Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas. Installasjonsveiledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas. Installasjonsveiledning"

Transkript

1 Synology RackStation RC18015xs+ Utvidelsesenhet RXD1215sas Installasjonsveiledning

2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Viktige fakta 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy og deler for diskinstallasjon 9 Installer disker i Synology RXD1215sas 9 Koble til Synology RC18015xs+ 12 Kapittel 3: Installer DSM på RackStation Installer DSM med Web Assistant 15 Bekreft tilkobling og administrer lagringsområder 17 Lær mer 18 Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse RC18015xs+ 19 Fest et nettverksgrensesnittkort til RackStation 19 Legg til en RAM-modul på RackStation 22 Erstatt sviktende CPU 24 Erstatt sviktende viftemodul 25 Erstatt sviktende RackStation 26 RXD1215sas 27 Legg til flere utvidelsesenheter i HA-skyen 27 Erstatt sviktende CPU 28 Erstatt sviktende SAS-modul/vifte 28 Vedlegg A: Spesifikasjoner Vedlegg B: LED-indikatortabell Synology_QIG_RC18015xs+_RXD1215sas_

3 Før du starter 1Kapittel Takk for at du har kjøpt Synology RackStation RC18015xs+ / RXD1215sas-utvidelsesenhet! Før du setter opp din nye RackStation/utvidelsesenhet, bør du kontrollere pakkeinnholdet og bekrefte at du har mottatt det som er listet opp nedenfor.* I tillegg må du lese sikkerhetsinstruksjonene nøye for å unngå å skade deg selv eller Synology-produktene dine. I kapittelene nedenfor vil vi gi deg instruksjoner for å sette opp og komme i gang med RackStation og utvidelsesenheter. * Synology RackStation RC18015xs+ og RXD1215sas-utvidelsesenhet selges separat. Merk: RC18015xs+ er utviklet for å fungere som en high-availability-sky (HA-sky). To RC18015xs+ og minst én RXD1215sas-utvidelsesenhet kreves for å konfigurere og sette opp hele systemet og få det til å fungere som normalt. Innholdet i pakken RC18015xs+ Hovedenhet x 1 Strømkabel x 2 Installasjonsveiledning x 1 1

4 RXD1215sas Utvidelsesenhet x 1 Strømkabel x 2 Installasjonsveiledning x 1 Skruer for 3,5" disker x 52 Skruer for 2,5" disker x 52 Mini-SAS-kabel x 2 4 Kapittel 1: Før du starter

5 Viktige fakta RC18015xs+ Fremside Tilbake Nr. Artikkelnavn Plassering Beskrivelse Strømknapp og -indikator STATUSindikator VARSELindikator 4 HA-indikator 5 Lydsignal avknapp 6 PSU-indikator Fremside Tilbake 1. Trykk for å slå på RackStation. 2. For å slå av RackStation, trykker du og holder inne til du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke. For mer informasjon, se Vedlegg B: LED-indikatortabell for RC18015xs+ på side 35. Viser statusen til systemet. For mer informasjon, se Vedlegg B: LED-indikatortabell for RC18015xs+ på side 35. Viser advarsler vedrørende vifte- eller temperaturstatus. For mer informasjon, se Vedlegg B: LED-indikatortabell for RC18015xs+ på side 35. Viser statusen til high-availability-skyen (HA). For mer informasjon, se Vedlegg B: LED-indikatortabell for RC18015xs+ på side 35. Trykk for å deaktivere lydsignalet som utløses når det oppstår en feil. Viser statusen til strømforsyningsenheten (PSU). For mer informasjon, se Vedlegg B: LED-indikatortabell for RC18015xs+ på side Strømport Koble til strømledninger her. Kapittel 1: Før du starter 5

6 Nr. Artikkelnavn Plassering Beskrivelse 8 USB 3.0-port 9 LAN-port for Heartbeat Tilbake Koble til eksterne disker på RackStation her. Merk: Enheter som ikke er lagringsenheter støttes ikke. Eksterne USB-disker kan kun brukes på en RackStation som tjener som aktiv server. For mer informasjon, se DiskStation Manager (DSM) Hjelp > High Availabilityadministrasjon. 10 LAN-port Koble til nettverkskabler her. Koble til den andre RackStation RC18015xs+ med en RJ- 45-ledning her for å opprette HA-skyen. 11 Konsollport Denne porten brukes kun for produksjonsformål. 12 SAS-OUT-port 13 RESET-knapp Koble til SAS-IN-porten til utvidelsesenheten med en mini- SAS-kabel her. 1. Trykk og hold inne til du hører et lydsignal for å gjenopprette standard IP-adresse, DNS Server og passord for admin-kontoen. 2. Trykk og hold inne til du hører et lydsignal, og deretter trykker du og holder inne på nytt til du hører tre lydsignal for å tilbakestille RackStation til statusen Ikke installert slik at DSM kan installeres på nytt. 14 PCI Expressutvidelsesåpning Støtter utvidelsen for nettverksgrensesnittkort PCIe x8. For mer informasjon, se Kapittel 4: Fest et nettverksgrensesnittkort til RackStation på side 19. RXD1215sas Fremside Tilbake 6 Kapittel 1: Før du starter

7 Nr. Artikkelnavn Plassering Beskrivelse 1 Strømknapp og -indikator 2 VARSEL-indikator 3 Lydsignal av-knapp 4 Diskstatusindikatorer Fremside Trykk for å slå på utvidelsesenheten manuelt. Merk: Når utvidelsesenheten er i en HA-sky, kan du ikke tvinge gjennom en avslutning ved å trykke og holde inne strømknappen. Viser advarsler vedrørende vifte- eller temperaturstatus. For mer informasjon, se Vedlegg B: LEDindikatortabell for RXD1215sas på side 36. Trykk for å deaktivere lydsignalet som utløses når det oppstår en feil. Viser statusen til disker. For mer informasjon, se Vedlegg B: LED-indikatortabell for RXD1215sas på side Diskskuff Installer disker (harddisker eller SSD-er) her. 6 Strømport 7 PSU-indikator 8 PSU-vifte 9 SAS-moduler 10 STATUS-indikator 11 VARSEL-indikator Tilbake Koble til strømledninger her. Viser statusen til PSU. For mer informasjon, se Vedlegg B: LED-indikatortabell for RXD1215sas på side 36. Reduserer overskuddsvarme og kjøler ned strømforsyningsenheten (PSU). Hver modul skal kobles til RackStation eller SASmodulen på samme side som en annen utvidelsesenhet. Viser statusen til modulen. For mer informasjon, se Vedlegg B: LED-indikatortabell for RXD1215sas på side 36. Viser advarsler vedrørende viftestatusen til modulen. For mer informasjon, se Vedlegg B: LEDindikatortabell for RXD1215sas på side ID-indikator for utvidelsesenhet 13 SAS-IN-port Indikerer ID-nummeret til utvidelsesenheten. Kobles til SAS-OUT-porten til en RackStation eller en annen utvidelsesenhet. 14 SAS-OUT-port Kobles til SAS-IN-porten til en annen utvidelsesenhet. Kapittel 1: Før du starter 7

8 Sikkerhetsinstruksjoner Hold produktet borte fra direkte solskinn og fra kjemikalier. Forsikre deg om at miljøet ikke utsettes for plutselige forandringer i temperatur og luftfuktighet. Plasser alltid produktet med riktig side opp. Ikke plasser i nærheten av væske. Trekk ut strømkabelen før du rengjør produktet. Tørk av med fuktig papirtørk. Ikke bruk kjemiske eller aerosolbaserte rengjøringsmidler. For å forhindre at enheten velter, bør du ikke plassere den på vogner eller ustabile overflater. Strømkabelen må kobles til korrekt strømspenning (volt). Kontroller at ACspenningen som leveres fra uttaket, er korrekt og stabil. For å fjerne all elektrisk strøm fra enheten må du sørge for at alle strømkabler kobles fra strømkilden. Fare for eksplosjon dersom batteriet erstattes med feil type. Kasser brukte batterier etter miljøforskriftene. 8 Kapittel 1: Før du starter

9 Maskinvareoppsett 2Kapittel Verktøy og deler for diskinstallasjon En skrutrekker Minst tre 3,5 eller 2,5 SAS-disker (gå til for kompatible diskmodeller.) Advarsel: 1. Hvis du installerer en disk som inneholder data, vil systemet formatere disken og slette all data. Dersom du fremeles trenger dataene, vennnligst sikkerhetskopier dem før installasjonen. 2. SATA-disker støttes ikke i RXD1215sas. Installer disker i Synology RXD1215sas 1 Åpne diskskuffen. a Finn den lille knappen til venstre på diskskuffhåndtaket. Trykk inn knappen for å løse ut diskskuffhåndtaket. b Trekk diskskuffhåndtaket ut som vist ovenfor. 9

10 2 Installere disker: For 3,5 -disker: Plasser disken i diskskuffen. Snu skuffen opp ned og fest skruene på de fire stedene som er vist nedenfor for å feste disken. For 2,5 -disker: Plasser disken i diskskuffen. Snu skuffen opp ned og fest skruene på de fire stedene som er vist nedenfor for å feste disken. 3 Sett den lastede diskskuffen inn i den tomme diskbåsen. Merk: 1. Pass på at du skyver skuffen helt inn. Hvis ikke, vil disken kanskje ikke fungere som den skal. 2. HA-skyen med RackStation RC18015xs+ krever minst tre disker i utvidelsesenheten(e) for å fungere som normalt. 10 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

11 4 Dytt håndtaket innover for å feste diskskuffen. 5 Skyv bryteren på diskskuffhåndtaket til venstre for å låse diskskuffen. 6 Gjenta trinnene ovenfor for å montere alle andre disker du har gjort klar. 7 Disker blir nummerert som vist nedenfor Merk: Hvis du vil opprette et RAID-volum, anbefaler vi at alle installerte disker er av lik størrelse for å optimalisere bruken av diskkapasitet. Kapittel 2: Maskinvareoppsett 11

12 Koble til Synology RC18015xs+ 1 Bruk minst én LAN-kabel til å koble til hver RackStation-enhet på switchen, ruteren eller huben din. Merk: Begge RackStation-enhetene i HA-skyen må være tilkoblet nettverket på identisk måte. For eksempel, hvis du kobler til to LAN-kabler i portene LAN 1 og LAN 3 på en RackStation, må du koble til to LAN-kabler i portene LAN 1 og LAN 3 på den andre RackStation til nettverket også. 2 Koble til den ene enden av en LAN-kabel i LAN-porten for Heartbeat på en RackStation og den andre til LAN-porten for Heartbeat på den andre RackStation. 3 Koble den ene enden av strømkabelen til strømportenene til hver RackStation og utvidelsesenheten, og den andre til strømuttaket. 12 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

13 4 Koble utvidelsesenheten til begge RackStation-enhetene med mini-saskabler. a Koble den ene enden av mini-sas-kabelen til SAS-OUT-porten på en RackStation, og den andre enden til SAS-IN-porten på SAS-modul A på utvidelsesenheten. b Koble den ene enden av mini-sas-kabelen til SAS-OUT-porten på den andre RackStation, og den andre enden til SAS-IN-porten på SAS-modul B på utvidelsesenheten. Merk: For å legge til flere utvidelsesenheter, se Legg til flere utvidelsesenheter i HAskyenpå side Slå på RackStation. Merk: 1. Når du slår på RackStation-enhetene, vil utvidelsesenheten(e) dine automatisk slå seg på én etter én hvis de er riktig koblet til. 2. Vi anbefaler å slå på begge RackStation-enhetene før du fortsetter med DSMinstallasjon og konfigurering av HA-sky. Hvis du kun slår på den ene RackStation for å installere DSM, må du likevel slå på den andre RackStation manuelt etter installeringen for å kunne fortsette med konfigurasjon av HA-skyen. Kapittel 2: Maskinvareoppsett 13

14 14 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

15 Installer DSM på RackStation 3Kapittel Når oppsettet av maskinvaren er fullført, installerer du DiskStation Manager (DSM) Synologys nettleserbaserte operativsystem på din RackStation. Installer DSM med Web Assistant RackStation leveres med et innebygget verktøy kalt Web Assistant som hjelper deg med å laste ned den siste versjonen av DSM fra Internett og installere den på RackStation. For å bruke Web Assistant, følger du trinnene nedenfor. 1 Slå på RackStation. Merk: Hvis du setter opp to RackStation-enheter for å opprette en HA-sky, anbefaler vi på det sterkeste å slå på begge RackStation-enhetene før du fortsetter med DSMinstallasjonen. 2 Åpne en nettleser på en datamaskin som er tilkoblet det samme nettverket som RackStation-enheten(e). 3 Angi én av følgende adresser i adresselinjen i nettleseren din: a find.synology.com b rackstation: Web Assistant vil bli startet i nettleseren. Den vil søke etter og finne RackStation på det lokale nettverket. Statusen til RackStation skal være Ikke installert. 5 Velg en av RackStation-enhetene og klikk på Sett opp for å starte oppsettprosessen og følg instruksjonene på skjermen. Denne RackStation vil fungere som aktiv server etter installeringen. Merk: 1. Hvis du får beskjed om at installasjonen er startet på den andre serveren, følger du bare instruksjonene på skjermen for å fortsette med oppsettprosessen. 2. RackStation må være tilkoblet Internett for å installere DSM med Web Assistant. 3. Foreslåtte nettlesere: Chrome, Firefox. 4. Både RackStation-enhetene og datamaskinen må være på samme lokale nettverk. 15

16 6 Hvis du ved et uhell forlater installasjonsprosessen før den er fullført, går du til find.synology.com igjen for å finne RC18015xs+-modellen med statusen Klar og logger inn på DSM som admin (standard navn på administratorkonto) med tomt passordfelt. Merk: 1. Systemet vil veilede deg gjennom installasjonen av DSM og opprettingen av HAsky. 2. Når installasjonen er ferdig, anbefaler vi sterkt å sette opp en statisk IP for dine RackStation-enheter i DSM > Kontrollpanel > Nettverk > Nettverksgrensesnitt for å forsikre deg om at overføring av tjenester og feiloverføring fungerer som de skal. 3. For å overvåke HA-skyens status eller konfigurere innstillinger, går du til DSM > High Availability-administrasjon. For mer informasjon, se DSM Hjelp. 16 Kapittel 3: Installer DSM på RackStation

17 Bekreft tilkobling og administrer lagringsområder 1 Logg inn på DiskStation Manager (DSM) på RackStation-enheten. 2 Gå til Hovedmeny > Lagringshåndtering > Oversikt for å bekrefte at utvidelsesenheten(e) er tilkoblet. 3 Gå til RAID Group på panelet til venstre for å administrere oppretting eller utvidelse av lagringsområder. Hvis du vil opprette en ny RAID Group, klikker du på Opprett og følger veiviseren for å fullføre opprettingen. Hvis du vil utvide en eksisterende RAID Group, velger du den RAID Group du vil utvide fra gruppelisten, klikker på Administrer > Legg til disk og følger veiviseren for å fullføre utvidelsen. Kapittel 3: Installer DSM på RackStation 17

18 4 Når valgt RAID Group er klar, går du til Volum på panelet til venstre for å administrere volumene. Hvis du vil opprette et nytt volum i utvidelsen, klikker du på Opprett og følger instruksjonene i veiviseren. Hvis du vil utvide et eksisterende volum, velger du volumet du vil utvide fra volumlisten, klikker på Rediger og følger instruksjonene i veiviseren. 5 For mer informasjon om volumadministrasjon, se DSM Hjelp > Lagringshåndtering. Begrensninger: Før du bruker denne utvidelsesenheten, må du lese om begrensningene nedenfor. 1. Denne utvidelsesenheten kan til enhver tid kun brukes i én HA-sky med opptil to Synology RackStation RC18015xs+-enheter. 2. RackStation-enhetene må dele de samme utvidelsesenhetene. Det vil ikke fungere å koble en RackStation til enkelte utvidelsesenheter mens den andre RackStationenheten er tilkoblet andre utvidelsesenheter. Lær mer Gratulerer! HA-skyen din med RackStation RC18015xs+ og RXD1215sasutvidelsesenhet(er) er nå satt opp. For mer informasjon eller nettbaserte ressurser, vennligst besøk 18 Kapittel 3: Installer DSM på RackStation

19 Vedlikehold og utvidelse 4Kapittel RC18015xs+ Merk: Før du slår av og kobler fra den RackStation som fungerer som aktiv server, må du manuelt utføre overføring av tjenester i DSM for å minimalisere tjenestenes nedetid. For detaljert informasjon, se DSM Hjelp > High Availability-administrasjon. Fest et nettverksgrensesnittkort til RackStation RackStation RC18015xs+ støtter en utvidelse for nettverksgrensesnittkort PCIe x8. Se instruksjonene nedenfor for å åpne RackStation og feste et nettverksgrensesnittkort. Merk: 1. Når du fester et nettverksgrensesnittkort til en av RackStation-enhetene dine i en HA-sky (hvis opprettet), må du feste et annet nettverksgrensesnittkort av lik modell til den andre RackStation. 2. For kompatible modeller av nettverksgrensesnittkort, gå til 1 Steng av din RackStation. Koble fra alle kabler som er koblet til din RackStation for å forhindre mulige skader. 19

20 2 Åpne RackStation ved å fjerne toppdekselet. a Løsne de to skruene på baksiden av modellen som holder toppdekselet på plass ved å skru dem mot klokken. b Fjern toppdekselet ved å ta et fast grep i tommelfordypningene og trekke det i retningen som vist nedenfor, og legg toppdekselet til siden. Merk: Når du fjerner toppdekselet, eksponerer du sensitive, indre komponenter. Unngå å komme borti noe annet enn elementene som er indikert i de neste trinnene. 20 Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse

21 3 For å installere nettverksgrensensnittkortet. a Trekk i tappen på porttilgangsbraketten til høyre for å fjerne porttilgangsdekselet. b Rett inn kortets kontakter og brakett med åpningene. c Sett kortet inn i åpningen. Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse 21

22 d Skyv tilbake tappen for å sikre det nylig innsatte kortet. Merk: Påse at kontakten er satt helt inn. Hvis ikke, vil nettverksgrensesnittkortet kanskje ikke fungere som det skal. 4 Sett på plass igjen toppdekselet som du fjernet i trinn 2. a Rett inn de runde tappene på siden av toppdekselet med åpningene på chassiskanten og skyv toppdekselet tilbake på plass. b Fest de to skruene du løsnet i trinn 2-a. Legg til en RAM-modul på RackStation Den valgfrie Synology RAM-modulen er konstruert for RackStation-minneutvidelse. Følg trinnene nedenfor for å installere, sjekke eller fjerne RAM-modulen på RackStation. Slik installerer du RAM-modulen: Merk: Når du legger til en RAM-modul på en av RackStation-enhetene dine i en HAsky (hvis opprettet), må du legge til en annen RAM-modul av lik modell på den andre RackStation. 1 Steng av din RackStation. Koble fra alle kabler som er koblet til din RackStation for å forhindre mulige skader. 22 Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse

23 2 Åpne RackStation ved å følge trinn 2 i Fest et nettverksgrensesnittkort til RackStation. 3 Sett den nye minnemodulen inn i sporet: a Skyv festeklipsene på åpningen til sidene. b Jamfør knotten på den gylne kanten på modulen, med knotten i den minneåpningen. c Skyv ned minnemodulen med bestemt og jevnt trykk. Festeklipsene vil smekke på plass når modulen settes inn på korrekt måte. Merk: Hold minnemodulen i kantene og ikke berør gullkontaktene. 4 Åpne RackStation ved å følge trinn 4 i Fest et nettverksgrensesnittkort til RackStation. Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse 23

24 Slik sørger du for at RackStation gjenkjenner den nye minnekapasiteten: 1 Logg på DSM som admin eller en bruker som tilhører gruppen administrators. 2 Sjekk Totalt fysisk minne i Kontrollpanel > Informasjonssenter. Hvis RackStation ikke gjenkjenner minnet eller ikke starter riktig, kontroller at minnet er riktig installert. Slik fjerner du RAM-modulen: Merk: Når du fjerner en RAM-modul fra en av RackStation-enhetene dine i en HAsky (hvis opprettet), må du fjerne den korresponderende RAM-modulen fra den andre RackStation. 1 Følg trinn 1 og 2 i delen "Slik installerer du RAM-modulen" for å slå av RackStation, koble fra kablene, og fjerne toppdekselet. 2 Løs ut festeklipsene for minnet ved å skyve dem utover til modulen spretter ut av åpningen. 3 Følg trinn 4 i delen "Slik installerer du RAM-modulen" for å sette toppdekselet tilbake på plass. Erstatt sviktende CPU Hvis en strømforsyningsenhet (PSU) svikter, ser du instruksjonene nedenfor for å erstatte PSU-en. 1 Koble fra strømledningen fra den PSU-en som skal erstattes. Merk: Ved å trykke på knappen Lydsignal av kan du slå av det lange lydsignalet når det slår seg på. 2 Trykk tappen på PSU-en på bakpanelet i retningen som vist. 3 Trekk ut PSU-en fra RackStation. 4 Gjør klar en ny PSU, og skyv den inn i åpningen til du hører et klikk. 24 Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse

25 Erstatt sviktende viftemodul Hvis en viftemodul svikter, ser du instruksjonene nedenfor for å åpne RackStation og erstatte den sviktende viftemodulen. 1 Steng av din RackStation. Koble fra alle kabler som er koblet til din RackStation for å forhindre mulige skader. 2 Åpne RackStation ved å følge trinn 2 i Fest et nettverksgrensesnittkort til RackStation. 3 Fjern den sviktende viftemodulen ved å trekke den opp fra RackStation. 4 Gjør klar en ny viftemodul og sett den inn i den tomme åpningen som vist nedenfor. 5 Åpne RackStation ved å følge trinn 4 i Fest et nettverksgrensesnittkort til RackStation. Erstatt sviktende RackStation Hvis en RackStation svikter, ser du instruksjonene nedenfor for å erstatte den sviktende Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse 25

26 RackStation. Merk: Hvis den sviktende RackStation fungerer som aktiv server, og tjenestene ikke er overført til den andre RackStation-enheten, må du utføre overføring av tjenester i DSM > High Availability-administrasjon. 1 Kontroller at den sviktende RackStation er avslått. Koble fra alle kabler som er tikoblet den sviktende RackStation. Legg den frakoblede RackStation til siden. 2 Gjør klar en ny RackStation og følg instruksjonene i Kapittel 2: Koble til en Koble til Synology RC18015xs+ på side 12 for å koble den nye RackStation til den andre RackStation og utvidelsesenheten. 3 Slå på en nylig tilkoblet RackStation. 4 Gå til DSM > High Availability-administrasjon. Under fanen Oversikt vil den nylig tilkoblede RackStation vises som Ukjent server. 5 Klikk på Administrer > Gjenopprett ukjent server, så vil RackStation starte på nytt og bli del av HA-skyen som passiv server. 26 Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse

27 RXD1215sas Legg til flere utvidelsesenheter i HA-skyen HA-skyen med RackStation RC18015xs+ støtter opptil femten RXD1215sasutvidelsesenheter. Følg instruksjonene nedenfor for å legge til flere utvidelsesenheter i HA-skyen. 1 Koble den ene enden av mini-sas-kabelen til SAS-OUT-porten på SASmodul A på en utvidelsesenhet (f.eks. modul A1), og den andre enden til SAS-IN-porten på SAS-modul A på den neste utvidelsesenheten (f.eks. modul A2). 2 Koble den ene enden av mini-sas-kabelen til SAS-OUT-porten på SASmodul B på en utvidelsesenhet (f.eks. modul B1), og den andre enden til SAS-IN-porten på SAS-modul B på den neste utvidelsesenheten (f.eks. modul B2). 3 Gjenta trinn 1 og 2 for å legge til flere utvidelsesenheter i HA-skyen. Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse 27

28 Merk: 1. Utvidelsesenhetene må seriekobles med modulene på korresponderende sider for hver RackStation-enhet. 2. Begge RackStation-enhetene må kobles til utvidelsesenhetene sine i samme rekkefølge. For eksempel, hvis du kobler en RackStation-enhet til utvidelsesenhetene i rekkefølgen A1, A2, A3... som i eksempelbildet ovenfor, kan du ikke koble den andre RackStation-enheten til utvidelsesenhetene i rekkefølgen B1, B3, B2.... Erstatt sviktende CPU Hvis en PSU eller viften svikter, ser du instruksjonene nedenfor for å erstatte den sviktende PSU-en. 1 Koble fra strømledningen fra den PSU-en som skal erstattes. Merk: Ved å trykke på knappen Lydsignal av kan du slå av det lange lydsignalet når det slår seg på. 2 Trykk tappen på PSU-en på bakpanelet i retningen som vist. 3 Trekk ut PSU-en fra utvidelsesenheten. 4 Gjør klar en ny PSU, og skyv den inn i åpningen til du hører et klikk. Erstatt sviktende SAS-modul/vifte Hvis en SAS-modul eller viften svikter, ser du instruksjonene nedenfor for å trekke ut utvidelsesenhetens SAS-modul og erstatte modulen eller den sviktende viften. 28 Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse

29 1 Koble mini-sas-kablene fra SAS-modulen hvor den sviktende viften skal erstattes. Merk: Hvis SAS-modulen er seriekoblet til den RackStation som fungerer som aktiv server, må du utføre en overføring av tjenester manuelt i DSM før du kobler SAS-kablene fra SAS-modulen. For detaljert informasjon, se DSM Hjelp > High Availability-administrasjon. 2 Trykk tappen på SAS-modulen på bakpanelet i retningen som vist. SASmodulene er nummerert som vist nedenfor. 3 Trekk ut SAS-modulen fra utvidelsesenheten. Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse 29

30 Slik erstatter du den sviktende SAS-modulen: Gjør klar en ny SAS-modul, og skyv den inn i åpningen til du hører et klikk. Slik erstatter du SAS-modulens sviktende vifte: 1 Fjern den sviktende viften ved å trekke den opp fra SAS-modulen. Viftene er nummerert som vist nedenfor. 30 Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse

31 2 Gjør klar en ny vifte, rett den inn slik at pilen peker mot bakpanelet som vist nedenfor og sett den inn i den tomme åpningen. 3 Trykk SAS-modulen inn i åpningen til du hører et klikk. Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse 31

32 32 Kapittel 4: Vedlikehold og utvidelse

33 Spesifikasjoner AVedlegg Element Intern disk Maksimum råkapasitet Ekstern port LAN-port PCIe-åpning RC18015xs+ N/A 1440 TB (180 x 8 TB HDD) med RXD1215sas (utvidelsesenhet) x 15 USB 3,0 x 2 SAS-OUT x 1 Gigabit x 5 (inkludert 1 for Heartbeat-tilkobling) Utvidelsen PCIe x8-nettverksgrensesnittkort x 1 (valgfritt) Størrelse (H x B x D) (mm) 44 x 430 x 480 Vekt (kg) 7,3 Systemvifte Dobbel vifte (40 x 40 x 28 mm) modul x 3 Støttede klienter Filsystem Støttet RAID-type Sertifisering Planlagt strøm på/av Wake on LAN Windows XP og nyere Mac OS X 10.5 og nyere Ubuntu 9.04 og nyere Intern: Btrfs, ext4 Ekstern: Btrfs, ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ Basic JBOD RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 6 RAID 10 FCC-klasse A CE-klasse A BSMI-klasse A Ja Ja Språklokalisering Miljøkrav Linjespenning: 100V til 240V AC Frekvens: 50/60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: -5 til 140 F (-20 til 60 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se for den nyeste informasjonen. 33

34 Element RXD1215sas Intern disk 3,5" eller 2,5" SAS x 12 Ekstern port Maksimum intern råkapasitet Hot Swappable disk SAS-IN x 2 SAS-OUT x 2 96TB (12 x 8 TB HDD) Ja Størrelse (H x B x D) (mm) 88 x 430 x 692 Vekt (kg) 18 Systemvifte Strømvifte Strømgjenoppretting Sertifisering Miljøkrav 4 x (60 x 60 x 51 mm) 2 x (38 x 38 x 28mm) Synkronisert med RackStation FCC-klasse A CE-klasse A BSMI-klasse A Linjespenning: 100V til 240V AC Frekvens: 50/60 Hz Driftstemperatur: 40 til 95 F (5 til 35 C) Lagringstemperatur: -5 til 140 F (-20 til 60 C) Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se for den nyeste informasjonen. 34 Vedlegg A: Spesifikasjoner

35 LED-indikatortabell BVedlegg RC18015xs+ LED-indikator Farge Status Beskrivelse Grønn Statisk Volum normalt STATUS Oransje Blinkende Volum degradert/volum brutt sammen Volum ikke opprettet DSM ikke installert ALERT Oransje Blinkende Viftesvikt/overtemperatur Av Systemet normalt Grønn Statisk Fungerer som aktiv server HA Oransje Statisk Gå til DSM Hjelp > High Availabilityadministrasjon > Oversikt og se Varselsmeldinger Av Står klar som passiv server Strøm Blå Statisk Blinkende Slått på Starter opp /avslutter Av Slått av PSU-indikator Grønn Statisk Strømforsyning klar Av Ingen strømforsyning LAN (på venstre side av jack) Grønn Av Statisk Blinkende Nettverk tilkoblet Nettverk aktivt Ingen nettverk LAN (på høyre side av jack) Grønn Statisk Gigabit-tilkobling Oransje Statisk 100 Mbps-tilkobling Av 10 Mbps-tilkobling/ingen nettverk Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se for den nyeste informasjonen. 35

36 RXD1215sas LED-indikator Farge Status Beskrivelse Diskstatusindikator (på skuff) Statisk Disk klar og inaktiv Grønn Blinkende Åpner disk Rød Statisk Diskfeil Av Ingen intern disk Strøm Front-VARSEL Blå Statisk Slått på Av Slått av Oransje Blinkende Viftesvikt Av Systemet normalt Bak-VARSEL Oransje Statisk Blinkende Slått av Viftesvikt Av Systemet normalt Bak-STATUS PSU-indikator Grønn Blinkende Slått på Av Slått av Grønn Statisk Strømforsyningsenhet normal Av Strømforsyningsenhet av Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se for den nyeste informasjonen. 36 Vedlegg B: LED-indikatortabell

37 SYNOLOGY, INC. SLUTTBRUKERLISENS VIKTIG LES NØYE: DENNE SLUTTBRUKERLISENSEN ( SBL ) ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG (ENTEN EN ENKELTPERSON ELLER EN JURIDISK ENHET) OG SYNOLOGY, INC. ( SYNOLOGY ) FOR SYNOLOGY-PROGRAM- VAREN SOM ER INSTALLERT PÅ SYNOLOGY-PRODUKTET DU HAR KJØPT ( PRODUKTET ) ELLER LASTET NED FRA PÅ LOVLIG MÅTE ELLER GJENNOM EN ANNEN KANAL SOM TILBYS AV SYNOLOGY ( PROGRAMVARE ). DU GODTAR Å VÆRE BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE SBL VED Å BRUKE PRODUKTENE SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN, INSTALLERE PROGRAMVAREN PÅ PRODUKTENE ELLER EN ENHET SOM ER TILKOBLET PRODUKTENE. HVIS DU IKKE GODTAR BETINGELSENE I DENNE SBL, FÅR DU IKKE BRUKE PRODUKTENE SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN, ELLER LASTE NED PROGRAMVAREN FRA ELLER EN ANNEN KANAL SOM TILBYS AV SYNOLOGY. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE DET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD TIL FORSELGERENS GJELDENDE RETURPRAKSIS. Del 1. Begrenset programvarelisens. I henhold til betingelsene i denne SBL, gir Synology deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig lisens for installasjon, kjøring og bruk av én kopi av Programvaren lastet inn på Produktet eller på enheten din og kun i forbindelse med din autoriserte bruk av Produktet. Del 2. Dokumentasjon. Du kan lage og bruke et rimelig antall kopier av enhver dokumentasjon som følger med Programvaren, forutsatt at slike kopier kun vil bli brukt for interne forretningsformål og ikke skal gjenpubliseres eller redistribueres (enten i papirkopi eller elektronisk form) til noen tredjepart. Del 3. Sikkerhetskopi. Du kan lage et rimelig antall kopier av Programvaren, men kun for sikkerhetskopierings- og arkiveringsformål. Del 4. Oppdateringer. Enhver Programvare som leveres til deg av Synology eller gjøres tilgjengelig på Synology sin nettside på ( Nettsiden ) eller gjennom en annen kanal som tilbys av Synology som oppdaterer eller supplementerer den originale Programvaren, er underlagt denne SBL, med mindre det følger med separate lisensbetingelser i slike oppdateringer eller tillegg, i hvilket tilfelle slike separate betingelser er overordnet. Del 5. Lisensbegrensninger. Lisensen som er presentert i Del 1, 2 og 3 gjelder kun i den grad du har bestilt og betalt for Produktet og dersom den gjengir alle dine rettigheter med hensyn til Programvaren. Synology forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig er gitt til deg i denne SBL. Uten å legge begrensinger på det foregående, skal du ikke autorisere eller tillate at en tredjepart: (a) bruker Programvaren i noen annen hensikt enn i forbindelse med Produktet, (b) lisensiere, distribuere, lease, leie, låne, overføre, overskrive eller på annen måte avhende Programvaren, (c) omvendt konstruere, avkompilere, demontere eller prøve å avdekke kildekoden til, eller forretningshemmeligheter forbundet med, Programvaren, unntatt og kun i den grad det er utrykkelig tillatt av gjeldende lov til tross for denne begrensningen, (d) tilpasse, modifisere, endre, oversette eller lage noen avledede arbeider av Programvaren, (e) fjerne, endre eller dekke til opphavsrettesnotisen eller andre rettighetsdokumenter på Produktet, eller (f) omgå eller prøve å omgå noen metoder anvendt av Synology for å kontrollere tilgang til komponentene, egenskapene eller funksjonene til Produktet eller Programvaren. Underlagt begrensningene som er spesifisert i denne Del 5, er det ikke forbudt å tilby tjenester som blir vertet av Synology NAS-server til en tredjepart for kommersielle formål. Del 6. Åpen kilde. Programvaren kan inneholde komponenter som er lisensiert til Synology under GNU General Public Licence ( GPL-komponeneter ), som er tilgjengelig på Betingelsene i GPL vil kun gjelde for GPL-komponenter hvis denne SBL er i konflikt med kravene i GPL i henhold til din bruk av GPL-komponentene, og i slike tilfeller godtar du å være bundet av GPL i henhold til din bruk av slike komponenter. Del 7. Revisjon og granskning. Synology vil ha rett til å revidere og granske din overholdelse av betingelsene i denne SBL. Du aksepterer å gi Synology rett til tilgang til dine lokaler, utstyr, bøker, fortegnelser og dokumenter og på andre måter i rimelig grad å samarbeide med Synology for å gjennomføre en slik revisjon/granskning fra Synology eller deres representanter med autorisasjon fra Synology. Del 8. Eiendomsrett. Programvaren er en verdifull eiendom av Synology og deres lisensgivere og er beskyttet av opphavsretter og andre immaterielle rettighetslover og avtaler. Synology eller deres lisensgivere eier alle rettigheter, titler og interesser i og til Programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrett og andre immaterielle rettigheter. Del 9. Begrenset garanti. Synology tilbyr en begrenset garanti om at Programvaren i hovedtrekk vil være i overensstemmelse med Synologys publiserte spesifikasjoner for Programvaren, dersom de eksisterer, eller som på annen måte fremstilt på Nettsiden, i perioden som dine lokale lover krever. Synology vil i kommersielt rimelig grad, og i henhold til Synologys suverene beslutningsrett, enten korrigere enhver slik manglende konformitet i Programvaren eller erstatte enhver Programvare som ikke overensstemmer med den foregående garantien, forutsatt at du melder fra skriftlig til Synology om slik manglende overensstemmelse innen garantiperiodens utløp. Den forutgående garantien gjelder ikke for enhver manglende overensstemmelse som følger av: (w) bruk, reproduksjon, distribuering eller publisering som ikke er i overensstemmelse med denne SBL, (x) enhver egentilpasning, modifisering eller annen endring av Programvaren av noen andre enn Synology, (y) kombinasjonen av Programvaren med noen produkter, tjenester eller andre emner levert av noen andre enn Synology eller (z) din manglende overholdelse av denne SBL. Del 10. Støtte. I løpet av perioden som er spesifisert i Del 9, vil Synology gjøre støttetjenestene tilgjengelig for deg. Etter den aktuelle periodens utløp, vil støtte for Programvaren være tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel. Del 11. Begrensning av garantiansvar. UNNTATT SOM UTTRYKKELIG FORKLART OVENFOR, LEVERES PRO- GRAMVAREN SOM DEN ER OG MED ALLE FEIL. SY- NOLOGY OG DERES LEVERANDØRER FRASIER SEG HERVED ALT ANNET GARANTIANSVAR, UTTRYKT, UN- DERFORSTÅTT OG LOVFESTET, ENTEN MED RETTS-

Synology RackStation RS815. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS815. Installasjonsveiledning Synology RackStation RS815 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology RackStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology DiskStation DS416j. Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS416j. Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS416j Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology DiskStation DS215j. Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS215j. Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS215j Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology DiskStation DS115j Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS115j Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS115j Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS115j_20140616 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Synology Embedded DataStation EDS14 Installasjonsveiledning

Synology Embedded DataStation EDS14 Installasjonsveiledning Synology Embedded DataStation EDS14 Installasjonsveiledning Synology_QIG_EDS14_20140505 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology EDS14 - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS214+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS214+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS214+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS214+_20130828 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS414slim Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS414slim Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS414slim Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS414slim_20140520 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology DiskStation DS215+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS215+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS215+ Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

Synology DiskStation DS715. Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS715. Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS715 Installasjonsveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 Synology DiskStation - overblikk 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Detaljer

DiskStation. Installasjonsveiledning. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017

DiskStation. Installasjonsveiledning. DS411j. Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 DiskStation DS411j Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_DS411j_20111017 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt

Detaljer

Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Installasjonsveiledning Synology RackStation RS2414+/RS2414RP+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_RS2414+&RS2414RP+_20140114 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology RackStation - overblikk...

Detaljer

Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS414_20150626 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS211+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS211+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS211+ Installasjonsveiledning DS211+10142010 Innhold Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 4 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy og deler

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017

Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 Dokument-ID: Synology_QIG_1bayCL_20111017 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning. Hold borte

Detaljer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning.

Detaljer

Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS414 Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS414_20130712 Innholdsfortegnelse Kapittel 2: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Synology DiskStation DS411slim Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS411slim Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS411slim Installasjonsveiledning DS411slim20111103 Innhold Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Sikkerhetsinstruksjoner... 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett Verktøy og

Detaljer

Synology DiskStation DS213 Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS213 Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS213 Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS213_20120515 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS413j Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS413j Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS413j Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS413j_20120831 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology RackStation RS3411xs/RS3411RPxs. Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS3411xs/RS3411RPxs. Installasjonsveiledning Synology RackStation RS3411xs/RS3411RPxs Installasjonsveiledning RackStation10032011 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology RackStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS213air Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS213air Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS213air Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS213air_20120926 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Synology DiskStation DS112 Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS112 Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS112 Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS112_20120209 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Synology DiskStation DS3612xs Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS3612xs Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS3612xs Installasjonsveiledning Synology_QIG_DS36Bay_20111227 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning

Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning Disk Station DS1010+ Installasjonsveiledning DS1010+11182009 Innhold TOC 3 Kapittel 1: Før du starter 3 Innholdet i pakken 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2: Maskinvareoppsett 5 Verktøy og deler for

Detaljer

Synology DiskStation DS411/ DS411+II

Synology DiskStation DS411/ DS411+II Synology DiskStation DS411/ DS411+II Installasjonsveiledning Synology_QIG_4BayCL_20110628 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology DiskStation DS212/DS212+ Installasjonsveiledning

Synology DiskStation DS212/DS212+ Installasjonsveiledning Synology DiskStation DS212/DS212+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_2Bay2_20111018 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology DiskStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Synology RackStation RS10613xs+ Installasjonsveiledning

Synology RackStation RS10613xs+ Installasjonsveiledning Synology RackStation RS10613xs+ Installasjonsveiledning Synology_QIG_RS10613xs+_20140114 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken... 3 Synology RackStation - overblikk... 4 Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Brukerveiledning for Synology VisualStation Dokument-ID

Brukerveiledning for Synology VisualStation Dokument-ID Brukerveiledning for Synology VisualStation Dokument-ID Syno_UsersGuide _VS240HD_20140702 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology VisualStation Sette opp VisualStation...

Detaljer

Synology VisualStation VS360HD. Brukerveiledning

Synology VisualStation VS360HD. Brukerveiledning Synology VisualStation VS360HD Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Innledning Kapittel 2: Komme i gang med Synology VisualStation Sette opp VisualStation 4 Administrere konfigurasjoner med

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE.

DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER AV SONY PROGRAMVARE DU BØR LESE DENNE AVTALE NØYE FØR DU STARTER Å BRUKE PROGRAMVAREN. BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR AKSEPTERT VILKÅRENE I DENNE AVTALE. VIKTIG LES

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore.

Kindle Store betyr våre butikker på Kindle, med leseapplikasjoner og webområdet vårt, hjemmesiden som du finner på www.amazon.com/kindlestore. Amazon.com Kindle lisensavtale og bruksvilkår Sist oppdatert: 28. september 2011 Dette er en avtale mellom deg og Amazon Digital Services, Inc. (med dets forretningsmessige tilknytninger, Amazon eller

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Lisensavtale for sluttbrukere

Lisensavtale for sluttbrukere Lisensavtale for sluttbrukere DETTE MÅ LESES GRUNDIG FØ R DU BRUKER DETTE UTSTYRET: Denne sluttbrukerlisensavtalen ("EULA") er en juridisk avtale mellom (a) deg (enten en enkeltperson eller en enkelt enhet)

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE Les følgende lisensavtale nøye før du bruker dette programmet. Ved å akseptere avtalen samtykker du i bli bruker eller lisenshaver og gir ditt fulle samtykke i alle vilkår

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Brukermanual for TumamDirect²

Brukermanual for TumamDirect² Brukermanual for TumamDirect² 1. versjon Innholdsfortegnelse 1.0 Kort om TumamDirect²...s. 3 2.0 Installasjon - Konfigurering...s. 4 3.0 Funksjoner...s. 7 3.1 Ordre...s. 7 3.2 Telling...s. 9 3.3 Import...s.11

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 4 Innledning 5 Dette trenger du 6 Installeringsoversikt 6 Trinn 1: Søk etter oppdateringer. 6 Trinn 2: Åpne Boot Camp-assistent. 6 Trinn 3: Installer Windows.

Detaljer

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler;

BEGRENSET GARANTI. (i) reparere den defekte delen av BlackBerry-enheten uten kostnad for DEG med nye eller reparerte deler; BEGRENSET GARANTI Andre rettigheter i henhold til kjøpsloven. Hvis DU er forbruker, kan DU ha lovpålagte rettigheter som kommer i tillegg til de som fremgår av denne Begrensede garantien (som forbrukerlovene

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Gratulerer med ditt kjøp av SurgeX og takk for handelen. Vår Defender Series flertrinnede beskyttelsesteknologi vil øke oppetiden til serveren ved å beskytte utstyret ditt mot farlige strømhendelser som

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

UNIBLUE PARTNERAVTALE

UNIBLUE PARTNERAVTALE Sist oppdatert: 02/04/2013. UNIBLUE PARTNERAVTALE 1. Innledning 1.1. Denne partneravtalen (heretter "Avtalen") inngås mellom Uniblue Systems Ltd., Orange Point, Dun Karm Street, B'Kara By- Pass, Birkirkara,

Detaljer

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle.

Komme i gang. Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Komme i gang Last ned appen Gå til App Store eller Google Play, og søk etter izettle. Opprett en izettle-konto Du kan opprette en konto i appen eller på izettle.com Legg til produkter Skap ditt eget produktbibliotek,

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare

Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare Novell(r) GroupWise(r) Messenger 2.1 Lisensavtale for Novell-programvare LES DENNE AVTALEN NØYE. VED Å INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE

Detaljer

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon

Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Travelair AC Trådløs lagringsstasjon Brukerveiledning NW11182 revidert utgave V2 Januar 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Start Boot Camp-assistent. 4 Trinn 2: Installer Windows. 4 Trinn 3: Installer Boot Camp-driverne

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Tekstfil om nettverkslisensiering

Tekstfil om nettverkslisensiering Tekstfil om nettverkslisensiering Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA. Telefon: +1-408-481-8000 Grønt nummer (i USA): +1-800-874-6253

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning For nettverkstilkoblet lagring (NAS) Ver. 2.3.1111 Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 5 1. Pakkens innhold... 6 2. Ekstrautstyr... 7 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN2000RPTv2 med Wi-Fi-rekkevidde KABLET TILKOBLING TRÅDLØSE ENHETER TRÅDLØS UTVIDELSE Utvidet trådløs rekkevidde Eksisterende ruterrekkevidde EKSISTERENDE

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Brukerhåndbok. Programområde

Brukerhåndbok. Programområde Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse... 3 Merknader... 3 Dette kan du gjøre på programområdet... 4 Før du åpner

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP og Vista. LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Norsk versjon LW312 Sweex trådløs LAN PCI kort 300 Mbps Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 300Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide

BIPAC 6600. Bredbåndsruter med brannmur. Hurtigstartguide BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur Hurtigstartguide Billion BIPAC 6600 Bredbåndsruter med brannmur For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av Broadband Firewall Router, vennligst

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router

BIPAC 5100S ADSL Modem/Router BIPAC 5100S ADSL Modem/Router Hurtigstartguide Billion BIPAC-5100S ADSL Modem/Router (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Brannmur Router, vennligst gå til online-bruksanvisningen.

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definisjoner i disse vilkårene: "Registrering" er prosessen på registreringsnettstedet for EPSON CoverPlus, der du angir aktiveringsnummeret etter, enten ved kjøp eller overdragelse,

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning For nettverkstilkoblet lagring (NAS) Ver. 2.3.1111 Innholdsfortegnelse Merknader... 4 Sikkerhetsforholdsregler... 5 1. Pakkens innhold... 6 2. Ekstrautstyr... 7 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI

PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI PACKARD BELL BEGRENSET GARANTI Takk for at du kjøpte et produkt fra Packard Bell. Formålet med dette dokumentet er å stille betingelsene for Packard Bell Begrenset Garanti til din disposisjon. 1. DEFINISJONER

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide

BIPAC 7100SG/7100G. 802.11g ADSL Router. Hurtigstartguide BIPAC 7100SG/7100G 802.11g ADSL Router Hurtigstartguide Billion BIPAC 7100SG / 7100G 802.11g ADSL Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av 802.11g ADSL Router, vennligst

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort.

2.3 Angi navn, e-post adresse og kontoinformasjon (navn, kontonummer, clearingnummer, bank) eller kredittkort. ALMINNELIGE VILKÅR 1. Velkommen til vår webside www.groupon.no 1.1 Groupon drives av Citydeal - Groupon Norge, org. nr.: 995215888, Sandakerveien 118, 0484 Oslo. Her kan Du som kunde (heretter kalt "Du")

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning For nettverkstilkoblet lagring (NAS) Ver. 2.1.2.0319 Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer