Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013"

Transkript

1 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie, Nærbø IL Medlem: Reimond Vølstad, Ålgård FK Medlem: Tore Kristian Nybø, Vaulen IL Medlem: Cissel Røgelstad, Skjold IL Sekretær: Egil Edland, RFK KOMITEARBEID Komiteen har hatt 6 møter. Arbeidet i komiteen har i inneværende år bestått i koordinering av utvalgenes arbeid, samt oppfølging av budsjetter. Utvalgene sine tiltaksplaner har i 2013 vært i samsvar med vår handlingsplan. Videre har komiteen arbeidet med ny organisasjons plan for krets og komiteen ser positivt på resultatet som kretsstyret nå har lagt frem for KURSVIRKSOMHET Også i 2013 har vi hatt et gått kurs år. Nytt av året var Lederkurs 3 som ble gjennomført for første gang. Vi arrangerte Lederkurs 2 og Lederkurs 3 samtidig på Ryfylke Fjordhotell. Dette var et opplegg vi fikk gode tilbakemeldinger på og kan derfor prøves et år til. C lisens kurset har det også vært bra oppslutning. Vi håper å få arrangert flere klubbinterne delkurs. Spesielt ønsker vi at delkurs 1 og 2 arrangeres klubbinternt. På dommersiden har kursingen også vært bra. Det vil si samme som Her kan nevnes at vi i 2012 hadde 732 deltakere på klubbdommer kurs, mens vi i 2013 hadde 734. INSTRUKTØRKORPSET Våre instruktører gjør også i 2013 en meget bra jobb. På ledersiden har vi nå et godt korps som overlapper hverandre bra. Når det gjelder trenerdelen så er vi for lite instruktører. Her må vi rekruttere og skolere flere. Vi har også mangel på keepertrener instruktører. Med innføring av Kvalitetsklubb ser vi for oss en økning på kurs siden og vi må derfor ta utfordringen med å øke vårt instruktørkorps. INSTRUKTØRER2013: Geir Herrem, Karl J Haavaag, Gunnar Michaelsen, Kjell Inge Bråtveit, Espen Undheim, Arne Tjåland, Harry Skulerud, Roar Wold, Marthon Høvring, Helge Jørgensen, Egil Edland, Heidi A. Østerhus, Jorunn Einarsen, Trond Tengesdal, Norvald Kaldheim, Gunnar Nygaard, Cissel Røgelstad, Aud Irene Eikemo, Ole A. Glette, Bernt Malde, Kåre Lindboe, Tore K. Nybø, Svein Gunnar Hermansen, Peter Loffeld, Jone Edland, Geir Ree, Warren Wade, Hans Kind, Torbjørn Hinna, Stein Erik Skålevik. BARNEFOTBALL Miniserien Minifotballen ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå, og ytterligere økning kan gjerne være litt vanskeligere. Om de senere år forteller tallene dette: Barnefotball 6-10 år Antall lag Jenter Gutter års klassen spiller 5 er fotball. Vi har også videreført tilbudet til 6 åringene. Barnefotball år Antall lag Jenter Gutter Flere klubber benyttet seg av muligheten til å etteranmelde lag. Det kan nok være til irritasjon for noen lag i samme avdeling, men flere unge spillere får dermed muligheten til å være med i fotballen og det må overskygge eventuell irritasjon. Det ble arrangert 22 sonemøter i kretsen, fordelt på 6 for barnefotball, 6 for ungdomsfotball og 2 møter hvor alle klasser var samlet. På årets Sonemøter for barnefotball ble følgende tema tatt opp: - barnefotballens ide og formål - sesongavviklingen - minimerkene - aktivitetslederkurset - litt om spillereglene - dommerens rolle i minifotball 18

2 - turneringene i årets sesong - ledernes rolle - fair play Diplomer barnefotball ble som vanlig utlevert i barnefotballen. I tillegg ble det ved sesongslutt og før klubbenes avslutningsmøter, formidlet diplomer til spillere og lag som hadde kommet til i løpet av sesongen. I alt ble det utdelt ca diplomer og ca barnefotballbøker. Ungdomsfotball I likhet med de siste årene var sonemøtene for gutter, jenter, smågutter og småjenter også i år slått sammen på sonemøtene. Temaene som ble tatt opp, var disse: - orientering om kampsesongen - dispensasjonsordningene - litt om spillereglene - årets turneringer - informasjon om sonesamlingene - ledernes rolle - fair play - teknikkmerkene - skolefotball Sonemøtene er et godt møtested for kretsens komiteer til å møte klubbenes ledere i aldersbestemte klasser. Tallene for de seinere år: Gutter og jenter år: Antall lag Jenter Gutter Gutter og jenter år Antall lag Jenter Gutter MINI OG TEKNIKKMERKE KONKURRANSEN Vi registrerer fortsatt nedgang i antall avlagte teknikkmerker. Både kretsen og klubbene har litt arbeid å gjøre her. Vi viser til statistikken over avlagte prøver: Minimerker Blå Røde Sum Teknikkmerker Blå Røde Bronse Sølv Gull Sum STATUETTKONKURRANSEN Flest merker i forhold til antall påmeldte lag Kl. A Kl. B Kl. C (TL-2.div.) (3. 4.div.) (5. 7. div.) Sandnes Ulf SK Brusand IL Høle IL BALLKONKURRANSEN Flest merker uansett antall lag: Kl. A Kl. B KL. C (TL 2.div.) (3. 4.div.) (5. 7. div.) Sandnes Ulf SK Forus og Gausel IL Finnøy IL DISPENSASJONER Det er mottatt nærmere 100 søknader om dispensasjon fra aldersbestemmelsene. Av disse var noen få «unødvendige», fordi reglementet allerede dekket søknadsgrunnlaget. INTEGRERING NFF samarbeidsavtale med Norske Kvinners Sanitetsforening som går på inkludering av kvinner med minoritetsbakgrunn har vi jobbet videre med i Det er nå blitt opprettet kontakt med følgende klubber /lag. IL Brodd og NKS Stavanger, Forus og Gausel og NKS Hinna samt Sunde IL og NKS Kvernevik. 19

3 Mini- og teknikkmerker 2013 Minimerket Teknikkmerker SUM Klubb Blå Rød Sum Blå Rød Bronse Sølv Gull Sum Totalt Austråttt IL Bjerkreim IL Bogafjell IL Brusand IL Buøy IL Dirdal IL Egersunds IK 39 Eiger FK Finnøy IL Forus og Gausel IL Ganddal IL Hana IL Haugar, SK Havdur, IL Hellvik IL Hovsherad IL Høle IL KFUM Stavanger Klepp IL Kopervik IL Lye IL Mastra IL Moi IL Nord SK Orstad IL Randaberg IL Riska FK Sandnes Ulf SK Sandved IL Sauda IL Sokndal IK Stavanger IF Vaulen IL Vats 94. Sl Vigrestad IK Vindafjord Voll IL Åkra IL Ålgård FK Sum

4 Lederutvalget Lederutvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder: Cissel Røgelstad, Skjold IL Medlem: Helge Jørgensen / Hans Kind, RFK Medlem: Stein Gjesdal, Sviland IL Medlem: Jone Kleppa,Viking FK Medlem: Geir Støle, Forus og Gausel IL Sekretær: Pia Schweizer, RFK Utvalget har hatt 7 møter. 6 av disse har vært i sør fylket og ett i nord. I 2013 har lederutvalget vært et medlem mindre enn i Hans Kind erstattet Helge Jørgensen som representant fra kretsstyret etter kretstinget. Lederutvalget arrangerte tur til London helga 8 til 10. mars. På denne turen var det med 30 ledere fra både små og store klubber i Rogaland fotballkrets. Tilbakemeldingene fra de som var med var veldige gode. Lederutvalget startet høsten 2013 med å planlegge en ny tur i slutten av mars Lederutvalget har også jobbet med hvilke andre aktiviteter man ser for seg i Takk til alle medlemmene som har gjort en god jobb for Rogaland Fotballkrets i TiItak 2011 Deltakere 2012 TiItak 2012 Deltakere 2013 Tiltak 2013 Deltaker FLK FLK FLK FLK 4 1 Lederutdanning/kurs ABC Klubbesøk Barnefotballkvelden Fair Play i klubb Andre tiltak

5 Dommerutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Tore Kristian Nybø Vaulen IL Medlem: Arve Fløysvik Djerv 1919, SK Medlem: Erlend Dalaker Ferkingstad IL Medlem: Lisbeth Hoch Lode Frøyland IL Prosjekter: Ole Kristian Lie IL Brodd (Dommerkontakt i klubb) Sigmund Langerud Buøy IL (Rekrutteringsdommer oppfølging i sørfylket) Sekretær: Svein Gunnar Hermansen, RFK Det har også i dette året vært et godt samarbeid i utvalget, hvor samtlige medlemmer har hatt egne arbeids- og ansvarsfelt. Erlend Dalaker har virket i komiteen tom oktober. Helge Jørgensen fra kretsstyret har fått dommerutvalget som sitt ansvarsområde. Utvalgsmøter Utvalget har avholdt 9 ordinære møter og behandlet 101 saker. I tillegg har utvalget hatt rangerings/-budsjettmøte i desember. Instruktørsamling Kretsensinstruktørkorps har ikke hatt samling i Kursvirksomhet Utvalget har avholdt følgende kurs: To rekrutteringsdommerkurs. I Stavanger (1) og Haugesund (1). Ett Perfeksjoneringskurs i Stavanger for dommere og veiledere. 37 klubbdommerkurs. Felles 3. div. dommerkurs med Hordaland og Sogn og Fjordane i Bergen. Klubbdommerkursene Det er avholdt 37 klubbdommerkurs med totalt 734 deltakere hvorav 196 jenter/kvinner. (Klubboversikten finnes under «Utdanning i Rogaland Fotballkrets 2013»). Antall Dommere 2013 var etgodt dommer år mht nye rekrutteringsdommere og antall etablerte dommere. Erlend dalaker og Sigmund Langerud var i år ansvarlig for rekrutteringsdommerne. Arve Fløysvik var ansvarlig for veileder oppsettet. Totalt så var det 27 nye rekrutteringsdommere i Rogaland. Totalt 37 rekrutteringsdommere i Det har også i år værtfadderordning for rekrutteringsdommere. Kretsstyret har - etter innstilling fra dommerkomiteen - autorisert 19 nye kretsdommere fra i Rogaland Fotballkrets: Navn Klubb Trond J. Hauge Viking FK Fredrik Hognestad Randaberg IL Andre Birkeland SK Djerv 1919 Rudolfs Jurjans IL Brodd Marius Hemnes Jakobsen Kopervik IL Anders Solvik Olsen Johan Veland Kjellesvik SK Haugar Mathias Reinertsen SK Djerv 1919 Paolo Haaland Scarbocci Hinna IL Georg Skivik Moltu Sola FK Torbjørn Hovland Klepp IL Johannes Wigand Eiger FK Per Emil Skjelbred Eiger FK Shir Sharifi Hana IL Endre Espedal SK Djerv 1919 Thomas Vikse Haugaland FK Cathrine Merkesvik SK Haugar Håkon Austrheim SK Nord Lars Lørup Nardo FK Årsrapport dommerkontakt 2013 I mars ble det avholdt møter for dommerkontakter. Det gikk ut invitasjon til alle klubbene, men dessverre var det flere som glimret med sitt fravær. Det ble gjennomført møter tre forskjellige steder, Jåttå, Frøyland og på Avaldsnes og det var henholdsvis 3, 6 og 9 deltakere på disse møtene. På møtene ble det gitt informasjon om hvordan dommerutvalget (DU) ønsket å samarbeide med dommerkontaktene i klubbene, men var også en anled-ning der personer med lang fartstid som dommerkontakt, beskrev litt av det arbeidet som ble gjort i deres klubb. Det ble også delt ut informasjon med tilbud på dommerutstyr. I etterkant av møtet på Jåtta kom det en henvendelse fra en av klubbene som deltok, og spurte om DU kunne hjelpe til med å følge opp noen unge dommere i deres klubb. Et slikt samarbeid ser vi som svært positivt, og viser at en aktiv dommerkontakt er et viktig ledd i rekrutteringen av nye dommere. 22

6 Jentesatsning Vi har hatt 3 jenter på rekrutterings dommerkurset i Haugesund denne våren. I løpet av våren falt 2 av disse av. I tillegg har vi flere klubber som jobber veldig bra med jenter på klubbdommer nivå. Vi har vært på Bogafjell og veiledet jentene og også hatt dem med på Toppseriekamp på Klepp. Jentene i Bogafjell vil også bli fulgt opp gjennom neste sesong. I Haugesund hadde vi en samling med rekrutteringsdommere på en kamp i Toppserien på Avaldsnes. I begge kampene har dommerne fått være med inn til dommer teamet i forkant og etterkant av kampen. Overraskelsen var stor hos de unge dommerne da de oppfattet noen situasjoner svært forskjellig i forhold til dommeren ute på banen. Cecilie Ege fra Eiger har vært med Team Rogaland ned til Tyskland i sommer. Der hadde hun med seg Arve Fløysvik som veileder. Hun har hatt en kjempe utvikling gjennom sesongen og har debutert som dommer i 2. div for kvinner. Ved sesongslutt ser antall dommere og observatører slik ut: Gruppe Autoriserte dommere Observatører Gruppe Autoriserte dommere Observatører Årets dommerklubb Etter innstilling fra dommerutvalget har kretsstyret for 2013 innstilt Haugar til «årets dommerklubb». Klubben har flere nye og aktive dommere som har dømt i flere år som klubbdommer. De har i tillegg vært aktive mht ny dommere og satt fokus på dommergjerningen i klubben. Valg av årets dommerklubb har pågått siden 1999, og i disse årene er følgende klubber valgt: 1999: SK Djerv : Austrått IL 2001: Kopervik IL 2002: Egersunds IK 2003:Buøy IL 2004: SK Djerv : Vaulen IL 2006: IL Brodd 2007: Ingen 2008: Ingen Dommere/observatører i oppdrag for NFF Forbundsdommere menn: Svein Oddvar Moen, SK Haugar Ole Gya, Helleland IL Harald Strand, Midtbygden IL Atle Larsen, IL Brodd Regionsdommere: Cosmin Dima, Ferkingstad IL Daniell Higraff, IL Brodd Jørn Voll, Hana IL Ørjan Vikene, SK Djerv : Ingen 2010: Forus & Gausel IL 2011: SK Vedavåg Karmøy 2012: Eiger FK 2013: Haugar, SK For å bli tildelt årets dommerklubb må klubben ha flere dommere, klubben arrangerer klubbdommerkurs, og går aktivt ut for å skaffe nye dommere. OBSERVASJON PÅ DOMMERNE Vi har i løpet av sesongen mottatt 550 observasjoner på dommere fra veiledere. Dette inkluderer AD og rekrutterings rapporter. UTVIKLINGSGRUPPE «Utviklingsgruppen» under ledelse av Tore K. Nybø har i 2013 bestått av: Andre Ervik, Eiger FK Atle Larsen, IL Brodd Khalil Karrouch, Forus & Gausel IL Alf Olav Rossland, Åkra IL Oliver Amland, SK Vedavåg Karmøy Ole Johannes Skartveit, SK Vedavåg Karmøy Ola Kellerhals, Vaulen IL Mischa Kellerhals, Orre IL Espen Skretting, Ålgård FK REPRESENTASJON Svein Oddvar Moen SK Haugar, har dømt fast i Tippeligaen i Han var også i aksjon som internasjonal dommer FIFA-dommer. Harald Strand Midtbygdens IL, var assistentdommer i Tippeligaen i Ole Gya Helleland IL, dømte i Adeccoligaen i Atle Larsen IL Brodd, assistentdommer i Adeccoligaen i NORWAY CUP Mischa Kellerhals, deltok på NFFs kurs i turneringen. NTNU- turneringen (tidlige JET) Espen Skretting Ålgård FK, deltok som AD i denne NFF turneringen. NM 2013 Svein Oddvar Moen SK Haugar, dømte cupfinalen. NFF dommerobservatør i TL: Tore K. Nybø Vaulen IL (2 kamper) NFF dommerobservatør i toppserien: Lisbeth Hock Lode, Frøyland IL NFF dommerobservatør i 1. divisjon: Geir Ch.Grindheim, SK Djerv 1919 Tore K. Nybø, Vaulen IL Svein G. Hermansen, Madla IL NFFdommerobservatør i 2. divisjon: Lisbeth Hoch Lode, Frøyland IL Ole Kr. Lie, IL Brodd Sven Ravn Carlsen, Vaulen IL Ole Andreas Glette, SK Vard Haugesund 23

7 Rekrutteringsutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Alf Morten Skeie, Nærbø IL (Egil Edland Klubbutvikler RFK) Medlem: Einar Braaten, Sandved IL Medlem: Lise Danielsen, Madla IL Medlem: Vidar Bogstad, Moi IL Kretsstyret: Trude Wiik / Hans Kind Sekretær: Jorunn Einarsen, RFK I løpet av 2013 har utvalget hatt 7 møter. Utvalget har hatt fokus på jenterekruttering. Østfold Fotballkrets har hatt stor suksess med prosjektet «Alle jenter på banen». Daglig leder Øyvind Strøm i ØFK besøkte oss i januar og fortalte om deres prosjekt. Det ble videre opprettet en prosjekt gruppe som skulle se på hvordan vi kunne drive vårt prosjekt Alle jenter på banen og da med fokus på rekruttering av de yngste jentene. De som var med i gruppa var: Einar Braaten Sandved IL, leder, Janne Dirdal Randaberg IL, Lena Thunheim Moi IL og Sven Åge Hjorteland SK Vats 94. Prosjektgruppa leverte innstilling i mars og etter godkjenning av kretsstyret ble arbeidet satt i gang. Målsetningen var å få med store klubber som var gode på guttesiden men mindre gode på jentesiden. Klubbene som ble invitert til å delta i prosjektet: SK Djerv 1919, Kopervik IL, Madla IL, Moi IL, Sola FK, Ålgård FK. Det er avholdt info møte med alle de respektive styrene i de 6 klubbene som deltar i prosjektet. Etter at alle klubbene hadde opprettet sine jente rekrutteringsutvalg ble prosjektet «ALLE JENTER PÅ BANEN» lansert med kick off 29. august. Sola IL, Kopervik IL, Madla IL og SK Djerv har gjennomført rekrutteringsdagen. Resultat av rekrutteringsdagene er at vi har hatt nye jenter og det ser vi oss meget godt fornøyd med. Moi IL og Ålgård FK gjennomfører rekrutteringsdagen våren Utstyr som er kjøpt inn er: T-skjorter til alle de glade fotballjentene, beach flagg og rollups. Utvalget ønsker og videreføre prosjektet også i 2014 og det er gått ut invitasjon til klubbene om å være med. 24

8 Fair Play utvalget Utvalget har bestått av : Leder: Aud Irene Eikemo, Stegaberg IL Medlem: Morten Salvesen, Kolnes IL Medlem: Geir Ree, Randaberg IL Sekretær: Heidi Austigard Østerhus, RFK Utvalget har i 2013 hatt 5møter, hvor av 2 er holdt i Nord fylket og 3 i Sørfylket. Vi har også deltatt på 2 ledermøter i fotballkretsen. Arbeidet i utvalget: - Ny presentasjon er laget, den ble presentert på stormøtene. - Gjennom utvalget har klubbene fått bestiltarenaskilt med Fair Play logo og tekst tilå montere på idrettsanleggene - BouvetFair Play pris i 4 divisjon herrer: Bouvet AS ble med videre som samarbeidspartner med flott bidrag til premiering av beste lag/klubb - Fått på plass Fair Play kontakter i mang klubber. Her har vi fått med Coop Norge, som sponser to krus til hver kontakt/klubb, samt en kaffe-avtale, der to klubber vant kaffe for «ett år». Cup besøk m/ Fair Play stand: - Bendit cup på Avaldsnes - Bendit cup på Hundvåg - Bendit cup i Egersund - Bendit cup på Randaberg Klubb besøk: - Kolnes IL - Nord, SK - Ølen, IL - Lura IL (to besøk) - Sola FK - Madla IL Stormøter med fokus på Fair Play: - I Nordfylket klubbhus onsdag 30. oktober - I Sørfylket Hana IL klubbhus mandag 6. november Møter med Fair Play kontaktene i klubber: Det ble avholdt en møte i sør og et i nord med FP kontaktene, hvor vi hadde en presentasjon av instruks for FP kontaktene i klubbene. 25

9 Anleggsutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Jon Asgaut Flesjå, Finnøy IL / Kurt Høyland, Lura IL Medlemmer: Anfinn Lodden, SK Djerv 1919 Kurt Høyland, Lura IL Sekretær/saksbehandler: Trond Tengesdal, RFK Anleggskonsulent : Ove Halvorsen, NFF / Jon Asgaut Flesjå, NFF Møtevirksomhet Det er avholdt 3 møter i 2013, hvor 6 saker er blitt behandlet. Jon Asgaut Flesjå overtok som anleggskonsulent etter Ove Halvorsen i NFF. Flesjå gikk da ut av utvalget. Kurt Høyland overtok deretter som leder av utvalget. Regional anleggskonsulent Ove Halvorsen og Jon Asgaut Flesjå har fungert som anleggskonsulenter i året Mange klubber og kommuner benytter seg av denne ekspertisen som er en gratis service ovenfor den enkelte utbygger. Befaringer: Komiteen gjennomfører befaringer av anlegg. Tanken er at komiteen skal komme med forslag til utforming samt infrastruktur rundt våre anlegg i forhold til bane eiere. Arbeidet er startet opp, og representantene i utvalget har vært på befaring hos en del av tredjedivisjonsklubbene i løpet av året. Arbeidet vil bli videreført i Informasjon/anleggsbefaring/ anleggsrådgiving Anleggskomiteen har bistått klubber og kommuner i anleggstekniske spørsmål, i tett samarbeid med NFFs anleggskonsulent. Utviklingen går nå noe mer i retning av at mindre balløkker og spillflater som oppgraderes og legges om til kunstgress. Dette er også en utvikling som en fra anleggskomiteen sin side hilser velkommen. Kunstgressbaner Bygging av kunstgressbaner både 11er, 7er og 5er fortsetter. Det er bygget hele 9 stk nye 11 er kunstgressbaner og 2 stk. 7er baner i Det er nå bygget 100 stk. 11er og 21 stk. 7er kunstgressbaner i Rogaland Fotballkrets. Flere nye baner er under prosjektering og antallet nye baner viser fortsatt positiv trend. rogalandskommunene. kunstgressbane. Gras og grusbaner Det er nå 122 stk grasbaner i Rogaland Fotballkrets. Antall grusbaner er 118 stk, herav 45 stk er 7er baner. Fotballhaller Kretsen har 1 storhall (Randaberg Arena, samt 7 stk treningshaller. Dette året er det Kåsen IL som har bygget treningshall. Viking FK er i full gang med bygging av ny hall og det arbeides også intenst med andre planer for treningshaller rundt om i kretsen. I tillegg jobbes det intenst med planene om en storhall på Karmøy Representasjon Rogaland Fotballkrets har også i år vært representert ved åpningen av ballbinger og kunstgressbaner. Komiteen synes det er viktig på denne måten å vise sin tilstedeværelse. Kurs / kompetanse: I november ble det avholdt et kurs for brukere innen generelt vedlikehold av kunstgressbaner med hovedvekt på vintervedlikehold. Hele 60 personer deltok. Ballbinger Rogaland ligger høyt på statestikken når det gjelder det antall ballbinger blant kretsene i NFF. Vi regner nå med å ha rundet250 stk. Det bygges nå bare noen få binger hvert år, mens noen av de første som ble bygget rehabiliteres. Det er nå ballbinger i alle kretsens kommuner 26

10 Spiller- og Trenerutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska FK Tove Soltvedt Hana IL IngerUtvik Ingar Bergeland Staal Jørpeland IL Nina Bersaas Jacobsen SK Vard Haugesund Sekretær: Heidi Austigard Østerhus RFK Spiller og Trenerutvalget har avholdt 5 møter i sesongen Utvalgets medlemmer har også i år deltatt ved ulike tiltak sammen med øvrige utvalg, administrasjon og styre. Utvalgets leder var med Team Rogaland U.15 til Rheinland på turnering hos Rheinland FVB. Leder deltar også fast i kretsens U/A - Komite Sportslig aktivitet I løpet av sesongen 2013 har kretsen gjennomført 121 tiltak for aldersgruppen 13 til 16 år. I alt deltok 3669 spillere på tiltak i ST utvalgets regi. Disse spillerne er i sin gullalder og blir påvirket av godt kvalifiserte trenere gjennom hele sesongen. Utviklingen går videre mot at spillerne vil bli kalt inn i enda yngre alder for å sikre en god utvikling tidlig nok! Utvalget er i 2013 sesongen organisert med utviklingsgrupper, utfordrergrupper og Team Rogaland for jenter. For guttene erstattes utviklingsgruppen med samarbeid i satellitt i våre toppklubber. Denne modellen er i samsvar med de nye retningslinjene for spillerutvikling, organiseringen gir bedre oversikt over spillere, samt mulighet til differensiering uavhengig av alder. De beste spillerne får bedre kvalitet på tiltakene. Representasjonsspillere Vi har hatt 50 spillere som har spilt kamper for aldersbestemte landslag i ST utvalget gratulerer spillere og klubber! Trenerutviklingstiltak ST utvalget arrangerte et stort trenerseminar 1-3. februar 2013 med over 110 deltakere. Her fikk vi inspirerende foredrag og praksisøkter fra trenere fra Ajax Amsterdam, og fra NFF. ST utvalget arrangerte også Barneforball-trener kurs i samarbeid med Ajax i juni, med over 50 deltakere. Her hadde vi også en oppfølgingssamling i september. Videre har ST utvalget bidratt på trenerutviklingstiltak i forbindelse med enkelte Team Rogaland samlinger, NFF regionstiltak og Statoil talentleir i Stavanger. ST utvalget vil takke kretsstyret, øvrige komiteer, samarbeidende klubber, sponsor og våre trenere og ledere for arbeidet som er gjennomført i sesongen ST utvalget har i 2013 hatt spillerutvikler i permisjon, det har vært ett savn. Sesongen har med god hjelp av vårt dyktige apparat likevel blitt gjennomført på en grei måte. Vi har i august deltatt i FKH sin eliteturnering, denne gang for spillere i våre satelitter. Turneringen ble en sportslig og arrangementsmessig suksess. Vi vil takke FK Haugesund for det arbeidet som ble lagt ned både i planleggingsfasen og underveis i turneringen. Dette bidro til en fantastisk opplevelse for alle spillere/ trenere og ledere. Samarbeidet med Rheinland FV ble gjennomført for tredje sesong. Jentene besøkte Tyskland i juni, mens guttene fikk besøk på Kåsen/Bryne i mai. Takk til Kåsen IL for lån av bane og klubbhus. Alt tilrettelagt på beste måte. Tiltaket ble en sportslig og sosial suksess, og våre spillere fikk vist seg fram på en utmerket måte. Viser til lagenes egne rapporter for gjennomførte tiltak. 27

11 Team Rogaland Gutter 2013 Adm.leder: Jo Ånestad Sandnes Ulf SK Trenere: : Gaute Larsen, Even Sel, Ole Hjelmhaug, Espen Undheim og Roger Eskeland FK Haugesund: Jostein Grindheim, Kolbjørn Fosen, Per Øvvind Mortveit og Kjell Inge Bråtveit Viking FK: Gaute Schei, Egil Østenstad, Kjell Inge Olsen og Kurt Hegre Sandnes Ulf SK: Erik Løland, Antonio Martins Silva, Roger Eskeland, Tor Inge Rødne og Sigve Thorkildsen Samlinger: Randaberg Arena, januar og desember Bryne, februar Haugesund, april Stavanger, oktober Team Rogaland gutter har hatt 5 treningssamlinger i år. Team Rogaland har spilt kamp på Kåsen mot Rheinland Fussballverband i mai som endte 1-1. Sigurd Haugen scoret. Disse spillerne har representert Norge i år: G15 Ålgård FK Marius Halvorsen Sandnes Ulf SK Birk Risa G16 Viking FK Julian Veen Uldal Manchester City Martin Samuelsen Sandnes Ulf SK Abdi Huka Sandnes Ulf SK Krister Landa Staal Jørpeland Viking FK Mathis Bringaker Stig Vik Nedrebø Disse spillerne deltok på Statoil Talentleir i Stavanger i juni: Tord Johnsen Salte Haugar SK Sjur Lothe NFF regionstiltak Stavanger i mars: Sondre Norheim, Viking FK Emil Selliken, Abdi Huka, Sandnes Ulf SK Kyrre Flesjå, Sandnes Ulf SK Magnus Rets Grødem, Matthias Bringaker, Staal Jørpeland IL Stian Michaelsen, Viking FK Marius Halvorsen Ålgård FK Følgende spillerne deltok på kamp mot Rheinland Fussballverband: Djerv 1919 SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Madla IL Viking FK Sandnes Ulf SK Djerv 1919 SK Djerv 1919 SK Ålgård FK Sola FK Madla IL Thomas Kinn Jo Ånestad, Bryne 10. desember 2013 Elias Ingebrigtsen Daniel Jakobsen Sander Ystanes Kyrre Flesjå Geir Andre Aasen Magnus Rets Grødem Sondre Skaaren Erik Steen Birk Risa Sigurd Haugen Erik Vatnem Arne Ravndal Endre Heradstvedt Tord Johnsen Salte Even Paturson NFF regionstiltak i Bergen i desember: Thomas Kinn Djerv 1919 Erik Vatnem, Djerv 1919 Forfall på grunn av dårlig vær: Birk Risa Sandnes Ulf SK, Magnus Retsius Grødem og Tord Johnsen Salte, begge og Vetle Hellestø, Sola FK, Statoil Talentleir Porsgrunn G15 Marius Halvorsen Ålgård FK G16 Sondre Noreim, Julian Veen Uldal, Stig Vik Nedrebø alle Viking FK, Abdi Huka og Krister Landa, Sandnes Ulf SK, Mattias Bringaker, Staal Jørpeland IL og Martin Samuelsen, Manchester City 28

12 Team Rogaland - Jenter 2013 Adm.leder: Heidi Austigard Østerhus RFK Trenere: Oddbjørn Øfsteng Svein Arne Hiim Bogafjell IL Team Rogaland jenter har hatt 8 treningssamlinger i I tillegg har vi hatt en kampsamling, i mars mot Klepp Elite. Team Rogaland (TR)var fra juni på en ukes treningsopphold hos Rheinland FVB i Koblenz, Tyskland. Der hadde jentene daglige treningsøkter med påfølgende møter. Det ble spilt to kamper mot Rheinland, første kamp ble spilt på hoved stadion, hvor TR vant 3-1. Neste kamp noen dager seinere vant TR 3-0. TR var klart bedre enn sine tyske motstandere i alt: teknikk, taktikk, fart og kondisjon. Tuva Hansen deltok for Norge J16 i Nordisk mesterskap på Island i juli. J16 Tuva Hansen, Klepp IL, og Maria Hiim, Voll IL. J15 Hildegunn Sævik,, og Tonje Goa Kjøll, Randaberg IL. Andrea Norheim,, og Ida Giske, Viking FK, deltok på Statoil Talentleir i Stavanger Følgende spillere har spilt kamper for Team Rogaland - Jenter 2013: Hildegunn Sævik Ingvild Hansen Høvring Elise Eide Arnesen Andrea Norheim Aasne Rage Synne Vatnem Grete Egeland Cecilie Nybru Meryll Abrahamsen Benedicte Flengstad Tonje Øfsteng Iselin E. Rusdal Julie Merkesdal Synne Thunheim Hove Kristine Amalie Olsen Tonje Goa Kjøll Ingrid Malmberg Kristrun Gudnadottir Maria Hiim Tora Roth Karoline Djuve Djerv 1919 SK Egersunds IK Falkeid IL Haugar SK Haugar SK Klepp IL Klepp IL Klepp IL Moi IL Randaberg IL Randaberg IL Staal Jørpeland IL Staal Jørpeland IL Voll IL Voll IL Voll IL 29

13 Årsrapport G/J 13 (99) 2013 Ansvarlige: Jonny Gilje Riska FK Tove Soltvedt Hana IL Ingar Bergeland Staal Jørpeland IL Inger Utvik Fotballskole/Uttaksturneringer for U 13 Vi har i 2013, som de foregående år, arrangert fotballskole med ferdighetstrening og uttaksturneringer for både jenter og gutter. På fotballskolen hadde vi profesjonelle instruktører fra Coerver Coaching, i tillegg til trenere fra vårt eget instruktørkorps. Fotballskolen og turneringene ble gjennomført i perioden mars-oktober, og det var 193 gutter og 121 jenter som deltok. Fotballskolen ble avviklet på følgende steder: Sone sør og midt: Jenter: Egersunds IK, Husabø 2/3 Sone sør og midt: Jenter: Randaberg Arena 6/4 Sone sør: Gutter: Egersunds IK, Husabø 2/3, 13/4, 14/9 Sone midt: Gutter: Tasta Idrettspark 3/3, 7/4 Sone nord: Jenter: Torvastad Idrettssenter 7/4, 21/4 Jenter: Avaldsnes Idrettssenter 9/6 Sone nord: Gutter: Skjold IL, Grinde 6/4 Gutter: Torvastad Idrettssenter 20/4 Gutter: Avaldsnes Idrettssenter 16/6 Gutter: Haugesund 7/9 Gutter: Haugesund 9/11 Uttaksturneringene ble avviklet på følgende steder: Sone midt: Gutter: Loen, Nærbø 1/6 Sone sør og midt: Jenter: Randaberg Arena 12/10 Sone sør og midt: Jenter: Jørpeland 26/10 Sone sør og midt: Gutter: Jørpeland 27/10 Som tidligere vil vi på nytt rette en stor takk til alle arrangørstedene for både gjestfriheten og for at dere legger alt til rette for oss på best mulig måte! Vi vil også få takke alle som var med og avviklet både fotballskolen og uttaksturneringene! Vi setter stor pris på hver eneste en som er med og bidrar! 30

14 Årsrapport Utviklingsgruppe J 14/15 (98/99) Adm. Leder/Trener: Jarl Andreassen Havørn Fotball Trenere: Erling Forberg Madla IL Hege Aske Hinna Fotball Erling Rage Det er i løpet av 2013 gjennomført 6 treningssamlinger for gruppen. Samlingene har vekselvis forgått hos klubber i nord og sørfylket. Her er det på plass med en stor takk til alle klubbene som velvillig har stilt anlegg til disposisjon. Totalt har 61 spillere fordelt på 25 klubber deltatt på samlinger i Dialogen med utfordrergruppene har fungert meget bra, og en rekke spillere har blitt testet gjennom sesongen. 12 av spillerne har i løpet av sesongen tatt steget opp på Team Rogaland. Søndag 9. juni ble det spilt kretskamp for J99 mot Hordaland på Bømlo, en kamp Rogaland vant 5-1. Søndag 17. november spilte et sammensatt J98/99 lag kamp mot Agder i Kvinesdal, en kamp Rogaland vant hele 6-0. Følgende har representert Rogaland i kretskamp i 2012: Benedickte Hartvigsen Hildegunn Sævik Ingvild Hansen Høvring Andrea Norheim Karen Skadberg Oline Øfsteng Djerv 1919 Synne Vatnem Egersunds IK Ingrid Olsen Forus og Gausel IL Cecilie Herlofsen Haugar SK Mathilde Rode Hinna Fotball Nora Falnes Gysland Klepp IL Julie Merkesdal Kopervik IL Frida Larsen Kopervik IL Oda Eide Arnesen Nærbø IL Elisabeth Tærland Randaberg IL Tonje Goa Kjøll SK Haugar Benedicte Flengstad Skjoldar IL Cecilie Øygard Staal Jørpeland IL Ine Åsskog Stavanger IF Rikke Kleppa Vard Haugesund, SK Sofie Bersaas Jacobsen Viking FK Ida Isaksen Giske Viking FK Ina Kristoffersen Åkra IL Elise Einarsen 31

15 Årsrapport utviklingsgruppe - Gutter 2013 Adm.leder/trener: Jo Ånestad Sandnes Ulf SK Trenere: Knut Norgren Randaberg IL Frode Grøtteland Klepp IL Magnar Vigrestad Klepp IL Akos Kovrig Keepertrener: Stian Rosseland Klepp IL Carl Gregor Samlinger: Randaberg Arena, mars Forus, april Bømlo, mai Randaberg, september Kvinesdal, november Avaldsnes, desember Rogaland FK - Hordaland FK på Bømlo endte 3-0, Liban Abdi Ali 2 scoringer, og Kristoffer Velde. Rogaland FK Agder FK i Flekkefjord endte 5-10 Erling Braut Håland 3 scoringer og Kevin Martin Krygård 2 scoringer. Følgende spillere spilte mot Hordaland på Bømlo: 1 Viking FK Lars Veen Uldal 2 Kopervik IL Sondre Hveding 3 Viking FK Adrian Pereira 4 SK Vard Haugesund Stian Barane 5 Viking FK Jakob Schreuder 6 SK Haugar Kaj Stian Apeland 7 Viking FK Helge Ringdal 8 SK Haugar Sjur Lothe 9 Sandnes Ulf SK Eirik Larsson 10 Madla IL Liban Abdi Ali 11 Viking FK Klajdi Burba 12 Randaberg IL Aron Christensen 13 Sandnes Ulf SK Marius Ree 14 Gabriel Aarrestad Time 15 Erling Braut Haaland 16 SK Vard Haugesund Kristoffer Velde Følgende spillere spilte mot Agder i Kvinesdal: 1 Torjus Prestegård 2 Erling Braut Haaland 3 Gabriel Aarrestad Time 4 Djerv 1919 SK Kevin Martin Krygård 5 Djerv 1919 SK Kaj-Stian Apeland 6 Forus & Gausel IL Eirik Ydstebø 7 Haugar, SK Sjur Lothe 8 Madla IL Liban Abdi Ali 9 Sandnes Ulf SK Eirik Larsson 10 Vard Haugesund SK Kristoffer Velde 11 Vard Haugesund SK Stian Barane 12 Viking FK Herman Slaattelid 13 Viking FK Adrian Nilsen Pereira 14 Viking FK Helge Ringdal 15 Viking FK Jakob Schreuder 16 Viking FK Lars Veen Uldal Jo Ånestad, Bryne 10. desember

Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Komiteen har bestått av: Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt

Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Komiteen har bestått av: Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt Hana IL Inger Utvik Avaldsnes IL Owe Salvesen Egersunds IK Mette Østrem Ålgård

Detaljer

ÅRSRAPPORT ROGALAND FOTBALLKRETS 99. ORDINÆRE TING

ÅRSRAPPORT ROGALAND FOTBALLKRETS 99. ORDINÆRE TING ROGALAND ÅRSRAPPORT 0 Min jobb er å gi deg den gode trykkeopplevelsen ROGALAND FOTBALLKRETS. ORDINÆRE TING Vår visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Vårt mål er å gjøre fotballen

Detaljer

DAGSORDEN For Rogaland Fotballkrets 98. ordinære kretsting på Rica Airport Hotel, Stavanger lørdag 23. februar 2013 kl. 11 00

DAGSORDEN For Rogaland Fotballkrets 98. ordinære kretsting på Rica Airport Hotel, Stavanger lørdag 23. februar 2013 kl. 11 00 INNHOLD 2 Dagsorden 3 Forretningsorden 5 Styrets beretning 8 Organisasjon 10 Representasjonsspillere 2012 11 Utdanning i Rogaland Fotballkrets 2012 14 Kretsmestere 2012 Opp og nedrykk 17 Årsrapport Utviklings-

Detaljer

Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING

Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING ROGALAND 19 11 FOTBALLKRETS INNHOLD 2 Dagsorden 3 Forretningsorden 5 Styrets beretning 8 Organisasjon 10 Representasjonsspillere

Detaljer

DAGSORDEN for Rogaland Fotballkrets 96. ordinære kretsting i Stavanger Forum, Stavanger, lørdag 5. februar 2011, kl. 11.00

DAGSORDEN for Rogaland Fotballkrets 96. ordinære kretsting i Stavanger Forum, Stavanger, lørdag 5. februar 2011, kl. 11.00 INNHOLD 2 Dagsorden 3 Forretningsorden 5 Styrets beretning 8 Organisasjon 10 Representasjonsspillere 2010 11 Utdanning i Rogaland Fotballkrets 2010 14 Kretsmestere 2010 Opp og nedrykk 17 Årsrapport for

Detaljer

Grasrotandelen i Sunde idrettslag

Grasrotandelen i Sunde idrettslag Grasrotandelen i Sunde idrettslag Sunde idrettslag ble med i Grasrotandelen fra denne ordningen til Norsk Tipping startet i 2009. Til og med 31. august 2014 har Idrettslaget vårt mottatt kr 771 742. Tar

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

ÅRBOKEN ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING

ÅRBOKEN ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING ÅRBOKEN 2009 ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING Dagsorden For Rogaland Fotballkrets 95. Ordinære kretsting i Stavanger Forum, Stavanger Lørdag 6. februar 2010 kl. 11.0 1. Åpning 2. Godkjenning av

Detaljer

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kamper for klubben Austrått Austrått 99-1 3367 05.06 11:20 - Gress 3 LG 11 Austrått 99-1 - Voll Lien, Rolf 3363 05.06 12:40

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL SR-Bank cup Hinna 24. - 25. okt nering nering 2013 2013 Hinna MiniputTurnering SR-bank cup 2015.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no Hinna

Detaljer

Korrigeringer og tillegg

Korrigeringer og tillegg Korrigeringer og tillegg 1 Innholdsfortegnelse Korrigeringerogtillegg...1 Innholdsfortegnelse...2 PROGRAM...4 ÅPNING...5 SAK1KONSTITUERING...6 1.1Godkjenneinnkalling...6 1.2Godkjennedefremmøtterepresentanterogfullmakter...6

Detaljer

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011 Kvinner 15-16 DSQ 1 Caroline Ziesler Sandnes i.l. 1 1:27:38 : 2 Lene Taugbøl Lomeland Gjesdal IL 1 1:34:13 6:35 3 Silje Marie Hage Gjesdal IL 1 1:44:33 16:55 Janna Løland Figgjo IL Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt Felles 7 år Ingvill Sporaland Sandnes IL - Ski 04:30 Rikke Ottesen Gjesdal IL - Ski 12:55 Annike Osland Bjerkreim IL - Ski 10:32 Lisa Grubben Sirdal Skilag - Ski 09:52 Marlen Bue Malmei Bjerkreim IL -

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011

Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011 Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011 800m Klasse J-13 Thea Daltveit Bryne FIK 2,55,5 1 Cecilie Skeie Sandnes IL 2,57,2 2 Ane Siqveland Kalheim Bryne FIK 3,04,4 3 Andrea De Hertog Bryne

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

KM 2013 Klassisk Distanse 13+

KM 2013 Klassisk Distanse 13+ J 13 år 1 Linn Ravndal Gjesdal IL - Ski 118 09:15 00:00 2 Camilla Ziesler Sandnes IL - Ski 117 10:16 01:01 3 Mathilde Nerheim Suldal IL - Ski 119 10:27 01:12 4 Ingrid Reiersen Otra IL - Ski 115 11:18 02:03

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Østfold Fotballkrets Overordnet føring for Dommerutvalget Kretstinget i Østfold Fotballkrets har vedtatt Dommerrekruttering som prioritert satsingsområde i planperioden.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland

Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Mankoliste stempelillustrasjoner Rogaland Kontakt Hallvard Slettebø hallvard@slettebo.no hvis du har noen av disse stemplene. Hvis du sender skann så bør de være i 600 dpi og lagret i tif-format. (Noen

Detaljer

Sommerturnering 2011

Sommerturnering 2011 Vildbjerg Cup - reiserute Felles tur for Haugar smågutter 14-1 og Haugar gutter 16-1 Reiserute tur: Avreise Haugarhuset onsdag 3.8.2011 på klokken 09:00, via Kristiandsand. Ferge med Colorline, ferge går

Detaljer

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL

Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL Antall Vakt Navn Klubb Rolle 1 Aud Vaule Bjerkreim IL 1 Dag Lloyd Vaule Bjerkreim IL 1 Elin Cathrine Nevland Bjerkreim IL 1 Gunvor Vaule Bjerkreim IL 1 Jan Tore Paulsen Bjerkreim IL NY 2 Jan Øyvind Rekeland

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle»

MÅLDOKUMENT FOR PÅ GRUNNLAG AV. NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019. Visjon. «Fotball for alle» MÅLDOKUMENT FOR 2016 PÅ GRUNNLAG AV NFFs HANDLINGSPLAN 2016-2019 Visjon «Fotball for alle» NFF Akershus Strømmen www.fotball.no/akershus Postadresse: Strømsv. 80, 2010 Strømmen Besøksadresse: Strømsv.

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Ark1. Side 1. 11215104003 J15 1. div avd 04 Høst Skjoldar 1 Åkra 1 20.08.2015 18:00:00

Ark1. Side 1. 11215104003 J15 1. div avd 04 Høst Skjoldar 1 Åkra 1 20.08.2015 18:00:00 11215104003 J15 1. div avd 04 Høst Skjoldar 1 Åkra 1 20.08.2015 18:00:00 11214914048 J14 9er 1. div avd 04 Skjoldar 1 Åkra 2 24.08.2015 18:30:00 11115102047 G15 1. div avd 02 Skjoldar 1 Vedavåg Karmøy

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd

Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd Innkomne forslag: SAK 7 A: Kretsstyrets forslag til anvendelse av årets overskudd/ underskudd kr 724.112 Kretsstyret foreslår at aktivitetsunderskudd disponeres slik: Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner:

Detaljer

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år

Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015. Løpnr. 4 - Finstad. Barn 0-6 år Eidsvollkarusellen 2015 09.09.2015 Løpnr. 4 - Finstad Barn 0-6 år Startnr. Navn Klubb Fullført 43 Gry Anine Svevermoen Hansen x 32 Peder Olay Strand Wenger Nordre Eidsvoll IL x 7 Tuva Wiik Stigersand Feiring

Detaljer

STYRETS BERETNING Rogaland fotballkrets 96. ordinære kretsting 5. februar 2011 Kretsstyret Leder: Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder: Marthon

STYRETS BERETNING Rogaland fotballkrets 96. ordinære kretsting 5. februar 2011 Kretsstyret Leder: Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder: Marthon STYRETS BERETNING Rogaland fotballkrets 96. ordinære kretsting 5. februar 2011 Kretsstyret Leder: Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder: Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem: Tove Soltvedt, Hana IL Styremedlem:

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Haugesund Sparebank Cup 3 2015 Resultatliste

Haugesund Sparebank Cup 3 2015 Resultatliste Haugesund Sparebank Cup 0.08.0 G-0 60 m Manuell tid Vind: +0, 7 Martin Ferkingstad (0) Kopervik IL 0, 8 Magnus Rasmussen Vestbø (0 Haugesund Idrettslag Friidret, 8 Tomas Dale (0) Sveio IL,7 G-0 600 m Manuell

Detaljer

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene

Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Bring-kvalifisering i Charlottenlundhallene Kampprogram 10. september 2011 1 Viktig å være våken på eksamensdagen :-) Sommeren er over, og hverdagen har på nytt startet. Vi kan alle føle at vi snart er

Detaljer

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014.

STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. STYRETS BERETNING 2013 Ledermøte i Rogaland Fotballkrets 25. februar 2014. Kretsstyret Leder Hans Olav Braut, Orre IL Nestleder Marthon Høvring, Kopervik IL Styremedlem Trude Wiik, Viking FK Styremedlem

Detaljer

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004

Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 Heddal IL Norgescup 4/1 2004 Søndag 4. Jan. 2004 TD: Kjell Tore Bymann Dommer A: Harald Syverud Måled.: Odd Botten B: Terje Grimshei Rennleder: Arvid Hagen C: Rolleiv Kasland 1. dom: Terje Grimshei Resultater

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA

ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA ÅRSMELDING 2015 IL SØYA FOTBALLGRUPPA Styret i fotballgruppa Leder: Leder aldersbestemte: Trenerkoordinator: Sekretær: Kenneth Bergstad Geir Atle Røen Torgeir Kvendset Knut Haugen Innledning Fotballgruppa

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg.

200 m 25 skudd kl. 1. 200 m 25 skudd kl. 2. 200 m 25 skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG EGERSUNDSTEVNET 2011. Leon - Resultatprogram. Ligg. 200 m 25 skudd kl. 1 1. Kari Aarekol Klepp 99 *9X 47 *X* *X 50 9X*XX 49 146 9 * *9XXXX*X 98 244 (8*) 2. Roger Holen Hå 9988X 44 88989 42 9X99X 47 133 99XX*X99X9 95 228 (1*) 200 m 25 skudd kl. 2 1. Christian

Detaljer

Organisasjon/styrende dokumenter

Organisasjon/styrende dokumenter Organisasjon/styrende dokumenter mer 2015/16 John Aage Tisløv (sportslig leder) Nedzad Arifagic (barn) Frode Grøttjord (ungdom) Bjørn Brodal (senior) Ellen Kvinnesland (Barne og ungdomsleder++) Avholdt

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November

Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Hvorfor er idrettens verdier så viktige? IDRETTSRÅDKONFERANSE HORDALAND, Lørdag 8. November Terje Hauge Takk for invitasjonen! Norges Fotballforbund Tippeligadommer 1990 2010 -FIFA dommer 1993 2010 Dommerutvikler

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

Troms Fotballkrets 2011/2012

Troms Fotballkrets 2011/2012 Strategidokument Troms Fotballkrets 2011/2012 Vedtatt av styret i Troms Fotballkrets i oktober 2011 1 NFFs visjon: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Troms Fotballkrets: Visjon, verdier

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014

ABC i ungdomsfotballen. Dette må du vite for sesongen 2014 ABC i ungdomsfotballen Dette må du vite for sesongen 2014 Organisasjonskart for RFK 31.12.2013 Kretsstyret Lederforum Kontrollkomiteen Valgkomiteen Dommer komite Kvalitetsklubb komite Koordineringsforum

Detaljer

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR:

ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: ROLLON VS HAREID ROLLONBANEN FREDAG 26.08.2011.2011 KL 18.30 DAGENS KAMPSPONSOR: SPILLERSTALLEN 2011: KEEPERE: KRISTIAN MURIAAS EIVIND HODDER OG STEFAN SÆTRE FORSVAR: WILHELM AARØE ANDERS GISKE HAGEN KJELL

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010

Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Sogn Indre skyttarsamlag - Fredag 30.07.2010 Klasse 1 Gunnar Brevik Tønjum 244 Omar Eggum Sogndal 241 Jorunn Olaug Elde Leikanger 209 Stian Fagerlund Tønjum 238 Anne Brennset Gjerland Leikanger 238 Kjell

Detaljer

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Sirdalstafetten. 16.03.2016 Resultatliste

Sirdalstafetten. 16.03.2016 Resultatliste Plass Lag Gutter 10 år og yngre Bjerkreim IL lag 1 12:24 1 1 Tobias Hellans Nilsen 04:38 04:38 2 Thomas Helland Nilsen 03:56 08:34 3 Asbjørn Vetle Hågbo 03:50 12:24 Bjerkreim IL lag 2 09:24 2 1 Markus

Detaljer

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene»

ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015. «Vi skaper øyeblikkene» ÅRSMELDING ASK FOTBALL 2015 «Vi skaper øyeblikkene» Styret : Styret har vært som følger : Leder : Jan Erik Mikkelsen Nestleder og sportslig leder : Eirik Kristoffersen Sekretær : Tove Berntzen Økonomi

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

KALANDSEIDET IDRETTSLAG. Djerv 1919 lag 5 DJERV 1919. Vard Mg 10-6

KALANDSEIDET IDRETTSLAG. Djerv 1919 lag 5 DJERV 1919. Vard Mg 10-6 Etne G9 lag 2 Etne Lag 1 FALKEID MG9 Haugar MG9-3 Haugil G9 Hinna 1 Hinna 2 KIL G9 Skånevik G9 Stegaberg G9-3 Stegaberg MG9-1 Stegaberg MG9-2 Stegaberg MG9-4 Søfteland grønn G9 Søfteland hvit G9 Ølen G9

Detaljer

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014

Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Til klubbledere og utdanningsansvarlige Bergen 19.august 2014 Trener/Leder/Dommerkurs i kurssesongen 2014/15 Høstsesongen er i gang og Hordaland Fotballkrets er nå i ferd med å planlegge en ny kurssesong.

Detaljer

Trollrennet - søndag

Trollrennet - søndag G 8 år 1 km klassisk Einar Grindheim 4 John Dale Lie 2 DNS Øyvind Hoy 3 05:21 04:54 Påmeldte: 3 J 8 år 1 km klassisk Ingrid Marie Ekeland 11 08:06 Linnea Holbæk 6 07:38 Solfrid Emblem Holte Gjerstad IL

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Birkenes IL 162 Tellef Dønnestad Menn senior 15 km klassisk 14:21.00 etiming versjon 2.5 19.01.2012 21:17:22 Side:1 Bjelland IL 49 Simen Haraldstad G 11 år 2 km klassisk 13:24.30 123 Vegard Haraldstad

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1.

Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball Årsmelding 2015 Figur 1. J17 i Cup no 1. Ås IL Fotball, Årsmelding 2014 Side 1 Årsmeldingen gir et bilde av aktiviteten i klubben og styrets arbeid. Sammen med regnskapet gir årsmeldingen

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00

Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Sparebanken Hedmark FART CUP Søndag 6. september 2015 kl. 10.00 Fotballaget FART ønsker alle velkommen til GLA'FOTBALL på Fartbana for 34. gang! Velkommen til Fart! Hei alle fotballvenner! Vi er klare

Detaljer

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015

Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Resultat Vestlandsmesterskapet Voss 2015 Klubb Poeng 1 Bergen 120 2 Fana 55 3 Voss 33 4 Sotra 13 5 Askøy 10 6 Stord 4 7 Sola 4 8 Os 3 Mønster Yngre Junior Hvitt/gult/grønt Gull Laura Vannvik Bergen Jenter

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

4~4~a4;1. (A~) - Sesongen 1975

4~4~a4;1. (A~) - Sesongen 1975 Sesongen 1975 Sesongen 75 er brakt vel i havn hvis vi da ser bort fra finalekamperi for kretsmesterskapet som enda ikke er ferdigspilt. Vi har jo spilt 4 kamper mot irandab~rg I.L. og alle er endt uavgjort,

Detaljer

Varsel om stiknings-/målearbeid i Forsand kommune

Varsel om stiknings-/målearbeid i Forsand kommune [Navn] [Adresse] [Postnummer] Lyse har søkt om konsesjon for bygging og drift av ny 420 kv kraftledning fra Lyse i angående denne problemstillingen rettes til grunneierkontakt. :, tlf. 976 33 909 Lyse

Detaljer

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1

Kaland Løpskarusell 2013 løp 1 Kaland Løpskarusell 203 løp 5.04.203 Jenter 0-9 år: 3 km Vilde Haugland Kalandseid 00 8:50 2 Jeanette Bolstad 047 20:52 02:02 3 Yvonne Bolstad 048 25:38 06:48 4 Stine Fløholm Kalandseid IL 056 27:00 08:0

Detaljer

Rogaland Friidrettskrets

Rogaland Friidrettskrets Rogaland Friidrettskrets Årsmelding 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Årsmelding Rogaland Friidrettskrets 2015 Side 1 av 16 Kretstinget lørdag 27. Februar 2016 Sted: Sola Strand Hotel Axel Lundsv. 27, 4050

Detaljer

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets

Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Handlingsplan for Østfold Fotballkrets Østfold Fotballkrets sin visjon er: Gjennom Fair Play skape mer og bedre fotballaktivitet Østfold Fotballkrets gjør NFFs Handlingsplan for perioden 2009 2011 gjeldende

Detaljer

Resultat. Rennleder: Magne Sundvor Stavløpet 2008 Side 1 Løypesjef: Bjerkreim IL Stavløpet 2008 Haugen, Sirdal 17.02.2008 Fremstilt 17.02.

Resultat. Rennleder: Magne Sundvor Stavløpet 2008 Side 1 Løypesjef: Bjerkreim IL Stavløpet 2008 Haugen, Sirdal 17.02.2008 Fremstilt 17.02. Rennleder: Magne Sundvor Stavløpet 2008 Side 1 G 15-16 år 20km klas. 1 0110 Ove Vinningland Bjerkreim IL 1:05.45 2 0079 Ingvar Folkvord Sandnes IL 1:05.57 00.12 3 0118 Ole Kristian Hansen Sandnes IL 1:13.03

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Ingrid Vogsland Jensen Jan Kleppe

Ingrid Vogsland Jensen Jan Kleppe ÅRSBERETNING 2014 - FOTBALLGRUPPA 1. INNLEDNING Fossum har i det foregående år hatt en jevn sportslig drift av klubben. Rekrutteringen av nye spillere har vært bra, og vi har nå flere rene jentelag fra

Detaljer

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Torhild Narvestad Anda 91 Randaberg IL 5.18,08 439 36,43(36,43) 1.17,10(40,67) 1.58,12(41,02) 2.39,03(40,91) 3.19,62(40,59) 4.00,29(40,67) 4.40,12(39,83) 5.18,08(37,) 2 Kristin

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer