ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45"

Transkript

1 NORSK ARBEIDSPLAN FOR 8.TRINN Uke: 44 og 45 INFORMASJON TIL HJEMMET: * Vi har to praksisstudenter hos oss. Terje og Amina studerer PPU på Høgskolen i Halden og skal være med i fransk, RLE og samfunnsfag i fem uker. *Planleggingsdag mandag 11. november. Alle elvene har fri. Bakgrunnsstoff: For gruppene A og C: Kontekst, litteraturhefte og teoriark For gruppene B og D: kontekst, litteraturhefte og PowerPoint-presentasjoner Muntlig presentere bokanmeldelse uke 45 Skriftlig vurdering av fortelling. Se mål på forrige ukes plan For gruppene A og C: Lese basisboka: s Oppg. s 239: 1,2 Test deg selv oppgave s 239, muntlig i Lese basisboka: s Oppg. s 1, 2, 3, 4 Test deg selv oppgave s 244, muntlig i For gruppene B og D: Vi forbereder inneleveringen og presentasjonen. Vi bruker blant annet Fronter i læringsarbeidet på skolen. Vi jobber aktivt med å forstå hvorfor vi har vurderingskriterier. Vi bruker vurdering av medelevers muntlige presentasjoner som metode. For gruppene A og C: Lese basisboka: s Oppg. s 239: 1,2,3, 4 Test deg selv oppgave s 239, muntlig i Lese basisboka: s Oppg. s 1, 2, 3, 4, 5 Test deg selv oppgave s 244, muntlig i For gruppene B og D: Vi forbereder inneleveringen og presentasjonen. Vi bruker blant annet Fronter i læringsarbeidet på skolen. Vi jobber aktivt med å forstå hvorfor vi har vurderingskriterier. Vi bruker vurdering av medelevers muntlige presentasjoner som metode. Beskjeder fra Iren til gruppene A og C: VIKTIG!!!! A og C gruppa: litt mer om bokanmeldelse Viktig å lese tekster!!!! Husk frister for innlevering av oppgaver! Beskjeder fra Anne til gruppene B og D: Presentasjoner og vurderingsark ligger på Fronter. Vi bruker Fronter i læringsarbeidet på skolen. Har dere lyst til å lese flere tekster: gi meg beskjed. Jeg har alltid noen på lur

2 MATEMATIKK For gruppene A og C: Lese basisboka: s Oppg.s 239: 1,2, 3, 4, 5 Test deg selv oppgave s 239, muntlig i Lese basisboka: s Oppg. s 1, 2, 3, 4, 5 Test deg selv oppgave s 244, muntlig i For gruppene B og D: Vi forbereder inneleveringen og presentasjonen. Vi bruker blant annet Fronter i læringsarbeidet på skolen. Vi jobber aktivt med å forstå hvorfor vi har vurderingskriterier. Vi bruker vurdering av medelevers muntlige presentasjoner som metode. Bakgrunnsstoff: Kodex 8A s Du skal kunne: beherske divisjon, prioritetsregelen, parenteser, multiplikasjon og divisjon med tall mellom 0 og 1 og med dekadiske enheter 2.67, 2.68, 2, , 2.73, 2.75, 2.80, 2.83a,b,c,d, 2.84a,b,c,d, 2.86, 2.87, 2.88, 2.91, 2.93, 2.95, , 2.69, 2.71, 2.72, 2.73, 2.76, 2.81, 2.83a,b,c,d, 2.84a,b,c,d, 2.86, 2.87, 2.88, 2.90, 2.91, 2.93, 2.95, , 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.77, 2.78, 2.82, 2.83a,b,c,d, 2.84a,b,c,d, 2.86, 2.87, 2.88, 2.90, 2.92, 2.94, 2.95, 2.96

3 ENGELSK Bakgrunnsstoff: Kap2 Gjenfortelle hovedinnhold ( du skal ikke kunne tekstene utenat!!) og snakke om tekstene :First day,bradley s tough spot,from Jim s diary, Only two were left. Du gjenforteller bruddstykker av teksten med delvis forstålig uttale og bruker et par nye ord. Du har fått med deg det aller viktigste i teksten og bruker en del nye ord når du gjenforteller. Du har god uttale,god flyt og snakker noe om teksten. Du gjenforteller hovedinnholdet med meget god flyt og meget god uttale. Du bruker svært mange ord når du gjenforteller. Du har mange kommentarer til teksten og tar initiativ i samtalen med læreren. Les A mini-history of cats I extraboka Ellers gjør du det som står på trekant Til onsdag uke 44 Textbook: Du skal kunne forstå og gjenfortelle hovedinnholdet i «A mini-history of cats». Bruk minst 10 nye ord når du gjenforteller. Det er fint om noen hjemme kan høre på deg. Lag et sammendrag av artikkelen eller et tankekart. Svar på alle oppgavene på side 44 skriftlig. Du skal vite hva et adjektiv er. Du skal også kunne gradbøye adjektiv. Du skal vite hvilke adjektiv som gradbøyes med -er og est og hvilke adjektiv som gradbøyes med more og most. Les og lær på side 8 og 9 i grammatikkboka di. (Til nasjonalitetsadjektiv) Workbook: Oppgave 10,12,13, side 35 og 36 Vi skal ha leseprosjekt de to neste ukene. Ta med bok fra Fredrikstad bibliotek eller hjemmefra. Du kan også låne en bok på skolen. Vi starter lesingen onsdag uke 44. Mens dere leser, kommer Kristoffer og Bente til å høre dere én og én i tekstene vi har hatt til nå. Se kjennetegn på måloppnåelse øverst på «engelsk»

4 SAMF. NATURFAG Til onsdag uke 44 Textbook: Du skal kunne forstå og gjenfortelle hovedinnholdet i «A mini-history of cats». Bruk minst 15 nye ord når du gjenforteller. Det er fint om noen hjemme kan høre på deg. Lag et sammendrag av artikkelen eller et tankekart. Du skal vite hva et adjektiv er. Du skal også kunne gradbøye adjektiv. Du skal vite hvilke adjektiv som gradbøyes med -er og est og hvilke adjektiv som gradbøyes med more og most. Les og lær på side 8 og 9 i grammatikkboka di. (Til nasjonalitetsadjektiv) Workbook: Oppgave 10,12,13,14,18,19,20 side 35,36,38,39 Vi skal ha leseprosjekt de to neste ukene. Ta med bok fra Fredrikstad bibliotek eller hjemmefra. Du kan også låne en bok på skolen. Vi starter lesingen onsdag uke 44. Mens dere leser, kommer Kristoffer og Bente til å høre dere én og én i tekstene vi har hatt til nå. Se kjennetegn på måloppnåelse øverst på «engelsk». Bakgrunnsstoff: Tellus 8. s Fremføring i uke 44, om tidslinjen. Fortelle hvordan Darwin kom fram til utviklingslæren sin. Forklare på hvilken måte naturlig utvalg gjør at livet på Jorda utvikler seg. Oppg. 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 Samme som over Samme som over Bakgrunnsstoff: Geografi kap. 8 - Norge Kartprøve over Norge + atlasbruk i uke 45 Du skal kunne lese og tolke ulike typer kart, både papirbaserte og digitale Du skal kunne bruke og forstå målestokk Du skal kunne kjenne til de mest brukte kart tegnene Du skal ha oversikt over hovedtrekkene ved Norges geografi. Du skal sammenligne dette med andre land, se likheter og forskjeller. Du skal kunne forklare forskjellen på natur- og kulturlandskapet med fokus på lokalsamfunnet. Les «kort fortalt» på s Se på bilder og overskrifter på s Svar på dette i kladdeboka; Hvilke land grenser Norge til, og hvor lang er grensen? Hva er Treiksrøysa? Uke 45; forberedelse til prøve Uke 44; Les s Svar på dette i kladdeboka; Hvorfor er det meste av arealet I Norge uegnet for bosetning og jordbruk? Hvor i Norge har vi jordbruksområder, og hvilket område er tettest befolket? Uke 45; forberedelse til prøve

5 SPANSK FRANSK RLE Uke 44; Les s Gjør denne oppgaven i kladdeboka; Sammenlign Norge med andre land med utgangspunktet i areal, befolkning og innbyggere pr. km 2 ( (s. 138). Lag et diagram med fokus på befokningstetthet. Uke 45; forberedelse til prøve Bakgrunnsstoff: Horisonter kapittel 4 Uke 45 48: Horisonter kapittel 6 Islam: Skriftlig prøve i uke 44 Bibelen: Skriftlig innlevering i uke 48. (Etter spesiell avtale kan muntlig høring være et alternativ) Ved vurdering skal elevene: se forrige ukes plan Uke 45 49: ved vurdering skal elevene: kjenne til teorier knyttet til Bibelens overlevering og tilblivelse. Kjenne bakgrunnen for utvelgelsen av tekster og oppbyggingen av Bibelen. kunne finne fram til sentrale skrifter og fortellinger i Bibelen. Kunne redegjøre for forholdet mellom det Gamle og Det Nye testamentet. Kjenne til hovedinnholdet i utvalgte tekster, blant annet Mosebøkene, Abrahamshistorien, Moseshistorien, paktstanken Skriftlig prøve i kapittel 4. Les side Reflekter over dette: Hvorfor bruker mennesker ulike språklige bilder for å beskrive Gud? (Du kan blant annet tenke på hva vi har snakket om i norsktimene ) ENG. FORD. Bakgrunnsstoff: Bakgrunnsstoff: Kap 4 Aktivitet i timen Til fredag uke 45 Du skal forstå tekstene på side 46 og 47. Se nye ord på side 50. Du skal kunne lese tekstene med god uttale. Hør på elev-cd! Du skal forstå tekstene på side 46 og 47. Se nye ord på side 50. Du skal kunne lese tekstene med god uttale. Hør på elev-cd! Overrask familien din med en nybakt bagett! Se oppskrift s 40 Bakgrunnsstoff: Kapittel 4: En clase Kapittelprøve Kunne ukedager Kunne ord i klasserommet Kunne artikler el/la og un/una Kunne regelmessige verb i presens

6 Kroppsøving ENG.FOR. TYSK Uke 44 Lekse til fredag: Les og oversett s Øv på fag og ukedager Uke 45 Lekse til fredag: Gjør ferdig oppgavene til kapitlet og øv på grammatikken. NB! Kapittelprøve Kapittelprøve fredag uke 45! Bakgrunnsstoff: Stück 4B, 4C, 4D, 4E, 4F Kunne klokka Kunne snakke om skolen, timeplan og fag 40 gloser Kunne lese og oversette stykkene Mandag 28. Skolejobbing med klokka, skolen, timeplan og fag Lekse fredag1.nov Lese og oversette Stück 4B, Gloseprøve 20 gloser Kunne si hvilke fag en liker eller ikke liker Lekse mandag 4.nov Lese og oversette Stück 4C, 4D Kunne klokka Lekse fredag 8.nov Lese og oversette Stück 4E, 4F Gloseprøve 20 gloser Kunne fortelle litt om en vanlig dag Bakgrunnsstoff: Tema; Styrke og utholdenhet Aktiviteter;: 44 Intervall 45- Get fit Husk varmt tøy til uke 44 Du skal være engasjert i timene og bruke dette positivt i forhold til medelever. Du skal kunne fortelle hvorfor god kondisjon er viktig i faget kroppsøving og ellers i dagliglivet. Du skal kunne gjøre ulike styrkeøvelser, og fortelle hvilken muskelgruppe du trener. Du skal kunne jogge i et jevnt tempo over tid. Du skal kunne utføre flere styrkeøvelser riktig, slik at de har effekt der man ønsker og unngår skader.

7 FAH FIPP K&H Musikk Bakgrunnsstoff: SPELLE GITTAR. Vi avslutter og går til nytt emne i uke 45: Gammel musikk opus 9 gjeldende gr.b&d. Nytt prosjekt gr.a&c. Ca. medio desember- kontr.pr. B&D: Kunne navngi komp.& musikkformer. Komme med fakta om de samme. Kunne redegjøre for forskjeller /gjenkjenne mu. Bakgrunnsstoff: Gruppe A og D. Arkitektur Vurderingskriteriene ligger på fronter Kjenne til lokal byggeskikk og forskjellige stilepoker i lokalmiljø Uke 44. Vi avslutter jobbing med hus og stilepokene.. Innlevering på fronter 5.november. Uke 45. Tegne fasaden Presentasjon uke 44 og 45 Gruppe D Bakgrunnsstoff: Avslutning av papirflyprosjekt Jobbe med eget «prosjekt» Innlevering av papirflydokumentasjon: Følg oppskriften som er skrevet på tavla Se eget ark Rapporten for papirflyet skal leveres torsdag uke 45 Finn en egnet problemløsning/spørsmål du ønsker å forske på. Det skal være noe du kan jobbe med et par-tre uker. Du skal jobbe etter «oppskriften» og målene vi gjennomgår og du får utdelt. Dette skal munne ut i en presentasjon for de andre. Bakgrunnsstoff: -Friluftsliv med matlaging ute Aktivitet;: 44 Bruk av stormkjøkken. Husk kopp! 45- Bruk av stormkjøkken Uke 44; Du skal kunne bruke et stormkjøkkenforsvarlig. Du skal kunne koke opp vann og lage en enkel suppe/rett-i-koppen-rett. Uke 45; Du skal kunne bruke et stormkjøkken forsvarlig. Du skal lage en enkel middagsrett på stormkjøkken : Husk varmt tøy til disse timene

8 SAL OG SCENE Bakgrunnsstoff:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt:

Uke 9 13 / tjuefemten ARBEIDSPLANEN. Kult med kultur. Respekttema: Selvhevdelse. Navnet mitt: ARBEIDSPLANEN Uke 9 13 / tjuefemten Kult med kultur Respekttema: Selvhevdelse Navnet mitt: Gautesete skole niende 2014 / 2015 TIL ELEV OG FORESATTE Ny plan ny periode mellom vinterferie og påske fra februar

Detaljer

Arbeidsplan for team 115 NAVN:

Arbeidsplan for team 115 NAVN: UKE: 12 INFO Arbeidsplan for team 115 Arbeidsplanen på internett: www.fredrikstad.kommune.no/gressvik-skole Ordenselever God påskeferie! Første skoledag etter påske: tirsdag 2. april Tirs. 19.03: Fransk:

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46

Grindvold skole Arbeidsplan for 10.trinn Periode: uke 45 og 46 Denne planen tilhører: Reduserte lekser 10.trinn Uke:45 og 46 Uke:45 og 46 Info: Torsdag 11.11: Kursdag for lærerne elevene har studiedag hjemme. Tentamensdatoene: Nynorsk: mandag 22.11, bokmål: fredag 26.11, engelsk: mandag 29.11, matematikk: torsdag 2.12 Matematikk

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Slik leser jeg for å forstå!

Slik leser jeg for å forstå! Modum kommune Slik leser jeg for å forstå! Elevers fortellinger om egne læringsprosesser og bevisste valg av strategier for lesing av fagtekster Skrevet av Ann Elisabeth Gunnulfsen, prosjektleder. 1 Innhold

Detaljer

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole

L Æ R I N G S S T R A T E G I E R. Plan for læringsstrategier. Skatval skole L Æ R I N G S S T R A T E G I E R Plan for læringsstrategier Skatval skole Læringsstrategier Teori om læringsstrategier "Læringsstrategier er framgangsmåter elevene bruker for å organisere sin egen læring.

Detaljer

Nasjonale prøver 01.09.14

Nasjonale prøver 01.09.14 Nasjonale prøver 01.09.14 Veiledning til lærere Regning 5. trinn «Nasjonale prøver gir informasjon om hvordan elevene mestrer lesing, regning og engelsk» Bokmål Innhold 1 Nasjonal prøve i regning for 5.

Detaljer

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn

Tysk. Garnes ungdomsskule. LæringsPLAN. Læring og trivsel for alle. PERIODE 6 9. trinn Tysk Garnes ungdomsskule LæringsPLAN Læring og trivsel for alle PERIODE 6 9. trinn Elev Gruppe Skoleåret 2014-2015 INNHALD SIDE Andresida 2 Innhaldsoversikt 3 Helsing frå rektor og elevråd 4 Læraroversikt

Detaljer

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20

8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 8B uke 19 8A uke 20 8B uke 20 8A L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8B L Æ R I N G S MÅ L uke 19 20 8A uke 19 Tid MANDAG 4.mai TIRSDAG 5.mai ONSDAG 6.mai TORSDAG 7.mai FREDAG 8.mai 0815 083 5 TT Valutaveksling.

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet

2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet 2.klasse Uke 18 A Til Hjemmet HUSK: Gymtøy på tirsdag. Alle elevene har fri på fredag. Tove Mob. 99405859. Nyttige nettsteder: www.ordriket.no: Nettsiden til norskverket. Her kan dere klikke dere inn på

Detaljer

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag

Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag 1 Veiledning til læreplanene i matematikk fellesfag Kapittel 1: Innledning Denne veiledningen gir praktiske eksempler på hvordan du som lærer kan arbeide med læreplanene i matematikk fellesfag og matematikk

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole

Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole Sosiale og emosjonelle kompetanser i fremtidens skole av sven oscar lindbäck og patrick glavin Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE LESING I ALLE FAG LESEPLAN FOR BARNESKOLENE I SIGDAL KOMMUNE INNHOLD Innledning. s. 3 Leseferdighet kan læres. s. 4 Lesing i alle fag trinn 1. s. 5 Lesing i alle fag trinn 2. s. 8 Lesing

Detaljer

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok

Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok Fokus på adjektiv som forarbeid til lesing av bildebok - et undervisningsopplegg med flerspråklige elever på 2. trinn Delt av Anne Kathrine Nedrebø Hadland, student på Lesing 2 Lesesenteret Universitetet

Detaljer

Hva er matematisk kompetanse?

Hva er matematisk kompetanse? Mona Røsseland Hva er matematisk kompetanse? Norge har nok en gang kommet dårlig ut i undersøkelser som viser elevers kompetanse i matematikk. Vi leter etter årsaker, og vi prøver å finne den riktige veien

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Tips til lesestrategier som kan benyttes før, under og etter lesing

Tips til lesestrategier som kan benyttes før, under og etter lesing Tips til lesestrategier som kan benyttes før, under og etter lesing Tonje Lien Smedbråten Vikhammer ungdomsskole Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking Tips til aktiviteter du kan bruke

Detaljer

Arbeidsplan 8. klasse

Arbeidsplan 8. klasse Arbeidsplan 8. klasse LÆRINGSSTRATEGI TANKEKART og SEKVENSKART Blå Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08:20-09:05 1. 09:05- økt 09:50 10:30-11:15 2. 11:15- økt 12:00 12:25-13:10 13:15-14:00 3. økt 4.

Detaljer

MIN EGEN MESTRINGSBOK

MIN EGEN MESTRINGSBOK MIN EGEN MESTRINGSBOK.. En skrivebok som barna skal bruke sammen med Mestringskassen Skrivebok til Mestringskassen Universitetsforlaget 2010 1 De som er i familien min, er: JEG OG FAMILIEN MIN... Her bor

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE

FOR LESEOPPLÆRINGEN GRAN KOMMUNE PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNN NSKOLEN GRAN KOMMUNE 1 PLAN FOR LESEOPPLÆRINGEN I GRUNNSKOLEN INNHOLD FORORD... 4 INNLEDNING... 5 KORT OM LESING... 6 SKOLE HJEMSAMARBEID... 7 KARTLEGGING... 7 1. ÅRSTRINN...

Detaljer

Lese- og skrivestrategier

Lese- og skrivestrategier Lese- og skrivestrategier Høsten 2014 Forord Dette heftet skal brukes til skolering i lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter høsten 2014. Skoleringen er en del av et treårig prosjekt i, også

Detaljer