God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet"

Transkript

1 U-NYTT God Jul og Godt Nyttår fra Utviklingsfondet Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Det handler om å gjøre det man er flink til Operasjon Dagsverk i boks

2 På verdens matdag den 16. oktober ble det lansert en ny internasjonal kampanje; «MER OG BEDRE - en internasjonal kampanje for støtte til landbruk og landsbygdutvikling for å bekjempe sult og fattigdom.» En norsk komite er også med i den internasjonale kampanjen. Bakgrunnen for kampanjen er at flertallet av de som sulter og er fattige i verden lever på landsbygda i utviklingsland og er knyttet til landbruket, og at bistanden til landbruk og landsbygdutvikling har gått drastisk ned fra slutten av 1980-tallet. Utviklingsfondet deltar både i det norske og det internasjonale arbeidet. Samtidig som U-nytt går i trykken avholdes det et internasjonalt møte i kampanjen. Der deltar også fem av Utviklingsfondets samarbeidspartnere; Green Movement of Sri Lanka, SEARICE fra Filippinene, CIPRES fra Nicaragua, PPB - Meso -America, og Via Campesina. Behov for en ny visjon Sammenbruddet av forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Cancun var en seier for alle som arbeider for å bekjempe fattigdommen, støtte utvikling i Sør og redusere storselskapenes makt. Det forhindret at tiltak som kunne fått dramatisk negative følger for utviklingslandene, ble vedtatt. Men det var ingen seier for positive og nødvendige endringer av verdens urettferdige handelssystem. Det er på høy tid å utvikle visjoner om et helt annet regelverk og handelssystem enn det vi har nå. På 1970-tallet reiste utviklingsland krav om en Ny Økonomisk Verdensordning (NØV). Også Norge støttet kravene om bl.a. høyere råvarepriser og en mer rettferdig verdenshandel. Det ble en ny økonomisk verdensorden på 1980-tallet og framover, men av en helt motsatt karakter av hva utviklingslandene krevde. Den nyliberale politikken som har dominert fra 1980-tallet, har ført til større gap mellom fattige og rike, større makt til storselskapene og mindre hensyn til miljøet. Landbruksavtalen i WTO er ett eksempel på behovet for at helt andre verdier og hovedlinjer må legges til grunn for et framtidig handessystem. Bare ca 10 prosent av verdens landbruksproduksjon krysser landegrensene, men det er denne lille andelen som danner basisen for landbruksavtalen i WTO. Også produksjon for nasjonale og lokale behov blir regulert av avtalen. Målet for WTO-avtalen er friest mulig flyt av varer og tjenester over landegrensene. Utviklingsfondet mener det er en gal målsetting når det gjelder landbruksvarer. Det er behov for en ny visjon for avtaler om handel med landbruksvarer som legger hensynet til mennesker, natur og samfunn til grunn for politikken, som har som mål å sørge for at retten til nok, sunn og kulturell akseptabel mat blir oppfylt for alle. På verdens matdag i oktober gikk Norges Bondelag, Norsk Bondeog Småbrukarlag, Natur og Ungdom, Norges Bygdeungdomslag og Utviklingsfondet sammen om kravet om en ny internasjonal handelspolitikk for mat. Det er en god start på å utvikle en ny visjon. Se egen artikkel på denne siden. Aksel Nærstad Forsidebildet er fra Nepal Foto: Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Mer og bedre Ny vellykket Globaliseringskonferanse Nok en gang har Globaliseringskonferansen vært gjennomført i Oslo med stor suksess. Utviklingsfondet er medarrangør for konferansen, som i år trakk ca 1300 mennesker i løpet av fire dager i månedsskiftet oktober/november. Årets konferanse hadde «Utveier» som tittel, og fokuserte på alternativer til dagens markedsstyrte globalisering. Utviklingsfondet var ansvarlig for tre av de 50 møtene som ble avholdt. Ett seminar handlet om hvordan ungdom kan bidra til varig fred på Sri Lanka. Her diskuterte to srilankiske ungdommer som var i Norge som gjester under Operasjon Dagsverk-kampanjen, med blant andre Erik Solheim, tilrettelegger for fredsprosessen i landet. I «Internasjonal matvarehandel» diskuterte Utviklingsfondets Aksel Nærstad framtiden for Verdens handelsorganisasjon (WTO) med representanter for NHO og Norges Bondelag. I «Genmat, økologisk mat, eller» snakket bønder og forskere om hva som er framtides matproduksjon. En ny internasjonal handelspolitikk for landbruket På verdens matvaredag den 16. oktober la Natur og Ungdom, Norges Bondelag, Norges Bygdeungdomslag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Utviklingsfondet fram felles hovedpunkter i en ny internasjonal handelspolitikk for landbruket. Organisasjonenes hovedbudskap på verdens matvaredag var at det er behov for en helt ny kurs i internasjonal handel med mat: Alle land må ha rett til å beskytte og støtte egen matproduksjon for egen befolkning. Alle former for eksportstøtte og dumping av matvarer fra de rike landene i utviklingsland må umiddelbart opphøre. Reglene om tvungen minimumsimport må fjernes. Alle land må kunne innføre importforbud, kvoter på import og beskyttelsestoll på matvarer som landet selv produserer for egen befolkning. Rike land må øke importen av matvarer fra utviklingsland der disse har overskudd, i stedet for å importere fra andre rike land. Den argentinske presten Ángel Felipe Furlan var blant talerne under åpningen av Globaliseringskonferansen. Foto: Christoffer Ringnes Klyve/Utviklingsfondet. 2

3 Siste innspurt - Julekampanjen 2004 God jul og Godt nytt år! Vi i Utviklingsfondet ønsker deg en hyggelig jul og et riktig godt nytt år. Tusen takk for støtten i året som snart nærmer seg slutten. Vi setter så stor pris på tilliten vi får. Hvert eneste bidrag er så viktig, og hver krone avgjørende for at vi skal kunne gjennomføre de tiltakene som er planlagt. Julekampanjen Siste innspurt i år blir julekampanjen som snart er rundt hjørnet. Vi håper selvfølgelig at både du og alle de andre støttespillerne våre har anledning til å gi en ekstra julepresang i år, slik at vi fortsatt skal få gitt den hjelpen som er nødvendig. Utviklingsfondets lokale samarbeidspartnere vil sørge for at gaven fra deg gir en bedre fremtid til en som trenger litt hjelp for å komme seg ut av fattigdommen. Sammen kan vi gjøre så mye og hjelpe så mange. Julegaver med mening Kalender. Kalenderen er på 28 sider i A4-format, og inneholder mange av Utviklingsfondets flotte bilder. Hovedtemaet i år er biologisk mangfold. Du kan kjøpe kalenderen for for 50,-. Inntektene av salget vil gå til prosjektene vi støtter. Gavekort. Ønsker du å gi en alternativ julegave til familie og venner? Du kan gi et gavekort som forteller at julegaven er en gave du har betalt til Utviklingsfondets arbeid, med en liten beskrivelse av hvem vi er og hva vi gjør. Du bestemmer selv gavens verdi. Ta kontakt med oss, så sender vi de gavekortene du ønsker 3

4 Våpenhvilen som ikke holdt nye stridigheter i Nepal Etter sju år med geriljakrig og motangrep fra hær og politi på landsbygda og i småbyer, ble det inngått våpenhvile i Nepal i januar i år. Forhandlere fra den maoistiske opprørsledelsen i Nepal Communist Party (Maoist) og regjeringen møttes i tre forhandlingsrunder. I august brøt maoistene forhandlingene og gikk tilbake til jungelen. Siden har det vært daglige trefninger, og over tusen er blitt drept. De vanskelige forholdene i Nepal gjør normalt utviklingsarbeid vanskelig. Det vakre fjellandet Nepal er herjet av borgerkrig. Foto: Vibeke Eikås / Utviklingsfondet Nylig var Ganesh Gurung som arbeider som konsulent for Utviklingsfondet i Nepal, på besøk i Oslo og redegjorde for situasjonen og krigens kostnad og virkning. Det er dystre tall han legger fram: Det er nå rundt drepte, de fleste i de fattigste distriktene i Nepal. Landets økonomi stuper, og matforsyningene i de mest utsatte områdene likeså. Arbeidsføre menn og kvinner flykter ut av åsene og til lavlandet, de større byene eller India for å unngå tvangsrekkruttering til geriljaen. Mange småbrukere uten mulighet til å komme seg unna krigføringen blir fanget mellom statens sikkerhetsstyrker og maoistene. De blir mistenkeliggjort av begge parter. Bortimot 2/3 av Nepals areal det meste av åsene er i praksis under kontroll av maoistene, som har innført lokale «folke-regjeringer» under lokale sivile og militære kommandanter i kjerneområdene i de vestlige delene av landet. Militært ser det ikke ut som om noen av partene kan vinne. Maoistenes krav Da maoistene med sine gode kort gikk fra forhandlingene i august, gikk de også fra en mulighet til å gli inn i en reell maktposisjon i Nepal. Men den ideologiske kraften bak kravene om at en ny grunnlovsgivende forsamling må velges og republikk innføres ble for sterk. Selv om det var gjennomslag for svært mange av maoistenes krav, klarte de ikke å kompromisse på disse. Opprøret er på ett vis en folkelig oppstand mot fattigdom, sosial urettferdighet og myndighetenes korrupsjon og ignorering av landsbygda. Maoistenes 40-punkts manifest for å gå til krig finner gjenklang både hos mange parlamentariske partier og i palasset. De fleste som steller med hjelpearbeid og utviklingstiltak vil heller ikke ha noen problem med å stille seg bak de aller fleste kravene. Men agendaen er fanget av snevre politiske krefter. Dermed blir kravene om å oppnå forbedringer låst i spørsmål om ny grunnlov eller ei, ettpartisystem eller parlamentarisk demokrati, og til syvende og sist hvem vinner militært. Intriger og korrupsjon Holdningen til de viktigste politiske partiene i Nepal har ikke vært hjelpsom. Stridigheter mellom partiledere, intriger, korrupsjonsskandaler og umulige koalisjoner har satt det 10 år ferske parlamentariske systemet i vanry. Dette gjorde det mulig for kongen å feie til side alle valgte forsamlinger og opprette en midlertidig regjering av kongens egne folk. Påskuddet var at de etablerte partiene var ute av stand til å takle 4

5 maoistopprøret, og var generelt udugelige i forhold til å oppnå landets viktigste sosiale og økonomiske utviklingsmål. Press for forhandlinger Ettersom det ikke synes som om det er noen militær vei ut, og en videre utmattelse av landet ikke vil føre noe godt med seg, er det et sterkt press utenfra på partene i Nepal for å inngå forhandlinger igjen. Flere donorer, bl.a. EU, har uttalt at slik situasjonen er, må maoist-kontrollerte områder også få del i den utviklingsbistand som kommer landet til gode. Analytikere Utviklingsfondet har kontakt med antar at stridighetene vil fortsette i hvert fall 5-6 år til. Selv om maoistene og regjeringen slutter fred om kanskje et års tid, vil det fortsatt være deler av geriljabevegelsen som ikke vil gi seg. Dette er en realitet som det må leves med i Nepal, og utviklingsarbeidet vil måtte preges av dette. Ved en fredsslutning må det til en massiv rekonstruksjon og rehabilitering av infrastruktur og institusjoner på landsbygda. På sett og vis er vi tilbake ved 80-årenes «integrert landbygdutvikling» på nytt. Utviklingsfondet fortsetter Utviklingsfondet akter å fortsette sin virksomhet med lokale partnere i Nepal. Det er nå mer enn noen gang at det sivile samfunn og våre nåværende og tidligere partnere og kontakter i Nepal trenger støtte og solidaritet. Det er i dag bare Namsaling Community Development Centre, NCDC, og et gryende kvinneprosjekt, Mahila Jagaran Sangh, igjen i porteføljen. Det satses imidlertid på å øke porteføljen med to-tre organisasjoner over litt tid. Et prosjekt i Lamjung, COPPADES, som vi har støttet i flere år, ble ryddig faset ut i sommer. Prosjektet NCDC i Ilam i Øst-Nepal arbeider med lokal planlegging og utviklingsprioritering i både regjerings- og maoistkontrollerte områder - uten synderlige problemer. Hovedkontoret brant riktignok ned, men dette stod inntil et kommunekontor som ble antent av maoistene og kan sees på som et uhell. Utviklingsfondets daglige leder Arvid Solheim skal besøke landet i november-desember som del av et prosjektbesøk til NCDC. Olav Myrholt Fakta: Areal: km2 (ca 45% av Norge) Folkemengde: 24,15 mill (2002) Analfabetisme (over 15 år): 58,2% Forventet levealder: 58,6 år Undervektige barn under 5 år: 47% Dødlighet av barn under 5 år: 10% (Norge: 0,4%) Andel av befolkningen som lever for under 1 USD (PPP)* per dag: 37,7% Andel av befolkningen som lever for under 2 USD (PPP)* per dag: 82,5 Andel av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen: 42% Brutto nasjonalprodukt per innbygger (PPP)*: 1,327 USD (Norge: USD) Brutto nasjonalprodukt (BNP): 5,5 mrd USD (Norge 166,1 mrd USD) Brutto nasjonalprodukt (BNP) PPP*: 30,9 mrd USD (Norge 133,7 mrd USD) Total gjeldsbetjening i andel av BNP: 1,8% Mottatt utviklingshjelp totalt i andel av BNP: 7,1% Helseutgifter i andel av BNP: 5,2% (Norge: 7,6%) Undervisningsutgifter i andel av BNP: 3,7% (Norge: 6,8) Kilder: Human Development Report 2003 (UNDP) The World Guide 2003/2004 (New Internationalist Publication) * PPP (purchasing power parity): Tallene for hvert enkelt land er omregnet i forhold til prisforskjeller mellom land slik at det kan foretas sammenlikninger mellom reelle utgifter og inntekter. I Human Development Report er kjøpekraften av 1 USD det samme som 1 USD har i USA Landsbymøte for å diskutere lokal miljøplanlegging i prosjektet støttet av Utviklingsfondet. Foto: Aksel Nærstad /Utviklingsfondet 5

6 «Det handler om å gjøre det man er flink til» «Den som ikke tar seg vann over hodet, ser bare toppen av isfjellet!». Dette er Rune Semundseths epostsignatur, og den sier vel det meste. IT-rådgiveren er høyt og lavt, og har svært mange baller i luften. Men nå er det ikke lenger å fylle aksjonærenes lommer som er det overordnede målet. Dette er mannen som tar et hvileskjær fra dot.com-kjøret og nå jobber to dager i uken for humanitære organisasjoner. Skjønt, «hvileskjær» er kanskje ikke helt treffende. Rune er et veritabelt fyrverkeri, som setter spor. Ildsjel Gjennom flere initiativer har Utviklingsfondet lært Rune å kjenne som en ekte ildsjel. Leseren har kanskje lagt merke til Utviklingsfondets nye internettsider? Rune og firmaet han jobber for, ECSoft/Ciber Norge, står bak programvare og design. Folk i databransjen har kanskje lagt merke til kampanjen IKTAid, der ansatte i IT-bedrifter tegner seg som faste givere til Utviklingsfondet og Leger Uten Grenser. Hvor kommer dette engasjementet fra? Jeg og kona mi ønsket å gjøre noe mer meningsfullt med livene våre. Jeg fant ut at jeg kunne tjene tilstrekkelig med penger ved å arbeide to-tre dager i uken, og bruke resten på initiativer som virkelig betyr noe. En ting er at vi gir penger til 13 ulike organisasjoner, men vi ønsket også å gjøre noe mer aktivt. Jeg tenkte meg grundig om og konkluderte slik: For at min innsats virkelig skal monne, må jeg utnytte mine egne fortrinn og kontakter. Jeg har et bredt nettverk i IT-bransjen, og det var derfor naturlig å starte der. Resultatet ble altså IKTAid, en slags giverstafett der IT-bedrifter utfordrer hverandre til å bli med fra måned til måned. Her spiller både bransjeorganisasjonen IKT Norge og avisen ComputerWorld sentrale roller, sier Rune. Verdiskaping er viktig Hvorfor Utviklingsfondet? Til IKTAid ville vi gjerne ha litt forskjellige organisasjoner, for å gi folk et reelt valg. Vi studerte mange organisasjoner og endte opp med to stykker. Leger Uten Grenser gjør en uvurderlig innsats i katastrofesituasjoner, mens Utviklingsfondets styrke er det langsiktige arbeidet. Utviklingsfondet er en veldig effektiv organisasjon med fokus på verdiskaping og hjelp til selvhjelp. Samtidig later dere ikke som bistand alene kan løse problemene, men arbeider også med å påvirke urettferdige nasjonale og globale strukturer, for eksempel i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Hva skjer videre nå? Min personlige ambisjon er å kunne klare meg med å jobbe bare to dager i uka, slik at jeg kan bruke mer tid på frivillig bistand- og utviklingsarbeid. Når det gjelder IKTAid, er målet på sikt å få faste givere i databransjen, og etter hvert også utvide kampanjen til andre bransjer. Men det er avhengig av at andre mennesker, med nettverk i andre bransjer, også trår til. Mer informasjon om IKTAid og Rune Semundseths arbeid: Se Christoffer Ringnes Klyve Runes innsats I første rekke takket være Rune Semundseths innsats, har disse tingene skjedd i år. Vi kan bare glede oss til fortsettelsen... JazzAid. 29. januar i år var det jazzkonsert på Gamla i Oslo, og 75% av inntektene gikk til Utviklingsfondet. Rune Semundseth som den gangen arbeidet i ECSoft/ Ciber var initiativtaker. Samarbeidet med Rune resulterte i at mange ansatte i Ciber nå gir faste bidrag til Utviklingsfondet i en lønnstrekkordning. Internettsider. Rune og hans kolleger i ECSoft/Ciber har skaffet nytt design og ny publiseringsløsning for Utviklingsfondets internettsider. Dette inkluderer gratis oppfølging. IKTAid. Det kanskje viktigste initiativet fra Rune så langt er IKTAid, der IT-bedrifter utfordrer hverandre til å bli med på lønnstrekkordninger for de ansatte. Denne kampanjen gir Utviklingsfondet en gylden mulighet til å presentere arbeidet sitt i nye miljøer og få flere givere. Vi får også nyttige innspill, inspirasjon og praktisk hjelp som bidrar til at vi utvikler oss videre. I skrivende stund er Software Innovation, Elan It, Vindfang, E-Vita, Stim Computing, Cyber Watcher og Pharos med på stafetten. Vi er veldig spente på resultatene og hvor mange ansatte som blir med på ordningen etter hvert. Tusen takk til Rune, Per Morten Hoff i IKT -Norge og alle de andre som engasjerer seg gjennom IKTAid. 6

7 Ny forskning: (Noen) GMO'er skader miljøet Resultatene fra verdens til nå mest omfattende undersøkelse av miljøvirkninger ved dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) ble publisert i Storbritannia den 16. oktober. Resultatene er overraskende dårlige for tilhengerne av genmodifiserte planter. Flere kommentatorer sammenligner statsminister Tony Blairs gen-problemer med Irak-krisa: Ingen støtte i folket. Ingen bevis. Hardt press fra USA. Til sammen 60 feltforsøk viser at dyrking av genmodifisert, sprøytemiddelresistent oljeraps og sukkerbete gir mindre biologisk mangfold i åkrene enn dyrking av ikke-genmodifiserte planter som sprøytes med plantevernmidler. For eksempel ble det funnet 24% færre sommerfugler i åkerkantene der det dyrkes genmodifisert oljeraps, sammenlignet med konvensjonelle oljerapsfelt. For mais var testresultatene annerledes. Dyrking av genmodifisert, sprøytemiddelresistent mais gir mer liv i og rundt åkrene enn dyrking av vanlig mais sprøytet med plantevernmiddelet atrazin. Atrazin har lenge blitt mistenkt for å være kreftfremkallende, og ble forbudt brukt i EU rett før disse undersøkelsene ble offentliggjort. Dette har fått tidligere miljøvernminister Michael Meacher til å uttale at mais-testene er misvisende og må gjøres om igjen. Pete Riley fra Friends of the Earth kommenterte tørt at «Regjeringen har brukt millioner av pund på å sammenligne et suspekt system med et annet, isteden for å støtte seriøs forskning på bærekraftig maisproduksjon» (BBC 12. oktober). Dette har vært en kjempesak i britiske medier de siste ukene. Flere kommentatorer peker på at denne saken har likhetstrekk med Irak-debatten: Statsministeren har ingen støtte i folket til å tillate dyrking av genmodifiserte planter, han har ingen bevis for at det er trygt, og han er under hardt press fra USA for å følge deres linje. I kjølvannet av gen-debatten har matvarekjeden COOP annonsert at de ikke vil selge genmodifisert mat. Kilder i regjeringsapparatet sier i følge Reuters 20. oktober at det vil ta lang tid før regjeringen tar noen beslutninger om framtidig dyrking av genmodifiserte planter. «Hvorfor skulle regjeringen gjøre dette til en valgkampsak?» sier en av kildene. Neste valget i Storbritannia er høsten Pressemeldingen fra The Royal Society, med link til hele rapporten, finner du her: fse_template.html Av Marte Rostvåg Ulltveit- Moe/Gennytt (Fra Gennytt nr 15, 2003) GENNYTT er et gratis, elektronisk nyhetsbrev om mat og genteknologi, som sendes ut annen hver uke. Ansvarlig redaktør: Marte Rostvåg Ulltveit-Moe. GENNYTT utgis av Nettverk for Mat og Miljø Denne maisen fra Honduras er ikke genmodifisert. Foto: Aksel Nærstad/Utviklingsfondet Misbruk av penger eller kamp om makt? Fundación Agosto C. Sandino (FACS), er ille ute. FACS har vært samarbeidspartner med Utviklingsfondet i en årrekke, og har gode erfaringer å vise til med fattigdomsbekjempelse og bevaring av miljøet. De siste månedene har lederen i FACS, Edwin Zablah, og noen av hans nærmeste medarbeidere blitt beskyldt for å ha misbrukt organisasjonens penger. Anklagene kommer fra organisasjonens egne rekker. De er målbåret blant annet av Henry Ruíz, mangeårig styremedlem i FACS og kjent fra Sandinist-perioden som den «ærlige kommandanten». I dag har det manifestert seg to organisasjoner, som begge gjør krav på å være den rettmessige FACS. Utviklingsfondet arbeider nå for at dette i minst mulig grad skal ramme den uskyldige og sårbare tredjeparten her; de fattige på landsbygda. Utviklingsfondets prosjekt med FACS går mot slutten, og i dag gjenstår bare en avsluttende støtte til et kooperativ i høylandet i Estelí, nord i landet. I denne kaotiske situasjonen har Utviklingsfondet laget en strategi for å videreføre støtten til den fattige målgruppen, uten å benytte oss av noen av de stridende partene. I påvente av den (de) rettsaken(e) som måtte komme, har Utviklingsfondet tilsidesatt kontrakten med FACS. Verken Utviklingsfondet eller andre av de internasjonale støttespillerne til FACS er involvert som part i konflikten. Vi er svært positive til at man søker å komme til bunns i saken. Da vil vi forhåpentlig få klarhet i om det dreier seg om uærlighet og misbruk av penger, eller kamp om makten over en av de største organisasjonene i Nicaragua. Svend T. Skjønsberg 7

8 B - B L A D Returadresse: Utviklingsfondet Nedregate Oslo Operasjon Dagsverk er over Høstens store eventyr er nå forbi! Totalt 802 skoler deltok i kampanjen; ca ungdommer. Førti engasjerte foredragsholdere har reist rundt på landets ungdoms- og videregående skoler og representert Utviklingsfondet i løpet av høsten. Aksjonen har gitt oss muligheten til å treffe mange inspirerende unge mennesker; et friskt pust i hverdagen. Vi takker for hjelpen til alle som har støttet opp om kampanjen, og venter spent på det økonomiske resultatet som vil foreligge i desember! Årets OD-kampanje hadde «Verden er syk - du er medisinen» som gjennomgangstema. Her er OD-aktivister, blant dem OD-leder Sunniva Eidsvoll (som overlege, med stetoskop) i full gang med å helbrede verden - under åpningen av OD. Foto: Christoffer Ringnes Klyve/Utviklingsfondet. Nytt materiell og foredrag I forbindelse med OD-kampanjen la Utviklingsfondet ned et stort arbeid i produksjon og distribusjon av både trykt og elektronisk materiell. I tillegg forberedte vi ulike foredragsmaler, som ble benyttet av alle foredragsholderne som reiste rundt til skolene. Det er selvfølgelig fullt mulig også for ikke-od ere å benytte seg av både foredrag og materiell. Vi kan tilby følgende: Nytt materiell Kalender 2004 (kr 50,- inkl porto) Ressurshefte om Sri Lanka (10,-/stk) CD-ROM med foredragsmaler, videoklipp og diverse om Nord/Sør-problematikk, handel og miljø, Sri Lanka, (20,- inkl porto) DVD med Tore Linné Eriksens foredrag «Global Apartheid» (50,- inkl porto) DVD med tre ulike foredrag om temaet «Sri Lanka: Varig fred eller pause i krigen?» (40,- inkl porto) Bestilling: send e-post eller ring (se nederst på siden) eller bruk bestillingsskjemaet på internett: no/sw872.asp Foredrag Alle foredragene kan tilpasses etter behov og publikum. Ta kontakt! Handel og WTO: En grunnleggende innføring Sri Lanka: Bakgrunn for dagens konflikt Miljøspørsmål i Nord/Sør-perspektiv WTO, Verdensbanken og IMF Til tjeneste! Om GATS-avtalen i WTO Matsikkerhet og kampen mot sult Vann i verden - vann og konflikter i et Sør-perspektiv. En annen verden er mulig: World Social Forum og de nye sosiale bevegelsene Representanter for Utviklingsfondet kan også holde andre foredrag på tema som organisasjonen arbeider med. Ta kontakt. Utviklingsfondet er en frittstående bistandsorganisasjon, sprunget ut fra Framtiden i våre hender. Gjennom bidrag fra enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter støttes miljø- og utviklingsprosjekter i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Utviklingsfondet, Nedregate 8, 0551 Oslo. Tlf: Faks: Ansvarlig redaktør: Aksel Nærstad. Redigering: Christoffer R. Klyve e-post: internett:http://www.utviklingsfondet.no/

Retten til mat er en menneskerett

Retten til mat er en menneskerett Aksel Nærstad Retten til mat er en menneskerett MEN ca 20 000-30 000 mennesker dør hver dag av sult eller sultrelaterte årsaker, av dem ca 14 000 barn under fem år. 870 millioner sulter 1,5 milliarder

Detaljer

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO

trenger ikke GOD MAT GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO GOD MAT trenger ikke GENMODIFISERING SUNN SKEPSIS TIL GMO Vi har ingen genmodifiserte organismer (GMO) til mat og fôr i Norge i dag. Du er med å avgjøre om vi får det i framtida! HVA ER GMO? GMO er en

Detaljer

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad

Matproduksjon. - Hvor? For hvem? Arvid Solheim. Aksel Nærstad Matproduksjon - Hvor? For hvem? Aksel Nærstad Arvid Solheim Global matkrise Voldsom prisøkning på noen matvarer; økt fattigdom for millioner av mennesker. Råvareprisene på mat steg i 2006 med 8%, 24% i

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

Asbjørn Wahl For velferdsstaten

Asbjørn Wahl For velferdsstaten Asbjørn Wahl For velferdsstaten WTO: Kort historikk Mislykket forsøk med ITO 1948 GATT etableres 1948 1948-1994: 8 forhandlingsrunder Handelsbarrierer reduseres Vendepunkt i 1994: WTO stiftes Vel 140 land

Detaljer

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt!

Innledning EU er ikke et solidaritetsprosjekt! Solidaritet? 2 Innledning EUer en politisk og økonomisk union bestående av 27 europeiske land. Unionen fører en felles handelspolitikk, og kjemper for de såkalte fire friheter. Disse innebærer at det skal

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

GMO på 1-2-3. Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012

GMO på 1-2-3. Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012 GMO på 1-2-3 Kathrine Kleveland Skien 9. febr 2012 Nettverk for GMO-fri mat og fôr Sprer føre-var-holdning til GMO Krever mer uavhengig forskning 16 organisasjoner: Debio - Fremtiden i våre hender - Greenpeace

Detaljer

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre

Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre Vi har satt opp en rekke forslag til foredrag basert på tematikken i Spires aktive arbeid. Samtlige av foredragene kan gjøres kortere eller lengre ettersom hva slags opplegg skolen ønsker. For eksempel

Detaljer

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS)

Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder. Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) Korleis påverkar EØS-avtala og TTIP norske bønder 23. oktober 2015 Merete Furuberg Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) www.smabrukarlaget.no 1 HVA MED MAT OG JORDBRUK? www.smabrukarlaget.no 2 Jordbruk

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Folk forandrer verden når de står sammen.

Folk forandrer verden når de står sammen. Kamerater! Gratulerer med dagen! I dag samles vi for å kjempe sammen, og for å forandre verden til det bedre. Verden over samles vi under paroler med større og mindre saker. Norsk Folkehjelp tror på folks

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-byer

Kriterier for Fairtrade-byer Kriterier for Fairtrade-byer Stiftelsen Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: maxhavelaar@maxhavelaar.no Hjemmeside: www.maxhavelaar.no Guide for Fairtrade-byer

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015

Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no. Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Økt samfunnsengasjement Stemmerettsambassadører.no Ungdommens fylkesting i Hedmark Kongsvinger, 11. april 2015 Hva skal vi? 1. Innledning om www.stemmerettsambassadører.no og økt samfunnsengasjement 2.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte november 2016 Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 25-27. november 2016 Verden er skikkelig urettferdig. De rike landene i verden forsyner seg med stadig mer av verdens ressurser. Klimaendringer, i hovedsak forårsaket

Detaljer

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid

Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Innlegg 07. juni 2016 - Europeisk og internasjonal handel og samarbeid Velkommen til kunnskapsseminar hvor vi vil belyse betydningen av og aktuelle spørsmål om, europeisk og internasjonal handel og samarbeid.

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett?

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? Hvis verden var et sjakkbrett...hvilken rolle ville du spilt? Du er invitert til en fascinerende, relevant og avslørende foredrags-serie, bygget på

Detaljer

!, fjs. sam fun nsf~g

!, fjs. sam fun nsf~g !, fjs Mette Jostein Haraldsen Ryssevik sam fun nsf~g Kapittel 3: Norsk mangfold 40 Deli Kultur og samfunn - ä leve sammen Typisk norsk? 41 Hvem er norsk? 43 Bade norsk og same 44 Norge - et kristent land?

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Matvarekrise og fattigdom. Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet

Matvarekrise og fattigdom. Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet Matvarekrise og fattigdom Gunnar M. Sørbø CMI Foredrag i Forskningsrådet 03.09.2008 Høye matvarepriser Siden 2003 har prisene på mais og hvete blitt mer enn fordoblet Prisen på ris ble firedoblet på 4

Detaljer

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011

BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 BUDDIES FOR AFRICA - ÅRSBERETNING 2011 Arten av virksomheten og hvor den drives Buddies for Africa (BFA) er en humanitær stiftelse med en visjon om å gi fremgang til mennesker i Afrika. Organisasjonens

Detaljer

KrFs utviklingspolitikk

KrFs utviklingspolitikk KrFs utviklingspolitikk 2013-2017 Programkomiteens førsteutkast april 2012 Per Kristian Sbertoli medlem av programkomiteen KrFs utviklingspolitiske seminar 27. april 2012 Programprosessen April: 1. høringsrunde

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8

Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Misjon Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender. Apg 1,8 Diakoni - Alle som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles..og delte ut til alle etter

Detaljer

Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal

Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal Styreleder Erlig Lae gen.sekr. Lasse Heimdal «Frivillig arbeid gir bedre helse: - Det er terapi» Aftenposten 26.9.16 Foto Torstein Øen Medlemsorganisasjoner 950.000 medlemskap + 5 ganger så mange uorganiserte

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang

...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang ...måten internasjonal handel er organisert påvirker hverdagen til stort sett alle mennesker? Regler for handel styrer hvilke varer man har tilgang på, varenes innhold, hvordan de produseres, samt om de

Detaljer

Å etablere et demensvennlig samfunn

Å etablere et demensvennlig samfunn Å etablere et demensvennlig samfunn Vår historie fra North Lanarkshire Sandra Shafii & Arlene Crockett Arendal 23. mars 2015 Vi har en historie å fortelle Hvorfor vi startet Hvordan vi gjorde det Hva som

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Media venn eller fiende?

Media venn eller fiende? Media venn eller fiende? Kommunikasjon i en pandemikrise Lillehammer 16. oktober 2007 StangMedia AS Medienes fokus Konflikter disharmoni ubalanse Rasende foreldre: -Regjeringen må prioritere barna! Folkehelsa

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral

Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag. Etikk og moral Norges Bilsportforbunds Verdigrunnlag Etikk og moral Etikk og Moral Innledning Norges Bilsportforbund er en organisasjon som er bygd opp rundt et kjerneprodukt; bilsport. Forbundets verdigrunnlag skal

Detaljer

Frivillig for Caritas Sri Lanka

Frivillig for Caritas Sri Lanka Frivillig for Caritas Sri Lanka "Hei! Vi heter Camilla Lucia Ramse og Kristoffer Markus Kopperud, og for tiden jobber vi som frivillige for Caritas Sri Lanka i Jaffna. Vi har tatt en pause i studiene våre

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er.

I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Nyheter fra arbeidet i Fang I tidligere har jeg skrevet om hvor stor betydning undervisning om ekteskap for shanfolket er. Og jeg har igjen sett hvor viktig dette er. Jeg spurte en norsk familie, som er

Detaljer

Koloniene blir selvstendige

Koloniene blir selvstendige Koloniene blir selvstendige Nye selvstendige stater (side 92-96) 1 Rett eller feil? 1 I 1945 var de fleste land i verden frie. 2 Det var en sterkere frihetstrang i koloniene etter andre verdenskrig. 3

Detaljer

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv!

Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Om 8 minutter kommer du til å smile som disse gjør! De neste 8 minuttene vil forandre ditt liv! Er du klar? Bruk de neste 8 minuttene til å lese denne presentasjonen nøye! 1 Vi vet alle at store tall alltid

Detaljer

vi forteller din historie

vi forteller din historie vi forteller din historie gode kollega Vest-Agder-museet har lange og stolte tradisjoner helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Hver dag besøkes vi fortsatt av forventningsfulle gjester, og stadig

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889.

Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den internasjonale arbeiderkongressen i Paris i 1889. Tale 1. mai 2009, Jens Stoltenberg, må kontrolleres mot framføring. Kamp mot ledighet arbeid til alle Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen! Det er i år 120 år siden 1. mai-dagen ble innstiftet på den

Detaljer

Heltene. Damalie. Agnes

Heltene. Damalie. Agnes Heltene Vilje til endring Det er kvinnene i Afrika som er bærere av endring. De arbeider med jorda, og tar ansvar for sine barn og barnebarn. Og de arbeider for å bedre kvinners livsvilkår. Mange er enker,

Detaljer

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett?

maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? maktkamp hva blir neste trekk på verdens sjakkbrett? Hvis verden var et sjakkbrett...hvilken rolle ville du ha spilt? Du er invitert til en fascinerende, relevant og avslørende foredragsserie - bygget

Detaljer

Foto : Fernand Schmit

Foto : Fernand Schmit Foto : Fernand Schmit ! samarbeid med alle mulige bedrifter. Bellona har mange gode kort på hånda i arbeidet sitt. De har utmerkede kontakter med hele bredden av den internasjonale miljøbevegelsen.

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering

Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om. Arbeidsmåter/ Læringsstrategier. Evaluering / Egenvurdering Periodeplan i Samfunnsfag,10.trinn - 2009/2010 (hvert fag har sin periodeplan) Periode Uke Innhold / Tema Kompetansemål Eleven skal kunne / lære om Arbeidsmåter/ Læringsstrategier Evaluering / Egenvurdering

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd MKR 45/10 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 6.-7. sept. 2010 Saksbehandler: Guro Almås Referanser: KISP 04/10 MKR/AU 15/10 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 31.08.2010

Detaljer

U-NYTT. Kamp for matsuverenitet

U-NYTT. Kamp for matsuverenitet U-NYTT 1 2002 Kamp for matsuverenitet Bærekraftig utvikling på dagsorden Glad for hjelpen Mot utsetting av genmodifiserte organismer Økt handel = mindre sult? Bekjempelse av fattigdom Regjeringen la i

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Mama Rachel. o Foretningsdrift generelt, både i Norge og Filippinene, med hovedvekt på produksjon på Filippinene og salg i Norge,

Mama Rachel. o Foretningsdrift generelt, både i Norge og Filippinene, med hovedvekt på produksjon på Filippinene og salg i Norge, Mama Rachel er en planlagt stiftelse som gjennom å skape arbeidsplasser til fattige mennesker på Filippinene, på en verdig og bærekraftig måte vil kunne løfte mennesker ut av fattigdommen. Målet er at

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

notebook. January 09, onsdag

notebook. January 09, onsdag onsdag 8. januar 2014 1 Hva gjør nordmenn om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Norge? Hva gjør man i Afrika om vinteren? Hva er typisk for vinteren i Afrika? 2 3 TEST vinterklær 4 Forhandler om fred

Detaljer

Nok mat til alle og rent vann.

Nok mat til alle og rent vann. Nok mat til alle og rent vann. Eivind Berg, LMD Nok mat til alle global og nasjonale utfordringer. Rent vann nasjonale utfordringer. Viktig deklarasjon og mål om den globale matsikkerhet. Toppmøtet om

Detaljer

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til

Det er en glede å ønske dere velkommen til Næringslivets Hus, og til Næringslivets Hovedorganisasjon Tale: 2. mars 2017 Taler: Adm. direktør Kristin Skogen Lund Tildelt tid: 10 min. Antall ord: 1000 Bærekraftsmål og forretningsmuligheter Åpningsinnlegg @ Næringslivets konferanse

Detaljer

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen.

En plan som sørger for totalvern av skogen: Totalvern betyr at hele området blir strengt regulert. Ingen bruk blir lov for noen. Informasjon til alle delegasjonene Dere har reist til hovedstaden i DR Kongo, Kinshasa, for å delta i forhandlinger om regnskogen i Oriental-provinsen. De siste årene har hogsten tatt seg opp. Store skogområder

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning

Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning Det magiske klasserommet fred Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Kjære lærer s. 3 Oversikt over Det magiske klasserommet fred s. 4-7 Aktuelle kompetansemål s. 7 Undervisningsopplegg

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER.

HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER. SOS -BARNEBYER HERMANN GMEINER, FØDT 1919 I ØSTERRIKE, GRUNNLEGGER AV SOS BARNEBYER. FILOSOFI: DET BLIR IKKE FRED I VERDEN BARE VED AT NOEN POLITIKERE SETTER SINE SIGNATURER PÅ ET STYKKE PAPIR SOM DE KALLER

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag

Importvern og toll. LO-konferanse Oppland Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Importvern og toll LO-konferanse Oppland 09.10.2012 Trond Ellingsbø Leder i Oppland Bondelag Disposisjon Litt om Oppland Bondelag Landbruket i Oppland Hvorfor matproduksjon i Norge Så hovedtemaet: Importvern

Detaljer

Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag sammenlign fire land

Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag sammenlign fire land Statistikkoppgave: Utvikling fra 1990 til i dag sammenlign fire land I denne timen skal elevene selv få øve seg i å bruke statistikk. Vi skal ta utgangspunkt i tre land hvor NLM har misjonsprosjekter,

Detaljer

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares

Hva er Rotaract? Vennskap gjennom tjeneste Service above self Rotaract shares Hva er Rotaract? En politisk og religiøs uavhengig forening, for ungdom/unge voksne mellom 18 og 30 år, med ulik studiebakgrunn og yrkeserfaring Rotaracts mottoer: Vennskap gjennom tjeneste Service above

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

En verden. Samfunnsfag. - rike og fattige land - mot en global økonomi. 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag

En verden. Samfunnsfag. - rike og fattige land - mot en global økonomi. 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Samfunnsfag En verden - rike og fattige land - mot en global økonomi Med utgangspunkt i læreverket Underveis Geografi 10 del 5 10.trinn 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Likheter og forskjeller Hvilke likheter

Detaljer

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig -

CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - CARITAS NORGE - En verden uten sult er mulig - Foto: Paul Jeffrey / Caritas Internationalis Foto: Fajardo, Sara A. / CRS CARITAS NORGE BEKJEMPER SULT Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges

Detaljer

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395

PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET REHABILITERING: 2008/3/0395 PROSJEKT FINANSIERT AV HELSE OG REHABILITERING -SLUTTRAPPORT- REKRUTTERINGSGRUPPE - RIDDERRENNET RIDDERRENNETS VENNER REHABILITERING: 2008/3/0395 RAPPORT REKRUTTERINGSGRUPPE RIDDERRENNET Motivere fysisk

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov

Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov Matvaresikkerhet hvilke effekter får klimaendringer og handelspolitikk Policyutfordringer og kunnskapsbehov Forskningsrådets globaliseringsprosjekt workshop 3 I Å finne globale ordninger for å refordele

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

SAMMEN FOR BARN I MALAWI

SAMMEN FOR BARN I MALAWI SAMMEN FOR BARN I MALAWI Et nasjonalt løft for våre felles budord Å HJELPE DE TRENGENDE OG OPPDRA DE FORELDRELØSE Landssaken 2011-2013 Etter en omfattende beslutningsprosess ble SOS-barnebyer valgt fordi:

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Faglig konferanse Nei til EU. Brita Skallerud 2.nestleder Norges Bondelag

Faglig konferanse Nei til EU. Brita Skallerud 2.nestleder Norges Bondelag Faglig konferanse Nei til EU Brita Skallerud 2.nestleder Norges Bondelag Hvorfor produsere mat i Norge? Når Norge er: Våtere Kaldere Brattere Mer avsides og Dyrere enn andre land Fordi.. Mat er basisbehov

Detaljer

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld.

Grovfjord IL. Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. Sterk prestasjon Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 10.06.2016 Viktor Framvik ble kampens spiller med sine fire mål i 5-1 seieren over Kvæfjord i går kveld. 4.divisjon Hålogaland Kvæfjord - Grovfjord 1-5

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Turister redder og truer kulturminner

Turister redder og truer kulturminner Turister redder og truer kulturminner Av Ann-Mari Gregersen. Foto: Alf Ove Hansen 30.03.2009 16:41 Plyndringen av Kambodsjas kulturminner har vært enorm, men bedre sikkerhet og en stadig økende turiststrøm

Detaljer

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha)

at Buddha var en klok mann som forstod det Buddha lærte menneskene (dharma) det buddhistiske samfunnet med munker og nonner (sangha) BUDDHISMEN. Buddhismen er en religion som oppstod i Nord-India for nesten 2500 år siden. I dag er det cirka 550 millioner buddhister i verden. Det er den 4. største religionen i verden. Kartet viser hvor

Detaljer

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning

Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning Det magiske klasserommet klima Lærerveiledning www.reddbarna.no/klasserom Innholdsfortegnelse Det magiske klasserommet klima s. 3 Oversikt over Klimarommet s. 4 7 Undervisningsopplegg 1 Bli en klimavinner!

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift

SE : Piloten Stemmer fra grasrota. Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift SE : Piloten Stemmer fra grasrota Et program og en møteplass i sosial forretningsdrift Thinkingoutsidethebox: Overcoming the limitations we put on ourself by other people. Ikke la oss undervurdere den

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer