Bakgrunn Aktuelle krav og målsetningsnivå Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå Anbefalte løsninger...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bakgrunn Aktuelle krav og målsetningsnivå Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå Anbefalte løsninger..."

Transkript

1

2 Innhold Bakgrunn... 3 Aktuelle krav og målsetningsnivå... 3 Forskriftskrav... 3 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå... 5 Anbefalte løsninger... 5 Lydisolasjon... 5 Lydisolasjon mot øverom... 5 Romakustikk... 8 Romakustikk i kirkerom - Materialer og mengder Innledning Himling: Veggflater: Side 2 av 13

3 BAKGRUNN I denne rapporten presenteres aktuelle forskriftskrav og anbefalte målsetningsnivå for lydforhold i Ålgård kirke. I tillegg angis tiltak for å tilfredsstille disse målsetningene. Rapporten omhandler følgende forhold: - Lydisolasjon mot kritiske bruksrom (øverom, sakristi, møterom, kontorer/stillerom) - Lydisolasjon i etasjeskiller - Romakustikk i kirkerom - Romakustikk i øvrige bruksrom i bygget - Lydnivå fra tekniske installasjoner AKTUELLE KRAV OG MÅLSETNINGSNIVÅ Forskriftskrav Innledningsvis i prosjekteringen ble aktuelle krav i byggeforskriftene, mulige målsetningsnivå mm. presentert i et notat fra akustiker til byggherre. Etter diskusjoner i prosjekteringsmøter er ambisjonsnivået justert for enkelte problemstillinger, ut fra innspill fra byggherre og brukere og samarbeid mellom de prosjekterende. For bl.a. musikkrom og barnerom tas det utgangspunkt i kravene for skoler. Krav til akustiske forhold i nybygg er definert i NS 8175 (2012); Lydforhold i bygninger Lydklassifisering av ulike bygningstyper. I enkelte tilfeller, der disse kravene anses som noe ambisiøse eller er teknisk vanskelig å gjennomføre, er målsetningene justert i henhold til dette. Krav og målsetningsnivå presenteres i den følgende tabellen: Skoler og undervisningslokaler Krav i NS 8175 Lydnivå i oppholdsrom fra tekniske installasjoner i samme bygning eller annen bygning Luftlydisolasjon mellom undervisningsrom Luftlydisolasjon mellom klasserom og fellesgang/korridor med dørforbindelse Luftlydisolasjon mellom musikkrom / spesialrom med støyende aktiviteter og andre klasserom/fellesarealer. Luftlydisolasjon mellom musikkrom / spesialrom med støyende aktiviteter og fellesgang/korridor med dørforbindelse Lmax 30 dba R w 48 db R w 34 db R w 60 db R w 50 db Side 3 av 13

4 Luftlydisolasjon mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slagverksrom osv. og andre klasserom/fellesarealer. Luftlydisolasjon mellom musikkrom for elektrisk forsterket musikk, slagverksrom osv. og fellesgang/korridor med dørforbindelse Etterklangstid i undervisningsrom (skole) Etterklangstid i undervisningsrom (SFO/barnehage), høyde ikke over mer enn en etasje R w 70 db R w 60 db T 0,5 s T 0,4 s Lydnivå fra tekniske installasjoner Kontorer Krav i NS 8175 Luftlydisolasjon mellom kontorer Luftlydisolasjon mellom kontorer og fellesgang med dørforbindelse Mellom møterom og andre rom Mellom samtalerom, legekontorer, kontorer med behov for konfidensielle samtaler og andre rom Mellom rom som foran, med behov for konfidensielle samtaler og korridor med dørforbindelse R w 37 db R w 24 db R w 44 db R w 48 db R w 34 db Etterklangstid i kontorer og møterom T 0,20 x h 1) Etterklangstid i kontorlandskap T 0,16 x h 1) Etterklangstid i korridorer T 0,27 x h 1) Etterklangstid i foaje, venteareal, inngangsparti o.l. T 0,20 x h 1) Lydnivå fra tekniske installasjoner i møterom Lydnivå fra tekniske installasjoner i kontor Lmax 30 dba Lmax 30 dba 1) Etterklangskravet er avhengig av romhøyden, h. De ovennevnte kravspesifikasjonene kan ikke anses som absolutte krav for alle rom i dette prosjektet. For ansattes arbeidsplasser (kontorer, møterom o.l.) vil kravene være normative, og det må sikres at valgte løsninger tilfredsstiller kravene. For øvrige rom (bruksrom, øverom, barnerom) representerer kravene eksempler på aktuelle målsetningsnivå. I de tilfellene der det ut fra ulike hensyn er vurdert som hensiktsmessig å justere målsetningsnivåene, er dette kommentert og begrunnet. Side 4 av 13

5 Romakustikk i kirkerom - målsetningsnivå I samarbeid med byggherre og øvrige rådgivere har vi kommet fram til følgende målsetning for romakustiske forhold i kirkerommet: - Ønsket etterklangstid er i området T = 1,8 2,0 s i mellomfrekvensområdet. Denne bør stige litt i bassområdet, for å sikre god klanglig fylde. - Den akustiske absorpsjonen må plasseres slik at den både sikrer jevn lydutbredelse i rommet, og hindrer sjenerende ekkoeffekter i en akustisk ugunstig romform. - Manglende taletydelighet må kompenseres med riktig dimensjonert forsterkeranlegg. ANBEFALTE LØSNINGER Lydisolasjon Lydisolasjon mellom øverom og tilstøtende rom Kravene til øverom for elektrisk forsterket musikk er vurdert å være for ambisiøse for prosjektet, dels ut fra planlagt bruk, og dels av tekniske og praktiske grunner. Ut fra dette er det valgt å benytte krav på R w 60 db mellom musikkrom for dette prosjektet. Vi har følgende kommentarer til løsningene: Vegg mellom UV bygges med separat stenderverk, 3 x 13 mm gips på hver veggside, 2 x 100 mm isolasjon + 50 mm avstand. Vegger mellom øverommene og korridor bygges med separat stenderverk, 2 x 13 mm gips på begge sider og 2 x 70 mm isolasjon. Her har det vært noe diskusjon om man skal benytte doble dører eller enkel dør inn til øverommene. Dersom man skal nå målsetningsnivået på 50 db mot korridor, må det benyttes to dører, en med lydklasse 30 db og en med lydklasse 25 db. Vi har imidlertid åpnet for en forenkling her, som i tilfelle er begrunnet med at to dører er plasskrevende. Siden dørene vender ut mot et sekundærområde, mener vi at det her kan forsvares å benytte bare en dør. Denne må i tilfelle ha en lydklasse på minimum 40 db. En slik dør må i tilfelle monteres i det indre veggskallet i rommene, for å minimere flanketransmisjon via gjennomgående vegg. For å ivareta flanketransmisjon bygges alle ovennevnte vegger opp til UK dekke. Veggene kan settes på bunnplaten, da må det enten legges rillegummi under bunnsvillen, eller betongplaten på mark må splittes under veggen. Overgolv og lydhimling bygges separat i hver av rommene. Detalj for tilslutninger mot yttervegg og korridorvegg må kontrolleres av akustiker før bygging. UV 059 ligger grensende opp til teknisk rom. Vi har blitt gjort kjent med at man vurderer å føre kanaler gjennom skilleveggen mot øverommene, inn over gipshimlingen og videre ut i bygget derfra. Vi har vært borte i samme problematikk tidligere (musikkrom ved teknisk rom). Vår erfaring er at det trengs omfattende tiltak for å få til et godt resultat, og at det likevel er relativt risikofylt. Med de svært begrensede byggehøydene som er tilgjengelig her, kombinert med store kanaldimensjoner og uavklart behov for andre installasjoner over gipshimlingen, vurderes dette som en lydteknisk svært risikabel løsning, som vi ikke kan anbefale. Side 5 av 13

6 Mellom sakristi (109) og tilstøtende rom Sakristiet vil være et rom der man kan føre fortrolige samtaler. Ut fra dette anbefaler vi forskriftens målsetningsnivå om R w 34 db for skilleflate med dørforbindelse. Det er tung skillevegg mot kirkerom, lett skillevegg mot korridor og glassfelter mot trapperom. Mot korridor må det benyttes dører med lydklasse 30 db (tilsvarer Rw 33 db). Mot trapperom må det benyttes en 48 db vegg (2 x 13 mm gips på begge sider, stenderverk i stål med mm isolasjon), og glassfelt med svært gode lydisolerende egenskaper. Kontorer og stillerom (004, 005, 007, 008, 009, 114) Skillevegger uten dørforbindelse skal tilfredsstille et krav på R w 37 db. Dette oppnås f.eks. med enkle systemvegger med isolasjon i hulrom og 1 x 13 mm gips på hver side. Det sikreste er at veggene føres opp gjennom himling og avsluttes mot dekke. Hvorvidt kravet kan nås uten at veggene avsluttes mot overliggende dekke, vil avhenge av himlingstype. Flere aktuelle himlinger kan også kombineres med skjørt over himling (f.eks. Rockwool Soundstop). Tett vegg med isolasjon og en dør av ordinær kvalitet med terskel vil tilfredsstille det angitte målsetningsnivået på R w 24 db mot korridor. Mellom møterom/grupperom (018, 019, 020) Her anbefales det at man følger kravet i NS 8175, slik at man får et møterom som ivaretar en viss konfidensialitet. Anbefalt løsning er: - Lydstender av stål - 2 x 13 mm gips på begge sider - 95 mm isolasjon Også her er det sikreste at veggene føres opp gjennom himling og avsluttes mot dekke. Mellom møterom (018, 019, 020) og korridor Her anbefales det at man følger kravet i NS Det kan benyttes en av følgende skillevegger: eller 2 x 13 mm gips på hver side, 95 mm hulrom med 30 mm mineralullisolasjon og felles stenderverk 1 x 13 mm gips på hver veggside, 95 mm isolasjon og felles stenderverk. samt en dør med lydklasse 30 db (tilsvarer Rw 33 db). Andre romkategorier Det anbefales at barnerom (021) får samme løsninger som møterom, noe som også vil være i samsvar med kravene for undervisningsrom (R w 48 db / R w 34 db). Side 6 av 13

7 Grupperommene i første etasje har glassvegger i alle retninger ut mot kirkens fellesarealer. Her vil en praktisk tilnærming være å definere at alle veggflatene skal nå møterom-krav til vegg m/ dør, dvs. R w 34 db. For å nå dette trengs det typisk glassvegger av 8-10 mm tykt laminert glass, og dører med lydklasse 30 db. Lavere enn dette i kvalitet bør man ikke gå, da disse rommene ligger utsatt til for sjenerende støy fra byggets inngangsparti. For lager, anretning, garderober og toaletter er det ikke spesielle krav til lydisolasjon. Det anbefales imidlertid at toalettene får lydisolasjon tilsvarende vanlige kontorer, for å forebygge sjenerende støy til omgivelsene. Etasjeskiller i kirkerom Her er det behov for god trinnlydisolasjon, for å ivareta trinnlyddemping ned til de underliggende administrasjonslokalene. Det planlegges å benytte høykantsparkett i kirkerommet. Parketten skal legges på en sponplate. Det er da behov for et trinnlydreduserende skikt over dekket. Arkitekten har foreslått en løsning med 20 mm Silencio. Denne løsningen vil fungere tilfredsstillende. Krav til trinnlydnivå i kontorer, møterom og kontorlandskap vil tilfredsstilles med noe margin. Tilslutningsdetaljer kritisk tilfelle: Gulv på grunnen - gjennomgående betongplate i gulv i underetasjen I underetasjen blir det golv på grunnen, med tykkelse ca. 100 mm. Golv på grunnen må utformes slik at krav til luftlydisolasjon og trinnlydnivå ivaretas horisontalt. Det vil være behov for å splitte golv på grunnen en del steder, noe avhengig av type golvbelegg. Noen typiske løsninger oppsummeres i det følgende. Gulv må splittes under vegger med lydisolasjonskrav på 48 db og høyere, dvs. f.eks. mellom møterom/grupperom. Mellom korridor og møterom/stillerom/kontorer må det gjøres tiltak for å tilfredsstille krav til trinnlydnivå. Slike tiltak er enten splitting av golv eller belegg med trinnlydforbedring Lw = 15 db eller bedre. Ved planlegging av splitting under skillevegger må man også vurdere risikoen for lydoverføring via flanker, f.eks. via gulv i korridor (dersom det ikke splittes i denne retningen). Tilslutningsdetaljer, generell kommentar Flere av skilleflatene som er beskrevet her har relativt høye lydisolasjonskrav. Dette medfører at det er nødvendig med gode tilslutningsdetaljer, i tillegg til gode skillekonstruksjoner. Dette innebærer typisk å splitte gjennomgående plater og å sikre god tetting for å unngå lekkasjer. Generelt bør tilslutningsdetaljer forelegges akustiker for kontroll før bygging. Side 7 av 13

8 Romakustikk I det følgende gis vurderinger av de mest aktuelle produktalternativene for å regulere romakustikk i ulike romkategorier. De absorbenttypene som beskrives her er nedforede himlinger av myke mineralullplater, eller trespilehimlinger med bakenforliggende mineralull. Det er verdt å gjøre oppmerksom på at det har kommet en ny revisjon av NS 8175 i I denne revisjonen av standarden, som er utformet med spesiell vekt på universell utforming, er det til dels omfattende endringer av krav til romakustiske forhold i ulike bruksrom. Det har både kommet skjerpede krav til en rekke romkategorier og nye krav til romkatekorier som hittil ikke har vært omfattet av standarden. Barnerom Siden dette rommet skal benyttes til opphold og undervisning, bør det som et minimum legges opp til å tilfredsstille forskriftskravet for undervisningsrom. For å nå forskriftskravet på T 0,5 s, er det behov for at nesten hele himlingsflaten (minimum 90 %) utføres i absorberende materiale av svært god kvalitet, dvs. absorbenter som holder absorpsjonsklasse A ihht. ISO Myke nedforede mineralullabsorbenter er et aktuelt produkt. De billigste løsningene her er enkle absorbenter opphengt i T-profiler, men andre, mer elegante løsninger er selvsagt mulig. Slike absorbenter vil, med noe møblering som gir spredning av lyden, sikre at etterklangstiden kommer innenfor målsetningsnivået. Øverom I disse rommene vil det også være gunstig med kort og jevn (frekvensuavhengig) etterklangstid. Dette kan oppnås med samme tiltak som i barnerommene, dvs. myk mineralullhimling i T-profiler. Det er planlagt heldekkende absorberende himling i de to øverommene. Dette er gunstig i rom til forsterkede instrumenter. Generelt er det gunstig om lydskilleveggen mellom øverommene kan skråstilles noe, siden man da kan motvirke sjenerende ekkoeffekter mellom parallelle langvegger i rommene. Flutter-ekko og ubehagelige refleksjoner antas imidlertid også å kunne forhindres ved bruk av diffusjon (i dette tilfellet møblering) og absorpsjon på vegger. To prinsipper for dette er aktuelle: - Det plasseres veggabsorbenter på to veggflater i et hjørne, f.eks. fra ca. 0,6 m høyde til 1,8 m høyde, mineralullabsorbenter bak enten spiler eller perforerte plater. Dette hjørnet vil være typisk plassering for mest lydsterke kilde, f.eks. trommesett eller gitarforsterker. - Det monteres et teppe som henger på en skinne i taket, som kan trekkes ut langs en eller to veggflater. Mulige måter å løse dette på er vist på skisser i møte med arkitekt. Side 8 av 13

9 Kafe Vår anbefaling er at også dette lokalet dempes godt, spesielt hvis det regelmessig skal benyttes til servering. Når et rom er lite dempet, vil det føre til at hver enkelt stemme bærer godt utover i lokalet. Når konversasjon foregår i flere posisjoner i rommet, vil man automatisk heve stemmen for å overdøve bakgrunnsstøyen. Dette fører typisk til at det totale lydnivået fra samtaler i f.eks. restauranter med lite akustisk absorpsjon blir plagsomt høyt. Slike akustiske forhold vil kunne oppfattes som ubehagelige; i tillegg til et generelt for høyt støynivå vil det være vanskelig å føre samtaler pga. maskering av tale. På grunn av disse hensynene er det behov for at hele himlingen er absorberende. Man ønsker her å ha en himling av trespiler, med en bakenforliggende duk. For å oppnå tilfredsstillende forhold anbefales følgende tiltak: - Trespilehimlingen må ha minimum 35 % av åpent areal inn mot bakenforliggende absorbent - Bak spilene legges en akustisk åpen duk og en effektiv mineralullabsorbent. Kontorer, sakristi Mesteparten av himlingen må være absorberende for å nå kravet på T 0,8 s. Det vil være behov for en godt absorberende himling, enten systemhimling med myke mineralullplater eller en spilehimling / perforert gipshimling med bakenforliggende duk. I kontorlandskap må det være heldekkende absorberende himling. Her er erfaringsmessig mineralullabsorbenter det klart beste alternativet. I tillegg må det påregnes behov for lokal skjerming mellom arbeidsplassene. I dette rommet bør ikke bakgrunnsstøyen fra ventilasjonsanlegg være for lav et støynivå på ca. Leq = 35 dba vil være akseptabelt, og vil i noen grad bidra til å maskere sjenerende lydoverføring mellom arbeidsplassene. Fellesareal, korridorer Heldekkende absorberende himling (systemhimling med myke mineralullplater eller en perforert gipshimling med bakenforliggende duk) anbefales, dels av hensyn til det akustiske miljøet og dels av hensyn til rommenes bufferfunksjon (mht. lydisolasjon). Denne løsningen er også nødvendig for å nå forskriftskravet til etterklangstid, etter de ovennevnte innskjerpingene av kravene. Side 9 av 13

10 ROMAKUSTIKK I KIRKEROM - MATERIALER OG MENGDER Innledning I det følgende presenteres anbefalte materialvalg og mengder på enkelte av de flatene som anses som spesielt viktige for å nå målsetningen. Utfordringen er å få inn nok akustisk absorpsjon i rommet til at etterklangen kommer ned til prosjektets målsetning. Samtidig skal absorbentene plasseres slik at de sikrer jevn lydutbredelse i rommet, og hindrer sjenerende ekkoeffekter i en akustisk ugunstig romform. For å oppnå dette legger vi opp til en kombinasjon av tre tiltak: - Spilepaneler på bakvegg - Veggabsorbenter på de store sideveggene - Absorberende felter i "trekantene" i den høyeste delen av himlingen. Himling: Detaljerte beregninger har vist at den samlede konstruksjonen i himlingen (bjelkemønster + tette felter) gir tilstrekkelig diffusjon. Det er derfor ikke behov for ytterligere geometrisk variasjon inne i de tette trekantede feltene. Det er imidlertid behov for noe absorpsjon i himlingen. Vårt foretrukne alternativ er da perforerte plater med bakenforliggende duk og mineralull, som legges bak den (åpne) duken som vi har fått beskrevet. I våre beregninger hittil har vi fått tilfredsstillende resultater når slike absorbenter legges i de 9 øverste feltene ( ). Se utsnitt av beregningsmodellen på neste side: Side 10 av 13

11 Himlingen sett fra undersiden. De rødlige feltene er absorberende. Veggflater: Sidevegger Med sidevegger menes de to høye veggene som går fra hjørnet bak alteret og langs akse I og akse 09. Beregningene våre viser at det vil være behov for absorpsjon på disse sideveggene. Oppriss av veggene, utarbeidet av arkitekt, er vist på de følgende sidene. Dette tar utgangspunkt at absorbentene blir mineralullplater, som integreres i en slett veggflate. Side 11 av 13

12 Veggen til høyre for sceneområdet er vist i figuren under: Vi vurderer denne løsningen (og også løsningen på neste side) som svært god, av følgende grunner: - Dette gjør det mulig å plassere absorpsjonen i flaten slik at den så å si ikke blir synlig. Dette kan gjøres med mineralullplater (da helst pressede mineralullplater, som ikke er så absorberende i diskanten) eller med perforerte plater, dersom dette er estetisk mulig. - Løsningen er fleksibel, dvs. at endringer er mulig etter detaljerte vurderinger når de andre løsningene er mer fastlagt Side 12 av 13

13 Veggen til venstre for sceneområdet er vist i figuren under: Bakvegger Bakveggen er kritisk med tanke på mulige ekko. Slik sett er det gunstig at det er satt av plass til behandling av veggen (spilepanel med bakenforliggende mineralullabsorbent). Glassdørene og ubehandlete veggflater er imidlertid en risikofaktor. Disse vil, slik de nå er skissert, være parallelle med glassfeltet i hjørnet bak alteret. Foreløpige beregninger indikerer at det vil være et bakveggs-ekko her. Styrken på dette ekkoet er det kritiske. Dette kan reduseres med skråstilling av glass og tette felter, eller med uttrekkbare gardiner. Et tredje godt alternativ vil være å videreføre ideen med trespilene også på flater der det ikke er absorbenter bak dette vil gi en lydspredende effekt som generelt er ønskelig i dette rommet. Glassdørene og veggfeltene vil være akustisk akseptable i de fleste sammenhenger, men det vil kunne være behov for å dekke dem til ved noen anledninger, både av lyd- og lystekniske hensyn f.eks. ved lydsterke konserter. Ut fra dette bør gardiner være lett tilgjengelig og enkle å bruke. Side 13 av 13

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER...

AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 3 2 AKUSTISKE KRAV OG MÅLSETNINGER... 3 2.1 GENERELT... 3 2.2 BYGGEFORSKRIFTENES KRAV... 3 3 KONSTRUKSJONER... 6 3.1 INNLEDNING... 6 3.2 BESKRIVELSE AV LØSNINGER... 6

Detaljer

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku

Holmestrand kommune. Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering - RIAku RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 464351 Kunde: Holmestrand kommune Ekeberg skole Flerbrukshall og SFO Detaljprosjektering

Detaljer

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse

2013-06 Fredlundskogen bofellesskap. Lydteknisk redegjørelse 2013-06 Fredlundskogen bofellesskap Lydteknisk redegjørelse Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Sjekket: Godkjent: 1 Des. 2013 Produksjon og utgivelse FAV Dokumenttittel: Espen Aursand Arkitektkontor AS Lydteknisk

Detaljer

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav.

Notatet gir en oppsummering av nødvendige tiltak for å innfri aktuelle forskriftskrav. NOTAT IVELAND BYGDEHEIM OPPDRAG Iveland Bygdeheim DOKUMENTKODE 313479-RIAK-RAP-O01 EMNE Omsorgssenter TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Egerdahl og Nordbø AS OPPDRAGSLEDER Arne Kristian Skiftenes KONTAKTPERSON

Detaljer

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE

J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE J3. LYDTEKNISK REDEGJØRELSE 1. utgave 2007.05.17 1.) Forskrifter lydforhold i bygninger Som grunnlag til utredning av lydforhold i bygninger gjelder: Norsk standard NS 8175 Lydforhold i bygninger / Lydklasser

Detaljer

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD

NOTAT. Ekely barnehage. 1. Orientering. Stokke kommune v/ Kjetil Haugland. Akustikk-konsult AS v/ Ånund Skomedal. Dato: 22. november 2013 LYDFORHOLD NOTAT Til: Fra: Stokke kommune v/ Kjetil Haugland v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2013 Ekely barnehage LYDFORHOLD 1. Orientering skal på oppdrag fra Stokke kommune foreta vurdering av akustiske forhold

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A

LYDKRAV. Akustikk-konsult. Tlf Prosj.nr Besøksadr. Torvet 1A NOTAT Til: Fra: Kristiansenn & Bernardt AS v/ Iver A. Kristiansen v/ Ånund Skomedal Dato: 12. juni 2013 Kjeldås barnehage LYDKRAV 1. Orientering AS skal på oppdragg fra Sande kommune foreta vurdering av

Detaljer

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Om oppdraget. 1.1 Bakgrunnsmateriale og regelverk SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Kommunegården Sentralhall Møterom Senior DOKUMENTKODE 126985-RIA-NOT-01 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER Grete M. Gilhuus-Moe KONTAKTPERSON Eivind Gärtner

Detaljer

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset.

VEDLEGG 4: AKUSTIKK. Omsorgsboliger - Tanabru. Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 4: AKUSTIKK Omsorgsboliger - Tanabru Beskrivelse av hvordan lydtekniske forhold som må tas hensyn til i bygningskomplekset. 0 Tilbudsgrunnlag

Detaljer

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole.

RAPPORT. Sammendrag. Skien Kommune ved Ole Andreas Meen. Skien kulturskole AKU 01. Kravspesifikasjon for ny kulturskole. RAPPORT Sammendrag Bygget bør generelt oppfylle grenseverdier for klasse C i NS875:2008, der denne kravspesifikasjonen eller eventuelle reguleringsbestemmelser ikke angir strengere krav. Skien Kommune

Detaljer

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4

FLYTTING AV PAVILJONG INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER OG GRENSEVERDIER 2. 3 LUFTLYDISOLASJON Veggkonstruksjoner Dekkekonstruksjoner 4 TRONDHEIM EIENDOM FLYTTING AV PAVILJONG LYDTEKNISK VURDERING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole.

Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Iveland skole notat lydteknikk Sammendrag: Dette notatet beskriver krav og retningslinjer for lydforhold for nybygg og ombygging av Iveland skole. Notatet gir prinsipper og løsninger for å oppfylle de

Detaljer

Lydteknisk premissrapport

Lydteknisk premissrapport Lydteknisk premissrapport Sunnaas sykehus - Nytt Tverrbygg Revisjon 3 01.03.2013 2012-12-10 Oppdragsnr.: 5102493 Innhold 1 BAKGRUNN 3 2 GRENSEVERDIER 3 3 BYGNINGSMESSIGE TILTAK 6 3.1 Generelt 6 3.2 Dekker

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

OPPRETTET AV. A ndré Be rgan. Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering OPPDRAG Gråtenmoen Laboratorium - Ombygging/tilbygg OPPDRAGSNUMMER 13965001 OPPDRAGSLEDER Bård Havenstrøm Hansen OPPRETTET AV André Bergan DATO Gråtenmoen laboratorium SVV ombygging. Lydteknisk vurdering

Detaljer

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger

Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Lyd og bygningsakustikk krav, løsninger Siv.ing. Tore Moen Leder oppdragsprosess Brekke & Strand akustikk as www.brekkestrand.no BSY, Gardermoen, 15. mars 2013 Grenseverdier og krav Arbeidsmiljøloven :

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00

OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE RIA-NOT- 01_Rev00 NOTAT OPPDRAG Levrestien 12 DOKUMENTKODE 125602-RIA-NOT- 01_Rev00 EMNE RIA TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Bærum kommune OPPDRAGSLEDER John Erling Strand KONTAKTPERSON Jon Tveiten Skuterud SAKSBEH Svein

Detaljer

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger

Norsk Standard: Lydforhold i bygninger Norsk Standard: Lydforhold i bygninger NS 8175:2012 erstatter NS 8175:2008. NS 8175 er den viktigste standarden innenfor akustikk og støy i bygninger. Den er knyttet til teknisk forskrift, TEK10, og omhandler

Detaljer

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert.

Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter oppsummert. RAPPORT Heggedal skole - flerbrukshall Kunde: SG Arkitektur ved Ove Mørk Sammendrag: Det er foretatt beregning av etterklangstid i flerbrukshallen basert på foreliggende grunnlag. Nedenfor er viktige momenter

Detaljer

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk LØRENSKOG KOMMUNE LYDTEKNISK PREMISSRAPPORT - FORPROSJEKT OPPDRAGSNUMMER LØRENSKOG KOMMUNE Turnhall som tilbygg til Kjennhallen - Akustikk OPPDRAGSNUMMER 12215001 LYDTEKNISK PREMISS - FORPROSJEKT SWECO NORGE AS LØRENSKOG KOMMUNE TORE SANDBAKK SOLVEIG RENESTØL Sweco Endringsliste

Detaljer

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013

Oppdragsnr: 53011-00 Dato: 09.12.2013. Rapportnr: Aku-02 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 09.12.2013 RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: FET kommune gjennom Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Auditorium Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Auditorium Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Auditorium Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Auditoriet på Birkenlund ble bygd nytt i 2008 eller 2009, og skolen har foreløpig ikke

Detaljer

Grenseverdier akustikk

Grenseverdier akustikk RÅDGIVERGRUPPEN FOR HAUGESUND SJUKEHUS RAPPORT Grenseverdier akustikk PROSJEKT Haugesund sjukehus Bygg 2020 VEDRØRENDE GRENSEVERDIER AKUSTIKK DATO 31.01.2017 UTARBEIDET AV ALAIN BRADETTE NOTAT SENDT 31.01.2017

Detaljer

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo

Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref UTARBEIDET AV. KONTROLLERT AV Kjell Olav Aalmo NOTAT 5737-1 1:14 Bergen Versjon Vår ref Kilde Akustikk AS Bergen - Voss 2011-05-05 1 12385/20003683/D1103173.doc Deres dato Arkiv Deres ref 2010-12-06 110174 Og Arkitekter as Postboks 1809, Nordnes 5816

Detaljer

Stål l og hulldekker i boligblokker

Stål l og hulldekker i boligblokker MULTICONSULT Totalleverandør av rådgivningstjenester kompetent - kreativ - komplett Stål l og hulldekker i boligblokker lyd tekniske løsningerl ved Åshild Båsen B Eide Norsk Ståldag 2005 Teknisk forskrift

Detaljer

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage

Plusarkitektur AS. RIAku Prosjekt Sentrum barnehage Plusarkitektur AS RIAku Prosjekt Sentrum barnehage RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 466501 Kunde: Plusarkitektur AS Vurdering av akustikk Sammendrag: På oppdrag for Plusarkitektur AS has Sweco

Detaljer

Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine. Oppsummering. Notat. Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN. Kopi Trond Moslet, FB

Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine. Oppsummering. Notat. Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN. Kopi Trond Moslet, FB Til Tor Kristansen, EN Annik Stigen, EN Kopi Trond Moslet, FB Notat DATO 12.11.2015 SAKSNUMMER AKU2015-420 SAKSBEHANDLER Trond Ågesen Sørgjerd GODKJENT AV Høgskolen i Narvik - Akustikk i kantine Lydforholdene

Detaljer

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012

Oppdragsnr: 39144-00 Dato: 28. april 2012. Rapportnr: AKU 01 Revisjon: 0 Revisjonsdato: 28. april 2012 RAPPORT Lillestrøm VGS Kunde: Lille Frøen AS v/ Hanne Bauck Sammendrag: Rapporten sammenfatter gjeldende lydkrav i prosjektet og prosjekterte løsninger for nybygget. NS 8175 lydklasse C legges til grunn

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Munkehaugen kultursenter, Kafeen Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Munkehaugen kultursenter, Kafeen Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Munkehaugen kultursenter, Kafeen Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Klasserom ombygd til bandrom. Intimscene for band + øverom og preproduksjonsrom.

Detaljer

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon:

Aurskog-Høland Kommune. Løken barnehage. Lydteknisk premissrapport. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: AKU02 Versjon: Aurskog-Høland Kommune Løken barnehage Lydteknisk premissrapport Oppdragsnr.: 5160557 Dokumentnr.: AKU02 Versjon: 02 2016-08-16 Oppdragsgiver: Aurskog-Høland Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Thomas

Detaljer

AKUSTIKK RAPPORT Bedrift Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne Etterklangsmålinger Dato 15.04.2015 Rapport utført av Torgrim Blø Distribuert til

AKUSTIKK RAPPORT Bedrift Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne Etterklangsmålinger Dato 15.04.2015 Rapport utført av Torgrim Blø Distribuert til Side 1 av 7 Møre og Romsdal Fylkeskommune AKUSIKK RAPPOR Bedrift : Kristiansund vgs Baserom og kjøkken Emne : Etterklangsmålinger Dato : 15.04.2015 Rapport utført av : orgrim Blø Distribuert til : Bjørn

Detaljer

SAMLOKALESERTE BOLIGER

SAMLOKALESERTE BOLIGER SAMLOKALESERTE BOLIGER SPYDEBERG KOMMUNE AKUSTISK RAPPORT LYDFORHOLD PROSJEKTNUMMER: 3 901 032 DOKUMENT NUMMER: GJELDENE VERSJON: 1.00 1.00 2016.5.2 Utgitt GBJ PG GBJ NA REV. DATO REV. ENDRING UTFØRT KONTROLLERT

Detaljer

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget

Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget Innvendige lydforhold Fagerlund barnehagebygget i massivtre ILL TEGNING Tiltakshaver/byggherre: Gran kommune Org. nr. 947 506 579 MVA Dato 13.03.2015 NOTAT Kunde: SG arkitektur AS V/ OLE A. HEEN (PGL)

Detaljer

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013

UU akustikk økonomisk konsekvenser. NAS høstmøte 2013 UU akustikk økonomisk konsekvenser NAS høstmøte 2013 SINTEF Byggforsk og Multiconsult har utarbeidet rapport om «Økonomisk konsekvensanalyse av endrede krav til lydforhold med grunnlag i universell utforming»

Detaljer

Beredskapssenter Haugland

Beredskapssenter Haugland Askøy kommune ved Axel Hauge Beredskapssenter Haugland Premissnotat bygningsakustikk 20130131 Oppdragsnr.: 5121745 Innhold 1 Innledning 5 2 Grenseverdier 6 3 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder /

Detaljer

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21

Plan og Prosjekt Arkitekter AS. Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole. Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole Utgave: 2 Dato: 2011-01-21 Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Lydteknisk premissdokument Gjøvik fagskole

Detaljer

Hva passer lokalet mitt til? Akustikkseminar Troms februar 2015

Hva passer lokalet mitt til? Akustikkseminar Troms februar 2015 Hva passer lokalet mitt til? Akustikkseminar Troms 2.-4. februar 2015 Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd og leder for Norsk musikkråd og Musikkens studieforbunds utvalg for musikklokaler Oversikt

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Follo Folkehøyskole, Garasje Vestby kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.09.2011 Garasjen tilhører den tidligere rektorboligen på folkehøyskolen og er bygd om til øverom

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Musikkrommet Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Musikkrommet Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Bondi skole, Musikkrommet Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 06.05.2014 Bondi skole er en ny og moderne barneskole med 379 elever,

Detaljer

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner

13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner Publisert dato 09.09.2013 13-6. Generelle krav om lyd og vibrasjoner (1) Byggverk og brukerområde som er del av byggverk med tilhørende uteoppholdsareal avsatt

Detaljer

Universell utforming Noen konsekvenser for akustisk utforming

Universell utforming Noen konsekvenser for akustisk utforming Noen konsekvenser for akustisk utforming Clas Ola Høsøien Multiconsult AS Innledning Generelt om universell utforming Nye krav knyttet til det akustiske miljøet Kriterier for romakustiske forhold Noen

Detaljer

Nordialøsninger. Fleksible lokaler

Nordialøsninger. Fleksible lokaler Nordialøsninger Fleksible lokaler Behovene I næringsbygg blir det stadig viktigere å tilrettelegge for fleksibilitet uten at kostnadene øker. Forskriftene til Plan- og bygningsloven definerer krav til

Detaljer

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT:

TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: TIME LYDINFORMASJON GLASSVEGGER HENSIKT: Fokus på lydreduksjon gjør at vi som produsent har valgt å lydteste våre glassvegger. Dette for å se hva som er hensiktsmessig å bruke i forskjellige kombinasjoner

Detaljer

GAND VIDEREGÅENDE SKOLE, BYGGETRINN 3 Akustiske forhold premissdokument

GAND VIDEREGÅENDE SKOLE, BYGGETRINN 3 Akustiske forhold premissdokument RAPPORT : 10731001-1-R01 Revisjon : 0 Dato : 13.10.2015 Antall sider : 9 Vedlegg : Lydtegninger GAND VIDEREGÅENDE SKOLE, BYGGETRINN 3 Akustiske forhold premissdokument Oppdragsgiver : Link Arkitektur v/

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Roligheden skole, Musikkrommet Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Roligheden skole, Musikkrommet Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Roligheden skole, Musikkrommet Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Musikkrommet på Roligheten skole er et stort klasserom. Rommet brukes i dag som øvingslokale

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT

UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER STATSBYGG SØR FORPROSJEKT STATSBYGG SØR UNIVERSITETET I AGDER, CAMPUS GIMLEMOEN TILBYGG TIL BYGG 46 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no LYDISOLASJON OG STØY FRA TEKNISKE INSTALLASJONER

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

Rapport fra Akustikkmåling Borge ungdomsskole, Gymsalen Fredrikstad kommune i Østfold

Rapport fra Akustikkmåling Borge ungdomsskole, Gymsalen Fredrikstad kommune i Østfold Rapport fra Akustikkmåling Borge ungdomsskole, Gymsalen Fredrikstad kommune i Østfold Østfold musikkråd, 27.11.12 Borge ungdomsskole ble bygget i 1965. Gymnastikkbygningen var ferdig renovert i desember

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Haugjordet skole, bandrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 01.09.2010 Haugjordet ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 2004. Skolen ligger sentralt på Langhus like ved

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland

Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Etnedal skule, Musikkrom Etnedal kommune i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, 29.05.2013 Musikkrommet ligger innenfor vindusrekken i kjelleretasjen

Detaljer

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR

PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR PRESENTASJON av prns 8178 AKUSTISKE KRITERIER FOR ROM OG LOKALER TIL MUSIKKUTØVELSE Jon G. Olsen, Arbeidsgruppe SN/K001/AG02 leder Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler Høringsmøter 27.-29. september,

Detaljer

STRATEGINOTAT AKUSTIKK

STRATEGINOTAT AKUSTIKK repo002.docx 2013-06-14 STRATEGINOTAT AKUSTIKK OPPDRAGSNUMMER 832920 NYE FROGNER SYKEHJEM FROGNERHAGEN - RIAKU FORELØPIG STRATEGINOTAT FOR AKUSTIKK 01.11.2013 SWECO NORGE AS BK AKUSTIKK REIULF RAMSTAD

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Rud skole, kulturrom Rælingen kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Rud skole, kulturrom Rælingen kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Rud skole, kulturrom Rælingen kommune i Akershus Akershus musikkråd, 11.02.2013 Klasserom på Rud Skole ønskes restaurert til bruk som kulturrom/musikkrom. Rud skole ønsket måling

Detaljer

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2

STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING INNHOLD 1 GENERELT 2 TRONDHEIM EIENDOM STRINDHEIM SKOLE OMBYGGING ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norway TLF +47 02694 WWW cowi.com LYDTEKNISK NOTAT INNHOLD 1 GENERELT 2 2 FORSKRIFTER

Detaljer

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051.

db(a) er enhet for lydnivå målt med frekvensveiekurve A etter NS 3051. Kap. 53 - Lydforhold :1 Definisjoner I a (db) er luftlydindeks som er en karakteristikk av luftlydisolasjonen med ett tall, som tar hensyn til lydisolasjonen ved forskjellige frekvenser. Størrelsen bestemmes

Detaljer

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg

Lydteknisk prosjektering. Sametinget, tilbygg Statsbygg Lydteknisk prosjektering Sametinget, tilbygg Statsbygg Divisjon Engineering Prosjektnummer: 2730651 Dok.nr. RAP-RE-RIA-001 Rev.: 3 Dato: 26.3.2013 Utarbeidet av: Kontrollert av: Kristian E. Meisingset

Detaljer

AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMFASONGEN

AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMFASONGEN AKUSTISK DESIGN I HENHOLD TIL ROMFASONGEN Rommets form definerer bevegelsen av lydbølger i rommet. Plasseringen av akustiske materialer avgjøres av måten lyden beveger seg i et bestemt rom for å sikre

Detaljer

Rapport fra akustikk-måling Galleriet, Kunstnersenteret i Møre og Romsdal Molde kommune (1502_01)

Rapport fra akustikk-måling Galleriet, Kunstnersenteret i Møre og Romsdal Molde kommune (1502_01) Rapport fra akustikk-måling Galleriet, Kunstnersenteret i Møre og Romsdal Molde kommune (1502_01) Galleriet ved Kunstnersenteret Møre og Romsdal blir benyttet til utstilling av billedkunst og kunsthåndverk,

Detaljer

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg

Overordnet lydteknisk prosjektering ifm. en totalentreprise for ombygging av Vestby gml. skole til et næringsbygg ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rådgivende ingeniører Kongens gate

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Munkehaugen kultursenter, Ballsal Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Munkehaugen kultursenter, Ballsal Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Munkehaugen kultursenter, Ballsal Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Pr. i dag øverom sanggruppe, korøvelse, trening Tai-Chi og dans. NORSK MUSIKKRÅDS

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, rektorboligen, Bandrom 1. etasje Vestby kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, rektorboligen, Bandrom 1. etasje Vestby kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, rektorboligen, Bandrom 1. etasje Vestby kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.09.2011 Øverommet ligger i første etasje på den tidligere rektorboligen

Detaljer

NS 8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Svein Folkvord Sivilingeniør, musiker Leder av arbeidsgruppen

NS 8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Svein Folkvord Sivilingeniør, musiker Leder av arbeidsgruppen NS 8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Svein Folkvord Sivilingeniør, musiker Leder av arbeidsgruppen Bakgrunnen for den nye standarden Mange fagfolk vet hvordan rom for musikk

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Billingstad skole, Gymnastikksal Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Billingstad skole, Gymnastikksal Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Billingstad skole, Gymnastikksal Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 21.05.2014 Billingstad skole ligger på øvre Billingstad i

Detaljer

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til..

Hvordan oppleves lyd i skolerom? Hvilke krav og anbefalinger er viktige? Hva kan og bør gjøres av tiltak? Hvem/hva skal det tas hensyn til.. Lydforhold i skoler - romakustikk, lydisolasjon, støy og universell utforming Siv.ing. Avdelingsleder bygningsakustikk Brekke & Strand Akustikk AS www.brekkestrand.no tore.moen@brekkestrand.no Agenda :

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Greåker kirke, Kirkerommet Sarpsborg kommune i Østfold

Rapport fra akustikkmåling Greåker kirke, Kirkerommet Sarpsborg kommune i Østfold Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Greåker kirke, Kirkerommet Sarpsborg kommune i Østfold Østfold musikkråd, 15.04.2013 Greåker kirke er en kirke fra 1974 i Sarpsborg kommune, Østfold.

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland

Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland Rapport fra Akustikk-måling Vestre Toten Kulturhus, Sal 2 (møterom) Vestre Toten kommune i Oppland Hedmark og Oppland musikkråd, 22.06.2012 Vestre Toten kulturhus ble innviet i 1978, og inneholder bibliotek,

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Nedenes Ungdomsskole, Musikkrom Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Nedenes Ungdomsskole, Musikkrom Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Nedenes Ungdomsskole, Musikkrom Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Musikkrommet er et stort klasserom, som i dag brukes til øvingsrom for det lokale

Detaljer

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no

LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER. www.rollform.no LYD DOKUMENTASJON FOR V-FAS KONTORSKILLEVEGGER KOMBI OG V-FAS KONTORSKILLEVEGGER www.rollform.no TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT KRAV: NS 8175, TEK 10. TEKNISK DOKUMENTASJON LYDISOLASJON I HHT

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Musikkrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 16.09.2010 Nybygget skole i 2010 for første til syvende trinn elever. Musikkrommet på skolen brukes som øverom

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark

Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark Rapport fra Akustikk-måling Høgskolen i Hedmark, Hamar, Sangsal 1 Hamar kommune i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, 09.10.2012 Sangsal 1 er skolens sal for koraktivitet og undervisning. Den benyttes

Detaljer

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato:

Oppdragsnr: Dato: Rapportnr: AKU 02 Revisjon: 1 Revisjonsdato: RAPPORT Tienbråten barnehage Kunde: Lillestrøm Arkitekter AS v/ Siv Daus Sammendrag: Utførelse av tung flytende betongpåstøp må vies betydelig oppmerksomhet for å hindre stive forbindelser i randsoner

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Skrova samfunnshus, Flerbrukshall Vågan kommune i Nordland

Rapport fra Akustikk-måling Skrova samfunnshus, Flerbrukshall Vågan kommune i Nordland Rapport fra Akustikk-måling Skrova samfunnshus, Flerbrukshall Vågan kommune i Nordland Hedmark og Oppland musikkråd, 08.02.2013 Skrova samfunnshus ble tatt i bruk høsten 2011, og inneholder bl a en stor

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, Black box Vestby kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, Black box Vestby kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, Black box Vestby kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.09.2011 Black-boxen på Follo folkehøyskole er forholdsvis nybygd (stod ferdig 2009), og er skolens

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Radøy Ungdomskule, Utstillingshallen Radøy kommune i Hordaland

Rapport fra Akustikk-måling Radøy Ungdomskule, Utstillingshallen Radøy kommune i Hordaland Rapport fra Akustikk-måling Radøy Ungdomskule, Utstillingshallen Radøy kommune i Hordaland Akershus musikkråd, 23.03.2011 Radøy Ungdomsskule stod ferdig i 1982, og ligger i tilknytning til Radøyhallen

Detaljer

Lydutfordringer i norske bygg

Lydutfordringer i norske bygg Lydutfordringer i norske bygg - Dagens nybygg - Utfordringer og løsninger - Typiske feil og mangler Anders Homb November 2013 Technology for a better society 1 Innhold Utgangspunkt Kunnskapspyramide Bygningstyper:

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Greverud kirke, Kirkerommet Oppegård kommune i Akershus Akershus musikkråd, 16.07.2012 Greverud kirke er bygget i 1967. Foruten kirkerommet med plass til 200 mennesker har kirken

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Vestibyle Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Vestibyle Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Finstad skole, Vestibyle Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.02.2012 Finstad skole ble åpnet i januar 1971. Til å begynne med var den en "åpen skole" med 233 elever

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Løten ungdomsskole, Auditoriet Løten kommune i Hedmark

Rapport fra Akustikk-måling Løten ungdomsskole, Auditoriet Løten kommune i Hedmark Rapport fra Akustikk-måling Løten ungdomsskole, Auditoriet Løten kommune i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, 4.5.2012 Auditoriet på Løten ungdomsskole er bygget på begynnelsen av 2000-tallet. Salen

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Årnes gamle skole, Rockeverkstedet Nes kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Årnes gamle skole, Rockeverkstedet Nes kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Årnes gamle skole, Rockeverkstedet Nes kommune i Akershus Akershus musikkråd, 12.12.2012 Nes rockeverksted brukes flittig av band og kulturskolen (trommegruppe). Er i bruk ca.

Detaljer

Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS. Gjøvik barnehage. Premissdokument akustikk. 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767

Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS. Gjøvik barnehage. Premissdokument akustikk. 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767 Plan og prosjekt Lillehammer arkitektteam AS Gjøvik barnehage Premissdokument akustikk 2015-05-13 Oppdragsnr.: 5151767 Innhold 1 Innledning 5 2 Krav og anbefalinger 6 3 Luftlydisolasjon og trinnlyd 8

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Ridabu skole, Gymsalen Hamar kommune i Hedmark

Rapport fra Akustikk-måling Ridabu skole, Gymsalen Hamar kommune i Hedmark Rapport fra Akustikk-måling Ridabu skole, Gymsalen Hamar kommune i Hedmark Hedmark og Oppland musikkråd, 19.01.2011 Gymsal ved Ridabu skole i Hamar. Salen er i bruk som øvingslokale på kveldstid for lokale

Detaljer

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK

BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsgiver Målselv kommune Rapporttype Akustisk prosjektering 2013-09-16 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK INNSPILL AKUSTIKK 2 (13) BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE INNSPILL AKUSTIKK Oppdragsnr.: 6130335

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Birkenlund skole, Gymnastikksal Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Lokalet er en gymsal som ble bygd ny/renovert etter brann for et par år siden. Lokalet

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Musikkrommet Skedsmo kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Musikkrommet Skedsmo kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Gjellerås skole, Musikkrommet Skedsmo kommune i Akershus Akershus musikkråd, 09.11.2012 Musikkrommet på Gjellerås skole på Skjetten brukes til vanlig musikkundervisning på dagtid,

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, Korsal Vestby kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, Korsal Vestby kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Follo folkehøyskole, Korsal Vestby kommune i Akershus Akershus musikkråd, 27.09.2011 Korrommet på Follo folkehøyskole er nybygd (sto ferdig 2009), og er tenkt tilpasset skolens

Detaljer

NS 8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Svein Folkvord, Sinus AS Sivilingeniør, musiker Leder av arbeidsgruppen

NS 8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse. Svein Folkvord, Sinus AS Sivilingeniør, musiker Leder av arbeidsgruppen NS 8178: Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse Svein Folkvord, Sinus AS Sivilingeniør, musiker Leder av arbeidsgruppen Bakgrunnen for den nye standarden: Mange fagfolk vet hvordan rom

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Prøvesal Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Prøvesal Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Asker kulturhus, Prøvesal Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 22.05.2014 Asker kulturhus er et norsk kulturhus i Asker kommune,

Detaljer

Rapport fra Akustikkmåling Sangerhuset, 2.etasje øverom Fredrikstad kommune i Østfold

Rapport fra Akustikkmåling Sangerhuset, 2.etasje øverom Fredrikstad kommune i Østfold Rapport fra Akustikkmåling Sangerhuset, 2.etasje øverom Fredrikstad kommune i Østfold Østfold musikkråd, 29.11.12 Huset eies og drives av Fredrikstad Mannskor som er et godt og vel 100 år gammelt kor,

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at dette er tiltak og oppgraderinger som er i prosess og vurdering, ikke nødvendigvis det som vil være de endelige tiltakene.

Vi gjør oppmerksom på at dette er tiltak og oppgraderinger som er i prosess og vurdering, ikke nødvendigvis det som vil være de endelige tiltakene. Dette er et utdrag av det tilleggsnotatet med anbefalte tiltak, som er utarbeidet av Jon G Olsen, etter akustikkmålinger av kultursalen i senter for nordlige folk, den 3. november 2014. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Rapport fra akustikkma ling Sandvika viderega ende skole, Lille gymsal Bærum i Akershus

Rapport fra akustikkma ling Sandvika viderega ende skole, Lille gymsal Bærum i Akershus Rapport fra akustikkma ling Sandvika viderega ende skole, Lille gymsal Bærum i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 15.07.2015 Sandvika videregående skole er en videregående skole i Sandvika i Bærum.

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Skårer kirke, Kirkerommet Lørenskog kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Skårer kirke, Kirkerommet Lørenskog kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Skårer kirke, Kirkerommet Lørenskog kommune i Akershus Akershus musikkråd, 16.09.2010 Skårer kirke er bygd i 1978, og er en arbeidskirke i kvadratisk form. Kirken er hovedsakelig

Detaljer

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen

NOTAT Etterklangstidmålinger Klemetsrudhallen NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Bjørn Andreassen Bymiljøetaten, Oslo kommune Fra: Håkon Eivind Larsen Petter H. Eriksen Sweco Norge AS Sweco Norge AS Utførende Kvalitetssikring

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Harmonien, Aulaen Drammen kommune i Buskerud

Rapport fra Akustikk-måling Harmonien, Aulaen Drammen kommune i Buskerud Utvalg for musikklokaler Rapport fra Akustikk-måling Harmonien, Aulaen Drammen kommune i Buskerud Buskerud musikkråd, 28.06.2013 NORSK MUSIKKRÅDS UTVALG FOR MUSIKKLOKALER Norsk musikkråd Pb 4651 Sofienberg

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Kontra kulturskole, Bandrom Ski kommune i Akershus

Rapport fra Akustikk-måling Kontra kulturskole, Bandrom Ski kommune i Akershus Rapport fra Akustikk-måling Kontra kulturskole, Bandrom Ski kommune i Akershus Akershus musikkråd, 19.10.2010 Kontra kulturskole ligger i utkanten av Ski sentrum og er en gammel trebygning som ble innviet

Detaljer

NOTAT. Gamle brannstasjon Tromsø Musikkøverom. Akustiske forhold. Sammendrag: Kunde Tromsø kommune

NOTAT. Gamle brannstasjon Tromsø Musikkøverom. Akustiske forhold. Sammendrag: Kunde Tromsø kommune NOTAT Gamle brannstasjon Tromsø Musikkøverom Akustiske forhold Kunde Tromsø kommune Sammendrag: F Vi anbefaler at etterklangstiden i det nye musikkrommet blir ca 1,5 sekunder (tomt rom med møbler), dette

Detaljer

Rapport fra Akustikk-måling Stinta skole, Musikkens hule Arendal kommune i Aust-Agder

Rapport fra Akustikk-måling Stinta skole, Musikkens hule Arendal kommune i Aust-Agder Rapport fra Akustikk-måling Stinta skole, Musikkens hule Arendal kommune i Aust-Agder Akershus musikkråd, 21.03.2010 Rommet er prosjektert til å bli bygget om til øvingsrom for korps (voksenkorps med opptil

Detaljer

Rapport fra akustikkmåling Arnestad skole, Sentralhallen Asker kommune i Akershus

Rapport fra akustikkmåling Arnestad skole, Sentralhallen Asker kommune i Akershus Utvalg for musikklokaler Rapport fra akustikkmåling Arnestad skole, Sentralhallen Asker kommune i Akershus Akershus musikkråd, rapport dato: 02.09.2013 Arnestad skole er Askers største barneskole og ligger

Detaljer