Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner"

Transkript

1 Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Terra har slått an SIDE 2 Nyheter om kort SIDE 2 Siste årsregnskap fra bankene SIDE 4 til 7 Banktur til Karlstad SIDE 8

2 2 Betalingskort nyheter! Smartkort Vi har nå startet utsendelse av Smartkort som har en databrikke, en såkalt chip, i tillegg til magnetstripe. Du vil motta et slikt kort ved fornyelse av ditt gamle. Det er en større trygghet for at kortbetalingene dine er sikre og vanskeligere å kopiere, da det er chip på alle typer kort som blir sendt fra oss nå. Kredittkort samme kode Fra nytt år fikk vi vårt eget kortselskap, Terra Kort AS, og det gir deg som kunde noen fordeler. Du får samme PIN-kode på bank- og kredittkortet. Du får igjen se dine kredittkort transaksjoner i NettBanken hos oss. Da vårt samarbeid med EnterCard gikk ut ved nyttår, valgte de å sende ut et nytt kort, re:member som erstatning for Terra Gold. Nå når vårt nye kredittkort er klart ønsker vi selvfølgelig at alle våre kunder flytter over til Terra Kort AS. Sikrere netthandel Nå blir det sikrere å handle på nettet. Du handler som før, men i tillegg til å oppgi kortnummer og utløpsdato må du identifisere deg med BankID. Dette gjelder for de nettbutikkene som er merket med Verified by VISA. Denne sikkerhetsløsningen betyr at både kortholder og butikk blir identifisert overfor den andre parten. Koden gjør også at ingen andre kan bruke ditt Visa-kort i nettbutikker som er registrert i Verified by Visa. De registrerte nettbutikkene må følge et internasjonalt regelverk for kryptering og oppbevaring av kortnummer. Terra Skadeforsikring gjennom de lokale sparebankene har fått et godt fotfeste i Valdres Terra Skadeforsikring eies av 79 lokale sparebanker og er nå det 5. største forsikringsselskapet i Norge. I Valdres er det forsikringsansvarlige i hver bank både på personmarked og næringsliv. Dette har kundene satt pris på og vi har hatt en fin utvikling Eiendommer til salgs direkte på mobilen også i Valdres de 7 årene dette tilbudet har eksistert. Terra Skadeforsikring er produktleverandør av tjenestene og disse utvikler nye produkter i takt med det markedet krever. Mer enn 2300 privatbiler og 1000 boliger i Valdres er forsikret i Terra Skadeforsikring (kilde : Opplysningsrådet for Veitrafikken AS og SSB), og kundene har som regel opplevd svært moderate økninger i forsikringspremiene. En av styrkene til bankene i Valdres Sparebankgruppe er at vi kjenner kundene og kundene kjenner oss. Vi er svært opptatt av å gi kundene de forsikringsdekningene de trenger. Etter hvert har vi også fått et betydelig antall næringslivs- og landbrukskunder, så det er ikke bare privatforsikringer vi selger. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for å få en gjennomgang av forsikringene dine, og vi vil strekke oss langt for å kunne gi deg et tilbud du vil være fornøyd med. Velkommen innom for en forsikringsprat! Gratis refleksvester til alle med bilforsikring i Terra! Stikk innom oss hvis du har forsikret bilen i Terra, så får du med en gratis refleksvest pr. bil. (kommer hit i starten av april). Du kan også stikke innom vårt felles kontor på Fagernes hvis det passer bedre. Send TERRA til og søk etter eiendommer i den prisklassen og i det området du er interessert i - direkte på mobilen. Du får fullstendige prospekter med bilder og annen relevant informasjon. Terra_puf1_prospektmob.indd 2 2/22/07 2:35:43 PM

3 3 Børsfall er helt normalt og dessuten lønnsomt på lang sikt! Figuren viser hvordan Hovedindeksen på Oslo Børs har utviklet seg siden januar I tillegg vises de daglige kursvariasjonene. Tålmodighet lønner seg på en børs som svinger. Det er nemlig svingningene som legger grunnlaget for den ekstra avkastningen aksjemarkedet gir over tid. Kurssvingningene i aksjemarkedet kan gjøre mange nervøse. Børsfall er aldri hyggelig for oss som sitter med andeler i aksjefond. Men vi må ikke glemme at de er helt normale. I tillegg er de også helt nødvendige: Den langsiktige meravkastningen i aksjemarkedet kalles ofte for risikopremie, altså en ekstra belønning for å gjennomleve verdisvingningene. Kursfall fra tid til annen er rett og slett en forutsetning for at vi kan forvente høyere langsiktig avkastning på aksjer enn gjennom andre spareformer. Figuren over viser hvordan Hoved-indeksen på Oslo Børs har utviklet seg siden januar I tillegg vises de daglige kursvariasjonene. Kursfall over 3 prosent på enkeltdager skaper gjerne store overskrifter, som vi nylig har opplevd. Men tilsvarende kursfall har tross alt forekommet 53 ganger de siste 11 årene. Likevel har børsen steget med over 300 prosent i samme tidsrom. Timing er kostbart. All erfaring tilsier at å treffe det beste tidspunkt for å gå inn og ut av aksjemarkedet er svært vanskelig selv for proffe forvaltere. Sparing i aksjefond handler ikke om å sjonglere seg frem til lottogevinster gjennom stadige kjøp og salg av andeler på riktige tidspunkt. Aksjefond passer best for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke spekulanten. Den største risikoen for deg som sparer langsiktig i aksjefond er ikke å bli med på nedturene, men at du går glipp av oppturene. På lang sikt stiger aksjemarkedene mer enn de faller. Aksjemarkedets natur er slik at børsene løpende setter nye rekorder, ispedd midlertidige kursfall. Mindre risiko med spareavtaler For langsiktige småsparere er en avtale om faste månedlige kontooverføringer fra brukskonto til et aksjefond den aller enkleste og tryggeste måten å ta del i den ekstra avkastningen som aksjemarkedet gir over tid. Så lenge du ikke aktivt stopper spareavtalen din sørger den for at du sparer jevnt og trutt. Dette er fordelaktig på flere måter: 1. Månedlig sparing passer godt til vår økonomiske situasjon. De færreste har store finansformuer å forvalte, men de fleste kan sette litt til side hver måned. 2. Du reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av aksjer. 3. Du disiplinerer sparingen slik at du også kjøper andeler når pessimismen råder i markedet. 4. Sannsynligheten for lange perioder med negativ avkastning blir vesentlig mindre. Stipend til ungdom under utdanning De lokale bankene i regi av Valdres Sparebankgruppe delte i 2006 ut fire stipend hver på 5000 kroner, til ungdommer under utdanning. Utdelingen fant sted på Fagernes Hotel i julen 2006 og de heldige vinnere var : Øystre Slidre Sparebank Are Alund Vestre Slidre Sparebank Margunn Hålien Vang Sparebank Kristian Belsheim Etnedal Sparebank Barbro Espelien Vi bankene vil på nytt få gratulere alle fire og ønske de lykke til med sin videre utdanning. Siden 1977 har vi delt ut over 60 stipend. Kriteriene for å få et slikt stipend er at søkeren må ha bosted i en av de fire kommunene og at han eller hun og foreldrene må ha et kundeforhold i en av de fire bankene i Valdres Sparebankgruppe. Kandidaten må også ta utdanning utover treårig videregående skole.

4 4 Øystre Slidre Sparebanks 138. driftsår Stabil drift med eit tilfredsstillande resultat Gåver Big Bang 2 000,00 Beito Skyttarlag 4 000,00 Elevrådet ved Beito skule 3 000,00 Elevrådet ved Volbu Skule 3 000,00 Fjellbygdakademiet 1 000,00 The Fabulous Lightbulb Society 1 000,00 Heggebø Skule 3 000,00 Mental Helse Valdres 1 000,00 Mellerunda 1 000,00 N.F.U Øystre Slidre Lokallag 2 000,00 Rogne Idrettslag ,00 Solhaug Samfunnshus 2 000,00 Skattebu Kvinneog Familielag 1 000,00 Trudvang Skyttarlag 4 000,00 Ungdomsutvalget Valdres skytter 2 000,00 Valdres-strykerne 2 000,00 Valdres Plankekøyrarlag 2 000,00 Valdres MS-forening 2 000,00 Volbu Grendelag 1 000,00 Øystre Slidre Skulemusikk ,00 Øystre Slidre Seniordans 1 000,00 Øystre Slidre Pensjonistlag 1 000,00 Øystre Slidre Skyttarlag 4 000,00 Øystre Slidre Røde Kors Besøksteneste 2 000,00 Øystre Slidre sanglag 2 000,00 Øystre Slidre Skiskyttarlag 4 000,00 Øystre Slidre bygdekvinnelag 1 000,00 Øystre Slidre Jeger og Fiskeforening 2 000,00 Øystre Slidre Husflidslag 2 000,00 Øystre Slidre Musikkorps 2 000,00 Øystre Slidre Revmatikerf ,00 SUM ,00 Til disp. i styret ,00 Totalt ,00 Øystre Slidre Sparebank driv tradisjonell bankverksemd med hovedsete i Øystre Slidre kommune. Øystre Slidre Sparebank har hovudkontor på Heggenes og filial på Beitostølen. Etter styrets vurdering er forutsetningane for framleis drift tilstades, og årsrekneskapen for 2006 er sett opp under den forutsetning. Styrets kommentar til årsrekneskapen. Forvaltningskapitalen i Øystre Slidre Sparebank har i 2006 auka med kr frå kr til kr , det vil seie 4,77%. Brutto utlån til kundar har auka med kr eller 8,05%. Utlånsveksten var litt større enn budsjettert. Innskot frå kundar auka med kr eller 4,54%. Sum innskot frå kundar var som budsjettert. Årets overskot er kr som er 0,45% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Både i kroner og prosent er resultatet dårlegare enn i Netto rente- og provisjonsinntekter var i 2006 på 2,61 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital, mot 2,76% i Terra-Gruppen A/S. Terra-Gruppen A/S er eigd av meir enn 80 norske sparebankar med over 200 filialar over heile landet. Øystre Slidre Sparebank er aksjonær i Terra- Gruppen A/S. I tillegg har vi samarbeidsavtale med Terra-Gruppen. Kjøp og sal av aksjar, aksjefond, obligasjonsfond og liknande verdipapir blir utført i samarbeid med Terra Fonds ASA. Forsikringsprodukt blir formidla av Terra Skadeforsikring A/S og Terra Livsforsikring A/S. Valdres Sparebankgruppe DA. Valdres Sparebankgruppe DA har forretningskontor på Fagernes saman med Valdres Eiendomskontor A/S. Deltakarane i Valdres Sparebankgruppe DA er Etnedal Sparebank, Vang Sparebank, Vestre Slidre Sparebank og Øystre Slidre Sparebank med 25% på kvar. Valdres Sparebankgruppe DA har formidling av forsikring som hovudverksemd. I tillegg er Valdres Sparebankgruppe DA eit organ der bankane samarbeider om annonsering, marknadsføringstiltak, opplæring og elles ymse tidsaktuelle prosjekt. Valdres Sparebankgruppe DA har to tilsette. Valdres Eiendomskontor A/S Øystre Slidre Sparebank eig Valdres Eiendomskontor A/S saman med dei 3 andre sparebankane i Valdres Sparebankgruppe DA. Ved dette kan vi tilby kundane vår og andre hjelp innan omsetning av alle typer eigedommar. Valdres Eiendomskontor A/S er lokalisert på Fagernes. Takk for innsats og samarbeid. For Øystre Slidre Sparebank var 2006 eit tilfredsstillande år. Bak resultatet ligg summen av enkeltprestasjonar og laginnsats. Styret vil difor takke kvar enkelt av bankens tilsette og tillitsvalde for innsatsvilje, positiv haldning og godt arbeid gjennom Til kundane våre, gamle og nye, retter vi også ein takk for den tillit og oppslutning som er vist banken vår i det året som vi no har lagt bak oss. Netto andre driftsinntekter har auka med kr i høve til i 2005, medan sum driftskostnader har auka med kr Sparebankens fond er no på kr Dette er 13,26% av forvaltningskapitalen. Styret meiner at Øystre Slidre Sparebank har god soliditet. Styret kjenner elles ikkje til forhold som er viktige for å vurdere bankens stilling og resultat som ikkje går fram av resultatrekneskap eller balanse. Øystre Slidre Sparebank påverkar ikkje det ytre miljøet vesentleg med forureining. Styrets framlegg til resultatdisponering. Årets overskot er kr , og styret foreslår at dette blir disponert slik: Til gåver kr Til bankens fond kr Kapitaldekningen. Kapitaldekningen er ved nyttår utrekna til 22,09%. Øystre Slidre Sparebank har difor god margin til ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av årsrekneskapen for rekneskapsår Det fullstendige årsoppgjeret og meldinga frå revisor kan ein få ved å henvende seg til banken RESULTATREKNESKAP (Hele 1000 kr) BALANSE (hele 1000 kr) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar: Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og krav på sentralbankar Netto rente og kredittprov. inntekter Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Netto andre driftsinntekter Netto utlån og krav på kundar Driftskostnader Overtekne eigendelar - 70 Tap på utlån og garantiar Obligasjonar Tap/vinst på verdipapir Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Skatt på ordinært resultat Andre eigendelar Resultat for rekneskapsåret Sum eigendeler Gjeld og eigenkapital Overført til gåver Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til Sparebankens fond Innskot frå og gjeld til kundar Annan gjeld Avsetjingar for påkomne kostnader og ansvar Sparebankens fond Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar HEGGENES, den 31.desember 2006/14.februar 2007 I STYRET FOR ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Arnstein Alund Bjørn Rørhus Torgeir Daleng Per Einar Gullaksen Berit Aspaas Müller Gudbrand Dahle formann banksjef

5 5 Vang Sparebank 2006 Mange nye kunder og en god utvikling! Tørrisheisen er med å sikre framtidig utvikling for reiselivet i Vang kommune Vang Sparebank er avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked for å lykkes. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Reiselivet i Vang har et stort potensial Utfordringen ligger i å satse på framtidsretta prosjekter som vil komme flest mulig til gode. Høsten 2006 ble Tørrisheisen bygget, dette er positivt for infrastrukturen i området og den videre utvikling av området. Denne heisen knytter området rundt Tyinkrysset sammen med den allerede etablerte skiheisen. Utbyggingen på Filefjell har også i 2006 hatt positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet, som igjen betyr mye for Vang Sparebank og Vang kommune. Utfordringen for både reiselivsnæringen og kommunen er å etablere varme senger slik at man blir mindre sårbar for bruken av hytter og leiligheter av de private eierne. Vang Sparebank har i løpet av 2006 fått over 150 nye kunder, noe vi er godt tilfreds med. Vang Sparebank Vang Sparebank driver tradisjonell lokal bankvirksomhet i Vang kommune. Med lavere rentemarginer er vi helt avhengig av en forsvarlig vekst samt å øke andre inntekter. Vi må tilpasse oss nye regelverk fra myndighetene. Hovedmål: Styret i Vang Sparebank har ansvar for å legge til rette for at bankens kunder også frem i tid skal få tilfredsstillende produkter og tjenester lokalt. Informasjon: Vang Sparebank ønsker å ha en så åpen informasjonspolitikk som mulig til tillitsmannsapparatet og de øvrige som måtte ha behov for dette. Dette for å skape forståelse for de endringer og rammebetingelser som en liten lokalbank må forholde seg til. Styrets kommentarer til årsoppgjøret: Styret har benyttet det planverktøy som var vedtatt for Dette har vært et godt og praktisk verktøy for den enkelte ansatte. Styret har også arbeidet mye med å sette seg inn i fremtidige utfordringer og legge til rette for fornuftige fremtidsretta beslutninger Årsresultat: Vang Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på mill. kroner mot mill. kroner i Overskuddsdisponeringer: Styret forslår at bankens overskudd på kr ,- disponeres med avsetninger på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr overføres til sparebankenes fond. Balanse: Forvaltningskapitalen siste år har hatt en økning på 2,1 % til kroner ,- Egenkapitalen inkludert årets resultat er ved årsskiftet på 77,1 mill. kroner. Sum egenkapital utgjorde 19,9 % av forvaltningskapitalen per Lån: Brutto utlån økte siste året med 15,4 mill. kroner eller 4,5 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 79,2 % av de totale utlån. Vi har i tillegg plassert 24,9 mill. kroner i Terra Boligkreditt i 2006, dette er utelukkende 1. prioritets boliglån. Innskudd fra kunder: Innskudd fra kunder har hatt en god vekst med 6,5 mill. kroner eller 2,2 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 69,5 % av de totale innskudd. Det offentlige sto for 11,4 % av innskuddene i Takk: Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte i året som har gått. Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i For fullstendig årsmelding og regnskap se våre nettsider VANG SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt på våre nettsider. RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Innskudd fra kunder Annen gjeld Overført til sparebankens fond Forpliktelser Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier VANG, den 31. desember 2006 / 9.februar 2007 I STYRET FOR VANG SPAREBANK Tor Jørstad Ola Jørgen Veflen Leif Sørum Marianne B Berge Arne Wangensteen Arne Pålsrud styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig

6 6 Vestre Slidre Sparebanks 146. rekneskapsår Liten vekst styrka eigenkapital Resultat Driftsresultat før tap er kr som utgjer 0,99% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. For 2005 var det 1,28%. Resultat for rekneskapsåret er kr mot kr for Styret er ikkje nøgde med at resultatet er mindre enn for 2005, men ser resultatet i samanheng med ekstra utgifter i forbindelse med skifte av datasentral. Etter styret si vurdering er den økonomiske situasjonen for banken alikevel god. Styret stadfestar at føresetnaden for fortsatt drift er til stades. Vekst Styret har hatt som mål å begrense veksten i utlån. Derfor vart utlånsveksten 6,0%, og totale utlån er 428,5 mill. Innskota voks med 0,6% til 421 mill kr. Totalt har banken lånt ut 141 mill. kr siste året. Det har vore bra byggeaktivitet med 76 nye hytter, 24 fritidsleiligheiter og 5 bolighus i kommunen. Mykje av utlåna går til å finansiere bolig. Spesielt til kundar som flytter til Oslo og kjøper leiligheit. Det er og innvilga mange lån til næringsverksemd. Av bankens samla utlån er 34% til næringsformål og 66% til private kundar. Stigande renter Norges Bank sette opp renta fem gonger og har varsla at renta kjem til å stiga også i Vår bank aukar renta tilsvarande, men endringa skjer noko seinare på grunn av varslingsfristen. Den stigande renta gjer at banken får bedre avkastning på overskotskapitalen og rentenettoen aukar. Den har gått opp frå 2,70% til 2,77%. Eigenkapital Banken sin eigenkapital er styrka og utgjer 61,4 mill. Kapitaldekningsprosenten, som utgjer 19,43%, har gått opp dei siste tre åra etter ei periode med nedgang. Kravet er at kapitaldekningsprosenten skal utgjera minst 8%. Soliditeten til banken er derfor svært god. GÅVER Måndagstreff kr Røn Ungdomsklubb Slidre 4H Johmsborg Grendehus Kvamshall Grendehus Ristetun Grendehus Skrøvik grendahus Slidre Grendelag Vestre Slidre Folkemusikk- og danselag Lomen Sundagsskule Slidre Sokneråd barne- og ungdarbeid Lomen Sokneråd til omvisn. i Stavkyrkja VESTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av rekneskapen for rekneskapsår Fullstendig årsrekneskap med notar, årsmelding og melding frå revisor ligg til gjennomsyn i banken RESULTATREKNESKAP (Hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar: Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og fordringar på sentralbankar Netto rente og kredittprov. inntekter Utlån og fordringar på kredittinstitusjonar Andre driftsinntekter Netto utlån og fordringar på kundar Andre driftskostnader Overtatte eiendeler Tap på utlån og garantiar Immatrielle eiendeler Tap/gevinst på verdipapir Varige driftsmidler Skatt på ordinært resultat Aksjar/andeler/obligasjoner Resultat for regnskapsåret Andre eiendeler/periodiseringer Sum eiendeler Overført til sparebankens fond Gjeld og eigenkapital Avsatt til gåver Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Forpliktelser Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Eigenkapitalrelaterte swapavtaler SLIDRE, den 31.desember 2006/14.februar 2007 I STYRET FOR VESTRE SLIDRE SPAREBANK V. Slidre Jeger og Fiskarlag Plassen Aktivitetssenter Valdres MS-forening Slidre Snowboardklubb Valdres Handicaplag Mental Helse Valdres V.Slidre Pensjonistlag Til styret sin disposisjon Sponsormidlar utbetalt i 2006 kr Embrik Før Nils Anmarkrud Gunnar Hauge Marit Kvåle Ole Sigurd Skaran Marit Kårstad Belgum regnskapsansvarlig

7 7 Etnedal Sparebanks 96. driftsår - et godt år for banken! Gaver Sør Etnedal Barnehage Bruflat Søndagsskole Barnekoret Etnedal Barneteater Bruflat Sangkor Honning og Rigabalsam Etnedal Spel- og dansarlag 500 Bjørktun Grendehus Bruflat Badstue Bruflat Menighetshus Bruflat Sokneråd Brusveen Grendehus Byfuglia Grendehus Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag Etnedal Historielag Etnedal Husflidslag Etnedal Jeger- og Fiskeforening Etnedal Mållag Etnedal Pensjonistlag Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Turlag Etnedal/Sør Aurdal l.l. av NFU Etnesendammen v/ Dugnadsg Fjellsbygda Grendehus Granumsbygda Vel Kyrkjevarden Nord-Etnedal Sokneråd Norges Diabetesforbund Land Pårørendegruppa Etnedalsheimen1.500 Rundløype i Steinsetbygda Skogtun AL Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Valdres 500 Valdres Forsøksring Valdres MS-forening Valdres Skyttersamlags Ungd.utv Vest-Oppl.Slektshist.lag avd. Land SUM Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land kommune. Banken kan se tilbake på et aktivt år, og en tilfredsstillende vekst i forvaltningskapitalen med 11,1 prosent. Det har vært stor aktivitet på de fleste områder. Dette gir et godt resultat. Etnedal Sparebank Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Kundene skal oppleve banken som så dyktig, nær og hjelpsom at de foretrekker vår bank i alle livets faser. Gjennom god lønnsomhet og god soliditet skal banken være en attraktiv partner for kundene. På den måten skal banken bidra til vekst og utvikling i vårt nærområde. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen har økt med 41,0 millioner kroner til 407,7 millioner kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 60,7 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 14,9 % av forvaltningskapitalen pr Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 22,38 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder var 286,5 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 13,7 millioner kroner. De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 70,2 % av forvaltningskapitalen. Utlån De samlede utlån til kunder var på 360,2 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 29,3 millioner kroner. I tillegg er boliglån for 8,3 mill. kroner plassert i Terra Boligkreditt AS i Samlet låneportefølje i Terra Boligkreditt er 13,6 mill. kroner. Årsresultat Etnedal Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på 4,3 millioner kroner, mot 3,5 millioner kroner i Årsoppgjørsdisposisjoner Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Etnedal Sparebank har på enkelte områder store gevinster av å samarbeide med andre sparebanker for å utvikle infrastruktur og finansielle produkter. Etnedal Sparebank eier derfor sammen med en rekke andre sparebanker Terra-Gruppen AS som skal løse slike oppgaver for banken. Gjennom eierskapet i Terra-Gruppen AS oppnår banken utover de strategiske gevinstene utbytte på investert kapital, økt fokus på andre driftsinntekter gjennom salg av finansielle produkter, kostnadsfordeler på felles infrastruktur og tilgang til kompetanseøkende læringsløp for ansatte i banken. Utsiktene for år 2007 Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press på bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Kontoret på Dokka gir gode muligheter for at Etnedal Sparebank kan utvikle seg i et marked med stort potensiale. Salget av forsikringsprodukter, fonds- og spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Takk Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte. Deres arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil derfor benytte anledningen til å takke de ansatte i Etnedal Sparebank for den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i ETNEDAL SPAREBANK Utdrag av regnskapet for driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREKNESKAP (Hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Rente- og kredittprovisjonsinntekter Eigendelar: Rentekostnader Kontantar og fordringer på sentralbanker Netto rente og kredittprov. inntekter Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Andre driftsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftskostnader Anleggsmidler Tap på utlån og garantier Aksjer/andeler Tap/gevinst på verdipapir Andre fordringer Skatt på ordinært resultat Sum eiendeler Resultat for regnskapsåret Gjeld og egenkapital Overført til Sparebankens fond Gjeld til kredittinstitusjoner Avsatt til gaver Innskudd fra kunder Annen gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier Rentebytteavtale ETNEDAL, den 31.desember 2006/14.februar 2007 I STYRET FOR ETNEDAL SPAREBANK Knut Ole Gladhaug Åge Kleven Toril Ruud Per Ole Lunde Kjell Jørgen Fjeld Signe Marit Jøranli styreleder nestleder styremedl. styremedl. banksjef regnskapsansv.

8 BANKTUR TIL KARLSTAD JUNI I år går bankenes tur til Karlstad i Sverige. Byen ligger vakkert til ved Klarälvens utløp i Sveriges største innsjø Vänern. Klarälven har flere utløp og kanaler gjennom byen og med mange grøntområder gjør det Karlstad til en svært koselig by. Kjøreruta første dagen blir også litt spesiell. Dette er et Ankdammen, Inre hamn Foto: Malin Thorsen område som vi antar er helt ukjent for de fleste. Vi opplever Finnskogen både på norsk og svensk side. Vi skal bo svært bra og sentralt i byen på Scandic Hotell Winn, og det store torget med alle forretninger og spisesteder ligger bare et par minutters spasertur fra hotellet. Dette blir vår base i 3 netter for mange opplevelser i Värmland og Karlstad. Det blir også rikelig tid til å oppleve byen på egenhånd. Det blir en 4-dagers tur med et innholdsrikt program. Vi nevner bl.a.: Guidet tur i byen og omegn Omvisning på Alsters Herregård Båttur på Vänern PÅMELDINGSKUPONG sendes/leveres i din bank innen 10. mai Hvis to deltakere, skriv på begges navn. JA, jeg/vi vil bli med banken på tur til Karlstad, den juni Pris for turen er kr 3330,- pr. person i dobbeltrom (tillegg for enkeltrom kr 600,-) og inkl. følgende: Reisen i moderne turistbuss 3 overnattinger 3 frokoster 4 middager Utflukter og omvisninger Fullstendig program får du ved henvendelse til en av bankene i Valdres Sparebankgruppe. Ønsker du å være med på denne turen, kan du melde deg på ved å fylle ut påmeldingsblanketten nedenfor og levere/sende den til din bank. Eller kontakte oss på en annen måte. Fullstendig program blir sendt deg ved påmelding. Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Telefon:... Kryss av for: dobbeltrom* enkeltrom (tillegg kr 600,-). Noter hvem du skal dele rom med:... PÅMELDINGSFRIST: 10. MAI 2007 Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank Innstikk i avisa Valdres torsdag 22. mars Trykk og lay-out Valdres og Valdres Trykkeri as.

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 2 Banktur til Bergen SIDE 8 Valdres Eiendomskontor SIDE 3 Bankregnskaper SIDE 4 5 6

Detaljer

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere God påske! Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner med et friskt pust fra våre plasseringsrådgivere Sparing i fond side 2 Valdres Eiendomskontor nå med i Terra Eiendomsmegling side 3 Bankregnskaper side

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal

2017 Kvartalsrapport 1.kvartal 2017 Kvartalsrapport 1.kvartal www.sb1ls.no REGNSKAP PR. 31.03.17 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2017 31.03.2016 2016 31.03.2017 31.03.2016 2016 Renteinntekter

Detaljer

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

1.KVARTAL kvartal Bank. Forsikring. Og deg. 1.KVARTAL 2008 1.kvartal 2008 Bank. Forsikring. Og deg. Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 31.03.08. I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2008 31.03.2007 2007 31.03.2008 31.03.2007 2007

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal

2017 Kvartalsrapport 2.kvartal 2017 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-17 30-jun-16 2. kvart 17 2. kvart 16 2016 30-jun-17 30-jun-16

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14

Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Delårsrapport 1.kv a r t a l 2 0 14 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 1. kvartal 2014. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen for 2013. Delårsrekneskap

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort

Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort Delårsrapport 3. kvartal 2015 ort 3. kvartal 2015 Bank Sparing Forsikring Du er velkommen innom Delårsrapport 3. kvartal 2015. Rekneskapsprinsipp. Det er nytta same rekneskapsprinsipp som i rekneskapen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT

Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 1 2014 REGNSKAP PR. 31.03.14 Tall i hele tusen I % av gj.snitt. forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 31.03.2014 31.03.2013 2013 31.03.2014 31.03.2013 2013 Renteinntekter

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal

2017 Kvartalsrapport 3.kvartal 2017 Kvartalsrapport 3.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.09.17 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-sep-17 30-sep-16 3. kvart 17 3. kvart 16 2016 30-sep-17 30-sep-16

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2010 3. kvartal 2010 Bank. Forsikring. Og deg. 2 Kvartalsrapport 2010 DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt pr. 3. kvartal er på 34,2 mill. kr som tilsvarer 1,23 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal (5) Kvartalsrapport for 2. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.06 er forvaltningskapitalen på 560

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017

Foreløpig regnskap for Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Foreløpig regnskap for 2016 Kapitalmarkedsdag SpareBank 1 Markets 16. februar 2017 Lønnsomhet Resultat etter skatt 93,1 mill. kr. Rentenetto på 1,96 % Cost/income på 47,3 % EK-avkastning 14,0 % Kvalitet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.03.2006 Sparebanken Jevnaker Lunner DRIFTSRESULTATET Resultat av ordinær drift etter skatt i første kvartal er på kr 9.129.000,- tilsvarende 1,15 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2013 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2013 (Samme periode i 2012 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.13: Resultat før skatt 55,3 mill. (59,9

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,6 mill. mot 19,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2007

Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsregnskap 2. kvartal 2007 Delårsrapport 2.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Sparebanken Jevnaker Lunner Kvartalsrapport 31.3.2009 et et består av banken og et heleiet selskap JLN Invest AS. I sistnevnte selskap er det foreløpig ingen aktivitet. en eier andeler i to felleskontrollerte

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2007

Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsregnskap 3. kvartal 2007 Delårsrapport 3.kvartal 2007 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2006. Regnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal Sparebank

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal

2016 Kvartalsrapport 2.kvartal 2016 Kvartalsrapport 2.kvartal www.sb1ls.no Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.16 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-16 30-jun-15 2. kvart 16 2. kvart 15 2015 30-jun-16 30-jun-15

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg.

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank. Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvinnherad Sparebank Bank. Forsikring. Og deg. Kvartalsrapport frå styret Banken sitt resultat før skatt per 31.03.2008 vart 1,7 mill. kroner I same periode i fjor var resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal (5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.06 er forvaltningskapitalen på 567

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL

2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL 2015 KVARTALSRAPPORT. KVARTAL Tall i hele tusen REGNSKAP PR. 30.06.15 I % av gj.snitt forvaltningskapital RESULTATREGNSKAP 30-jun-15 30-jun-14 2. kvart 15 2. kvart 14 2014 30-jun-15 30-jun-14 2014 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2014

FORELØPIG REGNSKAP 2014 FORELØPIG REGNSKAP 2014 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2014. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 17.03.2015 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.09. GENERELT. Hele 2009 har så langt vært preget av behovet for en viss konsolidering og stabilisering. Koordinering av aktiviteter, og arbeid

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. pr

Kvartalsrapport. pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2010 LUSTER SPAREBANK RESULTATREKNESKAP 30.09.10 % av 30.09.09 % av 3. kv.10 % av 3. kv.09 % av 2009 % av bankar ( 1.000 KR ) GFK GFK GFK GFK GFK 2009 Rente og kred.prov. utlån

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg.

HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport Bank. Forsikring. Og deg. HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapport 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 HALVÅRSRAPPORT 2009 HALVÅRSRAPPORT 2009 3 Halvårsrapport 30.06.2009 DRIFTSRESULTATET Banken oppnådde etter 1. halvår et resultat før

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer