1. Innledning oppsummering av 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning oppsummering av 2014"

Transkript

1

2 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet og vi har arrangert EuroPride EuroPride 2014 bestod av hovedarrangementene Pride House, Pride Park, Paraden, samt en stor menneskerettighetskonferanse på Oslo Rådhus, som vi arrangerte sammen med Oslo kommune, Amnesty og FN-sambandet. Hele Oslo by var invitert med som arrangør, og over 200 arrangement var oppført i det offisielle programmet. Festivalen ble åpnet av likestillings- og inkluderingsminster Solveig Horne (FrP). Invitasjonen av en minister fra FrP falt en del personer i det skeive miljøet tungt for brystet. På tross av kritikken som ble fremsatt, mener vi det var rett av oss å invitere ministeren, for det er i dialog vi kan klare å påvirke enkeltmennesker og partier, og ministerens besøk har både beveget oss og Horne. Fabian Stang (H) og Libe Rieber Mohn (Ap) holdt mottakelse for alle våre gjester i Rådhuset under under EuroPride. Det samme gjorde Statsminister Erna Solberg (H) i statsministerboligen, før hun offisielt åpnet Pride Park på Rådhusplassen. Hit kom også Kulturminister Thorhild Widvey (H) og holdt den årlige talen under paradeshowet. Paraden gjennom Oslos gater samlet over deltagere og vis av folk heiet den fram langs paraderuten. Gjennom året har vi jobbet tett med Amnesty, Oslo kommune, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom og Akershus fylkeskommune, og en lang, lang rekke andre organisasjoner. I tillegg har alle våre aktivitetsgrupper, som normalt, vært aktive og arrangert store og små arrangement for personer i alle aldre, gjennom hele året. I LLH OA er frivilligheten vital og levende som aldri før. I 2014 jobbet ikke mindre enn totalt 359 mennesker, hele timer for å skape 665 arrangement i løpet av året. Og drøyt personer fra OA-regionen, har besøkt arrangementene som frivilligheten har skapt. Det er en ære å lede en organisasjon som har så mange dedikerte frivillige i sving. Det er en ære å arbeide sammen med og for så mange som arbeider frivillig og utrettelig for å gjøre samfunnet litt bedre for seg selv og for andre ble også året da Oslo kommune endelig fikk utarbeidet ny handlingsplan, «Stolte Oslo - Handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering». Planen skal virke fra 2015 til 2018, og i den er det målsettinger og visjoner som LLH OA er stolte over å ha fått inn. Vi har vært en av kommunens betrodde samarbeidspartnere i utarbeidelsen av planen. Planen er viktig for oss som frivillig organisasjon og som politisk pådriver for forandring. Oslos nye handlingsplan ble riktignok offentliggjort tirsdag 20. januar 2015, men grunnlaget for planen ble lagt i 2014 og 2013, og alle år siden 2009, da den forrige handlingsplanen utløp på dato. Byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke, overleverte i egen person handlingsplanen ved navn «Stolte Oslo» til LLH OA, på vårt kontor denne tirsdagen i januar, og ga oss en god start på

3 Handlingsplanen er ambisiøs på byen og befolkningens vegne, og har en rekke gode tiltak som konkretiserer vårt viktige arbeid. Blant annet skal det igjen satses sterkt på holdningsskapende arbeid i Osloskolen. Med knappe midler rakk vi i 2014 å besøke 41 skoler og skolere 3033 elever i OA-regionen på tema kjønn, seksualitet og antidiskriminering. Med fornyet satsning fra Oslo kommune og alltid tilstedeværende støtte fra Akershus fylkeskommune, vil forhåpentligvis dette antallet øke i Det er med store forventninger, ambisjoner og målsettinger LLH OA tar fatt på På vegne av styret i LLH Oslo og Akershus: Tusen takk til alle våre støttespillere, partnere og venner. Og ikke minst, tusen takk til alle medlemmer, frivillige og tillitsvalgte i organisasjonen. Mvh Hans Heen Sikkeland Leder LLH Oslo og Akershus, 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning oppsummering av Organisasjonskart LLH OA Kort om arbeidsprogrammet til LLH OA Medlemmer Ansatte Tilrettelegging for frivillighet Rapport fra aktivitetsgruppene Seniornettverket (Seniorkafé) Seniornettverket (Homser i dagslys) Lesber i dagslys (LeDa) Familienettverket Late Bloomer Ladies Fore Norway (golf) Raballder Innebandy Raballder Volleyball Musikkselskapet Fri Utblåsing Skeive Toner Den Norske Homofonien av 1990 (kor) Kafé Trans* Oslo Tango Queer Kafé Nye CabaRosa Skeive Kunstnere Skeiv Aften Jessheim Oslo Frontrunners Regnbuefamilier OA Regnbuefamilier OA, barselsgruppen /22 - SMIA/Wish/Revise F Oslo Pride arrangør av EuroPride Historikken bak Oslo Prides søknad for EuroPride Pride House Menneskerettighetskonferanse Pride Park Parade Ærespris og Homofrydpris Tema for Oslo Pride Ny handlingsplan i Oslo Andre prioriterte områder Skole Lhbt med minoritetetnisk bakgrunn Helse og Hiv Bi Politisk påvirkning og andre arrangement Synlighet i media og sosiale medier Økonomi Avslutning

5 2. Organisasjonskart LLH OA Organisasjonskart 2015 Årsmøtet - LLH Oslo og Akershus Styret - LLH Oslo og Akershus Oslo Pride AS/ Oslo Pride-utvalget (styret Oslo Pride) Aktivitesgrupper i LLH OA Nettverksmøte Oslo Pride - avholdes 2-3 ganger årlig - er et rådgivende organ som dannes av de som møter opp på møtene. Oslo Pride AU Faggrupper Oslo Pride: Pride House-gruppa Pride Park-gruppa Paradegruppa Markedsgruppa Kultur- og event-gruppa Frivilliggruppa Informasjonsgruppa Søknader og økonomi gr. 1. Skeiv Aften Jessheim 2. Kafe + for personer som lever med hiv 3. Musikkselskapet Fri Utblåsning 4. Homofonien 5. Skeive Toner 6. Skeive Kunstnere 7. Regnbuefamilier Oslo og Akershus + barselsgruppa 9. Familienettverket 10. Late bloomer ladies 11. SMIA/Wish/ 13. Revise F Lesber i Dagslys 15. Senior 50 + og Homser i dagslys 16. Oslo Frontrunners 17. Raballder Innebandy 18. Raballder Volleyball 19. Fore Norway 20. Oslo Tango Queer 21. Nye Cabarosa 22. Café Trans 5

6 3. Kort om arbeidsprogrammet til LLH OA På årsmøtet til LLH Oslo og Akershus 28. januar 2014 ble arbeidsprogrammet for året bestemt. Arbeidsprogrammet er, som navnet tilsier, dokumentet som prioriterer innretningen på organisasjonens arbeid. Og det er organisasjonens medlemmer som utgjør årsmøtet. Den første hovedprioriteringen var at organisasjonen skulle arbeide med EuroPride 2014, som festivalen vår, Oslo Pride, var vertskap for i juni. I arbeidsprogrammet ble det påpekt at arbeid med lhbt-personer med minoritetsetnisk bakgrunn skulle vektlegges i dette. Som et generelt hovedpunkt ble det bestemt at LLH OA i 2014 skulle prioritere arbeid med å utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og arbeide for å utjevne forskjeller i helse og levekår mellom lhbt-befolkningen og majoritetsbefolkningen. Årsmøtet var tydelige på at organisasjonen skulle jobbe opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for lhbt-personer. I tillegg ble det bestemt at et viktig hovedmål for LLH OA skulle bidra til å skape trygge møteplasser for lhbt-personer, spesielt under EuroPride. Målene ble deretter konkretisert i arbeidsoppgaver fordelt på områdene skole, helse, diskriminering og rettighetsperspektiver med spesielt fokus på hiv, aktivitetsgrupper, synlighet og profilering og overfor offentlig sektor under punktet Oslo kommune/akershus fylke. Hele arbeidsprogrammet kan leses på llh.no/oa - Oslos varaordfører og ordfører overrekkes regnbueflagget av LLH OAs leder i forbindelse med MR-konferanse på Rådhuset. Foto: PRJ. 6

7 4. Styret i LLH OA Styret i organisasjonen ble valgt på årsmøtet 28. januar Styrets leder er Hans Heen Sikkeland og nestleder er Veronica K. Berglyd Olsen. Styremedlemmer: Nils-Erik Flatøe, Leif-Ove Hansen, Cristo Rodríguez Borrachero, Brita Brekke, Aasmund Robert Vik, Klaus Bøckman, Hedda Marie Westlin, Paal Christian Mossin Gjøen og Lise Lindalen. Styrets leder er frikjøpt og fungerer som daglig leder av organisasjonen. Styremedlemmene mottar ingen form for kompensasjon i sine verv og jobber utelukkende frivillig. Styremøteprotokoll: Dato Hva dagsorden årsmøtet 2014 gjennomgås mm tema og slogandiskusjon EuroPride 2014 mm gjennomgang arbeidsprogram og budsjettrevideringer mm styrets innstillinger til kommende LS mm økonomi EP14 mm styreseminar på Stensveen EuroPride, LM 2014 mm praktisk vedr Pride House, Pride Park mm evaluering EuroPride 2014, omorganisering Oslo Pride, tema 2015 mm omorganisering Oslo Pride (fortsettelse), Horne-kritikk mm handlingsplan Oslo kommune, status arbeidsprogram mm oppfølging av arbeidsprogram opprettelse av utvalget Oslo Pride innunder LLH OA mm styrets innstillinger til kommende LS dato for årsmøte 2015 settes mm. Oppsummering av styrets aktiviteter i 2014: Styret har i 2014 vært samlet til 14 styremøter. 12 av styremøtene er referatført i ordinære møteprotokoller. To av møtene var arbeidsmøter. De ordinære protokollene viser at styret har behandlet 74 saker i I tillegg var styret samlet på helgeseminar på Stensveen LLH Oslo og Akershus-styret har også vært representert på alle LLHs Landsstyremøter i LLH OA arrangerte 8. april 2014 et eget medlemsmøte, i henhold til vedtektene, hvor det ble valgt delegater til Landsmøte i LLH (LLH LM). Deretter ble det avholdt delegasjonsmøter - i alt fire stk - hvor LLH OAs delegasjon til LLH LM jobbet med forslag til resolusjon og nye forslag til organisasjonens styrende dokumenter mm. Samtlige i delegasjonen møtte på LLHs LM som ble arrangert i Oslo helgen mai

8 5. Medlemmer 2014 Medlemstallet har i 2014 gått betydelig opp og er det høyeste siden 2008, da kampen om felles ekteskapslov var på sitt heteste. Fokus på medlemsverving i sentralleddet, i aktivitetsgruppene våre, under festivalen og gjennom nye medier, kan sammen forklare noe av det høye medlemstallet Som det kan være for politiske partier, er det viktigste ikke nødvendigvis medlemstallet, men den aktive deltagelsen og oppslutningen om arrangementene som skapes. Det er deltagelse og engasjement som er helsebringende, ikke medlemskap i seg selv. Dette utdypes i punkt syv og åtte. 6. Ansatte Styrets leder er frikjøpt og arbeider fulltid. I tillegg arbeider Petter Ruud-Johansen fulltid som rådgiver og informasjonsansvarlig på kontoret. Leder har det overordnede ansvaret for lagets drift og økonomi, ansvar for oppfølgingen av prosjektene som pågår, overordnet ansvar for mediearbeid, samarbeid med øvrige aktører på lhbtiqfeltet og for det politiske påvirkningsarbeidet. Informasjonsansvarlig har ansvar for sosiale medier, nettsider, pr og informasjonsarbeid, er redaktør for medlemsbladet, følger opp aktivitetsgruppene, bistår styret i strategiske og politiske prosesser. 8

9 7. Tilrettelegging for frivillighet LLH OA er en stor frivillig organisasjon. Gjennom hele året arrangeres det store og små aktiviteter. Felles for alt, uavhengig om arrangementet heter Raballder Innebandy, Oslo Pride eller Kafé Trans*, er den positive effekten arrangementene har på menneskene som deltar. LLH OA holder til i Tollbugata 24, hvor vi deler lokaler med LLH sentralt, Skeiv Ungdom og Ungdomstelefonen. Her har vi, foruten kontor og møterom, store rom som inviterer til frivilligaktivitet gjennom aktivitetsgruppene året rundt. Lokalene benyttes hver eneste dag, foruten i ferier. Her arrangeres alle våre kafétilbud, her møtes aktivitetsgruppene til styremøter og andre aktiviteter. Fra kontorets side tilrettelegger vi for frivilligheten ved å betale og administrere delingen av lokalene våre. Vi bistår også med publiseringsløsning for nettsider, og arrangerer jevnlig aktivitetsgruppeseminarer. I 2014 handlet aktivitetsgruppeseminarene mye om å gi gruppene innsikt i hva som skulle skje under EuroPride, og å snakke om hvordan aktivitetsgruppene kunne bidra og berike festivalen, for eksempel gjennom synlighet på LLHs stand i Pride Park på Rådhusplassen, hvordan man kunne melde inn egne arrangement til EuroPride-programmet og så videre. Gruppene og frivillige tilbys også skreddersydd opplæring i samtaleteknikk, organisering og andre kompetansehevende tiltak for å sikre en god drift. Vi har også hatt et særskilt fokus på å øke gruppenes aktivitet i Akershus og legger spesielt økonomisk tilrette for at flere aktiviteter i organisasjonen avholdes utenfor Oslo. Deltagelse skapt per aktivitetsgruppe - antall besøk totalt

10 Antall arrangement Rapport fra aktivitetsgruppene I de påfølgende sidene kan du lese minirapporter fra aktivitetsgruppenes år, og vi viser vi hvor mange planleggingsmøter som de tillitsvalgte for hver gruppe har hatt, og hvor mange arrangement hver gruppe har i På hver sin måte har hver enkelt aktivitetsgruppe eller arrangement i LLH OA-regi viktige og helsebringende effekter for mange av Oslo og Akershus sine borgere. Alene står våre 22 aktivitetsgrupper for totalt 540 arrangement. I disse gruppene er det 126 tillitsvalgte som har jobbet med og planlagt arrangementene, som totalt 7200 personer har besøkt. 8.1 Seniornettverket (Seniorkafé) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Seniornettverket (Seniorkafé) Seniorkafèen hver siste torsdag i måneden har blitt arrangert hele året og er populær. Dessverre uteblir damene. Seniornettverket var tilstede i Pride Park. Asbjørn, Edwige og Hege deltok på Pride House på Litteraturhuset under EuroPride med tema "Ung, fargerik og vakker - gammel og grå?" Wenche, Asbjørn og Edwige ble intervjuet av en journalist ang. "Seniorboliger." Edwige er intervjuet om "lesbiske og alderdom" av en som skriver hovedoppgave. Seniornettverket sender ut nyhetsbrev etter styremøtene. 10

11 8.2 Seniornettverket (Homser i dagslys) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Seniornettverket (Homser i dagslys) Høydepunkter var turene til Drøbak og Strømstad med koldtbord og fest, og teaterbesøk på Oslo nye teater da Hypokonderen med Bjarte Hjelmeland ble sett. 8.3 Lesber i dagslys (LeDa) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Lesber i dagslys LeDa - ein møtestad for lesbiske/bifile kvinner i alle aldrar. Vi har treff den andre søndagen og den siste tirsdagen hver måned. Høydepunkter 2014: Omvisning på Nasjonalteateret v/aasmund Robert Vik, besøk på Kittelsen-utstillingen på Blaafarveverket, omvisning på utstillingen i "Ja, vi elsker frihet" på Historisk museum v/ Lill-Ann Chepstow-Lusty og badeturen til Brønnøya. Full oversikt over Ledas aktiviteter i 2014: 12. jan: 14 damer gikk tur fra Bogstad gård via Strømsbråten og tilbake. Mat/prat: Sørkedalen landhandel & kafe. 28. jan: 17 damer så utstillingen "Forelsket og foraktet" på Oslo Bymuseum om norske kvinner og tyske soldater under krigen. Mat og prat samme sted, hvor det dukket opp en dame til. 9. feb: 15 damer så "Parasites - Life Undercover" på Zoologisk Museum. Mat & prat på Hagestuen, hvor det dukket opp en dame til. 6 LeDa-ungdamer! 25. feb: 9 damer så "Kongelig porselen fra Siam" og "Fashion India- Spektakulær kapitalisme" på Historisk museum. 2 damer til kom på Kaffistova og ytterligere 5 til Tollubgt. Tilsammen 16 damer på årsmøtet. 9. mar: 19 damer fikk innføring i sikhismen på Gurdwaraen, Alnabru. Noen av oss fikk mat&prat på Opus(2.etg Oslo S) etterpå. 25. mar: 15 damer så utstillingen "Design og mote. Norge 1814" på Kunstindustrimuseet og en dame til dukket opp på kafe Tekehtopa, St Olavs plass etterpå. 13. apr: 14 damer så "Vi lever på en stjerne" samtidskunstnere om 22/7 på Høvikodden. Noen av oss møttes på Kafe Opus, (2.etg. Oslo S) til mat&prat etterpå. 29. apr: 7 damer gikk Akerselva på langs med varmende stopp i Nydalen og hos Hønse-Lovisa. 11. mai: 11 damer så utstillingen "Johanne Kolstad - Queen of Skies" og filmen "Northern Light" på Skimuseet og fikk seg mat&prat samme sted. 27. mai: 6 damer gikk langs Alna fra Nedre Kaldbakkvei opp til Steinbruvann m/pause på Hølaløkka. 8. jun: 18 damer gikk langs Østensjøvann opp til Rustadsaga hvor det ble bading og forfriskninger. 11

12 24.jun: 17 damer fikk omvisning i utstillingen "Ja, vi elsker frihet" på Historisk muesum av Lill- Ann Chepstow-Lusty. Så mat og prat på Tekehtopa. 13. jul: 13 damer besøkte jubileumsutstillingen på Galleri Kunstverket og badet/hadde picknick på Hovedøya. 29. jul: 14 damer nøt badelivets gleder på Brønnøya. Picknick. Noen spiste på Skansen inni byen etterpå. 10. aug: 19 damer så Kittelsenutstillingene på Blaafarveværket og spiste på Gruvekroa. 14. sept: 15 damer tok båten til Oscarsborg hvor vi besøkte Havnekroa og så utstillingene Oscar Reynert Olsen "Retrospektiv" og "Det store eventyret" om Tove Jansson og Mummitrollene. Så ferge til Drøbak og Fredrik Stabel i Avistegnernes Hus. Mat og prat på Skipperstuen før vi gikk litt tur og tok bussen hjem. 26. sept: 15 damer så polarskuter mm. på Frammuseet og spiste på Maritimt museum og i byen. 30. sept: 27 damer fikk omvisning på Nasjonalteateret av Aasmund Robert Vik og mat&prat på Great India i Universitetsgt. 12. okt: 8 damer så utstillingen "Norvegiska romá - norske sigøynere" på Interkulturelt museum og fikk seg mat og prat på Sara hvor 2 damer til dukket opp. 28. okt: 12 damer fikk omvisning i NRK og mat & prat på Bakeriet, Colosseum. 9. nov: 15 damer hørte "Nytt skattkammer i permafrosten" v/prof. Chr.Brochmann, Auditoriet Robert Colletts hus, Zoologisk museum og 4 til dukket opp på Hagestuen etterpå. 25. nov: 12 damer fikk omvisning på Pumpestasjonen for avløpsvann under Frognerparken og en dame til dukket opp på kafé Mistral etterpå. 6. des: 29 damer hadde julebord i Tollbugt. 28. des: 19 damer så utstillingen "Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper " i Nasjonalgalleriet. Etterpå mat og prat på The Great India, hvor det dukket opp en dame til. 8.4 Familienettverket Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Familienettverket Deltok på utvidet årsmøte for Åpen Kirkegruppes foreldrenettverk den 15. mars Diskuterte mulig videre samarbeid med vår gruppe da de vurderer å avvikle sitt nettverk. Deltok på aktivitetsgruppeseminar om EuroPride 2014 på LLH-huset i Oslo 6. mai. Kontakt med svenske Stolte Foreldre i Gøteborg i forkant av EuroPride. De kom på besøk og deltok under paraden. Deltok sammen med Stolte Foreldre fra Gøteborg på mottakelse i Rådhuset 27. juni Laget flyer for EuroPride Stod på LLHs stand og deltok i EuroPride-paraden 28. juni Møte på café med ny forelder i juni, og svarte på henvendelser pr epost fra andre foreldre. Møter i Familienettverket 18. september og 23. oktober, med fokus på transbarn. Besøk av Luca Dalen Espseth på det siste møtet. 12

13 Familienettverkets side på Facebook har blitt oppdatert jevnlig gjennom året. Tre av medlemmene i gruppen administrerer siden. 8.5 Late Bloomer Ladies Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Late Bloomer Ladies Tre TIN-møter (Ta i mot nye), en bowlingkveld, et temamøte med helseutvalget, fire arrangementer ifm EuroPride: Akseptkonsert, Skeive kunstner møte, Quiz-kveld, utflukt til Ekeberg skulpturpark, felles julebord med Lesbisk turlag. I tillegg ble det organisert faneverksted til ny LBL-fane før EuroPride og felles visning under "Skeive filmer". 8.6 Fore Norway (golf) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Fore Norway (Fore Norway er en aktivitetesgruppe for kvinner som liker å spille golf) Vi har en stadig økning i medlemsmassen og teller nå 167. Høydepunkter i 2014: Vårturnering i Moss, høstturnering i Trysil, Rosa på Ball (golfturnering under EuroPride), torsdagsklubben (ukentlig golfturnering), golfkurs, nattgolf, golftur Spania, golftur USA. 8.7 Raballder Innebandy Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Raballder Innebandy Høydepunkter i 2014: Raballder cup i Oslo, 10 års jubileumsfest, deltagelse på Queer games i Bern, julebord, trening hver tirsdag (unntatt helligdager og i ferier), kamp annenhver uke i bedriftsserien, dugnad på Iformløpet, dugnad på Oslo Maraton. 13

14 8.8 Raballder Volleyball Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Raballder Volleyball Raballder Volleyball trener en gang per uke i 1,5 time på Norges idrettshøyskole. Damer og herrer har bane ved siden av hverandre. Vi har to lag med i serien, et herrelag og et damelag, og vi deltar på rankingturneringer. Raballder har arrangert beachvolleyballturnering, julebord og har vært med på å arrangere Raballder Cup. Gutta har vært med på turnering utenlands. 8.9 Musikkselskapet Fri Utblåsing Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Musikkselskapet Fri Utblåsing Vi øver en gang i uken. I tillegg har vi et seminar i juni. Under EuroPride hadde vi en konsert i Paviljongen på Karl Johan. I tillegg deltok vi i paraden med musikk. Spilleoppdrag hadde vi for Den norske bamseklubben på Oktobearfest. I tillegg hadde vi julekonsert på St. Halvardshjemmet i desember Skeive Toner Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Skeive Toner Skeive toner var opprinnelig en låtskrivergruppe (startet i 99), og hadde konserter med egne låter under Skeive dager. Etter en stille periode startet vi opp igjen høsten Gruppen hadde i perioden oktober 2013 til og med juni 2014 faste øvinger på Øvingshotellet. Målet var en konsert under EuroPride, denne gang ikke med egne låter, men felles for de låtene som ble valgt var at de var skrevet av homofile låtskrivere. Intensiteten og frekvensen på øvingene var høy i mai og juni. Konserten var på Elsker 23. juni, det ble stinn brakke og fornøyde publikummere 14

15 8.11 Den Norske Homofonien av 1990 (kor) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Den Norske Homofonien av 1990 Vi jobbet oss fram til sommerkonsert i Jakobs kirke under EuroPride-dagene. Vi har julekonsert på Elsker bar og kafe i desember. Vi deltar alltid på Elvelangs i fakkellys. Men det store høydepunktet i år, var å delta med flåte i paraden under EuroPride. Vi har aldri hatt flåte i paraden tidligere. Vi startet med innspilling av låter, og hadde et digert prosjekt med å selge pølser og is 17. mai for å finansiere flåten. MYE arbeid fram mot den store dagen. Men det var utrolig gøy! 8.12 Kafé Trans* Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport Kafé Trans* Vi har hatt økende oppmøte i løpet av dette året. Flere personer har hatt Tkafe som sitt første sted der de møter i ønsket kjønnsuttrykk eller er åpne om ønsket navn og pronomen. Vi har sett filmer, hatt diskusjonsgrupper, workshops, samtalegruppe, brettspillkveld og sosialt arrangement på et utested i Oslo 8.13 Oslo Tango Queer Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Om Oslo Tango Queer Er en aktivitetsgruppe hvor det ikke spiller noen rolle hvem man er, for hvem man skal kunne danse med. Her får enhver danser noe å bryne seg på. Sentralt står nemlig tanken om at alle skal danse med alle, uavhengig kjønn eller kjønnsidentitet. Alle skal kunne både lede og føre. Queer-tangoens idé og mål er å løsrive seg fra de tradisjonelle heteronormative kjønnsrollene i dansen. 15

16 8.14 Kafé + Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Om Kafe + for personer som lever med hiv Kafe +, for personer som lever med hiv - her møtes mennesker som lever med positiv hivstatus, på en trygg, stigma- og fordomsfri arena. Kafe+ er et rusfritt tilbud Nye CabaRosa Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Om Nye CabaRosa Er en gruppe som skal fremme norsk homokultur og historie på en positiv, forfriskende og underholdende måte. Skal bidra til et fellesskap, ved å underholde publikum med egenprodusert materiale Skeive Kunstnere Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Skeive Kunstnere Høydepunktet for vår gruppe er EuroPride hvor vi i år hadde vårt eget Art area. Der arrangerer vi vår årlige salgsutstilling med et 40-talls kunstnere og 200 kunstverk i et 100 m2 stort telt. Vi hadde også opptredener, opplesninger av tekster, musikk og videoprosjeksjon fra speaker's corner/åpen scene. Vi var med å arrangere Queering Sapmi sin utstilling og et kunstprosjekt fra Russland "Paint yourself as a f(l)ag. Vi inviterte en kustner fra Latvia som solidaritetsprosjekt. Vi har også hatt flere gjesteutstillere, bl.a. fra San Francisco, Regnbuebarna osv. Kulturbyråden åpnet utstillingen vår. Vi deltok også på Pride House med en kunstutstilling samt at vi arrangerte en diskusjon/paneldebatt omkring hva skeiv kunst er og viktigheten av kunst som politisk verktøy. Videre delte vi ut vår egen pris i år, var med på å lansere en kunstfotobok og diktsamling og viste frem bysten av Kim Friele (plassert på Deichmanske bibliotek) under EuroPride. Vi hadde også utstillinger på to filialer av Deichmanske bibliotek. 16

17 8.17 Skeiv Aften Jessheim Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Skeiv Aften Jessheim Vi har hatt seks arrangementer i løpet av Det har vært rebusløp, afterwork, skeiv førjulsstemning, visning av skeiv film osv. Høydepunktet for dette året var toårsfeiringen av Skeiv Aften Jessheim Oslo Frontrunners Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Oslo Frontrunners I 2014 har vi har hatt faste treninger på følgende tidspunkter: Tirsdager kl. 18 på Sognsvann (april-oktober). Populære turer er opp til Ullevålseter, over Vettakolltoppen, rundt Sognsvann og til Bjørnholt. Torsdager kl. 18 på Bislett stadion (alternativt Idrettshøgskolen når Bislett er stengt). Torsdagstreningene er intervallbaserte. Vi hadde i 2014 et strukturert treningsprogram for intervalltreningene. Søndager kl. 11 fra hovedinngangen til Frognerparken. Turene går ut til Bygdøy og returnerer til Frognerparken. Under EuroPride arrangerte Oslo Frontrunners Pride Run for andre gang med drøye 50 løpere. Oslo Pride Run ble også i år i samarbeid med Sognsvann Rundt Medsols hvor Sognsvann Rundt Medsols sto for tidtaking og resultatservice. Vi deltok med egen flåte under den store EuroPride-paraden i juni. Møller Bil Etterstad sponset deltakelsen vår med bil, henger, musikkanlegg, give-aways (solbriller) med OFRflyers og øvrig rekvisita Regnbuefamilier OA Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport Regnbuefamilier OA Regnbuefamilier Oslo og Akershus arbeider for å synliggjøre homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som omsorgspersoner. Vi tilbyr nettverk og arrangerer sosiale arrangementer for barn og voksne. Vi arrangerer treff den første søndagen i måneden og arrangerer blant annet picnic og 17

18 workshop under Oslo Pride, samt juletrefest. Regnbuefamilier har også innledet samarbeid, sammen med LLH OAs leder, med en Polsk søskenorganisasjon som jobber for å bedre lhbtiq-familiers situasjon i Polen og for å øke samfunnets kunnskap om lhbtiq Regnbuefamilier OA, barselsgruppen Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport Regnbuefamilier OA barselsgruppen Det blir lagt ut info om et barseltreffarrangement på FB annenhver uke, hvor de som er medlem av gruppa kan melde seg på. Treffene kan være alt fra hjemme hos noen i gruppa, på kafe, tur i skog og mark eller bare en trilletur i nærområdet. 8.21/22 - SMIA/Wish/Revise F65 Smia Oslo, inkludert Wish Oslo for kvinner, transpersoner og interseksuelle, driver ideelt, ulønnet, sosialt, identitetsskapende og helsefremmende menneskerettsarbeid for sm/fetisj-befolkningen, inkludert workshops og seminarer. Gruppa har i 2014 ikke rapportert. 18

19 Noen av LLH OAs aktivitetsgrupper i årets parade: Nye CabaRosa, Regnbuefamilier OA og Familienettverket. 19

20 9. Oslo Pride arrangør av EuroPride 2014 LLH Oslo og Akershus skriver nå Oslo Pride - vårt arrangement - med større tydelighet enn på lenge. Det er bevisst og vi gjør det av flere grunner. Forklaringen ligger i historikken: For noen år siden var festivalen, som før 2014 het Skeive dager, drevet direkte av styret i LLH Oslo og Akershus. Styremedlemmene i LLH OA var ofte styremedlemmer i festivalen, noe som skapte uhensiktsmessig arbeidsbelastning. Derfor jobbet man for å skape et autonomt Skeive dager-styre, og siden 2008 har man bygget Skeive dager, nå Oslo Pride, som egen organisasjon. LLH OA trakk seg da tilbake og gikk inn i rollen som trygg eier. Oslo Pride har siden 2008 vokst og blitt mer og mer autonome, og fraværet av LLH OA som arrangør har blitt mer og mer tydelig. Vi har spilt rollen som eier godt og vi har vært stabile. LLH OA har hvert år tilført friske midler og store lån som har holdt festivalhjulene i gang. De ansvarlige lånene betales tilbake i stor grad, men noe ettergir LLH OA som de ansvarlige eierne vi er. I tillegg har LLH OA i 2014, i samsvar med arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet, lagt inn betydelige ressurser i festivalen gjennom å la ansatte, både leder og rådgiver på kontoret, jobbe med festivalen i stor grad. Uten LLH OA hadde festivalen ikke eksistert - i alle fall ikke i den form de aller fleste kjenner den i dag. Priden er politisk i seg selv, og er et virkemiddel for synlighet. Og nettopp synlighet er en av LLH OAs kjerneområder når vårt arbeid defineres av medlemmene. Er vi ikke synlige, kan vi like godt legge ned arbeidet. Gjennom 2013 og 2014 har LLH OA jobbet for å bli mer synlige gjennom festivalen. Hensikten har ikke vært å frata festivalledelsen sin autonomi, men å innarbeide forståelsen for at festivalen er politisk, og at det politiske kommer med LLH OA som avsender. Det har også vært viktig for organisasjonen å vise hva vi er og hva vi gjør. Det er dessverre slik at de fleste ikke kjenner til at festivalen arrangeres av LLH OA og dette skal vi endre. LLH OA er nå tydelige på at vi krever synlighet i alle de ulike visuelle uttrykkene som produseres i alle ledd i festivalen. Dette har gitt oss mer synlighet i alt fra trykket program til logo på hovedbannere i Pride Park, på nettsiden til festivalen med mer. Det skal heves over enhver tvil at LLH OA skal gå først i paraden, så lenge festivalen er vår. LLH OA skal være avsender av det politiske verkstedet Pride House, og LLH OA skal kobles kommunikasjonsmessig og visuelt sammen med festivalen - generelt og i Pride Park spesielt. Dette mener vi at vi har fått innarbeidet nå, noe som har krevd organisatoriske endringer både i 2012, 2013 og Tema for EuroPride i Oslo var «internasjonale menneskerettigheter og transrettigheter», og festivalslagordet var «Love Moves». Dette ble bestemt i 2012, og var innarbeidet i søknaden da denne ble sendt i Sammen med VisitOSLO fikk Oslo Pride plassert byen og festivalen på det europeiske kartet, med omtale i de største homomagasinene i Tyskland, England, Spania, Danmark og Sverige, for å nevne noen. Under festivalen var avisene her hjemme fulle av debatt, og totalt 904 artikler ble trykket om festivalen i Hele Oslo by var invitert til å være med å arrangere EuroPride. Totalt ble det arrangert over 200 små og store arrangement i Oslo i løpet av den ti dager lange festivalen i juni

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Handlingsplan 2011-2015. Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Innhold Forord 2 Kapittel 1 Innledning 3 Kapittel 2 Målgruppe 5 2.1 Definisjon av målgruppen 5 2.2

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Årsrapport 2011. Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te

Årsrapport 2011. Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te Årsrapport 2011 Norske muslimer inviterer noen de ikke kjenner på te Leder 2 Kirkens bymisjon ga Brosteinprisen til Kari Helene Partapuoli for å være en tydelig stemme for et samfunn basert på fellesskap,

Detaljer

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo

Nr 3/4 2013. Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo Nr 3/4 2013 HUMANUS Medlemsblad for fylkeslagene i Akershus og Oslo 2 LEDER Strategisk blikk gir nye tiltak Som tidligere omtalt her i bladet, har det vært nedsatt et strategiutvalg i Oslo som har sett

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007

ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 ALL DIFFERENT ALL EQUAL 2006-2007 Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet Utarbeidet av kampanjekoordinator Claire Annette Whelan 1.0 Introduksjon

Detaljer

Jubileumsnummer NSLF 30 år

Jubileumsnummer NSLF 30 år Nr. 7 September 2007 www.nslf.no Jubileumsnummer NSLF 30 år Solveig Hvdidsten Dahl har vært forbundsleder siden 2006. Jubileumsintervju med forbundslederen Hvor lenge har du vært medlem? Jeg ble tilsatt

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24

Ikke først, men nesten størst side: 12. Nr. 2.2008. Demoteket på plass i Bergen side: 8. Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Nr. 2.2008 Ikke først, men nesten størst side: 12 Demoteket på plass i Bergen side: 8 Samtidshistorie 2.0 i regi av Der Spiegel side: 24 Tema: Fylkesbiblioteksjefenes visjoner side: 31 Bok og Bibliotek

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

godt lokalt kulturarbeid

godt lokalt kulturarbeid INNLEDNING Side 3 TRONDHEIM KOMMUNE Norges kulturkommune 2013 Side 6 Fra skolesekk til spaserstokk Side 8 Fritidsklubb for alle Side 11 kunst ute, kunst inne Side 14 HAMMERFEST KOMMUNE Side 16 Verdens

Detaljer

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER

GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN RAVN MARION UNGDOM OG TRENDER 2/2010 GRATIS Ta med deg et magasin hjem REITANGRUPPEN -bygger verdier med MOT MARION RAVN -elsker X-Factor - og hverdager UNGDOM OG TRENDER -på internett Annonse Annonse Innhold s. 6 Dette er MOT 6 s.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014

Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 Ungdom om mangfold Ungdomshøringen 2014 forord Ungdomshøringen er et forsøk på å nå de ungdommene som ikke vanligvis blir hørt. Dersom voksne ønsker å bli hørt er alt de trenger å gjøre å bruke stemmeretten

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer