KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER"

Transkript

1 KVARTERSTYREMØTE SAKSPAPIRER Møtenummer Oppfølging fra frrige møte ØKONOMIANSVARLIG Avklaring av interngder fr Drgene til skjenkere EKSTERNANSVARLIG Fadderuke 2011 Aldersgrenser på knsert Maling i Tivli INTERNANSVARLIG Rekruttering, fadderuke Retningslinjer/Arbeidsinstruks KO49 PR-ANSVARLIG Kmmunikasjnsplan Bergen Challenge / Flkefest Nettsiden DRIFTSANSVARLIG Vaktlven ADM. LEDER Samarbeidspartnere Fasadebkstaver 5-årsplan Orienteringer 1. LEDER Freligger ikke

2 2. ØKONOMIANSVARLIG Budsjettprsess Denne er i gang. Alle arbeidsgrupper har fått tilsendt budsjettet sitt fr 2011, samt maler fr endringer av både budsjett g handlingsplan. Fristen fr å sende inn endringsfrslag er fredag 18.mars. Disse sendes i første mgang til KØR. Hvedbk Gjennmgår hvedbk fr januar g ser m ne bør endres/mknteres. Penget er at det er lettere å hlde versikten når ting knteres krrekt, samt at ansvarsnummer g avdelingsnummer faktisk er ppført. Nen (frmelle) endringer blir det. Faktureringsrutiner Møte m dette med Anders, Samuel, Tve g Silje. Freløpig møtetidspunkt er nsdag 16.mars kl Oppgjørsrutiner Har hatt møte hver mandag siden semesterstart m ppgjørsrutiner med skjenkeøk g Tve. Det virker sm at ppgjørene blir mer fullstendig utfylt, g differansene er på vei ned. Vi er på bedringens vei, men det dukker stadig pp hull sm må fylles. Regnskapsrapprter fra V&E Funderer m peridiseringen av timebasert lønn bør endres. Nå regnskapsføres slik lønn én måned fr sent. Dette betyr at lønn i regnskapsrapprtene ikke gjenspeiler månedens faktiske lønn, men lønnen i periden før. Regnskapsrapprtene blir dermed av ne mindre verdi enn m transaksjnsprinsippet hadde blitt fulgt. I mangel på bedre ideer har jeg gså bedt regnskapsfører m å lage prgnse hvr budsjett er utgangspunkt, men hvr det gjøres endringer fr avvik t..m. inneværende peride. Vi er fremdeles ganske tidlig i året, g mer synsing enn dette vil jeg fr tiden ikke kunne legge til grunn. Interngder Avklart med Skjenkegruppen m hvilke interngder sm tilfaller DORG g BORG. Infrmasjnen ble sendt ut i Skjenkestyrets ukesnytt. 3. EKSTERNANSVARLIG Raptus Hadde møte med administrativ leder g leder fr Raptusfestivalen nsdag 9.mars. Her ble vi enige m mange detaljer rundt festivalen sm i år skal være september hs ss. TONO Årsrapprt fr TONO ble levert til Nrsk Rckfrbund trsdag 10.mars. Bergen Tang Meeting Hadde mvisning med leder fr festivalen mandag 14.mars, han var frnøyd med lkalene de skal låne. Fadderuka Har jbbet med prsjektplan fr fadderuka. Denne ble gått gjennm på møte mandag 14.mars med representanter fra de fleste drgene g administrativ leder. Ferdig plan skal leveres ut til fadderledere g fadderkrdinatr på møte i dag, 15.mars. Muntlig rientering m dette møtet gis på nsdag. Helhus

3 Har kalt inn til Helhusmøte i dag, 15.mars. Muntlig rientering gis på nsdag. Studentimpulser Var på møte med arrengørkmiteen fr Studentimpulser trsdag 10.mars. Arbeidet med dette avsluttes nå på fredag 18.mars med jbb hele dagen i frbindelse med gjennmføringen av knserten(e). 4. INTERNANSVARLIG Freligger ikke 5. PR-ANSVARLIG Brann Har sendt inn AD til møtet sm er tanken at skal løyse t av prblemstillingane rundt eit evt. samarbeid med Brann. Reklamefilm Har hatt samtalar med Yrick m reklamefilm, g vidarefrmidla ei innkalling til infmøte m det i kveld, tirsdag Natt&Dag Har infrmert dei m at me pererar med fleire prisar, g dei skal ta det med i betraktning til neste nummer. 6. PROSJEKTANSVARLIG Freligger ikke 7. DRIFTSANSVARLIG Freligger ikke 8. ADMINISTRASJONEN Fulgt pp arbeidet med 5-årsplan venfr Rmvesenet. Møtevirksmhet med IT-avdelingen ved UiB ang. driftsavtale. Oppfølging av renhldsbyrå g prsess med UiB ang. ny anbudsrunde. Hatt befaring med 3 ptensielle leverandører av styringspaneler fr AV i Mas g Speilsalen. Sette på muligheter i frhld til dagkvarter på krt g lang sikt.

4 INTERNNOTAT Fra Prkm, Rmvesenet Til Kvast Vedtak: Brd til 3. Etg. Prkm har frslag til hvilke brd sm bør kjøpes inn, med de avsatte midlene i investeringsplan. Vi har besøkt alle møbeldesignbutikkene i byen, vi mener det vil være best å bestille fra nen man kan ha en dialg med, g kan besøke, slik at man får sett møblene. Følgende butikker har vi besøkt: T.I.T, Ck Design, Inside Design g Black and White Studi. Og vi har fått frslag fra deres srtiment, sm vi har vurdert. Av alle brdene vi har sett på, har vi tatt en beslutning ut ifra kvalitet, g verflatebehandling på brdflate, stabilitet, høyde i frhld til stlene, lengde, g bruk. Ella prdusert av Hay har passende lengde i frhld til Kvarterets sfaer g det er ikke mange valgmuligheter i denne kategrien med sterk nk brdplate. MP Mini prdusert av Mntana har riktig høyde i frhld til stlene (snurrestler), ne sm har vært vanskelig å finne. Vi ønsker gså å gå til innkjøp av et nytt brd til trappermmet i 3. Etg, mellm sfaene, da dette er tilnærmet falleferdig g vi ser det sm nødvendig å bytte ut dette brdet nå, når vi først skal kjøpe inn brd til Galleriet g Halvtimen. Grunnet ønske m innkjøp av ekstra brd til trappermmet er vårt frslag på 2.100,- eks. mva. ver midler avsatt på investeringsplan. Vi mener det vil se mer helhetlig g ryddig ut m alle brdene i dette mrådet er like. Vi syns brdene sm er freslått har et kult design sm vil passe til våre videre planer fr Galleriet g Halvtimen. Grunnen til at vi velger hvite brd er frdi de fargede brdene vi har sett på, ikke er av gd nk kvalitet. Og brdene vi freslår har gd nk kvalitet, men finnes ikke i annet enn svart g hvitt. Vi trenger lyse flater i 3 etg. siden gulvet g sfaene er grå. Så brdene vil være med på å lysne pp rmmet. VEDTAKSFORSLAG Kvarterstyret vedtar å innstille SKiBAS m å løse ut pp pptil ,- eks. mva. i henhld til investeringsplan til brd i 3. etasje. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefn Pstadresse PB 1822 Håknsgaten Telefaks Bergen E-pst Nett

5 Ella Prdusent: Hay Designer: Hay Studi B60 x L120 x H35 cm Hvit laminat m/ finérkant g rustfritt Stålunderstell 6-8 uker leveringstid. Fire brd til sfaene i Galleriet g ett brd til sfaene i trappermmet. Ttalt fr 5 stk Ella ,- eks. mva. Frakt 750,- Ttalt ,- eks. mva. MP Mini Prdusent: Mntana Designer: Peter J. Lassen & Jakim Lassen B40 x L40 x H72 cm Hvit kmpaktlaminat med stålunderstell Dette er slide brd med en stødig ft. Firkantet brdplate sm gjør det enkelt å plassere inntil veggene g stlene. Ttalt fr 4 stk MP Mini ,- eks. mva Frakt & mntering 650,- Ttalt ,- eks. mva. Ttalt ,- eks. mva, ink. frakt g mntering. Det er gitt 15% rabatt på begge prduktene. Det er mulig å hente brd selv g dermed slippe fraktkstnader. Uten frakt blir ttalsum ,- eks. mva. Besøksadresse Olav Kyrresgate 49 Telefn Pstadresse PB 1822 Håknsgaten Telefaks Bergen E-pst Nett

6 !"#$%&'()*'+%, '() *+,-.+/0/ *67* /5-8+9 :;< -8+ 1:B+*: 5#&$!! -./ // BC1 DEFED-E1F8-E D-.-2E1- D-G1E4 E1.7 61CFCD 87636F.C3D!C1/.04 E/.3C 7C17/.3C 5E1D63C/C3D!C1/.04 /6FBE.F 7C7-2DC3D!C1/.04 E.1.7 H< 1C5561- C3D!C1/.04 FC-D C- 7!CD- D-G1E- A61 B8D- C-5/+:*+1:B+*: 5*D:/+ 1:B+*: ' :,:E*+: $F#$%#&$!!G MVH. ERIK ORAMAS (PÅ VEGNE AV KØR)

7 !"#$#%#&& %'" $()* +,-+.-/+00!"#$%!"&''(#") *&' +"#$#%,-#"&'./0$ 120+#0 3,42+"5 6270/+ 12'+0#+ 38! 92$$#:5 62"+ ;''&07+#0 <=7>:$ ;&:&? ;:&? C:2B2+ A0$#:+!D&+'=!27#4&? :;7<7 = ;:&? C:2B2+ B#'$#: 4#'7#+ 4#$ /-+ *68AB<??C?4 25 C??A233C?4 64 E07#0 &00+&7#'+#: B#'$").-+ #7C<?:<7C?4 6D E07#0 /"7&9"#: +> '207" $#""# +#B#+"#:#") F-+ G?87C?49> E07#0 B#'$") H-+ F FG'7#0$# "&' 42'7%.#$#:I @ :'&7) FG'7#0$#?20$&$2"#: B#'$#: +&""?20$&$2"/:%.#$#:% ;:&? C:2B2+ ;'&02,2:?'&02 ;&:&? :'&7% 62"+ ;''&07+#0 <=7>:$ 3;'&02 BG"#" H72) #?+"#:0# B#0 "&07#" #: 4#$"2?+$=?"&75) E07#0 24 (2: 9'#:# #00 #0?20$&$2") L#" +"&''#+ G0+?#: +?:&9"'&7 42'7 +"=:#B#$'#BB#0#?20 4#'7#+ 4#$ E07#0 G0+?#: > +?:&9"'&7 42'7)!"=:#" 4#'7#+ 4#$

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 25-07 21.08.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Øknmiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Infrmasjnsansvarlig Skjenkeansvarlig Prsjektansvarlig Iselin Høle Jhn Fjellseth

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014

ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 ÅRSBERETNING FOR SENTRALT UNGDOMSRÅD 2014 Om Sentralt ungdmsråd: Opprettet i 2005 etter ønske fra Ungdmmens bystyremøte Består av medlemmer fra alle bydelenes ungdmsråd, samt leder g nestleder valgt på

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 22-07 12.06.2007, kl 16:15 NG1b FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer Orientering

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer.

Selv om brødre og søstre kjenner de potensielle faddere som de henvender seg til, kan det være greit med noen generelle tips fra SOS-barnebyer. Idebank til fadderrekrutteringsuken 8.-15. desember På lkale samlinger vil brødre g søstre sm har meldt seg sm ververe få materiell fra SOSbarnebyer: fadderbrsjyre med vervekupng g skisse ver en barneby.

Detaljer

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter.

Ringer i Vannet. - Metodikk for samarbeidet mellom NHO-bedriftene og attføringsbedrifter. Ringer i Vannet - Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Metdikk fr samarbeidet mellm NHO-bedriftene g attføringsbedrifter. Frrd Ringer i Vannet-strategien bygger på frståelse

Detaljer

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen

Etablering av et regionalt informasjons- og kompetansesenter for kulturnæringene i Stavanger-regionen Rapprt fra frprsjekt Etablering av et reginalt infrmasjns- g kmpetansesenter fr kulturnæringene i Stavanger-reginen Oppdragsgiver: Greater Stavanger ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b REFERAT KVARTERSTYREMØTE 35-07 16.10.2007, kl 16:15 Ng1b TIL STEDE KVAST Leder Økonomiansvarlig Internansvarlig Eksternansvarlig Informasjonsansvarlig Skjenkeansvarlig Prosjektansvarlig Iselin Høle John

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Kurs i ruter for øvde brukere

Kurs i ruter for øvde brukere Kurs i ruter fr øvde brukere Innføring g praktiske ppgaver Per Nrdland 1 Innhld Lagturneringer Generelt Serie Mnrad Flere mganger Parturnering Singelturnering Pengserie Par g Singel Butler i lagturnering

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent 1 DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 17-07 08.04.2007, kl 16:15 Sted ukjent FORSLAG TIL DAGSORDEN Forslag til ymse meldes her Godkjennelse av innkalling og dagsorden ORIENTERING Orientering fra styremedlemmer

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006

REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Hrdaland Krins av Nrges Speiderfrbund REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 11. JANUAR 2006 Møtet ble hldt på Speidersenteret i Marken. Tilstede: Christen A. Larsen, Øyvind Høvding, Trleif Øystese, Kjetil S. Henriksen,

Detaljer

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY. Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Klimatilpasning VEILEDER VERKTØY Klimatilpasningssekretariatet, Aug 2012 Miljøverndepartementet/Direktratet fr samfunnssikkerhet g beredskap INNHOLD Kart: Klima i Nrge 2050 g 2100 Hva vil skje med klimaet

Detaljer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer

Økt kompetanse om krav til produktdokumentasjon på byggevarer Økt kmpetanse m krav til prduktdkumentasjn på byggevarer (PRODOK- frprsjekt) Et samarbeidsprsjekt mellm SINTEF Byggfrsk, Statens byggetekniske etat, Nrsk Byggtjeneste g Skanska Nrge gjennmført april til

Detaljer

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE

NORGES NYE SKATEBOARD MERKE NORGES NYE SKATEBOARD MERKE 2011... FORRETNINGSPLAN 2011 NØTTERØY VGS LÆRER: ARILD NORDAHL JOHNSEN MENTOR: JAN WIGGO WIGER, RETT KOMMUNIKASJON... Innhold Nøtterøy Videregående skole 1) Innhold.... s. 2

Detaljer

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv

Bygg et Hus. Steg 1: Prøv selv først. Sjekkliste. Introduksjon. Prøv selv Bygg et Hus Introduksjon I denne leksjonen vil vi se litt på hvordan vi kan få en robot til å bygge et hus for oss. Underveis vil vi lære hvordan vi kan bruke løkker og funksjoner for å gjenta ting som

Detaljer

Spesialpedagogikk som virker!

Spesialpedagogikk som virker! Spesialpedaggikk sm virker! (del1) Einar Hansen, rektr, Hllenderhaugen sklesenter 01.08.2014 Hvem har ansvaret Side 2 Screening g tiltakspakke sm virker! Side 4 Hindringer fr læring Side 5 Hvr er hindringen

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62

Møteinnkalling. Bekkefaret menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Den norske kirke Bekkefaret menighetsråd Møteinnkalling Bekkefaret menighetsråd 08.01.2015 15/16-4 75/15 012.1 Sigurd Olav Lende, 51 90 59 62 Møtested: Kirkestuen, Bekkefaret kirke Møtedato: 13.01.2015

Detaljer

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte

Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne på ordinær måte AFI-rapprt 9/2014 Ingebjørg Skarpaas g Helge Svare Rekruttering av persner med nedsatt funksjnsevne på rdinær måte Sammen m Delmål 2 Arbeidsfrskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon.

GUTZ ABC. Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. GUTZ ABC Benytt gjerne vår ABC guide om du trenger informasjon. VELKOMMEN / HVORFOR GUTZ VELKOMMEN! Kjære kunde, det begynner som oftest med at foreningen, idrettslaget eller klassen gir uttrykk for å

Detaljer