God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet"

Transkript

1 U-NYTT God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks

2 På verdens matdag den 16. oktober ble det lansert en ny internasjonal kampanje; «MER OG BEDRE - en internasjonal kampanje for støtte til landbruk og landsbygdutvikling for å bekjempe sult og fattigdom.» En norsk komite er også med i den internasjonale kampanjen. Bakgrunnen for kampanjen er at flertallet av de som sulter og er fattige i verden lever på landsbygda i utviklingsland og er knyttet til landbruket, og at bistanden til landbruk og landsbygdutvikling har gått drastisk ned fra slutten av 1980-tallet. Utviklingsfondet deltar både i det norske og det internasjonale arbeidet. Samtidig som U-nytt går i trykken avholdes det et internasjonalt møte i kampanjen. Der deltar også fem av Utviklingsfondets samarbeidspartnere; Green Movement of Sri Lanka, SEARICE fra Filippinene, CIPRES fra Nicaragua, PPB - Meso -America, og Via Campesina. Behov for en ny visjon Sammenbruddet av forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Cancun var en seier for alle som arbeider for å bekjempe fattigdommen, støtte utvikling i Sør og redusere storselskapenes makt. Det forhindret at tiltak som kunne fått dramatisk negative følger for utviklingslandene, ble vedtatt. Men det var ingen seier for positive og nødvendige endringer av verdens urettferdige handelssystem. Det er på høy tid å utvikle visjoner om et helt annet regelverk og handelssystem enn det vi har nå. På 1970-tallet reiste utviklingsland krav om en Ny Økonomisk Verdensordning (NØV). Også Norge støttet kravene om bl.a. høyere råvarepriser og en mer rettferdig verdenshandel. Det ble en ny økonomisk verdensorden på 1980-tallet og framover, men av en helt motsatt karakter av hva utviklingslandene krevde. Den nyliberale politikken som har dominert fra 1980-tallet, har ført til større gap mellom fattige og rike, større makt til storselskapene og mindre hensyn til miljøet. Landbruksavtalen i WTO er ett eksempel på behovet for at helt andre verdier og hovedlinjer må legges til grunn for et framtidig handessystem. Bare ca 10 prosent av verdens landbruksproduksjon krysser landegrensene, men det er denne lille andelen som danner basisen for landbruksavtalen i WTO. Også produksjon for nasjonale og lokale behov blir regulert av avtalen. Målet for WTO-avtalen er friest mulig flyt av varer og tjenester over landegrensene. Utviklingsfondet mener det er en gal målsetting når det gjelder landbruksvarer. Det er behov for en ny visjon for avtaler om handel med landbruksvarer som legger hensynet til mennesker, natur og samfunn til grunn for politikken, som har som mål å sørge for at retten til nok, sunn og kulturell akseptabel mat blir oppfylt for alle. På verdens matdag i oktober gikk Norges Bondelag, Norsk Bondeog Småbrukarlag, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Utviklingsfondet sammen om kravet om en ny internasjonal handelspolitikk for mat. Det er en god start på å utvikle en ny visjon. Se egen artikkel på denne siden. Aksel Nærstad Forsidebildet er fra Nepal Foto: Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Mer og bedre Ny vellykket Globaliseringskonferanse Nok en gang har Globaliseringskonferansen vært gjennomført i Oslo med stor suksess. Utviklingsfondet er medarrangør for konferansen, som i år trakk ca 1300 mennesker i løpet av fire dager i månedsskiftet oktober/november. Årets konferanse hadde «Utveier» som tittel, og fokuserte på alternativer til dagens markedsstyrte globalisering. Utviklingsfondet var ansvarlig for tre av de 50 møtene som ble avholdt. Ett seminar handlet om hvordan ungdom kan bidra til varig fred på Sri Lanka. Her diskuterte to srilankiske ungdommer som var i Norge som gjester under Operasjon Dagsverk-kampanjen, med blant andre Erik Solheim, tilrettelegger for fredsprosessen i landet. I «Internasjonal matvarehandel» diskuterte Utviklingsfondets Aksel Nærstad framtiden for Verdens handelsorganisasjon (WTO) med representanter for NHO og Norges Bondelag. I «Genmat, økologisk mat, eller» snakket bønder og forskere om hva som er framtides matproduksjon. En ny internasjonal handelspolitikk for landbruket På verdens matvaredag den 16. oktober la Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Utviklingsfondet fram felles hovedpunkter i en ny internasjonal handelspolitikk for landbruket. Organisasjonenes hovedbudskap på verdens matvaredag var at det er behov for en helt ny kurs i internasjonal handel med mat: Alle land må ha rett til å beskytte og støtte egen matproduksjon for egen befolkning. Alle former for eksportstøtte og dumping av matvarer fra de rike landene i utviklingsland må umiddelbart opphøre. Reglene om tvungen minimumsimport må fjernes. Alle land må kunne innføre importforbud, kvoter på import og beskyttelsestoll på matvarer som landet selv produserer for egen befolkning. Rike land må øke importen av matvarer fra utviklingsland der disse har overskudd, i stedet for å importere fra andre rike land. Den argentinske presten Ángel Felipe Furlan var blant talerne under åpningen av Globaliseringskonferansen. Foto: Christoffer Ringnes Klyve/Utviklingsfondet. 2

3 Siste innspurt - Julekampanjen 2004 God jul og Godt nytt år! Vi i Utviklingsfondet ønsker deg en hyggelig jul og et riktig godt nytt år. Tusen takk for støtten i året som snart nærmer seg slutten. Vi setter så stor pris på tilliten vi får. Hvert eneste bidrag er så viktig, og hver krone avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre de tiltakene som er planlagt. Julekampanjen Siste innspurt i år blir julekampanjen som snart er rundt hjørnet. Vi håper selvfølgelig at både du og alle de andre støttespillerne våre har anledning til å gi en ekstra julepresang i år, slik at vi fortsatt skal få gitt den hjelpen som er nødvendig. Utviklingsfondets lokale samarbeidspartnere vil sørge for at gaven fra deg gir en bedre fremtid til en som trenger litt hjelp for å komme seg ut av fattigdommen. Sammen kan vi gjøre så mye og hjelpe så mange. Julegaver med mening Kalender. Kalenderen er på 28 sider i A4-format, og inneholder mange av Utviklingsfondets flotte bilder. Hovedtemaet i år er biologisk mangfold. Du kan kjøpe kalenderen for for 50,-. Inntektene av salget vil gå til prosjektene vi støtter. Gavekort. Ønsker du å gi en alternativ julegave til familie og venner? Du kan gi et gavekort som forteller at julegaven er en gave du har betalt til Utviklingsfondets arbeid, med en liten beskrivelse av hvem vi er og hva vi gjør. Du bestemmer selv gavens verdi. Ta kontakt med oss, så sender vi de gavekortene du ønsker 3

4 Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Etter sju år med geriljakrig og motangrep fra hær og politi på landsbygda og i småbyer, ble det inngått våpenhvile i Nepal i januar i år. Forhandlere fra den maoistiske opprørsledelsen i Nepal Communist Party (Maoist) og regjeringen møttes i tre forhandlingsrunder. I august brøt maoistene forhandlingene og gikk tilbake til jungelen. Siden har det vært daglige trefninger, og over tusen er blitt drept. De vanskelige forholdene i Nepal gjør normalt utviklingsarbeid vanskelig. Det vakre fjellandet Nepal er herjet av borgerkrig. Foto: Vibeke Eikås / Utviklingsfondet Nylig var Ganesh Gurung som arbeider som konsulent for Utviklingsfondet i Nepal, på besøk i Oslo og redegjorde for situasjonen og krigens kostnad og virkning. Det er dystre tall han legger fram: Det er nå rundt drepte, de fleste i de fattigste distriktene i Nepal. Landets økonomi stuper, og matforsyningene i de mest utsatte områdene likeså. Arbeidsføre menn og kvinner flykter ut av åsene og til lavlandet, de større byene eller India for å unngå tvangsrekkruttering til geriljaen. Mange småbrukere uten mulighet til å komme seg unna krigføringen blir fanget mellom statens sikkerhetsstyrker og maoistene. De blir mistenkeliggjort av begge parter. Bortimot 2/3 av Nepals areal det meste av åsene er i praksis under kontroll av maoistene, som har innført lokale «folke-regjeringer» under lokale sivile og militære kommandanter i kjerneområdene i de vestlige delene av landet. Militært ser det ikke ut som om noen av partene kan vinne. Maoistenes krav Da maoistene med sine gode kort gikk fra forhandlingene i august, gikk de også fra en mulighet til å gli inn i en reell maktposisjon i Nepal. Men den ideologiske kraften bak kravene om at en ny grunnlovsgivende forsamling må velges og republikk innføres ble for sterk. Selv om det var gjennomslag for svært mange av maoistenes krav, klarte de ikke å kompromisse på disse. Opprøret er på ett vis en folkelig oppstand mot fattigdom, sosial urettferdighet og myndighetenes korrupsjon og ignorering av landsbygda. Maoistenes 40-punkts manifest for å gå til krig finner gjenklang både hos mange parlamentariske partier og i palasset. De fleste som steller med hjelpearbeid og utviklingstiltak vil heller ikke ha noen problem med å stille seg bak de aller fleste kravene. Men agendaen er fanget av snevre politiske krefter. Dermed blir kravene om å oppnå forbedringer låst i spørsmål om ny grunnlov eller ei, ettpartisystem eller parlamentarisk demokrati, og til syvende og sist hvem vinner militært. Intriger og korrupsjon Holdningen til de viktigste politiske partiene i Nepal har ikke vært hjelpsom. Stridigheter mellom partiledere, intriger, korrupsjonsskandaler og umulige koalisjoner har satt det 10 år ferske parlamentariske systemet i vanry. Dette gjorde det mulig for kongen å feie til side alle valgte forsamlinger og opprette en midlertidig regjering av kongens egne folk. Påskuddet var at de etablerte partiene var ute av stand til å takle 4

5 maoistopprøret, og var generelt udugelige i forhold til å oppnå landets viktigste sosiale og økonomiske utviklingsmål. Press for forhandlinger Ettersom det ikke synes som om det er noen militær vei ut, og en videre utmattelse av landet ikke vil føre noe godt med seg, er det et sterkt press utenfra på partene i Nepal for å inngå forhandlinger igjen. Flere donorer, bl.a. EU, har uttalt at slik situasjonen er, må maoist-kontrollerte områder også få del i den utviklingsbistand som kommer landet til gode. Analytikere Utviklingsfondet har kontakt med antar at stridighetene vil fortsette i hvert fall 5-6 år til. Selv om maoistene og regjeringen slutter fred om kanskje et års tid, vil det fortsatt være deler av geriljabevegelsen som ikke vil gi seg. Dette er en realitet som det må leves med i Nepal, og utviklingsarbeidet vil måtte preges av dette. Ved en fredsslutning må det til en massiv rekonstruksjon og rehabilitering av infrastruktur og institusjoner på landsbygda. På sett og vis er vi tilbake ved 80-årenes «integrert landbygdutvikling» på nytt. Utviklingsfondet fortsetter Utviklingsfondet akter å fortsette sin virksomhet med lokale partnere i Nepal. Det er nå mer enn noen gang at det sivile samfunn og våre nåværende og tidligere partnere og kontakter i Nepal trenger støtte og solidaritet. Det er i dag bare Namsaling Community Development Centre, NCDC, og et gryende kvinneprosjekt, Mahila Jagaran Sangh, igjen i porteføljen. Det satses imidlertid på å øke porteføljen med to-tre organisasjoner over litt tid. Et prosjekt i Lamjung, COPPADES, som vi har støttet i flere år, ble ryddig faset ut i sommer. Prosjektet NCDC i Ilam i Øst-Nepal arbeider med lokal planlegging og utviklingsprioritering i både regjerings- og maoistkontrollerte områder - uten synderlige problemer. Hovedkontoret brant riktignok ned, men dette stod inntil et kommunekontor som ble antent av maoistene og kan sees på som et uhell. Utviklingsfondets daglige leder Arvid Solheim skal besøke landet i november-desember som del av et prosjektbesøk til NCDC. Olav Myrholt Fakta: Areal: km2 (ca 45% av Norge) Folkemengde: 24,15 mill (2002) Analfabetisme (over 15 år): 58,2% Forventet levealder: 58,6 år Undervektige barn under 5 år: 47% Dødlighet av barn under 5 år: 10% (Norge: 0,4%) Andel av befolkningen som lever for under 1 USD (PPP)* per dag: 37,7% Andel av befolkningen som lever for under 2 USD (PPP)* per dag: 82,5 Andel av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen: 42% Brutto nasjonalprodukt per innbygger (PPP)*: 1,327 USD (Norge: USD) Brutto nasjonalprodukt (BNP): 5,5 mrd USD (Norge 166,1 mrd USD) Brutto nasjonalprodukt (BNP) PPP*: 30,9 mrd USD (Norge 133,7 mrd USD) Total gjeldsbetjening i andel av BNP: 1,8% Mottatt utviklingshjelp totalt i andel av BNP: 7,1% Helseutgifter i andel av BNP: 5,2% (Norge: 7,6%) Undervisningsutgifter i andel av BNP: 3,7% (Norge: 6,8) Kilder: Human Development Report 2003 (UNDP) The World Guide 2003/2004 (New Internationalist Publication) * PPP (purchasing power parity): Tallene for hvert enkelt land er omregnet i forhold til prisforskjeller mellom land slik at det kan foretas sammenlikninger mellom reelle utgifter og inntekter. I Human Development Report er kjøpekraften av 1 USD det samme som 1 USD har i USA Landsbymøte for å diskutere lokal miljøplanlegging i prosjektet støttet av Utviklingsfondet. Foto: Aksel Nærstad /Utviklingsfondet 5

6 «Det handler om å gjøre det man er flink til» «Den som ikke tar seg vann over hodet, ser bare toppen av isfjellet!». Dette er Rune Semundseths epostsignatur, og den sier vel det meste. IT-rådgiveren er høyt og lavt, og har svært mange baller i luften. Men nå er det ikke lenger å fylle aksjonærenes lommer som er det overordnede målet. Dette er mannen som tar et hvileskjær fra dot.com-kjøret og nå jobber to dager i uken for humanitære organisasjoner. Skjønt, «hvileskjær» er kanskje ikke helt treffende. Rune er et veritabelt fyrverkeri, som setter spor. Ildsjel Gjennom flere initiativer har Utviklingsfondet lært Rune å kjenne som en ekte ildsjel. Leseren har kanskje lagt merke til Utviklingsfondets nye internettsider? Rune og firmaet han jobber for, ECSoft/Ciber Norge, står bak programvare og design. Folk i databransjen har kanskje lagt merke til kampanjen IKTAid, der ansatte i IT-bedrifter tegner seg som faste givere til Utviklingsfondet og Leger Uten Grenser. Hvor kommer dette engasjementet fra? Jeg og kona mi ønsket å gjøre noe mer meningsfullt med livene våre. Jeg fant ut at jeg kunne tjene tilstrekkelig med penger ved å arbeide to-tre dager i uken, og bruke resten på initiativer som virkelig betyr noe. En ting er at vi gir penger til 13 ulike organisasjoner, men vi ønsket også å gjøre noe mer aktivt. Jeg tenkte meg grundig om og konkluderte slik: For at min innsats virkelig skal monne, må jeg utnytte mine egne fortrinn og kontakter. Jeg har et bredt nettverk i IT-bransjen, og det var derfor naturlig å starte der. Resultatet ble altså IKTAid, en slags giverstafett der IT-bedrifter utfordrer hverandre til å bli med fra måned til måned. Her spiller både bransjeorganisasjonen IKT Norge og avisen ComputerWorld sentrale roller, sier Rune. Verdiskaping er viktig Hvorfor Utviklingsfondet? Til IKTAid ville vi gjerne ha litt forskjellige organisasjoner, for å gi folk et reelt valg. Vi studerte mange organisasjoner og endte opp med to stykker. Leger Uten Grenser gjør en uvurderlig innsats i katastrofesituasjoner, mens Utviklingsfondets styrke er det langsiktige arbeidet. Utviklingsfondet er en veldig effektiv organisasjon med fokus på verdiskaping og hjelp til selvhjelp. Samtidig later dere ikke som bistand alene kan løse problemene, men arbeider også med å påvirke urettferdige nasjonale og globale strukturer, for eksempel i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Hva skjer videre nå? Min personlige ambisjon er å kunne klare meg med å jobbe bare to dager i uka, slik at jeg kan bruke mer tid på frivillig bistand- og utviklingsarbeid. Når det gjelder IKTAid, er målet på sikt å få faste givere i databransjen, og etter hvert også utvide kampanjen til andre bransjer. Men det er avhengig av at andre mennesker, med nettverk i andre bransjer, også trår til. Mer informasjon om IKTAid og Rune Semundseths arbeid: Se Christoffer Ringnes Klyve Runes innsats I første rekke takket være Rune Semundseths innsats, har disse tingene skjedd i år. Vi kan bare glede oss til fortsettelsen... JazzAid. 29. januar i år var det jazzkonsert på Gamla i Oslo, og 75% av inntektene gikk til Utviklingsfondet. Rune Semundseth som den gangen arbeidet i ECSoft/ Ciber var initiativtaker. Samarbeidet med Rune resulterte i at mange ansatte i Ciber nå gir faste bidrag til Utviklingsfondet i en lønnstrekkordning. Internettsider. Rune og hans kolleger i ECSoft/Ciber har skaffet nytt design og ny publiseringsløsning for Utviklingsfondets internettsider. Dette inkluderer gratis oppfølging. IKTAid. Det kanskje viktigste initiativet fra Rune så langt er IKTAid, der IT-bedrifter utfordrer hverandre til å bli med på lønnstrekkordninger for de ansatte. Denne kampanjen gir Utviklingsfondet en gylden mulighet til å presentere arbeidet sitt i nye miljøer og få flere givere. Vi får også nyttige innspill, inspirasjon og praktisk hjelp som bidrar til at vi utvikler oss videre. I skrivende stund er Software Innovation, Elan It, Vindfang, E-Vita, Stim Computing, Cyber Watcher og Pharos med på stafetten. Vi er veldig spente på resultatene og hvor mange ansatte som blir med på ordningen etter hvert. Tusen takk til Rune, Per Morten Hoff i IKT -Norge og alle de andre som engasjerer seg gjennom IKTAid. 6

7 Ny forskning: (Noen) GMO'er skader miljøet Resultatene fra verdens til nå mest omfattende undersøkelse av miljøvirkninger ved dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) ble publisert i Storbritannia den 16. oktober. Resultatene er overraskende dårlige for tilhengerne av genmodifiserte planter. Flere kommentatorer sammenligner statsminister Tony Blairs gen-problemer med Irak-krisa: Ingen støtte i folket. Ingen bevis. Hardt press fra USA. Til sammen 60 feltforsøk viser at dyrking av genmodifisert, sprøytemiddelresistent oljeraps og sukkerbete gir mindre biologisk mangfold i åkrene enn dyrking av ikke-genmodifiserte planter som sprøytes med plantevernmidler. For eksempel ble det funnet 24% færre sommerfugler i åkerkantene der det dyrkes genmodifisert oljeraps, sammenlignet med konvensjonelle oljerapsfelt. For mais var testresultatene annerledes. Dyrking av genmodifisert, sprøytemiddelresistent mais gir mer liv i og rundt åkrene enn dyrking av vanlig mais sprøytet med plantevernmiddelet atrazin. Atrazin har lenge blitt mistenkt for å være kreftfremkallende, og ble forbudt brukt i EU rett før disse undersøkelsene ble offentliggjort. Dette har fått tidligere miljøvernminister Michael Meacher til å uttale at mais-testene er misvisende og må gjøres om igjen. Pete Riley fra Friends of the Earth kommenterte tørt at «Regjeringen har brukt millioner av pund på å sammenligne et suspekt system med et annet, isteden for å støtte seriøs forskning på bærekraftig maisproduksjon» (BBC 12. oktober). Dette har vært en kjempesak i britiske medier de siste ukene. Flere kommentatorer peker på at denne saken har likhetstrekk med Irak-debatten: Statsministeren har ingen støtte i folket til å tillate dyrking av genmodifiserte planter, han har ingen bevis for at det er trygt, og han er under hardt press fra USA for å følge deres linje. I kjølvannet av gen-debatten har matvarekjeden COOP annonsert at de ikke vil selge genmodifisert mat. Kilder i regjeringsapparatet sier i følge Reuters 20. oktober at det vil ta lang tid før regjeringen tar noen beslutninger om framtidig dyrking av genmodifiserte planter. «Hvorfor skulle regjeringen gjøre dette til en valgkampsak?» sier en av kildene. Neste valget i Storbritannia er høsten Pressemeldingen fra The Royal Society, med link til hele rapporten, finner du her: fse_template.html Av Marte Rostvåg Ulltveit- Moe/Gennytt (Fra Gennytt nr 15, 2003) GENNYTT er et gratis, elektronisk nyhetsbrev om mat og genteknologi, som sendes ut annen hver uke. Ansvarlig redaktør: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe. GENNYTT utgis av Nettverk for Mat og Miljø Denne maisen fra Honduras er ikke genmodifisert. Foto: Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Misbruk av penger eller kamp om makt? Fundación Agosto C. Sandino (FACS), er ille ute. FACS har vært samarbeidspartner med Utviklingsfondet i en årrekke, og har gode erfaringer å vise til med fattigdomsbekjempelse og bevaring av miljøet. De siste månedene har lederen i FACS, Edwin Zablah, og noen av hans nærmeste medarbeidere blitt beskyldt for å ha misbrukt organisasjonens penger. Anklagene kommer fra organisasjonens egne rekker. De er målbåret blant annet av Henry Ruíz, mangeårig styremedlem i FACS og kjent fra Sandinist-perioden som den «ærlige kommandanten». I dag har det manifestert seg to organisasjoner, som begge gjør krav på å være den rettmessige FACS. Utviklingsfondet arbeider nå for at dette i minst mulig grad skal ramme den uskyldige og sårbare tredjeparten her; de fattige på landsbygda. Utviklingsfondets prosjekt med FACS går mot slutten, og i dag gjenstår bare en avsluttende støtte til et kooperativ i høylandet i Estelí, nord i landet. I denne kaotiske situasjonen har Utviklingsfondet laget en strategi for å videreføre støtten til den fattige målgruppen, uten å benytte oss av noen av de stridende partene. I påvente av den (de) rettsaken(e) som måtte komme, har Utviklingsfondet tilsidesatt kontrakten med FACS. Verken Utviklingsfondet eller andre av de internasjonale støttespillerne til FACS er involvert som part i konflikten. Vi er svært positive til at man søker å komme til bunns i saken. Da vil vi forhåpentlig få klarhet i om det dreier seg om uærlighet og misbruk av penger, eller kamp om makten over en av de største organisasjonene i Nicaragua. Svend T. Skjønsberg 7

8 B - B L A D Returadresse: Utviklingsfondet Nedregate Oslo Operasjon Dagsverk er over Høstens store eventyr er nå forbi! Totalt 802 skoler deltok i kampanjen; ca ungdommer. Førti engasjerte foredragsholdere har reist rundt på landets ungdoms- og videregående skoler og representert Utviklingsfondet i løpet av høsten. Aksjonen har gitt oss muligheten til å treffe mange inspirerende unge mennesker; et friskt pust i hverdagen. Vi takker for hjelpen til alle som har støttet opp om kampanjen, og venter spent på det økonomiske resultatet som vil foreligge i desember! Årets OD-kampanje hadde «Verden er syk - du er medisinen» som gjennomgangstema. Her er OD-aktivister, blant dem OD-leder Sunniva Eidsvoll (som overlege, med stetoskop) i full gang med å helbrede verden - under åpningen av OD. Foto: Christoffer Ringnes Klyve/Utviklingsfondet. Nytt materiell og foredrag I forbindelse med OD-kampanjen la Utviklingsfondet ned et stort arbeid i produksjon og distribusjon av både trykt og elektronisk materiell. I tillegg forberedte vi ulike foredragsmaler, som ble benyttet av alle foredragsholderne som reiste rundt til skolene. Det er selvfølgelig fullt mulig også for ikke-od ere å benytte seg av både foredrag og materiell. Vi kan tilby følgende: Nytt materiell Kalender 2004 (kr 50,- inkl porto) Ressurshefte om Sri Lanka (10,-/stk) CD-ROM med foredragsmaler, videoklipp og diverse om Nord/Sør-problematikk, handel og miljø, Sri Lanka, (20,- inkl porto) DVD med Tore Linné Eriksens foredrag «Global Apartheid» (50,- inkl porto) DVD med tre ulike foredrag om temaet «Sri Lanka: Varig fred eller pause i krigen?» (40,- inkl porto) Bestilling: send e-post eller ring (se nederst på siden) eller bruk bestillingsskjemaet på internett: no/sw872.asp Foredrag Alle foredragene kan tilpasses etter behov og publikum. Ta kontakt! Handel og WTO: En grunnleggende innføring Sri Lanka: Bakgrunn for dagens konflikt Miljøspørsmål i Nord/Sør-perspektiv WTO, Verdensbanken og IMF Til tjeneste! Om GATS-avtalen i WTO Matsikkerhet og kampen mot sult Vann i verden - vann og konflikter i et Sør-perspektiv. En annen verden er mulig: World Social Forum og de nye sosiale bevegelsene Representanter for Utviklingsfondet kan også holde andre foredrag på tema som organisasjonen arbeider med. Ta kontakt. Utviklingsfondet er en frittstående bistandsorganisasjon, sprunget ut fra Framtiden i våre hender. Gjennom bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter støttes miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Nedregate 8, 0551 Oslo. Tlf: Faks: Ansvarlig redaktør: Aksel Nærstad. Redigering: Christoffer R. Klyve e-post: internett:http://www.utviklingsfondet.no/

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED)

AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) AKSEL NÆRSTAD OG OLAV RANDEN (RED) KAMPEN OM MATEN BOKSMIA 2004 Utgitt i samarbeid med Utviklingsfondet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag Omslagsfoto Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Grafisk utforming Olav

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige

Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige Fra almisser til verdighet? Mikrokreditt bank for fattige CIVITA Senter for næringsliv og samfunn, 2005 Omslag og design: Therese Thomassen Foto:

Detaljer

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen!

Nr. 4 august 2006. Gjeld og handel. viktig i fattigdomsbekjempelsen! Nr. 4 august 2006 Gjeld og handel viktig i fattigdomsbekjempelsen! Leder K j æ r e l e s e r! En sommer er over og vi plasserer oss raskt i virkelighetens verden igjen, forhåpentlig med overskudd og energi

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995.

-nytt NYTT FRA GAMBIA. FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. PARTNER SIERRA LEONE -nytt NYTT FRA Nr 3-2013 GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE FORUT Godt utvalg av julegaver i vår nettbutikk på forut.no NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 8 Med langvarig forhold til FORUT

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad

Haiti starter på nytt. Hvordan unngå at det skjer igjen? Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad Offer og hjelpearbeider: En jordmor i Haitis sammenraste hovedstad «Cité de Care»: Håp og verdighet blant mennesker som mistet alt Sparegruppen ara Bara: En malisk forretningskvinnes hverdag UDs nye utviklingsdirektør:

Detaljer

Bistanden bader i dårlig statistikk

Bistanden bader i dårlig statistikk på jobb-jakt: Slik fikk de jobb i 04Unge bistandsbransjen forskning: Bistanden bader 30Norsk i dårlig statistikk BI-forsker skaffer 36Portrettet: sultne syrere mel Norske ideer skal gi en bedre verden

Detaljer

Med Elvis til urolige Myanmar

Med Elvis til urolige Myanmar 12 Presse-etikk: Journalister skapte korrupsjonskultur 14 Tema: Afrikas nye uredde gründere 40 Jubileum: Fredskorpsets fotoskatt Bringer bistand inn i valgkampen Side 10 NR 2 MARS 2013 www.bistandsaktuelt.no

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater.

I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater. I Nepal har et maoistisk parti fått 38 prosent av stemme ved siste valg. Etter ti år med væpnet kamp mot en stat dominert av jordeiere og byråkrater. Maoistpartiet står fremst i kampen for demokrati og

Detaljer

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid

NORWEGIAN CHURCH AID. Gjeldskrisen. og de landene G8-lederene sviktet. En rapport i samarbeid med Christian Aid NORWEGIAN CHURCH AID Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Gjeldskrisen og de landene G8-lederene sviktet En rapport i samarbeid med Christian Aid Dette

Detaljer

En levedyktig matframtid

En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid En levedyktig matframtid Utgitt av Utviklingsfondet Økonomisk støtte til utgivelsen er gitt av Norad gjennom Utviklingsfondet og Norsk bonde- og småbrukarlag Dette er en forkortet,

Detaljer

hva fremtiden bringer...

hva fremtiden bringer... innhold Ingen av oss kan med sikkerhet si noe om hva fremtiden bringer................................................ 4 Sosialt entreprenørskap en klargjøring av begrepet........... 6 Lederskap nedefra...................................................

Detaljer

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo

Gi oss i dag vårt. Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Gi oss i dag vårt daglige brød Adventsaksjonen 2013 Fattigdomsbekjempelse og alles rett til mat i DR Kongo Innehold Leder......3 Om NUK, Caritas og Adventsaksjonen...4 Om årets prosjekt... 5-8 DR Kongo...9-11

Detaljer

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN

FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Tore Linné Eriksen: FATTIG OG RIK I SAMME VERDEN Hva kan vi vite om fattigdom og ulikhet, hvor skal vi hente kunnskap og hva skal vi tro på? FN-sambandet Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 INNHOLD Del I:

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Gujarat reiser seg fra ruinene

Gujarat reiser seg fra ruinene Utgitt av NORAD juni 2001 bistandsaktuelt fagblad om utviklingssamarbeid. nr. 5. 2001 Norsksvensk union i Malawi Side 5 Srebrenicaflyktninger på vei hjem Side 12 Poteten erobrer verden Side 22 VALG 2001:

Detaljer

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia

Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Aktuell bakgrunn Sør-Afrika Mosambik Zambia Mars 2006 Ansvarlig: Terje Kalheim Utgiver: LOs internasjonale avdeling med økonomisk støtte fra NORAD Internett: www.lo.no GLOBALISERINGENS OFRE KONKURRANSE

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.

-nytt. Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR. -nytt NYTT FRA GAMBIA Nr 3-2008 FORUT PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Krigen øker i omfang: Flukt og fortvilelse i Sri Lanka Det er ikke tanken som teller

Detaljer

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8

f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 1 2015 TYDELIG beskjed til regjeringen og Stortinget side 6, 7 og 8 UNI verdenskongress Cape Town Side 10 Småsyke nordmenn går på jobben Side 20 Negotia

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND

NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND ET UTENRIKSMAGASIN FRA FLYKTNINGHJELPEN 03/2010 KR. 79 NØDHJELP I VERDENS FARLIGSTE LAND Mens norske soldater med skuddsikre vester og skarpladde våpen bygger skoler i land som Afghanistan, er norske hjelpearbeidere

Detaljer

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel

Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014. Tema: handel Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: handel Først i dette dokumentet står kapittel 5, som omhandler handel i den politiske plattformen til Changemaker, samt en generell

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg

Forord. God (gjen)lesning. Trondheim 01.04.2014 Ronny Kjelsberg Forord Det første egentlig politiske vervet jeg tok på meg, var som styremedlem i NTNU/HiST Attac Attacs lokallag i universitets- og høyskolemiljøene i Trondheim. Det var absolutt også et av de mest lærerike.

Detaljer