Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013"

Transkript

1 Årsrapport Utviklings- og Aktivitetskomiteen 2013 Komiteen har bestått av: Leder: Marthon Høvring, Kopervik IL / Eli Nygaard, Sandnes Ulf SK Medlem: Janne Dirdal, Randaberg IL Medlem: Alf Morten Skeie, Nærbø IL Medlem: Reimond Vølstad, Ålgård FK Medlem: Tore Kristian Nybø, Vaulen IL Medlem: Cissel Røgelstad, Skjold IL Sekretær: Egil Edland, RFK KOMITEARBEID Komiteen har hatt 6 møter. Arbeidet i komiteen har i inneværende år bestått i koordinering av utvalgenes arbeid, samt oppfølging av budsjetter. Utvalgene sine tiltaksplaner har i 2013 vært i samsvar med vår handlingsplan. Videre har komiteen arbeidet med ny organisasjons plan for krets og komiteen ser positivt på resultatet som kretsstyret nå har lagt frem for KURSVIRKSOMHET Også i 2013 har vi hatt et gått kurs år. Nytt av året var Lederkurs 3 som ble gjennomført for første gang. Vi arrangerte Lederkurs 2 og Lederkurs 3 samtidig på Ryfylke Fjordhotell. Dette var et opplegg vi fikk gode tilbakemeldinger på og kan derfor prøves et år til. C lisens kurset har det også vært bra oppslutning. Vi håper å få arrangert flere klubbinterne delkurs. Spesielt ønsker vi at delkurs 1 og 2 arrangeres klubbinternt. På dommersiden har kursingen også vært bra. Det vil si samme som Her kan nevnes at vi i 2012 hadde 732 deltakere på klubbdommer kurs, mens vi i 2013 hadde 734. INSTRUKTØRKORPSET Våre instruktører gjør også i 2013 en meget bra jobb. På ledersiden har vi nå et godt korps som overlapper hverandre bra. Når det gjelder trenerdelen så er vi for lite instruktører. Her må vi rekruttere og skolere flere. Vi har også mangel på keepertrener instruktører. Med innføring av Kvalitetsklubb ser vi for oss en økning på kurs siden og vi må derfor ta utfordringen med å øke vårt instruktørkorps. INSTRUKTØRER2013: Geir Herrem, Karl J Haavaag, Gunnar Michaelsen, Kjell Inge Bråtveit, Espen Undheim, Arne Tjåland, Harry Skulerud, Roar Wold, Marthon Høvring, Helge Jørgensen, Egil Edland, Heidi A. Østerhus, Jorunn Einarsen, Trond Tengesdal, Norvald Kaldheim, Gunnar Nygaard, Cissel Røgelstad, Aud Irene Eikemo, Ole A. Glette, Bernt Malde, Kåre Lindboe, Tore K. Nybø, Svein Gunnar Hermansen, Peter Loffeld, Jone Edland, Geir Ree, Warren Wade, Hans Kind, Torbjørn Hinna, Stein Erik Skålevik. BARNEFOTBALL Miniserien Minifotballen ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå, og ytterligere økning kan gjerne være litt vanskeligere. Om de senere år forteller tallene dette: Barnefotball 6-10 år Antall lag Jenter Gutter års klassen spiller 5 er fotball. Vi har også videreført tilbudet til 6 åringene. Barnefotball år Antall lag Jenter Gutter Flere klubber benyttet seg av muligheten til å etteranmelde lag. Det kan nok være til irritasjon for noen lag i samme avdeling, men flere unge spillere får dermed muligheten til å være med i fotballen og det må overskygge eventuell irritasjon. Det ble arrangert 22 sonemøter i kretsen, fordelt på 6 for barnefotball, 6 for ungdomsfotball og 2 møter hvor alle klasser var samlet. På årets Sonemøter for barnefotball ble følgende tema tatt opp: - barnefotballens ide og formål - sesongavviklingen - minimerkene - aktivitetslederkurset - litt om spillereglene - dommerens rolle i minifotball 18

2 - turneringene i årets sesong - ledernes rolle - fair play Diplomer barnefotball ble som vanlig utlevert i barnefotballen. I tillegg ble det ved sesongslutt og før klubbenes avslutningsmøter, formidlet diplomer til spillere og lag som hadde kommet til i løpet av sesongen. I alt ble det utdelt ca diplomer og ca barnefotballbøker. Ungdomsfotball I likhet med de siste årene var sonemøtene for gutter, jenter, smågutter og småjenter også i år slått sammen på sonemøtene. Temaene som ble tatt opp, var disse: - orientering om kampsesongen - dispensasjonsordningene - litt om spillereglene - årets turneringer - informasjon om sonesamlingene - ledernes rolle - fair play - teknikkmerkene - skolefotball Sonemøtene er et godt møtested for kretsens komiteer til å møte klubbenes ledere i aldersbestemte klasser. Tallene for de seinere år: Gutter og jenter år: Antall lag Jenter Gutter Gutter og jenter år Antall lag Jenter Gutter MINI OG TEKNIKKMERKE KONKURRANSEN Vi registrerer fortsatt nedgang i antall avlagte teknikkmerker. Både kretsen og klubbene har litt arbeid å gjøre her. Vi viser til statistikken over avlagte prøver: Minimerker Blå Røde Sum Teknikkmerker Blå Røde Bronse Sølv Gull Sum STATUETTKONKURRANSEN Flest merker i forhold til antall påmeldte lag Kl. A Kl. B Kl. C (TL-2.div.) (3. 4.div.) (5. 7. div.) Sandnes Ulf SK Brusand IL Høle IL BALLKONKURRANSEN Flest merker uansett antall lag: Kl. A Kl. B KL. C (TL 2.div.) (3. 4.div.) (5. 7. div.) Sandnes Ulf SK Forus og Gausel IL Finnøy IL DISPENSASJONER Det er mottatt nærmere 100 søknader om dispensasjon fra aldersbestemmelsene. Av disse var noen få «unødvendige», fordi reglementet allerede dekket søknadsgrunnlaget. INTEGRERING NFF samarbeidsavtale med Norske Kvinners Sanitetsforening som går på inkludering av kvinner med minoritetsbakgrunn har vi jobbet videre med i Det er nå blitt opprettet kontakt med følgende klubber /lag. IL Brodd og NKS Stavanger, Forus og Gausel og NKS Hinna samt Sunde IL og NKS Kvernevik. 19

3 Mini- og teknikkmerker 2013 Minimerket Teknikkmerker SUM Klubb Blå Rød Sum Blå Rød Bronse Sølv Gull Sum Totalt Austråttt IL Bjerkreim IL Bogafjell IL Brusand IL Buøy IL Dirdal IL Egersunds IK 39 Eiger FK Finnøy IL Forus og Gausel IL Ganddal IL Hana IL Haugar, SK Havdur, IL Hellvik IL Hovsherad IL Høle IL KFUM Stavanger Klepp IL Kopervik IL Lye IL Mastra IL Moi IL Nord SK Orstad IL Randaberg IL Riska FK Sandnes Ulf SK Sandved IL Sauda IL Sokndal IK Stavanger IF Vaulen IL Vats 94. Sl Vigrestad IK Vindafjord Voll IL Åkra IL Ålgård FK Sum

4 Lederutvalget Lederutvalget har bestått av følgende medlemmer: Leder: Cissel Røgelstad, Skjold IL Medlem: Helge Jørgensen / Hans Kind, RFK Medlem: Stein Gjesdal, Sviland IL Medlem: Jone Kleppa,Viking FK Medlem: Geir Støle, Forus og Gausel IL Sekretær: Pia Schweizer, RFK Utvalget har hatt 7 møter. 6 av disse har vært i sør fylket og ett i nord. I 2013 har lederutvalget vært et medlem mindre enn i Hans Kind erstattet Helge Jørgensen som representant fra kretsstyret etter kretstinget. Lederutvalget arrangerte tur til London helga 8 til 10. mars. På denne turen var det med 30 ledere fra både små og store klubber i Rogaland fotballkrets. Tilbakemeldingene fra de som var med var veldige gode. Lederutvalget startet høsten 2013 med å planlegge en ny tur i slutten av mars Lederutvalget har også jobbet med hvilke andre aktiviteter man ser for seg i Takk til alle medlemmene som har gjort en god jobb for Rogaland Fotballkrets i TiItak 2011 Deltakere 2012 TiItak 2012 Deltakere 2013 Tiltak 2013 Deltaker FLK FLK FLK FLK 4 1 Lederutdanning/kurs ABC Klubbesøk Barnefotballkvelden Fair Play i klubb Andre tiltak

5 Dommerutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Tore Kristian Nybø Vaulen IL Medlem: Arve Fløysvik Djerv 1919, SK Medlem: Erlend Dalaker Ferkingstad IL Medlem: Lisbeth Hoch Lode Frøyland IL Prosjekter: Ole Kristian Lie IL Brodd (Dommerkontakt i klubb) Sigmund Langerud Buøy IL (Rekrutteringsdommer oppfølging i sørfylket) Sekretær: Svein Gunnar Hermansen, RFK Det har også i dette året vært et godt samarbeid i utvalget, hvor samtlige medlemmer har hatt egne arbeids- og ansvarsfelt. Erlend Dalaker har virket i komiteen tom oktober. Helge Jørgensen fra kretsstyret har fått dommerutvalget som sitt ansvarsområde. Utvalgsmøter Utvalget har avholdt 9 ordinære møter og behandlet 101 saker. I tillegg har utvalget hatt rangerings/-budsjettmøte i desember. Instruktørsamling Kretsensinstruktørkorps har ikke hatt samling i Kursvirksomhet Utvalget har avholdt følgende kurs: To rekrutteringsdommerkurs. I Stavanger (1) og Haugesund (1). Ett Perfeksjoneringskurs i Stavanger for dommere og veiledere. 37 klubbdommerkurs. Felles 3. div. dommerkurs med Hordaland og Sogn og Fjordane i Bergen. Klubbdommerkursene Det er avholdt 37 klubbdommerkurs med totalt 734 deltakere hvorav 196 jenter/kvinner. (Klubboversikten finnes under «Utdanning i Rogaland Fotballkrets 2013»). Antall Dommere 2013 var etgodt dommer år mht nye rekrutteringsdommere og antall etablerte dommere. Erlend dalaker og Sigmund Langerud var i år ansvarlig for rekrutteringsdommerne. Arve Fløysvik var ansvarlig for veileder oppsettet. Totalt så var det 27 nye rekrutteringsdommere i Rogaland. Totalt 37 rekrutteringsdommere i Det har også i år værtfadderordning for rekrutteringsdommere. Kretsstyret har - etter innstilling fra dommerkomiteen - autorisert 19 nye kretsdommere fra i Rogaland Fotballkrets: Navn Klubb Trond J. Hauge Viking FK Fredrik Hognestad Randaberg IL Andre Birkeland SK Djerv 1919 Rudolfs Jurjans IL Brodd Marius Hemnes Jakobsen Kopervik IL Anders Solvik Olsen Johan Veland Kjellesvik SK Haugar Mathias Reinertsen SK Djerv 1919 Paolo Haaland Scarbocci Hinna IL Georg Skivik Moltu Sola FK Torbjørn Hovland Klepp IL Johannes Wigand Eiger FK Per Emil Skjelbred Eiger FK Shir Sharifi Hana IL Endre Espedal SK Djerv 1919 Thomas Vikse Haugaland FK Cathrine Merkesvik SK Haugar Håkon Austrheim SK Nord Lars Lørup Nardo FK Årsrapport dommerkontakt 2013 I mars ble det avholdt møter for dommerkontakter. Det gikk ut invitasjon til alle klubbene, men dessverre var det flere som glimret med sitt fravær. Det ble gjennomført møter tre forskjellige steder, Jåttå, Frøyland og på Avaldsnes og det var henholdsvis 3, 6 og 9 deltakere på disse møtene. På møtene ble det gitt informasjon om hvordan dommerutvalget (DU) ønsket å samarbeide med dommerkontaktene i klubbene, men var også en anled-ning der personer med lang fartstid som dommerkontakt, beskrev litt av det arbeidet som ble gjort i deres klubb. Det ble også delt ut informasjon med tilbud på dommerutstyr. I etterkant av møtet på Jåtta kom det en henvendelse fra en av klubbene som deltok, og spurte om DU kunne hjelpe til med å følge opp noen unge dommere i deres klubb. Et slikt samarbeid ser vi som svært positivt, og viser at en aktiv dommerkontakt er et viktig ledd i rekrutteringen av nye dommere. 22

6 Jentesatsning Vi har hatt 3 jenter på rekrutterings dommerkurset i Haugesund denne våren. I løpet av våren falt 2 av disse av. I tillegg har vi flere klubber som jobber veldig bra med jenter på klubbdommer nivå. Vi har vært på Bogafjell og veiledet jentene og også hatt dem med på Toppseriekamp på Klepp. Jentene i Bogafjell vil også bli fulgt opp gjennom neste sesong. I Haugesund hadde vi en samling med rekrutteringsdommere på en kamp i Toppserien på Avaldsnes. I begge kampene har dommerne fått være med inn til dommer teamet i forkant og etterkant av kampen. Overraskelsen var stor hos de unge dommerne da de oppfattet noen situasjoner svært forskjellig i forhold til dommeren ute på banen. Cecilie Ege fra Eiger har vært med Team Rogaland ned til Tyskland i sommer. Der hadde hun med seg Arve Fløysvik som veileder. Hun har hatt en kjempe utvikling gjennom sesongen og har debutert som dommer i 2. div for kvinner. Ved sesongslutt ser antall dommere og observatører slik ut: Gruppe Autoriserte dommere Observatører Gruppe Autoriserte dommere Observatører Årets dommerklubb Etter innstilling fra dommerutvalget har kretsstyret for 2013 innstilt Haugar til «årets dommerklubb». Klubben har flere nye og aktive dommere som har dømt i flere år som klubbdommer. De har i tillegg vært aktive mht ny dommere og satt fokus på dommergjerningen i klubben. Valg av årets dommerklubb har pågått siden 1999, og i disse årene er følgende klubber valgt: 1999: SK Djerv : Austrått IL 2001: Kopervik IL 2002: Egersunds IK 2003:Buøy IL 2004: SK Djerv : Vaulen IL 2006: IL Brodd 2007: Ingen 2008: Ingen Dommere/observatører i oppdrag for NFF Forbundsdommere menn: Svein Oddvar Moen, SK Haugar Ole Gya, Helleland IL Harald Strand, Midtbygden IL Atle Larsen, IL Brodd Regionsdommere: Cosmin Dima, Ferkingstad IL Daniell Higraff, IL Brodd Jørn Voll, Hana IL Ørjan Vikene, SK Djerv : Ingen 2010: Forus & Gausel IL 2011: SK Vedavåg Karmøy 2012: Eiger FK 2013: Haugar, SK For å bli tildelt årets dommerklubb må klubben ha flere dommere, klubben arrangerer klubbdommerkurs, og går aktivt ut for å skaffe nye dommere. OBSERVASJON PÅ DOMMERNE Vi har i løpet av sesongen mottatt 550 observasjoner på dommere fra veiledere. Dette inkluderer AD og rekrutterings rapporter. UTVIKLINGSGRUPPE «Utviklingsgruppen» under ledelse av Tore K. Nybø har i 2013 bestått av: Andre Ervik, Eiger FK Atle Larsen, IL Brodd Khalil Karrouch, Forus & Gausel IL Alf Olav Rossland, Åkra IL Oliver Amland, SK Vedavåg Karmøy Ole Johannes Skartveit, SK Vedavåg Karmøy Ola Kellerhals, Vaulen IL Mischa Kellerhals, Orre IL Espen Skretting, Ålgård FK REPRESENTASJON Svein Oddvar Moen SK Haugar, har dømt fast i Tippeligaen i Han var også i aksjon som internasjonal dommer FIFA-dommer. Harald Strand Midtbygdens IL, var assistentdommer i Tippeligaen i Ole Gya Helleland IL, dømte i Adeccoligaen i Atle Larsen IL Brodd, assistentdommer i Adeccoligaen i NORWAY CUP Mischa Kellerhals, deltok på NFFs kurs i turneringen. NTNU- turneringen (tidlige JET) Espen Skretting Ålgård FK, deltok som AD i denne NFF turneringen. NM 2013 Svein Oddvar Moen SK Haugar, dømte cupfinalen. NFF dommerobservatør i TL: Tore K. Nybø Vaulen IL (2 kamper) NFF dommerobservatør i toppserien: Lisbeth Hock Lode, Frøyland IL NFF dommerobservatør i 1. divisjon: Geir Ch.Grindheim, SK Djerv 1919 Tore K. Nybø, Vaulen IL Svein G. Hermansen, Madla IL NFFdommerobservatør i 2. divisjon: Lisbeth Hoch Lode, Frøyland IL Ole Kr. Lie, IL Brodd Sven Ravn Carlsen, Vaulen IL Ole Andreas Glette, SK Vard Haugesund 23

7 Rekrutteringsutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Alf Morten Skeie, Nærbø IL (Egil Edland Klubbutvikler RFK) Medlem: Einar Braaten, Sandved IL Medlem: Lise Danielsen, Madla IL Medlem: Vidar Bogstad, Moi IL Kretsstyret: Trude Wiik / Hans Kind Sekretær: Jorunn Einarsen, RFK I løpet av 2013 har utvalget hatt 7 møter. Utvalget har hatt fokus på jenterekruttering. Østfold Fotballkrets har hatt stor suksess med prosjektet «Alle jenter på banen». Daglig leder Øyvind Strøm i ØFK besøkte oss i januar og fortalte om deres prosjekt. Det ble videre opprettet en prosjekt gruppe som skulle se på hvordan vi kunne drive vårt prosjekt Alle jenter på banen og da med fokus på rekruttering av de yngste jentene. De som var med i gruppa var: Einar Braaten Sandved IL, leder, Janne Dirdal Randaberg IL, Lena Thunheim Moi IL og Sven Åge Hjorteland SK Vats 94. Prosjektgruppa leverte innstilling i mars og etter godkjenning av kretsstyret ble arbeidet satt i gang. Målsetningen var å få med store klubber som var gode på guttesiden men mindre gode på jentesiden. Klubbene som ble invitert til å delta i prosjektet: SK Djerv 1919, Kopervik IL, Madla IL, Moi IL, Sola FK, Ålgård FK. Det er avholdt info møte med alle de respektive styrene i de 6 klubbene som deltar i prosjektet. Etter at alle klubbene hadde opprettet sine jente rekrutteringsutvalg ble prosjektet «ALLE JENTER PÅ BANEN» lansert med kick off 29. august. Sola IL, Kopervik IL, Madla IL og SK Djerv har gjennomført rekrutteringsdagen. Resultat av rekrutteringsdagene er at vi har hatt nye jenter og det ser vi oss meget godt fornøyd med. Moi IL og Ålgård FK gjennomfører rekrutteringsdagen våren Utstyr som er kjøpt inn er: T-skjorter til alle de glade fotballjentene, beach flagg og rollups. Utvalget ønsker og videreføre prosjektet også i 2014 og det er gått ut invitasjon til klubbene om å være med. 24

8 Fair Play utvalget Utvalget har bestått av : Leder: Aud Irene Eikemo, Stegaberg IL Medlem: Morten Salvesen, Kolnes IL Medlem: Geir Ree, Randaberg IL Sekretær: Heidi Austigard Østerhus, RFK Utvalget har i 2013 hatt 5møter, hvor av 2 er holdt i Nord fylket og 3 i Sørfylket. Vi har også deltatt på 2 ledermøter i fotballkretsen. Arbeidet i utvalget: - Ny presentasjon er laget, den ble presentert på stormøtene. - Gjennom utvalget har klubbene fått bestiltarenaskilt med Fair Play logo og tekst tilå montere på idrettsanleggene - BouvetFair Play pris i 4 divisjon herrer: Bouvet AS ble med videre som samarbeidspartner med flott bidrag til premiering av beste lag/klubb - Fått på plass Fair Play kontakter i mang klubber. Her har vi fått med Coop Norge, som sponser to krus til hver kontakt/klubb, samt en kaffe-avtale, der to klubber vant kaffe for «ett år». Cup besøk m/ Fair Play stand: - Bendit cup på Avaldsnes - Bendit cup på Hundvåg - Bendit cup i Egersund - Bendit cup på Randaberg Klubb besøk: - Kolnes IL - Nord, SK - Ølen, IL - Lura IL (to besøk) - Sola FK - Madla IL Stormøter med fokus på Fair Play: - I Nordfylket klubbhus onsdag 30. oktober - I Sørfylket Hana IL klubbhus mandag 6. november Møter med Fair Play kontaktene i klubber: Det ble avholdt en møte i sør og et i nord med FP kontaktene, hvor vi hadde en presentasjon av instruks for FP kontaktene i klubbene. 25

9 Anleggsutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Jon Asgaut Flesjå, Finnøy IL / Kurt Høyland, Lura IL Medlemmer: Anfinn Lodden, SK Djerv 1919 Kurt Høyland, Lura IL Sekretær/saksbehandler: Trond Tengesdal, RFK Anleggskonsulent : Ove Halvorsen, NFF / Jon Asgaut Flesjå, NFF Møtevirksomhet Det er avholdt 3 møter i 2013, hvor 6 saker er blitt behandlet. Jon Asgaut Flesjå overtok som anleggskonsulent etter Ove Halvorsen i NFF. Flesjå gikk da ut av utvalget. Kurt Høyland overtok deretter som leder av utvalget. Regional anleggskonsulent Ove Halvorsen og Jon Asgaut Flesjå har fungert som anleggskonsulenter i året Mange klubber og kommuner benytter seg av denne ekspertisen som er en gratis service ovenfor den enkelte utbygger. Befaringer: Komiteen gjennomfører befaringer av anlegg. Tanken er at komiteen skal komme med forslag til utforming samt infrastruktur rundt våre anlegg i forhold til bane eiere. Arbeidet er startet opp, og representantene i utvalget har vært på befaring hos en del av tredjedivisjonsklubbene i løpet av året. Arbeidet vil bli videreført i Informasjon/anleggsbefaring/ anleggsrådgiving Anleggskomiteen har bistått klubber og kommuner i anleggstekniske spørsmål, i tett samarbeid med NFFs anleggskonsulent. Utviklingen går nå noe mer i retning av at mindre balløkker og spillflater som oppgraderes og legges om til kunstgress. Dette er også en utvikling som en fra anleggskomiteen sin side hilser velkommen. Kunstgressbaner Bygging av kunstgressbaner både 11er, 7er og 5er fortsetter. Det er bygget hele 9 stk nye 11 er kunstgressbaner og 2 stk. 7er baner i Det er nå bygget 100 stk. 11er og 21 stk. 7er kunstgressbaner i Rogaland Fotballkrets. Flere nye baner er under prosjektering og antallet nye baner viser fortsatt positiv trend. rogalandskommunene. kunstgressbane. Gras og grusbaner Det er nå 122 stk grasbaner i Rogaland Fotballkrets. Antall grusbaner er 118 stk, herav 45 stk er 7er baner. Fotballhaller Kretsen har 1 storhall (Randaberg Arena, samt 7 stk treningshaller. Dette året er det Kåsen IL som har bygget treningshall. Viking FK er i full gang med bygging av ny hall og det arbeides også intenst med andre planer for treningshaller rundt om i kretsen. I tillegg jobbes det intenst med planene om en storhall på Karmøy Representasjon Rogaland Fotballkrets har også i år vært representert ved åpningen av ballbinger og kunstgressbaner. Komiteen synes det er viktig på denne måten å vise sin tilstedeværelse. Kurs / kompetanse: I november ble det avholdt et kurs for brukere innen generelt vedlikehold av kunstgressbaner med hovedvekt på vintervedlikehold. Hele 60 personer deltok. Ballbinger Rogaland ligger høyt på statestikken når det gjelder det antall ballbinger blant kretsene i NFF. Vi regner nå med å ha rundet250 stk. Det bygges nå bare noen få binger hvert år, mens noen av de første som ble bygget rehabiliteres. Det er nå ballbinger i alle kretsens kommuner 26

10 Spiller- og Trenerutvalget Utvalget har bestått av : Leder: Reimond Vølstad Ålgård FK Medlemmer: Jonny Gilje Riska FK Tove Soltvedt Hana IL IngerUtvik Ingar Bergeland Staal Jørpeland IL Nina Bersaas Jacobsen SK Vard Haugesund Sekretær: Heidi Austigard Østerhus RFK Spiller og Trenerutvalget har avholdt 5 møter i sesongen Utvalgets medlemmer har også i år deltatt ved ulike tiltak sammen med øvrige utvalg, administrasjon og styre. Utvalgets leder var med Team Rogaland U.15 til Rheinland på turnering hos Rheinland FVB. Leder deltar også fast i kretsens U/A - Komite Sportslig aktivitet I løpet av sesongen 2013 har kretsen gjennomført 121 tiltak for aldersgruppen 13 til 16 år. I alt deltok 3669 spillere på tiltak i ST utvalgets regi. Disse spillerne er i sin gullalder og blir påvirket av godt kvalifiserte trenere gjennom hele sesongen. Utviklingen går videre mot at spillerne vil bli kalt inn i enda yngre alder for å sikre en god utvikling tidlig nok! Utvalget er i 2013 sesongen organisert med utviklingsgrupper, utfordrergrupper og Team Rogaland for jenter. For guttene erstattes utviklingsgruppen med samarbeid i satellitt i våre toppklubber. Denne modellen er i samsvar med de nye retningslinjene for spillerutvikling, organiseringen gir bedre oversikt over spillere, samt mulighet til differensiering uavhengig av alder. De beste spillerne får bedre kvalitet på tiltakene. Representasjonsspillere Vi har hatt 50 spillere som har spilt kamper for aldersbestemte landslag i ST utvalget gratulerer spillere og klubber! Trenerutviklingstiltak ST utvalget arrangerte et stort trenerseminar 1-3. februar 2013 med over 110 deltakere. Her fikk vi inspirerende foredrag og praksisøkter fra trenere fra Ajax Amsterdam, og fra NFF. ST utvalget arrangerte også Barneforball-trener kurs i samarbeid med Ajax i juni, med over 50 deltakere. Her hadde vi også en oppfølgingssamling i september. Videre har ST utvalget bidratt på trenerutviklingstiltak i forbindelse med enkelte Team Rogaland samlinger, NFF regionstiltak og Statoil talentleir i Stavanger. ST utvalget vil takke kretsstyret, øvrige komiteer, samarbeidende klubber, sponsor og våre trenere og ledere for arbeidet som er gjennomført i sesongen ST utvalget har i 2013 hatt spillerutvikler i permisjon, det har vært ett savn. Sesongen har med god hjelp av vårt dyktige apparat likevel blitt gjennomført på en grei måte. Vi har i august deltatt i FKH sin eliteturnering, denne gang for spillere i våre satelitter. Turneringen ble en sportslig og arrangementsmessig suksess. Vi vil takke FK Haugesund for det arbeidet som ble lagt ned både i planleggingsfasen og underveis i turneringen. Dette bidro til en fantastisk opplevelse for alle spillere/ trenere og ledere. Samarbeidet med Rheinland FV ble gjennomført for tredje sesong. Jentene besøkte Tyskland i juni, mens guttene fikk besøk på Kåsen/Bryne i mai. Takk til Kåsen IL for lån av bane og klubbhus. Alt tilrettelagt på beste måte. Tiltaket ble en sportslig og sosial suksess, og våre spillere fikk vist seg fram på en utmerket måte. Viser til lagenes egne rapporter for gjennomførte tiltak. 27

11 Team Rogaland Gutter 2013 Adm.leder: Jo Ånestad Sandnes Ulf SK Trenere: : Gaute Larsen, Even Sel, Ole Hjelmhaug, Espen Undheim og Roger Eskeland FK Haugesund: Jostein Grindheim, Kolbjørn Fosen, Per Øvvind Mortveit og Kjell Inge Bråtveit Viking FK: Gaute Schei, Egil Østenstad, Kjell Inge Olsen og Kurt Hegre Sandnes Ulf SK: Erik Løland, Antonio Martins Silva, Roger Eskeland, Tor Inge Rødne og Sigve Thorkildsen Samlinger: Randaberg Arena, januar og desember Bryne, februar Haugesund, april Stavanger, oktober Team Rogaland gutter har hatt 5 treningssamlinger i år. Team Rogaland har spilt kamp på Kåsen mot Rheinland Fussballverband i mai som endte 1-1. Sigurd Haugen scoret. Disse spillerne har representert Norge i år: G15 Ålgård FK Marius Halvorsen Sandnes Ulf SK Birk Risa G16 Viking FK Julian Veen Uldal Manchester City Martin Samuelsen Sandnes Ulf SK Abdi Huka Sandnes Ulf SK Krister Landa Staal Jørpeland Viking FK Mathis Bringaker Stig Vik Nedrebø Disse spillerne deltok på Statoil Talentleir i Stavanger i juni: Tord Johnsen Salte Haugar SK Sjur Lothe NFF regionstiltak Stavanger i mars: Sondre Norheim, Viking FK Emil Selliken, Abdi Huka, Sandnes Ulf SK Kyrre Flesjå, Sandnes Ulf SK Magnus Rets Grødem, Matthias Bringaker, Staal Jørpeland IL Stian Michaelsen, Viking FK Marius Halvorsen Ålgård FK Følgende spillerne deltok på kamp mot Rheinland Fussballverband: Djerv 1919 SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Sandnes Ulf SK Madla IL Viking FK Sandnes Ulf SK Djerv 1919 SK Djerv 1919 SK Ålgård FK Sola FK Madla IL Thomas Kinn Jo Ånestad, Bryne 10. desember 2013 Elias Ingebrigtsen Daniel Jakobsen Sander Ystanes Kyrre Flesjå Geir Andre Aasen Magnus Rets Grødem Sondre Skaaren Erik Steen Birk Risa Sigurd Haugen Erik Vatnem Arne Ravndal Endre Heradstvedt Tord Johnsen Salte Even Paturson NFF regionstiltak i Bergen i desember: Thomas Kinn Djerv 1919 Erik Vatnem, Djerv 1919 Forfall på grunn av dårlig vær: Birk Risa Sandnes Ulf SK, Magnus Retsius Grødem og Tord Johnsen Salte, begge og Vetle Hellestø, Sola FK, Statoil Talentleir Porsgrunn G15 Marius Halvorsen Ålgård FK G16 Sondre Noreim, Julian Veen Uldal, Stig Vik Nedrebø alle Viking FK, Abdi Huka og Krister Landa, Sandnes Ulf SK, Mattias Bringaker, Staal Jørpeland IL og Martin Samuelsen, Manchester City 28

12 Team Rogaland - Jenter 2013 Adm.leder: Heidi Austigard Østerhus RFK Trenere: Oddbjørn Øfsteng Svein Arne Hiim Bogafjell IL Team Rogaland jenter har hatt 8 treningssamlinger i I tillegg har vi hatt en kampsamling, i mars mot Klepp Elite. Team Rogaland (TR)var fra juni på en ukes treningsopphold hos Rheinland FVB i Koblenz, Tyskland. Der hadde jentene daglige treningsøkter med påfølgende møter. Det ble spilt to kamper mot Rheinland, første kamp ble spilt på hoved stadion, hvor TR vant 3-1. Neste kamp noen dager seinere vant TR 3-0. TR var klart bedre enn sine tyske motstandere i alt: teknikk, taktikk, fart og kondisjon. Tuva Hansen deltok for Norge J16 i Nordisk mesterskap på Island i juli. J16 Tuva Hansen, Klepp IL, og Maria Hiim, Voll IL. J15 Hildegunn Sævik,, og Tonje Goa Kjøll, Randaberg IL. Andrea Norheim,, og Ida Giske, Viking FK, deltok på Statoil Talentleir i Stavanger Følgende spillere har spilt kamper for Team Rogaland - Jenter 2013: Hildegunn Sævik Ingvild Hansen Høvring Elise Eide Arnesen Andrea Norheim Aasne Rage Synne Vatnem Grete Egeland Cecilie Nybru Meryll Abrahamsen Benedicte Flengstad Tonje Øfsteng Iselin E. Rusdal Julie Merkesdal Synne Thunheim Hove Kristine Amalie Olsen Tonje Goa Kjøll Ingrid Malmberg Kristrun Gudnadottir Maria Hiim Tora Roth Karoline Djuve Djerv 1919 SK Egersunds IK Falkeid IL Haugar SK Haugar SK Klepp IL Klepp IL Klepp IL Moi IL Randaberg IL Randaberg IL Staal Jørpeland IL Staal Jørpeland IL Voll IL Voll IL Voll IL 29

13 Årsrapport G/J 13 (99) 2013 Ansvarlige: Jonny Gilje Riska FK Tove Soltvedt Hana IL Ingar Bergeland Staal Jørpeland IL Inger Utvik Fotballskole/Uttaksturneringer for U 13 Vi har i 2013, som de foregående år, arrangert fotballskole med ferdighetstrening og uttaksturneringer for både jenter og gutter. På fotballskolen hadde vi profesjonelle instruktører fra Coerver Coaching, i tillegg til trenere fra vårt eget instruktørkorps. Fotballskolen og turneringene ble gjennomført i perioden mars-oktober, og det var 193 gutter og 121 jenter som deltok. Fotballskolen ble avviklet på følgende steder: Sone sør og midt: Jenter: Egersunds IK, Husabø 2/3 Sone sør og midt: Jenter: Randaberg Arena 6/4 Sone sør: Gutter: Egersunds IK, Husabø 2/3, 13/4, 14/9 Sone midt: Gutter: Tasta Idrettspark 3/3, 7/4 Sone nord: Jenter: Torvastad Idrettssenter 7/4, 21/4 Jenter: Avaldsnes Idrettssenter 9/6 Sone nord: Gutter: Skjold IL, Grinde 6/4 Gutter: Torvastad Idrettssenter 20/4 Gutter: Avaldsnes Idrettssenter 16/6 Gutter: Haugesund 7/9 Gutter: Haugesund 9/11 Uttaksturneringene ble avviklet på følgende steder: Sone midt: Gutter: Loen, Nærbø 1/6 Sone sør og midt: Jenter: Randaberg Arena 12/10 Sone sør og midt: Jenter: Jørpeland 26/10 Sone sør og midt: Gutter: Jørpeland 27/10 Som tidligere vil vi på nytt rette en stor takk til alle arrangørstedene for både gjestfriheten og for at dere legger alt til rette for oss på best mulig måte! Vi vil også få takke alle som var med og avviklet både fotballskolen og uttaksturneringene! Vi setter stor pris på hver eneste en som er med og bidrar! 30

14 Årsrapport Utviklingsgruppe J 14/15 (98/99) Adm. Leder/Trener: Jarl Andreassen Havørn Fotball Trenere: Erling Forberg Madla IL Hege Aske Hinna Fotball Erling Rage Det er i løpet av 2013 gjennomført 6 treningssamlinger for gruppen. Samlingene har vekselvis forgått hos klubber i nord og sørfylket. Her er det på plass med en stor takk til alle klubbene som velvillig har stilt anlegg til disposisjon. Totalt har 61 spillere fordelt på 25 klubber deltatt på samlinger i Dialogen med utfordrergruppene har fungert meget bra, og en rekke spillere har blitt testet gjennom sesongen. 12 av spillerne har i løpet av sesongen tatt steget opp på Team Rogaland. Søndag 9. juni ble det spilt kretskamp for J99 mot Hordaland på Bømlo, en kamp Rogaland vant 5-1. Søndag 17. november spilte et sammensatt J98/99 lag kamp mot Agder i Kvinesdal, en kamp Rogaland vant hele 6-0. Følgende har representert Rogaland i kretskamp i 2012: Benedickte Hartvigsen Hildegunn Sævik Ingvild Hansen Høvring Andrea Norheim Karen Skadberg Oline Øfsteng Djerv 1919 Synne Vatnem Egersunds IK Ingrid Olsen Forus og Gausel IL Cecilie Herlofsen Haugar SK Mathilde Rode Hinna Fotball Nora Falnes Gysland Klepp IL Julie Merkesdal Kopervik IL Frida Larsen Kopervik IL Oda Eide Arnesen Nærbø IL Elisabeth Tærland Randaberg IL Tonje Goa Kjøll SK Haugar Benedicte Flengstad Skjoldar IL Cecilie Øygard Staal Jørpeland IL Ine Åsskog Stavanger IF Rikke Kleppa Vard Haugesund, SK Sofie Bersaas Jacobsen Viking FK Ida Isaksen Giske Viking FK Ina Kristoffersen Åkra IL Elise Einarsen 31

15 Årsrapport utviklingsgruppe - Gutter 2013 Adm.leder/trener: Jo Ånestad Sandnes Ulf SK Trenere: Knut Norgren Randaberg IL Frode Grøtteland Klepp IL Magnar Vigrestad Klepp IL Akos Kovrig Keepertrener: Stian Rosseland Klepp IL Carl Gregor Samlinger: Randaberg Arena, mars Forus, april Bømlo, mai Randaberg, september Kvinesdal, november Avaldsnes, desember Rogaland FK - Hordaland FK på Bømlo endte 3-0, Liban Abdi Ali 2 scoringer, og Kristoffer Velde. Rogaland FK Agder FK i Flekkefjord endte 5-10 Erling Braut Håland 3 scoringer og Kevin Martin Krygård 2 scoringer. Følgende spillere spilte mot Hordaland på Bømlo: 1 Viking FK Lars Veen Uldal 2 Kopervik IL Sondre Hveding 3 Viking FK Adrian Pereira 4 SK Vard Haugesund Stian Barane 5 Viking FK Jakob Schreuder 6 SK Haugar Kaj Stian Apeland 7 Viking FK Helge Ringdal 8 SK Haugar Sjur Lothe 9 Sandnes Ulf SK Eirik Larsson 10 Madla IL Liban Abdi Ali 11 Viking FK Klajdi Burba 12 Randaberg IL Aron Christensen 13 Sandnes Ulf SK Marius Ree 14 Gabriel Aarrestad Time 15 Erling Braut Haaland 16 SK Vard Haugesund Kristoffer Velde Følgende spillere spilte mot Agder i Kvinesdal: 1 Torjus Prestegård 2 Erling Braut Haaland 3 Gabriel Aarrestad Time 4 Djerv 1919 SK Kevin Martin Krygård 5 Djerv 1919 SK Kaj-Stian Apeland 6 Forus & Gausel IL Eirik Ydstebø 7 Haugar, SK Sjur Lothe 8 Madla IL Liban Abdi Ali 9 Sandnes Ulf SK Eirik Larsson 10 Vard Haugesund SK Kristoffer Velde 11 Vard Haugesund SK Stian Barane 12 Viking FK Herman Slaattelid 13 Viking FK Adrian Nilsen Pereira 14 Viking FK Helge Ringdal 15 Viking FK Jakob Schreuder 16 Viking FK Lars Veen Uldal Jo Ånestad, Bryne 10. desember

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø

TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012. Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø TROMS FOTBALLKRETS ÅRBOK 2012 Troms Fotballkrets 38. kretsting 16. - 17.02.2013 Rica Grand Hotel Tromsø IDRETTSREISER 2013 Treningsleirer Turneringer Avslutningsturer Fotballreiser til England og Spania

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005

Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Nr. 60 * Medlemsblad for Isfjorden Idrettslag m/årsmelding * Februar 2005 Gulljenta Tove Beate Dahle Årsmøte i Isfjorden Idrettslag Det kalles inn til årsmøte onsdag den 2. Mars 2005 kl 19.00 i klubbhuset

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00.

KRETSTING 2015. Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. KRETSTING 2015 Scandic Hotel, Lerkendal Lørdag 14.mars Kl.11.00.-18.00. 1 2 INNHOLD Dagsorden på Kretstinget 2015 3 Program TFK s Kretsting 14.mars 2015 4 Forretningsorden ved TFK s Kretsting 2015 5 Kretsstyrets

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det?

Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? 2010 Fra talent til tippeligaspiller i et regionalt perspektiv. Hvordan gjør vi det? Trener 3 oppgave Svein Fjælberg 01.01.2010 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Forord... 5 1.0 Innledning... 6 1.1

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold

Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold ÅRSMØTE 2015 Håndballklubben Halden 2. mars kl. 19:30 Auditorium IV Høgskolen i Østfold Dagsorden og årsberetning Side 2 av 21 Dagsorden 1. Åpning 2. Presentasjon av gjester 3. Godkjenning av a. Innkalling

Detaljer

Hovedstyrets Årsberetning

Hovedstyrets Årsberetning 10.02.2013 Hovedstyrets Årsberetning 2012 Innhold: 1 Innledning 2 Tillitsvalgte 2012 3 Aktivitet 4 Medlemmer 5 Økonomi 6 Konklusjon 1 ÅRSMØTE FOR 2012 ÅRSTAD IL Saksliste: Sak 1 Sak 2 Åpning Konstituering

Detaljer

TABELLER MUSKEL PÅ VEI OPP IGJEN. For å se nærmere på kampene se weben. www.muskelfk.com. 5. div, avd. 3. 7 er, avd 3

TABELLER MUSKEL PÅ VEI OPP IGJEN. For å se nærmere på kampene se weben. www.muskelfk.com. 5. div, avd. 3. 7 er, avd 3 Utgiver: Muskel FK v/kjell Jåsund Returadresse: Kjell Jåsund Steinstemmen 13 4313 Sandnes Årgang 4 Mars 2006 INNHOLD KM Semifinale Hele 120 stk så Klebe Muskel Sesongen 2005 2 plass for 7èrne Egersunds

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass!

Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Årgang 85 Nr. 2-2014 nr. 423 MEDLEMSBLAD FOR FAN A IDRETTSLAG Nytt klubbhus/garderober på Nesttun Idrettsplass! Nytt klubbhus - 10 Jan Fjærestad, trener - 13 Damefotball 10 år - 15 Fana sykkel- og løpsfestival

Detaljer

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014

Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Årsrapport Eidsvoll Sykkelklubb 2014 Badet kulturtun 4 februar 2015 Årsmøte Agenda for årsmøtet 4. februar 2015: 1. Valg av møteleder og referent 2. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 3.

Detaljer

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN!

Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427. Foto: Fanaposten EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. Jublende jenter for FRA TROND MOHN! Årgang 86 Nr. 2-2015 nr. 427 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Fanaposten Jublende jenter for EN STOR TAKK FOR 45 MILL. KR. FRA TROND MOHN! 2 2 FANAVARDEN «Frende sine kunder opplever et godt samsvar

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14

ÅRSMØTE GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 ÅRSMØTE 2013 GIBOSTAD IDRETTSFORENING 20.02.14 SAKSLISTE 1. Åpning og opptelling av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden 3. Valg av dirigent(er) og sekretær, samt

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år

Varde idrettslag 75 år 1932-2007. Varde idrettslag. 75 år Varde idrettslag 75 år Jubileumsavis 2007 1 4 2 5 1. Klubbrenn i strålende sol - Roger Strandvik sender av gårde sønnen Robert. 2. Torleif Strandvik (bilde fra 1978) - flest A-kamper for Varde - 515 totalt.

Detaljer

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup!

4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1. BSK-posten. Gutter 97. Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2008 74. årgang Gutter 97 Deltok i sin fø rste Norway Cup! 4-2008.qxp:1-2006 01.10.08 10.11 Page 2 KLUBBKONTAKTER:

Detaljer

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20

Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013. 63 Grader Nord - side 22. Orientering - Side 10-12. Fotball - Side 6-8. Trondheimsløpet - Side 20 !!! Byåsenavisa!! 5. Utgave - August 2013 63 Grader Nord - side 22 Fotball - Side 6-8 Trondheimsløpet - Side 20 Orientering - Side 10-12 Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag

Detaljer

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250

ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2009-2010 DISTRIKT 2250 2 Innhold 1. Verdenspresidenten... 5 2. Distriktsguvernørens årsrapport... 5 3. Distriktsorganisasjonen... 12 4. Rapporter fra AG-er... 13 4.1 Sogn og Fjordane...

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Haugerud IF - Badminton Årsberetning for 2014 2014 ble et godt og aktivt år for gruppa. Medlemstallet viste en liten økning fra 144 til 164. Vi er den nest største gruppa i Haugerud IF etter fotballen.

Detaljer