FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket"

Transkript

1 FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 2/2008 februar 2008 I dette nummer: Innkalling til årsmøte Årsmelding Regnskap/budsjett/revisjon/priser 2008 Fagmøte i bær/potetmøte/vårmøte i korn Økologisk Landbruk Referat fra tur til England-søtkirsebær Faste tilbud/kontakt oss Møtekalender Det innkalles herved til ÅRSMØTE I FORSØKSRINGEN AGDER Torsdag 13. mars kl 1000 ca 1400 hos Åseral Tradisjonsmat (Veibeskrivelse: Kjør til Sveindal, ta opp mot Åseral og Kyrkjebygda. Når du kommer til Kylland, ta av til høyre mot Flystveit, ved skilt hvor det står Åseral tradisjonsmat. Kjør ca 9 km, bygget til Åseral Tradisjonsmat ligger rett ved veien på venstre side) A. ÅRSMØTE SAKLISTE. Valg av møteleder. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. 3. Valg av 1 til å føre og 2 til å underskrive årsmøteprotokollen. 1

2 4. Kort presentasjon av Forsøksringen Agder, ansatte og fagområder. 5. Årsmelding og revidert regnskap 20. (se vedlegg) Styret foreslår at regnskapsoverskudd på ,- tillegges egenkapitalen. Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmelding og regnskap. 6. Fastsetting av priser, medlems- og servicekontingenter (se vedlegg) Nytt kontingent og servicesystem fra 2008 info på årsmøtet. 7. Budsjett (se vedlegg) og arbeidsplan Behandle fremsatte forslag: Fremsatte forslag: o Forslag til vedtektsendring andre gangs og endelig årsmøtebehandling av endringer i 6a første del: Endres fra (tekst med kursiv ut): Ringen ledes av et styre på 5 styremedlemmer. 4 medlemmer velges på årsmøtet, 1 fra hver region. De ansatte velger 1 representant til styret Endres til (tekst med kursiv inn): Ringen ledes av et styre på 5 styremedlemmer. 4 medlemmer velges på årsmøtet. Disse skal ha geografisk og produksjonsmessig spredning - deriblant skal 1 ha økologisk produksjon og minst 1 ha produksjon av enten potet, grønnsaker, frukt eller bær. De ansatte velger 1 representant til styret. 9. Valg etter vedtektene 6a og 9b Følgende innstilling er mottatt skriftlig fra valgkomiteen: a. Styreleder for 1 år. Innstilling: Kåre Dybesland, Songdalen, hagebruk (ny leder) b. Styremedlemmer for 2 år. På valg i 2008, innstilling: Brit Mjåland, Marnardal, økologisk (gjenvalg) Odd Harald Reve, Lista, grovfor (ny) Ikke på valg i 2008, på valg i 2009: Region Midt-Agder: Sissel Solaas, Holum, grovfor Ansattes representant på valg i 2009, valgt for 2 år på personalmøte: Fast styremedlem: Jon Marvik. Vara: Torleiv Roland c. Valg av varamedlemmer i nummerrekkefølge 1. vara: Sven Haughom, Tonstad 2. vara: Johannes Norås, Kvinesdal 3. vara: Per Eirik Jensen, Lista d. Valg av valgkomite med varamedlemmer til neste års valg. Ikke på valg i 2008, men i år: 2009: Region Flekkefjord: Anton Hunsbedt med vara Reidun Løland 2010: Region Midt-Agder: Thorstein Aamodt med vara Erik Bue 2011: Region økologisk: Torleiv Erklev, Kristiansand På valg i 2008 skal velges for 4 år: Region Lyngdal (har leder i valgkomiteen Trond Hennestad nå) Fast i valgkomiteen: Jarl Solås, Lyngdal Vara i valgkomiteen: Jan Karlsen, Lista Det må i tillegg velges ny vara for region økologisk: Forslag til ny vara for region økologisk: Jan Sigvart Håland for 3 år. 10. Fastsette honorar og møtegodtgjørelser til tillitsvalgte forslag fra valgkomiteen Valgkomiteen har følgende forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte (styret, fagråd, valgkomite osv) for 2008: Styreleder i FAg: Fast sum kr /år + møtegodtgj. (uendret) Møtegodtgjørelse hel dag: kr 1500,- (Nå: 1 300). Møtegodtgj. halv dag/kveld (mindre enn 5 timer borte): kr 750,- (Nå: 650). Møtegodtgjørelse telefonmøter: Kr 300/møte uendret. Reise- og kjøreutgifter: Dekkes etter statens regulativ. B. MIDDAG med servering fra Åseral tradisjonsmat 2

3 C. Omvisning hos Åseral Tradisjonsmat, og orientering om drifta. Velkommen til årsmøtet i Forsøksringen Agder, og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert bruk har 2 stemmer som kan nyttes ved personlig fremmøte (vedtektene 9c). ÅRSMELDING FORSØKSRINGEN AGDER 20 VIRKSOMHETEN I 20 STØTTEMEDLEMMER FORSØKSRINGEN AGDER 20 REVIDERT REGNSKAP FORSØKSRINGEN AGDER 20 STATUS, BALANSE OG REVISJONSMELDING FORSØKSRINGEN AGDER 20 VIRKSOMHETEN I 20 HOVEDOVERSIKT FORSØKSRINGEN AGDER ANTALL ANTALL Personell årsverk 8,5 Åkersprøytetester 10 Medlemmer 31/ Jordprøver/ant. medl. 1597/216 Støttemedlemmer Firma og org. Seniormedlemmer 21 7 Varselskriv FAg akt. Åkerkulturer Grovfor Egne arrangement Møter/kurs/markdager/ 59 turer, demonstrasjoner Foredrag holdt av ansatte på andre møter 9 Deltakelse på andre møter/kurs 38 Utviklingsprosjekter/ Økologisk Fellestasjoner gulrot kål Medlemsblad 5 Pressekontakter 3 14 Styremøter 6 Større registreringer Forsøk 40 Styrer og utvalg 5 Gjødselplaner 325 PERSONALE OG PERSONALAKTIVITETER Ansatte som tilsammen utgjør 8,5 årsverk i 20: Wenche Rundsag Høgetveit, 97 % stilling i gjennomsnitt. Daglig leder og ringleder. Jan Karstein Henriksen, 90% stilling i gjennomsnitt for året. Ringleder. Nina Ryen, 100% stilling. Kontoransvarlig/Ringleder/Rådgiver. Torleiv Roland, 51% stilling i gjennomsnitt. Ringleder/Rådgiver. Jon Marvik, 100 % stilling. Ringleder Tønnes Hamar, 100 % stilling. Ringleder og fagkoordinator Ana Solberg, 100 % stilling. Ringleder. Inger Elisabeth Slågedal, 75 % stilling. Ringleder. Sigbjørn Leidal, 100 % stilling. Ringleder Aina Øverland, 38%. Assistent. Personalmøter: 10 interne personalmøter er holdt i 20. Personalverv: Jon Marvik er valgt til styret, Nina Ryen er verneombud, og Sigbjørn Leidal er tillitsvalgt. Eksterne verv, styrer og utvalg de ansatte har vært med i 20: Tønnes Hamar: Sekretær for næringspolitisk landbruksutvalg i Flekkefjord, studiesekretær i Flekkefjord BSF og med i faggruppe hos FKRA for frø og grasarter for Sør-og Vestlandet. Jon Marvik: Med i faggruppe for korn for Sør- og Vestlandet. 3

4 Sigbjørn Leidal: LFR sitt fagutvalg for potet. 14 EKSTERNFINANSIERTE REGISTRERINGER OG UTVIKLINGSPROSJEKTER. (Kort omtale nedenfor av prosjektene) Dyrking av søtkirsebær med værvern Prosjektet eies av Agder morelldyrkerlag. Styret består av morellprodusenter fra laget. Wenche Rundsag Høgetveit er prosjektleder. (0,14 årsverk) Målet er utvikling av spisskompetanse i dyrkingsteknikk og treforming under værvern - tunnel, utprøving av biologisk kontroll av sykdommer og skadedyr under værvern, og utvikling av metoder for holdbare og konkurransedyktige produkter. Det legges stor vekt på å bygge kompetanse hos produsenter og rådgivere i dyrking av søtkirsebær med værvern. Prosjektet er finansiert via FMLA i Vest-Agder og Aust-Agder. Produksjon av kvalitetsbær dyrket under tak Prosjektet eies av Agder Produsentlag og er finansiert av egenandeler fra produsenter og utviklingsmidler fra BU/FMLA i Vest-Agder. Prosjektperioden forventes å være fra 2005 til 20. Forsøksringen Agder v/ Ana Solberg leies inn som prosjektleder og sekretær for styringsgruppen. Målet med prosjektet er å utvikle kompetanse hos prosjektleder og produsenter av ulike bærtyper under tak, slik at de er i stand til å produsere høykvalitetsprodukter både for det lokale og for det nasjonale markedet. Miljøvennlig bekjempelse av skadedyr i jordbær og salat. Bioforsk har et stort forskingsprosjektet om miljøvennlig bekjempelse av skadedyr. De har samarbeidet med oss for å gjennomføre prosjektet. Det er delt opp I flere delprosjekter. Ana Solberg har i 20 hatt ansvar for flere forsøk med biologisk bekjempelse av rotsnutebillelarver i jordbær og åkersnegler i salat. Økologisk jordbærdyrking Vinteren hadde vi forprosjekt for å samle kunnskap og for å finne hva som manglet av kunnskap innen økologisk jordbærdyrking. Hovedprosjekt startet våren 20 og det ble plantet et stort prøvefelt i økologiske jordbær hos Alf Torbjørn Norum i Lindesnes. I feltet prøves ulike sorter og jordbærtyper med ulik gjødsling og med/uten værverntak for å finne ut om økologisk jordbærproduksjon kan lykkes og lønne seg. Vi har både vanlige sorter og remonterende sorter med i opplegget Forsøket har 1-2. bærår i 2008 og I tillegg klargjør vi i 20 og 2008 et felt hos Søgnejordbær for samme opplegget. Forsøksringen Agder er prosjekteier og prosjektet støttes av Invanor Agder. Oppdatering av boka Miljøvennlig kvalitetsproduksjon av jordbær På landsplan er det bevilget en del penger for å lage litteratur, kurs- og presentasjonsmateriell i jordbær. Dyrkingshåndboka om jordbær er valgt som hovedlitteratur og vi har fått en del penger for å oppdatere denne. Karstein har oppdatert boka høsten 20 og den selges nå til jordbærmiljøet. Prosjekt/rådgivingssatsing i Forsøksringen Agder , Økonomi og gardsutvikling Prosjektet har omfatta økonomisk rådgiving og utarbeiding av driftsplaner ved utbygging for mange forskjellige produksjoner(melk, kjøtt, hagebruk, turisme og videreforedling av gardsprodukter). Torleiv Roland er prosjektleder. Prosjektet er muliggjort ved støtte fra FMLA i Vest-Agder. Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport. Med utgangspunkt i mulig etablering av større melkesamdrift og bygging av ny driftsbygning hos Abelset Samdrift i Marnardal er det i 20 satt i gang et prosjekt for å se på økonomien ved ulike transportløsninger. Torleiv Roland er prosjektleder. Prosjektet omfatter kostnader for ulik transport og mekaniseringslinjer av husdyrgjødsel og grovfòr. Ferdige beregninger og økonomimoduler kan benyttes og danne grunnlag for rådgiving på andre gardsbruk. Forsøksringen Agder er prosjekteier og støttes av FMLA i Vest-Agder. Bedriftsutviklingsprosjekt hos Birgitte og Egil Nome Pilotprosjekt for utvikling og samling av erfaring og kompetanse for å se på muligheter for utbygging av en funksjonell driftsbygning til et akseptabelt kostnadsnivå på garden som fra 20 er etablert som et 4

5 økologisk melkeproduksjonsbruk. Inger EB Slågedal og Torleiv Roland er med i ressursgruppe i dette prosjektet. Pilotprosjekt Helhetsrådgiving for Norhagen samdrift DA Forsøksringen Agder v/ Torleiv Roland og Jan Karstein Henriksen har i 2006 og 20 vært innleid for å se på prioriteringer og tiltak på Nordhagen Samdrift DA i Vennesla kommune. Det er etter våre forhold et relativt stort melkeproduksjonsbruk. I 20 er det utarbeidet BU søknad og økonomisk driftsplan for bruket for opprusting av driftsbygningen. Det er i samarbeid med Terje Pundsnes sett på mulighet for juletreproduksjon på bruket. Prosjektet er kommet i gang med støtte fra Innovasjon Norge og erfaringer kan brukes i videre rådgiving. Prosjektet er avsluttet i 20. Prognose av fôrkvalitetsutviklingen i 20 I samarbeid med Dalane Forsøksring har vi tatt ut grasprøver hver uke før 1. slått på 6 steder i V-A og 2 i Dalane i Rogaland. Før 2. slått ble det tatt ut grasprøver på 3 steder i V-A og 1 i Dalane. Ut fra disse prøvene er det laget prognose for utviklingen av graskvaliteten. I alt ble det tatt 48 prøver. TINE Meieriet Sør har dekket kostnadene med analyse av prøvene. Økt potetproduksjon i Vest-Agder I 2006 utførte vi et forprosjekt for å kartlegge mulighetene for økt potetproduksjon i Vest-Agder. Potensialet ble vurdert til å være så stort at Forsøksringen i 20 satte i gang et treårig utviklingsprosjekt. For å oppnå det overordnede målet om økt produksjon er det konkretisert en rekke aktiviteter rettet mot både etablerte og nye produsenter. Kjennskap og kontakt med de mange markedsaktører prioriteres. Det satses på flere former for avsetning, alt fra salg i gårdsbutikk til produksjon rettet mot foredlingsbedrifter lokalt og regionalt. Et eksempel på lokal foredling er bedriften Konsmo Agentur i Kvinesdal som skreller poteter for restauranter og storkjøkken. Med støtte fra Kvinesdal kommune har vi jobbet spesielt med å stimulere lokal potetproduksjon i Kvinesdal til den lokale bedriften. Prosjektet er også støttet av Fylkesmannens Landbruksavdeling i Vest-Agder. Bedre kvalitet på poteter til Sørlandschips Prosjektet eies av bedriften Sørlandships i Songdalen kommune. Forsøksringen er engasjert for å utvikle og bidra til gjennomføring av tiltak som bedrer kvaliteten på potetene som leveres fabrikken. Fabrikken har kontraktsproduksjon av poteter hovedsakelig i Agder, Telemark og Vestfold, men på grunn av stor økning i salget de siste årene har det også blitt importert mye poteter. Det er et uttalt ønske om å øke produksjonen lokalt for å bli mindre avhengig av poteter langveisfra. I regi av prosjektet jobbes det også med utprøving av nye sorter for chipsproduksjon, og det ligger inne flere spennende produktutviklings. Økologisk veiledningsprosjekt i LFR Landbrukets forsøksringer (LFR) har siden 1998 administrert landsomfattende prosjekt med veiledning i økologisk landbruk til gårdbrukere. Det startet som et enkeltprosjekt kalt Gratis Førsteråd for omlegging til økologisk landbruk (GFR). I 2003 satte LFR i gang et nytt prosjekt kalt Oppfølging med grundig og fullstendig rådgiving (OGFR), nå kalt Rådgivingsavtale. Året etter ble disse to prosjektene og et nytt prosjekt kalt Dyrkingsgrupper samkjørt i et storprosjekt kalt Økologisk veiledningsprosjekt i LFR. Gratis førsteråd Interesserte gårdbrukere kan få besøk av ringleder for å kartlegge gårdens ressurser og diskutere muligheten for økologisk drift. Det utarbeides dekningsbidragskalkyler for både konvensjonell drift, og for ulike alternativer med økologisk drift. Mange forsøksringer, deriblant Forsøksringen Agder, deltar i prosjektet/rådgivningen som er gratis for bonden. Nytt i 20 er et samarbeid med Tine som kalles GFR-melk, der produksjonsveilederen og ringlederen er sammen på gårdsbesøket og i tillegg kommer på et oppfølgingsbesøk. Tine-rådgivieren utarbeider en ØRT-kalkyle. 13 gårdsbruk i Forsøksringen Agder fikk GFR i 20. Oppfølgingsprosjektet OGFR kalles nå Rådgivingsavtale og er et tilbud til bønder som allerede driver økologisk, eller som er i ferd med å legge om drifta. De kan få 20 timer kompetent rådgiving fra ringleder, eller andre fagpersoner mot å betale en egenandel på 1500 kr. Rådgivinga kan fordeles på to år, og det er 5

6 gårdbrukeren sjøl som bestemmer hva slags rådgiving han/ho ønsker. På Agder var det i bønder som hadde Rådgivingsavtale. Gratis førsteråd sau Høsten 2006 startet Landbrukets Forsøksringer en landsdekkende aksjon kalt ØkoSau. Denne er finansiert over jordbruksavtalen. I tillegg til informasjonsmøter i hvert fylke skal det også gis gratis førsteråd for muligheter for økologisk sauehold på egen gard. V-A ble tildelt 15 GFR-sau i 20. Det ble holdt 2 informasjonsmøter i 20: 5. feb. i Lyngdal og 7.feb. i Åseral i samarbeid med V-A Sau og Geit og FMLA i V-A. 10 bønder i V-A og 4 i A-A fikk GFR-sau i 20. I tillegg ble det yt hjelp til Setesdal F. og Dalane F med hver sin GFR-sau. Dyrkingsgrupper Dyrkingsgrupper er en del av LFR sitt økologiske veiledningsprosjekt, og går ut på å opprette erfaringsgrupper innen ulike produksjoner med både økologiske og konvensjonelle gårdbrukere. Det skal være minst 5 deltakere i hver gruppe og de skal ha minst 3 møter i året. I 20 ble det gjennomført ei slik gruppe i økologisk melkeproduksjon, og ei for eggprodusenter. Gruppene har hatt tre møter/markdager hver. Det blei også startet opp ei gruppe i økologisk sauehold. De hadde et møte. Andre Økoprosjekter Landbruksmyndighetene har et mål om at 15% av jordbruksarealet skal være omlagt til økologisk drift innen I den sammenheng skal alle fylker ha en egen handlingsplan med tiltak som kan bidra til å oppfylle dette målet. Det er Fylkesmannens landbruksavdeling (FMLA) som har ansvar for handlingsplanen og for at det søkes penger til at tiltakene kan iverksettes. FAg har en representant i FMLA si "Arbeidsgruppe for økologisk landbruk på Agder". FAg søker også penger fra FMLA til forskjellige forsøk, utprøvinger, møter og markdager innen økologisk landbruk. I 20 har vi gjennomført følgende tiltak: - Økologiske melkemøter - Storskalaforsøk med økologiske proteinvekster til modning/kraftfôr - Storskalaforsøk med jordstruktur: spademaskin og prionèrblanding - Økologisk løkdyrking - Avlingsregistreringer i økologisk eng - Markdag ØkoLØFT i kommunene Forsøksringen Agder har også deltatt i planleggingen av et felles økologisk prosjekt for Arendal og Grimstad, kalt ØkoLØFT i kommunene. Ringleder har deltatt på to møter. Økomat Agder Forsøksringen Agder er med i styringsgruppa for et felles økologisk prosjekt kalt Økomat Agder. Ringleder har deltatt på to styremøter. Prosjektlederen er ansatt i Oikos Agder, og ellers er Grønn Hverdag og Grønnmat med. Agropub - nettside Inger EB Slågedal har på oppdrag fra Bioforsk Økologisk vært faglig konsulent for det økologiske nettstedet Agropub. 59 MØTER, MARKDAGER, TURER M.M. SOM FORSØKSRINGEN HAR VÆRT ARRANGØR/MEDARRANGØR AV: 5/2 Infomøte om GFR-sau i Lyngdal TH 7/2 Infomøte om GFR-sau i Kyrkjebygd TH 16-17/2 EB-kurs: Jordbærkvalitet (sykdommer, sorter og plantvern), Søgne JKH 19/2 Økologisk dyrkingsgruppe melk 1.saml., Mjåland gård i Marnardal IS 6

7 20/2 EB-kurs: Aut. plantevern, 1. saml., nye i Eiken JKH 22/2 Fagmøte korn, Lyngdal JM 6/3 EB-kurs: Aut.kurs plantevern, 2. saml., nye i Eiken, JKH 6/3 Aut.kurs plantevern, oppdatering i Lyngdal TH 7/3 EB-kurs: Bringebær, 1. saml., teoridag i Kristiansand JKH 13/3 Økologisk dyrkingsgruppe sau 1. saml., Åsa og Lars Engeli i Åseral TH 16/3 Beskjæringsdag, demonstrasjon/teori, Jop Westplate i Mandal WRH 19/3 Grovfôrmøte i Eiken, Eiken skule TH/TR/JM 22/3 Grovfôrmøte på Nodeland, Sambrukshuset TH/TR/JM 28/3 Økologisk dyrkingsgruppe høns 1. saml., Tjamsland Gård, Birkeland JB 16/4 Fagmøte jordbær under tak AS 8/5 Fagmøte jordbær friland, Sirdal AS 8/5 Miljømarkdag ugras m.m. i korn, Lista, kveld JM 9/5 Miljømarkdag ugras m.m. i korn, Søgne, kveld JM 21/5 Markdag jordbær på friland, Lyngdal, kveld JKH 24/5 Markdag dyrkingsgr. grovfôr Mandal+Lindesnes, Løland Fellesb. kveld JM 29/5 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Marnardal, Øyslebø, dag SL 29/5 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Vennesla+Kristiansand, Øvrebø, kveld SL 29/5 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Flekkefjord, Gyland, kveld TH 31/5 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Hægebostad, Eiken, kveld TH 31/5 EB-kurs: Bringebær, 2. saml., markdag i Lyngdal JKH 6/6 Markdag jordbær under tak AS 12/6 Markdag dyrkingsgruppe korn Øst JM 14/6 Miljømarkdag korn Vest JM 25/6 Tunneltur/markdag søtkirsebær hos 7 produsenter. WRH 27/6 Kulturvandring Finsland, hos Jon Grindland IS/NR 19/7 Miljømarkdag korn, Lista (korncystenematoder, floghavre, sopp m.m.) JM 31/7 Markdag chipspotet, Songdalen SL 2/8 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Sirdal, kveld TH 2/8 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Åseral, dag SL 6/8 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Kvinesdal, kveld TH 9/8 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Farsund, dag JM 9/8 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Lyngdal, kveld JM 9/8 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Audnedal, kveld TH 14/8 Markdag dyrkingsgruppe grovfôr Søgne + Songdalen, kveld SL 23/8 Markdag, søtkirsebær, Evje, Bjorå og Høgetveit WRH 28/8 EB-kurs Bringebær, 3. saml., markdag i Grimstad JKH 21/9 Økologisk dyrkingsgruppe melk, 2. saml., Nome i Øyslebø IS 9/10 Grovfôrtur til Aust-Agder TR/TH 12/10 Økologisk faggruppe høns 2. saml Herefoss og Birkeland IS 20-22/10 Fagtur England, moreller under tunnel, søtkirsebærprosjektet WRH 24/10 Infomøte kommunene muligheter/økonomi ulike kult Lyngdal. WRH/JHK/IS/AS/SL/TR 1/11 Mat- og industipotetprod., potetfagtur til Jæren SL 3/11 Markdag-Skogdag. Kulturlandskap, fliskutting og bioenergi. Kvinesdal NR 5/11 EB-kurs økologisk melkeproduksjon, 1. saml., Evje IS 15+16/11 EB-Kurs: Mek.økonomi og handteringslinjer, 1.og 2. saml. Lista JKH/TR 19/11 EB-kurs økologisk melkeproduksjon, 2. saml., gårdsbesøk Lyngdal IS 04/12 Økologisk dyrkingsgruppe høns, 3. samling Kristiansand IS 05/12 Erfaringsmøte for produsenter av bær under tak AS 10/12 EB-kurs økologisk melkeproduksjon, 3. saml., Evje IS 10/12 Økologisk dyrkingsgruppe melk 3. saml., Evje IS 10/12 Fagmøte tidligpotet, Landvik SL 9 FOREDRAG HOLDT AV ANSATTE PÅ ANDRE MØTER 22/1 Foredrag om tidligjordbær og sprøyteteknikk på landsmøte i Danmark JKH 21/2 Bondekafè: Miljøplan trinn II, Finsland IS/NR 14/3 Bondekafe Lista JM 21/3 Bondekafe Lyngdal JM 22/3 Foredrag, dyrking av moreller med værvern, Telemark WRH 29/3 Foredrag på praksisdag autorisasjonskurs plantevern Søgne vgs JKH 7

8 28/5 Sommerstevnet til V-A Bonde- og Småbrukerlag, Eiersland, Lyngdal TH 18/10 Årsmøtet til Songdalen Bondelag, Finsland TH 23/10 Fagmøte økologisk melkeproduksjon, Konsmo IS 3 PRESSEKONTAKTER Våren TV Agder, økologisk melk, Justøya IS Mai NRK radio om økologisk jordbærprosjekt JKH Juni NRK radio, sørlandssendinga, moreller på Agder WRH 38 MØTER OG KURSDELTAKELSE 12/1 Telefonmøte i Økologisk Landbruk IS 16/1 Styremøte i Økomat Agder, Lillesand IS 17/1 Møte i korngruppa FKRA, Stavanger JM 23/1 Ringledersamling om ensilering, Stavanger JM/TR 7-8/2 Plantemøtet Østlandet, Sarpsborg JKH/SL/AS 20/2 Brukermøte, AgroØkonomi i Kvinesdal NR 21/2 Kontaktmøte TINE WRH/TR 8/3 Årsmøte i Oikos Agder, Grønsfjord IS 15/3 Årsmøte i Økologisk Landbruk, Stange IS 6/3 Møte med FMLA, økonomiprosjektet WRH/TR 20/3 Møte i arbeidsgruppa for økologisk landbruk, Kr.sand IS 27/3 Kurs, NAV WRH 24/4 Informasjonsmøte, forsøksringene i Rogaland WRH 15/5 Møte redaksjonskomite Bondevennen og ringene i Agder og Rogaland TH 16/5 Møte med Tine, Kristiansand IS 4-5/6 Plantevernsamling, Hardanger WRH 5/6 Møte ad. prosjekt mekaniseringsøkonomi større melkebr.,abelseth TH/TR 18-19/6 Styremøte i Økologisk Landbruk, Oslo IS 19/6 Møte om Beiteprosjekt V-A, A-A og Telem. i Krstiansand TH 26/6 Møte hos FMLA Kr.sand ad. prosjekt mekaniseringsøkonomi st.melkebr.th/tr 26/6 Møte med BSF Agder ad. EB-kurs i Kristiansand TH 3/8 Møte, BSF Agder WRH/TH 17-19/8 FAg-stand på Landbrukets Dag, Evje IS/JM/TH/WRH/NR Styremøte i Økomat Agder, Lillesand IS Møte i Arbeidsgruppa for økologisk landbruk, FMLA Kristiansand IS 21/9 Møte om arealer Kvinesdal kommune TH 24/9 Møte frøgruppa FKRA i Stavanger TH 8/10 Møte ressursgruppe, bedriftsutviklingsprosjekt, Nome, Marnardal IS/TR 3/11 Tinekurs i Norfôr, Lyngdal JM 13/11 Møte på Evje ad. Landbrukets Dag i framtida TH 15/11 Økologiforum/ringlederkurs,, Oslo IS 12-16/11 Ringlederkurs WRH/JM/SL/TR 27/11 Møte FIRA (forsøksringene i Rogaland og Agder) WRH 4/12 Møte Tine ang økonomirådgivning helhetlig rådgivning WRH/TR 10/12 Kontaktmøte FKRA, Sirevåg TH/JM/AØ 10/12 Møte redaksjonskomitè Bondevennen og ringene i Agder og Rogaland TH 11/12 Lønnskurs Kristiansand Kemnerkontor NR 13/12 Møte i korngruppa FKRA, Stavanger JM 40 FORSØK FAg FORSØK/REGISTRERINGER UTENOM PROSJEKT 20 GROVFOR 5 VERT Ans Slått og beite av raisvingel/raigras Slått og beite av raisvingel/raigras Maissorter KVS-Lyngdal Oddvar Moen KVS-Lyngdal JM TH JM

9 Sprøytemidler i ugrasfri eng (selektivitetsforsøk) Ert som dekkvekst ved gjenlegg (storskalafelt) KORN 4 Byggsorter, soppsprøyting og stråforkorting på Sør- Vestlandet Havresorter for Sør-Vestlandet Storskala; Økologiske proteinvekster (erter, åkerbønner) Storskala; Jordstruktur avlingsregistrering i høsthvete Torleiv Roland KVS-Lyngdal Arne/Sven G. Kolnes Audun Stålesen Raymond Eik Bioforsk Landvik POTET 1 Seine sorter for Sør-Vestlandet, verdiprøving Tore Dahl SL GRØNNSAKER OG URTER 2 Registrering av eggleggingstid for kålflue Gjødslingsforsøk, løk BÆR/FRUKT 2 Havre som tiltak mot rotnematoder (Steinsland 04, Haraldstad ) Prøving av nye jordbærsorter bl.a. Iris og Gudleif Jon Eikås Kåre Dybesland Steinsland+Haraldstad Søgnejordbær SKOGBRUK 1 Gjødsling av yngre granskog 86 Vidar Løvdal TR SL JM JM JM JM IS/SL NR NR JKH JKH 25 FORSØK/REGISTRERINGER PROSJEKTFINANSIERTE FAg 20 POTET 7 Sortsforsøk i chipspotet Sortsforsøk skrellepotet Sortsforsøk skrellepotet Sortsforsøk i matpotet for direktesalg Storskala: Chipssorten Lady Claire i sammenligning med Saturna Storskala: Settepotetavstander i Folva til skrelling Storskala: Tidligsortene Arielle og Solist til konsum GRØNNSAKER OG URTER 2 Biologisk bekjempelse av snegler i salat Økologisk løk storskalaforsøk med gjødsling, avlingsregistrering BÆR/FRUKT 16 Varsling/kontroll med kirsebærflua, prøvekapsler med lukt Biologisk bekjempelse av kirsebærbladlus søtkirsebær u tunnel Biologisk bekjempelse av spinnmidd/frukttremidd søtkirs. u tunnel Avlingsregistrering ulike plantesystemer og plantetettheter Restmengdeforsøk Calypso under tunnel Utprøving sprøyteutst. Under tunnel, væskefølsomt papir Utprøving av birdguard mot fugl Lysmålinger under plast, ulike alder på plasten Økologisk jordbærproduksjon - vanlige og remonterende Bladgjødsling i jordbær påvirkning, overvintring og bærkvalitet Alternativ bekjempelse av mjøldogg i jordbær Sortsforsøk i jordbær Gjødsling og plantevern i rips Beskjæring og sorter i blåbær Alternativ skadedyrbekjempelse i bringebær Bio. bekjemp. av rotsnutebiller i jordbær test av tekn. løsninger Ole Didrik Steensohn Kåre Dybesland Harald Egeland Arvid Skeime Hans Skisland Kåre Dybesland Kåre Dybesland Sigurd Haraldstad Kåre Dybesland Trygsl/Aamodt/Høgetv Høgetv/Trygsl/Egeland Egeland/Høgetv/Trygsl Høgetveit Høgetveit Nodeland/Kristensen Trygsland Høgetveit Alf Torbjørn Norum Harald/Gunhild Egeland Harald/Gunhild Egeland Edit/Harald Tønnessen Arnold Berge Edit/Harald Tønnessen Tønnessen, Aamot Harald Egeland SL SL SL SL SL SL SL AS IS WH WH WH WH WH WH WH WH JKH AS AS AS AS AS AS AS STYREMØTER/STYREAKTIVITETER 20 9

10 Det er holdt 6 styremøter i 20, og ett telefonstyremøte. Styret har behandlet 38 ulike saker, mange har vært behandlet på flere styremøter. Det har vært fagråd innen grovfor, korn, potet/grønnsaker og økologisk. FAg-rådene er underlagt styret og skal bistå med faglige prioriteringer. FAg-råd består av 1 fra styret, 2 medlemmer, + de ansatte innen den fagsektoren. Styreleder Henning Helliesen, nestleder Brit Mjåland og styremedlem Reidar Klungland var på årsmøtet i Landbrukets forsøksringer. 4 stk i styret har vært på kurs i styrearbeid. Styret har bestått av og vært med i/ engasjert i 20: Henning Helliesen, styreleder: Med i styringsgruppe for økonomirådgivningsprosjekt. Brit Mjåland, nestleder: Fagråd økologisk Reidar Klungland: Fagråd grovfor Sissel Solås: Jon Marvik:: Ansattes representant i styret. Kåre Dybesland: 1. vara, har møtt fast i styret, fagråd potet/grønnsaker SAMARBEID MED ANDRE FORSØKSRINGER 20 Aust-Agder forsøksring og Forsøksringen Agder hadde i 20 felles forsøksmelding for 2006, og alle ringene på Agder hadde felles web-side. Vi har hatt et samarbeid med Bondevennen om å skrive fagartikler i 8-10 nr/år, hvor også forsøksringene i Rogaland skriver fagartikler. Vi har leid Astrid Gissinger fra Aust-Agder Forsøksring som rådgiver på grønnsaker, og Kari Aarekohl (Jæren forsøksring) og Erling Stubhaug (Bioforsk Landvik) som rådgivere på hhv isbergsalat og løk, og det har fungert bra. Vi samarbeider/utveksler direkte mellom aktuelle ringer fra sak til sak og fra prosjekt til prosjekt. Vi har samarbeid med Aust Agder forsøksring og Dalane forsøksring om omtale av hverandres arrangementer/kurs osv. Nytt av året er at vi er med i FIRA (forsøksringene i Rogaland og Agder). Dette er et uforpliktende samarbeid, som går på utveksling av faglige erfaringer og andre områder der vi kan dra nytte av hverandres kompetanse. ANNET AKTUELT Varselskrivene FAg-Aktuelt: I vekstsesongen fra april til september har vi også i 20 sendt ut varselskriv til faggruppemedlemmer. Annenhver uke et felles skriv om korn, potet, grønnsaker, bær og frukt, hver tredje uke eget skriv til grovfordyrkere og til økologiske medlemmer. Skrivene har inneholdt viktig tidsaktuell informasjon med anbefalinger om vanningsbehov, gjødsling, plantevern og andre tiltak. Skrivene har blitt tatt svært godt i mot også i 20. Medlemmene får rabatt dersom de kan få varselskriv på e-post. Det sparer oss for betydelig administrasjon og porto. Også I 20 er det sendt ut hastevarsel på SMS, ved spesielle viktige ting, samt at det er sendt ut høstetidsprognoser på gras på SMS. Service for medlemmer i andre Forsøksringer. Vi har noen få medlemmer i Aust-Agder og i Rogaland som er med for rådgiving til frukt og bær. Funksjonstesting av åkersprøyter. Forsøksringen Agder v/ Torleiv Roland er den eneste som er godkjent for funksjonstesting av åkersprøyter i Vest-Agder. I 20 ble det utført 10 tester. Alle åkersprøyter må være funksjonstestet for at de er godkjent i bruk og for å oppfylle KSL standard, de skal så testes igjen hvert 5. år. Sammen med testen blir det utarbeidet en kjøre og sprøyteveiledning (kjøretabell) for mest mulig optimal og miljøvennlig sprøyting. Driftsplaner ved bruksutbygging. Forsøksringen Agder v/ Torleiv Roland har vært engasjert for utarbeidelse av driftsplaner. Det er i 20 laget 9 planer, alt fra utbygging innen melke- og kjøttproduksjon, svinekjøttproduksjon, slaktekylling, utbygging av utleiehytter, forprosjekt for serveringslokale på garden, foredling og direktesalg av storfekjøtt og produksjon av hageblåbær. Fagbladet Økologisk Landbruk Inger EB Slågedal har vært leid ut som vikar i 50% stilling for redaktøren i fagbladet Økologisk Landbruk fra 1. januar til 31. juli 20. Bladet kommer ut med 4 nummer i året til bønder i hele landet, og har et opplag på 2600 eksemplarer. 10

11 STØTTEMEDLEMMER I FORSØKSRINGEN AGDER 20 LOKALE BONDELAG/SMÅBRUKARLAG Flekkefjord Bondelag Hægebostad Bondelag Kristiansand Bondelag Lindesnes Bondelag Lista Bondelag Lyngdal Bondelag Nes Bondelag Songdalen Bondelag Søgne Bondelag Vest-Agder Bonde- og småbr.lag Åseral Bondelag LOKALE SKOGEIGARLAG Lindesnes Skogeierlag Vennesla og Øvrebø Skogeierlag ANDRE: Agder Vekst Fatland Jæren FK Rogaland-Agder Franzefoss Kalk LOG Nortura Olav Anda Sørlandschips REGNSKAP FAg BUDSJETT 20 REGNSKAP 20 Salgsinntekter Kurs, møter, markdager Rammetilskudd Landbruksdep. Særtilskudd/stipend LFR Kurstilskudd Kommunale tilskudd Prosjektstøtte/inntekter Andre tilskudd arrangement Leieinntekter leiekjøring/utleie INNTEKT UTGIFT INNTEKT UTGIFT ,- 0, , , , ,- 0, , , , , , , , , ,- 0,- 0,- 11

12 Servicekontingent medlemmer Støttekontingent Gj.plan/andre medl.tjenester Feltgodtgj./ekst.oppdrag Andre inntekter , , , , , , , , , ,- Innkjøp av materialer/varer Lønnskostnader ansatte Lønn andre Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Avsp./Off. ref. vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Avskrivinger og nedskrivinger Kostnader lokaler Leie av maskiner/inventar Verktøy,inventar,driftsmaterialer Reparasjon/vedlikehold Div fremmede tjen. og revisjon Kontorkostnader/trykksaker Telefon og porto Egne transportmidler - Varebiler Kostn.og godtgj.reiser,diett Salgs-, reklame/representasjon Kontingent LFR/AFR, gaver Forsikringspremier Andre kostnader Tap og lignende , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Rente- og finansinntekter , ,- Finanskostnader 0, ,- Overskudd , ,- Underskudd SUM , , , ,- Alle regnskapstall er avrundet til hele kroner. Styret i Forsøksringen Agder 4/ Revisorsenteret Mandal februar

13 SALDOBALANSE/STATUS FAg EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Varebiler Skyldige feriepenger Kontormaskiner Skyldig verdi avsp overført ferie Konto pensj.forsikr.* Skyldig pens.fors Lagerbeholdning Skyldig arbgiveravgift Kortsiktige krav Leverandørgjeld Forskuddsbet. utg Forskuddsbet. innt Bankinnskudd drift Skyldig MVA Bank Plass.konto Korts. gjeld/avsetn Andre bankkonti Bankkonto Egenkapital Økologisk fond Økologisk fond Skattetrekkskonto Skyldig skattetrekk Sum gjeld Egenkapital FAg Sum eiendeler Sum gjeld/egenkap * Merknad: Saldo på pensjonsforsikringskonto er tatt med i balansen fordi det er verdier vi kan bruke til å betale neste års pensjonsforsikringspremie med og fordi det ikke foreligger pensjonsforpliktelser for Forsøksringen utover den perioden folk er ansatt. RESULTATBEREGNING 20 Egenkapital 31/12- = kr ,98 - Egenkapital 01/01- = kr ,10 _ = overskudd = kr ,88 UTVIKLING I EGENKAPITAL: 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/ kr ,- 31/12-20 kr ,- REVISJONSBERETNING REGNSKAP 20: Vi har revidert årsregnskapet for Forsøksringen Agder for regnskapsåret 20, som viser et overskudd på kr 50630,-. 13

14 BUDSJETT FORSØKSRINGEN AGDER BUDSJETT Salgs og annonseinntekter Kurs, møter, markdager, rådgivningsmateriell INNTEKT , ,- UTGIFT Rammetilskudd LD Særtilskudd/stipend Kurstilskudd Kommunale tilskudd Prosjektstøtte/Prosjektinntekter Andre tilskudd arrangement,sprøytetest o.l. Servicekontingent medlemmer Støttekontingent Gjødselplan/andre medlemstjenester Feltgodtgjørelse/eksterne oppdrag Andre inntekter , , , , , , , , , , ,- Innkjøp av materialer og varer/prosjektkostn. Lønnskostnader ansatte Lønn ikke fast ansatte Styrehonorar Arbeidsgiveravgift Avsp./Offentlige refusjoner vedr. arbeidskraft Andre personalkostnader Avskriving og nedskrivinger Kostnader lokaler Leie/leasing av maskiner, inventar m.m. Verktøy, inventar og driftsmaterialer Reparasjon og vedlikehold Fremmede tjenester Kontorkostnader, trykksaker o.l. Telefon og porto Kostnader egne transportmidler varebiler Kostnader og godtgj. Reiser, diett, kurs m.m. Salgs-, reklame-/representasjonskostnader. Kontingenter Landbrukets Forsøksringer Forsikringspremier og garantikostnader Andre spesielle kostnader Tap og lignende , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,- Rente- og finansinntekter ,- Rente- og finanskostnader 0,- Overskudd ,- Sum , ,- Styret i Forsøksringen Agder

15 PRISER 2008 FORSØKSRINGEN AGDER. Alle priser er + mva. A. MEDLEMSKONTINGENT Det nye kontingentsystemet er sammensatt av grunnkontingent + arealkontingent. Grunnkontingenten er lik for alle og dekker: utsending av medlemsblad ett gårdsbesøk per år (utenom vanlige betalingstjenester og med varighet inntil 1 time) tilgang til ringens hjemmeside møte- og stemmerett på årsmøtet Arealkontingenten varierer med størrelsen på arealene av de ulike vekstene på gården. Det brukes egne dekarsatser for grovfôr (eng + innmarksbeite), korn, potet, grønnsaker (inkl. urter), bær og frukt. Økologiske og konvensjonelle arealer har samme dekarsatser. Som arealgrunnlag brukes tall oppgitt i søknad om produksjonstilskudd i august året før. Ved store endringer i arealer i forhold til året før, kan medlemmet på forespørsel få utregnet ny arealkontingent. For å unngå for høg arealkontingent, settes en øvre grense (tak) for arealkontingenten i hver vekstgruppe. Arealkontingent erstatter det tidligere faggruppesystemet. Arealkontingenten dekker: telefonrådgiving i alle vekster utsending av Vekstnytt hver 2. uke som e-post (åkervekster, bær og frukt) utsending av Vekstnytt hver 3. uke som e-post (grovfôr og økologisk) utsending av annen faginformasjon Kontingentsatser 2008 Grunnkontingent: kr 960,- (seniormedlemmer/personlige støttemedlemmer kr 480,-) Arealkontingent: Vekstgruppe Arealsats, Maks. arealkontingent, kr/dekar kr Grovfôr 4, ,- Korn, frø, erter 5, ,- Potet 25, ,- Grønnsaker og urter 50, ,- Frukt 60, ,- Bær 60, ,- Samdrifter: Samdrifter med ett organisasjonsnummer for søknad om produksjonstilskudd, betaler arealkontingent for samdriftas areal. Maks. arealkontingent er 2x som for enkeltmedlemmer. Samdrifta betaler en grunnkontingent og har plikter og rettigheter overfor forsøksringen som et enkeltmedlem. Samdrifter med flere organisasjonsnummer for søknad om produksjonstilskudd, betaler arealkontingent for samdriftas areal. Deltakere i samdrifta betaler grunnkontingent (personlig kontingent) og for eventuelt areal som ikke måtte være med i samdrifta. Plikter og rettigheter overfor forsøksringen er knyttet opp til det personlige medlemskapet. 15

16 B. TJENESTER FOR MEDLEMMER (Priser ) Tjenester for medlemmer Vekstnytt åkervekster, frukt og bær pr. post Vekstnytt grovfôr og økologisk Tidsskriftet Økologisk landbruk, abonnement Jordprøvetaking, tillegg til analysekostnaden Gjødslingsplan etter tur annethv. år inkl. besøk Plan for året etter utarbeid samtidig/ajourføring Tillegg for innhent. oppl. ved besøk utenom tur Andre tjenester* Pris kr 200 (gratis som e-post) 150 (gratis som e-post) 350 (gratis for medl. med Debio-godkjenning 70 pr. prøve fakturert gjennom laboratoriet pr. skifte pr. skifte pr. time * Reiseutgifter og reisetid faktureres ikke. Registreringsnøyaktighet: 1 time (10 min ved faste oppdrag som sjekk av limfeller.) Eks. andre tjenester: Sprøytetest, test gjødselspreder, lassveiing, besøk i veksttida, uttak og behandling av diverse prøver, gassmåling, sjekk av limfeller, sandfeller og diverse lignende tjenester. C. TJENESTER FOR IKKE-MEDLEMMER Tjenester for ikke-medlemmer Pris kr Tidsskriftet Økologisk Landbruk, abonnement 350 Jordprøvetaking, tillegg til analysekostnad 150 pr. prøve fakturert gjennom laboratoriet Gjødslingsplan Plan for året etter utarbeid samtidig/ajourføring Tillegg for innhenting av opplysninger ved besøk pr. skifte pr. skifte 700 Andre tjenester ** 700 pr. time **For tjenester til ikke-medlemmer faktureres også reiseutgifter og reisetid. 16

17 Fagmøte om bær på friland viktig nytt før vekstsesongen. Tid: Onsdag 26. mars kl ca Sted: Felleskjøpets/Bondelagets møtelokaler, Rigetjønn Kristiansand. Program ved ringleder Jan Karstein Henriksen: Kl : Bringebær o Nytt og aktuelt om plantevern i bringebær - praktiske endringer. o Midd og middbekjempelse, sortserfaringer og beskjæring. o Andre erfaringer, spørsmål og diskusjoner. Kl : Jordbær o Relevante nyheter, erfaringer og resultater fra internasjonalt hold. o Nytt om plantevern og plantevernmidler i jordbær. o Utvalg og priser endrer seg på plantevernmidler - hvilke praktiske tilpasninger medfører det? o Jordbærsvartflekk og Rød marg Status nå og hva skjer videre? o Ugras i jordbær strategier og utfordringer. o Gjødsling av jordbær etter høsting sammendrag av nye erfaringer. o Økologisk jordbærproduksjon prosjektpresentasjon og resultater fra planteåret. o Andre spørsmål og diskusjoner deltakerne finner aktuelle og nødvendige. Servering undervegs i møtet. Alle velkommen. Arrangør: Forsøksringen Agder. Ny oppdatert dyrkingshåndbok «Miljøvennlig kvalitetsproduksjon av jordbær på friland.» Dyrkingshåndboka «Miljøvennlig kvalitetsproduksjon av jordbær på friland» er nå omarbeidet og oppdatert. Den selges til hele landet. Boka er nå på 188 sider, derav er 13 fargebildeark. I tillegg kommer diverse skjemaark. Stoffet er praktisk rettet slik at boka kan brukes som et oppslagsverktøy i egen produksjon. Boka passer ikke bare for de som er spesielt opptatt av miljøvennlig drift. Den inneholder også mye stoff og praktiske tips for tradisjonell produksjon med fokus på tiltak, kvalitet og lønnsomhet. Kapittel 8 om strategi og økonomi kraftig utvidet. Der er det nå egne oppdaterte strategi- og tiltaksplaner både for planteår og bærår som følger kalender/plantenes utvikling. Boka er laget som et spiralhefte og er som før skrevet av ringleder Jan Karstein Henriksen. Boka kan kjøpes/bestilles ved å forhåndsbetale 450,- (mva-fritt) til Forsøksringen Agder konto nr og merke innbetalingen med Jordbærboka Så snart innbetalingen er registrert hos oss, vil vi sende deg boka som vanlig pakke/brev. POTETMØTE Det blir potetmøte onsdag 5.mars kl 1830 i møtelokalene i 2.etasje på Felleskjøpet, Rigetjønnveien, Kristiansand. Tema: Dyrking av mat- og industripotet. Det vil bli sendt ut en mer utfyllende invitasjon i eget brev til potetprodusentene. VÅRMØTE KORN 17

18 Vi inviterer korndyrkere i ringen til det årlige vårmøtet, med informasjon og diskusjon om aktuelle ting før ny sesong. Sted: Felleskjøpet Lyngdal (2.etasje) Tid: Onsdag 27/2 kl Program v/jon Marvik: Erfaringer fra sesongen 20. Forsøksresultater fra 20. Erter til modning, er dette en aktuell produksjon hos oss? Nytt om sorter, plantevern og gjødsling til korn i Info om div. tilskudd (fangvekster, jordarbeiding, økologisk m.m.). Det er ingen påmelding til møtet, men pga. serveringen er det fint om du kan ringe/sende SMS til Jon ( ) innen 26/2 om du kommer. Nytt fra styret Aina Øverland er nå ansatt i fast 50% stilling som forsøksringassistent. Hennes hovedarbeidsoppgaver blir jordprøvetaking, gjødselplanlegging og forsøksarbeid. Forsøksmelding Forsøksmeldinga for 20 legges i år ut på nettet. Gå inn på for å lese mer om rapportering fra ulike forsøk i 20. Vekstnytt (varselskriv fagaktuelt) Fra og med i år vil alle medlemmer få tilsendt Vekstnytt gratis på e-post. Åkerkulturer har utsending ca hver 14. dag i vekstsesongen, grovfor og økologisk ca hver 3. uke. Dersom du sender oss din e-post, vil du automatisk få Vekstnytt for de produksjonene du har tilsendt på mail. Send oss din e-post snarest på slik at du får med deg alle vekstnytt. De som sender oss sin e-post innen 1. mars, er med i trekningen av 3 gavekort a kr 500,- på Felleskjøpet. Dersom du ønsker Vekstnytt tilsendt i posten, koster det kr 200,- for åkerkulturer, og kr 150,- for grovfor og økologisk skriv. For å få Vekstnytt sendt pr post gi oss beskjed på tlf , eller mail Nytt om frukt Småplukk All informasjon om planteskadegjørere på ett sted! Plantevernleksikonet er et helt nytt hjelpemiddel for alle som er interessert i, eller arbeider med planter, skadegjørere og nyttedyr. Det er et digitalt oppslagsverk på internett hvor en finner en bred omtale av skadegjørere på planter, enten det dreier seg om skadedyr, sjukdommer eller ugras. Økologisk Landbruk Økologisk Landbruk 18

19 Alle henvendelser økologisk: Inger EB Slågedal, tlf , e-post: FAg økologisk avdeling; medlemsmøte 2008 Forsøksringen er bygd opp med fagråd i ulike kulturer, og et eget fagråd for økologisk landbruk. Det vil si at alle medlemmer som driver økologisk er medlem i FAg -økologisk avdeling. Fagrådet består av 3 medlemmer og økoringlederen er sekretær. Medlemmene i fagrådet velges av det årlige medlemsmøte i økologisk avdeling for 2 år om gangen. Medlemsmøtet skal også foreslå en økologisk representant til styret i FAg, men det er valgnemda som innstiller. Det er en fordel om den som sitter i styret er leder i Fagrådet. I 20 besto fagrådet av: Brit Mjåland, leder, Per Magne Jensen og Reinert Norbakk. Brit er på valg, både i styret og i fagrådet. Dato: torsdag 28. februar Tid: kl 1000 til ca kl 1100 Sted: Mjåland Gård i Marnardal Saker: Valg, disponering av økofond, handlingsplan Møte i Dyrkingsgruppe økomelk tema; lausdriftsfjøs Vi fortsetter med første møte i dyrkingsgruppe økomelk, dvs for de medlemmene som har økomelkeproduksjon og evt andre interesserte. Dato: torsdag 28. februar Tid: kl , inkl lunsj kl Sted: Mjåland Gård i Marnardal Tema: Ombygging/nybygg til lausdrift i økologisk melkeproduksjon. Presentasjon av det Nasjonale Pilotprosjektet i regi av Øko-Gudbrand v/ringleder Kjell Brandsar. Presentasjon av det lokale prosjektet hos Egil Nome v/ringleder Torleiv Roland og Egil Nome. ALLE Velkommen! Påmelding: Inger Birkeland Slågedal, innen 20/ , Ny redskap i høymolekampen! Av Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk 19

20 En gardbruker i Østerriket har utviklet en høymoleborer som moser hver enkelt høymoleplante ved hjelp av et kraftig knivhode som styres manuelt. Høymoleboreren har gitt gode resultater i praktiske forsøk i Tyskland. Høymoleboreren fungerer ved at en roterende enhet med fire horisontale kniver senkes ned over hver enkelt planter. På grunn av høy roteringshastighet moses røttene fullstendig, slik at gjenvekst fra rotbiter ikke blir mulig og selve planta heller ikke overlever. Driften er hydraulisk og muliggjør nøyaktig styring. Arbeidsenheten er montert på en tverrliggende skinne. Prototypen av WUZI er selvgående, men redskapen bør også kunne monteres på en traktor. Redskapen har blitt prøvd ut i flerårige forsøksfelt og i praksis i Tyskland. Tettheten av høymoleplanter varierte på forsøksarealene, noe som hadde betydning for effektiviteten av redskapen. Gjennomsnittlig reduksjon av levende planter etter behandling var 62 %, men noen steder var reduksjonen hele 88 %. Antall behandlete planter per time varierte også mye, med et gjennomsnitt på 260 planter per time. En trenet person var avgjørende for et godt resultat. Gardbrukerne som deltok i utprøvingene var godt fornøyd med WUZI, og 80 % av dem ville gjerne bruke WUZI på nytt. Redskapet vil etter hvert bli satt i kommersiell produksjon. Kilde: Gratis Førsteråd og rådgivingspakke Jonny Fjukstad fra Tine og Inger Birkeland Slågedal fra Forsøksringen Agder tilbyr Gratis Førsteråd til alle melkeprodusenter som er interessert i ei økonomisk og agronomisk vurdering av omlegging til økologisk drift. Besøket er gratis og uforpliktende. 7 melkebruk har takket ja til tilbudet så langt i år. Også gårdsbruk med andre produksjoner enn melk kan bestille Gratis Førsteråd. I tillegg tilbyr vi 20 timer rådgiving over to år for de som allerede driver økologisk. Ta kontakt med Inger EB Slågedal ( ). Økologiske gjødlings- og dyrkingsplaner De som vil ha hjelp til gjødslingsplan, valg av frø og vekstskifte i år, må ta kontakt med Inger Birkeland Slågedal snarest. Det økologiske gjødslingsplanprogrammet er ennå ikke ferdig, men planen kan lages enten manuelt på KSL-skjema, eller legges inn i dataprogrammet Skifteplan. Planen kan lages på gårdsbesøk hos den enkelte eller i grupper, eller på kontoret etter telefonkontakt. NB! Dere som har Rådgivingsavtale (OGFR) får planen gratis. Kontakt: Inger Birkeland Slågedal, , 20

21 Kulturlandskapsplaner - MP trinn II/SMIL/RMP De fleste har nå Miljøplan trinn I. Skal en søke om SMIL-tilskudd i kommunen (f.eks rydding av beite) må man også ha Miljøplan trinn II. Det kan FAg hjelpe til med for 450 kr/t eller innenfor rammen av rådgivingspakken. Det samme gjelder SMIL-søknaden og andre søknader i forbindelse med RMP. RMP står for Regionalt Miljøprogram og er ei omlegging av tilskuddssystemet i retning kulturlandskap og kulturminner. ELLER man kan gå på kurs for å lage Miljøplan trinn II! Har DITT lokallag av Småbrukarlaget eller Bondelaget ønske om å ha et kurs, en fagdag eller ei markvandring med tema kulturlandskap/smil-tilskudd eller Miljøplan i vinter/vår? Da kan FAg være med som arrangør. Ta kontakt! Referat fra Studietur til England moreller og værvern I midten av oktober reiste 18 morell-entusiaster fra hele landet på studietur til England for å se på morelldyrking under værvern. I England produseres 90% av alle soft fruits under tunnel, herunder også moreller, og de siste 5 årene har bruken av tunneler økt. Vi var på besøk hos flere dyrkere. I tillegg til at de brukte tunneler, var det også noen som benyttet et nytt system som heter Vöen (se bildet under til høyre). Det var en veldig lærerik tur, og vi kom hjem godt inspirert og med nytt mot til et nytt morellår. For at det skal være lønnsomt å produsere bær under tunnel, må det være et marked som er villig til å betale en høy nok pris for produktet. Strategien for mange dyrkere i England er tidlig produksjon av bær, for da er prisen god. Men for moreller vil det også være lønnsomt med de seineste sortene siden prisen da er stigende. Mange gårdsbutikker har moreller fordi det trekker folk til gården. Engelske bær konkurrerer godt med importert vare. Lokal vare er kortreist mat, og det klinger godt hos forbrukerne. De britiske morellene vil konkurrere i markedet med moreller fra Tyrkia og USA. Graham Moore (rådgiver) mener at britiske moreller dyrket under tunnel, vil ha et konkurransefortrinn siden de er større og smaker bedre, og mindre belastet med plantevernmidler enn konkurrentenes. Det er skrevet en artikkel fra turen som blir publisert i Norsk Frukt og bær nå i vår. Det utlyste EB-kurset i Internett & e-post, Gjødslingsplan og Miljøplan trinn II ble dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. 21

22 BESKJÆRING Dersom du ønsker å få hjelp til beskjæring av fruktfeltet, enten som fruktprodusent eller privathageeier, ta kontakt med Wenche Rundsag Høgetveit, tlf , mail Faste tilbud i Fag Vi kan bl.annet tilby våre medlemmer: * Jordprøvetakning * Gjødslingsplanlegging * Oppmåling av arealer * Grøfteplan * Kulturlandskapsplan * Miljøplan trinn I og trinn II * Funksjonstest av åkersprøyte * Måling av næringsinnhold i husdyrgjødsel * Limfellestasjoner for gulrot og morelldyrkere * Driftsplan Kontakt oss 22

23 For kontakt med ansatte kan du ringe og bli satt over, eller du kan ringe direkte til den du ønsker på mobiltelefon. Wenche R. Høgetveit Daglig leder/frukt Jan Karstein Henriksen Bær, friland Tønnes Hamar Grovfôr Torleiv Roland Økonomisk rådgiving/funksjonstesting/grovfôr Jon Marvik Korn/grovfôr Sigbjørn Leidal Potet/grovfôr Ana Solberg Bær, under tak Inger Slågedal Økologisk rådgiving Nina Ryen Kontoransv./grønnsaker Aina Øverland Assistent Innleide Kari Aarekol Salat Erling Stubhaug Løk Astrid Gissinger Andre grønnsaker A-Post 23

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 8/2009 2.desember Innhold: Fusjon med Aust-Agder forsøksring fra nyttår Økologisk landbruk Faste tilbud Kontakt oss System og priser for gjødselplanlegging

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 2/2009 februar I dette nummer: Innkalling til årsmøte Årsmelding Regnskap 20 Budsjett/revisjon/priser 2009 Div årsmøtesaker

Detaljer

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender

Innhold: Test av sentrifugalspredere Funksjonstest av åkersprøyte Pløying og jordarbeiding GFR og miljøplan Tjenester Kontakt oss Møtekalender Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 4/2010 21.april 2010 Ny forsøksassistent Ingvild Hajum Roland startet som forsøksassistent hos oss 8. april. Hun er ansatt i ca 50% midlertidig

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder... 6

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder... 6 1 2 3 INNHOLD Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder... 6 GENERELT FAGSTOFF... 35 Været i vekstsesongen 2009... 35 Husdyrgjødsel... 37 Kalking... 38 Økologisk landbruk 2009... 39 GROVFOR... 42 Fakta om

Detaljer

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder Onsdag 9. mars kl..00 På Landvik, 2. etasje møtelokale Bioforsk Velkommen til årsmøtet i Norsk Landbruksrådgiving Agder og bruk din tale- og stemmerett. HUSK: Hvert

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 4/2008 04.06.2008 Markdager Økologisk Landbruk Faste tilbud i Fag Kontakt oss Møtekalenderen Vekstnytt - varselskriv. Minner

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Foto: NLR Agder Medlemsblad 4 30. april 2014 Foto: NLR-Agder Morelltrær i blomstring Innhold: Styreleder har ordet s. 2 Fagtur i Agderfylkene s. 5 Drensrør s.

Detaljer

Medlemsblad 2 12. februar 2014

Medlemsblad 2 12. februar 2014 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad 2 12. februar 2014 Årsmøte 10. mars i Finsland Innhold: Foto: NLR Agder Landbrukets HMS s. 2 Fagmøte frukt s. 7 Økonomitips s. 3 Temamøte økologisk

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 27.januar 2013 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd Husdyr

Detaljer

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder

NLR Østafjells en oversikt. Magne Heddan Daglig leder NLR Østafjells en oversikt Magne Heddan Daglig leder Forening Vi er organisert som en forening, med ca 1400 medlemmer (hovedsakelig bønder, noen gartnere). Medlemmene styrer foreningen gjennom et årsmøte

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

God Jul og et godt nytt år!

God Jul og et godt nytt år! Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 1.desember 2010 Innhold: Kurs i praktisk HMS arbeid Kurs i nye vekster Settepoteter Julemøte økologisk melkeprod Dyrkerkafè på Findus Fagtur

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 1.september 2010. Jordprøver

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 1.september 2010. Jordprøver Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 6 1.september 2010 Jordprøver Vi starter snart høstens jordprøvetaking. Se utfyllende info i bladet. Her finner du også en avkrysning som viser

Detaljer

Rådgiving i landbruket

Rådgiving i landbruket Rådgiving i landbruket Landbrukshelga i Akershus Hurdalsjøen Hotell 22. 23. januar 2009 Jan Stabbetorp Romerike Landbruksrådgiving Bonden har mange rådgivere Regnskap Varemottagere Plantedyrking Tilskudd

Detaljer

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt»

Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Temamøte Froland 5.nov.: «Lønnsom grovfôrproduksjon mer storfekjøtt» Program for møtet: Informasjon om nytt prosjekt, v/ Sigbjørn Leidal, Landbruksrådgivinga Hvilke forventninger og ønsker har vi som produsenter

Detaljer

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2

Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 1 9. januar 2013 Siste nytt innen grovfor møter i januar, se side 2 Årsmøte i NLR Agder holdes 6. mars i Lyngdal Innhold: Siste nytt innen grovfor

Detaljer

Årsmøte Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Landbruksrådgiving Agder Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 2/2010 11.februar 2010 Innhold: Fagmøte chipspotet Fagmøte i bringebær Autorisasjonskurs i plantevern EB-kurs: Rimeligere grovfôr av høg kvalitet

Detaljer

Årsmøte Landbruksrådgiving Agder

Årsmøte Landbruksrådgiving Agder Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 1/2010 22.januar 2010 Innhold: Innkalling til årsmøte Jordbærkurs Penger i husdyrgjødsel møte Fagmøte tidligpotet Info om bygningsteknisk planlegging

Detaljer

Prosjektsøknad. Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon i Aust- Agder

Prosjektsøknad. Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon i Aust- Agder Adresse: Brandsvoll, 4646 Finsland Telefon: 38 18 39 00 Bankgiro: 9365.11.75524 Org.nr.: NO 971 552 565 MVA E-post: agder@lr.no Web: http://agder.lr.no/ Prosjektsøknad Økt grovforbasert storfekjøttproduksjon

Detaljer

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( )

Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk ( ) Jordbruksarealet og vekster i Vest-Agder- Statistikk (2-214) Oppdatert 2.11.215 Data er hentet fra Statens landbruksforvaltning og inneholder data fra jordbruksbedrifter (søkere) som søker produksjonstilskudd.

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning ---- For bondens beste --- 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

INNHOLD Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder ÅRSMELDING Landbruksrådgiving Agder ÅRSMELDING Aust-Agder Forsøksring

INNHOLD Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder ÅRSMELDING Landbruksrådgiving Agder ÅRSMELDING Aust-Agder Forsøksring 1 INNHOLD INNHOLD... 1 Årsmøte Norsk Landbruksrådgiving Agder... 2 ÅRSMELDING Landbruksrådgiving Agder 20... 4 ÅRSMELDING Aust-Agder Forsøksring 20... 17 Revisjonsberetning ligger på våre nettside:...

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Referat årsmøte den 25. februar 2012 på Heddan Gard Åpning Kl. 10.00 ønsket Sven Haughom velkommen til årsmøte. Han ga all ære til Albert Hommen og resten av Hægebostad Sau og Geit for en trivelig kveld

Detaljer

Medlemsblad nr 5 14.august 2013

Medlemsblad nr 5 14.august 2013 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 5 14.august 2013 Nå er det tid for jordprøver, s 10 Innhold: EU-kontroll av traktor s 2 Tilskudd, veivalg s 6 Fagråd i LR-Agder s 3 Jordbruksavtalen

Detaljer

Nytt fra NLR Østafjells

Nytt fra NLR Østafjells Nytt fra NLR Østafjells Nr 1 2015 (Vi beklager et noe rotete utseende på denne utgaven, vi kommer sterkere tilbake seinere) Kontakt oss på: Telefon: 952 86 000 Mail: ostafjells@lr.no Hjemmeside:www.nlrø.no

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Forsøksringenes start

Forsøksringenes start Forsøksringenes start 1921 Tyskland, lokale forsøk 1937 Hedmark Forsøksring 1955 Toten Forsøksring 1956 1960: Mange ringer på Østlandet, Jæren og i Trøndelag 1960 1980: Resten av landet dekket Hedmark

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg

Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag. Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag Vegar Brenne - Rådgiver landbruksbygg 1 NLR NT - organisasjon Selvstendig juridisk enhet Medlemsorganisasjon Medlemstall; ca 1050 15 ansatte, 5 kontor Felles sekretariat

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter. Hvordan vi jobber for medlemmene våre:

Detaljer

Innhold: Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Åtekalking for raskere snøsmelting! agder.lr.no. LandbruksFAg nr 3/2010 24.

Innhold: Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Åtekalking for raskere snøsmelting! agder.lr.no. LandbruksFAg nr 3/2010 24. Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 3/2010 24.mars 2010 Åtekalking for raskere snøsmelting! Les mer utfyllende artikkel på våre web-sider: agder.lr.no Innhold: Åtekalking Sesonginfo

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst

Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre. Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst Omleggingskurs del 4: Økonomi, omlegging, veien videre 1 Einar Kiserud Norsk Landbruksrådgiving SørØst 2 Forsøksringen SørØst Økonomi faktorer som spiller inn Lavere avling Korn: 0-50 % Gras: 0-25 % Økt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00

Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Innkalling til årsmøte i Forum Ku. Avholdes hos Kurt Hobberstad, Kvasselvbakken, Varhaug Onsdag, 23. mars 2011 kl. 19:00 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av to medlemmer til

Detaljer

LandbruksFAg nr 7/2009 07.10.2009

LandbruksFAg nr 7/2009 07.10.2009 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 7/2009 07.10.2009 Innhold: Kurs: Økonomi og tiltak i storfekjøttproduksjonen Ammeku-kurs, Landbruksrådgiving Dalane Kurs i Sauehold Kurs i Miljøplan

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke Fra 1. januar 2010 17 ansatte på åtte faste kontor Ca 1 660 medlemmer

Detaljer

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter

Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Veksthusringen driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter Hvordan vi jobber for medlemmene våre: Rådgiving Vi

Detaljer

Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport

Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport SLUTT RAPPORT Valg av driftstekniske løsninger på melkebruk med mye transport Innledning og bakgrunn for prosjektet: Prosjektet ble satt i gang etter at det hadde vært kontakt mellom Roger og Elisa Greibesland

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker eller krydderurter. Vi har kompetanse

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

Figur 1. Tur for dei tilsette

Figur 1. Tur for dei tilsette Figur 1. Tur for dei tilsette Produsentlaget for norske delikatessebær I gjekk Norske Delikatessebær og Norsk Jordbærdyrkarlagt saman og danna Norsk Bærdyrkerlag. Haugaland Landbruksrådgjeving hadde leiar

Detaljer

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen.

Styrets beretning 2007. Anne Solbjørg Tufteland. Tor Einar Tobiassen. DIS Vest-Agder Databehandling i slektsforskning Kontaktperson Telefon Dato Astrid Tvedten 38 09 32 60 / 905 22 411 05.02.2008 Styrets beretning 2007 1. Innledning Styrets beretning gjelder fra 1/1-2007

Detaljer

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( )

Oppland som foregangsfylke for korn. 4 årig prosjekt ( ) Oppland som foregangsfylke for korn 4 årig prosjekt (2014-2018) Prosjektleder: Torunn Riise Jackson «Det er et mål å stimulere til velfungerende verdikjeder for økologiske produkter som kan produseres

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.09.2015 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS

ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS ÅRSMØTE OG FAGKVELD I TYR AKERSHUS Fredag 2.mars kl 19.00 Sted: Bjørkesalen Sørum Program: - Årsmøte - Middag m/dessert Fagprogram: - Kalv og kalving hvordan forebygge tap v/ veterinær Jorid Lybekk Middagen

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 28. september 2011

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 28. september 2011 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 6 28. september 2011 Innhold: Kurs for melkeprodusenter s 2 Erstatning for avlingssvikt s 3 Grovfôranalyser s 4 Mineralgjødsel - oktober s 6 Økologisk

Detaljer

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon

Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Rådgivingstilbud innenfor økologisk produksjon Kompetanse for framtida Norsk Landbruksrådgiving Utvikler og formidler kunnskap til næringsutøvere i landbruket, basert på: Forskning, lokale forsøk og kunnskapsutveksling

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 7/2008 26.11.2008 Kurser og møter Aktuelt om gjødsling Småplukk Økologisk Landbruk Faste tilbud i Fag Kontakt oss Gjødslingsplan

Detaljer

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011

Årsmøte 2011. ERA Samdrift 01.04.2011 Årsmøte 2011 ERA Samdrift 01.04.2011 Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær og to personer til å skrive under protokollen 4. Årsmelding 2010 5. Regnskap

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært

Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært Et tilbakeblikk på bæraktiviteten til Haugaland Landbruksrådgjeving 1992-2016. Rogaland Sunnhordaland har vært medarrangør på det meste etter 2001. Lars Ketil Flesland engasjerte seg tidlig i dyrking av

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: TRONDHEIM STED: ALLSKOGS LOKALER, INGVALD YSTGAARDSV. 13 A DATO: 13.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED STRINDA OG KLÆBU SKOGEIERLAG Andelseier

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11.

Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. Medlemsblad for Norsk Landbruksrådgiving Salten Besøksadresse: Moloveien 18, 3. etg i Bodø Postadresse: Boks 494, 8001 Bodø Nr 1/2014 11. februar Innkalling til årsmøte 27/2 i Bodø Fra Våronnmøtet på Halsa

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket

FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket FORSØKSRINGEN AGDER Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket LandbruksFAg nr 3/2008 09.04.2008 Arrangementer Nytt fra styret Småplukk Økologisk Landbruk Referater Faste tilbud i Fag Kontakt oss Møtekalenderen

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 20.oktober 2010. Gjødselplanlegging

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 6 20.oktober 2010. Gjødselplanlegging Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 6 20.oktober 2010 Innhold: Økonomi og tiltak i melkeproduksjonen Biogasskurs på Agder Kurs i lagring av potet Vedlikehold av grøfter Mineralgjødsel

Detaljer

Medlemsblad nr 4 14. april 2011

Medlemsblad nr 4 14. april 2011 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 4 14. april 2011 Innhold: Maskindemonstrasjon s 2 Markdag/maskindemonstrasjon i potetdyrking s 3 Samling for unge bønder s 4 Steingjerdekurs s

Detaljer

Medlemsblad nr 5 22.august 2012

Medlemsblad nr 5 22.august 2012 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 5 22.august 2012 Innhold: Samling for Unge Bønder s 2 Fagråd s 8 NUG Kurs Næringsutvikling s 3 Jordprøver s 9 NUG lokalmat s 5 Ansatte s 11 NUG

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 7 30. november 2011

Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket. Medlemsblad nr 7 30. november 2011 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 7 30. november 2011 Innhold: Møte om fôrmais s 2 Julemøte økologisk melk 2011 s 2 Sørlandssamlinga 2012 s 3 Settepoteter s 4 Årets surfôrkvalitet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERG BONDELAG 2017 Mandag 30. oktober kl. 19.00 på Berg Ungdomslokale Saksliste 1. Åpning ved leder. Godkjenning av innkalling og saksliste. Valg av 2 medlemmer til å skrive under

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere

- ledende rådgivningstjeneste for gartnere - ledende rådgivningstjeneste for gartnere NLR Veksthus driver landsdekkende spesialisert rådgivning for deg som produserer potteplanter, snittblomster, veksthusgrønnsaker, økologisk eller krydderurter.

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: OVERHALLA STED: KVATNINGA DATO: 22.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 FELLES MED NAMSOS OG NAMDALSEID FLATANGER SKOGEIERLAG Andelseier /årsmøte er

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BRUNLANES JORDVANNING SA På Wassilioff Hotell Mandag 4. mars 2013 klokken 18.00 Innkallingen blir i år sendt ut i post. Styres årsberetning og regnskap, vil være å finne på www.brunlanesjordvanning.no.

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR SEPTEMBER 2016 DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2016 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2015 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Kontingent 34 419 974 32

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: HEMNES STED: KORGEN VERTSHUS DATO: 15.03.2017 KLOKKESLETT: 12.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG

HUNDVÅG FOTBALLKLUBB STØTTEFORENING 4085 HUNDVÅG Årsregnskap for 2015 4085 HUNDVÅG Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap etter funksjon for 2015 Note 2015 2014 Salgsinntekt Kostnad solgte varer Brutto resultat Administrative kostnader

Detaljer

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus.

OBS.: Du finner Salten forsøksrings nye kontorlokaler i Moloveien 10 i Statens Hus. Medlemsblad for SALTEN FORSØKSRING Nr 1 31. januar 2008 Innhold i dette medlemsbladet: Innkalling til årsmøte i Salten forsøksring mandag 25. februar klokka 11.00 på Fauske Hotell side 2 Forslag å slå

Detaljer

Medlemsblad nr 4 17.april 2013

Medlemsblad nr 4 17.april 2013 Rådgiving og forsøksvirksomhet i landbruket Medlemsblad nr 4 17.april 2013 Vinterskader i eng og beite Les mer på side 6 Innhold: Maskindemonstrasjon s 2 Styreleder s 8 Juletre s 3 Daglig leder s 9 Tilskudd

Detaljer

Årsmøte for året 2016

Årsmøte for året 2016 Årsmøte for året 2016 05.feb 2017 kl. 17:00 Sted: Støa Vennesla Rytterforening Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. (betalt kontingent) 2. Godkjenne innkallingen og saksliste. 3. Velge dirigent,

Detaljer

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk

Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Manglende avlingsframgang til tross for mer yterike kornsorter og bedre dyrkningsteknikk Fagmøte Bondestua Rakkestad 21. januar 2010 Areal, % av totalt kornareal 100 90 80 70 60 50 40 30 Rughvete Høsthvete

Detaljer

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa

Oppegård Idrettslag. ~ Der alle har glede av å være ~ Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Årsmøte 2017 Oppegård Idrettslag Badmintongruppa Sted: Østre Greverud Idrettshall Møterommet Tid: Onsdag 1/3-2017 2030. Agenda: Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: GRONG OG HARRAN STED: HARRAN KRO DATO: 14.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 11 109 054 10 975 000 134

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving Agder - Forsøksresultater 2012 1

Norsk Landbruksrådgiving Agder - Forsøksresultater 2012 1 Norsk Landbruksrådgiving Agder - Forsøksresultater 2012 1 Norsk Landbruksrådgiving Agder - Forsøksresultater 2012 2 Norsk Landbruksrådgiving Agder - Forsøksresultater 2012 3 Innhold Årsmelding NLR Agder

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

Økologisk landbruk i NLR

Økologisk landbruk i NLR Økologisk landbruk i NLR Kjersti Berge og Mette Feten Graneng, prosjektledere Mål: Kalibrere rådgivere og revisorer. Sikre felles kunnskap og forståelse for økologiregelverket. Dette er en forutsetning

Detaljer

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017

NORSK JOURNALISTLAG DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 DRIFTSREGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2017 Driftsinntekter Noter Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2016 Avvik i kr Avvik i % Prognose Årsbudsjett Avvik i kr Avvik i % Kontingent 22 026 863 21 950 000 76 863

Detaljer

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET

INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET INNKALLING TIL ANDELSEIER /ÅRSMØTE I SKOGEIERLAGET SKOGEIERLAG: STJØRDAL STED: QUALITY HOTELL DATO: 20.03.2017 KLOKKESLETT: 19.00 Andelseier /årsmøte er arena for ALLSKOGs andelseiere og spesielt innbudte

Detaljer

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning

1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning 1. januar 2009 fusjon mellom LR Fosen Forsøksring Ytre Sør-Tr. forsøksring Orklaringen Tr.lag landbruksrådgivning Vår kunnskap din styrke 1. mai 2012 21 ansatte på åtte faste kontor Kontorsteder Brekstad,

Detaljer

VEST-AGDER SAU OG GEIT

VEST-AGDER SAU OG GEIT Protokoll fylkesårsmøte 2011 Vestheim, Lista Fly- og Næringspark Møtet startet kl. 10.35. Åpning Einar Grødem åpnet møtet og ønsket alle velkommen. Han ga ordet til Bernt Erik Spinnangr fra Farsund Næringsselskap

Detaljer

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse

Frønytt 1-2015 18/02-15. Norsk Frøavlerlag inviterer til Frøavlskonferanse Frønytt 1-2015 18/02-15 Innhold: Frøavlskonferanse 11.mars - meld deg på Ny avtale mellom Norsk Landbruksrådgiving og Norsk Frøavlerlag Benytt www.froavlerlaget.no Til alle frøavlere Nytt år og nye muligheter,

Detaljer

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013

OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 OPPSTART/REGISTRERING TILSKUDDSORDNINGER I JORDBRUKET 06.03.2013 Lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfèproduksjon Slaktedyr: - kylling: 120 000/år - kalkun: 30 000/år - gris: 2 100/år Antall

Detaljer

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder

Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Mange forhold spiller sammen - resultater fra dybdeintervju med tidligere økobønder Matthias Koesling Sluttseminar for prosjektet Frafallet blant norske økobønder - hva er årsakene? Statens landbruksforvaltning

Detaljer