Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning"

Transkript

1 Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning

2 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO

3 Innhold 1 Introduksjon Innlogging Startsiden Navigering Hjelp og oppdatering Viktige parametre for ditt nettsted Nettsiden Topp Bunn Forsiden Artikler og moduler Kategorier Opprette ny kategori Andre kategorimuligheter Nyheter Nyhetsadministrasjon Opprette og redigere nyheter Innhold Bilder Artikler Artikkeladministrasjon Opprette ny artikkel Artikkelfanen Bildegalleri Video Avansert Artikkeleditoren Knapper i editoren Eksempler på bruk av editoren Sette inn bilder Sett inn video fra YouTube Bildegallerier og bildekaruseller Opprette et nytt bildegalleri Opprette en ny bildekarusell... 54

4 7.3 Laste opp bilder til bildegalleri eller bildekarusell Moduler Systemmoduler Egne moduler Generelle innstillinger Endring av innstillingene... 64

5 I N T R O D U K S J O N Kapittel 1 1 Introduksjon P ubliseringsløsningen 4site brukes for å administrere innhold på en nettside. Bruk 4site for å legge inn tekst, bilder, video og lyd, tabeller, bildegallerier og bildekaruseller på nettsiden din. Denne manualen forklarer hvordan du navigerer deg rundt i publiseringsløsningen og hvordan du legger inn eller endrer ulike typer innhold. I tillegg viser vi eksempel på noen av de mest brukte funksjonene. 4site er i stadig utvikling. Så langt det er mulig forsøker vi å holde denne manualen oppdatert slik at den gjenspeiler eventuelle endringer som er gjort underveis. Dersom skjermdumper eller beskrivelser i manualen avviker i forhold til det du finner i løsningen, kan du se om du finner en oppdatert manual (under «Innstillinger» --> «Hjelp og oppdatering» i 4site) eller ta kontakt med brukerstøtte. 4site utvikles av UENO, men selges av flere partnere. Dersom du har behov for support skal du som hovedregel ta kontakt med din forhandler, med mindre annet er angitt i avtalen du har med forhandler. Har du funnet en feil eller ønsker å sende oss et forslag om ny funksjonalitet, tar du kontakt med din forhandler. Du finner også informasjon om planlagte oppdateringer og kjente feil i vår bugtracker: Takk for at du valgte 4site som publiseringsløsning for din nettside! 3

6 I N T R O D U K S J O N 1.1 Innlogging 4 site består av to hoveddeler, det ene er det vi kaller «frontend» som er selve nettsiden din. Denne er normalt åpen for alle (med mindre du har angitt noe annet i innstillingene). Den andre delen er der hvor du administrerer innhold og utseendet på nettsiden. Denne delen kalles for «backend». Når du skal legge til eller gjøre endringer på innholdet på din nettside, må du først logge inn i den delen som kalles «backend». For å logge inn i backend legger du til /admin bak adressen til nettstedet ditt. Hvis adressen til nettstedet ditt for eksempel er vil adressen til backend være: Innloggingssiden for backend ser slik ut: Skriv inn brukernavn og passord og trykk Logg inn. 4

7 I N T R O D U K S J O N 1.2 Startsiden Når du har logget inn i backend får du opp startsiden: Startsiden inneholder følgende elementer (angitt med tall i skjermdumpen over): 1. Meny for rask tilgang til generelle innstillinger, hjelpesiden og for redigering av egen profil 2. Navigeringsmeny. En pil under ikonet betyr at det aktuelle menyvalget også har undermenyer. 3. Hurtigmeny for direkte og rask tilgang til de mest brukte funksjonene, uansett hvor du befinner deg. 4. Snarveier. Denne menyen vises bare på forsiden. 5. Siste nytt fra UENO viser de siste oppdateringene av publiseringsløsningen. Bruk denne menyen for å holde deg oppdatert på nye funksjoner og forbedringer. 6. Sammendrag av antall besøk på siden akkurat nå, i går, siste uke og siste måned. 5

8 I N T R O D U K S J O N 1.3 Navigering Du bruker navigeringsmenyen øverst på siden til å åpne de ulike funksjonene i 4site. En pil under et menyvalg angir at menyvalget har en eller flere undermenyer. Trykk på menyvalget for å se undermenyene. Trykk på Start for å gå tilbake til startsiden. Trykk på Administrator og Logg av for å logge ut av backend. 6

9 I N T R O D U K S J O N Hurtigmeny Uansett hvor du befinner deg i backend vil du alltid ha rask og direkte tilgang til de mest vanlige funksjonene via hurtigmenyen til venstre på siden: Hurtigmenyen nås ved å trykke på stjerneikonet til venstre: Hold musen over de ulike valgene for å se hvilken funksjon de leder til Beskrivelsen åpner seg til høyre for valget. Trykk på valget du vil åpne. Tilgjengelige valg i hurtigmenyen: ny Ny nyhet gå direkte til siden for å opprette en ny nyhet uten å gå veien om nyhetslisten ar Ny artikkel gå direkte til siden for å opprette en ny artikkel uten å gå veien om artikkellisten ga Nytt bildegalleri opprett nytt bildegalleri uten å gå veien om gallerioversikten ka Kategorier Gå til oversikten over kategorier 7

10 I N T R O D U K S J O N Knapper, lenker og ikoner På mange av sidene i backend, og da spesielt på sider med oversiktstabeller, bruker du knapper og ikoner for å navigere deg videre. Et godt eksempel er på siden som viser oversikten over eksisterende artikler: Dette eksempelet viser tre forskjellige typer knapper: 1. Knapp med flere funksjoner. Først og fremst viser knappen den aktuelle statusen på artikkelen (Aktiv). En pil lengst til høyre på knappen viser at det finnes en undermeny med ulike valg. Denne åpner seg dersom du trykker på pilen. 2. Knapp med direktetilgang til en funksjon. Hvis du holder muspekeren over disse knappene får du opp en kort beskrivelse som viser hva denne knappen gjør. 3. En knapp med direktetilgang til en funksjon. Slike store knapper brukes som regel for å opprette nytt innhold eller vise en oversiktstabell. Eksempel på knapp med flere funksjoner. Trykk på pilen for å få opp listen over tilgjengelige funksjoner. Eksempel på knapp med direktetilgang til en funksjon. Hold muspekeren over knappen for å se en kort beskrivelse av hva knappen gjør. 8

11 I N T R O D U K S J O N 1.4 Hjelp og oppdatering Under valget Innstillinger --> Hjelp og oppdatering (i menyen øverst til høyre) finner du: Lenke til supportskjema og e-postadresse til brukerstøtte Oppdatert brukerveiledning Kortfattede brukerveiledninger som viser hvordan du enkelt og effektivt kan gjøre noen av de mest vanlige tingene i 4site. Informasjon om hvor du skal henvende deg dersom du finner feil i løsningen eller har tips og ønsker om ny funksjonalitet. Lisensinformasjon som viser hvilken versjon av 4site du bruker, lisensnummeret og hvor lenge lisensen er gyldig. 1.5 Viktige parametre for ditt nettsted Under valget Innstillinger --> Nettstedinformasjon (i menyen øverst til høyre) finner du viktig informasjon som er spesielt for ditt nettsted. Dette gjelder blant annet: Hvilken bredde bilder du laster opp bør ha for å fylle hele bredden på en fullskjermside, og på sider med en eller to kolonner med moduler Hvilken bredde og høyde du skal ha på bilder i bildekarusellen(e) på nettsiden. Mens du alltid må bruke den angitte bredden når du laster opp bilder til bildekaruseller, har du i de fleste design muligheten til å velge en annen høyde. Det er likevel viktig at alle bildene du laster opp har samme høyde. 9

12 Kapittel 2 2 Nettsiden F ør vi forklarer hvordan du legger inn tekst, bilder og annet innhold, bør vi ta en kikk på selve nettsiden og hvilke elementer som utgjør nettsiden. På den måten blir det enklere å forstå hvilke funksjoner du skal bruke for å utføre de ulike operasjonene i backend. Vi begynner med å se hvordan en typisk nettside kan se ut: 10

13 N E T T S I D E N 2.1 Topp Øverst på nettsiden finner du som regel en logo og navigeringsmenyen. Enkelte nettsteder har også et eget søkefelt i denne seksjonen. På de fleste nettsider vil toppen gå igjen også på alle undersidene. Bildet: Toppen av siden med logo (1), navigeringsmeny (2) og søkefelt (3) Logo Logoen er en del av selve nettsidedesignet. Ønsker du å endre logo må du sende en ny logo til oss. Navigeringsmeny I 4site kalles hvert enkelt valg i navigeringsmenyen for en kategori. Hver kategori kan i tillegg ha en eller flere underkategorier. Du kan legge til nye kategorier og underkategorier under Innhold --> Kategorier i backend. Her kan du også gjøre endringer på eksisterende kategorier. En kategori kan være en «beholder» for en eller flere artikler, eller en lenke til en intern eller ekstern nettside. Søkefelt Enkelte nettsteder har også et søkefelt i toppen på siden. Søkefeltet gir besøkende muligheten til å finne artikler på siden gjennom et fritekstsøk. 2.2 Bunn Bunnen av siden går også som regel igjen på både forsiden og undersider. Bunnen inneholder som regel copyrightinformasjon. Du kan endre copyrightinformasjonen under Oppsett --> Generelle innstillinger i backend. 11

14 N E T T S I D E N 2.3 Forsiden Hvordan forsiden ser ut og hvilke elementer den består av vil variere fra nettsted til nettsted. Det mest vanlige oppsettet består som regel av: Et enkelt hovedbilde eller en bildekarusell som består av to eller flere bilder som skifter automatisk En artikkel En nyhetsmodul som viser den/de siste nyhetene på nettsiden Bildet: Forside med bildekarusell (1), artikkel (2) og nyhetsmodul med siste nyheter (3) 12

15 N E T T S I D E N 2.4 Artikler og moduler Hver enkelt side med tekst og bilder på nettsiden din kalles for artikler. Artikler oppretter du i backend under Innhold --> Artikler. Her kan du også gjøre endringer på eksisterende artikler. Artikler er som regel knyttet til en bestemt kategori, slik at når leseren trykker på en kategori, åpnes artikkelen. En kategori kan også inneholde flere artikler. Dette skjer automatisk når du legger flere artikler i en og samme kategori. En side kan også inneholde moduler. Moduler er mindre «blokker» med innhold (som for eksempel en liste over siste nyheter eller en liste med artikler du har lagt ut på Facebook). For å vise en eller flere moduler på nettsiden, må du knytte dem til den aktuelle kategorien. Du kan ha maks tre moduler i hver kategori (for nettsider med to modulkolonner er det mulig å legge opptil seks moduler i hver kategori). Du kan også opprette egne moduler. Eksempel på side uten modul Samme siden med to moduler på venstre side 13

16 Kapittel 3 3 Kategorier K ategorier brukes først og fremst som inndeling av det ulike innholdet på nettsiden, og som «beholdere» for artikler. Kategorier utgjør navigeringsmenyen på nettsiden din, og er som regel plassert øverst eller til venstre på nettsiden. Bildet over viser en nettside med fire kategorier (Forside, Bestilling, Kontakt oss, Produkter og tjenester). Hver av disse kategoriene kan ha en eller flere underkategorier som først vises når brukeren trykker på kategorivalget. For å unngå forveksling med underkategoriene, kaller vi gjerne de synlige kategoriene for hovedkategorier. I tillegg til at kategoriene kan inneholde artikler, kan de også være lenket direkte til en annen nettside. Når du oppretter hovedkategorier kan du også knytte moduler til kategorien. Merk at moduler du knytter til en hovedkategori automatisk knyttes til denne kategoriens underkategorier. Du kan angi rekkefølgen på både hoved- og underkategorier i backend. 14

17 K A T E G O R I E R 3.1 Opprette ny kategori Åpne først kategoriadministrasjonen i backend: Innhold --> Kategorier. Du får nå opp en side som viser alle gjeldende kategorier og underkategorier på nettsiden. Trykk deretter på knappen Ny kategori øverst til høyre: Navn Tittel Type Legg inn navnet på kategorien. Dette er det samme navnet som vises i menyen på nettsiden. Legg inn en tittel på kategorien (valgfritt). Denne vises øverst i nettleseren, og utgjør en del av navnet som lagres hvis brukeren lager et bokmerke for siden. I tillegg vil tittelen vises som tittel for siden i søkeresultat på Google og lignende. Angi en type for kategorien. I de fleste tilfeller ønsker du at kategorien skal vise en vanlig side med tekst og bilder. Da velger du vanlig kategori. Ønsker du å opprette en kategori som ikke vises i menyen på nettsiden velger du skjult kategori. Dette er praktisk når du ønsker en kategori du kan opprette lenker til fra andre sider, men som ikke skal være direkte valgbar fra menyen. Lenke til nettadresse lar deg opprette et kategorivalg som bare fungerer som en direktelenke til en annen nettside. Ikke klikkbar kategori er praktisk for kategorivalg uten innhold, for eksempel når du vil at brukeren skal trykke på kategorien for å vise underkategorier men ikke ønsker å legge inn innhold i hovedkategorien. URL Åpnes i Plassering Moduler Hvis du har valgt kategoritypen Lenke til nettadresse, bruker du dette feltet for å legge inn lenken du ønsker å åpne når noen trykker på kategorien. Angi om kategorien skal åpnes i et nytt nettleservindu eller i samme vindu. I de fleste tilfeller bør du her velge «Samme vindu». Unntaket er når du lenker til eksterne nettsider og ikke ønsker at brukeren skal navigere vekk fra siden din når han åpner lenken. Angi plassering av kategorien altså hvor kategorien skal plasseres i forhold til de øvrige kategoriene. Her velger du hvilke moduler du ønsker å knytte til kategorien. 15

18 K A T E G O R I E R 3.2 Andre kategorimuligheter I tillegg til å opprette kategorier, kan du selvsagt gjøre endringer på eksisterende kategorier. For å gjøre endringer åpner du kategoriadministrasjonen på Innhold --> Kategorier. I listen over eksisterende kategorier finner du følgende valg: Angir hvilken type kategori det er. Hold muspekeren over ikonet for å se beskrivelsen av kategorien. Opprett en ny artikkel i denne kategorien. Se en oversikt over alle artikler som finnes i denne kategorien. Trykk for å redigere innstillingene for kategorien. Opprett en underkategori til denne kategorien. Slett kategorien. Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen. Når du sletter en kategori, blir alle artikler i kategorien lagt i «Papirkurven». Dersom du ønsker å gjenopprette artikler fra en kategori du har slettet må du knytte dem til en aktiv kategori. Dette gjør du ved å redigere artikkelen (Trykk Innhold --> Artikler --> Vis papirkurven for å se en oversikt over artikler i papirkurven). Tips: Ønsker du muligheten til å lage artikler før du oppretter kategorien de skal ligge i kan du opprette en egen skjult kategori for artikler som ikke er klar til publisering. 16

19 KAPITTEL 4 4 Nyheter N yheter og artikler har en rekke fellestrekk, og redigeringen av dem er lik på flere områder. Nyheter har likevel et litt enklere oppsett, fordi funksjonen er ment for publisering av raske nyheter som en oppslagstavle hvor oppslagene henger en uke eller en måned før de erstattes av nye oppslag. Nyheter har den fordelen at de enkelt kan publiseres på forsiden eller andre kategorisider hvor de er synlige hele tiden (gjennom bruk av nyhetsmodulen se kapittelet om moduler som starter på side 56). For å se oversikten over gjeldende nyheter eller for å opprette ny nyhet går du til Innhold --> Nyheter. På de neste sidene skal vi se på feltene du må fylle ut når du oppretter en nyhet, samt se på et eksempel hvor vi oppretter en ny nyhet. 17

20 N Y H E T E R 4.1 Nyhetsadministrasjon Siden for å administrere nyheter finner du på Innhold --> Nyheter. Arkivere nyheter Hvis du har laget en arkivkategori og aktivert denne under Oppsett --> Generelle innstillinger, kan du flytte nyheter til arkivet ved å trykke på pilen til høyre på den grønne «Aktiv»-knappen og velge «Flytt til arkiv»: Trykk på pilen for å åpne nedtrekksmenyen: Trykk på Flytt til arkiv: 18

21 N Y H E T E R Deaktivere nyheter Ønsker du å deaktivere en nyhet midlertidig trykker du på pilen til høyre på den grønne «Aktiv»-knappen og velger «Deaktiver»: 1 Trykk på pilen for å åpne nedtrekksmenyen: 2 Trykk på Deaktiver: Gjenopprette nyheter Deaktiverte nyheter kan aktiveres igjen ved å trykke på pilen til høyre på den røde «Inaktiv»-knappen og velge «Gjenopprett»: 1 Trykk på pilen for å åpne nedtrekksmenyen: 2 Trykk på Gjenopprett: 19

22 N Y H E T E R Slette nyheter For å slette nyheter fullstendig kan du trykke på pilen til høyre på den grønne «Aktiv»-knappen (eller den røde «Inaktiv»-knappen dersom nyheten er deaktivert). Velg deretter Slett. 1 Trykk på pilen for å åpne nedtrekksmenyen: 2 Trykk på Slett: Du kan også slette nyheter ved å trykke på X knappen til høyre for nyheten du vil slette: Når du forsøker å slette en nyhet, vil du få opp en advarsel som minner deg på at nyheten vil bli slettet fullstendig: For å bekrefte sletting, trykker du OK. 20

23 N Y H E T E R 4.2 Opprette og redigere nyheter Gå til Innhold --> Nyheter. Ønsker du å opprette en ny nyhet, trykker du på Skriv en ny nyhet: For å redigere en eksisterende nyhet, trykker du på blyant-ikonet til høyre for nyheten du vil redigere: Du får nå opp siden for redigering av nyheter: 21

24 N Y H E T E R To viktige ting å legge merke til når du skal opprette en artikkel er raden med arkfaner øverst på siden (1) feltet for forsidetekst (2), samt selve editoren (3) som brukes til å formattere artikkelteksten, sette inn bilder og lenker med mer. Når du oppretter eller redigerer en artikkel kan du fritt bevege deg mellom arkfanene uten å miste endringer du har gjort. Når du trykker på Lagre-knappen nederst på siden, blir endringer du har gjort i alle arkfanene lagret. Nedenfor tar vi for oss de ulike feltene på siden. Informasjon om bruk av editoren finner du på side 39. Innhold Slik fyller du ut feltene under arkfanen «Innhold»: Tittel Overskrift Legg inn en tittel på siden (valgfritt). Tittelen vises som navn på bokmerker brukere oppretter for siden, og som tittel på siden i søkeresultat på for eksempel Google. Legg inn en overskrift. Dersom du i stedet ønsker å legge inn overskriften i nyhetsteksten (noe som gir større formatteringsmuligheter) kan du krysse av for Kryss av for å skjule overskrift. Merk at overskriften normalt ikke vises i nyhetslister og i nyhetsmodulen. Overskriften vises bare når noen har åpnet selve nyheten. På enkelte nettsteder kan overskriften også være i bruk i nyhetslister. Dato Forsidetekst Full tekst Her har du muligheten til å overstyre datoen for nyheten. Merk at dette ikke påvirker automatisk publisering eller deaktivering av artikkelen valgene for disse ligger under arkfanen Avansert. Her legger du inn teksten som skal vises på forsiden eller i andre nyhetslister (som for eksempel nyhetsmodulen). Denne teksten fungerer som en innledning til selve saken, og lenker automatisk til selve nyheten som består av overskriften og teksten du legger inn i feltet Full tekst. Dette feltet skal inneholde selve nyheten. Feltet vises ikke på forsiden eller i nyhetsoversikten, men innholdet her vises når noen åpner selve nyheten. Editoren i dette feltet gir deg store muligheter til å formattere tekst og innhold, sette inn bilder, lenker, videoer og lignende. Mer informasjon om hvordan du bruker editoren finner du på side

25 N Y H E T E R Bilder Under arkfanen Bilder kan du knytte et eksisterende bildegalleri til artikkelen. Merk at enkeltbilder du vil legge inn i teksten legges inn i feltet Full tekst. Husk at bildegalleriet må være opprettet på forhånd du kan ikke opprette et nytt bildegalleri direkte fra nyhetssiden. Du kan velge å vise bildegalleriet med thumbnails (små bilder) eller som en vanlig lenke. Med thumbnails Ønsker du et bildegalleri med thumbnails velger du bildegalleri fra nedtrekksmenyen til høyre for «Med thumbnails», for eksempel slik: Uten thumbnails Ønsker du et bildegalleri uten thumbnails velger du bildegalleri fra nedtrekksmenyen til høyre for «Uten thumbnails» og skriver inn navn på lenken som skal lede til bildene slik: På neste side ser du et eksempel på bildegalleri med og uten thumbnails. 23

26 N Y H E T E R Eksempel på bildegalleri med thumbnails Eksempel på bildegalleri uten thumbnails: 24

27 Kapittel 5 5 Artikler E n artikkel er en side som inneholder tekst, bilder, videoer, bildegallerier og andre ting som vanligvis utgjør en vanlig nettside. Når du skal legge inn nytt innhold på nettsiden din, gjør du normalt dette i artikkeladministrasjonen. Artikler kan bestå av ulike typer innhold, som for eksempel: Tekst, tabeller og lenker til dokumenter eller nettsider Bilder du laster opp i 4site eller henter fra Flickr Bildegallerier du oppretter i 4site Videofiler du laster opp i 4site, eller som du henter fra YouTube I tillegg kan du gjøre en rekke innstillinger for artikler du oppretter i 4site: Angi tidligste publiseringsdato (artikkelen vil være usynlig frem til denne datoen) Angi deaktiveringsdato (artikkelen blir automatisk usynlig etter denne datoen) Angi prioritet for å overstyre rekkefølgen på artikler i kategorier som inneholder flere artikler Passordbeskytte artikkelen Når du oppretter nye artikler jobber du i en editor som lar deg gjøre en rekke formatteringsvalg både på tekst, bilder og annet innhold. I dette kapittelet tar vi for oss de vanligste funksjonene. 25

28 A R T I K L E R 5.1 Artikkeladministrasjon Begynn med å åpne siden for artikkeladministrasjon under Innhold --> Artikler. På denne siden får du opp en oversikt over eksisterende artikler og knapp for å opprette ny artikkel. Ønsker du å søke etter artikler skriver du søketeksten inn i søkefeltet øverst (1). Søkefeltet filtrerer automatisk etterhvert som du skriver tekst i feltet. Merk at søkefeltet kun søker på tekst som finnes i tabellen, slik som publiseringsdato, kategorinavn og overskrift. Ønsker du å opprette en ny artikkel, trykker du på knappen Skriv en ny artikkel øverst til høyre (2). For å se deaktiverte artikler som du enten har deaktivert manuelt, eller som ble deaktivert når du slettet en kategori, trykker du på knappen Vis papirkurven. Sortering av felter i tabellen Ønsker du å endre rekkefølgen artiklene vises i kan du trykke på ikonet til høyre for kolonnenavnet: Trykk en gang for å sortere i stigende eller synkende rekkefølge, en gang til for å endre fra stigende til synkende (eller omvendt). 26

29 A R T I K L E R Redigere artikkel For å redigere en eksisterende artikkel trykker du på «blyant-ikonet» til høyre for artikkelen: Deaktivere en artikkel Du deaktiverer en artikkel midlertidig ved å trykke på pilen til høyre på aktivknappen og velge Deaktiver. Slette en artikkel For å slette en artikkel fullstendig trykker du på X-ikonet til høyre for artikkelen: Du får opp en advarsel. Bekreft at du vil slette artikkelen ved å trykke OK. 27

30 A R T I K L E R 5.2 Opprette ny artikkel For å opprette en ny artikkel i backend, trykk på Innhold --> Artikler --> Skriv ny artikkel. To viktige ting å legge merke til når du skal opprette en artikkel er raden med arkfaner øverst på siden (1) og selve editoren (2) som brukes til å formattere artikkelteksten, sette inn bilder og lenker med mer. Når du oppretter eller redigerer en artikkel kan du fritt bevege deg mellom arkfanene uten å miste endringer du har gjort. Når du trykker på Lagre-knappen nederst på siden, blir endringer du har gjort i alle arkfanene lagret. På de neste sidene tar vi først for oss de ulike feltene på siden, deretter går vi litt grundigere gjennom de ulike mulighetene du har i editoren. 28

31 A R T I K L E R Artikkelfeltene Nedenfor tar vi for oss de ulike feltene i artikkeladministrasjonen. For oversiktens skyld er disse oppdelt på samme måte som arkfanene i 4site. Artikkelfanen Plassering Tittel Velg hvilken kategori du ønsker å plassere artikkelen i Legg inn en tittel på siden (valgfritt). Tittelen vises som navn på bokmerker brukere oppretter for siden, og som tittel på siden i søkeresultat på for eksempel Google. Dersom du oppretter artikkelen i en kategori som allerede har en egen tittel, vil normalt kategoritittelen vises i stedet for artikkeltittelen. Dette kan du overstyre ved å krysse av i feltet Overstyrer evt. kategoritittel Overskrift Dato Artikkeltekst Utvidet tekst Legg inn en overskrift. Dersom du i stedet ønsker å legge inn overskriften i artikkelteksten (noe som gir større formatteringsmuligheter) kan du krysse av for Kryss av for å skjule overskrift. Du bør likevel legge inn tekst i feltet, da overskriften brukes i søkeresultat når brukere søker etter artikkelen direkte på nettsiden. Her har du muligheten til å overstyre datoen for artikkelen. Merk at dette ikke påvirker automatisk publisering eller deaktivering av artikkelen valgene for disse ligger under arkfanen Avansert. Her legger du inn tekst, bilder, lenker, tabeller og annet innhold for artikkelen. Dette feltet bruker en avansert editor som gir muligheter for avansert formattering. Editoren er forklart i detalj litt senere. Dette feltet er valgfritt, og på de fleste nettsider som inneholder en artikkel i hver kategori kan dette feltet med fordel stå tomt. For kategorier som inneholder flere artikler kan det være hensiktsmessig å bruke feltet for Artikkeltekst som en innledning til artikkelen (som en ingress). Feltet Utvidet tekst brukes da for en mer utfyllende informasjon (som en brødtekst). 4site fungerer slik at dersom du har lagt inn innhold i feltet for Utvidet tekst, vil det automatisk komme en Les mer-lenke under artikkelteksten (innledningen) på kategorisiden. Se eksempelet på neste side. 29

32 A R T I K L E R Eksempel på artikkel med «Utvidet tekst» I dette eksempelet har vi laget fire artikler som alle har en innledende tekst i feltet Artikkeltekst og en utfyllende tekst (brødtekst) i feltet Utvidet tekst. De tre første artiklene er allerede opprettet. Den fjerde opprettes på samme måte som de tre første: Vi har knyttet alle de fire artiklene til samme kategori, og den innledende teksten vil derfor vises på kategorisiden sammen med de tre andre. Siden vi har lagt inn tekst i feltet for utvidet tekst, vil det automatisk dukke opp en Les mer-lenke. 30

33 A R T I K L E R Slik ser siden ut med de fire artiklene: Merk at for at alle artiklene skal vises på samme side, må de altså legges i samme kategori. I dette tilfellet er alle fire artiklene lagt i kategorien «Produkter og tjenester». Som vi ser av bildet over vises artiklene i motsatt rekkefølge. Dette er standard i 4site. Tanken er at de nyeste artiklene som regel ønskes plassert øverst, mens de nyere artiklene dyttes lenger ned på siden. Ønsker du en annen rekkefølge på artiklene kan du oppnå dette ved å endre prioriteringen på hver enkelt artikkel. Det gir deg også muligheten til å plassere en artikkel fast på toppen, mens nye artikler du oppretter alltid legges under. Merk også at alle artiklene har fått en link til «Hele saken». Dette skyldes at vi har lagt innhold i Utvidet tekstfeltet (du kan endre navn på «Hele saken» til noe annet, for eksempel «Les mer», «Mer informasjon» eller lignende under Oppsett --> Generelle innstillinger). 31

34 A R T I K L E R Når vi trykker på «Hele saken»-lenken til den artikkelen vi nettopp opprettet, får vi opp en ny side som viser innholdet i «Utvidet tekst»-feltet: 32

35 A R T I K L E R Bildegalleri Under denne arkfanen kan du knytte artikkelen til et bildegalleri. Husk at bildegalleriet må være opprettet på forhånd du kan ikke opprette et nytt bildegalleri direkte fra artikkelsiden. Du kan velge å vise bildegalleriet med thumbnails (små bilder) eller som en vanlig lenke. Du kan også angi om galleriet skal vises i feltet for artikkeltekst (ingressen) eller i feltet for utvidet tekst (brødteksten). For vanlige artikkelsider (uten utvidet tekst) ønsker vi normalt at bildene skal vises i Artikkeltekst. Har du laget en artikkel med innledning (artikkeltekst) og brødtekst (utvidet tekst) vil det i de fleste tilfeller ikke være ønskelig å vise galleriet i «Artikkeltekst», men i stedet vise dem under «Utvidet tekst». Med thumbnails Ønsker du et bildegalleri med thumbnails velger du bildegalleri fra nedtrekksmenyen til høyre for «Med thumbnails», for eksempel slik: Uten thumbnails Ønsker du et bildegalleri uten thumbnails velger du bildegalleri fra nedtrekksmenyen til høyre for «Uten thumbnails» og skriver inn navn på lenken som skal lede til bildene slik: På neste side ser du et eksempel på bildegalleri med og uten thumbnails. 33

36 A R T I K L E R Eksempel på bildegalleri med thumbnails Eksempel på bildegalleri uten thumbnails: 34

37 A R T I K L E R Uansett om du har valgt å vise galleriet med eller uten thumbnails, vil bildene dukker opp i en egen boks (en såkalt «lightbox») i forkant når besøkende trykker på et av thumbnailene eller på lenken. Forskjellen her er at brukeren kan åpne hvilket bildet han ønsker når han trykker på en thumbnail, mens det alltid vil være første bildet i serien som vises først når man trykker på en lenke. Eksempel på visning av bilder i lightbox: 35

38 A R T I K L E R Video I 4site finnes en kobling til en tilleggsmodul som heter 4media. Abonnerer du på 4site Standard eller Pro kan du få gratis tilgang til 4media-modulen ved å kontakte oss på Har du allerede tilgang til 4media, kan du sette videofiler direkte inn på nettsiden din under arkfanen Video. Videoer må være lastet opp på forhånd (velg Video fra hovedmenyen i 4site). Har du flere 4site-nettsteder, har du tilgang til alle dine videoer fra alle nettstedene. Det er det samme hvilket av nettstedene du laster videoen opp fra, du vil ha tilgang til videoene fra alle nettstedene du administrerer. For å sette inn en eksisterende video: Velg video Visning Navn på lenke Plassering Velg videofilen du vil sette inn ved å krysse av i boksen til venstre for navnet Velg om du vil vise videoen på nettsiden (anbefalt) eller i en lightbox (på siden vises en lenke til videoen, mens videoen dukker opp i en boks i forkant) Skriv lenketeksten for å åpne videoen (for eksempel: «Trykk her for å se videoen!»). Dette feltet må bare fylles ut hvis du har valgt å vise videoen i lightbox. Velg om videoen skal vises før selve artikkelteksten, etter artikkelteksten eller på en valgfri plassering i artikkelteksten. Ønsker du å plassere videoen midt i teksten velger du det siste alternativet. I artikkelteksten, der hvor du ønsker at videoen skal vises, skriver du #VIDEO#. Se eksempel på valgfri plassering på neste side Eksempel på innsetting av video i en artikkel 36

39 A R T I K L E R Eksempel på plassering av video i artikkelteksten: Slik ser videoen ut på nettsiden: 37

40 A R T I K L E R Avansert Den siste arkfanen på siden for å skrive artikler er Avansert. Her er det tre felter som skal fylles ut: Prioritet Prioritet brukes for posisjonering av artikler i kategorier som har flere artikler. Vanligvis vil artikler sorteres automatisk med nyeste artikkel først, deretter i synkende rekkefølge. Ved å endre prioritet kan du plassere en artikkel høyere eller lavere enn der den normalt skulle være. Prioritetsrekkefølgen når du har artikler med ulik prioritet er slik: 1. Sortert etter prioritet, høyeste prioritet øverst deretter synkende 2. Sortert etter artikkeldato, nyeste først deretter synkende 3. Sortert etter artikkel-id i databasen, høyeste ID først, deretter synkende Har du for eksempel en artikkel med høy prioritet og resten med normal prioritet, vil artikkelen med høy prioritet alltid bli liggende øverst på siden selv om den er eldre enn andre artikler i databasen. Datostyring Dette valget lar deg opprette artikler med utsatt publiseringsdato eller forhåndsbestemt deaktiveringsdato. Du aktiverer funksjonen ved å krysse av i avkrysningsfeltet. Deretter legger du inn henholdsvis publiseringsdato og deaktiveringsdato. Eksempel: Hvis du lager en artikkel den 1. januar, og setter publiseringsdato til 15. januar og deaktiveringsdato til 30. januar, vil artikkelen kun være synlig og søkbar i perioden mellom 15. januar og 30. januar. Passord Sett kryss i avkrysningsboksen dersom du ønsker at artikkelen kun skal være tilgjengelig for brukere som har passord til nettsiden. 38

41 Kapittel 6 6 Artikkeleditoren Editoren gir deg mulighet til å legge inn avansert formattering av tekst og innhold. Editoren består av to arkfaner som begge har to knapperader: Formatering Sett inn For å se en kort beskrivelse av hver knapp kan du holde muspekeren over ikonet. De fleste funksjonene er relativt selvforklarende, men det kan likevel lønne seg å lese raskt gjennom forklaringen av hver enkelt funksjon på de neste sidene. Inndeling I tillegg til at ikoner er delt inn i to arkfaner, er de også gruppert slik at du finner relaterte knapper i nærheten av hverandre. I oversikten på de neste sidene har vi fulgt det samme prinsippet, slik at alle ikoner som hører sammen kommer etter hverandre. Eksempel på en gruppe med knapper i editoren: 39

42 E D I T O R E N 6.1 Knapper i editoren Knappene under arkfanen «Formatering» Angre en funksjon eller inntasting Gjør om igjen en handling du angret Søk etter tekst i feltet. Kan også brukes for søk og erstatt. Slett ALT innholdet i tekstfeltet. Lim inn tekst eller lim inn fra Word. Fjern formatering Velg skrifttype (ikke anbefalt bruk i stedet knapper for skriftstørrelse og stil) Velg skriftstørrelse Gjennomstreking av tekst Hevet skrift Senket skrift Fet skrift Kursiv skrift Underlinjert skrift Angi farge på teksten Angi bakgrunnsfarge på teksten. Fungerer som en markeringstusj, slik som dette. Angi skriftstil. Denne funksjonen er anbefalt når du skal angi overskrifter. Øk innrykk Reduser innrykk Stil (kun for nettsteder hvor dette er implementert) 40

43 E D I T O R E N Formatering av tekst, stiler, punktoppstilling, bokser og definering av egne stilsett. Avsnittet/teksten går fra venstre til høyre (normal) Avsnittet går fra høyre til venstre Venstrejustering av teksten Midstilt tekst Høyrejustering av tekst Blokkjustert tekst (fyller hele linjen fra venstre til høyre) Nummerert liste (Tips: Du kan angi format under valget formatering ) Punktliste (Tips: Du kan angi stil for punktene under valget formatering ) Absolutt plassering. Denne funksjonen lar deg angi en absolutt plassering av et bilde eller lignende. Denne funksjonen er ikke anbefalt med mindre du vet hva du gjør. Skriv ut innholdet i editoren. Forhåndsvisning av innholdet i editoren i ulike formater (vises i egen boks) Fullskjermredigering maksimerer editorfeltet slik at det bruker hele bredden og høyden til blokken du jobber i. Rediger HTML-koden for innholdet i editoren. Knappene under arkfanen «Sett inn» Sett inn bilde. Brukes også for opplasting av bilder og formatering/plassering av bilder. Eksempel på bruk av denne funksjonen er nevnt senere i veiledningen. Sett inn en lenke. Dette kan være en lenke til et nettsted, en intern side eller til dokumenter du har lastet opp tidligere. Eksempel på bruk av denne funksjonen er nevnt senere i veiledningen. Intern lenke Sett inn Bootstrap-elementer. OBS: Gjelder kun for nettsteder som benytter design basert på Twitter Bootstrap. Eksempel på bruk av denne funksjonen er nevnt senere i veiledningen. 41

44 E D I T O R E N Opprett et bokmerke i teksten. Dersom du har opprettet bokmerker i teksten, kan du lenke til disse fra «Sett inn lenke»-funksjonen: Sett inn tabell. Eksempel på bruk av denne funksjonen er nevnt senere i veiledningen. Rediger tabell eller celle sett inn rader og kolonner. Søk opp og sett inn bilder direkte fra Flickr. Eksempel på bruk av denne funksjonen er nevnt senere i veiledningen. Søk opp og sett inn videoer direkte fra YouTube. Eksempel på bruk av denne funksjonen er nevnt senere i veiledningen. Sett inn lydfiler (kun for nettsteder hvor denne funksjonen er aktivert) Sett inn Flash-objekt Sett inn en mediefil av typen AVI eller WMV. Sett inn en kodetag. Sett inn spesialsymboler. Sett inn en horisontal strek. Sett inn skjema og skjemafelter. På de neste sidene skal vi se på noen av funksjonene du finner i editoren. 42

45 E D I T O R E N 6.1 Eksempler på bruk av editoren På de neste sidene tar vi for oss noen av de mest vanlige funksjonene i editoren, og forklarer hvordan du kan oppnå det beste resultatet. Sette inn bilder Når du skal sette inn bilder i en tekst er det ofte penest dersom bildet ligger i flukt med et avsnitt, med tekstflyt rundt hele bildet og tilstrekkelig avstand mellom bilde og tekst. Her tar vi for oss et eksempel på en artikkel med et høyrestilt bilde. Vi begynner med å skrive inn artikkelteksten: Vi ønsker å bruke den første linjen som overskrift, så vi merker teksten: 43

46 E D I T O R E N Velg stil fra menyen (menyvalget merket med en ): Velg en av overskriftstilene, for eksempel «Overskrift 1». Den første linjen er nå formatert som en overskrift: Nå skal vi sette inn bildet. Trykk først på arkfanen «Sett inn»: 44

47 E D I T O R E N Sett markøren i begynnelsen av det avsnittet som du ønsker at bildet skal gå i flukt med (i vårt tilfelle har vi satt markøren før første bokstav i overskriften). Trykk deretter på bilde-ikonet øverst til venstre: Trykk på det gule mappe-ikonet øverst til høyre. Dette åpner filbehandleren hvor du både kan laste opp nye bilder og dokumenter, samt å sette inn eksisterende bilder og dokumenter: 45

48 E D I T O R E N Trykk på Bla gjennom.. for å finne bildet på din egen datamaskin. Når du har funnet bildet, trykker du på Send. Bildet lastes nå opp. Når det er ferdig opplastet vises det i fil-listen til høyre: Trykk OK nederst til høyre for å velge bildet. 46

49 E D I T O R E N Velg «Høyre» i feltet for justering. For å få luft rundt de kantene av bildet som grenser til teksten i artikkelen, angir vi en avstand på 10 piksler til venstre for og under bildet. Vi trenger ikke noe luft i toppen, siden vi ønsker at bildet skal gå i flukt med overskriften, men vi angir litt avstand til høyre (5 piksler). Du kan prøve deg litt frem selv for å se hva som egner seg best på dine nettsider. Trykk Sett inn for å sette bildet inn i artikkelen. Bildet vises nå på riktig sted i editoren: Ønsker du å gjøre endringer i formateringen av bildet (for eksempel legge til en ramme), trykker du på bildet og deretter på ikonet for å sette inn bilde (samme ikon som du trykket på for å sette inn bildet). 47

50 E D I T O R E N Slik ser den ferdige artikkelen ut når vi nå åpner den på nettsiden vår: 48

51 E D I T O R E N Sett inn video fra YouTube Hvis du skal sette inn en video fra YouTube, kan du ganske enkelt søke den opp direkte i 4site, og sette den rett inn i artikkelen. I dette eksempelet har vi allerede laget en artikkel og gjort plass til videoen mellom to avsnitt: Trykk på arkfanen Sett inn. Trykk deretter på YouTube-ikonet for å sette inn en video: 49

52 E D I T O R E N I vinduet som dukker opp kan du søke etter videoer på YouTube. Legg inn teksten du vil søke etter i søkefeltet. Trykk på et av valgene fra søkeforslagene som dukker opp, eller trykk Søk: Trykk på videoen du ønsker å sette inn og trykk Sett inn. 50

53 E D I T O R E N Videoen er nå satt inn i artikkelen (angitt som en svart boks): Du kan nå lagre artikkelen. Slik ser videoen ut på nettsiden vår: 51

54 Kapittel 7 7 Bildegallerier og bildekaruseller B ildegallerier og bildekaruseller fungerer stort sett på samme måte, og fremgangsmåten for å opprette gallerier og karuseller og å laste opp bilder er nesten identisk. Den største forskjellen består i at bilder du laster opp til et bildegalleri blir automatisk skalert, noe som ikke er tilfellet for karuseller. En annen forskjell er at bare en bildekarusell kan være aktiv om gangen, mens du kan ha flere aktive bildegallerier på nettsiden (bare et galleri pr. artikkel). Du kan likevel opprette så mange karuseller og gallerier du ønsker. 52

55 B I L D E G A L L E R I E R O G B I L D E K A R U S E L L E R 7.1 Opprette et nytt bildegalleri Du må opprette et bildegalleri før du kan laste opp bilder til det. Trykk på Bilder --> Bildegalleri. Trykk deretter på Nytt bildegalleri. Fyll ut feltene på siden: Navn Overskrift Beskrivelse Valgfritt navn på bildegalleriet. Dette navnet vises ikke på nettsiden og er bare ment for at du selv skal kunne finne det enkelt igjen. Skriv inn en overskrift hvis du ønsker en overskrift i selve bildegalleriet. For bildegallerier som skal knyttes til en artikkel er dette normalt ikke nødvendig. Legg inn en beskrivelse dersom du ønsker at det vises en beskrivelse sammen med bildegalleriet. Dette er normalt ikke nødvendig når bildegalleriet skal knyttes til en artikkel. Sortering Angi sorteringskriterier for rekkefølgen bildene skal vises i. Bakgrunnsfarge Ramme på galleri Ramme på bilder Bildebredde Angi bakgrunnsfarge for galleriet. Dette er normalt ikke nødvendig når galleriet skal knyttes til en artikkel. Bruk bakgrunnsfargen ff0000 for transparent (gjennomsiktig) bakgrunn. Angi ramme (i piksler) og farge på rammen for galleriet. Normalt ikke nødvendig for gallerier som skal knyttes til en artikkel. Angi rammetykkelse og rammefarge for bildene i galleriet. Angi ønsket bredde på thumbnail-bilder. I enkelte design er denne funksjonen låst til en fast, anbefalt bredde. Trykk Lagre for å lagre galleriet. 53

56 B I L D E G A L L E R I E R O G B I L D E K A R U S E L L E R 7.2 Opprette en ny bildekarusell Du kan bare ha en aktiv bildekarusell om gangen, men det kan likevel være tilfeller hvor det er hensiktsmessig å opprette flere karuseller og aktivere disse etter behov. Et eksempel kan være hvis du ønsker litt forandring på nettsiden fra tid til annen. Da kan du opprette en karusell for hver årstid, og aktivere de ulike karusellene etter behov. For å opprette en ny bildekarusell, gå til Bilder --> Bildekaruseller. Trykk på Opprett ny bildekarusell. Legg inn et navn på galleriet (dette navnet vises ikke på siden). Hvis du ønsker det kan du også legge inn en beskrivelse. Denne beskrivelsen er for din egen del, og kan for eksempel inneholde en huskeliste med anbefalte verdier for bredde og høyde. Trykk Lagre for å lagre endringene. 54

57 B I L D E G A L L E R I E R O G B I L D E K A R U S E L L E R 7.3 Laste opp bilder til bildegalleri eller bildekarusell Fremgangsmåten for å laste opp bilder er den samme for bildegallerier og bildekaruseller. Åpne oversikten over bildegallerier (Bilder --> Bildegallerier) eller bildekaruseller (Bilder --> Bildekaruseller). Trykk på knappen Bilder til høyre for galleriet du vil laste bildene opp i. Trykk på Legg til flere bilder i galleriet. Hvis du bruker en nettleser som støtter Flash, kan du bruker Flash-opplasteren for å laste opp flere bilder om gangen. Trykk på Velg filer og velg alle bildene du vil laste opp (har du en treg linje må du velge bare noen få bilder om gangen, ellers risikerer du tidsavbrudd midt i opplastingen). Hvis nettleseren din ikke har støtte for Flash må du bruke HTML-opplasteren. Trykk på Velg bildeknappene og åpne ett og ett bilde for opplasting. Du kan merke opp til fem bilder for opplasting om gangen. Når du trykker Lagre blir bildene lastet opp til bildegalleriet. Merk at prosedyren for opplasting av bilder til et galleri kan gjentas så mange ganger og så ofte du ønsker. Det er ingen begrensning i forhold til antall bilder du kan laste opp i et bildegalleri. Bildetekst Når du har lastet opp bildene du ønsker, kan du legge inn en kort beskrivelse av hvert enkelt bilde. Åpne bildegallerioversikten (Bilder --> Bildegallerier), trykk på Bilder og skriv en beskrivelse i tekstfeltet til høyre for bildet. OBS: Merk at bildeteksten lagres når du går ut av feltet. Slette bilder For å slette bilder, gå til (Bilder --> Bildegallerier) og trykk på Bilder. For å slette et bilde, trykker du på Slett-knappen til høyre for bildet. Trykk på OK for å bekrefte sletting: 55

58 Kapittel 8 8 Moduler 4 site kommer med flere innebygde moduler. I tillegg kan du opprette så mange moduler du selv ønsker. Moduler vises som blokker med innhold på venstre, høyre eller begge sider av artiklene på nettsiden. Eksempel på en side med en nyhetsmodul på høyre side: 56

59 M O D U L E R 8.1 Systemmoduler Systemmoduler (innebygde moduler) er moduler som er utviklet av oss og mer eller mindre klar til bruk. Dette kan blant annet være moduler som henter data direkte fra databasen eller fra eksterne kilder. Blant systemmodulene som er tilgjengelig i 4site er: Nyhetsmodul viser en oversikt over de siste nyhetene Facebookmodul viser en strøm av nyheter fra din egen profil på Facebok, eller viser hvem som liker nettsiden (og gir nye brukere mulighet til å like siden) Twittermodul viser en strøm av innlegg fra din egen Twitter-profil Flickr-modul henter bilder fra Flickr Søkemodul en modul med søkefelt for å søke i artikler på din nettside Ikke alle modulene er tilgjengelig på alle nettsider. Innstillingene for systemmoduler gjør du under Moduler --> Innebygde moduler. 57

60 M O D U L E R 8.2 Egne moduler Du kan også opprette egne moduler med tekst og bilder i 4site. Gå til Moduler --> Egne moduler og trykk Opprett ny modul. I feltet for navn legger du inn et valgfritt navn. Dette vises ikke på nettsiden. Bruk et navn som hjelper deg å finne den igjen når du senere skal knytte modulen til en kategori. Skriv en Overskrift for modulen. Denne vil vises på siden, og vil automatisk bli formattert på samme måte som overskriften i systemmodulene. I feltet for Innhold legger du inn tekst og bilder som du ønsker skal vises i modulen. For informasjon om hvordan du bruker editoren, se kapittelet om artikler. For informasjon om hvordan du knytter moduler til kategorier, se kapittelet om kategorier. Eksempel I dette eksempelet lager vi en egen modul med tekst og et lite bilde (for informasjon om hvordan du setter inn bilder i editoren, se side 43). 58

61 M O D U L E R Vi lagrer modulen og får en bekreftelse på at modulen er lagret: Det neste vi må gjøre er å knytte modulen til en eller flere kategorier. Gå til Innhold --> Kategorier og trykk på ikonet for å endre kategorien. Nederst på siden for kategoriredigering kan du legge til eller bytte ut moduler. Vi velger å bytte ut modulen «Nyhetsmodul» med vår nye modul, som vi kalte «Sommerfugl, rosa»: Trykk på Lagre-knappen nederst for å lagre endringene. Vi får en bekreftelse på at endringene er lagret: 59

62 M O D U L E R Vi har nå laget en modul og knyttet den til kategorien. Nå kan vi se resultatet på hjemmesiden vår: 60

63 Kapittel 9 9 Generelle innstillinger D et er også en rekke innstillinger som bør gjøres før siden publiseres. Dette er innstillinger som har betydning både for deg som administrator, og for hvordan siden fungerer og ser ut. Hvilke valg du kan gjøre i oppsettet for ditt nettsted avhenger litt av hvilken type design du har. Dette er et av områdene hvor avvikene kan være store fra et nettsted til et annet. På de neste sidene ser vi på de vanligste feltene brukt i Generelle innstillinger. 61

64 G E N E R E L L E I N N S T I L L I N G E R For å endre oppsettet for nettstedet går du til Oppsett --> Generelle innstillinger. Dette bildet viser en side for generelle innstillinger hvor det er brukt arkfaner for å dele inn feltene: Husk at du kan navigere fritt mellom arkfanene uten å lagre innstillingene. Når du er ferdig med å gjøre alle endringene under hver enkelt av arkfanene trykker du på Lagre. Dette lagrer innstillingene i alle arkfaner. 62

Slik bruker du Idium Web+

Slik bruker du Idium Web+ Slik bruker du Idium Web+ Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Slik fungerer det 8 Velkommen til Idium Web+ 9

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

Slik bygger du skolens nettside

Slik bygger du skolens nettside Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 2 1.1 Om brukermanualen... 2 1.2 Roller... 2 2. Komme i gang... 3 2.1 Logge på... 3 2.2 Hvordan navigere i EPiServer... 3 3. Arbeide i redigeringsvisning... 9 3.1

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Netfonds Bank PrimeTrader

Netfonds Bank PrimeTrader Netfonds Bank PrimeTrader Brukerhåndbok Gjelder for versjon 7.2 Sist oppdatert: 31. juli 2013 2013 Netfonds Bank AS PrimeTrader 7.2 brukerhåndbok 1 Innhold Komme igang 8 Om PrimeTrader 8 Installasjon 8

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted.

iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. iweb Komme i gang Bli kjent med iweb, og lær hvordan du lager ditt eget websted. 1 Innhold Kapittel 1 3 Velkommen til iweb 3 Om iweb 3 Dette kommer du til å lære 4 Før du starter 4 Dette trenger du 4 Nyttige

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8

ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 ELEKTRONISK KVALITETSHÅNDBOK PÅ WEB 2 STARTE EKNET 2 Portal 2 SØK PÅ EKNET 4 BLA I DOKUMENTER 5 LOGG INN PÅ EKNET 6 DOKUMENTBEHANDLING PÅ WEB 8 Redigere dokumenter 9 Bruke det interne e-postsystemet 10

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt

UiS-IKT Kompetanse 2012. Outlook 2010. Tips og triks for å jobbe smart og effektivt UiS-IKT Kompetanse 2012 Outlook 2010 Tips og triks for å jobbe smart og effektivt Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft Outlook 2010 til hjelp for effektivt arbeid

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner

Bruke elektronisk Hjelp. Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Bruke elektronisk Hjelp Om de innebygde hjelpefunksjonene Bruke Hjelp Bruke Slik-vinduet Bruke andre hjelpefunksjoner Om de innebygde hjelpefunksjonene Adobe Reader 6.0 inneholder mange innebygde funksjoner

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank

Hei! Innhold. 14 Hvordan logger jeg meg ut av Mobilbanken? 14 Oppdateringer 14 Hva med BankID på Mobil? 15 Ofte stilte spørsmål om Mobilbank Hei! Veldig snart vil du være en lykkelig bruker av vår nye Mobilbank. Vi føler oss ganske trygge på det fordi veldig mange av de som allerede bruker den kommer tilbake til oss og forteller at de nesten

Detaljer

Brukerveiledning SalesOnline

Brukerveiledning SalesOnline Brukerveiledning SalesOnline Versjon 3.0 30.03.2009 Innholdsfortegnelse Innledning......3 Prospecting + kundeoppfølging = Visma SalesOnline...3 Tilgang til 890.000 firmaer......3 Innhold i SalesOnline......3

Detaljer

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører

EPiServer 7.5 CMS. Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Håndbok for redaktører Håndbok for redaktører EPiServer 7.5 CMS Utgave A, 2013 Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3 Introduksjon 5 Om denne dokumentasjonen

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden

Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden 05.03.2015 Brukerveiledning for 123klubb ETABLERING av klubbsiden (merk at du også finner en brukerveiledning for klubbadministrator med i drift -oppgaver via HJELP-MENY) 2013 KX Products as Besøksadr:

Detaljer