Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013"

Transkript

1 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie, Nærbø IL Medlem: Reimond Vølstad, Ålgård FK Medlem: Tore Kristian Nybø, Vaulen IL Medlem: Cissel Røgelstad, Skjold IL Sekretær: Egil Edland, RFK KOMITEARBEID Komiteen har hatt 6 møter. Arbeidet i komiteen har i inneværende år bestått i koordinering av utvalgenes arbeid, samt oppfølging av budsjetter. Utvalgene sine tiltaksplaner har i 2013 vært i samsvar med vår handlingsplan. Videre har komiteen arbeidet med ny organisasjons plan for krets og komiteen ser positivt på resultatet som kretsstyret nå har lagt frem for KURSVIRKSOMHET Også i 2013 har vi hatt et gått kurs år. Nytt av året var Lederkurs 3 som ble gjennomført for første gang. Vi arrangerte Lederkurs 2 og Lederkurs 3 samtidig på Ryfylke Fjordhotell. Dette var et opplegg vi fikk gode tilbakemeldinger på og kan derfor prøves et år til. C lisens kurset har det også vært bra oppslutning. Vi håper å få arrangert flere klubbinterne delkurs. Spesielt ønsker vi at delkurs 1 og 2 arrangeres klubbinternt. På dommersiden har kursingen også vært bra. Det vil si samme som Her kan nevnes at vi i 2012 hadde 732 deltakere på klubbdommer kurs, mens vi i 2013 hadde 734. INSTRUKTØRKORPSET Våre instruktører gjør også i 2013 en meget bra jobb. På ledersiden har vi nå et godt korps som overlapper hverandre bra. Når det gjelder trenerdelen så er vi for lite instruktører. Her må vi rekruttere og skolere flere. Vi har også mangel på keepertrener instruktører. Med innføring av Kvalitetsklubb ser vi for oss en økning på kurs siden og vi må derfor ta utfordringen med å øke vårt instruktørkorps. INSTRUKTØRER2013: Geir Herrem, Karl J Haavaag, Gunnar Michaelsen, Kjell Inge Bråtveit, Espen Undheim, Arne Tjåland, Harry Skulerud, Roar Wold, Marthon Høvring, Helge Jørgensen, Egil Edland, Heidi A. Østerhus, Jorunn Einarsen, Trond Tengesdal, Norvald Kaldheim, Gunnar Nygaard, Cissel Røgelstad, Aud Irene Eikemo, Ole A. Glette, Bernt Malde, Kåre Lindboe, Tore K. Nybø, Svein Gunnar Hermansen, Peter Loffeld, Jone Edland, Geir Ree, Warren Wade, Hans Kind, Torbjørn Hinna, Stein Erik Skålevik. BARNEFOTBALL Miniserien Minifotballen ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå, og ytterligere økning kan gjerne være litt vanskeligere. Om de senere år forteller tallene dette: Barnefotball 6-10 år Antall lag Jenter Gutter års klassen spiller 5 er fotball. Vi har også videreført tilbudet til 6 åringene. Barnefotball år Antall lag Jenter Gutter Flere klubber benyttet seg av muligheten til å etteranmelde lag. Det kan nok være til irritasjon for noen lag i samme avdeling, men flere unge spillere får dermed muligheten til å være med i fotballen og det må overskygge eventuell irritasjon. Det ble arrangert 22 sonemøter i kretsen, fordelt på 6 for barnefotball, 6 for ungdomsfotball og 2 møter hvor alle klasser var samlet. På årets Sonemøter for barnefotball ble følgende tema tatt opp: - barnefotballens ide og formål - sesongavviklingen - minimerkene - aktivitetslederkurset - litt om spillereglene - dommerens rolle i minifotball 18

2 - turneringene i årets sesong - ledernes rolle - fair play Diplomer barnefotball ble som vanlig utlevert i barnefotballen. I tillegg ble det ved sesongslutt og før klubbenes avslutningsmøter, formidlet diplomer til spillere og lag som hadde kommet til i løpet av sesongen. I alt ble det utdelt ca diplomer og ca barnefotballbøker. Ungdomsfotball I likhet med de siste årene var sonemøtene for gutter, jenter, smågutter og småjenter også i år slått sammen på sonemøtene. Temaene som ble tatt opp, var disse: - orientering om kampsesongen - dispensasjonsordningene - litt om spillereglene - årets turneringer - informasjon om sonesamlingene - ledernes rolle - fair play - teknikkmerkene - skolefotball Sonemøtene er et godt møtested for kretsens komiteer til å møte klubbenes ledere i aldersbestemte klasser. Tallene for de seinere år: Gutter og jenter år: Antall lag Jenter Gutter Gutter og jenter år Antall lag Jenter Gutter MINI OG TEKNIKKMERKE KONKURRANSEN Vi registrerer fortsatt nedgang i antall avlagte teknikkmerker. Både kretsen og klubbene har litt arbeid å gjøre her. Vi viser til statistikken over avlagte prøver: Minimerker Blå Røde Sum Teknikkmerker Blå Røde Bronse Sølv Gull Sum STATUETTKONKURRANSEN Flest merker i forhold til antall påmeldte lag Kl. A Kl. B Kl. C (TL-2.div.) (3. 4.div.) (5. 7. div.) Sandnes Ulf SK Brusand IL Høle IL BALLKONKURRANSEN Flest merker uansett antall lag: Kl. A Kl. B KL. C (TL 2.div.) (3. 4.div.) (5. 7. div.) Sandnes Ulf SK Forus og Gausel IL Finnøy IL DISPENSASJONER Det er mottatt nærmere 100 søknader om dispensasjon fra aldersbestemmelsene. Av disse var noen få «unødvendige», fordi reglementet allerede dekket søknadsgrunnlaget. INTEGRERING NFF samarbeidsavtale med Norske Kvinners Sanitetsforening som går på inkludering av kvinner med minoritetsbakgrunn har vi jobbet videre med i Det er nå blitt opprettet kontakt med følgende klubber /lag. IL Brodd og NKS Stavanger, Forus og Gausel og NKS Hinna samt Sunde IL og NKS Kvernevik. 19

3 Mini- og teknikkmerker 2013 Minimerket Teknikkmerker SUM Klubb Blå Rød Sum Blå Rød Bronse Sølv Gull Sum Totalt Austråttt IL Bjerkreim IL Bogafjell IL Brusand IL Buøy IL Dirdal IL Egersunds IK 39 Eiger FK Finnøy IL Forus og Gausel IL Ganddal IL Hana IL Haugar, SK Havdur, IL Hellvik IL Hovsherad IL Høle IL KFUM Stavanger Klepp IL Kopervik IL Lye IL Mastra IL Moi IL Nord SK Orstad IL Randaberg IL Riska FK Sandnes Ulf SK Sandved IL Sauda IL Sokndal IK Stavanger IF Vaulen IL Vats 94. Sl Vigrestad IK Vindafjord Voll IL Åkra IL Ålgård FK Sum

4 Lederutvalget Lederutvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder: Cissel Røgelstad, Skjold IL Medlem: Helge Jørgensen / Hans Kind, RFK Medlem: Stein Gjesdal, Sviland IL Medlem: Jone Kleppa,Viking FK Medlem: Geir Støle, Forus og Gausel IL Sekretær: Pia Schweizer, RFK Utvalget har hatt 7 møter. 6 av disse har vært i sør fylket og ett i nord. I 2013 har lederutvalget vært et medlem mindre enn i Hans Kind erstattet Helge Jørgensen som representant fra kretsstyret etter kretstinget. Lederutvalget arrangerte tur til London helga 8 til 10. mars. På denne turen var det med 30 ledere fra både små og store klubber i Rogaland fotballkrets. Tilbakemeldingene fra de som var med var veldige gode. Lederutvalget startet høsten 2013 med å planlegge en ny tur i slutten av mars Lederutvalget har også jobbet med hvilke andre aktiviteter man ser for seg i Takk til alle medlemmene som har gjort en god jobb for Rogaland Fotballkrets i TiItak 2011 Deltakere 2012 TiItak 2012 Deltakere 2013 Tiltak 2013 Deltaker FLK FLK FLK FLK 4 1 Lederutdanning/kurs ABC Klubbesøk Barnefotballkvelden Fair Play i klubb Andre tiltak

5 Dommerutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Tore Kristian Nybø Vaulen IL Medlem: Arve Fløysvik Djerv 1919, SK Medlem: Erlend Dalaker Ferkingstad IL Medlem: Lisbeth Hoch Lode Frøyland IL Prosjekter: Ole Kristian Lie IL Brodd (Dommerkontakt i klubb) Sigmund Langerud Buøy IL (Rekrutteringsdommer oppfølging i sørfylket) Sekretær: Svein Gunnar Hermansen, RFK Det har også i dette året vært et godt samarbeid i utvalget, hvor samtlige medlemmer har hatt egne arbeids- og ansvarsfelt. Erlend Dalaker har virket i komiteen tom oktober. Helge Jørgensen fra kretsstyret har fått dommerutvalget som sitt ansvarsområde. Utvalgsmøter Utvalget har avholdt 9 ordinære møter og behandlet 101 saker. I tillegg har utvalget hatt rangerings/-budsjettmøte i desember. Instruktørsamling Kretsensinstruktørkorps har ikke hatt samling i Kursvirksomhet Utvalget har avholdt følgende kurs: To rekrutteringsdommerkurs. I Stavanger (1) og Haugesund (1). Ett Perfeksjoneringskurs i Stavanger for dommere og veiledere. 37 klubbdommerkurs. Felles 3. div. dommerkurs med Hordaland og Sogn og Fjordane i Bergen. Klubbdommerkursene Det er avholdt 37 klubbdommerkurs med totalt 734 deltakere hvorav 196 jenter/kvinner. (Klubboversikten finnes under «Utdanning i Rogaland Fotballkrets 2013»). Antall Dommere 2013 var etgodt dommer år mht nye rekrutteringsdommere og antall etablerte dommere. Erlend dalaker og Sigmund Langerud var i år ansvarlig for rekrutteringsdommerne. Arve Fløysvik var ansvarlig for veileder oppsettet. Totalt så var det 27 nye rekrutteringsdommere i Rogaland. Totalt 37 rekrutteringsdommere i Det har også i år værtfadderordning for rekrutteringsdommere. Kretsstyret har - etter innstilling fra dommerkomiteen - autorisert 19 nye kretsdommere fra i Rogaland Fotballkrets: Navn Klubb Trond J. Hauge Viking FK Fredrik Hognestad Randaberg IL Andre Birkeland SK Djerv 1919 Rudolfs Jurjans IL Brodd Marius Hemnes Jakobsen Kopervik IL Anders Solvik Olsen Johan Veland Kjellesvik SK Haugar Mathias Reinertsen SK Djerv 1919 Paolo Haaland Scarbocci Hinna IL Georg Skivik Moltu Sola FK Torbjørn Hovland Klepp IL Johannes Wigand Eiger FK Per Emil Skjelbred Eiger FK Shir Sharifi Hana IL Endre Espedal SK Djerv 1919 Thomas Vikse Haugaland FK Cathrine Merkesvik SK Haugar Håkon Austrheim SK Nord Lars Lørup Nardo FK Årsrapport dommerkontakt 2013 I mars ble det avholdt møter for dommerkontakter. Det gikk ut invitasjon til alle klubbene, men dessverre var det flere som glimret med sitt fravær. Det ble gjennomført møter tre forskjellige steder, Jåttå, Frøyland og på Avaldsnes og det var henholdsvis 3, 6 og 9 deltakere på disse møtene. På møtene ble det gitt informasjon om hvordan dommerutvalget (DU) ønsket å samarbeide med dommerkontaktene i klubbene, men var også en anled-ning der personer med lang fartstid som dommerkontakt, beskrev litt av det arbeidet som ble gjort i deres klubb. Det ble også delt ut informasjon med tilbud på dommerutstyr. I etterkant av møtet på Jåtta kom det en henvendelse fra en av klubbene som deltok, og spurte om DU kunne hjelpe til med å følge opp noen unge dommere i deres klubb. Et slikt samarbeid ser vi som svært positivt, og viser at en aktiv dommerkontakt er et viktig ledd i rekrutteringen av nye dommere. 22

6 Jentesatsning Vi har hatt 3 jenter på rekrutterings dommerkurset i Haugesund denne våren. I løpet av våren falt 2 av disse av. I tillegg har vi flere klubber som jobber veldig bra med jenter på klubbdommer nivå. Vi har vært på Bogafjell og veiledet jentene og også hatt dem med på Toppseriekamp på Klepp. Jentene i Bogafjell vil også bli fulgt opp gjennom neste sesong. I Haugesund hadde vi en samling med rekrutteringsdommere på en kamp i Toppserien på Avaldsnes. I begge kampene har dommerne fått være med inn til dommer teamet i forkant og etterkant av kampen. Overraskelsen var stor hos de unge dommerne da de oppfattet noen situasjoner svært forskjellig i forhold til dommeren ute på banen. Cecilie Ege fra Eiger har vært med Team Rogaland ned til Tyskland i sommer. Der hadde hun med seg Arve Fløysvik som veileder. Hun har hatt en kjempe utvikling gjennom sesongen og har debutert som dommer i 2. div for kvinner. Ved sesongslutt ser antall dommere og observatører slik ut: Gruppe Autoriserte dommere Observatører Gruppe Autoriserte dommere Observatører Årets dommerklubb Etter innstilling fra dommerutvalget har kretsstyret for 2013 innstilt Haugar til «årets dommerklubb». Klubben har flere nye og aktive dommere som har dømt i flere år som klubbdommer. De har i tillegg vært aktive mht ny dommere og satt fokus på dommergjerningen i klubben. Valg av årets dommerklubb har pågått siden 1999, og i disse årene er følgende klubber valgt: 1999: SK Djerv : Austrått IL 2001: Kopervik IL 2002: Egersunds IK 2003:Buøy IL 2004: SK Djerv : Vaulen IL 2006: IL Brodd 2007: Ingen 2008: Ingen Dommere/observatører i oppdrag for NFF Forbundsdommere menn: Svein Oddvar Moen, SK Haugar Ole Gya, Helleland IL Harald Strand, Midtbygden IL Atle Larsen, IL Brodd Regionsdommere: Cosmin Dima, Ferkingstad IL Daniell Higraff, IL Brodd Jørn Voll, Hana IL Ørjan Vikene, SK Djerv : Ingen 2010: Forus & Gausel IL 2011: SK Vedavåg Karmøy 2012: Eiger FK 2013: Haugar, SK For å bli tildelt årets dommerklubb må klubben ha flere dommere, klubben arrangerer klubbdommerkurs, og går aktivt ut for å skaffe nye dommere. OBSERVASJON PÅ DOMMERNE Vi har i løpet av sesongen mottatt 550 observasjoner på dommere fra veiledere. Dette inkluderer AD og rekrutterings rapporter. UTVIKLINGSGRUPPE «Utviklingsgruppen» under ledelse av Tore K. Nybø har i 2013 bestått av: Andre Ervik, Eiger FK Atle Larsen, IL Brodd Khalil Karrouch, Forus & Gausel IL Alf Olav Rossland, Åkra IL Oliver Amland, SK Vedavåg Karmøy Ole Johannes Skartveit, SK Vedavåg Karmøy Ola Kellerhals, Vaulen IL Mischa Kellerhals, Orre IL Espen Skretting, Ålgård FK REPRESENTASJON Svein Oddvar Moen SK Haugar, har dømt fast i Tippeligaen i Han var også i aksjon som internasjonal dommer FIFA-dommer. Harald Strand Midtbygdens IL, var assistentdommer i Tippeligaen i Ole Gya Helleland IL, dømte i Adeccoligaen i Atle Larsen IL Brodd, assistentdommer i Adeccoligaen i NORWAY CUP Mischa Kellerhals, deltok på NFFs kurs i turneringen. NTNU- turneringen (tidlige JET) Espen Skretting Ålgård FK, deltok som AD i denne NFF turneringen. NM 2013 Svein Oddvar Moen SK Haugar, dømte cupfinalen. NFF dommerobservatør i TL: Tore K. Nybø Vaulen IL (2 kamper) NFF dommerobservatør i toppserien: Lisbeth Hock Lode, Frøyland IL NFF dommerobservatør i 1. divisjon: Geir Ch.Grindheim, SK Djerv 1919 Tore K. Nybø, Vaulen IL Svein G. Hermansen, Madla IL NFFdommerobservatør i 2. divisjon: Lisbeth Hoch Lode, Frøyland IL Ole Kr. Lie, IL Brodd Sven Ravn Carlsen, Vaulen IL Ole Andreas Glette, SK Vard Haugesund 23

7 Rekrutteringsutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Alf Morten Skeie, Nærbø IL (Egil Edland Klubbutvikler RFK) Medlem: Einar Braaten, Sandved IL Medlem: Lise Danielsen, Madla IL Medlem: Vidar Bogstad, Moi IL Kretsstyret: Trude Wiik / Hans Kind Sekretær: Jorunn Einarsen, RFK I løpet av 2013 har utvalget hatt 7 møter. Utvalget har hatt fokus på jenterekruttering. Østfold Fotballkrets har hatt stor suksess med prosjektet «Alle jenter på banen». Daglig leder Øyvind Strøm i ØFK besøkte oss i januar og fortalte om deres prosjekt. Det ble videre opprettet en prosjekt gruppe som skulle se på hvordan vi kunne drive vårt prosjekt Alle jenter på banen og da med fokus på rekruttering av de yngste jentene. De som var med i gruppa var: Einar Braaten Sandved IL, leder, Janne Dirdal Randaberg IL, Lena Thunheim Moi IL og Sven Åge Hjorteland SK Vats 94. Prosjektgruppa leverte innstilling i mars og etter godkjenning av kretsstyret ble arbeidet satt i gang. Målsetningen var å få med store klubber som var gode på guttesiden men mindre gode på jentesiden. Klubbene som ble invitert til å delta i prosjektet: SK Djerv 1919, Kopervik IL, Madla IL, Moi IL, Sola FK, Ålgård FK. Det er avholdt info møte med alle de respektive styrene i de 6 klubbene som deltar i prosjektet. Etter at alle klubbene hadde opprettet sine jente rekrutteringsutvalg ble prosjektet «ALLE JENTER PÅ BANEN» lansert med kick off 29. august. Sola IL, Kopervik IL, Madla IL og SK Djerv har gjennomført rekrutteringsdagen. Resultat av rekrutteringsdagene er at vi har hatt nye jenter og det ser vi oss meget godt fornøyd med. Moi IL og Ålgård FK gjennomfører rekrutteringsdagen våren Utstyr som er kjøpt inn er: T-skjorter til alle de glade fotballjentene, beach flagg og rollups. Utvalget ønsker og videreføre prosjektet også i 2014 og det er gått ut invitasjon til klubbene om å være med. 24

8 Fair Play utvalget Utvalget har bestått av : Leder: Aud Irene Eikemo, Stegaberg IL Medlem: Morten Salvesen, Kolnes IL Medlem: Geir Ree, Randaberg IL Sekretær: Heidi Austigard Østerhus, RFK Utvalget har i 2013 hatt 5møter, hvor av 2 er holdt i Nord fylket og 3 i Sørfylket. Vi har også deltatt på 2 ledermøter i fotballkretsen. Arbeidet i utvalget: - Ny presentasjon er laget, den ble presentert på stormøtene. - Gjennom utvalget har klubbene fått bestiltarenaskilt med Fair Play logo og tekst tilå montere på idrettsanleggene - BouvetFair Play pris i 4 divisjon herrer: Bouvet AS ble med videre som samarbeidspartner med flott bidrag til premiering av beste lag/klubb - Fått på plass Fair Play kontakter i mang klubber. Her har vi fått med Coop Norge, som sponser to krus til hver kontakt/klubb, samt en kaffe-avtale, der to klubber vant kaffe for «ett år». Cup besøk m/ Fair Play stand: - Bendit cup på Avaldsnes - Bendit cup på Hundvåg - Bendit cup i Egersund - Bendit cup på Randaberg Klubb besøk: - Kolnes IL - Nord, SK - Ølen, IL - Lura IL (to besøk) - Sola FK - Madla IL Stormøter med fokus på Fair Play: - I Nordfylket klubbhus onsdag 30. oktober - I Sørfylket Hana IL klubbhus mandag 6. november Møter med Fair Play kontaktene i klubber: Det ble avholdt en møte i sør og et i nord med FP kontaktene, hvor vi hadde en presentasjon av instruks for FP kontaktene i klubbene. 25

9 Anleggsutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Jon Asgaut Flesjå, Finnøy IL / Kurt Høyland, Lura IL Medlemmer: Anfinn Lodden, SK Djerv 1919 Kurt Høyland, Lura IL Sekretær/saksbehandler: Trond Tengesdal, RFK Anleggskonsulent : Ove Halvorsen, NFF / Jon Asgaut Flesjå, NFF Møtevirksomhet Det er avholdt 3 møter i 2013, hvor 6 saker er blitt behandlet. Jon Asgaut Flesjå overtok som anleggskonsulent etter Ove Halvorsen i NFF. Flesjå gikk da ut av utvalget. Kurt Høyland overtok deretter som leder av utvalget. Regional anleggskonsulent Ove Halvorsen og Jon Asgaut Flesjå har fungert som anleggskonsulenter i året Mange klubber og kommuner benytter seg av denne ekspertisen som er en gratis service ovenfor den enkelte utbygger. Befaringer: Komiteen gjennomfører befaringer av anlegg. Tanken er at komiteen skal komme med forslag til utforming samt infrastruktur rundt våre anlegg i forhold til bane eiere. Arbeidet er startet opp, og representantene i utvalget har vært på befaring hos en del av tredjedivisjonsklubbene i løpet av året. Arbeidet vil bli videreført i Informasjon/anleggsbefaring/ anleggsrådgiving Anleggskomiteen har bistått klubber og kommuner i anleggstekniske spørsmål, i tett samarbeid med NFFs anleggskonsulent. Utviklingen går nå noe mer i retning av at mindre balløkker og spillflater som oppgraderes og legges om til kunstgress. Dette er også en utvikling som en fra anleggskomiteen sin side hilser velkommen. Kunstgressbaner Bygging av kunstgressbaner både 11er, 7er og 5er fortsetter. Det er bygget hele 9 stk nye 11 er kunstgressbaner og 2 stk. 7er baner i Det er nå bygget 100 stk. 11er og 21 stk. 7er kunstgressbaner i Rogaland Fotballkrets. Flere nye baner er under prosjektering og antallet nye baner viser fortsatt positiv trend. rogalandskommunene. kunstgressbane. Gras og grusbaner Det er nå 122 stk grasbaner i Rogaland Fotballkrets. Antall grusbaner er 118 stk, herav 45 stk er 7er baner. Fotballhaller Kretsen har 1 storhall (Randaberg Arena, samt 7 stk treningshaller. Dette året er det Kåsen IL som har bygget treningshall. Viking FK er i full gang med bygging av ny hall og det arbeides også intenst med andre planer for treningshaller rundt om i kretsen. I tillegg jobbes det intenst med planene om en storhall på Karmøy Representasjon Rogaland Fotballkrets har også i år vært representert ved åpningen av ballbinger og kunstgressbaner. Komiteen synes det er viktig på denne måten å vise sin tilstedeværelse. Kurs / kompetanse: I november ble det avholdt et kurs for brukere innen generelt vedlikehold av kunstgressbaner med hovedvekt på vintervedlikehold. Hele 60 personer deltok. Ballbinger Rogaland ligger høyt på statestikken når det gjelder det antall ballbinger blant kretsene i NFF. Vi regner nå med å ha rundet250 stk. Det bygges nå bare noen få binger hvert år, mens noen av de første som ble bygget rehabiliteres. Det er nå ballbinger i alle kretsens kommuner 26

10 Spiller- og Trenerutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska FK Tove Soltvedt Hana IL IngerUtvik Ingar Bergeland Staal Jørpeland IL Nina Bersaas Jacobsen SK Vard Haugesund Sekretær: Heidi Austigard Østerhus RFK Spiller og Trenerutvalget har avholdt 5 møter i sesongen Utvalgets medlemmer har også i år deltatt ved ulike tiltak sammen med øvrige utvalg, administrasjon og styre. Utvalgets leder var med Team Rogaland U.15 til Rheinland på turnering hos Rheinland FVB. Leder deltar også fast i kretsens U/A - Komite Sportslig aktivitet I løpet av sesongen 2013 har kretsen gjennomført 121 tiltak for aldersgruppen 13 til 16 år. I alt deltok 3669 spillere på tiltak i ST utvalgets regi. Disse spillerne er i sin gullalder og blir påvirket av godt kvalifiserte trenere gjennom hele sesongen. Utviklingen går videre mot at spillerne vil bli kalt inn i enda yngre alder for å sikre en god utvikling tidlig nok! Utvalget er i 2013 sesongen organisert med utviklingsgrupper, utfordrergrupper og Team Rogaland for jenter. For guttene erstattes utviklingsgruppen med samarbeid i satellitt i våre toppklubber. Denne modellen er i samsvar med de nye retningslinjene for spillerutvikling, organiseringen gir bedre oversikt over spillere, samt mulighet til differensiering uavhengig av alder. De beste spillerne får bedre kvalitet på tiltakene. Representasjonsspillere Vi har hatt 50 spillere som har spilt kamper for aldersbestemte landslag i ST utvalget gratulerer spillere og klubber! Trenerutviklingstiltak ST utvalget arrangerte et stort trenerseminar 1-3. februar 2013 med over 110 deltakere. Her fikk vi inspirerende foredrag og praksisøkter fra trenere fra Ajax Amsterdam, og fra NFF. ST utvalget arrangerte også Barneforball-trener kurs i samarbeid med Ajax i juni, med over 50 deltakere. Her hadde vi også en oppfølgingssamling i september. Videre har ST utvalget bidratt på trenerutviklingstiltak i forbindelse med enkelte Team Rogaland samlinger, NFF regionstiltak og Statoil talentleir i Stavanger. ST utvalget vil takke kretsstyret, øvrige komiteer, samarbeidende klubber, sponsor og våre trenere og ledere for arbeidet som er gjennomført i sesongen ST utvalget har i 2013 hatt spillerutvikler i permisjon, det har vært ett savn. Sesongen har med god hjelp av vårt dyktige apparat likevel blitt gjennomført på en grei måte. Vi har i august deltatt i FKH sin eliteturnering, denne gang for spillere i våre satelitter. Turneringen ble en sportslig og arrangementsmessig suksess. Vi vil takke FK Haugesund for det arbeidet som ble lagt ned både i planleggingsfasen og underveis i turneringen. Dette bidro til en fantastisk opplevelse for alle spillere/ trenere og ledere. Samarbeidet med Rheinland FV ble gjennomført for tredje sesong. Jentene besøkte Tyskland i juni, mens guttene fikk besøk på Kåsen/Bryne i mai. Takk til Kåsen IL for lån av bane og klubbhus. Alt tilrettelagt på beste måte. Tiltaket ble en sportslig og sosial suksess, og våre spillere fikk vist seg fram på en utmerket måte. Viser til lagenes egne rapporter for gjennomførte tiltak. 27

11 Team Rogaland Gutter 2013 Adm.leder: Jo Ånestad Sandnes Ulf SK Trenere: : Gaute Larsen, Even Sel, Ole Hjelmhaug, Espen Undheim og Roger Eskeland FK Haugesund: Jostein Grindheim, Kolbjørn Fosen, Per Øvvind Mortveit og Kjell Inge Bråtveit Viking FK: Gaute Schei, Egil Østenstad, Kjell Inge Olsen og Kurt Hegre Sandnes Ulf SK: Erik Løland, Antonio Martins Silva, Roger Eskeland, Tor Inge Rødne og Sigve Thorkildsen Samlinger: Randaberg Arena, januar og desember Bryne, februar Haugesund, april Stavanger, oktober Team Rogaland gutter har hatt 5 treningssamlinger i år. Team Rogaland har spilt kamp på Kåsen mot Rheinland Fussballverband i mai som endte 1-1. Sigurd Haugen scoret. Disse spillerne har representert Norge i år: G15 Ålgård FK Marius Halvorsen Sandnes Ulf SK Birk Risa G16 Viking FK Julian Veen Uldal Manchester City Martin Samuelsen Sandnes Ulf SK Abdi Huka Sandnes Ulf SK Krister Landa Staal Jørpeland Viking FK Mathis Bringaker Stig Vik Nedrebø Disse spillerne deltok på Statoil Talentleir i Stavanger i juni: Tord Johnsen Salte Haugar SK Sjur Lothe NFF regionstiltak Stavanger i mars: Sondre Norheim, Viking FK Emil Selliken, Abdi Huka, Sandnes Ulf SK Kyrre Flesjå, Sandnes Ulf SK Magnus Rets Grødem, Matthias Bringaker, Staal Jørpeland IL Stian Michaelsen, Viking FK Marius Halvorsen Ålgård FK Følgende spillerne deltok på kamp mot Rheinland Fussballverband: Djerv 1919 SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Madla IL Viking FK Sandnes Ulf SK Djerv 1919 SK Djerv 1919 SK Ålgård FK Sola FK Madla IL Thomas Kinn Jo Ånestad, Bryne 10. desember 2013 Elias Ingebrigtsen Daniel Jakobsen Sander Ystanes Kyrre Flesjå Geir Andre Aasen Magnus Rets Grødem Sondre Skaaren Erik Steen Birk Risa Sigurd Haugen Erik Vatnem Arne Ravndal Endre Heradstvedt Tord Johnsen Salte Even Paturson NFF regionstiltak i Bergen i desember: Thomas Kinn Djerv 1919 Erik Vatnem, Djerv 1919 Forfall på grunn av dårlig vær: Birk Risa Sandnes Ulf SK, Magnus Retsius Grødem og Tord Johnsen Salte, begge og Vetle Hellestø, Sola FK, Statoil Talentleir Porsgrunn G15 Marius Halvorsen Ålgård FK G16 Sondre Noreim, Julian Veen Uldal, Stig Vik Nedrebø alle Viking FK, Abdi Huka og Krister Landa, Sandnes Ulf SK, Mattias Bringaker, Staal Jørpeland IL og Martin Samuelsen, Manchester City 28

12 Team Rogaland - Jenter 2013 Adm.leder: Heidi Austigard Østerhus RFK Trenere: Oddbjørn Øfsteng Svein Arne Hiim Bogafjell IL Team Rogaland jenter har hatt 8 treningssamlinger i I tillegg har vi hatt en kampsamling, i mars mot Klepp Elite. Team Rogaland (TR)var fra juni på en ukes treningsopphold hos Rheinland FVB i Koblenz, Tyskland. Der hadde jentene daglige treningsøkter med påfølgende møter. Det ble spilt to kamper mot Rheinland, første kamp ble spilt på hoved stadion, hvor TR vant 3-1. Neste kamp noen dager seinere vant TR 3-0. TR var klart bedre enn sine tyske motstandere i alt: teknikk, taktikk, fart og kondisjon. Tuva Hansen deltok for Norge J16 i Nordisk mesterskap på Island i juli. J16 Tuva Hansen, Klepp IL, og Maria Hiim, Voll IL. J15 Hildegunn Sævik,, og Tonje Goa Kjøll, Randaberg IL. Andrea Norheim,, og Ida Giske, Viking FK, deltok på Statoil Talentleir i Stavanger Følgende spillere har spilt kamper for Team Rogaland - Jenter 2013: Hildegunn Sævik Ingvild Hansen Høvring Elise Eide Arnesen Andrea Norheim Aasne Rage Synne Vatnem Grete Egeland Cecilie Nybru Meryll Abrahamsen Benedicte Flengstad Tonje Øfsteng Iselin E. Rusdal Julie Merkesdal Synne Thunheim Hove Kristine Amalie Olsen Tonje Goa Kjøll Ingrid Malmberg Kristrun Gudnadottir Maria Hiim Tora Roth Karoline Djuve Djerv 1919 SK Egersunds IK Falkeid IL Haugar SK Haugar SK Klepp IL Klepp IL Klepp IL Moi IL Randaberg IL Randaberg IL Staal Jørpeland IL Staal Jørpeland IL Voll IL Voll IL Voll IL 29

13 Årsrapport G/J 13 (99) 2013 Ansvarlige: Jonny Gilje Riska FK Tove Soltvedt Hana IL Ingar Bergeland Staal Jørpeland IL Inger Utvik Fotballskole/Uttaksturneringer for U 13 Vi har i 2013, som de foregående år, arrangert fotballskole med ferdighetstrening og uttaksturneringer for både jenter og gutter. På fotballskolen hadde vi profesjonelle instruktører fra Coerver Coaching, i tillegg til trenere fra vårt eget instruktørkorps. Fotballskolen og turneringene ble gjennomført i perioden mars-oktober, og det var 193 gutter og 121 jenter som deltok. Fotballskolen ble avviklet på følgende steder: Sone sør og midt: Jenter: Egersunds IK, Husabø 2/3 Sone sør og midt: Jenter: Randaberg Arena 6/4 Sone sør: Gutter: Egersunds IK, Husabø 2/3, 13/4, 14/9 Sone midt: Gutter: Tasta Idrettspark 3/3, 7/4 Sone nord: Jenter: Torvastad Idrettssenter 7/4, 21/4 Jenter: Avaldsnes Idrettssenter 9/6 Sone nord: Gutter: Skjold IL, Grinde 6/4 Gutter: Torvastad Idrettssenter 20/4 Gutter: Avaldsnes Idrettssenter 16/6 Gutter: Haugesund 7/9 Gutter: Haugesund 9/11 Uttaksturneringene ble avviklet på følgende steder: Sone midt: Gutter: Loen, Nærbø 1/6 Sone sør og midt: Jenter: Randaberg Arena 12/10 Sone sør og midt: Jenter: Jørpeland 26/10 Sone sør og midt: Gutter: Jørpeland 27/10 Som tidligere vil vi på nytt rette en stor takk til alle arrangørstedene for både gjestfriheten og for at dere legger alt til rette for oss på best mulig måte! Vi vil også få takke alle som var med og avviklet både fotballskolen og uttaksturneringene! Vi setter stor pris på hver eneste en som er med og bidrar! 30

14 Årsrapport Utviklingsgruppe J 14/15 (98/99) Adm. Leder/Trener: Jarl Andreassen Havørn Fotball Trenere: Erling Forberg Madla IL Hege Aske Hinna Fotball Erling Rage Det er i løpet av 2013 gjennomført 6 treningssamlinger for gruppen. Samlingene har vekselvis forgått hos klubber i nord og sørfylket. Her er det på plass med en stor takk til alle klubbene som velvillig har stilt anlegg til disposisjon. Totalt har 61 spillere fordelt på 25 klubber deltatt på samlinger i Dialogen med utfordrergruppene har fungert meget bra, og en rekke spillere har blitt testet gjennom sesongen. 12 av spillerne har i løpet av sesongen tatt steget opp på Team Rogaland. Søndag 9. juni ble det spilt kretskamp for J99 mot Hordaland på Bømlo, en kamp Rogaland vant 5-1. Søndag 17. november spilte et sammensatt J98/99 lag kamp mot Agder i Kvinesdal, en kamp Rogaland vant hele 6-0. Følgende har representert Rogaland i kretskamp i 2012: Benedickte Hartvigsen Hildegunn Sævik Ingvild Hansen Høvring Andrea Norheim Karen Skadberg Oline Øfsteng Djerv 1919 Synne Vatnem Egersunds IK Ingrid Olsen Forus og Gausel IL Cecilie Herlofsen Haugar SK Mathilde Rode Hinna Fotball Nora Falnes Gysland Klepp IL Julie Merkesdal Kopervik IL Frida Larsen Kopervik IL Oda Eide Arnesen Nærbø IL Elisabeth Tærland Randaberg IL Tonje Goa Kjøll SK Haugar Benedicte Flengstad Skjoldar IL Cecilie Øygard Staal Jørpeland IL Ine Åsskog Stavanger IF Rikke Kleppa Vard Haugesund, SK Sofie Bersaas Jacobsen Viking FK Ida Isaksen Giske Viking FK Ina Kristoffersen Åkra IL Elise Einarsen 31

15 Årsrapport utviklingsgruppe - Gutter 2013 Adm.leder/trener: Jo Ånestad Sandnes Ulf SK Trenere: Knut Norgren Randaberg IL Frode Grøtteland Klepp IL Magnar Vigrestad Klepp IL Akos Kovrig Keepertrener: Stian Rosseland Klepp IL Carl Gregor Samlinger: Randaberg Arena, mars Forus, april Bømlo, mai Randaberg, september Kvinesdal, november Avaldsnes, desember Rogaland FK - Hordaland FK på Bømlo endte 3-0, Liban Abdi Ali 2 scoringer, og Kristoffer Velde. Rogaland FK Agder FK i Flekkefjord endte 5-10 Erling Braut Håland 3 scoringer og Kevin Martin Krygård 2 scoringer. Følgende spillere spilte mot Hordaland på Bømlo: 1 Viking FK Lars Veen Uldal 2 Kopervik IL Sondre Hveding 3 Viking FK Adrian Pereira 4 SK Vard Haugesund Stian Barane 5 Viking FK Jakob Schreuder 6 SK Haugar Kaj Stian Apeland 7 Viking FK Helge Ringdal 8 SK Haugar Sjur Lothe 9 Sandnes Ulf SK Eirik Larsson 10 Madla IL Liban Abdi Ali 11 Viking FK Klajdi Burba 12 Randaberg IL Aron Christensen 13 Sandnes Ulf SK Marius Ree 14 Gabriel Aarrestad Time 15 Erling Braut Haaland 16 SK Vard Haugesund Kristoffer Velde Følgende spillere spilte mot Agder i Kvinesdal: 1 Torjus Prestegård 2 Erling Braut Haaland 3 Gabriel Aarrestad Time 4 Djerv 1919 SK Kevin Martin Krygård 5 Djerv 1919 SK Kaj-Stian Apeland 6 Forus & Gausel IL Eirik Ydstebø 7 Haugar, SK Sjur Lothe 8 Madla IL Liban Abdi Ali 9 Sandnes Ulf SK Eirik Larsson 10 Vard Haugesund SK Kristoffer Velde 11 Vard Haugesund SK Stian Barane 12 Viking FK Herman Slaattelid 13 Viking FK Adrian Nilsen Pereira 14 Viking FK Helge Ringdal 15 Viking FK Jakob Schreuder 16 Viking FK Lars Veen Uldal Jo Ånestad, Bryne 10. desember

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4

Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3 Avdeling 4 AVDELINGSOPPSETT GUTTER OG JENTER 2014 6-10 år GUTTER 10 ÅR Forus og Gausel 1 Forus og Gausel 2 Austrått 1 Ganddal 4 Havørn 3 Hundvåg 3 Hana 1 Hana 2 Hinna 1 Jarl 2 Havdur 1 Sandnes Ulf 1 Jarl 1 Randaberg

Detaljer

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 20:00 Onsdag G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 18:00 Tirsdag G12 Nivå 2 avd 07 Varhaug 1 Bogafjell 2 18.04.2017

Detaljer

Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato

Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Kampnr Klasse Hjemmelag Bortelag Dato 11119101025 G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 11111210001 G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 11112207004 G12 Nivå 2 avd 07 Varhaug 1 Bogafjell

Detaljer

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar :00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1

Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar :00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Klasse Hjemmelag Bortelag Dato Tid Dag Dommer G19 1. div avd 01 Varhaug 1 Vidar 1 05.04.2017 20:00 Onsdag Oppsatt dommer G11 Nivå 2 avd 10 Varhaug 1 Orre 1 18.04.2017 18:00 Tirsdag Bjørn V Aanestad, 95942689

Detaljer

Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Komiteen har bestått av: Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt

Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Komiteen har bestått av: Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt Årsrapport for Spillerutviklingskomiteen 2010 Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska IL Tove Soltvedt Hana IL Inger Utvik Avaldsnes IL Owe Salvesen Egersunds IK Mette Østrem Ålgård

Detaljer

ÅRSRAPPORT ROGALAND FOTBALLKRETS 99. ORDINÆRE TING

ÅRSRAPPORT ROGALAND FOTBALLKRETS 99. ORDINÆRE TING ROGALAND ÅRSRAPPORT 0 Min jobb er å gi deg den gode trykkeopplevelsen ROGALAND FOTBALLKRETS. ORDINÆRE TING Vår visjon er fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Vårt mål er å gjøre fotballen

Detaljer

DAGSORDEN For Rogaland Fotballkrets 98. ordinære kretsting på Rica Airport Hotel, Stavanger lørdag 23. februar 2013 kl. 11 00

DAGSORDEN For Rogaland Fotballkrets 98. ordinære kretsting på Rica Airport Hotel, Stavanger lørdag 23. februar 2013 kl. 11 00 INNHOLD 2 Dagsorden 3 Forretningsorden 5 Styrets beretning 8 Organisasjon 10 Representasjonsspillere 2012 11 Utdanning i Rogaland Fotballkrets 2012 14 Kretsmestere 2012 Opp og nedrykk 17 Årsrapport Utviklings-

Detaljer

Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING

Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING Kai Hansen Trykkeri ÅRSRAPPORT 2011 ROGALAND FOTBALLKRETS 97. ORDINÆRE TING ROGALAND 19 11 FOTBALLKRETS INNHOLD 2 Dagsorden 3 Forretningsorden 5 Styrets beretning 8 Organisasjon 10 Representasjonsspillere

Detaljer

DAGSORDEN for Rogaland Fotballkrets 96. ordinære kretsting i Stavanger Forum, Stavanger, lørdag 5. februar 2011, kl. 11.00

DAGSORDEN for Rogaland Fotballkrets 96. ordinære kretsting i Stavanger Forum, Stavanger, lørdag 5. februar 2011, kl. 11.00 INNHOLD 2 Dagsorden 3 Forretningsorden 5 Styrets beretning 8 Organisasjon 10 Representasjonsspillere 2010 11 Utdanning i Rogaland Fotballkrets 2010 14 Kretsmestere 2010 Opp og nedrykk 17 Årsrapport for

Detaljer

Klepp Sparebank Cup Kampoppsett

Klepp Sparebank Cup Kampoppsett Klepp Sparebank Cup 2014 - Kampoppsett Kamper lørdag 5. april Match Nr Dato Start Slutt Klasse Hjemmelag Group Bortelag Bane 3476 05.04.2014 08:30 09:00 G/J6-7 Viking J0708 A Klebe G7-2 Bane 1 3565 05.04.2014

Detaljer

Timehallen Bryne 1 Rival 1 Jenter 13 Avdeling A Rogaland - Forslag Timehallen Bryne 1 Klepp 1 Jenter 14 Avdeling A Rogaland -

Timehallen Bryne 1 Rival 1 Jenter 13 Avdeling A Rogaland - Forslag Timehallen Bryne 1 Klepp 1 Jenter 14 Avdeling A Rogaland - DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

Grasrotandelen i Sunde idrettslag

Grasrotandelen i Sunde idrettslag Grasrotandelen i Sunde idrettslag Sunde idrettslag ble med i Grasrotandelen fra denne ordningen til Norsk Tipping startet i 2009. Til og med 31. august 2014 har Idrettslaget vårt mottatt kr 771 742. Tar

Detaljer

ÅRBOKEN ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING

ÅRBOKEN ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING ÅRBOKEN 2009 ROGALAND FOTBALLKRETS 95. ORDINÆRE TING Dagsorden For Rogaland Fotballkrets 95. Ordinære kretsting i Stavanger Forum, Stavanger Lørdag 6. februar 2010 kl. 11.0 1. Åpning 2. Godkjenning av

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag

Jenter 16 Breddeserie 2 - Forslag DUGNAD BUÅ 2015-16 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2-timers vakter med minimum to personer i bua til enhver tid. På dame/herrekamper må det minst være 4 personer bl.a. for å ta seg av

Detaljer

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010

Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kampoppsett/resultater for Agder Cup 2010 Uenes Stadion 04.06.2010-06.06.2010 Kamper for klubben Austrått Austrått 99-1 3367 05.06 11:20 - Gress 3 LG 11 Austrått 99-1 - Voll Lien, Rolf 3363 05.06 12:40

Detaljer

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2016 Styret i fotballgruppa har hatt følgende sammensetning i 2016: Leder: Sigurd Emil Wåge Nestleder: Terje Lundal Sportslig leder senior: Thor Håkon Sternhoff Sportslig leder

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år 1 2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 17:30:15 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 17:30:30 G 8 år 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nikolai Slettebø Matningsdal Idrettslag - Ski 17:31:15 Jonas Vistnes Myklebost

Detaljer

KAMPOPPSETT ØSTERHUS CUP 2013 Lørdag 25. mai

KAMPOPPSETT ØSTERHUS CUP 2013 Lørdag 25. mai 09.00 1 1 EIK J 6-Figgjo IL Mix 6 09.00 2 1 Ulf J 6-Sunde G 6 09.50 1 1 EIK J 6-Sunde G 6 09.50 2 1 Figgjo IL Mix 6-Ulf J 6 11.05 1 1 EIK J 6-Ulf J 6 11.05 2 1 Sunde G 6-Figgjo IL Mix 6 09.00 3 3 Ulf G

Detaljer

Korrigeringer og tillegg

Korrigeringer og tillegg Korrigeringer og tillegg 1 Innholdsfortegnelse Korrigeringerogtillegg...1 Innholdsfortegnelse...2 PROGRAM...4 ÅPNING...5 SAK1KONSTITUERING...6 1.1Godkjenneinnkalling...6 1.2Godkjennedefremmøtterepresentanterogfullmakter...6

Detaljer

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011

Stavløpet 2011. Offisiell resultatliste. Sinnes, Øvre Sirdal 13.03.2011 Kvinner 15-16 DSQ 1 Caroline Ziesler Sandnes i.l. 1 1:27:38 : 2 Lene Taugbøl Lomeland Gjesdal IL 1 1:34:13 6:35 3 Silje Marie Hage Gjesdal IL 1 1:44:33 16:55 Janna Løland Figgjo IL Fullførte: 3 Påmeldte:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR

TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR TURNERING LAG MOTSTANDAR DATO TIDSPUNKT BANE DOMMAR J08 avd 08 Åkra J8-1 Vedavåg Karmøy J08 28.08.2013 17:00 Løkke øst1 miriam sævland 48026212 3 div. Menn avd 07 Åkra Haugesund 2 31.07.2013 18:00 Åkra

Detaljer

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014

Ullandhaug Opp 2. oktober 2014 J 8 år Iben Bøllestad Sandnes IL - Ski 40 06:25,1 Gabrielle Kjølberg Bjerkreim IL - Ski 3 08:54,2 Sara Krogedal Sandnes IL - Ski 1 09:05,7 Ane Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 2 04:38,4 Fullførte: 4 Påmeldte:

Detaljer

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no

SR-bank cup HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL. Hinna 24. - 25. okt. Hinna MiniputTurnering. SR-Bank cup. hinnafk.no HINNA FOTBALL HINNA FOTBALL SR-Bank cup Hinna 24. - 25. okt nering nering 2013 2013 Hinna MiniputTurnering SR-bank cup 2015.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no.hinnafk.no hinna.fotball@hinnafk.no Hinna

Detaljer

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016

KS-Duathlon 2016. Startliste 07.02.2016 G 8 år 1 km 1 Håkon Kjølberg Bjerkreim IL 12:00:00 2 Ola Håland Figgjo IL 12:00:00 3 Lucas Vold Bjerkreim IL 12:00:00 4 Martin Håland Kverneland Ski 12:00:00 5 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:00:00 6 Magnus

Detaljer

JENTER. Haugesund Sparebank Cup. Sammenlagt 2016 ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS

JENTER. Haugesund Sparebank Cup. Sammenlagt 2016 ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS Haugesund Sparebank Cup Sammenlagt 2016 JENTER SPRINT TYRVING- ST. 1 ST. 2 ST. 3 ST. 4 POENG PLASS 1 Østnor Sara HIL 862 897 1759 2 Baustad Margrete Jørgensen HIL 846 848 1694 3 Bakkevig Bjordal Jorunn

Detaljer

Kampoppsett Søndag 18/ (11-12 år)

Kampoppsett Søndag 18/ (11-12 år) Kampoppsett Søndag 18/9-2016 (11-12 år) Pulje oppsett Klasse Side Puljer F Gutter 11 år (LG11) 1 og 2 Puljer G Gutter 12 år (LG12) 3 og 4 Puljer M Jenter 11 år (LJ11) 5 Puljer N Jenter 12 år (LJ12) 6 Pulje

Detaljer

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Heskestad Skytterlag. Ualand Stevnet Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 3 0,-kr 48 39 48 => 135 90 => 225 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund Skytterlag

Detaljer

Avslutningsuken Haugesund Friidrettsstadion. Onsdag 25. september 2013, arrangør Haugesund Idrettslag

Avslutningsuken Haugesund Friidrettsstadion. Onsdag 25. september 2013, arrangør Haugesund Idrettslag 60m jenter J-12 F.år Klubb Resultat Vind Edda Iveland 2001 Haugesund 9,85-0,4 Ina Solbøe 2001 Haugesund 9,94-0,4 J-11 Kaja Milje Nesheim 2002 Haugesund 9,51 0,1 Hanna Sørensen 2002 Haugesund 9,64 0,1 Eira

Detaljer

DUGNADER BUÅ VÅREN 2015

DUGNADER BUÅ VÅREN 2015 DUGNADER BUÅ VÅREN 2015 Oppmenn har ansvaret for å fordele vaktperioden i 2 timers vakter (eller lenger om ønskelig) med to personer i bua til enhver tid. Navnene på de som skal ha vakt samt vaktperiode

Detaljer

:

: Klasse R 25 Skudd 1 Arne Espedal Gann 50 50 50 100 250 2 Eirunn Ø. Søyland Gjesdal 50 50 50 100 250 3 Kristan Scheie Time 50 50 48 100 248 4 Jens Løvø Stavanger 50 50 48 99 247 5 Tore Tjelta Gjesdal 50

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder

Gjesdal Idrettslag Klubbrekorder Menn Senior 60 m Søren Nedrebø 7.1 Stavanger 08.09.55 100 m Torvald Hadland 11.1 Sola 11.06.87 200 m Torvald Hadland 22.7 Stavanger 18.08.84 300 m Torvald Hadland 35.9 Sola 11.06.87 400 m Svein Høgemark

Detaljer

Årsberetning. Bømlo IL

Årsberetning. Bømlo IL Årsberetning Bømlo IL 2016 1 Styrets sammensetning Leder: Odd Kåre Mæhle Nestleder: Cecilie Vold Styremedlemmer og varamedlemmer: John Kenneth Melkevik, Lars Anton Eidesvik, Bente Linn Hetlelid, Ivar Barane,

Detaljer

Resultater Sandtangløpet

Resultater Sandtangløpet Resultater Sandtangløpet 24.03.2010 Jenter 7 år - 200m 32 Regina Kristoffersen Lye IL 44,6 111 Janne Herredsvela Bryne FIK 56,0 76 Marie Farbrot Bryne FIK 48,4 75 Marte Rosseland Bryne FIK 1,02,0 78 Marit

Detaljer

Skudenes & Aakra Sparebank

Skudenes & Aakra Sparebank Karmøy sk.l. Karmøy sk.l. Odd Jarle Wathne 210 4291 KOPERVIK Johannes Sørensen (ASP) 267 Nr 5 30 skudd 267 Gjenstand Gjenstand*1 Sebastian Hårvik (ASP) 239 Nr 7 30 skudd 239 Gjenstand Gjenstand*1 Tom Rundhaug

Detaljer

Resultatliste Finale SI Sprint prolog J 11 år

Resultatliste Finale SI Sprint prolog J 11 år J 11 år 1 6 Eline Wiig Gjesdal IL - Ski 05:44,8 2 1 2 8 Kari Hauge Paulsen Gjesdal IL 05:44,3 1 2 3 7 Synnøve Austerå Kverneland Ski - Ski 06:06,6 3 3 4 2 Vilde Idland Gjesdal IL 06:47,1 4 4 5 1 Elisa

Detaljer

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015

KS-Duathlon 2015. Offisiell resultatliste 08.02.2015 G 8 år - 1 km Tormod Hagen Sandnes IL 11 07:08,2 Henrik Sleire Håland Kverneland Ski 8 06:31,4 Mathias Kjølberg Bjerkreim IL 7 05:36,1 Espen Krogedal Matningsdal IL 13 08:16,9 Livar Oftedal 6 05:36,5 Vebjørn

Detaljer

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag.

200m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl m Pengepremier 15-skudd kl. 3. Bømlo Skytterlag. 200m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Jarle Larsen Time 49 50 48 147 173,- 2. Robert Loven Husnes 50 49 48 147 115,- 3. Morten Sund Husnes 47 49 49 145 0,- 4. Erling Lodden Bømlo 48 47 49 144 0,- 5. Bernt

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt Felles 7 år Ingvill Sporaland Sandnes IL - Ski 04:30 Rikke Ottesen Gjesdal IL - Ski 12:55 Annike Osland Bjerkreim IL - Ski 10:32 Lisa Grubben Sirdal Skilag - Ski 09:52 Marlen Bue Malmei Bjerkreim IL -

Detaljer

Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011

Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011 Resultater KM terreng 13 år t.o.m veteran 26.03.2011 800m Klasse J-13 Thea Daltveit Bryne FIK 2,55,5 1 Cecilie Skeie Sandnes IL 2,57,2 2 Ane Siqveland Kalheim Bryne FIK 3,04,4 3 Andrea De Hertog Bryne

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1dc &view=lg&m...

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=1dc &view=lg&m... Page 1 of 11 11120305001 1 Austrått Sandnes Ulf 2 2014-04-22 11120305002 1 Staal Randaberg 2014-04-21 stadion 11120305003 1 Åkra Vaulen 2014-04-21 11120305004 1 Vardeneset Klepp 2014-04-21 Vardeneset kunstgress

Detaljer

Turneringsreglement. 4. Antall spillere på banen inkludert keeper er i utgangspunktet 3 for 3`er fotball, 5 for 5`er fotball og 7 for 7`er fotball.

Turneringsreglement. 4. Antall spillere på banen inkludert keeper er i utgangspunktet 3 for 3`er fotball, 5 for 5`er fotball og 7 for 7`er fotball. UMBRO CUP 2017 Versjon2 Turneringsreglement 1. DET ER IKKE LOV Å TA MAT ELLER DRIKKE UT PÅ KUNSTGRESSET, men det er lov å drikke og spise på tribunene. Her må lagledere, trenere og foreldre passe veldig

Detaljer

Markensrennet 1. Oktober 2017

Markensrennet 1. Oktober 2017 J 8 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Synne Byrkjedal Levang Gjesdal IL - Ski 15:00:00 Solveig Sundvor Bjerkreim IL - Ski 15:00:00 Leonora Utheim Svela Bjerkreim IL - Ski 15:00:00 Mari Sirekrok Gjesdal IL - Ski

Detaljer

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012

15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Bømlo skytterlag. Bømlominiatyren 2012 Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arne Skogseth Husnes 47 47 48 142 84,- 2. Odd Andre Reinertsen Sveio 43 50 48 141 0,- Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Folke Helle Finnøy 50 46 50 146 137,- 2. Gunnar Røssland

Detaljer

RC Sprint. Offisiell resultatliste. Bortelid skistadion

RC Sprint. Offisiell resultatliste. Bortelid skistadion Gutter 10 år & yngre ny Endre brøvig Torridal IL 7 06:38 Oskar Dalene Birkenes IL 5 08:32 Tord Hegre Sirdal Skilag 1 06:49 William Brekken Ramsfjell Figgjo IL 6 04:49 Johan Tjørhom Sirdal Skilag 3 06:52

Detaljer

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7

42-skudd kl. 2-5, V55. Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 42-skudd kl. 2-5, V55 Grovfelt Pl. Navn Lag Kl. Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 Hold 6 Hold 7 2. 3. 4. 5. 6. Steve T. Øverland Svein Egil Holta Per Sverre Risa irvin Norheim Åsmund Idland Terje Høyland

Detaljer

Resultatliste Vårstevnet 28. April Lye Stadion

Resultatliste Vårstevnet 28. April Lye Stadion Løpsøvelser: 80m hekk J 15-16 WILLASSEN, Lisa Celine J16 Sandnes IL 12,6-2,1 HARESTAD, Marta J15 Lye IL 18,7 110m hekk G 17-19M FLORVAAG, Per Magne G18-19 Sandnes IL 14,8 BØ, Harald Svandal G20-22 Sandnes

Detaljer

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug

Ullandhaug opp Offisiell resultatliste. Ullandhaug G 8 år 1 km fri Elias Haugstad Kverneland Ski 257 07:11,0 Vetle Idland Gjesdal IL 253 05:18,0 Torbjørn Koksvik Figgjo IL 254 05:14,0 Jakob Brun Rekeland Bjerkreim IL 256 04:32,0 Adrian Ueland Gjesdal IL

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb

Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Årsmelding 2009 Søgne Fotballklubb Styrets sammensetning : Leder : Edvard Repstad : Rita Myrnes : Helge Vollen : Terje Pettersen : Janne Veel : Glenn Nesheim Sekretær / daglig leder (ikke stemmeberettiget)

Detaljer

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste

Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste Ullandhaug Opp 2013 Offisiell resultatliste 03.10.2013 J 8 år 1 KM fri Ine Bøe Vøllestad 07:25,0 Ina Hamre 04:41,6 Johanna Kjetilstad Muff Matningsdal Idrettslag Ski 08:29,6 G 8 år 1 KM fri Linus Aksnes

Detaljer

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00

Starterliste. RM Sør Tempo Bokn Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 Startsted 0 13:00:00 13:01:00 13:02:00 13:03:00 13:15:00 13:16:00 13:18:00 13:19:00 13:20:00 13:21:00 13:23:00 13:25:00 13:26:00 13:27:00 13:28:00 13:29:00 13:30:00 13:31:00 13:35:00 13:36:00 1 Adele HAGA

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

Lørdag Pulje 1- G2008. Annbjørg Søreide

Lørdag Pulje 1- G2008. Annbjørg Søreide Lørdag Pulje 1- G2008 Brodd Nylund Madla 3 Vidar 3 Våganes 1 Odd Børge Sagland Kjetil Bjerga Annbjørg Søreide Jørund S Soma 1 Brodd Nylund Madla 3 09.00 5 2 Vidar 3 Våganes 1 09.00 6 3 Brodd Nylund Vidar

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Sebastian Aslaksrud Råde NOR 124 25 25 19 23 16 16 2 40 Tore Navrestad Sviland NOR 123 27 28 28 20 20 3 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 105 21 20 27 24 13 4 84 Eirik Wegger JM

Detaljer

Jenter 11 Heat 26 Start kl. 13:45 B

Jenter 11 Heat 26 Start kl. 13:45 B Jenter 11 Heat 25 Start kl.13.42.00 A 1 122 Ina Odland Paulsen Bjerkreim IL - Ski 01:42,5 1 8 stk 2 125 Lina Grindheim Otra IL - Ski 01:47,0 2 3 123 Ida Sofie Nevland Gjesdal IL - Ski 01:49,4 3 4 121 Stine

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Visjon. Sammen om en bedre bydel

Visjon. Sammen om en bedre bydel Forus & Gausel IL Visjon Sammen om en bedre bydel Bydelen Knudamyrå Gautesetehallen Bydelen Målsettinger FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball/håndball i bydelen, uavhengig

Detaljer

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013

Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Dommerutvalgets strategiplan 2011 2013 Østfold Fotballkrets Overordnet føring for Dommerutvalget Kretstinget i Østfold Fotballkrets har vedtatt Dommerrekruttering som prioritert satsingsområde i planperioden.

Detaljer

Bogsdalen. Resultatliste

Bogsdalen. Resultatliste 07.05.207 BÅpen Kjetil Torgersen Egersund OK 79 20:39 2 Jane M Helland Egersund OK 8 23:28 02:49 3 Olav Helland Egersund OK 78 26:06 05:27 4 Team Horpestad Horpestad Egersund OK 83 33:2 2:33 5 Arild Svihus

Detaljer

Fitjanuten opp. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Cornelia Rørvik Sola Friidrett Live Mansåker sandnes il 223

Fitjanuten opp. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter 1 Cornelia Rørvik Sola Friidrett Live Mansåker sandnes il 223 Kvinner - under 12 år 1 Cornelia Rørvik Sola Friidrett 257 30:57 00:00 2 Mari Folkvord sandnes il 255 31:30 00:33 3 Live Mansåker sandnes il 223 31:31 00:34 Fullførte: 3 Påmeldte: 3 Startende: 3 Menn -

Detaljer

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61

Klasse 1. Felthurtig Navn Skytterlag Tid Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin StrandGjesdal 37.61 Klasse Plassering Navn Lag Plasssiffer Kåre Jåsund Gjesdal Liv Karin Strand Gjesdal Kåre Jåsund Gjesdal. Liv Karin StrandGjesdal. 0-skudd Navn Skytterlag Gjesdal Stavanger Totalt Stang Navn Skytterlag

Detaljer

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ

Stevneoppgjør. Gjesdal SKYTTERLAG. Gjesdalfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/0 1/0 6/3 2/0 2/0 => 14/03 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

KM 2013 Klassisk Distanse 13+

KM 2013 Klassisk Distanse 13+ J 13 år 1 Linn Ravndal Gjesdal IL - Ski 118 09:15 00:00 2 Camilla Ziesler Sandnes IL - Ski 117 10:16 01:01 3 Mathilde Nerheim Suldal IL - Ski 119 10:27 01:12 4 Ingrid Reiersen Otra IL - Ski 115 11:18 02:03

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. V55. Pengepremier 10-skudd kl. 1. Gjesdal SKYTTERLAG. Vårstevnet Leon - Resultatprogram Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Geir Sjøveian Flikka 47 49 48 144 126,- 2. Geir Holten Gjesdal 49 48 47 144 0,- 3. Svein Rune Gramstad Gjesdal 47 47 44 138 0,- Pengepremier 15-skudd kl. V55 1. Harald Jensen

Detaljer

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand

42 40 35 46 38 39 240 1* Gjenstand Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Arve Sevland Karmøy 4 50 50 48 49 47 47 291 10* Gylt medalje 2 Svein Magne Stokkevåg Vindafjord 5 49 49 48 48 48 47 289 6* Sølv medalje 3 Torgeir Pleym Iversen Haugesund

Detaljer

Markensrennet 1. Oktober 2017

Markensrennet 1. Oktober 2017 J 8 år Lerke Karlsen Matningsdal Idrettslag - Ski 11 04:35,9 Stine Kleppa 6 04:10,8 Synne Byrkjedal Levang 1 02:03,4 Andrine Maudal-Sævland 8 02:40,9 Henriette Eaves Rosenskjold-OlsenMatningsdal Idrettslag

Detaljer

Stavløpet Offisiell resultatliste

Stavløpet Offisiell resultatliste K 13-14 år 1 Linn Ravndal Gjesdal IL - Ski 2 46:57 00:00 2 Camilla Ziesler Sandnes IL - Ski 3 49:36 02:39 3 Augusta Idland Figgjo IL - Ski 1 56:31 09:34 K 15-16 år DNS Ingrid Idland Figgjo IL - Ski 4 Fullførte:

Detaljer

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009

Stevneoppgjør. Hå skytterlag. Håfelten 2009. Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ. Premieoppgjør Hå skytterlag Håfelten 2009 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ Geir Ove Svela 4 0,-kr 3/1 2/0 6/3 1/0 5/0 => 17/04 3344 07 02355 0 00 Bjerkreim Skytterlag Per Jan Spødevoll 4389 VIKESÅ 0 00 3344 07 02355 Egersund

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Markensrennet 2016 Bjerkreim

Markensrennet 2016 Bjerkreim G 8 år Martin Håland Kverneland Ski - Ski 4 02:15,5 Vincent Nerona Idsøe Sandnes IL - Ski 3 02:14,8 Martin Skurve Gjesdal IL - Ski 25 03:21,6 Fullførte: 3 Påmeldte: 3 Startende: 3 J 8 år Gabrielle Kjølberg

Detaljer

FGI Fotball. Handlingsplan

FGI Fotball. Handlingsplan Forus & Gausel IL FGI Fotball Handlingsplan 2013-2017 Visjon Fotball for alle sammen om en bedre bydel FGI Fotball Målsetting FGI Fotball skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball

Detaljer

Sonerenn Jan Startliste. Ådneram Felles 7 år - 1km. J 8 år - 1km. G 8 år - 1km. J 9 år - 1km

Sonerenn Jan Startliste. Ådneram Felles 7 år - 1km. J 8 år - 1km. G 8 år - 1km. J 9 år - 1km Felles 7 år - 1km 1 Victoria Vold Bjerkreim IL 12:00:30 2 Martin Sleire Håland Kverneland Ski 12:01:00 3 Sigbjørn Vold Bjerkreim IL 12:01:30 4 Synne Byrkjedal Levang Gjesdal IL 12:02:00 5 Gabrielle Kjølberg

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Resultatliste for Bryneleikane 2010 * fellesarrangement av Bryne friidrettsklubb og Lye idrettslag *

Resultatliste for Bryneleikane 2010 * fellesarrangement av Bryne friidrettsklubb og Lye idrettslag * * fellesarrangement av Bryne friidrettsklubb og Lye idrettslag * RESULTATER 60 m J-7 J-7 Maren S. Wespestad Bryne FIK 14,56 J-7 Barit Berge Bryne FIK 12,51 J-7 Emma Braut Brunes Bryne FIK 12,05 RESULTATER

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3 EGERSUND SKYTTERLAG. Nyttårstevnet 1. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp XXXXX 50 X9X99 47 * *X*X 50 147 *X* * *XXX*X 100 247 (8*) 2. Wenche Belsvik Egersund X9 *X9 48 * *X9X 49 9 *XXX 49 146 9 * *XXXX*X* 99 245 (8*) 3. Roger Holen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 2. Vindafjord skytterlag. Sandeidminiatyren 2011 Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Therese Hardeland Etne 41 47 42 83 213 0,- Gave 1. Heidi Anita Holmqvist Karmøy 46 49 48 93 236 0,- Gave 1. Marius Johannessen Karmøy 34 43 39 80 196 0,- Gave 1. Thomas Lien

Detaljer

Bringserien runde 3 Charlottenlundhallene

Bringserien runde 3 Charlottenlundhallene Bringserien runde 3 Charlottenlundhallene Kampprogram 14. januar 2012 1 NY RUNDE NYE KAMPER OM POENG Snøen har lagt seg og temperaturen ute er under frysepunktet. Allikevel kan vi som er så heldige å være

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 40 Tore Navrestad EM Sviland NOR 27 27 2 322 Sebastian Aslaksrud EM Råde NOR 25 25 3 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 21 21 4 205 Fredrik Westeng Olsen EM Råde NOR 21 21 5 69 Odd

Detaljer

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling

Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Kretsstyret Klubbutvikling Spillerutvikling Dommerutvikling Anleggsutvikling Lerkendal Stadion - Tribune Øst (Adresseavisen) 7031 Trondheim Telefon: 73 82 14 60 Telefax: 73 82 14 70 e-post: trondelag.fotball@fotball.no

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. ER

Pengepremier 15-skudd kl. ER Pengepremier 15-skudd kl. R 1. Ken Øystein Handeland Finnøy 49 49 49 147 101,- 2. Tonje Engevik Stord 47 49 50 146 79,- 3. Jardar Aarekol Klepp 49 48 49 146 62,- 4. Mari Tjelta Gjesdal 45 50 50 145 49,-

Detaljer

KM Rogaland Sprint. Offisiell resultatliste. Tjørhom

KM Rogaland Sprint. Offisiell resultatliste. Tjørhom Jenter 10 år & yngre ny Lisa Gjesteland Finnesand Figgjo IL 7 17:02 * Martine Korsbø Moi IL 4 12:56 Fride Grønstøl Leinebø Moi IL 6 12:41 Mari Lunde Sandnes SSL 8 14:42 Alida Oftedal Figgjo IL 3 13:29

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Tore Navrestad EM Sviland NOR 55 27 28 2 322 Sebastian Aslaksrud EM Råde NOR 50 25 25 3 205 Fredrik Westeng Olsen EM Råde NOR 43 21 22 4 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 41 21

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Tore Navrestad EM Sviland NOR 55 27 28 2 322 Sebastian Aslaksrud EM Råde NOR 50 25 25 3 205 Fredrik Westeng Olsen EM Råde NOR 43 21 22 4 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 41 21

Detaljer

Sommerturnering 2011

Sommerturnering 2011 Vildbjerg Cup - reiserute Felles tur for Haugar smågutter 14-1 og Haugar gutter 16-1 Reiserute tur: Avreise Haugarhuset onsdag 3.8.2011 på klokken 09:00, via Kristiandsand. Ferge med Colorline, ferge går

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Cuprenn 3 Friteknikk

Cuprenn 3 Friteknikk IU Kvinner - 2km 1 Stine Walsøe Innstrandens IL 106 11:56 00:00 2 Inger Edvardsen Innstrandens IL 2 13:59 02:03 Fullførte: 2 Startende: 2 IU Menn - 2 km 1 Tore Wingan Wold Innstrandens IL 1 08:15 00:00

Detaljer

TIL rennet klassisk fellesst.

TIL rennet klassisk fellesst. G 12 år 2km 1 Noah Sivssønn Pettersen Alta IF 1 06:43 00:00 2 Martin Andersen Hansen Alta IF 5 06:44 00:01 3 Mats Kristian Andersen Tverrelvdalen IL 4 06:59 00:16 4 Jonas Bjørkli Alta IF 3 07:32 00:49

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012

ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 ÅRSBERETNING FOR STOKKE HÅNDBALL 2012 HÅNDBALLSTYRET: Verv Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder Markedsleder Anleggsleder Dommerkontakt AMD/ Webansvarlig/ Navn Svein Fure Larsen Tone Rogne

Detaljer

Terminliste alle lag Suldal IL 2017 i kretsseriane Runde Dato Månad Dag Tid Hjemmelag Resultat Bortelag Bane Turnering Kampnummer

Terminliste alle lag Suldal IL 2017 i kretsseriane Runde Dato Månad Dag Tid Hjemmelag Resultat Bortelag Bane Turnering Kampnummer Terminliste alle lag Suldal IL 2017 i kretsseriane Runde Dato Månad Dag Tid Hjemmelag Resultat Bortelag Bane Turnering Kampnummer 1 28 mars tirsdag 19:00 Suldal 1 7er 11-0 Haugar 3 Prestavikjo 7er A J16

Detaljer