Veiavgift for lastebiler i Tyskland. Avgiftsavregningen. Aktualisert.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiavgift for lastebiler i Tyskland. Avgiftsavregningen. Aktualisert. www.toll-collect.de"

Transkript

1 N Veiavgift for lastebiler i Tyskland Avgiftsavregningen Aktualisert opplag 2010

2 Tre måter, ulike muligheter passer til ethvert behov >>>

3 1 For full fleksibilitet Avregning ved automatisk booking for registrerte brukere Den enkleste måten! Å kjøre med OBU betyr at man slipper mellomstopp, at man slipper ekstra planleggingsarbeid på forhånd og at man får en praktisk, transparent avregning. Dette sparer verdifull tid og dermed også penger. 2 For planlegging på forhånd Avregning ved booking på Internett for registrerte brukere Å booke på Internett gir sikker planlegging, sparer tid under turen og garanterer en transparent avregning. 3 For avgjørelser underveis Avregning ved booking ved bomstasjonen for registrerte og ikke registrerte brukere Ved bomstasjonene kan både registrerte og ikke registrerte brukere booke. Veiavgiften kan betales kontant på stedet. 1

4 For full fleksibilitet eller planlegging på forhånd Betalingsmåter for registrerte brukere DVB Account Via DVB Account tilbyr DVB Bank SE en måte å betale veiavgiften med kredittkort på. En gang i måneden trekkes veiavgiften fra den konto bruker oppga ved registreringen. Beregning skjer i henhold til oversikten over veiavgift, dvs. etter at det avgiftspliktige veinettet har vært benyttet. Oppretting og bruk av DVB Account er gratis. Slik fungerer det: DVB Account bestilles direkte hos DVB LogPay. I tillegg til bestillingen kreves følgende papirer: > for registrerte brukere skjemaet Endring betalingsmåte > for ikke registrerte brukere: brukerregistreringen. Alle papirer sendes direkte til DVB LogPay GmbH (Schwalbacher Str. 72, Eschborn, Tyskland). På vegne av DVB Bank SE vil DVB LogPay GmbH ta seg av all videre bearbeiding. Etter å ha mottatt de nødvendige papirer og å ha kontrollert boniteten, sender DVB LogPay en bekreftelse til brukeren. 2

5 DVB Account Autoload Velges denne betalingsmåten, betaler bruker inn et beløp som minimum tilsvarer vedkommendes månedlige avgiftsbeløp. Avhengig av forbruket trekker så DVB LogPay dette beløpet (Autoload). Dermed trenger bruker ikke stadig kontrollere forbruket sitt og unngår risiko for unødig sperre av OBU. Sikkerheter er ikke påkrevet ved bruk av denne betalingsmåten. Slik fungerer det: DVB Account Autoload bestilles direkte hos DVB LogPay. I tillegg til bestillingen kreves følgende papirer: > for registrerte brukere skjemaet Endring betalingsmåte > for ikke registrerte brukere: brukerregistreringen. Alle papirer sendes direkte til DVB LogPay GmbH (Schwalbacher Str. 72, Eschborn, Tyskland) som på vegne av DVB Bank SE vil ta seg av all videre bearbeiding. Alternativt kan bruker også betale inn et beløp som minimum tilsvarer det månedlige avgiftsbeløpet og selv fylle 3

6 kontoen avhengig av forbruket. Bruker vil regelmessig få en oppfordring fra DVB LogPay om å overføre det avtalte beløpet. Denne enkle Prepaid-betalingsmåten bestilles på samme måte som DVB Account Autoload. EuroToll Account EuroToll Account betalingsmåten egner seg spesieltfor bedrifter med en desentral konsernstruktur eller bedrifter som utfører oppdrag via flere underentreprenører. Denne kort-betalingsmåten går ut på at veiavgiften en gang i måneden trekkes fra den konto bruker oppga ved registreringen. Beregning skjer i henhold til oversikten over veiavgift, dvs. etter at det avgiftspliktige veinettet har vært benyttet. Som en ekstra service kan EuroToll Service GmbH tilby disse bedriftene en nøyaktig månedlig avregning samt ytterligere individuell databearbeiding. Slik fungerer det: EuroToll Account bestilles direkte hos EuroToll Service. I tillegg til bestillingen kreves følgende papirer: > for registrerte brukere skjemaet Endring betalingsmåte > for ikke registrerte brukere: brukerregistreringen. Alle skjema sendes direkte til DVB EuroToll Service GmbH (Schwalbacher Str. 72, Eschborn, Tyskland), som vil ta seg av videre bearbeiding. Etter at de nødvendige papirer er mottatt og kredittverdigheten sjekket, sender EuroToll Service en bekreftelse til brukeren. 4

7 EuroToll Account Autoload Velges denne betalingsmåten, betaler bruker et beløp som minimum tilsvarer hans/hennes månedlige avgiftsbeløp. Avhengig av forbruket trekker så EuroToll Service dette beløpet (Autoload). Bruker trenger ikke stadig kontrollere at kontoen er i balanse og unngår dermed risiko for unødig sperring av OBU. Sikkerheter er ikke påkrevet ved bruk av denne betalingsmåten heller. Slik fungerer det: EuroToll Account Autoload bestilles direkte hos EuroToll Service. I tillegg til bestillingen kreves følgende papirer: > for registrerte brukere skjemaet Endring betalingsmåte > for ikke registrerte brukere: brukerregistreringen. Alle papirer sendes direkte til DVB EuroToll Service GmbH (Schwalbacher Str. 72, Eschborn, Tyskland), som vil ta seg av videre bearbeiding. Når bestillingen er mottatt, sender EuroToll Service en bekreftelse til brukeren. 5

8 Road Account fra AirPlus Brukere av betalingsmåten Road Account betaler veiavgiften med et såkalt virtuelt kort. Det dreier seg om et kredittkortnummer uten plastkort, som oppevares hos Toll Collect. Dermed reduseres faren for misbruk, og tap av kortet utelukkes. Det er gratis å opprette og bruke Road Account. Slik fungerer det: Road Account bestilles direkte hos AirPlus. I tillegg til bestillingen kreves følgende papirer: > for registrerte brukere skjemaet Endring betalingsmåte > for ikke registrerte brukere: brukerregistreringen. Etter at kredittverdigheten er sjekket, gir AirPlus et tilsagn for en øvre grense og meddeler denne skriftlig til Toll Collect når registreringspapirene oversendes. Bruker sender alle papirene direkte til AirPlus. Road Account compact fra AirPlus Road Account compact er spesielt for personer som hittil har betalt pr. tilgodehavende. De som benytter seg av dette tilbudet, må ikke lenger stadig kontrollere sin egen tilgodehavendekonto selv. Dermed bortfaller også faren for at OBU sperres på grunn av forsinket innbetaling på tilgodehavendekontoen. Brukerne får en avgiftsavregning annenhver uke. En kredittverdighetssjekk er ikke nødvendig. Slik fungerer det: Road Account compact bestilles direkte hos AirPlus. I tillegg til bestillingen kreves følgende papirer: > for registrerte brukere skjemaet Endring betalingsmåte > for ikke registrerte brukere: brukerregistreringen. Bruker sender alle papirene direkte til AirPlus. 6

9 Betaling pr. tilgodehavendekonto Dersom bruker ikke ønsker å benytte noen av de ovennevnte betalingsmåtene, eller dersom han ikke kan fremlegge en tilstrekkelig kredittverdighet, kan Toll Collect tilby en annen mulighet han som registrert bruker kan ta del i systemet med, nemlig betaling pr. tilgodehavende. Denne betalingsmåten på grunnlag av tilgodehavende tilbys direkte fra Toll Collect. Slik fungerer det: Bruker betaler på forhånd inn et beløp som brukes til forløpende betaling av veiavgiften. Bruker må selv sørge for at det alltid er et tilstrekkelig tilgodehavende på kontoen. Hos Customer Service kan bruker telefonisk få oppgitt saldo. Tilgodehavendet kan fylles opp ved innbetaling til følgende konto: Mottaker: Toll Collect GmbH Bank: WestLB Bankidentifikasjonskode: Konto-nr.: Betalingsformål: ditt brukernummer og teksten MAUT IBAN: DE Swift-kode: WELADEDD Bankens adresse ved overføring fra utlandet er: WestLB AG Herzogstraße Düsseldorf Tyskland 7

10 Alle bankgebyrer som påløper i inn- og utland belastes vedkommende som betaler inn. Bruker får altså godskrevet kun det faktisk innbetalte beløpet. Betaling med bensinkort Bruker kan få avregnet veiavgiften via et drivstoffselskap (se tabell over bensinkortutstedere). Forutsetningen er at den disposisjonsrammen kortutstederen har satt, har en kredittgrense som er høy nok til å dekke planlagt månedlig kjøring. Slik fungerer det: Bruker sender sine registreringsdokumenter til den kortutsteder han har valgt på registreringsskjemaet. Etter å ha sjekket brukers kredittverdighet, fastsetter bensinkortutsteder en øvre grense og meddeler denne skriftlig til Toll Collect når han oversender registreringspapirene. Bruker kan også sende registreringspapirene direkte til Toll Collect. I dette tilfelle innhenter Toll Collect den øvre kredittgrense hos de enkelte bensinkortutstedere. Også med denne betalingsmåten betaler bruker veiavgift hver måned iht. oppstilling av veiavgiften, dvs. etter bruk av det avgiftspliktige veinettet. 8

11 LogPay-metode (direkte trekk fra konto) En gang i måneden trekker veiavgiften i henhold til avgiftsoversikten, dvs. etter at det avgiftspliktige veinettet har vært benyttet, fra den bankkonto bruker oppga ved registrering. Forutsetning for deltakelse er tilstrekkelig kredittverdighet. Denne fastslås på grunnlag av brukers månedlige kjøring inklusiv et sikkerhetstillegg. Slik fungerer det: Kredittverdigheten kontrolleres av betalingsformidleren og oppbevares i Toll Collect-systemet for løpende kontroll av den øvre grense. Disse opplysningene samt kjøringen kontrolleres regelmessig og tilpasses om nødvendig. Merk: Selvsagt kan alle registrerte brukere til enhver tid forandre den betalingsmåten de har avtalt med Toll Collect. Det nødvendige skjemaet Endring betalingsmåte finner du på Internett under 9

12 For avgjørelse underveis Betalingsmåter for registrerte og ikke registrerte brukere EC-, kreditt- og bensinkort Hver bruker kan betale veiavgiften kontantfritt ved alle bomstasjonterminaler. Terminalene tar Master-/Eurocard, Visa, American Express og det tyske EC-kortet. En oversikt over hvilke bensinkort som aksepteres, finner du i tabellen Bensinkortutstedere. Kontanter Ved bomstasjonterminalene kan du betale veiavgiften i Euro og eventuelt i den nasjonale valuta som gjelder der bomstasjonen står. Dersom det utbetales returpenger, skjer dette i alle fall i Euro. Ved bomstasjonterminaler som står ute i det fri (outdoor-terminals) må du være oppmerksom på at det kun kan betales med sedler i Euro eller eventuelt i det enkelte lands valuta. Merk: Registrerte brukeres bookinger som ikke betales med de betalingsmidler som er registrert på bilkortet, står ikke oppført i den månedlige oversikten over veiavgiften. 10

13 Godt å vite... Hvor høy er veiavgiften? Høyden på veiavgiften retter seg etter utslippsklassen, antall aksler på lastebilen og lengden på den avgiftspliktige strekningen. Er veiavgiften merverdiavgiftspliktig? Veiavgiften er et offentligrettslig gebyr og derfor ikke merverdiavgiftspliktig. (Men dersom et transportfirma belaster kunden med veiavgiften, er dette beløpet merverdiavgiftspliktig.) Får jeg en avregning fra Toll Collect? Registrerte brukere får en såkalt oversikt over veiavgiften som regel en gang i måneden, enten pr. post eller som e-post (pdf-fil). Oversikten inneholder det samlede beløpet for veiavgiften, inndelt etter kjøretøy, tariff og valgt posteringsmåte. Om ønskelig, får brukeren også tilsendt en månedlig oversikt over enkeltturer, også dette pr. post eller som e-post (som pdf- eller csv-fil). Hver enkelt kjøretur føres opp etter benyttet kjøretøy, kjørt strekning, tid og andre avgiftsrelevante data. Registrerte brukere kan bruke oversikten over veiavgiften som et regnskapsbilag. Ikke registrerte brukere må bruke den betalingsbekreftelsen de får på bomstasjonen. Hvorfor heter regningen fra Toll Collect egentlig oversikt over veiavgift? Veiavgiften er et gebyr den Tyske Forbundsrepublikken krever for bruk av motorveiene. Bruker gir Toll Collect i oppdrag å betale veiavgiften på vedkommendes vegne. Når dette oppdraget er utført, informerer Toll Collect brukeren om de veiavgifter som er oppstått og innbetalt. Denne informasjonen utstedes i form av en oversikt over veiavgiften. Oversikten over veiavgiften er altså ikke en regning i henhold til loven om omsetningsavgift, men en regnskapsberetning. 11

14 Jeg får tilsendt oversikten over veiavgiften som e-post og har problemer med å motta og/eller åpne filen. Hva kommer det av? Filene med oversikten over veiavgiften og oppstillingen over de enkelte turene sendes som vedlegg i to separate e-poster. Av datavernhensyn er vedleggene beskyttet med et passord. Toll Collect bruker det utbredte programmet WINZip og et passord som består av følgende: TC*veiavgiftsoversiktnummer* (eksempel: TC* *). Veiavgiftsoversiktsnummeret står i emnefeltet og forandres for hver avregning. Bruker du en brannmur eller en virusskanner, må filteret innstilles slik at krypterte vedlegg tillates. Størrelsen på filen med oppstillingen over de enkelte turene avhenger av antall gjennomførte turer. For en filstørrelse på ca. 12 KB pr. kjøretøy og måned, utgjør f.eks. 15 kjøretøy en filstørrelse på 180 KB. Ta hensyn til dette når kapasiteten for innboksen fastlegges. Prinsipielt anbefaler vi CSV-formatet for forsendelse av oppstillingen over de enkelte turene pr. e-post, ettersom det er liten størrelse på filen. En videre fordel er at brukeren lettere kan bearbeide informasjonen og evaluere den i henhold til eget behov. Ved kontroll av oversikten over veiavgiften har jeg fastslått små differanser. Hvordan oppstår disse? Veiavgiften retter seg etter kjørt strekning og rundes av ved det andre kommatallet. Deretter legges alle delbeløp sammen. Betraktes kun disse beløpene, kan det oppstå avvik fra forventet veiavgift pr. kilometer. Disse minimale differansene utlignes matematisk sett ved lengre turer kjøringer med mange enkeltavsnitt. Strekningene fremgår av den tyske stats tariff- og strekningsmodell. De enkelte avsnittslengder er fastlagt av det tyske veivesenet (BASt) og finnes under 12

15 Kan transportfirmaet, dersom det har en større vognpark, få utstedt en samleregning for alle kjøretøy, eller utstedes det enkeltregninger? Avregningen skjer pr. registrert bruker. På oversikten over veiavgiften står beløpene for hvert kjøretøy oppført. Turtellerens kilometertall stemmer ikke eksakt overens med strekningsinformasjonen på oversikten over de enkelte turene. Hva kommer det av? Det enkelte kilometertallet kan avvike fra det som står på turtelleren i lastebilen, da grunnlaget for avgiftsinnkrevingen er fastlagte strekninger og de faktisk kjørte kilometerne ikke telles. Strekningene fremgår av den tyske stats tariff- og strekningsmodell. De enkelte avsnittslengder er fastlagt av det tyske veivesenet (BASt) og finnes under 13

16 Vi er alltid her for deg Toll Collect GmbH Customer Service Postfach Berlin Tyskland Telefon: * Fax: ** * i Tyskland: Pris fastnett 6 cent/samtale; priser mobil maks. 42 cent/min. ** i Tyskland: Pris fastnett 3,9 cent/min.; priser mobil maks. 42 cent/min. Toll Collect GmbH, KOM, Berlin, 095, V 3.1, N - Status 11/2010 På oppdrag fra

17 Betalingsmåter 1 Automatisk booking Registrert Ikke registrert DVB Account DVB Account Autoload EuroToll Account EuroToll Account Autoload Road Account Road Account compact Avregning av tilgodehavende Betaling med bensinkort LogPay metode (autogiro) 2 Booking på Internett Registrert Ikke registrert DVB Account DVB Account Autoload EuroToll Account EuroToll Account Autoload Road Account Road Account compact Avregning av tilgodehavende Betaling med bensinkort LogPay metode (autogiro) 3 Booking ved bomstasjonterminal Registrert Ikke registrert EC-kort Betaling med bensinkort Kredittkort Kontant Bilkort

18 Bensinkortutstedere Betaling med bensinkort Registrert Ikke registrert Agip Aral/BP DKV Selection Esso euroshell EuroTollService eurowag Global Star Mercedes-Service Card Multi Service OMV Plose ReD PAN-EUROPEAN CARD Ressa Statoil SVG Total Trasposervizi frl UTA Westfalen

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering

Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Øk forspranget ditt med Verdipapirfinansiering Innhold 1. ØK FORSPRANGET DITT MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 2. FORDELER MED VERDIPAPIRFINANSIERING... 3 3. FULL KONTROLL OVER DIN PORTEFØLJE... 3 4. BELÅNINGSGRADER...

Detaljer

Produkt-/prisliste pr. 1. januar - 2011

Produkt-/prisliste pr. 1. januar - 2011 YoYo Mobile din nye samarbeidspartner YoYo Mobile leverer et stort utvalg av tjenester både på sms, mms og wap. «TREFF DINE KUNDER PÅ SEKUNDER» Mobilen er alltid med og det gir deg en unik mulighet til

Detaljer

Klarna Online. Brukermanual

Klarna Online. Brukermanual Klarna Online Brukermanual Velkommen til Klarna! Vi elsker det vi gjør. Å gjøre det enklere for konsumenter å handle i butikken din. Å etablere tillit mellom selgere og kjøpere, og å øke salget ditt. Som

Detaljer

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Tilbudsinnbydelse på betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Senter for statlig økonomistyring, 01.02.2006 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 5 2 ANSKAFFELSESPROSESSEN 7 2.1 Grunnlag og

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

Søknad om AgriCard Classic

Søknad om AgriCard Classic Søknad om AgriCard Classic Jeg ønsker utstedt kort med personlig ansvar gratis tilleggskort m/pers. ansvars. Personlige opplysninger Fødselsnr. (11 sifre) Etternavn Alle fornavn Adresse Postnr. Poststed

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16.

Følgende tre deler utgjør til samme Kredittavtalen og avtale om betalingsformidling med kunden, jf. henholdsvis finansavtaleloven 48 og 16. AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012

Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 Avtalevilkår Nofa Medlem pluss 19. juli 2012 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Nofa Medlem Pluss kredittkort utstedes i samarbeid med Medlemstjenester AS. Kortholder vil ved aksept

Detaljer

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT

KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT KREDITTKORTAVTALE MELLOM NORDEA BANK NORGE ASA OG KORTINNEHAVER, (AVTALEN) FRA 14. FEBRUAR 2011 BAUHAUS PRIVAT 1. Avtalen gjelder: Avtalens parter er Nordea Bank Norge ASA (heretter benevnt Nordea ) og

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Regnskap i Korpsdrift

Regnskap i Korpsdrift Regnskap i Korpsdrift Oppdatert pr. 14.3.2014 side 1 Innhold Regnskap i Korpsdrift... 1 Generelt om Regnskap i Korpsdrift... 3 Priser... 4 Forkunnskaper... 4 Før du går i gang... 4 Kontogrupper... 5 Kontoplan...

Detaljer

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt AVTALE OM KREDITT (KREDITTAVTALE) OG BETALINGSFORMIDLING KREDITTKORT FRA SANTANDER CONSUMER BANK AS Kredittavtale del 1 Avtale om kreditt (Kredittavtale) inklusive alminnelige kredittvilkår for personkreditt

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

ProfVet REGNSKAP - 1 -

ProfVet REGNSKAP - 1 - ProfVet REGNSKAP 1. Om ProfVet Regnskap... 2 2. Å komme i gang... 2 2.1 Klientregisteret... 2 2.2 Innstillinger... 3 2.3 Kontoplan... 3 2.4 Åpning av regnskap startsaldoer... 4 2.4.1 Inngående balanse

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE)

Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Elev-/Ungdoms-/Studentbedrift etablert gjennom Ungt Entreprenørskap (UE) Kundeavtalen omfatter følgende: AVTALEVILKÅR Kontoavtale næringsforhold, hoveddokument, del A Generelle vilkår for innskudd og betalingstjenester

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT. SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015. Sid 1 (8) ALMINNELIGE VILKÅR FOR PRIVAT KONTO- OG KORTKREDITT Sid 1 (8) SAMT FORBRUKSLÅN ( RBAV03 NORGE ) Gjelder fra 25.02.2015 Informasjon om Resurs Bank Hovedkontor: Resurs Bank AB (publ), (Org.nr. 516401-0208)

Detaljer

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret

Organisasjonsnummer/registrering: NO976555988MVA Foretaksregisteret GENERELLE VILKÅR 1. Formålet med Bysykkel Skedsmo 1.1. Generell informasjon om bysykkeltjenesten Bysykkel Skedsmo er et samarbeid mellom Skedsmo kommune og JCDecaux Norge AS ("JCDecaux"). Tjenesten innebærer

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold

Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold Avtalevilkår for kredittkort og faktureringskort - forbrukerforhold 1. Kort beskrivelse av korttjenesten Kredittkortet/faktureringskortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av

Detaljer

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014

Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 Avtalevilkår Pangea Ecocard 19. desember 2014 1. Kortutsteder Kredittgiver og kortutsteder er ya Bank AS. Pangea Ecocard utstedes i samarbeid med Pangea AS og stiftelsen Pangeas miljøfond. Kortholder vil

Detaljer

Grunnleggende kunnskap om regnskap

Grunnleggende kunnskap om regnskap Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi Artikkelen er skrevet av Tomas Andersen Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs

Detaljer