Fra Skånland skole til Huset i Havet Eventyret om Grovfjord sitt tusenårssted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Skånland skole til Huset i Havet Eventyret om Grovfjord sitt tusenårssted"

Transkript

1 Fra Skånland skole til Huset i Havet Eventyret om Grovfjord sitt tusenårssted - 0 -

2 Innledning Historia om rivinga av gammelskolen på Evenskjer og oppbygginga av den til Huset i Havet (HiH) i Grovfjord kan kanskje beskrives som et eventyr. Iallfall kan HiH stå som et varig symbol på hva engasjement og frivillighetsarbeid kan skape av felles verdier i et lite lokalsamfunn. Realiseringa av HiH er en kulturhistorisk milepæl i Grovfjord. En bedre tusenårsgave kunne ikke folket i bygda ha gitt seg sjøl! For at etterslekta skal få vite hva, hvem og hvor angående HiH, har jeg etter flere oppfordringer tatt meg tid til å skrive ned historia så korrekt som mulig om tilblivelsen av dette flotte kulturhuset vårt. Kort historikk Skånland skole blei oppført på Evenskjer i Den hadde to klasserom i første etasje, hvert på 8,57 x 6,06 meter, samt gang og lærerværelse. På loftet var det sløydrom og forsamlingssal. Fram til Sentralskolen blei bygd (1964) var den både skole og kulturinstitusjon på Evenskjer. Skolen blei etter hvert prega av dårlig vedlikehold, og bygget skranta meir og meir. På folkemunne i kommunesentret blei den til slutt karakterisert som gammel sjit noe kommunen kanskje var enig i og gikk inn for riving og tilintetgjørelse. Ideen om Huset i Havet blir til Formannskapet vedtok i møte den mot to stemmer at kommunen skulle gjøre en henvendelse til utvalgte lag og foreninger med forespørsel om å rive skolen mot en viss godtgjørelse. Avisannonsen om dette klipte Per Sjøvoll i Astafjord Kystlag (AK) ut, og snøballen begynte å rulle. AK ga 17. august skriftlig tilbud til kommunen utarbeidd av Per Sjøvoll i samarbeid med Ole-Magnus Ellefsen pris kroner om å få rive og flytte skolen til Grovfjord. (AK og GIL hadde planer om å etablere et bygg/møtested/en kafé i fjæra. Tilbygget til det gamle samvirkelaget blei flytta til skoleplassen og tiltenkt dette formålet som ei midlertidig løsning). Skolen sett fra hovedveien Før søknaden blei sendt innså galningan at AK ikke kunne makte en slik oppgave aleine. Grovfjord IL (GIL) v/gunnar Johansen og Geir Haukebøe blei da kontakta informert og forespurt om å være en likeverdig partner i prosjektet dersom kommunen sa ja til tilbudet. Svaret var Skolen med tilbygg sett fra sør sjølsagt ja fra disse galningan også etter å ha samrådd seg med GIL-styret. Dette var for øvrig i tråd med GIL s egne planer om kultur-/nærmiljøbygg i skolefjæra. Dessuten var det jo en eggende og inspirerende tanke å flytte et gammelt kulturbygg fra Evenskjer til Grovfjord!! Grovfjord Båtforening blei også forespurt. Tilbakemeldingene var noe diffuse, og etter hvert blei det klart at de ikke blei formelt med i prosjektet. (Båtforeninga kunne heller ikke vært med, da den er en egennyttig organisasjon og da ikke berettiget til spillemidler.) - 1 -

3 Avtale med Skånland kommune blei inngått undertegna av rådmann Birger Martin Strøm og Per Sjøvoll. Tegning og merking forarbeid Før rivingsarbeidet kunne starte, måtte det utarbeides tegninger og merkeplan for tømmerbolingen. Arbeidet blei pertentlig utført av Malvin Johnsen med assistanse av Odd K. Kiil. Planlegging Per Sjøvoll var den faglig ansvarlige for arbeidet planlegging, riving og etterkontroll. Han tegna ulykkesforsikring og utarbeidde også HMS-plan. Gunnar Johansen skreiv invitasjon til dugnad med orientering til bygdefolket om prosjektet, samt satte opp og distribuerte dugnadslister etter hvert som arbeidet gikk framover. Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen og Gunnar Johansen forarbeidde renne som skulle benyttes til transport av takstein fra taket og ned på bakken. Det var viktig å ta vare på mest mulig av steinen, - den skulle brukes på nytt. Skånland Stall v/viggo Nilssen reiv tilbygget til skolen, som var av nyere dato. Som vederlag beholdt Stallen alle trematerialer, vinduer, dører og inventar i tilbygget. Riving Rivingsarbeidet starta i uke 42/97, nærmere bestemt den 14. oktober. Grovfjord Båtbyggeri (GB) stilte med nødvendig grovere rivingsverktøy, utstyr og lastebil m/kran sjåfør Svein Sjøvoll. Oppslutninga om dugnadsarbeidet var positiv, og 16. desember var gammelskolen fjerna og kjørt til Grovfjord! Eneste arbeidsuhell skjedde da Kjell Olsen fikk et lysarmatur i hodet under rivinga. Han måtte på legevakta for å bli sydd. Dugnadsgjeng: Per Sjøvoll, Gunnar Johansen, Ole-Magnus Ellefsen, Norvald Nicolaisen, Kjell Olsen, Harry Nylund, Geir Haukebøe, Svein Sjøvoll, Roald Ramstad, Per Odd Sjøvoll, Per Sandengen, Svein Bertin Simonsen, Nils Arne Sjøvoll, Gunnar Johnsen, Oddvald Johnsen, Trond Myklevoll, Kjell Riise, Jakob Øien, Snorre Øien, Leif-Per Christensen, Hans-Johan Johansen, Odd K. Kiil, Henning Olsen, Hugo Rasmussen, Odd-Steinar Simonsen, Kåre Tomassen, Gunnar Bendiktsen, Arne Kjell Elvevoll, Jan Arne Haugland, Malvin Johnsen, Odd Terje Johnsen, Magnus Myklevoll, Even Pettersen, Ola-Johan Sjøvoll, Nils Ursin, Aksel Bergersen, Leiv Bertheussen, Tore Bølgen, Finn Johnsen, Birger Strøm Kjell Olsen, Geir Haukebøe og Snorre Øien? Gunnar Johansen, Svein Sjøvoll og Tore Bølgen Transport GB v/svein Sjøvoll og Ola-Johan Sjøvoll var fem ganger på Evenskjer for transport av utstyr, takstein og tømmerboling. Hans-Johan Johansen kjørte ett lass tømmerboling. Rustad Transport v/hogne Olsen kjørte sperrer og muligens ett lass tømmerboling. Brynjulf Andersen kjørte grunnmur, rydda og planerte tomta. Sperrene blei demontert og løfta ned ved hjelp av innleid kranbil. Alt materiell blei lagra og sikra i Storvika, Grovfjord. Sikringsarbeidene blei utført av Svein Sjøvoll og Leiv Bertheussen. Sikringsarbeidene måtte seinere utbedres fleire ganger av samme personer.

4 Avfall Det blei levert sortert og usortert avfall til Hålogaland Ressursselskap i Narvik for kr ,-. Avfallet blei transportert av SP Maskin og Transportsentralen til kostnad kr ,-. Skånland Arbeidssamvirke blei leid inn til å lempe rivingsmaterialene i containere samt å rydde, til kostnad kr ,-. Dugnadstimer Til riving / rydding gikk det med 582 timer, til transport / stabling / sikring 107 timer og til planlegging / dugnadslister / innpisking ca. 30 timer, totalt ca. 720 timer. Dugnadsfest Fredag blei det holdt velfortjent dugnadsfest i MC-klubbens lokale på Moa. Krambua leverte lapskaus, dessuten servertes kaffe og kaker. God oppslutning og fin stemning! Tusenårssted I forbindelse med inngangen til et nytt decennium lanserte Kulturdepartementet ideen om et tusenårssted i hver kommune, som skulle få tildelt kroner av departementet. Sentrale nøkkelord i kriteriene for utvelgelsen av et tusenårssted, var fortid, nåtid og framtid. Styringsgruppa mente at Huset i Havet (HiH) oppfylte alle kriterier, og vi sendte ei vel begrunna søknad (utarbeidd av Gunnar Johansen) om at HiH måtte bli Tusenårsstedet i Skånland kommune. Så viste det seg at initiativtakerne til Flerbrukshuset på Evenskjer presiserte at det skulle være tusenårsstedet i Skånland. Kultursjefen innstilte på ei deling (kompromiss) at både HiH og Flerbrukshuset skulle være tusenårssteder. Flertallet i kommunestyret tok fram stridsøksa og sa nei, Flerbrukshuset skal være tusenårssted! Basta! (Luftslottet vant. Slik kan historieløse politikere manipulere og ikke evne å se lenger enn til egen navle.) Vi er i alle fall enige om at Huset i Havet er tusenårsstedet i Grovfjord og det moralske tusenårsstedet i Skånland kommune! Pusterom og papirmølle Troms fylkeskommune og Trondarnes Distriktsmuseum anbefalte og godkjente planene om HiH. (Olav Austlid i fylkeskommunen var dog ikke glad for at skolen skulle flyttes, men så positivt på den tiltenkte bruken av bygningen, og han lovte å få riksarkivarens godkjenning av planene, og slik gikk det). Skeptikerne og pessimistene til prosjekt HiH fikk vann på mølla ettersom tida gikk og byggestart uteblei Uansett trengte vi et ordentlig pusterom etter rivingsarbeidet Og papirarbeid tar tid! Nå starta arbeidet med søknader om godkjenning og økonomisk støtte til HiH. Til Skånland kommune blei det sendt søknad om tilskudd til grunnarbeidene. Elisabeth Øien utforma denne søknaden på vegne av AK og GIL. Kultursjefen har ellers vært en solid støttespiller i heile prosessen med HiH særlig med hjelp i forholdet til offentlige etater. Etter mye om og men fikk vi et tilskudd på kroner fra kommunen. Av Troms fylkeskommune fikk HiH ei bevilgning på kroner siden bygget var verneverdig og skulle oppføres slik det opprinnelig var eksteriørmessig. Denne søknaden besørga Ole-Magnus Ellefsen. Svein Bertin Simonsen - 3 -

5 Søknader om spillemidler ordna Svein Bertin Simonsen, år etter år. Men først måtte tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan være på plass samt erverv av tomt, redegjørelser om bygget osv., osv.. Malvin Johnsen utarbeidde tegninger og satte opp kostnadsoverslag. AK og GIL samarbeidde om finansieringsplan og andre praktiske avklaringer og utgjorde styringsgruppa for prosjektet HiH. Kostnadsoverslaget på HiH beløp seg til ca. 2.8 millioner kroner. Finansielt delt i to idrettsdel og kulturhusdel. Vår første søknad om spillemidler blei ikke imøtekommet (år 2000). Begrunnelse: Søknaden mangla kommunal garanti for lån, tinglyst skjøte/leieavtale. (GIL og AK hadde søkt Skånland kommune om kommunal garanti for et lån på kroner. Noe seinere blei det avklart at det ikke var nødvendig med kommunal garanti på opptak av lån for å få innvilga søknader om spillemidler!) Dugnad Krøttøy bru Høsten 2000 fikk HiH-prosjektet forespørsel fra Statens vegvesen om å skifte ut deler av dekket på ei 100 meter lang bru på Krøttøy i Bjarkøy kommune, men det måtte sendes søknad om dette. Styringsgruppa for kulturprosjektet HiH v/sekretær Tore Bølgen sendte søknad, og vi tilbød oss å gjøre dugnadsjobben for kroner. Positivt svar kom 12 dager seinere. Per Sjøvoll laga HMS-plan, tegna ulykkesforsikring og ordna med gratis leie av M/S Amigo, eier Jens Hansen, Sandstrand. Han ordna også med nødvendig verktøy fra GB. Ole-Magnus fikk tak i dugnadsgutter med assistanse av Gunnar J. Dugnadsgjengen tøffa utover fredag ettermiddag den 6. oktober 2000, med Sigmund Simonsen som skipper og Per Sjøvoll som styrmann/maskinist, og var tilbake lørdag kveld. Disse deltok: Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen, Odd- Steinar Simonsen, Markus Kåre Simonsen, Geir Haukebøe, Roar Tande, Herleif Martinsen, Harald Bendiktsen, Sigmund Simonsen, Snorre Øien, Arne Kjell Elvevoll og Magne Martinsen. Krøttøy bru En del av dugnadsgjengen samt en besøkende Arbeidet kunne imidlertid ikke sluttføres pga. at noen hadde stjålet en del av materialene som skulle brukes til brudekket. Etter at ny nødvendig material var skaffa til veie av Statens vegvesen, dro en ny dugnadsgjeng til Krøttøy: Arild Kiil, Leiv Bertheussen, Magnus Myklevoll og Odd- Steinar Simonsen og avslutta arbeidet. Pga. denne ekstraturen fikk vi et tillegg på kroner for jobben, totalt kroner! Området før byggestart - 4 -

6 Tomt Robertsen-familien ga gratis tomtegrunn til HiH! I forbindelse med overdragelsen av tomta var tomtegrensen mot Hans-Johan Johansen s naust uklar. Det blei lagt ned et betydelig arbeid med å lokalisere eiendomsgrensene. Etter nitidige søk lyktes det med å finne korsene i fjellet. Engasjert med dette var Leiv Bertheussen, Svein Sjøvoll, Arnold Hansen og Per Sjøvoll. Nabotomta eide Helge Markussen, som også ga ei gratis tomt til formålet! Disse to blei slått sammen til ei tomt, og HiH kunne plasseres. Spillemidler og lån Heller ikke i 2001 blei vi tilgodesett med spillemidler. Begrunnelse: For lite midler til fordeling. Søknad om lån som forskudd på spillemidler blei da omgående sendt til Skånland kommune og Ankenes Sparebank. Kommunen garanterte nå med simpel kausjon for et lån på kroner i Ankenes Sparebank avd. Bjerkvik. Grunnarbeidet starter I 2001 foretok Elvenes Transport og Maskin diverse sprengningsarbeid i øvre del av tomta ( kr). Firmaet tok seg også av forarbeidet for tilkobling av vann fra kommunens hovedledning. Ole-Magnus Ellefsen og Per Sjøvoll gjennomførte møter med arkitekt Kjell Roar Kanebog om prosjektet. Han tegna og sørga for at fundamentering av søyler og betongplate blei forskriftsmessig styrkeberegna. Arbeidet med betongsøyler og betongplate blei utført av Egil Antonsen, som var innleid på timebasis. Henry Ditlefsen og Egil Antonsen Svein Sjøvoll var med stort sett heile tida på dugnadsbasis, samt at Henry Ditlefsen bidro med jernbinding. Svein stilte også med gratis traktor for diverse transport. Brynjulf Andersen ordna med betongrør til forskaling. Mørtel til støyping av søyler blei blanda på området til GB, og Svein Sjøvoll transporterte den til HiH. Byggestart Våren 2002 og utover var det hektisk møtevirksomhet og planlegging. Lørdag 4. mai blei det meste av byggematerialene flytta fra Storvika til byggeplassen. Disse deltok på denne dugnaden: Ole-Magnus Ellefsen m/bil og henger, Tore Bølgen m/bil og henger, Odd K. Kiil m/bil og henger, Geir Haukebøe m/bil, Oddleif Larsen m/henger, Odd-Harald Nilsen m/traktor og henger, Sigmund Simonsen, Roar Tande, Magne Martinsen, Jan Johansen, Herleif Martinsen, Snorre Øien Råbygg Rustad Transport løfter sperrer Råbygg Svilla på gammelskolen var så råten at den ikke kunne gjenbrukes. Svein Sjøvoll saga materialer til ny svill, og denne blei ferdigstilt av Svein Sjøvoll, Charles Brox og Leiv Bertheussen. I juni 2002 starta Egil Antonsen med å montere tømmerbolingen! Han hadde med seg Ole Martin Andreassen, begge disse var lønna på timebasis. Svein Sjøvoll stilte fortsatt opp som medhjelper på dugnad. Brynjar Johansen deltok to dager på dugnad. Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen og Gunnar Johansen bar og sorterte planker for å lette arbeidet til Egil & co. Ei halv sperre og noen planker til bolingen var råten. Svein Sjøvoll saga material til å reparere råteskadene.

7 GB v/nils Arne Sjøvoll løfta opp golvåsene til 2. etasje. Rustad Transport løfta taksperrene på plass. Egil og hjelperne hans hadde råbygget med tak ferdig ganske kjapt sommeren Byggekassa var nå tom, så nå venta det dugnadsarbeid, og det var viktig å smi mens jernet var varmt Imidlertid tok det veldig lang tid før noe skjedde. Det viste seg vanskelig å få folk ut av feriemodus Råbygg i seinere fase Dugnadsstart utvendig arbeid GIL tok initiativ til å planlegge oppstart for det videre arbeidet. Gunnar Johansen og Odd K. Kiil, samt Per Sjøvoll innkalte til et planleggingsmøte. Møtet blei holdt 12. august på hytta hos Per og Synnøve, som stilte med kaffe og vafler. I tillegg til vertskapet, Odd K. Kiil og Gunnar Johansen, møtte Birgit M. Larsen og Oddleif Larsen. Her blei arbeidsoppgaver avklart. Odd tok på seg hovedansvaret med å hente inn tilbud på materialer, ta seg av bestillinger og innkjøp, samt skaffe til veie nødvendig utstyr og materiell. Oddleif sa ja til å bistå Odd i dette arbeidet. Det viste seg snart at disse to blei et meget lykkelig valg! Allerede hadde vi anbudsmøte. Billigste tilbud kom fra BM Per Strand AS, avdeling Narvik, og her blei det meste av byggevarer til HiH kjøpt inn. Alt av materialer for bruk utvendig blei bestilt, samt vinduer og ytterdører. Målet var å gjøre HiH ferdig utvendig før jul. Gunnar Johansen satte opp og distribuerte dugnadslister. Det blei satt opp grupper på 5 personer mandager, tirsdager, onsdager og torsdager fra til Hver fikk da en dugnadskveld annen hver uke fra kl til Målet blei nådd stort sett. Vinduer og ytterdører samt raftkasser gjenstod å få på plass før jul. Dugnadsfest med lapskaus, kaffe og kaker blei holdt på Demringsmo fredag Vi kunne ta juleferie med god samvittighet. En del av dugnadsgjengen Disse deltok på dugnadskveldene: Kjell Riise, Hugo Rasmussen, Gunnar Johansen, Gunnar Bendiktsen, Vidar Sjøvoll, Even Pettersen, Per Sjøvoll, Odd-Harald Nilsen, Geir Haukebøe, Jan Arne Haugland, Leif-Per Christensen, Roald Ramstad, Roar Tande, Harry Nylund, Hans-Henrik Hansen, Einar Sjøvoll, Roald Markussen, Jan Johansen, Per Sandengen, Hans-Johan Johansen, Søren Balteskard, Arnold Hansen, Ole-Magnus Ellefsen, Aksel Bergersen, Finn Johnsen, Svein B. Simonsen, Odd Terje Johnsen, Sigmund Simonsen, Magne Martinsen, Tom Elvevoll, Reidar Nilsen, Norvald Nicolaisen, Kjell Olsen, Ragnar Hansen, Arild Kiil, Odd-Steinar Simonsen, Odd Kiil, Geir- Arne Ellefsen, Arne Kjell Elvevoll, Henning Olsen, Inge Bendiksen, Alf Bendiktsen, Jan Hugo Gerhardsen, Jan-Henning Løvmo. Oddleif Larsen var flink til å orge med dugnader på dagtid og på enkelte lørdager. Her har jeg ikke oversikt over hvem som deltok, men følgende var nok innom: Oddleif Larsen, Svein Sjøvoll, Jan Johansen, Harald Bendiktsen og Odd K. Kiil

8 Takstein Skolen på Evenskjer hadde skifer takstein. En del var ødelagt av tidens tann, mens noe blei knust under demontering. Ole-Magnus Ellefsen utnytta sine kontakter og fikk fatt i stein i Setermoen-området. Odd K. Kiil og Oddleif Larsen frakta den med bil og henger til Grovfjord og lagra den i Storvika sammen med den øvrige taksteinen. Innbrudd Rundt 6. oktober 2002 var ubudne gjester på HiH og stjal ei bygningssag og ett lys. Harde diskusjoner Dør fra kafeen og ut til kaia var gjenstand for store diskusjoner. Den var ment plassert midt på veggen der det opprinnelig hadde vært vindu. I byggegruppa var det mange personer med sterke meininger. HiH skulle jo eksteriørmessig være slik skolen var da den stod ferdig i Noen mente derfor at dør ut til kaia ville ødelegge fasaden mot havet. Heldigvis vant fornuften fram. (En person som var særlig sterkt imot denne døra, hevda at han neppe kom til å benytte kaidøra, han ville uansett gå ut inngangsdøra og rundt for å komme på kaia. Dette blei tilsynelatende glømt fort! Han påstår likevel enda at han gremmes hver gang han er nødt til å bruke denne kai-døra og tenker på hvor fin fasaden kunne ha vært, og meiner at vandalismen seira over det estetiske.) Ornamenter Under rivinga blei ornamenter tatt vare på i den grad det var mulig. Ornamenter som mangla under raftkassene blei forarbeidd av Svein Sjøvoll. Per og Svein Sjøvoll monterte alle ornamentene, og GB v/svein Erik Sjøvoll hjalp til på data med utmåling av avstander på huset. Vinduer I samråd med konservator Olav Austlid ved kulturetaten i Troms fylkeskommune blei det bestemt vindustype til HiH. Tilbudet fra Fagernes Trevarefabrikk AS viste at vinduer med gjennomgående sprosser blei kr dyrere enn vinduer med lause sprosser. Per Sjøvoll skreiv da ei søknad til fylkeskommunen om tilskudd for å dekke meirkostnadene med gjennomgående sprosser. HiH fikk bevilga kr til dette! Vinduene blei satt inn/montert av Birger Berglund og Charles Brox. Kledning, vannbord og ornamenter rundt vinduene monterte Harry Nylund. Per Sjøvoll laga ornamentene som mangla. Innredning av 1. etasje Forslaget til rominndeling som Malvin Johnsen hadde tegna inn, blei noe endra underveis. Veien blir til mens man går, heter det. Edith Sjøvoll kom også med gode innspill mht. rominndeling var det møte på GB angående videre framdrift av byggearbeidene på HiH. Igjen blei dugnadslister skrevet og distribuert av samme karen som tidligere. Første dugnadskveld var 29.januar. Likeså jobba noen pensjonister på dagtid, leda av Oddleif Larsen. Dugnadsarbeidet varte til rundt påsketider, primo april. De første arbeidsoppgavene: Renske takbjelkene for gammel spiker og beise disse, lage åpning mellom klasserommene, legge golv i 2. og 1. etasje. Innvendig 1. etasje - 7 -

9 Dugnadsgjeng vinteren/våren 2003: Svein B. Simonsen,Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Oddleif Larsen, Odd K. Kiil, Kjell Olsen, Roar Tande, Gunnar Johansen, Jan Johansen, Kjell Riise, Leif-Per Christensen, Jan Arne Haugland, Arne Kjell Elvevoll, Odd-Harald Nilsen, Einar Sjøvoll, Harry Nylund, Hans-Johan Johansen, Roald Ramstad, Gunnar Bendiktsen, Even Pettersen, Vidar Sjøvoll, Tore Bølgen, Ole-Magnus Ellefsen, Roald Markussen, Alf Bendiktsen, Jan Hugo Gerhardsen, Jan-Henning Løvmo, Aksel Bergersen, Birger Berglund, Charles Brox, Trond Myklevoll, Harald Bendiktsen, Jan Kiil og Arild Kiil. Etter sommerferien starta arbeidet med HiH opp igjen. Raftkassene blei gjort ferdige av Harald Bendiktsen, Jan Johansen, Svein Sjøvoll og Ragnar Hansen, og hjørnebord blei satt på. Nedløpsrør fra takrennene monterte Per Sjøvoll med assistanse av Jan Kiil og Gunnar Johansen. Beising I slutten av august blei HiH beisa utvendig to strøk. Svein B. Simonsen gjorde det meste av denne jobben med litt hjelp av noen andre. Bl.a. fikk vi låne liften til Grovfjord Mek. Verksted med Even Pettersen som liftsjef. Ytterdørene til hovedinngangen kom , og den 9. desember blei de montert. Sjef for innsetting var Odd K. Kiil. Ferdigstillelse av 1. etasje Hugo Rasmussen blei leid inn på timebasis. Han starta arbeidet med å dele av for kjøkken, bod og toaletter. Samtidig pågikk dugnadsarbeid formiddager og noen kvelder. Even Pettersen (lift), Gunnar Johansen og Hugo Rasmussen Dugnadsarbeidet med å gjøre ferdig 1. etasje fortsatte vinteren og våren 04 og etter sommerferien 04. Dugnadsgjengen bestod i hovedsak av Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Oddleif Larsen, Gunnar Johansen, Odd K. Kiil, Harald Bendiktsen, Hans-Johan Johansen, Jan Johansen, Aksel Bergersen, Magne Martinsen, Jan Kiil, Svein B. Simonsen og Charles Brox. Noen andre møtte sporadisk opp. Trapp opp til andre etasje Gammeltrappa blei montert og utbedra av Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Gunnar Johansen, Charles Brox, Aksel Bergersen og Kjell Olsen. Hugo Rasmussen Uhell skader Det meste av dugnadsarbeidene forløp uten uhell eller skader av betydning. Men 15. april 2004 skjedde et uhell av meir alvorlig karakter. Svein Bertin og jeg (Gunnar) var igjen på HiH, de andre var gått. Jeg skulle kløyve et siste bord på kombinasjons-saga da uhellet var ute. Per Sjøvoll, Gunnar Johansen og Svein Sjøvoll - 8 -

10 Plutselig kjente jeg sterk smerte i høyrehanda og oppdaga at fire fingrer var truffet av saga, de hang rett ned etter sener og skinn på innsida av handa! Blod og oppstyr! Mange tanker for gjennom hodet, likevel tror jeg at min gode venn og medarbeider, Svein Bertin, hadde det verre enn jeg. Jeg fikk tulla et plastnett rundt handa, og Svein Bertin kjørte meg til GBS. Sykepleierne her kunne lite gjøre. Ann-Eli kjørte meg i møte med ambulansen, som vi møtte på Sandstrand. Her fikk jeg ei sprøyte, og turen fortsatte til Harstad sykehus. En lege så på skadene, og helikopter blei rekvirert fra Tromsø Legene her gjorde en formidabel god jobb Ufattelig at jeg etter å ha brukt sag og andre farlige el.verktøy sida jeg var 15 år klarte å skade meg som pensjonist! Ja, den saga, den saga Golvet i 1. etasje Det utspant seg lange og store diskusjoner om hva slags golv en skulle velge. Avgjørelsen falt på laminatgolv av furu. I mai 2004 blei golvet lagt av dugnadsguttene Oddvald Johnsen, Egil Johnsen, Øystein Marskar, Odd K. Kiil, Knut Marskar, Alf Bertheussen, Kåre Tomassen og Magne Martinsen. Oddleif Larsen, Odd K. Kiil og Aksel Bergersen lakkerte golvet. Elektrisk anlegg Brødr. Berg AS v/alf Bendiktsen var ansvarshavende for el.anlegget. Arbeidet blei i hovedsak utført av Oddleif Larsen assistert av Sigmund Simonsen. Ellers hjalp Ove Antonsen, Per Odd Sjøvoll, Henning Olsen og Per Laberg til. Odd K. Kiil, Egil Johnsen, Magne Martinsen, Kåre Tomassen, Knut Marskar og Alf Bertheussen Kjøkken Edith Sjøvoll skisserte planløsning for kjøkkenet. Kjøkkeninnredninga blei levert av Fagernes Trevarefabrikk AS, Narvik. Monteringa av kjøkkenet blei i hovedsak utført av pertentlige Odd K. Kiil. Svein Sjøvoll monterte noen skap, og Oddleif Larsen hjalp litt til, men Kiil ville helst gjøre arbeidet aleine, for da blei det akkurat så nøyaktig som han ville ha det! Sanitæranlegg Ole-Magnus Ellefsen ordna med Betongrenovering AS, Bjerkvik, som kom og bora hull gjennom betonggolvet for vann- og avløpsrør. Utsnitt fra kjøkkenet Ofoten Rør AS i Narvik leverte utstyr til sanitæranlegg Arbeidene blei utført av Jan Kiil, Arild Kiil og Odd K. Kiil. Septiktank avløp Septiktanken blei montert under HiH / kaia av Nils Arne Tande Sjøvoll, Jens Arne Johansen og Tom Elvevoll. Ved stor flo flaut tanken opp pga. at den ikke blei godt nok forankra. Dette har skjedd to ganger seinere. Nå er den forsvarlig forankra og avløpet forskriftsmessig fullført. Jan Kiil reparerer lekkasje kloakk - 9 -

11 Maling / farger Edith og Anne Elise foreslo farger på kjøkken, gang, garderobe, toaletter og brystning i kafeen. Forslagene deres blei godkjent, unntatt fargen på brystninga. Den skapte rabalder! Annen farge blei valgt, og fargevalgene blei nok bra til slutt! Svein Bertin Simonsen utførte stort sett alt malingsarbeid! Gardiner Anne Elise Jørgensen lånte stoffprøver og kjøpte inn stoff på Tornerose i Harstad. Disse sydamene utførte arbeidet: Edith Bendiktsen, Oddny Bølgen, Annbjørg Hansen, Anne Elise Jørgensen og Marit Sjøvoll. Syinga foregikk på Grov skole. Hovedkai Arbeidene med hovedkaia pågikk stort sett parallelt med bygginga av HiH. I 2002 fikk AK og GIL etter søknad fra AK v/ole- Magnus beholde trevirke fra nedlagte ferjekaier i Sør- Troms av Statens vegvesen. Nøkkelpersoner for arbeidet med dette var brødrene Ole-Magnus og Hans Ellefsen. Trevirket bestod av brukte peler og 3 x9 marine impregnert furu, verdivurdert til rundt kroner. Dette blei brukt til kaifundamentet. Per Sjøvoll ordna det slik at HiH fikk låne pelelodd gratis hos Brødrene Skavik, Narvik. Det blei henta av Rudolf Nikolaisen, som også kjørte det tilbake til Narvik. (Normalt koster det 800/900 kr. døgnet å leie et slikt lodd). Mobilkran for peling blei leid/utført av Forsvaret/Steinar Myrvang i Foldvik. Kompressor blei leid fra GMV. Ole-Magnus Ellefsen Hans Ellefsen stod for kaikonstruksjonen og ellers for stor dugnadsinnsats med kaia. Andre dugnadsgutter: Ole- Magnus Ellefsen, Lars Johansen, Hilmar Nikolaisen, Svein Sjøvoll, Roald Ramstad, Kjell Riise, Charles Brox, Per Sjøvoll, Birger Berglund, Gunnar Johansen, Svein Bertin Simonsen, Roar Tande, Snorre Øien, Nils Ursin. Kaia blei bygd 4 meter lenger ut i sjøen enn opprinnelig planlagt. Peling av denne delen blei utført av Northern Lights Salmon v/søren Balteskard og Aud Margrethe. 18. oktober 2003 blei siste spikeren slått i kaidekket, og et midlertidig rekkverk blei satt opp. Pir Ole-Magnus Ellefsen og Per Sjøvoll foretok dybdemålinger for pir/kai, og det blei laga ei målsatt skisse som viste hvor piren måtte plasseres for å oppnå tilfredsstillende dybdeforhold for Folkvang. Målingene hadde også betydning for beslutninga om å bygge kaia 4 meter breiere enn tidligere planlagt. Også på piren blei pelinga utført av Northern Lights Salmon Forsvarets kran krankjører Steinar Myrvang Lars Johansen, Steinar Myrvang, Hans Ellefsen og Ole-Magnus Ellefsen

12 Dugnadsgjeng: Hans Ellefsen, Ole-Magnus Ellefsen, Øystein Marskar, Oddvald Johnsen, Roar Tande, Per Sandengen, Jan Arne Haugland, Hans-Henrik Hansen, Snorre Øien. Dette arbeidet utførtes i slutten av mai/begynnelsen av juni Bord og stoler Det blei kjøpt bord fra Møbelringen i Harstad, og 1. juni 2004 monterte vi disse. Grov sanitetsforening kjøpte 40 av de gamle stolene som var brukt i Grov skolekapell og ga disse til HiH. Astafjord menighetsråd stod for salget, og 8. juni blei stolene kjørt fra Astafjord kirke til HiH under ledelse av Oddleif Larsen assistert av Norvald Nicolaisen og Gunnar Johansen. GIL eide ca. 30 stoler bl.a. benytta i MC-klubbens lokale på Moa. Disse fikk HiH overta gratis. Kulturminnefondet I september 2004 blei det sendt ei god søknad, utarbeidd av Birgit M. Larsen, til Kulturminnefondet om økonomisk støtte til HiH. Men dessverre, det blei avslag fra denne byråkratiske institusjonen Uteområdet Ole-Magnus Ellefsen brukte sine gode kontakter og fikk ordna med fyllmasse, bl.a. fra Strætelia. Grus og fyllmasse blei tilkjørt av Brynjulf Andersen, som også stod for planeringa. Noe seinere blei grunnmursteinen som låg lagra i Storvika, transportert til HiH v/as Veidekke/Nils Arne Sjøvoll. Egil Kvarme stod for opplastinga. En del av steinen blei murt opp ved innkjørselen til HiH. Dette arbeidet utførte Odd Ove Johansen med gravemaskinen sin. Per Sjøvoll administrerte dette. ÅPNING blei HiH åpna med lørdagskafé!!! Stinn brakke! Kjempesuksess! holdtes første mini-kafé, arrangert av HiH etter initiativ fra Jorunn og Jan Johansen, med sistnevnte som trofast kafévert. Dette ukentlige arrangementet blei etterpå kalt onsdagskafé (strikkekafé)! Stor suksess! Privat lån Ferdigstillelsen av 1.etasje medførte betydelige kostnader og gjeld. Roald Ramstad kom da HiH til unnsetning med å gi et rentefritt lån på kroner! Lånekontrakten blei underskrevet Da HiH mottok siste del av kulturhusmidlene, fikk Roald pengene tilbake. Tusen takk, Roald! Steamer 2. november 2004 blei steameren montert. Den kosta ca kroner finansiert ved kronerulling! Kjøkkenutstyr henta undertegnede kopper, tefat, asjetter, tallerkener og en del fat i Harstad kjøpt hos Bohus. Dette blei vaska/stima samme dag/kveld. Etter dette avtok intensiteten i dugnadsarbeidet, og det var stort sett opphold vinteren og våren Det gjorde nok godt med en dugnadsdvale i noen måneder Musikkanlegg Grovfjord IL v/ann-eli Edvardsen tok initiativ til å få kjøpt musikk-/høyttaleranlegg til HiH. Fleire bedrifter i bygda blei med på et spleiselag, og nytt anlegg kom på plass. Andre Stifjell var konsulent og forestod monteringa. Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) Etter et møte med Liv Arnegaard, som arbeider i denne organisasjonen, sendte vi ei søknad ført i pennen av Gunnar Johansen om støtte til innkjøp av kjøkkeninnredning og anna inventar til kjøkkenet. Sannelig bevilga de kroner til formålet! Takk, takk!

13 Utebord på kaia Ove Antonsen og Åse Sjøvoll Riise kom med innspill om utforming av utebordene med form som en båt. Per Sjøvoll laga skisse med gode innspill fra Charles Brox. Det blei laga fem slike utebord for kaia ferdigstilt til første Sommarhelg i Grovfjord (2006). Charles Brox, Birger Berglund og Svein Sjøvoll gjorde jobben, med litt assistanse av Per Sjøvoll. (Bordene er imidlertid ikke heilt ferdigstilt. De mangler akterstavn og navneskilt. Bordene skal ha navn etter gamle båter i Grovfjord: Svanen, Bauta, Prøven, Valkyrien og Bravo ). Rekkverk Rekkverket blei utforma og skissert av Per Sjøvoll etter å ha reist litt rundt i distriktet og sett på sammenlignbare kaier/anlegg. Første halvdel av september blei det så satt opp ordentlig og permanent rekkverk på kaia. Arbeidet blei utført av Per Sjøvoll, Charles Brox, Svein Sjøvoll, Jan Kiil og Birger Berglund. Rekkverket på piren blei gjort ferdig våren 2006 av Charles Brox og Per Sjøvoll. Pengemangel og betalingsutsettelse Da vi skulle starte innredningsarbeidet i 2. etasje (og kaia/piren skulle gjøres ferdig), mangla HiH penger. Vi var kjent med at slutt-utbetalinga av kulturhusmidlene tidligst ville skje sommeren Utålmodigheta var stor, vi ville komme i gang! Uten nødvendig materiell måtte vi imidlertid ha utsatt kaia/piren og innredninga til sommeren HiH hadde en del materialer etter Samvirkelaget som Svein Sjøvoll skar til 2 x 4 og til diverse lekter. Dette ville dekke noe av behovet på loftet. Ole-Magnus Ellefsen hadde kontakt med Per Strand AS v/kjetil Strand og forhørte seg om muligheter for materialer. Han var positiv og sa seg villig til å yte kreditt til HiH på visse betingelser til vi fikk utbetalt spillemidlene. Svein Sjøvoll, Aksel Bergersen, Jan Kiil, Oddleif Larsen, Jan Johansen og Per Sjøvoll Per Sjøvoll gjennomførte et møte med Kjetil Strand på hans kontor i Harstad, og et møte med Per Strand på HiH lørdag Strand ville ha en spesifikasjon over materialene vi hadde behov for. Per Sjøvoll laga en litt grov spesifikasjon som blei oversendt Kjetil Strand. Etter kort tid fikk vi tilbakemelding om at Per Strand AS ville yte rentefri kreditt inntil kroner mot betaling når HiH mottok innvilga midler. Etter hvert viste det seg at denne kreditten ikke strakk til. Per Sjøvoll kontakta Kjetil Strand på nytt, og vi fikk lovnad på inntil kroner i kreditt, men ikke meir. Vi klarte oss med dette. Tusen takk til familien Strand for stor velvilje! Charles Brox og Birger Berglund Oddleif Larsen og Per Sjøvoll

14 Innredning 2. etasje 18. oktober 2005 møttes Oddleif Larsen, Per Sjøvoll og Gunnar Johansen for å planlegge innredning av 2. etasje. Målet var å komme ordentlig i gang i løpet av høsten. Materialer blei bestilt, og arbeidet starta. Heile desember var det aktivitet på loftet, og dugnads-arbeidet fortsatte fra tidlig i januar Arbeidet foregikk hovedsaklig på dagtid. (Noen svært få og sporadiske kveldsaktiviteter). 18. mai var en kommet så langt at dørene kunne monteres. Dugnadsarbeidet fortsatte etter sommerferien. Parallelt med innredningsarbeidet la Oddleif Larsen opp det elektriske anlegget, og trekte vi ledninger. To dager seinere var det lys i storsalen. 7. desember 2006 var vi ferdige med innredningsarbeidet på loftet! Denne dugnadsgjengen stod for arbeidet i 2. etasje: Per Sjøvoll, Oddleif Larsen, Svein Sjøvoll, Jan Johansen, Gunnar Johansen, Odd K. Kiil, Charles Brox, Jan Kiil, Arild Kiil, Aksel Bergersen, Birger Berglund, Trond Myklevoll, Lars Johansen, Hans-Johan Johansen. (Noen var kanskje innom en eller to kvelder.) Utstillingsmontere i 2. etasje Per Sjøvoll utforma monterne og bestilte materialer inklusive glasshyller og frontglass. Arbeidet med monterne utførte Charles Brox og Birger Berglund. Magnus Myklevoll hadde gitt beskjed om at han skulle betale material-kostnadene. Dette beløp seg til ca kr, men Magnus ga/betalte likevel kroner! Stor takk til Magnus Myklevoll! Kaffepause: Svein Sjøvoll, Aksel Bergersen, Charles Brox, Jan Kiil, Gunnar Johansen, Odd K. Kiil, Trond Myklevoll, Oddleif Larsen Golvbelegg i 2. etasje Skånland Farvehandel AS v/torodd Olsen la golvbelegget i storsalen. Han hadde hjelp av Oddleif Larsen og Trond Myklevoll. Hugo Rasmussen fikk på plass golvbelegget i rommet mot øst, mens Charles Brox la belegget på loftgangen. Gardiner i 2. etasje øverloftet: Disse gardinene er tatt ut, kjøpt inn og sydd av Anne Elise Jørgensen og Edith Sjøvoll. Varmepumpe monterte Jan Kiil og Oddleif Larsen varmepumpa kjøpt på GB. Bord og stoler Det trengtes bord og stoler til 2. etasje. Nytt innkjøp blei gjort hos Møbelringen i Harstad, alt finansiert ved kronerulling, ca kroner! Inge Bendiksen m/skapbil, Oddleif Larsen m/bil og henger og Per Sjøvoll m/bil og henger henta bordene og stolene i Harstad. 18. april 2006 var disse på plass. Nystolene benyttes i 1. etasje, mens de beste av kirkestolene blei flytta opp på loftet. (De øvrige er lagra bort). Golvbelegg på kjøkkenet Det viste seg snart at furu-golvet ikke tålte den relativt røffe bruken. Det blei fort stygge merker i golvet, særlig var kjøkkengolvet utsatt på grunn av vannsøl fra blant anna steameren. Derfor blei det lagt belegg oppå furugolvet i kjøkkenet de første dagene av januar Noen av dugnadsguttene: Jan Kiil, Arild Kiil, Svein Sjøvoll, Trond Myklevoll og Odd K. Kiil. Tore Bølgen sveiste beleggskjøten

15 Overbygg inngangsparti Ragnar Hansen laga skisse og bestilte det meste av materialer. Svein og Per Sjøvoll saga søyler og ordna med ornamenter. Arbeidet utførte Svein Sjøvoll og Charles Brox. Charles Brox og Marian Olsen la undertak seinere. Utvidelse av kaia På styremøte i HiH blei det fatta vedtak om å utvide kaia med ca.90 kvadratmeter for å få plass til et stortelt og integrere dette med overbygning over resten av kaia som blei benytta i forbindelse med Sommarhelga. Per Sjøvoll sendte søknad til kommunen med tegning/skisse om byggetillatelse til utvidelse av kaia, samt søknad om tillatelse til å benytte kommunens eiendom til formålet, da utvidelsen ville komme inn på kommunens eiendom. Det var på forhånd overfor Ole-Magnus uttrykt positiv vilje fra ordfører og rådmann til utvidelsen. HiH kjøpte inn materialer, og kaia blei bygd ut våren Dette arbeidet styrte AK. Northern Lights Salmon stod for pelinga igjen. Andre: Hans Ellefsen, Ole-Magnus Ellefsen, Kjell Riise, Snorre Øien, Trond Myklevoll, Aksel Bergersen, Ragnar Hansen, Lars Johansen, Nils Ursin, Hilmar Nikolaisen. Mattilsynet I slutten av januar 2006 fikk HiH uanmeldt besøk av Mattilsynet i forbindelse med en onsdagskafé. Vi blei fortalt at det var ulovlig med onsdags- og lørdagskafé på HiH. Når det blei satt opp plakat ved veien, eller på annen måte annonsert et arrangement, var det å betrakte som åpent for alle. I så fall krevdes det godkjent kjøkken, toalett og internkontroll-system. Vi blei anmoda om øyeblikkelig å stenge kaféen. Etter en del diskusjon og gjennomgang av kjøkkenet, fikk HiH muntlig tillatelse til fortsatt å holde åpent resten av dagen under forutsetning av at det snarest blei sendt inn søknad om godkjenning og nødvendig utstyr montert. Det mangla berøringsfritt armatur for håndvask, såpedispenser og eget toalett for kjøkkenpersonalet. Per Sjøvoll bestilte omgående armatur og såpedispenser, som blei montert neste dag av samme person. Mattilsynet blei kontakta, og HiH fikk muntlig tillatelse til å fortsette med kaféer og andre offentlige arrangement. Per Sjøvoll var i møte med Mattilsynet i Harstad for utfylling av skjema og overlevering av bilder, tegninger av kjøkken med angivelse av utstyr og plantegning av HiH. Internkontrollsystem måtte sendes innen 1. oktober Det var altså nære på at HiH hadde blitt stengt av Mattilsynet for en periode i 2006! Matservering på dugnader Det står alltid kvinner bak Så også under byggeprosessen med HiH. Det dukka stadig opp damer med kaffe og godsaker mens dugnader pågikk. Jeg har dessverre ikke full oversikt over dette, men disse har iallfall bidratt med mat på enkelte dugnader: : Synnøve Tande Sjøvoll med vafler, : Torill Christensen med vafler, : Svein Sjøvoll hadde med vafler som Oddlaug hadde steikt, : Leiv Bertheussen med kake som Olava hadde bakt, : Ingvarda Marskar med vafler og annen mat, : Bjørgunn Markussen og Birgit M. Larsen med godsaker ( minijulebord ), : Laila Haugli steikte vafler, : Astrid Marskar med rømmegrøt : Bjørgunn og Birgit innom med vafler og Birgit M. Larsen, Jan Kiil, Gunnar Johansen, Per wienerbrød, : Birgit med snadder igjen. Sjøvoll, Oddleif Larsen, Svein Sjøvoll, Aksel Bergersen, Jan Johansen og Bjørgunn Markussen

16 Jeg kan med sikkerhet si at fleire enn disse stilte opp med motiveringsmiddel, men datoer er ikke notert. Søstrene Bjørgunn, Birgit og Astrid hadde nok fleire serverings-opptredener enn ovenfornevnte. Audhild Myklevoll og Jorunn Johansen meiner jeg også var innom med mat. Kanskje fleire? Etter at HiH var tatt i bruk og det hadde vært tilstelninger der, fant vi ofte delikate etterlatenskaper i kjøleskapet! Dessuten stilte noen av guttene opp med kaker både kjøpte og heimlaga på mange dugnader. Trivelige arbeidstimer uten tvil! Snipp, snapp, snute Huset i Havet er blitt en suksess! En mye større suksess enn kanskje noen hadde drømt om, og ingen ting er vel meir gledelig enn det! Det vil forbli ei levende kulturstue et møtested for generasjoner Anlegget eies nå av Stiftelsen Huset i Havet etter at Astafjord Kystlag og Grovfjord Idrettslag overdro eiendommen til stiftelsen i Hvem er så stiftelsen? Jo, det er innbyggerne i Grovfjord. Huset i Havet er bygda sitt hus! Derfor er det svært viktig at bygdefolket føler ansvar for Huset i Havet og tar godt vare på det, tusenårsstedet vårt! Jeg håper det og tror det! Sluttmerknader Historia om Huset i Havet er skrevet ned så korrekt og nøyaktig som mulig. Det meste av de nakne fakta kan jeg dokumentere ved skriv, brev, notater m.m. Dessuten har jeg snakka med mange andre som var sentrale i prosessen. Likevel kan det kanskje forekomme at noe eller noen er glømt. Hvis så er tilfelle, beklager jeg det og ber om tilbakemelding. Ikke vær sein om å gi meg beskjed, så skal det bli retta opp og lagt inn i heftet, eller jeg skriver ut en revidert utgave. Takk til Per Sjøvoll som blant anna har lagt inn alle bildene! Grovfjord i februar 2010 Gunnar Johansen Oppdateringer gjort i november Gunnar Johansen

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2012 Nova Turlags 15. driftsår Styret har bestått av: leder Jan Arne Haugland gjenvalgt for 2012-2013 nestleder Roald Ramstad (på valg) sekretær Karin Nicolaisen gjenvalgt for 2012-2013

Detaljer

Barnehagen offisielt åpnet

Barnehagen offisielt åpnet Barnehagen offisielt åpnet Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 16.08.2011 Kl 1300 i ettermiddag foresto varaordfører, Anne Karin Rolfsen (tv), den offisielle åpningen av nye Ressan barnehage ved å overrekke

Detaljer

A-stallen A-laget 2008

A-stallen A-laget 2008 A-stallen 2008 Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 07.09.2008 Oversikt av spillerstallen for inneværende år. Det ser ut som om vi er nokså ajour om hvem som kommer til å spille for oss i år, men vi kommer

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.06.2005 223 U33 05/00722 3 Odd Egil Nilsen OVERSKRIFT PÅ SAKEN: SØKNAD TIL NÆRINGSFONDET

Detaljer

Kvitholmens venner. Medlemsbrev desember 2006

Kvitholmens venner. Medlemsbrev desember 2006 Kvitholmens venner Medlemsbrev desember 2006 Jula nærmer seg med stormskritt, alt blir ikke ferdig til i jul i år heller men jul blir det og godt skal det bli med noen rolige høytidsdager. I år som i fjor

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2015

Å R S B E R E T N I N G 2015 Å R S B E R E T N I N G 2015 Nova Turlags 18. driftsår o Styret har bestått av: leder Jan Arne Haugland 2014-2015 på valg nestleder Kjell Olsen 2015-2016 gjenvalgt sekretær Karin Nicolaisen 2014-2015 på

Detaljer

NYTT FRA VIDREK GRENDELAG 2012 Nytt fra grendelaget Årsmelding Valg 2012

NYTT FRA VIDREK GRENDELAG 2012 Nytt fra grendelaget Årsmelding Valg 2012 NYTT FRA VIDREK GRENDELAG 2012 Nytt fra grendelaget Årsmelding Valg 2012 Vaskedugnad Lørdag 21. april kl. 10.00 inviterer vi til vaskedugnad på grendehuset. Her skal vi se over kjøkkenet, toaletter, stoler

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 06.04.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Årsmelding Stavnesets venner 2013.

Årsmelding Stavnesets venner 2013. Årsmelding Stavnesets venner 2013. Stavneset fyrstasjon, turmål og et møtested. Da sommerbåten til NRK passerte Stavneset var mange på plass ute ved fyret med flagg. Dette ble filmet og kom på riksdekkende

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00. Teknisk leder Roar Olsen Konsulent Odd Michelsen som sekretær Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Roy Mienna for Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Fra administrasjonen

Detaljer

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum

Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Museumsplan for Fosnes bygdemuseum Vedtatt i Fosnes kommunestyre 22.05.2014 Innledning Fosnes kommunestyre vedtok 28.02.96 Museumsplan for Fosnes bygdemuseum. Da museumsplanen ble utarbeidet i 1996, var

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Årsberetning Slevik velforening 2016

Årsberetning Slevik velforening 2016 Årsberetning Slevik velforening 2016 Styret har i perioden bestått av; Janne Martinsen Ann-Kristin Brunzell Rud Bengt Rydin Christian Karlsen Kenneth Bremvik Marianne Tøgersen Arvid Johansen Det har siden

Detaljer

KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS

KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS SAK FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I HVAM GK 13. april 2015 KJØP OG OPPSETTING AV KLUBBHUS Bakgrunn Et klubbhus vil være et viktig samlingspunkt for medlemmene av golfklubben. Det har tidligere vært antydet

Detaljer

NHF-HYTTA PÅ LENNINGEN

NHF-HYTTA PÅ LENNINGEN SLUTTRAPPORT PROSJEKTNUMMER: 2012/1/0330 NHF-HYTTA PÅ LENNINGEN SØKERORGANISASJON: NORGES HANDIKAPFORBUND OG NHF LAND 1 Forord Denne rapporten omhandler Norges Handikapforbund avd. Land sitt prosjekt «NHF-Hytta

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 05.08.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz (vara, trer inn som medlem), Terje, Knut Erik og Øystein. Knut meldte avbud og Aase er på ferie. Protokolltilførsler Godkjenning av styremøtereferat

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROTTENVIK GRENDEHUS SA FREDAG 13.03.2015 KL. 19.00 STED: ROTTENVIK GRENDEHUS Saksliste: 1. Godkjenning av årsmøteinnkallinga 2. Valg av møteleder. 3. Valg av 2 representanter til

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2008

Innkalling til årsmøte 2008 Innkalling til årsmøte 2008 10 april 2008 Det innkalles med dette til årsmøte i Marinevold Velforening Onsdag 16. april kl 1900 i huset (inngang mellom Magnus den Godes gt 17 og 19) Saksliste: 1. Valg

Detaljer

Årsmelding Stavnesets Venner 2011.

Årsmelding Stavnesets Venner 2011. Årsmelding Stavnesets Venner 2011. 2011 var et aktivt år for venneforeningen. Vi starta salget av Bakels og kaffe i påska (21-25 april) og hadde salg de fleste dagene, noe mange satte pris på. Det var

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Wivi Jakobsen, Roy-Willy Hansen. Dagmar Strøm, Ingvald Kofoed Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 13.10.04 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

Klage fra Harry Nikolaisen på pålegg om å fjerne gamle brakker i Ertenvåg

Klage fra Harry Nikolaisen på pålegg om å fjerne gamle brakker i Ertenvåg Arkivsaknr: 2015/525 Arkivkode: 54/23 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Planutvalget 10.11.2015 Klage fra Harry Nikolaisen på pålegg om å fjerne gamle brakker i Ertenvåg Rådmannens forslag til

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 03.09.2012 Arkivkode:611 L Saksnr: 12/00199-007 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Gammelhamn Båtforening Dok.beskr: LEIE/DISPONERING AV AREAL

POSTLISTE. Inn.: 03.09.2012 Arkivkode:611 L Saksnr: 12/00199-007 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Gammelhamn Båtforening Dok.beskr: LEIE/DISPONERING AV AREAL Inn.: 03.09.2012 Arkivkode:611 L Saksnr: 12/00199-007 Navn: Gammelhamn Båtforening Dok.beskr: LEIE/DISPONERING AV AREAL Ut.: 03.09.2012 Arkivkode:611 &55 Saksnr: 12/00200-005 Navn: Trond Markussen Dok.beskr:

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

UKEBLADET UKE

UKEBLADET UKE UKEBLADET UKE 37 2017 Ny Daglig leder er på plass! I skrivende stund har jeg nettopp startet min femte dag på jobb her på skolen. Denne første uken har vært en fantastisk opplevelse med blomster på kontoret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune.

FAUSKE KOMMUNE. Fauske koniunestyre vedtok den 11.02.201 O reviderte retningslinjer for tilskudd ved kjøp av boligtomt i Fauske kommune. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakld.: 11/1231 11/6852 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Plan- og utviklingsutvalget II Sak nr.: 059/11 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG I I Saksbehandler: Gudru

Detaljer

Spillerstallen Her blir det løpende oppdateringer, nyheter og bilder omkring spillerstallen. Siste endringer: Adm.

Spillerstallen Her blir det løpende oppdateringer, nyheter og bilder omkring spillerstallen. Siste endringer: Adm. Spillerstallen 2017 Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 27.06.2017 Her blir det løpende oppdateringer, nyheter og bilder omkring spillerstallen. Siste endringer: 24.05.2017 Adm. leder: Per Sandengen tlf.

Detaljer

Området ble ryddet i 2011 og jeg kan opplyse at undertegnede forskjønner området med klipping av gress hvert år siden den gang se bilder.

Området ble ryddet i 2011 og jeg kan opplyse at undertegnede forskjønner området med klipping av gress hvert år siden den gang se bilder. RAPPORT Opprydding på eiendommen 6/67 Kongsfjord Viser til Befaringsrapport datert 04.06.2015 Sak nr. 2014/2536 samt til korrespondanse i denne saken etter denne tid. INNLEDNING Siden befaringen i november

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 5 juni 2014 1 Referat styremøte KBF Dato: 5. juni 2014 Tid: kl 1800 Sted: KBF klubbhus Styret og utvalgsledere var innkalt, de som møtte var Geir Braathu, leder

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Skånland kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunehuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 12.00 FORMANNSKAPET SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/43 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV PROTOKOLL FSK

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn

Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn Tilleggsaktiviteter til Vårt lokalsamfunn Entreprenørskap er et tverrfaglig tema i grunnskolen. Entreprenørskap handler om å få trening i: å sette i gang aktiviteter å være kreativ å kjenne sine omgivelser

Detaljer

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Det er en fin ordning at foreldre til 6.trinn skal være med på å forberede og servere for 7.trinn, trivelig å se så mange flotte elever samt

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum

Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Tilstandsrapport Milnbrygga/Norsk klippfiskmuseum Befaring utført i august 2010 av museumshåndverker Odd Inge Bjerkestrand 2 Beskrivelse av Milnbrygga Eiendom: Milnbrygga Gnr: 8 Bnr: 95 Adresse: Dikselveien

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Årsberetning 2013. Forord

Årsberetning 2013. Forord Forretningsadresse: Gisund Kystlag v/børge Henriksen, Heggeveien 26, 9303 Silsand Hjemmeside: www.kystlaget.com Bankkontor: 9741 11 91811. Organisasjonsnummer: 995 114 429 Årsberetning 2013 Formålsparagrafen

Detaljer

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon

Vedlegg 3: Fotodokumentasjon Vedlegg 3: Fotodokumentasjon For bilder av tilstand før prosjektstart vises det til søknaden. Tak arbeider: Bilde 1: Utskifting av gammelt sutak der det var råttent og/eller fullstendig mitspist. Bilde

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.07.2011 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm, Berit Sivertsen,

Detaljer

Overbevisende av hjemmelaget

Overbevisende av hjemmelaget Overbevisende av hjemmelaget Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 20.08.2015 Selv om Runar Normann har kontroll på Jonas her var det Grovfjord som var klart best i lokaloppgjøret på Sletta i går kveld. 4.divisjon

Detaljer

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus.

INNKALLING. Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Ankenes Båtforening - Ankenesstrand - INNKALLING Det innkalles til årsmøte i Ankenes Båtforening torsdag 29. april 2010 kl 19.00 i 1. etg. Ankenes Sanitetshus. Til behandling foreligger følgende dagsorden:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Akerselvens Baatforening

Akerselvens Baatforening Akerselvens Baatforening Styrets beretning Perioden 1. januar til 31.desember 2011 ----------------------------------------------------------- 1 1. Oversikt over tillitsvalgte i perioden: Styret: Formann

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Periodeevaluering 2014

Periodeevaluering 2014 Periodeevaluering 2014 Prosjekt denne perioden: Bokstaver. Periode: uke3-11. Hvordan startet det, bakgrunn for prosjektet. Vi brukte de første ukene etter jul til samtaler og observasjoner, for å finne

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8.juli 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8. juli 2014, klokken 1800 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu, Lars

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015.

Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Siemens Pensjonistforening, Trondheim. Årsberetning for 2015. Foreningens styre har i 2015 bestått av: Leder: Sekretær, nestleder: Kasserer: Styremedlem, turansvarlig: Styremedlem, arrangement: Styremedlem,

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. 65, BNR 140 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

HERRE - STØRST FANGST

HERRE - STØRST FANGST HERRE - STØRST FANGST 1 02 Tom Berve shk Herre 275,31 2 26 Roy Mienna shk Herre 274,84 3 20 Frank Soleng - - - Herre 262,79 4 48 Trond Sæle Bergen Hf Herre 237,3 5 44 Aksel Larsen Bergen Hf Herre 227,78

Detaljer

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole.

Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Tre om tre plankehytte. Skolekonkurranse. Fra klasse 6B, Varteig skole. Vi ønsket å være med i hyttebyggekonkurransen for å bygge hytte, klassemiljø og vennskap. Torsdag 29.oktober fikk vi besøk av Ole

Detaljer

Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet

Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet Sjøsprøyt og havørret ved Karmsundet 1 Familien Mo ønsket seg til havet og slo til da det gamle Block Watne-huset ved Karmsundet ble lagt ut for salg. Nå har de havørret plaskende i hagen. Nr. 4 2009 5

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Vara Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Per Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer

Puben «Skjenkestugu» er stengt frem til 1.august. HUSK at dere fortsatt kan bestille bord for bespisning i våre stuer HAGLEBUPOST Nr. 251 Dato: 24.juni 2015 Temp: 12 grader Været: Litt sol, litt regn Snødybde: NÅ MÅ DET VÆRE EN PAUSE HER Skiløyper: NEI ÅPNINGSTIDER JULI Hver dag fra kl. 10.00 til kl. 22.00 Middagsretter

Detaljer

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk?

Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? FORELESNING TIL BYGGESKIKKSEMINAR PÅ LEVANGER DEN 13/2 2012. Hva vinnes og (tapes) ved istandsetting av bygninger? Hva kjennetegner godt restaureringshandverk? Hus i Rørvik med Jugend stil Huset kjennetegnes

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 13. NOVEMBER 2001, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE (angivelse av nøyaktig sted vil komme senere) Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Grovfjord reiste seg. 4.divisjon avd. Hålogaland. Grovfjord - Landsås 1-1 (1-1) Sletta gress - ennå ujevn. Dommer: Reidar Grønbeck, Kvæfjord IL

Grovfjord reiste seg. 4.divisjon avd. Hålogaland. Grovfjord - Landsås 1-1 (1-1) Sletta gress - ennå ujevn. Dommer: Reidar Grønbeck, Kvæfjord IL Grovfjord reiste seg Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 23.05.2015 Jonas gjorde sitt tredje mål (ikke i denne situasjonen) for sesongen da han ga hjemmelaget ledelsen mot Landsås (1-1) i ettermiddag. 4.divisjon

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til restaurering og utvending maling av Musikkens hus - Kirkegata 16 i Levanger

Søknad om økonomisk støtte til restaurering og utvending maling av Musikkens hus - Kirkegata 16 i Levanger Levanger 07.10.2014 Til Innherred Samkommune Postmottak@innherred-samkommune.no Søknad om økonomisk støtte til restaurering og utvending maling av Musikkens hus - Kirkegata 16 i Levanger Søkeren er: Styret

Detaljer

Referat fra 50-års jubileum:

Referat fra 50-års jubileum: Referat fra 50-års jubileum: Etter at alle har forsynt seg og blitt ønsket velkommen, er det Gerd Andersen som får ordet. Hun forteller hva som skjedde når de planla å bygge en ny skole her i kommunen.

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn Breivikbotn. Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2015 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Navn Eva D. Husby Lars Hustad Siv

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: 09.00 13.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: 09.00 13.45 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 08.02.2011 Tid: 09.00 13.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Karin Rolfsen Håkon Brox Tor Einar Fagereng Helene Berg Nilsen

Detaljer

Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum

Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum Rapport Ny utstilling Ny-Ålesund museum Gjennomført ved hjelp av midler fra: Svalbards miljøvernfond Utenriksdepartementet Involverte Prosjektet er finansiert av Svalbard Miljøvernfond, Utenriksdepartementet

Detaljer

Sted: Referent: Fraværende:

Sted: Referent: Fraværende: Møtereferat for: Hovedstyret Dato/ tid: 10.05.17/ 19.30-22.30 Møteleder: Morten Jelsa Deltakere: Morten Jelsa, Gunn Berit Frøyland, Sigmund Voll Ådnøy, Astrid K. Håland, Ken Tore Tunheim, Jan Christian

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER

VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER VY-HYTTER PÅ SYDVENDTE UTSIKTSTOMTER Innhold Kontaktinformasjon...2 Om Alpeliv...3 Om hyttene...4 Priseksempel...5 Beskrivelse løsninger...6 Om tomtene...7-8 Tegninger VY 21A...9-13 Snikkern AS // Postboks

Detaljer

Rolig årsmøte i Grovfjord IL

Rolig årsmøte i Grovfjord IL Rolig årsmøte i Grovfjord IL Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 02.02.2005 Det var ikke mange som hadde funnet veien til Huset i Havet for å delta på årsmøtet til Grovfjord IL i går. Bare 11 medlemmer møtte.

Detaljer

A-stallen Her blir det løpende oppdateringer og nyheter omkring spillerstallen. (Sist oppdatert ) Sportslig apparat:

A-stallen Her blir det løpende oppdateringer og nyheter omkring spillerstallen. (Sist oppdatert ) Sportslig apparat: A-stallen 2013 Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 05.10.2013 Her blir det løpende oppdateringer og nyheter omkring spillerstallen. (Sist oppdatert 02.05.2013) Sportslig apparat: Hovedtrener: Raymond Johnsen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2014 Nova Turlags 17. driftsår Styret har bestått av: leder Jan Arne Haugland gjenvalgt for 2014-2015 nestleder Kjell Olsen 2013-2014 (på valg) sekretær Karin Nicolaisen gjenvalgt

Detaljer

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE

FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE FLÅHEIMEN FLÅ KOMMUNE Velkommen til Flåheimen Vi flyttet inn i nytt sykehjem/omsorgsboliger i 2003. Her har vi plass til 25 pasienter fordelt med 10 plasser på sykehjem/ dementavdeling og 15 plasser i

Detaljer

JUR200 1 Kontraktsrett II

JUR200 1 Kontraktsrett II JUR200 1 Kontraktsrett II Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR200, forside Sammensatt Automatisk poengsum 2 JUR200, spørsmål 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR200, spørsmål 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen

Åsane Seilforening Årsmelding 2014. Storøen Åsane Seilforening Årsmelding 2014 Storøen Årsmelding Rammetillatelse Seilforeningen fikk godkjent rammetillatelse i slutten av desember 2013 for ombygging av nøst, kaianlegg og gjestehavn i regi av Bergen

Detaljer

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08

Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt. Rapport 01.08.08-31.12.08 Tinn Austbygd Bygde kans Småsamfunnsprosjekt Rapport 01.08.08-31.12.08 1 Etter framdriftsplanene for høsten 08 er de aller fleste tiltakene godt i gang.. Dette halvåret har vært preget av mye planlegging

Detaljer

Hommelvik Idrettslag Friidrett. endelig i mål. offisielt program for. åpning av bane med fast dekke

Hommelvik Idrettslag Friidrett. endelig i mål. offisielt program for. åpning av bane med fast dekke Hommelvik Idrettslag Friidrett endelig i mål 1 2 3 4 5 6 offisielt program for åpning av bane med fast dekke Drømmen som ble virkelighet FOTO FOTO Gjennom ulike tillitsverv i Hommelvik idrettslag tilbake

Detaljer

Før du velger gravminne

Før du velger gravminne Før du velger gravminne Det er flere viktige momenter du bør vurdere før du velger gravminne. Vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning med hensyn til dette. Nedenfor finner du en oversikt over hva du

Detaljer

Selvmål, rødt kort og stortap

Selvmål, rødt kort og stortap Selvmål, rødt kort og stortap Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 22.06.2011 Mye rart skjedde på Narvik stadion i kveld, dessverre med Grovfjord i rollen som "bad guy". Selv ikke Jonas Svendsen, som jobbet

Detaljer