Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner"

Transkript

1 Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Terra har slått an SIDE 2 Nyheter om kort SIDE 2 Siste årsregnskap fra bankene SIDE 4 til 7 Banktur til Karlstad SIDE 8

2 2 Betalingskort nyheter! Smartkort Vi har nå startet utsendelse av Smartkort som har en databrikke, en såkalt chip, i tillegg til magnetstripe. Du vil motta et slikt kort ved fornyelse av ditt gamle. Det er en større trygghet for at kortbetalingene dine er sikre og vanskeligere å kopiere, da det er chip på alle typer kort som blir sendt fra oss nå. Kredittkort samme kode Fra nytt år fikk vi vårt eget kortselskap, Terra Kort AS, og det gir deg som kunde noen fordeler. Du får samme PIN-kode på bank- og kredittkortet. Du får igjen se dine kredittkort transaksjoner i NettBanken hos oss. Da vårt samarbeid med EnterCard gikk ut ved nyttår, valgte de å sende ut et nytt kort, re:member som erstatning for Terra Gold. Nå når vårt nye kredittkort er klart ønsker vi selvfølgelig at alle våre kunder flytter over til Terra Kort AS. Sikrere netthandel Nå blir det sikrere å handle på nettet. Du handler som før, men i tillegg til å oppgi kortnummer og utløpsdato må du identifisere deg med BankID. Dette gjelder for de nettbutikkene som er merket med Verified by VISA. Denne sikkerhetsløsningen betyr at både kortholder og butikk blir identifisert overfor den andre parten. Koden gjør også at ingen andre kan bruke ditt Visa-kort i nettbutikker som er registrert i Verified by Visa. De registrerte nettbutikkene må følge et internasjonalt regelverk for kryptering og oppbevaring av kortnummer. Terra Skadeforsikring gjennom de lokale sparebankene har fått et godt fotfeste i Valdres Terra Skadeforsikring eies av 79 lokale sparebanker og er nå det 5. største forsikringsselskapet i Norge. I Valdres er det forsikringsansvarlige i hver bank både på personmarked og næringsliv. Dette har kundene satt pris på og vi har hatt en fin utvikling Eiendommer til salgs direkte på mobilen også i Valdres de 7 årene dette tilbudet har eksistert. Terra Skadeforsikring er produktleverandør av tjenestene og disse utvikler nye produkter i takt med det markedet krever. Mer enn 2300 privatbiler og 1000 boliger i Valdres er forsikret i Terra Skadeforsikring (kilde : Opplysningsrådet for Veitrafikken AS og SSB), og kundene har som regel opplevd svært moderate økninger i forsikringspremiene. En av styrkene til bankene i Valdres Sparebankgruppe er at vi kjenner kundene og kundene kjenner oss. Vi er svært opptatt av å gi kundene de forsikringsdekningene de trenger. Etter hvert har vi også fått et betydelig antall næringslivs- og landbrukskunder, så det er ikke bare privatforsikringer vi selger. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss for å få en gjennomgang av forsikringene dine, og vi vil strekke oss langt for å kunne gi deg et tilbud du vil være fornøyd med. Velkommen innom for en forsikringsprat! Gratis refleksvester til alle med bilforsikring i Terra! Stikk innom oss hvis du har forsikret bilen i Terra, så får du med en gratis refleksvest pr. bil. (kommer hit i starten av april). Du kan også stikke innom vårt felles kontor på Fagernes hvis det passer bedre. Send TERRA til og søk etter eiendommer i den prisklassen og i det området du er interessert i - direkte på mobilen. Du får fullstendige prospekter med bilder og annen relevant informasjon. Terra_puf1_prospektmob.indd 2 2/22/07 2:35:43 PM

3 3 Børsfall er helt normalt og dessuten lønnsomt på lang sikt! Figuren viser hvordan Hovedindeksen på Oslo Børs har utviklet seg siden januar I tillegg vises de daglige kursvariasjonene. Tålmodighet lønner seg på en børs som svinger. Det er nemlig svingningene som legger grunnlaget for den ekstra avkastningen aksjemarkedet gir over tid. Kurssvingningene i aksjemarkedet kan gjøre mange nervøse. Børsfall er aldri hyggelig for oss som sitter med andeler i aksjefond. Men vi må ikke glemme at de er helt normale. I tillegg er de også helt nødvendige: Den langsiktige meravkastningen i aksjemarkedet kalles ofte for risikopremie, altså en ekstra belønning for å gjennomleve verdisvingningene. Kursfall fra tid til annen er rett og slett en forutsetning for at vi kan forvente høyere langsiktig avkastning på aksjer enn gjennom andre spareformer. Figuren over viser hvordan Hoved-indeksen på Oslo Børs har utviklet seg siden januar I tillegg vises de daglige kursvariasjonene. Kursfall over 3 prosent på enkeltdager skaper gjerne store overskrifter, som vi nylig har opplevd. Men tilsvarende kursfall har tross alt forekommet 53 ganger de siste 11 årene. Likevel har børsen steget med over 300 prosent i samme tidsrom. Timing er kostbart. All erfaring tilsier at å treffe det beste tidspunkt for å gå inn og ut av aksjemarkedet er svært vanskelig selv for proffe forvaltere. Sparing i aksjefond handler ikke om å sjonglere seg frem til lottogevinster gjennom stadige kjøp og salg av andeler på riktige tidspunkt. Aksjefond passer best for den langsiktige og tålmodige spareren, ikke spekulanten. Den største risikoen for deg som sparer langsiktig i aksjefond er ikke å bli med på nedturene, men at du går glipp av oppturene. På lang sikt stiger aksjemarkedene mer enn de faller. Aksjemarkedets natur er slik at børsene løpende setter nye rekorder, ispedd midlertidige kursfall. Mindre risiko med spareavtaler For langsiktige småsparere er en avtale om faste månedlige kontooverføringer fra brukskonto til et aksjefond den aller enkleste og tryggeste måten å ta del i den ekstra avkastningen som aksjemarkedet gir over tid. Så lenge du ikke aktivt stopper spareavtalen din sørger den for at du sparer jevnt og trutt. Dette er fordelaktig på flere måter: 1. Månedlig sparing passer godt til vår økonomiske situasjon. De færreste har store finansformuer å forvalte, men de fleste kan sette litt til side hver måned. 2. Du reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunktet for kjøp av aksjer. 3. Du disiplinerer sparingen slik at du også kjøper andeler når pessimismen råder i markedet. 4. Sannsynligheten for lange perioder med negativ avkastning blir vesentlig mindre. Stipend til ungdom under utdanning De lokale bankene i regi av Valdres Sparebankgruppe delte i 2006 ut fire stipend hver på 5000 kroner, til ungdommer under utdanning. Utdelingen fant sted på Fagernes Hotel i julen 2006 og de heldige vinnere var : Øystre Slidre Sparebank Are Alund Vestre Slidre Sparebank Margunn Hålien Vang Sparebank Kristian Belsheim Etnedal Sparebank Barbro Espelien Vi bankene vil på nytt få gratulere alle fire og ønske de lykke til med sin videre utdanning. Siden 1977 har vi delt ut over 60 stipend. Kriteriene for å få et slikt stipend er at søkeren må ha bosted i en av de fire kommunene og at han eller hun og foreldrene må ha et kundeforhold i en av de fire bankene i Valdres Sparebankgruppe. Kandidaten må også ta utdanning utover treårig videregående skole.

4 4 Øystre Slidre Sparebanks 138. driftsår Stabil drift med eit tilfredsstillande resultat Gåver Big Bang 2 000,00 Beito Skyttarlag 4 000,00 Elevrådet ved Beito skule 3 000,00 Elevrådet ved Volbu Skule 3 000,00 Fjellbygdakademiet 1 000,00 The Fabulous Lightbulb Society 1 000,00 Heggebø Skule 3 000,00 Mental Helse Valdres 1 000,00 Mellerunda 1 000,00 N.F.U Øystre Slidre Lokallag 2 000,00 Rogne Idrettslag ,00 Solhaug Samfunnshus 2 000,00 Skattebu Kvinneog Familielag 1 000,00 Trudvang Skyttarlag 4 000,00 Ungdomsutvalget Valdres skytter 2 000,00 Valdres-strykerne 2 000,00 Valdres Plankekøyrarlag 2 000,00 Valdres MS-forening 2 000,00 Volbu Grendelag 1 000,00 Øystre Slidre Skulemusikk ,00 Øystre Slidre Seniordans 1 000,00 Øystre Slidre Pensjonistlag 1 000,00 Øystre Slidre Skyttarlag 4 000,00 Øystre Slidre Røde Kors Besøksteneste 2 000,00 Øystre Slidre sanglag 2 000,00 Øystre Slidre Skiskyttarlag 4 000,00 Øystre Slidre bygdekvinnelag 1 000,00 Øystre Slidre Jeger og Fiskeforening 2 000,00 Øystre Slidre Husflidslag 2 000,00 Øystre Slidre Musikkorps 2 000,00 Øystre Slidre Revmatikerf ,00 SUM ,00 Til disp. i styret ,00 Totalt ,00 Øystre Slidre Sparebank driv tradisjonell bankverksemd med hovedsete i Øystre Slidre kommune. Øystre Slidre Sparebank har hovudkontor på Heggenes og filial på Beitostølen. Etter styrets vurdering er forutsetningane for framleis drift tilstades, og årsrekneskapen for 2006 er sett opp under den forutsetning. Styrets kommentar til årsrekneskapen. Forvaltningskapitalen i Øystre Slidre Sparebank har i 2006 auka med kr frå kr til kr , det vil seie 4,77%. Brutto utlån til kundar har auka med kr eller 8,05%. Utlånsveksten var litt større enn budsjettert. Innskot frå kundar auka med kr eller 4,54%. Sum innskot frå kundar var som budsjettert. Årets overskot er kr som er 0,45% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. Både i kroner og prosent er resultatet dårlegare enn i Netto rente- og provisjonsinntekter var i 2006 på 2,61 % av gjennomsnittleg forvaltningskapital, mot 2,76% i Terra-Gruppen A/S. Terra-Gruppen A/S er eigd av meir enn 80 norske sparebankar med over 200 filialar over heile landet. Øystre Slidre Sparebank er aksjonær i Terra- Gruppen A/S. I tillegg har vi samarbeidsavtale med Terra-Gruppen. Kjøp og sal av aksjar, aksjefond, obligasjonsfond og liknande verdipapir blir utført i samarbeid med Terra Fonds ASA. Forsikringsprodukt blir formidla av Terra Skadeforsikring A/S og Terra Livsforsikring A/S. Valdres Sparebankgruppe DA. Valdres Sparebankgruppe DA har forretningskontor på Fagernes saman med Valdres Eiendomskontor A/S. Deltakarane i Valdres Sparebankgruppe DA er Etnedal Sparebank, Vang Sparebank, Vestre Slidre Sparebank og Øystre Slidre Sparebank med 25% på kvar. Valdres Sparebankgruppe DA har formidling av forsikring som hovudverksemd. I tillegg er Valdres Sparebankgruppe DA eit organ der bankane samarbeider om annonsering, marknadsføringstiltak, opplæring og elles ymse tidsaktuelle prosjekt. Valdres Sparebankgruppe DA har to tilsette. Valdres Eiendomskontor A/S Øystre Slidre Sparebank eig Valdres Eiendomskontor A/S saman med dei 3 andre sparebankane i Valdres Sparebankgruppe DA. Ved dette kan vi tilby kundane vår og andre hjelp innan omsetning av alle typer eigedommar. Valdres Eiendomskontor A/S er lokalisert på Fagernes. Takk for innsats og samarbeid. For Øystre Slidre Sparebank var 2006 eit tilfredsstillande år. Bak resultatet ligg summen av enkeltprestasjonar og laginnsats. Styret vil difor takke kvar enkelt av bankens tilsette og tillitsvalde for innsatsvilje, positiv haldning og godt arbeid gjennom Til kundane våre, gamle og nye, retter vi også ein takk for den tillit og oppslutning som er vist banken vår i det året som vi no har lagt bak oss. Netto andre driftsinntekter har auka med kr i høve til i 2005, medan sum driftskostnader har auka med kr Sparebankens fond er no på kr Dette er 13,26% av forvaltningskapitalen. Styret meiner at Øystre Slidre Sparebank har god soliditet. Styret kjenner elles ikkje til forhold som er viktige for å vurdere bankens stilling og resultat som ikkje går fram av resultatrekneskap eller balanse. Øystre Slidre Sparebank påverkar ikkje det ytre miljøet vesentleg med forureining. Styrets framlegg til resultatdisponering. Årets overskot er kr , og styret foreslår at dette blir disponert slik: Til gåver kr Til bankens fond kr Kapitaldekningen. Kapitaldekningen er ved nyttår utrekna til 22,09%. Øystre Slidre Sparebank har difor god margin til ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av årsrekneskapen for rekneskapsår Det fullstendige årsoppgjeret og meldinga frå revisor kan ein få ved å henvende seg til banken RESULTATREKNESKAP (Hele 1000 kr) BALANSE (hele 1000 kr) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar: Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og krav på sentralbankar Netto rente og kredittprov. inntekter Utlån til og krav på kredittinstitusjonar Netto andre driftsinntekter Netto utlån og krav på kundar Driftskostnader Overtekne eigendelar - 70 Tap på utlån og garantiar Obligasjonar Tap/vinst på verdipapir Aksjar, andelar og grunnfondsbevis Skatt på ordinært resultat Andre eigendelar Resultat for rekneskapsåret Sum eigendeler Gjeld og eigenkapital Overført til gåver Gjeld til kredittinstitusjonar Overført til Sparebankens fond Innskot frå og gjeld til kundar Annan gjeld Avsetjingar for påkomne kostnader og ansvar Sparebankens fond Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Ansvar HEGGENES, den 31.desember 2006/14.februar 2007 I STYRET FOR ØYSTRE SLIDRE SPAREBANK Arnstein Alund Bjørn Rørhus Torgeir Daleng Per Einar Gullaksen Berit Aspaas Müller Gudbrand Dahle formann banksjef

5 5 Vang Sparebank 2006 Mange nye kunder og en god utvikling! Tørrisheisen er med å sikre framtidig utvikling for reiselivet i Vang kommune Vang Sparebank er avhengig av en positiv utvikling i sitt primærmarked for å lykkes. Det gjelder både i privat og offentlig sektor. Reiselivet i Vang har et stort potensial Utfordringen ligger i å satse på framtidsretta prosjekter som vil komme flest mulig til gode. Høsten 2006 ble Tørrisheisen bygget, dette er positivt for infrastrukturen i området og den videre utvikling av området. Denne heisen knytter området rundt Tyinkrysset sammen med den allerede etablerte skiheisen. Utbyggingen på Filefjell har også i 2006 hatt positive ringvirkninger for arbeidsmarkedet, som igjen betyr mye for Vang Sparebank og Vang kommune. Utfordringen for både reiselivsnæringen og kommunen er å etablere varme senger slik at man blir mindre sårbar for bruken av hytter og leiligheter av de private eierne. Vang Sparebank har i løpet av 2006 fått over 150 nye kunder, noe vi er godt tilfreds med. Vang Sparebank Vang Sparebank driver tradisjonell lokal bankvirksomhet i Vang kommune. Med lavere rentemarginer er vi helt avhengig av en forsvarlig vekst samt å øke andre inntekter. Vi må tilpasse oss nye regelverk fra myndighetene. Hovedmål: Styret i Vang Sparebank har ansvar for å legge til rette for at bankens kunder også frem i tid skal få tilfredsstillende produkter og tjenester lokalt. Informasjon: Vang Sparebank ønsker å ha en så åpen informasjonspolitikk som mulig til tillitsmannsapparatet og de øvrige som måtte ha behov for dette. Dette for å skape forståelse for de endringer og rammebetingelser som en liten lokalbank må forholde seg til. Styrets kommentarer til årsoppgjøret: Styret har benyttet det planverktøy som var vedtatt for Dette har vært et godt og praktisk verktøy for den enkelte ansatte. Styret har også arbeidet mye med å sette seg inn i fremtidige utfordringer og legge til rette for fornuftige fremtidsretta beslutninger Årsresultat: Vang Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på mill. kroner mot mill. kroner i Overskuddsdisponeringer: Styret forslår at bankens overskudd på kr ,- disponeres med avsetninger på kr ,- til gaver for allmennyttige formål, og kr overføres til sparebankenes fond. Balanse: Forvaltningskapitalen siste år har hatt en økning på 2,1 % til kroner ,- Egenkapitalen inkludert årets resultat er ved årsskiftet på 77,1 mill. kroner. Sum egenkapital utgjorde 19,9 % av forvaltningskapitalen per Lån: Brutto utlån økte siste året med 15,4 mill. kroner eller 4,5 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 79,2 % av de totale utlån. Vi har i tillegg plassert 24,9 mill. kroner i Terra Boligkreditt i 2006, dette er utelukkende 1. prioritets boliglån. Innskudd fra kunder: Innskudd fra kunder har hatt en god vekst med 6,5 mill. kroner eller 2,2 %. Personkunder og primærnæringen utgjør ca 69,5 % av de totale innskudd. Det offentlige sto for 11,4 % av innskuddene i Takk: Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte i året som har gått. Styret vil takke de ansatte i Vang Sparebank for innsatsen og den positive holdningen som er blitt vist i For fullstendig årsmelding og regnskap se våre nettsider VANG SPAREBANK Utdrag av regnskapet for år driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt på våre nettsider. RESULTATREGNSKAP (hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Eiendeler: Rente- og kredittprovisjonsinntekter Kontanter og fordringer på sentralbanker Rentekostnader Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Netto rente og kredittprovisjonsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftsinntekter Anleggsmidler Andre driftskostnader Aksjer / andeler Tap på utlån og garantier Andre fordringer Tap/gevinst på verdipapir Sum eiendeler Skatt på ordinært resultat Gjeld og egenkapital Resultat for regnskapsåret Innskudd fra kunder Annen gjeld Overført til sparebankens fond Forpliktelser Avsatt til gaver Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier VANG, den 31. desember 2006 / 9.februar 2007 I STYRET FOR VANG SPAREBANK Tor Jørstad Ola Jørgen Veflen Leif Sørum Marianne B Berge Arne Wangensteen Arne Pålsrud styreleder nestleder styremedlem styremedlem banksjef regnskapsansvarlig

6 6 Vestre Slidre Sparebanks 146. rekneskapsår Liten vekst styrka eigenkapital Resultat Driftsresultat før tap er kr som utgjer 0,99% av gjennomsnittleg forvaltningskapital. For 2005 var det 1,28%. Resultat for rekneskapsåret er kr mot kr for Styret er ikkje nøgde med at resultatet er mindre enn for 2005, men ser resultatet i samanheng med ekstra utgifter i forbindelse med skifte av datasentral. Etter styret si vurdering er den økonomiske situasjonen for banken alikevel god. Styret stadfestar at føresetnaden for fortsatt drift er til stades. Vekst Styret har hatt som mål å begrense veksten i utlån. Derfor vart utlånsveksten 6,0%, og totale utlån er 428,5 mill. Innskota voks med 0,6% til 421 mill kr. Totalt har banken lånt ut 141 mill. kr siste året. Det har vore bra byggeaktivitet med 76 nye hytter, 24 fritidsleiligheiter og 5 bolighus i kommunen. Mykje av utlåna går til å finansiere bolig. Spesielt til kundar som flytter til Oslo og kjøper leiligheit. Det er og innvilga mange lån til næringsverksemd. Av bankens samla utlån er 34% til næringsformål og 66% til private kundar. Stigande renter Norges Bank sette opp renta fem gonger og har varsla at renta kjem til å stiga også i Vår bank aukar renta tilsvarande, men endringa skjer noko seinare på grunn av varslingsfristen. Den stigande renta gjer at banken får bedre avkastning på overskotskapitalen og rentenettoen aukar. Den har gått opp frå 2,70% til 2,77%. Eigenkapital Banken sin eigenkapital er styrka og utgjer 61,4 mill. Kapitaldekningsprosenten, som utgjer 19,43%, har gått opp dei siste tre åra etter ei periode med nedgang. Kravet er at kapitaldekningsprosenten skal utgjera minst 8%. Soliditeten til banken er derfor svært god. GÅVER Måndagstreff kr Røn Ungdomsklubb Slidre 4H Johmsborg Grendehus Kvamshall Grendehus Ristetun Grendehus Skrøvik grendahus Slidre Grendelag Vestre Slidre Folkemusikk- og danselag Lomen Sundagsskule Slidre Sokneråd barne- og ungdarbeid Lomen Sokneråd til omvisn. i Stavkyrkja VESTRE SLIDRE SPAREBANK Utdrag av rekneskapen for rekneskapsår Fullstendig årsrekneskap med notar, årsmelding og melding frå revisor ligg til gjennomsyn i banken RESULTATREKNESKAP (Hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Renteinntekter og liknande inntekter Eigendelar: Rentekostnader og liknande kostnader Kontantar og fordringar på sentralbankar Netto rente og kredittprov. inntekter Utlån og fordringar på kredittinstitusjonar Andre driftsinntekter Netto utlån og fordringar på kundar Andre driftskostnader Overtatte eiendeler Tap på utlån og garantiar Immatrielle eiendeler Tap/gevinst på verdipapir Varige driftsmidler Skatt på ordinært resultat Aksjar/andeler/obligasjoner Resultat for regnskapsåret Andre eiendeler/periodiseringer Sum eiendeler Overført til sparebankens fond Gjeld og eigenkapital Avsatt til gåver Gjeld til kredittinstitusjonar Innskot frå og gjeld til kundar Anna gjeld Forpliktelser Eigenkapital Sum gjeld og eigenkapital Garantiar Eigenkapitalrelaterte swapavtaler SLIDRE, den 31.desember 2006/14.februar 2007 I STYRET FOR VESTRE SLIDRE SPAREBANK V. Slidre Jeger og Fiskarlag Plassen Aktivitetssenter Valdres MS-forening Slidre Snowboardklubb Valdres Handicaplag Mental Helse Valdres V.Slidre Pensjonistlag Til styret sin disposisjon Sponsormidlar utbetalt i 2006 kr Embrik Før Nils Anmarkrud Gunnar Hauge Marit Kvåle Ole Sigurd Skaran Marit Kårstad Belgum regnskapsansvarlig

7 7 Etnedal Sparebanks 96. driftsår - et godt år for banken! Gaver Sør Etnedal Barnehage Bruflat Søndagsskole Barnekoret Etnedal Barneteater Bruflat Sangkor Honning og Rigabalsam Etnedal Spel- og dansarlag 500 Bjørktun Grendehus Bruflat Badstue Bruflat Menighetshus Bruflat Sokneråd Brusveen Grendehus Byfuglia Grendehus Etnedal Helselag Etnedal Hesteavlslag Etnedal Historielag Etnedal Husflidslag Etnedal Jeger- og Fiskeforening Etnedal Mållag Etnedal Pensjonistlag Etnedal Røde Kors Hjelpekorps Etnedal Turlag Etnedal/Sør Aurdal l.l. av NFU Etnesendammen v/ Dugnadsg Fjellsbygda Grendehus Granumsbygda Vel Kyrkjevarden Nord-Etnedal Sokneråd Norges Diabetesforbund Land Pårørendegruppa Etnedalsheimen1.500 Rundløype i Steinsetbygda Skogtun AL Tysklandsbrigadens Veteranfor. Avd. Valdres 500 Valdres Forsøksring Valdres MS-forening Valdres Skyttersamlags Ungd.utv Vest-Oppl.Slektshist.lag avd. Land SUM Etnedal Sparebank driver tradisjonell bankvirksomhet med hovedkontor på Bruflat i Etnedal kommune og avdelingskontor på Dokka i Nordre Land kommune. Banken kan se tilbake på et aktivt år, og en tilfredsstillende vekst i forvaltningskapitalen med 11,1 prosent. Det har vært stor aktivitet på de fleste områder. Dette gir et godt resultat. Etnedal Sparebank Etnedal Sparebanks forretningsidé er at banken gjennom nærhet og kompetanse skal tilby tjenester innen bank og forsikring. Vi mener at kunder, lokalsamfunnet og ansatte er best tjent med en bank som hegner om sin selvstendighet og sin kompetanse, og at beslutningene fattes lokalt. Kundene skal oppleve banken som så dyktig, nær og hjelpsom at de foretrekker vår bank i alle livets faser. Gjennom god lønnsomhet og god soliditet skal banken være en attraktiv partner for kundene. På den måten skal banken bidra til vekst og utvikling i vårt nærområde. Forvaltningskapitalen Forvaltningskapitalen har økt med 41,0 millioner kroner til 407,7 millioner kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen, inkludert årets resultat, var ved årsskiftet på 60,7 millioner kroner. Sum egenkapital utgjorde 14,9 % av forvaltningskapitalen pr Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet er bankens kapitaldekning 22,38 %, mens Kredittilsynets minstekrav er 8 %. Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder var 286,5 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 13,7 millioner kroner. De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 70,2 % av forvaltningskapitalen. Utlån De samlede utlån til kunder var på 360,2 millioner kroner. Dette er en økning fra fjoråret på 29,3 millioner kroner. I tillegg er boliglån for 8,3 mill. kroner plassert i Terra Boligkreditt AS i Samlet låneportefølje i Terra Boligkreditt er 13,6 mill. kroner. Årsresultat Etnedal Sparebank fikk et driftsresultat etter bokført tap og skatt på 4,3 millioner kroner, mot 3,5 millioner kroner i Årsoppgjørsdisposisjoner Av årsoverskuddet er det avsatt kroner til gaver, mens resten er tilført bankens fond. Terra-Gruppen AS strategisk samarbeid Etnedal Sparebank har på enkelte områder store gevinster av å samarbeide med andre sparebanker for å utvikle infrastruktur og finansielle produkter. Etnedal Sparebank eier derfor sammen med en rekke andre sparebanker Terra-Gruppen AS som skal løse slike oppgaver for banken. Gjennom eierskapet i Terra-Gruppen AS oppnår banken utover de strategiske gevinstene utbytte på investert kapital, økt fokus på andre driftsinntekter gjennom salg av finansielle produkter, kostnadsfordeler på felles infrastruktur og tilgang til kompetanseøkende læringsløp for ansatte i banken. Utsiktene for år 2007 Styret i Etnedal Sparebank forventer at konkurransen om kundene fortsatt vil være hard. Dette vil medføre et press på bankens rentemargin, som igjen medfører krav om å øke andre inntekter og at vi har en så kostnadseffektiv drift som mulig. Automatiseringen vil holde fram og gjøre kundene mindre avhengige av banklokalene. Kravene til styret, ledelsen og ansatte blir stadig større. Disse utfordringene er Etnedal Sparebank klar over. Vårt arbeid med kompetanseheving vil bli prioritert gjennom samarbeidet i Terra-Gruppen. Etnedal Sparebank vil holde fast ved sin strategi om at privatkunder, landbrukskunder og små og mellomstore bedrifter innenfor vårt markedsområde skal representere de viktigste forretningsområdene for banken. Kontoret på Dokka gir gode muligheter for at Etnedal Sparebank kan utvikle seg i et marked med stort potensiale. Salget av forsikringsprodukter, fonds- og spareprodukter bidrar til at vi tilbyr kunden de fleste aktuelle finansielle produkter, og med det dekker de aller fleste av kundenes behov. Takk Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de ansatte. Deres arbeidsinnsats har skapt et godt resultat for Styret vil derfor benytte anledningen til å takke de ansatte i Etnedal Sparebank for den positive holdningen som er blitt vist i Styret vil takke kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for god oppslutning om bankens virksomhet i ETNEDAL SPAREBANK Utdrag av regnskapet for driftsår Fullstendig årsoppgjør med revisors beretning er utlagt i banken RESULTATREKNESKAP (Hele 1000 kr) BALANSE PR (hele 1000 kr) Rente- og kredittprovisjonsinntekter Eigendelar: Rentekostnader Kontantar og fordringer på sentralbanker Netto rente og kredittprov. inntekter Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Andre driftsinntekter Netto utlån til kunder Andre driftskostnader Anleggsmidler Tap på utlån og garantier Aksjer/andeler Tap/gevinst på verdipapir Andre fordringer Skatt på ordinært resultat Sum eiendeler Resultat for regnskapsåret Gjeld og egenkapital Overført til Sparebankens fond Gjeld til kredittinstitusjoner Avsatt til gaver Innskudd fra kunder Annen gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Garantier Rentebytteavtale ETNEDAL, den 31.desember 2006/14.februar 2007 I STYRET FOR ETNEDAL SPAREBANK Knut Ole Gladhaug Åge Kleven Toril Ruud Per Ole Lunde Kjell Jørgen Fjeld Signe Marit Jøranli styreleder nestleder styremedl. styremedl. banksjef regnskapsansv.

8 BANKTUR TIL KARLSTAD JUNI I år går bankenes tur til Karlstad i Sverige. Byen ligger vakkert til ved Klarälvens utløp i Sveriges største innsjø Vänern. Klarälven har flere utløp og kanaler gjennom byen og med mange grøntområder gjør det Karlstad til en svært koselig by. Kjøreruta første dagen blir også litt spesiell. Dette er et Ankdammen, Inre hamn Foto: Malin Thorsen område som vi antar er helt ukjent for de fleste. Vi opplever Finnskogen både på norsk og svensk side. Vi skal bo svært bra og sentralt i byen på Scandic Hotell Winn, og det store torget med alle forretninger og spisesteder ligger bare et par minutters spasertur fra hotellet. Dette blir vår base i 3 netter for mange opplevelser i Värmland og Karlstad. Det blir også rikelig tid til å oppleve byen på egenhånd. Det blir en 4-dagers tur med et innholdsrikt program. Vi nevner bl.a.: Guidet tur i byen og omegn Omvisning på Alsters Herregård Båttur på Vänern PÅMELDINGSKUPONG sendes/leveres i din bank innen 10. mai Hvis to deltakere, skriv på begges navn. JA, jeg/vi vil bli med banken på tur til Karlstad, den juni Pris for turen er kr 3330,- pr. person i dobbeltrom (tillegg for enkeltrom kr 600,-) og inkl. følgende: Reisen i moderne turistbuss 3 overnattinger 3 frokoster 4 middager Utflukter og omvisninger Fullstendig program får du ved henvendelse til en av bankene i Valdres Sparebankgruppe. Ønsker du å være med på denne turen, kan du melde deg på ved å fylle ut påmeldingsblanketten nedenfor og levere/sende den til din bank. Eller kontakte oss på en annen måte. Fullstendig program blir sendt deg ved påmelding. Navn:... Adresse:... Postnr./sted:... Telefon:... Kryss av for: dobbeltrom* enkeltrom (tillegg kr 600,-). Noter hvem du skal dele rom med:... PÅMELDINGSFRIST: 10. MAI 2007 Etnedal Sparebank Vang Sparebank Vestre Slidre Sparebank Øystre Slidre Sparebank Innstikk i avisa Valdres torsdag 22. mars Trykk og lay-out Valdres og Valdres Trykkeri as.

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap

Lokalbanken. der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008. Side 3 Lag dine egne kort. Side 4 7 Bankenes regnskap Lokalbanken der du selv kan bestemme bilde på dine kort! Side 2 Ny pensjonsordning fra 2008 Side 3 Lag dine egne kort Side 4 7 Bankenes regnskap Side 8 Mobilbank 2 Nytt pensjonssystem fra 2010 FÅ LØNN

Detaljer

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i

Lokalbanken 01-2015. Enklere hverdagsøkonomi. side 11. En alliansebank i 01-2015 Lokalbanken Enklere hverdagsøkonomi. side 11 Gaveutdeling 2014 side 8 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2014... side 3 Regnskap 2014.. side 6 Balanse 2014.. side 7 Gaveutdeling 2014.

Detaljer

Hilsen fra banksjefen

Hilsen fra banksjefen 01-2013 Lokalbanken Etnedal Sparebank kjøper Storgata 35 på Dokka. mer på side 2 Utdeling av utdanningsstipend 2012 mer på side 9 Hilsen fra banksjefen.. side 2 Årsberetning 2012... side 3 Regnskap 2012..

Detaljer

Økonomiske betraktninger for 2012

Økonomiske betraktninger for 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2012 side 2 Etnedal Sparebank 102. driftsår side 3 Resultatregnskap 2012 side 7 Balanse 2012 side 8 Noter til regnskapet for

Detaljer

Lokalbanken. Hilsen fra banksjefen. Få bonus når du handler med kredittkort. Trekkfugler på sommerbesøk. Ny forsikringsmann i Etnedal Sparebank

Lokalbanken. Hilsen fra banksjefen. Få bonus når du handler med kredittkort. Trekkfugler på sommerbesøk. Ny forsikringsmann i Etnedal Sparebank Lokalbanken 01-2010 Foto: Geir Norling Hilsen fra banksjefen Få bonus når du handler med kredittkort Trekkfugler på sommerbesøk Ny forsikringsmann i Etnedal Sparebank Skinnende rent med SkaTec Oppland

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no

Hovedkontor 2012 Årsrapport Kontorer www.totenbanken.no www.totenbanken.no Årsrapport 2012 www.totenbanken.no INNHOLDSFORTEGNELSE s.1 Administrerende banksjefs kommentar Styrets årsberetning s. 2 Innledning s. 7 Redegjørelse for regnskapet Regnskap s. 19 Resultatregnskap s. 20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o

Å r s r a p p o r t 2 0 1 4 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 w w w. b a n k. n o Årsrapport 214 Innhold Tillitsvalgte og ansatte 2 Hovedtall 3 Leder 4 Styrets årsberetning 5 Banken og lokalsamfunnet 12 Resultatregnskap 14 Balanse 15 Noter 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår

Årsrapport 2010. 100. regnskapsår 100. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2010. 1 Sparebankenes rammebetingelser... 1 Bankens virksomhet i 2010. 1 Virksomhetsstyring... 1 Eiendomsmegling... 2 Strategisk samarbeid

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2013

Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 110. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009

ÅRSRAPPORT 2009 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2009 Årsmelding 2009 1 2 Styret fra venstre: Inger Elise Netland Kolstø, Reidun Kvinnesland, Torstein Østhus, banksjef Alf Inge Flokketvedt, styreformann Samson Wiig, Olav Munkejord, Helge Vikra, Åse Marie

Detaljer

God utvikling skjerpede krav

God utvikling skjerpede krav Innhold Banksjefen hilser 3 Nøkkeltall 4 Styrets årsberetning 5 Årsregnskap 10 Noter til årsregnskapet 12 Note 1 - Innledning 12 1A: Generelle regnskapsprinsipper 12 1B: Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF

BANKSJEFENS FORORD. 3 STYRETS ÅRSBERETNING. 4 ÅRSREGNSKAP 2011.16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING.20 NOTER TIL REGNSKAPET.21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSREGNSKAP 2011 BANKSJEFENS FORORD... 3 STYRETS ÅRSBERETNING... 4 ÅRSREGNSKAP 2011...16 KONTANTSTRØMOPPSTILLING...20 NOTER TIL REGNSKAPET...21 ERKLÆRING FRA STYRET OG BANKSJEF...39

Detaljer

Årsrapport2014. 178.foretningsår

Årsrapport2014. 178.foretningsår Årsrapport2014 178.foretningsår INNHOLD: STYRETS BERETNING...side 1 RESULTATREGNSKAP.. side 11 BALANSE... side 13 KONTANTSTRØMOPPSTILLING... side 15 NOTER TIL REGNSKAPET...side 16 SAMFUNNSANSVAR... side

Detaljer

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter...

Innhold. Banksjefens kommentar... 3. Styrets beretning... 4. Resultatregnskap... 19. Eiendeler... 20. Gjeld og egenkapital... 21. Noter... Årsberetning 2007 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 19 Eiendeler... 20 Gjeld og egenkapital... 21 Noter... 22 Kontantstrømanalyse... 50 Bankens tillitsvalgte...

Detaljer

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003

Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Årsrapport 2007 Nøkkeltall 2007 2006 2005 2004 2003 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,11% 1,98 % 2,30 % 2,51 % 2,79 % Driftsinntekter 0,42% 0,58 % 0,70 % 0,49 % 0,82 % Driftskostnader 1,61%

Detaljer

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder.

Leder. Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. ÅRET 2013 Aktiv kundeomsorg betyr at vi aktivt skal ta kontakt med enda flere av våre kunder. Leder 2013 har vært et meget godt år for Surnadal Sparebank. Vi har fått rekordmange nye kunder, oppnådde rekordstor

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 111. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011

ÅRSBERETNING 2011 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER OG DRIFT I 2011 Årsmelding 2011 1 2 Navnene på styremedlemmene er fra venstre; Helge Vikra, Rita Kristin Øvrebø, Åse Marie Skeie, Reidun Kvinnesland (nestleder), Olav Munkejord, Inger Elise Netland Kolstø, Samson Wiig

Detaljer

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender

Om LillestrømBanken. Finansiell kalender Årsrapport 2014 Om LillestrømBanken Finansiell kalender 2015 Om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har vært og er å betjene folk flest i Lillestrøm-området med banktjenester.

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

ÅRSBERETNING REGNSKAP

ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 RørosBanken Røros Sparebank Årsberetning for 2012 Norsk og internasjonal økonomi Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både i Europa og i USA er vesentlig bedret mot

Detaljer

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner

Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner Lokalbanken, en aktiv samarbeidspartner på jakt etter gode produkt til våre kunder Lån med Terra Boligkreditt SIDE 2 Obligatorisk tjenestepensjon SIDE 3 Tønsbergturen en suksess SIDE 4 Valdres Eiendomskontor

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer