ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET"

Transkript

1 ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN, SKOLEÅRET Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: Ord for alt 5, tekstbok og språkbøker A og B, Salto 5 A og B, Zeppelin 5, språkbok og lesebok. 4,12 klokketimer, d.v.s. 5,49 skoletimer(45 min) pr. uke. Mnd August Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål Tema/emne Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten. Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst. Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Jeg kan forklare forskjellen på skjønnlitteratur og faglitteratur. Jeg kan gjenkjenne hvilken sjanger en tekst tilhører. Jeg kan skrive nøkkelord til en tekst. Jeg kan lage tankekart for å oppsummere en tekst. Jeg kan gi et kort sammendrag av det viktigste innholdet i en tekst. Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Læringstrategier/ Grunnleggende ferdigheter (fet skrift) Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Lage egne tankekart før og etter lest tekst. Vurdering/ prøveform Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Egen evaluering / kommentarer Sjangerkunns kap, tolking og læringsstrateg ier Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres arbeider etter kriterier

2 Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. Jeg kan søkelese. Jeg kan finne informasjon i tekst, bilder, grafer og tabeller. skriving, regning) Førlesing, lesing og tolking av sammensatte tekster, tabeller, bilder og statistikk. regning) Respons Vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier. Respons Jeg kan gi på andres høytlesning. Respons Respons Fremføring av egne og andres tekster (lesing, muntlig) Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Respons Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på hva som elevene fikk til og hva som kan gjøres bedre neste gang. Respons Respons på hverandres arbeider etter kriterier Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell Jeg kan si alfabetet og forklare hvilke bokstaver som er konsonanter og hvilke som er vokaler. Ukesluttprøve

3 tegnsetting. Jeg kan alfabeitisere. Jeg kan skrive ord med diftonger riktig. September fortellende tekster og Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker. Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger. Skrive fortellende tekster og Jeg kan skrive en fortellende tekst etter kriterier. Jeg kan skrive en refleksjon rundt en tekst jeg har lest. Jeg kan gi på andres tekster etter kriterier. Jeg kan bearbeide egen tekst ut fra en jeg har fått. Jeg kan føre inn en tekst jeg har fått resons på med fortellende tekster og Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper. fortellende tekster og Skriving/endring av egen tekst utfra fortellende tekster og Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. fortellende tekster og Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing.

4 sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte. sammenhengende stavskrift. andres resons. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Presentasjon og Presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy. Bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoblinger og varierte estetiske virkemidler. Kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder. Presentasjon og Jeg kan presentere en bok jeg har lest. Jeg kan presentere digitalt et tema jeg har lest om. Jeg kan forklare hvilke kilder jeg har brukt i en presentasjon og hvilke regler som gjelder for å kunne bruke disse. Presentasjon og Presentasjon og Presentasjon av egne og andres tekster (lesing, muntlig) Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Presentasjon og Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på hva som elevene fikk til og hva som kan gjøres bedre neste gang. Presentasjon og Respons på hverandres arbeider etter kriterier Vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier. Jeg kan gi på andres fremføringer etter kriterier. Jeg kan ta imot på egen fremføring, fortelle etterpå hva jeg gjorde bra

5 og hva jeg bør endre på til neste gang. Oktober Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. teksttolking og Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og Jeg kan forklare forskjellen på lang og kort vokal. Jeg kan skrive ord med dobbel konsonant riktig. Jeg kan forenkle dobbel konsonant. Jeg kan skrive vanlige småord som ikke følger reglene for dobbel konsonant. Jeg kan skrive ord der jeg må bruke regelen for «m» i slutten av et ord. teksttolking og Jeg kan skrive en fortellende tekst etter kriterier. teksttolking og Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper teksttolking og Ukesluttprøve teksttolking og Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. teksttolking og Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller

6 andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker. Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk. Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger. Jeg kan gi en presentasjon av hovedpersonen i en tekst. Jeg kan forklare og begrunne hvem som har fortellerstemmen i en tekst. Jeg kan forklare og begrunne hva forfatteren ønsker å si oss gjennom en tekst. Jeg kan gi på andres tekster etter kriterier. Jeg kan bearbeide egen tekst ut fra en jeg har fått. Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Nasjonale prøver i lesing laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres arbeider etter kriterier Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte. Jeg kan føre inn en tekst jeg har fått resons på med sammenhengende stavskrift.

7 Presentasjon Presentasjon Presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy. Velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskilder. Vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier. Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Jeg kan presentere et tema jeg har lest om. Jeg kan fortelle hvorfor jeg mener en informasjonskilde er god eller dårlig. Jeg kan gi på andres fremføringer etter kriterier. Jeg kan ta imot på egen fremføring, fortelle etterpå hva jeg gjorde bra og hva jeg bør endre på til neste gang. Jeg kan skrive ord med sj-, kj, og j-lyd riktig. Presentasjon Presentasjon Muntlig og skriftlig på andres tekster. Presentasjon av egne og andres tekster/tema. (lesing, muntlig) Presentasjon Muntlige og skriftlige tilbakemeldinger på hva som elevene fikk til og hva som kan gjøres bedre neste gang. Ukesluttprøve Presentasjon Respons på hverandres arbeider etter kriterier

8 Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper. November sjangerlære og Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten. Skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt. sjangerlære og Jeg kan forklare hva jeg tror forfatteren ønsker å fortelle gjennom en tekst. Jeg kan skrive en tekst om et tema jeg er opptatt av. Jeg kan forklare hvor det er fornuftig å sette inn avsnitt i en tekst. Jeg kan vise at jeg kan starte setningene i en tekst på ulike måter. sjangerlære og sjangerlære og sjangerlære og Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. sjangerlære og Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres arbeider etter kriterier Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger. Jeg kan gi på andres tekster etter kriterier. Jeg kan bearbeide egen tekst ut fra en jeg Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons.

9 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte. har fått. Jeg kan føre inn en tekst jeg har fått resons på med sammenhengende stavskrift. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Jeg kan forkaler når jeg skal bruke punktum, spørsmålstegn og utropstegn. Jeg kan skrive komma ved oppramsing og foran men. Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper. Ukesluttprøve

10 Desember Høytlesing, rim og regler Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten. Vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold. Høytlesing, rim og regler Jeg kan lese regler og ellinger etter kriterier for høytlesning. Jeg kan variere stemmeleiet etter innholdet i en regler og ellinger når jeg leser høyt. Jeg kan forklare hva som kjennetegner regler og ellinger. Jeg kan forklare hva som menes med rytme i regler og ellinger. Jeg kan fremføre regler og ellinger med innlevelse, bilder og musikk. Høytlesing, rim og regler Høytlesing, rim og regler Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons. Høytlesing, rim og regler Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Høytlesing, rim og regler Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres arbeider etter kriterier Opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesning og presentasjon. Jeg kan skrive egne regler og ellinger etter kriterier. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Bruke sang, musikk Presentasjon av

11 og bilder i framføringer og presentasjoner egne og andres tekster/tema. (lesing, muntlig) Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte. Ordbok Bruke forskjellige former for digitale og papirbaserte ordbøker Jeg kan føre inn en tekst jeg har fått resons på med sammenhengende stavskrift. Ordbok Jeg kan forkalre hvordan man kan finne fram i ei ordbok. Ordbok Ordbok Ordbok Muntlige og skriftlige femovermeldinger Ordbok Egenevaluering av mål etter hver økt. Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Jeg kan skille substantiv, verb og adjektiv fra andre ordklasser. Jeg kan forklare forskjellen på egennavn og fellesnavn. Jeg kan dele substantiv inn i hankjønnsord, intetkjønnsord og hunkjønnsord. Jeg kan sette infinitivsmerket foran et Dette organiseres i Ukesluttprøve

12 verb Jeg kan bruke adjektiv i beskrivelser. rullering, klassetimer og smågrupper. Januar Arguementasjon Lytte til og videreutvikle innspill far andre og skille mellom meninger og fakta. Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituas jonen. Skrive tekster medklart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og Arguementasjon Jeg kan forklare forskjellen på mening og fakta. Jeg kan gi en kommentar til andres meninger. Jeg kan uttrykke egene meninger skriftlig og muntlig. Jeg kan begrunne skriftlig og muntlig hvorfor jeg mener noe. Jeg kan forklare begrepene sender, mottaker og budskap. Jeg kan gi eksempler på hvoran man kan binde sammen to setninger. Jeg bruker varierte måter å Arguementasjon Arguementasjon /disk usjon Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Arguementasjon Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Arguementasj on Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres arbeider etter kriterier

13 avsnitt. Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker. Skrive samenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte. binde sammen setninger på. Jeg kan begrunne hvorfor skrivemåten i egen tekst etter hvem som er mottaker. Jeg kan forklare hva det vil si å argumentere. Jeg kan skrive argumneterende tekster etter kriterier. Presentasjon av egne og andres tekster/tema. (lesing, muntlig) Lage egne tankekart før og etter lest tekst. Førlesing, lesing og tolking av sammensatte tekster, tabeller, bilder og statistikk. regning)

14 Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Jeg kan skille mellom kort og lang vokallyd. Jeg kan si en regel for forenkling av dobbel konsonant. Ukesluttprøve Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Februar Arguementasjon Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta. Uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres. Arguementasjon Jeg kan gi en kommentar til andres meninger. Jeg kan bruke regler for klassediskusjon. Jeg kan uttrykke egene meninger skriftlig og muntlig. Jeg kan begrunne skriftlig Arguementasjon Arguementasjon /disk usjon Arguementasjon Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Arguementasj on Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing.

15 Uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituas jonen. Skrive tekster medklart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt. Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker. Skrive samenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte. og muntlig hvorfor jeg mener noe. Jeg kan forklare begrepene sender, mottaker og budskap. Jeg kan gi eksempler på hvoran man kan binde sammen to setninger. Jeg bruker varierte måter å binde sammen setninger på. Jeg kan begrunne hvorfor skrivemåten i egen tekst etter hvem som er mottaker. Jeg kan forklare hva det vil si å argumentere. Jeg kan skrive argumneterende tekster etter kriterier. Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Presentasjon av egne og andres tekster/tema. (lesing, muntlig) Lage egne tankekart før og etter lest tekst. Førlesing, lesing og tolking av sammensatte tekster, tabeller, bilder og statistikk. regning) Respons på hverandres arbeider etter kriterier

16 Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Jeg kan bruke regelen for når vi skriver å-lyden med o. Jeg kan bruke regelen for når vi skriver o-lyden med u. Jeg kan bruke regelen for når vi skriver æ-lyden med e. Ukesluttprøve Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper Mars Nynorsk og ulike talespråk Gi eksempler på noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk. Sammenligne språk og Nynorsk og ulike talespråk Jeg kan gi eksempler på forskjeller og likheter mellom muntlig og skriftlig språk. Jeg kan lese tekster på nynorsk og peke på hvilke Nynorsk og ulike talespråk Nynorsk og ulike talespråk /disk usjon Nynorsk og ulike talespråk Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Nynorsk og ulike talespråk Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte

17 språkbruk i tekster på bokmål og nynorsk. Lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver og kjenne til enkelte ord og uttrykk på et av de samiske språkene. ord som er annerledes enn på bokmål. Jeg kan gjenkjenne bokmål, nynorsk og samisk i skrevet tekst. Jeg kan peke på minst to bokstaver som er annerledes på samisk. whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres arbeider etter kriterier Sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk. Når jeg hører og leser en tekstpå bokmål eller nynorsk, kan jeg nevne hva som er annerleses i eget talemål. Lage egne tankekart før og etter lest tekst. Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk. Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive Jeg kan lese fortellinger på nynorsk og forstå innholdet. Jeg kan beskrive hovedpersonen i en fortelling. Jeg kan bruke anførselstegn ved tanke og direkte tale. /disk usjon Ukesluttprøve

18 tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper. April Dikt Dikt Dikt Dikt Dikt Dikt Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten. Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og Jeg kan forklare hva som skiller dikt fra andre sjangre. Jeg kan lese dikt på ulike måter. Jeg kan lese dikt og fortelle hva temaet er. Jeg kan lese dikt og forklare /disk usjon Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres

19 ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk. Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder og tilpasse egne tekster til formål og mottaker. hva forfatteren forsøker å si i diktet. Jeg kan skrive egne dikt ved å bruke virkemidler som rim, rytme, gjentaking og sammenligning. Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, arbeider etter kriterier Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger. Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. Jeg kan gi på andres dikt etter kriterier. Jeg kan forbedre eget dikt etter å ha fått. Jeg kan skille substantiv fra andre ordklasser. Jeg kan forklare forskjellen på fellesnavn og egennnavn. Jeg kan skille mellom hankjønnsord, hunkjønnsord og intetkjønnsord. Jeg kan bøye substantiv i Presentasjon av egne og andres tekster/tema. (lesing, muntlig) /disk usjon Ukesluttprøve

20 entall og flertall. Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper. Mai Tekst og bilde Gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker. Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten. Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst. Forstå og tolke opplysninger fra flere Tekst og bilde Jeg kan forklare hvordan språk kan krenke enkeltindivider og grupper av mennesker. Jeg kan fortelle hva jeg tenker om innholdet i en tekst jeg har lest. Jeg kan lage kolonnenotat, tankekart og venndiagram for å oppsummere en tekst. Jeg kan forklare hva BISON-blikket betyr. Tekst og bilde Tekst og bilde /disk usjon Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, Tekst og bilde Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Tekst og bilde Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres arbeider etter kriterier

21 uttrykksformer i en sammensatt tekst. Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egene tekster til formål og mottaker. Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger. Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte. Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell Jeg bruker BISON-blikket når jeg leser en tekst. Jeg kan skrive besakrivende tekster ut fra et bilde. Jeg kan gi og få tilbakemelding på men tekst jeg har skrevet og bearbeide egen tekst etter tilbakemeldingene jeg har fått. Jeg fører inn tekster med sammenhengende stavskrift. Jeg kan skille verb fra andre ordklasser. Jeg kan skrive verb i infinitiv. Jeg kan slå opp og finne verb i en ordbok. Jeg kan bøye verb i presens muntlig, Presentasjon av egne og andres tekster/tema. (lesing, muntlig) Førlesing, lesing og tolking av sammensatte tekster, tabeller, bilder og statistikk. regning) /disk usjon Ukesluttprøve

22 tegnsetting. og preteritum. Jeg kan skille adjektiv fra andre ordklasser. Jeg kan gradbøye adjektiv i positiv, komparativ og superlativ. Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper.

23 Juni Tekst og bilde Gi eksempler på og reflektere over hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker. Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten. Referere, oppsummere og reflektere over hovedmomenter i en tekst. Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. Skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og Tekst og bilde Jeg kan forklare hvordan språk kan krenke enkeltindivider og grupper av mennesker. Jeg kan fortelle hva jeg tenker om innholdet i en tekst jeg har lest. Jeg kan lage kolonnenotat, tankekart og venndiagram for å oppsummere en tekst. Jeg kan forklare hva BISON-blikket betyr. Jeg bruker BISON-blikket når jeg leser en tekst. Jeg kan skrive besakrivende tekster ut fra et bilde. Tekst og bilde Tekst og bilde /disk usjon Skriving/endring av egen tekst utfra andres resons. Muntlig og skriftlig på andres tekster. (lesing, muntlig, Presentasjon av Tekst og bilde Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Tekst og bilde Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing. Respons på hverandres arbeider etter kriterier

24 argumenterende tekster etter mønster fra eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egene tekster til formål og mottaker. egne og andres tekster/tema. (lesing, muntlig) Gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger. Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte. Jeg kan gi og få tilbakemelding på men tekst jeg har skrevet og bearbeide egen tekst etter tilbakemeldingene jeg har fått. Jeg fører inn tekster med sammenhengende stavskrift. Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive Jeg kan skille personlig pronomen fra andre ordklasser. Jeg kan bytte ut egennavn /disk usjon Ukesluttprøve

25 tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting. og substantiv med personlige pronomen. Jeg kan skrive personlige pronomen i entall og flertall. Dette organiseres i rullering, klassetimer og smågrupper. HVER MÅNED Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Lese et bredt utvalg norske og oversatte tekster i ulike sjangre på bokmål og nynorsk og reflektere over innhold og form i teksten. Referere, oppsummere og reflektere over Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Jeg kan gjenkjenne hvilken sjanger en tekst tilhører. Jeg kan fortelle hva jeg tror en tekst handler om og hva jeg vet om dette fra før. Jeg kan skrive nøkkelord til en tekst. Jeg kan lage tankekart, Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier i form av å skrive nøkkelord og oppsummeringer av tekster på data og papir (lesing, skriving, Lage egne spørsmål Sjangerkunnskap, tolking og læringsstrategier Ukentlige tilbakemeldinger/fra mover -meldinger på skriftlig og muntlig arbeid. Sjangerkunns kap, tolking og læringsstrateg ier Egenevaluering av mål etter hver økt. Elevene skriver på lapper eller laminerte whiteboards Kameratvurder ing.

26 hovedmomenter i en tekst. Forstå og tolke opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst. kolonnenotat og venndiagram for å oppsummere en tekst. Jeg kan gi et kort sammendrag av det viktigste innholdet i en tekst. Jeg kan søkelese. Jeg kan stille og svare på spørsmål til en tekst. Jeg kan forklare forskjellen på lete-, lese-, huske- og tenkespørsmål Jeg kan finne informasjon i tekst, bilder, grafer og tabeller. og svare på ulike type spørsmål til lest tekst. (lesing, muntlig, Lage egne tankekart, kolonnenotat og venndiagrammer før og etter lest tekst. (lesing, muntlig, skriving, regning) Førlesing, lesing og tolking av sammensatte tekster, tabeller, bilder og statistikk. regning)

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2017/18 Følgende mål dekkes gjennom tverrfaglige opplegg; - Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Detaljer

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2 1 5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 2 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon uttrykke og grunngi

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Hanna Guldhaug, Ulla Heli og Julie Strøm Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Uk e Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Grammatikk og språk Arbeidsmåte Vurdering 34 -Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål Delmål Aktivitet for å oppnå målet Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der

Detaljer

Les og lær, s Tekstboka s Ulike måter å lese på, s 8-18 Grammatikk: Dobbel konsonant, s (2 uker) Nøkkelord/Tankekart, s.

Les og lær, s Tekstboka s Ulike måter å lese på, s 8-18 Grammatikk: Dobbel konsonant, s (2 uker) Nøkkelord/Tankekart, s. ÅRSPLAN for skoleåret 2014\ 15 i: Norsk Faglærer: Marianne Skjegstad Fagbøker/lærestoff: Ord for alt, 7A og 7B, Tekstbok Udir.no - Veiledning til læreplan i norsk Mnd Læreplanmål (kunnskapsløftet) Delmål

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære:

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:5 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-35 Kompetansemål

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 7.trinn Timefordeling på trinnet: 5 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Uke Kompetansemål i LK-06

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11 1 7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 Uke 2-11 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON opptre i ulike roller gjennom dramaaktiviteter, opplesing og presentasjon lytte til og videreutvikle innspill fra andre, og skille

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN, SKOLEÅRET 2016-2017 Faglærer: Cato Olastuen Fagbøker/lærestoff: 7, Lesebok og Språkbok. 4,12 klokketimer, d.v.s. 5,49 skoletimer(45 min) pr. uke. Uker Læreplanmål (kunnskapsløftet)

Detaljer

Årsplan norsk 5. trinn

Årsplan norsk 5. trinn Årsplan norsk 5. trinn Lærar Helene Fjermestad Lærebok Salto Kompetansemål Kompetansemåla er kopiert direkte frå udir.no, og er derfor på bokmål. Månad Vekenr. Kompetansemål Emne 34 August presentere et

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

norskbøkene.. Lære å skrive kort og brev. Lære å bruke e- post.

norskbøkene.. Lære å skrive kort og brev. Lære å bruke e- post. Fag: NORSK Skoleåret:2017-18 Klassetrinn: 5. klasse Lærer: Aleksander Wahlø Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34 Bli kjent Bli kjent med med bøkene norskbøkene. 35-36 Send en hilsen

Detaljer

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i norsk 7.trinn (2017-2018) Uke Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering 34-37 på bokmål og

Detaljer

uke Tema språkboka leseboka læringsmål kompetansemål 34 Bli kjent med lærebøkene Kap.1 s.6-20 og s

uke Tema språkboka leseboka læringsmål kompetansemål 34 Bli kjent med lærebøkene Kap.1 s.6-20 og s FAGPLAN NORSK 6.kl. uke Tema språkboka leseboka læringsmål kompetansemål 34 Bli kjent med lærebøkene 35 36 37 Lesekurs Ruth Sivertsen orddiktat Kap.1 s.6-20 og s. 23-26 -lære å lese sammensatte tekster:

Detaljer

Lokal læreplan. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten. Karl Johans Minne skole. Grunnleggende ferdigheter

Lokal læreplan. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten. Karl Johans Minne skole. Grunnleggende ferdigheter Lokal læreplan Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Norsk Utarbeidet av: Harald, Camilla, Carsten Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Tema Grunnleggende ferdigheter Arbeidsmetode,

Detaljer

Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring

Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring 5. Trinn 2017 Fag: Norsk Satsingsområder: Lesing og begrepstrening Tilpasset opplæring Regning IKT og vurdering for læring Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne regne

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er.

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er. Lesekurs sammensatte tekster Bli kjent i lærebøkene Uke gi eksempler på noen likheter Jeg kan finne fram i bøkene ved å Nærlese Vurdering av og forskjeller mellom muntlig og bruke innholdsoversikt og Lete-lese

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: Uke 34-37 Si hva du mener (Valg) Jeg kan vurdere egne antagelser. Jeg kan vende meg på en relevant måte til kjente

Detaljer

Halvårsplan i norsk våren 2017

Halvårsplan i norsk våren 2017 Halvårsplan i norsk våren 2017 Uke Kompetansemål Læringsmål Aktiviteter Kilde Vurdering 1 Mestre sentrale regler i formverk og ortografi og skrive tekster med variert setningsbygning og funksjonell tegnsetting.

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Muntlig kommunikasjon

Muntlig kommunikasjon Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta uttrykke og grunngi egne

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

Norsk 7. klasse,

Norsk 7. klasse, Grunnleggende ferdigheter (GRF) a) Å kunne uttrykke seg muntlig b) Å kunne uttrykke seg skriftlig c) Å kunne lese d) Å kunne regne e) Å kunne bruke digitale verktøy Generell del (GD) 1) Det meningssøkende

Detaljer

Årsplan Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7

Årsplan Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7 Årsplan 2017-2018 Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: 34-36 Lese og læringsstrategier Jeg behersker ulike lesemetoder og endrer lesemåte ved behov. Jeg mestrer ulike

Detaljer

Lokal læreplan norsk 7. trinn

Lokal læreplan norsk 7. trinn Lokal læreplan norsk 7. trinn Lærebok: Zeppelin Språkbok, Lesebok, Lesebok 7+ og tilhørende arbeidsbøker Antall uker 2 Uke 34-36 Lær å lære Nøkkelord BISON Venn-diagram (Samskjema) Sammendrag Tankekart

Detaljer

uke Tema språkboka leseboka læringsmål kompetansemål 34 Bli kjent med lærebøkene 38 Litterær samtale Kap.2 s Lære å snakke om 39

uke Tema språkboka leseboka læringsmål kompetansemål 34 Bli kjent med lærebøkene 38 Litterær samtale Kap.2 s Lære å snakke om 39 FAGPLAN NORSK 6.kl. uke Tema språkboka leseboka læringsmål kompetansemål 34 Bli kjent med lærebøkene 35 36 37 Lesekurs Kap.1 s.6-20 og s. 23-26 -lære å lese sammensatte tekster: -tegneserier -faktatekster

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17 ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. TRINN, SKOLEÅRET 2016/17 Faglærer: Katrine Thelle Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 4 og Zeppelin lesebok 4, samt tilhørende arbeidshefter. 8, 3 skoletimer(45 min) pr. uke. Læringstrategier/Gr

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret 2016-2017 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Kompetansemål Læringsmål Hovedomr/tema Læremidler Vurdering

Kompetansemål Læringsmål Hovedomr/tema Læremidler Vurdering LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: NORSK TRINN: 7. klasse Timefordeling på trinnet: 5 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke

Detaljer

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 34 uttrykke og grunngi egne standpunkter referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst presentere egne tolkinger av personer,

Detaljer

Årsplan i Norsk, 5.trinn

Årsplan i Norsk, 5.trinn Årsplan i Norsk, 5.trinn 2016-17 Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 34-40 LES OG LÆR Alfabetet - å bli en bedre leser - å skille skjønnlitteratur

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: Norsk Klasse:. Lærer: Geir Vatne Kompetansemål etter 7. trinn: Muntlig kommunikasjon Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger

Detaljer

kompetansemål Læringsmål Tema Læremidler Vurdering

kompetansemål Læringsmål Tema Læremidler Vurdering LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:6 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-34 Kompetansemål

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Årsplan i norsk 2017/2018

Årsplan i norsk 2017/2018 Årsplan i norsk 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende : 34-36 Kap. 1 Lær å lære opptre i ulike roller gjennom drama, opplesing og presentasjon

Detaljer

Lokal læreplan norsk 6. trinn

Lokal læreplan norsk 6. trinn Lokal læreplan norsk 6. trinn Lærebok: Zeppelin Språkbok, Lesebok, Lesebok 6+ -Leselystprosjektet: Bokslukerprisen av foreningen LES er for elever på 6.trinn. Undervisningsopplegg, bøker og lydfiler blir

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN, SKOLEÅRET 2017-2018 Faglærer: Vibeke Strømme Fagbøker/lærestoff: Zeppelin språkbok 3 og Zeppelin lesebok 3, samt tilhørende arbeidshefter. Læringstrategier/ Mnd Læreplanmål

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2015-16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterære tekster. På

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Genell del av læreplanen, grunnleggende fdighet og prinsipp for opplæringen innarbeidet i planen Piode Kompetanse

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Zeppelin, lesebok (L) og språkbok (S) L Kapittel 2 Litterær samtale Å snakke om litteratur

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Zeppelin, lesebok (L) og språkbok (S) L Kapittel 2 Litterær samtale Å snakke om litteratur Fag: Matematikk Læreverk: Zeppelin, Aschehoug Klasse/trinn: 6 Skuleåret: 2016-17 Lærar: Marianne Vee Hellebø, Silje Indrebø Ylvisåker Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 34 uttrykke og grunngi

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

Årsplan. Norsk. 5. klasse. Byskogen skole 2011/2012. 21. juli 2011, Bente Marit Drange. NORSK

Årsplan. Norsk. 5. klasse. Byskogen skole 2011/2012. 21. juli 2011, Bente Marit Drange. NORSK Årsplan Norsk 5. klasse Byskogen skole 2011/2012. NORSK 21. juli 2011, Bente Marit Drange. Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 7.TRINN

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 7.TRINN 34 Dette blir som en innholdsfortegnelse. 35 Lese og lærestrategier. Diskutere meninger i tekst. Substantiv Finn riktig mål fra kunnskapsløftet: kopier inn fra udir.no. lytte til og videreutvikle innspill

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15 Obj111 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2014-15 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med en skriftlig oppgave innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 3 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON forstå noe svensk og dansk tale samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon bruke et egnet ordforråd til å samtale

Detaljer

Årsplan i norsk

Årsplan i norsk UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD 34 Å lese høyt Variere stemmebruk og intonasjon i Kunne fremføre en tekst for andre. Zeppelin språkbok s. 6 8 framføring av tekster. Zeppelin lesebok s. 8-11 Lytte

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Lærer, medlærere og assistenter. 2 Argumenterende tekst, med vekt på ekspert-, følelses- og flertallsargumenter

Lærer, medlærere og assistenter. 2 Argumenterende tekst, med vekt på ekspert-, følelses- og flertallsargumenter HALVÅRSPLAN VÅREN 2016 TRINN: 6 FAG: Norsk Bruker en time i uka til grammatikken UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING ANSVAR 1 Argumenter og påstander 2 Argumenterende tekst, med vekt på

Detaljer

Kartlegging av nivå. Hvor er vi?

Kartlegging av nivå. Hvor er vi? ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2016/2017 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Hanna Haukedal UKE MÅL/LÆRE (LK) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING 34-36 SKRIFTLIG OG MUNTLIG KOMMUNIKASJON,

Detaljer

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord. Reflektera over eiga læring. Tekstsamling Språkboka s. 8-25

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord. Reflektera over eiga læring. Tekstsamling Språkboka s. 8-25 ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker..) 34 Forord Motivera for arbeid med Språkboka s. 5-7 faget Verta kjend Inn i teksten s.

Detaljer

Norsk 5. trinn 2015/2016

Norsk 5. trinn 2015/2016 Norsk 5. trinn 2015/2016 H E L E Å R E T Lesing som grunn Leggen de ferdighet Å kunne lese i norsk er å skape mening fra tekster fra nåtid og fortid i et bredt utvalg sjangere. Det innebærer å engasjere

Detaljer

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1

7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 1 7.TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON uttrykke og grunngi egne standpunkter, og vise respekt for andres presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4

4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 1 4.TRINN NORSK PERIODEPLAN 4 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON - samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015

Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Årsplan i NORSK for 4. trinn 2014/2015 Uke/ period e TEMA Kompetansemål KL-06 Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Læremiddel Innhold / emner / lærebok / ressurs / tips / metode (TPO, læringsstrategi,

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Årsplan Norsk 5. klasse 2015/2016. Hordabø skule

Årsplan Norsk 5. klasse 2015/2016. Hordabø skule Årsplan Norsk 5. klasse 2015/2016 Hordabø skule Læreverk i faget: 5 lesebok og arbeidsbok til lesebok 5 språkbok og arbeidsbok til språkbok Kunnskapløftet seier: Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål frå kunnskapsløftet Elevane skal kunne: V 34-40 lytte til og vidareutvikle innspel frå andre og skilje mellom meiningar og fakta uttrykke og grunngi eigne standpunkt og vise respekt for

Detaljer

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle,

KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL VURDERING Muntlig kommunikasjon lytte etter, gjenfortelle, 3. Gjenfortelle og forklare hva leseleksen handlet om forklare og reflektere over innholdet i muntlige Lytte til ulike

Detaljer

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN

Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Årsplan 2016/2017 NORSK 3. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

Faktatekster og skjønnlitteratur. bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger Årsplan Norsk trinn N Uke 33 34 35 36 37 38 39 Tema ør vi leser Mens vi leser, tankekart ompetansemål muntlige muntlige tter at vi har lest, tankekart muntlige akta og skjønnlitteratur samtale om faglige

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Norsk. Lærer Agathe Askeland Lauvdal. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Norsk. Lærer Agathe Askeland Lauvdal. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Norsk Trinn: 5 Lærer Agathe Askeland Lauvdal Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Stillesing og fritidslesing Leser 15 min på skolen og hjemme hver

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1

5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 5. TRINN NORSK PERIODEPLAN 1 KOMPETANSEMÅL MUNTLIG KOMMUNIKASJON Mål for opplæringen er at elevene skal kunne: uttrykke seg med et variert ordforråd tilpasset kommunikasjonssituasjonen presentere et fagstoff

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 6. trinn

Årsplan i kroppsøving 6. trinn Årsplan i kroppsøving 6. trinn Uke Emne Arbeidsmåter Mål Vurdering 34-36 Les og lær Studieteknikk - Foredrag - Rettskriving (dobbel enkel kons.) - Grammatikk, substantiv og verb Klasseromsundervi sning

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer