Synlige og bookbare museer 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synlige og bookbare museer 2013"

Transkript

1 Synlige og bookbare museer 2013 Forprosjektundersøkelsen Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av deltakerne i Forprosjektet «Synlige og bookbare museer» og Virke i samarbeid med Norges museumsforbund

2 Forord Forprosjektet «Synlige og bookbare museer» er en videreføring av Forstudiet i Innovasjon Norges Bedriftsnettverkordning. Forstudiet, som ble gjennomført av Virke og Norges museumsforbund i mai/juni 2012, ble i sin helhet finansiert av Innovasjon Norge. I Forprosjektet deltar 21 konsoliderte museer som samlet representerer 146 enheter (jfr. Vedlegg 1). I tillegg deltar BookNorway AS, da selskapet ønsker å bidra til å få bookbare opplevelser og aktiviteter i den nasjonale bookingløsningen på VisitNorway. Forprosjektet er finansiert av deltakerne og Innovasjon Norge i fellesskap. Heyerdahl Refsum AS er engasjert for å ivareta prosjektledelsen av Forprosjektet og har hatt ansvaret for gjennomføringen av denne undersøkelsen. Undersøkelsen som er gjennomført og presenteres i denne rapporten er et viktig tiltak i Forprosjektet. Deltakerne skal bruke resultatene til å vurdere om det er noen tiltak som best kan løses i fellesskap, og hvordan dette i så fall kan gjøres. Oslo, Hovedorganisasjonen Virke Norges museumsforbund Hilde C. Solheim Direktør reiseliv og kultur Tron Wigeland Nilsen Generalsekretær 1

3 Innhold 1 Sammendrag Innledning Formål Metode Besøksinformasjon Besøkstall i Museets hjemmeside og antall besøk Billettpriser Planleggingstid Medlemskap Organisasjoner og nettverk Internasjonale IT- / nettprosjekter Lokale/regionale IT-prosjekter og nettverk IT-systemer, drift og aktiviteter Publiseringsløsning Webutviklerfirma Designfirma Andre leverandører Primus fagsystem Billettsystem Økonomisystem Kassasystem Nyhetsbrev Kundeoppfølgingssystem Andre systemer Organisering av IT-drift Samarbeid med andre eksterne IT-miljøer Digitale aktiviteter Status og planer Online museumsbutikk Sosiale medier Digitale vandringer Online markedsaktiviteter for økt synlighet Bestillingsløsninger og distribusjonskanaler Online booking av billetter til museet Online bookingsystem og bookbare produkter Egne arrangementer og aktiviteter Distribusjonskanaler for arrangementer Guidede turer / aktiviteter med forhåndspåmelding

4 8 Samarbeid med destinasjonsselskaper Medlemskap i destinasjonsselskaper Årsavgift Kjøp av andre tjenester Online booking via destinasjonsselskapet Betaling i forhold til andre medlemskategorier Kostnader hvis flere avdelinger deltar? Standardisering av produktpresentasjoner Informasjon til museumsbesøkende Tematiske inndelinger Behov for felles database Diverse Opplæring Gode museumsportaler Vedlegg 1 Museene som deltar i Forprosjektet Vedlegg 2 Museenes hjemmesider

5 1 Sammendrag Formål: Undersøkelsen skal gi økt kunnskap om en rekke forhold basert på informasjon fra de deltakende museene. Hvilke IT-systemer og leverandører benytter museene? Hvilke digitale tiltak og prosjekter planlegges og hva kan det samarbeides om i fellesskap? Hva er status for medlemskap i organisasjoner og nettverk, inklusive destinasjonsselskapene? Metode: Spørreskjemaet ble testet og undersøkelsen gjennomført med et nettbasert analyseverktøy. 20 av de 21 konsoliderte museene i Forprosjektet svarte; samlet representerer dette 140 enheter. Besøksinformasjon: Museene anslår at de gjennomsnittlig har 31 % individuelle, lokale besøkende og ytterligere 17 % fra resten av landet, totalt nærmere 50 % individuell, norsk trafikk. Den utenlandske trafikken utgjør i snitt 26 %, (både indv. og grupper). Det er store forskjeller mellom museene når det gjelder målgrupper, nasjonalitet og billettpriser. Det anslås at de fleste, individuelle besøkende tar beslutningen mindre enn 7 dager før museumsbesøket finner sted. Antall internasjonale turist/bussgrupper går ned fra år til år og utgjør nå gjennomsnittlig 14 % hos de museene som svarte. Medlemskap Museene er med i mange nettverk og organisasjoner; av de største er Norges Museumsforbund hvor alle 20 er medlemmer, 17 er med i ICOM, 16 i Virke og 16 også i Nasjonalt Museumsnettverk. Samarbeid med destinasjonsselskaper. 19 av de 20 museene er medlem i ett eller flere destinasjonsselskaper. I flere tilfeller er ikke destinasjonsselskapenes prismodell tilpasset museenes konsoliderte struktur, hverken når det gjelder markedstiltak eller online booking. Bestillingsløsninger og distribusjonskanaler: 6 av de 20 museene har online bestilling av billetter, i egen regi eller via destinasjonsselskaper, mens ytterligere 7 har planer om å starte med dette. Online bestilling vil kunne dekke inngangsbilletter til museet, guidede turer og egne arrangementer. Undersøkelsen viser at museene gjennomfører et imponerende antall arrangementer i egen regi, og manuell formidling av disse er svært ressurskrevende. Standardisering av produktpresentasjoner. Museenes tilbakemeldinger viser et betydelig behov for økt synlighet i relevante informasjonskanaler. Økt synlighet omfatter både tilstedeværelse og relevansen av den informasjon som presenteres. Museene har gitt omfattende opplysninger om innhold de antar de besøkende har behov for i en museumspresentasjon. Svarene viser et betydelig gap mellom hva som oppleves å være kundens informasjonsbehov, og hva som i dag presenteres på eksempelvis Undersøkelsen indikerer et behov for å utarbeide kundeorienterte standarder for hvordan museer skal tematiseres og presenteres i ulike kanaler (web, mobil, etc.). Digitale aktiviteter: Museene er relativt aktive på sosiale medier, og har ambisjoner om å gjøre enda mer. Deltakerne uttrykte også ønske om ytterligere kursing innen et fagfelt med raske endringer. 8 av de 20 tilbyr digitale vandringer på museet/området og ytterligere 10 har planer om å utvikle dette. 16 kjøper oppføringer i online kataloger; noen for betydelige beløp. Her er flere i ferd med å kutte ned, noe som er helt i tråd med det som skjer i andre bransjer. Bare % kjøper annonsering på Google og Facebook. Det er betydelig interesse for opplæring om effektiv annonsering og effektmåling. IT-systemer, drift og aktiviteter: De fleste benytter fagsystemet Primus. For øvrig kommer webplattformer, CRM-løsninger, billett-/kassasystemer og økonomisystemer fra et bredt spekter av leverandører. Løsningene er i begrenset grad integrert eller på plattformer som enkelt kan integreres med evt. bestillingsløsninger. For kassasystem/ billettsystemene er det stor interesse for å finne felles løsninger som kan integreres med andre relevante systemer. 4

6 2 Innledning 2.1 Formål Undersøkelsen er et viktig tiltak i prosjektplanen for Forprosjektet "Synlige og bookbare museer». Formålet med Forprosjektet er sammensatt, (ref. nedenfor), og de målene som ikke dekkes av undersøkelsen blir fulgt opp og avklart i løpet av februar/mars Hvilke IT-systemer og leverandører benytter museene, og hvilke digitale tiltak og prosjekter planlegges? Hva er status for medlemskap i organisasjoner og nettverk, inklusive destinasjonsselskapene? Få oversikt over de viktigste fagmiljøene; FoU, nettverk, organisasjoner i kultursektoren som har jobbet/jobber med IT/internett relatert til reiseliv. Hva er status i andre nettprosjekter innen kultur og reiseliv? I hvilken grad er det mulig å koordinere og evt. samarbeide for å unngå dobbeltarbeid og heller styrke pågående/ planlagte tiltak? Kartlegge hvilke forretningsmodeller de forskjellige destinasjonsselskapene benytter i forhold til museene; hva må museene betale for å delta i markedstiltak og evt. bookingløsninger, også sammenlignet med andre lokale bedrifter som overnatting, transport o.l. Skaffe oversikt over hvilke systemer destinasjonsselskapene har, både for booking og innhold. Gi de deltakende museene et beslutningsgrunnlag for å kunne vurdere om det er noen tiltak som best kan løses i fellesskap, og hvordan dette i så fall kan gjøres. 2.2 Metode Utkast til skjema ble utarbeidet av prosjektledelsen og gjennomgått med ressurspersoner i MuseumsIT, Norsk kulturråd, Norges museumsforbund, Virke og et par av de deltakende museene. Undersøkelsen ble sendt pr e post med en lenke til det elektroniske skjemaet til museene 23. november. Pr hadde 20 av de 21 konsoliderte museene svart og de representer 140 enheter. Museene fikk tilbud om at alle enheter kunne besvare skjemaet. Da bare ett museum benyttet denne muligheten for sine fem enheter, og ikke alle svarte, ble svarene fra disse fjernet før resultatene ble bearbeidet. Totalt Svart Ikke svart Respondenter Prosent 100 % 95 % 5 % Tabell 1 Respons på undersøkelsen. Et foreløpig utkast til rapport ble gjennomgått med 12 av museene på en samling hos Virke Her ble resultatene diskutert og på bakgrunn av dette ble det foretatt prioriteringer av mulige fellestiltak. De 20 deltakende museene ble invitert til å korrigere og anonymisere svarene før rapporten gjøres tilgjengelig. Bare 3 museer benyttet denne muligheten. 5

7 3 Besøksinformasjon 3.1 Besøkstall i 2012 Totalt oppgir 19 av de 20 museene som svarte, at de samlet har hatt vel 2,3 millioner besøkende i Som det fremgår av tabellen er det store variasjoner mellom museene. Antall besøk Antall museer Mindre enn Tabell 2 Antall besøkende på museene. Flere av museene oppgir i egne kommentarer at tallene for desember enten ikke foreligger eller er anslag. Prosentfordeling på målgrupper Figur 1 Fordeling besøkende på målgrupper gjennomsnitt (i prosent). Gjennomsnittsresultatene for de 15 av 20 som svarte er at individuelle besøkende fra lokalmarkedet utgjør vel en tredjedel. Sammen med individuelle fra resten av landet utgjør individuelle nordmenn nesten halvparten av besøket. I tillegg kommer skolegrupper med vel 10 %. Den utenlandske trafikken utgjør i snitt 26 %, (både individuelle og grupper). Arrangementer/ forestillinger utgjør 16,5 %, men nasjonsfordelingen er ikke registrert. Det er store forskjeller mellom museene når det gjelder målgrupper og nasjonalitet. 6

8 I de fleste kategoriene ligger variasjonene mellom en andel på 0-75 %. Dette skyldes nok også store variasjoner i rutiner og systemer for å registrere de besøkende. 3.2 Museets hjemmeside og antall besøk Som vedlegg 2 følger oversikten over adressene til hjemmesidene til de 20 konsoliderte museene. Det var 17 museer som oppga antall besøk på hjemmesiden, og samlet hadde de besøk i Det er store variasjoner mellom museene; fra besøk til Billettpriser av museene svarte på dette spørsmålet, og igjen er det variasjoner mellom museene. Voksne Barn Studenter Honnør Pris Ant. Pris Ant Pris Ant Pris Ant Gratis 7 Gratis Antall svar Tabell 3 Billettpriser. 3.4 Planleggingstid Her var spørsmålet hvor lang tid på forhånd respondentene tror de individuelle besøkende tar beslutningen om et museumsbesøk. Figur 2 Planleggingstid for individuelle besøkende. Av de 18 som svarte antar 10 at beslutningen tas mindre enn 2 dager før besøket, og hele 16 av de 18 mener at beslutningen tas i løpet av uken før. 7

9 4 Medlemskap 4.1 Organisasjoner og nettverk Hvilke av følgende organisasjoner / nettverk er museet medlem i? Norges museumsforbund 20 Virke 16 Spekter 1 ICOM 17 KS Kommunenes Sentralforbund 4 Norsk Publikumsutvikling 7 Nasjonalt Museumsnettverk 16 Tabell 4 Medlem i organisasjoner / nettverk. Av de oppgitte alternativene svarer alle 20 at de er medlem i Norges museumsforbund, 17 i den internasjonale organisasjonen ICOM, (The International Council of Museums), 16 er med i Virke og 16 i Nasjonalt Museumsnettverk, 7 i Norsk Publikumsutvikling, 4 i KS og 1 Spekter Kommentarene viser at museene deltar i et mangfold av nettverk og organisasjoner: Fotonettverket Byggnettverket Nettverk for magasin og samlingsforvaltning Fiskerinettverket Sponsor- & Eventforeningen Arts & Business Norway Universitetsmuseenes nettverk Nordkalottmuseenes nettverk Nettverksamarbeid med de konsoliderte museene. 4.2 Internasjonale IT- / nettprosjekter Hvilke nasjonale IT- / nettprosjekter deltar museet i? Digitalt Museum 13 Kultur og naturreiser 3 Digitaltfortalt.no 14 Kulturminnesok.no 2 Wikipedia 15 Tabell 5 Deltakelse i IT-prosjekter Svarene på de gitte alternativene viser at mange er medlem både i Digitalt Museum og Digitalt fortalt. De fleste (15) er også med i Wikipedia. Andre IT-/nettprosjekter som ble oppgitt i kommentarfeltet: industrimuseum.no Forumet Ballrommet MUSIT- (Universitetsmuseenes IT-organisasjon) Tellus 8

10 4.3 Lokale/regionale IT-prosjekter og nettverk Her er svarene på et åpent spørsmål om hvilke lokale/regionale tiltak museene deltar på: 1. Kulturnett Agder 2. Origo, Kulturguiden Midt-Telemark, Hva skjer i Varden, arrangementskalender hos Visit, Museumsguiden 3. Synliggjøring på regionale kulturkalendere som er tilknyttet Destinasjonsselskapet samt regionavisen Visit Romerike, Min stemme - nasjonal kunnskapsportal, digitalt forum for museer 4. VisitOSLO Hva skjer, (app og nett), Aktiv i Oslo, Oslo Puls 5. Vest-Telemark.no, kommunale nettsider via Origo, Telemark her 6. Region Stavanger / Siddisland Andre prosjekter: 1. Snowball 2. Hordaland.kulturnett.no, kulturnett.no 3. Primus 4. App for kunstmuseene 5. Digitale Bilder Agder 6. Kulturnett Oppland (blir lansert til våren), Arkivnett Oppland (blir avvikla og overført til Kulturnett) 7. Trur pilegrimssentra har felles, vi er med på to arkivformidlingsprosjekt 8. VisitNorway, Listen.no 9. Tellusgruppe for Vest Telemark 10. Fotonettverk Rogaland 9

11 5 IT-systemer, drift og aktiviteter De følgende spørsmålene var alle åpne uten forhåndsgitte svaralternativer 5.1 Publiseringsløsning 17 svar: Custom Publish Drupal Episerver eredaktør Idium IKnowBase Joomla, åpen kildekode (2) Laget av vår leverandør (2) Microsoft Exchange Server Publisher Umbraco Word Press Webutviklerfirma 17 svar: 5.3 Designfirma Akzidenz.no Custom Publish Internt (2) Idium Info Helgeland Kreativ strek Kyber IT Mediesenteret v/høgskolen i Bergen 14 svar: Blanke ark/ Mr Who Bleed Custom Publish Ernö GRID AS JIK Design. Karlsens Kandesign Kjetsaa design Nano IKT Netlife Research Nettkroken OXX Ulstein IT Senter Universitetet i Tromsø Word Press Kreativ strek Miksmaster Nano IKT Node Proso Netlife research Reklamebyrået HEI! Ulstein IT Senter 5.4 Andre leverandører 6 svar: CRM-Dynamics, Apsis fases inn Grenland Data Itum Making Waves PC Assistanse AS Systemitech, on4u 10

12 5.5 Primus fagsystem Primus er et system for forvaltning av museumssamlinger ("collection management"), og håndterer ulike museumsobjekter i samme system. 17 museer svarte at de bruker Primus. 5.6 Billettsystem Her svarer halvparten av de 20 at de har et billettsystem. 9 av de 10 som har et system, oppga følgende: Data Nova (5) ebillett Eget utviklet QT6100X2 Tellix Client 5.7 Økonomisystem 19 av de 20 svarte at de benytter et økonomisystem og 14 oppgav hvilket system: Agresso (2) Eye-Share Mammut (3) Visma (8) 5.8 Kassasystem 12 av de 17 som svarte bekreftet at de benytter et kassasystem (Point of Sale). 11 av de 12 oppga hvilket system de har: Data Nova (6) MAMUT Butikkdata (2) QT6100X2 Visma - Tellix Client 5.9 Nyhetsbrev Her svarer halvparten at de har en løsning, og oppga følgende system: Apsis (3, hvorav 2 av dem er i startfasen) Custom Publish CRM Dynamics (skiftet til Apsis) E-post (2) Joomla Mailchimp Meltwater Phplist 5.10 Kundeoppfølgingssystem Bare 3 bekrefter at de har et kundeoppfølgingssystem (CRM), og de oppga følgende: 11

13 CRM Dynamics (fungerer ikke bra) Questback Super Office (anskaffes nå) 5.11 Andre systemer Det var 6 av de 20 som svarte på dette spørsmålet, og de oppga følgende 7 systemer: Acos - arkiv Bookingdagbok utviklet av Kultur IT ephorte arkivsystem File Maker Paga personalsystem Therefor - Dokumentlagringssystemet Visma Global (faktura) for kundeoppfølging 5.12 Organisering av IT-drift På spørsmål om hvordan IT-drift (vedlikehold, brukerstøtte, annen drift) er organisert, fordelte svarene seg som i tabellen nedenfor. Organisering av IT-drift (vedlikehold, brukerstøtte, annen drift) Alt gjøres internt 3 Alt gjøres eksternt 5 En kombinasjon 10 Tabell 6 Organisering av IT-driften. Her er svarene fra dem som svarte på spørsmålet om hvilke oppgaver som utføres eksternt og evt. navn på eksterne partnere: 1. Drift hos ekstern partner. Oppfølging av drift, brukerstøtte gjøres internt. 2. En person på huset har ansvar for "daglig" drift og småting og er kontaktperson mot Kultur IT. 3. For det meste internt av enkelte personer, men vi betaler brukerstøtte til Cegal for IT, og til Proso for websidene. 4. KulturIT 5. Leasing av maskiner og vedlikehold, støtte og support. IT Teknikk 6. NDS. Drift, vedlikehold, brukerstøtte 7. Noe intern brukerstøtte og vedlikehold. IT Partner- Økonor-terminalløsning regnskap og økonomi 8. Oppdatering og generell drift utføres av PC Assistanse AS 9. Publisering gjøres internt, alt av vedlikehold, brukerstøtte osv. utføres av Kreativ strek. Vi har også IT-support gjennom Daldata og KulturIT 10. Setesdal IKT 11. Strategiske oppgaver internt, servicedesk eksternt 12. Support og vedlikehold 13. Systemitech AS er vår konsulent på tekniske løysingar. On4u har ansvar for Echangeserver og outsourcing. Brukarstøtte og enklare oppfylgjing løysast internt. 14. Varierer etter kapasitet, men Itera Networks leverer support og oppgradering av Software 15. Vi er en del av en stor institusjon som ivaretar all IT-drift for oss Samarbeid med andre eksterne IT-miljøer 12

14 Hvilke andre eksterne IT-miljøer samarbeider dere med? Norsk Kulturråd 4 KulturIT 13 Asta 4 MUSIT Universitetsmuseenes ITorganisasjon 1 Tabell 7 Andre eksterne IT-miljøer I tillegg til de gitte svaralternativene over, som 14 svarte på, kom det et par kommentarer: IT Partner IT Nordland- museale oppgaver 13

15 6 Digitale aktiviteter I denne delen av undersøkelsen ble det spurt om hvilke digitale aktiviteter og løsninger man har i dag, og hvilke man har planer om å anskaffe. 6.1 Status og planer Figur 3 Digitale aktiviteter. Mobiltilpassing av nettside og utvikling av app-er er gjennomført eller under planlegging hos nesten alle museene. 10 har egne nettutstillinger og ytterligere 4 har planer om dette. Også CRM-aktiviteter som medlemsoppfølging via SMS eller e-post skårer høyt, da 15 av 20 har eller har planer om å utvikle dette. Andre kommentarer: 1. Har vært for dårlige på nyhetsbrev, bør bruke det mer enn sporadisk. 2. Savner svaret "kanskje" - beror på flere ytre faktorer! 14

16 3. App utviklet gjennom Pilegrimprosjektet som er en del av Gudbrandsdalsmusea 4. Utvikling av App er kostnadsbetinget da kostnadene tilknyttet dette pr i dag er høye 5. Medlemmer = årskortinnehavere. Webshop av ulike produkter, inkludert billett 6. Sender informasjon til reiseselskap to ganger i året. 6.2 Online museumsbutikk Figur 4 Planer om online museumsbutikk Nesten alle museene har, eller planlegger å presentere utvalgte butikkprodukter på nett. Bare 5 har muligheter for online bestilling i dag, og 2 tilbyr nettbetaling. Ytterligere 11 har planer om å få på plass nettbetaling for museumsbutikken. Andre kommentarer: 1. Vi har konsentrert oss om opplevelser/billetter/middag/overnatting, og ikke fysiske varer som må sendes i posten. Men ordner det selvsagt på forespørsel. 2. Vi vet ikke når, men vi ønsker å gjøre det! Savner svaret "kanskje" fordi det beror litt på forutsetningene og kostnadene 3. Ønskelig 4. Egen nettbutikk 5. Har elektronisk fakturering. 6. Vi har mulighet til å sende varer pr post 7. Jobber med en løsning for nettbetaling knyttet til Pilegrim. 8. Kommer forhåpentligvis på plass samtidig som kassasystem 9. Web-butikk er en plan vi har som ikke er tidfestet. Om presentasjon av varer, ja i form av utvalgte bilder, men det er lettversjon 10. For liten omsetning på nett til å ta større investeringer på dette. Litt av poenget er også å selge det "lokalt", unikheten ved et museumsbesøk 11. Vår nettløsning har ikke modul for nettbetaling enda 12. Pr. idag er berre boksal. 15

17 6.3 Sosiale medier Figur 5 Sosiale medier Museene er relativt aktive på sosiale medier, og har ambisjoner om å gjøre enda mer. Alle 20 har Facebook-konto. Rundt halvparten har Twitter-, Flickr- og Instagram-konto og ytterligere 4-5 planlegger å starte med dette. Annen deltakelse på sosiale medier? Beskriv nærmere: 1. Bruker kommentarfelt på alle saker på nett og diskusjonssider på noen sider, men begrenset kapasitet til å drifte blogg 2. origo.no, underskog.no 3. Bruker også YouTube (4) 4. Vi gikk vekk fra Flickr. TripAdvisor 16

18 6.4 Digitale vandringer Har dere eller planlegger dere digitale vandringer? Ja Nei Har digitale vandringer på museet / området 8 12 Hvis "Nei", har dere planer om å utvikle dette? 10 2 Tabell 8 Digitale vandringer Interessen for å legge til rette for digitale vandringer er stor; 8 har dette tilbudet i dag og ytterligere 10 har planer om å utvikle dette. Kommentarer: 1. Digital vandring langs Akerselva - samarbeid med natur og kulturreise 2. Er med i et prosjekt "Kystreise.no" der det vil bli digitale vandringer langs Norgeskysten med hjelp av GPS. 3. Formidling av Verdensarvstedet Bryggen 4. Har hatt audioguide-vandringer tidligere 5. Kanskje, kommer an på kostnad og ressurser 6. Ligger planer for å videreutvikle digitale vandringer 7. Vi har utviklet SMARTstien, en undringsløype med QR-koder: 8. Vi er med på GeoCatch vandringer for området 9. Vi holder på å utvikle en egen app for dette. Pr i dag bruker vi QR koder for mer digital info ved punkter uten at dette er "vandringer". Hvilken teknologi skal brukes hvis dere har eller planlegger å skaffe digitale vandringer? Ja Nei Audioguide 8 4 QR-kode 14 2 GPS 6 6 Tabell 9 Teknologi for digitale vandringer Kommentarer: 1. Vi vil bruker app-teknologi, usikker på om vi kommer til å bruke GPS ettersom dette ikke fungerer innendørs 2. Det snakkes om å utvikle noe med GPS lokalisering 3. Lesebrett 6.5 Online markedsaktiviteter for økt synlighet Betal-per-klikk-annonsering på Google 4 Ja, 16 Nei. Hvis "Ja", oppgi ca. totalkostnad per år (+ evt. andre kommentarer) : 1. Har hatt i forbindelse med gavekort før jul. 2. Ligger i loopen for Har vært forsøkt i svært liten omfang, ingen oversikt over faktiske kostnader 4. Periodevis, ikke jevnlig. Under evaluering for fortsettelse hittil i år 5. Har hatt i periodar 17

19 Annonsering på Facebook 5 Ja, 15 Nei. Hvis "Ja", oppgi ca. totalkostnad per år (+ evt. andre kommentarer): 1. Har konsentrert oss om «likerne» og publisert arrangementer mot disse. 2. Planer for Ca ,- 4. Vi har hatt kampanjer. Beløp: Bruk av Wikipedia som markedskanal 4 Ja, 16 Nei. Kommentarer: 1. Er der og har sjekket at informasjonen er korrekt, men bruker den ikke aktivt som markedskanal. 2. Pr 30. nov har vi ikke brukt det aktivt, men vi har implementert en fremdrift for dette i Det blir for tiden arbeidet med dette, så i framtiden ja. 4. Har som mål å ta i bruk Wikipedia i løpet av første kvartal Vi bruker den til å bygge synlighet og kjennskap til oss gjennom kunnskap 6. Men som infokanal. Hvis det er likhetstegn mellom å ha artikkel på Wikipedia og å være markedskanal så er svaret ja. 7. Ikke som markedskanal, men som info.kanal via Digitalt museum Betaling for oppfølginger/annonser i online-kataloger 16 Ja, 4 Nei. Hvis "Ja", hvilke og hva er ca. totalkostnad per år? (evt. andre komm.) Telefonkatalogen.biz kr. 6000,- arbeider for å kome oss ut av det 3. Ca ,- 4. DittDistrikt museumsinfo Museumsguiden.no, Venture Norway (inkl papirutgave), Ditt distrikt (inkl eneste katalog på papir i Norge), Gule sider, 1881, Nordis. Ca kr Gule Sider og 1881 ca. kr Museumsguiden.no kr 2500 Venture Norway kr 9000 (inkl papirutgave) Ditt distrikt kr 5900 (eneste katalog på papir i Norge) Gule sider kr kr Gule sider, 1881, 180, internettopplysingen, bedriftssøket, horn, nordis, gul 9. Er i ferd med å si opp avtaler i online-kataloger. Gir liten markedseffekt for Lofotr 10. Ca kroner - altfor mye og har kuttet disse til neste år. 11. Gule sider, Venture Norway, Arrival guides, listen.no., listen 18

20 7 Bestillingsløsninger og distribusjonskanaler 7.1 Online booking av billetter til museet Online booking av billetter til museet (i sanntid, ikke via e-post eller enkle skjemaer) Ja Har online booking 6 Hvis Nei, har dere planer om å anskaffe dette? 7 Tabell 10 Online booking av billetter Her har 6 svart at de har online booking, men kommentarene bekrefter at dette primært er via Destinasjonsselskapet. 7 av museer planlegger å skaffe seg dette. Gjennom online booking hos Destination Lofoten Har hatt! CityBreak - online booking av Signaturopplevelsesturer Har online booking via Telemarkreiser På ønskelisten, men er et diskusjonstema enda. Usikkert, må utredes mer mht kostnader Usikkert. Avhengig av bla økonomi og museumsutvikling Vi har på VisitOSLO enn så lenge, men det kommer på våre nettsider etterhvert Vi ligger allerede på destinasjonsselskapets nettsider, men bare med ett pakketilbud, ikke inngangsbilletter 7.2 Online bookingsystem og bookbare produkter Figur 6 Online booking 19

21 De som har/eller planlegger et online bookingsystem ønsker å gjøre mange av produktene sine bookbare. På de gitte alternativene svarer nesten alle at de ønsker en bookingløsning for Egne arrangementer, Guidede turer/omvisninger og Inngangsbilletter. Andre kommentarer: 1. Litt usikkert 2. Dette ligger en del år frem i tid for Det Hanseatiske Museum større og mindre arrangementer med og uten påmelding. Skole- og privatomvisninger, og arrangementer i forbindelse med utleie er ikke tatt med. 4. Vil selge kun enkeltbilletter online. Grupper over 10 pax må booke via oss. 5. Litt urelevante spørsmål, men ja jeg tror det blir inngangsbillett på mobil og mer gruppebooking på nett. VI vet intet om dette enda. 6. Vurderer også å selge overnatting og booking av kurs/konferanselokaler 7. Lofotr planlegger ikke eget online booking system 7.3 Egne arrangementer og aktiviteter Alle 20 museene bekreftet at de gjennomfører arrangementer i egen regi. De 16 som oppga antall hadde totalt 1655 arrangementer. Igjen er det store forskjeller mellom museene; fra 10 til 400 arrangementer. Her har nok noen også tatt med alle de konsoliderte enhetene i svarene, slik at tallene er usikre. Kommentarer: 1. Mange, vi har 16 avdelinger, rapportering skjer etter nyttår 2. Vi har hatt 162 arrangementer som er med og uten påmelding, alle åpne for publikum. I tillegg kommer omvisninger på engelsk og norsk alle søndager i juli og august på alle 4 visningssteder store, og mange mindre arrangement 4. Mellom ; i 2011 hadde vi 83 arrangement 6. Ca 150 (eks. gilder og vikingfestival) 7.4 Distribusjonskanaler for arrangementer Figur 7 Distribusjonskanaler for arrangementer. 20

22 Egen hjemmeside, Facebook, Destinasjonsselskapets hjemmeside og arrangementskalendre er de mest brukte distribusjonskanalene for arrangementer. Andre kommentarer: 1. Avisannonse, plakater, flyers, e-dm's.. 2. Aviser 3. GDpuls 4. Hva skjer i Oslo, Damene.no, bokklubben.no, obos.no, Eidsvoll kommunekalender, oppslagstavler i lokale aviser 5. Noen som vil invitere oss inn i Underskog? 6. Nyhetsbrevet vårt går ut til 2300 mottakere, blir lest av ca 33%. 7. Tromsoby.no 8. Twitter, Listen.no, via samarbeidspartnere tilpasset arrangementet. 9. U.F.O LISTEN, oslomuseene.no, What's ON, Oslo Guiden 7.5 Guidede turer / aktiviteter med forhåndspåmelding 18 svarer Ja, 2 Nei. Hvis Ja har dere / planlegger dere slike turer; hvilke? 17. mai og Grunnloven Aktiviteter med påmelding heile året Baking i eldhus, man-lør juni, max 10 Busstur med konsert på Troldhaugen Busstur på Kulturminnedagen, sept, max 50 Byvandring Byvandring i Sjøgata, Mosjøen, hele året, max deltakere. Demokratiet trenger deg Dramatisert vandring i det 20ende århundre Ekskursjoner Fagkonferanser/seminarer Foredrag på kveldstid hver torsdag hele året Gruppetur med buss og båt, aug max 60 deltakere I August Abrahamsons fotspor (i juni) Industrivandring Jakten på Grunnloven Kaffepraten Klubb for barn Kongressmarkeder Kulturvandringer i Hattfjelldal, juni-aug. Like mange og flotte arrangementer i form av konserter, teater, foredrag som i 2012! Mellom 80 og 400 deltakere pr. arrangement! Lærerkurs Med 100-årsstøvler Noe lukkede arrangementer Nordlysomvisning "Embrace the Aurora", daglig jan-des. max 40 deltakere Når vi har besøk av sponsorer Overlandstur for Hurtigruten - transport og gilde max 90 deltakere Planlegger arkeologivandringer- sommersesong- maks 20 deltakere Reservering av plasser til kjemishow Samarbeid med fordelsprogram, maks 25 pers, 4 ganger i året Seminar 8. februar, Lære for livet. Lærere/pedagoger som målgruppe 21

23 Seterbryllup for internasjonale gjester Signaturopplevelser m/ulike temaer som Herregårdstur - 40 deltagere pr tur. Sommerskole Tur inn i verdensarvområdet Vegaøyene, båt, juli, maxantall deltakere. Ulike håndverkskurs, halvår, deltakere. Vandring langs Akerselva Vandring langs pilegrimsleden med guide Vandring m/guide, daglig, juni-august, maks 20 deltakere Vandring til bikubene med guide, enkelte dager, maks 15 deltakere Vandringer m/guide med påmelding heile året Vandringer m/guide utan påmelding, fast tid i sesong Visning i planetariet hver lørdag og søndag til spesielt klokkeslett Workshops / kurs 22

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Hva er det med internett, hvorfor satse på det?

Hva er det med internett, hvorfor satse på det? Webkurs 5 mai Innledning hvem er jeg? Dere i fokus men litt teori først Internett Markedsføring og synlighet (distribusjon). Mer konkret produkter og leverandører og svindlere (misforståelser) Hva er en

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Halvårsrapport SE 2013

Halvårsrapport SE 2013 Halvårsrapport SE 2013 Sverige Interessen for Norge er meget høy. Kunden er interessert i å se prissatte programforslag, da prisbildet er en generell bekymring. Kunden har behov for å bli kjent med produktet

Detaljer

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen.

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen. Styreseminar og kurs IT for reiselivet Velkommen til reiselivets nye kurstilbud! Nye IT løsniner og kjøpsmønstre har gitt reiselivet mange muligheter og utfordringer. Ny og relevant kunnskap er helt nødvendig

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges fiskeprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 15 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår fiskekampanje

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012

Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Evaluering av Innovasjon Norges vandreprosjekt 2012 Generell informasjon: Respondenter: 11 Tidsrom: 2012-kampanjen Bakgrunn: Gi oss nødvendige tilbakemeldinger om effekten av å delta i vår vandrekampanje

Detaljer

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud.

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Kulturnett Møre og Romsdal Kulturnett Møre og Romsdal vart oppretta av Fylkeskulturutvalet i april 2004 som et prosjekt, etter å ha vært innlemma i fylkesdelplan og økonomiplan

Detaljer

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016

Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Som perler på en snor GRØNT REISELIV gårds- og bygdeturisme i Troms 14. januar 2016 Britt Elton, gründer Norske Bygdeopplevelser AS Sykkel Ski fotturer + kultur Min bakgrunn Utenlandsopphold 1969/70 Ligningssekretær

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Diskusjonssak Saksnr.: D-SAK 1 Journalnr.: 16/833 Møtedato: 01.04.2016 Notatdato: 28.01.2016 Saksansvarlige: Rogstad/Vigmostad

Detaljer

INVITASJON DET NASJONALE MUSEUMSMØTET I LARVIK 12. 14. S E P T E M B E R 2 0 1 2

INVITASJON DET NASJONALE MUSEUMSMØTET I LARVIK 12. 14. S E P T E M B E R 2 0 1 2 INVITASJON DET NASJONALE MUSEUMSMØTET I LARVIK 12. 14. S E P T E M B E R 2 0 1 2 ONSDAG 12. SEPTEMBER Møtelokaler: Kildesalen, Farris Bad 12.00 Lunsj på Farris Bad (påmelding) 12.30 13.00 Registrering

Detaljer

Kurs for din bedrift: bli god på nett!

Kurs for din bedrift: bli god på nett! Kurs for din bedrift: bli god på nett! Dette kurset har som målsetting å hjelpe deg til å lykkes bedre med markedsføring på nett. Kurset er praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes

Detaljer

«Big data» som verktøy. Hans Petter Aalmo Head of web and mobile, Visit Norway

«Big data» som verktøy. Hans Petter Aalmo Head of web and mobile, Visit Norway «Big data» som verktøy Hans Petter Aalmo Head of web and mobile, Visit Norway Visitnorway.com Norges offisielle reiseguide Siden 1996 Ny versjon lansert januar 2016 Innholdet presenteres i 15 språkversjoner

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert:

Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Utkast Dato: 17.3.15 /MHJ Sist revidert: Vedlegg til hovedrapport Færder Nasjonalpark kunnskap og næring Delprosjekt Merking og kommunikasjon 1. Bakgrunn Prosjektets har vært todelt; fysisk merking og

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Mer på Sosiale medier

Mer på Sosiale medier Mer på Sosiale medier Suksessformel for Nett X * Cr = suksess X = klikk Cr = Conversion rate Suksessen for din nettsatsning bestemmes av forholdet mellom antall mennesker som klikker seg inn på nettsiden

Detaljer

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute

KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute KystNorge har brukt tiden frem til nå å bygge en stabil skute Kontor i Trondheim 3 personer engasjert. 1 heltid, 1-80% stilling, 1 - web-redaktør. 7 kommuner Weben ble lansert 5.mai 2014 Prosjekt KKK Ca.

Detaljer

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011

Rapport. Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Rapport Vestfoldmuseene Spørreundersøkelse Vestfold 14. April 2011 Prosjektinformasjon Formål: Gjennomføre spørreundersøkelse blant privatpersoner i Vestfold om forhold knyttet til lokale museer. Målgruppe/

Detaljer

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje

Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Publikumsundersøkelsen 2008 Av Siri I. Vinje ROV-stolen i bruk i utstillingen «Teknologi i dypet en utstilling om Ormen Lange». Foto: NOM/Jan A. Tjemsland Fra og med driftsåret

Detaljer

Vandreprosjektet 2013

Vandreprosjektet 2013 Vandreprosjektet 2013 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2013. Vi opplever en vekst i etterspørselen av aktivitetsferier i Europa, og vandring

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Samfunnsengasjement i Nordea

Samfunnsengasjement i Nordea Samfunnsengasjement i Nordea Print Hva mener vi med samfunnsengasjement Vårt mål er å bidra i samfunnet til økt kompetanse innenfor økonomi og entreprenørskap. Vi vil bruke vår kunnskap og erfaring innenfor

Detaljer

Vedlegg 2. Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet

Vedlegg 2. Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet Vedlegg 2 Innhold: 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse 3.0 Dokumentanalysens utvalg 4.0 Organisasjoner som ikke har svart på innspillet 1.0 Utvalgsprosess 2.0 Matrise dokumentanalyse Scenekunst

Detaljer

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK

SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK 2017 SANDEFJORD TØNSBERG HORTEN HOLMESTRAND SANDE LARVIK MyCity.no DIN BY PÅ NETT 2017 MyCity ønsker, og skal være kanalen for nyheter om varer og tjenester for lokalhandel. MyCity er en stabil plass å

Detaljer

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010

Kommunale Kanaler. - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler. www.areca.no 24.11.2010 Kommunale Kanaler - En undersøkelse om kommuners bruk av digitale kanaler 24.11.2010 www.areca.no Sammendrag Kommunale Kanaler 2010 Undersøkelsen Kommunale Kanaler er gjennomført i september/oktober 2010.

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer Analyser og evalueringer Oppsummering av opptaket 2015* Samordna Opptak I Samordna Opptak har vi hatt en svak nedgang i antall førsteprioritetssøkere på 2,15 % fra 2014 til 2015. For Samordna opptak systemet

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014

Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Til skolen IKF Rundskriv 04-2013 Oslo, 13. mai 2013 (IF-skolene får tilsvarende informasjon i eget rundskriv) Informasjonskontorene styrker deltakelsen på utdanningsmesser i 2014 Informasjonskontorene

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy;

Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Resultat fra spørreundersøkelse ang. benyttelse av digitale verktøy; Elever, en klasse på 7. trinn: jenter a-g, gutter h-p, ikke oppgitt kjønn q Lærere på trinnet: 1 = kvinne 36 år, 2 = kvinne 40-årene,

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema

Praktisk info. Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Velkommen! Praktisk info Tidsramme Pause Toalett 1 til 1-veiledning Spør undervegs! Deltagerskjema Mål for dagen Danne et godt utgangspunkt for å bruke digitale kanaler på en målrettet måte som skaper

Detaljer

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge

Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Gjennomføring av presseturer i regi av Innovasjon Norge Pressearbeid er en viktig del av Innovasjon Norgesmarkedsarbeid. Gode artikler og TV-programmer gir en fantastisk eksponering til en brøkdel av kostnadene

Detaljer

SOSIALE MEDIER ADVANCED

SOSIALE MEDIER ADVANCED SOSIALE MEDIER ADVANCED Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online AGENDA «Facebook Advanced» Planlegging Facebook-annonsering Analyse Case: «Fra 0 til 1.000 likere» YouTube Snapchat

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Vandreprosjektet 2015

Vandreprosjektet 2015 Vandreprosjektet 2015 Innovasjon Norge inviterer din bedrift til deltakelse i vårt internasjonale vandreprosjekt for 2015. Etterspørselen av aktivitetsbaserte og bærekraftige ferieformer vokser stadig

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017

Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Side 1 Spørreundersøkelse bygningsvernsentere 2017 December 7, 2017, 16:49 Drevet av Enalyzer Svar status Ikke svart

Detaljer

Kulturreisen i Nordland

Kulturreisen i Nordland Kulturreisen i Nordland Bodø, 29. oktober 2014 Kultur /museum som kommersielt produkt å lykkes som opplevelsesprodusent Eksempler fra Lofotr Vikingmuseum Hege Anita Eilertsen Markedssjef Museum Nord Lofotr

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator

På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest. 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator På tvers et regionalt prosjekt i UH-nett Vest 3. November 2014 Kristine Abelsnes, tidligere prosjektkoordinator Hva/hvem er UH-nett Vest? Prosjektet På tvers regional tilgang til forskningsinformasjon

Detaljer

Vi tar tak i data og viser det på en pen måte med rett profil - i sanntid. Og datafangst kan være så mye... GPS Center

Vi tar tak i data og viser det på en pen måte med rett profil - i sanntid. Og datafangst kan være så mye... GPS Center DIGITAL SIGNAGE FORORD Digital signage løsninger kan så mye mer enn å publisere powerpoint og stillbilder i loop. Vi tar i bruk data og informasjon som er tilgjengelig hos dere, og ved hjelp av dynamikk

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier

DNO&B - SOSIALE MEDIER. Magne Bjella Nye medier DNO&B - SOSIALE MEDIER Magne Bjella Nye medier Balletten Giselle Operaen Carmen Operaorkestret Innhold tilgjengelig på alle digitale flater - 80% nettandel 16.09.2015 6 Fokusområdet: Publikumsreisen -?

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE

Helge Jenssen JavaZone Academy. Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum. Ole Alexander Moy Partneransvarlig. Marianne Røed Partnerkontakt DELTAKERE JavaZone 2016 NOEN AV OSS SOM JOBBER MED JAVAZONE faglig program Espen Herseth Halvorsen JavaZone-leder Helge Jenssen JavaZone Academy Anders Karlsen Fagansvarlig Hilde Rødseth Prosjektleder fra Macsimum

Detaljer

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014

DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER. NRK November 2014 DISTRIKTSKONTORENE PÅ NETT OG MOBIL SAMMENLIGNET MED LOKALE AKTØRER NRK November 2014 Fra hele landet til hele landet NRK har 13 distriktskontorer landet rundt. Disse kontorene har igjen små og større

Detaljer

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online

SOSIALE MEDIER BASIC. Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam. Telemark Online SOSIALE MEDIER BASIC Mats Flatland / Digital rådgiver / Mediateam Telemark Online !"#$%#$& TOTALBYRÅ MÅLINGER TNS Gallup/ RAM / Easy Research SOSIALE MEDIER Facebook / Blogg / Web-TV DESIGN Foto / Ide

Detaljer

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009

Salg og markedsføring på internett. Børre Berglund 8.12.2009 Salg og markedsføring på internett Børre Berglund 8.12.2009 Det er mange gode tilbud, ikke alle når markedet Side 2 Børre Berglund 2005 Børre Berglund Reiselivsrådgivning (BBR) 2004 Divisjonsdirektør branding,

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

Fritids- og feriereiser høsten 2017

Fritids- og feriereiser høsten 2017 Fritids- og feriereiser høsten 2017 Innhold Først: Hva med sommeren som var? 4 Ferie- og fritidsreiser høsten 2017 6 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017 11 Reisemål og ferieform i Norge høsten 2017

Detaljer

DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell!

DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell! DM funker og klubber, kuponger & e-post flytter fjell! En undersøkelse om DM i Norge gjennomført for NORDMA MMM, 1. desember 2011 MMM 2011_Opinion AS 2 MMM 2011_Opinion AS 3 Konkret tilbud MMM 2011_Opinion

Detaljer

Fjord Norge - En region samlet på internett

Fjord Norge - En region samlet på internett Fjord Norge - En region samlet på internett Det er helt åpenbare strukturelle utfordringer ved dagens organisering på nett. De offisielle reiselivssidene (Fjord Norge og destinasjonsselskapene) taper mot

Detaljer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Pilotsamling BIT Reiseliv Hotel Bristol 25. November 2009 Norske Bygdeopplevelser AS Turoperatør som har spesialisert seg på ferdigpakka sykkel-,

Detaljer

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering.

2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 2011/925 - A- / - Spørreundersøkelsene i abonnent- og annonsemarkedet oppsummering. 1 Lesermarkedet. 2 Sammendrag spørreundersøkelse lesermarkedet Demokraten Dette sammendraget tar kort for seg resultatene

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske

Invitasjon. Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Invitasjon Bli med på tidenes satsing på innlandsfiske Hvorfor? Reiselivet er en viktig næring i innlandet, men potensialet innen naturbaserte opplevelser er mye større enn dagens nivå. Gjennom forskning,

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Bruk av sosiale medier

Bruk av sosiale medier Camilla Grøholt, 20. november 2017 Bruk av sosiale medier Hva skal vi snakke om i dag? Kort om meg Sosiale medier hva finnes Hva er sosiale medier Info om de ulike plattformene Hva skal blodbankene velge?

Detaljer

Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering

Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering Kom i kontakt med Hunde Norge! Media & Annonsering Begynnelsen Ideen Ideen som startet i 2005 var at working-dog.com ønsket å sette hundeeiere over hele verden i forbindelse med hverandre online gjennom

Detaljer

Rapport nr Erfaringer med nettforum marine proteiner

Rapport nr Erfaringer med nettforum marine proteiner Rapport nr. 217 Erfaringer med nettforum marine proteiner Marked RAPPORTTITTEL Erfaringer nettforum marine proteiner RAPPORTNUMMER 217 PROSJEKTNUMMER 4652 UTGIVER RUBIN DATO Januar 2012 UTFØRENDE INSTITUSJONER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Konsulentbistand på IKT området

Konsulentbistand på IKT området Konsulentbistand på IKT området Dialogkonferanse hos Ruter Endre Angelvik, IT-sjef Innhold Ruter og IT i Ruter Retningen framover Dagens forskjellige rammeavtaler 2 Et administrasjonsselskap Ruter er administrasjonsselskapet

Detaljer

Den Norske Dataforening Faggruppen Webkommunikasjon presenterer: Optimaliser websiden din med enkle verktøy

Den Norske Dataforening Faggruppen Webkommunikasjon presenterer: Optimaliser websiden din med enkle verktøy Den Norske Dataforening Faggruppen Webkommunikasjon presenterer: Optimaliser websiden din med enkle verktøy A/B-testing som verktøy for å øke konverteringer på nettstedet ditt er enklere enn du kanskje

Detaljer

2.7 Egen markedsplan

2.7 Egen markedsplan 2.7 Egen markedsplan Målsetting med temaet: Markedsmål og salgsmål Markedsstrategi Markedsføringstiltak Markedsplan er en konkret beskrivelse av de markedsaktiviteter som en virksomhet skal iverksette

Detaljer

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)" " Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) "

Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker)  Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) GÅSEHUDFOLDER 09 ANBEFALE HVERANDRE?! Liten folder som presenterer alle bedriftene (en handout som alle bruker) Alle anbefaler hverandre til kunder som er på besøk (gjennom sesongen) Kan legges på et kart

Detaljer

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse!

Vår forretningsidé. Kort om Edison Wolfram. er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé Kort om Edison Wolfram er å få andres til å vokse! Vår forretningsidé er å få andres til å vokse. Strategi og merkevarebygging Konseptutvikling og strategisk kommunikasjon Teknologi

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Kulturnett Oppland som ressurs for lag og foreninger i Oppland

Kulturnett Oppland som ressurs for lag og foreninger i Oppland Kulturnett Oppland som ressurs for lag og foreninger i Oppland Kulturnett Oppland er et brukerstyrt nettsted som deler kunnskap og informasjon og viser frem muligheter, kompetanse og aktiviteter innenfor

Detaljer