSE Trenger du kunnskap om EU/EØS og hvordan du søker om EU-prosjekter? Begynn

Detaljer

Kort fra Brussel. Nr 16 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63

Kort fra Brussel. Nr 16 2009 www.osloregion.org e-post: post@osloregion.org tel: +32 (0)2 501 08 63 Sagene slår til igjen Sist uke var bydel Sagene på plass i OREs lokaler i Brussel for å møte potensielle partnere til sitt neste EU-prosjekt. I prosjektet ønsker de å se på utviklingen av vold og aggresjon

Detaljer

Horisont 2020 med vekt på hvilken rolle offentlig sektor kan og bør ha i prosjekter og innovasjonsprosesser

Horisont 2020 med vekt på hvilken rolle offentlig sektor kan og bør ha i prosjekter og innovasjonsprosesser med vekt på hvilken rolle offentlig sektor kan og bør ha i prosjekter og innovasjonsprosesser Internasjonalt Fylkesnettverk 12. mai 2014 Inger Nordgard Internasjonal stab, Forskningsrådet Fakta om EUs

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Styrets forslag til Handlingsplan Grensekomiteen mottar økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd Bakgrunn Grensekomiteen ble etablert i 1990. Siden den gangen har komiteen arbeidet

Detaljer

ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012

ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid. Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 ABC i søknadsskriving kompetanseutvikling og prosjektsamarbeid Ieva Serapinaite, SIU Tønsberg, 17.10.2012 2 Hvordan komme i gang? Fem skritt for å komme i gang: 1 Undersøke muligheter som finnes Informasjon

Detaljer

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11

Sak 13/11: Godkjenning av innkalling til møte 12.04.11 Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr mail 05.04.11 Referat fra styremøte i Osloregionen, 12.4.2011 (utkast) Formannskapssalen, Oslo rådhus Dato: 27.4.11 Arkivkode: 014 Arkivnr. 2011 252 Saksansv.: Theis Juell Theisen Tlf. 23 46 11 75 e-post: theis.theisen@osloregionen.no

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2015

Handlingsprogram 2014-2015 Opplagt i Oppland Regional plan for folkehelse i Oppland 2012-2016 Handlingsprogram 2014-2015 Hovedmål 1: Opplagt i Oppland med folkehelse på dagsorden Strategi Delmål Tiltak Ansvarlig Samarbeidspart 1.1

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012

LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012 Senter for internasjonalisering av utdanning Møteprotokoll LLP Programutvalg for Grundtvig 2011-2012 Møtested: 4. etg., SIU, Vaskerelven 39, Bergen Dato: 13.03.2012 Tid: 10:00-14:00 Faste medlemmer som

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Olje og gass programmet OG

Olje og gass programmet OG Olje og gass programmet OG Seminar 10. 11. mars 2004 hos Statoil i Trondheim AVSLUTNING Forskningsrådets oppgaver Forskningspolitisk rådgiver for regjeringen, departementene og andre institusjoner og miljøer

Detaljer

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet. Kunnskaps diplomati. En verden i endring. Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon. Utenriksdepartementet Kunnskaps diplomati En verden i endring Signe A. Engli, Næringspolitisk seksjon Norsk økonomi Halvert oljepris Etterspørselen fra oljenæringen vil avta Mange bedrifter står overfor krevende omstillinger

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

1. FINN-EU handlingsplan år 1 Forslag til handlingsplan år 1 var diskutert i FFA styret 17.juni og ble lagt fram for diskusjon og bearbeiding.

1. FINN-EU handlingsplan år 1 Forslag til handlingsplan år 1 var diskutert i FFA styret 17.juni og ble lagt fram for diskusjon og bearbeiding. REFERAT Møte 2-15 Kjernegruppa FINN-EU Tid: Onsdag 17.juni kl 14.00-15.30 Sted: Næringslivets hus, møterom M806 Til stede: Daniel Ras-Vidal (Abelia), Jon Anders Drøpping (KS), Ernst Kristiansen (SINTEF)

Detaljer