ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2012

2 Innhold 1 Organisasjon 3 Demokratiske organer: 3 Årsmøte 3 Styret i Styrets møter: 3 Utvalg: 3 Medlemmer 3 Verving og medlemsutvikling 3 Kurs og opplæring 3 Organisasjonskurs 3 Medlemsmøter og åpne møter 3 Åpne styremøter 3 Medlemsmøter 3 Medlemsmøte om Handlingsprogram og budsjett for Bærum Kommune 3 2 Samarbeid og nettverk 3 Forholdet til Kommunestyregruppa 3 Akershus Venstre 3 Årsmøte i Akershus Venstre 4 Nominasjonsmøtet i Akershus Venstre 4 Styret i Akershus Venstre 4 Landsmøtet i Venstre 4 3 Informasjon, kommunikasjon og PR 5 Annonsering 5 Artikler og oppslag i Budstikka og andre medier 5 Møter, debatter og arrangementer 5 4 Oppsummert 5 Vedlegg 1 6 Årsmelding for Venstres kommunestyregruppe i Bærum Vedlegg 2 7 Aktivitetskalender for Bærum Venstre P a g e

3 1 Organisasjon Demokratiske organer: Årsmøte Årsmøtet i Bærum Venstre 2011 ble avholdt tirsdag , klokken 1800 i møterom M1, Kommunegården 25 medlemmer stilte på møtet Alle verv i lokallaget har ett års virketid i følge vedtektene av Følgende valg ble gjort for året 2012: Teigen ble valgt til leder Hulda Tronstad Nydal ble valgt til nestleder Mette Kaaby, Eirik T Bøe og Erik Hexeberg ble valgt til styremedlemmer Edvard Værland, Marte Lilloe-Olsen og Sven Trygve Haabeth ble valgt til varamedlemmer i kronologisk rekkefølge Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne VO (Venstre Opplysningsforbund) -utvalg ved behov Jens Kristian Borgan ble valgt til revisor Ketil Jørstad, Turid Dahlmann og Ole Andreas Lilloe-Olsen ble valgt til valgkomite Styret i 2012 Styret konstituerte seg i styremøte : Leder, nestleder, styre- og varamedlemmer var valgt i årsmøtet Resterende konstituering: Kasserer: Erik Hexeberg Sekretær: Mette Kaaby VO-ansvarlig: Eirik T Bøe Asker og Bærum Unge Venstre har vært representert ved Mikael Christensen Styrets møter: Det er avholdt 12 ordinære styremøter, samt konstituerende styremøte og juleavslutning i meldingsåret Innkalling sendes styremedlemmene med kopi til varamedlemmer og kommunestyregruppa Styremøtene har vært åpne og kunngjøres på lokallagets webside Kommunestyregruppa inviteres til å delta i styremøtene (uten stemmerett) Møteplanene for styret og kommunestyregruppa har vært samordnet (kommunestyregruppemøtene avholdes gjerne samme dag og sted, etter styremøtene), for å legge til rette for et best mulig samarbeid Utvalg: Styret har i 2012 hatt følgende utvalg: Forumgrupper Etter initiativ fra kommunestyregruppa er det opprettet forumgrupper for aktuelle tema i politikken I tillegg til en gruppe pr sektorutvalg i kommunestyret, er det intensjonen å nytte forumgrupper til aktuelle tema og innspill til generell politikk og programarbeid Forumgruppene bidro gjennom høsten med innspill til handlingsplanen (budsjett) for Bærum kommune og til stortingsvalgprogrammet for 2013 Valgkamputvalg: Styret har etter nominasjonsmøtet i fylkeslaget i november oppnevnt valgkamputvalg for å organisere og koordinere valgkampinnsatsen Utvalgsmedlemmer er: Odd Roar Kristensen (utvalgsleder), Siri Engesæth, Eirik T Bøe og Teigen (i egenskap av lokallagsleder) Utvalget vil bli supplert ved behov utover i valgkampen Medlemmer Verving og medlemsutvikling Medlemstallet har gått opp fra 198 per nyinnmeldte som ikke hadde betalt kontingent i 2011 til 198 betalende pr nyinnmeldte som ikke har betalt kontingent i løpet av året Det var mye positiv oppmerksomhet rundt Landsmøtet 2012 på Fornebu og Trine Skei Grande som inspirerende leder Kurs og opplæring Ettersom Landsmøtet 2012 ble avholdt i Bærum, benyttet lokallaget muligheten til å sponse observatører og rekruttere nye medlemmer til innsats Organisasjonskurs Lokalt har det vært gjennomført Venstreskolen I den 18 april i Rådhuset I tillegg er det formidlet deltakelse på Venstreskolen II på Venstres Hus og i fylkesregi Medlemsmøter og åpne møter Åpne styremøter Bærum Venstre har åpne styremøter Møtenes tid og sted har vært annonsert på websidene Medlemsmøter I tillegg til årsmøtet og at styremøtene har vært åpne, har det vært 4 medlemsmøter i perioden (to i juni om nominasjonsprosessen og sommeravslutning med miljøprisoverrekkelse, ett i september for valg av delegater til nominasjonsmøtet og møte i oktober om handlingsplanen for Bærum kommune) Medlemsmøte om Handlingsprogram og budsjett for Bærum Kommune Kommunestyregruppa inviterte til medlemsmøte om Handlingsplanen for lørdag den 27 oktober på Thon Hotel Oslofjord 2 Samarbeid og nettverk Forholdet til Kommunestyregruppa Leder av Kommunestyregruppa har møterett i styremøtene i Bærum Venstre, og praksis er at hele gruppa inviteres (åpne møter) Tilsvarende inviteres lokallagslederen til møtene i kommunestyregruppa for en best mulig dialog Det har i 2012 vært et gjensidig og inkluderende samarbeid mellom styret og kommunestyregruppa Akershus Venstre Fylkessekretær Christoffer Bjong i Akershus Venstre har vært invitert av styret for samarbeid og bidratt til kurs og opplæring Eirik T Bøe har med styreverv både lokalt og i fylket fungert som knutepunkt Lokallagsleder møter i Akershus Venstre Hovedstyre etter nyordning innført av fylkeslagets årsmøte i 2012 Abid Q Raja er direktevalgt til Hovedstyret og i tillegg er fylkesstyret del av Hovedstyret Hovedstyret har hatt 3 møter i P a g e

4 Asker Venstre Lokallagene i vestfylket har en tradisjonell tilhørighet med mange felles utfordringer (samferdsel, arbeids- / boligmarked osv) og felles beliggenhet innen Budstikkas nedslagsfelt De to lokallagene pleier derfor et tettere samarbeid, enn øvrige lokallag i fylket Det kan være både av strategiske / politiske hensyn og av rent tekniske / økonomiske hensyn I 2012 er Asker invitert med i forumgruppene som etter initiativ fra kommunestyregruppa er opprettet i Bærum Lagene inviterer hverandre jevnlig til møte og fest Representasjon Årsmøte i Akershus Venstre Følgende medlemmer i Bærum Venstre var valgte delegater til årsmøtet i Akershus Venstre i Fylkestingssalen 18 februar: 1 Teigen 2 Hulda Tronstad Nydal 3 Eirik T Bøe 4 Mette Kaaby 5 Erik Hexeberg 6 Ole Andreas Lilloe-Olsen 7 Hilde Arneberg 8 Sven Trygve Haabeth 9 Astrid Ramnefjell 10 Nils Ween 11 Anneke Frøysa 12 Jens-Kristian Borgan 13 Turid Bergene Dahlman 14 Ola Nesland 15 Gunn-Eva Nesland-Steinor 16 Ketil Jørstad 17 Marte Aas Lilloe-Olsen 18 Johannes Bangum (UV) 19 Knut Inge Engelbret Lokallaget kunne hatt ytterligere 3 delegater til fylkesårsmøtet, så en sterkere mobilisering blant medlemmer må tilstrebes Unge Venstre, fylkesstyret og folkevalgte hadde særskilt møterett i fylkesårsmøtet: Johannes Bangum (UV), Borghild Tenden (Stortinget) og Siri Engesæth (fylkesstyret og Fylkestinget) Nominasjonsmøtet i Akershus Venstre Følgende medlemmer i Bærum Venstre var valgte delegater til nominasjonsmøtet i Akershus Venstre i Fylkestingssalen 8 november: 1 Teigen 2 Eirik T Bøe 3 Mette Kaaby 4 Erik Hexeberg 5 Ole Andreas Lilloe-Olsen 6 Hilde Arneberg 7 Sven Trygve Haabeth 8 Jon Grasbekk 9 Jens-Kristian Borgan 10 Ketil Jørstad 11 Siri Engesæth 12 Odd Roar Kristensen 13 Sven Trygve Haabeth 14 Abid Q Raja 15 Asgeir Fjølstad 16 Ola Nesland 17 Wolfgang Plagge 18 Hulda Tronstad Nydal 19 Borghild Tenden 20 Marte Aas Lilloe-Olsen 21 Edvard Værland 1 vara Ane Torvanger Brunvoll 2 vara Jan Igelkjøn 3 vara Bente Knagenhjelm 4 vara Sara Isabella Engesæth 5 vara Bernt Stilluf Karlsen Med god hjelp av varadelegater fylte lokallaget sin kvote Styret i Akershus Venstre Følgende medlemmer i Bærum Venstre sitter i styret i Akershus Venstre: Siri Engesæth, politisk nestleder, Eirik T Bøe, organisatorisk nestleder og Sven Trygve Haabeth, varamedlem Valgkomiteen i Akershus Bente Knagenhjelm sitter i valgkomiteen i Akershus Venstre Landsmøtet i Venstre Følgende medlemmer i Bærum Venstre deltok som delegater på landsmøtet i Venstre på Fornebu april 2012: Delegater: Borghild Tenden, Siri Engesæth, Teigen, Eirik T Bøe og Hilde Arneberg Abid Q Raja deltok som hovedstyremedlem Observatører: Bente Knagenhjelm, Marianne F Bjørgaas, Jan Chr Igelkjøn og Magne Bryne, Akershus Venstre hadde vertskapsansvaret for LM 2012, og lokallaget fikk både ansvar og innflytelse i planlegging og gjennomføring Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) ønsket Venstre velkommen til kommunen Styret og en rekke frivillige bidro i planlegging og gjennomføring Ikke minst kåserte Ole Andreas Lilloe- Olsen under sosial sammenkomst på kvelden i låven på Oxenøen Bruk Landsstyret Abid Q Raja er direkte valgt 1 vararepresentant for Akershus i Venstres sentralstyre og møter fast i Landsstyre Folkevalgte Stortinget: Borghild Tenden er Stortingsrepresentant for Venstre fra Akershus Hun har i perioden invitert til flere bli kjent med -, drøftings- og orienteringsmøter for Venstremedlemmer på Stortinget Fylkestinget: Siri Engesæth er fylkestingsrepresentant Kommunestyret: Ole Andreas Lilloe-Olsen (kommunestyregruppeleder), Hilde Arneberg, Edvard O B Værland, Odd Roar Kristensen og Wolfgang Plagge 4 P a g e

5 Nærmere om komiteer og utvalg i kommunestyregruppas egen årsmelding (vedlegg 1) 3 Informasjon, kommunikasjon og PR Selv om 2012 var et mellomvalgår, har det vært stor aktivitet i media rundt Venstres hjertesaker Debatt om gågata i Sandvika, Fornebu og nominasjon har vært blant de mest aktuelle tema Medlemsskriv og informasjon Bærum Venstre har i 2012 sendt ut elektroniske medlemsskriv Invitasjoner til arrangementer og møter er sendt per e-post i tillegg til informasjon på nettsidene Redaktøransvaret for nettsidene har vært delt mellom Odd Roar Kristensen og Teigen Nett-sider: Bærum Venstres nettsider har adressen Her kunngjøres nyheter og lokallaget presenterer sin organisasjon med persongalleri og styrende dokumenter Websidene inneholder også valgmateriell og aktivitetskalender Det er opprettet en lukket gruppe med navnet Bærum Venstre på Facebook, der alle Venstre-medlemmer (også andre lokallag) kan få adgang I gruppen foregår løpende menings- og informasjonsutveksling av uformell karakter Gruppen hadde vel 50 medlemmer ved utgangen av 2012 Annonsering Budstikka ble benyttet til annonsering av miljøprisen Artikler og oppslag i Budstikka og andre medier Venstre har hatt jevn publisitet i Budstikka og Aftenposten Aften om miljøprisen, politiske saker innen miljø, areal, helse / omsorg, samferdsel, profilerte politikere og tillitsvalgte Ikke minst har det borgerlige samarbeidet om budsjett og handlingsplan i kommunen gitt anledning for medieoppslag Møter, debatter og arrangementer Mette Kaaby gikk i spissen med god hjelp av Wolfgang Plagge og dro i gang lokallagets første åpne dialogmøte Det fant sted 6 november i kommunegården og handlet om vedtaket om åpning for biltrafikk i gågata i Sandvika sentrum VI spurte: "Må biltrafikk til for å skape et yrende sentrumsmiljø og travelt næringsliv? Hva med alternativene?" Hensikten var å rette søkelyset på utfordringene med et døende Sandvika sentrum som i konkurranse med storsenteret opplever synkende aktivitet og bruk, og lytte til refleksjoner om mulige løsninger fra næringsdrivende, gårdeiere, politikere og besøkende i Sandvika sentrum Ca 20 deltagere Møteledere og ansvarlige for kulturelle innslag: Mette Kaaby (sang) og Wolfgang Plagge (klaver) Innlegg ved: Kristoffer Andeneæs (eiendomsbesitter), Edvard Værland (V, kommunestyregruppa), Ellef Ruud (byråkrat fra Plan og bygningsetaten), Jan Fredrik Larsen (Handelstandsoreningen) Bærum Venstres miljøpris Bærum Venstre utlyste tradisjonen tro egen lokal miljøpris i forbindelse med FNs miljødag Loppemarkeder ble valgt som tema denne gang, fordi det stimulerer miljøvennlig gjenbruk og redusert forbruksfokus Denne gang ble kåring gjennomført på en demokratisk og moderne måte ved at en åpen såkalt poll ble lagt ut på Internett ~900 stemmer ble avgitt i folkets kåring, og vinneren ble Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps med 19,84 % av stemmene Prisen på kr ble til stor glede og overraskelse for korpsledelsen overrakt på Bærum Venstres sommerfest 18 juni i BAKgården, Sandvika Venstres kampanjer Bærum Venstre var aktive i både Omsorgskampanjen om våren og Skolekampanjen på høsten Det ble gjennomført besøk hos lokale virksomheter som ga nyttig innspill til både programutvikling og lokale politisk utførelse Besøksrapporter ble levert gjennom webskjema til Venstres hovedorganisasjon 4 Oppsummert Til mellomvalgår å være har 2012 vært et år med høyt aktivitetsnivå Ikke minst medførte det å være vertskapskommune for årets landsmøte en god mobilisering i lokallaget Medlemstallet øker moderat Samtidig er det en viktig utfordring å få inn årlig kontingent og mobilisere til innsats Nytenking i forbindelse med både målgruppe og kåringsform for årets miljøpris ga stor oppmerksomhet og godt engasjement Erfaringen med å arrangere åpent dialogmøte om Sandvika sentrum ga mersmak Det var lett å se skuldrene senke seg i forhold til den litt skyttergrav-pregede debatten for ikke å snakke om beslutningsprosessen i kommunen om gågata i forkant Forumgrupper er en hensiktsmessig måte å engasjere bredt og samtidig ha fokus som interesserer medlemmer Gruppene kan brukes både til faste oppgaver som kommunens handlingsplan eller programarbeid og til ad-hoc etter behov 5 P a g e

6 Årsmelding for Venstres kommunestyregruppe i Bærum 2012 Vedlegg 1 6 P a g e

7 Aktivitetskalender for Bærum Venstre 2012 Tidspunkt Dato Sted Aktivitet Ansvar / ref Rådhuset Åpent styremøte Svein og Revisjon av årsregnskap, Jens Kristian styret, Nils Ween, Ketil Kommunegården Årsmøte Bærum Venstre Jørstad mfl Rådhuset Åpent styremøte Hos Hulda, Niels Leuchs v 2A, Østerås St Halvardsv 6 A, Jar Konstituerende styremøte Ved behov; styremøte Galleriet i Oslo Fylkesårsmøte Vinterferie (uke 8) / ref Gjennomføring, 25 møtte / ref og vert Hulda / ref og vert Erik Avlyst og ref Mette, Rådhuset Åpent styremøte Frist for å sende inn forslag til saker som skal behandles på landsmøtet Dette gjelder også evt endringsforslag til Venstres vedtekter Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser til landsmøtet Moss? Lokalpolitisk nettverk 1 deltatt Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette Merknad Vedlegg 2 Kstgr i Sekretær: Mette, Kasserer: Erik, VO: Eirik Forberede fylkesårsmøt et Valgte delegater Kstgr i Sammen med Østfold Målgruppe for samlingen er lokallagsled ere og gruppeleder e Kstgr i Påske (uke 14/15) Fornebu Venstre landsmøte 2012 Eirik, Hulda og Godt utført! Valgte delegater (Eirik T Bøe, Siri Engesæth, Borghild Tenden, 7 P a g e

8 Rådhuset Venstre-skolen I Eirik Kunngjøring av Bærum Venstres miljøpris Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette Bekkestua Bibliotek Medlemsmøte om stortingsprogramprosesse n Hulda Avlyst FNs miljøverndag :30 Bekkestua Bibliotek :30 Bekkestua Bibliotek Rådhuset Åpent styremøte BAKgården, 17 stemmebe rettigede møtte Medlemsmøte om nominasjonsprosessen for stortingsvalget Mette, Hulda, Debattmøte om areal- og samferdeselsutfordringer i Oslo og Akershus Ole Andreas Avlyst FRIST for prioritert nominasjonsforslag fra lokallagene Sommeravslutning / medlemsfest SOMMERFERIE Rådhuset Åpent styremøte Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette, Ole- Andreas, Hulda og ref Mette og ref Mette Teigen, Hilde Arneberg og observatører / frivillige Christoffer Bjong kursleder Kstgr Kstgr Guri Melby som innleder Kobles til politiske verksteder Bærum Venstres miljøpris Annonseres lørdag Paneldebatt mellom toppkandida tene Borghild Tenden, Abid Q Raja og Siri Engesæth Borghild Tenden vil innlede E-post til enstreno Kstgr Overrekkelse av BVs miljøpris 2012 til Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps 8 P a g e

9 Litteraturhuset i Oslo Kommunegården Møte med utspørring av de aktuelle toppkandidatene Medlemsmøte for valg av delegater til nominasjonsmøte og opprettelse av politiske fora Mette,, Ole Andreas Venstres Hus i Oslo Venstre-skolen II, 1 kveld Eirik Medlemsmøte om Thon Hotell kommunens handlingsplan Oslofjord (budsjett) Ole Andreas Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette Venstres Hus i Oslo Venstre-skolen II, 2 kveld Eirik Venstres Hus i Oslo Venstre-skolen II, 3 kveld Eirik Kommunegården :30-22 Fylkesting-salen, Galleriet i Oslo Dialogmøte om gågata i Sandvika Nominasjonsmøte i Akershus V Organisajonskurs / Venstre-skolen II Rådhuset Åpent styremøte Rådhuset Åpent styremøte hos Erik Hexeberg, St Halvardsvei 6 A Styrets juleavslutning Mette og Wolfgang Eirik og ref Mette og ref Mette vert Erik, og ref Mette, 11 deltatt Innkalling underkjent grunnet frist Endelig vedtak om delegater måtte utsettes til medlemsmøte 2710, fylte våre 21 delegater, Utført i Venstres Hus Fylkeslagsmedlemsmøte Medlemsmø te med valg av delegater til nominasjons møtet 8 nov Christoffer Bjong Dagssamling med lunsj Christoffer Bjong Christoffer Bjong Åpent Inviterte innledere Valgte delegater og vara Forberede årsmøtet Husk å foreslå vedtak om signatur!! 9 P a g e

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.01 Årsmelding Årsmelding Akershus Venstre 2014 Akershus Venstres årsmøte ble avholdt lørdag 15.februar på Bekkestua Bibliotek. Foruten årsmøtesaker ble innspill til Venstres

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste.

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00 Tilstede: Berit Woie Berg Arne Ivar Mikalsen Nicolai Endresen Dahl Terje Cruickshank Arne

Detaljer

Valgkamprapport 2015

Valgkamprapport 2015 Valgkamprapport 2015 Valgkamputvalget: Odd Roar Kristensen, Nils Ween, Gudbrand Teigen, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Tiril Barland, Edvard Verland, Wenche Steen, valgkampleder valgt på årsmøtet meldt seg

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Valgte medlemmer Fylkesårsmøtet 2013 ble avholdt i Kristiansund. Følgende valg ble gjort: Fylkesstyret Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Senterpartiets vedtekter

Senterpartiets vedtekter Senterpartiets vedtekter (Sist endret på landsmøtet i 2015.) 1. Formål Senterpartiet har som mål å legge vilkårene til rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på kristen

Detaljer

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet.

Agenda. Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011. Valg av ordstyrer og sekretær. Innkalling ble godkjent. Årsberetning. Regnskapet. Agenda Nominasjon, valgliste kommunevalg 2011 Valg av ordstyrer og sekretær Innkalling ble godkjent Årsberetning Regnskapet Kontingent Nye vedtekter Valg Varaordfører informerer Eventuelt Forslag valglista

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2014 Steinkjer 15.01.2014 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality airport hotel Værnes, Stjørdal, fredag 7.

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015

Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2015 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 24. mars kl.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma:

Årsmøtet velger Kjetil Sæther til møteleder. -Vedtak: Innstilling fra styret i Utdanningsforbundet Rauma: Årsmøte i Utdanningsforbundet Rauma Grand Hotel mandag 23.3.15 Sakliste med saksopplysninger og innstillinger Sakliste Sak 1 Konstituering 1.1 Godkjenning av innkalling Kunngjøring ble sendt klubber og

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Årsmelding Trondheim Venstre

Årsmelding Trondheim Venstre Årsmelding Trondheim Venstre For året 2014 Styrets sammensetning Vidar Wahlberg, leder Nils Heldal, politisk nestleder Lucie Kathrine Sunde Eidem, organisatorisk nestleder Frode Myhre, styremedlem Hanne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014

VIRKSOMHETSPLAN 2014 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Fremskrittspartiets vedtekter 2013

Fremskrittspartiets vedtekter 2013 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon... 6 7 Landsmøtet... 6 8 Landsstyret... 8 9 Sentralstyret... 9 10 Generalsekretæren...

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland

Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøteprotokoll 2015 Oppland Årsmøte ble avholdt Quality Hotel og Resort Fagernes søndag 15.februar 2015 Møtet ble satt kl 1100. SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Astrid Leren åpnet møtet og ledet møtet

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger.

ÅRSMØTE. ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag. Tirsdag 25. februar 2014. klokken 18:30. på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. ÅRSMØTE i ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag Tirsdag 25. februar 2014 klokken 18:30 på Lærings og Mestringssenteret (Arken), Levanger. Side 1 av 12 ADHD Norge, Verdal Omegn Lokallag avholder årsmøte Sted:

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014

Møteprotokoll. Saksliste. SS 1/14 Registrering av årsmøtedelegater 2014 Møteprotokoll Utvalg: Årsmøte Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Rica Maritim Hotel, Haugesund Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 16:00 16:55 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkivsaksnr SS 1/14 Registrering

Detaljer

Folk først. Årsmøte 2015, Arendal kulturhus. 9.februar kl 1800

Folk først. Årsmøte 2015, Arendal kulturhus. 9.februar kl 1800 Folk først Årsmøte 2015, Arendal kulturhus 9.februar kl 1800 1 Årsmøtet 2015 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleder og sekretær 3. Årsmelding 2014, ved Fredrik W. Knudsen 4. Regnskap

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2015 1 Page 1. Organisasjon Demokratiske organer Årsmøte Bærum Venstre holdt sitt årsmøte i Kommunegården, M1, torsdag 9. januar 2014 kl. 18.00-21.00. Alle verv i lokallaget

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet.

Årsberetningen 2010, slik den ble presentert på Landsmøtet. Sted: Scandic City Bergen Teknisk arrangør: Hordaland/Bergen Tilstede: Se egen liste Fredag kveld Bergen lokallag hadde en liten velkomstaktivitet. LØRDAG L-01/11 Åpning Magnus Kalvå/Bergen lag åpnet Landsmøtet

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold.

Organisasjonshåndboken skal være til hjelp for hele partiet og alle dets organisasjonsledd i hele Østfold. Dagsorden sak 11 - Organisasjonsmessig handlingsplan Studieutvalget har utarbeidet en kombinert organisasjonsplan og kompetanseplan i form av en organisasjonshåndbok. Håndboken er ikke statisk, men skal

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

CP-skolen. Veileder for sekretær

CP-skolen. Veileder for sekretær CP-skolen Veileder for sekretær 3 Innhold Valg av sekretær 3 Sekretærens oppgaver 3 Møteinnkalling 3 Innkalling til styremøte 3 Innkalling til årsmøte 4 Protokollskriving 4 Regler for protokollskriving

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Årsmelding for Frogn Venstre 2013

Årsmelding for Frogn Venstre 2013 Årsmelding for Frogn Venstre 2013 Frogn Venstre har i 2013 markert seg godt i valgkampen og offentligheten. Vi har vært aktive i kommunestyret og hovedutvalgene. Vi er et stort parti som ofte inngår i

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest

DIS-Finnmark Hammerfest, 4. mars 2006 ÅRSMØTE. Lørdag 4. mars 2006 kl 1500. Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest ÅRSMØTE Lørdag 4. mars 2006 kl 1500 Husbanken Sjøgata 6 9615 Hammerfest 1 SAKSLISTE: 1. Åpning ved Oddvar Linnes 2. Innledning om DIS og DIS-Finnmark ved leder Finn Karlsen 3. Valg av møteleder og referent

Detaljer