Norske Publiseringsløsninger 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Publiseringsløsninger 2006"

Transkript

1

2 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 1 av 42 Norske Publiseringsløsninger 2006 Versjon 1.1 per 15. mai 2006 WebFakta c/o Evolve, Martin Linges vei 17, 1330 Snarøya Faglig ansvarlig for rapporten: Nina Furu, Researchassistent: Lena Tønnessen, Forsidedesign: Jakob Thyness Takk til leverandørene for velvilje og hjelp i forbindelse med informasjonsinnhenting til rapporten Webfakta / Nina Furu Denne rapporten kan kun lovlig distribueres fra Lovlig kjøpt rapport kan benyttes fritt i egen organisasjon. Hele eller utdrag fra rapporten kan ikke distribueres til tredjepart uten etter skriftlig godkjennelse fra rettighetshaver:

3 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 2 av Innholdsoversikt 0. Innholdsoversikt Hvilke leverandører er med? Hva er en publiseringsløsning? Å velge riktig løsning Hvem leverer hva? Nøkkel til funksjonssammenligning Funksjonalitet: Artikkelredigering Funksjonalitet: Meny- og malredigering Oppsummering av resultater fra sammenligningen Lavest pris Mest funksjonalitet Mest for pengene Mest grunnfunksjonalitet Mest for pengene, kun grunnfunksjonalitet Flest kunder Best kundetilfredshet Kundeprofil Teknologi Validering av generert kode Plattformuavhengighet Datautveksling/protokoll Programmerings- og scriptingspråk Servere og operativsystemer Databaser Oppsummering...42 Informasjonen i denne rapporten er korrekt så langt vi har kunnet bringe på det rene pr 15. mai Vi tar forbehold om trykkfeil og om endringer som måtte tilkomme i faktagrunnlaget i etterkant av denne dato. Har du tilbakemeldinger og innspill til neste versjon av rapporten, kontakt Nina Furu:

4 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 3 av Hvilke leverandører er med? I arbeidet med denne rapporten valgte vi ut ca 30 norske leverandører av publiseringsløsninger for å kartlegge og sammenligne deres tilbud. Utvalget av leverandører er delvis basert på markedsposisjon og delvis basert på en helhetsvurdering av løsningens kvalitet. Det har også vært en målsetting å velge leverandører som representerer hele landet, og ikke utelukkende er hjemmehørende i Oslo-området. Utvalget er kvalitetssikret mot både fagfolk innen webkommunikasjon og kunder innen offentlig og privat sektor. Vi er åpne for innspill på øvrige leverandører som burde være med i neste års versjon av denne rapporten, men det har vært en målsetting å begrense antallet leverandører til et håndterlig antall. De leverandørene som er med, har selv levert informasjon til undersøkelsen. To leverandører vi mente burde være med på listen valgte selv å avstå fra å sende oss informasjon. Det endelige antall leverandører og løsninger som er med i sammenligningen er dermed 29. De leverandørene som er med i denne sammenligningen er: Leverandør Hovedkontor 1 Publiseringsløsning Webside Allianse ASA Stavanger eway Assist2net AS Oslo A2N Publishing 2.5 Avento AS Ålesund Avento CMS 3.0 Bysant AS Oslo Webpublish CMS CoreTrek AS Sandnes CorePublisering 4.0 CustomPublish AS Skjervøy CustomPublish Digimaker AS Kristiansand Digimaker Content Mangement NetServer ElektroPost AB Lysaker EPiServer Enonic AS Oslo Enonic Vertical Site ErgoGroup AS Oslo SiteCore Escio AS Hamar EasyPublish CMS Ewat AS Oslo EWAT CMS GAN Media AS Oslo Gloria Idium AS Oslo Idium Portalserver Imaker AS Oslo Imaker ECHO InBusiness AS Stavanger i-tools CMS IST International Software Trading AS Bodø NetEd Systems Keyteq AS Bergen KeyPublisher Laboremus Software Solutions AS Oslo Novus Modulez AS Oslo Modulez Publisher Light Mosoft AS Modalen Mosoft Publisering 1 I de tilfeller hvor leverandøren er multinasjonal, er det norske hovedkontorets beliggenhet oppgitt.

5 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 4 av 42 Leverandør Hovedkontor 1 Publiseringsløsning Webside Netpower AS Stavanger Dashboard Portal Server OfficeNet AS Oslo OfficeNet Portal Onsite Solutions AS Oslo O2 MMS Oracle Norge Lysaker Oracle Portal Plone Solutions AS Oslo Plone Sorenso AS Oslo Wip CMS Server Webscape AS Oslo WebX Website AS Bryne Web123 Leverandørene i denne sammenligningen er alle blitt målt på relativt enkle publiseringsløsninger. Dette betyr at de største, såkalte enterprise-løsningene ikke er med i kartleggingen, fordi deres løsninger ikke er ment å benyttes til enkel publisering og heller ikke kommer til sin rett i forhold til en kost/nytte-beregning i denne sammenhengen. Typiske ledende aktører på enterprise-markedet er Escenic (www.escenic.no) og Polopoly (sistnevnte leveres bl.a. av Tarantell, Det er også verd å merke seg at i noen tilfeller kan samme publiseringsløsning leveres av flere leverandører. Ett eksempel på dette er Episerver, som kun selges og installeres via partnere. Pris og nytteverdi vil her avhenge av den enkelte leverandør, men i tilfellet Episerver er informasjonen om selve løsningen levert av programvareleverandøren ElektroPost sentralt. Det finnes også leverandører som kan levere flere forskjellige løsninger også helt skreddersydde løsninger - avhengig av kundens behov. Denne rapporten måler hvert enkelt alternativ kun i den kombinasjonen av løsning og leverandør som er angitt. Dette betyr at score, pris etc. kan være en annen om man velger en annen løsning fra samme leverandør, eller en annen leverandør av den samme løsningen. 2. Hva er en publiseringsløsning? I denne sammenhengen har vi definert en publiseringsløsning som et elektronisk verktøy som lar brukeren publisere websider på en måte som har følgende kjennetegn: Det kreves ikke at brukeren kan skrive HTML eller annen web-kode for å lage websider. Form og innhold er adskilt: Innhold ligger i en innholdsdatabase, mens visuelt utseende styres av et separat definert malverk.

6 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 5 av 42 Flere brukere kan arbeide med å legge inn og/eller publisere sider til samme nettsted samtidig. En publiseringsløsning i denne forstand har ikke nødvendigvis støtte for integrering med andre applikasjoner, selv om flere av de undersøkte publiseringsløsningene har slik støtte. En publiseringsløsning i denne forstand er heller ikke i utgangspunktet tenkt som en del av en overordnet SOA-modell 2, selv om noen av de undersøkte tjenestene også vil kunne fylle en slik rolle ved individuell tilpasning. For en total SOA-tankegang, trenger man imidlertid ofte en enterprise content management-løsning. Ordet publiseringsløsning i denne rapporten benyttes synonymt med begrepet CMS, Content Management System. Det finnes også flere leverandører som selv benytter betegnelsen ECM ( Enterprise Content Management ) om sine produkter, men der produktene etter vår definisjon vil falle inn under det vi her betegner som CMS eller publiseringsløsninger. Slike produkter er også medtatt i denne sammenligningen vi har tatt utgangspunkt i den funksjonaliteten produktet har, heller enn hva leverandøren kaller produktet. 3. Å velge riktig løsning Når man skal velge en leverandør og et CMS-system, er det svært mange forhold som må tas i betraktning. Noen av disse er: Skal man drifte løsningen selv på egen server, eller skal løsningen driftes eksternt? o Hvis man skal drifte løsningen selv, hva slags servere og plattformer disponerer man/ønsker man å anskaffe? Hva slags funksjonalitet ønsker man når det gjelder å produsere sider? o Hva slags maskiner skal man bruke for å lage sidene? o Skal man kunne designe og tilpasse eget malverk selv? o Skal man kunne utvide, endre og tilpasse menystrukturen selv? o Skal forskjellige ansatte ha forskjellige typer tilgang og rettigheter til å publisere? Hva slags funksjonalitet ønsker man på de ferdige web-sidene? o Skal brukeren kunne søke i innholdet? o Skal brukeren kunne fylle ut skjemaer og sende dem inn? o Skal brukeren finne dynamisk informasjon som må hentes inn fra andre data-applikasjoner? o Skal løsningen også fungere som nettbutikk ( shoppingfunksjonalitet / handlekurv )? o Skal enkelte sider ligge passordbeskyttet, slik at man må logge seg på for å få sett dem ( ekstranettfunksjonalitet )? o Etc. etc. 2 forkortelsen SOA står for Service Oriented Architecture, som er modeller for å se helhetlig på bedriftens forskjellige IT-funksjoner og -behov

7 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 6 av 42 Skal man også gjennomføre en visuell redesign og/eller en omstrukturering av innhold, eller bare anskaffe en teknisk publiseringsløsning? Ønsker man at leverandøren av publiseringsløsningen også skal bistå med design, strategi, konseptutvikling, informasjonsarkitektur eller lignenende? Ønsker man at leverandøren skal forestå innlegging av innhold til den nye løsningen, eller skal man gjøre dette arbeidet selv? Kan man kjøpe ferdig hyllevare, eller trenger man tilpasninger spesielt for ens egne behov? Osv. I tillegg kommer de forretningsmessige vurderingene, blant annet: Hvor store budsjetter har man til rådighet? Hva slags tidsrammer har man for å ferdigstille nye websider? Hvor langsiktig anser man web-investeringen for å være? Hvilke leverandører har man allerede et etablert forhold til? Hvilke føringer legger den IT-strategien man allerede har etablert i bedriften? Osv. Publiseringsløsninger er ikke vesensforskjellige fra andre anskaffelser: Det finnes et forhold mellom hvor mye man betaler og hva man får. Jo mer man har mulighet til å gjøre selv, jo rimeligere blir løsningene (men jo mer kompetanse krever de). Og jo enklere funksjonalitet man kan greie seg med, jo mer penger kan man spare (men jo mer begrenset blir også løsningene, spesielt når man ser fremover i tid). Det finnes mange eksempler på norske web-prosjekter som har vært overambisiøse. I disse prosjektene har man for sikkerhets skyld anskaffet Rolls Royce - løsninger, men ender opp med kun å bruke en brøkdel av den tilgjengelige funksjonaliteten. I virkeligheten kunne man derfor klart seg med en enkel løsning til en brøkdel av prisen. Likedan finnes det eksempler på at man har spart seg til fant ved å kjøpe den absolutt billigste løsningen for så å oppdage at man egentlig ikke har tilstrekkelig egen kompetanse til å gjennomføre prosjektet som planlagt, eller at løsningen ikke gir den funksjonaliteten man faktisk ønsker. Dermed har man endt opp med å kjøpe mange, dyre eksterne konsulenttimer i tillegg eller kanskje til og med en helt ny løsning - for i det hele tatt å kunne lansere. Nøkkelen til å unngå å havne i disse fellene, er å ta en omhyggelig kost/nyttevurdering i forkant. Det beste valget er nemlig ikke nødvendigvis det billigste alternativet, men det som gir mest for pengene i forhold til de behovene akkurat din bedrift har. Derfor kan det ofte være formålstjenlig å trekke en grense mellom need-to-have og nice-to-have ; altså mellom funksjonalitet man absolutt trenger, og funksjonalitet man godt kan tenke seg, men ikke nødvendigvis er villig til å betale mye ekstra for.

8 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 7 av 42 Man kan også tenke fremover i tid og se på hvilke behov man ønsker å kunne oppgradere til på sikt, men som man ikke nødvendigvis vil investere i her og nå. I så fall blir det gjerne utviklingsmulighetene ved en løsning som er sentrale, og modulære løsninger som man kan bygge på etter behov pleier å falle gunstig ut i et slikt lys. Når man arbeider med et teknisk utviklingsprosjekt er det lett å bli overveldet av alle de aspektene som er involvert, og det er lett å miste det overordnede perspektivet av syne. Det er derfor på sin plass å minne om dette her, før vi graver oss ned i detaljer rundt de enkelte løsningene: Den tekniske løsningen er bare et verktøy. Det er hva du gjør med den som er forretningskritisk. 4. Hvem leverer hva? Hvilken leverandør man velger kommer i noen tilfeller simpelthen an på hvem som faktisk leverer de tingene man er ute etter. Vi har gjort en rask oversiktssammenligninger av de forskjellige løsningene for å kartlegge hvem som leverer hva: Leverandør: Publiseringsløsning: Internett Intranett Ekstranett Webshop Innlogget løsning (for eksempel "Mine Sider") Tilrettelagt for visning på mobil og PDA Allianse ASA eway Ja Ja Ja Nei Ja Ja Assist2net AS A2N Publishing 2.5 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Avento AS Avento CMS 3.0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bysant AS Webpublish CMS Ja Ja Ja Ja Ja Nei CoreTrek AS CorePublisering 4.0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja (må tilpasses) CustomPublish AS CustomPublish Ja Ja Ja Ja Ja Ja Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer Ja Ja Ja Ja (tilleggsmodul) Ja Ja (må utvikle egne maler) ElektroPost EPiServer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Enonic as Enonic Vertical Site Ja Ja Ja Ja Ja Ja

9 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 8 av 42 Leverandør: Publiseringsløsning: Internett Intranett Ekstranett Webshop Innlogget løsning (for eksempel "Mine Sider") Tilrettelagt for visning på mobil og PDA Ergogroup AS Sitecore CMS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Escio AS EasyPublish CMS Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ewat As EWAT CMS Ja Ja Ja Ja Ja Ja GAN Media as Gloria Ja Ja Ja Ja Ja Ja Idium AS Idium Portalserver Ja Ja Ja Ja Ja Ja Imaker as Imaker ECHO Ja Ja Ja Ja Ja Ja InBusiness AS i-tools CMS Ja Ja Ja Ja Ja Ja IST International Software Trading AS NetEd Systems Ja Ja Ja Nei Ja Nei Keyteq AS KeyPublisher Ja Ja Ja Ja Ja Ja Laboremus as Novus Ja Ja Ja Ja Ja Nei Officenet AS OfficeNet Portal Ja Ja Ja Ja Ja Nei Modulez AS Modulez Publisher LIGHT Ja Ja Ja Ja Nei Nei Mosoft AS Mosoft Publisering Ja Ja Ja Ja Ja Ja Netpower as Dashboard Portal Server Ja Ja Ja Ja Ja Ja Onsite Solutions AS O2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Oracle Norge Oracle Portal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Plone Solutions AS Plone Ja Ja Ja Nei Ja Ja Sorenso AS WiP CMS Server Ja Ja Ja Ja Ja Ja Webscape AS WebX Ja Ja Ja Ja Ja Ja WebSite AS Web 123 Publiseringssystem Ja Ja Ja Ja Ja Nei (leveres ved behov)

10 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 9 av 42 Utdypende informasjon om funksjonalitet i de forskjellige løsningene følger i punktene 4.2 og 4.3 under. 4.1 Nøkkel til funksjonssammenligning I det påfølgende vil leverandørene bli sammenlignet i matrise på forskjellige typer funksjonalitet. For å få plass til matrisen på arket, har vi derfor erstattet navn på leverandør og navn på løsning med et nummer. Numrene er satt fortløpende i alfabetisk rekkefølge, og har ingen betydning utover å representere leverandørene og løsningene i tabellen. Her er nøkkelen til hvilke numre som står for hvilke leverandører/løsninger i dette avsnittet: Nummer i matrisen Leverandør Publiseringsløsning 1 Allianse ASA eway 2 Assist2net AS A2N Publishing Avento AS Avento CMS Bysant AS Webpublish CMS 5 CoreTrek AS CorePublisering CustomPublish AS CustomPublish 7 Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer 8 ElektroPost EPiServer 9 Enonic as Enonic Vertical Site 10 ErgoGroup AS Sitecore CMS 11 Escio AS EasyPublish CMS 12 Ewat As EWAT CMS 13 GAN Media AS Gloria 14 Idium AS Idium Portalserver 15 Imaker as Imaker ECHO 16 InBusiness AS i-tools CMS 17 IST International Software Trading AS NetEd Systems 18 Keyteq AS KeyPublisher

11 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 10 av 42 Nummer i matrisen Leverandør Publiseringsløsning 19 Laboremus Novus 20 Modulez AS Modulez Publisher LIGHT 21 Mosoft AS Mosoft Publisering 22 Netpower as Dashboard Portal Server 23 OfficeNet AS OfficeNet Portal 24 Onsite Solutions AS O2 25 Oracle Norge Oracle Portal 26 Plone Solutions AS Plone 27 Sorenso AS WiP CMS Server 28 Webscape AS WebX 29 Website Web Funksjonalitet: Artikkelredigering Noe av den mest grunnleggende funksjonalitet ved en publiseringsløsning knytter seg til redigering av enkelte artikler, altså opprettelse, endring og sletting av enkelte innholds-sider på nettstedet. Under finner du oversikten over hvilke leverandører som tilbyr hvilken funksjonalitet innen dette området. (Plusstegnet + betyr at funksjonaliteten er tilgjengelig. Tom celle betyr at funksjonaliteten ikke er tilgjengelig.) Oppretting, endring og sletting av artikler WYSIWYG tekstredigering Tillater innskriving av HTML i innhold Plassering av bilder hvor som helst på siden, uavhengig av mal Enkel flytting av artiklers plassering i navigasjonsstrukturen Krysspublisering (atikkel kan publiseres på flere

12 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 11 av 42 steder i strukturen) Tidsstyrt publisering (man kan på forhånd definere når artikkelen skal bli synlig for brukerne) Tidsstyrt deaktivering (man kan på forhånd definere når artikkelen skal slutte å være synlig for brukerne) Tidsstyrt tilbake-på-desk Automatisk fjerning av gammel formatering (f.eks. v/kopiering fra Word) Forhåndsvisning av artikler under redigering Kategorisering av artikler, dvs mulighet for å merke artikler med et emneord, en kategoriidentitet eller lignende Mulighet for å låse objektet, slik at ikke to kan arbeide på samme dokument samtidig Versjonshåndtering (at man kan operere med forskjellige versjoner av samme dokument og om nødvendig rulle tilbake til en tidligere versjon) Metadatahåndtering (at man kan skrive inn metadata for nettstedet generelt eller for enkeltsider spesielt) Funksjonalitet: Meny- og malredigering Å enkelt kunne redigere menyer og maler betyr mye for den friheten nettredaktøren har til å tilpasse og påvirke websidene på en daglig basis. Dette skaper gode forutsetninger for at man løpende skal kunne forbedre innhold, struktur etc. på sidene. Vi har spurt leverandørene om hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig på dette området, og under finner du deres svar. (Plusstegnet + betyr at funksjonaliteten er tilgjengelig. Tom celle betyr at funksjonaliteten ikke er tilgjengelig. U betyr ubegrenset.)

13 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 12 av Menyredigering Oppretting, endring og sletting av menypunkter Antall mulige nivåer i menyen U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 2 U U U U U U U 0 U Enkel flytting av menypunkter Malredigering Oppretting, endring og sletting av visningsmaler ) + + 4) ) + + Enkel redigering av stilsett (CSS) ) ) + + Bruk av forskjellige maler på forskjellige sider i løsningen Krysspublisering med separate malverk (samme artikkel kan vises i flere forskjellige maler) Mulighet til å opprette og bytte mellom flere dynamiske forsidemaler ) ) Enkel endring av layout på forsidemalen ) ) ) For superbrukere 2) Kun via FTP 3) Avhengig av hvordan løsning bygges 4) Bytte mellom et forhåndsdefinert utvalg 5. Oppsummering av resultater fra sammenligningen Det følgende er en oppsummering av resultatene i vår sammenligning. Alle opplysninger er gitt av bedriftene selv. 5.1 Lavest pris Prisen for en publiseringsløsning har normalt tre komponenter:

14 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 13 av 42 Anskaffelsespris for lisens Implementeringskostnad Driftskostnad Det man betaler til leverandøren for å få websidene ferdig til lansering, er anskaffelsespris og implementeringskostnad. I tillegg har de fleste leverandører en driftskostnad/vedlikeholdsavgift som normalt beregnes fom. år 2. Denne prisen er enten en prosent av anskaffelses- og implementeringsprisen, eller en fast månedlig eller årlig avgift. Denne prisen dekker også som regel oppdatering av selve løsningen med nye versjoner, oppdateringer etc. I noen tilfeller vil det ikke tilkomme noen implementeringspris i det hele tatt: De enkleste løsningene på markedet er ren hyllevare med standard maler innebygd, og har ikke rom for tilpasninger. Også for mer avanserte løsninger er det tenkelig at en kunde som selv besitter teknisk kompetanse vil kunne ta den rå løsningen direkte i bruk, og selv lage maler, opprette menystrukturer etc., slik at det ikke vil være behov for implementeringsbistand fra leverandør. Som regel vil det imidlertid tilkomme en implementeringskostnad, og ofte er denne prisen flere ganger så høy som selve prisen for lisensen. Den er også som regel timebasert, slik at jo mer skreddersøm og tilpasning du trenger, jo dyrere blir det. Du bør derfor være oppmerksom på forskjellen mellom lisensprisen og prisen for en nøkkelferdig løsning. Ber du om et pristilbud fra en leverandør, vil dette pristilbudet som regel omfatte både lisenspris og implementeringskostnad. For å gjøre sammenligningen så rettferdig som mulig, har vi bedt leverandørene estimere sin laveste mulige pris for en nøkkelferdig løsning, altså en løsning som kunden umiddelbart kan ta i bruk og begynne å legge inn sitt innhold i. En slik pris vil inneholde både en lisenskomponent og en implementeringskomponent. Trenger du ekstratjenester som design, konseptutvikling, innlegging av innhold, opplæring i bruk av tjenesten etc., kommer dette i tillegg på implementeringsprisen. Du må også være forbedredt på at den faktiske prisen for deg som kunde vil kunne avvike noe fra prisene i denne tabellen, dersom dine behov er annerledes enn de typiske behovene leverandøren har lagt til grunn for dette estimatet. Sammenligner vi alle løsningene rangert etter laveste nøkkelferdige pris er oversikten som følger: (Løsningene merket med stjerne tar betalt pr måned, og kostnaden er kalkulert som laveste månedsavgift x 12.) Leverandør Løsning Laveste pris Plone Solutions AS Plone 0* Modulez AS* Modulez Publisher LIGHT 3600

15 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 14 av 42 Leverandør Løsning Laveste pris Keyteq AS* KeyPublisher 4170 Mosoft AS Mosoft Publisering 4990 Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer 5000 InBusiness AS i-tools CMS 5000 Bysant AS Webpublish CMS 6800 Ewat As* EWAT CMS 9336 Allianse ASA eway 9900 Webscape AS WebX 9990 CustomPublish AS CustomPublish Escio AS EasyPublish CMS Laboremus as Novus Idium AS Idium Portalserver Sorenso AS WiP CMS Server WebSite AS Web 123 Publiseringssystem Assist2net AS A2N Publishing GAN Media as Gloria Imaker as Imaker ECHO Avento AS Avento CMS Onsite Solutions AS O Oracle Norge Oracle Portal Officenet AS OfficeNet Portal Netpower as Dashboard Portal Server CoreTrek AS CorePublisering Enonic as Enonic Vertical Site ElektroPost EPiServer Ergogroup AS Sitecore CMS Ikke oppgitt IST International Software Trading AS NetEd Systems Ikke oppgitt

16 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 15 av 42 * Plone-løsningen er basert på fri kildekode, og er dermed i utgangspunktet gratis for de kunder som er i stand til å sette opp installasjonen selv. 5.2 Mest funksjonalitet Den funksjonaliteten vi har kartlagt i sammenligningen er som følger: Artikkelredigering Oppretting, endring og sletting av artikler WYSIWYG tekstredigering Tillater innskriving av HTML i innhold Plassering av bilder hvor som helst på siden, uavhengig av mal Enkel flytting av artiklers plassering i strukturen Krysspublisering (atikkel publiseres på flere steder) Tidsstyrt publisering (inn-dato) Tidsstyrt deaktivering (ut-dato) Tidsstyrt tilbake-på-desk (saken kommer tilbake på redaktørs desk ved utløp) Automatisk fjerning av gammel formatering (f.eks ved kopiering fra Word) Forhåndsvisning av artikler under redigering Kategorisering av artikler Mulighet for å låse objekter, slik at f.eks. bestemte artikler ikke kan redigeres Versjonshåndtering Mulighet for enkelt å legge inn metadata Menyredigering Oppretting, endring og sletting av menypunkter Antall mulige nivåer i menyen Enkel flytting av menypunkter (for eksempel ved dra-og-slipp ) Malredigering Mulighet for selv å opprette, endre og slette maler Enkel redigering av stilsett (CSS) Mulighet for å bruke forskjellige maler på forskjellige sider i løsningen Krysspublisering med separate malverk (samme artikkel kan vises i flere maler) Mulighet til å opprette og bytte mellom flere dynamiske forsidemaler Enkel endring av layout på forsidemalen Brukerhåndtering Mulighet for at forskjellige brukere kan ha forskjellige privilegier (noen kan legge inn saker, andre kan både legge inn og publisere ut etc.) etter forhåndsdefinerte klasser Mulighet for selv å definere privilegiekategorier Antall mulige journalistbrukere Antall mulige redaktørbrukere Antall mulige admin-brukere Filer og filarkiv Billedarkiv Multimediaarkiv

17 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 16 av 42 Arkiv for nedlastbare dokumenter (.pdf, Word-filer etc.) Tilleggsfunksjonalitet Egenkonfigurerte input-maler (skjemaer for publisering) Delt struktur for menyer/sider og innhold Mulighet for å sette rettigheter på dokumentnivå Definerte API er Full kontroll til å endre innholdselementer på enkeltsider Bulk opplasting av bilder og filer Automatisk skalering av bilder Malspråk basert på åpne standarder Dokumentasjon for utviklere Visningsmaladministrasjon stilsett Direkteredigering i tillegg til admin-grensesnitt Lenkehåndtering og lenkekontroll Lenkesamling Automatisk generering av navigeringssti ( brødsmuler ) Automatisk generering av nettstedskart Dynamisk kobling og visning av relevant informasjon Skreddersydde felter til objekter i admin-grensesnitt Logiske webadresser (aliasing) Søkefunksjonalitet Formulareditor Integrert statistikk Mulighet for å opprette diskusjonsfora på sidene FAQ-løsning Multispråkfunksjon Mulighet for enkelt å legge inn tips-en-venn -funksjonalitet på sidene Mulighet for enkelt å gjennomføre brukerundersøkelser og polls på sidene Mulighet for enkelt å opprette og administrere nyhetsbrev Mulighet for enkelt å opprette og administrere blogger Aktivitetskalender Integrert nyhetsagent Mulighet for at brukere kan opprette sine egne annonser Annonsestyring SMS-modul RSS-modul GIS (kart) LDAP Stavekontroll Mulighet til å betjene flere nettsteder fra samme løsning Publisering på forskjellige språk med parallelle innholdsstrukturer PDF indeksering/arkiv Stilling ledig, jobbadministrasjon Kurs og konferansemodul Helpdesk Dra-og-slipp publisering av dokumenter fra MS Windows Publisering fra databaser, regneark, XML, Webservices

18 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 17 av 42 Vi har kartlagt leverandørenes tilbud i forhold til de enkelte funksjonalitetskravene, og har gitt poeng som følger: 3 poeng = ja, dette ligger inne i løsningen 2 poeng = dette er mulig med skreddersøm/ekstra tilpasning/ekstra modul 1 poeng = dette er tilgjengelig fra tredjepart 0 poeng = dette er ikke tilgjengelig I tillegg har vi tatt med de to tekniske grunnkravene: At sluttbrukere kan se sidene løsningen genereres med alle typer nettlesere og at kunden kan betjene sine websider med en hvilken som helst nyere maskin/nettleser. Høyeste mulige oppnåelige score av funksjonalitetspoeng i sammenligningen blir da 243. Dette beskriver en bredde i funksjonalitet som typisk ikke vil være tilgjengelig hos en enkelt leverandør. Rangeringen av leverandørene etter samlede funksjonalitetspoeng er som følger: Leverandør Løsning Funksjonalitetspoeng Oracle Norge Oracle Portal 227 ElektroPost (leveres av partner) EPiServer 223 Allianse ASA eway 222 Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer 218 Sorenso AS WiP CMS Server 217 Plone Solutions AS Plone 213 Webscape AS WebX 213 Idium AS Idium Portalserver 211 Imaker as Imaker ECHO 211 Netpower as Dashboard Portal Server 210 CoreTrek AS CorePublisering Ewat As EWAT CMS 206 Officenet AS OfficeNet Portal 206 Onsite Solutions AS O2 206 CustomPublish AS CustomPublish 205 Enonic as Enonic Vertical Site 205 Ergogroup AS Sitecore CMS 202

19 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 18 av 42 Leverandør Løsning Funksjonalitetspoeng GAN Media as Gloria 199 IST International Software Trading AS NetEd Systems 199 Keyteq AS KeyPublisher 197 WebSite AS Web 123 Publiseringssystem 188 Avento AS Avento CMS Modulez AS Modulez Publisher LIGHT 174 Escio AS EasyPublish CMS 170 Laboremus as Novus 169 Assist2net AS A2N Publishing InBusiness AS i-tools CMS 152 Mosoft AS Mosoft Publisering 134 Bysant AS Webpublish CMS Mest for pengene Det beste forholdet mellom kost og nytte er her kalkulert som pris per funksjonalitetspoeng. Hver av funksjonalitetskravene i oversikten kan gi en leverandør fire forskjellige poengsatser: 0 poeng hvis funksjonaliteten ikke er tilgjengelig; 1 poeng hvis den er tilgjengelig som tredjepartsløsning, 2 poeng hvis den er tilgjengelig mot ekstra kostnad eller ved ekstra installasjon; og 3 poeng hvis den uten videre er tilgjengelig i løsningen. Pris per funksjonalitetspoeng fremkommer ved å dele den oppgitte prisen for den funksjonaliteten man har på summen av antallet funksjonalitetspoeng. Utfra en slik beregning, rangerer de kartlagte leverandørene som følger: Leverandør: Publiseringsløsning: Pris per funksjonalitetspoeng: Plone Solutions AS Plone* 0,00 Modulez AS Modulez Publisher LIGHT 20,69

20 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 19 av 42 Leverandør: Publiseringsløsning: Pris per funksjonalitetspoeng: Keyteq AS KeyPublisher 21,17 Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer 22,94 InBusiness AS i-tools CMS 32,89 Mosoft AS Mosoft Publisering 37,24 Allianse ASA eway 44,59 Ewat As EWAT CMS 45,32 Webscape AS WebX 46,90 CustomPublish AS CustomPublish 48,78 Escio AS EasyPublish CMS 58,82 Sorenso AS WiP CMS Server 69,12 Idium AS Idium Portalserver 71,09 WebSite AS Web 123 Publiseringssystem 79,79 Laboremus Software Solutions AS Novus 85,80 Imaker as Imaker ECHO 94,31 GAN Media as Gloria 95,48 Avento AS Avento CMS ,70 Bysant AS Webpublish CMS 116,50 Assist2net AS A2N Publishing ,09 Onsite Solutions AS O2 145,63 Oracle Norge Oracle Portal 154,19 Netpower as Dashboard Portal Server 238,10 Officenet AS OfficeNet Portal 242,72 CoreTrek AS CorePublisering ,08 Enonic as Enonic Vertical Site 341,46 ElektroPost EPiServer 399,10

Gode publiseringsløsninger

Gode publiseringsløsninger Gode publiseringsløsninger En publiseringløsning/cms er type programvare som brukes til å forenkle publisering av innhold. Den vanligste bruken av dette ordet er i forbindelse med systemer som publiserer,

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS

Velkommen til EWAT CMS Elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Velkommen til EWAT CMS 2EWAT CMS er en brukervennlig og fleksibel publiseringsløsning for å administrere og vedlikeholde Internett-, ekstranett-,

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder

elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Velkommen til EWAT CMS 2EWAT CMS er en brukervennlig og fleksibel publiseringsløsning

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

Forprosjekt gruppe 13

Forprosjekt gruppe 13 Forprosjekt gruppe 13 Presentasjon Tittel: Oppgave: Periode: Gruppemedlemmer: Veileder: Oppdragsgiver: Kontaktperson: Mobilbillett i HTML5 Utvikle en mobil billettautomat innenfor kategorien dedikert web

Detaljer

Nettredaktørskolen Vår 2015. Gang 2 21. April 2015 Nina Furu

Nettredaktørskolen Vår 2015. Gang 2 21. April 2015 Nina Furu Nettredaktørskolen Vår 2015 Gang 2 21. April 2015 Nina Furu Hva trenger du for å lage en webside? Domene Webhotell (serverplass) HTML-kode Hvordan får du til HTML-koden? Hvordan får du til HTML-koden?

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Nyheter i eway 5 Contents

Nyheter i eway 5 Contents Nyheter i eway 5 Contents Sidekart... 3 Kort URLer... 4 Ny editor... 5 Listebilder... 7 Les mer URL er... 8 Sosiale lenker... 9 Nytt redaktør verktøy... 10 Meny og malredigering... 11 Sidenavigasjon á

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen.

Artist webside. Gruppe medlemmer Joakim Kartveit. Oppdragsgiver Tetriz Event & Management. Frode Mathiesen. Gry Anita Nilsen. Artist webside Innhold Artist webside...1 Gruppe medlemmer...1 Oppdragsgiver...1 Kontaktperson...2 Veileder...2 Oppgaven...2 Muligheter...2 Sammendrag...2 Dagens situasjon...2 Mål og rammebetingelser...3

Detaljer

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene:

Ved pålogging til: http://www.senterpartiet.no/corepublish registreres følgende opplysninger i feltene: CorePublish CorePublish er en 100 % web basert publiseringsløsning. All oppdatering av nettstedet ditt gjøres enkelt gjennom en nettleser slik at du alltid har et dynamisk og oppdatert nettsted. Pålogging.

Detaljer

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf

Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim. Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Prosjektliste Steinar Mollgard Aasheim Sist oppdatert: 03.10.2013 CV: http://www.aasheim.org/cv.pdf Teksnisk arkitekt for ny Nett-TV Prosjektbeskrivelse: Prosjektet lager en løsning for visning av video

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

kravspesifikasjon Vedlegg 3

kravspesifikasjon Vedlegg 3 kravspesifikasjon Vedlegg 3 1 Innhold INNLEDNING... 3 1 OVERGANG TIL NY WEBLØSNING... 4 1.1 Konvertering... 4 1.2 Tidsplan og oppfølging... 4 1.3 Referanser... 4 2 KRAV TIL PUBLISERINGSVERKTØY... 5 2.1

Detaljer

Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider!

Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider! Interkodex AS, Ravnsborgveien 33, 1395 Hvalstad, Norway Nyhetsbrev E-Site mai 2011 Mange nye og kule tips til utvikling av dine E-Site websider! jquery, CSS 3 + HTML5, E-Site 3.2.4, E-Site 4.0 Side 1 av

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag CMS-løsning Saksnr.: INTER-030-13 Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag # 2, utsendt 20.11.2013 1. Introduksjon 1.1 Formål Formålet med dette dokumentet er å gi svar på innkomne spørsmål til Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Webpublisering Nettredaktørskolen Gang 2. 25. okt 2013 Nina Furu

Webpublisering Nettredaktørskolen Gang 2. 25. okt 2013 Nina Furu Webpublisering Nettredaktørskolen Gang 2 25. okt 2013 Nina Furu Den strategiske webutviklingsmodellen Web skal skape verdi for to parter Bedriftens mål Web Brukerens mål Nettredaktørens jobb Bedriftens

Detaljer

Vedlagt denne saken er et tilbud fra Urrang Media på Gjøvik som styret har funnet å kunne fremme for årsmøtet.

Vedlagt denne saken er et tilbud fra Urrang Media på Gjøvik som styret har funnet å kunne fremme for årsmøtet. Sak 11 Innkomne forslag. Bytte av leverandør av hjemmeside til NSBK Det har over lengre tid vært misnøye med funksjonalitet og kostnader knyttet til drift av klubbens hjemmeside. Styret har derfor vurdert

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!! WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp Jeg

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal.

Angreskjema. Versjon: 1.4 Utgivelsesdato: 15.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 15.oktober 2014. DMT Alvdal AS www.dmtalvdal. Angreskjema Angreskjema er en modul for Prestashop, som automatisk genererer angreskjema for kjøp av varer. Modulen har innstilling for tilpasning av skjema etter gjeldende regler fra Barne-, Likestillings-

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester

Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Tjenestebeskrivelse Webhotelltjenester Sist endret: 2004-12-01 Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 NYTTEVERDI WEBHOTELLTJENESTER FRA TELENOR... 3 2 FUNKSJONALITET... 4 2.1 INNHOLD

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Hva skal vi igjennom?

Hva skal vi igjennom? Velkommen! Hva skal vi igjennom? - Litt repetisjon, strategi - Gjennomgang av den digitale verktøykassen - Drøfte kjøpe vs gjøre selv - Litt om leverandørmarkedet - Kravspekk - Viktigheten av å ha en

Detaljer

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave

Oblig 4 Webutvikling. Oppgave Oblig 4 Webutvikling Oppgave Lag din egen Wordpress- site der du tester ut CMS- systemet. Det å lage egne templates fra bunnen kan være noe komplisert, så det holder for dette prosjektet om dere modifiserer

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

Nytt i NetEd Publish ver. 5

Nytt i NetEd Publish ver. 5 Nytt i NetEd Publish ver. 5 1 Innhold Generelt om NetEd Oversikt over moduler i NetEd Nytt i denne versjonen Admin: Ny grenseflate, globale funksjoner, startside Ny funksjonalitet i moduler Nyhetssmodul

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller

Bilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT Web avspiller ilag 1 Kravspesifikasjon Avtalereferanse: NT-0730-15 Web avspiller SIST LAGRET DATO: 18. desember 2015 Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse ilag 1 Kravspesifikasjon 1 INNLEDNING... 3 1.1 EGREPSDEFINISJONER...

Detaljer

Velkommen til Creo Portal Kom i gang! Hvordan logge meg på? Oversikt over administrasjonssidene Sideoppsett...

Velkommen til Creo Portal Kom i gang! Hvordan logge meg på? Oversikt over administrasjonssidene Sideoppsett... BRUKERVEILEDNING Juni 2012 INNHOLD Velkommen til Creo Portal... 1 Kom i gang!... 1 Hvordan logge meg på?... 1 Oversikt over administrasjonssidene... 1 Sideoppsett... 3 Hvordan opprette et nytt menypunkt?...

Detaljer

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag

Oblig 5 Webutvikling. Av Thomas Gitlevaag Oblig 5 Webutvikling Av Thomas Gitlevaag For oppgave 1 og 2 skal dere levere en funksjonell webside på deres hjemmeområde. Dere skal også levere alle phps-filene slik at man for en hver side kan slenge

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer

Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon Digital distribusjon av sakspapirer Kravspesifikasjon 1.1. Tilbudets omfang og fylkeskommunens forventninger Aust-Agder fylkeskommune ber om tilbud på verktøy som legger til rette for

Detaljer

Brukerveiledning for kartarkiv levert av Konkylie Data

Brukerveiledning for kartarkiv levert av Konkylie Data Brukerveiledning for kartarkiv levert av Konkylie Data Sist oppdatert: 20.11.2012 Utgave 1.0 Innhold Viktig!... 3 Hvis noe går galt... 3 Innlogging... 4 Roller... 4 Superbruker... 4 Karttegner... 4 Løypelegger...

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0

Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installere JBuilder Foundation i Mandrake Linux 10.0 Installasjon av JBuilder Foundation på Linux (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Mandrake Linux 10.0, men distribusjon vil gjøre liten eller

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

En Introduksjon til Wordpress

En Introduksjon til Wordpress WORDPRESS GUIDE En Introduksjon til Wordpress Kanskje har du hørt om WordPress, kanskje ikke. Et sted må man begynne, og vi skal i denne guiden gi en helt grunnleggende innføring i hva WordPress er, hvem

Detaljer

Foreningspakken. - For foreninger og Klubber. En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge.

Foreningspakken. - For foreninger og Klubber. En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge. Foreningspakken - For foreninger og Klubber En tilrettelagt totalløsning for forenings- og idretts Norge. Må tilbyr vi deg en løsning som er 100% webbasert og hvor du har: - Publiseringssystem - Medlemssystem

Detaljer

Får man det man betaler for?

Får man det man betaler for? Får man det man betaler for? Eller kan man også sette pris på ting man får kastet etter seg? Av Jon Grov, 20. mai 2005 1 av 14 Tema Fri og proprietær programvare. Hvordan kan man vurdere programvarekvalitet?

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Kundens krav til leveranser

Kundens krav til leveranser Kundens krav til leveranser HiB Felles plattform for Høgskolens nettsider Parafer / Side 1 av 6 Innhold 1 FORMÅL MED ANSKAFFELSEN... 3 2 ANSKAFFELSENS INNHOLD OG OMFANG... 3 3 KRAV TIL LEVERANSEN... 5

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Agenda. Tiden som har gått Tiden som kommer Noen tips til deg

Agenda. Tiden som har gått Tiden som kommer Noen tips til deg Agenda Tiden som har gått Tiden som kommer Noen tips til deg Tiden som har gått iknowbase 6.6 (September 2014) Produktet Demo Nytt sikkerhetsrammeverk. Form-basert innlogging. Innlogging via eksterne tjenester

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Teknisk kravspesifikasjon for ny publiseringsløsning til Foreldreutvalget for grunnopplæringen.

Teknisk kravspesifikasjon for ny publiseringsløsning til Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Teknisk kravspesifikasjon for ny publiseringsløsning til Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Vedlegg: 1. Wireframes 2. Menystruktur 3. Tilbudsskjema med skal krav/bør krav 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3

Detaljer

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8

P L A N I A 8 S Y S T E M K R A V PLANIA 8 SYSTEM KRAV. Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 PLANIA 8 SYSTEM KRAV Plania 8 Systemkrav.docx 27.04.2015 1 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1-3 1.1 Generell beskrivelse... 1-3 1.1.1 Plania DESKTOP og Plania WEB... 1-3 2 SYSTEMKRAV... 2-4 2.1 Krav til ulike

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Prisliste Supporttjenester

Prisliste Supporttjenester Prisliste Supporttjenester Type Tjeneste Pris Opplæring Online-demonstrasjon av nye funksjonaliteter i nyeste hoved-release av Evatic 1380 NOK Opplæring Basisopplæring Introduksjon i Evatic for nye brukere

Detaljer

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider

Brukerveiledning for SI Norge. Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Brukerveiledning for SI Norge Publiseringsverktøy for klubbenes hjemmesider Innhold Hva finner du hvor?...s. 2 Ordliste..s. 3 Innlogging til Umbraco...s. 4 Opprette ny artikkel.s. 5 - Skrive tekst og laste

Detaljer

publisering - ehandel - intranett innhold - design

publisering - ehandel - intranett innhold - design publisering - ehandel - intranett innhold - design Om Digitroll AS Digitroll ble etablert i 1999 Microsoft Gullpartner AAA Rated av Dun & Bradstreet for 6. året på rad Digitroll utvikler og leverer standard

Detaljer

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive,

som blanker skjermen (clear screen). Du får en oversikt over alle kommandoene ved å skrive, 1. Last ned og installer XAMPP. 2. Sjekk at alt fungerer. 3. MySQL. Vi begynner med databaseserveren, MySQL. Gå til DOS klarmelding eller ledetekst (finnes under tilbehør på startmenyen om du ikke som

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae

Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae Konsulent-ID: 2225 Curriculum vitae Født: 1975 Nøkkelkvalifikasjoner - Microsoft.NET (1.1, 2.0, 3.5 og 4.0) - Microsoft Sql Server - C# - Xml Web Services, Microsoft Windows Communication Foundation -

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

En enkel lærerveiledning

En enkel lærerveiledning En enkel lærerveiledning ~ 1 ~ Innhold INNLEDNING... 3 Hva?... 3 Hvorfor?... 3 INN- og UTLOGGING... 4 Innlogging... 4 Utlogging... 5 Lærerinnlogging/-utlogging... 5 OUTLOOK / EPOST... 6 Skrive epost...

Detaljer

Bring FraktGuide & FraktBestilling

Bring FraktGuide & FraktBestilling Bring FraktGuide & FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel,

Detaljer

PRESENTASJON NORDIG OKTOBER Alle skal kunne teste alt - overalt

PRESENTASJON NORDIG OKTOBER Alle skal kunne teste alt - overalt PRESENTASJON NORDIG OKTOBER 2017 Alle skal kunne teste alt - overalt Det eksistensielle - Arkivverkets oppgaver Vår oppgave er - - - å dokumentere samtid for ettertid - i den tro at det er nyttig for ettertiden

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no

Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Presentasjon av hovedprosjekt ved HIST Nettbutikk www.midt-svartdal.no Hovedprosjekt 2008 av Audun M. Solheim, student HIST/BAIN, audun@c2i.net Oppdragsgiver:Bjørg Minnesjord Solheim, bjorg@midt-svartdal.no

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

Konsulent-ID: 1464. Mann Født 1979, Gift. Personlige egenskaper:

Konsulent-ID: 1464. Mann Født 1979, Gift. Personlige egenskaper: Konsulent-ID: 1464 Mann Født 1979, Gift Personlige egenskaper: Strukturert, ansvarsbevisst, inkluderende og samarbeidsorientert. Setter seg raskt inn i nye problemstillinger og blir fort kjent med nye

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Bring FraktGuide. Versjon: 1.3 Utgivelsesdato: 14.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 14.oktober 2014

Bring FraktGuide. Versjon: 1.3 Utgivelsesdato: 14.oktober 2014 Prestashop ver.: Dokumentasjon oppdatert: 14.oktober 2014 Bring FraktGuide Bring FraktGuide er videreutviklet av Prestashop 1.5 modulen. Modulen viser tilgjengelige fraktmåter fra Bring/Posten, basert på kundens postnummer. Alle priser, typer pakker og estimert

Detaljer

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben

Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oblig 1 Webutvikling av Jon-Håkon Rabben Oppgave 2 og 3) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/boxmodel.html Oppgave 6) http://www.it-stud.hiof.no/~jhrabben/oblig1oppg6.html Oppgave 1) Siden tar lang tid

Detaljer

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med!

Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Endelig en løsning på informasjonsutfordringen alle DLE i Norge sliter med! Bakgrunn Mange i elbransjen har i lang tid etterlyst bedre struktur på egen og andre sin informasjon om elsikkerhet Lokale initiativ

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008

VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER. Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 VEDLEGG 1: KRAVSPESIFIKASJON OG TILDELINGSKRITERIER Nettmagasin om byutvikling i Trondheim 15/9008 Innholdsfortegnelse 1 BESKRIVELSE... 1 1.1 KONSEPT OG DESIGN FOR NETTMAGASIN... 1 1.2 KRAVSPESIFIKASJON

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

Imaker SiteServer versjon 3.3

Imaker SiteServer versjon 3.3 Imaker SiteServer versjon 3.3 Utfyllende informasjon finner du på: www.imaker.no/33 Imaker AS 2004 Imaker publiseringsløsning Imaker publiseringsløsning er webbasert programvare som publiserer informasjon

Detaljer

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info

Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info Samarbeidsløsning for FHS, Teknisk info 1. Kontorstøtte Samarbeidsløsningen som FHS-kontorene har etterspurt må forholde seg til kontorstøttesystemer, e-post, kalender og kontakter. Dette har egentlig

Detaljer