Drammensregionens IKT (D-IKT)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drammensregionens IKT (D-IKT)"

Transkript

1 Drammensregionens IKT (D-IKT) Drammen formannskap

2 Organisasjonsform & samarbeidspartnere Drammensregionens IKT (D-IKT) er et: Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 (samme organisasjonsform som Drammen interkommunale havnevesen, Kemneren i Drammensregionen, Kommuneadvokaten i Drammensregionen og Betzy krisesenter) Etablert i 2006: kommunene Drammen, Sande og Svelvik : Røyken kommune tiltrådte samarbeidet : Nedre Eiker kommune tiltrådte samarbeidet (implementering pågår) D-IKT server således fem kommuner med et befolkningsgrunnlag på ca og ca ansatte. dessuten:

3 Hovedleverandør av IKT-tjenester til: IKS`er KF`er 27-samarbeid Andre Drammensregionens Brannvesen IKS Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS Legevakta i Drammensregionen IKS Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Vestviken 110 IKS Bråset bo- og omsorgssenter (Røyken/Asker) Drammen Drift KF Drammen Kjøkken KF Drammen Parkering KF Drammen Eiendom KF Drammensbadet KF Betzy krisesenter Kemneren I Drammensregionen Kommuneadvokaten i Drammensregionen Lindum ressurs og gjenvinning AS

4 Styring og organisering Styre Arbeidsutvalg (AU) Daglig leder Stab Driftsteknisk Driftsstøtte Prosjekt & utvikling 44 årsverk (+ 2 lærlinger) før styrking som følge av Nedre Eiker kommunes tiltredelse

5 Omfanget av D-IKT-tjenestene Levere sikker og kontinuerlig drift av eierkommunenes IKT-programmer i hele det kommunale tjenestespekter: barnehager, bibliotekdrift, kartverk, pleie- og omsorg, skoler, administrasjon (for eksempel: budsjett regnskap fakturering lønn tidsregistrering, sak/arkiv, hjemmekontor, telefonsynkronisering), sosiale tjenester, barnevern, helsetjenester, telefoni, internett, intranett, kulturtjenester, 24/7-vaktordning for programmer relatert til liv og helse, printløsninger, trådløsnett både inne og ute (for eksempel Strømsø torg) etc. D-IKT må således ha et visst kunnskapsnivå om alle kommunale tjenesteområder Ca. 200 ulike programmer (inkludert anslag for Nedre Eiker kommune) Alle programmer er innkjøpt D-IKT lager ikke programvare Tjenesteleveranse til ca. 200 lokasjoner i Drammen kommune (hovedsaklig via fibernett) Totalt (uten Nedre Eiker): Ca registrerte brukere (politikere, ansatte, lærere, elever og foresatte) Ca registrerte PC`er i nettet

6 Driftsbudsjett 2013 Utgiftsbudsjett 2013 (inkludert drift av Nedre Eiker kommune): 74,4 millioner kroner: 48 % Lønn 38,4 mill.kr. 52 % Andre utgifter 36,0 mill.kr.

7 Driftsfinansiering 2013 Hovedfinansiering: eierkommunes driftstilskudd (80% av D-IKT`s inntekter) Driftstilskudd: Fast grunnandel: 2,0 mill.kr. pr. eierkommune Variabel del: antall brukere pr. program (selvkostbaserte priser) Andre inntekter Merverdiavgift Sykelønnsrefusjon Interkommunale selskaper Kommunale foretak Svelvik - eiertilskudd Sande - eiertilskudd Røyken - eiertilskudd Nedre Eiker - eiertilskudd Drammen - eiertilskudd (45% av de totale eiertilskudd) 3,5 0,9 2,0 1,4 4,1 5,1 7,2 11,6 11,9 Driftsinntekter 2013 Millioner kroner 26,7 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

8 Infrastrukturinvesteringer Datasentralen som driftes av D-IKT er en av de største i Buskerud. Datasentralen er plassert i Drammen rådhus med backup-funksjon plassert i Sande rådhus Noe over 350 servere ivaretar behovet for serverkraft til ca politikere, ansatte, lærere, elever og foresatte. Det er nødvendig at det foretas kontinuerlig reinvesteringer i teknisk utstyr (bla. fordi komponenter har begrenset levetid). Investeringsbidrag fra de 5 eierkommunene til infrastruktur 2013: 11,7 millioner kroner Drammens kommunes andel: 5,2 millioner kroner (44%) Investeringen dekker også anskaffelse av programvare som sikrer nettet mot ytre trusler som datakriminalitet, uønsket e-post og datasikkerhet ellers. Slik programvare gjør for eksempel at D-IKT stopper 5 millioner spammail pr. måned!

9 Utviklingsinvesteringer Utviklingsinvesteringer gjelder særlig anskaffelse av ny og/eller videreutviklet programvare som bidrar til at eierkommunene når sine mål. D-IKT-tjenester er et virkemiddel eierkommunene kan bruke for å nå sine mål Derfor: viktig at D-IKT kjenner eierkommunenes mål og prioriteringer Samhandlingen om dette ivaretas ved at kommunene foretar felles prioriteringer for videreutviklingen av ekommune-konseptet. Arbeidsutvalget har en viktig rolle i dette arbeidet Investeringsbidrag fra de 5 eierkommunene til utvikling i 2013: 11,7 millioner kroner. Drammens kommunes andel: 5,2 millioner kroner (44%) Ny programvare/løsninger medfører økte driftskostnader (f.eks. årlige lisenser for bruk av programvaren)

10 Brukerundersøkelse Max score: 6,0 Ønsket nivå: 4,5 6 Brukertilfredshet: ,27 4,57 4, undersøkelsen: generell invitasjon til politikere og ansatte på intranettet brukertilfredshet Opplevd god service: ,32 4,89 4, opplevd god service

11 Evaluering i 2013 Bystyret vedtok i møte å gi sin tilslutning til etableringen av D-IKT. I forprosjektrapporten og bystyresaken nevnes fordeler for eierkommunene som for eksempel: Styrket utviklingspotensial for IKT-tjenester, tjenesteproduksjon og publikumsservice, bedre ressursutnyttelse, stordriftsfordeler, mindre sårbarhet, dypere og bredere IKT-kompetanse, profesjonalisering, kontinuerlig og stabil drift, sterkere stilling overfor statlige myndigheter, grunnlag for effektivisering Har D-IKT levd opp til forventningene ved etableringen? Styrevedtak i møte : Det gjennomføres snarest mulig en ekstern evaluering av D-IKT. Premissene for evalueringen utarbeides av Drammen kommune i samråd med de øvrige eierkommunene. Evalueringen foretas i 2013.

12 Internettportalen FAKTA OG UTFORDRINGER Internettportalen restarter automatisk etter et gitt antall advarsler i et gitt tidsrom. Dette er normalt og det skal den gjøre. Internettportalen bruker 4-8 minutter på å restarte. Det er ikke normalt. En restart oppfattes derfor som nedetid. Nettsidene for politiske saker er nede når tjenesten ESA Webservice er nede ESA Webservice leveres av sak- og arkivsystemet ESA. Denne er til tider ustabil Leverandøren av portalen har svært dårlig kvalitets- og versjonskontroll Ved endringer blir feil som allerede er rettet lagt tilbake Leverandørs estimerte nedetid ved vedlikehold avviker sterkt fra reell nedetid

13 Internettportalen Perioden (75 dager): 20 tilfeller av ikke planlagt nedetid med sum 3t 5m 25s 99,80 % oppetid på internettportalen Perioden (81 dager): 25 tilfeller av ikke planlagt nedetid på internettportalen (mest automatisk restart): 1t 38 m 99,92 % oppetid på internettportalen 8 tilfeller av ikke planlagt nedetid på kun politiske saker (ESA Webservice): 10t 36 m 36s 99,45 % oppetid på politiske saker

14 Internettportalen Oppetid internettportalen 15/ / Portalen og politiske saker var oppe Portalen var nede grunnet planlagt vedlikehold Kun politiske saker (ESA Webservice) var nede Hele portalen var nede

15 15/ / * Planlagt vedlikehold omfatter vedlikehold på portalen, brannmurer og linjer som innebærer at portalen er utilgjengelig.

16 Internettportalen Tiltak utført siden midten av november 2012 Kortsiktige tiltak Feilsøking og feilretting av D-IKT i samarbeid med leverandør. Langsiktige tiltak Rutineendringer i D-IKT - skjerpet overvåking og feilretting. - eget mottak for feilmelding fra politikere. Driftsendringer i D-IKT - bedre ytelse ved fordele belastning gjennomført. - øke pålitelighet ved å innføre speiling i parallell startet.

17 Tiltaksplan 1. halvår 2013 Yterligere driftsendringer 1. Bytte tjener for tjenesten som henter møtedokumenter. 2. Korte ned tiden for omstart av portalen årsak identifisert. 3. Flytte og oppgradere alle portaler bortsett fra Drammen kommunes portal. Gir erfaringsgrunnlag for rask, smidig og feilfri oppgradering av Drammens portal. 4. Flytte og oppgradere av Drammens portal inklusiv Økonomiportalen forhåpentligvis innen 18. mars. (NB! Webredaktørene i Drammen har selv bedt om at det ikke oppgraderes i perioden 18. mars 23. april.) Kompetanseheving brukere 1. Kick-off på ny versjon av publiseringsløsning for webredaktørene 13. februar. 2. Workshop med webredaktørene i forbindelse med oppgraderingen.

18 Internettportalen Portalen består av mange moduler og integrasjoner. Feilsøking og feilretting er derfor tidkrevende og komplisert.

19 Takk for oppmerksomheten!

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene. Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet KS2 (kvalitetssikring fase 2) av Ny IKT-løsning for departementene Rapport til Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dato: 30. mai 2014 Revisjonsnummer: 1.0 Metier AS KS2 Ny IKT-løsning

Detaljer

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap

Årsrapport 2010 Værnesregionen lønn/ regnskap Årsmelding Værnesregionen lønn/regnskap Årsrapport Værnesregionen lønn/ regnskap Årsrapporten gir en oversikt over aktiviteter som har pågått i Værnesregionen lønn/ regnskap. I tilegg gis en status på

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011

Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Runar Nygård IKT og HR tjenester - Sykehuspartner Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 045/2011 26.05.2011 Ingress

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune

Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Gjennomgang av administrasjon, samfunn og teknikk og kulturetaten Flekkefjord kommune Audun Thorstensen/Kjetil Lie, Trine Riis Groven/Tor Erik Baksås, Ernst & Young telemarksforsking.no 1. Om prosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang

Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Sluttrapport SNU1 Tjenestegjennomgang Mai 2015 Deres referanse: Vår referanse: 2014/680-27-030 Saksbehandler: Elin Dolmseth Dato: Mai 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Administrasjonssjefens

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS ÅRSBERETNING 2013 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 1 Innhold BRANN- OG REDNINGSSJEFENS FORORD... 3 STYRET... 5 STYRETS ÅRSBERETNING 2013... 6 ORGANISERING... 8 ØKONOMI... 9 ETIKK... 10 MEDARBEIDERNE VÅR VIKTIGSTE

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER

ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER ÅRSMELDING SYKEHUSPARTNER 2013 5. mars 2014 1 Innhold 1. Om virksomheten... 3 1.1. Eierstyring... 3 2. Driftsstyret... 3 2.1 Organisering... 4 3 Fra virksomheten... 5 3.1. Hovedlinjer... 5 3.2. Virksomhetsområde

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 M e r å k e r K o m m u n e Vinteren 2011/2012 ble utvidelse av alpinsenteret tatt i bruk. Flere nye traséer, kunstsnø og lyssetting har hevet standarden på anlegget. Årsberetning for 2011 www.meraker.kommune.no

Detaljer