Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010 Maridalen menighet. Gerd Myrvoll, leder"

Transkript

1 Maridalen menighet Gerd Myrvoll, leder 2010

2 Menighetsråd og stab 2010 Menighetsråd: Leder: Gerd Myrvoll Nestleder: Gunnar Bjune Rådsmedlemmer: Aud Irene Svartvasmo Astrid Anderson Sogneprest Ketil Rosnes 2 Varamedlemmer: Fred Borg Mona Sande Eva Nørstebø Steinar Glomnes Inger Alette Thaugland Sekretær for rådet har vært: Kirketjener Karl Ivar Wang (t.o.m. september) Daglig leder Fredrik Brekke Møller (f.o.m. oktober) Kirkelig Fellesråd Representant: Vararepresentant: Fred Borg medlem av Bygg- og vedlikeholdskomitéen Mona Sande Eva Olaug Nørstebø Steinar Glomnes Menighetens ansatte Organist: Tom Falmark t.o.m. august, Ahmad Mirzayev f.o.m. september Kirketjener: Karl Ivar Wang Sogneprest: Ketil Rosnes Daglig leder: Turid Lindal t.o.m. juli, Fredrik Brekke Møller f.o.m. august Menighetens leietakere i Sørbråten kapell Maria Solheim og Mikael Wildén har leid hele perioden. Gudstjenester i Maridalen kirke I Maridalen kirke har det til sammen vært feiret 35 gudstjenester mot 30 i Antall deltakere var i alt 2216, mot 2228 i Det er altså forholdsvis jevnt gudstjenestebesøk. Det er i 2010 færre gudstjenester med utensogns dåp, men flere gudstjenester med fokus mot de yngre. Det virker på statistikken som om det er en liten nedgang i kirkebesøket, men de er bedre besøkt av menighetens egne. At blomstergudstjenesten var feilannonsert og at Olsok regnet bort, har også betydning for statistikken. Før jul var det også i 2010 feiret både barnehagegudstjeneste og julegudstjeneste med Maridalen skole.

3 Gudstjeneste for små og store med juletrefest 3. januar: Vi feiret igjen juletrefest etter gudstjenesten. Dette er et hyggelig arrangement som små og store setter pris på. I år var det kapellan Line Kvalvaags avskjedsgudstjeneste med Maridalen påskedag: tradisjonen tro feiret vi nattverdgudstjeneste i Maridalen kirke, etterfulgt av et kveldsmåltid som menighetsrådet sto ansvarlige for. Grønn Messe 2. mai: Denne gudstjenesten har utviklet seg til å bli et av gudstjenestehøydepunktene i Maridalen menighet. Messa er et flott samarbeidsprosjekt mellom Maridalen barnehage, Maridalen skole, Ivar Bakke på Skjerven og Tore Haagensen på Sandermosen stasjon. Speiderne fra Nordberg medvirket også. Alle som var til stede på gudstjenesten var etterpå invitert til å gå eller få hestetransport opp til Sandermosen stasjon. På stasjonen bød Tore på kaffe, knekkebrød og kjeks. Underholdning ble det også. Blomstergudstjenesten 20. juni: I år ville vi prøve med feiring av blomstergudstjeneste på Kirkebyhagen, hvor Tor Øystein har ryddet fint. Gudstjenesten ble annonsert i Kirkebyhagen og stod ikke under Maridalen i avisene. Få vet hvor Kirkebyhagen er, så oppmøtet ble deretter. Fremover feires denne gudstjenesten ved kirken. Høsttakkefest 17. oktober: Vi liker å tro at vi har bispedømmets flotteste og best tematiske høsttakkefest. Når koret er fylt med tønner av ulike kornslag, kurver med grønnsaker og frukt og blomster i vaser og krukker, da synliggjøres bygdas nære forhold til jorda. Bøker til menighetens fireåringer ble delt ut. Sju fireåringer møtte opp. Anders Hovden messe 21. november: 150 år etter at presten, dikteren og folketaleren ble født, valgte vi å markere dette i en messe. Det ble brukt salmer skrevet av Hovden og nynorsk liturgi. Kari Lise Høgset deltok med sang og Anders Hovdens sønnesønn Karl Anders Hovden holdt et kort foredrag under kirkekaffen. Lysmesse 5. desember: Denne ble det tatt litt tak i i år og vi fikk dannet et kor med elever fra Maridalen skole. De sang på messa og Ragnhild Storaker var med som forteller. Etter messa drakk vi gløgg og spiste pepperkaker ute rundt bålet. Julaften var det to godt besøkte gudstjenester i kirken. Markakoret sang som de pleier på den siste gudstjenesten (kl 16). På den første gudstjenesten medvirket også i år Natalia Pomortseva. Gode hjelpere Kirkekaffe har vært servert etter de fleste gudstjenester. Ansvarlig for kirkekaffen i Maridalen kirke har vært Mona Sande med hjelp fra frivillige i råd og menighet. Kirkevertene har igjen vært trofast i funksjon. Tidligere rådsmedlemmer og andre frivillige har ønsket folk velkommen og hjulpet dem til rette, samt deltatt ved kirkekaffen. Ordningen har fungert fra april Kirkevertene er tekstlesere hvis det passer. Menighetsrådet takker for det gode arbeidet som legges ned av kirkekaffeansvarlige og kirkeverter.

4 Margaretakirken (kirkeruinen) 2.pinsedag 24. mai: Menighetene i Vestre Aker prosti i samarbeid med Maridalen menighet laget en fin prostigudstjeneste i ruinene med påfølgende arrangement på Maridalen bygdetun etterpå. Nytt av året er at ansvarlig menighet også får praktisk ansvar for å ordne med benker. Det ble likevel mye koordineringsarbeid for soknepresten, så neste år har sokneprestene Egil S. Nordberg og Ketil Rosnes påtatt seg å ta praktisk ansvar for dette mot at prosten gir tid til det. Dermed er menighetens ønske om mer medvirkning fra prostiet prøvd ut og ny løsning funnet. Praktiske tilrettelegginger skal ikke lenger belaste menighetsrådet. 4 Olsokgudstjenesten 29. juli: Gudstjenesten ble flyttet innendørs, da det var striregn ute. Dermed også dårlig besøkt. St.Margaretadagen ble markert etter gudstjenesten 22. august. Menigheten ble invitert med på tur til ruinen med markering av dagen, samt kirkekaffe. Dåp I Maridalen kirke har det blitt døpt 24 barn, hvorav 3 fra soknet. Kirken er populær som seremonikirke. Det er derfor viktig at menighetskontoret fortsatt regulerer antall dåpsbarn per gudstjeneste til maksimum 3, med fortrinn for de som bor i menigheten. Nytt av året er at kjøkkenet ikke lenger brukes som dåpssakristi. Det er nå tilrettelagt i prestesakristiet med benkeplater langs veggene, slik at dåpsfamiliene kan ordne seg der. Det fungerer fint. Konfirmanter 12 konfirmanter fullførte konfirmasjonsforberedelsene i Grefsen og ble konfirmert i Maridalen kirke 29. august. Grefsens prester og kateket holdt konfirmasjonsgudstjenesten. Nettkonfirmant Sara Svartvasmo ble også konfirmert i Maridalen i egen konfirmasjonsgudstjeneste 4. mai. Vigsler Kirken er også populær som vigselskirke. I år ble 17 par viet. Noen vielser foretas også i ruinene, disse er ikke med i menighetens statistikk. Begravelser Det har vært 5 gravferder fra kirken. Misjonsprosjektet Menigheten har videreført misjonsprosjektet som er å støtte et mikrokredittprosjekt i Misjonsalliansens regi. Vi samler inn til mikrokredittlån til svært fattige kvinner i prosjektet Kvinnebank på El Alto i Bolivia. Søndagsskolen På en del gudstjenester har det vært holdt søndagsskole for barna under prekenen. Vi har en liten bålplass ute på kirkebakken hvor vi tenner et bål (i den tiden det er lovlig), snakker litt om dagens tekst og synger. Gunnar Bjune er ansvarlige for søndagsskolen.

5 5 Menighetsrådsmøter Vi har hatt 7 ordinære rådsmøter i året som har gått. Organist og annen stab innkalles ved behov. Åpen kirke Onsdager er Maridalen kirke åpen mellom kl Det som startet som et forsøksprosjekt for å gjøre kirken mer tilgjengelig, er besluttet videreført, da tilbudet fortsatt er godt benyttet. Antall besøkende varierer fortsatt ganske mye, men det er alltid noen innom. Menighetsrådet vil fortsatt legge til rette for at kirken er tilgjengelig og tilrettelegge for det. Det er fortsatt slik at besøket er bedre på vår og høst enn på vinteren. Kulturkveld 13.juni arrangerte Oslo Mållag kulturkveld i Maridalen kirke for niende år på rad. Arrangementet er et samarbeid med menigheten og Eva Nørstebø er initiativtaker. Også denne gangen var det god oppslutning om arrangementet denne kvelden. Været tillot servering av utendørs kaffe og kake etterpå. Temaet i år var Ivar Aasen og foredragsholder var leder av Aasensenteret Ottar Grepstad. Årsmøte 7. mars arrangerte menighetsrådet årsmøte for menigheten etter gudstjenesten. Samarbeid med andre grupper/organisasjoner Menighetsrådet er svært glad over og takknemlige for det gode samarbeidet med ulike kulturinstitusjoner og personer. I forbindelse med Grønn Messe, hadde vi et godt samarbeid med Tore Haagensen på Sandermosen stasjon. (Se for øvrig omtalen av grønn messe under Gudstjenester i Maridalen kirke). Ivar Bakke på Skjerven er en god samarbeidspartner og stiller opp med alt fra poteter til hesteskyss. Også i år bidro Maridalens Venner ved Tor Øystein Olsen med sin kunnskap om blomster i forbindelse med blomstergudstjenesten. I forbindelse med flere av Maridalens gudstjenester, har barnehagen og skolen vært gode samarbeidspartnere. Markakoret får fortsatt låne Maridalen kirke til øvelse hver onsdag og de synger velvillig på julaftens gudstjeneste. Det er et godt samarbeid med Oslo Mållag i forbindelse med kuturkvelden og i år også gjennom arbeidet med Hovdenmessa i november. Maridalen Bygdetun er en fin samarbeidspartner i forbindelse med prostigudstjenesten 2. pinsedag og menigheten er glad over å være synlig tilstede på Bygdetunets høstmarked. Sørbåtendagen i regi av Sørbråten Vel, 12. juni stilte flere fra menighetsrådet.

6 Sørbråten kapell I løpet av året ble det gjennomført 4 samtalekvelder på kapellet. Kari og Staal Aanderaa har hatt det organisatoriske ansvaret. Det er stadig en liten flokk som samles til disse kveldene for refleksjon over ulike temaer. Vi takker for flott frivillig innsats i forbindelse med disse arrangementene som avsluttes med kveldsmat. På sitt møte 11. mai, sak 32 vedtok Menighetsrådet at det vil starte arbeidet med å selge Sørbråten kapell. Det er ikke behov for to kirkebygg i en så liten menighet og Menighetsrådet har ikke midler til skikkelig vedlikehold av Sørbråten kapell. Eiendomsforholdene er kartlagt av Marit Kaarhus, som har gjort en fantastisk innsats med å finne frem til alle dokumenter omkring eiendommen. Arbeidet frem mot et salg av kapellet arbeides videre med av en gruppe ledet av Gunnar Bjune. 6 Menighetsbladet og internett Gerd Myrvoll og Maria Solheim og Mikael Wilden har delt ut menighetsbladet. Det har vært publisert flere artikler i løpet av året om ting som har skjedd i Maridalen kirke både i menighetsbladet og på internett. Økonomi Driftstilskuddet fra Kirkelig fellesråd var kr 5 950,- (kr ,- i 2009). Loppemarkedet i Nordberg kirke er vår største inntektskilde ved siden av ofringene og husleieinntektene. Det ga en rekordgod avkastning i år (kr ,-). Takk til alle de som var med å jobbe! Om detaljene i økonomien for øvrig, samt inntekter fra innsamlede midler og utleie av kirken, se regnskapet. Klipping ved kirken, vanntilførsel, brannsikkerhet og utebelysning I år ble det ikke klippet rundt kirken før Arnt Myrvoll på frivillig basis gjorde det akseptabelt på utsiden i uka før konfirmasjonen. Det er likevel forhandlet frem en avtale om at kommunen tar ansvar for klipping 20 meter rundt kirken. Soknepresten klippet sletten nedenfor kirken og området rundt bordet mot sør. Vi mistet vannet i kirken utpå høsten og jobbet med å få det på plass, noe som ble ordnet da rørlegger Moen tok saken. Etter tilsyn fra Brann- og Redningsetaten ble menigheten pålagt å forbedre brannsikkerheten. Det ble gjort via Kirkelig Fellesråd. Utebelysningen har vært defekt hele høsten og vinteren. Vi har anmodet Kirkelig Fellesråd om å fikse det, men det er ikke gjort noe. Noen avsluttende ord Vi har i dette året fått bevist at vi er et flott menighetsråd, vi er ikke mange, men sammen er vi sterke. Alle har vært med på og bidratt til store og små arbeidsoppgaver. Menighetsrådet har arbeidet videre med visjonen Kirken i dalen, dalen i kirken og har på mange områder vært tydelig til stede på arrangementer i bygda, samtidig som vi har godt samarbeid om gudstjenester med flere organisasjoner og lag i dalen. Menighetsrådet tok også ansvar for høstens tv-aksjon og organiserte innsamlingen i Maridalen.

7 På vegne av Maridalen menighetsråd, Gerd Myrvoll leder 7 2 vedlegg (barnogtro.no og årsregnskap 2010)

8 Barnogtro.no: Prosjektleders rapport 8 Barnogtro.no felles internettbasert prosjekt for Nordberg og Maridalen menigheter. Prosjektleder er Elise Skaug Kjøndal. Barnogtro.no er et tilbud til foreldre, faddere og besteforeldre til barn i barneskolealder. Nettstedet drives av Nordberg og Maridalen menigheter i Oslo og har tilknytning til trosopplæringsreformen Størst av alt i Den norske kirke. Fra og med høsten 2010 har også andre menigheter blitt lagt til prosjektet, og det jobbes med å prøve å gjøre barnogtro.no til et nasjonalt prosjekt. Mål og målgruppe Prosjektet drifter og videreutvikler et nettsted til støtte og inspirasjon for trosopplæring i hjemmet. Nettsiden henvender seg først og fremst til foreldre og faddere til barn i barneskolealder. Prosjektets omfang I 2010 mottok Nordberg og Maridalen menigheter kr i prosjektmidler fra Trosopplæringsreformen 'Størst av alt'. Prosjektet har hittil vært et lokalt forsøksprosjekt, men i 2010 begynte man å legge til flere menigheter, og det jobbes for å gjøre det om til et nasjonalt prosjekt. Dette skjedde i 2010 Jevnlig gjennom hele året: Prestene har snakket med foreldre om barnogtro.no i forbindelse med dåpssamtaler. Jevnlig gjennom hele året: Fylle kalender med info om aktiviteter og arrangementer for barn, skrive artikler, legge inn produkter/gavetips/tips til aktiviteter i hjemmet, lage illustrasjoner, m.m. Hele året: Prosjektet har brukt og jevnlig oppdatert sosiale medier (Facebook og Twitter) for å spre kjennskap til barnogtro.no og tipse om nyheter på nettsidene. Det ble gjennomført en fototagning. Publiseringsløsning ble byttet til Kommunion AS sin løsning Cornerstone etter avtale inngått i Barnogtro.no ble relansert i mai 2010 med nytt design og ny publiseringløsning. Det gikk mye tid med til å bytte og tilpasse publiseringsløsningen, overføre artikler og bilder fra det forrige systemet, og få alt til å fungere optimalt. I sammenheng med det nye designet på nettsidene og barnogtros nye grafiske profil, ble det også opprettet en profilhåndbok som skal brukes når man designer nytt materiale for barnogtro slik at barnogtro får et helhetlig og gjenkjennelig grafisk uttrykk. Prosjektleder og mentor hadde kontakt med Kirkerådet for å følge opp saken om barnogtros fremtid, men det ble ikke tatt noen avgjørelse. I november gikk prosjektleder Solgunn Øvereng Matre av og ny prosjektleder Elise Skaug Kjøndal ble ansatt i en 27% stilling. Mot slutten av året ble det inngått en avtale med Agens AS om at de skal utvikle en edutainmentløsning for barnogtro.no om påsken. Utviklingen av denne løsningen vil skje i 2011, og den vil bli presentert i forkant av påsken. Det ble laget en ny roll-up plakat i tråd med den nye grafiske profilen. Vurdering av måloppnåelse i 2010 Målet om å være på den nye CMS-løsningen innen sommeren 2010 ble oppnådd, da vi gikk over til Cornerstone i mai. Det ble i løpet av høsten 2010 også lagt til én ny

9 menighet, i tillegg til at man hadde kontakt med flere menigheter som var interesserte i prosjektet og i å bli lagt til som en del av barnogtro.no. 9 Planer for 2011 I 2011 vil vi at barnogtro.no skal videreutvikles som konsept. I tråd med dette utvikles den tidligere nevnte edutainment-løsningen av Agens AS, hvor barn kan lære om påsken ved å spille en rekke nettspill som er koblet sammen med animasjoner og fortelling. Som en helhet vil disse spillene og animasjonene fortelle påskehistorien sammenhengende. Dette blir en stor satsing i første halvdel av 2011 og det vil også bli lagt vekt på god markedsføring av denne satsingen. n denne interaktive løsningen vil bli liggende på barnogtro.no blir dette også god reklame for barnogtro. Vi håper at dette vil gjøre barnogtro.no bedre kjent slik at flere foreldre, besteforeldre og faddere besøker nettstedet og kan bli inspirert av våre tips og verktøy for å drive trosopplæring i hjemmet.

10 Årsregnskap 2010 (før finans, ikke revidert) : Utleie av Sørbråten kapell og Maridalen kirke : Først og fremst MVA-refusjon : Driftstilskudd og konfirmanttilskudd : Ofringer (til menigheten og eksterne), gaver, overføring fra Nordbergs loppemarked : Kjøp av varer og tjenester : Videresendte eksterne offer Overskudd på kr ,- (før finans)

Årsmelding 2011 Maridalen menighet. Gunnar Bjune, leder

Årsmelding 2011 Maridalen menighet. Gunnar Bjune, leder Maridalen menighet Gunnar Bjune, leder 2011 Menighetsråd og stab 2011 Menighetsråd januar-oktober: Leder: Gerd Myrvoll Nestleder: Gunnar Bjune Rådsmedlemmer: Aud Irene Svartvasmo (innvilget permisjon)

Detaljer

Årsmelding 2016 Maridalen menighet

Årsmelding 2016 Maridalen menighet Maridalen menighet 2016 2 KIRKEN I DALEN, DALEN I KIRKEN Menighetsråd 2016 Leder: Kirsten Løvdal Bjune Nestleder: Lill-Tove Voje Skorge Rådsmedlemmer: John Keddy Gunstein Hansen Sokneprest: Ketil Rosnes

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: FREDAG 28. MARS 2008 KL. 18:00 STED: HVITSTEN GRENDEHUS 1545 HVITSTEN Hvitsten, 17. februar 2008 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. mars

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 24. januar 2017 på Enebakk kirkekontor kl. 1900-2030 Behandlede saker: EMR Sak 1.17 Menighetsrådsmedlemmer inn i ett trosopplæringstiltak EMR Sak

Detaljer

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret

Innkalling: Det innkalles til med Flakstad kirkelige fellesråd /menighetsråd Torsdag 31.03.11, kl. 13.30, på kirkekontoret DEN NORSKE KIRKE Flakstad og Moskenes menigheter Anne-Britt Hagen Lunde Kirkeverge POST TLF. MOBIL E-POST 8387 Fredvang 76093 145 980 17 630 90197 340 kirkeverge@fmkirken.no Anne-Britt Hagen Lunde (kirkeverge)

Detaljer

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti

Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Befolkningstall og medlemstall i soknene i Vestre Aker prosti Menighet Medlemmer og tilhørige* Folketall** Prosentdel medlemmer/tilhørige Bakkehaugen 5 012 7 346 68,2 Grefsen 11 967 16 767 71,4 Majorstuen

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG

ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG ÅRSMELDING FOR BEIARN DIAKONIUTVALG 2014. 1 Innledning. Vi har i løpet av året arbeidet mot de arrangement utvalget har ansvar for - våre faste oppgaver, og brukt tiden til å komme i mål med dem. I tillegg

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018

Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Velkommen til informasjonsmøte om rammer og regler for konfirmantåret 2017/2018 Først! Kort om undervisningen gjennom året Menighetskonfirmanter KRIK-konfirmanter Musikkonfirmant NETS-konfirmant Fellessamlinger

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD

INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD INNKALLING TIL MØTE I FJELLHAMAR MENIGHETSRÅD Tid: Torsdag 16. februar 2017, kl. 19.00-22.00 Sted: Fjellhamar kirke, sal F Innkalles: Alle faste medlemmer, varamedlem Bjørn Solheim, og varamedlem Reidar

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Referat fra infomøte oktober 2016

Referat fra infomøte oktober 2016 Referat fra infomøte oktober 2016 Velkommen som konfirmant og konfirmantfamilie! Vi er glade for å ha dere med, og gleder oss til å bli kjent med dere! «Vi» er oss, som vil ha undervisningen for konfirmant17:

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2017/18 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Mandal menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Mandal menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Mandal menighetsråd Postboks 210 4503 MANDAL Tlf: 38272870 Mandal 02.05.2017 Møtebok Mandal menighetsråd Møtedato: 26.04.2017 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Kirkesenteret Tilstede: Anne

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes.

Forfall fra vara: Linda Røed, Sverre Følstad, Torill Korsvik og Aina Sørlie Grimnes. MODUM MENIGHETSRÅD Åmot, 19.06.13 Referat fra møte i Modum menighetsråd Tid: onsdag 19.06.13 kl. 19.00-22.00. Sted: Åmot kirke, skolestua Tilstede: Menighetsrådets medlemmer: Terje Enger Gulbrandsen (leder),

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2012 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 24. august 2011 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Sak Referat fra møter i utvalg Ungdomsutvalget 9.januar. Tilsendt på mail, ingen kommentarer

Sak Referat fra møter i utvalg Ungdomsutvalget 9.januar. Tilsendt på mail, ingen kommentarer Postboks 210 4503 MANDAL Tlf: 38272870 Mandal 18.01.2017 Møtebok Holum menighetsråd Møtedato: 17.01.2017 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Holum kirke, sakristi Tilstede: John Kittelstad, Kari Roksvold Lindland,

Detaljer

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE

TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Side 1 TIL HØST- KONFIRMANTER 2015 MED FORESATTE Da er vi godt i gang med konfirmasjonsforberedelsene. Vi håper du har hatt det fint i høst og vi gleder oss til å bli bedre kjent i løpet av våren. UNDERVISNING

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2013 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2013 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2016-2017 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt

Bardu menighet. Mål og virksomhetsplan 2013. Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Bardu menighet Mål og virksomhetsplan 2013 Overordnet mål: Å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt Vedtatt av Bardu menighetsråd den 30. august 2012 1 MENIGHETENS EN LEVENDE MENIGHET ÅPEN FOR

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd

DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd DEN NORSKE KIRKE Fore og Meløy menighetsråd Ørnes, 14.10.2014 J.nr.: / Arkiv: Protokoll fra Fore og Meløy menighetsråd Onsdag 8.10.14 kl 15.30 på Ørnes menighetshus Tilstede: Faste medlemmer: Gunnlaug

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret.

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Menighetskontoret. Møtedato: Tirsdag 03.05.16 kl.19.30 Arkiv MR Møte nr. 05/2016 Tilstede (1.vara) Daglig leder

Detaljer

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke

Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Konfirmant 2012? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke Hvert år er det over 40.000 ungdommer som velger kirkelig konfirmasjon. I Bakkehaugen menighet har vi et delt opplegg hvor konfirmantene

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: SØNDAG 13. MARS 2011 KL. 13:00 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 28. februar 2011 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 13. mars 2011

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016

Strategi Østre Aker og Haugerud sokn. Handlingsplan 2016 Strategi 2015 2018 Østre Aker og Haugerud sokn Handlingsplan 2016 Med Jesus Kristus i sentrum vil kirka spre håp, kjempe for rettferdighet og fremme respekt i den flerkulturelle og mangfoldige Groruddalen.

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2016 Medarbeidere Hege Kateket Elise Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel

Detaljer

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2017-2018 I HØYLAND KIRKE OG SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Høyland menigheter. Vi kan tilby et spennende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 04/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/272-2/ÅSANMOEI 13.05.2016 Møtedato: Onsdag 11.05.16 Møtetid: Kl. 19:00-21:00 Møtested: Åsane kirke, Torgstuen

Detaljer

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd

Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd Årsmelding 2015 Krødsherad kirkelige fellesråd/menighetsråd 1. FELLESRÅDET / MENIGHETSRÅDET. Fellesrådet / Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning: Leder: Kristin Øverli Nestleder: Gudrun Bjørka

Detaljer

Vardåsen menighetsråd

Vardåsen menighetsråd PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE NR. 03/2008 Møtetid: onsdag 5.03.07 kl 19.00 Tilstede: Heming Olsen Bergem (leder), Anfin Skaaheim (nestleder), Dag Håland (sokneprest), Johanna Ferstad Økland, Brit Næss-Andresen,

Detaljer

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte

Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte Konfirmanthefte for Søndre Land 2016/17 informasjon til konfirmant og foreldre/foresatte «En gang før du selv kan minnes, ble du møtt av gledens bud: at du alltid kan få leve som et elsket barn hos Gud.Han

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet

DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet DEN NORSKE KIRKE Sør-Varanger menighet PROTOKOLL FRA MØTE I MENIGHETSRÅDET Utvalg: Menighetsrådet Møtedato: 14.06.11 Møtested: Menighetssalen Møtetid: Kl 13.30 16.00 Til stede: Leder Tor Øystein Seierstad

Detaljer

Protokoll for Mari menighetsråds møte

Protokoll for Mari menighetsråds møte Protokoll for Mari menighetsråds møte Tid: Torsdag 26. januar 2017 kl. 19-21 Sted: Mari kapell Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden ble godkjent samt protokoll fra møtet i Mari menighetsråd 23.11.2016.

Detaljer

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011:

Fellesråd og Menighetsrådets sammensetning fra 27 oktober 2011: Årsmelding Måsøy Menighet 2011 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2017 Medarbeidere Anne Karen Kateket Maya Trosopplæringsmedarbeider Birgitte Ungdomsleder Gunnel Diakon Josva Prest Thomas Sokneprest Medarbeidere + en

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE!

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE! VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Informasjonsmateriell: I april fikk

Detaljer

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier!

Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Trosopplæring i Eidanger menighet Bli med som Tårnagent i Eidanger kirke for å løse oppdrag og mysterier! Til deg som er 9 år Har du lyst å gå på skattejakt i kirka? Lurer du på hva slags mysterier du

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Førresfjorden menighet En viktig tid et viktig valg! Du er bare et år unna en høytidelig dag i livet ditt. Velkommen som konfirmant i Førresfjorden menighet!

Detaljer

Periodereferat FSK uke 48-52

Periodereferat FSK uke 48-52 Periodereferat FSK uke 48-52 Turer: I denne perioden har det blitt turer til litt forskjellige steder. Været (snø)har utfordret oss noen ganger så da har vi valgt å spise i barnehagen og gått en tur i

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: SØNDAG 28. FEBRUAR 2010 KL. 12:15 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 08. februar 2010 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 28. februar

Detaljer

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte:

RISSA MENIGHETSRÅD. Referat Desember 2014. Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Hos Finn Yngvar Benestad. Finn Yngvar Frammøtte: RISSA MENIGHETSRÅD Referat Desember 2014 Møtedato: 09.12.14 Møtetidspunkt: Kl 19.30 Møtested: Hos Finn Yngvar Benestad Åpning: Finn Yngvar Mat: Finn Yngvar Frammøtte: Solveig Brørs, Finn Yngvar Benestad,

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.384 Referat fra 27. august

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Nordstrand menighetsråd

Nordstrand menighetsråd Nordstrand menighetsråd 2015-2019 PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE Dag: Tirsdag 27.09.2016 Tid: Kl.18.30-21.30 Sted: Nordstrand kirke - møterom Referent: Elise Lindtveit Åpning: Randi Megard Tilstede menighetsrådets

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 05.09 kl.19.30. Arkiv MR Møte nr. 07/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) (3.vara) Sokneprest Daglig leder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 15.06.2017 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 15/17

Detaljer

P R O T O K O L L FOR

P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD KIRKEVERGEN P R O T O K O L L FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Møtedato: 22.12.2016 Fra kl. 09.00-12.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 24/16

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La

Jesus spør den blinde: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Den blinde svarer: Rabbuni! La 30. Søndag i det alminnelige kirkeår - År B (Messeboken s. 607) 25. oktober 2009 Første lesning: Jer 31, 7-9 Salme 126. Omkved: Herren har gjort store ting mot oss, og vi ble fulle av glede Annen lesning:

Detaljer

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011

ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: 17.04.2012 ÅRSMELDING For Snillfjord Menighetsråd 2011 Snillfjord felles-og menighetsråd Snillfjord felles-og menighetsråd

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset

Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Menighetsråd. Årsmelding for Gyland Menighetsråd 2016 Skrevet av Sverre Hjelleset Gyland menighetsråd var slik sammensatt: Sverre Hjelleset, leder Mona Tollefsen, nestleder Turid Tesaker Belland, sekretær

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016

MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 DEN NORSKE KIRKE ÅSANE MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL MØTE NR. 02/2016 Vår ref. Deres ref. Dato: 16/114-2/ÅSANMOEI 26.02.2016 Møtedato: Onsdag 24.02.16 Møtetid: Kl. 19:0000-21:30 Møtested: Kirkestuen Åsane

Detaljer

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet

Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Årsmøte og samtalegudstjeneste i Vinje menighet Søndag 26. april var det årsmøte for Vinje menighet i Vinje bedehus. Der ble årsmelding og regnskap lagt fram. Etterpå var tid for kaffe og noe godt å spise

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. April 2015. Mars har vært en måned med mange aktiviteter og turer i nærmiljøet. Vi har markert Barnehagedagen, vært på Påskevandring og arrangert «Vårspretten»

Detaljer

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 28.september 2017 på Flateby menighetshus kl

Enebakk menighetsråd. Protokoll for Enebakk menighetsråd 28.september 2017 på Flateby menighetshus kl Enebakk menighetsråd Protokoll for Enebakk menighetsråd 28.september 2017 på Flateby menighetshus kl. 1900-2030 Behandlede saker: Innkallingen og dagsorden, samt protokoll fra møtet 30. august 2017 ble

Detaljer

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014

Den norske kirke Måsøy Sokn. Årsmelding 2014 Den norske kirke Måsøy Sokn Årsmelding 2014 Innledning Kirkesektorens overordnede målsetting: Menighetsrådets målsetning er å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013

DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 DEN NORSKE KIRKE Røvik og Veøy menighetsråd Årsmelding for 2013 Side 1 av 7 1 INNLEDNING Røvik og Veøy menighetsråd sin årsmelding er ment å gi en oversikt over virksomheten og den aktivitet som har foregått

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme

Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme Veiledning til forberedelse av Bispevisitas i Borg bispedømme 1. Bakgrunn Dette dokumentet er en veiledning for ansatte og rådsmedlemmer i lokalmenigheter i Borg bispedømme for bruk i forberedelsen av

Detaljer

Konfirmantinformasjon

Konfirmantinformasjon Konfirmantinformasjon 2017-2018 Rammer Konfirmanttida er lagt opp med rundt 60 timer. Timene er fordelt på samlinger med undervisning, gudstjenester og turer. Vi vil bruke ca. halvparten av timene til

Detaljer