Virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "02. 01. Virksomheten"

Transkript

1 Aktiviteter i 2010

2 Virksomheten Opplysningskontoret for brød og korn ble stiftet 20. juni 2007 og kontoret startet sin virksomhet i august samme år. Bak opprettelsen står Norske Felleskjøp BA, Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Goman Bakeriene Holding AS, Lantmännen Cerealia AS og Norgesmøllene AS. Norkorn kom inn som ny eier fra Styreleder er Ivar Hald, Norgesmøllene AS. Kontoret har et årlig driftsbudsjett på kroner og finansieres etter følgende nøkkel: omsetningsavgiftsmidler for korn (50 %), møllene (25 %) og bakeribransjen (25 %). Opplysningskontoret for brød og korn skal drive merkenøytral opplysningsvirksomhet for alle aktørene i verdikjeden for å øke kunnskapen om og forbruket av brød og kornprodukter. Torunn Nordbø har vært ansatt som daglig leder fra 1. august Tanja Hauge Reine har vært ansatt som kommunikasjonsrådgiver fra 1. desember 2009.

3 Mål og resultater 1. Gode og fristende måltidsløsninger Brød og korn til alle måltider er en viktig målsetting som dannet grunnlag for en rekke aktiviteter og preget kontorets kommunikasjonsvirksomhet gjennom hele Nettsidene utvikles fortløpende innholdsmessig og gjøres kjent gjennom ulike kanaler. Ved årets utløp hadde Opplysningskontoret hatt unike besøk på mot i Oppskrifter er viktigst i forhold til å trekke besøkende til nettstedet. Statistikk tas ut og analyseres fortløpende. Interessen for Opplysningskontorets skolemateriell for Mat og helse-faget i grunnskolens trinn er økende. Det er størst nedlastningsaktivitet rundt skolestart og i tilknytning til konkurransen om Fremtidens skolebrød. Nynorsk utgave av materiellet var klart ved skolestart høsten 2010.

4 Sunn mat i et bedre kosthold Sunn matglede var en rød tråd i de fleste av Opplysningskontorets kampanjer i Media er en viktig kilde for å skape økt oppmerksomhet rundt grove brød og kornprodukter. Det er særlig omtale av Opplysningskontoret for brød og korns prosjekter som genererer bred og spesifikk omtale. I 2010 er det spesielt prosjektene Fremtidens skolebrød og Havre på menyen som bidrar til det sunne målet. Brødskalaen er et godt hjelpemiddel for folk når de skal orientere seg i brøddisken. Det er grunn til å anta at Opplysningskontorets virksomhet har hatt effekt på kjennskap og kunnskap om Brødskalaen. Etablering av Brødskalakalkulatoren på nettsiden i 2009 sammen med brødskalamerking av alle oppskrifter har vært brukt aktivt for å rette fokus mot ordningen. Flere og flere bakere benytter brødskalamerkingen på sine produkter. 3. Beste mediekilde Opplysningskontorets medieposisjon har styrket seg betraktelig i løpet av 2010, med oppslag i en rekke nasjonale og regionale nyhetsmedier gjennom året. I tillegg til redaksjonelle samarbeid med Maison Mat & Vin, KK, Hjemmet, Familien, Allers og Norsk Ukeblad leverte Opplysningskontoret ukentlige brødtips til Dagbladet, bakeskole i bladet Bedre Gardsdrift og tekst til fast spalte i bakernes bransjeblad Baker & Konditor og bakeri.net. Medieanalyser viser at kontoret får god uttelling i media i forhold til ressursinnsats. Kvalitative og kvantitative analyser viser at mediesatsingen gir konkrete resultater, både i forhold til økt generell oppmerksomhet og som bidrag til strategisk måloppnåelse. Beregnet annonseverdi av redaksjonell omtale i 2010 var nesten det dobbelte av kontorets samlede budsjett. Det er i løpet av 2010 registrert over 300 medieoppslag med referanse til Opplysningskontoret, mot 250 i Innovative kampanjer og tiltak Opplysningskontoret har i 2010 hatt flere kampanjer hvor utradisjonelle arenaer og ny teknologi er tatt i bruk. Opplysningskontoret lanserte et nytt matpakkekonsept for innpakning av smurte brødskiver. Det ble utviklet en oppskrift for hvordan man kan sy sin egen matpakkepose. Den har morsomme detaljer som sprer glede i hverdagen og gjør nistematen til en fest. Den er enkel i bruk og miljøvennlig; tørk av med en klut eller skyll forsiktig i rennende vann og heng den til tørk, så er den klar til ny bruk. Skolekonkurransen Fremtidens skolebrød var basert på elektronisk kommunikasjon i alle ledd. I tillegg til Facebook er Twitter brukt som kommunikasjonsplattform.

5 God samarbeidspartner Smak, helse, piknik, pepperkaker og brødkultur har stått i fokus for samarbeidsprosjektene med ulike aktører også i Opplysningskontorets virksomhet baserer seg på utstrakt samarbeid med aktører i verdikjeden korn mel bakervarer. Derfor har en eller flere aktører vært trukket inn i de største prosjektene. Alle leddene i verdikjeden har vært involvert i prosjektet Fremtidens skolebrød og markeringen av Verdens brøddag. Samarbeidsprosjekter med de andre opplysningskontorene i landbruket er også prioritert. Sentralt i 2010 sto ny felles publiseringsløsning for de respektive nettstedene. Under Smakens Uke inviterte Opplysningskontorene presse til POPP OPP restaurant med femretters smaksmeny, samtidig som 37 skoler fikk besøk av smaksteam med fagfolk fra Opplysningskontorene i landbruket, Nofima mat og Norges kokkemesteres landsforening. Opplysningskontoret for brød og korn underviste elever i Oslo-området. Det legges også vekt på tett samspill med myndighetene særlig innen sektorene helse, mat, landbruk og kunnskap. Et viktig virkemiddel i denne sammenhengen er Regjeringens handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ). Landbruks- og matdepartementet er en viktig pådriver og samarbeidspartner i forbindelse med Smakens uke. Opplysningskontoret bidro til utgivelse og markedsføring av Sunn jenteidretts kokebok Spis smart for unge idrettsutøvere, Else «Sprossa» Rønnevigs Bakerovnen og Vårt daglige brød av Åsmund Bjørnstad.

6 Ny Strategiplan strategisk plan Høsten 2010 utarbeidet Styret i Opplysningskontoret for brød og korn ny strategisk plan for perioden Visjonen Sunn matglede med brød og korn til alle måltider videreføres som Opplysningskontorets ledestjerne. Styret vedtok å lage et ekstra overordnet mål om aktiv skolesatsing i tillegg til å opprett holde mål og strategier knyttet til måltider, kosthold, media, innovasjon og samarbeid. Driften skal videreføres med følgende hovedsatsingsområder; skole, nettsider og media. Barn og unge er fortsatt prioriterte målgrupper. Med troverdig kunnskap som fundament skal Opplysningskontoret for brød og korn være kreative og ryddige, uredde og lekne, vise omsorg samt ha en enkel og miljøvennlig profil. Dette mangfoldige verdigrunnlaget videreføres i 2011.

7 Dagbok 2010 Aktivitetskalenderen til Opplysningskontoret for brød og korn følger årstidene. Alle merkedager som kan feires med brød og kornprodukter markeres. I tillegg har kontoret initiert og engasjert seg i en rekke prosjekter og større opplysningstiltak. Her er noen høydepunkter fra 2010: Havre på menyen Norges Bygdekvinnelag erklærte 2010 som sitt havreår. I samarbeid med Bygdekvinnelaget og Norsk havreforening utarbeidet Opplysningskontoret oppskrifter og profileringsmateriell for en havrekampanje. Målet var å få idrettslag i hele landet til å bruke mer havre i maten som serveres på idrettsarrangementer. På oppdrag fra Opplysningskontoret kombinerte bygdekvinnene på Stårheim gamle tradisjoner med dagens trender og delte sine favorittoppskrifter på ulik havrebakst påvåre nettsider. Daglig leder deltok i juryen for Bygdekvinnelagets havrevaffelkonkurranse. Som avslutning på havreåret utviklet Opplysningskontoret en oppskrift på havretoddy med eple og kanel.

8 Skolebrødlunsj Fremtidens skolebrød Konkurransen Fremtidens skolebrød ble arrangert for andre gang og det kom inn mer enn 50 spennende bidrag fra klassinger i hele Norge. Opplysningskontoret ønsker å bidra til sunnere spisevaner. Ett av målene med konkurransen er å få flere barn og unge til å spise gode og grove brødprodukter i tråd med de nye kostrådene om å spise minst fire porsjoner fullkornsprodukter hver dag. OBK oppfordrer også bakerbransjen til å la seg inspirere av konkurransebidragene til å utvikle enda flere grove bakervarer. Vinnerne fikk en bakedag for hele klassen sammen med en landslagsbaker. Bakerlinjer på tre skoler i hhv. Oslo, Stavanger og Bergen prøvebakte og testet årets vinnere i konkurransen Fremtidens skolebrød på sine medelever. Vinnerbrødene ble også bakt til åpningen av Mersmak-festivalen i Skien. Konkurransen vil bli videreført i Aprikoshorn 3. Urtebrød Piknik hele året Opplysningskontoret inviterte pressen til piknik på Vøienvolden gård i mai. Fire nye piknikmenyer ble presentert både verbalt og visuelt. Arrangementet resulterte i flere medieoppslag gjennom sommeren. Oikos og Opplysningskontoret inviterte til økologisk piknik under Matstreif i september. I tillegg til å nyte en høstlig piknik kunne barna hoppe i høyet, grille økologiske pinnebrød, klappe og mate dyr, høste grønnsaker og gå natursti. På nettsiden er piknikkonseptet videreutviklet. Piknikhistorier, aktiviteter, menyer og andre pikniktips er tilgjengelige på

9 09. Høyskolebesøk Opplysningskontoret for brød og korn besøkte høgskoler og universiteter og underviste studenter i faget Mat og helse. Gjennom presentasjon av kontoret og verdikjeden ønsker vi å bidra til økt kunnskap om korn, mel og brød, samt gi økte ferdigheter i bruk av grove brød- og kornvarianter. Hele 70 % av mat og helselærerne i Norge er ufaglærte. Gjennom våre høyskolebesøk, der vi formidler både praktisk og teoretisk kunnskap om brød- og korn, håper vi å kunne bidra til en kompetanseheving i faget. Verdens brøddag Verdens brøddag ble markert lørdag 16. oktober med Norges største brødtorg på Youngstorget i Oslo hvor Matpakke var årets tema. Hele verdikjeden til kornet var representert, både bakere, møllere og kornbønder, sammen med et mangfold av brød- og kornprodukter. Opplysningskontoret lanserte sitt nye matpakkekonsept og serverte nyvinningen Havretoddy. Norges største brødtorg er et samarbeidsprosjekt mellom Baker- og Konditorbransjens Landsforening, Landbruks- og matdepartementet og Opplysningskontoret for brød og korn. Det var kåring av Årets brød og Årets grovis. Publikum fikk mulighet til bli bedre kjent med norske baketradisjoner, smake seg gjennom brødsortimentet, samt kjøpe med seg brød hjem. 7 slag til jul Opplysningskontoret hadde i desember ekstra fokus på brødets plass i julen. Under parolen Syv slag brød til jul oppfordret vi til et rikt utvalg brød til julens mange og store måltider, og ga gode råd om hvilke brød som passer til hvilke pålegg gjennom egen syvretters brødmeny. Bakerlandslaget bidro med oppskrifter på brød som julegave. I samarbeid med Norges Bygdekvinnelag presenterte Opplysningskontoret tradisjonelle julekaker i flere medier blant annet julekakebilag i Hjemmet, 19 fylker hver sin julekake i Dagbladet samt på Bygdekvinnelagets og våre egne nettsider. Opplysningskontoret arrangerte for tredje gang pepperkakekonkurranse i samarbeid med Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Tema for konkurransen var Brytninger, og det kom inn mange flotte bidrag. Sammen med landslagskonditor Pierre Xavier Chinniah inviterte vi til pepperkakebakeskole på arkitekturmuseet og virtuelt på

10 Design: Commando Group Foto: Nadin Martinuzzi s. 3, 4, 7, 8 og 9, Esten Borgos s. 2, Chris Harrison s.2, Johnny Syversen s. 5, Tonje Dahlstrøm s. 7, Juliane M. Olsen s. 8, Synøve Dreyer s. 9 Opplysningskontoret for brød og korn februar 2011

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Rapport fra idegenererings- og ideutviklingsfasen

Rapport fra idegenererings- og ideutviklingsfasen Rapport fra idegenererings- og ideutviklingsfasen for prosjektet Verdiskapning i kornbransjen gjennom åpen innovasjon. Rapporten er skrevet av: Camilla Grefsli Stine Alm Hersleth Britt Signe Granli Geir

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

balanseboka mellom nåtid og framtid

balanseboka mellom nåtid og framtid balanseboka mellom nåtid og framtid Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling slik, i rapporten Vår felles framtid i 1987: En utvikling som imøtekommer dagens behov uten

Detaljer

Nr. 2 2010. Sure. trusler. Supper. som varmer. Bryner. smaksløkene. SkoleMelkPrisen 2010: skolemelk. naturligvis! MELK 2.10 1

Nr. 2 2010. Sure. trusler. Supper. som varmer. Bryner. smaksløkene. SkoleMelkPrisen 2010: skolemelk. naturligvis! MELK 2.10 1 Nr. 2 2010 M E I E R I P R O D U K T E R E R N Æ R I N G L I V S S T I L K U N N S K A P Sure trusler Supper som varmer Bryner smaksløkene SkoleMelkPrisen 2010: skolemelk naturligvis! MELK 2.10 1 4 Foto:

Detaljer

Årsrapport 2009 IT Funk (2007-2012) Året 2009

Årsrapport 2009 IT Funk (2007-2012) Året 2009 Årsrapport 2009 IT Funk (2007-2012) Året 2009 IT Funk er et virkemiddel i regjeringens politikk for et informasjonssamfunn for alle og universell utforming av IKT, som nedfelt i St.meld.17 (2006-2007),

Detaljer

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede Rehabilitering 2007/3/0215 Lettere når jeg er aktiv! Norsk Forbund for Utviklingshemmede "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2

KANDIDAT: A Karakter: 2. KANDIDAT: B Karakter: 4. KANDIDAT: C Karakter: 6. Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelser i SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2013. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

lærer mer mette elever trendy Pass deg for dr. Google Nå er grøt Gratis frokost på Lutvann skole MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr.

lærer mer mette elever trendy Pass deg for dr. Google Nå er grøt Gratis frokost på Lutvann skole MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr. MEIERIPRODUKTER ERNÆRING LIVSSTIL KUNNSKAP Nr. 1 2013 Pass deg for dr. Google Nå er grøt trendy Gratis frokost på Lutvann skole mette elever lærer mer «Jeg spiser frokost på skolen fordi maten smaker bedre

Detaljer

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER

ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER ET ORD SIER MER ENN TUSEN BILDER EVALUERING AV TILTAKSPLANEN GI ROM FOR LESING! - Delrapport 1 Endelig utkast publisert rapport vil foreligge i juni. Trond Buland, Thomas Dahl og Liv Finbak, i samarbeid

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging

Håndbok i omdømmeog merkevarebygging Håndbok i omdømmeog merkevarebygging 2 Håndbok i omdømme- og merkevarebygging Side 4 Side 6 Side 10 Side 14 Side 16 Side 24 Side 35 Innledning 1. Hva betyr omdømme- og merkevarebygging for din bedrift?

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011

Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Bokhandlerforeningen. Årsberetning 2011 Innhold Bokhandleråret 2011... 2 Om Bokhandlerforeningen... 3 Kjerneområder for Bokhandlerforeningen... 3 Generalforsamlingen... 4 Valgkomitéen... 4 Styremøter...

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE

PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE PROSJEKTRAPPORT GRØNT FLAGG 2012/2013 SANDBAKKEN BARNEHAGE Vi har nå arbeidet i henhold til vår Miljøhandlingsplan, og tiden er nå inne for en evaluering i form av rapport. Vi kommer til å ta for oss alle

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS

Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Årsrapport 2010 VÅR TRADISJON ER Å FORNYE OSS Innhold TINE GRUPPA 2 Konsernsjefen Vår tradisjon er å fornye oss 4 Dette er TINE En viktig samfunnsaktør i en økt konkurransesituasjon 10 Merkevaren Nærheten

Detaljer

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier

Års- og samfunnsrapport 2010. Det handler om verdier Års- og samfunnsrapport 2010 Års- og samfunnsrapport 2010 Det handler om verdier Innhold Nøkkeltall 1 2010 i kortform 2 3 Coops organisasjon 2 3 Administrerende direktør har ordet 4 Coop og samfunnet 6

Detaljer

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2

Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 Nr. 1 desember 2011 64. årgang Energi og Miljø: Nytt tilbud ved Skjetlein! Side 2 >> Side 6 Elever bygger for Lundåsen barnehage >> Side 15 Bioforsk økologisk styrker Skjetlein >> Side 18 Sør Trøndelag

Detaljer

Unge voksne og betalingsproblemer

Unge voksne og betalingsproblemer Unge voksne og betalingsproblemer Fordi det er registrert stadig økende betalingsproblemer hos unge voksne mellom 18 og 25 år har Forbrukerombudet i 2011 hatt et spesielt fokus på denne målgruppen. Vi

Detaljer