EGET FIRMA : MUSIKKPEDAGOGIKK.NO (ORG. NR.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EGET FIRMA : MUSIKKPEDAGOGIKK.NO (ORG. NR.:"

Transkript

1 CV Ajour pr 17. november 2008 Eldar Skjørten Thurmannsgate 13A 0461 Oslo Tlf: Mobil: Org.nr.: MVA URL: E-post: Jeg er født , gift med Nina og vi har to døtre som nå er 6 og 11 år. Å være pappa er utvilsomt det mest engasjerende i mitt liv. Likevel redegjør jeg nedenfor og på de neste sidene for en del annet som har hendt meg og/eller engasjerer meg: Det er et mål for meg å klare å forme min yrkesaktivitet til en kreativ og humørfylt virksomhet. Arbeid med og for barn og unge gir mening langt utover lønningsposen, og jeg trives med å vinkle dette arbeidet fra forskjellige sider. En fellesnevner i all min omgang med barn og unge er likevel å forsøke å skape gode mestringsarenaer innen tydelige og trygge rammer, der pedagogisk arbeid med høy faglig kvalitet skal danne plattformen for deres utvikling. Samtidig setter jeg pris på å få delta i en mer overordnet tenkning omkring oppvekstvilkår generelt og kultur og utdanning spesielt, og jeg ønsker blant annet å bidra med kompetanse og idérikdom. Ta evt kontakt for referanser. YRKESERFARING Oversikten er ordnet kronologisk etter årstall EGET FIRMA : MUSIKKPEDAGOGIKK.NO (ORG. NR.: ) Startet eget firma for å ta ulike typer oppdrag. Dette omfatter ca 40% av stillingen min og innholder bl.a.: Utvikler et eget nettsted/læreverk på nett for musikklærere på adressen Lansering i 1. kvartal Holder kurs for lærere i grunnskolen, både i egen regi og i samarbeid med bl.a. Utdanningsakademiet, Musikk i skolen, Østlandske lærerstevne, Norsk Kulturskoleråd, div. kommuner m.m. Kursemner omfatter bl.a. vurdering, komponering, bruk av digitale verktøy i faget, samspillmetodikk, lek som metode for å utvikle samhandling og inkludering, læreplanarbeid og flere praktiske emner innen musikkfaget. Foredrag og kurs knyttet til innføring av ny læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. Foredrag og veiledningsarbeid for kulturskolelærere. Engasjert av Utdanningsdirektoratet (se egen beskrivelse lenger ned). Engasjert av Rikskonsertenes programråd (se egen beskrivelse lenger ned). Deltar i en arbeidsgruppe for utarbeidelse av nettstedet for komponering med barn og unge. Fagkonsulent for boka «Komponering» av Kaj-Lennert Johansen (Musikk i skolen, 2005) Var engasjert for å skrive lærerhefte for Lydløypa i forbindelse med TONOs 75-års jubileum. Div utøvende virksomhet på trompet RIKSKONSERTENE Engasjert av Rikskonsertene for å delta i evaluering av programrådsvirksomheten og utarbeide nye reviderte retningslinjer for denne.

2 CV Eldar Skjørten Side 2 av RIKSKONSERTENES PROGRAMRÅD Ble høsten 2004 engasjert som representant for skoleverket i Rikskonsertenes programråd. Rådet vurderer skolekonsertproduksjoner fra hele landet, kommenterer, foreslår endringer og gir anbefalinger UTDANNINGSDIREKTORATET Engasjert av Utdanningsdirektoratet for å delta som ressursperson i utviklingen av den nye læreplanen for musikkfaget i grunnskolen, Kunnskapsløftet. Deltok i mange ledd av prosessen; utarbeide faglig struktur, formulere faglig innhold, vurdering og bearbeiding, gjennomgang av høringsuttalelser og tilhørende revidering av planutkastet, møter med direktoratet og departementet m.m. Ble i den forbindelse også bedt om å bistå Kunnskapsdepartementet med vurderingen av samisk likeverdig fagplan for musikkfaget i grunnskolen EIKSMARKA SKOLE, Bærum kommune Hovedvirke har hele tiden vært som faglærer i musikk, men har også utført annet arbeid ved skolen. Undervisning: Har ledet arbeidet med en lang rekke forestillinger og konserter. (Omlag 6 ulike produksjoner pr år i gjennomsnitt.) De fleste av disse med elever fra skolen, men noen også i samarbeid med profesjonelle artister og komponister. Bl.a. Mai-Britt Andersen, Olav Stedje, Kari Ann Grønsund og Phillip Kruse, Kjell Samkopf, Jon Halvor Bjørnseth, Sverre Hoel m.fl. Samarbeid med Drivhuset/Jon Halvor Bjørnseth om «Lydmakerverksted» et tverrfaglig arbeid mellom kunst og håndverk og musikk. Har senere utviklet dette konseptet videre og gjennomført en rekke konserter der elever på 6. trinn fremfører egenkomponert musikk på egenproduserte lydskulpturer og et omfattende instrumentarium. Har initiert og drevet ulike former for støtteundervisning med formål å gi rom for andre mestringsarenaer en de skolen tradisjonelt inneholder. (Fix og Mix-gruppe, trommegruppe, band, datagruppe, data for dyslektikere, teknikk-gruppe som tar «sertifikat» på skolens lys- og lydutstyr knyttet til scene og forestillinger m.m.) Gruppetimer med lek som strukturert metode for å fremme samarbeid, sosialt miljø, empati og samhørighet i grupper/klasser som strever med dette. Web-gruppe med elever som utarbeidet Internett-sider for skolen. Klassestyrer for en 7. klasse i skoleåret Annet: Produsent, tekniker, musiker og komponist/arrangør for CD-innspillingen «Drømmeland» (2007). CD en inneholder utelukkende nylaget musikk der skoleelever har laget tekster som voksne så har skrevet musikk til. Skolens elever fremfører sangene på CD en. Samarbeid med bl.a. Elisabeth Lindland, Nissa Nyberget, Øyvind Gravdal og en rekke studiomusikere. Produsent, tekniker, musiker og arrangør for CD-innspillingen «Og spora står der» (2004), en CD med sanger av Alf Prøysen. Produksjonen var et samarbeid mellom skolen og artistene Olav Stedje og Anne Vada. Produserte i 2004 en større jubileumsforestilling for hele nærmiljøet. Skapte og produserte i 2005 en forestilling i forbindelse med hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen. Har stått bak flere enkle CD-innspillinger med elever fra skolen. Ledet utviklingsarbeidet «Estetikk på tvers» (1997) der en profesjonell forfatter skrev barnebok sammen med elever ved skolen. Arbeidet resulterte i en forestilling og en bok utgitt på eget forlag. Satt i skolens plangruppe skoleåret Har holdt flere kurs for lærerpersonalet i bruk av IKT (tekstbehandling,

3 CV Eldar Skjørten Side 3 av 5 utarbeide websider, videoredigering, samarbeidsleker m.m.). Arrangerer årlig «EM i Luftgitar» (Eiksmarka Mesterskap) - 10-års jubileum LANDSLAGET MUSIKK I SKOLEN (Nå: Musikk i skolen) Daglig leder og musikkpedagogisk konsulent i 60% stilling. Ansvar for musikkog organisasjonsfaglige saker, samt saksforberedelse til styret. Gikk siden over til verv som styremedlem i organisasjonen. Stod også bak opprettelsen av Arabesk AS og det kunstpedagogiske tidsskriftet Arabesk NORGES MUSIKKHØGSKOLE Praksisundervisning i korpsledelse i Delte undervisningen i ensembledidaktikk med Bjørn Mellemberg i Har også hatt gjesteforelesninger ved Norges Musikkhøgskole med gehørbasert samspill som emne HØVIK VERK SKOLEKORPS Dirigent og musikalsk / pedagogisk ansvarlig for all opplæring og pedagogisk virksomhet i skolekorpset. Stod også ansvarlig for idé, organisering av flere større prosjekter, bl.a. innspilling av musikkvideo. Videreførte utviklingsarbeid innen gehørbasert samspill (Perioder) RIKSKONSERTENE Skolekonsertturnéer med sangprogrammet «Stumtjeneren». Programmet hadde intensjon om å tilføre inspirasjon og opplevelse til sangen i barneskolen, og ble skapt på bakgrunn av erfaringer fra samordnet musikkopplæring mellom grunnskolen og musikkskole. 8 av 10 innslag på konserten hadde elevmedvirkning LEVRE SKOLE, Bærum kommune Faglærer i musikk (ansatt gjennom musikkskolen). Aktiv i utforming av lokal organisering av musikkfaget etter modell fra «Positivt Skolemiljø» ASKER KOMMUNALE MUSIKKSKOLE (Nå: Asker kulturskole) Engasjert som trompetlærer og samspillopplæring/dirigent for aspirantkorps BÆRUM KOMMUNALE MUSIKK- OG KULTURSKOLE Har hatt følgende virkefelt i musikk- og kulturskolen: Trompetlærer, musikklærer i grunnskolen, korpsdirigent, samspillærer og utvikling av undervisningsmateriell. Har deltatt i utviklingen av samarbeidsmodeller mellom musikkskolen, grunnskoler og fritidsmusikklivet. Har medvirket i skolens plan- og utviklingsarbeid gjennom en rekke komitéer og egne initiativ. Satt i skolens plangruppe i flere år BORGEN SKOLE, Asker kommune Faglærer i musikk på barne- og ungdomstrinnet. Deltok ved siden av vanlig planog utviklingsarbeid også i utarbeidelsen av en lokal fagplan for musikkfaget, som senere dannet mal for utarbeidelsen av en liknende plan for musikkfaget i hele Askerskolen HOSLE SKOLEKORPS Dirigent og musikalsk / pedagogisk ansvarlig for all opplæring og pedagogisk virksomhet i skolekorpset. Betydelig samarbeid med skole og skolefritidsordning. Stod også ansvarlig for idé, organisering og gjennomføring av flere større prosjekter i samarbeid med andre organisasjoner, profesjonelle solister etc. Gjennomførte et større pedagogisk utviklingsarbeid innen gehørbasert samspill.

4 CV Eldar Skjørten Side 4 av HAUG MUSIKKORPS Lærer og medansvarlig for utviklingsarbeidet ved Haug Musikkorps, som var et av landets første musikkorps for psykisk utviklingshemmede. DIVERSE ANNEN YRKESAKTIVITET Frilans skribent for Rikskonsertene høsten Skrevet konsertinformasjon og pedagogisk veiledning/idébank for «Fire rare påfunn» med SPUNK og «Kyberia!» med Kyberia duo. Undervist ved en rekke kurs og seminarer for fritidsmusikklivet (bl.a. gehørspillseminarer og en rekke sommerkurs i regi av Norges Musikkorpsforbund). Yrkeserfaring som utøver på trompet ved en rekke anledninger: - Som solist (med Akershus Ungdomssymfoniorkester, Stabekk Janitsjarorkester, Bærum klarinettensemble, skolekorps m.m.). - I ensembler. - Ved en lang rekke kirkemusikalske sammenhenger. - I ulike jazz-band etc. UTDANNING EIKELI VIDEREGÅENDE SKOLE Examen Artium allmenfag, naturfaglinje NORGES MUSIKKHØGSKOLE, avdeling for musikkpedagogikk. 4-årig kandidatstudium i musikkpedagogikk, som tar sikte på å utdanne «musikkpedagoger som er kvalifisert til musikklærervirksonhet i skoleverket og i musikkskoler, ensembleledelse og andre musikkpedagogiske oppgaver». (Sitat fra daværende Studieplan for musikkpedagogikk, NMH) Utøving og formidling av musikk stod også sentralt i studiet. Hovedinstrument: Trompet NORGES MUSIKKHØGSKOLE Hovedfag i musikkpedagogikk med fordypning i ensemblepedagogikk. Leverte hovedfagsavhandling våren 1995 som omhandler gehørbasert samspill. Fulgte i den sammenheng gruppa Brazz Bros. ved en rekke kurs med fritidsmusikklivet. ANNET IKT-KOMPETANSE Har ingen formell kompetanse innen IKT, men regner meg som en dreven personlig IKT-bruker. Bruker vanlig programvare som MS Office (Word, Excel, PowerPoint m.m.), Keynote (presentasjonsprogram), itunes, div. FTPprogrammer m.m. Har holdt flere IKT-kurs for lærere. Har under utvikling et eget nettsted for musikklærere på adressen Bruker publiseringsløsning fra imaker Echo i tillegg til et egenkonfigurert phpbb-forum. Har tidligere utarbeidet Internettsider for Eiksmarka skole, først med MS Frontpage og senere med publiseringsløsning fra Skoleveven. Bruker musikkprogrammer som Finale (notasjon), Cubase (sequenser), Live, Garageband, Audacity, DSP02 m.fl.

5 CV Eldar Skjørten Side 5 av 5 Bruker programmer for videoredigering og bildebehandlling i privat sammenheng. Er best kjent med MacOS, men bruker også PC/Windows på jobb. FRIVILLIGE VERV : Klassekontakt og FAU-representant på Sagene skole. Sitter i FAUstyret fra Siden høsten 2005: Fotballtrener for Sagene Jenter 97. (En utrolig morsom gjeng ) : Leder for Sagene skoles kulturforum. En frivillig organisasjon som samordner og initierer kulturaktivitet for barn og unge på Sagene skole og i nærmiljøet : Styremedlem i Musikk i Skolen : Klassekontakt og FAU-representant på Sagene skole : Foreldrerepresentant i FAU og Samarbeidsutvalget i Maridalsveien barnehage. 1984: Tillitsvalgt for sivile tjenestepliktige i distrikt Oslo Vest, Asker og Bærum : Styremedlem i Norsk Trompetforum. KURS 2006: Deler av kurset Musikkteknologi 2 datamaskinen som verktøy og medmusikant. i regi av Norsk Kulturskoleråd. 2005: Første del av kurset Musikkteknologi datamaskinen som verktøy og medmusikant. i regi av Norsk Kulturskoleråd. Sommeren 1999: Write An Opera, trinn 1, i regi av Høgskolen på Stord og Royal Operahouse. 1996: Grunndråpen / norsk folkedans i regi av Landslaget Dans i Skolen. 1987: Ukeskurs i Norsk folkemusikk i regi av Ole Bull Akademiet. 1985: Ukeskurs i jazzensemble og improvisasjon i regi av Norsk Jazzforbund. August desember 1985: Privat studieopphold i USA. Tok undervisning i direksjon, orkester- og trompetspill ved University of Kentucky, samt med flere anerkjente trompetpedagoger. Fram til 1986: En rekke orkester- og trompetkurs (bl.a. Akershus Ungdomssymfoniorkester og Nordiska Ungdomsorkestern). VERNEPLIKT : Avtjente 16 måneders siviltjeneste ved Haugtun Daghjem og Skole, med arbeidsoppgaver innen opplæring og trening med psykisk utviklingshemmede barn og ungdom. Hadde senere et 4 måneders lærervikariat ved samme institusjon. FRITID : Danset internasjonale folkedanser i oppvisningsgruppen KITKA, ledet av Lee Otterholt. Foruten en lang rekke forestillinger og opptredener i Norge, deltok vi også ved festivaler og kulturutveksling i Bulgaria, Tyrkia, Israel og i de Palestinske områdene på Gaza og Vestbredden. Alltid: Spiller fotball med stor glede og iver. Gleden er muligens noe større enn ferdighetene Har Bratt-kort for innendørs klatring. Ingen mester, men prøver stadig nye utfordringer.

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2006 2008 (bokmål)

SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2006 2008 (bokmål) SKJEMA FOR NOMINERING AV DEMONSTRASJONSKULTURSKOLER 2006 2008 (bokmål) Skolens navn: Kulturskole Kommune: Larvik Fylke: Vestfold Adresse, postnr og -sted: Boks 133, 3251 Larvik Telefon: 33 17 39 92 / 98

Detaljer

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015

LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 LISMARKA SKOLE GJENNOM 22 ÅR FRA 1993-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduksjon. 2. Lismarka skole gjennom 22 år. Innledning. Organisering av skolen. o Lismarka prosjektet. o Innføring av L-97. Læreplanarbeid.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold

Rammeplan for kulturskolen. På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen På vei til mangfold Rammeplan for kulturskolen 3 Produksjonsgruppe: Marianne Mathisen, Grimstad kommunale kulturskole INNHOLD Fabiola Charry Hege Faremo Gjengår, Trondheim kommunale

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring

Utdanning. fra barnehage til voksenopplæring Utdanning fra barnehage til voksenopplæring Innhold Utdanning i Norge 5 Barnehage 8 Grunnskole 9 Videregående opplæring 11 Fagskoleutdanning 13 Høyere utdanning 14 Utdanning og opplæring for voksne 16

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole?

Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? Hvilken betydning har elev lærer-relasjon for elevenes trivsel i en ungdomsskole? En empirisk undersøkelse Gro Breili Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt for spesialpedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

THOMAS NORDAHL. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Samarbeid mellom hjem og skole en kartleggingsundersøkelse THOMAS NORDAHL Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 8/2000 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd

Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd Nr. 1:2012 Informasjonsblad fra Norsk kulturskoleråd s:05 BAMFORD TIL KULTURSKOLENES LEDERKONFERANSE s:22 PORTRETTET: RIDDER DAN BØRGE s:24 UNIK TEATERSATSING I EIDSBERG FORSIDEFOTO: THERESE KIRKESÆTHER

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Melding om virksomheten 2010-2011

Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 Melding om virksomheten 2010-2011 1 Melding om virksomheten 2010-2011 Norges Korforbund samler nesten 31 000 medlemmer med en felles interesse av å synge i kor. Organisasjonens

Detaljer

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11

Ny start med Ny GIV? Rapport. Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11. nr 23/11 Ny start med Ny GIV? Kartlegging av intensivopplæringen i regi av Ny GIV-prosjektet skoleåret 2010/11 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HEDDA HAAKESTAD Rapport nr 23/11 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole

Skolelederen. Kultur i skolen. Tema Sidene 12 17. Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse. s. 10 Effekten av å være en MOT-skole Skolelederen Nr. 5 mai 2012 Fagblad for skoleledelse Kultur i skolen Tema Sidene 12 17 s. 10 Effekten av å være en MOT-skole s. 12 Vi vant Gullsekken! s. 16 Stor søkning til kulturskolen s. 10 s. 12 s.

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer