Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen"

Transkript

1 Vedlegg 1: Halva rsplan norsk 5. trinn va r 2010 Trollskogen Kompetansemål Delmål Tid Tema Aktiviteter/læremidler Vurdering Skolebiblioteket Bydelsbiblioteket Klasseundervisning 1.Drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold 2. Presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig 3. Lese lengre norske skjønnlitterære tekster, barnelitteratur på bokmål og uttrykke forståelse og leseopplevelse. 1 (4x2ti mer) Lesesirkel - å lese i roller. 1.E. skal bli kjent med 5 ulike roller: ordstyrer, ordkunstner, lære seg å fordype seg i en tekst ved å se nærmere på enkeltdeler av teksten og diskutere funnene. E. skal gjenfortelle, beskrive, diskutere E. jobber i grupper på ca. fem. Skolebibliotekar og bydelsbibliotekar samhandler om valg av bøker. 1.Skriftlige oppgaver på arbeidsplan hvor e. skal forberede sin rolle, arbeide med spesielle ord og beskrive personene i boka. 1.Lydopptak v/lesing. 2.Skrivebok 1.Lese lengre norske skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og uttrykke forståelse og leseopplevelse. 2. Bruke erfaringer fra egen lesing skjønnlitterær skriving. Beskrive hovedhandlingen ( hva skjer med hovedpersone ne). Skrive en egne tekst inspirert av Svein og Rotta. 2 Uke 9-12 Norske forfattere Marit Nikolaysen Svein og Rotta Teamet skal planlegge denne perioden tirsdag 2.februar. Temaperiode over 4.uker. Aktiviteter på tvers av klasser. Håndskrevede småbøker.

2 1.Lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy. 2.Bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte. 3. Forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett. 4. Gi en begrunnet vurdering av andres muntlige fremføringer 5.Bruke erfaringer fra egen lesing i sakspreget skriving. Kjenne til innholdet i oppbyggingen av en fagtekst. Lage egen fagtekst. 3 (5x2ti mer) Faktatekster Finne relevant faktastoff til eget skrivearbeid. Kreere, konstruere, designe, formulere, skrive Besøke bydelsbiblioteket. Lære om hvordan bruke kilder. Finne relevant stoff til eget skrivearbeid. Innføring og opplæring i powerpoint. Kreere, konstruere, designe, formulere, skrive egen tekst. Muntlig fremføring Powerpoint av fagtekst. 1.Presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barnelitteratur 2.Referere og oppsummere tekster 3. presentere egne leserfaringer fra skjønnlitteratur skriftlig og muntlig. 5. Hele våren Leselyst. Låne bøker på skolebiblioteket. Bokprat. Bydelibliotekar kommer i klasserommet og overrekker en bokkasse samtidig som hun presenterer bøkene. Bokprat. Bokanmeldelser. (øve, beskrive, mene, begrunne)

3 Vedlegg 2: Å rsplan pa skolebiblioteket, Trollskogen skole, trinn Vi skal skape leseglede, styrke leseferdighetene og utvikle språkkunnskapen til den enkelte elev. Tema for perioden er vikingtid. Klassen får bokkasse med egnet skjønnlitteratur og faktalitteratur ( 6.uker) til å arbeide med for å nå målene. MÅL KUNNSKAPS- LØFTET ( elevene skal kunne) DELMÅL (på vei mot) (.elevene skal kunne) (Blooms taksonomi) AKTIVITET TEMA HVA OG HVORDAN TID VURDE Skolebiblioteket Klasserommet Bydels-og hovedbibliote ket RING. Bruke biblioteket og digitale informasjonskan aler på en målrettet måte Bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving Finne informasjon og vurdere innhold om betydningsfull person i vikingtid Velge ut reell informasjon og planlegge egen skriveoppgave ved bruk av tankekart Skrive en individuell saktekst hvor e. benytter begrep og kontekst fra vikingtiden Litteraturopplevelse (Kaupang) Kiste med vikingobjekter. E. finne aktuell fakta. E. øver på å søke på pc. Lærer instruerer, veileder og modellerer bruk av nøkkelord og tankekart. E. trener på å bruke nøkkelord og tankekart SOL.( side 10) Gro Anita veileder i litt. søk og pc.søk i kilder ( klasserom og skolebib.) Gro-Anita presenterer bøker. Klassen får med seg bokkasse til klasserommet Tirs Og Lærer bruker vurderings skjema.

4 Vedlegg 3: Årsplan for skolebiblioteket Trollskogen Viktige satsningsområder: Fornying av bokstamme, spes fakta og video. Organisere materiell til veiledet lesing Videreutvikle det pedagogiske innholdet i skolebibliotektimene (New Zealand materiell) Samarbeid med lærerne om felles mål Etablere bruken av digitale virkemidler på skolebiblioteket. Ha felles opplevelse, som gir glede og inspirasjon for alle elevene Fokusområde MÅL DELMÅL TILTAK/AKTIVITET/HVEM HORDAN TID ANSVAR Brukere/elever Vi skal fremme leseglede og styrke leseferdigheter Alle trinn skal ha tilpasset litteratur lett tilgjengelig årstrinn. Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på skolebiblioteket til egen lesing. Hvem Hva Tema Bokprat. 1.trinn Lese bilder, tankekart. 2.trinn Tankekart, Veiledet lesing. 4.bok-kasser 4.bok-kasser Bøker tilpasset ulike leseferdigheter Leselyst. Dinosaurer. Verdensrommet. Lese bilder, og bli kjent med hvor bøker står på skolebib. Øve på å låne og levere bøker. Skolebibiotekar overleverer kasser i klasserommet med Billy Bok. Bokprat. Høytlesing med elevmedvirkning. Lese fortellinger og bruke tankekart. Bli kjent med hvor bøker står på skolebib. Øve på å låne og levere bøker. 3.trinn Tankekart, 3.bok-kasser Leselyst Bokprat.

5 3.-4.årstrinn. Elevene skal kunne finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket årstrinn. Elevene skal kunne bruke biblioteket på en målrettet måte. Bison, 4.trinn Nøkkelord, Kolonne, Bison, Tankekart, Lese mellom linjene, bison, Bokorm. 5.trinn Bokanmeldelser, Minnebok, bison 6.trinn Strukturert tankekart, nøkkelord, tokolonneno tat, bison Faktabøker Taekwondo Bli kjent med serier tilpasset aldersgruppen (skjønnlitterære og fakta) og være trygge på hvor de kan finne disse på skolebiblioteket 3.bok-kasser Leselyst Bokprat. Lære å søke i Grøss og Gru bibliotekbasen. Bruke tema til inspirasjon i egen skriveprosess. Sjangerlære Leselyst, div ( fabel og grøss). utvalg Ordbevissthet. Klassen lager bokorm. Lese venner 4.bok-kasser 3.bok-kasser Bøker på morsmål AnneCath Vestly? Svein og Rotta Pubertet og forelskelse Leselyst, div utvalg Viking og middelalder Mobbing og antirasistisk litt. Finne bøker til formidling for barn i barnehage. Bli kjent med teknikker for formidling å øve på disse. Finne og bruke egnet informasjon til egen skriving, ved bruk av bestemte lesestrategier. Folkebibliotekar veileder i søk og kildekritikk.

6 Leselyst, div utvalg Leselyst Bok til alle Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Jon Ewo. Ingunn Aamodt, Arne Svingen. 7.trinn 3.bok-kasser Ungdomsbøker ser hodet mitt stort ut med denne Reidar Lund Finne flere bøker av forfatteren på skolebiblioteket. Høytlesingsbok som utgangspunkt for diskusjon og eget skrivearbeid. Bøker fra hans forfatterskap Blodmånenatta En felles leseopplevelse. Forfatterbesøk Forfattersamarbeid Reidar Lund. Skriveverksted. Forfatteren deltar i undervisningen. Lese elevproduksjonen fra året tidligere. Leselyst Bok til alle Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Bokkasse Faktabøker Skjønnlitterære. Elevmedvirkning Ca 30 stk elevbibliotekarer fra 5, 6 og 7 klasse. Elevene søker på jobben. Elevbibliotekarene får kursing i Bibliofil og bokformidling på Drammensbiblioteket. Eleven ar sammen i par. Ansvar: innlevering, utlån, reserveringer, formidling.

7 Felles opplevelse som gir glede og inspirasjon for alle elevene Nasjonal leselystaksjon. Bruke de ideer utarbeidet materiell som kommer fra Leselystaksjonen. Bok til alle(6 og 7kl) og lesekviss. Formidling på Drammensbiblioteket av aktuelle bøker. Bruke lesekviss når elevene er på skolebiblioteket. 17.sept 1.nov Folkebibliotekar Skolebibliotekar Felles opplevelse som gir glede og inspirasjon for alle elevene Synliggjøre elevens leseinnsats på skolens yttervegg. Lokal leselystaksjon Lesekvart. Bokanmeldelser. Bokmappe 1-4 klasse Minnebok 5-7 klasse Telle sider Lærerne får tid til planlegging i mandagstid uke 41. Uke Skolebibliotekar Lærerne. Flerspråklighet Flerspråklig fokusering og stolthet Samarbeid skole/hjem. Nafo prosjekt. Foreldre leser med barna. Blir kjent på skolebiblioteket. Foreldre leser med barna. Blir kjent på skolebiblioteket. Foreldre og lærere får kurs i veiledet lesing. Bokkafeer. To pr. halvår. Morsmålslæ rer 1, Morsmålslæ rer 2. Nafo Skolebibliotekar Flerspråklig fokusering og stolthet over egen språkkompetan se Medarbeidere Etablere en modell for Visualiser og ha tilgang, fokus på tospråklige bøker Utvikle en bibliotekplan hvor SOL og Samarbeide med de ulike partene i kommunen og på skolen som har lesing som Utstilling fra Det flerspråklige bibliotek. Den lille prinsen. Møter med trinnene. Møter med skolens lærere i Vår 2012 DFB Lærer 1 Lærer 2.

8 samarbeid om skolebiblioteket Engasjere og motivere lærerne til å bruke skolebiblioteket lesestrategier er i fokus. arbeidsfelt. SOL gruppa. Deltagelse i nettverket for lesing i regi av prosjektbasen i kommunen. Møter med ressurspersonene i lesing. Møter med ledelsen. Lærermedvirkning Lærere bruker timer de her til gode på arbeidsplanen. Avdelingsledere fastsetter antall timer sammen med de aktuelle lærere. Ønskelig med to lærere fra hvert trinn. Lager et oppsett for arbeidsoppgaver og bruk av tid. Oppgaver: lesing av bøker, registrering av bøker og annet praktisk arbeid. Mange av lærerne får 10 timer til bruk på skolebiblio teket. Skolebibliotekar Avdelingsledere. Lærere. Skolebibliotekar Litteraturformidling. Samarbeid med Drammensbiblioteket. Bibliotekarer fra Drammensbiblioteket kommer til skolen og formidler om aktuell barnelitteratur til lærerne. Vi er på skolebiblioteket. Totalt ca 130 lærertimer. Mandagstid. Vår 2012 By og bydel. Veiledet lesing Samarbeid med folkebiblioteket. Møter med bydelsbibliotekar Lærerne bruker veiledet lesing i timene på skolebiblioteket Jobber frem en plan for trinnenes bruk av bydelsbiblioteket. 2 møter i halvåret. Aug og nov. Skolebiblioteka r tar kontakt og Skolebibliotekar Folkebibliotekar

9 foreslår møtedatoer. Læring og fornyelse Opplevd by tilhørlighet og by stolthet IKT Skolebiblioteket på Trollskogen skole sin hjemmeside og MLG. Lærere og elever lærer å finne frem til søkemotoren Safarisøk, søk i skolebibliotekets bokstamme.. Opplæring i bruk av safarisøk. Utarbeide siden slik at den inneholder linker og aktuell informasjon. Formidling av Drammen 200 år for alle trinnene på skolebiblioteket. Lokal fokusering, bydelen Fjell. Elevene får opplæring på skolebiblioteket av skolebibliotekar. Lærerne får opplæring på skolebiblioteket av skolebibliotekar. Skolebibliotekar viser fremgangsmåte på mandagstid men jevne mellomrom. Prøv ut en form hvor ikt ansvarlige på skolen involveres. Prøv ut en elev som ansvarlig for deler av siden. Jubileum juni Høst Høst Skolebibliotekar Lærerne. Skolebibliotekar Elevbibliote karer. Skolebibliotekar IKT ansv. 1 IKT ansv. 2 IKT ansv. 3 Pedagogikk og formidling. Flatskjerm med boknyheter. Skjerm som viser boknyheter. Skjermen skal henge ut mot øvre skolegård. Finn informasjon fra andre instanser eller skoler hvor dette har blitt gjort tidligere. Skolebibliotekar Vaktmest. Lærer Avd.leder Kommunen

10 Økonomi og innkjøp Litteraturformidling. Skolebibliotektimen skal bestå av tre deler, foruten et klart mål: Bokprat: formidling av bøker, elevelevsamtale Lån: elevene søker og finner bøker, skolebibliotekar og lærer godkjenner bokvalget. Elevbibliotekarer låner ut. Lesing: elevene sitter stille og leser, lærer har veiledet lesing med grupper, høytlesing av lærer eller lesepar. Lesestrategier. Fornying av bokstammen Bruke de strategier som skolen og trinnene velger å jobbe med. Samarbeide med trinnene om hvordan jobbe med felles mål, i klasserommet og på skolebiblioteket. Gjøre faktabøkene mer tilgjengelige for elevene. Innkjøp av bøker til bokkasser. Være oppdatert på ny litteratur. Arbeide systematisk med deler av bok. Eks: tittel, forfatter, hovedperson, personkarakteristikk, handling, emneord, sjanger. Fokusere og få oversikt over litteratur som kan være godt egnet for elever med et mindre ordforråd enn aldersadekvat. Bruk materiell fra New Zealand. Rydde og velg hvilke faktabøker vi skal beholde. Boksalg. Skolebibliotekar og lærere samarbeider om innkjøp av bøker utifra tema på årsplaner. Dra på kurs om leseopplæring, Aschehoug Vår 2012 Skolebibliotekar

11 Vedlegg 4: Fremdriftsplan litteraturtimer på morsmål på skolebiblioteket Trollskogen Hovedmål: Vi skal utvikle en modell for bruk av skolebiblioteket som læringsarena hvor systematisk bruk av flerspråklig og norsk skjønnlitteratur og faglitteratur brukes for å utvikle god(e) leseglede, leselyst, lesevaner og leseferdigheter, som igjen øker mulighetene for å utvikle det norske dybdespråket. Delmål Tiltak/aktivitet Når Ansvarlig Deltakere/målgruppe Årsplan for samarbeid med skolebibliotekar, lærere Fastsette tidsrammer og møteplasser August Skolebibliotekaransvarlig og lærere Skolebibliotekar og lærere. Engasjere foreldrene Orientere på foreldremøte. Sende info fra rektor hjem. Gi info på morsmål. Innen utg.av september Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige 3.klasseforeldre 4.klasseforeldre. Bli kjent med skolebiblioteket og bøkene der. Bokkafe Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige elever 3. og 4. klasse Markere språkuke og morsmålets dag 19.februar. Høytlesing og fortelling på morsmål. Februar Lærere Skolebibliotekaransvarlig Tospråklige elever 3. og 4. klasse Lese regelmessig Lesetid: hjemme og på skolebiblioteket. 10 min. hver dag. 15 min. på skolebib. En gang pr.uke Lærere Tospråklige elever 3.og 4. klasse Bli kjent med folkebiblioteket Besøke folkebiblioteket Vår 2011 Lærere Tospråklige elever

12 Skolebibliotekaransvarlig Elevene skal oppleve at voksne leser for dem Foreldrene og lærerne leser høyt for barna Lekse i etterkant av bokkafe. Foreldre Lærere Tospråklige elever 3.og 4. klasse Elevene skal medvirke til erfaringsdeling på skolen. Lese for yngre medelever Vår 2011 Lærere Tospråklige elever 3. klasse og 1.klasse

13 Vedlegg 5: Bydelsbiblioteket Trollskogen skole. Å rsplan trinnvis Vi skal skape leseglede, styrke leseferdighetene og utvikle språkkunnskapen til den enkelte elev. Vi fokuserer på lese- og skrivestrategier knyttet til SOL. MÅL KUNNSKAPSLØFTET ( elevene skal kunne) DELMÅL (på vei mot) (.elevene skal kunne) AKTIVITET TEMA TRINN HVA OG HVORDAN TID ANSVAR Skolebiblioteket Klasserommet Bydels-og hovedbiblioteket 1 samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger bli kjent med bøker og biblioteket Et besøk i året klassevis. Gro Anita ha lesestund og omvisning. Vår Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. 2 finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing bli kjent med alfabetisering som en måte å organisere bøker på. øve på å finne bok tilpasset leselyst og leseferdighet Alle elevene skal få lånekort på bydelsbiblioteket. Foreldrene skal følge barna i etterkant å låne. Leselyst. Tommelfingerregel. Hjem/skole samarbeid. Foreldremøte, info. Oppfølging på ukeplan, lekse å låne en bok med foreldre. Omvisning og alfabetisering. Få lånekort. Okt nov Tirsdager før kl Klassenes lærere og Gro Anita. 3 finne stoff til egne skrive- og arbeidsoppgaver på biblioteket og Internett Et besøk i året klassevis. 4 lese skjønnlitteratur og fagtekster for barn med flyt, sammenheng og forståelse finne og forberede spørsmål til teksten eller bildet som kan være gode å samtale om...forklare handlingen i boka. kjenne til å benytte lesestrategier som tempo, Lesevenner. Formidling av billedbok. Øve på formidling. Skolebibliotekar modellerer. Læringsmål og suksesskriterier om lesestrategier. Elevene øver individuelt og i par. Øve på formidling. Bli trygg på boka. Veiledet læring. Klassene kommer på bydelsbiblioteket og Gro- Anita modellerer formidling. 3 økter a 60 minutter Uke 6. 7 og 8 februar. Uke 21. Bitte. Gro-Anita Lærerne.

14 stemmebruk og artikulasjon forklare opphavsrettslige regler for bruk av tekster hentet fra Internett Se læringsmål som blir utarbeidet på trinnet. (mmm) Et besøk i året klassevis. Informasjonskom petanse. Søking, nøkkelord, bokanmeldelser.( vikingtid) Øve på søking i bibliotekbasen, websøk. Øve på å orientere seg og bruke ebok. Elevene arbeider med egen skriveoppgave om vikingtiden. Gro Anita til klassene. Opplæring i kildekritikk, internett og søk. Elevene arbeider i par på pc. Vår Januar Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig Leselystaksjon. Bok til alle. Neste år skal vi lage vår egen leselystaksjonen. Bokprat om de 6 bøkene. Elevene samtaler i grupper. Skriftlige bokanmeldelser. Klassevis besøk på Drammensbiblioteket. Litteraturformidling om de 6 bøkene elevene kan velge mellom. Oktober. Mandager og ons. før eller tirs./tors 7 bruke bibliotek og digitale informasjonskanal er på en målrettet måte Et besøk i året klassevis. Bøker på andre språk som elevene kan velge på ung. Skolen. Tyrkisk, fransk, eng, spansk og tysk. Gro Anita har litteratur-formidling.. Vår Bitte. Lærerne avtaler tid med G-A. Leselystaksjon. Bok til alle. Bokprat om de 6 bøkene. Elevene samtaler i grupper. Skriftlige bokanmeldelser. Klassevis besøk på Drammensbiblioteket. Litteraturformidling om de 6 bøkene elevene kan velge mellom. Oktober. Mandager og ons. før eller tirs./tors

15 Vedlegg 6: NORSK PÅ 7.trinn Skisse (skal korrespondere med 7.trinns halvårsplan og med plan for skolebibliotek) MÅL INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER SAMARBEID MED BIBLIOTEKET PRODUKTER - VURDERING Kompetansemål norsk 7.trinn Innhold/arbeidsmåter (eksempler) Skolebibliotek og folkebibliotek Produkter (eksempler) Veiledning og vurdering (eksempler) Lese/skrive/sammensatte tekster lese lengre norske og oversatte skjønnlitterære tekster, barnelitteratur og sakprosatekster på bokmål og nynorsk og uttrykke forståelse og leseopplevelser referere og oppsummere tekster presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig bruke erfaringer fra egen lesing i skjønnlitterær og sakspreget skriving skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift strukturere tekst etter tidsrekkefølge og tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt mestre ortografi, tegnsetting, variert Høytlesing/lydbok i samlet klasse. Dialogisk journal, dvs. skrivebok der elevene lærer å skrive referat fra enkeltkapitler og å skrive tanker (reflektere) i tilknytning til det de har lest. Mange mulige skriveoppgaver: om hoved- eller biperson, Bibliotekarene samarbeider om å finne et utvalg gode skjønnlitterære tekster som er knyttet til aktuelle faglige temaer for 7.klasse (middelalder mv) + andre gode skjønnlitterære bøker og sakprosa for barn Minibibliotekarer Flere korte tekster, kan publiseres i klassen etter bearbeiding (opplesing, veggplakat, på wiki osv) Gruppepresentasjoner Diskusjoner Bokanmeldelser i perm i klasserommet (med tekst og bilde) Veiledning på noen av tekstene underveis, for eksempel ved hjelp av skrivekonferanser og skriftlig tilbakemelding (bruk av wiki til dette?). Kameratrespons (lage gode regler og rutiner)

16 ordforråd og bruk av ulike setningskonstruksjoner bruke oppslagsverk og ordbøker bruke digitale skriveverktøy i skriveprosesser og i produksjon av interaktive tekster bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner bruke estetiske virkemidler i egen tekstproduksjon bearbeide digitale tekster og drøfte virkningene opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner presentere et fagstoff muntlig med mottakerbevissthet med eller uten hjelpemidler lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker drøfte og vurdere skjønnlitterære miljøskildringer, skrive fortsettelse, skrive egen fortelling, skrive saklig om et aktuelt emne fra boka osv. Arbeid i grupper med å samtale om ulike sider ved boka, fordele ansvar for personskildring, miljøbeskrivelse, handling osv på gruppene. Elevene kan skrive sammen og presentere muntlig sammen. Flere ulike bøker: Lesegrupper, dvs. fire/fem elever leser samme bok. Drøfter, lager presentasjon for de andre, presenterer. Barn formidler for barn: To og to lager presenterer bøker og veileder yngre elever Bøker til valg, firefem av samme bok Bokanmeldelser på veggplakater Bokanmeldelser på wiki Muntlig og skriftlig presentasjon for 6.klasse, gjerne på biblioteket i 6.klassetiden (et par-tre presentasjoner hver gang). Bildebøker, skriving på data/for hånd, tegning for hånd. Faktatekster med bilder fra internett og/eller egne fotografier til klassens bibliotek Tilbakemelding fra medelever og lærer på muntlige presentasjoner (gode regler og rutiner) Samle tekster og andre produkter i arbeidsmappe (fysisk og/eller digital) lage god rutine

17 tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold gi en begrunnet vurdering av andres muntlige framføringer vurdere sterke og svake sider ved egne og andres tekster vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne medievaner Språk- og kulturkunnskap bruke varierte lesestrategier for å lese ulike typer tekst i ulikt tempo finne språklige særtrekk i sitt eget miljø og sammenligne med noen andre dialekter forklare noen likheter og forskjeller mellom muntlig og skriftlig språk, både nynorsk og bokmål forklare hvordan tekster er laget ved hjelp av begreper fra grammatikk og tekstkunnskap lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk gjenkjenne og uttale bokstavene som finnes i samisk alfabet eksperimentere med ulike språkvarianter i egen skriving på bokmål og nynorsk, dialekt og gruppespråk forklare opphavsrettslige regler for bokpresentasjon for 6.klassinger Lage bildebøker, fiksjon eller fakta. Gjerne knyttet til arbeid i annet fag. Bildebok om ulike religioner? Bildebok om... Lese opp, presentere Velge forfattere (gruppe- /pararbeid). Lage en forfatterbiografi med tekst og bilder (bruke biblioteket og internett) Rollespill (forfatteren), lese opp, intervjue hverandre, dramatisere et utdrag fra forfatterens verk. Diktbøker Bildebøker Faktabøker Forfatterbiografier til klassens bibliotek, papir og/eller digitalt Lage utvalgsmappe ved slutten av skoleåret, elevmedvirkning i drøfting av kriterier både underveis (enkeltarbeider) og til slutt (utvalgskriterier). Presentasjon av og

18 bruk av tekster hentet fra Internett Biografier, kjente personer samtale om arbeidene i mappa på utviklingssamtaler med elev og foresatte Skuespill Lærer vurderer mappene med skriftlig kommentar. Bøker og filmer som gjengir dialekter

19 Litteratur på bokmål og nynorsk Evt. Feiring av utvalgsmappene ved skoleårets slutt. Litteratur på svensk og dansk Informasjonssøk, kildekritikk og opphavsrett

20 Vedlegg 7: AKTIVITESPLAN ASKELADDEN SKOLEBIBLIOTEK HØSTEN TRINN TRINN KUNNSKAPSLØFTET Kompetansemål på trinnet Elevene skal kunne TEMA Aktiviteter og arbeidsmåter Skolebiblioteket Drammensbiblioteket Tidsrom Uke: 5.-7 Norsk etter 7.års trinn, muntlige tekster: opptre i ulike språkroller gjennom rollespill og drama, opplesing, intervju og presentasjoner drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Norsk etter 7.års trinn, skriftlige tekster: uttrykke egne opplevelser av og begrunne egne synspunkter på leste tekster med egne ord referere og oppsummere hovedmomenter i en tekst Mini-Bibliotekarer Møte for alle mini-bibliotekarene på kolebiblioteket 7.september kl mini-bibliotekarer fordeles på 20 bibliotektimer. Fadderklasser tas hensyn til. Kurs for minibibliotekarer på Drammensbiblioteket. - Opplæring i Bibliofil - Litteratur - Lån av bøker Datoer: 5.trinn: trinn: trinn: presentere egne leseerfaringer fra skjønnlitteratur og fagbøker skriftlig og muntlig bruke bibliotek og digitale informasjonskanaler på en målrettet måte Norsk etter 7.års trinn, sammensatte tekster: forstå, tolke og sammenholde opplysninger fra flere uttrykksformer i en sammensatt tekst Norsk etter 7.års trinn, språk og kultur: presentere egne tolkinger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne- og ungdomslitteratur på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samisk 6. Samfunnsfag etter 7.årstrinn: fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida, og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden Vikingtiden Høre utdrag fra boka Røvet av vikinger av Torill Thorstad Hauger. Elevene leke arkeologer, ha en liten utgravning av gravhaug. Uke 39: sende temabokkasse 6.trinn med skj.litt/faktabøker: vikingtiden Navn lærer: 41

21 Bli presentert for faktabøker og skjønnlitterære bøker om vikingtiden. 3. Norsk etter 4.årstrinn: gjenkjenne og bruke de språklige virkemidlene gjentakelse, kontrast og enkle språklige bilder samtale om et utvalg sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre kulturer Eventyr Samisk eventyr og høre samisk joik Høre et samisk eventyr og samisk joik og hva joik betyr og står for en slags fortelling det også. Sende temabokkasse med bøker til både 2.trinn og 5.trinn, skj.litt/faktabøker: kroppen Lærer 2.trinn: Lærer 5.trinn: Norsk etter 7.årstrinn: drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold Dikt Forelskelse og kjærlighet Lyrikkafé Lyrikkafé på skolebiblioteket med småbord og rødrutete duk, og musikk. Elevene fremfører egne dikt om forelskelse. Sende temabokkasse med bøker 4.trinn, skj.litt/faktabøker: dinosaurer Lærer: og 5. Naturfag etter 2.årstrinn: sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Naturfag etter 7.årstrinn: beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjoner Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre. Sende temabokkasse med bøker 6.trinn, 60 elever skj.litt/faktabøker: verdensrommet Lærer: Naturfag etter 4.årstrinn: samle og systematisere informasjon og beskrive noen utdødde dyrearter og dyregrupper og hvordan de levde Dyr som ikke finnes mer Dinosaurer Utstilling av dinosaureffekter i glassmonter og formidling av disse. Utstilling av dinosaurbøker. Sende temabokkasse med bøker 5.trinn, 60 elever skj.litt/faktabøker : Norge Lærer: Samfunnskunnskap etter 7.årstrinn: gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Musikk etter 7.årstrinn: gjenkjenne musikk fra historiske hovedepoker i kunstmusikken Høymiddelalderen Gregoriansk musikk og stearinlys på skolebiblioteket når elevene kommer inn. Skolebibliotekar kledd ut som munk. Skolebibliotekar lese fra en bok som har med tema å gjøre eks klosterliv. Folkebibliotekar fra Drm.biblioteket presenterer bøker om middelalderen for 7.trinn bokkasser. 44

22 3. Naturfag etter 4.årstrinn: beskrive i hovedtrekk hvordan menneskekroppen er bygd opp, og funksjonen til noen indre organer observere og beskrive hvordan kroppen reagerer i ulike situasjoner Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre Naturfag etter 7.årstrinn: beskrive solsystemet vårt og naturvitenskapens teorier for hvordan jorda har blitt til Jorda og verdensrommet Utstilling av faktabøker og skjønnlitterære bøker om verdensrommet. Lese utdrag fra Svein og rotta gjennom verdensrommet eller biografien til Neill Armstrong. Sende temabokkasse med bøker til 1.trinn skj.litt/faktabøker: kroppen Lærer: Samfunnskunnskap etter 7.årstrinn: gjere greie for sentrale trekk ved tidsepokane mellomalder, renessanse og opplysningstid i Europa, og diskutere grunnar til denne tidsinndelinga Senmiddelalderen Jeanne d Arc Skolebibliotekar leser fra den illustrerte 46 boka Jeanne d Arc av Josephine Poole (1999). 1. Naturfag etter 2.årstrinn: sette navn på og beskrive funksjonen til noen ytre og indre deler av menneskekroppen Kroppen Utstilling av bøker om kroppen. Utstilling av bøker om kroppen. Vise små forsøk som har med kroppen å gjøre Samfunnsfag etter 7.årstrinn: lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske hovudtrekk i sitt eige fylke, nabofylka, dei samiske busetjingsområda, Noreg, Europa og andre verdsdelar Norge Utstilling av bøker om Norge. Lese utdrag av Stavanger -mysteriet av Bjørn Sortland eller Svein og rotta og verdensmesterskapet av Marit Nicolaysen (Finnmak). Bestille temabokkasse til lærerne av høytlesningsbøker til adventtiden. Lærer: Norsk etter 4.årstrinn: uttrykke tanker om språk, personer og handlinger i tekster fra dagliglivet og i skjønnlitterære tekster fra ulike tider og kulturer beskrive likhet og forskjeller mellom et utvalg Prøysen Utstilling av Prøysen bøker. Lese en Prøysen billedbok for elevene. 49

23 talemålsvarianter i Norge Alle RLE etter 4.årstrinn: samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønn, dåp, gudstjeneste og høytider RLE etter 7.årstrinn: forklare kristen tidsregning og kirkeårets gang, beskrive kristne høytider og sentrale ritualer Jul Julekrybbe og julefortelling Det kan forekomme endringer. Jeg bestiller temabokkasser for dere fra pedagogisk avdeling på Drammensbiblioteket slik at de skal komme torsdag før temauka starter. Hilsen skolebibliotekar

24 VEDLEGG 8 TEMA VERDEN VÅREN TRINN SKOLEBIBLIOTEKET ASKELADDEN SKOLE UKE Fag og kompetansemål Kunnskapsløftet K06 Tid Skolebibliotek Boktitler, ressurser, utstyr etc Folkebibliotek 7 Norsk: muntlig drøfte hvordan språk kan uttrykke og skape holdninger til enkeltindivider og grupper av mennesker Samfunnsfag: Historie skape forteljingar om menneske i fortida og bruke dei til å vise korleis menneske tenkjer og handlar ut frå samfunnet dei lever i 20 min Presentasjon av hva en biografi er og vise hvilke 6 biografier elevene skal bli kjent med gjennom 6-ukers perioden. Disse biografiene er plukket ut fordi det er kjente mennesker som har levd/lever i forskjellige deler av verden (TEMA) og at språk som taler, bøker, media, aviser har gjort noen av disse menneskene kjente. Noen også pga fredsarbeid, fengselsopphold, husarrest og politikk. De har gjort store politiske forandringer eller endret holdninger ved å tale og skrive som har endret et helt land eller et folkestyre. Disse har vi biografier om på skolebiblioteket/bokkassene. Eks: Nelson Mandela Aung San Suu Kui Mahatma Gandhi Andre biografier vi skal ta for oss som Bill Gates, Barak Obama og Diego Maradona viser også hvordan disse personene handler ut fra sine omstendigheter og det samfunnet Biografier: Nelson Mandela (Ikon) av Teresa Grøtan (2008) SØR-AFRIKA Fortellingen om Aung San Suu Kyi ambassadørdatteren som ofrer seg for fred og frihet av Kjell Magne Bondevik (2009) BURMA/ASIA Mahatma Gandhi elsket og hatet av Torbjørn Færøvik (2008) INDIA/ASIA Fortellingen om Bill Gates : nerden som ble verdens rikeste mann og ga bort pengene sine av Kjell Ola Dahl (2009) USA Bestille bokkasse med faktabøker om land i verden, skjønnlitteratur med handling fra ulike steder i verden og biografier fra Drammensbiblioteket i uke 6.

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune

En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune En plan for kvalitetssikring av leseopplæringen i Stjørdal kommune INNHOLD FORORD 4 INNLEDNING 6 SPRÅKUTVIKLING OG LESING 7 BEGREPSUTVIKLING 8 LESEUTVIKLING 9 SAMMENHENGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE 10

Detaljer

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR

SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR SPRÅK- OG LESEPLAN I HALLINGDAL 0-16 ÅR ET MELLOM BARNEHAGE, SKOLE, HELSESTASJON OG BIBLIOTEK Innhold Innledning 1 Barnehagedelen hvordan lese og forstå planen. 2 0-2 år. 3 2-3 år. 4 3-4 år. 5 5 år. 7

Detaljer

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring

SpråkBølgen 0-16 år. Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring SpråkBølgen 0-16 år Plan for språkstimulering, lese- og skriveopplæring Forord Språket mitt set grensene for verda mi - Ludwig Wittgenstein, språkfilosof Å ha et rikt språk, muntlig og skriftlig, er utgangspunktet

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 6. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Unni S. Tveit, Eirin S. Hammerstad og Hanna Guldhaug Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG BARNEHAGE OG SKOLE RYGGE KOMMU RYGGE KOMMUNE 05.03.13 I N N L E D N I N G. Formålet med denne planen er å sikre god overgang mellom barnehage og skole og styrke sammenhengen i opplæringen

Detaljer

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M

Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Lærerveiledning til Avisheftet mitt M Innhold Forord... s 2 Aviser i Norge... s 3 Bilder og illustrasjoner... s 10 Bli kjent i avisen... s 4 Lag din egen forside... s 11 Nyhetsartikkel... s 5 Avissjangrer...

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007

Skole IKT 2007-10. Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Kommunestyrets vedtak 19. juni 2007 Skole IKT 2007-10 Forord... 3 Elevenes IKT-kompetanse... 4 IKT-kompetanse for lærere... 5 Infrastruktur... 5 Kommunikasjonsplattform... 6 Hjemmeside...

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner

Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Kompetansemål og forventninger Hovedemner Norsk årsplan for 6. klasse 2014/15 Mange av kompetansemålene i norsk blir også jobbet med i de andre skolefagene. Årsplanen er derfor delt i to hoveddeler: Kompetansemål og forventninger Hovedemner Mål

Detaljer

Helhetlig metode- og fagplan i norsk

Helhetlig metode- og fagplan i norsk Dalgård skole Lokal fagplan Helhetlig metode- og fagplan i norsk 1.-4. trinn 1 FORORD: Denne planen er laget for at lærere på småskoletrinnet på Dalgård skole skal se et helhetlig løp for norskfaget 1.

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon

Veileder til Medietekster. Øvelser i kommunikasjon Veileder til Medietekster Øvelser i kommunikasjon Veiledningshefte til Medietekster For å bli en god leser må en lese mye! «Utviklingen av lesehastighet og leseforståelse beror på økt ferdighet i å lese

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi

Gi rom for lesing! Veien videre. Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Gi rom for lesing! Veien videre Forankring og oppfølging av en nasjonal strategi Innhold Forord 5 Del 1 Resultater, forankring og oppfølging Resultater og oppfølging av en vellykket strategi 7 Leseglede

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever

Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever Innhold 1. Om veiledningsmateriellet 4 2. Arbeid med kompetansemål og vurdering 7 3. Arbeid med kompetansemål

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret

lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret lesevaner, lesetips, nye medier Lesesenteret Redaktør: Trude Hoel Utgitt i 2008 av Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger Telefon: 51 83 32 00 E-post:

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer