b) Vemma Vemma Europe, som selger produkter vist på nettstedet til Online Store til forbrukere og entreprenører (heretter kalt Vemma ).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "b) Vemma Vemma Europe, som selger produkter vist på nettstedet til Online Store til forbrukere og entreprenører (heretter kalt Vemma )."

Transkript

1 Vilkår og bestemmelser for Vemma Europe Online Store () 1. Informasjon om selskapet Vemma Europe Limited Vemma Europe Online Store, som er i virksomhet på internettadressen: (heretter kalt Online Store ), driftes av og tilhører selskapet Vemma Europe Limited (heretter kalt Vemma Europe ) med hovedkontor i W23 D7Y5 Irland, registrert i det irske selskapsregisterkontoret [Irish Company Registration Office] (CRO) under nummer: , med irsk merverdiavgiftsidentifikasjonsnummer: IE K, telefon: , faks: , e-post: Vemma Europe er den eneste lisensierte distributøren i Europa av Vemma-produkter og markedsføringsideer som har varemerket Vemma. Vemma Europes forretningsvirksomhet er basert på en eksklusiv lisens gitt av Vemma Nutrition Company, Arizona, USA. Vemma Europe er den eneste autoriserte onlinebutikken som tilbyr markedsføringsmaterialer med varemerkene "Vemma". Varemerkene til Vemma omfatter: Vemma, Vemma Europe, Vemma Premium, Vemma Verve, Vemma Shop, Vemma Nutrition Program, Mangosteen Plus, Kiwi Strawberry Essential Minerals og V2-Fridge Brick, Vemma Bod ē. 2. Parter i en kjøps-/salgstransaksjon 1. Partene i en kjøps-/salgstransaksjon er: a) Kjøper: - Forbruker en person som er myndig, bosatt i Den europeiske union eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), og som kjøper produkter fra Online Store for formål som ikke er relatert til sin omsetning, forretningsvirksomhet eller profesjonell aktivitet (heretter kalt "Forbruker" eller "Kunde"), eller - Entreprenør en Vemma Europe Affiliate; en person som driver en registrert forretningsvirksomhet eller en organisasjon som ikke er en juridisk enhet eller en juridisk enhet som kjøper produkter fra Online Store for formål direkte relatert til sin omsetning, forretningsvirksomhet eller profesjonelle aktivitet (heretter kalt Entreprenør eller Affiliate ). b) Vemma Vemma Europe, som selger produkter vist på nettstedet til Online Store til forbrukere og entreprenører (heretter kalt Vemma ). 2. Avhengig av typen kjøper er transaksjonspartene bundet av bestemmelsene i disse vilkårene. 3. Transaksjonsgjenstand 1. Transaksjonsgjenstanden betyr produktene vist på nettstedet til Online Store, og som på tidspunktet for bestillingsplasseringen vises på nettstedet 2. Vemma gjør alt som er kommersielt rimelig for å sikre at tilbudet vist på nettstedet alltid er oppdatert. Hvis et produkt ikke finnes på et spesielt tidspunkt, gir Vemma hensiktsmessig informasjon ved siden av produktet og gjør det umulig å kjøpe produktet. 3. Produktenes tilgjengelighet på Online Store avhenger av produkttypen og mengden i en bestilling. 4. Informasjonen/prisen som kunngjøres på nettstedet, er et salgstilbud og er ikke et bindende tilbud i den betydning som ligger i den irske Sale of Goods and Supply of Services Act [Lov om salg av varer og levering av tjenester] av 1980 eller noen andre gjeldende irske og EU-bestemte rettsregler, og det referer heller ikke til aksjer.

2 5. Alle produktpriser vises som bruttobeløp benevnt i EURO og inklusive merverdiavgift. Kjøperen betaler for produktene med EURO. 6. Vemma forbeholder seg retten til å endre produktprisene som vises på nettstedet Online Store, uten forhåndsvarsel. Eventuell prisendring gjelder ikke bestillinger som allerede er akseptert. 7. Vemma forbeholder seg retten til å trekke enkeltprodukter tilbake fra Online Store uten forhåndsvarsel. 8. Vemma tilbyr muligheten for alternativet autolevering som beskrevet i punkt 7 nedenfor. 4. Bestillinger 1. Bestillinger på Online Store kan kun legges inn via bestillingsformularet som finnes på nettstedet Online Store 24 timer i døgnet og 7 dager i uken. Vemma vil ikke behandle bestillinger innlevert på annet vis enn via bestillingsformularet som er på nettstedet Online Store, for eksempel med e-post, faks eller telefon. Kjøpere som er entreprenører skal opplyse om sine merverdiavgiftsnummer eller EUmerverdiavgiftsnummer eller andre skatteidentifikasjonsnummer som skattemyndighetene i landet deres har gitt dem. 2. Aksepten av en bestilling bekreftes umiddelbart med elektronisk post. Skulle det bli umulig å bekrefte aksepten av en bestilling innen 7 dager på grunn av kjøperrelaterte grunner (herunder, men ikke begrenset til, slike grunner som manglende pengeoverføring til Vemmas bankkonto, uriktige kjøperkontaktdetaljer, ingen kontakt med kjøperen), skal kjøperen informeres via elektronisk post eller telefon om den derav følgende situasjonen, eller, hvis det ikke kommer noen reaksjon fra kjøperen, skal bestillingen kanselleres. 3. Hvis en enkelt bestilling omfatter mer enn 100 stykker av et spesielt produkt, forbeholder Vemma seg retten til å forlenge leveringsperioden med ytterligere 20 dager, og kjøperen skal informeres om dette med elektronisk post eller per telefon. 4. Aksepten av en bestilling for forsendelse bekreftes med elektronisk post. Kjøperen mottar en e-post med pakkenummeret og skal følgelig kunne bekrefte pakkestatusen via budets tjeneste på nettstedet til budselskapet beskrevet i punkt Inntil Vemma aksepterer bestillingen for forsendelse (før kjøperen mottar informasjonen nevnt i punkt 4), skal kjøperen kunne endre eller kansellere bestillingen eller endre pakkeleveringsadressen. Kjøperen må straks kontakte Vemma for å sikre at bestillingen fortsatt skal kunne endres eller kanselleres. Bestemmelsene foran vedrørende en endring eller kansellering gjelder ikke for tilfeller der kjøperen betaler for bestillingen med autogiro. 6. I tilfeller der det er berettiget, forbeholder Vemma seg retten til når som helst å kansellere bestillingen hvis det bestilte produktet er utilgjengelig fra leverandøren eller av andre viktige, økonomiske, logistiske eller rettslige grunner. Dette gjelder også i tilfeller der den viste prisen eller de viste detaljene vedrørende produktet på grunn av feil eller teknisk defekt åpenbart er annerledes en hva som faktisk er riktig. Skulle produktet være midlertidig utilgjengelig skal Vemma kontakte kjøperen for å endre eller kansellere bestillingen. 5. Betaling 1. Vemma aksepterer følgende betalingsformer: a) Kredittkort (MASTER CARD, VISA, VISA ELECTRON) b) Elektronisk overføring overføring til bankkontoen bestillingen skal fullføres når Vemmas bankkonto er blitt kreditert pengene, og beløpet er bokført. Vi anmoder kjøperen om å foreta bankoverføring til den bankkontoen som er angitt under bestillingsinnleveringen og i den

3 bestillingsbekreftende e-posten. I feltet overføringsnavn setter man inn den informasjonen som Online Store har angitt. b) Autogiro [Direct Debit] bestillingen skal fullføres når Vemmas bankkonto er blitt kreditert pengene, og beløpet er bokført. For å betale for bestillingen via autogiro må kjøperen fylle ut og gi Vemma et spesielt direktedebiteringsskjema med autorisasjon (hvis Vemmas bank krever dette). Autogiro er kun tilgjengelig i enkelte land og tar normalt inntil 7 virkedager. 2. Sikkerheten ved kredittkortbetaling garanteres av selskapet Paylane (www.paylane.com). 6. Levering 1. Produktene kjøpt hos Online Store leveres av budselskapet. 2. Hvis du bestiller en autolevering, dekker Vemma forsendelseskostnadene for produkter kjøpt hos Online Store (gratis levering). Vemma forbeholder seg retten til å endre vilkårene for gratis levering hvis det er en stor bestilling, en spesiell bestilling eller ved andre omstendigheter. 3. Kjøpere er forpliktet til å betale EUR 10,00 eller EUR 25,00 for frakt av produkter som kjøpes som engangsbestillinger. Avgiften avhenger av størrelsen på den bestilte pakken: EUR 25,00 for frakt av Affiliate Packs, 10-Packs og 12-Week Bod ē Challenge Transformation Packs, og EUR 10,00 for frakt av andre pakker. 4. Leveringstiden regnes i arbeidsdager (mandag til og med fredag) og avhenger av destinasjonslandet. 5. Prisene vises som bruttobeløp, det vil si at merverdiavgiften er inkludert. Når det gjelder kjøpere som er registrert for EU-merverdiavgift, skal det fakturerte beløpet være tilsvarende redusert med merverdiavgiftsbeløpet. 6. Kjøperen mottar et sporingsnummer [ Track&Trace number] med elektronisk post, og det muliggjør konstant overvåking av pakken på internett enten via DPD-nettstedet: 6. Mottaket av pakken fra budselskapet må dokumenteres med en skriftlig bekreftelse. I og med bekreftelsen overføres eierskapshjemmelen og alle risikoer forbundet med besittelsen og bruken av produktet, særlig risikoen for tap eller skade, til kjøperen. 8. I og med mottaket av produktet er kjøperen pliktig til å sjekke at pakken ikke er blitt skadet under forsendelsen. Når det gjelder mulig klage som skal undersøkes, må man fylle ut et kravformular, og Vemma må straks kontaktes for å klargjøre saken. Særlig må man ved mottak av pakken grundig undersøke tilstanden til teip og forseglinger og pakkens generelle tilstand. I og med kjøperens aksept av pakken uten noe forbehold bortfaller alle krav på grunn av tap eller mekanisk skade. Hvis man ikke rapporterer skaden i budets nærvær under mottaket av pakken, utelukkes muligheten for å fremme en klage. 9. Vemma forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsling å endre prisene angitt på nettstedet. Prisendringen påvirker ikke bestillinger som allerede er akseptert for forsendelse. 10. Vemma frasier seg ethvert ansvar for forsinkelser forårsaket av budselskapet i forbindelse med leveringen av kjøpte produkter. 7. Alternativet autolevering 1. Vemma tilbyr muligheten for automatisk levering av produkter kjøpt hos Online Store, såkalt autolevering. 2. Hvis kjøperen ikke betaler for 3 (tre) på hverandre følgende bestillinger med autolevering, vil dette alternativet bli blokkert.

4 3. Hvis kjøperen nekter å motta levering av 3 (tre) på hverandre følgende bestillinger med autolevering, og produktene returneres til Online Store (lageret), blir alternativet med autolevering blokkert. Kjøperen har plikt til straks å kontakte Online Store for å løse situasjonen. 4. Hvis betaling for en autolevering ikke mottas, skal Vemma kunne trekke bestillingsbeløpet fra Affiliateens provisjon eller fra en betalt, etterfølgende bestilling, som da ikke vil bli levert. 8. Returpolicy 1. En kjøper som opplever en situasjon som vil kunne gi rett til retur, må straks ta kontakt med kundetjenesten. 2. Hvis et produkt er intakt og uåpnet, har kjøperen rett til av en hvilken som helst grunn å returnere produktet innen 14 dager fra datoen for mottaket av dette produktet. 3. Det returnerte produktet må sendes til Vemmas adresse nevnt nedenfor sammen med et bevis for kjøpet, en erklæring om at man trekker seg fra avtalen og informasjon om bankkontoen hvortil selgeren skal refundere prisen på produktet. 4. Vemma garanterer refusjonen av et beløp tilsvarende produktprisen innen 30 arbeidsdager etter mottaket av det intakte produktet ved elektronisk overføring til bankkontoen som kjøperen har angitt. 5. Vemma Europe følger ikke tilbakebetalingssystemet ved retur av produkter betalt med et kredittkort og kansellering av autogirobetalinger, såkalte reverseringer. Vemma vil også refundere kredittkortbetalinger innen 14 arbeidsdager etter mottaket av et intakt produkt. 6. Vemma tilbyr kunden en 30-dagers, ubetinget, 100 prosents garanti om pengene tilbake for sine Vemma-produkter. 7. Vemma vil returnere pengene for produktet etter å ha mottatt fra kunden en skriftlig anmodning om at kunden ønsker å gjøre bruk av garantien om pengene tilbake. Kunden må også sammen med den skriftlige anmodningen tilbakesende den/de tomme flasken(e) eller pakken(e) som er påført mengdenummeret, til den adressen som er angitt nedenfor. 8. Hvis du ønsker å returnere bestillingen din, ta kontakt med kundeservice på Dersom en av partene trekker seg fra avtalen, skal produktene returneres til følgende adresse: Timmermans Logistics BV De Buskes MA Diessen, Holland 9. Produktkrav 1. Alle produkter er nye og uten fysiske defekter eller juridiske mangler. 2. Eventuelle krav relatert til mulig mekanisk skade eller til kvaliteten på et produkt skal rapporteres til kundetjenesten via kravformularet. 10. Kjøpsbevis En merverdiavgiftsfaktura er inkludert i hver bestilling. 1. Ved å legge inn en bestilling godtar kjøperen Vemmas bruksvilkår, servicebestemmelser og alle regler som er angitt under faner og seksjoner på nettstedet, som er en integrert del av vilkårene. 2. Innholdet i Online Store (produkter og priser) er ikke et tilbud, men en invitasjon til å inngå en avtale.

5 3. Å godta vilkårene innebærer et samtykke gitt til Vemma om å lagre og behandle personopplysninger som er med i bestillingen i samsvar med gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger. 4. Hvis kjøperen er en Vemma Europe Affiliate og ikke betaler for bestilte og leverte produkter innen forfall, skal en pris fratrekkes provisjonen som Vemma Europe Affiliateen skal motta i henhold til Vemma Europes kompensasjonsplan. 5. Vemma skal ikke være ansvarlig for forsinkelser og mangler hva gjelder oppfyllelsen av sine plikter på grunn av forhold utenfor dets rimelige kontroll slik som naturhendelser, streiker, arbeidskonflikter, opprør, krig, brann, dødsfall, begrensinger eller avbrudd hos leveringskilden, offentlige påbud eller forbud, eller hvis slik oppfyllelse ikke kan gjennomføres på profesjonell måte osv. 6. Alle opplistede produkter og navn brukes alene for å identifisere og vil kunne være registrerte varemerker hos tilhørende eiere. 7. Vemma gjør alt som er kommersielt rimelig for å sikre at innholdet på nettstedet til Online Store gjengir virkeligheten, og Vemma gir herved en advarsel til kjøperne hva gjelder muligheten for at feil kan inntreffe under oppdateringen av tekniske parametre. Informasjonsjusteringen som skyldes feil eller forsinket oppdatering, kan ikke danne grunnlag for å fremme krav mot Vemma. 8. Forskjellene som skyldes kjøperens egne datamaskininnstillinger (farge, proporsjoner osv.), kan ikke danne grunnlag for en klage på det kjøpte produktet. 9. Innholdet på nettstedet er opphavsrettsbeskyttet. 10. Vemma forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og bestemmelsene. Før det legges inn en bestilling, må kjøperen gjøre seg kjent med innholdet i de gjeldende vilkårene og bestemmelsene. 11. Eventuelle tvister knyttet til salgsavtalen inngått mellom partene, skal avgjøres av en domstol med domsmyndighet der Vemmas hovedkontor ligger, og det er Irlands høyesterett (High Court)

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR SALG AV ANLEGG 1 DEFINISJONER 1.1 I disse vilkårene skal følgende ord ha følgende betydninger: 1.1.1 Anlegg betyr og skal omfatte anlegg, maskineri, verktøy og utstyr som leveres av Selskapet til Kunden; 1.1.2 Kontrakt

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE

FORRETNINGSVILKÅR. VIAJES ALAMEDA Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS B) AVTALE Forretningsvilkår C) ONLINE BESTILLIGNSPROSEDYRE A) OM OSS 1. Vi, VIAJES ALAMEDA, S.A. som handler som Shuttle Direct vil opptre som bestillingsagent ved bestilling av transporttjenester på denne hjemmesiden.

Detaljer

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder

Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder Avtalevilkår Telio Telecom AS Privatkunder 1 Innledende bestemmelser Disse vilkår regulerer Telio Telecom AS ( Telio ) leveranse av elektroniske tjenester til privatkunder. Slike elektroniske tjenester

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon

Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon Alminnelige Forretningsvilkår og Kundeinformasjon A. Kundeinformasjon I. Informasjon om leverandøren unitedprint.com Norge AS ( unitedprint ) Nydalsveien 33 0484 OSLO Org.nr 990 415 862 MVA Kontaktinformasjon

Detaljer

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3.

Tjenesteleverandøren er KanHotel ASA med org.nr 983 716 040, med den forretningsadresse som er oppgitt i punkt. 10.3. Tjenesteavtale mellom Kunden og KanHotel rev. 06.05.2003 1. Generelt Tjenesteavtalen er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på http://www.kanhotel.com/, samt bestillingsskjema, som kunden fyller

Detaljer

Avis Preferred Betingelser

Avis Preferred Betingelser Avis Preferred Betingelser Samtykke Følgende samtykker angående jurisdiksjon, preferanser, forsikringer, fraskrivelser og utleie i landene som er angitt nedenfor, er knyttet til bestemte punkter i Betingelsene.

Detaljer

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS

VILKÅR FOR BEDRIFTSAVTALE MED DIPPER AS Velkommen til oss i Dipper! Kjære kunde, Dipper er et litt enklere mobilselskap med mange fordeler for små og mellomstore bedrifter. Vilkårene er til for å ta vare på tillitsforholdet mellom deg som kunde

Detaljer

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP

HYDRATIGHT NORGE AS GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KJØP 1. TOLKNING 1.1. Følgende definisjoner gjelder i disse vilkårene: 1.1.1. "Arbeid" betyr alt arbeid som Leverandøren er pålagt å utføre i henhold til bestemmelsene i Kontrakten, inkludert bestemmelsene

Detaljer

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker.

Bestillinger på fysiske bøker - Frakt belastes etter Bring sine priser for servicepakker. Regler & Vilkår Salgs og kjøpsbetingelser Alle kontrakter/kjøpsavtaler inngås på norsk. I følge norsk lov er det kun personer over 18 år som kan handle på internett. Fysiske bøker er ikke momsbelagt in

Detaljer

Western Digital sluttbrukerlisensavtale

Western Digital sluttbrukerlisensavtale Western Digital sluttbrukerlisensavtale VIKTIG LES GRUNDIG. PARAGRAF 10 I DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSBESTEMMELSE SOM BESTEMMER TVISTELØSNING PÅ INDIVIDUELL BASIS, BEGRENSER DIN MULIGHET

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1

ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK ACNP&P-NO-2.0. Trer i kraft den 1. mars 2015 Side 1 ACNs REGLER FOR FORRETNINGSGANG OG POLITIKK Side 1 INNHOLD INNLEDNING... 5 ARTIKKEL I DEFINISJONER... 6 ARTIKKEL II PÅBEGYNNE OG VEDLIKEHOLDE REPRESENTANTSKAPET DITT... 8 II.1. Forholdet mellom deg og

Detaljer

(gjeldende fra 1. August 2013)

(gjeldende fra 1. August 2013) (gjeldende fra 1. August 2013) Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter kalt Privatkunder) og næringsdrivende (heretter kalt

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS.

ABONNEMENTSVILKÅR. 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. ABONNEMENTSVILKÅR 1. Generelt 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer kundens tilgang til og bruk av kabel-tv levert av Alpin Infra AS. Dersom det av tekniske årsaker ikke er mulig å levere

Detaljer

Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS

Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS Versjon 1.0 - futuratech AS Forretningsbetingelser og vilkår for futuratech AS Innholdsfortegnelse Generelt Avtalen Partene Priser Avtaleinngåelse Ordrebekreftelse Betaling Innledning 1.0 Abonnement 1.1

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR

ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR ABONNEMENTSVILKÅR DEL A: GENERELLE VILKÅR 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN Avtalen regulerer Network Norways (NwN) leveranse av telefonitjenester og andre tjenester til næringsdrivende og forbrukere ("Kunden").

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010)

ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) ALMINNELIGE VILKÅR FOR POWERTECH INFORMATION SYSTEMS AS xdsl - PRIVATABONNEMENT (Gyldig f.o.m. 01.03.2010) 1. Generelt 1.1. Gyldighetsområde De her angitte alminnelige vilkår ( Alminnelige vilkår ) regulerer

Detaljer

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14)

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR FOR KOMMUNIKASJONSTJENESTER (oppdatert 20.11.14) 1. GENERELT Abonnementsvilkårene gjelder for abonnementsavtale, samlet omtalt som «avtalen», mellom Banzai 4G AS (heretter kalt

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder

GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder GENERELLE VILKÅR for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Oppdatert per 15.06.2015 INNHOLD Del A: Generelle vilkår... 3 1. Avtalen og avtaleinngåelsen... 3 2. Oppsigelsestid og bindingstid...

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Abonnementsvilkår for Bedrift

Abonnementsvilkår for Bedrift Abonnementsvilkår for Bedrift 1. GENERELT 1.1 Gyldighetsområde De her angitte vilkår regulerer bedriftens tilgang til og bruk av tjenester og tilleggstjenester levert av NextGenTel AS (heretter "NextGenTel")

Detaljer

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS

Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen.no ------------ Vedlegg: Avtale om bruk av Bysykkelen i regi av Bysykkelen AS 15.8.14 Alminnelige betingelser og vilkår gjeldende for by-sykkelen i regi av Bysykkelen AS Bysykkelen AS Maskinveien

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015)

ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) ABONNEMENTSVILKÅR MYNET INTERNETT (gjeldene fra august 2015) 1 GYLDIGHETSOMRÅDE Disse Abonnementsvilkår (heretter kalt Abonnements-vilkårene) gjelder for levering av tjenester til forbrukere (heretter

Detaljer