Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer"

Transkript

1 Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Funksjoner Støttefunksjoner Låsefjær PRM PIR-sensor/mikrobølgesensor Oppdager bevegelse innenfor enhetens detekteringsområde, slik at belastningsstyring kan endres som følge av nærvær/fravær. IR-mottaker Mottar styre- og programmeringskommandoer fra et IR-håndsett (infrarødt). Strøminngang og utgangskobling med bryter Låsefjær Brytertilkobling for inngang Lysnivåsensor Måler det generelle lysnivået i detekteringsområdet Strøminngang og utgangskobling med bryter Brukes for å koble til strøm fra nettet til enheten og koble til belastning med bryter. Brytertilkobling for inngang To inngangsterminaler kan brukes til å overstyre lysene manuelt på eller av. Brytertilkobling for inngang To inngangsterminaler kan brukes til å overstyre dimmenivåene og slå lysene manuelt på eller av. Nærværsdetektering Når bevegelse registreres, slås lasten automatisk på. Når det ikke lenger befinner seg noen i området, slås lasten av etter et justerbart tidsintervall. LED-lamper for status LED-lampene blinker Rødt for å indikere følgende: LED for gåtest, aktiv når bevegelse oppdages Gyldig innstilling mottatt Valg av passende sted Sensoren er beregnet på montering i taket, og følgende kriterier må oppfylles: Unngå å plassere enheten slik at sensorelementet utsettes for direkte sollys. Ikke plasser sensoren mindre enn 1 m fra en lyskilde, en varmluftsovn eller et ventilasjonsanlegg. Ikke monter sensoren på en ustabil eller vibrerende overflate. Spesielt når det gjelder mikrobølgesensorer, skal man unngå metallgjenstander rett foran sensorhodet. PRM koblingsskjemaer Detektering av fravær For å bruke fraværsdetektering må det kobles en trykkbryter (fjærbryter) mellom de 2 terminalene på diagrammet. Merk at dette betyr tilkobling av nettspenning. ARMATUR Enheten leveres med nærværsdetektering som standard. Skift til fraværsdetektering ved å trykke og slippe den eksterne bryteren 5 ganger i løpet av det første minuttet den er slått på. LED-lampen vil lyse kontinuerlig i 30 sekunder for å indikere at fraværsmodus er valgt. Gjenta ovennevnte prosedyre for å skifte tilbake til nærværsdetektering LED-lampen vil blinke i 30 sekunder for å indikere at nærværsmodus er valgt. LIVE NULL KRETSBESKYTTELSE (HVIS NØDVENDIG) L/UT N L KORT TRYKK FOR Å KOBLE (240 V KOBLING) Merk: De ovennevnte justeringene kan også foretas ved å bruke håndsettet UHS5 eller UNLCDHS. Se avsnittene om programmering.

2 83 mm 50,0 85,0 7m 60 mm Tekniske data EBDSPIR 3,7 EBDSPIR-HB 14,5 61,2 3,6 Ø 76,0 61,2 3,6 Ø 76,0 MWS6 3,7 EBDHS 88 mm 49 mm 63 mm Ø 76,0 61,2 3,6 DBB 65 mm 50 mm MWS3A 85,0 3,5 92,0 3,5 Britiske og internasjonale patenter gjelder for 60,0 93,0 MWS1A 83 mm 22 mm 23,5 mm 2

3 Installasjon Innfelling Advarsel - vær forsiktig ved bøying av fjærer når enheten monteres. Hull Ø64 mm Overflatemontering 1 50 mm eller 60 mm monteringsbokser Trekk ut fjærsplinten og roter fjærarmen som vist Detektoren bør sitte slik at de som oppholder seg i rommet kommer innenfor detekteringsmønsteret som vises på neste side, i en anbefalt høyde av 2,8 meter i taket. Merk at jo lavere sensoren plasseres, jo mindre blir detekteringsområdet. Koble opp produktet med tilkoblingen ved hjelp av koblingsskjemaet på neste side. Monter ved hjelp av en av de to alternativene nevnt ovenfor. For å slå av eller på fra mer enn én posisjon er det simpelthen bare å parallellkoble to eller flere enheter. Still inn LUX-nivået til maksimum og tiden til minimum. Slå på enheten lasten skal komme på umiddelbart. Forlat rommet eller vær helt i ro, og vent på at lasten skal slås av (skal ikke ta mer enn 2 minutter). Kontroller at lasten slås på når det registreres bevegelse. For å stille inn det siste LUX-nivået, vent til nivået for naturlig dagslys er akkurat nok til at belysning er påkrevd. Begynn med LUX-styringen dreid helt med klokken (på minimum), og drei den svært sakte mot klokken til lysene slår seg på. Merk at når LUX-styringen er på maksimum, slår alltid lysene seg på ved nærvær. Still inn ønsket tid. Opplysninger om fjerning av isolasjon m 35 mm Viktig Påse at kablene ligger som vist på bildet før kabelklemmen settes på. Klemmen MÅ bare klemme rundt den ytre isolasjonen. Bøy kjernene som vist. Lesefunksjon (kun UNLCDHS-håndsett) UNLCDHS-håndsettet har mulighet for å lese av innstillingene som er lagret i en enhet. For å lese av individuelle parametre Naviger til aktuell parameter og trykk på "R"-knappen (Read) mens det pekes mot enheten. Håndsettet klikker når parameteren er lest inn, enhetens LED lyser, og verdien vises mot parameteren i menyen. For å lese inn alle parametre i en meny Trykk og hold inne "R"-knappen (Read) i mer enn ett sekund. Håndsettet klikker hver gang en parameter mottas Enheten blinker flere ganger med LED-lampen Alle verdiene vises mot parametrene i menyen. De individuelle parametrene kan redigeres og deretter lagres som en "makro". Merknader Dersom en/flere parameter(e) mangler på grunn av kommunikasjonsfeil, erstattes manglende verdier av tankestreker. Ved avlesing slås reléet for kanal 1 (der dette er montert) midlertidig av og går tilbake til normal tilstand 2 sekunder etter at avlesingen er fullført. 3

4 Installasjon Veggmontering MWS1A Kompatibilitet med monteringsboks Montering 25 mm BS4662 firkantet monteringsboks DIN-standard rund monteringsboks Ikke stram for mye MWS1A er utformet for å passe til både britiske og EUmonteringsbokser. Deksel for monteringsskrue Kobling MWS1A-PRM Last For å slå av eller på fra mer enn én posisjon er det simpelthen bare å parallellkoble to eller flere enheter for å oppnå toveis- og mellomliggende bryterfunksjon. Detektoren bør sitte slik at de som oppholder seg i rommet kommer innenfor detekteringsmønsteret som vises på neste side, i en anbefalt høyde av 1,2 til 1,5 meter for veggsensorer. Merk at jo høyere sensoren plasseres, jo kortere blir detekteringsområdet. Null Null Fase Fase ut Kretsbeskyttelse (hvis nødvendig) Skal ikke plasseres innenfor 1 m fra belysnings- eller ventilasjonsutstyr. Skal ikke festes på en vibrerende overflate. Skal plasseres så langt som mulig unna overflaten til metallobjekter. N N L L/OUT Feilsøking alle produkter Hva om lasten ikke slås På? Kontroller at strømtilførselen til kretsen er i orden. Kontroller at lasten fungerer ved å forbikoble sensoren (f.eks. koble terminalene L og L/ut til kanal1). Hvis detekteringsområdet er mindre enn ventet, kontroller skjemaet på side 2. Ved å dreie sensoren noe kan detekteringsområdet utvides. Hvis tilførselen og koblingen er i orden, kontroller innstillingen av LUX-nivået. Øk innstillingen av LUX-nivået slik at regulatoren slås på ved et høyere naturlig lysnivå i omgivelsene. Hva om lasten ikke slås AV? Påse at området er tomt lenger enn tidsavbruddet varer. Påse at sensoren ikke befinner seg i nærheten av vibrerende overflater eller gjenstander (f.eks. ventilasjonsutstyr). Mikrobølgesensor Enheten kan registrere bevegelse gjennom glass, tynne skillevegger og vegger. Reduser følsomheten. PIR-sensor Påse at sensoren ikke befinner seg i nærheten av sirkulasjonsluft, varmeovner eller lamper. 4

5 Detekteringsdata Detekteringsmønster - Veggmontert MWS1A 30 m høy følsomhet lavere følsomhet Detekteringsmønster - Takmontert EBDSPIR & MWS6 Høyde Områdediameter Detektering A B EBDSPIR (PRM/DD/AD) 2,8 7 Høyde Områdediameter Detektering A B MWS6 (PRM/DD/AD) 2, MWS3A høy følsomhet lavere følsomhet 2, 2, 25 m 30 m Følsomhet stilt til 80 % Detektorhodets posisjon stilt til 80 Følsomhet stilt til 80 % Detektorhodets posisjon stilt til 80 høy følsomhet lavere følsomhet høy følsomhet lavere følsomhet Ideelt for store kontorer eller klasserom Ideelt for korridorer eller midtganger 2, 22 m Følsomhet stilt til 80 % Detektorhodets posisjon stilt til 0 høy følsomhet lavere følsomhet Ideelt for åpne planområder og kontorer 5

6 Detekteringsmønster - Takmontert EBDSPIR-HB Juster innsnittene med midtgang Detekteringsmønster Midtgang 5,1 m 15 m 2,0 m Montering i midtganger 5,1 m 2,0 m EBDHS Maks. monteringshøyde 20 m 15 m 40 m 6

7 Detekteringsmønster - Takmontert EBDHS forts. Gå over Gå mot Høyde Områdediameter 15 m 40 m 10 m m 9 m Høyde Områdediameter 15 m 30 m 10 m 20 m 12 m 3 m 8 m Maskering EBDHS- leveres med to maskeringsskjermer med klipsfunksjon slik at detekteringsformen kan avgrenses nøyaktig. Skjermene kan enkelt formes til detekteringsmønstre som passer til bruksområder som midtganger og hjørner, og til å innsnevre detekteringsdiameteren. Sideveis rivemønster for å lage en detekteringsform som likner et "spor". Langsgående rivemønster for å innsnevre detekteringsdiameteren. Midtganger, maskeringsskjermer som er tilpasset detektering i midtganger Spornummer 1 45 % 2 32 % 3 22 % 4 11 % Maskeringsskjerm Prosentvis dekning Spornummer Eksempel Monteringshøyde Tilpasset til spor 2 Bredde ved detektering i midtgang 1 x 32 % = 5,1 m gå over. 12 m x 32 % = 3,8 m gå mot Innsnevret detektering, maskeringsskjermer som er tilpasset en innsnevret detekteringsstråle Diameternummer Eksempel Monteringshøyde 15 m Tilpasset til diameter 3 Detekteringsdiameter 40 m x 45 % = 18 m gå over. 30 m x 45 % = 3,5 m gå mot Diameternummer 1 89 % 2 63 % 3 45 % 4 32 % 5 22 % Maskeringsskjerm Prosentvis dekning 7

8 Installasjonsveiledning for PRM på/-av-sensorer Grunnleggende programmering Funksjonaliteten til en detektor styres av en rekke parametre som kan endres eller programmeres ved hjelp av følgende enheter: UHS5 infrarødt håndsett. Se under for programmerbare funksjoner. UNLCDHS infrarødt håndsett (med LCD). Se brukerveiledningen for alle programmeringsdetaljene. UHS5-håndsettet kan brukes til de fleste grunnleggende programmeringsoperasjonene, og de følgende prosedyrene er basert på bruken av denne enheten. Rett håndsettet mot sensoren, og send de nødvendige programmeringskommandoene til enheten som vist under. Gyldige kommandoer indikeres med et rødt LED-blink. Merk: Andre funksjoner på UHS5 som ikke vises under, er ikke relevante for dette produktet. Antall trykk med Shift-tasten Parameternavn Standard verdi Grafikk på UHS5-håndsettet Beskrivelse SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 SHIFT 1 SHIFT 2 Knappeaktivering On / Raise På Øk Slå lyset på eller øk lys. Off / Lower Av Senk Slå lyset av eller senk lyset. Walk test Av På Av Når den er innstilt til På, vil en rød LED blinke på sensoren når den detekterer bevegelse. Bruk denne funksjonen til å sjekke om følsomhetsnivåene er akseptable. Time Out (Time adjustment) Lux on level (Switch level on) Lux off level (Switch level off) 20 min 1, 10 og 20 minutter 5, 15 og 30 minutter 10 sekunder Når detektorer er slått på, bestemmer denne verdien hvor lenge lyset skal stå på etter at bevegelsen har opphørt. 9 2, 5 og 7 4, 6 og 9 Innstillingen for luxnivå for å hindre at armaturene slås på hvis lysnivået i omgivelsene er tilstrekkelig (justerbart mellom 1 og 9). Armaturene slås alltid på ved nivå , 5 og 7 4, 6 og 9 Innstillingen av luxnivå for å slå armaturene av ved nærvær hvis nivået på lyset i omgivelsene overstiger innstillingen (kan justeres mellom 1 og 9). Nivå 9 vil alltid beholde lyset på. Denne innstillingen kan brukes til kobling av vindusrekke. Merk: Verdien for nivået lux av må alltid være større enn verdien for nivået lux på. Sensitivity 9 1, 5 og 9 3, 6 og 8 Følsomhetsnivået for å detektere bevegelse. 1 = liten følsomhet 9 = stor følsomhet Defaults D Stiller enheten tilbake til standardinnstillingene. Presence / Absence Shift Nærvær Nærvær Fravær Nærværsmodus gjør at utgangen slås på når det detekteres bevegelse og av når bevegelsen opphører. Fraværsmodus gjør at utgangen slås av når bevegelsen opphører, men den må først slås på manuelt. Fravær ikke tilgjengelig på MWS1A. Bruk denne knappen for å velge innstillingene i rødt og blått symbolisert med LED-lampene "Shift 1" og "Shift 2" 8

9 Avansert programmering Parameternavn Parámetros del detector Standardverdi Område/ alternativer Beskrivelse Walk Test LED Av På eller Av Når den er innstilt til PÅ, vil en rød LED blinke på sensoren når den detekterer bevegelse. Bruk denne funksjonen til å sjekke om følsomhetsnivåene er akseptable. Time Out (Time adjustment) 20 minutter 0-99 minutter Når detektoren er slått på, bestemmer denne verdien hvor lenge lyset skal stå på etter at bevegelsen har opphørt. Velg 0 for 10 sekunders forsinkelse brukes kun til igangsetting. Manual Time Out 10 minutter 0-99 minutter Når en manuell operasjon inntreffer, enten via bryteren eller via infrarødt, startes tidsavbruddsperiode. Eksempel 1: En detektor i nærværsmodus har detektortidsavbrudd på 15 minutter og manuelt tidsavbrudd på 3 minutter Når brukeren forlater rommet, trykker vedkommende på av-knappen. Sensoren tilbakestilles til automatikk etter 3 minutter, deretter slås lyset på dersom man beveger seg tilbake i rommet. Eksempel 2: Ved hjelp av innstillingene ovenfor slår brukeren lyset av (f.eks. for en presentasjon), men blir værende i rommet. Hver gang en bevegelse oppdages, utløses den manuelle tidsavbruddsperioden, men når den ikke slår ut på den korte tidsavbruddsperioden, slår sensoren seg av og går tilbake til automatikk. Dette betyr at lyset kan slå seg på utilsiktet under presentasjonen, dersom personene i rommet holder seg i ro i den manuelle tidsavbruddsperioden. Juster derfor tidspunktet nøye. Sensitivity On 9 1 (minimum) til 9 (maksimum) Sensitivity Off 9 1 (minimum) til 9 (maksimum) Lux time 0 0 (deaktivert) 1-99 minutter Følsomhetsnivå for registrering av bevegelse når detektoren allerede er slått på. *UHS5 justerer følsomhet på og av til samme verdi. Følsomhetsnivå for registrering av bevegelse når detektoren er slått av. *UHS5 justerer følsomhet på og av til samme verdi. Hvis en detektor måler luxnivået og avgjør at utgangen må slås på eller av som følge av dette, må først luxtiden løpe ut. Hvis luxendringen på et eller annet tidspunkt i løpet av tidsforsinkelsen reverseres, avbrytes prosessen. Luxtid lar fraværsdetektering implementeres med en innstilling for luxnivå avslått. Når knappen trykkes inn slås lysene på, uavhengig av omgivelseslyset. Dersom det er tilstrekkelig omgivelseslys, slås de allikevel av igjen etter at luxtiden har løpt ut. Merk at når en ekstern bryter aktiveres, uavhengig av om det er i fraværs- eller nærværsmodus, og hvis lysene var avslått på grunn av luxnivået, slås de umiddelbart på igjen i innstilt luxtid (minst). Power Up State På På eller av Velg nei for 30 sekunders forsinkelse ved oppstart. Hvis ja velges, blir det ikke noe forsinkelse ved oppstart, og detektoren vil alltid starte opp med å detektere. Inhibit 4 sekunder 1 til 999 sekunder Når detektoren slår seg av, startes en forsinkelse for å unngå at den løses ut på nytt. I enkelte tilfeller kan det være at denne forsinkelsen ikke er nok. Denne parameteren endrer på forsinkelsen. Verify (EBDHS only) N J eller N Krever to eller flere PIR-detektorer som registrerer for å slå lyset på. Factory default - - Gjenoppretter fabrikkinnstillinger Brukermodi Override On - - Hvis lysene er slått av, fører sending av IR-kommandoen til at de slås på umiddelbart, og automatisk drift igangsettes igjen ved hjelp av manuelt tidsavbrudd. Override Off - - Hvis lysene er slått på, fører sending av IR-kommandoen til at de slås av umiddelbart. Etter at den manuelle tidsavbruddsperioden er over (beskrevet ovenfor), går sensoren tilbake til automatikk. Cancel - - Avbryter overstyringen av på/av, og tilbakestiller detektoren til normal drift igjen. Parameternavn Standardverdi Område/ alternativer Beskrivelse Kanal 1 Bryterkanal Detection Mode Nærvær Nærvær eller fravær Lux on level (Switch level on) Lux off level (Switch level off) Brytermodi: 9 1 til 9 For høyere oppløsning er det en skala fra tilgjengelig 9 1 til 9 For høyere oppløsning er det en skala fra tilgjengelig Nærværsmodus gjør at utgangen slås på når det detekteres bevegelse og av når bevegelsen opphører. Fraværsmodus gjør at utgangen slås av når bevegelsen opphører, men den må først slås på manuelt. Merk: Fravær ikke tilgjengelig på MWS1A. Stiller inn et minimumsbelysningsnivå der PIR-sensorer aktiveres, slik at lysene slås på ved bevegelse. Merk: Verdien for nivået lux av må alltid være større enn verdien for nivået lux på. Stiller inn et maksimumsbelysningsnivå der PIR-sensorer deaktiveres, slik at lysene ikke slås på ved bevegelse. 2 position switch together 1 position switch together Standard - En enkel eksentrisk trykkbryter brukes til å styre begge kanalene samtidig. - - En enkel trykkbryter styrer begge kanalene sammen. 9

10 Tech Info EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ M WS1A-IQ M WS3A-IQ M WS6-IQ 76 x x x X 86 X x x kg 0.2kg 0.15kg 0.1kg 0.15kg 230VAC +/- 10% 50Hz M ax 10A, M in 100mA On 875mW Off 895mW On 822mW Off 847mW On 875mW Off 895mW On 1150mW Off 790mW On 1500mW Off 909mW On 1100mW Off 665mW On 625mW Off 807mW On 800mW Off 299mW On 625mW Off 807mW On 1500mW Off 959mW On 1100mW Off 664mW On 724mW Off 260mW On 809mW Off 305mW On 724mW Off 260mW On 1500mW Off 961mW On 1100mW Off 690mW M aximum number of DSI or DALI ballasts is 10 unless the relay is disabled then it is 20. M aximum number of 1-10V ballasts is 10. Tech Info EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ M WS1A-IQ M WS3A-IQ M WS6-IQ 2.5mm 2-10ºC to 35ºC 5 to 95%non-condensing Flame retardant ABS and PC/ABS Class GHz GHz 5.8GHz 868M Hz 868M Hz 2 2 <10%on g3 band (default band), <0.1%on g2 band, <1%on g1 band <10%on g3 band (default band), <0.1%on g2 band, <1%on g1 band Tekniske data 10

11 Tech Info EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ M WS1A-IQ M WS3A-IQ M WS6-IQ /55 40 without gasket. 44 with gasket EM C-2004/108/EC. LVD-2006/95/EC ANSI IEEEC EN V2.1.2, EN V1.8.1, EN V1.2.1, Directive 1999/5/EC na na na 30 x 6m 30 x 6m na 7 m x m x 360 na na 22 x 8m 12 m x 360 na 1 x x 2.0m na na na na 2.7 x 2.7m na na Tech Info EBDSPIR-IQ EBDHS-IQ EBDSPIR-HB-IQ MWS1A-IQ MWS3A-IQ MWS6-IQ na 2 x x 3. 4m na na na na 4.,0 x 4.0m na na na 40 m x x 5.1m na na Aura IQ Sensor Aura Light International AB Box 508, SE Karlskrona Sweden Tekniske data #1.0 11

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio

Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P162 bevegelsesdetektor, radio Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Generell omtale av varslingsutstyr...

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

Tectiv 220 Bruksanvisning

Tectiv 220 Bruksanvisning N Tectiv 220 Bruksanvisning Med Teach-in: Med ett tastetrykk bestemmer du når lyset skal slås på 1 SPå. Av. Helt av seg selv. Gira Tectiv 220 reagerer på bevegelse. Straks noen går inn i dekningsområdet

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning HotSpot

Bruksanvisning HotSpot Bruksanvisning HotSpot Innhold Sikkerhet/feilsøking... 3 Varmeelementets sikring (High limit switch)... 3 Trykkvakt (Pressure switch)... 3 Termostat (Control thermostat)... 3 Kontrollpanelet... 4 Utvendig

Detaljer

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER

FØR DU BEGYNNER. Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner 1 PORTTYPER Les disse viktige sikkerhetsreglene før du begynner Dersom instruksjonene ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller skade på eiendom. Les disse instruksjonene nøye. Denne garasjeportåpneren

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MCA10V201. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MCA10V201 www.noby.no side 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

Fullstendig Brukerhåndbok

Fullstendig Brukerhåndbok Ho Honeywell Fullstendig Brukerhåndbok SmartDrive Compact SmartDrive kompaktgir med konstant og variabelt dreiemoment og variabel hastighet for induksjonsmotorer Det tas forbehold om endringer uten varsel.

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10

Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 Bruksanvisning, monteringsanvisning og vedlikeholdsbeskrivelse IR-sender Control 10 IR-sender Control 10 HMS art. nr.: 142979 Bestillingsnr.: 2425710 Innholdsfortegnelse IR-SENDER CONTROL 10... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav.

Hold nede for stor bokstav, trykk og hold shiftknappen mens du trykker en bokstav. Kortversjon av veiledningen til Intellikeys USB IntelliKeys USB - Kart over tilgangsfunksjonalitet Navn Reaksjonstid 15 Tvunget løft Volum for tastelyd Standard Generell beskrivelse Av Repetisjonsverdi

Detaljer

DME, Variant AR (60-940 l/h)

DME, Variant AR (60-940 l/h) GRUNDFOS INSTRUKSJONER DME, Variant AR (60-940 l/h) Installasjons- og driftsinstruksjoner Norsk (NO) Norsk (NO) Installasjons- og driftsinstruksjoner Oversettelse av den originale engelske versjonen. INNHOLD

Detaljer

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+

DAB2+ Kjære kunde. Gratulerer med din nye Argon DAB2+ Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Håndbok for grunnleggende PC-bruk

Håndbok for grunnleggende PC-bruk Håndbok for grunnleggende PC-bruk Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garanti med hensyn til dette materialet. Dette omfatter, men er ikke begrenset

Detaljer

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø

'CLICK!' o p. A e $ # B @ \ C ; : D % +! /? E 1 / 2 x ± < > λ L M M. O Ğ ğ İ ı P i ç Ç ^ ß ~ Q à á â ã ä å R À Á Â Ã Ä Å S ò ó ô õ ö ø A ➋ ➊ ➌ ➋ ➌ ➋ ➊ ➌ 'LIK!' ITALI OLINE SHADOW INE BOX PATTERN APS BFONT MR VERT OPIES BODE SAVE REALL OPIES PATTER SIZE Ä ➊ BOXES APS STYLE VERT ˆ Ü : ) * ß Œ Ö ( \ / LTH JUST ➊ ➋ B D E = 6 mm = 9/12mm ➎

Detaljer

Feilsøking på SMART Board

Feilsøking på SMART Board Feilsøking på SMART Board Innholdsfortegnelse Statuslampen på høyre side av tavlen... 3 Prøv følgende før du melder feil... 3 Det mangler en penn... 4 Pennene virker ikke... 4 Problemer med uregelmessig

Detaljer

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com

INSTALLATIONSMANUAL. PowerMaster-10/30 G2. Fullt overvåget trådløst alarmsystem. www.visonic.com INSTALLATIONSMANUAL PowerMaster-10/30 G2 Fullt overvåget trådløst alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 G2 Versjon 17 Installatørveileder Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0

ET IDÉHEFTE. Brytere. hjelpemidler for. mestring, påvirkning og deltagelse. Svein Lillestølen. Versjon 1.0 ET IDÉHEFTE Brytere hjelpemidler for mestring, påvirkning og deltagelse av Svein Lillestølen Versjon 1.0 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING DEL 1 1.1 BRYTERE MED MENING 1.2 MÅL OG METODER 1.3 OBSERVASJON,

Detaljer