Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen"

Transkript

1 Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 2. Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig 3. Lese lengre norske skjønnlitterære tekster, barnelitteratur på bokmål og uttrykke forståelse og leseopplevelse. 1 (4x2ti mer) Lesesirkel - å lese i roller. 1.E. skal bli kjent med 5 ulike roller: ordstyrer, ordkunstner, lære seg å fordype seg i en tekst ved å se nærmere på enkeltdeler av teksten og diskutere funnene. E. skal gjenfortelle, beskrive, diskutere E. jobber i grupper på ca. fem. Skolebibliotekar og bydelsbibliotekar samhandler om valg av bøker. 1.Skriftlige oppgaver på arbeidsplan hvor e. skal forberede sin rolle, arbeide med spesielle ord og beskrive personene i boka. 1.Lydopptak v/lesing. 2.Skrivebok 1.Lese lengre norske skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og uttrykke forståelse og leseopplevelse. 2. Bruke erfaringer fra egen lesing skjønnlitterær skriving. Beskrive hovedhandlingen ( hva skjer med hovedpersone ne). Skrive en egne tekst inspirert av Svein og Rotta. 2 Uke 9-12 Norske forfattere Marit Nikolaysen Svein og Rotta Teamet skal planlegge denne perioden tirsdag 2.februar. Temaperiode over 4.uker. Aktiviteter på tvers av klasser. Håndskrevede småbøker.

2 1.Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. 2.Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. 3. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett. 4. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige fremføringer 5.Bruke erfaringer fra egen lesing i sakspreget skriving. Kjenne til innholdet i oppbyggingen av en fagtekst. Lage egen fagtekst. 3 (5x2ti mer) Faktatekster Finne relevant faktastoff til eget skrivearbeid. Kreere, konstruere, designe, formulere, skrive Besøke bydelsbiblioteket. Lære om hvordan bruke kilder. Finne relevant stoff til eget skrivearbeid. Innføring og opplæring i powerpoint. Kreere, konstruere, designe, formulere, skrive egen tekst. Muntlig fremføring Powerpoint av fagtekst. 1.Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barnelitteratur 2.Referere og oppsummere tekster 3. presentere egne leserfaringer fra skjønnlitteratur skriftlig og muntlig. 5. Hele våren Leselyst. Låne bøker på skolebiblioteket. Bokprat. Bydelibliotekar kommer i klasserommet og overrekker en bokkasse samtidig som hun presenterer bøkene. Bokprat. Bokanmeldelser. (øve, beskrive, mene, begrunne)

3 Vedlegg 2: Å rsplan pa skolebiblioteket, Trollskogen skole, trinn Vi skal skape leseglede, styrke leseferdighetene og utvikle språkkunnskapen til den enkelte elev. Tema for perioden er vikingtid. Klassen får bokkasse med egnet skjønnlitteratur og faktalitteratur ( 6.uker) til å arbeide med for å nå målene. MÅL KUNNSKAPS- LØFTET ( elevene skal kunne) DELMÅL (på vei mot) (.elevene skal kunne) (Blooms taksonomi) AKTIVITET TEMA HVA OG HVORDAN TID VURDE Skolebiblioteket Klasserommet Bydels-og hovedbibliote ket RING. Bruke biblioteket og digitale informasjonskan aler på en målrettet måte Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving Finne informasjon og vurdere innhold om betydningsfull person i vikingtid Velge ut reell informasjon og planlegge egen skriveoppgave ved bruk av tankekart Skrive en individuell saktekst hvor e. benytter begrep og kontekst fra vikingtiden Litteraturopplevelse (Kaupang) Kiste med vikingobjekter. E. finne aktuell fakta. E. øver på å søke på pc. Lærer instruerer, veileder og modellerer bruk av nøkkelord og tankekart. E. trener på å bruke nøkkelord og tankekart SOL.( side 10) Gro Anita veileder i litt. søk og pc.søk i kilder ( klasserom og skolebib.) Gro-Anita presenterer bøker. Klassen får med seg bokkasse til klasserommet Tirs Og Lærer bruker vurderings skjema.

4 Vedlegg 3: Årsplan for skolebiblioteket Trollskogen Viktige satsningsområder: Fornying av bokstamme, spes fakta og video. Organisere materiell til veiledet lesing Videreutvikle det pedagogiske innholdet i skolebibliotektimene (New Zealand materiell) Samarbeid med lærerne om felles mål Etablere bruken av digitale virkemidler på skolebiblioteket. Ha felles opplevelse, som gir glede og inspirasjon for alle elevene Fokusområde MÅL DELMÅL TILTAK/AKTIVITET/HVEM HORDAN TID ANSVAR Brukere/elever Vi skal fremme leseglede og styrke leseferdigheter Alle trinn skal ha tilpasset litteratur lett tilgjengelig årstrinn. Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på skolebiblioteket til egen lesing. Hvem Hva Tema Bokprat. 1.trinn Lese bilder, tankekart. 2.trinn Tankekart, Veiledet lesing. 4.bok-kasser 4.bok-kasser Bøker tilpasset ulike leseferdigheter Leselyst. Dinosaurer. Verdensrommet. Lese bilder, og bli kjent med hvor bøker står på skolebib. Øve på å låne og levere bøker. Skolebibiotekar overleverer kasser i klasserommet med Billy Bok. Bokprat. Høytlesing med elevmedvirkning. Lese fortellinger og bruke tankekart. Bli kjent med hvor bøker står på skolebib. Øve på å låne og levere bøker. 3.trinn Tankekart, 3.bok-kasser Leselyst Bokprat.

5 3.-4.årstrinn. Elevene skal kunne finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket årstrinn. Elevene skal kunne bruke biblioteket på en målrettet måte. Bison, 4.trinn Nøkkelord, Kolonne, Bison, Tankekart, Lese mellom linjene, bison, Bokorm. 5.trinn Bokanmeldelser, Minnebok, bison 6.trinn Strukturert tankekart, nøkkelord, tokolonneno tat, bison Faktabøker Taekwondo Bli kjent med serier tilpasset aldersgruppen (skjønnlitterære og fakta) og være trygge på hvor de kan finne disse på skolebiblioteket 3.bok-kasser Leselyst Bokprat. Lære å søke i Grøss og Gru bibliotekbasen. Bruke tema til inspirasjon i egen skriveprosess. Sjangerlære Leselyst, div ( fabel og grøss). utvalg Ordbevissthet. Klassen lager bokorm. Lese venner 4.bok-kasser 3.bok-kasser Bøker på morsmål AnneCath Vestly? Svein og Rotta Pubertet og forelskelse Leselyst, div utvalg Viking og middelalder Mobbing og antirasistisk litt. Finne bøker til formidling for barn i barnehage. Bli kjent med teknikker for formidling å øve på disse. Finne og bruke egnet informasjon til egen skriving, ved bruk av bestemte lesestrategier. Folkebibliotekar veileder i søk og kildekritikk.

6 Leselyst, div utvalg Leselyst Bok til alle Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Jon Ewo. Ingunn Aamodt, Arne Svingen. 7.trinn 3.bok-kasser Ungdomsbøker ser hodet mitt stort ut med denne Reidar Lund Finne flere bøker av forfatteren på skolebiblioteket. Høytlesingsbok som utgangspunkt for diskusjon og eget skrivearbeid. Bøker fra hans forfatterskap Blodmånenatta En felles leseopplevelse. Forfatterbesøk Forfattersamarbeid Reidar Lund. Skriveverksted. Forfatteren deltar i undervisningen. Lese elevproduksjonen fra året tidligere. Leselyst Bok til alle Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Bokkasse Faktabøker Skjønnlitterære. Elevmedvirkning Ca 30 stk elevbibliotekarer fra 5, 6 og 7 klasse. Elevene søker på jobben. Elevbibliotekarene får kursing i Bibliofil og bokformidling på Drammensbiblioteket. Eleven ar sammen i par. Ansvar: innlevering, utlån, reserveringer, formidling.

7 Felles opplevelse som gir glede og inspirasjon for alle elevene Nasjonal leselystaksjon. Bruke de ideer utarbeidet materiell som kommer fra Leselystaksjonen. Bok til alle(6 og 7kl) og lesekviss. Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Bruke lesekviss når elevene er på skolebiblioteket. 17.sept 1.nov Folkebibliotekar Skolebibliotekar Felles opplevelse som gir glede og inspirasjon for alle elevene Synliggjøre elevens leseinnsats på skolens yttervegg. Lokal leselystaksjon Lesekvart. Bokanmeldelser. Bokmappe 1-4 klasse Minnebok 5-7 klasse Telle sider Lærerne får tid til planlegging i mandagstid uke 41. Uke Skolebibliotekar Lærerne. Flerspråklighet Flerspråklig fokusering og stolthet Samarbeid skole/hjem. Nafo prosjekt. Foreldre leser med barna. Blir kjent på skolebiblioteket. Foreldre leser med barna. Blir kjent på skolebiblioteket. Foreldre og lærere får kurs i veiledet lesing. Bokkafeer. To pr. halvår. Morsmålslæ rer 1, Morsmålslæ rer 2. Nafo Skolebibliotekar Flerspråklig fokusering og stolthet over egen språkkompetan se Medarbeidere Etablere en modell for Visualiser og ha tilgang, fokus på tospråklige bøker Utvikle en bibliotekplan hvor SOL og Samarbeide med de ulike partene i kommunen og på skolen som har lesing som Utstilling fra Det flerspråklige bibliotek. Den lille prinsen. Møter med trinnene. Møter med skolens lærere i Vår 2012 DFB Lærer 1 Lærer 2.

8 samarbeid om skolebiblioteket Engasjere og motivere lærerne til å bruke skolebiblioteket lesestrategier er i fokus. arbeidsfelt. SOL gruppa. Deltagelse i nettverket for lesing i regi av prosjektbasen i kommunen. Møter med ressurspersonene i lesing. Møter med ledelsen. Lærermedvirkning Lærere bruker timer de her til gode på arbeidsplanen. Avdelingsledere fastsetter antall timer sammen med de aktuelle lærere. Ønskelig med to lærere fra hvert trinn. Lager et oppsett for arbeidsoppgaver og bruk av tid. Oppgaver: lesing av bøker, registrering av bøker og annet praktisk arbeid. Mange av lærerne får 10 timer til bruk på skolebiblio teket. Skolebibliotekar Avdelingsledere. Lærere. Skolebibliotekar Litteraturformidling. Samarbeid med Drammensbiblioteket. Bibliotekarer fra Drammensbiblioteket kommer til skolen og formidler om aktuell barnelitteratur til lærerne. Vi er på skolebiblioteket. Totalt ca 130 lærertimer. Mandagstid. Vår 2012 By og bydel. Veiledet lesing Samarbeid med folkebiblioteket. Møter med bydelsbibliotekar Lærerne bruker veiledet lesing i timene på skolebiblioteket Jobber frem en plan for trinnenes bruk av bydelsbiblioteket. 2 møter i halvåret. Aug og nov. Skolebiblioteka r tar kontakt og Skolebibliotekar Folkebibliotekar

9 foreslår møtedatoer. Læring og fornyelse Opplevd by tilhørlighet og by stolthet IKT Skolebiblioteket på Trollskogen skole sin hjemmeside og MLG. Lærere og elever lærer å finne frem til søkemotoren Safarisøk, søk i skolebibliotekets bokstamme.. Opplæring i bruk av safarisøk. Utarbeide siden slik at den inneholder linker og aktuell informasjon. Formidling av Drammen 200 år for alle trinnene på skolebiblioteket. Lokal fokusering, bydelen Fjell. Elevene får opplæring på skolebiblioteket av skolebibliotekar. Lærerne får opplæring på skolebiblioteket av skolebibliotekar. Skolebibliotekar viser fremgangsmåte på mandagstid men jevne mellomrom. Prøv ut en form hvor ikt ansvarlige på skolen involveres. Prøv ut en elev som ansvarlig for deler av siden. Jubileum juni Høst Høst Skolebibliotekar Lærerne. Skolebibliotekar Elevbibliote karer. Skolebibliotekar IKT ansv. 1 IKT ansv. 2 IKT ansv. 3 Pedagogikk og formidling. Flatskjerm med boknyheter. Skjerm som viser boknyheter. Skjermen skal henge ut mot øvre skolegård. Finn informasjon fra andre instanser eller skoler hvor dette har blitt gjort tidligere. Skolebibliotekar Vaktmest. Lærer Avd.leder Kommunen

10 Økonomi og innkjøp Litteraturformidling. Skolebibliotektimen skal bestå av tre deler, foruten et klart mål: Bokprat: formidling av bøker, elevelevsamtale Lån: elevene søker og finner bøker, skolebibliotekar og lærer godkjenner bokvalget. Elevbibliotekarer låner ut. Lesing: elevene sitter stille og leser, lærer har veiledet lesing med grupper, høytlesing av lærer eller lesepar. Lesestrategier. Fornying av bokstammen Bruke de strategier som skolen og trinnene velger å jobbe med. Samarbeide med trinnene om hvordan jobbe med felles mål, i klasserommet og på skolebiblioteket. Gjøre faktabøkene mer tilgjengelige for elevene. Innkjøp av bøker til bokkasser. Være oppdatert på ny litteratur. Arbeide systematisk med deler av bok. Eks: tittel, forfatter, hovedperson, personkarakteristikk, handling, emneord, sjanger. Fokusere og få oversikt over litteratur som kan være godt egnet for elever med et mindre ordforråd enn aldersadekvat. Bruk materiell fra New Zealand. Rydde og velg hvilke faktabøker vi skal beholde. Boksalg. Skolebibliotekar og lærere samarbeider om innkjøp av bøker utifra tema på årsplaner. Dra på kurs om leseopplæring, Aschehoug Vår 2012 Skolebibliotekar

11 Vedlegg 4: Fremdriftsplan litteraturtimer på morsmål på skolebiblioteket Trollskogen Hovedmål: Vi skal utvikle en modell for bruk av skolebiblioteket som læringsarena hvor systematisk bruk av flerspråklig og norsk skjønnlitteratur og faglitteratur brukes for å utvikle god(e) leseglede, leselyst, lesevaner og leseferdigheter, som igjen øker mulighetene for å utvikle det norske dybdespråket. Delmål Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgruppe Årsplan for samarbeid med skolebibliotekar, lærere Fastsette tidsrammer og møteplasser August Skolebibliotekaransvarlig og lærere Skolebibliotekar og lærere. Engasjere foreldrene Orientere på foreldremøte. Sende info fra rektor hjem. Gi info på morsmål. Innen utg.av september Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige 3.klasseforeldre 4.klasseforeldre. Bli kjent med skolebiblioteket og bøkene der. Bokkafe Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige elever 3. og 4. klasse Markere språkuke og morsmålets dag 19.februar. Høytlesing og fortelling på morsmål. Februar Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige elever 3. og 4. klasse Lese regelmessig Lesetid: hjemme og på skolebiblioteket. 10 min. hver dag. 15 min. på skolebib. En gang pr.uke Lærere Tospråklige elever 3.og 4. klasse Bli kjent med folkebiblioteket Besøke folkebiblioteket Vår 2011 Lærere Tospråklige elever

12 Skolebibliotekaransvarlig Elevene skal oppleve at voksne leser for dem Foreldrene og lærerne leser høyt for barna Lekse i etterkant av bokkafe. Foreldre Lærere Tospråklige elever 3.og 4. klasse Elevene skal medvirke til erfaringsdeling på skolen. Lese for yngre medelever Vår 2011 Lærere Tospråklige elever 3. klasse og 1.klasse

13 Vedlegg 5: Bydelsbiblioteket Trollskogen skole. Å rsplan trinnvis Vi skal skape leseglede, styrke leseferdighetene og utvikle språkkunnskapen til den enkelte elev. Vi fokuserer på lese- og skrivestrategier knyttet til SOL. MÅL KUNNSKAPSLØFTET ( elevene skal kunne) DELMÅL (på vei mot) (.elevene skal kunne) AKTIVITET TEMA TRINN HVA OG HVORDAN TID ANSVAR Skolebiblioteket Klasserommet Bydels-og hovedbiblioteket 1 samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger bli kjent med bøker og biblioteket Et besøk i året klassevis. Gro Anita ha lesestund og omvisning. Vår Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. 2 finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing bli kjent med alfabetisering som en måte å organisere bøker på. øve på å finne bok tilpasset leselyst og leseferdighet Alle elevene skal få lånekort på bydelsbiblioteket. Foreldrene skal følge barna i etterkant å låne. Leselyst. Tommelfingerregel. Hjem/skole samarbeid. Foreldremøte, info. Oppfølging på ukeplan, lekse å låne en bok med foreldre. Omvisning og alfabetisering. Få lånekort. Okt nov Tirsdager før kl Klassenes lærere og Gro Anita. 3 finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Et besøk i året klassevis. 4 lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse finne og forberede spørsmål til teksten eller bildet som kan være gode å samtale om...forklare handlingen i boka. kjenne til å benytte lesestrategier som tempo, Lesevenner. Formidling av billedbok. Øve på formidling. Skolebibliotekar modellerer. Læringsmål og suksesskriterier om lesestrategier. Elevene øver individuelt og i par. Øve på formidling. Bli trygg på boka. Veiledet læring. Klassene kommer på bydelsbiblioteket og Gro- Anita modellerer formidling. 3 økter a 60 minutter Uke 6. 7 og 8 februar. Uke 21. Bitte. Gro-Anita Lærerne.

14 stemmebruk og artikulasjon forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett Se læringsmål som blir utarbeidet på trinnet. (mmm) Et besøk i året klassevis. Informasjonskom petanse. Søking, nøkkelord, bokanmeldelser.( vikingtid) Øve på søking i bibliotekbasen, websøk. Øve på å orientere seg og bruke ebok. Elevene arbeider med egen skriveoppgave om vikingtiden. Gro Anita til klassene. Opplæring i kildekritikk, internett og søk. Elevene arbeider i par på pc. Vår Januar Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Leselystaksjon. Bok til alle. Neste år skal vi lage vår egen leselystaksjonen. Bokprat om de 6 bøkene. Elevene samtaler i grupper. Skriftlige bokanmeldelser. Klassevis besøk på Drammensbiblioteket. Litteraturformidling om de 6 bøkene elevene kan velge mellom. Oktober. Mandager og ons. før eller tirs./tors 7 bruke bibliotek og digitale informasjonskanal er på en målrettet måte Et besøk i året klassevis. Bøker på andre språk som elevene kan velge på ung. Skolen. Tyrkisk, fransk, eng, spansk og tysk. Gro Anita har litteratur-formidling.. Vår Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. Leselystaksjon. Bok til alle. Bokprat om de 6 bøkene. Elevene samtaler i grupper. Skriftlige bokanmeldelser. Klassevis besøk på Drammensbiblioteket. Litteraturformidling om de 6 bøkene elevene kan velge mellom. Oktober. Mandager og ons. før eller tirs./tors

15 Vedlegg 6: NORSK PÅ 7.trinn Skisse (skal korrespondere med 7.trinns halvårsplan og med plan for skolebibliotek) MÅL INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER SAMARBEID MED BIBLIOTEKET PRODUKTER - VURDERING Kompetansemål norsk 7.trinn Innhold/arbeidsmåter (eksempler) Skolebibliotek og folkebibliotek Produkter (eksempler) Veiledning og vurdering (eksempler) Lese/skrive/sammensatte tekster lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser referere og oppsummere tekster presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt mestre ortografi, tegnsetting, variert Høytlesing/lydbok i samlet klasse. Dialogisk journal, dvs. skrivebok der elevene lærer å skrive referat fra enkeltkapitler og å skrive tanker (reflektere) i tilknytning til det de har lest. Mange mulige skriveoppgaver: om hoved- eller biperson, Bibliotekarene samarbeider om å finne et utvalg gode skjønnlitterære tekster som er knyttet til aktuelle faglige temaer for 7.klasse (middelalder mv) + andre gode skjønnlitterære bøker og sakprosa for barn Minibibliotekarer Flere korte tekster, kan publiseres i klassen etter bearbeiding (opplesing, veggplakat, på wiki osv) Gruppepresentasjoner Diskusjoner Bokanmeldelser i perm i klasserommet (med tekst og bilde) Veiledning på noen av tekstene underveis, for eksempel ved hjelp av skrivekonferanser og skriftlig tilbakemelding (bruk av wiki til dette?). Kameratrespons (lage gode regler og rutiner)

16 ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner bruke oppslagsverk og ordbøker bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker drøfte og vurdere skjønnlitterære miljøskildringer, skrive fortsettelse, skrive egen fortelling, skrive saklig om et aktuelt emne fra boka osv. Arbeid i grupper med å samtale om ulike sider ved boka, fordele ansvar for personskildring, miljøbeskrivelse, handling osv på gruppene. Elevene kan skrive sammen og presentere muntlig sammen. Flere ulike bøker: Lesegrupper, dvs. fire/fem elever leser samme bok. Drøfter, lager presentasjon for de andre, presenterer. Barn formidler for barn: To og to lager presenterer bøker og veileder yngre elever Bøker til valg, firefem av samme bok Bokanmeldelser på veggplakater Bokanmeldelser på wiki Muntlig og skriftlig presentasjon for 6.klasse, gjerne på biblioteket i 6.klassetiden (et par-tre presentasjoner hver gang). Bildebøker, skriving på data/for hånd, tegning for hånd. Faktatekster med bilder fra internett og/eller egne fotografier til klassens bibliotek Tilbakemelding fra medelever og lærer på muntlige presentasjoner (gode regler og rutiner) Samle tekster og andre produkter i arbeidsmappe (fysisk og/eller digital) lage god rutine

17 tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner Språk- og kulturkunnskap bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk forklare opphavsrettslige regler for bokpresentasjon for 6.klassinger Lage bildebøker, fiksjon eller fakta. Gjerne knyttet til arbeid i annet fag. Bildebok om ulike religioner? Bildebok om... Lese opp, presentere Velge forfattere (gruppe- /pararbeid). Lage en forfatterbiografi med tekst og bilder (bruke biblioteket og internett) Rollespill (forfatteren), lese opp, intervjue hverandre, dramatisere et utdrag fra forfatterens verk. Diktbøker Bildebøker Faktabøker Forfatterbiografier til klassens bibliotek, papir og/eller digitalt Lage utvalgsmappe ved slutten av skoleåret, elevmedvirkning i drøfting av kriterier både underveis (enkeltarbeider) og til slutt (utvalgskriterier). Presentasjon av og

18 bruk av tekster hentet fra Internett Biografier, kjente personer samtale om arbeidene i mappa på utviklingssamtaler med elev og foresatte Skuespill Lærer vurderer mappene med skriftlig kommentar. Bøker og filmer som gjengir dialekter

19 Litteratur på bokmål og nynorsk Evt. Feiring av utvalgsmappene ved skoleårets slutt. Litteratur på svensk og dansk Informasjonssøk, kildekritikk og opphavsrett

20 Vedlegg 7: AKTIVITESPLAN ASKELADDEN SKOLEBIBLIOTEK HØSTEN TRINN TRINN KUNNSKAPSLØFTET Kompetansemål på trinnet Elevene skal kunne TEMA Aktiviteter og arbeidsmåter Skolebiblioteket Drammensbiblioteket Tidsrom Uke: 5.-7 Norsk etter 7.års trinn, muntlige tekster: opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Norsk etter 7.års trinn, skriftlige tekster: uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst Mini-Bibliotekarer Møte for alle mini-bibliotekarene på kolebiblioteket 7.september kl mini-bibliotekarer fordeles på 20 bibliotektimer. Fadderklasser tas hensyn til. Kurs for minibibliotekarer på Drammensbiblioteket. - Opplæring i Bibliofil - Litteratur - Lån av bøker Datoer: 5.trinn: trinn: trinn: presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Norsk etter 7.års trinn, sammensatte tekster: forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst Norsk etter 7.års trinn, språk og kultur: presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk 6. Samfunnsfag etter 7.årstrinn: fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden Vikingtiden Høre utdrag fra boka Røvet av vikinger av Torill Thorstad Hauger. Elevene leke arkeologer, ha en liten utgravning av gravhaug. Uke 39: sende temabokkasse 6.trinn med skj.litt/faktabøker: vikingtiden Navn lærer: 41

21 Bli presentert for faktabøker og skjønnlitterære bøker om vikingtiden. 3. Norsk etter 4.årstrinn: gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer Eventyr Samisk eventyr og høre samisk joik Høre et samisk eventyr og samisk joik og hva joik betyr og står for en slags fortelling det også. Sende temabokkasse med bøker til både 2.trinn og 5.trinn, skj.litt/faktabøker: kroppen Lærer 2.trinn: Lærer 5.trinn: Norsk etter 7.årstrinn: drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Dikt Forelskelse og kjærlighet Lyrikkafé Lyrikkafé på skolebiblioteket med småbord og rødrutete duk, og musikk. Elevene fremfører egne dikt om forelskelse. Sende temabokkasse med bøker 4.trinn, skj.litt/faktabøker: dinosaurer Lærer: og 5. Naturfag etter 2.årstrinn: sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Naturfag etter 7.årstrinn: beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre. Sende temabokkasse med bøker 6.trinn, 60 elever skj.litt/faktabøker: verdensrommet Lærer: Naturfag etter 4.årstrinn: samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde Dyr som ikke finnes mer Dinosaurer Utstilling av dinosaureffekter i glassmonter og formidling av disse. Utstilling av dinosaurbøker. Sende temabokkasse med bøker 5.trinn, 60 elever skj.litt/faktabøker : Norge Lærer: Samfunnskunnskap etter 7.årstrinn: gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Musikk etter 7.årstrinn: gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken Høymiddelalderen Gregoriansk musikk og stearinlys på skolebiblioteket når elevene kommer inn. Skolebibliotekar kledd ut som munk. Skolebibliotekar lese fra en bok som har med tema å gjøre eks klosterliv. Folkebibliotekar fra Drm.biblioteket presenterer bøker om middelalderen for 7.trinn bokkasser. 44

22 3. Naturfag etter 4.årstrinn: beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre Naturfag etter 7.årstrinn: beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til Jorda og verdensrommet Utstilling av faktabøker og skjønnlitterære bøker om verdensrommet. Lese utdrag fra Svein og rotta gjennom verdensrommet eller biografien til Neill Armstrong. Sende temabokkasse med bøker til 1.trinn skj.litt/faktabøker: kroppen Lærer: Samfunnskunnskap etter 7.årstrinn: gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Senmiddelalderen Jeanne d Arc Skolebibliotekar leser fra den illustrerte 46 boka Jeanne d Arc av Josephine Poole (1999). 1. Naturfag etter 2.årstrinn: sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre Samfunnsfag etter 7.årstrinn: lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar Norge Utstilling av bøker om Norge. Lese utdrag av Stavanger -mysteriet av Bjørn Sortland eller Svein og rotta og verdensmesterskapet av Marit Nicolaysen (Finnmak). Bestille temabokkasse til lærerne av høytlesningsbøker til adventtiden. Lærer: Norsk etter 4.årstrinn: uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg Prøysen Utstilling av Prøysen bøker. Lese en Prøysen billedbok for elevene. 49

23 talemålsvarianter i Norge Alle RLE etter 4.årstrinn: samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider RLE etter 7.årstrinn: forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer Jul Julekrybbe og julefortelling Det kan forekomme endringer. Jeg bestiller temabokkasser for dere fra pedagogisk avdeling på Drammensbiblioteket slik at de skal komme torsdag før temauka starter. Hilsen skolebibliotekar

24 VEDLEGG 8 TEMA VERDEN VÅREN TRINN SKOLEBIBLIOTEKET ASKELADDEN SKOLE UKE Fag og kompetansemål Kunnskapsløftet K06 Tid Skolebibliotek Boktitler, ressurser, utstyr etc Folkebibliotek 7 Norsk: muntlig drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Samfunnsfag: Historie skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i 20 min Presentasjon av hva en biografi er og vise hvilke 6 biografier elevene skal bli kjent med gjennom 6-ukers perioden. Disse biografiene er plukket ut fordi det er kjente mennesker som har levd/lever i forskjellige deler av verden (TEMA) og at språk som taler, bøker, media, aviser har gjort noen av disse menneskene kjente. Noen også pga fredsarbeid, fengselsopphold, husarrest og politikk. De har gjort store politiske forandringer eller endret holdninger ved å tale og skrive som har endret et helt land eller et folkestyre. Disse har vi biografier om på skolebiblioteket/bokkassene. Eks: Nelson Mandela Aung San Suu Kui Mahatma Gandhi Andre biografier vi skal ta for oss som Bill Gates, Barak Obama og Diego Maradona viser også hvordan disse personene handler ut fra sine omstendigheter og det samfunnet Biografier: Nelson Mandela (Ikon) av Teresa Grøtan (2008) SØR-AFRIKA Fortellingen om Aung San Suu Kyi ambassadørdatteren som ofrer seg for fred og frihet av Kjell Magne Bondevik (2009) BURMA/ASIA Mahatma Gandhi elsket og hatet av Torbjørn Færøvik (2008) INDIA/ASIA Fortellingen om Bill Gates : nerden som ble verdens rikeste mann og ga bort pengene sine av Kjell Ola Dahl (2009) USA Bestille bokkasse med faktabøker om land i verden, skjønnlitteratur med handling fra ulike steder i verden og biografier fra Drammensbiblioteket i uke 6.

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk

Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Halvårsplan 6. trinn i norsk skoleåret høst 2015 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk

Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret Fra Læreplan i norsk Årsplan 6. trinn i norsk skoleåret 2016-2017 Fra Læreplan i norsk Kyrkjevollen skole Kompetansemål etter 7. årstrinn: Muntlige tekster opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD

ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD ÅRSPLAN I NORSK FOR 6.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN OG KNUT BRATTFJORD LÆRERVERK: ZEPPELIN 6 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug

Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Årsplan Norsk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Anlaug Laugerud, Renate Nagel Dahl og Hanna Guldhaug Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: GØY MED NORSK FOR 7. TRINN AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Samtale om. lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma. HALVÅRSPLAN VÅREN 2017 TRINN: 5. FAG: NORSK UKE TEMA / EMNE LÆREMIDLER KOMPETANSEMÅL VURDERING Ansvar Uke 1 Venn- diagram Kopi fra «Salto». Samtale om lærere måloppnåelse. Gjøre ferdig tegnsetting komma.

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn

Årsplan Norsk Årstrinn: 7. årstrinn Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Hanna Guldhaug, Ulla Heli og Julie Strøm Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Lær å lære. Lesekurs. (Zeppelin språkbok) Bison- overblikk. Nøkkelord. VØL- skjema. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 5A/B Lærer: Mona Brurås og Dårdi Flåm Uke Årshjul 34 37 Nasjonal prøve lesing uke 37 Hovedtema Kompetansemål

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole

ÅRSPLAN. Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten 35-39. Karl Johans Minne skole ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 6 Fag: Norsk Utarbeidet av: Camilla, Harald og Carsten Mnd. Kompetansemål 35-39 Skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift Bruke erfaringer fra egen

Detaljer

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne:

LÆREPLAN I NORSK 5.-7. TRINN. Delmål etter 6. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. trinn Vi har som mål at elevene skal kunne: LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER 5.-7. TRINN Kompetansemål etter 7. Delmål etter 5. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 6. Vi har som mål at elevene skal kunne: Delmål etter 7. Vi har som

Detaljer

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013

Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Årsplan i norsk for 5.trinn 2012/2013 Uke Emne Mål Innhold Arbeidsmåte/ organisering 34 40 Skrive og tegne sommerminne Lese felles bok i lag: Bergen mysteriet av Sortland Bli kjent med bøkene Velkommen

Detaljer

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad

Årsplan Norsk Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Norsk 2016 2017 Årstrinn: 5. årstrinn Lærere: Tonje Skarelven, Brita Skriubakken, Eirin S Hammerstad Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 5 ( CM1) FAG KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING NORSK Navn Lytte til andre, uttrykke seg og grunngi egne standpunkter

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen viser hvordan med trinnvis fører frem til læringsmålene i. Med forbehold om endringer. Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke

Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter og læringsressurser skrive bruke Årsplan 2016/2017 Norsk 5. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 5 Zeppelin lesebok 5 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 5 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 5 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder, aktiviteter

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2012/2013

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2012/2013 ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2012/2013 1. Språkbok 2. Inn i teksten 3. Tekstsamling Periode Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34-35 Oppstart og leirskole 36-38 39-40 Hva virker inn på Kommunikasjonen Kommunikasjon

Detaljer

Halvårsplan våren 2015

Halvårsplan våren 2015 3-5 - mestre sentrale regler i formverk og ortografi - bruke ordbøker - bruke bilder i presentasjoner - vurdere tekster - bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon - opptre i ulike roller gjennom

Detaljer

Årsplan for Norsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 utgangspunkt 195 årstimer

Årsplan for Norsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 utgangspunkt 195 årstimer Årsplan for Norsk 6. trinn skoleåret 2014-2015 utgangspunkt 195 årstimer Tema Bli kjent med læreverkene Lesekurs Lær å lære Mål i LK06 Muntlige Skriftlige Sammensatte Språk og kultur bevissthet med eller

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2015/16 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst og skjønnlitterær tekst. På disse

Detaljer

Fagplan i norsk 3. trinn

Fagplan i norsk 3. trinn Fagplan i norsk 3. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa På vei I mål læreverk Skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift. Stavskrift Jeg kan bokstavhuset

Detaljer

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse. Lesestrategier og skriving

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse. Lesestrategier og skriving 4.Trinn Fag: NORSK VÅR 2016 Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne

Detaljer

Årsplan i norsk 2017/2018

Årsplan i norsk 2017/2018 Årsplan i norsk 2017/2018 Uke Tema: Kunnskapsløftet sier: Innhold i timene: Kompetansemål: Læringsmål: Grunnleggende : 34-36 Kap. 1 Lær å lære opptre i ulike roller gjennom drama, opplesing og presentasjon

Detaljer

Lokal læreplan for Norsk, 7.kl. Vartdal skule

Lokal læreplan for Norsk, 7.kl. Vartdal skule 34-36 lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres mening drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider 37-38 lese og uttrykkje forståing

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. Veke MÅL (K06) TEMA INNHALD ARBEIDSFORM ANNA (Vurdering, læringsstrategi.

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord. Veke MÅL (K06) TEMA INNHALD ARBEIDSFORM ANNA (Vurdering, læringsstrategi. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Hovudlæreverk: God i ord Veke MÅL (K06) TEMA INNHALD ARBEIDSFORM ANNA (Vurdering, læringsstrategi.) 33-34 Reflektera over eiga læring Motivera for arbeidet med faget

Detaljer

Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling

Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling Læreverk: God i ord språkbok, inn i teksten og tekstsamling Periode Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34-35 Oppstart og leirskole 36-38 Hva virker inn på Kommunikasjonen Kommunikasjon i Kontekst Carlsten

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole

ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole ÅRSPLAN 2014-2015 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 7. Lærer: Brynjulf Bakklund Muntlige tekster Hovedområdet muntlige tekster dreier seg om muntlig kommunikasjon, det vil si å lytte og tale og utforskning

Detaljer

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK

Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Fra Kunnskapsløftet LÆREPLAN I NORSK Formål med faget Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING ÅRSPLAN I NORSK. FOR 5. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Gro Anita S Arnesen verk: Zeppelin Lesebok (gul), Zeppelin Språkbok (blå) og arbeidsbøker til begge disse. UK E TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD

Detaljer

Fagplan i norsk 7. trinn

Fagplan i norsk 7. trinn Fagplan i norsk 7. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til I startgropa Underveis I mål læreverk Skriftlige tekster Bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen Muntlige

Detaljer

Årsplan Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7

Årsplan Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7 Årsplan 2017-2018 Læreverk: Zeppelin språkbok 7 Zeppelin lesebok 7 Zeppelin arbeidsbok til språkbok 7 Zeppelin arbeidsbok til lesebok 7 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser Hele

Detaljer

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema

På spor av forfatteren Læringsstrategier. Zeppelin SB kap.1 «Lær å lære» s Tankekart BISON Nøkkelord Sammendrag Samskjema Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 7.trinn Timefordeling på trinnet: 5 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Uke Kompetansemål i LK-06

Detaljer

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal -

uke Kapittel Språkbok Lesebok KL 06: Elvenene skal - 34 Bli kjent med språk-boka og leseboka Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste Se på forside og bakside kolofonside innholdsoversikt stikkordliste 34 1 Send en hilsen (Språkboka

Detaljer

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av:

Lokal fagplan. Norsk 1. trinn 4.trinn. Midtbygda skole. Lokal fagplan NORSK 1. til 4. trinn. Utarbeidet av: Lokal fagplan 1. trinn 4.trinn Midtbygda skole 1. trinn leke, improvisere og eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer uttrykke egne følelser og meninger fortelle sammenhengende

Detaljer

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom

34-36 Muntlig kommunikasjon -uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres -opptre i ulike roller gjennom KAPITLER EMNER OG LÆRINGSMÅL PERIODE KOMPETANSEMÅL LÆRINGSSTRATEGIER OG METODER Kap. 1 i leseboka På biblioteket Kap 2 i leseboka Lesekurs Forberedende lesing til nasjonale prøver. Gjennomføring av nasjonale

Detaljer

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling

ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling ANDEBU SKOLE - kunnskap og utvikling VURDERING I NORSK Eksempler på elevmedvirkning Mars 10 Oppgave til 1. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet (Norsk): Sammensatte tekster Mål for opplæringen er at

Detaljer

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema

Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Uk e Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema Grammatikk og språk Arbeidsmåte Vurdering 34 -Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille

Detaljer

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017

Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Årsplan Norsk 5B, skoleåret 2016/2017 Zeppelin 5 språkbok og Zeppelin 5 lesebok Uke Tema Arbeidsmetoder og aktiviteter Kompetansemål Læringsmål 35-36 2 Lær å lære (kurs) Språkbok s. 18-39. Kopiark 9a-13.

Detaljer

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming.

Leselos, målretting Språkbilder. VØL-skjema. Ukeprøve Gjentakelser. Tilbakemeldinger fra Frampek. Læresamtale startord. medelever Zooming. ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Zeppelin lesebok, Zeppelin språkbok Faglærere: Tonje Danielsen UKE MÅL/LÆRE (lokal læreplan) TEMA ARBEIDSFORM/METODE VURDERING Uke Finne og forstå litterære

Detaljer

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering

Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering Årsplan i norsk 7.trinn (2017-2018) Uke Muntlig kommunikasjon (LK06) Skriftlig kommunikasjon (LK06) Språk, litteratur og kultur (LK06) Tema/ innhold Grammatikk Arbeidsmåte Vurdering 34-37 på bokmål og

Detaljer

Årsplan norsk 5. trinn

Årsplan norsk 5. trinn Årsplan norsk 5. trinn Lærar Helene Fjermestad Lærebok Salto Kompetansemål Kompetansemåla er kopiert direkte frå udir.no, og er derfor på bokmål. Månad Vekenr. Kompetansemål Emne 34 August presentere et

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015

ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015 ÅRSPLAN NORSK 7. TRINN 2014/2015 Uke Tema Læringsmål Lærestoff Metoder 34 Min reise til Skrive en fortelling om en tildelt plass, viktig å få med 5 fakta om hver person som drar (min 3- max 6 ink. seg

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære:

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:5 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-35 Kompetansemål

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 7. trinn 2017/18 Følgende mål dekkes gjennom tverrfaglige opplegg; - Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14

Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Forslag til årsplan i norsk for 5.trinn 2013/14 Hovedområder: Muntlige tekster Skriftlige tekster Sammensatte tekster Språk og kultur Muntlige tekster Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Samhandle

Detaljer

Årsplan i norsk for 6. klasse

Årsplan i norsk for 6. klasse Periode/ veke Gjennomgåande tema Rettskriving lyst Årsplan i norsk for 6. klasse 2017-2018 Emne Kompetansemål Arbeidsmetodar Elevvurdering Bokslukerprisen.no Meistre sentrale regler formverk og ortografi

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: Uke 34-37 Si hva du mener (Valg) Jeg kan vurdere egne antagelser. Jeg kan vende meg på en relevant måte til kjente

Detaljer

Årsplan i norsk for 6. klasse

Årsplan i norsk for 6. klasse Periode/ veke Gjennomgåande tema Rettskriving Årsplan i norsk for 6. klasse 2016-2017 Emne Kompetansemål Arbeidsmetodar Elevvurdering Meistre sentrale regler formverk og ortografi og skrive tekster med

Detaljer

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter

Innhold norsk. 1 Levanger kommune, læreplaner. NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2007: Norsk for språklige minoriteter Innhold norsk Grunnleggende G1 G2 Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig - å kunne uttrykke seg skriftlig

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Periode og tema Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurdering: 34-36 Lese og læringsstrategier Jeg behersker ulike lesemetoder og endrer lesemåte ved behov. Jeg mestrer ulike

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring.

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring. ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn3 ( CP/ CE1) Tema Kompetansemål Delmål og gjennomføring Vurdering Sammensatte tekster Arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse

VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse NORSK 4.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse IDEBANKEN 1. Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner.

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc)

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2015/16 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) 34-42 Les og lær. Finn det viktigste

Detaljer

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39

Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål. Kap. 1. Kap.2 s.18-29. s.34-39 FAGPLAN NORSK Uke Tema Leseboka Språkboka Læringsmål Kompetansemål 34 og 35 Bli kjent med lærebøkene Kap. 1 Lære ulike måter å sende en hilsen på. Brev til lærer med forventninger til mellomtrinnet. 36

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord. Reflektera over eiga læring. Tekstsamling Språkboka s. 8-25

ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord. Reflektera over eiga læring. Tekstsamling Språkboka s. 8-25 ÅRSPLAN I NORSK FOR 5. TRINN 2017/2018 Hovudlæreverk: God i ord Veke TEMA MÅL (K06) LÆRINGSMÅL INNHALD (Lærebøker..) 34 Forord Motivera for arbeid med Språkboka s. 5-7 faget Verta kjend Inn i teksten s.

Detaljer

Standarder i norsk på Kringsjå skole.

Standarder i norsk på Kringsjå skole. Standarder i norsk på Kringsjå skole. Kunnskapsløftet er utgangspunktet for virksomheten i de enkelte fag. I den venstre kolonnen nedenfor ser du målene Kunnskapsløftet setter i norsk. I utgangspunktet

Detaljer

norskbøkene.. Lære å skrive kort og brev. Lære å bruke e- post.

norskbøkene.. Lære å skrive kort og brev. Lære å bruke e- post. Fag: NORSK Skoleåret:2017-18 Klassetrinn: 5. klasse Lærer: Aleksander Wahlø Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34 Bli kjent Bli kjent med med bøkene norskbøkene. 35-36 Send en hilsen

Detaljer

Årsplan 2014-15 Norsk

Årsplan 2014-15 Norsk Årsplan 2014-15 Norsk Uke Kompetansemål Læringsmål Innhold/ metode Gr. ferdigheter IKT-plan Læringsstrategier VFL 34-35 Bruke ordbøker og kunne det alfabetiske prinsipp Si noe om hvordan tekster er laget

Detaljer

Lokal læreplan for Norsk, 6.kl. Vartdal skule. 2015-2016

Lokal læreplan for Norsk, 6.kl. Vartdal skule. 2015-2016 34-36 Kommunikasjon Kommunikasjonsmodel len, sender, mottakar og bodskap. 37-38 lese og uttrykkje forståing og leseopplevingar bruke varierte lesestrategiar for å lese ulike typar tekst i ulikt tempo referere

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo

LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo LOKAL LÆREPLAN I NORSK Lycée français René Cassin d Oslo 5. trinn (CM1) Kompetansemål 5. 7. klasse Lærestoff/fordeling Arbeidsmåter/ferdigheter Vurdering Muntlige tekster: Opptre i ulike språkroller gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen

ÅRSPLAN. Skoleåret: Trinn: 4. Fag: Norsk. Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen ÅRSPLAN Skoleåret: 2015-2016 Trinn: 4. Fag: Norsk Utarbeidet av: Berit Michaelsen & Ida Løwø Antonsen Uke Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse 34 35 Ordkunnskap Rettskriving Grammatikk

Detaljer

Muntlig kommunikasjon

Muntlig kommunikasjon Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta uttrykke og grunngi egne

Detaljer

TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT

TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT ÅRSPLAN NORSK 2013 2014- Lycée français René Cassin d Oslo 6. trinn ( CM2) - Hannah Gerdes TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT Les og lær Innskoling : kap 1 Fortelle,

Detaljer

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Norsk. Lærer Agathe Askeland Lauvdal. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen

ÅRSPLAN Øyslebø oppvekstsenter. Fag: Norsk. Lærer Agathe Askeland Lauvdal. Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler. Kompetansemål i læreplanen Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2017-2018 Fag: Norsk Trinn: 5 Lærer Agathe Askeland Lauvdal Tidsrom Tema Lærestoff / læremidler Hele året Stillesing og fritidslesing Leser 15 min på skolen og hjemme hver

Detaljer

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse

Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse 7. Trinn Fag: NORSK VÅR 2016 Satsingsområder: Lesing, skriving og regning Tilpasset opplæring Digital kompetanse Grunnleggende ferdigheter å kunne uttrykke seg muntlig å kunne lese å kunne regne å kunne

Detaljer

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale.

- Snakke om felles opplevelser som film og teater. - Lesestrategier (se leseplan) .- Høre sanger, se film med svensk/dansk tale. Norsk Kompetansemål Delmål 3. trinn Delmål 4. trinn Muntlige kommunikasjon Innhold/arbeidsmåter Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflekter over innholdet

Detaljer

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38

Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Fag: Norsk Trinn: 6. Lesekurs / Studieteknikk Tidsperiode; 34-38 Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål Delmål Aktivitet for å oppnå målet Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der

Detaljer

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best.

Jeg kjenner til forskjellige læringsstrategier og kan bruke den som passer best. Lokal læreplan etter LK-06 ved Vardåsen skole Fag: Norsk 4.trinn Timefordeling på trinnet: 8 timer Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter Med forbehold om endringer

Detaljer

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen

ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo. Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen ÅRSPLAN NORSK 2011 2012- Lycée français René Cassin d Oslo Trinn 4 ( CE2) Anette Ballari Nilssen TEMA KOMPETANSEMÅL(K06) DELMÅL OG GJENNOMFØRING VURDERING GJENNOMFØRT innskoling Uke 34-35 Innskoling Elevene

Detaljer

Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/læreverk/ metode 3 4. Spøk og. Lesebok s. 48 93 spenning

Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/læreverk/ metode 3 4. Spøk og. Lesebok s. 48 93 spenning HALVÅRSPLAN Trinn: 5. trinn Periode: Vår FAG: Norsk Uker Område Kompetansemål Delmål/læringsmål middel/læreverk/ metode 3 4. Spøk og Lesebok s. 48 93 spenning Areidsbok s. 8-27 - lytte til andre opplevelser

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i Norsk for 5. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

- kan lytta aktivt med ulike føremål: oppleving læring. - har delteke i dramatiseringar / skodespel

- kan lytta aktivt med ulike føremål: oppleving læring. - har delteke i dramatiseringar / skodespel Norsk Trinn 5 Kompetansemål Munnlege tekstar Mål for opplæringa er at eleven skal kunna Grunnleggjande ferdigheiter Læremiddel Arbeidsmåtar Tidsplan Eleven: opptre i ulike språkroller gjennom rollespel

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Obj100 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2013/14 Elevene skal gjennom hele skoleåret arbeide med skriftlige oppgaver innen sjangeren sakprosa/fagtekst eller skjønnlitterær tekst.

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er.

Nærlese. lekser. skriftlig språk. Jeg vet hva sammensatte tekster er. Lesekurs sammensatte tekster Bli kjent i lærebøkene Uke gi eksempler på noen likheter Jeg kan finne fram i bøkene ved å Nærlese Vurdering av og forskjeller mellom muntlig og bruke innholdsoversikt og Lete-lese

Detaljer

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune

Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Lokal læreplan i norsk for 1.-7.klasse Åmot kommune Innhold 1.klasse:... 2 Når elevene er ferdige med 1. klasse, skal de ha lært følgende:... 2... 2... 2 2.klasse... 3 Når elevene er ferdige med 2. klasse,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2014 / UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2014 / UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i Utarbeidet av: Elisabewth Kallevik ÅRSPLAN I NORSK FOR 7. TRINN 2014 / 2015. Læreverk: Zeppelin lesebok og språkbok UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Bli kjent i bøkene 35 36

Detaljer

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6

Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn. Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Årsplan 2016/2017 Norsk 6. trinn Læreverk: Zeppelin språkbok 6 Zeppelin lesebok 6 Zeppelin arbeidsbok til språkbok Zeppelin arbeidsbok til lesebok 6 Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Metoder og læringsressurser

Detaljer

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget.

Kontakt: Det Norske Samlaget Skolebokinformasjonen P.b. 4672 Sofienberg 0506 Oslo e-post: skolebokinfo@samlaget.no www.samlaget. GOD I ORD OG KUNNSKAPSLØFTET Samlagets nye norskverk for.-7. trinn Denne tabellen syner korleis arbeidet med trinnvis fører fram til læringsmåla i. Med atterhald om endringar. Kontakt: Det Norske Samlaget

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7.TRINN /2017

ÅRSPLAN I NORSK FOR 7.TRINN /2017 ÅRSPLAN I NORSK FOR 7.TRINN - 2016/2017 Hovudlæreverk: God i ord Veke MÅL (K06) TEMA INNHALD ARBEIDSFORM ANNA (Vurdering, læringsstrategi.) 33-34 Reflektera over eiga læring Motivera for arbeidet med faget

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER

KUNNSKAPSLØFTET 06, OG VEKTLEGGER ÅRSPLAN I NORSK FOR 7.TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 2012 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆRERVERK: ZEPPELIN 7 FORFATTERE: DAGNY HOLM OG BJØRG GILLEBERG LØKKEN FORLAG: ASCHEHOUG MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR

Detaljer

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

Innhold norsk. 1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Norsk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i norsk - å kunne uttrykke seg skriftlig i norsk - å kunne lese i norsk - å kunne regne

Detaljer

Årsplan i kroppsøving 6. trinn

Årsplan i kroppsøving 6. trinn Årsplan i kroppsøving 6. trinn Uke Emne Arbeidsmåter Mål Vurdering 34-36 Les og lær Studieteknikk - Foredrag - Rettskriving (dobbel enkel kons.) - Grammatikk, substantiv og verb Klasseromsundervi sning

Detaljer