1. Innledning oppsummering av 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Innledning oppsummering av 2014"

Transkript

1

2 1. Innledning oppsummering av 2014 Når 2014 skal oppsummeres for LLH Oslo og Akershus, er det i hovedsak to begivenheter som må nevnes: Vi har jobbet fram Oslo kommunes nye handlingsplan om kjønn og seksualitet og vi har arrangert EuroPride EuroPride 2014 bestod av hovedarrangementene Pride House, Pride Park, Paraden, samt en stor menneskerettighetskonferanse på Oslo Rådhus, som vi arrangerte sammen med Oslo kommune, Amnesty og FN-sambandet. Hele Oslo by var invitert med som arrangør, og over 200 arrangement var oppført i det offisielle programmet. Festivalen ble åpnet av likestillings- og inkluderingsminster Solveig Horne (FrP). Invitasjonen av en minister fra FrP falt en del personer i det skeive miljøet tungt for brystet. På tross av kritikken som ble fremsatt, mener vi det var rett av oss å invitere ministeren, for det er i dialog vi kan klare å påvirke enkeltmennesker og partier, og ministerens besøk har både beveget oss og Horne. Fabian Stang (H) og Libe Rieber Mohn (Ap) holdt mottakelse for alle våre gjester i Rådhuset under under EuroPride. Det samme gjorde Statsminister Erna Solberg (H) i statsministerboligen, før hun offisielt åpnet Pride Park på Rådhusplassen. Hit kom også Kulturminister Thorhild Widvey (H) og holdt den årlige talen under paradeshowet. Paraden gjennom Oslos gater samlet over deltagere og vis av folk heiet den fram langs paraderuten. Gjennom året har vi jobbet tett med Amnesty, Oslo kommune, Skeiv Verden, Skeiv Ungdom og Akershus fylkeskommune, og en lang, lang rekke andre organisasjoner. I tillegg har alle våre aktivitetsgrupper, som normalt, vært aktive og arrangert store og små arrangement for personer i alle aldre, gjennom hele året. I LLH OA er frivilligheten vital og levende som aldri før. I 2014 jobbet ikke mindre enn totalt 359 mennesker, hele timer for å skape 665 arrangement i løpet av året. Og drøyt personer fra OA-regionen, har besøkt arrangementene som frivilligheten har skapt. Det er en ære å lede en organisasjon som har så mange dedikerte frivillige i sving. Det er en ære å arbeide sammen med og for så mange som arbeider frivillig og utrettelig for å gjøre samfunnet litt bedre for seg selv og for andre ble også året da Oslo kommune endelig fikk utarbeidet ny handlingsplan, «Stolte Oslo - Handlingsplan for likeverd og frihet, uavhengig kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og seksuell orientering». Planen skal virke fra 2015 til 2018, og i den er det målsettinger og visjoner som LLH OA er stolte over å ha fått inn. Vi har vært en av kommunens betrodde samarbeidspartnere i utarbeidelsen av planen. Planen er viktig for oss som frivillig organisasjon og som politisk pådriver for forandring. Oslos nye handlingsplan ble riktignok offentliggjort tirsdag 20. januar 2015, men grunnlaget for planen ble lagt i 2014 og 2013, og alle år siden 2009, da den forrige handlingsplanen utløp på dato. Byråd for kultur og næring i Oslo, Hallstein Bjercke, overleverte i egen person handlingsplanen ved navn «Stolte Oslo» til LLH OA, på vårt kontor denne tirsdagen i januar, og ga oss en god start på

3 Handlingsplanen er ambisiøs på byen og befolkningens vegne, og har en rekke gode tiltak som konkretiserer vårt viktige arbeid. Blant annet skal det igjen satses sterkt på holdningsskapende arbeid i Osloskolen. Med knappe midler rakk vi i 2014 å besøke 41 skoler og skolere 3033 elever i OA-regionen på tema kjønn, seksualitet og antidiskriminering. Med fornyet satsning fra Oslo kommune og alltid tilstedeværende støtte fra Akershus fylkeskommune, vil forhåpentligvis dette antallet øke i Det er med store forventninger, ambisjoner og målsettinger LLH OA tar fatt på På vegne av styret i LLH Oslo og Akershus: Tusen takk til alle våre støttespillere, partnere og venner. Og ikke minst, tusen takk til alle medlemmer, frivillige og tillitsvalgte i organisasjonen. Mvh Hans Heen Sikkeland Leder LLH Oslo og Akershus, 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Innledning oppsummering av Organisasjonskart LLH OA Kort om arbeidsprogrammet til LLH OA Medlemmer Ansatte Tilrettelegging for frivillighet Rapport fra aktivitetsgruppene Seniornettverket (Seniorkafé) Seniornettverket (Homser i dagslys) Lesber i dagslys (LeDa) Familienettverket Late Bloomer Ladies Fore Norway (golf) Raballder Innebandy Raballder Volleyball Musikkselskapet Fri Utblåsing Skeive Toner Den Norske Homofonien av 1990 (kor) Kafé Trans* Oslo Tango Queer Kafé Nye CabaRosa Skeive Kunstnere Skeiv Aften Jessheim Oslo Frontrunners Regnbuefamilier OA Regnbuefamilier OA, barselsgruppen /22 - SMIA/Wish/Revise F Oslo Pride arrangør av EuroPride Historikken bak Oslo Prides søknad for EuroPride Pride House Menneskerettighetskonferanse Pride Park Parade Ærespris og Homofrydpris Tema for Oslo Pride Ny handlingsplan i Oslo Andre prioriterte områder Skole Lhbt med minoritetetnisk bakgrunn Helse og Hiv Bi Politisk påvirkning og andre arrangement Synlighet i media og sosiale medier Økonomi Avslutning

5 2. Organisasjonskart LLH OA Organisasjonskart 2015 Årsmøtet - LLH Oslo og Akershus Styret - LLH Oslo og Akershus Oslo Pride AS/ Oslo Pride-utvalget (styret Oslo Pride) Aktivitesgrupper i LLH OA Nettverksmøte Oslo Pride - avholdes 2-3 ganger årlig - er et rådgivende organ som dannes av de som møter opp på møtene. Oslo Pride AU Faggrupper Oslo Pride: Pride House-gruppa Pride Park-gruppa Paradegruppa Markedsgruppa Kultur- og event-gruppa Frivilliggruppa Informasjonsgruppa Søknader og økonomi gr. 1. Skeiv Aften Jessheim 2. Kafe + for personer som lever med hiv 3. Musikkselskapet Fri Utblåsning 4. Homofonien 5. Skeive Toner 6. Skeive Kunstnere 7. Regnbuefamilier Oslo og Akershus + barselsgruppa 9. Familienettverket 10. Late bloomer ladies 11. SMIA/Wish/ 13. Revise F Lesber i Dagslys 15. Senior 50 + og Homser i dagslys 16. Oslo Frontrunners 17. Raballder Innebandy 18. Raballder Volleyball 19. Fore Norway 20. Oslo Tango Queer 21. Nye Cabarosa 22. Café Trans 5

6 3. Kort om arbeidsprogrammet til LLH OA På årsmøtet til LLH Oslo og Akershus 28. januar 2014 ble arbeidsprogrammet for året bestemt. Arbeidsprogrammet er, som navnet tilsier, dokumentet som prioriterer innretningen på organisasjonens arbeid. Og det er organisasjonens medlemmer som utgjør årsmøtet. Den første hovedprioriteringen var at organisasjonen skulle arbeide med EuroPride 2014, som festivalen vår, Oslo Pride, var vertskap for i juni. I arbeidsprogrammet ble det påpekt at arbeid med lhbt-personer med minoritetsetnisk bakgrunn skulle vektlegges i dette. Som et generelt hovedpunkt ble det bestemt at LLH OA i 2014 skulle prioritere arbeid med å utfordre og endre normer og holdninger knyttet til kjønn, identitet og seksualitet, og arbeide for å utjevne forskjeller i helse og levekår mellom lhbt-befolkningen og majoritetsbefolkningen. Årsmøtet var tydelige på at organisasjonen skulle jobbe opp mot Oslo kommune, kommunene i Akershus og Akershus fylkeskommune for å gjøre Oslo og Akershus til landets mest inkluderende region for lhbt-personer. I tillegg ble det bestemt at et viktig hovedmål for LLH OA skulle bidra til å skape trygge møteplasser for lhbt-personer, spesielt under EuroPride. Målene ble deretter konkretisert i arbeidsoppgaver fordelt på områdene skole, helse, diskriminering og rettighetsperspektiver med spesielt fokus på hiv, aktivitetsgrupper, synlighet og profilering og overfor offentlig sektor under punktet Oslo kommune/akershus fylke. Hele arbeidsprogrammet kan leses på llh.no/oa - Oslos varaordfører og ordfører overrekkes regnbueflagget av LLH OAs leder i forbindelse med MR-konferanse på Rådhuset. Foto: PRJ. 6

7 4. Styret i LLH OA Styret i organisasjonen ble valgt på årsmøtet 28. januar Styrets leder er Hans Heen Sikkeland og nestleder er Veronica K. Berglyd Olsen. Styremedlemmer: Nils-Erik Flatøe, Leif-Ove Hansen, Cristo Rodríguez Borrachero, Brita Brekke, Aasmund Robert Vik, Klaus Bøckman, Hedda Marie Westlin, Paal Christian Mossin Gjøen og Lise Lindalen. Styrets leder er frikjøpt og fungerer som daglig leder av organisasjonen. Styremedlemmene mottar ingen form for kompensasjon i sine verv og jobber utelukkende frivillig. Styremøteprotokoll: Dato Hva dagsorden årsmøtet 2014 gjennomgås mm tema og slogandiskusjon EuroPride 2014 mm gjennomgang arbeidsprogram og budsjettrevideringer mm styrets innstillinger til kommende LS mm økonomi EP14 mm styreseminar på Stensveen EuroPride, LM 2014 mm praktisk vedr Pride House, Pride Park mm evaluering EuroPride 2014, omorganisering Oslo Pride, tema 2015 mm omorganisering Oslo Pride (fortsettelse), Horne-kritikk mm handlingsplan Oslo kommune, status arbeidsprogram mm oppfølging av arbeidsprogram opprettelse av utvalget Oslo Pride innunder LLH OA mm styrets innstillinger til kommende LS dato for årsmøte 2015 settes mm. Oppsummering av styrets aktiviteter i 2014: Styret har i 2014 vært samlet til 14 styremøter. 12 av styremøtene er referatført i ordinære møteprotokoller. To av møtene var arbeidsmøter. De ordinære protokollene viser at styret har behandlet 74 saker i I tillegg var styret samlet på helgeseminar på Stensveen LLH Oslo og Akershus-styret har også vært representert på alle LLHs Landsstyremøter i LLH OA arrangerte 8. april 2014 et eget medlemsmøte, i henhold til vedtektene, hvor det ble valgt delegater til Landsmøte i LLH (LLH LM). Deretter ble det avholdt delegasjonsmøter - i alt fire stk - hvor LLH OAs delegasjon til LLH LM jobbet med forslag til resolusjon og nye forslag til organisasjonens styrende dokumenter mm. Samtlige i delegasjonen møtte på LLHs LM som ble arrangert i Oslo helgen mai

8 5. Medlemmer 2014 Medlemstallet har i 2014 gått betydelig opp og er det høyeste siden 2008, da kampen om felles ekteskapslov var på sitt heteste. Fokus på medlemsverving i sentralleddet, i aktivitetsgruppene våre, under festivalen og gjennom nye medier, kan sammen forklare noe av det høye medlemstallet Som det kan være for politiske partier, er det viktigste ikke nødvendigvis medlemstallet, men den aktive deltagelsen og oppslutningen om arrangementene som skapes. Det er deltagelse og engasjement som er helsebringende, ikke medlemskap i seg selv. Dette utdypes i punkt syv og åtte. 6. Ansatte Styrets leder er frikjøpt og arbeider fulltid. I tillegg arbeider Petter Ruud-Johansen fulltid som rådgiver og informasjonsansvarlig på kontoret. Leder har det overordnede ansvaret for lagets drift og økonomi, ansvar for oppfølgingen av prosjektene som pågår, overordnet ansvar for mediearbeid, samarbeid med øvrige aktører på lhbtiqfeltet og for det politiske påvirkningsarbeidet. Informasjonsansvarlig har ansvar for sosiale medier, nettsider, pr og informasjonsarbeid, er redaktør for medlemsbladet, følger opp aktivitetsgruppene, bistår styret i strategiske og politiske prosesser. 8

9 7. Tilrettelegging for frivillighet LLH OA er en stor frivillig organisasjon. Gjennom hele året arrangeres det store og små aktiviteter. Felles for alt, uavhengig om arrangementet heter Raballder Innebandy, Oslo Pride eller Kafé Trans*, er den positive effekten arrangementene har på menneskene som deltar. LLH OA holder til i Tollbugata 24, hvor vi deler lokaler med LLH sentralt, Skeiv Ungdom og Ungdomstelefonen. Her har vi, foruten kontor og møterom, store rom som inviterer til frivilligaktivitet gjennom aktivitetsgruppene året rundt. Lokalene benyttes hver eneste dag, foruten i ferier. Her arrangeres alle våre kafétilbud, her møtes aktivitetsgruppene til styremøter og andre aktiviteter. Fra kontorets side tilrettelegger vi for frivilligheten ved å betale og administrere delingen av lokalene våre. Vi bistår også med publiseringsløsning for nettsider, og arrangerer jevnlig aktivitetsgruppeseminarer. I 2014 handlet aktivitetsgruppeseminarene mye om å gi gruppene innsikt i hva som skulle skje under EuroPride, og å snakke om hvordan aktivitetsgruppene kunne bidra og berike festivalen, for eksempel gjennom synlighet på LLHs stand i Pride Park på Rådhusplassen, hvordan man kunne melde inn egne arrangement til EuroPride-programmet og så videre. Gruppene og frivillige tilbys også skreddersydd opplæring i samtaleteknikk, organisering og andre kompetansehevende tiltak for å sikre en god drift. Vi har også hatt et særskilt fokus på å øke gruppenes aktivitet i Akershus og legger spesielt økonomisk tilrette for at flere aktiviteter i organisasjonen avholdes utenfor Oslo. Deltagelse skapt per aktivitetsgruppe - antall besøk totalt

10 Antall arrangement Rapport fra aktivitetsgruppene I de påfølgende sidene kan du lese minirapporter fra aktivitetsgruppenes år, og vi viser vi hvor mange planleggingsmøter som de tillitsvalgte for hver gruppe har hatt, og hvor mange arrangement hver gruppe har i På hver sin måte har hver enkelt aktivitetsgruppe eller arrangement i LLH OA-regi viktige og helsebringende effekter for mange av Oslo og Akershus sine borgere. Alene står våre 22 aktivitetsgrupper for totalt 540 arrangement. I disse gruppene er det 126 tillitsvalgte som har jobbet med og planlagt arrangementene, som totalt 7200 personer har besøkt. 8.1 Seniornettverket (Seniorkafé) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Seniornettverket (Seniorkafé) Seniorkafèen hver siste torsdag i måneden har blitt arrangert hele året og er populær. Dessverre uteblir damene. Seniornettverket var tilstede i Pride Park. Asbjørn, Edwige og Hege deltok på Pride House på Litteraturhuset under EuroPride med tema "Ung, fargerik og vakker - gammel og grå?" Wenche, Asbjørn og Edwige ble intervjuet av en journalist ang. "Seniorboliger." Edwige er intervjuet om "lesbiske og alderdom" av en som skriver hovedoppgave. Seniornettverket sender ut nyhetsbrev etter styremøtene. 10

11 8.2 Seniornettverket (Homser i dagslys) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Seniornettverket (Homser i dagslys) Høydepunkter var turene til Drøbak og Strømstad med koldtbord og fest, og teaterbesøk på Oslo nye teater da Hypokonderen med Bjarte Hjelmeland ble sett. 8.3 Lesber i dagslys (LeDa) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Lesber i dagslys LeDa - ein møtestad for lesbiske/bifile kvinner i alle aldrar. Vi har treff den andre søndagen og den siste tirsdagen hver måned. Høydepunkter 2014: Omvisning på Nasjonalteateret v/aasmund Robert Vik, besøk på Kittelsen-utstillingen på Blaafarveverket, omvisning på utstillingen i "Ja, vi elsker frihet" på Historisk museum v/ Lill-Ann Chepstow-Lusty og badeturen til Brønnøya. Full oversikt over Ledas aktiviteter i 2014: 12. jan: 14 damer gikk tur fra Bogstad gård via Strømsbråten og tilbake. Mat/prat: Sørkedalen landhandel & kafe. 28. jan: 17 damer så utstillingen "Forelsket og foraktet" på Oslo Bymuseum om norske kvinner og tyske soldater under krigen. Mat og prat samme sted, hvor det dukket opp en dame til. 9. feb: 15 damer så "Parasites - Life Undercover" på Zoologisk Museum. Mat & prat på Hagestuen, hvor det dukket opp en dame til. 6 LeDa-ungdamer! 25. feb: 9 damer så "Kongelig porselen fra Siam" og "Fashion India- Spektakulær kapitalisme" på Historisk museum. 2 damer til kom på Kaffistova og ytterligere 5 til Tollubgt. Tilsammen 16 damer på årsmøtet. 9. mar: 19 damer fikk innføring i sikhismen på Gurdwaraen, Alnabru. Noen av oss fikk mat&prat på Opus(2.etg Oslo S) etterpå. 25. mar: 15 damer så utstillingen "Design og mote. Norge 1814" på Kunstindustrimuseet og en dame til dukket opp på kafe Tekehtopa, St Olavs plass etterpå. 13. apr: 14 damer så "Vi lever på en stjerne" samtidskunstnere om 22/7 på Høvikodden. Noen av oss møttes på Kafe Opus, (2.etg. Oslo S) til mat&prat etterpå. 29. apr: 7 damer gikk Akerselva på langs med varmende stopp i Nydalen og hos Hønse-Lovisa. 11. mai: 11 damer så utstillingen "Johanne Kolstad - Queen of Skies" og filmen "Northern Light" på Skimuseet og fikk seg mat&prat samme sted. 27. mai: 6 damer gikk langs Alna fra Nedre Kaldbakkvei opp til Steinbruvann m/pause på Hølaløkka. 8. jun: 18 damer gikk langs Østensjøvann opp til Rustadsaga hvor det ble bading og forfriskninger. 11

12 24.jun: 17 damer fikk omvisning i utstillingen "Ja, vi elsker frihet" på Historisk muesum av Lill- Ann Chepstow-Lusty. Så mat og prat på Tekehtopa. 13. jul: 13 damer besøkte jubileumsutstillingen på Galleri Kunstverket og badet/hadde picknick på Hovedøya. 29. jul: 14 damer nøt badelivets gleder på Brønnøya. Picknick. Noen spiste på Skansen inni byen etterpå. 10. aug: 19 damer så Kittelsenutstillingene på Blaafarveværket og spiste på Gruvekroa. 14. sept: 15 damer tok båten til Oscarsborg hvor vi besøkte Havnekroa og så utstillingene Oscar Reynert Olsen "Retrospektiv" og "Det store eventyret" om Tove Jansson og Mummitrollene. Så ferge til Drøbak og Fredrik Stabel i Avistegnernes Hus. Mat og prat på Skipperstuen før vi gikk litt tur og tok bussen hjem. 26. sept: 15 damer så polarskuter mm. på Frammuseet og spiste på Maritimt museum og i byen. 30. sept: 27 damer fikk omvisning på Nasjonalteateret av Aasmund Robert Vik og mat&prat på Great India i Universitetsgt. 12. okt: 8 damer så utstillingen "Norvegiska romá - norske sigøynere" på Interkulturelt museum og fikk seg mat og prat på Sara hvor 2 damer til dukket opp. 28. okt: 12 damer fikk omvisning i NRK og mat & prat på Bakeriet, Colosseum. 9. nov: 15 damer hørte "Nytt skattkammer i permafrosten" v/prof. Chr.Brochmann, Auditoriet Robert Colletts hus, Zoologisk museum og 4 til dukket opp på Hagestuen etterpå. 25. nov: 12 damer fikk omvisning på Pumpestasjonen for avløpsvann under Frognerparken og en dame til dukket opp på kafé Mistral etterpå. 6. des: 29 damer hadde julebord i Tollbugt. 28. des: 19 damer så utstillingen "Alene med naturen. Dahls og Friedrichs landskaper " i Nasjonalgalleriet. Etterpå mat og prat på The Great India, hvor det dukket opp en dame til. 8.4 Familienettverket Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Familienettverket Deltok på utvidet årsmøte for Åpen Kirkegruppes foreldrenettverk den 15. mars Diskuterte mulig videre samarbeid med vår gruppe da de vurderer å avvikle sitt nettverk. Deltok på aktivitetsgruppeseminar om EuroPride 2014 på LLH-huset i Oslo 6. mai. Kontakt med svenske Stolte Foreldre i Gøteborg i forkant av EuroPride. De kom på besøk og deltok under paraden. Deltok sammen med Stolte Foreldre fra Gøteborg på mottakelse i Rådhuset 27. juni Laget flyer for EuroPride Stod på LLHs stand og deltok i EuroPride-paraden 28. juni Møte på café med ny forelder i juni, og svarte på henvendelser pr epost fra andre foreldre. Møter i Familienettverket 18. september og 23. oktober, med fokus på transbarn. Besøk av Luca Dalen Espseth på det siste møtet. 12

13 Familienettverkets side på Facebook har blitt oppdatert jevnlig gjennom året. Tre av medlemmene i gruppen administrerer siden. 8.5 Late Bloomer Ladies Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Late Bloomer Ladies Tre TIN-møter (Ta i mot nye), en bowlingkveld, et temamøte med helseutvalget, fire arrangementer ifm EuroPride: Akseptkonsert, Skeive kunstner møte, Quiz-kveld, utflukt til Ekeberg skulpturpark, felles julebord med Lesbisk turlag. I tillegg ble det organisert faneverksted til ny LBL-fane før EuroPride og felles visning under "Skeive filmer". 8.6 Fore Norway (golf) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Fore Norway (Fore Norway er en aktivitetesgruppe for kvinner som liker å spille golf) Vi har en stadig økning i medlemsmassen og teller nå 167. Høydepunkter i 2014: Vårturnering i Moss, høstturnering i Trysil, Rosa på Ball (golfturnering under EuroPride), torsdagsklubben (ukentlig golfturnering), golfkurs, nattgolf, golftur Spania, golftur USA. 8.7 Raballder Innebandy Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Raballder Innebandy Høydepunkter i 2014: Raballder cup i Oslo, 10 års jubileumsfest, deltagelse på Queer games i Bern, julebord, trening hver tirsdag (unntatt helligdager og i ferier), kamp annenhver uke i bedriftsserien, dugnad på Iformløpet, dugnad på Oslo Maraton. 13

14 8.8 Raballder Volleyball Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Raballder Volleyball Raballder Volleyball trener en gang per uke i 1,5 time på Norges idrettshøyskole. Damer og herrer har bane ved siden av hverandre. Vi har to lag med i serien, et herrelag og et damelag, og vi deltar på rankingturneringer. Raballder har arrangert beachvolleyballturnering, julebord og har vært med på å arrangere Raballder Cup. Gutta har vært med på turnering utenlands. 8.9 Musikkselskapet Fri Utblåsing Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Musikkselskapet Fri Utblåsing Vi øver en gang i uken. I tillegg har vi et seminar i juni. Under EuroPride hadde vi en konsert i Paviljongen på Karl Johan. I tillegg deltok vi i paraden med musikk. Spilleoppdrag hadde vi for Den norske bamseklubben på Oktobearfest. I tillegg hadde vi julekonsert på St. Halvardshjemmet i desember Skeive Toner Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Skeive Toner Skeive toner var opprinnelig en låtskrivergruppe (startet i 99), og hadde konserter med egne låter under Skeive dager. Etter en stille periode startet vi opp igjen høsten Gruppen hadde i perioden oktober 2013 til og med juni 2014 faste øvinger på Øvingshotellet. Målet var en konsert under EuroPride, denne gang ikke med egne låter, men felles for de låtene som ble valgt var at de var skrevet av homofile låtskrivere. Intensiteten og frekvensen på øvingene var høy i mai og juni. Konserten var på Elsker 23. juni, det ble stinn brakke og fornøyde publikummere 14

15 8.11 Den Norske Homofonien av 1990 (kor) Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Den Norske Homofonien av 1990 Vi jobbet oss fram til sommerkonsert i Jakobs kirke under EuroPride-dagene. Vi har julekonsert på Elsker bar og kafe i desember. Vi deltar alltid på Elvelangs i fakkellys. Men det store høydepunktet i år, var å delta med flåte i paraden under EuroPride. Vi har aldri hatt flåte i paraden tidligere. Vi startet med innspilling av låter, og hadde et digert prosjekt med å selge pølser og is 17. mai for å finansiere flåten. MYE arbeid fram mot den store dagen. Men det var utrolig gøy! 8.12 Kafé Trans* Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport Kafé Trans* Vi har hatt økende oppmøte i løpet av dette året. Flere personer har hatt Tkafe som sitt første sted der de møter i ønsket kjønnsuttrykk eller er åpne om ønsket navn og pronomen. Vi har sett filmer, hatt diskusjonsgrupper, workshops, samtalegruppe, brettspillkveld og sosialt arrangement på et utested i Oslo 8.13 Oslo Tango Queer Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Om Oslo Tango Queer Er en aktivitetsgruppe hvor det ikke spiller noen rolle hvem man er, for hvem man skal kunne danse med. Her får enhver danser noe å bryne seg på. Sentralt står nemlig tanken om at alle skal danse med alle, uavhengig kjønn eller kjønnsidentitet. Alle skal kunne både lede og føre. Queer-tangoens idé og mål er å løsrive seg fra de tradisjonelle heteronormative kjønnsrollene i dansen. 15

16 8.14 Kafé + Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Om Kafe + for personer som lever med hiv Kafe +, for personer som lever med hiv - her møtes mennesker som lever med positiv hivstatus, på en trygg, stigma- og fordomsfri arena. Kafe+ er et rusfritt tilbud Nye CabaRosa Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Om Nye CabaRosa Er en gruppe som skal fremme norsk homokultur og historie på en positiv, forfriskende og underholdende måte. Skal bidra til et fellesskap, ved å underholde publikum med egenprodusert materiale Skeive Kunstnere Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Skeive Kunstnere Høydepunktet for vår gruppe er EuroPride hvor vi i år hadde vårt eget Art area. Der arrangerer vi vår årlige salgsutstilling med et 40-talls kunstnere og 200 kunstverk i et 100 m2 stort telt. Vi hadde også opptredener, opplesninger av tekster, musikk og videoprosjeksjon fra speaker's corner/åpen scene. Vi var med å arrangere Queering Sapmi sin utstilling og et kunstprosjekt fra Russland "Paint yourself as a f(l)ag. Vi inviterte en kustner fra Latvia som solidaritetsprosjekt. Vi har også hatt flere gjesteutstillere, bl.a. fra San Francisco, Regnbuebarna osv. Kulturbyråden åpnet utstillingen vår. Vi deltok også på Pride House med en kunstutstilling samt at vi arrangerte en diskusjon/paneldebatt omkring hva skeiv kunst er og viktigheten av kunst som politisk verktøy. Videre delte vi ut vår egen pris i år, var med på å lansere en kunstfotobok og diktsamling og viste frem bysten av Kim Friele (plassert på Deichmanske bibliotek) under EuroPride. Vi hadde også utstillinger på to filialer av Deichmanske bibliotek. 16

17 8.17 Skeiv Aften Jessheim Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Skeiv Aften Jessheim Vi har hatt seks arrangementer i løpet av Det har vært rebusløp, afterwork, skeiv førjulsstemning, visning av skeiv film osv. Høydepunktet for dette året var toårsfeiringen av Skeiv Aften Jessheim Oslo Frontrunners Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport - Oslo Frontrunners I 2014 har vi har hatt faste treninger på følgende tidspunkter: Tirsdager kl. 18 på Sognsvann (april-oktober). Populære turer er opp til Ullevålseter, over Vettakolltoppen, rundt Sognsvann og til Bjørnholt. Torsdager kl. 18 på Bislett stadion (alternativt Idrettshøgskolen når Bislett er stengt). Torsdagstreningene er intervallbaserte. Vi hadde i 2014 et strukturert treningsprogram for intervalltreningene. Søndager kl. 11 fra hovedinngangen til Frognerparken. Turene går ut til Bygdøy og returnerer til Frognerparken. Under EuroPride arrangerte Oslo Frontrunners Pride Run for andre gang med drøye 50 løpere. Oslo Pride Run ble også i år i samarbeid med Sognsvann Rundt Medsols hvor Sognsvann Rundt Medsols sto for tidtaking og resultatservice. Vi deltok med egen flåte under den store EuroPride-paraden i juni. Møller Bil Etterstad sponset deltakelsen vår med bil, henger, musikkanlegg, give-aways (solbriller) med OFRflyers og øvrig rekvisita Regnbuefamilier OA Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport Regnbuefamilier OA Regnbuefamilier Oslo og Akershus arbeider for å synliggjøre homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som omsorgspersoner. Vi tilbyr nettverk og arrangerer sosiale arrangementer for barn og voksne. Vi arrangerer treff den første søndagen i måneden og arrangerer blant annet picnic og 17

18 workshop under Oslo Pride, samt juletrefest. Regnbuefamilier har også innledet samarbeid, sammen med LLH OAs leder, med en Polsk søskenorganisasjon som jobber for å bedre lhbtiq-familiers situasjon i Polen og for å øke samfunnets kunnskap om lhbtiq Regnbuefamilier OA, barselsgruppen Ant planleggingsmøter Snitt oppmøte Minirapport Regnbuefamilier OA barselsgruppen Det blir lagt ut info om et barseltreffarrangement på FB annenhver uke, hvor de som er medlem av gruppa kan melde seg på. Treffene kan være alt fra hjemme hos noen i gruppa, på kafe, tur i skog og mark eller bare en trilletur i nærområdet. 8.21/22 - SMIA/Wish/Revise F65 Smia Oslo, inkludert Wish Oslo for kvinner, transpersoner og interseksuelle, driver ideelt, ulønnet, sosialt, identitetsskapende og helsefremmende menneskerettsarbeid for sm/fetisj-befolkningen, inkludert workshops og seminarer. Gruppa har i 2014 ikke rapportert. 18

19 Noen av LLH OAs aktivitetsgrupper i årets parade: Nye CabaRosa, Regnbuefamilier OA og Familienettverket. 19

20 9. Oslo Pride arrangør av EuroPride 2014 LLH Oslo og Akershus skriver nå Oslo Pride - vårt arrangement - med større tydelighet enn på lenge. Det er bevisst og vi gjør det av flere grunner. Forklaringen ligger i historikken: For noen år siden var festivalen, som før 2014 het Skeive dager, drevet direkte av styret i LLH Oslo og Akershus. Styremedlemmene i LLH OA var ofte styremedlemmer i festivalen, noe som skapte uhensiktsmessig arbeidsbelastning. Derfor jobbet man for å skape et autonomt Skeive dager-styre, og siden 2008 har man bygget Skeive dager, nå Oslo Pride, som egen organisasjon. LLH OA trakk seg da tilbake og gikk inn i rollen som trygg eier. Oslo Pride har siden 2008 vokst og blitt mer og mer autonome, og fraværet av LLH OA som arrangør har blitt mer og mer tydelig. Vi har spilt rollen som eier godt og vi har vært stabile. LLH OA har hvert år tilført friske midler og store lån som har holdt festivalhjulene i gang. De ansvarlige lånene betales tilbake i stor grad, men noe ettergir LLH OA som de ansvarlige eierne vi er. I tillegg har LLH OA i 2014, i samsvar med arbeidsprogrammet vedtatt på årsmøtet, lagt inn betydelige ressurser i festivalen gjennom å la ansatte, både leder og rådgiver på kontoret, jobbe med festivalen i stor grad. Uten LLH OA hadde festivalen ikke eksistert - i alle fall ikke i den form de aller fleste kjenner den i dag. Priden er politisk i seg selv, og er et virkemiddel for synlighet. Og nettopp synlighet er en av LLH OAs kjerneområder når vårt arbeid defineres av medlemmene. Er vi ikke synlige, kan vi like godt legge ned arbeidet. Gjennom 2013 og 2014 har LLH OA jobbet for å bli mer synlige gjennom festivalen. Hensikten har ikke vært å frata festivalledelsen sin autonomi, men å innarbeide forståelsen for at festivalen er politisk, og at det politiske kommer med LLH OA som avsender. Det har også vært viktig for organisasjonen å vise hva vi er og hva vi gjør. Det er dessverre slik at de fleste ikke kjenner til at festivalen arrangeres av LLH OA og dette skal vi endre. LLH OA er nå tydelige på at vi krever synlighet i alle de ulike visuelle uttrykkene som produseres i alle ledd i festivalen. Dette har gitt oss mer synlighet i alt fra trykket program til logo på hovedbannere i Pride Park, på nettsiden til festivalen med mer. Det skal heves over enhver tvil at LLH OA skal gå først i paraden, så lenge festivalen er vår. LLH OA skal være avsender av det politiske verkstedet Pride House, og LLH OA skal kobles kommunikasjonsmessig og visuelt sammen med festivalen - generelt og i Pride Park spesielt. Dette mener vi at vi har fått innarbeidet nå, noe som har krevd organisatoriske endringer både i 2012, 2013 og Tema for EuroPride i Oslo var «internasjonale menneskerettigheter og transrettigheter», og festivalslagordet var «Love Moves». Dette ble bestemt i 2012, og var innarbeidet i søknaden da denne ble sendt i Sammen med VisitOSLO fikk Oslo Pride plassert byen og festivalen på det europeiske kartet, med omtale i de største homomagasinene i Tyskland, England, Spania, Danmark og Sverige, for å nevne noen. Under festivalen var avisene her hjemme fulle av debatt, og totalt 904 artikler ble trykket om festivalen i Hele Oslo by var invitert til å være med å arrangere EuroPride. Totalt ble det arrangert over 200 små og store arrangement i Oslo i løpet av den ti dager lange festivalen i juni

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT...

Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2. Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2 UTDANNING... 3 INTERNASJONALT... LLHs arbeidsprogram Vedtatt på LLHs landsmøte 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 INNLEDNING... 2 Satsningsområder i perioden 2014-2016... 2 ORGANISASJONSUTVIKLING... 2... 2 UTDANNING...

Detaljer

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver

Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Søknadspakke skole- og antidiskrimineringsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver

Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Søknadspakke skole- og distriktsrådgiver Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse...

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

NYHETSBREV NR 2-2015

NYHETSBREV NR 2-2015 NYHETSBREV NR 2-2015 Kjære medlem Hilsen fra leder Ole- Marius Johnsen LLH Troms tar snart sommerferie. Styret har sett tilbake på en vår som har krevd mye arbeid, men har også vært en tid vi har lært

Detaljer

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus

Årsberetning 2013 LLH Oslo og Akershus Til venstre: Som stolt eier av Skeive dager/oslo Pride, og stolt arrangør av Pride house, gir LLH OA deg EuroPride 2014 i Oslo. Over: LLH OA og Skeiv Aften Jessheims Philip Benassi og Tine Charlotte Karlsen

Detaljer

Organisering av Oslo Pride AS

Organisering av Oslo Pride AS Organisering av Oslo Pride AS OPAS-utvalget 2013 Rapport fra utvalget som ble nedsatt av LLH Oslo og Akershus årsmøte I 2013 for å utrede organiseringen av Oslo Pride AS LLH Oslo og Akershus Vedlegg: Forslag

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest:

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1-2014. Sett av datoen! Annenhver onsdag: Hver torsdag: LLH fest: NYHETSBREV NR 1-2014 Kjære medlem LLH Troms gjennomførte årsmøtet 15. februar 2014. Det ble valgt et nytt styre og vedtatt et spennende arbeidsprogram. Jeg som nyvalgt leder er spent og klar for å jobbe

Detaljer

Årsmøte protokoll for LLHOA 2013

Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Årsmøte protokoll for LLHOA 2013 Styret foreslår følgende dagsorden for årsmøtet Sak 1, godkjenning av innkalling og dagsorden 1.1. Styret foreslår at innkalling godkjennes Godkjennes 1.2. Styret foreslår

Detaljer

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn

MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011. Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn MSM / KSK Oslo 1. og 2. oktober 2011 Et LLH- seminar for kvinner som elsker med kvinner og menn som elsker med menn Velkommen Kjære seminardeltaker! Velkommen til en forhåpentligvis spennende helg sammen

Detaljer

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11

Godkjent. Godkjent. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 14.11.11 Tid: Mandag 31. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Stian Brønmo, Kim Lohne, Lene Franco-Steimler, Ann Elisabeth Tveit,

Detaljer

Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland.

Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland. Referat fra styremøte i LLH mandag 10. sept 2012 Tid: mandag 10. september 2012 Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla C. Strøm-Andresen, Stine W. Strøm-Andresen, Rønnaug Frøiland. Til stede

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær

Søknadspakke ungdomstelefonsekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Detaljert stillingsbeskrivelse... 3 Kvalifikasjoner for stillingen...

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 03.10.11 Tid: Mandag 3. oktober, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,,

Detaljer

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER

ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER ULIKE MÅTER Å FORSTÅ KJØNN VERDEN OVER INTERSEX Medisinsk vitenskap ser på intersextilstander som et problem. Ikke fordi tilstanden i seg selv fører til dårlig helse, men fordi det biologiske og kroppslige

Detaljer

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11

Godkjent med endring. Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 19.09.11 Tid: Mandag 19. september, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stine W. Andresen, Tore Lirhus,

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly

ÅRSMELDING 2015. Foto: M. Jabaly ÅRSMELDING 2015 2015 har vært et år der den internasjonale situasjonen har hatt sterkere fokus på andre deler av Midtøsten, men der situasjonen for befolkningen i Gaza er like vanskelig. Befolkningen er

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Godkjent med endringer

Godkjent med endringer 1 Foreløpig referat fra styremøte i LLH mandag 30.05.11 Tid: Mandag 30. mai, kl. 17.00. Sted: Allegaten 40. Til stede: Daniel Mekki, Camilla Constanse Strøm-Rødseth, Stian Brønmo, Lene Franco- Steimler,

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 LLH TROMS

ÅRSMELDING 2013 LLH TROMS ÅRSMELDING 2013 LLH TROMS Styret 2013/2014 Ved Årsmøte i LLH Troms 2013 ble følgende styre valgt: Leder Jan Ove Agledahl Nestleder Ida Schulstad Økonomiansvarlig Ole-Marius Johnsen Syremedlem Varamedlem

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 Årsberetning for 2011 LLH - Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner - avdeling Oslo og Akershus Året 2011 har stått i samarbeidets tegn for LLH Oslo og Akershus (LLH OA). Vi har

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Søknadspakke organisasjonssekretær

Søknadspakke organisasjonssekretær Søknadspakke organisasjonssekretær Innhold Frister og intervjuer... 1 Bakgrunn for utlysningen... 1 Om stillingen... 2 Vi tilbyr... 2 Hvem kan søke?... 2 Hvordan søke?... 2 Stillingsbeskrivelse... 2 Kvalifikasjoner...

Detaljer

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1 2015. Sett av datoen! Hver torsdag: 17. mai 2015

Kjære medlem NYHETSBREV NR 1 2015. Sett av datoen! Hver torsdag: 17. mai 2015 Kjære medlem NYHETSBREV NR 1 2015 LLH Troms gjennomførte årsmøtet 14. februar 2015. 5 stykker valgte å bli med fra det forrige, inkludert meg, som viser at vi har klart å bygge en stabil og attraktiv organisasjon

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Kan du være synlig på jobben?

Kan du være synlig på jobben? Kan du være synlig på jobben? om arbeidslivets møte med lesbiske og homofile www.utdanningsforbundet.no Hvis jeg skulle la være å fortelle elevene at jeg er homofil, ville jeg gitt dem et signal om at

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015

Kunstfestival. Midtsandtangen i Malvik. 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival på Midtsandtangen 31.oktober -7.november 2015 Kunstfestival Midtsandtangen i Malvik 31.oktober -7.november 2015 LØRDAG 31.oktober Kl.12-19 Salgsutstilling i Verkstedbygget. Kl.12-16 Skapende

Detaljer

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING

PÅ PROGRAMMET I VÅR: MARS 20/3-13.00 - GALLERIRUNDE/DAG JENSSEN FOTOUTSTILLING Våren 2014 På industrihistorisk grunn bygges Senter for Porselen og Design steg for steg i tilknytning til Norges unike porselensfabrikk Porsgrund Porselæn med komplett håndverksproduksjon og stort fabrikkutsalg.

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

Hiv og straffeloven i de nordiske land

Hiv og straffeloven i de nordiske land &A Hiv og straffeloven i de nordiske land Hiv og straffeloven i de nordiske land I en rekke land verden over blir straffeloven anvendt mot hivpositive som har overført eller utsatt andre for en smitterisiko.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fremme av menneskerettighetene til LHBT lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Veiledning for å systematisere og styrke utenriksstasjonenes arbeid med LHBT Seksuell orientering, kjønnsidentitet og

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen

HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN. Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen HELGA EGGEBØ (ph.d.) seniorrådgjevar ved KUN Skeiv på bygda Foto: Karoline O. A. Pettersen DATA 1. Intervju med 24 LHBT-personar 2. Nettforum: Gaysir og Klara Klok 3. Bakgrunnsintervju og oversiktar HOVUDFUNN

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013. Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen Øraveien 2, 1630 GML FREDRIKSTAD Hjemmeside: www.musikk.no/fredrikstad MEDLEMSMØTEPROTOKOLL FOR KOR OG ANDRE FORENINGER TIRSDAG 15. JANUAR 2013 Møtet satt kl. 18:10 av styrets leder Irene Birgitte Arnesen

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM

RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM RGBs ÅRSRAPPORT FOR 2007 RÅDGIVNINGSGRUPPEN FOR UTVIKLINGSHEMMEDE I BÆRUM Den nystartede rådgivningsgruppen i Asker takker for vårt innlegg på deres konferanse i november. Innledning Vi har det siste året

Detaljer

LITTERATUR TIL FOLKET

LITTERATUR TIL FOLKET LITTERATUR TIL FOLKET Fylkesbiblioteket har fått støtte fra Fritt Ord til turneene «LITTERATUR TIL FOLKET». Det vi si at vi kan dekke reiseutgifter for forfatterne som reiser på turné i år. I tillegg ønsker

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Årsrapport. Svalbard Science Forum

Årsrapport. Svalbard Science Forum Årsrapport Svalbard Science Forum Foto: Kjell Tore Hansen, SSF 2002 Svalbard Science Forum Årsberetning Svalbard Science Forum 2002 Innledning. Norges forskningsråd har det strategiske ansvar for polarforskningen

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J

i..i=nti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 . $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J i..i=n"ti*u'uhu..,...«.%,..,..,..,.-.1-v_~, Saksnr 7,30 Journal postnr.: 2 i if Mm 20:5, Arkiv: Q Løpenr.: Vis N. $b6hflndlbtr G:l'fi Gl1D );Z J Søknad om driftstøtte 2015 LLH Nordland driver et viktig

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: *

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 11/1822-5 Dato: * ORIENTERING OM BYDELSKONFERANSENE 2011 INNSTILLING TIL: BYSTYRET Administrasjonens innstilling: 1. Oppsummering

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet!

HUSK: Å ta med disse papirene til årsmøtet! Årsmøtet i LLH Rogaland vil bli avholdt lørdag 31. januar 2015 klokken 13.00. Årsmøtet blir avholdt i LLH Rogaland sine lokaler i Verksgata 17 i Stavanger Lokalene åpner klokken 12.30 denne lørdagen. Alle

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014

Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Referat fra Samarbeidsmøtet i NBK 19. oktober 2014 Line ønsker velkommen Presentasjonsrunde: Sissel Bjørnli, leder Trøndelag Marit Andersen, valgkomiteen Per Frey, valgkomiteen og kontaktområde Agder Tore

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011

Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 Rapport om Norges Handikapforbunds virksomhet høsten 2011 NHF avholdt Landsmøte 17. 19. juni. Foruten tradisjonelle landsmøtesaker, besto programmet av et politisk seminar der spørsmålet om likestillingen

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Nr. 3-2009. Medlemspost for LLH Oslo og Akershus

Nr. 3-2009. Medlemspost for LLH Oslo og Akershus LLH LH O&A Nr. 3-2009 Medlemspost for LLH Oslo og Akershus 1 Innhold 8 18 14 3 Leder: God Jul og godt nytt år! 4 Europride til Oslo? 4 LLH OA og HOMOPOSITIV 5 Plusspris til Andrès 5 VAD - en suksess 5

Detaljer

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15

Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsprotokoll nr. 2/15 Arbeidsutvalgsmøte nr. 2/15 tirsdag 24. februar 2015 på Regionskontoret, Trondheim. Arbeidsutvalget: Mariann Berg Regionleder Tore Aalberg Nestleder Jenny-Marie Langåssve

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Referat fra Årsmøte. Skeiv Ungdom Troms

Referat fra Årsmøte. Skeiv Ungdom Troms Skeiv Ungdom Troms Referat fra Årsmøte Referent: Kine M. T. Eilertsen Møteleder: Daniel Hansen Protokollunderskriver: Cathrine Berg og Marie O. Thorsteinsen Tellekorps: Cathrine Berg og Daniel Hansen Til

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST

Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ann Magritt Bekink Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2136-4 Dato: 27.04.16 EVALUERING AV 2-ÅRS PRØVEPERIODE MED GRAFFITI OG GATEKUNST â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR

Detaljer

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter.

INNHOLD VELKOMMEN. Velkommen til fadderuka på Rena! Følg oss på Instagram: FaddeRena. Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter. Fadderuka2014 INNHOLD VELKOMMEN 2 Velkommen 3 Arena Samfunnet 4 Arena Bar 5 Arena Idrett 6 Program 8 StorHK 9 Studentkart Følg oss på Instagram: FaddeRena Lenker til Facebookgrupper/ sider for Renastudenter

Detaljer

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN

MINORITETER I FOKUS BJERGSTEDIVISJONEN MINORITETER I FOKUS Sted: Stavanger bibliotek og kulturhus, Sølvberget Galleri 2/12/2011 Fredag 2. Desember ble rapporten hva vet vi om etnisk norsk kulturkonsum? offentliggjort på Sølvberget Stavanger

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer