Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen"

Transkript

1 Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 2. Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig 3. Lese lengre norske skjønnlitterære tekster, barnelitteratur på bokmål og uttrykke forståelse og leseopplevelse. 1 (4x2ti mer) Lesesirkel - å lese i roller. 1.E. skal bli kjent med 5 ulike roller: ordstyrer, ordkunstner, lære seg å fordype seg i en tekst ved å se nærmere på enkeltdeler av teksten og diskutere funnene. E. skal gjenfortelle, beskrive, diskutere E. jobber i grupper på ca. fem. Skolebibliotekar og bydelsbibliotekar samhandler om valg av bøker. 1.Skriftlige oppgaver på arbeidsplan hvor e. skal forberede sin rolle, arbeide med spesielle ord og beskrive personene i boka. 1.Lydopptak v/lesing. 2.Skrivebok 1.Lese lengre norske skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og uttrykke forståelse og leseopplevelse. 2. Bruke erfaringer fra egen lesing skjønnlitterær skriving. Beskrive hovedhandlingen ( hva skjer med hovedpersone ne). Skrive en egne tekst inspirert av Svein og Rotta. 2 Uke 9-12 Norske forfattere Marit Nikolaysen Svein og Rotta Teamet skal planlegge denne perioden tirsdag 2.februar. Temaperiode over 4.uker. Aktiviteter på tvers av klasser. Håndskrevede småbøker.

2 1.Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. 2.Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. 3. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett. 4. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige fremføringer 5.Bruke erfaringer fra egen lesing i sakspreget skriving. Kjenne til innholdet i oppbyggingen av en fagtekst. Lage egen fagtekst. 3 (5x2ti mer) Faktatekster Finne relevant faktastoff til eget skrivearbeid. Kreere, konstruere, designe, formulere, skrive Besøke bydelsbiblioteket. Lære om hvordan bruke kilder. Finne relevant stoff til eget skrivearbeid. Innføring og opplæring i powerpoint. Kreere, konstruere, designe, formulere, skrive egen tekst. Muntlig fremføring Powerpoint av fagtekst. 1.Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barnelitteratur 2.Referere og oppsummere tekster 3. presentere egne leserfaringer fra skjønnlitteratur skriftlig og muntlig. 5. Hele våren Leselyst. Låne bøker på skolebiblioteket. Bokprat. Bydelibliotekar kommer i klasserommet og overrekker en bokkasse samtidig som hun presenterer bøkene. Bokprat. Bokanmeldelser. (øve, beskrive, mene, begrunne)

3 Vedlegg 2: Å rsplan pa skolebiblioteket, Trollskogen skole, trinn Vi skal skape leseglede, styrke leseferdighetene og utvikle språkkunnskapen til den enkelte elev. Tema for perioden er vikingtid. Klassen får bokkasse med egnet skjønnlitteratur og faktalitteratur ( 6.uker) til å arbeide med for å nå målene. MÅL KUNNSKAPS- LØFTET ( elevene skal kunne) DELMÅL (på vei mot) (.elevene skal kunne) (Blooms taksonomi) AKTIVITET TEMA HVA OG HVORDAN TID VURDE Skolebiblioteket Klasserommet Bydels-og hovedbibliote ket RING. Bruke biblioteket og digitale informasjonskan aler på en målrettet måte Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving Finne informasjon og vurdere innhold om betydningsfull person i vikingtid Velge ut reell informasjon og planlegge egen skriveoppgave ved bruk av tankekart Skrive en individuell saktekst hvor e. benytter begrep og kontekst fra vikingtiden Litteraturopplevelse (Kaupang) Kiste med vikingobjekter. E. finne aktuell fakta. E. øver på å søke på pc. Lærer instruerer, veileder og modellerer bruk av nøkkelord og tankekart. E. trener på å bruke nøkkelord og tankekart SOL.( side 10) Gro Anita veileder i litt. søk og pc.søk i kilder ( klasserom og skolebib.) Gro-Anita presenterer bøker. Klassen får med seg bokkasse til klasserommet Tirs Og Lærer bruker vurderings skjema.

4 Vedlegg 3: Årsplan for skolebiblioteket Trollskogen Viktige satsningsområder: Fornying av bokstamme, spes fakta og video. Organisere materiell til veiledet lesing Videreutvikle det pedagogiske innholdet i skolebibliotektimene (New Zealand materiell) Samarbeid med lærerne om felles mål Etablere bruken av digitale virkemidler på skolebiblioteket. Ha felles opplevelse, som gir glede og inspirasjon for alle elevene Fokusområde MÅL DELMÅL TILTAK/AKTIVITET/HVEM HORDAN TID ANSVAR Brukere/elever Vi skal fremme leseglede og styrke leseferdigheter Alle trinn skal ha tilpasset litteratur lett tilgjengelig årstrinn. Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på skolebiblioteket til egen lesing. Hvem Hva Tema Bokprat. 1.trinn Lese bilder, tankekart. 2.trinn Tankekart, Veiledet lesing. 4.bok-kasser 4.bok-kasser Bøker tilpasset ulike leseferdigheter Leselyst. Dinosaurer. Verdensrommet. Lese bilder, og bli kjent med hvor bøker står på skolebib. Øve på å låne og levere bøker. Skolebibiotekar overleverer kasser i klasserommet med Billy Bok. Bokprat. Høytlesing med elevmedvirkning. Lese fortellinger og bruke tankekart. Bli kjent med hvor bøker står på skolebib. Øve på å låne og levere bøker. 3.trinn Tankekart, 3.bok-kasser Leselyst Bokprat.

5 3.-4.årstrinn. Elevene skal kunne finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket årstrinn. Elevene skal kunne bruke biblioteket på en målrettet måte. Bison, 4.trinn Nøkkelord, Kolonne, Bison, Tankekart, Lese mellom linjene, bison, Bokorm. 5.trinn Bokanmeldelser, Minnebok, bison 6.trinn Strukturert tankekart, nøkkelord, tokolonneno tat, bison Faktabøker Taekwondo Bli kjent med serier tilpasset aldersgruppen (skjønnlitterære og fakta) og være trygge på hvor de kan finne disse på skolebiblioteket 3.bok-kasser Leselyst Bokprat. Lære å søke i Grøss og Gru bibliotekbasen. Bruke tema til inspirasjon i egen skriveprosess. Sjangerlære Leselyst, div ( fabel og grøss). utvalg Ordbevissthet. Klassen lager bokorm. Lese venner 4.bok-kasser 3.bok-kasser Bøker på morsmål AnneCath Vestly? Svein og Rotta Pubertet og forelskelse Leselyst, div utvalg Viking og middelalder Mobbing og antirasistisk litt. Finne bøker til formidling for barn i barnehage. Bli kjent med teknikker for formidling å øve på disse. Finne og bruke egnet informasjon til egen skriving, ved bruk av bestemte lesestrategier. Folkebibliotekar veileder i søk og kildekritikk.

6 Leselyst, div utvalg Leselyst Bok til alle Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Jon Ewo. Ingunn Aamodt, Arne Svingen. 7.trinn 3.bok-kasser Ungdomsbøker ser hodet mitt stort ut med denne Reidar Lund Finne flere bøker av forfatteren på skolebiblioteket. Høytlesingsbok som utgangspunkt for diskusjon og eget skrivearbeid. Bøker fra hans forfatterskap Blodmånenatta En felles leseopplevelse. Forfatterbesøk Forfattersamarbeid Reidar Lund. Skriveverksted. Forfatteren deltar i undervisningen. Lese elevproduksjonen fra året tidligere. Leselyst Bok til alle Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Bokkasse Faktabøker Skjønnlitterære. Elevmedvirkning Ca 30 stk elevbibliotekarer fra 5, 6 og 7 klasse. Elevene søker på jobben. Elevbibliotekarene får kursing i Bibliofil og bokformidling på Drammensbiblioteket. Eleven ar sammen i par. Ansvar: innlevering, utlån, reserveringer, formidling.

7 Felles opplevelse som gir glede og inspirasjon for alle elevene Nasjonal leselystaksjon. Bruke de ideer utarbeidet materiell som kommer fra Leselystaksjonen. Bok til alle(6 og 7kl) og lesekviss. Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Bruke lesekviss når elevene er på skolebiblioteket. 17.sept 1.nov Folkebibliotekar Skolebibliotekar Felles opplevelse som gir glede og inspirasjon for alle elevene Synliggjøre elevens leseinnsats på skolens yttervegg. Lokal leselystaksjon Lesekvart. Bokanmeldelser. Bokmappe 1-4 klasse Minnebok 5-7 klasse Telle sider Lærerne får tid til planlegging i mandagstid uke 41. Uke Skolebibliotekar Lærerne. Flerspråklighet Flerspråklig fokusering og stolthet Samarbeid skole/hjem. Nafo prosjekt. Foreldre leser med barna. Blir kjent på skolebiblioteket. Foreldre leser med barna. Blir kjent på skolebiblioteket. Foreldre og lærere får kurs i veiledet lesing. Bokkafeer. To pr. halvår. Morsmålslæ rer 1, Morsmålslæ rer 2. Nafo Skolebibliotekar Flerspråklig fokusering og stolthet over egen språkkompetan se Medarbeidere Etablere en modell for Visualiser og ha tilgang, fokus på tospråklige bøker Utvikle en bibliotekplan hvor SOL og Samarbeide med de ulike partene i kommunen og på skolen som har lesing som Utstilling fra Det flerspråklige bibliotek. Den lille prinsen. Møter med trinnene. Møter med skolens lærere i Vår 2012 DFB Lærer 1 Lærer 2.

8 samarbeid om skolebiblioteket Engasjere og motivere lærerne til å bruke skolebiblioteket lesestrategier er i fokus. arbeidsfelt. SOL gruppa. Deltagelse i nettverket for lesing i regi av prosjektbasen i kommunen. Møter med ressurspersonene i lesing. Møter med ledelsen. Lærermedvirkning Lærere bruker timer de her til gode på arbeidsplanen. Avdelingsledere fastsetter antall timer sammen med de aktuelle lærere. Ønskelig med to lærere fra hvert trinn. Lager et oppsett for arbeidsoppgaver og bruk av tid. Oppgaver: lesing av bøker, registrering av bøker og annet praktisk arbeid. Mange av lærerne får 10 timer til bruk på skolebiblio teket. Skolebibliotekar Avdelingsledere. Lærere. Skolebibliotekar Litteraturformidling. Samarbeid med Drammensbiblioteket. Bibliotekarer fra Drammensbiblioteket kommer til skolen og formidler om aktuell barnelitteratur til lærerne. Vi er på skolebiblioteket. Totalt ca 130 lærertimer. Mandagstid. Vår 2012 By og bydel. Veiledet lesing Samarbeid med folkebiblioteket. Møter med bydelsbibliotekar Lærerne bruker veiledet lesing i timene på skolebiblioteket Jobber frem en plan for trinnenes bruk av bydelsbiblioteket. 2 møter i halvåret. Aug og nov. Skolebiblioteka r tar kontakt og Skolebibliotekar Folkebibliotekar

9 foreslår møtedatoer. Læring og fornyelse Opplevd by tilhørlighet og by stolthet IKT Skolebiblioteket på Trollskogen skole sin hjemmeside og MLG. Lærere og elever lærer å finne frem til søkemotoren Safarisøk, søk i skolebibliotekets bokstamme.. Opplæring i bruk av safarisøk. Utarbeide siden slik at den inneholder linker og aktuell informasjon. Formidling av Drammen 200 år for alle trinnene på skolebiblioteket. Lokal fokusering, bydelen Fjell. Elevene får opplæring på skolebiblioteket av skolebibliotekar. Lærerne får opplæring på skolebiblioteket av skolebibliotekar. Skolebibliotekar viser fremgangsmåte på mandagstid men jevne mellomrom. Prøv ut en form hvor ikt ansvarlige på skolen involveres. Prøv ut en elev som ansvarlig for deler av siden. Jubileum juni Høst Høst Skolebibliotekar Lærerne. Skolebibliotekar Elevbibliote karer. Skolebibliotekar IKT ansv. 1 IKT ansv. 2 IKT ansv. 3 Pedagogikk og formidling. Flatskjerm med boknyheter. Skjerm som viser boknyheter. Skjermen skal henge ut mot øvre skolegård. Finn informasjon fra andre instanser eller skoler hvor dette har blitt gjort tidligere. Skolebibliotekar Vaktmest. Lærer Avd.leder Kommunen

10 Økonomi og innkjøp Litteraturformidling. Skolebibliotektimen skal bestå av tre deler, foruten et klart mål: Bokprat: formidling av bøker, elevelevsamtale Lån: elevene søker og finner bøker, skolebibliotekar og lærer godkjenner bokvalget. Elevbibliotekarer låner ut. Lesing: elevene sitter stille og leser, lærer har veiledet lesing med grupper, høytlesing av lærer eller lesepar. Lesestrategier. Fornying av bokstammen Bruke de strategier som skolen og trinnene velger å jobbe med. Samarbeide med trinnene om hvordan jobbe med felles mål, i klasserommet og på skolebiblioteket. Gjøre faktabøkene mer tilgjengelige for elevene. Innkjøp av bøker til bokkasser. Være oppdatert på ny litteratur. Arbeide systematisk med deler av bok. Eks: tittel, forfatter, hovedperson, personkarakteristikk, handling, emneord, sjanger. Fokusere og få oversikt over litteratur som kan være godt egnet for elever med et mindre ordforråd enn aldersadekvat. Bruk materiell fra New Zealand. Rydde og velg hvilke faktabøker vi skal beholde. Boksalg. Skolebibliotekar og lærere samarbeider om innkjøp av bøker utifra tema på årsplaner. Dra på kurs om leseopplæring, Aschehoug Vår 2012 Skolebibliotekar

11 Vedlegg 4: Fremdriftsplan litteraturtimer på morsmål på skolebiblioteket Trollskogen Hovedmål: Vi skal utvikle en modell for bruk av skolebiblioteket som læringsarena hvor systematisk bruk av flerspråklig og norsk skjønnlitteratur og faglitteratur brukes for å utvikle god(e) leseglede, leselyst, lesevaner og leseferdigheter, som igjen øker mulighetene for å utvikle det norske dybdespråket. Delmål Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgruppe Årsplan for samarbeid med skolebibliotekar, lærere Fastsette tidsrammer og møteplasser August Skolebibliotekaransvarlig og lærere Skolebibliotekar og lærere. Engasjere foreldrene Orientere på foreldremøte. Sende info fra rektor hjem. Gi info på morsmål. Innen utg.av september Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige 3.klasseforeldre 4.klasseforeldre. Bli kjent med skolebiblioteket og bøkene der. Bokkafe Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige elever 3. og 4. klasse Markere språkuke og morsmålets dag 19.februar. Høytlesing og fortelling på morsmål. Februar Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige elever 3. og 4. klasse Lese regelmessig Lesetid: hjemme og på skolebiblioteket. 10 min. hver dag. 15 min. på skolebib. En gang pr.uke Lærere Tospråklige elever 3.og 4. klasse Bli kjent med folkebiblioteket Besøke folkebiblioteket Vår 2011 Lærere Tospråklige elever

12 Skolebibliotekaransvarlig Elevene skal oppleve at voksne leser for dem Foreldrene og lærerne leser høyt for barna Lekse i etterkant av bokkafe. Foreldre Lærere Tospråklige elever 3.og 4. klasse Elevene skal medvirke til erfaringsdeling på skolen. Lese for yngre medelever Vår 2011 Lærere Tospråklige elever 3. klasse og 1.klasse

13 Vedlegg 5: Bydelsbiblioteket Trollskogen skole. Å rsplan trinnvis Vi skal skape leseglede, styrke leseferdighetene og utvikle språkkunnskapen til den enkelte elev. Vi fokuserer på lese- og skrivestrategier knyttet til SOL. MÅL KUNNSKAPSLØFTET ( elevene skal kunne) DELMÅL (på vei mot) (.elevene skal kunne) AKTIVITET TEMA TRINN HVA OG HVORDAN TID ANSVAR Skolebiblioteket Klasserommet Bydels-og hovedbiblioteket 1 samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger bli kjent med bøker og biblioteket Et besøk i året klassevis. Gro Anita ha lesestund og omvisning. Vår Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. 2 finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing bli kjent med alfabetisering som en måte å organisere bøker på. øve på å finne bok tilpasset leselyst og leseferdighet Alle elevene skal få lånekort på bydelsbiblioteket. Foreldrene skal følge barna i etterkant å låne. Leselyst. Tommelfingerregel. Hjem/skole samarbeid. Foreldremøte, info. Oppfølging på ukeplan, lekse å låne en bok med foreldre. Omvisning og alfabetisering. Få lånekort. Okt nov Tirsdager før kl Klassenes lærere og Gro Anita. 3 finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Et besøk i året klassevis. 4 lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse finne og forberede spørsmål til teksten eller bildet som kan være gode å samtale om...forklare handlingen i boka. kjenne til å benytte lesestrategier som tempo, Lesevenner. Formidling av billedbok. Øve på formidling. Skolebibliotekar modellerer. Læringsmål og suksesskriterier om lesestrategier. Elevene øver individuelt og i par. Øve på formidling. Bli trygg på boka. Veiledet læring. Klassene kommer på bydelsbiblioteket og Gro- Anita modellerer formidling. 3 økter a 60 minutter Uke 6. 7 og 8 februar. Uke 21. Bitte. Gro-Anita Lærerne.

14 stemmebruk og artikulasjon forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett Se læringsmål som blir utarbeidet på trinnet. (mmm) Et besøk i året klassevis. Informasjonskom petanse. Søking, nøkkelord, bokanmeldelser.( vikingtid) Øve på søking i bibliotekbasen, websøk. Øve på å orientere seg og bruke ebok. Elevene arbeider med egen skriveoppgave om vikingtiden. Gro Anita til klassene. Opplæring i kildekritikk, internett og søk. Elevene arbeider i par på pc. Vår Januar Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Leselystaksjon. Bok til alle. Neste år skal vi lage vår egen leselystaksjonen. Bokprat om de 6 bøkene. Elevene samtaler i grupper. Skriftlige bokanmeldelser. Klassevis besøk på Drammensbiblioteket. Litteraturformidling om de 6 bøkene elevene kan velge mellom. Oktober. Mandager og ons. før eller tirs./tors 7 bruke bibliotek og digitale informasjonskanal er på en målrettet måte Et besøk i året klassevis. Bøker på andre språk som elevene kan velge på ung. Skolen. Tyrkisk, fransk, eng, spansk og tysk. Gro Anita har litteratur-formidling.. Vår Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. Leselystaksjon. Bok til alle. Bokprat om de 6 bøkene. Elevene samtaler i grupper. Skriftlige bokanmeldelser. Klassevis besøk på Drammensbiblioteket. Litteraturformidling om de 6 bøkene elevene kan velge mellom. Oktober. Mandager og ons. før eller tirs./tors

15 Vedlegg 6: NORSK PÅ 7.trinn Skisse (skal korrespondere med 7.trinns halvårsplan og med plan for skolebibliotek) MÅL INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER SAMARBEID MED BIBLIOTEKET PRODUKTER - VURDERING Kompetansemål norsk 7.trinn Innhold/arbeidsmåter (eksempler) Skolebibliotek og folkebibliotek Produkter (eksempler) Veiledning og vurdering (eksempler) Lese/skrive/sammensatte tekster lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser referere og oppsummere tekster presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt mestre ortografi, tegnsetting, variert Høytlesing/lydbok i samlet klasse. Dialogisk journal, dvs. skrivebok der elevene lærer å skrive referat fra enkeltkapitler og å skrive tanker (reflektere) i tilknytning til det de har lest. Mange mulige skriveoppgaver: om hoved- eller biperson, Bibliotekarene samarbeider om å finne et utvalg gode skjønnlitterære tekster som er knyttet til aktuelle faglige temaer for 7.klasse (middelalder mv) + andre gode skjønnlitterære bøker og sakprosa for barn Minibibliotekarer Flere korte tekster, kan publiseres i klassen etter bearbeiding (opplesing, veggplakat, på wiki osv) Gruppepresentasjoner Diskusjoner Bokanmeldelser i perm i klasserommet (med tekst og bilde) Veiledning på noen av tekstene underveis, for eksempel ved hjelp av skrivekonferanser og skriftlig tilbakemelding (bruk av wiki til dette?). Kameratrespons (lage gode regler og rutiner)

16 ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner bruke oppslagsverk og ordbøker bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker drøfte og vurdere skjønnlitterære miljøskildringer, skrive fortsettelse, skrive egen fortelling, skrive saklig om et aktuelt emne fra boka osv. Arbeid i grupper med å samtale om ulike sider ved boka, fordele ansvar for personskildring, miljøbeskrivelse, handling osv på gruppene. Elevene kan skrive sammen og presentere muntlig sammen. Flere ulike bøker: Lesegrupper, dvs. fire/fem elever leser samme bok. Drøfter, lager presentasjon for de andre, presenterer. Barn formidler for barn: To og to lager presenterer bøker og veileder yngre elever Bøker til valg, firefem av samme bok Bokanmeldelser på veggplakater Bokanmeldelser på wiki Muntlig og skriftlig presentasjon for 6.klasse, gjerne på biblioteket i 6.klassetiden (et par-tre presentasjoner hver gang). Bildebøker, skriving på data/for hånd, tegning for hånd. Faktatekster med bilder fra internett og/eller egne fotografier til klassens bibliotek Tilbakemelding fra medelever og lærer på muntlige presentasjoner (gode regler og rutiner) Samle tekster og andre produkter i arbeidsmappe (fysisk og/eller digital) lage god rutine

17 tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner Språk- og kulturkunnskap bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk forklare opphavsrettslige regler for bokpresentasjon for 6.klassinger Lage bildebøker, fiksjon eller fakta. Gjerne knyttet til arbeid i annet fag. Bildebok om ulike religioner? Bildebok om... Lese opp, presentere Velge forfattere (gruppe- /pararbeid). Lage en forfatterbiografi med tekst og bilder (bruke biblioteket og internett) Rollespill (forfatteren), lese opp, intervjue hverandre, dramatisere et utdrag fra forfatterens verk. Diktbøker Bildebøker Faktabøker Forfatterbiografier til klassens bibliotek, papir og/eller digitalt Lage utvalgsmappe ved slutten av skoleåret, elevmedvirkning i drøfting av kriterier både underveis (enkeltarbeider) og til slutt (utvalgskriterier). Presentasjon av og

18 bruk av tekster hentet fra Internett Biografier, kjente personer samtale om arbeidene i mappa på utviklingssamtaler med elev og foresatte Skuespill Lærer vurderer mappene med skriftlig kommentar. Bøker og filmer som gjengir dialekter

19 Litteratur på bokmål og nynorsk Evt. Feiring av utvalgsmappene ved skoleårets slutt. Litteratur på svensk og dansk Informasjonssøk, kildekritikk og opphavsrett

20 Vedlegg 7: AKTIVITESPLAN ASKELADDEN SKOLEBIBLIOTEK HØSTEN TRINN TRINN KUNNSKAPSLØFTET Kompetansemål på trinnet Elevene skal kunne TEMA Aktiviteter og arbeidsmåter Skolebiblioteket Drammensbiblioteket Tidsrom Uke: 5.-7 Norsk etter 7.års trinn, muntlige tekster: opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Norsk etter 7.års trinn, skriftlige tekster: uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst Mini-Bibliotekarer Møte for alle mini-bibliotekarene på kolebiblioteket 7.september kl mini-bibliotekarer fordeles på 20 bibliotektimer. Fadderklasser tas hensyn til. Kurs for minibibliotekarer på Drammensbiblioteket. - Opplæring i Bibliofil - Litteratur - Lån av bøker Datoer: 5.trinn: trinn: trinn: presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Norsk etter 7.års trinn, sammensatte tekster: forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst Norsk etter 7.års trinn, språk og kultur: presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk 6. Samfunnsfag etter 7.årstrinn: fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden Vikingtiden Høre utdrag fra boka Røvet av vikinger av Torill Thorstad Hauger. Elevene leke arkeologer, ha en liten utgravning av gravhaug. Uke 39: sende temabokkasse 6.trinn med skj.litt/faktabøker: vikingtiden Navn lærer: 41

21 Bli presentert for faktabøker og skjønnlitterære bøker om vikingtiden. 3. Norsk etter 4.årstrinn: gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer Eventyr Samisk eventyr og høre samisk joik Høre et samisk eventyr og samisk joik og hva joik betyr og står for en slags fortelling det også. Sende temabokkasse med bøker til både 2.trinn og 5.trinn, skj.litt/faktabøker: kroppen Lærer 2.trinn: Lærer 5.trinn: Norsk etter 7.årstrinn: drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Dikt Forelskelse og kjærlighet Lyrikkafé Lyrikkafé på skolebiblioteket med småbord og rødrutete duk, og musikk. Elevene fremfører egne dikt om forelskelse. Sende temabokkasse med bøker 4.trinn, skj.litt/faktabøker: dinosaurer Lærer: og 5. Naturfag etter 2.årstrinn: sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Naturfag etter 7.årstrinn: beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre. Sende temabokkasse med bøker 6.trinn, 60 elever skj.litt/faktabøker: verdensrommet Lærer: Naturfag etter 4.årstrinn: samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde Dyr som ikke finnes mer Dinosaurer Utstilling av dinosaureffekter i glassmonter og formidling av disse. Utstilling av dinosaurbøker. Sende temabokkasse med bøker 5.trinn, 60 elever skj.litt/faktabøker : Norge Lærer: Samfunnskunnskap etter 7.årstrinn: gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Musikk etter 7.årstrinn: gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken Høymiddelalderen Gregoriansk musikk og stearinlys på skolebiblioteket når elevene kommer inn. Skolebibliotekar kledd ut som munk. Skolebibliotekar lese fra en bok som har med tema å gjøre eks klosterliv. Folkebibliotekar fra Drm.biblioteket presenterer bøker om middelalderen for 7.trinn bokkasser. 44

22 3. Naturfag etter 4.årstrinn: beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre Naturfag etter 7.årstrinn: beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til Jorda og verdensrommet Utstilling av faktabøker og skjønnlitterære bøker om verdensrommet. Lese utdrag fra Svein og rotta gjennom verdensrommet eller biografien til Neill Armstrong. Sende temabokkasse med bøker til 1.trinn skj.litt/faktabøker: kroppen Lærer: Samfunnskunnskap etter 7.årstrinn: gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Senmiddelalderen Jeanne d Arc Skolebibliotekar leser fra den illustrerte 46 boka Jeanne d Arc av Josephine Poole (1999). 1. Naturfag etter 2.årstrinn: sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre Samfunnsfag etter 7.årstrinn: lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar Norge Utstilling av bøker om Norge. Lese utdrag av Stavanger -mysteriet av Bjørn Sortland eller Svein og rotta og verdensmesterskapet av Marit Nicolaysen (Finnmak). Bestille temabokkasse til lærerne av høytlesningsbøker til adventtiden. Lærer: Norsk etter 4.årstrinn: uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg Prøysen Utstilling av Prøysen bøker. Lese en Prøysen billedbok for elevene. 49

23 talemålsvarianter i Norge Alle RLE etter 4.årstrinn: samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider RLE etter 7.årstrinn: forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer Jul Julekrybbe og julefortelling Det kan forekomme endringer. Jeg bestiller temabokkasser for dere fra pedagogisk avdeling på Drammensbiblioteket slik at de skal komme torsdag før temauka starter. Hilsen skolebibliotekar

24 VEDLEGG 8 TEMA VERDEN VÅREN TRINN SKOLEBIBLIOTEKET ASKELADDEN SKOLE UKE Fag og kompetansemål Kunnskapsløftet K06 Tid Skolebibliotek Boktitler, ressurser, utstyr etc Folkebibliotek 7 Norsk: muntlig drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Samfunnsfag: Historie skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i 20 min Presentasjon av hva en biografi er og vise hvilke 6 biografier elevene skal bli kjent med gjennom 6-ukers perioden. Disse biografiene er plukket ut fordi det er kjente mennesker som har levd/lever i forskjellige deler av verden (TEMA) og at språk som taler, bøker, media, aviser har gjort noen av disse menneskene kjente. Noen også pga fredsarbeid, fengselsopphold, husarrest og politikk. De har gjort store politiske forandringer eller endret holdninger ved å tale og skrive som har endret et helt land eller et folkestyre. Disse har vi biografier om på skolebiblioteket/bokkassene. Eks: Nelson Mandela Aung San Suu Kui Mahatma Gandhi Andre biografier vi skal ta for oss som Bill Gates, Barak Obama og Diego Maradona viser også hvordan disse personene handler ut fra sine omstendigheter og det samfunnet Biografier: Nelson Mandela (Ikon) av Teresa Grøtan (2008) SØR-AFRIKA Fortellingen om Aung San Suu Kyi ambassadørdatteren som ofrer seg for fred og frihet av Kjell Magne Bondevik (2009) BURMA/ASIA Mahatma Gandhi elsket og hatet av Torbjørn Færøvik (2008) INDIA/ASIA Fortellingen om Bill Gates : nerden som ble verdens rikeste mann og ga bort pengene sine av Kjell Ola Dahl (2009) USA Bestille bokkasse med faktabøker om land i verden, skjønnlitteratur med handling fra ulike steder i verden og biografier fra Drammensbiblioteket i uke 6.

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: GØY MED NORSK FOR 7. TRINN AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 40 Skrive og tegne sommerminne Lese felles bok i lag: Bergen mysteriet av Sortland Bli kjent med bøkene Velkommen

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2012/2013

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2012/2013 ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2012/2013 1. Språkbok 2. Inn i teksten 3. Tekstsamling Periode Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34-35 Oppstart og leirskole 36-38 39-40 Hva virker inn på Kommunikasjonen Kommunikasjon

Detaljer

Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling

Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling Periode Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34-35 Oppstart og leirskole 36-38 Hva virker inn på Kommunikasjonen Kommunikasjon i Kontekst Carlsten

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Årsplan for Norsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 utgangspunkt 195 årstimer

Årsplan for Norsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 utgangspunkt 195 årstimer Årsplan for Norsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 utgangspunkt 195 årstimer Tema Bli kjent med læreverkene Lesekurs Lær å lære Mål i LK06 Muntlige Skriftlige Sammensatte Språk og kultur bevissthet med eller

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. Veke MÅL (K06) TEMA INNHALD ARBEIDSFORM ANNA (Vurdering, læringsstrategi.

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. Veke MÅL (K06) TEMA INNHALD ARBEIDSFORM ANNA (Vurdering, læringsstrategi. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord Veke MÅL (K06) TEMA INNHALD ARBEIDSFORM ANNA (Vurdering, læringsstrategi.) 33-34 Reflektera over eiga læring Motivera for arbeidet med faget

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 3-5 - mestre sentrale regler i formverk og ortografi - bruke ordbøker - bruke bilder i presentasjoner - vurdere tekster - bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon - opptre i ulike roller gjennom

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterær tekst. På disse

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015 ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 Min reise til Skrive en fortelling om en tildelt plass, viktig å få med 5 fakta om hver person som drar (min 3- max 6 ink. seg

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Standarder i norsk på Kringsjå skole.

Standarder i norsk på Kringsjå skole. Standarder i norsk på Kringsjå skole. Kunnskapsløftet er utgangspunktet for virksomheten i de enkelte fag. I den venstre kolonnen nedenfor ser du målene Kunnskapsløftet setter i norsk. I utgangspunktet

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT innskoling Uke 34-35 Innskoling Elevene

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT

TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT ÅRSPLAN NORSK 2013 2014- Lycée français René Cassin d Oslo 6. trinn ( CM2) - Hannah Gerdes TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT Les og lær Innskoling : kap 1 Fortelle,

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

- kan lytta aktivt med ulike føremål: oppleving læring. - har delteke i dramatiseringar / skodespel

- kan lytta aktivt med ulike føremål: oppleving læring. - har delteke i dramatiseringar / skodespel Norsk Trinn 5 Kompetansemål Munnlege tekstar Mål for opplæringa er at eleven skal kunna Grunnleggjande ferdigheiter Læremiddel Arbeidsmåtar Tidsplan Eleven: opptre i ulike språkroller gjennom rollespel

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

Lokal læreplan for Norsk, 6.kl. Vartdal skule. 2015-2016

Lokal læreplan for Norsk, 6.kl. Vartdal skule. 2015-2016 34-36 Kommunikasjon Kommunikasjonsmodel len, sender, mottakar og bodskap. 37-38 lese og uttrykkje forståing og leseopplevingar bruke varierte lesestrategiar for å lese ulike typar tekst i ulikt tempo referere

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 5. trinn (CM1) Kompetansemål 5. 7. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Opptre i ulike språkroller gjennom

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen syner korleis arbeidet med trinnvis fører fram til læringsmåla i. Med atterhald om endringar. Kontakt: Det Norske Samlaget

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/læreverk/ metode 3 4. Spøk og. Lesebok s. 48 93 spenning

Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/læreverk/ metode 3 4. Spøk og. Lesebok s. 48 93 spenning HALVÅRSPLAN Trinn: 5. trinn Periode: Vår FAG: Norsk Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål middel/læreverk/ metode 3 4. Spøk og Lesebok s. 48 93 spenning Areidsbok s. 8-27 - lytte til andre opplevelser

Detaljer

Årsplan Norsk 5. klasse 2015/2016. Hordabø skule

Årsplan Norsk 5. klasse 2015/2016. Hordabø skule Årsplan Norsk 5. klasse 2015/2016 Hordabø skule Læreverk i faget: 5 lesebok og arbeidsbok til lesebok 5 språkbok og arbeidsbok til språkbok Kunnskapløftet seier: Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013

Leseplan. for. Sædalen skole 2012/ 2013 Leseplan for Sædalen skole 2012/ 2013 En bok er en rikdom, en bok er en venn og kan vel ditt vennskap fortjene -for han som har lært seg å lese i den, blir aldri på jorden alene. Leseplan for Sædalen skole

Detaljer

Dei mest relevante formuleringane for oss

Dei mest relevante formuleringane for oss Dei mest relevante formuleringane for oss DEI FYRSTE KAPITLA DEL LK06 HØYRINGSFRAMLEGGET Føremålet I Norge er både bokmål, nynorsk og samisk offisielle skriftspråk, og det tales mange ulike dialekter og

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Obj100 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

Elevene skal kunne: Les og lær Innskoling. Fortelle, forklare gi og ta imot beskjeder Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre

Elevene skal kunne: Les og lær Innskoling. Fortelle, forklare gi og ta imot beskjeder Forklare hvordan man gjennom språk kan krenke andre ÅRSPLAN NORSK 2013-2014 - Lycée français René Cassin d Oslo 5. trinn (CM1) Lærer: Hannah Gerdes TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT Les og lær Innskoling Repetisjon av

Detaljer

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016

Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Årsplan i norsk for 6.kl. 2015-2016 Tid Veke: Kompetansemål Elevane skal kunne: 34 uttrykke og grunngi egne standpunkter referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst presentere egne tolkinger av personer,

Detaljer

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros

Treårsplan i norsk 2013-2016. Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros Treårsplan i norsk 2013-2016 Eivind B. Hansen Helene F. Siira Eirik Leiros 1 MÅL Delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon Gjenkjenne retoriske appellformer og måter å argumentere

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid 34-37 Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lære Elevane skal arbeide med: Kap.1. LB På biblioteket Lære å bruke biblioteket Lære skilnaden på skjønnlitteratur og faglitteratur Lære om ein forfattar

Detaljer

Årsplan. Norsk. 5. klasse. Byskogen skole 2011/2012. 21. juli 2011, Bente Marit Drange. NORSK

Årsplan. Norsk. 5. klasse. Byskogen skole 2011/2012. 21. juli 2011, Bente Marit Drange. NORSK Årsplan Norsk 5. klasse Byskogen skole 2011/2012. NORSK 21. juli 2011, Bente Marit Drange. Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik

Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Årsplan Norsk 2015/2016 Skrevet av Cecilie Sangvik Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 6 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE NORSK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 6 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Årsplan: Norsk 2015 2016 Årstrinn: Lærer: 8. årstrinn Lena, Lasse, Anne Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

- kunne kommunikasjonsmodellen

- kunne kommunikasjonsmodellen Årsplan i norsk for 7. årssteg, 2010-2011 Læreverk: God i ord 7 (TEKSTSAMLING OG INN I TEKSTEN, Barbro Lundberg, Hanne Myrvold og Birgit Stallemo, SPRÅKBOK, Marianne Løkstad, Bjørg Sogn og Helen Storstenvik),

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen

Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016. Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen Sektor for skole og oppvekst, Breilia skole ÅRSPLAN 2015-2016 Fag: Norsk Trinn: 9/10 E Skoleår: 2015-2016 Faglærere: Kjersti Nilsen 1 Kompetansemål Samtale om form, innhold og formål i litteratur ( ) Skrive

Detaljer

Fagplan i norsk 4. trinn

Fagplan i norsk 4. trinn Fagplan i norsk 4. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk 34-35 Muntlige tekster Samhandle med andre gjennom lek,dramatisering,samtal e og diskusjoner og praktisere regler

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16

ÅRSPLAN I NORSK. 8. klasse 2015/ 16 ÅRSPLAN I NORSK 8. klasse 2015/ 16 LÆREVERK: Kontekst (Gyldendal norsk Forlag) - Basisbok - Grammatikk og rettskriving - Nynorskboka Nettsiden: www.gyldendal.no/kontekst Kontekst tekster1 + div. kopier

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 3. årstrinn Lærere: Karina Møgster Verpe, Erlend Andresen, Åshild Ruud og Trude Thun Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema/ Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Opplæringsplan i bibliotekbruk

Opplæringsplan i bibliotekbruk Opplæringsplan i bibliotekbruk Arne-Harald Steilbu Vertskommuneprosjektet 2014 Opplæringsplan i bibliotekbruk Vertskommuneprosjektet 2014 Side 1 112111 Forord Prosjektet «Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Grip teksten Lærerressurs

Grip teksten Lærerressurs Årsplan for Grip teksten Vg1 Læreplanmål for Vg1 Læreplanmålene er markert med farge for de fire ulike hovedmålene; rødt for muntlige tekster, blått for skriftlige tekster, lilla for sammensatte tekster

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: Lærere: 9.årstrinn Anniken Løvdal, Lena Veimoen, Siri Wergeland Maria S. Grün, Hanne Marie Haagensen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn

ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn ÅrsplanNorsk 2015 2016 Årstrinn: 9.årstrinn Lærere: Vidar Apalset, Anne Bisgaard, Hanne Marie Haagensen, Ulla Heli Norsk på 9. trinn er i år prosjektorganisert. Vi har delt året inn i syv delprosjekter

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler som gjentakelse, kontrast og

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås

Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Hege Almås Årsplan Engelsk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Lærer(e): Eli Aareskjold, Hege Almås Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Tema:

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål med faget Faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter skal ivareta elever som begynner i norsk skole med få eller ingen norskspråklige

Detaljer

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier

Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser. - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier Lokal læreplan Norsk Huseby skole 8. trinn Emne Fokus Eleven skal kunne: Lesemåter og lesefaser - kjenne til ulike lesestrategier og bruke Lesestrategier disse hensiktsmessig Lese i ulike sjangere - lese

Detaljer

Opplæringsplan for skolebiblioteket

Opplæringsplan for skolebiblioteket Opplæringsplan for skolebiblioteket på Skåredalen skole. I Kunnskapsløftet er «å kunne lese» og «Bruke digitale verktøy» grunnleggende ferdigheter. Dette plasserer begrepene «bibliotek» og «ikt» sentralt

Detaljer

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn

02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn 02.02.2010 Litt fokus på læreplanen/ kompetansemålene i norsk etter 10. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne meninger i diskusjoner og vurdere hva som er saklig argumentasjon

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Kompetansemål i Norsk etter 7.årstrinn, målmeny og vurderingsskjema, VØLK. Navn: Hovedområde: Norsk Emne: Sammensatte tekster

Kompetansemål i Norsk etter 7.årstrinn, målmeny og vurderingsskjema, VØLK. Navn: Hovedområde: Norsk Emne: Sammensatte tekster Kompetansemål i Norsk etter 7.årstrinn, målmeny og vurderingsskjema, VØLK. Navn: Hovedområde: Norsk Emne: Sammensatte tekster Kompetansemål fra LK06 Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 5.trinn, Arbeidsbok 3 til

Detaljer

Fagplan, 6. trinn, Norsk.

Fagplan, 6. trinn, Norsk. Fagplan, 6. trinn, Norsk. Lærerverk: Ord for alt, språkbok A & B + Tekstbok. Cappelen Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August September Mål for opplæringen

Detaljer

Rettferdig handel pensum i skolen

Rettferdig handel pensum i skolen Rettferdig handel pensum i skolen Læreplanen utgangspunktet for alt i skolen Læreplanmål Grunnleggende ferdigheter Noen grunnleggende ferdigheter er nødvendige forutsetninger for læring og utvikling i

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I NORSK - 4. TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ 34 Sommerfortelling skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende

Detaljer

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015

Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Fagplan i norsk for 9. trinn 2014/2015 Faglærer: Sofie Flak Fagerland Standarder (gjennom hele semesteret): Grunnleggende ferdigheter: - Å kunne utrykke seg muntlig i norsk er å ha evnen til å lytte og

Detaljer

Årsplan ENGELSK 6.trinn

Årsplan ENGELSK 6.trinn Skoleåret 2015/2016 Årsplan ENGELSK 6.trinn Uke Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34 Repetisjon fra 5.trinn - Forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner. - Innlede, holde i gang

Detaljer

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier:

- Leselos: * Målretting * Førforståelse * Koding * Ordforråd * Leseforståelse * Metakognisjon Lesebestillinger. - Læringsstrategier: G T P T M Mål, K06 Muntlig kommunikasjon samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon kriftlig kommunikasjon lese av ulike skrive enkle gjenkjenne og bruke språklige virkemidler

Detaljer