Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00"

Transkript

1 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves»

2 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag 5. mars kl Eldsterådet kaller inn menighetens medlemmer med stemmerett til årsmøte. Det er viktig at så mange som mulig kommer og deltar i menighetens arbeid også gjennom årsmøtet. Andre som går i menigheten vår, er også velkommen til årsmøte. Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Sak 2. Eldsterådets årsmelding m/statistikk Sak 3. Diakonrådets årsmelding m/regnskap og budsjett. Sak 4. Øvrige årsmeldinger - Menighetsbladets årsmelding / regnskap - Søndagsskolens årsmelding / regnskap - FriKids årsmelding / regnskap - TWEENS/ SenKveld årsmelding / regnskap - Dansegruppa årsmelding - Barnas vårmarked årsmelding - Kvinneforeningens årsmelding / regnskap - Menighetsbladets årsmelding / regnskap - Tveit Frikirke på nett årsmelding - Julemessa årsmelding / regnskap Sak 5. Orientering fra Diakonrådet. Sak 6. Orientering fra eldsterådet. Sak 7. Valg. Sak 8. Eventuelt. For Eldsterådet Kjell Audun Herje

3 3 Årsmelding innhold Innkalling og saksliste side 2 Eldsterådets årsmelding side 4-7 Statistikk side 8-10 Diakonrådets årsmelding side 11 Søndagsskolens årsmelding og regnskap side FriKids årsmelding og regnskap side Årsmelding for Tweens og Senkveld side 17 Regnskap TWEENS / Dansegruppa - Årsmelding side 18 Barnas vårmarked årsmelding side 19 Kvinneforeningens årsmelding og regnskap / Årsmelding Menighetsbladet side 20 Årsmelding og regnskap Menighetsbladet / side 21 Årsmelding Tveit Frikirke på nett side Julemessas årsmelding og regnskap side Tillegg (blir delt ut senere): Forslag til valg av personer til ulike verv. Regnskap og budsjett.

4 4 Eldsterådets årsmelding for For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. (Jeremia 29,11-14) Disse ordene var opprinnelig en trøst og oppmuntring til israelsfolket som var ført i eksil til Babylon. Fortvilelsen over situasjonen de var i, må ha vært enorm. Å få en hilsen fra Gud gjennom profeten Jeremia må ha vært et lyspunkt og en spire av håp. Som så mye annet i Guds ord kan vi la denne oppmuntringen fra profeten Jeremia gjelde oss. Gud vil gi oss som menighet og enkeltpersoner fremtid og håp. Gud har fredstanker for oss og ikke ulykkestanker. Å drive en menighet med gudstjenester, søndagsskole, og ulike grupper og lag, bør først og fremst handle om å søke Gud. Søke den Gud som så gjerne vil la seg finne. Den Gud som er den aller beste venn, Herre og veiviser vi kan ha gjennom livet, og som har åpnet veien til himmelen og viser oss veien dit. Å søke Gud er noe som vi voksne må praktisere og noe vi har ansvar for å lære videre til barna som Gud har gitt vår menighet. Gud er den eneste som kan sette oss i virkelig frihet. Han er den eneste som gjennom sin sønn, Jesus Kristus, kan gi oss fremtid og håp. Døpte i 2014 Eirik Stavland f , døpt: 10. august. Konfirmanter i 2014 Tor Daniel Shirvani, konfirmert i Tveit kirke 10. mai. Marie Valseth, konfirmert i Randesund misjonskirke 11. mai.

5 5 Konfirmanter i Tveit Frikirke 23. august 2014: Håvard Adolf Aanesland Marcus Andås Vidar Brennsæter Sondre Gundersen Erlend Hæstad Stine Kornbrekke Jonatan Skretting Simonsen David Robert Peters Benjamin Herje Døde i 2014 Gunnar Magne Stomnås, født , død 08. januar. Jørgen Olsen, født , død 29. januar. Kjell Bjorvand, født , død 11. juli. Vi lyser fred over deres minne Eldsterådets sammensetning og møter: Eldsterådet har i 2014 bestått av Tormod Jacobsen (formann) og Kjell Audun Herje (pastor). Vi har vært samlet til 4 ordinære møter og behandlet større og mindre saker. I tillegg til dette har vi hatt et møte sammen med diakonrådet. Tjenesten i eldsterådet: Tjenesten i eldsterådet har vært givende og meningsfullt, men også vært preget av at vi har vært få. Åndelig fellesskap og bønn er viktig på eldsterådsmøtene. Vi har et godt samarbeid, og stor optimisme. Veksten i barne- og ungdomsarbeidet og den økende Gudstjenestedeltakelsen synes vi er spesielt gledelig. I en menighet som vår burde eldsterådet minst bestå av dobbelt så mange medlemmer, og diakonrådet burde også ha flere medlemmer. Vår bønn er at flere vil si seg villig til å være med å lede menigheten fremover som eldster og diakoner. Menigheten, og barn og unge i Tveit trenger at flere er villig til å ta dette ansvaret.

6 6 Menigheten: Vi gleder oss over at den veksten som menigheten har opplevd de siste årene har fortsatt i Vi synes det er gledelig at gjennomsnittlig Gudstjenestebesøk i 2014 ligger på 70 personer. I 2013 var gjennomsnittlig gudstjenestebesøk 59 personer. Det er mange ting vi kunnen nevnt fra året som har gått, men vi vil velge å trekke frem noen høydepunkt. Årets største høydepunkt må være da de ni konfirmantene stod til konfirmasjon 23. august. Vi gleder oss over at vi nå har ni fjorårskonfirmanter som er aktivt med på TØFF kurset (ledertreningskurs for fjorårskonfirmanter). Disse ungdommene planlegger å reise på teamtur til Øst-Europa i juni sammen med andre tidligere frikirkekonfirmanter fra sørlandet. Et annet stort høydepunkt i året som har gått var den flotte vårdagen da vi arrangerte barnas vårmarked for første gang. Dette ble en stor suksess som vi håper kan gjentas. Julemessen ble nok en gang en festdag, for store og små. Ekstra kjekt var det at det i år ble et rekordresultat på kr ,- som ble delt mellom menigheten og frikirkens misjonsarbeid. Vi er stolte over at vi i så mange år har hatt et flott menighetsblad som har nådd ut til alle innbyggerne i Tveit. Tusen takk til dere som i lang tid har stått på for menighetsbladet. Det er trist at menighetsbladet nå blir lagt ned/ tar en pause, men vi har forståelse for at dette ble resultatet. Vi ser at dette med menighetsblad også har vært en utfordring for nabomenighetene våre. Frikirkene i Randesund og på Hånes har ikke hatt menighetsblad siden november Nå blir det viktig at menigheten jobber systematisk og godt videre på det gode grunnlaget som er lagt for nett- og facebooksiden vår. Gjennom disse mediene kan vi nå ut til mange mennesker med informasjon om menigheten. Skulle det være noen i menigheten som har tanker om dette med menighetsblad, eller ønsker å være med i arbeidet med nettsiden så ta gjerne kontakt! Det er med stor glede vi ser tilbake på et år med mange flotte opplevelser i menigheten vår. Uten mange frivillige hjelpende hender og mange frivillige ledere hadde ikke disse opplevelsene vært mulige. Vi er svært takknemlige for alle søndagsskoleledere, kirkekaffi ansvarlige, konfirmantledere, søndagsskoleassistenter, møteverter, bønnemøte ansvarlige, redaksjonsmedlemmer, husstyret, julemessekomitemedlemmer, TØFF-ledere, hjelpeledere, pianister, lyd- og bilde teknikere, TWEENS/SenKveld ledere, barne- og ungdomsarbeider, FriKids ledere, ansvarlige for kvinneforeningens utloddning og barnas basar, forsangere, nettsideansvarlig, tekstlesere, gudstjeneste- og møteledere, snøbrøyter og diakoner som legger ned mye tid og krefter i arbeidet. Uten dere kunne vi ikke nådd så mange mennesker i Tveit med det gode budskapet om Jesus Kristus.

7 7 Vi har lyst til å takke så hjerteligst alle som: - ber for menigheten. - gir av sine midler til menigheten. - hjelper til med praktiske oppgaver. - er med som ledere og hjelpeledere i barne- og ungdomsarbeidet. - er villige til å ta på seg forpliktende oppgaver, og gi en hjelpende hånd der det trengs. Veien videre: Veien videre handler om å bygge Guds rike her vi bor. Det handler om at vi selv må bli bevart i en levende tro på Herren Jesus, og at enda flere mennesker i Tveit må komme til tro på ham. Som menighet må vi legge til rette for at nye mennesker kan komme til menigheten vår. Vi kan forvente at Gud vil gjøre langt mer enn vi kan fatte og forstå. Gud vil at hans rike skal gå frem i Tveit. Vil vi det? Har vi plass til flere? Er vi villige til å ta i et ekstra tak, slik at enda flere kan få oppleve Jesus? Er vi villige til å søke Jesus, gi han makt og ære, slik at han får være Herre i menigheten? Hvis vi selv har et levende fellesskap med Jesus, så vil hans kjærlighet og nød prege oss. Vi får de samme ønsker og drømmer som han har. Da blir ikke oppgavene i kirken noe ork, men en glede. Vi ønsker i 2015 å videreføre flere av målene vi har hatt de siste årene: - et år der vi legger ned vårt eget, og lar Jesus får være Herre i hans kirke. - satse videre på å nå barn og unge med budskapet om Jesus, i et inkluderende alderstilpasset miljø og i Gudstjenestefeiringen. Her ønsker vi å ha et spesielt fokus på at ungdommene våre kan få veiledning og oppmuntring til å bruke sine gaver på TWEENS/SenKveld og i Gudstjenester. - nye eldster og diakoner. - Styrke menighetens økonomi ved å oppfordre alle til å forplikte seg til å gi et fast månedlig beløp til menighetens arbeid. Dette er mye bedre både for giveren og for menigheten, enn at en gir når en føler for det. Tormod Jacobsen Formann Kjell Audun Herje Pastor

8 8 Statistikk for 2014 Medlemstall Medlemmer med stemmerett Medlemmer Barn Totalt Kjønn Medlemmer med stemmerett Medlemmer Barn Totalt Kvinner Menn Medlemmer med stemmerett Medlemmer Barn Totalt 2014 (2013) Barn (0-14) (38) Ungdom (15-25) (13) Voksne (26-) (125) Tveit Kristiansand (bortsett fra Tveit) Birkenes, Vennesla, Søgne Resten av Norge Utlandet 1 0

9 9 Gjennomsnittlig fremmøte på Gudstjenestene de siste årene (avrundet i hele tall) År Ant. Gudstj Fremmøte (Felles-Gudstj i Tveit Kirke og ved Drangsholtvannet er ikke tatt med) Nattverd År Ant. Gudstj Nattverdgjester År Ant. Møter Fremmøte Gjennomsnittlig fremmøte på andre møter de siste årene (avrundet i hele tall) (Inkl. menighetsmøter, kvinneforeningens utlodninger, Barnas Basar, Fam. Møte julemesse ++) År Ant. Møter Fremmøte Tall for menighetens barne- og ungdomsarbeid de siste årene (avrundet i hele tall) (For Søndagsskolen og Yngstes foreligger det ikke tall for 2012) År Søndagsskole. Antall saml Gj.sn. oppsl (10/18) (16/20) 17 (10/20) 13 ca 16 17,5 Medl. i des / FriKids Antall saml

10 Gj.sn. oppsl (14/28) (22/31) 31 (30/40) (35/46) (37/36) 38/45 31/32 Medl. i des TWEENS og Senkveld Antall saml Gj.sn. oppsl (30/50) (35/60) ca65 Medl. i des Tall for noe av det øvrige virke (avrundet i hele tall) År Kvinneforeningen Antall saml Gj.sn. oppsl Formiddagstreff Antall saml Gj.sn. oppsl Menighetsturen Tursted - Evjetun Undeland Skogtun Skogtun - Skogtun - - Antall Andakter på Kvales Minne Antall saml Gj.sn. oppsl

11 11 Diakonrådets Årsmelding for 2014 ÅRSMELDING DIAKONRÅDET/HUSSTYRE MEDLEMMER DIAKONRÅDET: KRISTIN RYEN RAGNHILD KRISTENSEN JAN ERIK BROEN MORTEN RYEN MEDLEMMER HUSSTYRE: AUDUN HÆSTAD CHRISTIAN MORTENSEN JAN ERIK BROEN MORTEN RYEN I 2014 har vi hatt noen møter sammen med eldsterådet (menighetsrådet). Vi har hatt møter med husstyre som ble etablert i Husstyret har vert et godt tilskudd til vedlikehold av kirka. Vi er fortsatt i oppstartfasen om hvem skal gjøre hva. Følgende arbeid er utført i 2014: Maling av kirken (takk til husstyret+ alle som jobbet dugnad) Brøyting takk til Tellef Nytt læret er montert nå kan vi bruke mere lys i salen Oppgradering lydanlegg og teleslynge (takk til Øyvind) Det er holdt ett kurs for lydteknikere og vi håper at noen av de yngre kan begynne å styre lyd, og da må menigheten ha forståelse for at disse er på opplæring - gi ros. Varmepumper: Må ordne ny serviseavtale da nåværende firma er konkurs. Etter at befaring av anlegget ble det konkludert med at alle pumpene var defekte deler kunne ikke skaffes så vi må kjøpe nye. Brannvern: Opplæring må innføres Rydding lager oppe (takk til gjengen som ryddet) Kirkeverter (takk til de som har vært kirkeverter de har stor betydning for gudstjenesten) Påskefrokost ble også arrangert takk til Ragnhild med hjelper Bønneemner: Flere diakoner Kirkeverter Teknikere HILSEN DIAKONLEDER MORTEN RYEN

12 12 Søndagskolens Årsmelding for 2014 Tveit Frikirkes Søndagsskole har også dette året vært det eneste søndagsskoletilbudet i Tveit. Medlemmer Ved årets slutt hadde søndagsskolen 28 betalende medlemmer. Vi har registrert at 56 barn har vært innom i løpet av året. Det største fremmøtet er 27 barn, og gjennomsnittet ligger på Kontingent Medlemskontingenten er kr. 50,- pr. barn pr. semester. Kontingenten gir rett til å søke økonomisk støtte fra Fribu for følgende år. Derfra mottok vi i 2014 kr ,-. Fra kommunens kulturmidler ble vi tildelt kr ,-. Pengene brukes til abonnement på bladet Barnas, hobbymateriell, utstyr, servering og gaver. Ledere Søndagsskolen har fått flere nye ledere dette året: Arild Mortensen, John Tveit, Hege Lervik Larsen og Heidi Omdal. Silje Herje, Reidun Kornbrekke og Ellen Raen har fortsatt fra før. Kjell Audun Herje har fungert som kasserer. Hjelpeledere har i løpet av året vært Martine Andås, Tonje Brennsæter, Marielle Herje, Lydia Peters, Kenia Rukundo, Kezia Rukundo, Johannes Hystad, Glenn Jarle Ryen, Tone Marita Ryen og Stine Kornbrekke. Noen av disse har sluttet i løpet av året. Vi er veldig takknemlige for alle som engasjerer seg i søndagsskolen! Nye ledere er et bønnesvar! Opplegg I høst har vi delt barna inn i to grupper: 3-5 år som samles i loftsstua og som bruker kjelleren. For de største har vi i hovedsak med «Den store fortellingen», som er en vandring gjennom bibelen. De minste har hatt forskjellige bibelfortellinger. Ellers har vi leker, konkurranser og hobbyaktiviteter. Antall samlinger Søndagsskolen har hatt 23 samlinger og to ledermøter for voksenledere og hjelpeledere. Misjonsprosjekt Prosjektet gjelder «Støtte til barns utdanning og utvikling» gjennom Misjonssambandets arbeid i Indonesia.

13 13 Utfordringer Flere ledere har satt oss istand til å ha to grupper, noe som vi ser som helt nødvendig. Vi er likevel ganske sårbare med tanke på ledersituasjonen siden vi har så mange samlinger i løpet av året. Det er ligger også på oss å følge opp hjelpelederne og legge best mulig til rette for deres egenutvikling og ledertrening. Regnskap Se vedlegg Takk Takk for oppmuntringer, forbønn og omsorg for søndagsskolen og for gaver til arbeidet! Ellen Raen Leder Regnskap 2014 for Søndagsskolen i Tveit Frikirke Inntekter: Renter: 122,87 Kontingenter: 2 200,00 Driftstøtte fra Kristiansand kommune: 2 574,00 Driftstøtte fra Fribu 4 660,00 Øre differanse 0,75 SUM : 9 557,62

14 14 Utgifter: Søndagsskolebladet: 3 880,00 Materielle: 5 918,70 Deltakelse på Fribu landsmøte 450,00 Ledertrening: 2 771,00 Banktjenester: 27,00 SUM: ,70 Kassabeholdning : ,00 Kassabeholdning : 7 922,92 Driftsresultat 2014: ,08 Ellen Raen Leder Kjell Audun Herje Kasserer

15 15 Årsmelding for FriKids 2014 Det har vært enda et fint år med FriKids. Vi opplever at barna har spørsmål om tro og Jesus, og tar til seg av sanger og andakter. Det er godt å stå sammen i arbeidet, og barnekoret gir mange gode velsignelser. Våren 2014 : 16 korøvelser med snitt på 31 barn. Høst 2014: 15 korøvelser med snitt på 32 barn Vi hadde 2-3 sangoppdrag på våren, og 3 på høsten. Det ble en topp dag da vi hadde Barnas Vårmarked her i Tveit Frikirke, der vi hadde minikonsert. Ledere 2014: Silje Herje, Tone Ryen, Kristin Ryen, Jan Robert Bjorvand, Elisabeth Lillebø Sæth, Kezia Rukundo og Marielle Herje. Elisabeth Lillebø Sæth og Tone Ryen var med frem til sommeren Etter sommeren fikk vi med oss Marielle og Kezia. Disse bidrar nå med å lære barna dans. Dette høsthalvåret har det vært så flott å ha med Aleksander Føreland til å styre lyd på koret. På kjøkkenet har vi Ragnhild Kristensen, Åse Sæth, Eli Mjaaland og Lillian Bjorvand som gjør en strålende jobb. Verdien av å få sitte ned og spise sammen med noen er stor, og dette er med å gjøre at det kommer mange barn med foreldre på koret!! Vi har hatt en solid gjeng som bytter på å komme å ha andakter på koret. Dette er til stor hjelp og det er en viktig oppgave. Takk til Ingunn Peters, Kristine Hæstad, Ellen Raen, Elisabeth Lillebø Sæth, Jan Robert Bjorvand og Heidi Omdal. Regnskap: se vedlegg Alle barna som går i FriKids fikk hver sin aktivitetsbibel til jul. Takk for forbønn for FriKids. Det er litt av en misjonsmark vi har! Vi er avhengige av foldede hender og Guds ledelse. Fortsett å be. Be om ledelse og visdom. Be om flere til barnekoret. Be om åpne hjerter hos små og store. Silje E. Herje Leder i FriKids

16 16 REGNSKAP FriKids Inntekter: Renter: 383,19 Kontingenter: ,00 Kommunal støtte: 4 718,00 Fribu støtte: 9 280,00 Øre differanse 0,09 SUM : ,28 Utgifter: Bøker til medlemmer 6 625,00 Barnsa vårmarked 1 000,00 Juleavslutning 1 665,85 Andre drifts utgifter: 2 230,37 Noter/cd 188,00 Banktjenester: 26,50 SUM: ,72 Kassabeholdninge : ,36 Kassabeholdning : ,92 Driftsoverskudd 2014: ,56 Kristin Ryen Kasserer Silje E. Herje Leder

17 17 Årsmelding for Tweens og Senkveld 2014 Ledere 2014: Kjell Audun Herje, Kristine og Audun Hæstad, Tone Ryen (våren 2014), Ingunn og Shannon Peters, John og Anita Tveit. Øyvind Brennsæter hjelper med teknikken. Asbjørn og Janne Andås samt Lars Jøran og Annette Sundsdal har vært med en gang i måneden. Alle fortsetter i Året som har gått: Det har vært et utrolig spennende år både på Tweens og Senkveld. Per hadde vi 86 betalende medlemmer, og fremmøtet har vært oppe i over 80 på enkelte samlinger! Vi har hatt Tweens hver fredag med unntak av skoleferiene og Senkveld stort sett annenhver gang. Det var spesielt gøy å ta imot mange nye fra 5. trinn i høst. Flere av de eldste kommer jevnlig så nå er aldersspriket fra år. Vi voksne opplever det veldig givende å være sammen med ungdommene. De er svært åpne for Guds ord og følger som regel godt med under andakten. Spesielt har de eldre ungdommene utviklet seg veldig i modenhet, og vi ser at de utvikler en personlig tro på Jesus. Det var også flott å oppleve at 9 av de som har vært trofaste TWEENS-medlemmer siden starten, ble konfirmert i Tveit Frikirke i høst. Vi har fortsatt et sterkt åndelig fokus med egen møtedel i hovedsalen før kiosk og frilek. Senkveld har fått et eget styre som viser stort engasjement og kommer med ideer og innspill. Vi har også hatt en samling sammen med Megaklubben fra Tveit kirke. Økonomi: Tweens og Senkveld har god økonomi. Vi mottar lagsstøtte fra Fribu samt kommunal støtte. Vi har også fått ,- fra Skillingsfondet til ny sofa i kjelleren. Mer informasjon om økonomien i vedlagte regnskap. Bønn og takk: Vi er takknemlige for alle som ber for oss på fredagskveldene og ellers. Vi har egen bønneliste og det er bare å gi beskjed til Ingunn Peters hvis du vil be fast en fredagskveld i måneden. Det er styrkende for oss ledere å vite at mange ber for oss. Fortsett å be for de unge at de må ta imot Jesus som sin frelser. Takk for at vi får så ut evangeliet hver uke. Be også om visdom for lederne til å forkynne etter Guds vilje, og om evnen til å nå den enkelte etter sitt behov. Be også for foreldrene til ungdommene. At de også må bli frelst! Utfordringer: Hvis noen ønsker å hjelpe til med å be for oss fast, så ta kontakt. Vi trenger mange! Vi trenger også noen som kan stille opp og hjelpe til en gang i blant når noen av de faste lederne ikke er på plass. Ta gjerne kontakt med Ingunn Peters om du føler dette er noe for deg. Dersom noen kan tenke seg å bli ringt til hvis det trenges baking, så gi beskjed da også. Takk til alle som stiller opp! For TWEENS-lederne Øyvind Brennsæter Tveit,

18 18 Regnskap for TWEENS 2014 Inntekter Utgifter Kiosksalg 40888,50 Varekjøp kiosk 60108,00 Kontingent 17100,00 Utstyr / materiell 11812,00 Støtte / tilskudd 26536,00 Div utgifter 8922,24 Div. inntekter 695,76 Sum 85220, ,24 Saldo bank / kasse ,02 Saldo bank / kasse ,04 Driftsoverskudd ,02 Tveit 13. januar 2014 Kristine Hæstad / Øyvind Brennsæter Ingunn Peters Kasserer Regnskap Hovedleder ********** Årsmelding dansegruppa 2014 I året som har gått har det vært omkring 16 barn og unge alderen år som har deltatt i dansegruppa. I løpet av denne perioden har enkelte sluttet og andre kommet til. Per i dag er det 12 (+2) medlemmer. Den største utfordringen er å legge til rette for god undervisning på alle nivåer. Dette gjelder særlig de eldste da det er stor spredning i ferdigheter og erfaring. Angående ledersituasjonen tenker jeg å fortsette med dansegruppa frem til sommeren. Da er jeg ferdig med utdannelsen min som lærer og jeg regner med å starte å jobbe 100 %. Min nye arbeidssituasjon vil kreve en del av meg og da har jeg trolig ikke overskudd til å fortsette med dansegruppa. Elever og foreldre/foresatte er informert om dette. Økonomi: intet å melde. Bønnemner: - Evne til å undervise/koreografere på den enkeltes nivå - Tålmodighet - At jeg kan formidle noe mer enn bare bevegelser. At dansen og sangteksten skal ha innflytelse på elevenes liv, Anita Bjørnli Tveit

19 19 Årsmelding for BARNAS VÅRMARKED 2014 Året som er gått - antall møter og oppslutning Vårmarkedet ble holdt 24.mai 2014 Andakt ved Sandra Fjeldsgård Dusterud Minikonsert ved FriKids Video fra Mali viste at misjon også er å drive lese-og skriveopplæring. Salg av pølser, hamburgere, kaker, muffins og vafler, brus og kaffe. Hele gårdsplassen ble brukt til ulike aktiviteter, bl.a. hoppeslott, ansiktsmaling, fiskedam + barnas loppemarked og salg av planter. Hovedlotteri og åresalg pågikk hele dagen. Gud velsignet oss med et fantastisk vær, som gjorde det mulig å gjennomføre dette arrangementet. Frammøtet var over all forventning. Barna kjøpte klippekort og valgte ulike aktiviteter, andre foretrakk å slappe av med et godt måltid i godt selskap, med kjente og ukjente bygdefolk. Vi utfordret «hele menigheten» til å hjelpe til, og det var svært positiv respons. Tusen takk til dere alle. Ledersituasjonen Silje Herje, som kom med ideen til Vårmarkedet, ble en selvfølgelig leder sammen med Eli Mjåland og undertegnede Eli Mjåland går ut som leder. Økonomi Brutto-inntekt: kr Utgifter kr Netto kr Hoppeslott: kr 1000 ble sponset av FriKids Inntekten ble fordelt på Frikirkens Ytremisjon og menighetens barne-og ungdomsarbeid Bønne-emner og utfordringer for 2015 At dette arrangementet kan bli en god møteplass for små og store i bygda vår, at de blir kjent med menigheten og får lyst til å komme igjen. En glad formidling av Guds ord og misjon. At barna må få oppleve glede ved å være med og hjelpe til og å gi til Guds rike Åse Elin D. Sæth

20 20 Årsmelding og regnskap for Kvinneforeningen 2014 Kvinneforeningen har i 2014 hatt 8 møter og 2 utlodninger. På møtene har det vært gjennomsnittlig 10 stykker. Vi deler Guds Ord, synger og ber for hverandre, for menigheten, bygda, misjonærene og de syke. Ragnhild Kristensen har vært kontaktperson og kasserer. Regnskap for Kvinneforeningen 2014 Inntekter Utgifter Kollekter 8150,00 Basarer 19/03 og 15/ ,00 Gitt til menigheten 27000,00 Gaver og blomster 2750, , ,00 Kassabeholdning ,00 Kassabeholdning , , ,00 ********** Årsmelding for Menighetsbladet 2014 Redaksjonen: Lars Jøran Sundsdal, Asbjørn Andås, Ingunn Peters og Øyvind Brennsæter. Wenche Kristensen hjelper med annonsene. Ingunn Peters og Lars Jøran Sundsdal har bedt om avløsning fra sine oppgaver i redaksjonen etter henholdsvis 18 og 11 år. Asbjørn Andås har sittet 20 år i redaksjonen og har gitt uttrykk for at han også kan tenke seg avløsning. Øyvind Brennsæter er med det eneste redaksjonsmedlem som er igjen. En har siden tidlig på høsten 2014 forsøkt å finne nye redaksjonsmedlemmer uten å lykkes. Utgivelser 2014: Vi har gitt ut 4 nummer i 2014 som er blitt distribuert til alle husstander i Tveit. I tillegg blir en god del sendt til andre interesserte og misjonærer via post. Desembernummeret var på 12 sider. Menighetsbladet legges også ut i sin helhet for nedlastning på frikirkas nettsider.

21 21 Økonomi: Vi har gått med et lite overskudd i år. Det meste av utgiftene dekkes av annonseinntekter i tillegg til gaver til bladet. Hva som skal gjøres med midler som står på bladets konto nå som framtida for bladet er usikker må årsmøtet ta stilling til. Takk og bønn: Takk til alle våre annonsører og alle enkeltpersoner som har støttet menighetsbladet i bønn og økonomisk. Takk også til alle som legger ut bladet i postkassene, og Ragnhild Kristensen som sender det ut via post. Det er oppmuntrende å høre at mange har lest menighetsbladet. Menighetsbladet sin framtid er som tidligere nevnt usikker, da vi pr. dags dato ikke har noen redaksjon som kan ta ansvar for det. Vær med og be om at Guds vilje må skje, og at vi på en eller annen måte kan finne en kanal for fortsatt å nå ut til bygdas folk med det gode budskap. Bladet har vært et viktig redskap i menighetens arbeid gjennom mange år, og vi håper årsmøtet og menighetens råd og organ kan ta tak i dette slik at vi også i framtida kan ha et fungerende informasjonsarbeid. For redaksjonskomiteen Øyvind Brennsæter Tveit, 20. januar 2015 Regnskap for menighetsbladet 2014 Inntekter: Utgifter: Annonser: ,00 Trykking: ,00 Gaver: 7.650,00 Porto: 2.823,00 Renter: 125,27 Gebyr: 28,00 Premier: 500,00 Sum: ,27 Sum: ,00 Saldo bank : 6.175,25 Saldo bank : 8.947,52 Driftsoverskudd 2014: 2.772,27 Ingunn Peters Kasserer

22 22 Tveit Frikirke på Internett 2014 Året som har gått: I løpet av 2014 har det vært noen utfordringer med nettsida. Google som står bak publiseringsløsningen vi benyttet gjorde på forsommeren noen tekniske endringer som gjorde at vi ikke lenger kom direkte inn på sida med vår adresse. En måtte da gå via en annen side for å komme inn, noe som reduserte brukervennligheten betraktelig. Det ble gjort flere forsøk på å ordne opp i dette uten hell. I løpet av høsten startet en et arbeid med å finne en ny teknisk løsning, og endte opp med en løsning flere andre frikirkemenigheter benytter. Denne er levert av firmaet Agrando i Sandnes. Ny nettside på ny publiseringsløsning var oppe og i drift rett før jul. Som tidligere forsøker en å ha jevnlige oppdateringer av sida slik at kalender til en hver tid er oppdatert og at informasjon fra de forskjellige virkegreinene er korrekt. En har også forsøkt å legge ut noen av talene hver måned. Når det gjelder menighetens aktivitet på Facebook, er denne fortsatt økende. Menighetens Facebook-side har pr. i dag (29. januar) 152 tilhengere mot 129 på samme tid i I forbindelse med oppstart av ungdomsarbeidet Senkveld i Tveit Frikirke høsten 2012 opprettet en også en Facebook gruppe for dette arbeidet. Dette har blitt en viktig kommunikasjonskanal i møte med ungdommene og denne gruppa har pr. i dag (29. januar) 80 medlemmer mot 55 i på samme tid i Ledersituasjon: Pr. i dag er det kun undertegnede som publiserer stoff på menighetens nettside. Det samme kan i stor grad også sies om menighetens Facebook-side. For Facebook-gruppa til Senkveld er engasjementet større. Enkelte av lederne har her sett muligheten og viser engasjement også på Facebook. Konkurransene i forkant av Senkveld har skapt mye engasjement. Økonomi: Det er ingen økonomi knyttet til arbeidet, da redigeringsverktøyet vi benytter er gratis. Datautstyr/fotoutstyr m.m. som benyttes i privat eie. Serverplass for nettsiden har vært hos Google og Frikirken sentralt. Fra og med innføring av den nye publiseringsløsningen vil det pr. i dag bli en årlig kostand på ca kroner til Agrando. Frikirken sentralt arbeider for å få ned denne kostnaden. Serverplass for lydfiler er nå på serverområde disponert av undertegnede, og menigheten har ingen kostnad knyttet til dette. Utfordringer En av utfordringene har vært å kvalitetssikre informasjonen som ligger ute. En anser det som svært viktig at informasjonen om arbeidet i de forskjellige virkegreinene er riktig. En vil her

23 23 oppfordre den som er hovedleder for hver enkelt virkegrein til å kontrollere informasjonen som ligger ute på nettsida og gi tilbakemelding på endringer som må gjøres. En ny situasjon har oppstått ved at vi nå ikke har noe menighetsblad (komiteen er oppløst fra dette årsmøtet). Hva tenker en her skal nettsida overta noen av funksjonene til menighetsbladet og i større grad ha reportasjer fra arbeidet, andakter og aktuelle artikler/leder fra f.eks. pastor og andre i menigheten? Jeg ber menighetens ledelse komme med en avklaring på dette. Evaluering og nytenkning er en utfordring når en står mer eller mindre alene i et arbeid over lengre tid. Alle former for tilbakemeldinger og ideer er derfor hjertelig velkomne. Sammen kan vi gjøre vår innsats på nettet enda bedre. Bønneemner: Vær med og be om at også denne delen av vårt arbeid må bidra til at vi når nye mennesker med Guds Ord og at mennesker må søke til vår menighet. Så er det et håp om at vårt engasjement på internett også kan bety noe i vårt arbeid. Måtte vi også der få være med og peke på livets Herre! Øyvind Brennsæter web-ansvarlig Tveit, ********** Årsmelding/regnskap Julemessa 2014 Julemessa ble arrangert lørdag 6. desember Det var mye folk som trivdes og messedagen gikk fint. Tusen takk til alle som var med å hjalp både før messa og på selve dagen. En spesiell takk til FriKids som deltok på familiemøtet og Kjell Audun Herje som hadde andaktj Resultatet ble utrolig flott!. Vi overførte kroner til menighetens driftskonto. Av dette ble kr sendt videre til misjonen og kr gikk til menighetens arbeid her i Tveit. Komiteen består av: Gerd Hæstad, Lillian Bjorvand, Åse Sæth, Eli Mjåland, Bente S. Berntsen og Ingunn Peters. Det var MANGE andre som deltok, men som ikke formelt står i komiteen. Ingen nevnt, ingen glemt!! Vi ønsker nye medlemmer velkommen. Ta kontakt med Ingunn!

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

TveitFrikirke. Stort konfirmantkull. Med Livets Herre, der livet leves. Nr 3-2013 27. årgang. Jesus på Faceook. De viktige rutinene Side 8

TveitFrikirke. Stort konfirmantkull. Med Livets Herre, der livet leves. Nr 3-2013 27. årgang. Jesus på Faceook. De viktige rutinene Side 8 Nr 3-2013 27. årgang TveitFrikirke Med Livets Herre, der livet leves Stort konfirmantkull De viktige rutinene Side 8 Side 4-5 Jesus på Faceook Side 3 www.tveit.frikirken.no TVEIT FRIKIRKE Med Livets Herre,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Kjære støttespillere i Norge!

Kjære støttespillere i Norge! Kjære støttespillere i Norge! Plutselig er det jul igjen, og advents- og julearrangementene har stått (og står) på rekke og rad. Det er nok å gjøre! Advent er ei tid da særlig prester blir invitert inn

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE

Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR. 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE MENIGHETSSTYRE. FriBU TRIMGRUPPE Den evangelisk lutherske Frikirke Bærum menighet STYRINGSSTRUKTUR 1 Organisasjon MENIGHETSMØTE ELDSTERÅD DIAKONRÅD BIBELGRUPPER FORMIDDAGSTREFF PASTOR MISJONSKOMITÉ MENIGHETSSTYRE FriBU FAMILIESAMLINGER

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

TveitFrikirke. Med Livets Herre, der livet leves. Nr 3-2014 28. årgang. www.tveit.frikirken.no. Årets konfirmanter. Himmelen på ekte. Side 6.

TveitFrikirke. Med Livets Herre, der livet leves. Nr 3-2014 28. årgang. www.tveit.frikirken.no. Årets konfirmanter. Himmelen på ekte. Side 6. Nr 3-2014 28. årgang TveitFrikirke Med Livets Herre, der livet leves Slutt etter 38 år i Japan Side 4-5 Årets konfirmanter Himmelen på ekte Side 6 Side 8 www.tveit.frikirken.no TVEIT FRIKIRKE Med Livets

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

TveitFrikirke. Med Livets Herre, der livet leves. Nr 3-2011 25. årgang. www.tveit.frikirken.no. Side 8. Side 4-54. Side 3

TveitFrikirke. Med Livets Herre, der livet leves. Nr 3-2011 25. årgang. www.tveit.frikirken.no. Side 8. Side 4-54. Side 3 Nr 3-2011 25. årgang TveitFrikirke Med Livets Herre, der livet leves -Troen betyr alt Side 4-54 Om psykiske problemer For eller mot? www.tveit.frikirken.no Side 3 Side 8 TVEIT FRIKIRKE Med Livets Herre,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Sissel Godal, Anton Kvithyll

Sissel Godal, Anton Kvithyll RISSA MENIGHETSRÅD Referat Februar 2014 Møtedato: 11.02.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Blåheia Åpning: Sissel Mat: Anita Frammøtte: Finn Yngvar Benestad, Ragnar Hermstad, Solveig Brørs, Narve Langmo,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Fellesskap og Brobygging

Fellesskap og Brobygging Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Filipperne 2, 1-5 Dato: 21.05.2006 Ant. ord: 2076 Fellesskap og Brobygging Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Hamar Normisjon. Program vårsemester 2016. Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net

Hamar Normisjon. Program vårsemester 2016. Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net Hamar Normisjon Program vårsemester 2016 Tema: «Tenn på ny»! www.hamar-normisjon.net 1 Kjære medmenneske! Når jeg skriver denne artikkelen til semesterprogrammet for våren 2016 i Hamar Normisjon,- undres

Detaljer

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013)

Det registreres en nedgang antall nattverdgjester selv med tilnærmet samme antall gudstjenester med nattverdgang (22 i 2014 mot 21 i 2013) Årsmelding 2014 Virksomhet Kirken Totalt var det i alt 2981 besøkende til kirken, en økning på 499 personer fra 2013. Av disse var 2.564 til stede ved ordinære gudstjenester. 417 personer var tilstede

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde.

Medlemmer: Ove Eldøy, Hans Lie, Vidar Bakke, Kjetil Vignes, Bente Rolfsnes (referent), Atle Straume og Morgan Fjelde. Vår visjon er at nye mennesker skal komme til tro på Jesus og bli ført inn i et deltagende fellesskap der alle vokser i tro og kjærlighet. MØTEREFERAT - MENIGHETSRÅDET Sted: Draugveien 111 Tid: Onsdag

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 01. september - 31. oktober 2014 1 Korpsnytthilsen Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet

Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet Ordning for hovedgudstjeneste Modum menighet I. Samling 1 Forberedelse Der det er praktisk mulig ønsker vi at: Kirkerommet kan være åpent en stund før gudstjenesten, med anledning til å tenne lys og sitte

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt

Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap / Økonomi 3. Valg 4. Informasjon om kommende konserter og aktiviteter 5. Eventuelt 1 FROGNER KULTURFORUM KOR HERLIG - KOR FANTASTISK - KOR SUVEREN - JUST 4 FUN Referat fra årsmøte torsdag 15. november 2012, kl 18.30 på Frogner skole (2. klasse SFO-basen) Agenda 1. Årsberetning 2. Regnskap

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU).

I trygge hender. En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). I trygge hender En enkel veiledning i det å være leder i Frelsesarmeens barn og unge (FAbU). 1 I trygge hender Kjempeflott at du har sagt ja til å være leder i Frelsesarmeens barn og unge! FAbU er helt

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke

DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke! DU er med dette invitert til å være konfirmant i Skårer kirke 1 2 Hva er konfirmasjon? Konfirmasjon er et undervisningstilbud om avsluttes

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08. Bogafjell menighet

Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08. Bogafjell menighet Austrått bydelsutvalg 02.12.08 - sak 54/08 Bogafjell menighet Til Austrått bydelsutvalg Bydelsutvalgenes sekreteriat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes Vedlagt følger Bogafjell menighet sine søknader

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 2. 2 april - juni 2015 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 2. 2 april - juni 2015 1 Korpsnytthilsen Påsken ligger foran oss, og sammen med kristne over hele jorden minnes vi hva Jesus var villig til å gjennomgå

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2013 ÅRGANG 44 Velkommen til Åpen Bibelgruppe Bibelhelg 20-22 September Lørdag på Torget 7. september Barneopplegg i peisestuen på noen søndagsmøter www.moldebedehus.no

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2012 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer