Fra Skånland skole til Huset i Havet Eventyret om Grovfjord sitt tusenårssted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Skånland skole til Huset i Havet Eventyret om Grovfjord sitt tusenårssted"

Transkript

1 Fra Skånland skole til Huset i Havet Eventyret om Grovfjord sitt tusenårssted - 0 -

2 Innledning Historia om rivinga av gammelskolen på Evenskjer og oppbygginga av den til Huset i Havet (HiH) i Grovfjord kan kanskje beskrives som et eventyr. Iallfall kan HiH stå som et varig symbol på hva engasjement og frivillighetsarbeid kan skape av felles verdier i et lite lokalsamfunn. Realiseringa av HiH er en kulturhistorisk milepæl i Grovfjord. En bedre tusenårsgave kunne ikke folket i bygda ha gitt seg sjøl! For at etterslekta skal få vite hva, hvem og hvor angående HiH, har jeg etter flere oppfordringer tatt meg tid til å skrive ned historia så korrekt som mulig om tilblivelsen av dette flotte kulturhuset vårt. Kort historikk Skånland skole blei oppført på Evenskjer i Den hadde to klasserom i første etasje, hvert på 8,57 x 6,06 meter, samt gang og lærerværelse. På loftet var det sløydrom og forsamlingssal. Fram til Sentralskolen blei bygd (1964) var den både skole og kulturinstitusjon på Evenskjer. Skolen blei etter hvert prega av dårlig vedlikehold, og bygget skranta meir og meir. På folkemunne i kommunesentret blei den til slutt karakterisert som gammel sjit noe kommunen kanskje var enig i og gikk inn for riving og tilintetgjørelse. Ideen om Huset i Havet blir til Formannskapet vedtok i møte den mot to stemmer at kommunen skulle gjøre en henvendelse til utvalgte lag og foreninger med forespørsel om å rive skolen mot en viss godtgjørelse. Avisannonsen om dette klipte Per Sjøvoll i Astafjord Kystlag (AK) ut, og snøballen begynte å rulle. AK ga 17. august skriftlig tilbud til kommunen utarbeidd av Per Sjøvoll i samarbeid med Ole-Magnus Ellefsen pris kroner om å få rive og flytte skolen til Grovfjord. (AK og GIL hadde planer om å etablere et bygg/møtested/en kafé i fjæra. Tilbygget til det gamle samvirkelaget blei flytta til skoleplassen og tiltenkt dette formålet som ei midlertidig løsning). Skolen sett fra hovedveien Før søknaden blei sendt innså galningan at AK ikke kunne makte en slik oppgave aleine. Grovfjord IL (GIL) v/gunnar Johansen og Geir Haukebøe blei da kontakta informert og forespurt om å være en likeverdig partner i prosjektet dersom kommunen sa ja til tilbudet. Svaret var Skolen med tilbygg sett fra sør sjølsagt ja fra disse galningan også etter å ha samrådd seg med GIL-styret. Dette var for øvrig i tråd med GIL s egne planer om kultur-/nærmiljøbygg i skolefjæra. Dessuten var det jo en eggende og inspirerende tanke å flytte et gammelt kulturbygg fra Evenskjer til Grovfjord!! Grovfjord Båtforening blei også forespurt. Tilbakemeldingene var noe diffuse, og etter hvert blei det klart at de ikke blei formelt med i prosjektet. (Båtforeninga kunne heller ikke vært med, da den er en egennyttig organisasjon og da ikke berettiget til spillemidler.) - 1 -

3 Avtale med Skånland kommune blei inngått undertegna av rådmann Birger Martin Strøm og Per Sjøvoll. Tegning og merking forarbeid Før rivingsarbeidet kunne starte, måtte det utarbeides tegninger og merkeplan for tømmerbolingen. Arbeidet blei pertentlig utført av Malvin Johnsen med assistanse av Odd K. Kiil. Planlegging Per Sjøvoll var den faglig ansvarlige for arbeidet planlegging, riving og etterkontroll. Han tegna ulykkesforsikring og utarbeidde også HMS-plan. Gunnar Johansen skreiv invitasjon til dugnad med orientering til bygdefolket om prosjektet, samt satte opp og distribuerte dugnadslister etter hvert som arbeidet gikk framover. Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen og Gunnar Johansen forarbeidde renne som skulle benyttes til transport av takstein fra taket og ned på bakken. Det var viktig å ta vare på mest mulig av steinen, - den skulle brukes på nytt. Skånland Stall v/viggo Nilssen reiv tilbygget til skolen, som var av nyere dato. Som vederlag beholdt Stallen alle trematerialer, vinduer, dører og inventar i tilbygget. Riving Rivingsarbeidet starta i uke 42/97, nærmere bestemt den 14. oktober. Grovfjord Båtbyggeri (GB) stilte med nødvendig grovere rivingsverktøy, utstyr og lastebil m/kran sjåfør Svein Sjøvoll. Oppslutninga om dugnadsarbeidet var positiv, og 16. desember var gammelskolen fjerna og kjørt til Grovfjord! Eneste arbeidsuhell skjedde da Kjell Olsen fikk et lysarmatur i hodet under rivinga. Han måtte på legevakta for å bli sydd. Dugnadsgjeng: Per Sjøvoll, Gunnar Johansen, Ole-Magnus Ellefsen, Norvald Nicolaisen, Kjell Olsen, Harry Nylund, Geir Haukebøe, Svein Sjøvoll, Roald Ramstad, Per Odd Sjøvoll, Per Sandengen, Svein Bertin Simonsen, Nils Arne Sjøvoll, Gunnar Johnsen, Oddvald Johnsen, Trond Myklevoll, Kjell Riise, Jakob Øien, Snorre Øien, Leif-Per Christensen, Hans-Johan Johansen, Odd K. Kiil, Henning Olsen, Hugo Rasmussen, Odd-Steinar Simonsen, Kåre Tomassen, Gunnar Bendiktsen, Arne Kjell Elvevoll, Jan Arne Haugland, Malvin Johnsen, Odd Terje Johnsen, Magnus Myklevoll, Even Pettersen, Ola-Johan Sjøvoll, Nils Ursin, Aksel Bergersen, Leiv Bertheussen, Tore Bølgen, Finn Johnsen, Birger Strøm Kjell Olsen, Geir Haukebøe og Snorre Øien? Gunnar Johansen, Svein Sjøvoll og Tore Bølgen Transport GB v/svein Sjøvoll og Ola-Johan Sjøvoll var fem ganger på Evenskjer for transport av utstyr, takstein og tømmerboling. Hans-Johan Johansen kjørte ett lass tømmerboling. Rustad Transport v/hogne Olsen kjørte sperrer og muligens ett lass tømmerboling. Brynjulf Andersen kjørte grunnmur, rydda og planerte tomta. Sperrene blei demontert og løfta ned ved hjelp av innleid kranbil. Alt materiell blei lagra og sikra i Storvika, Grovfjord. Sikringsarbeidene blei utført av Svein Sjøvoll og Leiv Bertheussen. Sikringsarbeidene måtte seinere utbedres fleire ganger av samme personer.

4 Avfall Det blei levert sortert og usortert avfall til Hålogaland Ressursselskap i Narvik for kr ,-. Avfallet blei transportert av SP Maskin og Transportsentralen til kostnad kr ,-. Skånland Arbeidssamvirke blei leid inn til å lempe rivingsmaterialene i containere samt å rydde, til kostnad kr ,-. Dugnadstimer Til riving / rydding gikk det med 582 timer, til transport / stabling / sikring 107 timer og til planlegging / dugnadslister / innpisking ca. 30 timer, totalt ca. 720 timer. Dugnadsfest Fredag blei det holdt velfortjent dugnadsfest i MC-klubbens lokale på Moa. Krambua leverte lapskaus, dessuten servertes kaffe og kaker. God oppslutning og fin stemning! Tusenårssted I forbindelse med inngangen til et nytt decennium lanserte Kulturdepartementet ideen om et tusenårssted i hver kommune, som skulle få tildelt kroner av departementet. Sentrale nøkkelord i kriteriene for utvelgelsen av et tusenårssted, var fortid, nåtid og framtid. Styringsgruppa mente at Huset i Havet (HiH) oppfylte alle kriterier, og vi sendte ei vel begrunna søknad (utarbeidd av Gunnar Johansen) om at HiH måtte bli Tusenårsstedet i Skånland kommune. Så viste det seg at initiativtakerne til Flerbrukshuset på Evenskjer presiserte at det skulle være tusenårsstedet i Skånland. Kultursjefen innstilte på ei deling (kompromiss) at både HiH og Flerbrukshuset skulle være tusenårssteder. Flertallet i kommunestyret tok fram stridsøksa og sa nei, Flerbrukshuset skal være tusenårssted! Basta! (Luftslottet vant. Slik kan historieløse politikere manipulere og ikke evne å se lenger enn til egen navle.) Vi er i alle fall enige om at Huset i Havet er tusenårsstedet i Grovfjord og det moralske tusenårsstedet i Skånland kommune! Pusterom og papirmølle Troms fylkeskommune og Trondarnes Distriktsmuseum anbefalte og godkjente planene om HiH. (Olav Austlid i fylkeskommunen var dog ikke glad for at skolen skulle flyttes, men så positivt på den tiltenkte bruken av bygningen, og han lovte å få riksarkivarens godkjenning av planene, og slik gikk det). Skeptikerne og pessimistene til prosjekt HiH fikk vann på mølla ettersom tida gikk og byggestart uteblei Uansett trengte vi et ordentlig pusterom etter rivingsarbeidet Og papirarbeid tar tid! Nå starta arbeidet med søknader om godkjenning og økonomisk støtte til HiH. Til Skånland kommune blei det sendt søknad om tilskudd til grunnarbeidene. Elisabeth Øien utforma denne søknaden på vegne av AK og GIL. Kultursjefen har ellers vært en solid støttespiller i heile prosessen med HiH særlig med hjelp i forholdet til offentlige etater. Etter mye om og men fikk vi et tilskudd på kroner fra kommunen. Av Troms fylkeskommune fikk HiH ei bevilgning på kroner siden bygget var verneverdig og skulle oppføres slik det opprinnelig var eksteriørmessig. Denne søknaden besørga Ole-Magnus Ellefsen. Svein Bertin Simonsen - 3 -

5 Søknader om spillemidler ordna Svein Bertin Simonsen, år etter år. Men først måtte tegninger, kostnadsoverslag og finansieringsplan være på plass samt erverv av tomt, redegjørelser om bygget osv., osv.. Malvin Johnsen utarbeidde tegninger og satte opp kostnadsoverslag. AK og GIL samarbeidde om finansieringsplan og andre praktiske avklaringer og utgjorde styringsgruppa for prosjektet HiH. Kostnadsoverslaget på HiH beløp seg til ca. 2.8 millioner kroner. Finansielt delt i to idrettsdel og kulturhusdel. Vår første søknad om spillemidler blei ikke imøtekommet (år 2000). Begrunnelse: Søknaden mangla kommunal garanti for lån, tinglyst skjøte/leieavtale. (GIL og AK hadde søkt Skånland kommune om kommunal garanti for et lån på kroner. Noe seinere blei det avklart at det ikke var nødvendig med kommunal garanti på opptak av lån for å få innvilga søknader om spillemidler!) Dugnad Krøttøy bru Høsten 2000 fikk HiH-prosjektet forespørsel fra Statens vegvesen om å skifte ut deler av dekket på ei 100 meter lang bru på Krøttøy i Bjarkøy kommune, men det måtte sendes søknad om dette. Styringsgruppa for kulturprosjektet HiH v/sekretær Tore Bølgen sendte søknad, og vi tilbød oss å gjøre dugnadsjobben for kroner. Positivt svar kom 12 dager seinere. Per Sjøvoll laga HMS-plan, tegna ulykkesforsikring og ordna med gratis leie av M/S Amigo, eier Jens Hansen, Sandstrand. Han ordna også med nødvendig verktøy fra GB. Ole-Magnus fikk tak i dugnadsgutter med assistanse av Gunnar J. Dugnadsgjengen tøffa utover fredag ettermiddag den 6. oktober 2000, med Sigmund Simonsen som skipper og Per Sjøvoll som styrmann/maskinist, og var tilbake lørdag kveld. Disse deltok: Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen, Odd- Steinar Simonsen, Markus Kåre Simonsen, Geir Haukebøe, Roar Tande, Herleif Martinsen, Harald Bendiktsen, Sigmund Simonsen, Snorre Øien, Arne Kjell Elvevoll og Magne Martinsen. Krøttøy bru En del av dugnadsgjengen samt en besøkende Arbeidet kunne imidlertid ikke sluttføres pga. at noen hadde stjålet en del av materialene som skulle brukes til brudekket. Etter at ny nødvendig material var skaffa til veie av Statens vegvesen, dro en ny dugnadsgjeng til Krøttøy: Arild Kiil, Leiv Bertheussen, Magnus Myklevoll og Odd- Steinar Simonsen og avslutta arbeidet. Pga. denne ekstraturen fikk vi et tillegg på kroner for jobben, totalt kroner! Området før byggestart - 4 -

6 Tomt Robertsen-familien ga gratis tomtegrunn til HiH! I forbindelse med overdragelsen av tomta var tomtegrensen mot Hans-Johan Johansen s naust uklar. Det blei lagt ned et betydelig arbeid med å lokalisere eiendomsgrensene. Etter nitidige søk lyktes det med å finne korsene i fjellet. Engasjert med dette var Leiv Bertheussen, Svein Sjøvoll, Arnold Hansen og Per Sjøvoll. Nabotomta eide Helge Markussen, som også ga ei gratis tomt til formålet! Disse to blei slått sammen til ei tomt, og HiH kunne plasseres. Spillemidler og lån Heller ikke i 2001 blei vi tilgodesett med spillemidler. Begrunnelse: For lite midler til fordeling. Søknad om lån som forskudd på spillemidler blei da omgående sendt til Skånland kommune og Ankenes Sparebank. Kommunen garanterte nå med simpel kausjon for et lån på kroner i Ankenes Sparebank avd. Bjerkvik. Grunnarbeidet starter I 2001 foretok Elvenes Transport og Maskin diverse sprengningsarbeid i øvre del av tomta ( kr). Firmaet tok seg også av forarbeidet for tilkobling av vann fra kommunens hovedledning. Ole-Magnus Ellefsen og Per Sjøvoll gjennomførte møter med arkitekt Kjell Roar Kanebog om prosjektet. Han tegna og sørga for at fundamentering av søyler og betongplate blei forskriftsmessig styrkeberegna. Arbeidet med betongsøyler og betongplate blei utført av Egil Antonsen, som var innleid på timebasis. Henry Ditlefsen og Egil Antonsen Svein Sjøvoll var med stort sett heile tida på dugnadsbasis, samt at Henry Ditlefsen bidro med jernbinding. Svein stilte også med gratis traktor for diverse transport. Brynjulf Andersen ordna med betongrør til forskaling. Mørtel til støyping av søyler blei blanda på området til GB, og Svein Sjøvoll transporterte den til HiH. Byggestart Våren 2002 og utover var det hektisk møtevirksomhet og planlegging. Lørdag 4. mai blei det meste av byggematerialene flytta fra Storvika til byggeplassen. Disse deltok på denne dugnaden: Ole-Magnus Ellefsen m/bil og henger, Tore Bølgen m/bil og henger, Odd K. Kiil m/bil og henger, Geir Haukebøe m/bil, Oddleif Larsen m/henger, Odd-Harald Nilsen m/traktor og henger, Sigmund Simonsen, Roar Tande, Magne Martinsen, Jan Johansen, Herleif Martinsen, Snorre Øien Råbygg Rustad Transport løfter sperrer Råbygg Svilla på gammelskolen var så råten at den ikke kunne gjenbrukes. Svein Sjøvoll saga materialer til ny svill, og denne blei ferdigstilt av Svein Sjøvoll, Charles Brox og Leiv Bertheussen. I juni 2002 starta Egil Antonsen med å montere tømmerbolingen! Han hadde med seg Ole Martin Andreassen, begge disse var lønna på timebasis. Svein Sjøvoll stilte fortsatt opp som medhjelper på dugnad. Brynjar Johansen deltok to dager på dugnad. Per Sjøvoll, Ole-Magnus Ellefsen og Gunnar Johansen bar og sorterte planker for å lette arbeidet til Egil & co. Ei halv sperre og noen planker til bolingen var råten. Svein Sjøvoll saga material til å reparere råteskadene.

7 GB v/nils Arne Sjøvoll løfta opp golvåsene til 2. etasje. Rustad Transport løfta taksperrene på plass. Egil og hjelperne hans hadde råbygget med tak ferdig ganske kjapt sommeren Byggekassa var nå tom, så nå venta det dugnadsarbeid, og det var viktig å smi mens jernet var varmt Imidlertid tok det veldig lang tid før noe skjedde. Det viste seg vanskelig å få folk ut av feriemodus Råbygg i seinere fase Dugnadsstart utvendig arbeid GIL tok initiativ til å planlegge oppstart for det videre arbeidet. Gunnar Johansen og Odd K. Kiil, samt Per Sjøvoll innkalte til et planleggingsmøte. Møtet blei holdt 12. august på hytta hos Per og Synnøve, som stilte med kaffe og vafler. I tillegg til vertskapet, Odd K. Kiil og Gunnar Johansen, møtte Birgit M. Larsen og Oddleif Larsen. Her blei arbeidsoppgaver avklart. Odd tok på seg hovedansvaret med å hente inn tilbud på materialer, ta seg av bestillinger og innkjøp, samt skaffe til veie nødvendig utstyr og materiell. Oddleif sa ja til å bistå Odd i dette arbeidet. Det viste seg snart at disse to blei et meget lykkelig valg! Allerede hadde vi anbudsmøte. Billigste tilbud kom fra BM Per Strand AS, avdeling Narvik, og her blei det meste av byggevarer til HiH kjøpt inn. Alt av materialer for bruk utvendig blei bestilt, samt vinduer og ytterdører. Målet var å gjøre HiH ferdig utvendig før jul. Gunnar Johansen satte opp og distribuerte dugnadslister. Det blei satt opp grupper på 5 personer mandager, tirsdager, onsdager og torsdager fra til Hver fikk da en dugnadskveld annen hver uke fra kl til Målet blei nådd stort sett. Vinduer og ytterdører samt raftkasser gjenstod å få på plass før jul. Dugnadsfest med lapskaus, kaffe og kaker blei holdt på Demringsmo fredag Vi kunne ta juleferie med god samvittighet. En del av dugnadsgjengen Disse deltok på dugnadskveldene: Kjell Riise, Hugo Rasmussen, Gunnar Johansen, Gunnar Bendiktsen, Vidar Sjøvoll, Even Pettersen, Per Sjøvoll, Odd-Harald Nilsen, Geir Haukebøe, Jan Arne Haugland, Leif-Per Christensen, Roald Ramstad, Roar Tande, Harry Nylund, Hans-Henrik Hansen, Einar Sjøvoll, Roald Markussen, Jan Johansen, Per Sandengen, Hans-Johan Johansen, Søren Balteskard, Arnold Hansen, Ole-Magnus Ellefsen, Aksel Bergersen, Finn Johnsen, Svein B. Simonsen, Odd Terje Johnsen, Sigmund Simonsen, Magne Martinsen, Tom Elvevoll, Reidar Nilsen, Norvald Nicolaisen, Kjell Olsen, Ragnar Hansen, Arild Kiil, Odd-Steinar Simonsen, Odd Kiil, Geir- Arne Ellefsen, Arne Kjell Elvevoll, Henning Olsen, Inge Bendiksen, Alf Bendiktsen, Jan Hugo Gerhardsen, Jan-Henning Løvmo. Oddleif Larsen var flink til å orge med dugnader på dagtid og på enkelte lørdager. Her har jeg ikke oversikt over hvem som deltok, men følgende var nok innom: Oddleif Larsen, Svein Sjøvoll, Jan Johansen, Harald Bendiktsen og Odd K. Kiil

8 Takstein Skolen på Evenskjer hadde skifer takstein. En del var ødelagt av tidens tann, mens noe blei knust under demontering. Ole-Magnus Ellefsen utnytta sine kontakter og fikk fatt i stein i Setermoen-området. Odd K. Kiil og Oddleif Larsen frakta den med bil og henger til Grovfjord og lagra den i Storvika sammen med den øvrige taksteinen. Innbrudd Rundt 6. oktober 2002 var ubudne gjester på HiH og stjal ei bygningssag og ett lys. Harde diskusjoner Dør fra kafeen og ut til kaia var gjenstand for store diskusjoner. Den var ment plassert midt på veggen der det opprinnelig hadde vært vindu. I byggegruppa var det mange personer med sterke meininger. HiH skulle jo eksteriørmessig være slik skolen var da den stod ferdig i Noen mente derfor at dør ut til kaia ville ødelegge fasaden mot havet. Heldigvis vant fornuften fram. (En person som var særlig sterkt imot denne døra, hevda at han neppe kom til å benytte kaidøra, han ville uansett gå ut inngangsdøra og rundt for å komme på kaia. Dette blei tilsynelatende glømt fort! Han påstår likevel enda at han gremmes hver gang han er nødt til å bruke denne kai-døra og tenker på hvor fin fasaden kunne ha vært, og meiner at vandalismen seira over det estetiske.) Ornamenter Under rivinga blei ornamenter tatt vare på i den grad det var mulig. Ornamenter som mangla under raftkassene blei forarbeidd av Svein Sjøvoll. Per og Svein Sjøvoll monterte alle ornamentene, og GB v/svein Erik Sjøvoll hjalp til på data med utmåling av avstander på huset. Vinduer I samråd med konservator Olav Austlid ved kulturetaten i Troms fylkeskommune blei det bestemt vindustype til HiH. Tilbudet fra Fagernes Trevarefabrikk AS viste at vinduer med gjennomgående sprosser blei kr dyrere enn vinduer med lause sprosser. Per Sjøvoll skreiv da ei søknad til fylkeskommunen om tilskudd for å dekke meirkostnadene med gjennomgående sprosser. HiH fikk bevilga kr til dette! Vinduene blei satt inn/montert av Birger Berglund og Charles Brox. Kledning, vannbord og ornamenter rundt vinduene monterte Harry Nylund. Per Sjøvoll laga ornamentene som mangla. Innredning av 1. etasje Forslaget til rominndeling som Malvin Johnsen hadde tegna inn, blei noe endra underveis. Veien blir til mens man går, heter det. Edith Sjøvoll kom også med gode innspill mht. rominndeling var det møte på GB angående videre framdrift av byggearbeidene på HiH. Igjen blei dugnadslister skrevet og distribuert av samme karen som tidligere. Første dugnadskveld var 29.januar. Likeså jobba noen pensjonister på dagtid, leda av Oddleif Larsen. Dugnadsarbeidet varte til rundt påsketider, primo april. De første arbeidsoppgavene: Renske takbjelkene for gammel spiker og beise disse, lage åpning mellom klasserommene, legge golv i 2. og 1. etasje. Innvendig 1. etasje - 7 -

9 Dugnadsgjeng vinteren/våren 2003: Svein B. Simonsen,Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Oddleif Larsen, Odd K. Kiil, Kjell Olsen, Roar Tande, Gunnar Johansen, Jan Johansen, Kjell Riise, Leif-Per Christensen, Jan Arne Haugland, Arne Kjell Elvevoll, Odd-Harald Nilsen, Einar Sjøvoll, Harry Nylund, Hans-Johan Johansen, Roald Ramstad, Gunnar Bendiktsen, Even Pettersen, Vidar Sjøvoll, Tore Bølgen, Ole-Magnus Ellefsen, Roald Markussen, Alf Bendiktsen, Jan Hugo Gerhardsen, Jan-Henning Løvmo, Aksel Bergersen, Birger Berglund, Charles Brox, Trond Myklevoll, Harald Bendiktsen, Jan Kiil og Arild Kiil. Etter sommerferien starta arbeidet med HiH opp igjen. Raftkassene blei gjort ferdige av Harald Bendiktsen, Jan Johansen, Svein Sjøvoll og Ragnar Hansen, og hjørnebord blei satt på. Nedløpsrør fra takrennene monterte Per Sjøvoll med assistanse av Jan Kiil og Gunnar Johansen. Beising I slutten av august blei HiH beisa utvendig to strøk. Svein B. Simonsen gjorde det meste av denne jobben med litt hjelp av noen andre. Bl.a. fikk vi låne liften til Grovfjord Mek. Verksted med Even Pettersen som liftsjef. Ytterdørene til hovedinngangen kom , og den 9. desember blei de montert. Sjef for innsetting var Odd K. Kiil. Ferdigstillelse av 1. etasje Hugo Rasmussen blei leid inn på timebasis. Han starta arbeidet med å dele av for kjøkken, bod og toaletter. Samtidig pågikk dugnadsarbeid formiddager og noen kvelder. Even Pettersen (lift), Gunnar Johansen og Hugo Rasmussen Dugnadsarbeidet med å gjøre ferdig 1. etasje fortsatte vinteren og våren 04 og etter sommerferien 04. Dugnadsgjengen bestod i hovedsak av Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Oddleif Larsen, Gunnar Johansen, Odd K. Kiil, Harald Bendiktsen, Hans-Johan Johansen, Jan Johansen, Aksel Bergersen, Magne Martinsen, Jan Kiil, Svein B. Simonsen og Charles Brox. Noen andre møtte sporadisk opp. Trapp opp til andre etasje Gammeltrappa blei montert og utbedra av Per Sjøvoll, Svein Sjøvoll, Gunnar Johansen, Charles Brox, Aksel Bergersen og Kjell Olsen. Hugo Rasmussen Uhell skader Det meste av dugnadsarbeidene forløp uten uhell eller skader av betydning. Men 15. april 2004 skjedde et uhell av meir alvorlig karakter. Svein Bertin og jeg (Gunnar) var igjen på HiH, de andre var gått. Jeg skulle kløyve et siste bord på kombinasjons-saga da uhellet var ute. Per Sjøvoll, Gunnar Johansen og Svein Sjøvoll - 8 -

10 Plutselig kjente jeg sterk smerte i høyrehanda og oppdaga at fire fingrer var truffet av saga, de hang rett ned etter sener og skinn på innsida av handa! Blod og oppstyr! Mange tanker for gjennom hodet, likevel tror jeg at min gode venn og medarbeider, Svein Bertin, hadde det verre enn jeg. Jeg fikk tulla et plastnett rundt handa, og Svein Bertin kjørte meg til GBS. Sykepleierne her kunne lite gjøre. Ann-Eli kjørte meg i møte med ambulansen, som vi møtte på Sandstrand. Her fikk jeg ei sprøyte, og turen fortsatte til Harstad sykehus. En lege så på skadene, og helikopter blei rekvirert fra Tromsø Legene her gjorde en formidabel god jobb Ufattelig at jeg etter å ha brukt sag og andre farlige el.verktøy sida jeg var 15 år klarte å skade meg som pensjonist! Ja, den saga, den saga Golvet i 1. etasje Det utspant seg lange og store diskusjoner om hva slags golv en skulle velge. Avgjørelsen falt på laminatgolv av furu. I mai 2004 blei golvet lagt av dugnadsguttene Oddvald Johnsen, Egil Johnsen, Øystein Marskar, Odd K. Kiil, Knut Marskar, Alf Bertheussen, Kåre Tomassen og Magne Martinsen. Oddleif Larsen, Odd K. Kiil og Aksel Bergersen lakkerte golvet. Elektrisk anlegg Brødr. Berg AS v/alf Bendiktsen var ansvarshavende for el.anlegget. Arbeidet blei i hovedsak utført av Oddleif Larsen assistert av Sigmund Simonsen. Ellers hjalp Ove Antonsen, Per Odd Sjøvoll, Henning Olsen og Per Laberg til. Odd K. Kiil, Egil Johnsen, Magne Martinsen, Kåre Tomassen, Knut Marskar og Alf Bertheussen Kjøkken Edith Sjøvoll skisserte planløsning for kjøkkenet. Kjøkkeninnredninga blei levert av Fagernes Trevarefabrikk AS, Narvik. Monteringa av kjøkkenet blei i hovedsak utført av pertentlige Odd K. Kiil. Svein Sjøvoll monterte noen skap, og Oddleif Larsen hjalp litt til, men Kiil ville helst gjøre arbeidet aleine, for da blei det akkurat så nøyaktig som han ville ha det! Sanitæranlegg Ole-Magnus Ellefsen ordna med Betongrenovering AS, Bjerkvik, som kom og bora hull gjennom betonggolvet for vann- og avløpsrør. Utsnitt fra kjøkkenet Ofoten Rør AS i Narvik leverte utstyr til sanitæranlegg Arbeidene blei utført av Jan Kiil, Arild Kiil og Odd K. Kiil. Septiktank avløp Septiktanken blei montert under HiH / kaia av Nils Arne Tande Sjøvoll, Jens Arne Johansen og Tom Elvevoll. Ved stor flo flaut tanken opp pga. at den ikke blei godt nok forankra. Dette har skjedd to ganger seinere. Nå er den forsvarlig forankra og avløpet forskriftsmessig fullført. Jan Kiil reparerer lekkasje kloakk - 9 -

11 Maling / farger Edith og Anne Elise foreslo farger på kjøkken, gang, garderobe, toaletter og brystning i kafeen. Forslagene deres blei godkjent, unntatt fargen på brystninga. Den skapte rabalder! Annen farge blei valgt, og fargevalgene blei nok bra til slutt! Svein Bertin Simonsen utførte stort sett alt malingsarbeid! Gardiner Anne Elise Jørgensen lånte stoffprøver og kjøpte inn stoff på Tornerose i Harstad. Disse sydamene utførte arbeidet: Edith Bendiktsen, Oddny Bølgen, Annbjørg Hansen, Anne Elise Jørgensen og Marit Sjøvoll. Syinga foregikk på Grov skole. Hovedkai Arbeidene med hovedkaia pågikk stort sett parallelt med bygginga av HiH. I 2002 fikk AK og GIL etter søknad fra AK v/ole- Magnus beholde trevirke fra nedlagte ferjekaier i Sør- Troms av Statens vegvesen. Nøkkelpersoner for arbeidet med dette var brødrene Ole-Magnus og Hans Ellefsen. Trevirket bestod av brukte peler og 3 x9 marine impregnert furu, verdivurdert til rundt kroner. Dette blei brukt til kaifundamentet. Per Sjøvoll ordna det slik at HiH fikk låne pelelodd gratis hos Brødrene Skavik, Narvik. Det blei henta av Rudolf Nikolaisen, som også kjørte det tilbake til Narvik. (Normalt koster det 800/900 kr. døgnet å leie et slikt lodd). Mobilkran for peling blei leid/utført av Forsvaret/Steinar Myrvang i Foldvik. Kompressor blei leid fra GMV. Ole-Magnus Ellefsen Hans Ellefsen stod for kaikonstruksjonen og ellers for stor dugnadsinnsats med kaia. Andre dugnadsgutter: Ole- Magnus Ellefsen, Lars Johansen, Hilmar Nikolaisen, Svein Sjøvoll, Roald Ramstad, Kjell Riise, Charles Brox, Per Sjøvoll, Birger Berglund, Gunnar Johansen, Svein Bertin Simonsen, Roar Tande, Snorre Øien, Nils Ursin. Kaia blei bygd 4 meter lenger ut i sjøen enn opprinnelig planlagt. Peling av denne delen blei utført av Northern Lights Salmon v/søren Balteskard og Aud Margrethe. 18. oktober 2003 blei siste spikeren slått i kaidekket, og et midlertidig rekkverk blei satt opp. Pir Ole-Magnus Ellefsen og Per Sjøvoll foretok dybdemålinger for pir/kai, og det blei laga ei målsatt skisse som viste hvor piren måtte plasseres for å oppnå tilfredsstillende dybdeforhold for Folkvang. Målingene hadde også betydning for beslutninga om å bygge kaia 4 meter breiere enn tidligere planlagt. Også på piren blei pelinga utført av Northern Lights Salmon Forsvarets kran krankjører Steinar Myrvang Lars Johansen, Steinar Myrvang, Hans Ellefsen og Ole-Magnus Ellefsen

12 Dugnadsgjeng: Hans Ellefsen, Ole-Magnus Ellefsen, Øystein Marskar, Oddvald Johnsen, Roar Tande, Per Sandengen, Jan Arne Haugland, Hans-Henrik Hansen, Snorre Øien. Dette arbeidet utførtes i slutten av mai/begynnelsen av juni Bord og stoler Det blei kjøpt bord fra Møbelringen i Harstad, og 1. juni 2004 monterte vi disse. Grov sanitetsforening kjøpte 40 av de gamle stolene som var brukt i Grov skolekapell og ga disse til HiH. Astafjord menighetsråd stod for salget, og 8. juni blei stolene kjørt fra Astafjord kirke til HiH under ledelse av Oddleif Larsen assistert av Norvald Nicolaisen og Gunnar Johansen. GIL eide ca. 30 stoler bl.a. benytta i MC-klubbens lokale på Moa. Disse fikk HiH overta gratis. Kulturminnefondet I september 2004 blei det sendt ei god søknad, utarbeidd av Birgit M. Larsen, til Kulturminnefondet om økonomisk støtte til HiH. Men dessverre, det blei avslag fra denne byråkratiske institusjonen Uteområdet Ole-Magnus Ellefsen brukte sine gode kontakter og fikk ordna med fyllmasse, bl.a. fra Strætelia. Grus og fyllmasse blei tilkjørt av Brynjulf Andersen, som også stod for planeringa. Noe seinere blei grunnmursteinen som låg lagra i Storvika, transportert til HiH v/as Veidekke/Nils Arne Sjøvoll. Egil Kvarme stod for opplastinga. En del av steinen blei murt opp ved innkjørselen til HiH. Dette arbeidet utførte Odd Ove Johansen med gravemaskinen sin. Per Sjøvoll administrerte dette. ÅPNING blei HiH åpna med lørdagskafé!!! Stinn brakke! Kjempesuksess! holdtes første mini-kafé, arrangert av HiH etter initiativ fra Jorunn og Jan Johansen, med sistnevnte som trofast kafévert. Dette ukentlige arrangementet blei etterpå kalt onsdagskafé (strikkekafé)! Stor suksess! Privat lån Ferdigstillelsen av 1.etasje medførte betydelige kostnader og gjeld. Roald Ramstad kom da HiH til unnsetning med å gi et rentefritt lån på kroner! Lånekontrakten blei underskrevet Da HiH mottok siste del av kulturhusmidlene, fikk Roald pengene tilbake. Tusen takk, Roald! Steamer 2. november 2004 blei steameren montert. Den kosta ca kroner finansiert ved kronerulling! Kjøkkenutstyr henta undertegnede kopper, tefat, asjetter, tallerkener og en del fat i Harstad kjøpt hos Bohus. Dette blei vaska/stima samme dag/kveld. Etter dette avtok intensiteten i dugnadsarbeidet, og det var stort sett opphold vinteren og våren Det gjorde nok godt med en dugnadsdvale i noen måneder Musikkanlegg Grovfjord IL v/ann-eli Edvardsen tok initiativ til å få kjøpt musikk-/høyttaleranlegg til HiH. Fleire bedrifter i bygda blei med på et spleiselag, og nytt anlegg kom på plass. Andre Stifjell var konsulent og forestod monteringa. Kommunenes Landspensjonskasse (KLP) Etter et møte med Liv Arnegaard, som arbeider i denne organisasjonen, sendte vi ei søknad ført i pennen av Gunnar Johansen om støtte til innkjøp av kjøkkeninnredning og anna inventar til kjøkkenet. Sannelig bevilga de kroner til formålet! Takk, takk!

13 Utebord på kaia Ove Antonsen og Åse Sjøvoll Riise kom med innspill om utforming av utebordene med form som en båt. Per Sjøvoll laga skisse med gode innspill fra Charles Brox. Det blei laga fem slike utebord for kaia ferdigstilt til første Sommarhelg i Grovfjord (2006). Charles Brox, Birger Berglund og Svein Sjøvoll gjorde jobben, med litt assistanse av Per Sjøvoll. (Bordene er imidlertid ikke heilt ferdigstilt. De mangler akterstavn og navneskilt. Bordene skal ha navn etter gamle båter i Grovfjord: Svanen, Bauta, Prøven, Valkyrien og Bravo ). Rekkverk Rekkverket blei utforma og skissert av Per Sjøvoll etter å ha reist litt rundt i distriktet og sett på sammenlignbare kaier/anlegg. Første halvdel av september blei det så satt opp ordentlig og permanent rekkverk på kaia. Arbeidet blei utført av Per Sjøvoll, Charles Brox, Svein Sjøvoll, Jan Kiil og Birger Berglund. Rekkverket på piren blei gjort ferdig våren 2006 av Charles Brox og Per Sjøvoll. Pengemangel og betalingsutsettelse Da vi skulle starte innredningsarbeidet i 2. etasje (og kaia/piren skulle gjøres ferdig), mangla HiH penger. Vi var kjent med at slutt-utbetalinga av kulturhusmidlene tidligst ville skje sommeren Utålmodigheta var stor, vi ville komme i gang! Uten nødvendig materiell måtte vi imidlertid ha utsatt kaia/piren og innredninga til sommeren HiH hadde en del materialer etter Samvirkelaget som Svein Sjøvoll skar til 2 x 4 og til diverse lekter. Dette ville dekke noe av behovet på loftet. Ole-Magnus Ellefsen hadde kontakt med Per Strand AS v/kjetil Strand og forhørte seg om muligheter for materialer. Han var positiv og sa seg villig til å yte kreditt til HiH på visse betingelser til vi fikk utbetalt spillemidlene. Svein Sjøvoll, Aksel Bergersen, Jan Kiil, Oddleif Larsen, Jan Johansen og Per Sjøvoll Per Sjøvoll gjennomførte et møte med Kjetil Strand på hans kontor i Harstad, og et møte med Per Strand på HiH lørdag Strand ville ha en spesifikasjon over materialene vi hadde behov for. Per Sjøvoll laga en litt grov spesifikasjon som blei oversendt Kjetil Strand. Etter kort tid fikk vi tilbakemelding om at Per Strand AS ville yte rentefri kreditt inntil kroner mot betaling når HiH mottok innvilga midler. Etter hvert viste det seg at denne kreditten ikke strakk til. Per Sjøvoll kontakta Kjetil Strand på nytt, og vi fikk lovnad på inntil kroner i kreditt, men ikke meir. Vi klarte oss med dette. Tusen takk til familien Strand for stor velvilje! Charles Brox og Birger Berglund Oddleif Larsen og Per Sjøvoll

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13

Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10. Generalforsamling s. 6. Siktskiva er på plass s. 13 Organ for Hugulia v elforening ÅRGANG 35 - NR. 3 2011 GOD JUL! Støten s. 10 Siktskiva er på plass s. 13 Generalforsamling s. 6 Ulsaker og Nilsen dagligvarer AS Stoff kan sendes til: Vi ønsker velkommen

Detaljer

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

LINDA. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 4/2011 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Innhold Leder... Manglende dørskilt... Informasjon fra Miljøutvalget... Nytt fra styreledere... Litt av hvert å henge fingra i i

Detaljer

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG

VEIEN FRAM TIL EGEN BOLIG Lillian G. Rasmussen, født 1952, er sosionom/cand.polit. og er ansatt som høgskolelektor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Finnmark. Hun er tillitsvalgt i Norsk Forbund for utviklingshemmede. Bitten Munthe-Kaas,

Detaljer

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00

Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 Informasjon til kolonistene våren 2015 Vårmøtet holdes søndag 26.4. kl. 17.00 1 Årets informasjon... 2 1.1 Hvem er kommet til og hvem er gått ut?... 2 1.2 Prioritering ved salg av hytter på Solvang 1...

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT

DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo ÅRSRAPPORT DEN NORSKE KIRKE Kirkelig fellesråd i Oslo 2010 ÅRSRAPPORT Årsrapport for Kirkelig fellesråd i Oslo Fellesrådets leder... 3 Tommelen opp for Domkirken... 4 Stor glede på Sagene... 8 Glede, skuffelse og

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

NR. 3 September 2010 54.ÅRg.

NR. 3 September 2010 54.ÅRg. NR. 3 September 2010 54.ÅRg. 2 Kirkebladet for Værøy og Røst nr. 3 2010 Hvorfor er det viktig med kirke? Folk flest sier på forskjellige måter at det er viktig med kirke i samfunnet, den er viktig i vårt

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN

PINGVINEN. Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga Jentoft og Sigurd Haldorsen gir deg et historisk tilbakeblikk UNN UNN 2011 PINGVINEN HELSEMAGASINET UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Nr. 9 2011 årg. 8 Nordlandsklinikken 50 år UNN Breivika 20 år Åsgård 50 år Direktøren for det hele Gratulerer UNN! Knut Schrøder, Helga

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1

Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst....men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Nr 1 Mai 2007 Årgang 17 Vår nye nabo i øst...men hvitveisen vår får de ikke! Vel-Nytt Nr.. 1 2007 Side 1 Vel-Nytt Nr. 1 2007 Side 2 INNHOLD Lederen har ordet 3 Redaktørens hjørne 3 Redaksjonen 3 Sosialist

Detaljer

LINDA. Beregn boligskatten selv. Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010

LINDA. Beregn boligskatten selv. Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 3/2010 Beregn boligskatten selv Hva med utsikten? Høstens merkedager Aktiviteter på Lindeberg 4H Innhold Leder... 2 Boligskatten kan/skal du nå beregne selv...

Detaljer

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002

BYGNING. God jul og godt nytt år F AGBLADET - NR 4-2002 F AGBLADET - NR 4-2002 BYGNING STIFTELSEN BÆK - Tømrer og Snekkernes Feriefond God jul og godt nytt år LEDEREN S 2 TØMRER AKKORDER I PEAB AS S 5 ST I FTELSEN FERIEFOND TØMRER SNEKKERNES OG EN SØRGELIG

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

01.01.2014. Godt nytt år!

01.01.2014. Godt nytt år! 01.01.2014 Godt nytt år! 24.12.2013 God jul! Med et bilde fra den imponerende julekonserten-gudstjenesten i Vestmarka kirke 15. desember, der lokale krefter fylte kirka og serverte 100 prosent julestemning,

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig

styremedlem tips om vedlikehold Stort ansvar SOM Nå vil takstmannen Huset ble nytt utvendig 2 2015 Kr 59,- BUNADFORSIKRING NY BOLIGMODELL FOR UNGE SÆREIE BOLIGKJØP PÅBYGG 10 Vårsjekk: tips om vedlikehold tema: FORNYELSE Huset ble nytt utvendig Stort ansvar SOM styremedlem Nå vil takstmannen BORE

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad

Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato Rødsand Foto: Arne Forbord/Rana Blad Fellesavisen KO M M U N A L INFO R M A S J O N S AV I S FO R LURØY KO M M U N E & Menighetsblad for Lurøy og Træna NR. 1 MARS 2008 22. ÅRGANG Ungdommens kulturmønstring 2008 for Lurøy og Træna Tekst: Cato

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer