ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2012

2 Innhold 1 Organisasjon 3 Demokratiske organer: 3 Årsmøte 3 Styret i Styrets møter: 3 Utvalg: 3 Medlemmer 3 Verving og medlemsutvikling 3 Kurs og opplæring 3 Organisasjonskurs 3 Medlemsmøter og åpne møter 3 Åpne styremøter 3 Medlemsmøter 3 Medlemsmøte om Handlingsprogram og budsjett for Bærum Kommune 3 2 Samarbeid og nettverk 3 Forholdet til Kommunestyregruppa 3 Akershus Venstre 3 Årsmøte i Akershus Venstre 4 Nominasjonsmøtet i Akershus Venstre 4 Styret i Akershus Venstre 4 Landsmøtet i Venstre 4 3 Informasjon, kommunikasjon og PR 5 Annonsering 5 Artikler og oppslag i Budstikka og andre medier 5 Møter, debatter og arrangementer 5 4 Oppsummert 5 Vedlegg 1 6 Årsmelding for Venstres kommunestyregruppe i Bærum Vedlegg 2 7 Aktivitetskalender for Bærum Venstre P a g e

3 1 Organisasjon Demokratiske organer: Årsmøte Årsmøtet i Bærum Venstre 2011 ble avholdt tirsdag , klokken 1800 i møterom M1, Kommunegården 25 medlemmer stilte på møtet Alle verv i lokallaget har ett års virketid i følge vedtektene av Følgende valg ble gjort for året 2012: Teigen ble valgt til leder Hulda Tronstad Nydal ble valgt til nestleder Mette Kaaby, Eirik T Bøe og Erik Hexeberg ble valgt til styremedlemmer Edvard Værland, Marte Lilloe-Olsen og Sven Trygve Haabeth ble valgt til varamedlemmer i kronologisk rekkefølge Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne VO (Venstre Opplysningsforbund) -utvalg ved behov Jens Kristian Borgan ble valgt til revisor Ketil Jørstad, Turid Dahlmann og Ole Andreas Lilloe-Olsen ble valgt til valgkomite Styret i 2012 Styret konstituerte seg i styremøte : Leder, nestleder, styre- og varamedlemmer var valgt i årsmøtet Resterende konstituering: Kasserer: Erik Hexeberg Sekretær: Mette Kaaby VO-ansvarlig: Eirik T Bøe Asker og Bærum Unge Venstre har vært representert ved Mikael Christensen Styrets møter: Det er avholdt 12 ordinære styremøter, samt konstituerende styremøte og juleavslutning i meldingsåret Innkalling sendes styremedlemmene med kopi til varamedlemmer og kommunestyregruppa Styremøtene har vært åpne og kunngjøres på lokallagets webside Kommunestyregruppa inviteres til å delta i styremøtene (uten stemmerett) Møteplanene for styret og kommunestyregruppa har vært samordnet (kommunestyregruppemøtene avholdes gjerne samme dag og sted, etter styremøtene), for å legge til rette for et best mulig samarbeid Utvalg: Styret har i 2012 hatt følgende utvalg: Forumgrupper Etter initiativ fra kommunestyregruppa er det opprettet forumgrupper for aktuelle tema i politikken I tillegg til en gruppe pr sektorutvalg i kommunestyret, er det intensjonen å nytte forumgrupper til aktuelle tema og innspill til generell politikk og programarbeid Forumgruppene bidro gjennom høsten med innspill til handlingsplanen (budsjett) for Bærum kommune og til stortingsvalgprogrammet for 2013 Valgkamputvalg: Styret har etter nominasjonsmøtet i fylkeslaget i november oppnevnt valgkamputvalg for å organisere og koordinere valgkampinnsatsen Utvalgsmedlemmer er: Odd Roar Kristensen (utvalgsleder), Siri Engesæth, Eirik T Bøe og Teigen (i egenskap av lokallagsleder) Utvalget vil bli supplert ved behov utover i valgkampen Medlemmer Verving og medlemsutvikling Medlemstallet har gått opp fra 198 per nyinnmeldte som ikke hadde betalt kontingent i 2011 til 198 betalende pr nyinnmeldte som ikke har betalt kontingent i løpet av året Det var mye positiv oppmerksomhet rundt Landsmøtet 2012 på Fornebu og Trine Skei Grande som inspirerende leder Kurs og opplæring Ettersom Landsmøtet 2012 ble avholdt i Bærum, benyttet lokallaget muligheten til å sponse observatører og rekruttere nye medlemmer til innsats Organisasjonskurs Lokalt har det vært gjennomført Venstreskolen I den 18 april i Rådhuset I tillegg er det formidlet deltakelse på Venstreskolen II på Venstres Hus og i fylkesregi Medlemsmøter og åpne møter Åpne styremøter Bærum Venstre har åpne styremøter Møtenes tid og sted har vært annonsert på websidene Medlemsmøter I tillegg til årsmøtet og at styremøtene har vært åpne, har det vært 4 medlemsmøter i perioden (to i juni om nominasjonsprosessen og sommeravslutning med miljøprisoverrekkelse, ett i september for valg av delegater til nominasjonsmøtet og møte i oktober om handlingsplanen for Bærum kommune) Medlemsmøte om Handlingsprogram og budsjett for Bærum Kommune Kommunestyregruppa inviterte til medlemsmøte om Handlingsplanen for lørdag den 27 oktober på Thon Hotel Oslofjord 2 Samarbeid og nettverk Forholdet til Kommunestyregruppa Leder av Kommunestyregruppa har møterett i styremøtene i Bærum Venstre, og praksis er at hele gruppa inviteres (åpne møter) Tilsvarende inviteres lokallagslederen til møtene i kommunestyregruppa for en best mulig dialog Det har i 2012 vært et gjensidig og inkluderende samarbeid mellom styret og kommunestyregruppa Akershus Venstre Fylkessekretær Christoffer Bjong i Akershus Venstre har vært invitert av styret for samarbeid og bidratt til kurs og opplæring Eirik T Bøe har med styreverv både lokalt og i fylket fungert som knutepunkt Lokallagsleder møter i Akershus Venstre Hovedstyre etter nyordning innført av fylkeslagets årsmøte i 2012 Abid Q Raja er direktevalgt til Hovedstyret og i tillegg er fylkesstyret del av Hovedstyret Hovedstyret har hatt 3 møter i P a g e

4 Asker Venstre Lokallagene i vestfylket har en tradisjonell tilhørighet med mange felles utfordringer (samferdsel, arbeids- / boligmarked osv) og felles beliggenhet innen Budstikkas nedslagsfelt De to lokallagene pleier derfor et tettere samarbeid, enn øvrige lokallag i fylket Det kan være både av strategiske / politiske hensyn og av rent tekniske / økonomiske hensyn I 2012 er Asker invitert med i forumgruppene som etter initiativ fra kommunestyregruppa er opprettet i Bærum Lagene inviterer hverandre jevnlig til møte og fest Representasjon Årsmøte i Akershus Venstre Følgende medlemmer i Bærum Venstre var valgte delegater til årsmøtet i Akershus Venstre i Fylkestingssalen 18 februar: 1 Teigen 2 Hulda Tronstad Nydal 3 Eirik T Bøe 4 Mette Kaaby 5 Erik Hexeberg 6 Ole Andreas Lilloe-Olsen 7 Hilde Arneberg 8 Sven Trygve Haabeth 9 Astrid Ramnefjell 10 Nils Ween 11 Anneke Frøysa 12 Jens-Kristian Borgan 13 Turid Bergene Dahlman 14 Ola Nesland 15 Gunn-Eva Nesland-Steinor 16 Ketil Jørstad 17 Marte Aas Lilloe-Olsen 18 Johannes Bangum (UV) 19 Knut Inge Engelbret Lokallaget kunne hatt ytterligere 3 delegater til fylkesårsmøtet, så en sterkere mobilisering blant medlemmer må tilstrebes Unge Venstre, fylkesstyret og folkevalgte hadde særskilt møterett i fylkesårsmøtet: Johannes Bangum (UV), Borghild Tenden (Stortinget) og Siri Engesæth (fylkesstyret og Fylkestinget) Nominasjonsmøtet i Akershus Venstre Følgende medlemmer i Bærum Venstre var valgte delegater til nominasjonsmøtet i Akershus Venstre i Fylkestingssalen 8 november: 1 Teigen 2 Eirik T Bøe 3 Mette Kaaby 4 Erik Hexeberg 5 Ole Andreas Lilloe-Olsen 6 Hilde Arneberg 7 Sven Trygve Haabeth 8 Jon Grasbekk 9 Jens-Kristian Borgan 10 Ketil Jørstad 11 Siri Engesæth 12 Odd Roar Kristensen 13 Sven Trygve Haabeth 14 Abid Q Raja 15 Asgeir Fjølstad 16 Ola Nesland 17 Wolfgang Plagge 18 Hulda Tronstad Nydal 19 Borghild Tenden 20 Marte Aas Lilloe-Olsen 21 Edvard Værland 1 vara Ane Torvanger Brunvoll 2 vara Jan Igelkjøn 3 vara Bente Knagenhjelm 4 vara Sara Isabella Engesæth 5 vara Bernt Stilluf Karlsen Med god hjelp av varadelegater fylte lokallaget sin kvote Styret i Akershus Venstre Følgende medlemmer i Bærum Venstre sitter i styret i Akershus Venstre: Siri Engesæth, politisk nestleder, Eirik T Bøe, organisatorisk nestleder og Sven Trygve Haabeth, varamedlem Valgkomiteen i Akershus Bente Knagenhjelm sitter i valgkomiteen i Akershus Venstre Landsmøtet i Venstre Følgende medlemmer i Bærum Venstre deltok som delegater på landsmøtet i Venstre på Fornebu april 2012: Delegater: Borghild Tenden, Siri Engesæth, Teigen, Eirik T Bøe og Hilde Arneberg Abid Q Raja deltok som hovedstyremedlem Observatører: Bente Knagenhjelm, Marianne F Bjørgaas, Jan Chr Igelkjøn og Magne Bryne, Akershus Venstre hadde vertskapsansvaret for LM 2012, og lokallaget fikk både ansvar og innflytelse i planlegging og gjennomføring Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) ønsket Venstre velkommen til kommunen Styret og en rekke frivillige bidro i planlegging og gjennomføring Ikke minst kåserte Ole Andreas Lilloe- Olsen under sosial sammenkomst på kvelden i låven på Oxenøen Bruk Landsstyret Abid Q Raja er direkte valgt 1 vararepresentant for Akershus i Venstres sentralstyre og møter fast i Landsstyre Folkevalgte Stortinget: Borghild Tenden er Stortingsrepresentant for Venstre fra Akershus Hun har i perioden invitert til flere bli kjent med -, drøftings- og orienteringsmøter for Venstremedlemmer på Stortinget Fylkestinget: Siri Engesæth er fylkestingsrepresentant Kommunestyret: Ole Andreas Lilloe-Olsen (kommunestyregruppeleder), Hilde Arneberg, Edvard O B Værland, Odd Roar Kristensen og Wolfgang Plagge 4 P a g e

5 Nærmere om komiteer og utvalg i kommunestyregruppas egen årsmelding (vedlegg 1) 3 Informasjon, kommunikasjon og PR Selv om 2012 var et mellomvalgår, har det vært stor aktivitet i media rundt Venstres hjertesaker Debatt om gågata i Sandvika, Fornebu og nominasjon har vært blant de mest aktuelle tema Medlemsskriv og informasjon Bærum Venstre har i 2012 sendt ut elektroniske medlemsskriv Invitasjoner til arrangementer og møter er sendt per e-post i tillegg til informasjon på nettsidene Redaktøransvaret for nettsidene har vært delt mellom Odd Roar Kristensen og Teigen Nett-sider: Bærum Venstres nettsider har adressen Her kunngjøres nyheter og lokallaget presenterer sin organisasjon med persongalleri og styrende dokumenter Websidene inneholder også valgmateriell og aktivitetskalender Det er opprettet en lukket gruppe med navnet Bærum Venstre på Facebook, der alle Venstre-medlemmer (også andre lokallag) kan få adgang I gruppen foregår løpende menings- og informasjonsutveksling av uformell karakter Gruppen hadde vel 50 medlemmer ved utgangen av 2012 Annonsering Budstikka ble benyttet til annonsering av miljøprisen Artikler og oppslag i Budstikka og andre medier Venstre har hatt jevn publisitet i Budstikka og Aftenposten Aften om miljøprisen, politiske saker innen miljø, areal, helse / omsorg, samferdsel, profilerte politikere og tillitsvalgte Ikke minst har det borgerlige samarbeidet om budsjett og handlingsplan i kommunen gitt anledning for medieoppslag Møter, debatter og arrangementer Mette Kaaby gikk i spissen med god hjelp av Wolfgang Plagge og dro i gang lokallagets første åpne dialogmøte Det fant sted 6 november i kommunegården og handlet om vedtaket om åpning for biltrafikk i gågata i Sandvika sentrum VI spurte: "Må biltrafikk til for å skape et yrende sentrumsmiljø og travelt næringsliv? Hva med alternativene?" Hensikten var å rette søkelyset på utfordringene med et døende Sandvika sentrum som i konkurranse med storsenteret opplever synkende aktivitet og bruk, og lytte til refleksjoner om mulige løsninger fra næringsdrivende, gårdeiere, politikere og besøkende i Sandvika sentrum Ca 20 deltagere Møteledere og ansvarlige for kulturelle innslag: Mette Kaaby (sang) og Wolfgang Plagge (klaver) Innlegg ved: Kristoffer Andeneæs (eiendomsbesitter), Edvard Værland (V, kommunestyregruppa), Ellef Ruud (byråkrat fra Plan og bygningsetaten), Jan Fredrik Larsen (Handelstandsoreningen) Bærum Venstres miljøpris Bærum Venstre utlyste tradisjonen tro egen lokal miljøpris i forbindelse med FNs miljødag Loppemarkeder ble valgt som tema denne gang, fordi det stimulerer miljøvennlig gjenbruk og redusert forbruksfokus Denne gang ble kåring gjennomført på en demokratisk og moderne måte ved at en åpen såkalt poll ble lagt ut på Internett ~900 stemmer ble avgitt i folkets kåring, og vinneren ble Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps med 19,84 % av stemmene Prisen på kr ble til stor glede og overraskelse for korpsledelsen overrakt på Bærum Venstres sommerfest 18 juni i BAKgården, Sandvika Venstres kampanjer Bærum Venstre var aktive i både Omsorgskampanjen om våren og Skolekampanjen på høsten Det ble gjennomført besøk hos lokale virksomheter som ga nyttig innspill til både programutvikling og lokale politisk utførelse Besøksrapporter ble levert gjennom webskjema til Venstres hovedorganisasjon 4 Oppsummert Til mellomvalgår å være har 2012 vært et år med høyt aktivitetsnivå Ikke minst medførte det å være vertskapskommune for årets landsmøte en god mobilisering i lokallaget Medlemstallet øker moderat Samtidig er det en viktig utfordring å få inn årlig kontingent og mobilisere til innsats Nytenking i forbindelse med både målgruppe og kåringsform for årets miljøpris ga stor oppmerksomhet og godt engasjement Erfaringen med å arrangere åpent dialogmøte om Sandvika sentrum ga mersmak Det var lett å se skuldrene senke seg i forhold til den litt skyttergrav-pregede debatten for ikke å snakke om beslutningsprosessen i kommunen om gågata i forkant Forumgrupper er en hensiktsmessig måte å engasjere bredt og samtidig ha fokus som interesserer medlemmer Gruppene kan brukes både til faste oppgaver som kommunens handlingsplan eller programarbeid og til ad-hoc etter behov 5 P a g e

6 Årsmelding for Venstres kommunestyregruppe i Bærum 2012 Vedlegg 1 6 P a g e

7 Aktivitetskalender for Bærum Venstre 2012 Tidspunkt Dato Sted Aktivitet Ansvar / ref Rådhuset Åpent styremøte Svein og Revisjon av årsregnskap, Jens Kristian styret, Nils Ween, Ketil Kommunegården Årsmøte Bærum Venstre Jørstad mfl Rådhuset Åpent styremøte Hos Hulda, Niels Leuchs v 2A, Østerås St Halvardsv 6 A, Jar Konstituerende styremøte Ved behov; styremøte Galleriet i Oslo Fylkesårsmøte Vinterferie (uke 8) / ref Gjennomføring, 25 møtte / ref og vert Hulda / ref og vert Erik Avlyst og ref Mette, Rådhuset Åpent styremøte Frist for å sende inn forslag til saker som skal behandles på landsmøtet Dette gjelder også evt endringsforslag til Venstres vedtekter Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser til landsmøtet Moss? Lokalpolitisk nettverk 1 deltatt Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette Merknad Vedlegg 2 Kstgr i Sekretær: Mette, Kasserer: Erik, VO: Eirik Forberede fylkesårsmøt et Valgte delegater Kstgr i Sammen med Østfold Målgruppe for samlingen er lokallagsled ere og gruppeleder e Kstgr i Påske (uke 14/15) Fornebu Venstre landsmøte 2012 Eirik, Hulda og Godt utført! Valgte delegater (Eirik T Bøe, Siri Engesæth, Borghild Tenden, 7 P a g e

8 Rådhuset Venstre-skolen I Eirik Kunngjøring av Bærum Venstres miljøpris Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette Bekkestua Bibliotek Medlemsmøte om stortingsprogramprosesse n Hulda Avlyst FNs miljøverndag :30 Bekkestua Bibliotek :30 Bekkestua Bibliotek Rådhuset Åpent styremøte BAKgården, 17 stemmebe rettigede møtte Medlemsmøte om nominasjonsprosessen for stortingsvalget Mette, Hulda, Debattmøte om areal- og samferdeselsutfordringer i Oslo og Akershus Ole Andreas Avlyst FRIST for prioritert nominasjonsforslag fra lokallagene Sommeravslutning / medlemsfest SOMMERFERIE Rådhuset Åpent styremøte Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette, Ole- Andreas, Hulda og ref Mette og ref Mette Teigen, Hilde Arneberg og observatører / frivillige Christoffer Bjong kursleder Kstgr Kstgr Guri Melby som innleder Kobles til politiske verksteder Bærum Venstres miljøpris Annonseres lørdag Paneldebatt mellom toppkandida tene Borghild Tenden, Abid Q Raja og Siri Engesæth Borghild Tenden vil innlede E-post til enstreno Kstgr Overrekkelse av BVs miljøpris 2012 til Høvik, Blommenholm og Løkeberg skolekorps 8 P a g e

9 Litteraturhuset i Oslo Kommunegården Møte med utspørring av de aktuelle toppkandidatene Medlemsmøte for valg av delegater til nominasjonsmøte og opprettelse av politiske fora Mette,, Ole Andreas Venstres Hus i Oslo Venstre-skolen II, 1 kveld Eirik Medlemsmøte om Thon Hotell kommunens handlingsplan Oslofjord (budsjett) Ole Andreas Rådhuset Åpent styremøte og ref Mette Venstres Hus i Oslo Venstre-skolen II, 2 kveld Eirik Venstres Hus i Oslo Venstre-skolen II, 3 kveld Eirik Kommunegården :30-22 Fylkesting-salen, Galleriet i Oslo Dialogmøte om gågata i Sandvika Nominasjonsmøte i Akershus V Organisajonskurs / Venstre-skolen II Rådhuset Åpent styremøte Rådhuset Åpent styremøte hos Erik Hexeberg, St Halvardsvei 6 A Styrets juleavslutning Mette og Wolfgang Eirik og ref Mette og ref Mette vert Erik, og ref Mette, 11 deltatt Innkalling underkjent grunnet frist Endelig vedtak om delegater måtte utsettes til medlemsmøte 2710, fylte våre 21 delegater, Utført i Venstres Hus Fylkeslagsmedlemsmøte Medlemsmø te med valg av delegater til nominasjons møtet 8 nov Christoffer Bjong Dagssamling med lunsj Christoffer Bjong Christoffer Bjong Åpent Inviterte innledere Valgte delegater og vara Forberede årsmøtet Husk å foreslå vedtak om signatur!! 9 P a g e

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2017

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2017 ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2017 1. Organisasjon og representasjon Årsmøte 2017 Bærum Venstre holdt sitt årsmøte i Bærum Rådhus den 23. januar kl. 18:00 21:00 Møteleder var: Nils Ween Til styret ble valgt:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2016 1 P a g e 1. Organisasjon og representasjon Årsmøte 2016 Bærum Venstre holdt sitt årsmøte i Kommunegården i Sandvika, M3, 18. januar 2016 kl. 18:00 21:00 Møteledere var:

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE

ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE ÅRSMELDING FOR BÆRUM VENSTRE 2015 1 Page 1. Organisasjon og representasjon Årsmøtet Bærum Venstre holdt sitt årsmøte i Kommunegården, M1, 29. januar 2015 kl. 18.00-21.00. Til styret ble valgt: Mette Kaaby,

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE

Handlingsplan Bergen Venstre 2013 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HANDLINGSPLAN 2013 BERGEN VENSTRE Formål Handlingsplanen for 2013 er et sentralt arbeidsdokument for det

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE

ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE ÅRSMELDING FOR EIDSVOLL VENSTRE 2013 "Eidsvoll Venstre er på mange måter debattskaperen i Eidsvoll. Det lille sentrumspartiet er så godt som uten innflytelse både i lokalpolitikken og i den nasjonale politikken,

Detaljer

Styret foreslår Jens Davidsen som møteleder og Stein Erik Jøllanger som referent.

Styret foreslår Jens Davidsen som møteleder og Stein Erik Jøllanger som referent. Ekstraordinært A rsmøte Norbrygg 31.10.16 Tid: 31.Oktober 2016, kl. 20:00 20:35 Sted: Norbrygg Forum Ekstraordinært årsmøte ble avhold på Norbrygg Forum, Det lille ekstra (for medlemmer i Norbrygg). Dialog

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Styremøte Bodø mars 2008

Styremøte Bodø mars 2008 Styremøte Bodø 1.-2. mars 2008 Tilstede: Leder: Berit Woie Berg 1. nestleder: Arne Langset, kom søndag 2. nestleder: Terje Cruickshank Sekretær: Kerstin Ander-Trønsdal, dro søndag kl 11.45 Kasserer: May

Detaljer

Fylkesstyret har i 2015 bestått av 7 medlemmer inkludert leder, nestledere, VOansvarlig og Akershus Unge Venstre (AUV).

Fylkesstyret har i 2015 bestått av 7 medlemmer inkludert leder, nestledere, VOansvarlig og Akershus Unge Venstre (AUV). ÅM-Sak 06 Årsmelding for Akershus Venstre 2015 Akershus Venstres årsmøte ble avholdt lørdag 7. og søndag 8.februar 2015 på Scandic hotell Gardermoen. Foruten årsmøtesaker ble fylkestingsgprogrammet vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Sak 4. ARBEIDSPLAN Senterpartiet i Sør-Trøndelag Sak 4. ARBEIDSPLAN 2016 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 3 2.4 Senterungdommen...

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

Årsmelding styret Asker Venstre

Årsmelding styret Asker Venstre Årsmelding styret Asker Venstre 2016 Innhold 1. Verv og representasjon 2. Aktiviteter i lokallaget i 2015 3. Mediaoppslag og publisering på nett 4. Medlemsutvikling 5. Økonomi 6. Egenevaluering av styrets

Detaljer

Årsmelding for Akershus Venstre 2016

Årsmelding for Akershus Venstre 2016 (vedtatt 4.jan 2016) Årsmelding for Akershus Venstre 2016 Akershus Venstres årsmøte ble avholdt lørdag 5.mars 2016 på Vitenparken i Ås. Foruten årsmøtesaker ble innspill til Venstres barn og oppvekst-dokument

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene

Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene CP-skolen 2016 . Innhold Veileder for valgkomiteene i fylkesavdelingene... 0 Hvorfor veileder?... 2 Før årsmøtet... 2 Valgkomiteens forslag... 3 Fylkesstyret...

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter Innkomne forslag mht til vedtektsendringer: Forslag nr. 1 Forslag fremmet av AU 6.3. Nominasjonskomitè Fylkesårsmøtet året før valget nedsetter en Nominasjonskomitè. Komiteen skal bestå av leder og 9 representanter

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016

VIRKSOMHETSPLAN 2016 Nord-Trøndelag VIRKSOMHETSPLAN 2016 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Kompetansebygging... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 OSLO ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt lørdag 8. februar 2014 Sted: Quality Resort Hotell Sarpsborg (familiehelg) Møtet ble satt kl. 12.15 SAK 1 KONSTITUERING AV MØTET Leder Solfrid Ruud Rekdal

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016.

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter - kommuneforeninger Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger Vedtekter for Høyres kommuneforeninger.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Melhus Arbeiderparti

Melhus Arbeiderparti Melhus Arbeiderparti Årsberetning 2012-2013 Årsmøte 13.02.13, Samfunnshuset, Korsvegen Tillitsvalgte i perioden Styret: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Fagpolitisk representant: Informasjonsleder:

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret

Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Innkalling til årsmøte 24. januar 2012 klokka 19.00 på SV kontoret Alf Holmelid innleder til politisk debatt. Årsmøtesaker: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Konstituering 3. Styrets beretning

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder:

Hovedprinsipper Forslag- og nominasjon av kandidater til sentrale verv skjer i to runder: Retningslinjer, Utdanningsforbundet August 2014 Retningslinjer for forslags- og nominasjonsprosedyre forut for landsmøtevalg Retningslinjer hjemlet i vedtektene - revidert jf. behandling i SST 20. august

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006, revidert 3. februar 2007. 1. FORMÅL Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med

Detaljer

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre

Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Årsmelding 2013 Møre og Romsdal Venstre Valgte medlemmer Fylkesårsmøtet 2013 ble avholdt i Kristiansund. Følgende valg ble gjort: Fylkesstyret Leiar: Nestleiar: Kasserar: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlemmer

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.01 Årsmelding Årsmelding Akershus Venstre 2014 Akershus Venstres årsmøte ble avholdt lørdag 15.februar på Bekkestua Bibliotek. Foruten årsmøtesaker ble innspill til Venstres

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017

Lokallagas viktige oppgaver. Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Lokallagas viktige oppgaver Ledermøte Nordland Bondelag 2017 Organisasjonen gir styrke 15 styremedlemmer påvirker sentralt 18 fylkeslag påvirker stortingsbenk og fylkesting 520 lokallag påvirker lokalt

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013

RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONSPROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2013 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus

PROTOKOLL Årsmøte i Mental Helse Akershus PROTOKOLL 2013 Årsmøte i Mental Helse Akershus DATO / TID: 6. april 2011 kl 11-16 STED: Frogn Rådhus, Drøbak Sak 1: Åpning / konstituering Gunnar Singstad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet Fremmøtte med

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn

Detaljer

Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad

Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad Program årsmøtet til Østfold Venstre, 11.februar 2017 Litteraturhuset i Fredrikstad 0900 Registrering og enkel frokost (rundstykker og kaffe) 0930 Åpning av møte og velkommen Sak F01 Sak F02 Konstituering

Detaljer

Valgkamprapport 2015

Valgkamprapport 2015 Valgkamprapport 2015 Valgkamputvalget: Odd Roar Kristensen, Nils Ween, Gudbrand Teigen, Ole Andreas Lilloe-Olsen, Tiril Barland, Edvard Verland, Wenche Steen, valgkampleder valgt på årsmøtet meldt seg

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Steinkjer 15.1.10 Innkalling til fylkesårsmøte 2010 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Stiklestad Hotell / Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste.

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00 Tilstede: Berit Woie Berg Arne Ivar Mikalsen Nicolai Endresen Dahl Terje Cruickshank Arne

Detaljer

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest

Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtekter for Landslaget for nordlandshest/lyngshest Vedtatt på årsmøtet 13. september 2003 Ajourført på årsmøtet 2. april 2005 (besto i korreksjon av skrivefeil) Revidert på landsmøtet 29. mars 2008 (

Detaljer

Mandat for nominasjonskomiteen

Mandat for nominasjonskomiteen Mandat for nominasjonskomiteen Oslo Miljøpartiet De Grønne, stortingsvalget 2017 1.0 Innledning Det er, i henhold til Oslo MDGs vedtekter, nominasjonskomiteens oppgave å fremme forslag til listekandidater

Detaljer