STATISTIKK FOR Blodtransfusjonstjenesten i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTIKK FOR 2005. Blodtransfusjonstjenesten i Norge"

Transkript

1 Blodprogram Norges Røde Kors Blodbankstatistikk 2005 Blodtransfusjonstjenesten i Norge STATISTIKK FOR 2005 Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin Utgitt med støtte fra Helse Øst RHF og Norges Røde Kors Blodprogram Øystein Flesland Tor Ole Bergan Oslo, desember 2006 ISSN Verdi Kr. 300,-

2

3 FORORD Hensikten med dette heftet er å gi en samlet og korrekt oversikt over tilgang til og bruk av blod i Norge. Transfusjonsstatistikk er nyttig for planlegging og kvalitetssikring, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Transfusjonsstatistikk er nyttig for å kunne sammenlikne virksomheten i Norge med virksomheten i andre land. Meldinger om transfusjonskomplikasjoner og komplikasjoner ved blodgivning omtales også i år i en separat rapport. Grensen mellom statistikk og hemovigilans kan være uklar. Det er således naturlig å se de to rapportene i sammenheng. Dette er syvende gang transfusjonsstatistikken gis ut av Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin. En del data presenteres i tabellform, slik at andre kan bearbeide disse videre. I tillegg er det laget figurer som viser de viktigste dataene. Noen data presenteres kun i oppsummering med kommentarer til statistikken. Også i år ser vi at det på landsbasis, og hele året sett under ett, er god dekning av blodprodukter. Det er også et betydelig antall personer som melder seg som blodgivere hvert år. Forbruket av blod har muligens nådd en topp. Det er tankevekkende at andelen nye blodgivere av det totale antall givere ser ut til å øke. Det kan tyde på at blodgiverne ikke forblir givere like lenge som før. Siden vi er helt avhengige av blodgivere må transfusjonstjenesten ta godt vare på sine blodgivere. Mange blodgivere er nok enig med Winston Churchill som sa: We make a living by what we get, but we make a life by what we give Vi, på vår side, må legge til rette for at giverne får gi med en passende frekvens, og på tider og steder der det er enkelt for blodgiverne å komme. Vi takker alle som har bidratt til at statistikken kan gis ut. Takk til alle landets blodbanker og sykehus som har bidratt med innsamling av data. Takk til Norges Røde Kors Blodprogram som gjør det mulig å lage dette heftet og til Helse Øst RHF for økonomisk støtte. Oslo, Øystein Flesland Tor Ole Bergan Adresser: Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin (Statistikk) Sentrallaboratoriet Sykehuset Asker og Bærum HF 1309 Rud Telefon: Faks: Norges Røde Kors Blodprogram Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Telefon: Faks:

4 4

5 INNHOLD 1. Sammendrag og kommentarer side 7 2. Regionale statistikker side Fylkesstatistikk side Sykehusstatistikk side Grafiske fremstillinger side 26 Referanser Statistisk sentralbyrå. Troll. Hemovigilansrapport for Steinsvåg TT, Espinosa A, Flesland Ø. Sosial- og helsedirektoratet. IS-1291 Oslo,

6 6

7 SAMMENDRAG OG KOMMENTARER TIL STATISTIKK FOR Datakvalitet: Vi har mottatt svar fra samtlige blodbanker og fra alle offentlige sykehus som transfunderer blod. Vi mangler transfusjonsdata fra noen private sykehus. Dataene er lagt inn slik vi har fått dem. Vi har forsøkt å kontrollere tallene og i tvilstilfeller kontrollert med blodbanken om tallene vi har fått stemmer. Selv om noen tall fortsatt skulle være feil, er det vår oppfatning at statistikken gir et godt bilde av forholdene på landsbasis. Tapping, produksjon og transfusjon: Norge har 47 blodbanker som tapper blod. Det er 6 færre enn i 2004, men det er uklart om det har blitt færre tappesteder eller om dette skyldes at flere nå rapporterer sammen. Til sammen ble det utført ca tappinger, hvorav ca aferesetappinger. Antall fullblodtappinger har vært stabilt de siste tre årene. Antall aferesetappinger har sunket fra 2004, men var i 2005 på samme nivå som i perioden Aferesetapping gjøres ved 22 av blodbankene. Ett sted gjøres det bare aferesetapping. Erytrocytter fremstilles ved aferese ved 19 blodbanker. Åtte blodbanker gjør plasmaferese. Totalt lager 22 blodbanker trombocyttkonsentrater. Fjorten blodbanker lager trombocytter fra buffycoat og aferese. Fire blodbanker lager trombocytter kun fra buffycoat og fire kun ved aferese. På landsbasis ble 33 % av trombocyttkonsentratene produsert ved aferese. Ved to blodbanker ble det laget <100 trombocyttkonsentrater og ved to blodbanker ble det laget mellom 100 og 200 konsentrater. På landsbasis, og hele året sett under ett, er det god dekning av blodprodukter. Forskjellen mellom erytrocyttkonsentrater produsert og transfundert er enheter, tilsvarende 6,4 % av produserte erytrocytter. Kassasjon pga kvalitetsfeil er 1,3 % og kassasjon pga utdatering er 1,9 %. I tillegg er 3,1 % av produserte konsentrater registrert som ikke anvendt uten at det er spurt om årsak. Forskjellen mellom trombocyttkonsentrater produsert og transfundert er enheter, tilsvarende 28,9 % av produserte trombocyttkonsentrater. Kassasjon pga kvalitetsfeil er 3,3 % og kassasjon pga utdatering er 21,4 %. 7

8 Erytrocyttkonsentrater produsert, men ikke transfundert Antall Siden produksjon og forbruk ikke alltid følger hverandre, er kjøp og salg mellom blodbanker nødvendig. Bare to blodbanker oppgir at de ikke har kjøpt erytrocytter, mens 15 andre har kjøpt færre enn 100 enheter hver. Fire blodbanker som tapper blod har ikke solgt erytrocyttkonsentrater mens 7 blodbanker har solgt over enheter. Utover salg til sykehus uten egen blodgivning, har kjøp og salg av blod et begrenset omfang. Ni sykehus uten egen blodgivning kjøpte til sammen ca erytrocyttkonsentrater, ca Octaplas og ca trombocyttkonsentrater. Dette er 16 % av den totale erytrocyttkonsentratproduksjonen, 20 % av den totale trombocyttkonsentratproduksjonen og 33 % av transfunderte Octaplas. Blodforskriften åpner for import av blod og blodprodukter og dette markedet kan være stort nok til å vekke interesse internasjonalt. Det ble transfundert erytrocyttkonsentrater, poser Octaplas og trombocyttkonsentrater. I tillegg ble det transfundert enheter trombocyttkonsentrat som var patogeninaktivert og enheter ferskfrosset plasma som var patogeninaktivert eller dobbelttestet. Bruk av fullblod er helt ubetydelig (102 enheter). Det har vært en ubetydelig nedgang i forbruket av erytrocyttkonsentrater og Octaplas siden erytrocyttkonsentrater og trombocyttkonsentrater ble bestrålt. 8

9 Transfusjoner Antall Erytrocyttkonsentrat Transfusjoner Antall Octaplas Trombocyttkonsentrat 9

10 Plasmaprodukter: Data om andre plasmaprodukter enn Octaplas og Octagam er ikke tatt med i vårt spørreskjema, fordi dette registreres forskjellig fra sykehus til sykehus. Fra professor Bjarte G. Solheim har vi fått en figur som viser forbruket av plasma og albumin fra 1985 til Fra Octapharma har vi fått en tabell med oversikt over forbruket av plasmaprodukter i perioden Forbruk av produkter Plasma levert, L Albumin, gr FVIII (Octanate), IE FIX (Octanine F/Nanotiv), IE FVII (Octaplex), IE vwf/fi (SD-cryo), IE IGIV (Octagam), gr SCIG (Gammanorm), gr Plasma (Octaplas), poser Transfusjon av plasma, FFP/SD-plasma og albumin Enheter/porsjoner per million innbyggere Plasma, kryofattig FFP, som SD plasma siden april -93 (200 ml) Albumin (10 g)

11 Blodgivere: Antall blodgivere ser ut til å holde seg relativt konstant. I 2005 var det givere som ga blod. Det ble registrert nye blodgivere. Det kan se ut til at andelen nye givere av det totale antall givere øker. Nye og etablerte blodgivere Antall Antall givere Antall nye givere Blodgivere som del av befolkningen: Blodgivere i % av befolkningen 2 % 23 % 54 % 4 % blodgivere <18 år år >70 år uførepensjonister år restbefolkning 11 % 6 % 11

12 Komplikasjoner: Komplikasjoner i forbindelse med blodgivning: For 2005 foreligger det en egen hemovigilansrapport. Rapporten omtaler også bivirkninger i forbindelse med blodgivning. I hemovigilanssystemet sendes melding straks bivirkningen skjer, i motsetning til her hvor data samles etter årets slutt. Hemovigilanssystemet spør etter alle komplikasjoner, men her spørres det bare etter dødsfall og synkope. Se også Det er ikke meldt om dødsfall i forbindelse med blodgivning. Det er meldt om 116 synkoper. Komplikasjoner i forbindelse med transfusjon: Det vises også her hemovigilansrapporten for mer data, analyser og forslag til tiltak. Hemolytiske transfusjonsreaksjoner: Det er ikke rapportert om dødsfall pga. hemolytiske transfusjonsreaksjon. Det er totalt rapportert om 17 hemolytiske transfusjonsreaksjoner. Følgende antistoffer forårsaket disse: Sum ABO-uforlik Anti-Jk a Anti-P Anti-M Uidentifisert Anti-Bg(a) Anti-Fy a Anti-Fy b Anti-C Anti-E Anti-K Ikke oppgitt Sum For kasuistikker vises det til hemovigilansrapporten. Andre alvorlige immunologiske komplikasjoner Det er meldt om ett tilfelle av TRALI og ett tilfelle av anafylaksi. Smitte: I 2005 ble det rapportert overføring av smitte (bakterier) med ett blodprodukt. Det vises til hemovigilansrapporten for flere rapporter og mer informasjon. Ingen givere serokonverterte mellom registrering og første blodgivning. Ingen givere var HCV-NAT positive, men anti-hcv negative. 12

13 Sikre positive smitteprøver hos blodgivere (blodet ble ikke transfundert): Etablerte givere År Antall testet Anti-HIV HBsAg Anti-HBc Anti-HCV HCV-NAT* Lues Anti-HTLV Nyregistrerte givere År Antall testet Anti-HIV HBsAg Anti-HBc Anti-HCV HCV-NAT* Lues Anti-HTLV *HCV-NAT ble innført 1. april Til sammen 608 givere ble avregistrert eller satt i karantene pga. falskt positive smitteprøver. Dette representerer et betydelig merarbeid for blodbankene og en potensiell psykisk belastning for de blodgiverne det gjelder. Testing utover kravet: Bortsett fra at noen få blodbanker gjør anti-hbc ved hver tapping, er det ingen som rapporterer at de utfører testing utover det som er pålagt. Mange av de som lager trombocyttkonsentrater utfører rutinemessig dyrkning av disse. ALAT: Ingen blodbanker gjør ALAT-testing ved hver blodgivning, og ingen blodbanker har i løpet av 2005 kastet blod pga. høy ALAT. Kassasjon pga. høy ALAT År Plasmaposer Erytrocyttkonsentrater

14 Screening av gravide og utskiftningstransfusjoner: Screening av gravide er sentralisert til én blodbank i hvert fylke, med unntak av Sogn og Fjordane og Finnmark, som bruker regionblodbanken. I 2005 ble det utført ca antistoffscreeninger av gravide og 142 nye tilfeller av anti-d. Vi har ikke spurt om hvilke andre antistoffer som er blitt påvist. Nyoppdaget anti-d hos gravide År Anti-D I 2005 ble det rapportert 36 utskiftningstransfusjoner hos 19 nyfødte. Tapping av autologt blod: Tapping av autologt blod har et svært beskjedent omfang. I 2005 ble det tappet 16 poser autologt fullblod fra 13 forskjellige pasienter. 13 av posene ble transfundert. Terapeutisk tapping av blod: De aller fleste tappingene er ledd i behandling av hemokromatose. Antallet tappinger har vært stabilt i noen år. År Fullblodtapping Aferesetapping Plasmautskiftning: Bare fire blodbanker utførte plasmautskiftninger i Dette var Akershus Universitetssykehus, Sykehuset Innlandet Lillehammer, Førde sjukehus og Universitetsykehuset i Nord-Norge. Antall plasmautskiftninger i blodbanker er i 2005 mer enn halvert i forhold til tidligere. År Plasmautskiftning Stamcellehøstinger: 2005 UUS DnR RH HUS St. Olav UNN Sum Stamcellehøsting: Allogene høstinger Antall givere (allogen) Autologe høstinger Antall pasienter (autolog) Lymfocytthøsting fra stamcellegiver Antall høstinger Antall givere

15 Stamcellehøsting (sum): Allogene høstinger Antall givere (allogen) Autologe høstinger Antall pasienter (autolog) Lymfocytthøsting fra stamcellegiver Antall høstinger Antall givere Sertifisering/akkreditering Ved utgangen av 2005 var blodbankene ved Haukeland Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sykehuset Asker og Bærum, Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Hospital ISO-sertifisert. Blodbankene ved Sykehuset Innlandet, Kongsvinger, og Ålesund sjukehus var akkreditert. Disse seks blodbankene står for 33 % av det totale antall tappinger i Norge. Priser Prisene på blodprodukter varierer nå en del utover landet. Hva denne prisforskjellen skyldes er usikkert. Det ser imidlertid fortsatt ut til at de fleste velger å følge prisene til regionblodbanken. Prisen på blod og blodprodukter skal i prinsippet dekke kostnadene forbundet med fremstillingen. Transfusjonsutvalg Av 56 steder som transfunderer blod har 40 transfusjonsutvalg. Av disse har 20 svart mer positivt enn nei på spørsmålet om transfusjonsutvalget fungerer etter intensjonen i Veileder for transfusjonsmedisin i Norge. Statistikk for I januar 2007 kommer vi til å sende ut spørreskjema for I blodforskriften 2-5 fremgår kravet til innhold i blodbankenes årsrapporter. Det er stort sett samsvar mellom kravet i bloddirektivet og det vi spør om. Konklusjon Statistikken for 2005 viser at aktiviteten i transfusjonstjenesten har vært stabil i de senere år. Det ser heller ikke ut til at statlig overtakelse av sykehusene foreløpig har ført til store endringer i blodbankstrukturen. Vi har derfor valgt å presentere både regions- og fylkesstatistikk på samme måte som tidligere år. Transfusjonsstatistikken for 2005 viser at det på landsbasis, og hele året sett under ett, er det god dekning av blodprodukter og at alvorlige bivirkninger av å gi blod eller å få blod er sjelden. 15

16 NASJONAL BLODBANKSTATISTIKK FOR 2005 PR REGION Helseregion Øst/Sør Vest Midt Nord Blodgivere (antall) Aktive givere (tappet minst 1 gang) Nye blodgivere godkjent i året Blodgiver-tappinger (antall) Fullblodtappinger Trombocyttaferese (prosedyrer) Plasmaferese (prosedyrer) Erytrocyttaferese (prosedyrer) Kombinerte afereser (prosedyrer) Sum afereser Sum tappinger totalt Produktfremstilling (antall) Erytrocyttkonsentrater fra fullblod Poser FFP fra fullblod Poser DFP fra fullblod Sum poser plasma fra fullblod Trombocyttkons. fra buffy coat Trombocyttkons. fra aferese Sum trombocyttkonsentrater Erytrocyttkonsentrater fra aferese Plasmaposer (FFP) fra aferese Plasmaposer (DFP) fra aferese Sum poser plasma fra aferese Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentr. kjøpt Antall erytrocyttkonsentr. solgt Antall trombocyttkonsentr. kjøpt Antall trombocyttkonsentr. solgt Kassasjoner Ant. erytroc.kons. kassert pga kvalitetsfeil Ant. erytroc.kons. kassert pga utdatering Ant. tromboc.kons. kassert pga kvalitetsfeil Ant. tromboc.kons. kassert pga utdatering Ant. plasmaenheter kassert pga kvalitetsfeil

17 Helseregion Øst/Sør Vest Midt Nord Ikke anvendte tappinger Ant. ikke anvendte erytroc.konsentrater Ant. ikke anvendte tromboc.konsentrater Ant. ikke anvendte FFP Ant. ikke anvendte Octaplas Sum ikke anvendte tappinger Transfusjoner i eget sykehus (antall) Erytrocyttkonsentrater Octaplas Trombocyttkonsentrater IE Octaplex IE faktor VIII IE faktor IX Gram Octagam Enheter fullblod Erytrocyttkons. til barn (delt produkt) Trombocyttkons. til barn (delt prod.) Screening av gravide (antall) Screeninger 1. prøve Screeninger totalt Gravide med nyoppdaget anti-d Utskiftn.transf. pga hemolytisk sykdom hos nyfødte Hvor mange nyfødte fikk utskiftningstransfusjon? Pasientbehandling Tappinger for hemokromatose Tappinger på andre indikasjoner Sum terapeutiske tappinger/fullblod Tappinger med aferese Sum terapeutiske tapp. fullblod og afereser Antall terapeutiske tapp. pr 1000 innb Plasmautskiftninger

18 NASJONAL BLODBANKSTATISTIKK FOR 2005 PR FYLKE Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-AgdeVest-Agde Rogaland HordalandSogn og F Blodgivere (antall) Aktive givere (tappet minst 1 gang) Nye blodgivere godkjent i året Blodgiver-tappinger (antall) Fullblodtappinger Trombocyttaferese (prosedyrer) Plasmaferese (prosedyrer) Erytrocyttaferese (prosedyrer) Kombinerte afereser (prosedyrer) Sum afereser Sum tappinger totalt Produktfremstilling (antall) Erytrocyttkonsentrater fra fullblod Poser FFP fra fullblod Poser DFP fra fullblod Sum poser plasma fra fullblod Trombocyttkons. fra buffy coat Trombocyttkons. fra aferese Sum trombocyttkonsentrater Erytrocyttkonsentrater fra aferese Plasmaposer (FFP) fra aferese Plasmaposer (DFP) fra aferese Sum poser plasma fra aferese Erytrocyttkons. som ble bestrålt Tromboc.kons. som ble bestrålt Tromboc.kons. som ble patogeninaktivert Plasmaenheter som ble patogeninaktivert Plasmaenh. frigitt for transf. etter dobbelttesting Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentr. kjøpt Antall erytrocyttkonsentr. solgt Antall trombocyttkonsentr. kjøpt Antall trombocyttkonsentr. solgt

19 Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-AgdeVest-Agde Rogaland HordalandSogn og F Kassasjoner Ant. erytroc.kons. kassert pga kvalitetsfeil Ant. erytroc.kons. kassert pga utdatering Ant. tromboc.kons. kassert pga kvalitetsfeil Ant. tromboc.kons. kassert pga utdatering Ant. plasmaenheter kassert pga kvalitetsfeil Tilbakekallinger Antall tilbakekallinger Antall produkter tilbakekalt Ikke anvendte tappinger Ant. ikke anvendte erytroc.konsentrater Ant. ikke anvendte tromboc.konsentrater Ant. ikke anvendte FFP Ant. ikke anvendte Octaplas Transfusjoner i eget sykehus (antall) Erytrocyttkonsentrater Octaplas Trombocyttkonsentrater Erytrocyttkons. til barn (delt produkt) Trombocyttkons. til barn (delt prod.) Screening av gravide (antall) Screeninger 1. prøve Screeninger totalt Gravide med nyoppdaget anti-d Utskiftn.transf. pga hemolytisk sykdom hos nyfød Hvor mange nyfødte fikk utskiftningstransfusjon? Pasientbehandling Terapeutiske tappinger (fullblod) Tappinger for hemokromatose Tappinger på andre indikasjoner Sum terapeutiske tappinger/fullblod Tappinger med aferese

20 NASJONAL BLODBANKSTATISTIKK FOR 2005 PR FYLKE Fylke Møre og R Sør-Trønd Nord-Trøn Nordland Troms Finnmark Blodgivere (antall) Aktive givere (tappet minst 1 gang) Nye blodgivere godkjent i året Blodgiver-tappinger (antall) Fullblodtappinger Trombocyttaferese (prosedyrer) Plasmaferese (prosedyrer) Erytrocyttaferese (prosedyrer) Kombinerte afereser (prosedyrer) Sum afereser Sum tappinger totalt Produktfremstilling (antall) Erytrocyttkonsentrater fra fullblod Poser FFP fra fullblod Poser DFP fra fullblod Sum poser plasma fra fullblod Trombocyttkons. fra buffy coat Trombocyttkons. fra aferese Sum trombocyttkonsentrater Erytrocyttkonsentrater fra aferese Plasmaposer (FFP) fra aferese Plasmaposer (DFP) fra aferese Sum poser plasma fra aferese Erytrocyttkons. som ble bestrålt Tromboc.kons. som ble bestrålt Tromboc.kons. som ble patogeninaktivert Plasmaenheter som ble patogeninaktivert Plasmaenh. frigitt for transf. etter dobbelttesting Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentr. kjøpt Antall erytrocyttkonsentr. solgt Antall trombocyttkonsentr. kjøpt Antall trombocyttkonsentr. solgt

21 Fylke Møre og R Sør-Trønd Nord-Trøn Nordland Troms Finnmark Kassasjoner Ant. erytroc.kons. kassert pga kvalitetsfeil Ant. erytroc.kons. kassert pga utdatering Ant. tromboc.kons. kassert pga kvalitetsfeil Ant. tromboc.kons. kassert pga utdatering Ant. plasmaenheter kassert pga kvalitetsfeil Tilbakekallinger Antall tilbakekallinger Antall produkter tilbakekalt Ikke anvendte tappinger Ant. ikke anvendte erytroc.konsentrater Ant. ikke anvendte tromboc.konsentrater Ant. ikke anvendte FFP Ant. ikke anvendte Octaplas Transfusjoner i eget sykehus (antall) Erytrocyttkonsentrater Octaplas Trombocyttkonsentrater Erytrocyttkons. til barn (delt produkt) Trombocyttkons. til barn (delt prod.) Screening av gravide (antall) Screeninger 1. prøve Screeninger totalt Gravide med nyoppdaget anti-d Utskiftn.transf. pga hemolytisk sykdom hos nyfø Hvor mange nyfødte fikk utskiftningstransfusjon Pasientbehandling Terapeutiske tappinger (fullblod) Tappinger for hemokromatose Tappinger på andre indikasjoner Sum terapeutiske tappinger/fullblod Tappinger med aferese

22 NASJONAL BLODBANKSTATISTIKK FOR 2005 PR SYKEHUS Sted Østfold Lørensko Bærum Martina H Ski Stensby FeiringklinUllevål Aker RadiumhoRikshospiLovisenbeDiakonhje Blodgivere (antall) Aktive givere (tappet minst 1 gang) Nye blodgivere godkjent i året Blodgiver-tappinger (antall) Fullblodtappinger Trombocyttaferese (prosedyrer) Plasmaferese (prosedyrer) Erytrocyttaferese (prosedyrer) Kombinerte afereser (prosedyrer) Sum afereser Sum tappinger totalt Produktfremstilling (antall) Erytrocyttkonsentrater fra fullblod Poser FFP fra fullblod Poser DFP fra fullblod Sum poser plasma fra fullblod Trombocyttkons. fra buffy coat Trombocyttkons. fra aferese Sum trombocyttkonsentrater Erytrocyttkonsentrater fra aferese Plasmaposer (FFP) fra aferese Plasmaposer (DFP) fra aferese Sum poser plasma fra aferese Erytrocyttkons. som ble bestrålt Tromboc.kons. som ble bestrålt Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentr. kjøpt Antall erytrocyttkonsentr. solgt Antall trombocyttkonsentr. kjøpt Antall trombocyttkonsentr. solgt Transfusjoner i eget sykehus (antall) Erytrocyttkonsentrater Octaplas Trombocyttkonsentrater Erytrocyttkons. til barn (delt produkt) Trombocyttkons. til barn (delt prod.)

23 NASJONAL BLODBANKSTATISTIKK FOR 2005 PR SYKEHUS Sted Elverum Hamar KongsvingTynset Gjøvik LillehammDrammen KongsberHønefoss Tønsb./SaLarvik Skien/Por Rjukan Notodden Blodgivere (antall) Aktive givere (tappet minst 1 gang) Nye blodgivere godkjent i året Blodgiver-tappinger (antall) Fullblodtappinger Trombocyttaferese (prosedyrer) Plasmaferese (prosedyrer) Erytrocyttaferese (prosedyrer) Kombinerte afereser (prosedyrer) Sum afereser Sum tappinger totalt Produktfremstilling (antall) Erytrocyttkonsentrater fra fullblod Poser FFP fra fullblod Poser DFP fra fullblod Sum poser plasma fra fullblod Trombocyttkons. fra buffy coat Trombocyttkons. fra aferese Sum trombocyttkonsentrater Erytrocyttkonsentrater fra aferese Plasmaposer (FFP) fra aferese Plasmaposer (DFP) fra aferese Sum poser plasma fra aferese Erytrocyttkons. som ble bestrålt Tromboc.kons. som ble bestrålt Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentr. kjøpt Antall erytrocyttkonsentr. solgt Antall trombocyttkonsentr. kjøpt Antall trombocyttkonsentr. solgt Transfusjoner i eget sykehus (antall) Erytrocyttkonsentrater Octaplas Trombocyttkonsentrater Erytrocyttkons. til barn (delt produkt) Trombocyttkons. til barn (delt prod.)

24 NASJONAL BLODBANKSTATISTIKK FOR 2005 PR SYKEHUS Sted Arendal Kr.sand/M Flekkefj./FStavange HaugesunHaukelandHaraldspl Odda Stord Voss Hagevik Førde Ålesund Molde/Kri Volda Blodgivere (antall) Aktive givere (tappet minst 1 gang) Nye blodgivere godkjent i året Blodgiver-tappinger (antall) Fullblodtappinger Trombocyttaferese (prosedyrer) Plasmaferese (prosedyrer) Erytrocyttaferese (prosedyrer) Kombinerte afereser (prosedyrer) Sum afereser Sum tappinger totalt Produktfremstilling (antall) Erytrocyttkonsentrater fra fullblod Poser FFP fra fullblod Poser DFP fra fullblod Sum poser plasma fra fullblod Trombocyttkons. fra buffy coat Trombocyttkons. fra aferese Sum trombocyttkonsentrater Erytrocyttkonsentrater fra aferese Plasmaposer (FFP) fra aferese Plasmaposer (DFP) fra aferese Sum poser plasma fra aferese Erytrocyttkons. som ble bestrålt Tromboc.kons. som ble bestrålt Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentr. kjøpt Antall erytrocyttkonsentr. solgt Antall trombocyttkonsentr. kjøpt Antall trombocyttkonsentr. solgt Transfusjoner i eget sykehus (antall) Erytrocyttkonsentrater Octaplas Trombocyttkonsentrater Erytrocyttkons. til barn (delt produkt) Trombocyttkons. til barn (delt prod.)

25 NASJONAL BLODBANKSTATISTIKK FOR 2005 PR SYKEHUS Sted TrondheimRøros Levanger/Bodø Narvik Mo i RanaMosjøen Lofoten SandnessStokmark Tromsø Harstad HammerfeKirkenes Norge Blodgivere (antall) Aktive givere (tappet minst 1 gang) Nye blodgivere godkjent i året Blodgiver-tappinger (antall) Fullblodtappinger Trombocyttaferese (prosedyrer) Plasmaferese (prosedyrer) Erytrocyttaferese (prosedyrer) Kombinerte afereser (prosedyrer) Sum afereser Sum tappinger totalt Produktfremstilling (antall) Erytrocyttkonsentrater fra fullblod Poser FFP fra fullblod Poser DFP fra fullblod Sum poser plasma fra fullblod Trombocyttkons. fra buffy coat Trombocyttkons. fra aferese Sum trombocyttkonsentrater Erytrocyttkonsentrater fra aferese Plasmaposer (FFP) fra aferese Plasmaposer (DFP) fra aferese Sum poser plasma fra aferese Erytrocyttkons. som ble bestrålt Tromboc.kons. som ble bestrålt Kjøp og salg Antall erytrocyttkonsentr. kjøpt Antall erytrocyttkonsentr. solgt Antall trombocyttkonsentr. kjøpt Antall trombocyttkonsentr. solgt Transfusjoner i eget sykehus (antall) Erytrocyttkonsentrater Octaplas Trombocyttkonsentrater Erytrocyttkons. til barn (delt produkt Trombocyttkons. til barn (delt prod.)

26 Oslo Finnmark Antall fullblodtappinger pr fylke Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Buskerud Oppland Hedmark Akershus Østfold 26

27 90,0 85,0 80,0 75,0 70,0 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Antall tappinger (fullblod og afereser) pr innbyggere Finnmark Troms Nordland Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Akershus Østfold Norge 27

28 Antall fullblodtappinger pr region Region Sør/Øst Region Vest Region Midt-Norge Region Nord Antall afereser pr region Region Sør/Øst Region Vest Region Midt-Norge Region Nord 2,50 2,45 2,40 2,35 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,00 1,95 1,90 1,85 1,80 Gjennomsnittlig antall tappinger (fullblod + aferese) pr blodgiver pr region Region Sør/Øst Region Vest Region Midt-Norge Region Nord Norge

29 48,0 46,0 44,0 Enheter transfunderte erytrocytter pr innbyggere ,0 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 Region Sør/Øst Region Vest Region Midt-Norge Region Nord Norge 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Enheter transfunderte Octaplas pr innbyggere Region Sør/Øst Region Vest Region Midt-Norge Region Nord Norge ,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Enheter transfunderte trombocyttkonsentrater pr innbyggere Region Sør/Øst Region Vest Region Midt-Norge Region Nord Norge

30 30

31 Haukeland Ullevål Antall erytrocyttransfusjoner pr sykehus Sykehus med eller flere transfusjoner Trondheim Rikshospitalet Stavanger Østfold Tromsø Lørenskog Aker Tønsberg Drammen Sykehuset Telemark Antall erytrocyttransfusjoner pr sykehus Sykehus med færre enn transfusjoner N-Trøndelag Kristiansand Radiumhospitalet Ålesund Førde Helse Nordmøre Haugesund Bodø Arendal Bærum Lillehammer Elverum Hamar Gjøvik Haraldsplass Diakonhjemmet Feiringklinikken Larvik Hønefoss Lovisenberg Kongsvinger Kongsberg Hammerfest Mo irana Harstad Kirkenes Narvik Sandnessjøen Martina Hansen 31 Notodden Stord Flekkefjord Voss Stokmarknes Gravdal Volda Mosjøen Odda Tynset Rjukan Stensby Hagevik Røros Ski

32 Transfunderte produkter Utviklingen fra 2000 til 2005 pr region Trombocytter Octaplas Erytrocytter Sør/Øst 2000 Sør/Øst 2005 Vest 2000 Vest 2005 Midt 2000 Midt 2005 Nord 2000 Nord 2005 Transfunderte produkter Prosentvis endring fra 2000 til 2005 pr region 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Sør/Øst Vest Midt Nord -20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 Erytrocytter Octaplas Trombocytter Sum transfundert 32

33 Antall potensielle givere som har meldt seg via GiBlod.no Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 33

34

35

36 Norges Røde Kors Postadresse: Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgate 7 Tlf.: Faks: Norges Røde Kors Blodprogram Norge trenger fl ere blodgivere Bli blodgiver! Du trenger blod så lenge du lever Trykk: AIT AS e-dit Opplag: 300 Januar 2007

Statistikk for 2014. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Gunn Kristoffersen Jane Jostad Sjøberg

Statistikk for 2014. Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Gunn Kristoffersen Jane Jostad Sjøberg Blodtransfusjonstjenesten i Norge Statistikk for 214 Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Gunn Kristoffersen Jane Jostad Sjøberg Bærum, oktober 215 ISSN 152-7775 1 2 FORORD Hensikten med dette heftet

Detaljer

FORORD. Norges Røde Kors Blodprogram Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Telefon: 22 05 42 72 Faks: 22 05 40 40 E-mail: tor.bergan@redcross.

FORORD. Norges Røde Kors Blodprogram Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Telefon: 22 05 42 72 Faks: 22 05 40 40 E-mail: tor.bergan@redcross. FORORD Hensikten med dette heftet er å gi en samlet, korrekt, oversikt over tilgang til og bruk av blod i Norge. Transfusjonsstatistikk er nyttig for planlegging og kvalitetssikring, både lokalt, regionalt

Detaljer

STATISTIKK FOR Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Thanh Hoang Trine Merete Tjørve Østgård

STATISTIKK FOR Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Thanh Hoang Trine Merete Tjørve Østgård Blodtransfusjonstjenesten i Norge STATISTIKK FOR 216 Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Thanh Hoang Trine Merete Tjørve Østgård Bærum, september 217 ISSN 152-7775 59282_Blodbanken_Statistikk_216_A4.indd

Detaljer

STATISTIKK FOR Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Øystein Flesland Jane Jostad Sjøberg

STATISTIKK FOR Blodtransfusjonstjenesten i Norge. Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF. Øystein Flesland Jane Jostad Sjøberg Blodtransfusjonstjenesten i Norge STATISTIKK FOR 21 3 Blodbanken, Bærum sykehus, Vestre Viken HF Øystein Flesland Jane Jostad Sjøberg Bærum, august 214 ISSN 152-7775 Blodtransfusjonstjenesten i Norge

Detaljer

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1

Selvbestemt abort. Hele landet 77, _UP_Helse Sør-Øst RHF 80, _UP_Akershus universitetssykehus HF 82,1 Selvbestemt abort Andel selvbestemte aborter gjennomført inntil Behandlingssted utgangen av 8. uke (7 + 6 dager) Hele landet 77,4 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,2 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste

Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter på venteliste innen somatisk helsetjeneste Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på Behandlingssted venteliste innen somatisk helse Hele landet 6,7 - _UP_Helse

Detaljer

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk)

Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) Kortkoder andre helseforetak - Sykehuset i Vestfold Kortkode HF Langnavn HF Langnavn (sykehus/klinikk) SykehusapotekNord Finnmarkssykehuset HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Nordlandssykehuset HF

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Tillegg til Å rsrapport 2014

Tillegg til Å rsrapport 2014 Tillegg til Å rsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Figur 1: Median alder og aldersfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 2 Figur 2: Kjønnsfordeling for pasienter med akutt hjerteinfarkt... 3

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007

Turnusrådet. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger i sykehus 2007 Turnusrådet Legeforeningen har hittil gjennomført tre spørreskjemaundersøkelser blant alle turnuslegene som avsluttet tjenesten ved sykehus

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet 8,6 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 9,2

Detaljer

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen

Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen ARTIKKEL 13 Varsel mottatt.. aktivitetstall fra varselordningen Artikkelen presenterer statistikk for perioden 2010 2013 over alle varsler til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Andel fristbrudd for pasienter som står på venteliste Hele landet,8 - _UP_Helse Sør-Øst

Detaljer

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne

Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Henvisningsformalitet i psykisk helsevern for voksne Behandlingssted Nye henvisninger med registrert henvisningsformalitet Hele landet 78,1 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 80,7 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste

Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Sykehusenes plass i fremtidens helsetjeneste Nasjonal helse- og sykehusplan Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen Sykehuskonferansen 3.mars 2015 Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Melding

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge

Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 6 804 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 647 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling Behandlingssted Totalt antall pasienter som har startet helsehjelp Hele landet 86 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 2 77 2 - _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor SG2 Grunnlagsdata kostnader og finansiering. Somatisk sektor Tabell 1 Driftskostnader somatisk spesialisthelsetjeneste fordelt på lønnskostnader, kostnader kjøp av varer og tjenester og andre, samt spesifikasjon

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005

Tabell 1, Samlet antall ortopediske opphold (HDG 8) fordelt etter bostedsregion og prosentvis endring fra 2003 til 2005 Ortopeditilbudet i Lærdal På nasjonalt nivå viser tabell 1 at den sterkeste veksten i forbruket av ortopeditjenester (HDG 8) fra 2003 til 2005 på RHF-nivå er for pasienter bosatt i Helse Vest. Økningen

Detaljer

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006

Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus Institusjonsresultater for nasjonal undersøkelse i 2006 Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 3-2007 (PasOpp-rapport) Tittel Institusjon Anlig Forfattere

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor

Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor SG1 Grunnlagsdata personell og senger. Somatisk sektor Tabell 1 Beregnede årsverk 1 etter personellkategori, regionale helseforetak, helseforetak, sykehus og andre institusjoner under foretaksstrukturen.

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus

- Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når helsepersonell er smittet med blodbårent virus Se mottakertabell Deres ref.: Vår ref.: 12/10119-3 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 17.12.2012 Høring - Helsepersonell smittet med blodbårent virus - Forslag til retningslinjer for helsetjenesten når

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md)

Antall varsler. Antall varsler fordelt på måned (7 md) Statistikk for Undersøkelsesenheten varsler om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Statens helsetilsyn Statistikken her gjelder varsling av alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten til

Detaljer

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser sanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister () 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen Kategori Kvalitetsregisterets

Detaljer

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER)

Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Gjenskapelse dekningsgradsanalyse Norsk Gynekologisk Endoskopiregister (NGER) 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Tvangsinnleggelser. Hele landet 16, _UP_Helse Sør-Øst RHF 15, _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3. 3 _UP_Akershus universitetssykehus Tvangsinnleggelser Andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for Behandlingssted voksne Hele landet 16,6 1 - _UP_Helse Sør-Øst RHF 15,6 2 - _UP_Akershus universitetssykehus HF 18,3 3 _UP_Akershus universitetssykehus

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge

Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge PG1 Grunnlagsdata psykisk helsevern for barn og unge Tabell 1 Driftsdata for helseforetak og regionale helseforetak i psykisk helsevern for barn og unge 2006. RHF/ HF Døgnplasser i drift 31.12.06 Oppholds

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo

Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2. Oslo Vedlegg til høring av forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer kap. 2 Oversikt - eiendommer som berøres av fredningen Helse Sør-øst RHF Kompleksets navn Kommune Halden sykehus Kolstad

Detaljer

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014.

Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Publikasjonens tittel: Pasientsikkerhetskultur i norske helseforetak og sykehus. Undersøkelser gjennomført i 2012 og 2014. Utgitt: 01/2016 Publikasjonsnummer: IS-2406 Utgitt av: Pasientsikkerhetsprogrammet

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Overvåkning av blod i Norge 2015 Andre uønskede hendelser

Overvåkning av blod i Norge 2015 Andre uønskede hendelser Rapport IS-2532 Overvåkning av blod i Norge 2015 Andre uønskede hendelser Publikasjonens tittel: Overvåkning av blod i Norge 2015. Andre uønskede hendelser. Utgitt: September 2016 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra

Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra VEDLEGG Vedlegg til kapittel 3: Utviklingen i bruk av lokalsykehus fra 2002-2006 Tabellnote: ** p

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes

Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Dekningsgradsanalyse 2015 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes 1 Oversikt Tabell 1 Sentrale opplysninger om dekningsgradsanalysen

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013

Oversikt over sosialfaglige ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Oversikt over ansatte i somatiske sykehus per januar 2013 Helse Sør-Øst OUS Medisinsk klinikk 9 /Tillitsvalgte Foretakstillitsvalgt: Jorun Clemetsen Terje Herman Wilter Klinikk for kirurgi og nevrofag

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste

Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Vedlegg SV1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i datamaterialet somatisk spesialisthelsetjeneste Tabell 1.1 Oversikt over hvilke enheter som inngår i data i somatisk spesialisthelsetjeneste. Region

Detaljer

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene

Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Helse- og omsorgsdepartementet Ny Nasjonal helse- og sykehusplan hva skjer med de mindre sykehusene Andreas Moan, spesialrådgiver dr. med. Bergen 11. november 2015 Helse- og omsorgsdepartementet Høst 2015:

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Dekningsgradsanalyse på individnivå 2015 og 2016 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Ellen Borstad, Kari Western, Rune Svenningsen Oslo universitetssykehus,

Detaljer

Blodprodukter. Transfusjoner

Blodprodukter. Transfusjoner Undervisning Infusjonskurs Blodprodukter Anvendelse Blodsett/ Hastighet Oppbevaring/holdbarhet Transfusjoner Sykepleieoppgaver Liv Johansen, Sykepleier Enhetsleder Blodbanken, Avdeling for laboratoriemedisin

Detaljer

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge

Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge Tilleggstabeller til kapittel om produktivitet BUP: Kapasitetsutnytting psykisk helsevern for barn og unge 1.1 Om datagrunnlag og tabeller I sektorrapporten for psykisk Helsevern er indikatorer på produktivitet

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

Status investeringer

Status investeringer Status investeringer Medisinsk-teknisk utstyr Presentasjon av nøkkeltall for regionenes MTU-park Datagrunnlaget gjelder kun MTU, BHM (behandlingshjelpemidler) er ikke inkludert Helse Norge Øystein Jensen

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Overvåkning av blod i Norge 2014 Andre uønskede hendelser

Overvåkning av blod i Norge 2014 Andre uønskede hendelser Rapport IS-2529 Overvåkning av blod i Norge 2014 Andre uønskede hendelser Publikasjonens tittel: Overvåkning av blod i Norge 2014. Andre uønskede hendelser. Utgitt: September 2016 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne

Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Institusjonsvise tabeller for kapasitetsutnyttelse i det psykiske helsevernet for voksne Produktivitet poliklinikker for voksne Som et tillegg til det nasjonale og regionale nivået, er produktivitetsindikatoren

Detaljer

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i

Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Fra: Postmottak HOD Sendt: 20.09.2010 Til: Dekanus NTNU;Dekanus Universitetet i Bergen;Dekanus Universitetet i Oslo;Dekanus Universitetet i Tromsø;Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU);Universitetet

Detaljer

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne

Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Vedlegg PV3 Pasientdata, psykisk helsevern for voksne Pasientdata fra voksenpsykiatriske institusjoner. Tallmaterialet for opplysninger om antall opphold, antall utskrivninger, oppholdsdøgn og refusjonsberettigede

Detaljer

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret)

Rapport om svangerskapsavbrudd for Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2013 Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) Rapport om svangerskapsavbrudd for 2012 Register over svangerskapsavbrudd (Abortregisteret) 2 Utgitt av

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Helsedirektoratet: Høringsinstanser - veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Høringsperiode 23.03.17 27.04.17. Kompetansemiljø/ Kunnskap og kompetansesentre; 1. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2. Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress

Detaljer

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø

Scenarier for høyere utdanning. Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø Scenarier for høyere utdanning Norgesuniversitetet 25.04 2007 Steinar Stjernø 1 Rammefaktorer og utviklingstrekk Kunnskap og forskning som produktivkraft (men hva med danning?) Internasjonal konkurranse

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013

FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 FEIL I RAPPORTERING AV PERSONSKADEDATA FOR 2012 OG 2013 Det er oppdaget feil i rapportering av skade og ulykkesstatistikken til Norsk pasientregister for 2012 og 2013. Feilen skyldes at enkelte helseforetak

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Hvorfor er denne undervisningen nødvendig?

Hvorfor er denne undervisningen nødvendig? Sertifiseringskurs for sykepleiere/leger Transfusjonsrutiner ved Nordlandssykehuset, Bodø TEMA: Bakgrunn for kurset / nasjonal statistikk Enkel blodtypeserologi Rutiner ved henting av blod Kontrollrutiner

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh.

Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. Kommunal medfinansiering. Betalingsgrunnlag per ansvarlig virksomh. OPPLAND Januar - August 2012 Aar 2012 Fylke 05 Oppland KommuneStørrelseKategori (Alle) Kostnad Opphold Rel. kostnad Rel. opphold Kr/

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

DNP Oversikt over forskning i 2009

DNP Oversikt over forskning i 2009 DNP Oversikt over forskning i 2009 Antall vitenskaplige Antall presentasjoner artikler med fagfellevurdering Antall doktorgrader som Prosentandel av budsjett med trykket abstract Kurs hvor en eller flere

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer