Norske Publiseringsløsninger 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske Publiseringsløsninger 2006"

Transkript

1

2 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 1 av 42 Norske Publiseringsløsninger 2006 Versjon 1.1 per 15. mai 2006 WebFakta c/o Evolve, Martin Linges vei 17, 1330 Snarøya Faglig ansvarlig for rapporten: Nina Furu, Researchassistent: Lena Tønnessen, Forsidedesign: Jakob Thyness Takk til leverandørene for velvilje og hjelp i forbindelse med informasjonsinnhenting til rapporten Webfakta / Nina Furu Denne rapporten kan kun lovlig distribueres fra Lovlig kjøpt rapport kan benyttes fritt i egen organisasjon. Hele eller utdrag fra rapporten kan ikke distribueres til tredjepart uten etter skriftlig godkjennelse fra rettighetshaver:

3 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 2 av Innholdsoversikt 0. Innholdsoversikt Hvilke leverandører er med? Hva er en publiseringsløsning? Å velge riktig løsning Hvem leverer hva? Nøkkel til funksjonssammenligning Funksjonalitet: Artikkelredigering Funksjonalitet: Meny- og malredigering Oppsummering av resultater fra sammenligningen Lavest pris Mest funksjonalitet Mest for pengene Mest grunnfunksjonalitet Mest for pengene, kun grunnfunksjonalitet Flest kunder Best kundetilfredshet Kundeprofil Teknologi Validering av generert kode Plattformuavhengighet Datautveksling/protokoll Programmerings- og scriptingspråk Servere og operativsystemer Databaser Oppsummering...42 Informasjonen i denne rapporten er korrekt så langt vi har kunnet bringe på det rene pr 15. mai Vi tar forbehold om trykkfeil og om endringer som måtte tilkomme i faktagrunnlaget i etterkant av denne dato. Har du tilbakemeldinger og innspill til neste versjon av rapporten, kontakt Nina Furu:

4 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 3 av Hvilke leverandører er med? I arbeidet med denne rapporten valgte vi ut ca 30 norske leverandører av publiseringsløsninger for å kartlegge og sammenligne deres tilbud. Utvalget av leverandører er delvis basert på markedsposisjon og delvis basert på en helhetsvurdering av løsningens kvalitet. Det har også vært en målsetting å velge leverandører som representerer hele landet, og ikke utelukkende er hjemmehørende i Oslo-området. Utvalget er kvalitetssikret mot både fagfolk innen webkommunikasjon og kunder innen offentlig og privat sektor. Vi er åpne for innspill på øvrige leverandører som burde være med i neste års versjon av denne rapporten, men det har vært en målsetting å begrense antallet leverandører til et håndterlig antall. De leverandørene som er med, har selv levert informasjon til undersøkelsen. To leverandører vi mente burde være med på listen valgte selv å avstå fra å sende oss informasjon. Det endelige antall leverandører og løsninger som er med i sammenligningen er dermed 29. De leverandørene som er med i denne sammenligningen er: Leverandør Hovedkontor 1 Publiseringsløsning Webside Allianse ASA Stavanger eway Assist2net AS Oslo A2N Publishing 2.5 Avento AS Ålesund Avento CMS 3.0 Bysant AS Oslo Webpublish CMS CoreTrek AS Sandnes CorePublisering 4.0 CustomPublish AS Skjervøy CustomPublish Digimaker AS Kristiansand Digimaker Content Mangement NetServer ElektroPost AB Lysaker EPiServer Enonic AS Oslo Enonic Vertical Site ErgoGroup AS Oslo SiteCore Escio AS Hamar EasyPublish CMS Ewat AS Oslo EWAT CMS GAN Media AS Oslo Gloria Idium AS Oslo Idium Portalserver Imaker AS Oslo Imaker ECHO InBusiness AS Stavanger i-tools CMS IST International Software Trading AS Bodø NetEd Systems Keyteq AS Bergen KeyPublisher Laboremus Software Solutions AS Oslo Novus Modulez AS Oslo Modulez Publisher Light Mosoft AS Modalen Mosoft Publisering 1 I de tilfeller hvor leverandøren er multinasjonal, er det norske hovedkontorets beliggenhet oppgitt.

5 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 4 av 42 Leverandør Hovedkontor 1 Publiseringsløsning Webside Netpower AS Stavanger Dashboard Portal Server OfficeNet AS Oslo OfficeNet Portal Onsite Solutions AS Oslo O2 MMS Oracle Norge Lysaker Oracle Portal Plone Solutions AS Oslo Plone Sorenso AS Oslo Wip CMS Server Webscape AS Oslo WebX Website AS Bryne Web123 Leverandørene i denne sammenligningen er alle blitt målt på relativt enkle publiseringsløsninger. Dette betyr at de største, såkalte enterprise-løsningene ikke er med i kartleggingen, fordi deres løsninger ikke er ment å benyttes til enkel publisering og heller ikke kommer til sin rett i forhold til en kost/nytte-beregning i denne sammenhengen. Typiske ledende aktører på enterprise-markedet er Escenic (www.escenic.no) og Polopoly (sistnevnte leveres bl.a. av Tarantell, Det er også verd å merke seg at i noen tilfeller kan samme publiseringsløsning leveres av flere leverandører. Ett eksempel på dette er Episerver, som kun selges og installeres via partnere. Pris og nytteverdi vil her avhenge av den enkelte leverandør, men i tilfellet Episerver er informasjonen om selve løsningen levert av programvareleverandøren ElektroPost sentralt. Det finnes også leverandører som kan levere flere forskjellige løsninger også helt skreddersydde løsninger - avhengig av kundens behov. Denne rapporten måler hvert enkelt alternativ kun i den kombinasjonen av løsning og leverandør som er angitt. Dette betyr at score, pris etc. kan være en annen om man velger en annen løsning fra samme leverandør, eller en annen leverandør av den samme løsningen. 2. Hva er en publiseringsløsning? I denne sammenhengen har vi definert en publiseringsløsning som et elektronisk verktøy som lar brukeren publisere websider på en måte som har følgende kjennetegn: Det kreves ikke at brukeren kan skrive HTML eller annen web-kode for å lage websider. Form og innhold er adskilt: Innhold ligger i en innholdsdatabase, mens visuelt utseende styres av et separat definert malverk.

6 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 5 av 42 Flere brukere kan arbeide med å legge inn og/eller publisere sider til samme nettsted samtidig. En publiseringsløsning i denne forstand har ikke nødvendigvis støtte for integrering med andre applikasjoner, selv om flere av de undersøkte publiseringsløsningene har slik støtte. En publiseringsløsning i denne forstand er heller ikke i utgangspunktet tenkt som en del av en overordnet SOA-modell 2, selv om noen av de undersøkte tjenestene også vil kunne fylle en slik rolle ved individuell tilpasning. For en total SOA-tankegang, trenger man imidlertid ofte en enterprise content management-løsning. Ordet publiseringsløsning i denne rapporten benyttes synonymt med begrepet CMS, Content Management System. Det finnes også flere leverandører som selv benytter betegnelsen ECM ( Enterprise Content Management ) om sine produkter, men der produktene etter vår definisjon vil falle inn under det vi her betegner som CMS eller publiseringsløsninger. Slike produkter er også medtatt i denne sammenligningen vi har tatt utgangspunkt i den funksjonaliteten produktet har, heller enn hva leverandøren kaller produktet. 3. Å velge riktig løsning Når man skal velge en leverandør og et CMS-system, er det svært mange forhold som må tas i betraktning. Noen av disse er: Skal man drifte løsningen selv på egen server, eller skal løsningen driftes eksternt? o Hvis man skal drifte løsningen selv, hva slags servere og plattformer disponerer man/ønsker man å anskaffe? Hva slags funksjonalitet ønsker man når det gjelder å produsere sider? o Hva slags maskiner skal man bruke for å lage sidene? o Skal man kunne designe og tilpasse eget malverk selv? o Skal man kunne utvide, endre og tilpasse menystrukturen selv? o Skal forskjellige ansatte ha forskjellige typer tilgang og rettigheter til å publisere? Hva slags funksjonalitet ønsker man på de ferdige web-sidene? o Skal brukeren kunne søke i innholdet? o Skal brukeren kunne fylle ut skjemaer og sende dem inn? o Skal brukeren finne dynamisk informasjon som må hentes inn fra andre data-applikasjoner? o Skal løsningen også fungere som nettbutikk ( shoppingfunksjonalitet / handlekurv )? o Skal enkelte sider ligge passordbeskyttet, slik at man må logge seg på for å få sett dem ( ekstranettfunksjonalitet )? o Etc. etc. 2 forkortelsen SOA står for Service Oriented Architecture, som er modeller for å se helhetlig på bedriftens forskjellige IT-funksjoner og -behov

7 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 6 av 42 Skal man også gjennomføre en visuell redesign og/eller en omstrukturering av innhold, eller bare anskaffe en teknisk publiseringsløsning? Ønsker man at leverandøren av publiseringsløsningen også skal bistå med design, strategi, konseptutvikling, informasjonsarkitektur eller lignenende? Ønsker man at leverandøren skal forestå innlegging av innhold til den nye løsningen, eller skal man gjøre dette arbeidet selv? Kan man kjøpe ferdig hyllevare, eller trenger man tilpasninger spesielt for ens egne behov? Osv. I tillegg kommer de forretningsmessige vurderingene, blant annet: Hvor store budsjetter har man til rådighet? Hva slags tidsrammer har man for å ferdigstille nye websider? Hvor langsiktig anser man web-investeringen for å være? Hvilke leverandører har man allerede et etablert forhold til? Hvilke føringer legger den IT-strategien man allerede har etablert i bedriften? Osv. Publiseringsløsninger er ikke vesensforskjellige fra andre anskaffelser: Det finnes et forhold mellom hvor mye man betaler og hva man får. Jo mer man har mulighet til å gjøre selv, jo rimeligere blir løsningene (men jo mer kompetanse krever de). Og jo enklere funksjonalitet man kan greie seg med, jo mer penger kan man spare (men jo mer begrenset blir også løsningene, spesielt når man ser fremover i tid). Det finnes mange eksempler på norske web-prosjekter som har vært overambisiøse. I disse prosjektene har man for sikkerhets skyld anskaffet Rolls Royce - løsninger, men ender opp med kun å bruke en brøkdel av den tilgjengelige funksjonaliteten. I virkeligheten kunne man derfor klart seg med en enkel løsning til en brøkdel av prisen. Likedan finnes det eksempler på at man har spart seg til fant ved å kjøpe den absolutt billigste løsningen for så å oppdage at man egentlig ikke har tilstrekkelig egen kompetanse til å gjennomføre prosjektet som planlagt, eller at løsningen ikke gir den funksjonaliteten man faktisk ønsker. Dermed har man endt opp med å kjøpe mange, dyre eksterne konsulenttimer i tillegg eller kanskje til og med en helt ny løsning - for i det hele tatt å kunne lansere. Nøkkelen til å unngå å havne i disse fellene, er å ta en omhyggelig kost/nyttevurdering i forkant. Det beste valget er nemlig ikke nødvendigvis det billigste alternativet, men det som gir mest for pengene i forhold til de behovene akkurat din bedrift har. Derfor kan det ofte være formålstjenlig å trekke en grense mellom need-to-have og nice-to-have ; altså mellom funksjonalitet man absolutt trenger, og funksjonalitet man godt kan tenke seg, men ikke nødvendigvis er villig til å betale mye ekstra for.

8 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 7 av 42 Man kan også tenke fremover i tid og se på hvilke behov man ønsker å kunne oppgradere til på sikt, men som man ikke nødvendigvis vil investere i her og nå. I så fall blir det gjerne utviklingsmulighetene ved en løsning som er sentrale, og modulære løsninger som man kan bygge på etter behov pleier å falle gunstig ut i et slikt lys. Når man arbeider med et teknisk utviklingsprosjekt er det lett å bli overveldet av alle de aspektene som er involvert, og det er lett å miste det overordnede perspektivet av syne. Det er derfor på sin plass å minne om dette her, før vi graver oss ned i detaljer rundt de enkelte løsningene: Den tekniske løsningen er bare et verktøy. Det er hva du gjør med den som er forretningskritisk. 4. Hvem leverer hva? Hvilken leverandør man velger kommer i noen tilfeller simpelthen an på hvem som faktisk leverer de tingene man er ute etter. Vi har gjort en rask oversiktssammenligninger av de forskjellige løsningene for å kartlegge hvem som leverer hva: Leverandør: Publiseringsløsning: Internett Intranett Ekstranett Webshop Innlogget løsning (for eksempel "Mine Sider") Tilrettelagt for visning på mobil og PDA Allianse ASA eway Ja Ja Ja Nei Ja Ja Assist2net AS A2N Publishing 2.5 Ja Ja Ja Ja Ja Nei Avento AS Avento CMS 3.0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Bysant AS Webpublish CMS Ja Ja Ja Ja Ja Nei CoreTrek AS CorePublisering 4.0 Ja Ja Ja Ja Ja Ja (må tilpasses) CustomPublish AS CustomPublish Ja Ja Ja Ja Ja Ja Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer Ja Ja Ja Ja (tilleggsmodul) Ja Ja (må utvikle egne maler) ElektroPost EPiServer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Enonic as Enonic Vertical Site Ja Ja Ja Ja Ja Ja

9 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 8 av 42 Leverandør: Publiseringsløsning: Internett Intranett Ekstranett Webshop Innlogget løsning (for eksempel "Mine Sider") Tilrettelagt for visning på mobil og PDA Ergogroup AS Sitecore CMS Ja Ja Ja Ja Ja Ja Escio AS EasyPublish CMS Ja Ja Ja Ja Ja Nei Ewat As EWAT CMS Ja Ja Ja Ja Ja Ja GAN Media as Gloria Ja Ja Ja Ja Ja Ja Idium AS Idium Portalserver Ja Ja Ja Ja Ja Ja Imaker as Imaker ECHO Ja Ja Ja Ja Ja Ja InBusiness AS i-tools CMS Ja Ja Ja Ja Ja Ja IST International Software Trading AS NetEd Systems Ja Ja Ja Nei Ja Nei Keyteq AS KeyPublisher Ja Ja Ja Ja Ja Ja Laboremus as Novus Ja Ja Ja Ja Ja Nei Officenet AS OfficeNet Portal Ja Ja Ja Ja Ja Nei Modulez AS Modulez Publisher LIGHT Ja Ja Ja Ja Nei Nei Mosoft AS Mosoft Publisering Ja Ja Ja Ja Ja Ja Netpower as Dashboard Portal Server Ja Ja Ja Ja Ja Ja Onsite Solutions AS O2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Oracle Norge Oracle Portal Ja Ja Ja Ja Ja Ja Plone Solutions AS Plone Ja Ja Ja Nei Ja Ja Sorenso AS WiP CMS Server Ja Ja Ja Ja Ja Ja Webscape AS WebX Ja Ja Ja Ja Ja Ja WebSite AS Web 123 Publiseringssystem Ja Ja Ja Ja Ja Nei (leveres ved behov)

10 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 9 av 42 Utdypende informasjon om funksjonalitet i de forskjellige løsningene følger i punktene 4.2 og 4.3 under. 4.1 Nøkkel til funksjonssammenligning I det påfølgende vil leverandørene bli sammenlignet i matrise på forskjellige typer funksjonalitet. For å få plass til matrisen på arket, har vi derfor erstattet navn på leverandør og navn på løsning med et nummer. Numrene er satt fortløpende i alfabetisk rekkefølge, og har ingen betydning utover å representere leverandørene og løsningene i tabellen. Her er nøkkelen til hvilke numre som står for hvilke leverandører/løsninger i dette avsnittet: Nummer i matrisen Leverandør Publiseringsløsning 1 Allianse ASA eway 2 Assist2net AS A2N Publishing Avento AS Avento CMS Bysant AS Webpublish CMS 5 CoreTrek AS CorePublisering CustomPublish AS CustomPublish 7 Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer 8 ElektroPost EPiServer 9 Enonic as Enonic Vertical Site 10 ErgoGroup AS Sitecore CMS 11 Escio AS EasyPublish CMS 12 Ewat As EWAT CMS 13 GAN Media AS Gloria 14 Idium AS Idium Portalserver 15 Imaker as Imaker ECHO 16 InBusiness AS i-tools CMS 17 IST International Software Trading AS NetEd Systems 18 Keyteq AS KeyPublisher

11 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 10 av 42 Nummer i matrisen Leverandør Publiseringsløsning 19 Laboremus Novus 20 Modulez AS Modulez Publisher LIGHT 21 Mosoft AS Mosoft Publisering 22 Netpower as Dashboard Portal Server 23 OfficeNet AS OfficeNet Portal 24 Onsite Solutions AS O2 25 Oracle Norge Oracle Portal 26 Plone Solutions AS Plone 27 Sorenso AS WiP CMS Server 28 Webscape AS WebX 29 Website Web Funksjonalitet: Artikkelredigering Noe av den mest grunnleggende funksjonalitet ved en publiseringsløsning knytter seg til redigering av enkelte artikler, altså opprettelse, endring og sletting av enkelte innholds-sider på nettstedet. Under finner du oversikten over hvilke leverandører som tilbyr hvilken funksjonalitet innen dette området. (Plusstegnet + betyr at funksjonaliteten er tilgjengelig. Tom celle betyr at funksjonaliteten ikke er tilgjengelig.) Oppretting, endring og sletting av artikler WYSIWYG tekstredigering Tillater innskriving av HTML i innhold Plassering av bilder hvor som helst på siden, uavhengig av mal Enkel flytting av artiklers plassering i navigasjonsstrukturen Krysspublisering (atikkel kan publiseres på flere

12 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 11 av 42 steder i strukturen) Tidsstyrt publisering (man kan på forhånd definere når artikkelen skal bli synlig for brukerne) Tidsstyrt deaktivering (man kan på forhånd definere når artikkelen skal slutte å være synlig for brukerne) Tidsstyrt tilbake-på-desk Automatisk fjerning av gammel formatering (f.eks. v/kopiering fra Word) Forhåndsvisning av artikler under redigering Kategorisering av artikler, dvs mulighet for å merke artikler med et emneord, en kategoriidentitet eller lignende Mulighet for å låse objektet, slik at ikke to kan arbeide på samme dokument samtidig Versjonshåndtering (at man kan operere med forskjellige versjoner av samme dokument og om nødvendig rulle tilbake til en tidligere versjon) Metadatahåndtering (at man kan skrive inn metadata for nettstedet generelt eller for enkeltsider spesielt) Funksjonalitet: Meny- og malredigering Å enkelt kunne redigere menyer og maler betyr mye for den friheten nettredaktøren har til å tilpasse og påvirke websidene på en daglig basis. Dette skaper gode forutsetninger for at man løpende skal kunne forbedre innhold, struktur etc. på sidene. Vi har spurt leverandørene om hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig på dette området, og under finner du deres svar. (Plusstegnet + betyr at funksjonaliteten er tilgjengelig. Tom celle betyr at funksjonaliteten ikke er tilgjengelig. U betyr ubegrenset.)

13 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 12 av Menyredigering Oppretting, endring og sletting av menypunkter Antall mulige nivåer i menyen U U U U U U U U U U U U U U U U U U U 2 U U U U U U U 0 U Enkel flytting av menypunkter Malredigering Oppretting, endring og sletting av visningsmaler ) + + 4) ) + + Enkel redigering av stilsett (CSS) ) ) + + Bruk av forskjellige maler på forskjellige sider i løsningen Krysspublisering med separate malverk (samme artikkel kan vises i flere forskjellige maler) Mulighet til å opprette og bytte mellom flere dynamiske forsidemaler ) ) Enkel endring av layout på forsidemalen ) ) ) For superbrukere 2) Kun via FTP 3) Avhengig av hvordan løsning bygges 4) Bytte mellom et forhåndsdefinert utvalg 5. Oppsummering av resultater fra sammenligningen Det følgende er en oppsummering av resultatene i vår sammenligning. Alle opplysninger er gitt av bedriftene selv. 5.1 Lavest pris Prisen for en publiseringsløsning har normalt tre komponenter:

14 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 13 av 42 Anskaffelsespris for lisens Implementeringskostnad Driftskostnad Det man betaler til leverandøren for å få websidene ferdig til lansering, er anskaffelsespris og implementeringskostnad. I tillegg har de fleste leverandører en driftskostnad/vedlikeholdsavgift som normalt beregnes fom. år 2. Denne prisen er enten en prosent av anskaffelses- og implementeringsprisen, eller en fast månedlig eller årlig avgift. Denne prisen dekker også som regel oppdatering av selve løsningen med nye versjoner, oppdateringer etc. I noen tilfeller vil det ikke tilkomme noen implementeringspris i det hele tatt: De enkleste løsningene på markedet er ren hyllevare med standard maler innebygd, og har ikke rom for tilpasninger. Også for mer avanserte løsninger er det tenkelig at en kunde som selv besitter teknisk kompetanse vil kunne ta den rå løsningen direkte i bruk, og selv lage maler, opprette menystrukturer etc., slik at det ikke vil være behov for implementeringsbistand fra leverandør. Som regel vil det imidlertid tilkomme en implementeringskostnad, og ofte er denne prisen flere ganger så høy som selve prisen for lisensen. Den er også som regel timebasert, slik at jo mer skreddersøm og tilpasning du trenger, jo dyrere blir det. Du bør derfor være oppmerksom på forskjellen mellom lisensprisen og prisen for en nøkkelferdig løsning. Ber du om et pristilbud fra en leverandør, vil dette pristilbudet som regel omfatte både lisenspris og implementeringskostnad. For å gjøre sammenligningen så rettferdig som mulig, har vi bedt leverandørene estimere sin laveste mulige pris for en nøkkelferdig løsning, altså en løsning som kunden umiddelbart kan ta i bruk og begynne å legge inn sitt innhold i. En slik pris vil inneholde både en lisenskomponent og en implementeringskomponent. Trenger du ekstratjenester som design, konseptutvikling, innlegging av innhold, opplæring i bruk av tjenesten etc., kommer dette i tillegg på implementeringsprisen. Du må også være forbedredt på at den faktiske prisen for deg som kunde vil kunne avvike noe fra prisene i denne tabellen, dersom dine behov er annerledes enn de typiske behovene leverandøren har lagt til grunn for dette estimatet. Sammenligner vi alle løsningene rangert etter laveste nøkkelferdige pris er oversikten som følger: (Løsningene merket med stjerne tar betalt pr måned, og kostnaden er kalkulert som laveste månedsavgift x 12.) Leverandør Løsning Laveste pris Plone Solutions AS Plone 0* Modulez AS* Modulez Publisher LIGHT 3600

15 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 14 av 42 Leverandør Løsning Laveste pris Keyteq AS* KeyPublisher 4170 Mosoft AS Mosoft Publisering 4990 Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer 5000 InBusiness AS i-tools CMS 5000 Bysant AS Webpublish CMS 6800 Ewat As* EWAT CMS 9336 Allianse ASA eway 9900 Webscape AS WebX 9990 CustomPublish AS CustomPublish Escio AS EasyPublish CMS Laboremus as Novus Idium AS Idium Portalserver Sorenso AS WiP CMS Server WebSite AS Web 123 Publiseringssystem Assist2net AS A2N Publishing GAN Media as Gloria Imaker as Imaker ECHO Avento AS Avento CMS Onsite Solutions AS O Oracle Norge Oracle Portal Officenet AS OfficeNet Portal Netpower as Dashboard Portal Server CoreTrek AS CorePublisering Enonic as Enonic Vertical Site ElektroPost EPiServer Ergogroup AS Sitecore CMS Ikke oppgitt IST International Software Trading AS NetEd Systems Ikke oppgitt

16 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 15 av 42 * Plone-løsningen er basert på fri kildekode, og er dermed i utgangspunktet gratis for de kunder som er i stand til å sette opp installasjonen selv. 5.2 Mest funksjonalitet Den funksjonaliteten vi har kartlagt i sammenligningen er som følger: Artikkelredigering Oppretting, endring og sletting av artikler WYSIWYG tekstredigering Tillater innskriving av HTML i innhold Plassering av bilder hvor som helst på siden, uavhengig av mal Enkel flytting av artiklers plassering i strukturen Krysspublisering (atikkel publiseres på flere steder) Tidsstyrt publisering (inn-dato) Tidsstyrt deaktivering (ut-dato) Tidsstyrt tilbake-på-desk (saken kommer tilbake på redaktørs desk ved utløp) Automatisk fjerning av gammel formatering (f.eks ved kopiering fra Word) Forhåndsvisning av artikler under redigering Kategorisering av artikler Mulighet for å låse objekter, slik at f.eks. bestemte artikler ikke kan redigeres Versjonshåndtering Mulighet for enkelt å legge inn metadata Menyredigering Oppretting, endring og sletting av menypunkter Antall mulige nivåer i menyen Enkel flytting av menypunkter (for eksempel ved dra-og-slipp ) Malredigering Mulighet for selv å opprette, endre og slette maler Enkel redigering av stilsett (CSS) Mulighet for å bruke forskjellige maler på forskjellige sider i løsningen Krysspublisering med separate malverk (samme artikkel kan vises i flere maler) Mulighet til å opprette og bytte mellom flere dynamiske forsidemaler Enkel endring av layout på forsidemalen Brukerhåndtering Mulighet for at forskjellige brukere kan ha forskjellige privilegier (noen kan legge inn saker, andre kan både legge inn og publisere ut etc.) etter forhåndsdefinerte klasser Mulighet for selv å definere privilegiekategorier Antall mulige journalistbrukere Antall mulige redaktørbrukere Antall mulige admin-brukere Filer og filarkiv Billedarkiv Multimediaarkiv

17 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 16 av 42 Arkiv for nedlastbare dokumenter (.pdf, Word-filer etc.) Tilleggsfunksjonalitet Egenkonfigurerte input-maler (skjemaer for publisering) Delt struktur for menyer/sider og innhold Mulighet for å sette rettigheter på dokumentnivå Definerte API er Full kontroll til å endre innholdselementer på enkeltsider Bulk opplasting av bilder og filer Automatisk skalering av bilder Malspråk basert på åpne standarder Dokumentasjon for utviklere Visningsmaladministrasjon stilsett Direkteredigering i tillegg til admin-grensesnitt Lenkehåndtering og lenkekontroll Lenkesamling Automatisk generering av navigeringssti ( brødsmuler ) Automatisk generering av nettstedskart Dynamisk kobling og visning av relevant informasjon Skreddersydde felter til objekter i admin-grensesnitt Logiske webadresser (aliasing) Søkefunksjonalitet Formulareditor Integrert statistikk Mulighet for å opprette diskusjonsfora på sidene FAQ-løsning Multispråkfunksjon Mulighet for enkelt å legge inn tips-en-venn -funksjonalitet på sidene Mulighet for enkelt å gjennomføre brukerundersøkelser og polls på sidene Mulighet for enkelt å opprette og administrere nyhetsbrev Mulighet for enkelt å opprette og administrere blogger Aktivitetskalender Integrert nyhetsagent Mulighet for at brukere kan opprette sine egne annonser Annonsestyring SMS-modul RSS-modul GIS (kart) LDAP Stavekontroll Mulighet til å betjene flere nettsteder fra samme løsning Publisering på forskjellige språk med parallelle innholdsstrukturer PDF indeksering/arkiv Stilling ledig, jobbadministrasjon Kurs og konferansemodul Helpdesk Dra-og-slipp publisering av dokumenter fra MS Windows Publisering fra databaser, regneark, XML, Webservices

18 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 17 av 42 Vi har kartlagt leverandørenes tilbud i forhold til de enkelte funksjonalitetskravene, og har gitt poeng som følger: 3 poeng = ja, dette ligger inne i løsningen 2 poeng = dette er mulig med skreddersøm/ekstra tilpasning/ekstra modul 1 poeng = dette er tilgjengelig fra tredjepart 0 poeng = dette er ikke tilgjengelig I tillegg har vi tatt med de to tekniske grunnkravene: At sluttbrukere kan se sidene løsningen genereres med alle typer nettlesere og at kunden kan betjene sine websider med en hvilken som helst nyere maskin/nettleser. Høyeste mulige oppnåelige score av funksjonalitetspoeng i sammenligningen blir da 243. Dette beskriver en bredde i funksjonalitet som typisk ikke vil være tilgjengelig hos en enkelt leverandør. Rangeringen av leverandørene etter samlede funksjonalitetspoeng er som følger: Leverandør Løsning Funksjonalitetspoeng Oracle Norge Oracle Portal 227 ElektroPost (leveres av partner) EPiServer 223 Allianse ASA eway 222 Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer 218 Sorenso AS WiP CMS Server 217 Plone Solutions AS Plone 213 Webscape AS WebX 213 Idium AS Idium Portalserver 211 Imaker as Imaker ECHO 211 Netpower as Dashboard Portal Server 210 CoreTrek AS CorePublisering Ewat As EWAT CMS 206 Officenet AS OfficeNet Portal 206 Onsite Solutions AS O2 206 CustomPublish AS CustomPublish 205 Enonic as Enonic Vertical Site 205 Ergogroup AS Sitecore CMS 202

19 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 18 av 42 Leverandør Løsning Funksjonalitetspoeng GAN Media as Gloria 199 IST International Software Trading AS NetEd Systems 199 Keyteq AS KeyPublisher 197 WebSite AS Web 123 Publiseringssystem 188 Avento AS Avento CMS Modulez AS Modulez Publisher LIGHT 174 Escio AS EasyPublish CMS 170 Laboremus as Novus 169 Assist2net AS A2N Publishing InBusiness AS i-tools CMS 152 Mosoft AS Mosoft Publisering 134 Bysant AS Webpublish CMS Mest for pengene Det beste forholdet mellom kost og nytte er her kalkulert som pris per funksjonalitetspoeng. Hver av funksjonalitetskravene i oversikten kan gi en leverandør fire forskjellige poengsatser: 0 poeng hvis funksjonaliteten ikke er tilgjengelig; 1 poeng hvis den er tilgjengelig som tredjepartsløsning, 2 poeng hvis den er tilgjengelig mot ekstra kostnad eller ved ekstra installasjon; og 3 poeng hvis den uten videre er tilgjengelig i løsningen. Pris per funksjonalitetspoeng fremkommer ved å dele den oppgitte prisen for den funksjonaliteten man har på summen av antallet funksjonalitetspoeng. Utfra en slik beregning, rangerer de kartlagte leverandørene som følger: Leverandør: Publiseringsløsning: Pris per funksjonalitetspoeng: Plone Solutions AS Plone* 0,00 Modulez AS Modulez Publisher LIGHT 20,69

20 Norske Publiseringsløsninger 2006 Side 19 av 42 Leverandør: Publiseringsløsning: Pris per funksjonalitetspoeng: Keyteq AS KeyPublisher 21,17 Digimaker AS Digimaker Content Management NetServer 22,94 InBusiness AS i-tools CMS 32,89 Mosoft AS Mosoft Publisering 37,24 Allianse ASA eway 44,59 Ewat As EWAT CMS 45,32 Webscape AS WebX 46,90 CustomPublish AS CustomPublish 48,78 Escio AS EasyPublish CMS 58,82 Sorenso AS WiP CMS Server 69,12 Idium AS Idium Portalserver 71,09 WebSite AS Web 123 Publiseringssystem 79,79 Laboremus Software Solutions AS Novus 85,80 Imaker as Imaker ECHO 94,31 GAN Media as Gloria 95,48 Avento AS Avento CMS ,70 Bysant AS Webpublish CMS 116,50 Assist2net AS A2N Publishing ,09 Onsite Solutions AS O2 145,63 Oracle Norge Oracle Portal 154,19 Netpower as Dashboard Portal Server 238,10 Officenet AS OfficeNet Portal 242,72 CoreTrek AS CorePublisering ,08 Enonic as Enonic Vertical Site 341,46 ElektroPost EPiServer 399,10

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com

Slik kan bedrifter. tjene penger på web. Nina Furu. (c) istockphoto.com Slik kan bedrifter tjene penger på web (c) istockphoto.com Nina Furu Den lille webguiden for bedrifter: Slik kan bedrifter tjene penger på web Av Nina Furu Enten du driver et lite eller et større firma,

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Vi følger opp endringen fra i

Vi følger opp endringen fra i Stortest: 9 regnskapsprogrammer Moderne regnskap for aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med tre brukere og krav til moderne funksjoner. Av ERIK ANDERSEN og THORE G.

Detaljer

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet

24-tommers. Surface inntar Norge. Vi kårer de beste kjøpene fra 2000 til 5000 kroner. TomTom for iphone Alt-i-ett på dashbordet Nr 10-2009 - Kr 94,- pcworld.no Undervannskamera En Canon for høstregnet Surface inntar Norge Revolusjonerende digitalt bord Lydkort for kresne Asus med gromlyd tester Gjør regnskapet selv Test av økonomisystemer

Detaljer

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER

9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER 9 RIMELIGE REGNSKAPS- PROGRAMMER Regnskap er slett ikke så vanskelig som mange tror, og det finnes et godt utvalg av rimelige og brukervennlige programmer som kan hjelpe små virksomheter med å holde oversikten

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD

Tele- og tjenestemarkedet & Posisjonsbaserte tjenester FORORD FORORD Denne rapporten er resultatet av prosjektarbeidet i faget SIE5092 Teletjenester og nett, fordypningsemne. Rapporten har et omfang på 5 vekttall. Veileder er Professor Steinar Andresen ved institutt

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter

Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter 22 Computerworld PC World CRM CRM smører salgsap Test: Seks CRM-løsninger i tolv varianter En mer personuavhengig saksbehandling og enkel oversikt over kundekontakten er noe alle trenger. I tillegg har

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/59 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/59 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER...

1 SAMMENSETNING OG MANDAT...1 2 INNLEDNING...1 3 MARKEDET...3 4 DISTRIBUSJONSLEDD OG AKTØRENES VIRKEMIDLER...10 5 FORBRUKERHJELPEMIDLER... Sammendrag Det er en utfordring for forbrukeren å orientere seg i dagens norske mobilmarked. Produktene og prisbildet blir stadig mer kompliserte og operatørene bruker en rekke innelåsende eller lojalitetsskapende

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Erfaringer fra bruk av Skolelinux

Erfaringer fra bruk av Skolelinux Rapport 2003:24 Erfaringer fra bruk av Skolelinux Bruk av åpen programvare på fire norske skoler 1 Forord Denne undersøkelsen har hentet inn synspunkter fra skoler om deres erfaringer ved innføring og

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du

Detaljer

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett.

Kjære bedriftsleder Å velge en webdesigner er ikke lett. «Fra mistenkelig lave priser og salgspress, til nerdete teknikere og nær verdiløse nettsider, hvordan skal du noen gang klare å finne en kvalifisert, kompetent, profesjonell webdesigner?» Kjære bedriftsleder

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Visma Avendo Produktkatalog 2010 Økonomiprogram fra kun kr. 990,- Visma Avendo Økonomiprogram som er enkle å bruke Visma Avendo Programvare for småbedrifter Visma Avendo-programmene

Detaljer

Systemer for noen og enhver

Systemer for noen og enhver Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Bedriftsøkonomi 6. utgave - Ekstern kompetanse: SNEKRER ERP SELV: Forsinket årsregnskap: Unngå straffeskatt Notar legger til bransjemoduler Én av ti må svi

Detaljer