OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: Saksnr: MED-OTIR/02. Rettens leder: Tingrettsdommer Siv K. Kvåli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: Saksnr: MED-OTIR/02. Rettens leder: Tingrettsdommer Siv K. Kvåli"

Transkript

1 OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: MED-OTIR/02 Rettens leder: Tingrettsdommer Siv K. Kvåli Meddommere: Eirik Bäcklund Henriette Lunde Den offentlige påtalemyndighet Statsadvokat Kim Sundet, Statsadvokat Frederik G. Ranke, Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff mot Arslan Ubaydullah Maroof Hussain Simen Johan Andreassen Advokat John Christian Elden, Advokat Ulrik Sverdrup Thygeson Advokat Nils Christian Nordhus, Advokat Javeed Hussain Shah Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 DOM De tiltalte er: 1. Simen Johan Andreassen, er født med bostedsadresse i Refstadveien 4, 0589 Oslo, p.t. varetektsfengslet i Hamar kretsfengsel. 2. Arslan Ubaydullah Maroof Hussain, er født med bostedsadresse i Statsråd Mathiesen vei 6 C, 0598 Oslo, p.t. varetektsfengslet i Bodø fengsel. Ved tiltalebeslutning utferdiget av Statsadvokatene i Det Nasjonale Statsadvokatembetet 19. september 2016 er de tiltalte satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av: Post I Straffeloven (1902) 147 d, jf. 49 og 12 første ledd nr. 3 bokstav a) Med fengsel inntil 6 år straffes den som forsøker å delta i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Grunnlag: Gjelder nr. 1 Simen Johan Andreassen I begynnelsen av juni 2015 forsøkte han å delta i terrororganisasjonen Den islamske stat i Irak og Levanten (ISIL) i Syria. Han startet reisen fra Norge til ISIL-kontrollert område i Syria ved å reise fra Oslo til Göteborg om morgenen den 8. juni Han hadde forut for dette blant annet valgt reiserute, kjøpt flybillett og utstyr til reisen og oppholdet som deltager i ISIL i Syria. Han mottok en Huawei Ascend Y330 mobiltelefon og fikk instruksjoner til bruk ved ankomst Tyrkia for å sikre at han ble transportert over grensen til ISIL-kontrollerte områder i Syria. Han ble den 8. juni 2015 kl. 06:50 forhindret i sitt forehavende da han ble pågrepet av politiet ved gate forut for ombordsstigning til SK433 på Landvetter flyplass. ISIL ble listet av FN som terrororganisasjon den 30. mai ISIL var tidligere en del av Al-Qaida i Irak som ble listeført av FN som terrororganisasjon i oktober Al-Qaida i Irak og ISIL har begått en rekke terrorhandlinger, blant annet i form av forbrytelser mot menneskeheten som frihetsberøvelser, tortur, drap på sivilbefolkningen og andre krigsforbrytelser blant annet med formål om å skape alvorlig frykt i en befolkning. Post II Straffeloven (1902) 147 d (frem til 30. september 2015) Straffeloven (2005) 136 a (fra 1. oktober 2015 til 8. desember 2015) Med fengsel inntil 6 år straffes den som deltar i en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Grunnlag: Gjelder nr. 2 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain Fra august 2013 til den 8. desember 2015 i Oslo og/eller Østlandsområdet deltok han i terrororganisasjonen ISIL. Han omtalte blant annet offentlig ISILs "kalif/emir" Abu Bakr al-baghdadi som "vår leder" og uttalte offentlig at "de troende strømmer til den Islamske Staten for å fullføre sin aller høyeste religiøse plikt, nemlig Jihad for Allahs skyld". Han tilrettela og organiserte reiser for personer som sluttet seg til eller forsøkte å slutte seg til ISIL i Syria. Tilretteleggelsen bestod blant annet av rådgivning om reiserute, praktiske forhold og behov, innkjøp av egnet utstyr og kjøp eller bistand til kjøp av billetter til reisen, samt videreformidling av kontaktinformasjon til ISIL-tilknyttet personell. Han kommuniserte med ISIL-tilknyttet personell for å sikre at de reisende ble hentet og transportert over grensen fra Tyrkia til ISIL-kontrollerte MED-OTIR/02

3 områder i Syria. Han tilrettela i ulik grad da blant andre Ishaq Ahmed (tidligere Sammiulla Khan), Abdul Hakim Sanches Hammer, Adam Idrisovitch Magomadov, Shamal Hagigi og Carlos Alberto da Costa Garcia i perioden , reiste for å slutte eller forsøke å slutte seg til ISIL i Syria. Han disponerte bankkontiene til enkelte av de personene som han tilrettela reiser for, og han lettet blant annet således deres hverdag under oppholdet i Syria. ISIL ble listet av FN som terrororganisasjon den 30. mai ISIL var tidligere en del av Al-Qaida i Irak som ble listeført av FN som terrororganisasjon i oktober Al-Qaida i Irak og ISIL har begått en rekke terrorhandlinger, blant annet i form av forbrytelser mot menneskeheten som frihetsberøvelser, tortur, drap på sivilbefolkningen og andre krigsforbrytelser blant annet med formål om å skape alvorlig frykt i en befolkning. Post III Straffeloven (1902) 147 d Med fengsel inntil 6 år straffes den som rekrutterer medlemmer til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Grunnlag: Gjelder nr. 2 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain Fra våren * til juni 2015 rekrutterte han minst to personer til terrororganisasjonen ISIL, således: a) I perioden fra juni 2014 til september 2014 hadde han gjentatte møter og annen kontakt med Thom Alexander Karlsen og bidro til at Karlsen sluttet seg til ISIL. Han bistod blant annet med billettkjøp og fulgte Karlsen til Oslo S før avreise den 20. september 2014 til Sverige. Karlsen reiste videre via Hellas og Tyrkia til Syria. Han var i kontakt med ISIL-tilknyttet personell for å sikre at Karlsen ble hentet og transportert over grensen fra Tyrkia til ISIL-kontrollert område i Syria. Karlsen sluttet seg til og deltok i ISIL frem til han døde i Syria i kamp for ISIL i mars b) I perioden fra den 8. mars til 8. juni 2015 hadde han gjentatte møter og annen kontakt med Simen Johan Andreassen for å få Andreassen til å slutte seg til ISIL. Han bistod blant annet med gjenerverv av flybillett, bistand ved bestilling av visum, anskaffelse av telefonabonnement, rådgivning ved innkjøp av klær og videokamera. Han ga Andreassen dekknavnet "Abu K'hatir al- Norweji" og formidlet dette til ISIL-tilknyttet personell for å sikre at Andreassen skulle bli hentet i Tyrkia og transportert over grensen til ISIL-kontrollert område i Syria. Han utstyrte Andreassen med en Huawei Ascend Y330 mobiltelefon som blant annet skulle benyttes under reisen til Syria. Han deltok i transporten av Andreassen fra Oslo til Landvetter flyplass i Göteborg i Sverige. Andreassen ble den 8. juni 2015 pågrepet av politiet på Landvetter flyplass og forhindret fra å delta i ISIL i Syria. ISIL ble listet av FN som terrororganisasjon den 30. mai ISIL var tidligere en del av Al-Qaida i Irak som ble listeført av FN som terrororganisasjon i oktober Al-Qaida i Irak og ISIL har begått en rekke terrorhandlinger, blant annet i form av forbrytelser mot menneskeheten som frihetsberøvelser, tortur, drap på sivilbefolkningen og andre krigsforbrytelser blant annet med formål om å skape alvorlig frykt i en befolkning. Post IV Straffeloven (1902) 147 d Med fengsel inntil 6 år straffes den som yter økonomisk eller annen materiell støtte til en terrororganisasjon, når organisasjonen har tatt skritt for å realisere formålet med ulovlige midler. Grunnlag: Gjelder nr. 2 Arslan Maroof Ubaydullah Hussain a) Den 30. august 2013 i forretningen Equipnor på Ski i Oppegård, ytet han materiell støtte til en terrororganisasjon ved kjøp av stridsbekledning og utstyr egnet til militær bruk for Ishaq Ahmed. Ahmed benyttet bekledningen og utstyret mens han deltok i terrororganisasjonen ISIL i Syria fra MED-OTIR/02

4 begynnelsen av september 2013 til begynnelsen av februar b) Den 4. september 2013 i forretningen XXL på Alnabru i Oslo ytet han materiell støtte til en terrororganisasjon ved at han kjøpte en 50 liters ryggsekk, fire fleecegensere og elleve par hansker til Ishaq Ahmed. Ahmed benyttet bekledningen og utstyret mens han deltok i terrororganisasjonen ISIL i Syria fra begynnelsen av september 2013 til begynnelsen av februar c) Den 19. april 2014 i Oslo ytet han økonomisk støtte til en terrororganisasjon ved at han overførte NOK via Western Union til Mukhammadiusuf Eshonzhanov i Tyrkia for videre formidling til Abu Aluevitsj Edelbijev. Edelbijev deltok på dette tidspunktet i terrororganisasjonen ISIL i Syria. d) Den 18. juni 2014 i Oslo ytet han økonomisk støtte til en terrororganisasjon ved at han overførte NOK via Western Union til Ali Uraev i Russland for videre formidling til Abu Aluevitsj Edelbijev. Edelbijev deltok på dette tidspunktet i terrororganisasjonen ISIL i Syria. e) Den 26. juni 2014 i Oslo ytet han økonomisk støtte til en terrororganisasjon ved at han overførte han NOK via Western Union til Diana Ramazanova i Tyrkia for videre formidling til Abu Aluevitsj Edelbijev. Edelbijev deltok på dette tidspunktet i terrororganisasjonen ISIL i Syria. ISIL ble listet av FN som terrororganisasjon den 30. mai ISIL var tidligere en del av Al-Qaida i Irak som ble listeført av FN som terrororganisasjon i oktober Al-Qaida i Irak og ISIL har begått en rekke terrorhandlinger, blant annet i form av forbrytelser mot menneskeheten som frihetsberøvelser, tortur, drap på sivilbefolkningen og andre krigsforbrytelser blant annet med formål om å skape alvorlig frykt i en befolkning. Post V Straffeloven (2005) ledd jf. 263 Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, trusler, skadeverk eller annen rettsstridig atferd overfor en aktør i rettsvesenet eller noen av hans nærmeste opptrer slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak. Grunnlag: Gjelder nr. 2. Arslan Maroof Ubaydullah Hussain Lørdag 5. desember 2015 ca. kl. 16:00 på Kiwi-butikken i Brobekkveien i Oslo, tok han kontakt med Sean Hassan som var vitne i straffesak hvor han selv var siktet for overtredelse av straffeloven 147d. Han spurte om Sean visste hvem som kunne ha tystet på ham og/eller Simen, og uttalte at han gjennom advokaten til Simen kom til å få vite hvem dette var og at hvis han fikk vite hvem det var kunne han hilse og si at han hadde Bhatti og brødrene etter seg, samt at han da ville være ferdig eller lignende. Uttalelsene var egnet til å påvirke Hassan til å endre forklaring eller unnlate å forklare seg i nye vitneavhør. VI Straffeloven (2005) 263 Med bot eller fengsel i inntil 1 år straffes den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Grunnlag: Gjelder nr. 2. Arslan Maroof Ubaydullah Hussain Til tid og på sted som beskrevet under post V forholdt han seg som der beskrevet, hvilket etter omstendighetene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. VII Våpenloven 33 første ledd første punktum jf. 31 første ledd første punktum jf. våpenforskriften 9 for å ha eid eller innehatt elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål MED-OTIR/02

5 Grunnlag: Gjelder nr. 2. Arslan Maroof Ubaydullah Hussain Fredag 10. april 2015 kl. 19:00, på daværende bopel i Gurinestubben 4C i Oslo, oppbevarte han et elektrosjokkvåpen uten aktverdig formål. * Endret av statsadvokat Ranke under hovedforhandlingen. Hovedforhandling ble avholdt i Oslo tingrett fra 3. november til 16. desember 2016, totalt 24 rettsdager. Andreassen møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen. Hussain møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutningen, med unntak for post VII. Retten mottok forklaring fra 33 vitner, og det ble foretatt slik dokumentasjon som framgår av rettsboken. Aktoratet la ned følgende påstand: Simen Andreassen dømmes i henhold til tiltalen til fengsel i 3 år med fratrekk for 563 dager i varetekt per 14. desember I tillegg ble det påstått inndragelse av en Huawei Ascend Y330 mobiltelefon med sim-kort. Det ble ikke påstått saksomkostninger. Arslan Maroof Ubaydullah Hussain dømmes i henhold til tiltalen til fengsel i 10 år med fratrekk for 376 dager i varetekt per 14. desember I tillegg ble det påstått inndragelse av et elektrosjokkvåpen. Det ble ikke påstått saksomkostninger. Forsvarerne til Andreassen la ned påstand om at Simen Andreassen frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte. Andreassen hadde ingen innsigelser til inndragelsen av mobiltelefonen. Forsvarerne til Hussain la ned påstand om at Arslan Maroof Ubaydullah Hussain frifinnes med unntak av for post VII, subsidiært at han anses på mildeste måte. Hussain samtykket til inndragelse av elektrosjokkvåpenet. Rettens vurdering av saken: 1. Innledning/sakens bakgrunn 1.1 Kort om de tiltalte og forløpet til tiltalen Simen Andreassens (Andreassen) ble på morgenen 8. juni 2015 pågrepet av svensk politi på Landvetter flyplass i Gøteborg. Grunnlaget var mistanke om at han var på vei til å MED-OTIR/02

6 slutte seg til Den islamske stat i Syria og Levanten (ISIL) i Syria som fremmedkriger. Han var på det tidspunktet 18 år og drøye to måneder (født 29. mars 1997). Andreassen er en etnisk norsk konvertitt. Han vokste opp med sin mor på Bjerke i Oslo. Faren døde da Andreassen var 3 måneder. Etter ungdomsskolen begynte Andreassen på videregående, men sluttet etter noen måneder på grunn av sykdom. Han gjenopptok aldri skolegangen. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hadde høsten 2014 en bekymringssamtale med Andreassen etter at han hadde gjort det kjent for familien at han ønsket å reise til Syria. I noen måneder før avreise, var Andreassen under oppfølgning av barnevernet. De bidro blant annet med hybel hvor Andreassen flyttet inn i slutten av mars 2015, veiledning (overgang til voksenlivet og hvordan skape en meningsfylt hverdag) samt jobbtiltak. Det var Arfan Maroof Ubaydullah Hussain (Hussain) som natt til/morgenen 8. juni 2015 kjørte Andreassen til Landvetter flyplass. Med i bilen var også to andre personer, en fotograf som laget en dokumentarfilm om Hussain og Adnan Shaluni (tok over som talspersonen i Profetens Ummah etter at Hussain ble pågrepet). Hussain er en norskpakistansk mann som på det tidspunktet var 29 år (født i 20. august 1985). Han er født og oppvokst på Bjerke i Oslo sammen med mor og far, samt tre søsken. Både norsk og muslimsk kultur var en del av hverdagen. Religion har alltid vært viktig del av Hussains oppvekst. Det samme var fotball, både som spiller og dommer, frem til Siden 2009 har Hussain slitt med en kronisk sykdom som i perioder gir han store smerter. Han har hatt en del ulike jobber, blant annet som budbilsjåfør, parkeringsvakt og som saksbehandler samt på skole og i et sikkerhetsselskap, frem til 2012 da han ikke lenger kunne jobbe på grunn av sykdommen. Han begynte kort tid deretter å engasjere seg i Profetens Ummah (PU)-miljøet. Siden høsten 2015 har Hussain vært muslimsk gift med en dansk kvinne. Hussain har ingen barn. Hussain ble høsten 2012 talsperson for Profetens Ummah. Han eksponerte seg sterkt i mediene med klare meninger. Fra august 2014 gikk han etter PSTs oppfatning ut og forsvarte ISIL og deres handlinger i media. Dette var i en periode da flere fremmedkrigere dro til Syria for å slutte seg til ISIL. PST var bekymret for at Hussain også var på vei til å gjøre det samme. Det ble derfor iverksatt skjult etterforskning av Hussain samt at det ble foretatt beslag på hans bopel. Etter lengre tids etterforskningen, ble Hussain pågrepet den 8. desember Det er i saken foretatt omfattende etterforskning blant annet i form av kommunikasjonskontroll, spaning, ransaking og beslag (både fysiske og elektroniske), vitneavhør, rettsanmodninger til en rekke land (bl.a. Italia, Tyrkia, Australia, Nederland, Luxembourg og England), bevisopptak mv. Det har ikke vært aktuelt eller mulig å anmode om bistand fra syriske myndigheter i etterforskningsarbeidet. Retten kan heller ikke se at det er nødvendig for å få saken tilstrekkelig opplyst. Viktige bidrag til forståelse av forholdene i Syria er gitt av sakkyndige vitner under hovedforhandlingen. Det er blant annet fremlagt og gjennomgått en rekke kart som viser utviklingen i Syria over tid mv. I tillegg er det fremlagt kommunikasjonskontrollmateriale og elektroniske beslag av personer som er/var fremmedkrigere i Syria. Etter den samlede bevisførselen MED-OTIR/02

7 under hovedforhandlingen, finner retten at saken er tilstrekkelig opplyst jf. straffeprosessloven 294. Etterforskningen endte med at Statsadvokatene i det nasjonale statsadvokatembetet den 19. september 2016 tok ut tiltale mot Andreassen og Hussain slik inntatt ovenfor. Begge de tiltalte har sittet varetektsfengslet siden de ble pågrepet. Det er første gang forsøk på å slutte seg til, deltagelse kun fra Norge og rekruttering til en terrororganisasjon blir prøvd for norsk domstol. Før retten går over til å redegjøre for sitt syn på de enkelte tiltalepostene, vil den innledningsvis si noe om utviklingen av borgerkrigen i Syria, ISIL og andre grupperinger og vestlige fremmedkrigere. Videre vil retten si noe om Profetens Ummah og Hussains offentlige profil og uttalelser samt si litt om lovgrunnlaget for straffelovens terrorbestemmelser generelt og litt mer spesifikt om straffeloven (1902) 147 d (og dens etterfølger i 2005 loven 136 a). 1.2 Den syriske borgerkrigen, ISIL og andre grupperinger og vestlige fremmedkrigere Det knytter seg mye usikkerhet til informasjonen om forholdene i Syria da det håndheves streng sensur. Videre har både det sittende regimet og de ulike væpnede gruppene egne agendaer og særlig regimet og ikke minst ISIL er svært aktive i sin propagandavirksomhet, noe som farger informasjonen som kommer fra dem. Det er sparsomt med nøytrale og pålitelige kilder. På bakgrunn av de sakkyndige vitnenes forklaringer og øvrig fremlagt dokumentasjon, finner retten likevel bevist følgende faktum som legges til grunn som bakgrunnsinformasjon for den aktuelle sak. Den syriske borgerkrigen Bashar al-assad (Assad) som overtok presidentvervet etter sin far i 2000, har i stor grad videreført farens styresett blant annet ved bruk av streng sensur, vilkårlig fengsling og tortur mot politiske motstandere. Assad og hans nærmeste er alawitter, en shia-muslimsk sekt. Til tross for at shia-muslimene før konflikten kun utgjorde 13 % av befolkningen i Syria, var de sterkt overrepresentert i offentlige organer. Sunni-muslimene som før konflikten utgjorde 74 % av befolkningen, har over tid vært sterkt undertrykket i Assads sekulære regime. På verdensbasis er % av verdens 1,5 milliarder muslimer sunnimuslimer, mens % er shia-muslimer. Den syriske borgerkrigen startet som fredelige demonstrasjoner mot Assad-regime i forbindelse med den arabiske våren i Assad-regimets hardhendte reaksjoner og massive overgrep for å bli sittende med makten, ga grobunn for væpnet motstand og har medført en voldsom voldspiral som har endt med at ca har blitt drept og omtrent halvparten av Syrias befolkning på 22 millioner har flyktet MED-OTIR/02

8 Til å begynne med var opprøret i hovedsak sekulært hvor målet var å styrte Assadregimet. Men på grunn av blant annet regimets shia-dominans, fikk konflikten også fort et religiøst og sekterisk tilsnitt hvor målet for flere av de sunni-muslimske gruppene var å etablere en islamsk stat bygget på sharia etter at Assad var styrtet. Sunni og sjia er to hovedretninger innen islam. Konflikten oppsto som følge av uenighet om hvem som skulle etterfølge Profeten Mohammed etter hans død i år 632. Teologisk sett er det ikke store forskjeller i de to trosretningene, men i ekstrem islamisme blir ulikhetene fremhevet og forherliget. Islamisme er mer en politisk ideologi med mange nyanser og meninger hvor den felles visjonen er å skape en islamsk stat (kalifat) hvor islamsk lov (sharia) regulerer alt offentlig og privat liv. Mohammeds kalifat i Medina på 600-tallet, det første kalifatet, er det historiske ideal. I dag er det trolig over militante væpnede opposisjonsgrupper i Syria som ifølge Ane Roald, PSTs sakkyndige vitne, kan deles inn i tre kategorier: 1) Grupper underlagt Den frie syriske hær (FSA) som utgjør et løst konglomerat hvor gruppene har svært sprikende visjon om hvordan etterkrigs-syria skal se ut. Denne grupperingen består av mer moderate muslimer. De er i dag svekket. 2) Syrisk-nasjonalistiske grupper som både er islamistiske og ekstrem-islamistiske, men som har en lokal syrisk agenda og målsetning. 3) Salafi-jihadistiske grupper som også er ekstrem-islamistiske, men som i tillegg til en lokal agenda, har en global agenda og målsetning om et verdensomspennende kalifat styrt etter sharialover. ISIL og Nusra-fronten hører til denne kategorien. Det grunnleggende skillet mellom ekstrem-islamistiske bevegelser og moderat islamisme, er at ekstrem-islamisme aksepterer bruk av vold mens moderate muslimer er motstandere til bruk av vold og til å ta liv. En undergruppe av den ekstreme islamismen er salafijihadisme som både fremmer og forherliger bruk av vold. Ideologiske særtrekk ved salafi-jihadisme er et sterkt fiendebilde mot sekulære regimer og Vesten generelt, men også mot moderate muslimer samt shia-muslimer og andre etniske grupper som for eksempel kurdere. Det opereres med en snever forståelse av hvem som kan oppfattes som rettroende. Ethvert avvik defineres som vantro (kuffar). Jihad (streven etter å oppfylle religiøse plikter) er den enkelte muslims plikt, men salafijihadistene opererer med en streng fortolkelse hvor jihad betyr kollektivets rett til å forsvare islam mot ytre fiender (plikt til væpnet kamp). Videre fremheves det blant salafijihadistene som et religiøst ideal å ofre sitt liv for Gud (martyrdød). Det er og blir begått grove menneskerettighetsbrudd av alle parter i den syriske konflikten, i form av blant annet ekstrem vold og overgrep. Særlig fra høsten 2013 da ISIL angrep alle andre som var i deres vei, har det også vært store konflikter mellom ulike opposisjonsgrupper MED-OTIR/02

9 ISIL ISIL (Den islamske stat i Syria og Levanten) er den største opposisjonsgruppen i Syria. Den hadde sitt opphav fra Irak, og forgjengeren ble opprettet av en jordaner som kom til Irak i 2002 etter at den amerikanskledete invasjonen hadde kastet Saddam Hussain. Gruppen bygget seg opp, og i 2004 ble de en underfilial av Al-Qaida i Irak som på den tiden var ledet av Abu Musab al-zarqawi. I 2006 ble den islamske staten i Irak (ISI) dannet under ledelse av Abu Omar al-baghdadi. ISI var også underlagt Al-Qaida. I 2010 overtok Abu Bakr al-baghdadi som leder for gruppen. I 2011 etablerte en ny gruppe seg i Syria bestående av tidligere Al-Qaida medlemmer Nusra-fronten (Jabhat al-nusra li Ahl al-sham) hvor Abu Muhammad al-jawlani var leder. ISI etablerte seg i Syria i 2013 og skiftet da navn til Den islamske staten i Irak og Syria (ISIS)/Den islamske staten i Irak og Levanten (ISIL). Navnebyttet var en markering av at gruppen var aktiv både i Irak og i Syria. Gruppen var fortsatt underlagt Al-Qaida. Det utviklet seg imidlertid en konflikt mellom ISIL og Nusra-fronten våren Konflikten endte med at Al-Qaida sommeren 2013 erklærte Nusra-fronten for deres rettmessige representant i Syria. Dette aksepterte ikke al-baghdadi, og ISIL brøt deretter tilhørigheten til Al-Qaida. Det handlet for det meste om makt og kontroll, ikke ideologi. ISIL gikk deretter i konflikt med de aller fleste grupperinger i Syria og la etter hvert under seg mye land. Sommeren 2014 erobret ISIL Mosul og fikk store inntektskilder som følge av kontroll på oljeinstallasjoner. I slutten av juni 2014 erklærte al-baghdadi "Kalifatet"/ Den Islamske Stat opprettet i Syria og Irak med Raqqa som hovedstad og med han selv som Kalifatets leder Kalif. Symbolverdien var sterk da det symboliserte en retur til det opprinnelige kalifatet hvor grensene fra den første verdenskrigen var visket ut. ISIL viste med dette handlekraft, noe som virket sterkt mobiliserende på tilhengere, særlig fra Midtøsten og Europa. Det langsiktige målet er å danne et verdensomspennende kalifat bygget på Allahs lover (sharia). Allerede i 2007 begynte ISI å bruke svarte bannere med hvit ring som sitt symbol hvor de spiller på mytologi jf. Mohammeds bruk av svart flagg og hvor den hvite ringen representerer profetens segl. Flagget har opp gjennom årene blitt et veldig kraftig symbol for ISIL. ISILs ideologi er som nevnt salafi-jihadistisk. Sammenlignet med Al-Qaida er de mer kompromissløse og har en enda klarere svart-hvit tankegang. ISIL mener at alle muslimer har en plikt til å emigrere til og bidra til oppbygging av Kalifatet. ISIL mener at muslimer i Vesten bare har to valg hvis man vil unngå evig fortapelse, enten å flytte til Kalifatet (gjøre "hijra") eller angripe i Vesten. Ifølge ISIL kan de som emigrerer, fylle mange ulike roller. I tillegg til krigere er det behov for både leger, ingeniører, byråkrater, kokker mv. da det er behov for å fylle alle samfunnsroller nødvendig for å bygge en stat. Kvinner er MED-OTIR/02

10 det også behov for, til å føde barn og bygge staten ytterligere. Jenter anses gifteklare fra de er 13 år. ISIL har bygget opp et administrativt apparat som danner kjernen til det som skal bli staten deres. Innenfor de områdene de kontrollerer, sikrer de et minimumsnivå samfunnsstruktur og trygghet innenfor svært trange rammer. Dette åpner for en form for dagligliv, noe mange syrere ikke har hatt på lenge på grunn av borgerkrigen. Med unntak av Nusra-fronten, skiller ISIL seg fra andre opprørsgrupper i området ved utstrakt bruk av selvmordsbombere, både mot regimet, men også mot andre grupper i kampen om territorial kontroll. Etterhvert har de også i økende grad tatt i bruk selvmordsbombere mot sivilbefolkningen hvor målet er kaos og borgerkrig. Selvmordsangrepene kjennetegnes som komplekse angrep, gjerne simultane, rettet mot helt sivile, myke mål som markedsplasser, feiringer etc. For øvrig er også omfattende bruk av henrettelser et kjent modus for ISIL. Det er en bevisst strategi å likvidere krigsfanger og andre opprørsledere. Likvideringen skjer i det offentlige rom og det kreves at befolkningen bivåner likvideringen. Dette for å skape frykt og lydighet. I tillegg blir likvideringene ofte filmet og brukt som propagandamateriale. Dette har skjedd med flere journalister og hjelpearbeidere. I tillegg har det ved flere anledninger blitt foretatt massehenrettelser, opp til 20 gisler samlet, for åpen film, ved blant annet drukning, brenning og halshugging. Som ledd i sin statsbygging er ISIL videre kjent for å være spesielt brutale mot sivilbefolkningen. Det er sharialovgivning og en streng fortolkning av koranen som gjelder. Det brukes i stor grad etterretning til å avdekke lovbrudd. ISIL er videre kjent for manglende rettsprosesser, bruk av tortur og svært strenge straffer, for eksempel pisking, amputeringer og henrettelser ved halshugging, brenning, drukning og steining mv. ofte til offentlig beskuelse. Blasfemi anses som vantro og straffes med drap. Kvinner må være helt tildekket og kan ikke bevege seg utenfor huset uten en mannlig slektning. Den voldsomme voldsbruken benyttes for å skremme og styrke tilhørere i den rette tro. I motsetning til andre islamistiske grupperinger som mener at Allah bestemmer hvem som kommer til evig fortapelse eller får evig liv, har ISIL en tilbøyelighet til å erklære alle andre muslimer som vantro (takfir), herunder shia-muslimene. Også i disse tilfellene tar de ofte lett på den påkrevde rettsprosessen, og de som blir erklært vantro blir drept i løpet av kort tid, også de ofte til offentlig beskuelse. Minoritetsbefolkningene er utsatt for omfattende voldshandlinger og fordrevet fra egne hjem. FN har definert ISILs handlinger for etnisk rensning. Det har vært en klar økning i alle terrorhandlinger etter opprettelsen av Kalifatet i 2014, men det er uomtvistet at de utførte slike handlinger også i 2013, derav terrorlistingen av FN allerede 30. mai Deres forgjenger Al-Qaida i Irak, ble terror-listet allerede i Videre har ISIL tatt på seg ansvaret for en rekke terroraksjoner både i Vesten og i Midtøsten, blant annet terroraksjonene i Paris i januar og november 2015, i Brussel i mars 2016 og Baghdad senest i oktober MED-OTIR/02

11 ISIL er også en nyvinnende og velsmurt propagandamaskin som opererer delvis desentralisert gjennom sosiale medier og delvis sentralisert gjennom sitt propagandamagasin Dabiq hvor de blant annet publiserer opplæring av riktig lære, men hvor de også viser hva som skjer med dem som er fiender eller ansett frafalne. På sensommeren 2014 ble det etablert en vestlig koalisjon med USA i spissen som fra august 2014 har angrepet ISIL fra luften. Kampanjen ble intensivert utover høsten 2014 og har pågått kontinuerlig frem til i dag. I oktober 2015 tapte ISIL blant annet grenseområder mot Tyrkia og tilflyten av fremmedkrigere avtok. I oktober 2016 hadde ISIL mistet kontrollen med alle grenseområder mot Tyrkia og med det mistet tilgang på både forsyninger og fremmedkrigere. ISIL er i dag på vikende front. Andre motstandsgrupper i Syria er som nevnt Nusra-fronten, FSA, JMA, Peshmergamilitsen, Islamic Front, kristne militser og mange flere. Nusra-fronten er som nevnt, ideologisk på linje med og har samme målsetning som ISIL. Også de bruker i utstrakt grad vold, likvidasjoner og selvmordsangrep i sin kamp. De ble følgelig terrorlistet av FN samtidig med ISIL den 30. mai Etter at Al-Qaida i Irak erklærte Nusra-fronten som deres forlengede arm i Syria, gikk ISIL i krig med Nusra-fronten. FSA (Free Syrian Army) ble dannet høsten 2011 av desertører fra Assads væpnede styrker og består av en rekke opprørsgrupper i en løst sammensatt organisasjon. FSA har i motsetning til Nusra-fronten og ISIL ikke rekruttert mange fremmedkrigere. Sakkyndig Roald var klar på at i 2015, var hun ikke kjent med at vestlige fremmedkrigere sluttet seg til FSA. JMA (Jaish al-huhajireen wal-ansar) er en sunni-islamistisk organisasjon også bestående av flere undergrupper med hovedsakelig tsjetsjensk- og russisk fremmedkrigere. Organisasjonen ble grunnlagt i Den har senere blitt oppdelt i flere fraksjoner én under ledelse av Abu Omar al-shishani som i 2013 sverget troskap til ISIL, én under ledelse av Sayfullah Shishani som i 2013 forlot JMA og sluttet seg til Nusra-fronten hvorav deler av gruppen gikk over til ISIL da lederen ble drept under angrep mot sentralfengslet i Aleppo 6. februar , og én under ledelse av Salahuddin al-shishani som forble lojale til det Kaukasiske emiratet. De er kjent for å samarbeide både med Nusra-fronten, men også tidvis ISIL. Også denne gruppen bruker i stor grad vold både mot regimet, motstandsgrupper og sivilbefolkningen. De er derfor listeført som terrororganisasjon av amerikanske myndigheter den 24. september 2014 og av canadiske myndigheter 30. oktober Heller ikke denne gruppen samsvarer med de kriterier som Andreassen har angitt og retten går følgelig ikke nærmere inn på denne gruppen. Peshmerga-militsen består i all hovedsak av kurdere som blant annet kjemper mot ISIL. Da heller ikke dette var et alternativ for Andreassen slutte seg til, går ikke retten nærmere inn på denne gruppen. Kristne militsgrupper er heller ikke et alternativ for Andreassen MED-OTIR/02

12 Islamic front er en paraplyorganisasjon, og eksplisitte undergrupper er ikke belyst under hovedforhandlingen. Sakkyndig vitne førsteamanuensis Lars Gule mente at mellom % av syriske fremmedkrigere var/er tilsluttet andre grupper enn ISIL og Nusra-fronten, herunder tsjetsjenske grupper. Disse er små grupperinger hvor den største ikke har mer enn litt over krigere. Gule mente at det riktignok var klare usikkerheter med hensyn til tallene, men han var klar på at det ikke var umulig for nordmenn å slutte seg til andre grupper uten at det ble konkretisert noen reelle alternativer som samsværer med de kriterier som Andreassen har angitt. Vestlige fremmedkrigere En fremmedkriger er en privatperson som deltar i en væpnet konflikt i et annet land enn sitt eget. Ifølge Ane Roald i PST har anslagsvis fremmedkrigere reist til Syria, hvorav minst har reist fra Vest-Europa. Fra Norge har det reist ca. 90 personer, hvorav 30 har kommet hjem. I overkant av 20 har blitt drept. De aller fleste fremmedkrigerne fra Norge dro i 2014 og har sluttet seg til ISIL. Andelen norske fremmedkrigere er blant den høyeste i Europa, korrigert for folketallet. I begynnelsen, 2011 og 2012 det vil si før ISIL, var det noe mer variasjon med tanke på hvilke grupper de som reiste sluttet seg til. De fleste av de som dro i begynnelsen var ideologiske overbeviste, motivert av regimets overgrep og ønsket å beskytte sunni-muslimene. Men etter opprettelsen av ISIL og særlig etter al-baghdadis opprettelse av Kalifatet i juni 2014, sluttet de aller fleste fremmedkrigerne seg til ISIL, og flere av de som allerede var i Syria i andre grupper, gikk over til ISIL. Fra dette tidspunktet var motivasjonen til å være med å bygge Den islamske staten i større grad mobiliserende. Roald kunne imidlertid ikke utelukke at det er fremmedkrigere som har sluttet seg til andre grupper også etter opprettelsen av Kalifatet. Hun viste til at det er et vanskelig tilgjengelig materiale og vanskelig å drive kildekritikk. Hun trakk likevel frem at rekruttering synes å være en sosial prosess med smitteeffekt. Det har derfor vist seg en stor konsentrasjon av fremmedkrigere fra visse områder, for eksempel Nordenbrekk i Brüssel eller Lisleby i Fredrikstad. I følge Roald ville altoverveiende av de vestlige fremmedkrigerne til ISIL. Det er en stor variasjon i rekrutteringsprosessen så vel som i reiseruter. Noen har fått hjelp av fasilitatorer, mens andre har klart seg helt selv. Bistanden fra fasilitator kan variere i stor grad, alt fra totalleverandør til rådgiver. Typisk kan en fasilitator bistå med ulike typer rådgivning, kjøp av billetter, innkjøp av utstyr, hjelp med transport, sikkert oppholdssted på reisen, fritt leide over grensen osv. Fasilitatorene er ofte avgjørende for å få innpass i Syria og de fungerer ofte som portåpnere. Særlig gjaldt dette etter 2014 da ISIL ble mer og mer sikkerhetsorientert og grensekontrollene ble intensivert. Det er en tillitsbasert rolle. De aller fleste fremmedkrigerne har bruk for denne hjelpen. Selve fasilitatoren kan være en fremmed eller en man kjenner. Fasilitatoren kan oppholde seg MED-OTIR/02

13 på mange steder, enten lokalt i avreiselandets hjemmemiljø, i et annet land eller i konfliktområdet. Det er stor variasjon i fremmedkrigeres opplevelser av hvordan kryssingen av grensen til Syria foregår. For de som krysser grensen ved hjelp av IS-fasilitator er det noen elementer som ofte går igjen. De blir fraktet til et trygt sted hvor de blir fratatt alle sine ting som blir gjennomgått. De gjennomgår så et to ukers religiøst indoktrineringskurs hvor de lærer hvordan de skal forstå islam på lovlig vis. Deretter følger en mer grunnleggende militær treningsleir (lenger enn 2 uker, +/- fire uker). Etter avsluttet treningsleir avlegges bay a. Det er flere og flere som forteller at dette skjer på dette tidspunkt. Bay a er å avlegge troskapsed til lederen. Det er en tradisjon som stammer fra Profetens tid og har utviklet seg til en politisk praksis i stammesamfunn. Man kan sverge troskap til person eller en gruppering. Det gjøres for å sikre interndisiplin og internsikkerhet. Ifølge Gule skal bay a avlegges direkte til lederen, det vil si Abu Bakr al- Baghdadi i ISIL. Men i praksis gjøres det overfor lokale ledere. I tillegg er det eksempler på at bay a avgis via sosiale medier som Facebook, YouTube eller ringes inn via telefon. Fremmedkrigere gir en økt militær styrke for ISIL. En del fremmedkrigere brukes til militære kamper hvor man regner med store tapstall (kanonføde). De bidrar også til brutaliseringen av konflikten. De er ofte religiøst overbeviste. Siden de, i motsetning til lokale krigere, mangler emosjonelle bånd til lokalbefolkningen, har det vist seg at de har mindre aversjon mot å utøve grov vold og likvideringer. Jihad John fra England er et eksempel på dette. 70 % av selvmordsangrepene er utført av fremmedkrigere i ISIL. Fremmedkrigere bidrar også til statsbyggingen, ofte i form av arbeidskraft, ulike former for kompetanse, befolkningstilvekst (både alene og med familie) i tillegg at de har en sterk propagandamessig verdi, særlig i leddet for å viske ut statsgrenser. Ved retur til Vesten, har fremmedkrigere betydning i forhold til ytterligere radikalisering og nyrekruttering og de inntar gjerne en fasilitatorrolle som følge av at de har fått erfaring, status og nettverk etter sitt opphold i Syria. De vitaliserer og forlenger levetiden for norske islamistiske nettverk. Det er bare en minoritet av de hjemvendte som har vært involvert i planlegging av terroraksjoner i Vesten, men de som har vært i Syria og har deltatt i aksjoner, har ofte større gjennomføringsevne og aksjonene de deltar i har større dødstall. Eksempler på dette er angrepet på det jødiske museet i Brussel i mars 2014, angrepet i Paris november 2015 og angrepet i Brussel i mars Det viser seg at de hjemvendte har økt vilje til å bruke vold. 1.3 Profetens Ummah og Hussains offentlige profil og uttalelser Profetens Ummah På bakgrunn av de sakkyndige vitnenes (og Hussains) forklaringer og øvrig fremlagt dokumentasjon, legger retten til grunn følgende faktum: Profetens Ummah (PU) kan oversettes med Profetens fellesskap. Navnet ble første gang tatt i bruk i september 2012 i forbindelse med demonstrasjoner MED-OTIR/02

14 Flere år i forveien hadde Arfan Bhatti knyttet kontakt med Mohyeldeen Mohammed. Sammen arrangerte de i 2010 demonstrasjon mot karikaturtegninger av Profeten i Dagbladet. De fremsto som radikale islamister og det var første gang det offentlig ble fremmet et truende islamistisk budskap i Norge, blant annet med 11. september på norsk jord. Demonstrasjonen fikk mye mediaoppmerksomhet. Sammen rekrutterte Bhatti og Mohammed flere personer fra Østlandsområdet til en løselig gruppe av personer med ulik etnisitet og bakgrunn, men som alle sympatiserte med en salafistisk-jihadistisk ideologi. Nettverket fikk mye oppmerksomhet i 2012 da de holdt flere markeringer og gikk ut med egen propaganda. PU var et nettverk med en annen ideologi enn det moskeene kunne tilby og de var lette å nå via sosiale medier. Av Profetens Ummahs kjernesaker var lidelse blant verdens muslimer. Dette ble særlig eksemplifisert ved borgkrigen i Syria. Allerede høsten 2012 hevdet/reklamerte PU med at de hadde medlemmer som hadde reist til Syria. Senere da det ble kjent at fremmedkrigere hadde blitt drept i Syria, ble de hyllet av PU som martyrer. I 2012 dro flere av de sentrale medlemmene i PU til utlandet. Da sto Ubaydullah Hussain frem som talsperson for gruppen. Dette skjedde første gang i demonstrasjonen utenfor den amerikanske ambassaden høsten Han fremsto som både aktiv og initiativrik. Utad fremsto gruppen også mer ensartet og organisert, både i sosiale medier og ellers. PU knyttet seg også til tilsvarende miljøer i utlandet, særlig til Islam4UK (gruppen har senere skiftet navn ved flere anledninger) og deres leder Anjem Chaudry. Hussain var talsperson for PU (med unntak av noen dager i 2013) frem til han ble pågrepet i desember Utad ble han også oppfattet som gruppens leder. Kjernen i gruppen har hele tiden vært ganske liten, men de hadde en større tilhengergruppe. Profetens Ummahs målsetning var/er å tilfredsstille Allah hvor bokstavtro tolkning av koranen og islam i sin reneste form er det riktige. Dette tilsvarende den forståelse som salafistiske og ekstremistiske islamske grupper legger til grunn. De er mot demokratiet, respekterer ikke norsk lov da denne er menneskeskapt og ønsker innføring av en islamsk stat styrt etter sharialovgivning (lov skapt av Allah). For å fremme sitt syn benyttes ofte en voldsorientert retorikk og de har ved flere anledninger hyllet terrorhandlinger for eksempel 9/11. I 2012 gikk de ut og ga uttrykk for at de ønsket å overta området Grønland i Oslo. De har også gitt uttrykk for at Norge er i krig med islam. Profetens Ummah opererer med et eget flagg som ligner ISIL-flagget, men nederst på flagget har de trykket gruppens navn. Dette fremkommer både på videoer lagt ut på YouTube og på gruppens nettsider. 29. juni 2014 erklærte ISIL Kalifatet, Den islamske stat, opprettet. På sensommeren og høsten 2014 kom PU med flere støtteerklæringer (se nærmere Hussains uttalelser nedenfor) til Kalifatet med Abu Bakr al-baghdadi som dere legitime leder - Kalif (betegnelsen på profeten Mohammads legitime etterfølger som muslimenes leder) MED-OTIR/02

15 Profetens Ummahs aktiviteter har blant annet bestått i å avholde demonstrasjoner (Norge ut av Afghanistan, løslatelse av Bhatti og Mullah Krekar, mot håning av profeten mv), gateforkynning ( street-dawa ) hvor de sprer det de mener er riktig forståelse av islam og inviterer de vantro til islam, de avholder møter og leksjoner for de aktive i miljøet - gjerne med videolink til det tilsvarende miljøet i England, samt propagandavirksomhet og opplæring i sosiale medier med fokus på egen lære (for eksempel hva er riktig fortolkning av islam, hvordan en rettroende muslim skal oppføres seg, kvinners rolle i islam mv). Profetens Ummah har også en egen medieavdeling. De har vært svært aktive i media for å få blest om egne saker, og tilsvarende på Facebook og Twitter. Leksjonene ble ofte lagt ut på YouTube, tilgjengelig for alle som har interesse. Profetens Ummah har i stor grad vært inspirert av andre Sharia4Islam-bevegelser, og da særlig den engelske. Mye tyder på at Anjem Chaudry har fungert som en rådgiver og mentor for det norske miljøet, og særlig Hussain. Anjem Chaudry ble 6. september 2016 dømt for inviting support til ISIL. Etter at Hussain ble fengslet i desember 2015, har det ikke vært like mye aktivitet i gruppen utad. Mange av de som sto synlig frem i starten, har senere reist til Syria og flere har falt fra. Hussains offentlige profil og uttalelser Som talsperson (og leder) for Profetens Ummah har Hussain uttalt seg til en rekke medier, lagt ut og stått bak utformingen av en rekke videoer på YouTube og meldinger på Facebook, twitret mv. Som eksempler på Hussains offentlige uttalelser viser retten til: Facebook Pressemelding på Profetens Ummahs åpne Facebook-side skrevet av Hussain (tekst hentet fra artikkel i Dagsavisen 13. oktober 2012): Profetens Ummah har mistet sin første bror fra Jama h (gruppen rettens oversettelse), men for den beste sak og på den beste måte, nemlig martyrdom i feltet mot Allahs fiender. Vi er stolte over den unge brorens bekymring for Ummah og kjærlighet for islam, og håper inshallah at ovennevnte brors martyrdom motiverer flere brødre til å dra ut og kjempe for Allahs verk. I følge en artikkel i Dagen.no 5. mai 2014 ble det den 30. april 2014 kjent at Egzon Avdyli var blitt drept i Syria. På Facebook hyllet Hussain han som martyr på følgende måte: Husk vår kjære bror i deres bønn. Måtte Allah akseptere han og gi han plass i himmelen. Og gi hans familie styrke og tålmodighet. Under facebook profilen Ubaydullah Hussain ble det den 15. juni 2014 lagt ut følgende tekst: MED-OTIR/02

16 Ya Allah, gi seieren til ISIL, Taliban og andre mujahideen som kjemper for Haq Vedlagt var bilder fra en Dagblad-artikkel med teksten Disse twitter-bildene sjokkerer verden ISIL har publisert bilder av henrettelser av irakiske soldater på Twitter Den 9. desember 2014 ble det på samme Facebook-profil lagt ut en pressemelding som er undertegnet med Ledelsen, Profetens Ummah hvor de blant annet skriver (utdrag): Pressemelding. Vi fordømmer arrestasjonen og fengslingen av vår kjære bror som har blitt et offer for den fysiske og ideologiske krigføringen mot Islam og muslimer fra Vesten og deres allierte. Det pågår massearrestasjoner av muslimer rundt omkring i verden, og denne arrrestasjonen av vår bror er ingen overraskelse, men heller en bekreftelse på at det i dag finnes kun to leirer i verden. Leiren av de troende og leiren av de vantro. Og tiden har kommet for at muslimer flest tar et klart standpunkt og velger sin side, i stedet for å stå med et bein i begge leire og opptre som hyklere.. Sunni muslimer i Syria og Irak har vært utsatt for det verste folkemordet fra shia banditter i nyere tid De troende strømmer til den Islamske Staten for å fullføre sin aller høyeste religiøse plikt, nemlig Jihad for Allahs skyld. Samtidig er det mange som drar til den Islamske Stat for å jobbe med humanitært arbeid eller kun for å bosette seg der. Formålet til alle troende muslimer er uansett det samme, nemlig å gjøre Allahs lovgivning som det gjeldende og høyeste. Vår lojalitet og støtte er kun til Allah og de troende, og vår støtte går til våres brødre som sitter fengslet i Norge under falske anklager og som har blitt offer for denne heksejakten fra PST og norske myndigheter. Og vår støtte og medfølelse går til deres familier og nære. Som Allah sier i Koranen: De vantro vil aldri stoppe å bekjempe dere inntil du følger deres vei. Utdrag fra VG-intervju 16. august 2014: VG: Har noen fra Profetens Ummah vært i Syria eller Irak og kjempet sammen med det som før kaltes ISI og ISIL og nå den islamske stat IS? Hussain: Vi har flere personer som befinner seg i områdene. Som har deltatt på våre demonstrasjoner, som har deltatt på våre møter, våre samlinger, så det befinner seg flere som har, eller har hatt tilknytninger til Profetens Ummah. VG: Som kjemper sammen med islamske stat i Syria eller Irak? Hussain: Som befinner seg i den islamske staten med de forskjellige oppgaver ja. VG: Hva slags arbeidsoppgaver? Hussain: Jeg vil ikke gå inn på noen spesifikke arbeidsoppgaver, men det er jo både krigføring, det er humanitært grunnlag. Det er for å leve under den islamske staten. Det er forskjellige arbeidsoppgaver man kan ha under staten. VG: Hvor mange av de er fra din omgangskrets? Hussain: Jeg har kontakt med flere personer som befinner seg i områdene. Fra Norge, Sverige, Danmark, England osv. Nå er ikke det muslimske miljøet i Norge så stort så de fleste kjenner til hverandre på en eller annen måte. VG: Støtter Profetens Ummah den islamske stat? Hussain: Absolutt. Jeg tror de fleste muslimer i Norge og rundt om kring støtter en islamsk stat. Det er muslims oppgave å jobbe for å etablere en islamsk lovgivning uansett hvor vi befinner oss hen. Og nå som MED-OTIR/02

17 vi endelig har fått en islamsk stat etter 90 år så er det det beste stedet for oss å leve i, hvor vi kan praktisere vår religion optimalt, hvor vi kan få vår ære og trygghet beskyttet av staten. VG: Du snakker om en islamsk stat. Denne gruppen som kaller seg den Islamske Staten, støtter dere de også? Hussain: Først så er det ikke noen gruppe lenger. Det er en stat, organisert, veletablert og strukturert stat. Tidligere så har vesten måtte operere med forskjellige bevegelser, men denne gangen så er det faktisk en stat de må operere mot. VG: Men det er ingen tvil om at i Raqqa så har det vært en rekke halshugginger. Kropper har blitt hengt opp på gjerder. Hoder har blitt hengt på staker midt i sentrum av byen? Hussain: Riktig. En del av denne offentlige straffen er å vise samfunnet hvilke lover som kan føre til dødsstraff slik at de kan holde seg unna disse lovbruddene. VG: I en video som TV2 hevder Profetens Ummah står bak, er det en bil som kjører rundt i Oslo og roper slagord for den islamske staten. Var du involvert i den? Hussain: Jeg kan ikke uttale meg om hvem som var involvert i den videoen. Men det er vår rett som muslimer å feire når vår stat ble opprettet. Endelig har vi fått tilbake, det med den islamske staten er ikke nytt, vi har hatt islamsk stat i mange hundre år, nå har den blitt gjenopprettet etter 90 års ventetid. Det at vi går ut i gatene og feirer skulle bare mangle. Vi er glade for at den islamske staten har blitt gjenopprettet. VG: Er det ok at det er en kvinnelig statsminister i Norge? Hussain:. Jeg er imot hele det såkalte demokratiske samfunnet, systemet i Norge, så jeg vil jo leve under islamsk stat, jeg vil ha islamsk lovgivning. Og da har vi allerede en leder og det er Kalif Ibrahim, også kjent med navnet Abu Bakr al-baghdadi.. VG: Men hvor får du det fra at det er sunnimuslimene som skal styre? Hussain: Det er jo, vi lever under islamsk stat. Vi har fått en islamsk stat og vi har en leder nå og vi trenger jo ikke konspirere om vi skal skifte leder eller hva vi skal. Vi tror kun på koranens og profetens lære og det er den vi forholder oss til. VG: Men spørsmålet mitt var om støtter du et terrorangrep mot USA? Hussain: Jeg støtter muslimer som beskytter seg selv. Det er svaret mitt. VG: Om muslimer som beskytter seg selv - kan de få til et terrorangrep mot USA? Hussain: I krig så er det to parter og de må forvente å få svar tilbake når de kriger mot muslimene... VG: Så i Norge er man vantro? Hussain: Absolutt. Dere er ikke troende. Dere tror ikke på Gud, dere tror ikke på Profeten Muhammed, så dere er ikke-troende. Kuffar betyr en som ikke tror. VG: Men liker du at du blir knyttet til sånne. At du blir knyttet til terror? Hussain: Jeg tror at så offentlig som Profetens Ummah og jeg har vært, så tror jeg man blir knyttet til alt som har med islam å gjøre, spesielt i Norge. VG: Har du planer om å reise dit? Hussain: Hvis jeg hadde hatt planer så tror jeg ikke jeg hadde sagt det offentlig her. Men jeg tror enhver muslim ønsker å leve under islamsk lovgivning. VG: Du har nå snakket veldig positivt om den Islamske Staten. Vil du reise ned dit? Flytte dit? MED-OTIR/02

18 Hussain: Som sagt så tror jeg alle muslimer ønsker å leve under islam. Jeg tror flere muslimer ønsker å reise dit og hvis jeg får muligheten vil jeg også reise til den Islamske Staten. VG: Men det er ikke så veldig vanskelig å reise dit hvis du vil det? Hussain: Hvis du tenker om hva staten i Norge gjør. De tar fra oss våre pass, de fengsler oss, de straffeforfølger oss. Politiet følger med om vi reiser eller ikke. De stopper oss på Gardermoen. Og svare på spørsmålet ditt, ja det er faktisk vanskelig å reise ut. Dokumentar på Vice på DR3 den 30. mars 2015 I denne dokumentaren om europeiske jihadister som reiser til Syria for å slåss for etableringen av Kalifatet Den islamske stat, blir Ubaydullah Hussain presentert som kanskje den mest innflytelsesrike mannen innen den militante radikaliserte muslimske verden i Skandinavia og han oppgis å være talsmann for organisasjonen Profetens Ummah, som offentlig støtter IS. Under intervjuet uttaler Hussain at Kalifatet er et legitimt og gyldig kalifat fra et islamsk perspektiv, at han ønsker at hele verden skal styres etter Allahs lover, at alle muslimer, også han selv, ønsker å reise dit, men at de som ønsker å reise blir stoppet, og han uttrykker aksept til drap av krigsfanger og gir uttrykk for det er legitimt. På spørsmål om han tror at han fra IS side har mer verdi her ved det arbeid han gjør i Norge, i stedet for å dra til Syria, svarer Hussain at det kommer helt an på hvilken person man er, hvordan man kan utrette mest mulig for islam og at for hans del, så lenge han er i Norge så kommer han offentlig til å snakke om Den islamske staten, om islam og fremheve islam på best mulig måte og snakke mot Vestens hykleri og dobbeltmoral. HBO-dokumentar av 15. juni 2015 Enemy of the gate I denne dokumentaren blir Ubaydullah Hussain fremstilt som grunnleggeren av Profetens Ummah og talsperson for de som reiser til ISIL for å kjempe. Han uttaler i dokumentaren blant annet: It s not a group anymore. The area is bigger than Great Britain. So now the situation is different from Al Qaeda; it s a state and it s a government. Now we have a land we can go to and have a connection to islam VG-artikkel 14. desember 2015 / pressemelding VG publiserte da en artikkel om Omar Cheblal som ble omtalt som mangeårig talsmann for Profetens Ummah og tilsluttet ISIL som fremmedkriger i Irak fra oktober Av artikkelen som blant annet bygget på en pressemelding/uttalelser fra Profetens Ummah, fremgår (utdrag): Og til tross for at sivile massakreres, titalls tusen flykter, og mange av verdens mektigste stater bomber de IS-kontrollerte områdene, er norsk-algerieren av en annen oppfatning av det såkalte kalifatet: VG har fått en uttalelse fra 49-åringen via islamistgruppen Profetens Ummah. Det er en drøm som går i oppfyllelse, og jeg ser på dette som en gave fra Allah, uttaler Cheblal. Jeg kan bekrefte, etter samtaler med Omar Cheblal, at han har valgt å slutte seg til Islamsk Stat, sier midlertidig talsmann «Abu Arijon» i islamistgruppen «Profetens Ummah» til VG. Deltar Omar Cheblal i strid med IS? MED-OTIR/02

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten Oslo Militære Samfund 16. oktober 2006 Forsker Truls H. Tønnessen FFI Program Afghanistans betydning for internasjonal terrorisme Hovedtrekk ved

Detaljer

FELLES KONTRATERRORSENTER. Norske fremmedkrigere i Syria

FELLES KONTRATERRORSENTER. Norske fremmedkrigere i Syria FELLES KONTRATERRORSENTER Norske fremmedkrigere i Syria Felles kontraterrorsenter, 2. juni 2014 Felles kontraterrorsenter (FKTS) er en avdeling i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bemannet av personell

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

TRUSSELVURDERING 2008

TRUSSELVURDERING 2008 Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, (advokat Preben Kløvfjell til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00471-A, (sak nr. 2013/1964), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Reidar Bruusgaard) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Harald Stabell) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. november 2007 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2007-01864-A, (sak nr. 2007/872), straffesak, anke, A (advokat Harald Stabell) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-02037-A, (sak nr. 2008/1184 og sak nr. 2008/1186), straffesaker, anker over dom, A B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01997-A, (sak nr. 2011/1262), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i NORGES HØYESTERETT Den 4. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matheson og Ringnes i HR-2014-02141-U, (sak nr. 2014/1794), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03.

OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-175124ENE-OTIR/03. OSLO TINGRETT -----RETTSBOK--- --- Den 14. november 2011 kl. 1100 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Monica

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011. Saksnr: 11-098785MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Tiltalte A Tiltalte B OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 01.07.2011 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 11-098785MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Beate Brinch

Detaljer

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse

Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Terror og trusselbildet, potensielle aktører, grupperinger, metoder og målutvelgelse Truls Hallberg Tønnessen, FFI Nasjonalt beredskapsseminar for universiteter og høyskoler. 4. desember 2012 Ulike faser

Detaljer

Konflikter i Midt-Østen

Konflikter i Midt-Østen Konflikter i Midt-Østen Israel-Palestina-konflikten (side 74-77) 1 Rett eller feil? 1 I 1948 ble Palestina delt i to og staten Israel ble opprettet. 2 Staten Palestina ble også opprettet i 1948. 3 Erklæringen

Detaljer

FREDRIKSTAD TINGRETT

FREDRIKSTAD TINGRETT FREDRIKSTAD TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 17. august 2011 Saksnr: 11-085076MED-FRED Rettens leder: Tingrettsdommer Sissel Rostad Meddommere: Bjørn Hornmoen Anita K Kristoffersen Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428

Ghadir-troskapen. Den store ID. Utgitt av Dar al-bathra. Første utgave 1428 Ghadir-troskapen Den store ID Utgitt av Dar al-bathra Første utgave 1428 En dag kom Fatima fra skolen, hilste på sin far, kysset hans hånd og hode, og sa: Min kjære far, jeg har et spørsmål. Faren: Spør,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK

RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK RELIGION, VITENSKAP og RELIGIONSKRITIKK Vitenskap Å finne ut noe om mennesket og verden Krever undersøkelser, bevis og begrunnelser= bygger ikke på tro Transportmidler, medisin, telefoner, datamaskiner,

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 07.02.2014 13-193789MED-OTIR/07. Rettens leder: Meddommere: Øyvind Aspen Sidsel Kristiansen. mot

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 07.02.2014 13-193789MED-OTIR/07. Rettens leder: Meddommere: Øyvind Aspen Sidsel Kristiansen. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 07.02.2014 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 13-193789MED-OTIR/07 Tingrettsdommer Dagfinn Grønvik Øyvind Aspen Sidsel Kristiansen Den offentlige påtalemyndighet Statsadvokat

Detaljer

åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste

åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste åpen trusselvurdering 2009 politiets sikkerhetstjeneste Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder 1 for det kommende

Detaljer

HALDEN TINGRETT DOM. Avsagt: MED-HALD. Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. mot. [Tiltalte]

HALDEN TINGRETT DOM. Avsagt: MED-HALD. Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre. mot. [Tiltalte] HALDEN TINGRETT DOM Avsagt: 25.06.2012 Saksnr: 12-073764MED-HALD Rettens leder: Tingrettsdommer Anne Kristin Uhre Meddommere: Meddommere: Steinar Stiansen Lene Harboe Mjølnerød Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15

Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 I Allahs (subhānahu wa-ta ālā) navn, Den Mest Barmhjertige, Evig Nåderike Oppsummerende notater fra talen v/ Shaykh Muhammad Idrees Qadri Milad-konferansen 15 Del I - «Og veiingen (av gjerningene) på den

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00679-A, (sak nr. 2008/253), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Angrep på demokratiet

Angrep på demokratiet Angrep på demokratiet Terroraksjonen 22. juli 2011 var rettet mot regjeringskvartalet i Oslo og mot AUFs politiske sommerleir på Utøya. En uke etter omtalte statsminister Jens Stoltenberg aksjonen som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var:

NORGES HØYESTERETT. (2) A ble 18. juni 2013 tiltalt etter straffeloven 219 første ledd. Grunnlaget for tiltalebeslutningen var: NORGES HØYESTERETT Den 29. oktober 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02101-A, (sak nr. 2014/1248), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

Detaljer

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia

Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Erfaringer med syriske flyktninger i Tyrkia Fagdag om Syria og bosetting av syriske flyktninger i Tyrkia 28.3.14 Vivien Wrede-Holm Tyrkia - bakgrunnsdata Tyrkia ble opprettet 1923 Styresett: republikk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

Terje Tvedt. Norske tenkemåter

Terje Tvedt. Norske tenkemåter Terje Tvedt Norske tenkemåter Tekster 2002 2016 Om boken: er en samling tekster om norske verdensbilder og selvbilder på 2000-tallet. I disse årene har landets politiske lederskap fremhevet dialogens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01422-A, (sak nr. 2016/554), straffesak, anke over dom, I. (advokat Marius O. Dietrichson) II. (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01422-A, (sak nr. 2016/554), straffesak, anke over dom, I. (advokat Marius O. Dietrichson) II. (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-01422-A, (sak nr. 2016/554), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham

Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah. Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham I Allah's navn den barmhjertige den nåderike Profetens ammemor حلمية بنت أيب ذؤيب السعدية ريض هللا عهنا Halimah bintu Abi-Dhu ayb Sa diyah Utdrag av boken Sirah Nabawiyah av Ibn Hisham Oversatt av Abu

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009. Saksnr: 09-006008MED-OTIR/08. Rettens leder: Meddommere: Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård

OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009. Saksnr: 09-006008MED-OTIR/08. Rettens leder: Meddommere: Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård OSLO TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 19.03.2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 09-006008MED-OTIR/08 Tingrettsdommer Gunn Eva Bekken Knut Ivar Ødegård Nina Opsahl Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01204-A, (sak nr. 2015/510), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Førde) mot A (advokat Øystein

Detaljer

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007

UGRADERT TRUSSELVURDERING 2007 Politiets sikkerhetstjeneste utarbeider hvert år en trusselvurdering med beskrivelse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Trusselvurderingen som er gradert, bygger på ulike kilder, inkludert

Detaljer

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh

Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Folkemord: Irak (1988) og Rwanda (1994) Anja W. Sveen Chalak Kaveh Hovedmomenter Hvorfor skjedde det? Hvem satte det i gang? Hvordan skjedde det? Behandlingen i ettertid? Introduksjon Rwanda Lite land,

Detaljer

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett

Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Fakultetsoppgave praktikum i statsforfatningsrett Innlevering og gjennomgang: Se semestersiden Våren og sommeren 2006 arrangerte norske og svenske nynazister felles demonstrasjoner i flere byer i Sverige.

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Høringsnotat. Innhold HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV VISSE HANDLINGER KNYTTET TIL VÆPNET KONFLIKT (FREMMEDKRIGERE)

Høringsnotat. Innhold HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV VISSE HANDLINGER KNYTTET TIL VÆPNET KONFLIKT (FREMMEDKRIGERE) Høringsnotat Lovavdelingen Juli 2014 Snr. 14/3893 HØRING FORSLAG OM KRIMINALISERING AV VISSE HANDLINGER KNYTTET TIL VÆPNET KONFLIKT (FREMMEDKRIGERE) Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Trusselbildet...

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. Avsagt: 03.05.2013 13-055599ENE-OTIR/01. Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 03.05.2013 Saksnr.: Dommer: 13-055599ENE-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Kildevern for en journalist etter straffeprosessloven 125 tredje ledd

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også!

Rikskampanjen Fra Varde til Varde - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen "Fra Varde til Varde" - Heis REFLEKSVESTEN i flaggstangen, du også! Rikskampanjen «Fra Varde til Varde» oppfordrer til aksjon over hele landet 17. mai for å sette søkelys på en utvikling

Detaljer

BASERT PÅ SAKER PUBLISERT I DAGSREVYEN, DAGSNYTT OG PÅ NRK.NO I NOVEMBER 2013.

BASERT PÅ SAKER PUBLISERT I DAGSREVYEN, DAGSNYTT OG PÅ NRK.NO I NOVEMBER 2013. JIHAD BASERT PÅ SAKER PUBLISERT I DAGSREVYEN, DAGSNYTT OG PÅ NRK.NO I NOVEMBER 2013. «Pappa, bare glem det. Det er for sent.» Norsk jente som har reist til Syria Innsendere: Eirin Aardal, 97517540, eirin.aardal@nrk.no

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Emmauskonferansen 2013. Hildegunn M. T. Schuff Ansgar Teologiske Høgskole og ABUP, Sørlandet sykehus

Emmauskonferansen 2013. Hildegunn M. T. Schuff Ansgar Teologiske Høgskole og ABUP, Sørlandet sykehus Emmauskonferansen 2013 Hildegunn M. T. Schuff Ansgar Teologiske Høgskole og ABUP, Sørlandet sykehus Religion som konfliktmateriale Religionenes fredspotensiale Det helliges ambivalens Når forsterker religion

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 12.03.2012 12-019874MED-OTIR/01. Saksnr: Rettens leder: Meddommere: Bjørne Byhring Anne Steen. mot. Advokat Truls Dramer OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 12.03.2012 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 12-019874MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Thorleif Waaler Bjørne Byhring Anne Steen Den offentlige påtalemyndighet Politiadvokat Frank

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, (advokat Halvard Helle) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 24. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02210-A, (sak nr. 2009/1275), straffesak, anke over dom, A (advokat Halvard Helle) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN

FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN FAKTAARK BARN PÅ FLUKT SMÅSKOLEN 1 FAKTA Afganistan 4 099 452 Palestina 5 473 478 Sudan 3 856 158 Syria Colombia 6 617 581 11 718 429 MANGE PÅ FLUKT Aldri har det vært så mange mennesker på flukt i verden

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 03.10.2014 14-114499MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

OSLO TINGRETT DOM. Avsagt: 03.10.2014 14-114499MED-OTIR/01. Rettens leder: Meddommere: mot. Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse OSLO TINGRETT DOM Avsagt: 03.10.2014 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 14-114499MED-OTIR/01 Tingrettsdommer Direktør Forretningsutvikler Ingmar Nestor Nilsen Alf Gudmund Borstad Anastasia Fedotova Den

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 21. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Indreberg og Normann i HR-2015-02556-U, (sak nr. 2015/2073), straffesak, anke over dom: A (advokat

Detaljer

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام

Islam.notebook. November 19, 2013 ISLAM الا سلام ISLAM الا سلام 1 Islam 2 Bilde eller avbildningsforbudet i islam har sitt grunnlag i tekster i Koranen og er et forbud mot å avbilde Allah og hans skaperverk. Moskéer er derfor praktisk talt helt uten

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth

OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: 11-129394ENE-OTIR/06. Dommer: Tingrettsdommer Hugo Abelseth OSLO TINGRETT -----KJENNELSE --- Den 16.08.2011 ble rett holdt i Oslo tingrett. Saksnr.: Dommer: Protokollfører: Saken gjelder: 11-129394ENE-OTIR/06 Tingrettsdommer Hugo Abelseth Dommeren Begjæring om

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011

Statsråd: Grete Faremo. Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Forsvarsdepartementet Statsråd: Grete Faremo KONGELIG RESOLUSJON Ref nr Saksnr 2011/00704- /FD II 5/JEH/ Dato 23.03.2011 Fullmakt til deltakelse med norske militære bidrag i operasjoner til gjennomføring

Detaljer

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver

HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver HI-116 1 Konflikt og fred - historiske og etiske perspektiver Kandidat-ID: 7834 Oppgaver Oppgavetype Vurdering Status 1 HI-116 skriftlig eksamen 19.mai 2015 Skriveoppgave Manuell poengsum Levert HI-116

Detaljer

Islamsk barneoppdragelse i Norge

Islamsk barneoppdragelse i Norge Islamsk barneoppdragelse i Norge Urtehagen 2013 1 Islamsk barneoppdragelse i Norge Kjære foreldre og foresatte! Takk for at dere vil lese dette lille heftet om islamsk barneoppdragelse i Norge. La oss

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 6. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Utgård og Noer i HR-2013-00289-U, (sak nr. 2012/2134), straffesak, begjæring om omgjøring: A

Detaljer

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel

Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel Informasjon til deg som identifiseres som mulig offer for menneskehandel 1 2 Hva er menneskehandel? Hvert år blir hundretusener av mennesker ofre for menneskehandel. I løpet av de siste årene har flere

Detaljer

NEDRE TELEMARK TINGRETT

NEDRE TELEMARK TINGRETT , NEDRE TELEMARK TINGRETT Avsagt: Saksnr: Dommer: 08.12.2010 10-148686MED-NETE Tingrettsdommer Nils Henrik Johansen Den offentlige patalemyndighet Politiadvokat Olav Markussen mot Saken gjelder: Domsavsigelse

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 25. oktober 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01989-A, (sak nr. 2011/959), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Torunn Gran) mot A B (advokat

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Bokhandleren på Grønland

Bokhandleren på Grønland Liv Hilde Boe Bokhandleren på Grønland Meningers mot mellom to kulturer QAPPELEN D/YMM INNHOLD FORORD 11 En stor del av dagens norske befolkning er preget av en oppvekst langt fra Norge 12 Det man ikke

Detaljer

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48

Skrevet av Leif Fjeldberg mandag 15. desember 2008 11:01 - Sist oppdatert mandag 15. desember 2008 14:48 Den tredje verden befinner seg på marsj mot Europa. Gjennom asylpolitikken har man stort sett eliminert all motstand. Våre etablerte politikere, vår kulturelle elite og våre massemedia har hittil forsøkt

Detaljer

SALTEN TINGRETT -----DOM Avsagt: MED-SALT. Rettens leder: Meddommere: Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes.

SALTEN TINGRETT -----DOM Avsagt: MED-SALT. Rettens leder: Meddommere: Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes. SALTEN TINGRETT -----DOM --- --- Avsagt: 20.02.2009 Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 08-182772MED-SALT Tingrettsdommer Arne Bergundhaugen Anne Kathrine Tjeldnes Ingar Engelund Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 16. oktober 2006 ved Truls H. Tønnessen, forsker, FFI

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 16. oktober 2006 ved Truls H. Tønnessen, forsker, FFI Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 16. oktober 2006 ved Truls H. Tønnessen, forsker, FFI 1 Foto: Stig Morten Karlsen Oslo Militære Samfund Internasjonal terrorisme i kjølvannet av Irak-konflikten

Detaljer

Trusselvurdering 2016

Trusselvurdering 2016 Tangram Design AS. Januar 2016 Trusselvurdering 2016 Politiets sikkerhetstjeneste. Den sentrale enhet. Postadresse: Postboks 4773 Nydalen, 0421 Oslo Besøksadresse: Nydalen allé 35 0484 Oslo. Telefon: 23

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, (advokat Arild Dyngeland) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. januar 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00165-A, (sak nr. 2007/1621), straffesak, anke, A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Hindrer og lindrer nød Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse En nasjonal telefon som er fullfinansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00878-A, (sak nr. 2009/155), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse

Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran. Tro, håp og forfølgelse Sammendrag og anbefalinger NOAS rapport om kristne konvertitter fra Iran Tro, håp og forfølgelse Sammendrag NOAS har gjennomgått rundt 100 saker hvor utlendingsforvaltningen har avslått søknader om beskyttelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Anders Brosveet) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2014 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2014-01357-A, (sak nr. 2014/417), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold

Drammensprosjektet. Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i nære relasjoner æresrelatert vold Drammensprosjektet Erfaringer til inspirasjon En oppsummering fra prosjektet Vold i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. april 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00596-A, (sak nr. 2010/310), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter

Slik lyder verdenserklæringen om menneskerettigheter Menneskerettigheter 1 Menneskerettigheter er de rettighetene alle har i kraft av det å være et menneske. De er universelle og evige. Rettighetene er umistelige og skal følge deg hele livet. Det er ikke

Detaljer

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET

NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET NOTATER TIL POWERPOINT: BARN PÅ FLUKT - MELLOMTRINNET 1. SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse. 2. Ingen barn klarer seg alene. Likevel

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD?

HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? HVORDAN FORMES VÅRT BILDE AV GUD? Det er ikke alltid like lett å bli kjent med nye venner. Både deres atferd og omdømme påvirker det bildet vi danner oss. Til slutt kan vi til og med ende opp som uvenner

Detaljer

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond. 2013 Kagge Forlag AS Omslagsdesign: Trine + Kim designstudio Omslagsbilde: Norges Hjemmefrontmuseum Layout: akzidenz as ISBN: 978-82-489-1403-7 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond.

Detaljer

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom.

Da dukket Sokrates ham under igjen. Denne gangen i 30 sekunder. Og spurte: Hva var det du ba om? Den unge mannen svarte anpustent: Visdom. Preken i Fjellhamar kirke 2. jan 2011 Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund 4-500 år før Kristus levde filosofen Sokrates i Athen. Det fortelles at det en gang kom en ung mann til ham og ba om

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, (advokat Tor Kjærvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. august 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01436-A, (sak nr. 2008/272), straffesak, anke over dom, A (advokat Tor Kjærvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil

Detaljer

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER

YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER YDMYKELSE, VERDIGHET OG POLITISKE IDEOLOGIER Formålet med denne undersøkelsen er å lære mer om hvordan folk forholder seg til ydmykelse. Vi ønsker å se dette i sammenheng med holdninger til politiske ideologier.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011

Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Straffesaken etter terrorhandlingene 22. juli 2011 Nasjonal samling for skoler Geir Engebretsen Oslo tingrett mars 2012 Hovedutfordringene Omfanget 160 bistandsadvokater representerer nesten 800 fornærmede

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Eksamen SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2. Nynorsk/Bokmål

Eksamen SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 21.05.2015 SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Eksamen varer i 5 timar. Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Interna'onal Organiza'on for Migra'on IOM Oslo

Interna'onal Organiza'on for Migra'on IOM Oslo Interna'onal Organiza'on for Migra'on IOM Oslo 1 Del I- Syria før krigen Syrias Historie Geografi, Demografi og Religion Politisk system og forhold til nabo landene Utdanning Helse Del II-Syria under krigen

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September)

GLOBAL WEEK OF ACTION ( September) GLOBAL WEEK OF ACTION (12-18. September) Bakgrunn Den 19. september holdes et historisk viktig FN-møte. I forkant av FNs generalforsamling vil det være et høynivåmøte om flyktninger hvor verdens statsledere

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører

OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: ENE-OTIR/03. Dommer: Tingrettsdommer Torkjel Nesheim. Saken gjelder: Begjæring om lukkede dører OSLO TINGRETT ----- --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: 11-175124ENE-OTIR/03 Tingrettsdommer Torkjel Nesheim Begjæring om lukkede dører Oslo politidistrikt Politiadvokat Pål - Fredrik Hjort

Detaljer