Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!"

Transkript

1 Det er medlemmene som eier Norsk Industri Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!

2 2 Innhold

3 I denne brosjyren presenteres et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske medlemsfordeler m.m. Stikkordregister Advokat 8, 9 Arbeidsmiljøfond 9 Bedriftsutvikling 10 Besøkssenter 13 Bransjer 6, 7 Drivstoff 20 Elektronisk varsling 15 Fagutvalg 8 Fellestiltak 10 Forsikring 18 Frakt 20 Fyringsolje 20 Gass 20 Global Product Strategy 14 HMS 10, 13, 15 Hotell 19 Industriskolen 12, 13 Inkasso 19 Ingeniørutdanning 12, 13 Inkluderende arbeidsliv 14 Juridiske råd 8 Kjemikalier 16 Kompetanse 12, 13 Konferanser 12 Kontakt 26 Kredittsjekk 19 Ledelse 13 Leveringsbetingelser 16 Lønn 6, 8, 14, 15 Min side 26 Muligheter-programmet 13 Nettsamfunn 24 Nyhetsbrev 26 Næringslivets skole 13 Næringslokaler 15 Offentlige anskaffelser 9 Pensjon 14, 18 Publiseringsløsning 19 REACH 16 Realfag 13 Samfunnsregnskap 15 Sjømannskirken 19 Sosiale medier 24 Standardkontrakter 16 Strøm 20 Tariff 6, 8, 14, 15 Utenlandsk arbeidskraft 15 Utdanning 12, 13 Utvalg 8 Vakttelefon 8 Økodesign 9 3

4 Du er løsningen Industrien den kunnskapsintensive næringen Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn hundre år kjennetegnet industrien i Norge og gjør det fortsatt. Industrien har formet Norge. Industribedriftene vil forme Norges framtid. 4 Industrien vil være en del av løsningen for de problemer og utfordringer verden står overfor. Norsk Industri: medlemsbedrifter ansatte i medlemsbedriftene 566 milliarder kroner i omsetning i bedriftene 303 milliarder kroner i eksport fra bedriftene Taler din sak Det er de bedriftene som eier Norsk Industri, og organisasjonen er dermed industriens kraftigste talerør. Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Norges framtid er avhengig av industrien. Vår viktigste oppgave er å få nordmenn til å forstå hvor viktig en levedyktig industri er for å sikre sysselsetting og velferd. Økt verdiskaping er grunnlaget for et økonomisk sunt og bærekraftig velferdssamfunn. Norsk Industri arbeider for konkurransedyktige rammebetingelser for industriell virksomhet i Norge. Norsk Industri utgjør et bredt industrifellesskap. Som medlem her og i NHO opplever du at vi taler bedriftens sak i ulike fora, også internasjonalt. Mange fordeler spar mer! Du skal oppleve medlemskapet som nyttig. Også ved å benytte tjenester og verktøy som

5 Din aktivitet er vår drivkraft Det er deg og din bedrifts daglige innsats for verdiskaping som er vår drivkraft. Gode bedrifter er godt for Norge! Det er bedriftenes verdiskaping som gjør at vi har et velferdssamfunn. Vi jobber kontinuerlig for å bedre bedriftenes rammevilkår. Vi vil lytte til bedriftene og lære om deres behov, ha en bred dialog og bidra til gode løsninger. Vi bidrar bl.a. med myndighetskontakt, råd og veiledning, lønnsforhandlinger, legger til rette for nettverksbygging, kompetanseheving og tilbyr økonomiske medlemsfordeler for din bedrift. tilbys gjennom Norsk Industri og NHO inkludert regionkontorene. En rekke avtaler kommer medlemmene til gode. Bedrifter som benytter seg av de økonomiske medlemsfordelene opplever store besparelser. Bruk fordelene ved medlemskapet ditt! Det er med ydmykhet og med stolthet Norsk Industri har påtatt seg et slikt ansvar. Sammen med bedriftene har Norsk Industri en viktig oppgave, for norsk industri er Norges framtid. adm. dir. i Norsk Industri Ikke nøl med å ta kontakt med oss som jobber i Norsk Industri. Vi ønsker å være en løsningsfokusert partner. 5

6 Mange fordeler Dialog, råd og veiledning for den enkelte bedrift Norsk Industri søker å ha oppdatert kunnskap på områder som er viktige for bedriftene. Organisasjonens ansatte er parat til å være sparringpartner og rådgiver for det en bedriftsleder i norsk næringsliv er opptatt av. 6 Det være seg rammebetingelser og industripolitiske utfordringer, økonomi, klima og miljø, energi, FoU, HMS, kompetanse og utdanning, personal/hr og juridiske problemstillinger. Norsk Industris advokater står til medlemmenes frie disposisjon. Organisasjonen kan gi råd i forhold til mediehåndtering. Det tilrettelegges for gode møteplasser, og for at nettverk forsterkes og utvides. Konkret avdelingsvis kontaktinformasjon finnes på norskindustri.no. Se også kontaktinformasjon på. Tariff- og lønnsforhandlinger Vår arbeidslivsavdeling forhandler alle overenskomstene på vegne av Norsk Industris medlemmer. Våre advokater/forhandlere bistår bedriftene i tarifforhandlingene. Forhandlingsdelegasjonen representerer frontfagmodellen som er toneangivende for de etterfølgende lønnsforhandlingene. Bedrifts- og bransjeservice En lang rekke bransjer er organisert i Norsk Industri. Mange av bransjene har egne bransjestyrer/-foreninger og noen har også egne nettsider. Vi sender ut nyhetsbrev, statistikk og rapporter. Det arrangeres en rekke kurs og andre faglige møteplasser for bransjene.

7 Elektro og energi Grafisk emballasje Ferro Gjenvinning Bergindustri Glass og keramisk Aluminium Maritim industri Mange bekker små gjør en stor å Kjemisk industri Korrosjon, isolering, stillas Treforedling Legemiddel og bioteknologi Teko Møbel og interiør Tekno Plastindustri Petroleum (landanlegg) Olje og gass Norsk Industri har et bredt spekter av bransjer. Se nærmere oversikt på norskindustri.no. 7

8 Fagutvalg Norsk Industri ønsker å ha tett og god kontakt med bedriftene gjennom engasjerte fagutvalg som jobber fram gode innspill og forslag til løsninger. medlemstilfredshet og følgelig er du som medlem velkommen til å kontakte oss. Ring gratis vakttelefon Klima- og energipolitisk utvalg Infrastrukturutvalget Utvalg for gjenvinning Arbeidsmedisinsk utvalg Miljøpolitisk utvalg Arbeidslivsutvalg Informasjonsutvalg Kontraktsrettslige tjenester Norsk Industris medlemsbedrifter kan også benytte en avtale med Advokatfirmaet Haavind AS. Firmaet utfører juridisk bistand som særlig møter industriens behov. Medlemsfordelen byr på gratis konsultasjon, samt bistand etter rabatterte priser. 8 Gratis vakttelefon Mer informasjon på norskindustri.no. Bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt På vegne av bedriftene jobber Norsk Industri aktivt med myndighetene og norsk forvaltning for å få til best mulig rammebetingelser som er viktig for norsk verdiskaping. Vårt brede nettverk og et effektivt samarbeid med organisasjoner i Norge og internasjonalt, kommer bedriftene til gode. Juridiske råd og veiledning ring gratis vakttelefon Råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål er en av Norsk Industris hovedoppgaver. Våre erfarne advokater har bred juridisk kompetanse og bransjekunnskap. Vårt mål er størst mulig Advokatfirmaet Haavind har grundig bransjekunnskap og særlig kompetanse knyttet til de rettslige spørsmålene industrien står overfor. Firmaet har bl.a. på vegne av Norsk Industri deltatt i utformingen av viktige internasjonale kontraktsstandarder som NL- og Orgalime-betingelsene. (Se egen informasjon om dette.) Advokatfirmaet Haavind AS: Tlf I tillegg har Norsk Industri avtaler med Advokatfirmaet Kyllingstad Kleveland og Advokatfirmaet Selmer om juridiske tjenester innen visse bransjer i leverandørindustrien. Se norskindustri.no for mer informasjon.

9 Generell advokatavtale NHO har fremforhandlet en avtale med Eurojuris Norge som tilbyr forretningsjuridiske tjenester til fordelaktig pris. NHOs medlemmer har regelmessig behov for juridisk bistand, også i forhold til andre spørsmål enn arbeidsrett. Avtalen gir 15 prosent rabatt og en time gratis førstekonsultasjon. Eurojuris er landsdekkende med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter. Eurojuris: Tlf , e-post Arbeidsmiljøfondet Arbeidsmiljøfondet har siden 1987 vært blant de største finansieringskilder for arbeidsmiljøforskning og -utvikling i norsk arbeidsliv. Medlemsbedrifter kan få støtte til prosjekter som har nytteverdi for bransjer og andre medlemsbedrifter, slik at erfaringsoverføring og ny kunnskap kan komme flest mulig til gode. Se søknadsskjema og mer informasjon på. Offentlige anskaffelser Mange har spørsmål knyttet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser. NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser, og har derfor et eget team som gir veiledning rundt dette. Se for mer informasjon. Økodesign Økodesignforskriften er en norsk forskrift, basert på Økodesigndirektivet. Den overordnede hensikten med forskriften/direktivet er å senke det europeiske energiforbruket, samt å redusere klimagassutslipp. Det fokuseres særlig på energibruk i bruksfasen av det berørte produktets levetid. Mange av medlemsbedriftene berøres av kravene i økodesignforskriften, enten ved at de produserer produktene direkte, ved at de sammenstiller leveranser med enheter som er omfattet eller ved at de selv kjøper produkter til eget bruk. Norsk Industri påvirker utviklingen av regelverket gjennom høringer og deltakelse i europeiske foreninger, og vi søker samarbeid med andre interessenter for å få gehør for norske interesser. Det er om lag 45 produktgrupper som er regulert spesielt eller vil bli regulert av Økodesignforskriften. Se norskindustri.no for mer informasjon. 9

10 Systematisk HMS-arbeid Et godt og systematisk HMS-arbeid bidrar til lønnsomhet og styrker bedriftens omdømme. HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål. NHO og landsforeningene tilbyr rådgivning innen HMS. I tillegg har organisasjonene bidratt med utarbeidelsen av ressursnettsiden inkluderende.no. Støtte til bedriftsutvikling Bedrifter som har tariffavtale med LO kan søke Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF) om faglig eller økonomisk støtte til bedriftsutvikling. HF har som mål å bedre samarbeidsforhold i bedriftene og legge grunnlag for utvikling og bedre lønnsomhet. Informasjon og søknad om støtte; se fellestiltak.no. 10 Se skjemaer og veiledninger på norskindustri.no og nho.no.

11 Norsk Industri representerer meg! Helge Rasmussen, daglig leder i Bokn Plast AS og HighComp AS Vi meldte oss inn i Norsk Industri og NHO fordi disse sammen utgjør en viktig stemme for min bedrift og for industrien i Norge. Før vi meldte oss inn gikk vi grundig gjennom det de hadde å tilby av medlemsfordeler. Vi fant raskt ut at her var det mye å spare, ikke minst når det gjelder forsikringer. Vi trodde vi hadde gode avtaler fra før, men skjønte at medlemskontingenten fort ble dekket inn av besparelser vi ville få gjennom deres økonomiske medlemsfordeler. Vi opplever organisasjonen som effektiv i sitt arbeid. Jeg vil si vi får bra service! Deres juridiske spisskompetanse er viktig for oss som medlem, det er med på å «backe» oss når vi trenger det. Stor betydning Terje Lundgaard, daglig leder Norway Pack AS Den innflytelsen Norsk Industri og NHO har i forhold til myndigheter og andre organisasjoner er viktig. Vi er veldig fornøyd med hvordan industrien representeres om det så er snakk om kronekurs, skatt, avgifter eller andre vilkår. Bokn Plast AS er Norges ledende leverandør av glassfibertanker, herunder oljeutskillere, kjemikalietanker, renseanlegg med mer. HighComp AS er produsent av høykvalitets komposittløsninger spesielt rettet mot offshore-, subsea- og vindenergimarkedet. Bedriftene består av til sammen ca 50 årsverk og er lokalisert i Bokn (én time nord for Stavanger). Norway Pack AS er glad for å være medlem i Norsk Industri. Da vi får viktig informasjon i forhold til vårt arbeidsgiveransvar, er vårt medlemskap av stor betydning. Vi opplever å få nyttige tjenester og gode økonomiske medlemsfordeler. Vi har bl.a. benyttet oss av gratis juridisk rådgivning. Norsk Industri preges av effektiv service. Norway Pack AS er en mindre bedrift, som ikke er spesielt arbeidsintensiv (17 årsverk fordelt på 19 ansatte). Bedriften lager såkalte «tuber» og emballasje til flere av Norges mest kjente merkevarer spesielt innen dagligvaresegmentet. Bedriften holder til på Vear. 11

12 Riktig kompetanse gir trygghet og grunnlag for vekst I løpet av et år går en lang rekke kurs, seminarer, bransjemøter og konferanser av stabelen i regi av Norsk Industri. Vi tilbyr nyttige møteplasser for dialog, erfaringsutveksling, nettverksbygging og kompetanseheving. Vi har også vår egen skole som tilbyr kurs og utdanning på alle nivåer. 12 Her er noen av våre årlige konferanser: Industrikonferansen, Helseindustrikonferansen, 7-fjellskonferansen Fornybar Energi, Verftskonferansen, Kjemikaliedagene, Transport og Logistikk, Møbel+interiørkonferansen, Offshore Strategikonferansen m.m. Bransjeorganisasjonene tilbyr i tillegg en rekke møteplasser hvert år. Industriskolen er industriens egen skole Gjennom å utvikle kurs på tvers av bransjer og i tett samarbeid med bedrifter og høyskoler, har Industriskolen gjennom en årrekke kunnet levere kurs- og utdanningspakker av høy kvalitet, skreddersydd for bedriftene og den enkelte deltakeren. Det er bedriftenes behov som står i sentrum. Her er alt fra temabaserte dagskurs til hele utdanningsløp. Det tilbys kurs- og utdanningspakker og læremateriell innen disse områdene:

13 Ingeniørutdanning HMS Ledelse og personal Fagopplæring Teknisk fordypning Ta kontakt og meld inn dine kompetansebehov. Se industriskolen.no for mer informasjon. Næringslivets Skole Næringslivets Skole er NHO-fellesskapets kursplattform. Her tilbys ledere og medarbeidere i medlemsbedrifter kurs og opplæring innen bl.a. arbeidsrett, HMS og ledelse. I Næringslivets Skole får medlemsbedriftene nyte godt av NHOfellesskapets samlede ressurser og ekspertise, gjennom aktuelle kurs uavhengig av bransje. Utvikling av kurs, på tvers av bransjer og i samarbeid med bedriftene, viser at man sammen kan gjøre ting bedre og rimeligere. Se naeringslivetsskole.no. Besøkssenteret Du og en gruppe fra din bedrift, gjerne sammen med ungdom eller en skoleklasse fra ditt lokalmiljø er velkommen til Næringslivets Hus sitt eget besøkssenter. Dette er et multimedierom hvor du lærer om næringslivet og bedriftenes rolle i samfunnet. Her konkurrerer man i lag, og hvor den som skaper mest verdier vinner. Hovedmålgruppe er elever i videregående skole. Bestill besøk via nho.no/ung, eller e-post «Muligheter»-programmet teknologi og realfag gir muligheter Stup inn i «Muligheter», et digitalt program som gir innblikk i en verden av muligheter innen teknologi og realfag. Dette er et lære- og informasjonsmateriell som retter seg mot ungdom, og er en hjelp til å orientere seg i forhold til jobb og karriere. Programmet kan med fordel brukes i undervisningen i fagene utdanningsvalg og matematikk. Skoler og bedrifter vil ha nytte av programmet i sitt møte med ungdom. Her er filmer, kunnskapslabyrinter, matematiske nøtter m.m. I samarbeid med Utdanningsforbundet er det utarbeidet et lærehefte tilknyttet programmet. Du finner dette på norskindustri.no/ung. 13

14 «verktøykasse» Vår for ulike sammenhenger En verktøykasse består av mer enn hammer og spiker! Hvilke redskaper og tjenester bruker du, og hvilke trenger du? Ta gjerne kontakt for brukerveiledning, eller for å melde inn andre verktøybehov. 14 Inkluderende.no Høy yrkesdeltakelse sikrer bedriftene arbeidskraft, gir tilhørighet og utviklingsmuligheter. På inkluderende.no finner du verktøy og veiledning til hjelp i ditt arbeid med inkluderende arbeidsliv (IA). Lønnsstatistikk NHOs lønnsstatistikk bidrar til å gi oversikt over lønnsutvikling for funksjonærer. Her er også spredningstabeller for sivilingeniører, ingeniører og siviløkonomer. Mer informasjon på nho.no og. Pensjon Norsk Industri har bidratt til å utvikle pensjonsportalen pensjon2011.no. Her finner du det meste av relevant informasjon knyttet til pensjon. Store deler av portalen er formet som et kurs hvor bedriftene lett kjenner seg selv igjen i forhold til ulike spørsmål rundt pensjon. Finn ut mer på pensjon2011.no. Global Product Strategy (GPS) Målsettingen for GPS er å forbedre kjemikaliestyring, og å harmonisere denne i alle regioner av verden. Programmet skal styrke forbrukernes tillit til at kjemikalier kan brukes trygt i livsløpet fra fremstilling til sluttbruk.

15 GPS er et initiativ som er utviklet av Kjemisk Industris Internasjonale Råd (ICCA) og som bygger på industriens frivillige «Responsible Care program» for sikker og miljøsparende produksjon og bruk av kjemikalier. Gjennom GPS inviteres produsenter av kjemikalier til å publisere enkle veiledninger for sikker bruk (Safety Summaries) for sine produkter på en åpen internettportal. Mer informasjon finnes på cefic.org. HMS Norsk Industris bidrag i HMS-arbeidet er bl.a. å dokumentere nivå og utvikling på en rekke HMS-måleparametere. Gjennom innrapportering av sykefravær, yrkesrelaterte skader m.m. kan man se utviklingen for industrien og danne grunnlag for benchmark og erfaringsoverføring. Sammenlign din egen bedrift med andre i samme bransje på norskindustri.no. Relevante veiledninger om energi/miljø/hms finnes på norskindustri.no. Samfunnsregnskap NHOs samfunnsregnskapsmodell synliggjør sammenhengen mellom verdiskaping i næringslivet og finansieringen av offentlig velferd. Modellen gir et anslag på verdiskaping, sysselsetting og skattebidrag direkte fra bedriften og indirekte fra den aktivitet som genereres hos underleverandører. Mer informasjon om NHOs Samfunnsregnskap på. Sjekkliste for leie av næringslokaler NHO har utarbeidet en sjekkliste og en veiledning til bruk ved leie av næringslokaler. Se. Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft Når utenlandsk arbeidskraft skal benyttes oppstår spørsmål om hvilke regler som gjelder på områder som arbeids-/oppholdstillatelse, arbeidsrettslige bestemmelser, skatt, arbeidsgiveravgift, merverdiavgift samt ulike rapporteringer og registreringer. NHO tilbyr sjekkliste med mer informasjon. Se. Elektronisk varsling Som eier og driver av en mindre bedrift er du pålagt mange ulike rapporteringer, slik som forfall av MVA og arbeidsgiveravgift. NHO tilbyr forhåndsvarsling via SMS og e-post. Slik kan du slippe å tenke på frister for rapporteringer til offentlige myndigheter. Se for mer informasjon. Tariffavtaler På NHOs tariffnettsted finner du tariffavtalene som Norsk Industri er part i. Basen er delt 15

16 inn i to; Hovedavtaler og Overenskomster. Overenskomstene er de bransjevise avtalene som bedriften er bundet av. Med en overenskomst følger det alltid en Hovedavtale og en rekke bilag, som til sammen utgjør det totale avtaleverket for bedriften. Se også utfyllende tariffinformasjon på norskindustri.no som også gir en slags ordbok for en del juridiske ord og uttrykk m.m. REACH og kjemikalier Norsk Industri har en aktiv arbeidsgruppe for medlemsbedriftene hvor erfaringsutveksling og informasjon om REACH, datablader, klassifisering og merking, Produktregisteret, prioritetslister og substitusjon er blant temaene. Det arrangeres en årlig konferanse for medlemmene (Kjemikaliedagene), i tillegg til en rekke workshops i samarbeid med myndighetene. Industriskolen har interaktive kurs på området. Det arbeides aktivt mot myndigheter som Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og gjennom europeiske bransjeorganisasjoner. Leveringsbetingelser og standardkontrakter Norsk Industri tilbyr en rekke norske, nordiske og internasjonale leveringsbetingelser og standardkontrakter. PDF-filer er gratis for medlemsbedriftene. Norsk Industri formidler også ORGALIMEs betingelser. På nettsidene finnes også standardkontrakter for offshore, samt norske innkjøpsbetingelser. Se norskindustri.no. Relevante rapporter Norsk Industri gir ut rapporter av ulik art. Rapporten som ansees som den mest kjente, er den årlige konjunkturrapporten. Den kommer i månedsskiftet januar/februar og er basert på svar om medlemsbedriftenes forventninger for året som ligger foran. 16 Se industriskolen.no og norskindustri.no.

17 Norsk Industris konjunkturrapport er basert på innsamlet materiale fra bedriftene. Rapporten presenteres i starten av hvert år. 17

18 Stort fellesskap gir store besparelser Spar mye gjennom Norsk Industris fremforhandlede avtaler (økonomiske medlemsfordeler). Det kan være nyttig å gå gjennom hva bedriften allerede har av avtaler, og evt. bytte til våre avtaler. 18 Yrkesskade-/skadeforsikring På bakgrunn av Norsk Industris store medlemsmasse har man forhandlet fram særdeles gode forsikringsavtaler. Gjennom Alpha Insurance har Norsk Industri fått en avtale om yrkesskadeforsikring som er meget konkurransedyktig på det norske markedet. For alle andre typer skadeforsikringer har vi tilsvarende gode avtaler med If. Se nettsidene norskindustriforsikring.no for mer informasjon, eller ring gratis Tjenestepensjon avtale med Storebrand NHO og Norsk Industri har inngått en avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) på vegne av medlemsbedriftene som vi mener er den gunstigste på markedet. For bedrifter som ønsker større fleksibilitet enn det OTP gir, har Norsk Industri inngått en tilsvarende avtale med Storebrand som omfatter ytelsespensjon (YTP) og innskuddspensjon (ITP). Helseforsikring Storebrand tilbyr helseforsikring, som sikrer rask og effektiv behandling for alle typer lidelser inkludert muskel-/skjelett-

19 og psykiske lidelser og som korter ned på sykefraværet. Kontakt Storebrand og henvis til avtalen med Norsk Industri for mer informasjon: Tlf , e-post og Mer informasjon om pensjon og forsikring på norskindustri.no. Sov godt hver natt hotellavtaler Norsk Industri har forhandlet fram avtaler med en rekke hotellkjeder. Våre medlemmer oppnår vesentlige prisreduksjoner. Henvis til avtalen med Norsk Industri ved henvendelse til: Rica Hotels First Hotels Nordic Choice Hotels Thon Hotels Scandic Hotel (egen avtale også for Belgia Scandic) På norskindustri.no og får du mer informasjon. Prislister og avtalekoder sendes medlemsbedriftene regelmessig. Kredittsjekk og inkassotjenester En avtale med AAA Soliditet, Dun & Bradstreet og Lindorff AS omhandler kredittsjekk og inkassotjenester. Se norskindustri.no og kontaktinformasjon m.m. for World Wide Web verktøy for nettsider og nettpublisering Internettleverandøren Idium AS tilbyr medlemsbedrifter et gunstig webpubliseringsverktøy. Dette er et enkelt verktøy for å oppdatere eller lage nye nettsider. Systemet er enkelt å ta i bruk uten at det kreves særskilte forkunnskaper. Se norskindustri.no og kontaktinformasjon. for Beredskapsavtale med Sjømannskirken Bedrifter som ønsker styrket beredskap for sine ansatte på oppdrag i utlandet, kan inngå avtale med Sjømannskirken. NHOs/Norsk Industris medlemmer tilbys 20 prosent rabatt for en avtale om beredskapstjenester. Se for mer informasjon. 19

20 Strøm En avtale om innkjøp av kraft er inngått med LOS. Den har som formål å sikre medlemmene en lavest mulig strømpris med minst mulig risiko. Profesjonell kraftforvaltning skal sikre konkurransedyktige strømpriser til bedriftene i årene som kommer. LOS er en del av Agder Energi-konsernet. Se norskindustri.no for mer informasjon. Drivstoff, gass og fyringsolje En avtalen med Statoil gir rabatterte priser på gass og fyringsolje. Medlemmene får også gunstig tilbud på Statoils firmakort som gir tilgang til over 450 Statoil-stasjoner over hele Norge. Kortet gir rabatt på diesel og bensin. Biler over 3,5 tonn trenger Statoil Truckkort, som gir god drivstoffrabatt. Rabatten gis direkte på pumpepris. Kortene gjør det enkelt å holde oversikten over bedriftens bilhold. Ekspress flyfrakt Norsk Industri tilbyr i samarbeid med DHL Express landets billigste og mest effektive ekspress flyfrakttjenester. Økende krav om bruk av flyekspress-sendinger imøtekommes av denne dør-til-dør-tjenesten. Ingen av konkurrentene har et tilnærmet utbygget distribusjonsnett i Norge. DHL har kontorer over hele verden. Se norskindustri.no og informasjon. for mer 20 Se norskindustri.no og informasjon. for mer

21 Industriens talerør Konsernsjef i Janus, Janne Vangen Solheim I Janus gleder vi oss over å ha verdens beste medarbeidere. De produserer høykvalitetsprodukter på en effektiv måte, takket være at vi har automatisert mye av produksjonen. Den særnorske rammebetingelsen vi sliter mest med er formuesskatten. Også andre avgifter, og en infrastruktur som ikke er god nok, er vilkår som påvirker vår virksomhet. Vi er da glad for at vi vet vi har Norsk Industri i ryggen. Organisasjonen jobber hardt for at våre meninger og standpunkter blir hørt. Norsk Industri er industriens viktigste talerør. Vi er også glad for å delta i de møteplassene Norsk Industri legger til rette for. Det er også viktig at organisasjonen tilbyr gode økonomiske medlemsfordeler. Janus produserer ullprodukter av ulik art, og varmer på den måten mennesker over store deler av verden. Bedriften har om lag 130 ansatte og er lokalisert på Espeland utenfor Bergen. Interessante møteplasser Ståle Kyllingstad, eier av IKM Gruppen og styremedlem i Norsk Industri For meg er medlemskapet i Norsk Industri verdifullt på flere plan. For det første er det et sterkt industrielt fellesskap i organisasjonen. Dernest møter jeg mange spennende mennesker fra ulike bransjer. Folk som representerer bedrifter som hver for seg og samlet er av stor betydning for verdiskaping og dermed velferd i det norske samfunn. Jeg vil også vektlegge at Norsk Industri tilbyr mange interessante møteplasser. Det er også slik at jeg opplever organisasjonens politiske spisskompetanse som svært god. Det er givende å være tillitsvalgt i Norsk Industri, og litt tidkrevende. Men det er verdt det! For man har jo en jobb som skal skjøttes i tillegg! IKM Gruppen består av ca 2000 medarbeidere fordelt over store deler av Norge, og en rekke andre land. IKM Gruppen driver bl.a. med engineeringsarbeid, instrumentering, fabrikasjon og inspeksjon innen olje- og offshoreindustrien. 21

22 Det er mye du faktisk kan spare Her presenteres en oversikt over hva en typisk medlemsbedrift med omtrent 50 ansatte kan spare ved å benytte seg av flere av Norsk Industris fremforhandlede avtaler. Bedriften kan spare enda mer ved i tillegg å benytte avtaler fremforhandlet av NHO sentralt. Potensielle årlige besparelser for en gjennomsnittlig medlemsbedrift 50 ansatte Samarbeidspartner Besparelser Grunnlag DHL Express flyfrakt kr Årlig forbruk kr to sendinger per mnd. 37 % rabatt LOS (energi) kr Mot spotpris Soliditet (kredittsjekk) kr Bedrift med en omsetning på kr 25 mill. Lindorff (inkasso) kr Bedrift med en omsetning på kr 25 mill. Alpha yrkesskadeforsikr. kr Kr 800 per person Storebrand pensjonsfors. kr Gj.snittslønn kr , gj.snittsalder 46,9 år - G kr ,- (Innskuddspensjon etter lovens minimumskrav) If skadeforsikringer kr Bedrift i tekobransjen (risikonivå) Hoteller kr overnattinger à kr % rabatt Mange medlemmer vil kunne spare mye ved å ta i bruk Norsk Industris avtaler. Gå gjennom egne ordninger, sammenlign og se selv. 22

23 23

24 Hold kontakten Er du på Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube? Her møter du også Norsk Industri. 24 Følg oss gjerne også på disse arenaene hvor du har mulighet til å kommentere og ha dialog! Via din egen profil på Facebook og Twitter får du raskt oppdateringer. Også Industriskolen og særskilte prosjekter og konferanser, har egne profiler i sosiale medier. Søk oss opp vi vil også følge deg! Norsk Industri i sosiale medier, bl.a.: Facebook: Norsk Industri Industriskolen Problemløser Muligheter-programmet Teknologi og realfag gir muligheter Grunnkurs Ledelse WorldSkills Norway Twitter: twitter.com/norskindustri twitter.com/industriskolen twitter.com/problemloser twitter.com/yrkeslandslaget LinkedIn (rekruttering/cv-database): Norsk Industri YouTube youtube.com/norskindustrivideo. Nettsamfunn NHO Nettsamfunn er en digital møteplass hvor ansatte i medlemsbedrifter kan samles i en eller flere nettverksgrupper basert på interesser og fagfelt. Bedrifter i Norsk Industri er med sine ansatte velkommen til å delta i dette nettsamfunnet. I praksis er NHO Nettsamfunn en kopi av Facebook. Deltakerne oppretter egen profil, mottar og deler informasjon på sin «vegg». Dette er en arena for dialog og erfaringsutveksling. NHO Nettsamfunn er nytt høsten 2012.

25 25

26 Rett i postkassen ukentlig nyhetsbrev Hver uke sender Norsk Industri nyhetsbrev til alle medlemmene. Mottakere er de som selv har rapportert inn epostadressen gjennom den årlige innrapporteringen til Norsk Industri. Ta kontakt om du ikke mottar Nyhetsbrevet, eller om flere i din bedrift bør få det. Send en epost til: Også Industriskolen har ukentlig nyhetsbrev. Får du ikke Industriskolens nyhetsbrev; send en epost til: Temabasert abonnement Norsk Industri publiserer mange saker på sine nettsider. Artiklene er delt inn i kategorier. Er det temaer du interesserer deg spesielt for og ønsker å motta artikler om, kan du motta slike i samme øyeblikk artikkelen blir publisert. Tjenesten er gratis. Meld deg på ordningen via norskindustri.no eller send en epost til bedriften og komme i kontakt med Norsk Industri og NHO via Min side. Dette er primært et verktøy for bedriftens ledelse, eller andre ledelsen ønsker skal ha tilgang. Inngang til og nho.no. er via norskindustri.no Kontaktinformasjon På Norsk Industris nettsider finnes informasjon om hver enkelt ansatt. Ta kontakt med oss om det er noe vi kan bidra med i forhold til din virksomhet. Du er også velkommen på besøk! Norsk Industri Næringslivets Hus Middelthuns gate 27 Pb Majorstuen 0306 Oslo Tlf norskindustri.no 26 Min side din egen side Min side er bedriftens egen side en utvidet del av nettsidene til Norsk Industri og NHO. Her finner du informasjon knyttet til din bedrifts medlemskap i bransjeforening, Norsk Industri og NHO. Den gir oversikt over alle verktøy og medlemsfordeler. Du kan levere årsoppgave, oppdatere opplysninger om Vi tar forbehold når det gjelder priser og avtaler, redaksjonen avsluttet 2. mai Foto: Erik Thallaug s. 13, Istockphoto s. 1, 20, 23 og 25. Øvrige foto: Kristian Hansen.

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no

VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET. www.lastebil.no VELKOMMEN TIL NLF BLI MED PÅ LAGET Velkommen til Norges Lastebileier- Forbund bli med på laget Norges Lastebileier-Forbund (NLF) sitt hovedmål er å være en aktiv og synlig organisasjon som jobber utrettelig

Detaljer

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero

SMB magasinet. Frigjør kapital med byggsikkerhetsgaranti. Ny avtale - arbeidsklær og verneutstyr. Ny leverandør - Phonero FORNØYD MEDLEM: «Medlemskapet gir oss mulighet til å fokusere mer på vår kjernevirksomhet» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B SMB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer?

SMB magasinet. side 6-8. Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079. Tore Ødegård, Business Manager i Eniro Hvordan avsløre falske fakturaer? FORNØYD MEDLEM: «Velger SMB på grunn av god kundeservice!» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2013, Årgang 9 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 2.

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no

Vervehåndbok. Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE. bondelaget.no Vervehåndbok Tips til deg som skal TØRRE Å SPØRRE bondelaget.no Vervehåndboka er et oppslagverk for deg som skal Tørre å spørre. Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon

SMB magasinet. Nye muligheter for pensjonssparing. side 3. side 6-8. Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079. Knut Foss, Danica Pensjon FORNØYD MEDLEM: «Merker verdien av gode rabattordninger!» side 3 SMB magasinet Nr. 1. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Tjenester Medlemsblad ASB magasinet or SMB-tjenester for SMB Tjenester AS Nr. 1.

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

nho -medlemskap gir resultater

nho -medlemskap gir resultater nho -medlemskap gir resultater Karina Michelsen, daglig leder, Ammerudlunden sykehjem Ett av 18.500 medlemmer i NHO Foto: Jo Michael s. 6/7 Nye medlemsfordeler, Godt omdømme og mange medlemmer gir gjennomslagskraft

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil

BYOD NFU. Ny forbundsleder. Totimersdagen. Baastad. Jorunn Berland. Skjult arbeid. Oppsigelsesvarsel. Lønnstapere Aldersgrense. Sekretariatet Mobil FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 2 2013 Gjeldsregister Tillitsvalgte Coacher Helge Leiro Baastad Oppsigelsesvarsel BYOD Ny forbundsleder Bonus Lønnstapere Aldersgrense YS Streik Ung sparing

Detaljer

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank

Framtida er mobil FINANS F O KUS. DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2012 Framtida er mobil DNB Liv ønsker overvåking Kontaktløs betaling Ny direktør i forbundet Bli motivert hver dag 50 år i samme bank NY KOMPETANSE MED

Detaljer

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd.

penger FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Mer enn Landets finansielle rådgivere har satt seg på skolebenken for å gi deg og meg bedre råd. Hele bilaget er en annonse fra FNO distribuert med Aftenposten, april 2011 Mer enn penger FINANSNÆRINGEN på lag med fremtiden FINANSNÆRINGEN PÅ SKOLEBENKEN Landets finansielle rådgivere har satt seg på

Detaljer