Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00"

Transkript

1 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves»

2 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag 5. mars kl Eldsterådet kaller inn menighetens medlemmer med stemmerett til årsmøte. Det er viktig at så mange som mulig kommer og deltar i menighetens arbeid også gjennom årsmøtet. Andre som går i menigheten vår, er også velkommen til årsmøte. Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Sak 2. Eldsterådets årsmelding m/statistikk Sak 3. Diakonrådets årsmelding m/regnskap og budsjett. Sak 4. Øvrige årsmeldinger - Menighetsbladets årsmelding / regnskap - Søndagsskolens årsmelding / regnskap - FriKids årsmelding / regnskap - TWEENS/ SenKveld årsmelding / regnskap - Dansegruppa årsmelding - Barnas vårmarked årsmelding - Kvinneforeningens årsmelding / regnskap - Menighetsbladets årsmelding / regnskap - Tveit Frikirke på nett årsmelding - Julemessa årsmelding / regnskap Sak 5. Orientering fra Diakonrådet. Sak 6. Orientering fra eldsterådet. Sak 7. Valg. Sak 8. Eventuelt. For Eldsterådet Kjell Audun Herje

3 3 Årsmelding innhold Innkalling og saksliste side 2 Eldsterådets årsmelding side 4-7 Statistikk side 8-10 Diakonrådets årsmelding side 11 Søndagsskolens årsmelding og regnskap side FriKids årsmelding og regnskap side Årsmelding for Tweens og Senkveld side 17 Regnskap TWEENS / Dansegruppa - Årsmelding side 18 Barnas vårmarked årsmelding side 19 Kvinneforeningens årsmelding og regnskap / Årsmelding Menighetsbladet side 20 Årsmelding og regnskap Menighetsbladet / side 21 Årsmelding Tveit Frikirke på nett side Julemessas årsmelding og regnskap side Tillegg (blir delt ut senere): Forslag til valg av personer til ulike verv. Regnskap og budsjett.

4 4 Eldsterådets årsmelding for For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. (Jeremia 29,11-14) Disse ordene var opprinnelig en trøst og oppmuntring til israelsfolket som var ført i eksil til Babylon. Fortvilelsen over situasjonen de var i, må ha vært enorm. Å få en hilsen fra Gud gjennom profeten Jeremia må ha vært et lyspunkt og en spire av håp. Som så mye annet i Guds ord kan vi la denne oppmuntringen fra profeten Jeremia gjelde oss. Gud vil gi oss som menighet og enkeltpersoner fremtid og håp. Gud har fredstanker for oss og ikke ulykkestanker. Å drive en menighet med gudstjenester, søndagsskole, og ulike grupper og lag, bør først og fremst handle om å søke Gud. Søke den Gud som så gjerne vil la seg finne. Den Gud som er den aller beste venn, Herre og veiviser vi kan ha gjennom livet, og som har åpnet veien til himmelen og viser oss veien dit. Å søke Gud er noe som vi voksne må praktisere og noe vi har ansvar for å lære videre til barna som Gud har gitt vår menighet. Gud er den eneste som kan sette oss i virkelig frihet. Han er den eneste som gjennom sin sønn, Jesus Kristus, kan gi oss fremtid og håp. Døpte i 2014 Eirik Stavland f , døpt: 10. august. Konfirmanter i 2014 Tor Daniel Shirvani, konfirmert i Tveit kirke 10. mai. Marie Valseth, konfirmert i Randesund misjonskirke 11. mai.

5 5 Konfirmanter i Tveit Frikirke 23. august 2014: Håvard Adolf Aanesland Marcus Andås Vidar Brennsæter Sondre Gundersen Erlend Hæstad Stine Kornbrekke Jonatan Skretting Simonsen David Robert Peters Benjamin Herje Døde i 2014 Gunnar Magne Stomnås, født , død 08. januar. Jørgen Olsen, født , død 29. januar. Kjell Bjorvand, født , død 11. juli. Vi lyser fred over deres minne Eldsterådets sammensetning og møter: Eldsterådet har i 2014 bestått av Tormod Jacobsen (formann) og Kjell Audun Herje (pastor). Vi har vært samlet til 4 ordinære møter og behandlet større og mindre saker. I tillegg til dette har vi hatt et møte sammen med diakonrådet. Tjenesten i eldsterådet: Tjenesten i eldsterådet har vært givende og meningsfullt, men også vært preget av at vi har vært få. Åndelig fellesskap og bønn er viktig på eldsterådsmøtene. Vi har et godt samarbeid, og stor optimisme. Veksten i barne- og ungdomsarbeidet og den økende Gudstjenestedeltakelsen synes vi er spesielt gledelig. I en menighet som vår burde eldsterådet minst bestå av dobbelt så mange medlemmer, og diakonrådet burde også ha flere medlemmer. Vår bønn er at flere vil si seg villig til å være med å lede menigheten fremover som eldster og diakoner. Menigheten, og barn og unge i Tveit trenger at flere er villig til å ta dette ansvaret.

6 6 Menigheten: Vi gleder oss over at den veksten som menigheten har opplevd de siste årene har fortsatt i Vi synes det er gledelig at gjennomsnittlig Gudstjenestebesøk i 2014 ligger på 70 personer. I 2013 var gjennomsnittlig gudstjenestebesøk 59 personer. Det er mange ting vi kunnen nevnt fra året som har gått, men vi vil velge å trekke frem noen høydepunkt. Årets største høydepunkt må være da de ni konfirmantene stod til konfirmasjon 23. august. Vi gleder oss over at vi nå har ni fjorårskonfirmanter som er aktivt med på TØFF kurset (ledertreningskurs for fjorårskonfirmanter). Disse ungdommene planlegger å reise på teamtur til Øst-Europa i juni sammen med andre tidligere frikirkekonfirmanter fra sørlandet. Et annet stort høydepunkt i året som har gått var den flotte vårdagen da vi arrangerte barnas vårmarked for første gang. Dette ble en stor suksess som vi håper kan gjentas. Julemessen ble nok en gang en festdag, for store og små. Ekstra kjekt var det at det i år ble et rekordresultat på kr ,- som ble delt mellom menigheten og frikirkens misjonsarbeid. Vi er stolte over at vi i så mange år har hatt et flott menighetsblad som har nådd ut til alle innbyggerne i Tveit. Tusen takk til dere som i lang tid har stått på for menighetsbladet. Det er trist at menighetsbladet nå blir lagt ned/ tar en pause, men vi har forståelse for at dette ble resultatet. Vi ser at dette med menighetsblad også har vært en utfordring for nabomenighetene våre. Frikirkene i Randesund og på Hånes har ikke hatt menighetsblad siden november Nå blir det viktig at menigheten jobber systematisk og godt videre på det gode grunnlaget som er lagt for nett- og facebooksiden vår. Gjennom disse mediene kan vi nå ut til mange mennesker med informasjon om menigheten. Skulle det være noen i menigheten som har tanker om dette med menighetsblad, eller ønsker å være med i arbeidet med nettsiden så ta gjerne kontakt! Det er med stor glede vi ser tilbake på et år med mange flotte opplevelser i menigheten vår. Uten mange frivillige hjelpende hender og mange frivillige ledere hadde ikke disse opplevelsene vært mulige. Vi er svært takknemlige for alle søndagsskoleledere, kirkekaffi ansvarlige, konfirmantledere, søndagsskoleassistenter, møteverter, bønnemøte ansvarlige, redaksjonsmedlemmer, husstyret, julemessekomitemedlemmer, TØFF-ledere, hjelpeledere, pianister, lyd- og bilde teknikere, TWEENS/SenKveld ledere, barne- og ungdomsarbeider, FriKids ledere, ansvarlige for kvinneforeningens utloddning og barnas basar, forsangere, nettsideansvarlig, tekstlesere, gudstjeneste- og møteledere, snøbrøyter og diakoner som legger ned mye tid og krefter i arbeidet. Uten dere kunne vi ikke nådd så mange mennesker i Tveit med det gode budskapet om Jesus Kristus.

7 7 Vi har lyst til å takke så hjerteligst alle som: - ber for menigheten. - gir av sine midler til menigheten. - hjelper til med praktiske oppgaver. - er med som ledere og hjelpeledere i barne- og ungdomsarbeidet. - er villige til å ta på seg forpliktende oppgaver, og gi en hjelpende hånd der det trengs. Veien videre: Veien videre handler om å bygge Guds rike her vi bor. Det handler om at vi selv må bli bevart i en levende tro på Herren Jesus, og at enda flere mennesker i Tveit må komme til tro på ham. Som menighet må vi legge til rette for at nye mennesker kan komme til menigheten vår. Vi kan forvente at Gud vil gjøre langt mer enn vi kan fatte og forstå. Gud vil at hans rike skal gå frem i Tveit. Vil vi det? Har vi plass til flere? Er vi villige til å ta i et ekstra tak, slik at enda flere kan få oppleve Jesus? Er vi villige til å søke Jesus, gi han makt og ære, slik at han får være Herre i menigheten? Hvis vi selv har et levende fellesskap med Jesus, så vil hans kjærlighet og nød prege oss. Vi får de samme ønsker og drømmer som han har. Da blir ikke oppgavene i kirken noe ork, men en glede. Vi ønsker i 2015 å videreføre flere av målene vi har hatt de siste årene: - et år der vi legger ned vårt eget, og lar Jesus får være Herre i hans kirke. - satse videre på å nå barn og unge med budskapet om Jesus, i et inkluderende alderstilpasset miljø og i Gudstjenestefeiringen. Her ønsker vi å ha et spesielt fokus på at ungdommene våre kan få veiledning og oppmuntring til å bruke sine gaver på TWEENS/SenKveld og i Gudstjenester. - nye eldster og diakoner. - Styrke menighetens økonomi ved å oppfordre alle til å forplikte seg til å gi et fast månedlig beløp til menighetens arbeid. Dette er mye bedre både for giveren og for menigheten, enn at en gir når en føler for det. Tormod Jacobsen Formann Kjell Audun Herje Pastor

8 8 Statistikk for 2014 Medlemstall Medlemmer med stemmerett Medlemmer Barn Totalt Kjønn Medlemmer med stemmerett Medlemmer Barn Totalt Kvinner Menn Medlemmer med stemmerett Medlemmer Barn Totalt 2014 (2013) Barn (0-14) (38) Ungdom (15-25) (13) Voksne (26-) (125) Tveit Kristiansand (bortsett fra Tveit) Birkenes, Vennesla, Søgne Resten av Norge Utlandet 1 0

9 9 Gjennomsnittlig fremmøte på Gudstjenestene de siste årene (avrundet i hele tall) År Ant. Gudstj Fremmøte (Felles-Gudstj i Tveit Kirke og ved Drangsholtvannet er ikke tatt med) Nattverd År Ant. Gudstj Nattverdgjester År Ant. Møter Fremmøte Gjennomsnittlig fremmøte på andre møter de siste årene (avrundet i hele tall) (Inkl. menighetsmøter, kvinneforeningens utlodninger, Barnas Basar, Fam. Møte julemesse ++) År Ant. Møter Fremmøte Tall for menighetens barne- og ungdomsarbeid de siste årene (avrundet i hele tall) (For Søndagsskolen og Yngstes foreligger det ikke tall for 2012) År Søndagsskole. Antall saml Gj.sn. oppsl (10/18) (16/20) 17 (10/20) 13 ca 16 17,5 Medl. i des / FriKids Antall saml

10 Gj.sn. oppsl (14/28) (22/31) 31 (30/40) (35/46) (37/36) 38/45 31/32 Medl. i des TWEENS og Senkveld Antall saml Gj.sn. oppsl (30/50) (35/60) ca65 Medl. i des Tall for noe av det øvrige virke (avrundet i hele tall) År Kvinneforeningen Antall saml Gj.sn. oppsl Formiddagstreff Antall saml Gj.sn. oppsl Menighetsturen Tursted - Evjetun Undeland Skogtun Skogtun - Skogtun - - Antall Andakter på Kvales Minne Antall saml Gj.sn. oppsl

11 11 Diakonrådets Årsmelding for 2014 ÅRSMELDING DIAKONRÅDET/HUSSTYRE MEDLEMMER DIAKONRÅDET: KRISTIN RYEN RAGNHILD KRISTENSEN JAN ERIK BROEN MORTEN RYEN MEDLEMMER HUSSTYRE: AUDUN HÆSTAD CHRISTIAN MORTENSEN JAN ERIK BROEN MORTEN RYEN I 2014 har vi hatt noen møter sammen med eldsterådet (menighetsrådet). Vi har hatt møter med husstyre som ble etablert i Husstyret har vert et godt tilskudd til vedlikehold av kirka. Vi er fortsatt i oppstartfasen om hvem skal gjøre hva. Følgende arbeid er utført i 2014: Maling av kirken (takk til husstyret+ alle som jobbet dugnad) Brøyting takk til Tellef Nytt læret er montert nå kan vi bruke mere lys i salen Oppgradering lydanlegg og teleslynge (takk til Øyvind) Det er holdt ett kurs for lydteknikere og vi håper at noen av de yngre kan begynne å styre lyd, og da må menigheten ha forståelse for at disse er på opplæring - gi ros. Varmepumper: Må ordne ny serviseavtale da nåværende firma er konkurs. Etter at befaring av anlegget ble det konkludert med at alle pumpene var defekte deler kunne ikke skaffes så vi må kjøpe nye. Brannvern: Opplæring må innføres Rydding lager oppe (takk til gjengen som ryddet) Kirkeverter (takk til de som har vært kirkeverter de har stor betydning for gudstjenesten) Påskefrokost ble også arrangert takk til Ragnhild med hjelper Bønneemner: Flere diakoner Kirkeverter Teknikere HILSEN DIAKONLEDER MORTEN RYEN

12 12 Søndagskolens Årsmelding for 2014 Tveit Frikirkes Søndagsskole har også dette året vært det eneste søndagsskoletilbudet i Tveit. Medlemmer Ved årets slutt hadde søndagsskolen 28 betalende medlemmer. Vi har registrert at 56 barn har vært innom i løpet av året. Det største fremmøtet er 27 barn, og gjennomsnittet ligger på Kontingent Medlemskontingenten er kr. 50,- pr. barn pr. semester. Kontingenten gir rett til å søke økonomisk støtte fra Fribu for følgende år. Derfra mottok vi i 2014 kr ,-. Fra kommunens kulturmidler ble vi tildelt kr ,-. Pengene brukes til abonnement på bladet Barnas, hobbymateriell, utstyr, servering og gaver. Ledere Søndagsskolen har fått flere nye ledere dette året: Arild Mortensen, John Tveit, Hege Lervik Larsen og Heidi Omdal. Silje Herje, Reidun Kornbrekke og Ellen Raen har fortsatt fra før. Kjell Audun Herje har fungert som kasserer. Hjelpeledere har i løpet av året vært Martine Andås, Tonje Brennsæter, Marielle Herje, Lydia Peters, Kenia Rukundo, Kezia Rukundo, Johannes Hystad, Glenn Jarle Ryen, Tone Marita Ryen og Stine Kornbrekke. Noen av disse har sluttet i løpet av året. Vi er veldig takknemlige for alle som engasjerer seg i søndagsskolen! Nye ledere er et bønnesvar! Opplegg I høst har vi delt barna inn i to grupper: 3-5 år som samles i loftsstua og som bruker kjelleren. For de største har vi i hovedsak med «Den store fortellingen», som er en vandring gjennom bibelen. De minste har hatt forskjellige bibelfortellinger. Ellers har vi leker, konkurranser og hobbyaktiviteter. Antall samlinger Søndagsskolen har hatt 23 samlinger og to ledermøter for voksenledere og hjelpeledere. Misjonsprosjekt Prosjektet gjelder «Støtte til barns utdanning og utvikling» gjennom Misjonssambandets arbeid i Indonesia.

13 13 Utfordringer Flere ledere har satt oss istand til å ha to grupper, noe som vi ser som helt nødvendig. Vi er likevel ganske sårbare med tanke på ledersituasjonen siden vi har så mange samlinger i løpet av året. Det er ligger også på oss å følge opp hjelpelederne og legge best mulig til rette for deres egenutvikling og ledertrening. Regnskap Se vedlegg Takk Takk for oppmuntringer, forbønn og omsorg for søndagsskolen og for gaver til arbeidet! Ellen Raen Leder Regnskap 2014 for Søndagsskolen i Tveit Frikirke Inntekter: Renter: 122,87 Kontingenter: 2 200,00 Driftstøtte fra Kristiansand kommune: 2 574,00 Driftstøtte fra Fribu 4 660,00 Øre differanse 0,75 SUM : 9 557,62

14 14 Utgifter: Søndagsskolebladet: 3 880,00 Materielle: 5 918,70 Deltakelse på Fribu landsmøte 450,00 Ledertrening: 2 771,00 Banktjenester: 27,00 SUM: ,70 Kassabeholdning : ,00 Kassabeholdning : 7 922,92 Driftsresultat 2014: ,08 Ellen Raen Leder Kjell Audun Herje Kasserer

15 15 Årsmelding for FriKids 2014 Det har vært enda et fint år med FriKids. Vi opplever at barna har spørsmål om tro og Jesus, og tar til seg av sanger og andakter. Det er godt å stå sammen i arbeidet, og barnekoret gir mange gode velsignelser. Våren 2014 : 16 korøvelser med snitt på 31 barn. Høst 2014: 15 korøvelser med snitt på 32 barn Vi hadde 2-3 sangoppdrag på våren, og 3 på høsten. Det ble en topp dag da vi hadde Barnas Vårmarked her i Tveit Frikirke, der vi hadde minikonsert. Ledere 2014: Silje Herje, Tone Ryen, Kristin Ryen, Jan Robert Bjorvand, Elisabeth Lillebø Sæth, Kezia Rukundo og Marielle Herje. Elisabeth Lillebø Sæth og Tone Ryen var med frem til sommeren Etter sommeren fikk vi med oss Marielle og Kezia. Disse bidrar nå med å lære barna dans. Dette høsthalvåret har det vært så flott å ha med Aleksander Føreland til å styre lyd på koret. På kjøkkenet har vi Ragnhild Kristensen, Åse Sæth, Eli Mjaaland og Lillian Bjorvand som gjør en strålende jobb. Verdien av å få sitte ned og spise sammen med noen er stor, og dette er med å gjøre at det kommer mange barn med foreldre på koret!! Vi har hatt en solid gjeng som bytter på å komme å ha andakter på koret. Dette er til stor hjelp og det er en viktig oppgave. Takk til Ingunn Peters, Kristine Hæstad, Ellen Raen, Elisabeth Lillebø Sæth, Jan Robert Bjorvand og Heidi Omdal. Regnskap: se vedlegg Alle barna som går i FriKids fikk hver sin aktivitetsbibel til jul. Takk for forbønn for FriKids. Det er litt av en misjonsmark vi har! Vi er avhengige av foldede hender og Guds ledelse. Fortsett å be. Be om ledelse og visdom. Be om flere til barnekoret. Be om åpne hjerter hos små og store. Silje E. Herje Leder i FriKids

16 16 REGNSKAP FriKids Inntekter: Renter: 383,19 Kontingenter: ,00 Kommunal støtte: 4 718,00 Fribu støtte: 9 280,00 Øre differanse 0,09 SUM : ,28 Utgifter: Bøker til medlemmer 6 625,00 Barnsa vårmarked 1 000,00 Juleavslutning 1 665,85 Andre drifts utgifter: 2 230,37 Noter/cd 188,00 Banktjenester: 26,50 SUM: ,72 Kassabeholdninge : ,36 Kassabeholdning : ,92 Driftsoverskudd 2014: ,56 Kristin Ryen Kasserer Silje E. Herje Leder

17 17 Årsmelding for Tweens og Senkveld 2014 Ledere 2014: Kjell Audun Herje, Kristine og Audun Hæstad, Tone Ryen (våren 2014), Ingunn og Shannon Peters, John og Anita Tveit. Øyvind Brennsæter hjelper med teknikken. Asbjørn og Janne Andås samt Lars Jøran og Annette Sundsdal har vært med en gang i måneden. Alle fortsetter i Året som har gått: Det har vært et utrolig spennende år både på Tweens og Senkveld. Per hadde vi 86 betalende medlemmer, og fremmøtet har vært oppe i over 80 på enkelte samlinger! Vi har hatt Tweens hver fredag med unntak av skoleferiene og Senkveld stort sett annenhver gang. Det var spesielt gøy å ta imot mange nye fra 5. trinn i høst. Flere av de eldste kommer jevnlig så nå er aldersspriket fra år. Vi voksne opplever det veldig givende å være sammen med ungdommene. De er svært åpne for Guds ord og følger som regel godt med under andakten. Spesielt har de eldre ungdommene utviklet seg veldig i modenhet, og vi ser at de utvikler en personlig tro på Jesus. Det var også flott å oppleve at 9 av de som har vært trofaste TWEENS-medlemmer siden starten, ble konfirmert i Tveit Frikirke i høst. Vi har fortsatt et sterkt åndelig fokus med egen møtedel i hovedsalen før kiosk og frilek. Senkveld har fått et eget styre som viser stort engasjement og kommer med ideer og innspill. Vi har også hatt en samling sammen med Megaklubben fra Tveit kirke. Økonomi: Tweens og Senkveld har god økonomi. Vi mottar lagsstøtte fra Fribu samt kommunal støtte. Vi har også fått ,- fra Skillingsfondet til ny sofa i kjelleren. Mer informasjon om økonomien i vedlagte regnskap. Bønn og takk: Vi er takknemlige for alle som ber for oss på fredagskveldene og ellers. Vi har egen bønneliste og det er bare å gi beskjed til Ingunn Peters hvis du vil be fast en fredagskveld i måneden. Det er styrkende for oss ledere å vite at mange ber for oss. Fortsett å be for de unge at de må ta imot Jesus som sin frelser. Takk for at vi får så ut evangeliet hver uke. Be også om visdom for lederne til å forkynne etter Guds vilje, og om evnen til å nå den enkelte etter sitt behov. Be også for foreldrene til ungdommene. At de også må bli frelst! Utfordringer: Hvis noen ønsker å hjelpe til med å be for oss fast, så ta kontakt. Vi trenger mange! Vi trenger også noen som kan stille opp og hjelpe til en gang i blant når noen av de faste lederne ikke er på plass. Ta gjerne kontakt med Ingunn Peters om du føler dette er noe for deg. Dersom noen kan tenke seg å bli ringt til hvis det trenges baking, så gi beskjed da også. Takk til alle som stiller opp! For TWEENS-lederne Øyvind Brennsæter Tveit,

18 18 Regnskap for TWEENS 2014 Inntekter Utgifter Kiosksalg 40888,50 Varekjøp kiosk 60108,00 Kontingent 17100,00 Utstyr / materiell 11812,00 Støtte / tilskudd 26536,00 Div utgifter 8922,24 Div. inntekter 695,76 Sum 85220, ,24 Saldo bank / kasse ,02 Saldo bank / kasse ,04 Driftsoverskudd ,02 Tveit 13. januar 2014 Kristine Hæstad / Øyvind Brennsæter Ingunn Peters Kasserer Regnskap Hovedleder ********** Årsmelding dansegruppa 2014 I året som har gått har det vært omkring 16 barn og unge alderen år som har deltatt i dansegruppa. I løpet av denne perioden har enkelte sluttet og andre kommet til. Per i dag er det 12 (+2) medlemmer. Den største utfordringen er å legge til rette for god undervisning på alle nivåer. Dette gjelder særlig de eldste da det er stor spredning i ferdigheter og erfaring. Angående ledersituasjonen tenker jeg å fortsette med dansegruppa frem til sommeren. Da er jeg ferdig med utdannelsen min som lærer og jeg regner med å starte å jobbe 100 %. Min nye arbeidssituasjon vil kreve en del av meg og da har jeg trolig ikke overskudd til å fortsette med dansegruppa. Elever og foreldre/foresatte er informert om dette. Økonomi: intet å melde. Bønnemner: - Evne til å undervise/koreografere på den enkeltes nivå - Tålmodighet - At jeg kan formidle noe mer enn bare bevegelser. At dansen og sangteksten skal ha innflytelse på elevenes liv, Anita Bjørnli Tveit

19 19 Årsmelding for BARNAS VÅRMARKED 2014 Året som er gått - antall møter og oppslutning Vårmarkedet ble holdt 24.mai 2014 Andakt ved Sandra Fjeldsgård Dusterud Minikonsert ved FriKids Video fra Mali viste at misjon også er å drive lese-og skriveopplæring. Salg av pølser, hamburgere, kaker, muffins og vafler, brus og kaffe. Hele gårdsplassen ble brukt til ulike aktiviteter, bl.a. hoppeslott, ansiktsmaling, fiskedam + barnas loppemarked og salg av planter. Hovedlotteri og åresalg pågikk hele dagen. Gud velsignet oss med et fantastisk vær, som gjorde det mulig å gjennomføre dette arrangementet. Frammøtet var over all forventning. Barna kjøpte klippekort og valgte ulike aktiviteter, andre foretrakk å slappe av med et godt måltid i godt selskap, med kjente og ukjente bygdefolk. Vi utfordret «hele menigheten» til å hjelpe til, og det var svært positiv respons. Tusen takk til dere alle. Ledersituasjonen Silje Herje, som kom med ideen til Vårmarkedet, ble en selvfølgelig leder sammen med Eli Mjåland og undertegnede Eli Mjåland går ut som leder. Økonomi Brutto-inntekt: kr Utgifter kr Netto kr Hoppeslott: kr 1000 ble sponset av FriKids Inntekten ble fordelt på Frikirkens Ytremisjon og menighetens barne-og ungdomsarbeid Bønne-emner og utfordringer for 2015 At dette arrangementet kan bli en god møteplass for små og store i bygda vår, at de blir kjent med menigheten og får lyst til å komme igjen. En glad formidling av Guds ord og misjon. At barna må få oppleve glede ved å være med og hjelpe til og å gi til Guds rike Åse Elin D. Sæth

20 20 Årsmelding og regnskap for Kvinneforeningen 2014 Kvinneforeningen har i 2014 hatt 8 møter og 2 utlodninger. På møtene har det vært gjennomsnittlig 10 stykker. Vi deler Guds Ord, synger og ber for hverandre, for menigheten, bygda, misjonærene og de syke. Ragnhild Kristensen har vært kontaktperson og kasserer. Regnskap for Kvinneforeningen 2014 Inntekter Utgifter Kollekter 8150,00 Basarer 19/03 og 15/ ,00 Gitt til menigheten 27000,00 Gaver og blomster 2750, , ,00 Kassabeholdning ,00 Kassabeholdning , , ,00 ********** Årsmelding for Menighetsbladet 2014 Redaksjonen: Lars Jøran Sundsdal, Asbjørn Andås, Ingunn Peters og Øyvind Brennsæter. Wenche Kristensen hjelper med annonsene. Ingunn Peters og Lars Jøran Sundsdal har bedt om avløsning fra sine oppgaver i redaksjonen etter henholdsvis 18 og 11 år. Asbjørn Andås har sittet 20 år i redaksjonen og har gitt uttrykk for at han også kan tenke seg avløsning. Øyvind Brennsæter er med det eneste redaksjonsmedlem som er igjen. En har siden tidlig på høsten 2014 forsøkt å finne nye redaksjonsmedlemmer uten å lykkes. Utgivelser 2014: Vi har gitt ut 4 nummer i 2014 som er blitt distribuert til alle husstander i Tveit. I tillegg blir en god del sendt til andre interesserte og misjonærer via post. Desembernummeret var på 12 sider. Menighetsbladet legges også ut i sin helhet for nedlastning på frikirkas nettsider.

21 21 Økonomi: Vi har gått med et lite overskudd i år. Det meste av utgiftene dekkes av annonseinntekter i tillegg til gaver til bladet. Hva som skal gjøres med midler som står på bladets konto nå som framtida for bladet er usikker må årsmøtet ta stilling til. Takk og bønn: Takk til alle våre annonsører og alle enkeltpersoner som har støttet menighetsbladet i bønn og økonomisk. Takk også til alle som legger ut bladet i postkassene, og Ragnhild Kristensen som sender det ut via post. Det er oppmuntrende å høre at mange har lest menighetsbladet. Menighetsbladet sin framtid er som tidligere nevnt usikker, da vi pr. dags dato ikke har noen redaksjon som kan ta ansvar for det. Vær med og be om at Guds vilje må skje, og at vi på en eller annen måte kan finne en kanal for fortsatt å nå ut til bygdas folk med det gode budskap. Bladet har vært et viktig redskap i menighetens arbeid gjennom mange år, og vi håper årsmøtet og menighetens råd og organ kan ta tak i dette slik at vi også i framtida kan ha et fungerende informasjonsarbeid. For redaksjonskomiteen Øyvind Brennsæter Tveit, 20. januar 2015 Regnskap for menighetsbladet 2014 Inntekter: Utgifter: Annonser: ,00 Trykking: ,00 Gaver: 7.650,00 Porto: 2.823,00 Renter: 125,27 Gebyr: 28,00 Premier: 500,00 Sum: ,27 Sum: ,00 Saldo bank : 6.175,25 Saldo bank : 8.947,52 Driftsoverskudd 2014: 2.772,27 Ingunn Peters Kasserer

22 22 Tveit Frikirke på Internett 2014 Året som har gått: I løpet av 2014 har det vært noen utfordringer med nettsida. Google som står bak publiseringsløsningen vi benyttet gjorde på forsommeren noen tekniske endringer som gjorde at vi ikke lenger kom direkte inn på sida med vår adresse. En måtte da gå via en annen side for å komme inn, noe som reduserte brukervennligheten betraktelig. Det ble gjort flere forsøk på å ordne opp i dette uten hell. I løpet av høsten startet en et arbeid med å finne en ny teknisk løsning, og endte opp med en løsning flere andre frikirkemenigheter benytter. Denne er levert av firmaet Agrando i Sandnes. Ny nettside på ny publiseringsløsning var oppe og i drift rett før jul. Som tidligere forsøker en å ha jevnlige oppdateringer av sida slik at kalender til en hver tid er oppdatert og at informasjon fra de forskjellige virkegreinene er korrekt. En har også forsøkt å legge ut noen av talene hver måned. Når det gjelder menighetens aktivitet på Facebook, er denne fortsatt økende. Menighetens Facebook-side har pr. i dag (29. januar) 152 tilhengere mot 129 på samme tid i I forbindelse med oppstart av ungdomsarbeidet Senkveld i Tveit Frikirke høsten 2012 opprettet en også en Facebook gruppe for dette arbeidet. Dette har blitt en viktig kommunikasjonskanal i møte med ungdommene og denne gruppa har pr. i dag (29. januar) 80 medlemmer mot 55 i på samme tid i Ledersituasjon: Pr. i dag er det kun undertegnede som publiserer stoff på menighetens nettside. Det samme kan i stor grad også sies om menighetens Facebook-side. For Facebook-gruppa til Senkveld er engasjementet større. Enkelte av lederne har her sett muligheten og viser engasjement også på Facebook. Konkurransene i forkant av Senkveld har skapt mye engasjement. Økonomi: Det er ingen økonomi knyttet til arbeidet, da redigeringsverktøyet vi benytter er gratis. Datautstyr/fotoutstyr m.m. som benyttes i privat eie. Serverplass for nettsiden har vært hos Google og Frikirken sentralt. Fra og med innføring av den nye publiseringsløsningen vil det pr. i dag bli en årlig kostand på ca kroner til Agrando. Frikirken sentralt arbeider for å få ned denne kostnaden. Serverplass for lydfiler er nå på serverområde disponert av undertegnede, og menigheten har ingen kostnad knyttet til dette. Utfordringer En av utfordringene har vært å kvalitetssikre informasjonen som ligger ute. En anser det som svært viktig at informasjonen om arbeidet i de forskjellige virkegreinene er riktig. En vil her

23 23 oppfordre den som er hovedleder for hver enkelt virkegrein til å kontrollere informasjonen som ligger ute på nettsida og gi tilbakemelding på endringer som må gjøres. En ny situasjon har oppstått ved at vi nå ikke har noe menighetsblad (komiteen er oppløst fra dette årsmøtet). Hva tenker en her skal nettsida overta noen av funksjonene til menighetsbladet og i større grad ha reportasjer fra arbeidet, andakter og aktuelle artikler/leder fra f.eks. pastor og andre i menigheten? Jeg ber menighetens ledelse komme med en avklaring på dette. Evaluering og nytenkning er en utfordring når en står mer eller mindre alene i et arbeid over lengre tid. Alle former for tilbakemeldinger og ideer er derfor hjertelig velkomne. Sammen kan vi gjøre vår innsats på nettet enda bedre. Bønneemner: Vær med og be om at også denne delen av vårt arbeid må bidra til at vi når nye mennesker med Guds Ord og at mennesker må søke til vår menighet. Så er det et håp om at vårt engasjement på internett også kan bety noe i vårt arbeid. Måtte vi også der få være med og peke på livets Herre! Øyvind Brennsæter web-ansvarlig Tveit, ********** Årsmelding/regnskap Julemessa 2014 Julemessa ble arrangert lørdag 6. desember Det var mye folk som trivdes og messedagen gikk fint. Tusen takk til alle som var med å hjalp både før messa og på selve dagen. En spesiell takk til FriKids som deltok på familiemøtet og Kjell Audun Herje som hadde andaktj Resultatet ble utrolig flott!. Vi overførte kroner til menighetens driftskonto. Av dette ble kr sendt videre til misjonen og kr gikk til menighetens arbeid her i Tveit. Komiteen består av: Gerd Hæstad, Lillian Bjorvand, Åse Sæth, Eli Mjåland, Bente S. Berntsen og Ingunn Peters. Det var MANGE andre som deltok, men som ikke formelt står i komiteen. Ingen nevnt, ingen glemt!! Vi ønsker nye medlemmer velkommen. Ta kontakt med Ingunn!

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK

RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK DEL 1 RAPPORT FRA MENIGHETSPREST MARIT BJØRNEVIK Menighetskonferansen 14. mai 2014 I. INNLEDNING Som barn i ditt hus har vi hver og en et sted, Der vi kan søke ditt ansikt, og du gir oss av din fred. Så

Detaljer

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er

Årsrapport 2014. Jeg er glad for alle dere som er Årsrapport 214 Da er 214 gått inn i historiebøkene! Et år som har inneholdt oppturer og nedturer. Men Gud har i Matt. 28:2b lovet å være med oss alle dager, både i opp- og ned-turer. Vi kan også i år være

Detaljer

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105

De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Apgj 22, 16. Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 11 desember 2009 Årgang 105 Elin Tømmerbakk opplever misjonskall og skal til Swaziland i Afrika. LES MER SIDE 8-11 Misjonshuset i Moss var arrangør for en vellykket

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

DER DU BOR. Misjonskirken. Fantastisk start på 2011. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Misjonskirken. Fantastisk start på 2011. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 feb./apr. 2011 Fantastisk start på 2011. Årets store høydepunkt på Herøya er blitt en folkefest med over 250 mennesker. Juletrefesten sammen med Herøya

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre

Kvinneforbundet. 90-års jubileum 1916-2006. Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre Kvinneforbundet 90-års jubileum 1916-2006 Hva har skjedd? Hva skjer? Veien videre La oss fortsatt gjøre det gode og ikke bli trette Samfunnet har forandret seg i løpet av Kvinneforbundets 90 årige historie,

Detaljer

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina

asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina asias millioner PRESENTASJON AV EOMs PROSJEKTER BIBLER FORANDRER KINA - Vitnesbyrd fra Kina HITTIL HAR HERREN HJULPET - Historisk gjennomgang av EOMs arbeid Organ for Evangelisk Orientmisjon Nummer 01-2008

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner

India - med nye øyne. Overskrift. 2011 Gjennestad. Overskrift. En god hyrde - og hjelper. Byggeplaner i nepal. Sørlending gir millioner Nytt nytt fra????????????????? Østfold Juni/juli 2011 Nr. nr. 3 11 årgang www.normisjon.no Om Tekst eg var ein rik mann - om eg var ein halden mann. Slapp det tunge slitet. Sett inn bilde Jeg dypets er

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du?

4-12. portrettet : Øyvind Haraldseid. Hovedtema: Sommerglimt. Hvor er du? 4-12 Å r g a n g 1 0 9 portrettet : Øyvind Haraldseid Sommerglimt Hovedtema: Hvor er du? Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen ammandt@misjonsforbundet.no

Detaljer

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift

Captura ble beste bedrift i Hedmark. Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura. Stian Steinsvik fra HA. er mentor for ungdomsbedrift Delårsrapport for Captura UB fra Hamar Katedralskole UB-året 2010/2011 Captura ble beste bedrift i Hedmark Tore Åsvestad - ansvarlig lærer for Captura Stian Steinsvik fra HA er mentor for ungdomsbedrift

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet:

4-11. Sommerfestival med. jesustro. Hva er det med smågruppene? Portrettet: 4-11 Å r g a n g 1 0 8 Sommerfestival med jesustro Hva er det med smågruppene? Portrettet: høvdingjenny Møt Organ for Misjonsforbundet Grunnlagt 1904 ANSVARLIG REDAKTØR: Anne Margrethe Mandt-Anfindsen

Detaljer

MENIGHETSBLADET. for

MENIGHETSBLADET. for MENIGHETSBLADET for E I D E B R E M S N E S K O R N S T A D K V E R N E S Nr.. 2 JUNI 2014 61. årgang Himlen blåner for vårt øye, jorden grønnes for vår fot. Bekken risler for vår tørste, korn og blomst

Detaljer

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar

Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar mylder Nr 2/2012 Årgang: 3 Opplag: 45 000 Gratis til alle husstander! Magasin fra misjonskirkene i Kristiansand, Søgne og Vennesla Hjemløse Oana fikk jobb hos Einar s 6 MGP-Nina synger videre s 28 Nytt

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer